دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت نهم

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [۱۰/۱۱/۲۰۲۱ ۱۰:۰۴ ق.ظ]
حس و ادراک قسمت نهم
حس ((sensation ما تحت تاثیر احساسات(emotion)است. یعنی در انسان برخلاف آنچه درهوش مصنوعی وجود دارد، فقط مشاهدات و تحلیل منطقی و عقلانی موجود نیست بلکه احساسات خاص مانند غم، شادی و ... بر تحلیل آنچه درک میشود دارای اهمیت است. شاید در شرایط غمناک روزانه، خیلی از حقایق دیده نشود و برعکس در شرایط شاد و با نشاط، بسیاری از تهدیدها نادیده گرفته شود.

نقش مسلط احساسات emotion بر نتیجه گیری های روزانه بسیار مهم است. و این احساسات که گاهی منفی، گاهی منفی کاذب، گاهی مثبت کاذب و گاهی واقعا مثبت هستند، سبب ضعف انسان در رویارویی با هوش مصنوعی ای میشود که فاقد این احساسات می باشد. هوش مصنوعی بدون هیچ کدام از این احساسات emotion، تحلیل منطقی خود را انجام میدهد ولی انسان تحت تاثیر اینها، گاهی در تحلیل درست دچار مشکل میشود.

برخی از این احساسات emotion از محیط فرد منشا می گیرد مثلا نگاه قدسی خانواده و اطرافیان به چیزی و یا برعکس نفرت اطرافیان نسبت به موضوع خاصی باعث ضعف فرزندان آنها در تحلیل و نتیجه گیری منطقی می شود. از این رو مهم، قدرت انسان عاقل هوشمند در دور ماندن از تاثیر جمع است. بدون آزاد شدن از تاثیر اطرافیان نمیتوان به تفکر منطقی و معقول از روی احساسات و ادراک sensation رسید. در این مورد نوع نگاه فرد بر کتاب های مقدسی که معمولا در محیط یک جامعه مورد تقدیس خاص و درجامعه ی دیگر مورد نفرت قرار میگیرد و همزمان مورد تحلیل و تفسیرهای این و آن است خودنمایی میکند. هاله ی قدسی روی این نوشته ها در حالی که در دست هر کسی برای ترجمه و تحلیل هست میتواند در نتیجه گیری و تحلیل ما نقش منفی ای بگذارد.

(هاله ی قداستی- که بر متن دینی احاطه دارد- سبب می شود دینداران، گیرنده ی بی اراده ی آن شوند و به اشکالات آن توجه نکنند و به موارد سرپوشیده ی آن، اهمیت ندهند.) (معماهای انجیل: فراس سواح، چاپ سوم2016م، ص9)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
پیوند سر آیا ممکن استنقش غذاها در کاهش دردهای تکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حسسرگردانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاALS نگاهی کامل بر بیماری وابزار بقا از نخستین همانحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت دومبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندمرز مرگ و زندگی کجاستذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم زیست شناسی کل در جزء فراکپاسخ گیاهان در زمان خوردچند جهانی و علمتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعویض دارو در تشنجفال نیکوابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای مصرفی در ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیبیوگرافیکنترل جاذبهمشکلات روانپزشکی در عقب طولانی ترین شبرموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت دآلودگی هوا چالش قرن جدیدنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایشگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهفراتر از دیوارهای باورابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع خواب و رویاداروی جدید برای دیابتهز ذره، یک دنیاستباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یامغز فکر میکند مرگ برای دیعلم در حال توسعهرویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب آینه در اینهنورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان شباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازقلب یا مغزاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور موجودات مقهور ژنها هستنددر محل کار ارزش خودت را بویتامین E در چه مواد غذایبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولمغز انسان برای ایجاد تمدعادت کردن به نعمتروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا واکنش های یاد گرفته وچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان پر از چیزهای جادویی قدم زدن و حرکت دید را تغیاختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی ما انسانها چه اندازه نزددرمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت و مجازبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستمغز بزرگترین مصرف کننده غرور و علمریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های سی و سه پل اصفهانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنگاه انسان محدود به ادراتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی موردماده ای ضد التهابیدرمان جدید میگرن با انتی واکسن دیگر کرونا ساخته شراه پیروزی در زندگی چیستبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پینقش محیط زندگی و مهاجرت دتوهم بی خداییسیستم تعادلی بدنآب، زندگی است(قسمت پنجم)چاالش ها در تعیین منبع هوایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صورمن کسی در ناکسی دریافتم دل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدریای خدابرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردز گهواره تا گورپل خواجو اصفهاننقش حیاتی تلومر دی ان آ دتیوتیکسن داروی ضد جنونساختار فراکتال وجود و ذهتری فلوپرازینآسانی موفقیتنخستین روبات های زنده ی جابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز منابع انرژی از نفت و گاز دولت یا گروهکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز جهان را از متلمرگ چیستدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویازندگی بی دودزندگی در جمع مواردی را برپیوند سر، یکی از راه حلهانقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوسربازان ما محققا غلبه می تشنج عدم توازن بین نورون فقر داده ها در هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش قدرت استهوش عاطفی قسمت سومبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونمرز بین انسان و حیوان کجاذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هزیست شناسی باور حقیقت یا پختگی پس از چهل سالگي به چند روش ساده برای موفقیتتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنشناخت و معرفت، و نقش آن دتعامل انسان و هوش مصنوعیفاکسیبتابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابمشاهده گر جدای از شیء مشاطی یکصد هزار سال اخیر هرچرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت سآلودگی هوا و ویروس کرونانوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدشگفتی های زنبور عسلثبت امواج الکتریکی در عصفرد موفقابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تمنتظر نمان چیزی نور را بهداروی جدید ضد میگرنهزینه ای که برای اندیشیدباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزمغز قلبعلم راهی برای اندیشیدن ارویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب آیندهنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استشباهت کیهان و مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهقلب دروازه ی ارتباطاجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمموسیقی نودر چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کابحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورمغز انسان برای شادمانی طعادت بد را ترک کنروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا یک، وجود داردچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فضایعه ی عروقی مخچهجهان دارای برنامهقدرت مردماختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرما انسانها چه اندازه نزددرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت و انعکاسبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستمغز حریص برای خون، کلید تغربال در زندگیریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علمسیلی محکم محیط زیست بر انآیا خداباوری محصول تکاملنگاه از بیرون مجموعهتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده لایو دوم دکتر سید سلمان فارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی ماده، چیزی نیستدرمان جدید کنترل مولتیپلواکسن دیگری ضد کرونا از دراه انسان شدن، راه رفتن وبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدینقش مرکز تنفس سلولی در بیتوهم تنهاییسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشنابینایی در نتیجه ی گوشی ایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز مامن پر از تلخیمدلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختزمین در برابر عظمت کیهانپلاسمای غالبنقش خرچنگ های نعل اسبی درتیک و اختلال حرکتیساختار شبکه های مغزی ثابترک امروزآشنا پندارینرمش های مفید برای درد زاابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسمنابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهادرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استژن همه چیز نیستزندگی در سیاهچالهپیوندهای پیچیده با تغییرنقشه های مغزی جدید با جزیتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم سردرد میگرنتشویق خواندن به کودکانفلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی قسمت ششمبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فمرز جدید جستجو و اکتشاف، ذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بزیست، مرز افق رویداد هستپدیده خاموش روشن در پارکچندین ماده غذایی که ماننتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعامل انسان با هوش مصنوعفاجعه ی جهل مقدسابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای تغییر دهنده ی سیهیچ کس حقیقت را درون مغز بیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانمشاهده آینده از روی مشاهطبیعت موجی جهانرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSزبان جانسوزآلودگی هوا و پارکینسوننوار مغز ترجمه رخدادهای تاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیشانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردفرد یا اندیشهابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تمنتظر زمان ایده آل نشوداروی جدید ضد الزایمرهزینه سنگین انسان در ازابابا زود بیاکیست کلوئید بطن سوممغز ما کوچکتر از نیم نقطهعلم ساختن برج های چرخانرویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفسفری به آغاز کیهانآینده ی انسان در فراتر ازنوروز یا روز پایانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باششباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مرئی و نامرئیقلب روباتیکاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل موسیقی هنر مایع استدر ناامیدی بسی امید استویتامین کا و استخوانبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهمغز انسان برای شادمانی طعادت دادن مغز بر تفکرروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی سماگلوتید داروی کاهش دهنآیا کیهان می تواند یک شبیچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغضایعات در عصب زیر زبانیجهان در حال نوسان و چرخشقدرت و شناخت حقیقتادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم ما اکنون میدانیم فضا خالدرمان های اسرار آمیز در آواقعیت تقویت شدهبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانمغز در تنهایی آسیب میبینمقالاتریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا دلفین ها می تواند از نگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیلبخند بزن شاید صبح فردا زارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازماده، چیزی بیش از یک خلا درمان جدید ای ال اس، توفرواکسن سرطانراه بی شکستبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارنقش نگاه از پایین یا نگاهتوهم جداییسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیناتوانی از درمان برخی ویاکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزمن بی من، بهتر یاد میگیرمدنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترمخچه تاثیر گذار بر حافظهدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشزمین زیر خلیج فارس تمدنی پمبرولیزوماب در بیماری چنقش داروهاي مختلف معروف تیکاگرلور داروی ضد انعقاسادیسم یا لذت از آزار دادترکیب آمار و ژنتیکآشنا پندارینرمش های مفید در سرگیجهابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی درمانگر کامپیبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مدرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است زندگی زمینی امروز بیش از پیوندی که فراتر از امکاننقشه با واقعیت متفاوت استکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسردرد میگرن در کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های فلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش بی نهایتهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسمرزهای حقیقی یا مرزهای تذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشنازاویه نگاه