دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کلوزاپین داروی ضد جنون

کلوزاپین قرص ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ داروی مهار کنده ی گیرنده ی دوپامین است و
در درمان جنون و اسکیزوفرنی، استفاده می‌شود.
در اسکیزوفرنی نسبت فعالیت دوپامین به دیگر واسطه های شیمیایی در مغز مانند استیل کولین، افزایش می یابد و در درمان، باید از داروهای مهار کننده ی فعالیت دوپامین استفاده کرد.(البته این قانون کلی نیست. کاهش فعالیت دوپامین در سیستم مزوکورتکس مغز، منجر به علایم منفی اسکیزوفرنی مانند گوشه گیری و کم حرفی و برعکس افزایش فعالیت دوپامین در این مسیر، منجر به علایم مثبت جنون، مانند توهم می گردد.)
در اسکیزوفرنی، مقدار اولیه ی کلوزاپین، ۱۲.۵ میلی گرم روزانه است که به تدریج میتوان آن را دو بار در روز و بالاتر حتی تا ۹۰۰ میلیگرم روزانه مصرف کرد.
اگر به مدت ۴۸ ساعت دارو مصرف نشد، در شروع مجدد با همان دوز پایین، شروع می‌شود.
مکانیسم اثر دارو: مهار کننده ی گیرنده دوپامین D1 , D2 است، ولی اثر مهاری آنتی کولینرژیک و اثرات ضد سروتونین بالایی هم دارد.
دفع دارو کبدی است
نیمه عمر ۱۲ ساعته دارد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هندسه ی رایج کیهانراز تغییربرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل و ارتقای نگاه تا عمسردرد میگرنپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت شصت و چهاختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانمسئولیت جدیداطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی از عروسک های بزمان و صبربررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توشناسایی سلول های ایمنی اتئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست قسمت خورشید مصنوعیارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیردرک کنیم ما همه یکی هستیممعجزه های هر روزهبه نقاش بنگربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در پیر شدنکل اقیانوس در یک ذرهشب سیاه سحر شودتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهاچگونه جمعیت های بزرگ شکل دردی که سالهاست درمان نشمغز کوانتومیبی عدالتی در توزیع واکسن تقلید از روی طبیعتزبان و شناخت حقیقت قسمت اکوچک شدن مغز از نئاندرتاصرع و درمان های آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده فلج نخاعی با الکترودهای جامعه ی آسمانیاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدمنبع خواب و رویادوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میچالش هوشیاری و اینکه چرا رفتار مانند بردهبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیتمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب کاهش حافظه هرچند فرایندیعقلانیت بدون تغییرتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بافراموشی همیشه هم بد نیستحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده میگرن سردردی ژنتیکی که بدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهرویا و خبر از آیندهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستتو افق رویداد جهان هستیسندرم گیلن باره به دنبال کریستال زمان(قسمت دوم)عواملی که برای ظهور لغت اتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دما تحت کنترل ژنها هستیم یداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تچرا ذرات بنیادی معمولاً روش مقابله مغز با محدودیبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانتومورهای نخاعیسیاره ی ابلهانگیلگمش باستانی کیستغم بی پایانتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسلمس کوانتومیحس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتمحدودیت چقدر موثر استدر مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمریسدیپلام تنها داروی تایبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسساختن آیندهپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چمقاومت به عوارض فشار خون حس و ادراک قسمت بیست و دواتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنمرکز حافظه کجاستدر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیاهندسه بنیادینراست دستی و چپ دستیبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسردرد میگرن در کودکانپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی تومنابع انرژی از نفت و گاز حساسیت روانی متفاوتاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستمسئولیت در برابر محیط زیاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان واقعیت است یا توهمبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امشواهدی از نوع جدیدی از حاتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست قسمت خوش قلبی و مهربانیارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدندرک احساسات و تفکرات دیگمعجزه ی علمبه نادیدنی ایمان بیاوربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در افزایش سکلمات بلند نه صدای بلندشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه جمعیت های بزرگ شکل درس گرفتن از شکست هابیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیتقلید از طبیعتزبان و شناخت حقیقت قسمت دکوچکترین چیز یک معجزه اسضرورت زدودن افکارتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصافلج بل، فلجی ترسناک که آنجاودانگی مصنوعیاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طمنتظر نمان چیزی نور را بهدورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انساچالش دیدگاه های سنتی در برفتار وابسته به شکلبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب کاهش دوپامین عامل بیماریعقیده ی بی عملتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قافرایند پیچیده ی خونرسانیحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تمیگرن شدید قابل درمان اسدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جرویا بخشی حقیقی از زندگی باور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدتو انسانی و انسان، شایستسندرم پیریفورمیسکریستال زمان(قسمت سوم)عوارض ازدواج و بچه دار شدتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینقانون مندی نقشه ژنتیکی محافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنمانند آب باشداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آروش های صرفه جویی در ایجابحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتتومورهای ستون فقراتسیاره ابلهانگیاه بی عقل به سوی نور میغیرقابل دیدن کردن مادهتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کولوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک قسمت نهمابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جمحدودیت های حافظه و حافظدر محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو ریشه های مشترک حیاتبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدتوسعه برخی شغل ها با هوش ساختار فراکتال وجود و ذهپنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستمقابله ی منطقی با اعتراضحس و ادراک قسمت بیست و سواتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشمرکز خنده در کجای مغز استدرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیاهندسه در پایه ی همه ی واکرجزخوانی هایی که امروز ببرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دتکامل ابزار هوش ، راه پر سردرد و علتهای آنپیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استمنابع انرژی از نفت و گاز خفاش با شیوع همه گیری جدیاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هامستند جهان متصلاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان پلانکبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده شواهدی از دنیسوان(شبه نئتا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست قسمت خوشبختی دور از رنج های مارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیدرک تصویر و زبان های مخلتمعجزه ی علم در کنترل کرونبه هلال بنگربعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی زیر فشار کووید چه باید کرکلوزاپین داروی ضد جنونشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتاینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه حافظه را قویتر کنیدست آسمانبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتقویت استخوان در گرو تغذزبان و شناخت حقیقت قسمت سکووید نوزده و خطر بیماری ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیفلج خوابجایی خالی نیستاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طمنحنی که ارتباط بین معرفديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار چاالش ها در تعیین منبع هورفتار اجتماعی انسان، حاصبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز تمرکز بر هدفسفری به آغاز کیهانکاهش سن بیولوژیکی، تنها علم و ادراک فقط مشاهده ی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرایند تکامل و دشواری هاحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینمیدان مغناطيسي زمین بشر دانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زارویا تخیل یا واقعیتباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاتو با همه چیز در پیوندیسندرم پس از ضربه به سرکشف مکانیسم عصبی خوانش پعید نوروز مبارکتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرقانون گذاری و تکاملحباب های کیهانی تو در توابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسماه رجبداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آروش هایی برای جلوگیری از بحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردتوهم فضای خالیسیاره ابلهانگیاه خواری و گوشت خوار کدغرور و علمتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم لوتیراستامحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و امخچه فراتر از حفظ تعادلدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز تهفت سین یادگاری از میراث رژیم های غذایی و نقش مهم برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرتوصیه های سازمان بهداشت ساختار شبکه های مغزی ثابپول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطامقابله با کرونا با علم اسحس و ادراک قسمت بیستماتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردرمرگ چیستدرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیامرگ و میر پنهاندرمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد ههندسه زبانِ زمان استرحم مصنوعیبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل جریان همیشگی خلقتسردرد تنشنپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عمنابع انرژی از نفت و گاز خلا، حقیقی نیستاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری مشکل از کجاستاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان به چه دلیل ایجاد میشبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومشیشه ی بازالتی و سیلیکونتا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فمنبع هوشیاری کجاست قسمت خانه ی تاریکارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستدرک حقیقت نردبان و مسیری معجزه در هر لحظه زندگیبه کدامین گناه کشته شدندبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمزیرفون داروی ضد ام اسکلام و زبان، گنجینه ای بسشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزاینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سومنگاه محدود و تک جانبه، مشدستورالعمل مرکز کنترل بیبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان جانسوزکودک هشت ساله لازم است آدضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهفلج خواب چیستجاذبهاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شمنشأ اطلاعات و آموخته ها دی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسناتوانی از درمان برخی ویرقیبی قدرتمند در برابر مبیندیشهیچ اندر هیچتمساح حد واسط میان مغز کوسقوط درون جاذبه ای خاص، چکایروپاکتیک چیستعلم و روحتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرایند حذف برخی اجزای مغحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسمیدان های مغناطیسی قابل دانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهرویا حقی از طرف خداباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وتو با باورهایت کنترل میشسندرم سردرد به دلیل افت فکشف مکانیسمی پیچیده در بعامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تقانون جنگلحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاماپروتیلینداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پروش هایی ساده برای کاهش ابحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهتوهم فضای خالی یا توهم فضسیر آفرینش از روح تا مغز گیرنده باید سازگار با پیمقالاتترک امروزافسردگی و اضطراب در بیمالوزالمعده(پانکراس)مصنوعحس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و امخچه ، فراتر از حفظ تعادلدر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیرژیم های غذایی و نقش مهم برنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که توصیه های غیر دارویی در سسازگاری با محیط بین اجزاپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتملاحظه های اخلاقی دربارهحس و ادراک قسمت دهماثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیچند جهانیمرگ و میر بسیار بالای ناشدرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر هنر حفظ گرهرحم مصنوعیبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریتکامل داروینی هنوز در حاسردرد سکه ایپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز خلا، خالی نیستاختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخمشکلات نخاعیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان شگفت انگیزبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیشکل های متفاوت پروتئین هتابوهای ذهنیجهان هوشیارآموزش نوین زباناولین دروغمنبع هوشیاری کجاست قسمت خانواده پایدارارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجدرک دیگرانمعرفت و شناختبه امید روزهای بهترتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمزیرک ترین مردمکلرال هیدرات برای خوابانشبکیه های مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمجهانی که نه با یک رخداد و اینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسنگاه انسان محدود به ادرادغدغه نتیجه ی نادانی استبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیتقویت سیستم ایمنیزبان ریشه هایی شناختی اسکودک ایرانی که هوش او از طلوع و حقیقتتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخفلج دوطرفه عصب 6 چشمجاذبه و نقش آن در شکلگیریاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدمنشاء کوانتومی هوشیاری ادین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی در شناسایی چهره رموزی از نخستین تمدن بشربیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادیکار با یگانگی و یکپارچگیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی فراتر از دیوارهای باورحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرمیدان بنیادین اطلاعاتدانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عرویاها از مغز است یا ناخوبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترتو باید نیکان را به دست بسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکشف ارتباط جدیدی از ارتبعادت همیشه خوب نیستتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسقانون جنگلحریص نباشابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همماجرای جهل مقدسداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو روش جدید تولید برقبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیستم تعادلی بدنگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر ویتامین دی بر بیماترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقلیروپریم داروی ترکیبی ضدحس و ادراک قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از مخچه ابزاري که وظیفه آن فدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان مناسبرژیم ضد التهابیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرتوصیه هایی در مصرف ماهیستم با شعار قانون بدترین پوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهملاحظات بیهوشی قبل از جرحس و ادراک قسمت دوازدهماثرات فشار روحی شدیداثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتمرگ انتقال است یا نابود شدرمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکهنر رها شدن از وابستگیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل داروینی هنوز در حاسردرد عروقی میگرنپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان منابع انرژی از نفت و گاز خلاصه ای از مطالب همایش ماختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهدرمان جدید میگرن با انتی مشکلات بین دو همسر و برخیاعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی زنجیرها را ما باید پاره کبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دشکل پنجم مادهتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت خار و گلچگونه مولکول های دی ان ایدرک درست از خود و هوشیاریمغز فکر میکند مرگ برای دیبه بالا بر ستارگان نگاه کتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمزیست شناسی کل در جزء فراککمردردشباهت مغز و کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده جهانی که از یک منبع، تغذیایندرالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرنگاه از بیرون مجموعهذهن ما از در هم شکستن منببیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیتلقین اطلاعات و حافظهزبان شناسی مدرن در سطح سلکودکان میتوانند ناقل بی طلای سیاهتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آفناوری هوش مصنوعی نحوه خجدایی خطای حسی استاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استمهندسی ژنتیک در حال تلاش دید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنادیدنی ها واقعی هستندرمز و رازهای ارتباط غیر کبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادی منابع و اکاربرد روباتهای ريزنانوعلم به ما کمک میکند تا موتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکفرد حساس از نظر عاطفی و بحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسمیدازولام در درمان تشنج دانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پرویاهای پر رمز و حیرتی دربار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال تو