دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نخستین تمدن بشری

تولد اولین تمدن نسل بشر یا آنچه اولین شهر نامیده می شود اوروک یا وارکا با 240 هکتار 40000 شهروند در وسط آن خانه خدا نهفته است و مردم آن را مرکز جهان می نامند. شهری که تمامی اقدامات مربوط به ساماندهی جامعه، اقتصاد، دین و سیاست را در بر می گیرد.
کتابت در آن زاده شد و بیش از پانصد لوح مکتوب در آن یافت شد که در آن به داستان ها و افسانه های گوناگون و حتی معاملات و صحبت از روزنوشت های معمول ساکنان آن اشاره شده بود و در آن اولین نوع مهرهایی که تضمین می کند. مکاتبات و معاملات تجاری چهار هزار سال قبل از میلاد اختراع شد.
آیا می دانید این شهر در کجا و در کدام استان عراق واقع شده است؟!
در استانی بسیار باستانی مرکز اداری آن شهری باستانی و مهم در تاریخ معاصر عراق است اما متاسفانه اولین مرکز عمرانی از کمبود خدمات رنج می برد و تاکنون پروژه تصفیه فاضلاب در آن وجود ندارد!!
او را می شناختی مگر نه؟


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژنضایعه ی عروقی مخچهاینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هوخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک بازی فناوری هوش مصنوعی نحوه خاعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان نابینایان آیا ممکنبرای تمدن سازی، باید در برژیم غذایی سالم و ضد التهمنبع هوشیاری کجاست قسمت گزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رسیاهچاله هاتاریک ترین بخش شبنقش روزه داری در سالم و جطعمه ی شبکه های ارتباط اجاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریجاذبهاز نخستین همانند سازها تخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحفروتنی و غروربه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددرمان تشنجبرخی بیماری های خاص که بدرحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشسکته مغزیتداخل مرزها و صفات با بیننقطه ی رسیدن به قلهعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش عاطفی قسمت دومفساد اقتصادی سیتماتیک دربی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهدرمانهای بیماری پارکینسبرطرف کردن خشونت را از خازمان واقعیت است یا توهممنحنی که ارتباط بین معرفپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیستم با شعار قانون بدترین ترس و آرمان هانه به اعدامعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و هیچ کاری نکردن به معنی چیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هدرک درست از خود و هوشیاریتفکر قبل از کارزندگی، مدیریت انرژیموسیقی هنر مایع استپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدسردرد میگرنتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاتصویربرداری فضاپیمای آمنوار مغز در تشخیص بیماری صفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهز ذره، یک دنیاستذرات کوانتومی زیر اتمی ققدرت عشقبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان متغیرما انسانها چه اندازه نزدآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر شناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایتغییر زودتر اتصالات مغزینوروز مبارکابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیویتامین E برای فعالیت صحروی و منیزیم در تقویت استلرزش ناشی از اسیب به عصبباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیزبان، نشان دهنده ی سخنگو ماده ای ضد التهابیآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیشانس یا نتیجه ی تلاشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصجنبه های موجی واقعیتچگونه مغز پیش انسان یا همحس و ادراک قسمت بیست و سواحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلاداروی جدید ضد الزایمرواقعیت های متفاوتروح رهاییمننژیتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایسلول های بنیادی منابع و امحدودیت درک انسانتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهشباهت کیهان و مغزايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهنگاه انسان محدود به ادراحساسیت روانی متفاوتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم در ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناروشی برای بهبود هوش عاطفمنابع انرژی از نفت و گاز گیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی سندرم پیریفورمیسآپومورفین در پارکینسونسندرم پیریفورمیستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ویتامین K در ترمیم اسضایعات در عصب زیر زبانیایندرالجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی خودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی فواید روزه داری متناوباعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو بایرژیم غذایی ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت گشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینسیاهچاله های فضایی منابعتاریکی من و تو و گرد و غبانقش رژیم غذایی بر رشد و اظهور امواج مغزی در مغز مصاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیفرگشت و تکامل تصادفی محض به بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرمان جدید ALSبرخی توجهات در ببمار پاررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسال سیزده ماههترقی واقعی یا شعار ترقینقطه ای بود و دگر هیچ نبوعلائم عصبی آلزایمر، با اابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز دنیای شگفت انگیز کوانتومهوش عاطفی قسمت سومفشار و قدرتبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلنددرماندگی به دلیل عادت کربزرگ فکر کنزمان پلانکمنشأ اطلاعات و آموخته ها پایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمستم، بی پاسخ نیستتسلیم شدن از نورون شروع منه بدبخت بلکه نادانعدم درکابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدوپامین قابل حل در آبهیچ کس مانند تو نگاه نمیکقانون مندی نقشه ژنتیکی مبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهدرک عمیق در حیواناتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزندان ذهنیمیهمانهای ناخوانده عامل پرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاسردرد میگرن در کودکانتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتتصور ما ازمشکلات و واقعینوار مغزی روشی مهم در تشخسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهزینه ای که برای اندیشیدرفلکس وتری با توضیح دکتر قضاوت ممنوعبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیزبان مشترک ژنتیکی موجوداما انسانها چه اندازه نزدآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرتغییر عمودی سر انسان از پنوروز یا روز پایانیابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وویتامین E در چه مواد غذایرویا و واقعیتلرزش عضله یا فاسیکولاسیوباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبزبان، وسیله شناسایی محیطماده، چیزی نیستآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاشانس یا تلاشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هموساپينس بر زمین حس و ادراک قسمت بیستماحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیاداروی سل سپتواقعیت و مجازروزه داری متناوب، مغز را منابع انرژي پاک سرچشمه حبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسسلول های بدن تو پیر نیستنمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کششباهت زیاد بین سلول هاي عايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهنگاه از بیرون مجموعهخفاش کور و انسان بینا؟ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شروشی جدید در درمان قطع نخمنابع انرژی از نفت و گاز گیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونسندرم پای بی قرارتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاضرورت زدودن افکارایا کوچک شدن مغزانسان الجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی فیلمی بسیار جالب از تغییبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطرژیم غذایی ضد دردمنبع هوشیاری کجاست قسمت پل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله ها، دارای پرتو تاریکی و نورنقش رژیم غذایی در رشد و اظرف باید پر شود چه با چرک اگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی ججبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحفراموش کارها باهوش تر هسبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است درمان جدید میگرن با انتی برخی توصیه ها برای واکسیرساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وسانسور از روی قصد بسیاری تروس جریان انرژینقطه بی بازگشتعلت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله هوش عاطفی قسمت ششمفضا و ذهن بازبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوندرها بسته نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورزمان به چه دلیل ایجاد میشمنشاء کوانتومی هوشیاری اپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در استون فقرات انسان دو پا جلتست نوار عصب و عضلهنه جنگ و نه خونریزیعدالت برای من یا برای همهابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاههیچ کس حقیقت را درون مغز قانون گذاری و تکاملبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابدرگیری قلب در بیماری ویرتفکر خلا ق در برابر توهم زونیسومایدمیوتونیک دیستروفیپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهسردرد میگرنی در کودکانتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هتصور از زمان و مکاننوار مغز، مفید و بی خطرپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان موفق به بازگردهزینه سنگین انسان در ازارفتار مانند بردهقطار پیشرفتبیان حقیقتکیست هیداتید مغزدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهزبان چهار حرفی حیات زمینما اکنون میدانیم فضا خالآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکتغییرات منطقه بویایی مغزنورالژیاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلویتامین کارویا و کابوسلزوم گذر انسان از حدها و بابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج زدودن نقص از هوش مصنوعیماده، چیزی بیش از یک خلا آیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرشاهکار قرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هوشیاری خود را توسحس و ادراک قسمت دهماحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیواقعیت و انعکاسروزه داری و التهاب زیانبمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیسلول بنیادی و ای ال اسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکششباهت زیاد بین سلول هاي عای نعمت من در زندگیمجهان کنونی و مغز بزرگترینگاه از دور و نگاه از نزدخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیردر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دروشی جدید در درمان نابینمنابع بی نهایت انرژی در دگیاه خواری و گوشت خوار کدگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمسندرم پس از ضربه به سرتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش گرمایش آب و هوا در همضرب المثل یونانیایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره خوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمفیروز نادریبقا در ازای بیماریورزش در کمر درددرمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تراه فراری نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت پل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاریکی خواهد ترسیدنقش زنجبیل در جلوگیری از عقل مجادله گراگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدخسته نباشی باباهوش مصنوعی ساخته هوش طبیفراموشی همیشه هم بد نیستبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی درمان های Spinal Muscular Atرستگاری محدود به یک راه نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهسانسور بر بسیاری از حقایتری فلوپرازیننمیتوان با بیرون انداختنعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استهوش عاطفی بیشتر در زنانفضای قلب منبع نبوغ استبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زمان شگفت انگیزمهمان ناخواندهپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریستارگانی قبل از آغاز کیهتست آر ان اس دز میاستنی گچه زیاد است بر من که در ایعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب هیچ اندر هیچقانون جنگلبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطاندرگیری مغز در بیماری کویتفاوت مغز انسان و میمون هزونا به وسیله ویروس ابله میگرن و پروتئین مرتبط با پرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنسردرد و علتهای آنتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتصادف یا قوانین ناشناختهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان نورون مصنوعی سهزاران سال چشم های بینا ورفتار وابسته به شکلقطره قطرهبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدزبان نیاز تکاملی استما از اینجا نخواهیم رفتآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توتغییرات مغز پس از 40 سالگینوسانات کوانتومی منبع مااتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تداروی لیراگلوتیدویتامین کا و استخوانرویا و خبر از آیندهلزوم سازگاری قانون مجازاباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنسفر فقط مادی نیستماست مالیآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ شاهکار شش گوشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علجهل مقدسچگونه واکسن کرونا را توزحس و ادراک قسمت دوازدهماخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیواقعیت تقویت شدهروزه داری و بیمار ی ام اس منابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیسلول بنیادین از مخاط بینمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استشجاعت و ترسای همه ی وجود منجهان کاملی در اطراف ما پرنگاه از درون قفس یا بیرونخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانروشی جدید در درمان سکته ممنابع جدید انرژیمناطق خاص زبان در مغزگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمسندرم جدایی مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش پیش زمینه ها و اراده ضربه مغزی در تصادف رانندایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز اننادیدنی ها واقعی هستندخوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی از عروسک تا کمفیزیک مولکولها و ذرات در بقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های راه نجاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت پلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش زبان در سلطه و قدرت اعقل سالماگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی، اتفاقات و تحفراموشی و مسیر روحانیبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدرمان جدید ام اسبرخی روش های تربیتی کودکرشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانساهچاله ها تبخیر نمیشودتری فلوپرازیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشعوامل موثر در پیدایش زباابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تهوش عاطفی در زنان بیشتر اقفس ذهنبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسدرون قفس یا بیرون از آنبزرگترین خطایی که مردم مزمزمه ات مانده در گوشممهندسی ژنتیک در حال تلاش پاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتسخن نیکو مانند درخت نیکوتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نه عدم مطلق بلکه عدم با قعشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(هیچگاه از فشار و شکست نترقانون جنگلبیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدرگیری مغز در بیماران مبتفاوت ها و تمایزها کلید بزیان غذاهای پرچربمیگرن و خوابآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهسردرد به دلیل مصرف زیاد متئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاتضادهای علمینوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتدانشمندان یک فرضیه رادیکهستي مادي ای که ما کوچکتررفتار اجتماعی انسان، حاصلمس کوانتومیبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتدست بالای دستتلاش های جدید در ALSزبان و کلمه حتی برای کسانما اشیا را آنطور که هستندآینه در اینهمغز و اخلاقشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به نوشیدن چای برای مغز مفید اتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوداروی تشنجی دربارداریویتامین کا در سبزیجاترویا بخشی حقیقی از زندگی لزوم سازگاری قانون مجازاباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفسفر نامه سفر به بم و جنوب ماست مالی با هوش انسانیآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهجهان فراکتالچگونه آن شکری که می خوریمحس و ادراک قسمت سوماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تواقعیت خلا و وجود و درک مروزه داری سلول های بنیادمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی سلول عصبی شاهکار انطباق مخچه تاثیر گذار بر حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استشرکت نورالینک ویدیویی ازای آنکه نامش درمان و یادشجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانريتوکسيمب در درمان ام اسواکسن ضد اعتیادریه زغالیمناطق خاصی از مغز در جستجگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولسندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش آتش در رسیدن انسان بهضررهای مصرف شکر و قند بر ایا بیماری ام اس (مولتیپجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،خوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمفیزیک هوشیاریبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدرمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم راه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست قسمت53پمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهتاریخ، اصیل نیست و ساخته نقش زبان در سلطه و قدرت اعقلانیت بدون تغییراگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطا در محاسبات چیزی کاملهوش احساسیفراموشی آرمانبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدرمان جدید ای ال اس، توفربرخی سلولهای عصبی در تلارشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رسایه ی هوشیاریترک امروزنمای موفقیتعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تده روش موفقیتهوش عاطفی در زنان بیشتر اقفس را بشکنبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبزرگترین درد از درون است زنان باهوش ترمهندسی بدنپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالسخن و سکوتتشنج چیستنهایت معرفت و شناخت درک ععشق، شلوغ کردن نیستابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریهیپرپاراتیروئیدیسمقانونمندی و محدودیت عالمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت ها را به رسمیت بشنازیباترین چیز در پیر شدنمیگرن و روزه داریآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمسردرد تنشنتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدتظاهر خوابیده ی مادهنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان ژنی از مغز انسهستی ما پس از شروعی چگال رقیبی قدرتمند در برابر ملووفلوکساسینبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرزبان و بیان نتیجه ساختماما به جهان های متفاوت خودآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابتغییرات تکاملی سر انسان نوعی سکته مغزی ، وحشتناک اتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوداروی جدید ALSویتامین بی 12 در درمان دردرویا تخیل یا واقعیتلزوم عدم وابستگی به گوگل بار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزسفر به مریخ در 39 روزماشین دانشآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کشاید درست نباشدتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستجهان قابل مشاهده بخش کوچچگونه انتظارات بر ادراک حس و ادراک قسمت سی و هشتماختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت توالزارتان داروی ضد فشار روزهای بد باقی نمیماندمنابع انرژی از نفت و گاز گل درون گلدانتو آرامش و صلحیسلول عصبی، در محل خاص خودمخاطب قرار دادن مردم، کاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یشربت ضد خلطایمپلانت مغزیجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون اخلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانریواستیگمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت گامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر روده بر مغزنقش انتخاب از طرف محیط، نضررهای شکر بر سلامت مغزایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسینخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک تا کمفیزیک و هوشیاریبلوغ چیستوسواس، بیماری استدرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهانتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش سجده بر عملکرد مغزعقیده ی بی عملاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطای ادراک کارماهوش احساسیفرایند پیچیده ی خونرسانیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدرمان جدید سرطانبرخی سيناپسها طی تکامل و رشد مغز علت تمایل انسان بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو سایه را اصالت دادن، جز فرترکیب آمار و ژنتیکنمایش تک نفرهعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تدهن، بزرگترین سرمایههوشمندی کیهانقله برای دیدن نه برای به بیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خواباندروغ نگو به خصوص به خودتبسیاری از مجرمان، خودشانزنجیرها را ما باید پاره کمهربانی، شرط موفقیتپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیسخن پاک و ثابتتشنج و حرکات شبه تشنجی قانهایت در بی نهایتعصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالقارچ بی مغز در خدمت موجودبیماری دویککوچکی قلبدرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت های بین زن و مرد فقزیباترین چیز در افزایش سمیگرن سردردی ژنتیکی که بآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمسردرد سکه ایتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیتظاهری از ماده است که بیدنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان پاسخ کوانتومی هشت توصیه برای کاستن از درموزی از نخستین تمدن بشرلوب فرونتال یا پیشانی مغبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرزبان و بیان، در سایه پیشرما با کمک مغز خود مختاريمآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینتغذیه بر ژنها تاثیر داردنیکولا تسلااثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزداروی جدید s3 در درمان ام ویتامین بی هفدهرویا حقی از طرف خدامقاومت به عوارض فشار خون بار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوسفر تجهیزات ناسا به مریخ مبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شایسته نیست در جیب خود قرتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خجهان موازی و حجاب هاچگونه به سطح بالایی از هوحس و ادراک قسمت سی و ششماختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هداروی ضد تشنج توپیراماتواکنش های ناخودآگاه و تقروزهای سختمنابع انرژی از نفت و گاز گل زندگیتو افق رویداد جهان هستیسلولهای ایمنی القا کنندهمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمشش مرحله تکامل چشمایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارهخلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اریاضیات یک حس جدید استمنبع هوشیاری کجاست قسمت گامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر روزه داری بر سلامت نقش اتصالات بین سلولهای ضعیف و قویایا تکامل هدفمند استجوانان وطنارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد خانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک تا کمفیزیک آگاهیبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی درمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زانراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمسیاره ابلهانتازه های بیماری پارکینسونقش غذاها و موجودات درياعلم و ادراک فقط مشاهده ی اگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتخطای حسهوش بشری تهدید برای بشریفرایند تکامل و دشواری هابه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان جدید سرطانبرداشت مغز ما از گذر زمانرشد در سختی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسساخت سلول عصبی حتی پس از ترکیب حیوان و انسانچند نرمش مفید برای کمردرعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوشیاری و وجودقله سقوطبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمندریای خدابسیاری از بیماری های جدیزندگی فعال و مثبت روند آلموفقیت هوش مصنوعی در امتپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروسختی ها رفتنی استتشنج عدم توازن بین نورون نهادینه سازی فرهنگ اختلاعصب سیاتیکابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودهاوکينگ پیش از مرگش رسالقبل از آغازبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسدرگیری اعصاب به علت میتوتفاوت های تکاملی در مغز وزیر فشار کووید چه باید کرمیگرن شدید قابل درمان اسآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونسردرد عروقی میگرنتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانتعویض دارو در تشنجنوار عصب و عضله مهم در تشابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان اولین سلول مصنو هر کس تقوای خدا پیشه کنرمز و رازهای ارتباط غیر کلوتیراستامبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالزبان و تکلم برخی بیماریهما بخشی از این جهان مرتبطآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟شکل های متفاوت پروتئین هتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندثبت و دستکار ی حافظهنیاز به آموزش مجازی دیجیاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرداروی جدید لنفوم و لوکمیویتامین دی گنجینه ای بزررویاها از مغز است یا ناخومقایسه رقابت و همکاریبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریسفر دشوار اکتشافمباحث مهم حس و ادراکآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعشادی، پاداش انجام وظیفهتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکجهان ما میتواند به اندازچگونه باغبانی باعث کاهش حس و ادراک قسمت سیزدهماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر داروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدروش مقابله مغز با محدودیمنابع انرژی از نفت و گاز گلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستسلولهای بنیادی مصنوعی درمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیششمین کنگره بین المللی سایمپلانت مغزی کمک میکند جهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی دراخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیALS نگاهی کامل بر بیماری واطلاعات حسی ما از جهان، چدر کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهریتوکسیمابمنبع هوشیاری کجاست قسمت گاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر روغن رزماری استنشانقش تیروئید در تکامل مغزطلوع و حقیقتایجاد احساساتجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک تا کمفیزیکدانان ماشینی برای تبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانوراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیسیاره ابلهانتازه های درمان ام اسنقش غذاها و موجودات درياعلم و روحاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میخطر آلودگی هواهوش در طبیعتفرایند حذف برخی اجزای مغبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان دارویی سرطان رحم ببرداشتت از جهان رو زیاد رشد، رسیدن به یک هدف نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوساخت شبکه عصبی مصنوعی با ترازودونچند جهانیعید نوروز مبارکابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ هوشیاری و افسردگیقلب های سادهبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتدرک فرد دیگر و رفتارهای ابسیاری از بیماری های جدیزندگی هوشمند در خارج از زموفقیت در تفکر استپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنسرنوشتتشویق خواندن به کودکانچهار میلیارد سال تکامل بعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودهدف یکسان و مسیرهای مختلقبل از انفجار بزرگبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری درب بسته با غیر خود باز متفاوت های زبانی سرمنشا تزیرفون داروی ضد ام اسمیدان مغناطيسي زمین بشر آملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیسرطان کمیت گراییتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایتعامل انسان و هوش مصنوعینوار عصب و عضله تعیین محلابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان تغییر میدان مغوفور و فراوانیرمز گشایی از اتصالات مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع زبان و شناخت حقیقت قسمت چما تحت کنترل ژنها هستیم یآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اشکل پنجم مادهتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عثبت امواج الکتریکی در عصچیز جدید را بپذیراثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داداروی جدید میاستنی گراویویروس مصنوعیرویاهای پر رمز و حیرتی درمقابله ی منطقی با اعتراضبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریسفرنامه سفر به بم و جنوب مبتکران خودشکوفاآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش روشب سیاه سحر شوداولین مورد پیوند سر در انجهان مادی، تجلی فضا در ذهچگونه تکامل مغزهای کنونیحس و ادراک قسمت ششماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکدارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرروش های صرفه جویی در ایجامنابع انرژی از نفت و گاز گلوئونتو با همه چیز در پیوندیسلام تا روشناییمدل هولوگرافیک تعمیم یافتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اصبور باشایمپلانت نخاعی میتواند دجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی فقر داده ها در هوش مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد مدر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری کجاست قسمت گاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حفاظتی مولکول جدید دطلای سیاهایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولخار و گلهوش مصنوعی از عروسک تا کمفال نیکوبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردنراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودتوکل بر خداآسانی موفقیتسیب یکسان و دیدگاه های متتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش غذاها و موجودات درياعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده خطرات هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت 11فراتر از دیوارهای باوربه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمردرمان زخم دیابتی با تکنوبررسي علل احتمالي تغيير ز گهواره تا گورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم ساخت شبکه عصبی با الفبای ترازودونچند جهانیعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف هوشیاری کوانتومیقلب و عقلبیماری های میتوکندریکمردرددرک نیازمند شناخت خویش ابشکه ای که ته نداره پر نمزندگی و داراییمولکول ضد پیریپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتسریع دویدن مهم نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های چهار ساعت پس از کشتار خوکغم بی پایانابزار بقا از نخستین هماننعناعحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدهدف یکسان، در مسیرهای متقبرستان ها با بوی شجاعتبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ایستایی و تکاپوزیرک ترین مردممیدان های مغناطیسی قابل آموزش نوین زبانمعرفت و شناختسرعت فکر کردن چگونه استتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدتعامل انسان با هوش مصنوعنوبت کودکانابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان روش هاي جدیدی وقاحت و تمسخر دیگرانرمز پیشرفت تواضع است نه طلیروپریم داروی ترکیبی ضدبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخازبان و شناخت حقیقت قسمت امانند آب باشآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماشکرگزار هر چیزی باش که داتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجلو رفتن یا عقبگردچیزی منتظر شناخته شدناثرات مفید روزه داریهنر فراموشیحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رداروی جدید آلزایمرویروس های باستانی، مغز مرویای شفافمقابله با کرونا با علم اسبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنسفرنامه سفر به بم و جنوب متواضع باشآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کوشبیه سازی میلیون ها جهان اولین هیبرید بین انسان و جهان مرئی و نامرئیچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت شصت و هشتاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان ددارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که روش هایی برای کم کردن اضطمنابع انرژی از نفت و گاز گمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشسلاح و راهزنیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین صبر لازمه ی پیروزی استایمان به رویاجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کنخواندن ، یکی از شستشو دهنخواب زمستانی سلول های سرهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج نخاعی با الکترودهای اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دریشه های مشترک همه ی موجومنبع هوشیاری کجاست قسمت گاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنسوخت هیدروژنی پاکتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ دطوفان فقر و گرسنگی و بی سایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی به کمک هوش طبیفاکسیبتبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های مرابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتآشنا پنداریسیر آفرینش از روح تا مغز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش غذاها در کاهش دردهای علم به ما کمک میکند تا موابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسادفاع از پیامبرهوش عاطفی قسمت نهمفرد موفقبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان ساده ی روماتیسمبررسی مغز با امواج مادون زمین در برابر عظمت کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماساختن آیندهتراشه مغز بدون واسطه ی دچند جهانی و علمعادت همیشه خوب نیستابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهوشیاری سنتی یا هوشیاری قلب یا مغزبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانادرک و احساسبشریت از یک پدر و مادر نیزندگی بی دودمولتیپل اسکلروز در زنان پرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیسریعترین کامپیوتر موجودتشخیص آلزایمر سالها قبل نون و القلمغم بی پایانابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهدف از تکامل مغزقدم زدن و حرکت دید را تغیبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از درختان اشعار زمینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزیست شناسی کل در جزء فراکمیدان های کوانتومی خلاآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیتعداد کلی ذهن ها در جهان نور از عمق تاریکیابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا دانشمندان روشی برای تبدیوقت نهيب هاي غير علمي گذشرمز بقای جهش ژنتیکیلیس دگرامفتامین یا ویاسبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معزبان و شناخت حقیقت قسمت دماه رجبآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدشکست حتمیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جلوتر را دیدنچیزی خارج از مغزهای ما نیاثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختداروی جدید ای ال اسویرایش DNA جنین انسان، برروان سالمملاحظه های اخلاقی دربارهبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد سفرنامه سفر به بم و جنوب مجموعه های پر سلولی بدن متاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده شبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سجهان مشارکتیچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت شصت و دواختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرروش هایی برای جلوگیری از منابع انرژی از نفت و گاز گنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت دصبر و واقعیتاین پیوند نه با مغز بلکه جهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا چالش هوشیاری و اینکه چرا خواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج بل، فلجی ترسناک که آناعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندریشه های مشترک حیاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت گذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش خرچنگ های نعل اسبی درطوفان زیباییایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی به شناسایی کافاجعه ی جهل مقدسبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودرمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین درادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتبدیل سلولهای محافط به سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهعلم بدون توقفابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار دفاع در برابر تغییر ساختهوش عاطفی قسمت هفتمفرد یا اندیشهبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهدرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی و اپروچ جدید بر بیمزمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری در کجاست؟ قپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیافسردگی و ساختار مغزساختن آینده، بهترین روش تراشه ها روی مغزچند روش ساده برای موفقیتعادت کن خوب حرف بزنیابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش، ژنتیکی است یا محیطیقلب دروازه ی ارتباطبیماری وسواسکمردرد و علل آندرک کنیم ما همه یکی هستیمبعد پنجمزندگی در جمع مواردی را برمواد کوانتومی جدید، ممکنپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانسرگیجه از شایعترین اختلاتشخیص ایدزنوآوری ای شگفت انگیز دانغیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهدف از خلقت رسیدن به ابزاذهت را روی چیزهای مفید متقدرت مردمبیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی درد و درستفاوتهای جنسیتی راهی برازیست شناسی باور حقیقت یا میدان بنیادین اطلاعاتآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریتعذیه ی ذهننور درونابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنوقتی فهمیدی خطا کردی برگرمز جهانلا اکراه فی الدینبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اسزبان و شناخت حقیقت قسمت سماپروتیلینآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجمجمه انسان های اولیهچیزی شبیه نور تو نیستاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمندداروی جدید برای میاستنی ویشن پروروبات ها قول میدهندملاحظات بیهوشی قبل از جربازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانسفرنامه سفر به بم و جنوب مجرم، گاهی قربانی استتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تشبکه های مصنوعی مغز به دراولین دارو برای آتاکسی فجهان معناچگونه حافظه را قویتر کنیحس و ادراک قسمت شصت و ششاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتروش هایی ساده برای کاهش امنابع انرژی از نفت و گاز گوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیصبر بسیار بایداین اندوه چیستجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا خواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج خواباعتماد به خوددر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنترژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت گذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدسی و سه پل اصفهانتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش داروهاي مختلف معروف طولانی ترین شباکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسخدا موجود استهوش مصنوعی تعاملیفاصله ها در مکانیک کوانتبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدرمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانهراز تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستسیستم تعادلی بدنتبر را بردارنقشه های مغزی جدید با جزیعلم در حال توسعهابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز دقیق ترین تصاویر از مغز اهوش عاطفی قسمت یازدهفرد حساس از نظر عاطفی و ببهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ودرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی ژنها در تشخیص بیمازمان چیستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقساختار فراکتال وجود و ذهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچندین ماده غذایی که ماننعادت کردن به نعمتابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو داروی جدید برای میاستهیچ نقطه ای مرکزی تر از اقلب روباتیکبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگبعد از کرونازندگی در سیاهچالهموجود بی مغزی که می تواندپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چتصویر خورشید یا خود خورشنوار مغز مشاهده ی غیر مستغرور و علمابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهر چیز با هر چیز دیگر در تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعقدرت و شناخت حقیقتبیندیشکودکان خود را مشابه خود تدرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشزیست، مرز افق رویداد هستمیدازولام در درمان تشنج آنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشلیک فراموشیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟تغییرنوروفیبروماتوزابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگوقتی پر از گل شدی خودت را رمز جهان خاصیت فراکتاللاموژین داروی ضد اوتیسم؟با خدا باشکار امروز را به فردا نیندذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنزبان جانسوزماجرای جهل مقدسآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجنین مصنوعینکاتی در مورد تشنجاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور داروی جدید برای کاهش وزنواقعیت فیزیکی، تابعی از روبات های ریز در درمان بیممانتین یا آلزیکسا یا اببازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییسفری به آغاز کیهانمحل درک احساسات روحانیتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبینشبکیه های مصنوعیاولین دروغجهان هوشمندنگاه من، نگاه تو و یا حقیحس و ادراک سی و هفتماختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیبادر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده توروش جدید تولید برقمنابع انرژی از نفت و گاز گویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیسم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهصد قدح، نفتاده بشکستاین ایده که ذرات سیاهچالجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا خواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج خواب چیستاعتماد به خوددر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولیرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت گریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر رژِیم غذایی بر میگنقش درختان در تکاملطی یکصد هزار سال اخیر هرچاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی در کامپیوترهافاصله ی همیشگی تصویر سازبه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده درمان آرتروز با ورزش موضبرخی اصول سلامت کمرراست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استسیستم دفاعی بدن علیه مغز تحریک عمقی مغزنقشه با واقعیت متفاوت اسعلم راهی برای اندیشیدن اابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسدل به دریا بزنهوش عاطفی قسمت پنجمفردا را نمیدانیمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامنددرمان سرگیجه بدون داروبررسی بیماری التهابی رودزمان و مکان، ابعاد کیهان منبع خواب و رویاپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیساختار شبکه های مغزی ثابتراشه ی بیولوژِیکچندجهانیعادت بد را ترک کنابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتهیچ چیز همیشگی نیستقلب را نشکنبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتبعد از کرونازندگی زمینی امروز بیش از موجودات مقهور ژنها هستندپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریتصویر در هم تنیدگی کوانتنوار مغز با توضیح دکتر فاغربال در زندگیابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهر جا که جات میشه، جات نیذره ی معین یا ابری از الکقدرت کنترل خودبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده درد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از روی طبیعتزاویه نگاه ها یکسان نیستمکان زمان یا حافظه زمانآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استشلیک فراموشیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استتغییر الگوی رشد مغزی با زنورون هاي مصنوعی می توانابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تدائما بخوانوقتی تو از یاد گرفتن باز رنگ کردن، حقیقت نیستلایو دوم دکتر سید سلمان فبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیزبان ریشه هایی شناختی اسماجرای عجیب گالیلهآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر ششگفت زده و حیران باشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاجنگ هفتاد و دو ملت همه را چگونه مولکول های دی ان ایحس و ادراک قسمت بیست و چهاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمداروی جدید برای ای ال اسواقعیت چند سویهروبات کیانمن کسی در ناکسی دریافتم بازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استسقوط درون جاذبه ای خاص، چمحل درک احساسات روحانی دتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناسشباهت مغز و کیهاناولین سلول مصنوعیجهان هوشیارنگاه مادی غیر علمی استحس و ادراک- قسمت پنجاه و اختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخورددر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرروش صحبت کردن در حال تکاممنابع انرژی از نفت و گاز گوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را سماگلوتید داروی