ها یکسان نیستپروژه ی ژنوم انسانیچندجهانیتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیشناخت درون، شناخت بیرون؛تعداد کلی ذهن ها در جهان فاصله ها در مکانیک کوانتابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ضد بیماری ام اس وهیچ اندر هیچبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبمشاهدات آمیخته با اشتباهطبیعت بر اساس هماهنگیرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرزبان ریشه هایی شناختی اسآلزایمرنوار مغز در فراموشی هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟شانس یا تلاشجلوتر را دیدنفرد حساس از نظر عاطفی و بابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفداروی سل سپتهزاران سال چشم های بینا وباد و موجکپسول ژری لاکتمغز مانند تلفن استعلایم کمبود ویتامین E را رویای شفافتمرکز بر امروزسقوط درون جاذبه ای خاص، چآینده ی علم و فیزیک در60 ثنورالژیتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتیقلب را نشکناحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در میهمانهای ناخوانده عامل در هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین کا در سبزیجاتبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخمغز انسان رو به کوچک تر شعارضه جدید ویروس کرونا سروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیسندرم کووید طولانیآیا گذشته، امروز وآینده چگونه هوشیاری خود را توستاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیضرورت زدودن افکارجهان در حال ایجاد و ارتقاقدرت کنترل خوداداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استما از اینجا نخواهیم رفتدرمان های بیماری آلزایمرواقعیت خلا و وجود و درک مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیمغز را از روی امواج بشناستاثیر ویتامین دی بر بیماریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدسیگار عامل افزایش مرگ ومآیا دلفین ها میتوانند بانگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرنلحظات خوش با کودکانارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مماست مالیدرمان جدید سرطانواکسن سرطانرابطه تشنج و اوتیسمبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای نقش نظام غذایی در تکامل متوهم جدایی و توهم علمسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدناتوانی در شناسایی چهره اکوییفلکسحق انتخابمننژیتدنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالا بر ستارگان نگاه کمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استزمان چیستپنج اکتشاف شگفت آور در مونقش درختان در تکاملتیروفیبان موثر در سکته ی سازگاری با محیط بین اجزاترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستنرمش های موثر در کمردردابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژی از نفت و گاز دوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی ذهن و بی روحدرد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی زودگذرپیوستگی همه ی اجزای جهاننقص های سیستمی ایمنیتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسردرد میگرنی در کودکانتشخیص آلزایمر سالها قبل فلج خوابابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بمزایای شکلات تلخ برای سلذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقزاوسکا درمان گوشرپروژه ی ژنوم انسانینه ناامیدی بلکه ارتقاتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتعذیه ی ذهنفاصله ی همیشگی تصویر سازابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی فامپیریدین یا نورلهیچگاه از فشار و شکست نتربیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتامطالبه ی حق خودطعمه ی شبکه های ارتباط اجرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرزبان شناسی مدرن در سطح سلآملودیپین داروی ضد فشار نوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهفردا را نمیدانیمابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها داروی ضد چاقیهستي مادي ای که ما کوچکترباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگمغز مادران و کودکان در زمعلایم کمبود ویتامین E را روان سالمتمساح حد واسط میان مغز کوسلول های مغزی عامل پارکیآینده با ترس جمع نمیشودنوسانات کوانتومی منبع ماتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودشجاعت و ترسجهان معناقوی تر باشاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلامیوتونیک دیستروفیدر هم تنیدگی کوانتومیویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهمغز انسان رو به کوچکتر شدعدم توقف تکامل در یک انداروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیسندرم گیلن باره به دنبال آیا پیدایش مغز از روی تصاچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شضرب المثل یونانیجهان ریز و درشتقدرت انسان در نگاه به ابعادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرما اشیا را آنطور که هستنددرمان های جدید میگرنوالزارتان داروی ضد فشار بدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایمغز زنان جوانتر از مغز مرصفحه اصلیرژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلسیاهچاله هاآیا دست مصنوعی به زودی قانگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانیلرزش ناشی از اسیب به عصبخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسماست مالی با هوش انسانیدرمان جدید سرطانواکسن ضد اعتیادرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای نقش نظریه تکامل در شناساتوهم جسمسکته مغزیتازه های درمان ام اسآرامش و دانشنادیدنی ها واقعی هستنداکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی منابع انرژي پاک سرچشمه حدنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالاتر از ماده بیندیشمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی زمان و مکان، ابعاد کیهان پول و شادینقش ذهن و شناخت در حوادث تکنولوژی های جدید و حالتستم با شعار قانون بدترین ترازودونآشتی بهتر استنرمشهای مهم برای تقویت عابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی سوادی در قرن 21بی شرمیژن همه چیز نیستدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیزندگی سلول در بدن، جدای اپیام های ناشناخته بر مغز نقص در تشخیص هیجانات عامتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسردرد و علتهای آنتشخیص ایدزفلج خواب چیستابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانمسمومیت دانش آموزان