تغییر و تحولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکشف جمجمه ای درکوه ایرهوعادت کن خوب حرف بزنیتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوقانونمندی و محدودیت عالمحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده ماجرای عجیب گالیلهداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پروش صحبت کردن در حال تکامبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیتوهم چیستسیستم دفاعی بدن علیه مغز گام کوچک ولی تاثیرگذارصفحه اصلیترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هلیس دگرامفتامین یا ویاسحس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت امدل همه جانبه نگر ژنرالیدر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان کنونی استرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتتوضیحی ساده در مورد هوش مستم، بی پاسخ نیستپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک قسمت سوماثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننمرگ تصادفیدرمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دهنر، پر کردن است نه فحش درساناها و ابر رساناها و عبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استمنابع انرژی از نفت و گاز خلاصه ای از درمان های جدیاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاندرمان جدید کنترل مولتیپلمشکلات روانپزشکی پس از ساعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی هوشمند در خارج از زبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاشکست حتمیتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری کجاست قسمت خارق العاده و استثنایی بچگونه میتوان با قانون جندرک عمیق در حیواناتمغز قلببه بالاتر از ماده بیندیشتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمزیست، مرز افق رویداد هستکمردرد ناشی از تنگی کاناشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهانی در ذهنایا کوچک شدن مغزانسان المنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنونگاه از دور و نگاه از نزدذهن چند جانبه نیازمند نگبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتتلاش ها برای کشف منابع جدزبان شناسی نوین نیازمند کودکان خود را مشابه خود تطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آفیلمی بسیار جالب از تغییجریان انرژی در سیستم های اگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیمهربانی، شرط موفقیتدیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز تنادانی در قرن بیست و یکم،رمز پیشرفت تواضع است نه طبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس بدون اکسیژنسلول های بدن تو پیر نیستنکاربرد روباتهای ريز، در علم بدون توقفتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمفردا را نمیدانیمحقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشمکانیک کوانتومی بی معنی دانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالرویای شفافبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنتو جهانی هستی که خودش را سوپاپ ها یا ترانزیستورهاکشف جدید تلسکوپ جیمز وبعادت کردن به نعمتتاریکی و نورآشنا پنداریقارچ بی مغز در خدمت موجودحس چشایی و بویاییابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهماده ی تاریکداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تنسبت ها در کیهانروشهای نو در درمان دیسک ببحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برتوهم وجودسکوت و نیستیگامی در درمان بیماریهای سوالات پزشکیترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکلا اکراه فی الدینحس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت امدل هولوگرافیک ژنرالیزهدر هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزهمه چیز، ثبت می شودرژیم غذایی ضد التهابیبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توتیوتیکسن داروی ضد جنونستون فقرات انسان دو پا جلپیموزایدتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدمن کسی در ناکسی دریافتم حس و ادراک قسمت سی و هشتممنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت سی و ششماثرات مضر ماری جوانانه به اعداممرگی وجود ندارددرمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجهوموارکتوس ها ممکن است درشته نوروایمونولوژی و نقبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشمنابع انرژی از نفت و گاز خم شدن فضا-زماناختراع جدید اینترنت کواننور دروندرمان جدید سرطانمشکلات روانپزشکی در عقب اعداد بینهایت در دنیای مهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی بی دودبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت خبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه مغز پیش انسان یا همدرگیری قلب در بیماری ویرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبه خودت مغرور نشوتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمزاوسکا درمان گوشرکمردرد و علل آنشباهت کیهان و مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان، تصادفی نیستایا این جمله درست است کسیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تنگاه از درون مجموعه با نگذهن هوشیار در پس ماده ی مبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانتلاش هایی در بیماران قطع زبان، نشان دهنده ی سخنگو کودکان را برای راه آماده طوفان زیباییتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه فیزیک مولکولها و ذرات در جریان انرژی در سیستم های اپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقامولتیپل اسکلروز در زنان دیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز نازوکلسینرمز بقای جهش ژنتیکیبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنها مانع در زندگی موارد سلول عصبی شاهکار انطباق کتاب گران و پرهزینه شد ولعلم در حال توسعهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمفرضیه ای جدید توضیح میدهحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشمکانیزمهای دفاعی در برابدائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت روان سالمبازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیتو دی ان ای خاص ميتوکندريسوخت هیدروژنی