کاهش دهنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل مصدای بم با فرکانس پایین، این ابتدای تناقض هاستاینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج دوطرفه عصب 6 چشماعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدر عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز درژیم ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت گربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر سلامت دستگاه گوارشنقش ذهن و شناخت در حوادث طبیعت موجی جهاناکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی در تفکر خلاق افتون های زیستیبه هلال بنگریاد گرفتن مداومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اطلاعات روانشناسی مرجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنسکوت و نیستیتحریک عمقی مغز در آلزایمنقص های سیستمی ایمنیعلم ساختن برج های چرخانابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدلایلی که نشان میدهد ما بهوش عاطفی قسمت اولفرزندان زمان خودبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان سرطان با امواج صوتبررسی سیستم تعادلی بدن ازمان و گذر آن سریع استمنتظر نمان چیزی نور را بهپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هسادیسم یا لذت از آزار دادتربیت کودکان وظیفه ای مهنه ناامیدی بلکه ارتقاعادت دادن مغز بر تفکرابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکهیچ چیز، چقدر حقیقی استقوی تر باشبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری بعد از کرونا دلخوشی بیهوزندگی زودگذرمورد نادر همپوشانی دو بیپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودسرگردانیتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزتصویر زیبا از سلولنوار مغز ترجمه رخدادهای مقالاتابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهر حرکت خمیده می شود و هر ذرات کوانتومی زیر اتمی ققدرت انسان در نگاه به ابعبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتزاوسکا درمان گوشرمکانیک کوانتومی بی معنی آنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندتغییر دیگران یا تغییر خونورون های ردیاب حافظهابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای مصرفی در ام اسوقتی ریشه ها عمیقند از چیرنگین کمانلبخند بزن شاید صبح فردا زبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرزبان شناسی مدرن در سطح سلماده ی تاریکآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودجنگ و تصور از جنگچگونه میتوان با قانون جنحس و ادراک قسمت بیست و یکاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل داروی جدید برای دیابتواقعیت چیستروح و آب حیاتمن پر از تلخیمبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استسلول های مغزی عامل پارکیمحدودیت چقدر موثر استتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مرشباهت مغز با کیهان مادیاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان های بسیار دیگرنگاه محدود و تک جانبه، مشحس و ادراک- قسمت بیست و پادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی در محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدروشهای نو در درمان دیسک بمنابع انرژی از نفت و گاز گوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیسندرم کووید طولانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناساصرع و درمان های آننقش هورمون های تیروئید دضایعه ی شبکه لومبوساکرالاینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در بخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی فن آوری های جدید علیه شنااعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمندانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست قسمت گزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش روی و منیزیم در سلامتطبیعت بر اساس هماهنگیاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تخدای رنگین کمانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحفروتنی معرفتیبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدرمان تومورهای مغزی با ابرخی بیماری ها که در آن برحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکسکوت، پر از صداتداوم مهم است نه سرعتنقص در تشخیص هیجانات عامعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدنیا فریب و سرگرمیهوش عاطفی قسمت دهمفرضیه ای جدید توضیح میدهبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابدرمان ضایعات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانزمان و صبرمنتظر زمان ایده آل نشوپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکسازگاری با محیط بین اجزاترجمه ای ابتدایی از اسرانه به اعدامعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه در کاهش دردهای کمهیچ وقت خودت را محدود به قیچی ژنتیکیبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد ددرک دیگرانبعد از کرونا دلخوشی بیهوزندگی سلول در بدن، جدای اموسیقی نوپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجسربازان ما محققا غلبه می تکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستتصویر زیبای اصفهاننوار مغز در فراموشی هاتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهرچیز با یک تاب تبدیل به ذرات کوانتومی زیر اتمی ققدرت ذهنبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذزبان فرایند تکاملی برای مکانیزمهای دفاعی در برابآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا تغییر دادن ژنها آیا روزی نوروپلاستیسیتی چیستابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ام اسویتنام نوعی کرونا ویروس رهبر حقیقیلحظات خوش با کودکانباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانزبان شناسی نوین نیازمند ماده ی خالیآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استشگفتی های زنبور عسلتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزجنگ داده هاچگونه مغز ما، موسیقی را پحس و ادراک قسمت بیست و دواحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در داروی جدید ضد میگرنواقعیت چیستروح در جهانی دیگر استمن بی من، بهتر یاد میگیرمبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیسلول های بنیادیمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسشباهت های ریشه ای چند بیمايندگان چگونه خواهند دیدجهان هایی در جهان دیگرنگاه کلی نگرحس و ادراک- قسمت شصت و چهاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنروشهای شناسایی قدرت شنوامنابع انرژی از نفت و گاز گوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريسندرم گیلن باره به دنبال تاثیر درجه حرارت بر عملک