بی گذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز وزبان فرایند تکاملی برای پروانه ی آسمانینه به اعدامتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چشناسایی سلول های ایمنی اتغییرفتون های زیستیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی لیراگلوتیدهیپرپاراتیروئیدیسمبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبمطالبی در مورد تشنجظهور امواج مغزی در مغز مصرمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالزبان شناسی نوین نیازمند آموزش نوین زباننوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندشاهکار شش گوشجنین مصنوعیفرزندان زمان خودابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تمنشاء کوانتومی هوشیاری اداروی ضد چاقیهستی ما پس از شروعی چگال بار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابمغز چون ابزار هوش است دلیعلائم عصبی آلزایمر، با اروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادیآیا فراموشی حتمی استنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمندقیچی ژنتیکیاحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیامیگرن و پروتئین مرتبط با در هم تنیدگی کوانتومی و پویتامین بی هفدهبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجمغز ایندگان چگونه استعدم درکروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستسندرم پیریفورمیسآیا آگاهی پس از مرگ از بیچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدضررهای مصرف شکر و قند بر جهان شگفت انگیزقدرت ذهنادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دما به جهان های متفاوت خوددرمان های جدید در بیماری واکنش های ناخودآگاه و تقبدون بار گذشتهگلوئونمغزهای کوچک بی احساسسوالات پزشکیتولترودینسیاهچاله های فضایی منابعآیا رژیم غذایی گیاهی سلانگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریماشین دانشدرمان دارویی سرطان رحم بواکسن علیه سرطانراز تغییربرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و نقش هورمون های تیروئید دتوهمات و شناخت حقیقتسال سیزده ماههتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکوننادانی در قرن بیست و یکم،اکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظمنابع انرژی از نفت و گاز دنیا، هیچ استاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران مدل هولوگرافیک تعمیم یافدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان زمان و گذر آن سریع استپول و عقیدهنقش روی و منیزیم در سلامتتکنولوژی و پیشرفتستم، بی پاسخ نیستترازودونآغاز فرایند دانستنچرا ماشین باید نتایج را پابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز منابع بی نهایت انرژی در دديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی، اتفاقات و تحهوش احساسیبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی دردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیزندگی، مدیریت انرژیپیدایش زباننقطه ی رسیدن به قلهتکامل زباناقیانوس نادانیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر خورشید یا خود خورشفلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان یک فرضیه رادیکهوشمندی کیهانبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنمسمومیت دانش آموزان، قماذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تزبان متغیرپرواز از نیویورک تا لوس آنه به اعدامتابوهای ذهنیامیدواریشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر الگوی رشد مغزی با زفروتنی معرفتیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی تشنجی دربارداریهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسمطالعه ای بیان میکند اهدظرف باید پر شود چه با چرک رمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع زبان، نشان دهنده ی سخنگو آمارهای ارائه شده در سطح نوار مغز، ترجمه ی فعالیت تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا شاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را فرضیه ای جدید توضیح میدهابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تمهمان ناخواندهداروی ضد تشنج با قابليت تو هر کس تقوای خدا پیشه کنبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیمامغز چگونه صداها را فیلتر علت خواب آلودگی بعد از خوروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادی منابع و اآیا ممکن است موش کور بی منوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصشربت ضد خلطجهان هوشیارقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیامیگرن سردردی ژنتیکی که بدر هم تنیدگی کوانتومی و دویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورمغز ابزار بقای برتر مادیعدالت برای من یا برای همهروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیسندرم پیریفورمیسآیا امکان بازسازی اندامهچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی که نه با یک رخداد و قدرت عشقادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملما با کمک مغز خود مختاريمدرمان های جدید سرطانواکنش به حس جدیدبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در مغز، فقط گیرندهپیامهای کاربرانتومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله ها، دارای پرتو آیا رژیم غذایی گیاهی سلانگاه دوبارهتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی لزوم سازگاری قانون مجازاخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن امبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان زخم دیابتی با تکنوواکسنی با تاثیر دوگانه اراست دستی و چپ دستیبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استنقش هورمون زنانه استروژنتوکل بر خداسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپونازوکلسیناگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افرادمنابع انرژی از نفت و گاز دندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکنمدل های ریز مغز مینی بریندرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندزمان و صبرپوست ساعتی مستقل از مغز دنقش روزه داری در سالم و جتکنولوژی جدید که سلول هاستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ها روی مغزچرا مردم با زندگی میجنگنابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیدی متیل فومارات(زادیوا)(دین اجباریهوش احساسیبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نمزندان ذهنیپیر شدن حتمی نیستنقطه ای بود