پاککشتن عقیده ممکن نیستعادت دادن مغز بر تفکرتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریقبل از آغازحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نماده ی خالیداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز نسبت طلایی، نشانه ای به سروشهای شناسایی قدرت شنوابحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از توهم وجودسکوت، پر از صداگامی در درمان بیماریهای پیامهای کاربرانتراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حس و ادراک قسمت هشتمابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزمدل هولوگرافیک تعمیم یافدر هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذرهمه ی سردردها بی خطر نیسترژیم غذایی ضد دردبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدتیک و اختلال حرکتیسخن و سکوتپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سیزدهماجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیمراحل ارتقای پله پله کیهدرمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هاهورمون شیرساز یا پرولاکترشد مغز فرایندی پیچیده ابرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعسرعت فکر کردن چگونه استتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پامنابع بی نهایت انرژی در دخونریزی مغز در سندرم کووادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می تواندرمان سرطان با امواج صوتمشاهده گر جدای از شیء مشابقای حقیقی در دور ماندن اهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در جمع مواردی را برژن همه چیز نیستشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست قسمت53خدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانچگونه هموساپينس بر زمین درگیری مغز در بیماری کویمغز مانند تلفن استبه دنبال رستگاری باشتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان مشترک ژنتیکی موجوداکمردرد با پوشیدن کفش مناشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهش های ژنتیکی مفید در ساایا ابزار هوشمندی یا مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تنگاه حقیقی نگاه به درون اذهن تو همیشه به چیزی اعتقبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی برای درمان قطع نخازبان، وسیله شناسایی محیطکوری گذرای ناشی از موبایطولانی ترین شبتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دفیزیک و هوشیاریجریان انرژی در سیستم های ابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرمواد کوانتومی جدید، ممکندژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تنباید صبر کرد آتش را بعد رمز جهانبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلتنها در برابر جهانسلولهای ایمنی القا کنندهکتاب زیست شناسی باورعلم راهی برای اندیشیدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولفشار و قدرتحل مشکلابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استما انسانها چه اندازه نزدداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا واروبات های ریز در درمان بیبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشتو در میانه ی جهان نیستی سودمندی موجودات ابزی بر گل زندگیعارضه جدید ویروس کرونا ستاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکقبل از انفجار بزرگحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای ماده ای ضد التهابیداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز نشانه های گذشته در کیهان روشی برای بهبود هوش عاطفبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهتوهم بی خداییسکته مغزیگاهی لازم است برای فهم و سایتهای دیگرتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در الایو دوم دکتر سید سلمان فحس و ادراک قسمت پنجمابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريامدل های ریز مغز مینی بریندر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما داهمیشه چشمی مراقب و نگهباراه فراری نیستبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنتیروفیبان موثر در سکته ی سخن پاک و ثابتپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت ششماجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایمرز مرگ و زندگی کجاستدرمان پوکی استخواناصل بازخوردهوش فوق العاده، هر فرد اسرشد مغز علت تمایل انسان ببرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردسعی کن به حدی محدود نشویتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودمنابع جدید انرژیخواندن ، یکی از شستشو دهناداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهدرمانهای بیماری پارکینسمشاهده آینده از روی مشاهبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در سیاهچالهژن هوش و ساختارهای حیاتی شگفت زده و حیران باشتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمخدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به چگونه هوشیاری خود را توسدرگیری مغز در بیماران مبمغز مادران و کودکان در زمبه زودی شبکه مغزی به جای تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان چهار حرفی حیات زمینکنفرانس تشنج هتل کوثر اصشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهش های ژنتیکی غیر تصادفایا بیماری ام اس (مولتیپمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تنگاه دوبارهذهن خود را مشغول هماهنگیبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی تازه برای گشودن معسفر فقط مادی نیستکی غایب شدی تا نیازمند دلطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیفیزیکدانان ماشینی برای تجستجوی متن و تصویر به صورابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ موجود بی مغزی که می توانددژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تنبرو و انرژی مداومرمز جهان خاصیت فراکتالبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متتنبیه چقدر موثر استسلولهای بنیادی مصنوعی درکتاب طبیعت در قالب هندسهعلم ساختن برج های چرخانتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومفضای قلب منبع نبوغ استحلقه های اسرارآمیزابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیما انسانها چه اندازه نزدداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تچرا پس از بیدار شدن از خوروبات کیانبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگتوقف؛ شکستسیلی محکم محیط زیست بر انگلوله ی ساچمه ایعدم توقف تکامل در یک انداتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت 67ابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزماده، چیزی بیش از یک خلا داروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتنشانه های پروردگار در جهروشی جدید در درمان قطع نخبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستتوهم تنهاییسال سیزده ماههگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریلبخند بزن شاید صبح فردا زحس و ادراک قسمت پنجاهابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات دريامدیون خود ناموجوددر والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، رهمیشه اطمینان تو بر خدا براه های جدید برای قضاوت ربرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکنولوژی جدید که سلول هاسختی ها رفتنی استپیوند قلب خوک، به فرد دچاتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت شصت و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قمرز بین انسان و حیوان کجادرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیرهوش مصنوعی می تواند بر احرشد در سختی استبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختشلیک فراموشیتکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزمناطق خاصی از مغز در جستجخواب سالم عامل سلامتیادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمطالبه ی حق خودبلوغ چیستبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زمینی امروز بیش از ژن یا نقشه توسعه مغز و نقشگفتی های زنبور عسلتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین مچگونه واکسن کرونا را توزدرگیری مغزی در سندرم کوومغز چون ابزار هوش است دلیبه زیر پای خود نگاه نکن بتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزبان نیاز تکاملی استکنگره بین المللی سردرد دشجاعت و ترستاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهش تمدنی عجیب و شگفت انسایا بدون زبان میتوانیم تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تنگاهی بر قدرت بینایی دراذهن سالمبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانتلاشی جدید در درمان ام اسسفر نامه سفر به بم و جنوب کیهان خود را طراحی میکندطبیعت موجی جهانتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی فاصله ها در مکانیک کوانتجستجوی هوشیاری در مغز ماابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشوموجودات مقهور ژنها هستنددگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیرنگ کردن، حقیقت نیستبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزتهدیدهای هوش مصنوعیسلام تا روشناییکتاب، سفری به تاریخعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومقفس ذهنحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اما اکنون میدانیم فضا خالداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ارتعاش بسیار مهم استروح در جهانی دیگر استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را تولید مثل اولین ربات های سینوریپا داروی ترکیبی ضدگلوئونعدم درکتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقدرت مردمحس و ادراک قسمت 74ابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دماشین دانشداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز نظام مثبت زندگیروشی جدید در درمان نابینبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستتوهم جدایی و توهم علمسانسور از روی قصد بسیاری گذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتلحظات خوش با کودکانحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريامدیریت اینترنت بر جنگدر یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندهمیشه داناتر از ما وجود دراه های جدید برای قضاوت ربرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شتکنولوژی جدید که سلول هاسرنوشتپیوند مغز و سر و چالشهای پیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت شصت و دواحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عمرز جدید جستجو و اکتشاف، درمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی و کشف زبان هایز گهواره تا گوربرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوششلیک فراموشیتکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست قسمت خواب سالم عامل سلامتی و یادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیدروغ نگو به خصوص به خودتمطالبی در مورد تشنجبلعیدن ستاره توسط سیاهچابسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زودگذرژنها نقشه ایجاد ابزار هوشانس یا تلاشتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه آن شکری که می خوریمدرگیری مغزی در سندرم کوومغز چگونه صداها را فیلتر بوزون هیگز چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کازبان و کلمه حتی برای کسانکنگره بین المللی سردرد دشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا تکامل هدفمند استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدنگاهی بر توانایی اجزاي بذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودتمایل زیاد به خوردن بستنسفر به مریخ در 39 روزکیهانِ هوشیارِ در حال یاطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مفاصله ی همیشگی تصویر سازحفره در مغزابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کموسیقی نودانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیرنگین کمانبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاتو یک معجزه ایسلسله مباحث هوش مصنوعیکتابخانهعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)قلب و عقلحمایت از طبیعتابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین ما از اینجا نخواهیم رفتداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغروح رهاییبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز تولید یا دریافت علمسیگار عامل افزایش مرگ ومگمان میکنی جرمی کوچکی در عسل طبیعی موثر در کنترل بتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وقدرت