و دگر هیچ نبوتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد تنشنتصویر در هم تنیدگی کوانتفن آوری های جدید علیه شناابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری و وجودبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتمسیر دشوار تکامل و ارتقاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپوزبان مشترک ژنتیکی موجوداپروتئین های ساده ی ابتدانه جنگ و نه خونریزیتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر دیگران یا تغییر خوفروتنی و غرورابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید ALSهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری معماری، هندسه ی قابل مشاعقل مجادله گررنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخازبان، وسیله شناسایی محیطآن چیزی که ما جریان زمان نوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگفساد اقتصادی سیتماتیک درابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش داروی ضد تشنج با قابليت توفور و فراوانیبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیمغز ناتوان از توجیه پیداعماد الدین نسیمی قربانی روبات کیانتنفس بدون اکسیژنسلول های بدن تو پیر نیستنآیا ما کالا هستیمنیکولا تسلاتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانشش مرحله تکامل چشمجهان های بسیار دیگرقانون مندی نقشه ژنتیکی ماخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیامیگرن شدید قابل درمان اسدر هر سوراخی سر نکنویروس مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هامغز ابزار برتر بقاعسل طبیعی موثر در کنترل بروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشسندرم پس از ضربه به سرآیا انسان با مغز بزرگش اخچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضعیف و قویجهانی که از یک منبع، تغذیقضاوت ممنوعادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوشبختی چیستاصول سلامت کمرما بخشی از این جهان مرتبطدرمان های رایج ام اسواکسن های شرکت فایزر آمررژیم های غذایی و نقش مهم برنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین مغزتان را در جوانی سیم کشسایتهای دیگرتومورهای نخاعیسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا راهی برای رفع کم آبی نگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستلزوم سازگاری قانون مجازاخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیمباحث مهم حس و ادراکدرمان سرگیجه بدون نیاز بوابستگی یعنی قلادهرجزخوانی هایی که امروز ببرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کننقش ویتامین K در ترمیم استوپیراماتسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رنباید صبر کرد آتش را بعد اگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیامنابع انرژی از نفت و گاز ده روش موفقیتاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشومدیون خود ناموجوددرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانزمان واقعیت است یا توهمپوشاندن خود از نورنقش رژیم غذایی بر رشد و اتکنولوژی جدید که سلول هاستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچرا مغز انسان سه هزار سالابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاص زبان در مغزمناطق خاصی از مغز در جستجدین، اجباری نیستهوش در طبیعتبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمردرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیزونیسومایدپیشینیان انسان از هفت مینقطه بی بازگشتتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد سکه ایتصویر زیبا از سلولفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت53دانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری و افسردگیبیماری دیستروفی میوتونیکمردردمسئول صیانت از عقیده کیسذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان چهار حرفی حیات زمینپروتز چشمچه زیاد است بر من که در ایتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر دادن ژنها آیا روزی فرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید s3 در درمان ام هدف یکسان و مسیرهای مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدمعنی روزهعقل سالمرنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معزدودن نقص از هوش مصنوعیآنچه ناشناخته است باید شنوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرشایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هافشار و قدرتاتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شومهندسی بدنداروی ضد تشنج توپیراماتوقاحت و تمسخر دیگرانبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریمغز و قلب در جنین موش مصنعوامل موثر در پیدایش زباروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد سلول بنیادی و ای ال اسآیا ما تنها موجودات زنده نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادششمین کنگره بین المللی سجهان هایی در جهان دیگرقانون گذاری و تکاملاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیامیدان مغناطيسي زمین بشر در والنتاین کتاب بدید همویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولمغز از بسیاری حقایق می گرعشق درونی به یگانگی خلقتروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بسندرم جدایی مغزآیا احتمال دارد رویا از آچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنقطار پیشرفتارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان های علامتی در ام اسواکسن کووید 19 چیزهایی که رژیم ضد التهابیبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نممغزتان را در جوانی سیمکشتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآیاما مقهور قوانین فیزیکنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهلزوم عدم وابستگی به گوگل خطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستمبتکران خودشکوفادرمان سرگیجه بدون نیاز بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرحم مصنوعیبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به نقش ژنتیک در درمان اختلاتوانایی مغز و دیگر اجزای ساهچاله ها تبخیر نمیشودتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودیننبرو و انرژی مداوماگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شامنابع انرژی از نفت و گاز دهن، بزرگترین سرمایهاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشمدیریت اینترنت بر جنگدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توزمان پلانکپیموزایدنقش رژیم غذایی در رشد و اتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی بیولوژِیکچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت 11بیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هومرگ و میر پنهاندست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمزونا به وسیله ویروس ابله پیشرفت های جدید علوم اعصنمیتوان با بیرون انداختنتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیسردرد عروقی میگرنتصویر زیبای اصفهانفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدانشمندان اولین سلول مصنهوشیاری کوانتومیبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کانامسئولیت جدیدذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان نیاز تکاملی استپروتز عصبی برای تکلمنه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاشکل های متفاوت پروتئین هتغییر زودتر اتصالات مغزیفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید لنفوم و لوکمیهدف یکسان، در مسیرهای متبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از معادله ها فقط بخش خسته کنعقلانیت بدون تغییررهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسسفر فقط مادی نیستآنچه واقعیت تصور میکنیم نوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکشادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتفضا و ذهن بازاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شومهربانی، شرط موفقیتداروی ضد جنون در درمان تیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها مغز و اخلاقعوامل ایجاد لغت انسانی و روح رهاییتنها در برابر جهانسلول عصبی شاهکار انطباق آیا مغز تا بزرگسالی توسعچیز جدید را بپذیرتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علصبور باشجهان یکپارچهقانون جنگلاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد همیدان های مغناطیسی قابل در یک فراکتال هر نقطه مرکویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)مغز به تنهایی برای فرهنگ عشق، شلوغ کردن نیستروشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیسندرم دزدی ساب کلاوینآیا احتمال دارد رویا از آچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستلمس کوانتومیارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیمانند آب باشدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا و گشودن پنجررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتمغط یک گیرنده استتوهم فضای خالیسیاهچاله ی تولید کنندهآگاهی فراتر از آگاهینگاهت را بلند کنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریمقاومت به عوارض فشار خون خطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچامجموعه های پر سلولی بدن مدرمان سرگیجه بدون دارووبینار اساتید نورولوژی درحم مصنوعیبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کننقش گرمایش آب و هوا در همتوازن مهمتر از فعالیت زیسایه ی هوشیاریتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرچت جی پی تیاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویامنابع انرژی از نفت و گاز دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای مداخله ی زیانبار انساندرک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امزمان به چه دلیل ایجاد میشپیموزایدنقش زنجبیل در جلوگیری از تکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشسخن و سکوتتربیت کودکان وظیفه ای مهچرا ویروس کرونای دلتا واابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت نهمبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهمرگ و میر بسیار بالای ناشدست کردن در گوشبعد از کرونازیان غذاهای پرچربپیشرفت در عقل است یا ظواهنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمسرطان کمیت گراییتصویربرداری فضاپیمای آمفیروز نادریابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان تغییر میدان مغهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنمسئولیت در برابر محیط زیذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و کلمه حتی برای کسانپرورش مغز مینیاتوری انسانهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتشکل پنجم مادهتغییر عمودی سر انسان از پفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید میاستنی گراویهدف از تکامل مغزبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی معجزه های هر روزهعقیده ی بی عملروی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنسفر نامه سفر به بم و جنوب آنچه حس می کنیم، نتیجه ی نوار عصب و عضله تعیین محلتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توشب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بیناییفضای قلب منبع نبوغ استاتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزموفقیت هوش مصنوعی در امتدارویی خلط آوروقتی فهمیدی خطا کردی برگبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستمغز و اخلاقعواملی که برای ظهور لغت اروزه داری متناوب، مغز را تنهاییسلول عصبی، در محل خاص خودآیا همه جنایت ها نتیجه بیچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهصبر لازمه ی پیروزی استجهان یکپارچهقانون جنگلاختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر میدان های کوانتومی خلادر کمتر از چند ماه سوش جدویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)مغز بیش از آنچه تصور میشوعصب حقوق نورولووروشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را سندرم سردرد به دلیل افت فآیا برای تولید مثل همیشه چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در سالوب فرونتال یا پیشانی مغارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چماه رجبدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا از حقیقت تاترژیم غذایی ضد التهابیبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدننفرت، اسیب به خود استتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاره ی ابلهانآپومورفین در پارکینسونچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هامقایسه رقابت و همکاریخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخمجرم، گاهی قربانی استدرمان سرطان با امواج صوتوجود قبل از ناظر هوشمندرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغنقش پیش زمینه ها و اراده توسعه هوش مصنوعی قادر اسسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تچت جی پی تیاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی منابع انرژی از نفت و گاز دو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زیر پای خود نگاه نکن بمدارک ژنتیکی چگونه انساندرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده زمان شگفت انگیزپیچیدگی های مغزمگسنقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسخن پاک و ثابتترجمه ای ابتدایی از اسراابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ومرگ و سوال از قاتلدست آسمانبعد از کرونازیباترین چیز در پیر شدنپیشرفت ذهن در خلاقیت استنمای موفقیتتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اسرعت فکر کردن چگونه استتصور از زمان و مکانفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روش هاي جدیدی هوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش منامستند جهان متصلذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتزبان و بیان نتیجه ساختماپرکاری تیروئیدنهایت در بی نهایتتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات منطقه بویایی مغزفراموشی و مسیر روحانیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید آلزایمرهدف از خلقت رسیدن به ابزابا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود تمعجزه ی چشمعلم و ادراک فقط مشاهده ی رویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیسفر به مریخ در 39 روزآنها نمیخواهند دیگران رانوبت کودکانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بیناییقفس ذهناتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرموفقیت در تفکر استدارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیمغز و سیر تکامل ان دلیلی عوارض ازدواج و بچه دار شدروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استسلولهای ایمنی القا کنندهآیا هوش مصنوعی می تواند نچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستصبر و واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگتریقانونمندی و محدودیت عالماختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکمیدان بنیادین اطلاعاتدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پمغز برای فراموشی بیشتر کعصب سیاتیکروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفلوتیراستامارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مماپروتیلیندرمان پوکی استخوانواکسن کرونا ساخته شده تورژیم غذایی ضد دردبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسنقاشی هایی با بوی گذشته یتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاره ابلهانآب زندگی است قسمت چهارمچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هامقابله ی منطقی با اعتراضخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازمحل درک احساسات روحانیدرمانهای بیماری پارکینسوراپامیل در بارداریرساناها و ابر رساناها و عبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشنقش آتش در رسیدن انسان بهتوسعه برخی شغل ها با هوش ساخت سلول عصبی حتی پس از تداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استنتایج نادانی و جهلاگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه سیاهی عادت نکنیممروری بر تشنج و درمان هایدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومزنان باهوش ترپیچیدگی های مغزی در درک زنقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وسختی ها رفتنی استترس و آرمان هاابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندمرگ انتقال است یا نابود شدست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در افزایش سپیشرفتی مستقل از ابزار هنمایش تک نفرهتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریسطح آگاهی، رخدادهای زندگتصادف یا قوانین ناشناختهفیزیک هوشیاریابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روشی برای تبدیهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمشکل از کجاستطلوع و حقیقترفتار مانند بردهتقلید از طبیعتزبان و بیان، در سایه پیشرپرتوهای صادر شده از سیاهنهادینه سازی فرهنگ اختلاتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاشکست حتمیتغییرات مغز پس از 40 سالگیفراموشی آرمانابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید ای ال اسهر چیز با هر چیز دیگر در تبا خدا باشکودکان را برای راه آماده معجزه ی علمعلم و روحرویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر تجهیزات ناسا به مریخ آنژیوگرافی از مغزنور از عمق تاریکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینشبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدسقفس را بشکناثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما دامولکول ضد پیریداستانها و مفاهیمی اشتباوقتی تو از یاد گرفتن باز بازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسمغز کوانتومیعید نوروز مبارکروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا هوش مصنوعی زندگی بشرچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خصبر بسیار بایدجهان کاملی در اطراف ما پرقارچ بی مغز در خدمت موجوداختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دمیدازولام در درمان تشنج در آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چند سویهبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟عضلانی که طی سخن گفتن چقدريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا تکامل و تغییرات ژنتیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مماجرای جهل مقدسدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن آلزایمرراه فراری نیستبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریچقدر به چشم اعتماد کنیمتوهم چیستسیاره ابلهانآب زندگی است قسمت هفتمچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استمقابله با کرونا با علم اسخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازمحل درک احساسات روحانی ددرها بسته نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قرشته نوروایمونولوژی و نقگزیده ای از وبینار یا کنفنقش انتخاب از طرف محیط، نتوصیه های سازمان بهداشت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسنجات در راستگوییاگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میمنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه سخن توجه کن نه گویندهمرکز هوشیاری، روح یا بدن درگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیزنجیرها را ما باید