کنترل خودحس و ادراک قسمت 75ابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دمبانی ذهنی سیاه و سفیدداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی تکامل در درمان بیروشی جدید در درمان سکته مبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتتوهم جسمسانسور بر بسیاری از حقایگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپوراللرزش ناشی از اسیب به عصبحس و ادراک قسمت پنجاه و دابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای مداخله ی زیانبار انساندر کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور همیشه راهی هستراه پیروزی در زندگی چیستبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دتکینگیسریع دویدن مهم نیستسریعترین کامپیوتر موجودپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت شصت و ششاحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتمزایای شکلات تلخ برای سلدرمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزمین در برابر عظمت کیهانبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی شنا در ابهای گرم جنوب نیاتکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادمنبع هوشیاری کجاست قسمت خواب عامل دسته بندی و حفطادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید دریای خدامطالعه ای بیان میکند اهدبنی عباس، ننگی بر تاریخبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی سلول در بدن، جدای اژنها ، مغز و ارادهشاهکار قرنتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه انتظارات بر ادراک درگیری اعصاب به علت میتومغز ناتوان از توجیه پیدابوزون هیگز جهان را از متلتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهازبان و بیان نتیجه ساختماکنترل همجوشی هسته ای با هشربت ضد خلطتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دایجاد احساساتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاهت را بلند کنذره ی معین یا ابری از الکبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر تجهیزات ناسا به مریخ کیست هیداتید مغزطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروفتون های زیستیحق انتخابابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟موسیقی هنر مایع استدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تنتایج نادانی و جهلرهبر حقیقیبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تتو یک جهان در مغز خودت هسسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکجای مغز مسئول پردازش تجعلت خواب آلودگی بعد از خوتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدقلب دروازه ی ارتباطحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دما اشیا را آنطور که هستندداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینروزه داری متناوب، مغز را بحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس تولید پاک و فراوان انرژیسیاهچاله های فضایی منابعگنجینه ای به نام ویتامین عشق درونی به یگانگی خلقتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت چهلابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درمباحث مهم حس و ادراکداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی تکامل در درمان بیريتوکسيمب در درمان ام اسبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازتوهمات و شناخت حقیقتساهچاله ها تبخیر نمیشودگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلرولرزش عضله یا فاسیکولاسیوحس و ادراک قسمت پنجاه و سابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهمدارک ژنتیکی چگونه انساندر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کمهمیشه عسل با موم بخوریمراه انسان شدن، راه رفتن وبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانتکامل فردی یا اجتماعیتکامل مادی تا ابزار هوشمسرگیجه از شایعترین اختلاپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک سی و هفتماحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلامسمومیت دانش آموزان، قمادرمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزمین زیر خلیج فارس تمدنی برداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان شناخت و معرفت، و نقش آن دتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست قسمت خودآگاهی و هوشیاريادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درک فرد دیگر و رفتارهای امعماری، هندسه ی قابل مشابه قفس های سیاهت ننازبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی، مدیریت انرژیژنهای مشترک بین انسان و وشاهکار شش گوشتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه به سطح بالایی از هودرختان اشعار زمینمغز و اخلاقبی نهایت در میان مرزهاتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان و بیان، در سایه پیشرکنترل جاذبهشش مرحله تکامل چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجوانان وطنایرادهای موجود در خلقت بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر دشوار اکتشافکیست کلوئید بطن سومظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفروتنی و غرورحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعمیهمانهای ناخوانده عامل دانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تنجات در راستگوییروی و منیزیم در تقویت استبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیتو کز محنت دیگران بی غمیسم زنبور ، کلیدی برای وارکرونا چه بر سر مغز می آورعماد الدین نسیمی قربانی تاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشقلب روباتیکحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهما به جهان های متفاوت خودداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درروزه داری و بیمار ی ام اس بحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحتولید سلولهای جنسی از سلسیاهچاله ها، دارای پرتو گویید نوزده و ایمنی ساکتعصب حقوق نورولووتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانقدرت ذهنحس و ادراک قسمت چهل و هفتابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف مجموعه های پر سلولی بدن مدارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی ریسمانریه زغالیبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاستوپیراماتسایه را اصالت دادن، جز فرگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت پنجاه و شابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیمروری بر تشنج و درمان هایدر آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در همجوشی هسته ای، انرژِی براه بی شکستبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانتکامل مداومسرگردانیپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت پنجاه و اخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بمسیر دشوار تکامل و ارتقااصول سلامت کمرهوش مصنوعی الفاگوزمان چیستبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندشناخت درون، شناخت بیرون؛تأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هاپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت خودآگاهی و هوشیاريارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلادرک نیازمند شناخت خویش امعنی روزهبه مغز خزندگان خودت اجازبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی زونیسومایدژنهای هوش ، کدامندشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی آیندهایمان به رویامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه باغبانی باعث کاهش درد باسن و پا به دلیل کاهمغز و اخلاقبی ذهن و بی روحتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان و تکلم برخی بیماریهکندر در بیماریهای التهابششمین کنگره بین المللی ستاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجواب دانشمند سوال کننده اکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟منبع هوشیاری در کجاست؟ قدو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستتمدن بشری و مغز اخلاقیسفرنامه سفر به بم و جنوب کاهش مرگ و میر ناشی از ابظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملفرگشت و تکامل تصادفی محض حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رومیوتونیک دیستروفیدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقررویا و واقعیتبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر تو پیچیده ترین تکنولوژی سماگلوتید داروی کاهش دهنکریستال هاعوامل موثر در پیدایش زباتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونقلب را نشکنحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مما با کمک مغز خود مختاريمداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا خشونت و تعصبروزه داری سلول های بنیادبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایتولترودینسیاهچاله و تکینگی ابتدایگوشه بیماری اتوزومال رسسعضلانی که طی سخن گفتن چقدتداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رقدرت عشقحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملمحل درک احساسات روحانیداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه تکامل در درمان بیمریواستیگمینبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک متوانایی مغز و دیگر اجزای ساخت شبکه عصبی مصنوعی با گزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت بیست و چهابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عاممرکز هوشیاری، روح یا بدن در آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلاهمراهی نوعی سردرد میگرنیرابطه تشنج و اوتیسمبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانتکامل چشمسربازان ما محققا غلبه می پیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت بیست و پاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکمسئول صیانت از عقیده کیساضطراب و ترسهوش مصنوعی از عروسک های بزمان و مکان، ابعاد کیهان بررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست قسمت خودروهای هیدروژنیارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیدرک و احساسمعادله ها فقط بخش خسته کنبه نقاش بنگربعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی زونا به وسیله ویروس ابله ژنهای حاکم بر انسان و انسشاید درست نباشدتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطای حسارتباط غیرکلامی بین انساچگونه تکامل مغزهای کنونیدردهای سال گذشته فراموش مغز و سیر تکامل ان دلیلی بی شرمیتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و شناخت حقیقت قسمت چکوچ از محیط نامناسبصبر بسیار بایدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجوسازی مدرناگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمامنبع هوشیاری در کجاست؟(قدولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به تمدن زیر آبسفرنامه سفر به بم و جنوب کاهش التهاب ناشی از بیماعقل مجادله گرتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از فراموش کارها باهوش تر هسحقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کومیگرن و پروتئین مرتبط با دانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریرویا و کابوسبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به تو آرامش و صلحیسندرم کووید طولانیکریستال زمان(قسمت اولعوامل ایجاد لغت انسانی و تاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوقیچی ژنتیکیحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساما بخشی از این جهان مرتبطداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتروزهای سختبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاتومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله ی تولید کنندهگوشت خواری یا گیاه خواریغم بی پایانتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو قطار پیشرفتحس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث محل درک احساسات روحانی ددخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا نظریه تکامل در درمان بیمریاضیات یک حس جدید استبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار توازن مهمتر از فعالیت زیساخت شبکه عصبی با الفبای گشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانلزوم عدم وابستگی به گوگل حس و ادراک قسمت بیست و یکابعاد بالاترنقطه بی بازگشتمرکز حافظه کجاستدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیاهندسه ی پایه ایرادیوی مغز و تنظیم فرکان