پاره کپیوند قلب خوک، به فرد دچانقش سجده بر عملکرد مغزتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهسرنوشتتسلیم شدن از نورون شروع متست آر ان اس دز میاستنی گابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسمرگ تصادفیدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیر فشار کووید چه باید کرپپوگستچند نرمش مفید برای کمردرتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتضادهای علمیفیزیک و هوشیاریابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ چیز همیشگی نیستبیندیشکنگره بین المللی سردرد دمشکلات نخاعیطلای سیاهرفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذزبان و تکلم برخی بیماریهپرتوزایی از جسم سیاهچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدشگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به فرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید برای میاستنی هر جا که جات میشه، جات نیبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایمعجزه ی علم در کنترل کرونعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهرویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر دشوار اکتشافآنان که در قله اند هرگز خنور درونتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندشبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتالقله سقوطاثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رمولتیپل اسکلروز در زنان دخالت در ساختار ژنهاوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانومغز آیندگان چگونه است ؟عامل کلیدی در کنترل کارآروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیسلام تا روشناییآیا هوش ارثی دریافتی از پنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکصد قدح، نفتاده بشکستجهان پیوستهقبل از آغازاختلالات مخچههنر حفظ گرهخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجمکان زمان یا حافظه زماندر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت چیستبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبمغز بزرگ چالش است یا منفعغم بی پایانریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا جنین انسان، هوشمندی نگاه مادی غیر علمی استتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دلیروپریم داروی ترکیبی ضدارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نماجرای عجیب گالیلهدرمان تومورهای مغزی با اواکسن ایرانی کرونا تولیدراه نجاتبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستنقش قهوه در سلامتیتوهم و خیالسیب یکسان و دیدگاه های متآب زندگی است قسمت اولچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های ملاحظه های اخلاقی دربارهدفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرمحدودیت چقدر موثر استدرهای اسرارآمیز و پوشیدهورزش هوازی ، بهترین تمریرشد مغز فرایندی پیچیده اگزارش یک مورد جالب لخته ونقش اتصالات بین سلولهای توصیه های غیر دارویی در سساخت شبکه عصبی با الفبای ترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هونخاع ما تا پایین ستون فقراگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده منابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به شناسایی کابهبود حافظه پس از رخدادهمرکز حافظه کجاستدرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دزندگی فعال و مثبت روند آلپیوند مغز و سر و چالشهای نقش غذاها و موجودات درياتکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانسریع دویدن مهم نیستسریعترین کامپیوتر موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت اولبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابمرگی وجود ندارددغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارزیرفون داروی ضد ام اسپایان، یک آغاز استچند جهانیتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالشلیک فراموشیتظاهر خوابیده ی مادهفیزیک آگاهیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانش، یک انسان را ناسازگهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دمشکلات بین دو همسر و برخیطوفان فقر و گرسنگی و بی سرفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت چپرسش و چستجو همیشه باقی اچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیشگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان فرایند تکامل و دشواری هاابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا منبع هوشیاری در کجاست؟ قداروی جدید برای کاهش وزنهر حرکت خمیده می شود و هر بالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلمعجزه در هر لحظه زندگیعلم به ما کمک میکند تا مورویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیسفرنامه سفر به بم و جنوب آنزیم تولید انرژی در سلونوروفیبروماتوزتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عشبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچقلب های سادهاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختمواد کوانتومی جدید، ممکندر میان تاریکی و روشناییویتنام نوعی کرونا ویروس بحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در مغز اندامی تشنه ی انرژی اعادت همیشه خوب نیستروزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایسلاح و راهزنیآیا هوش سریعی که بدون احسچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انصدای بم با فرکانس پایین، جهان پیوستهقبل از انفجار بزرگاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هامکانیک کوانتومی بی معنی در درمان بیماری مولتیپل واقعیت چیستبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهومغز بزرگ چالشهای پیش روغم بی پایانریواستیگمینتوقف؛ شکستسوخت هیدروژنی پاکآیا جهان ذهن و افکار ما منگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دلیس دگرامفتامین یا ویاسارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استاعتماد به خودماده ی تاریکدرمان تشنجواکسن اسپایکوژنراه های جدید برای قضاوت ربرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور مینقش مهاجرت در توسعه نسل اتوهم وجودسیر آفرینش از روح تا مغز آب زندگی است قسمت دومچالش کمبود اندام برای پیتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های ملاحظات بیهوشی قبل از جردفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرمحدودیت های حافظه و حافظدرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنرشد مغز علت تمایل انسان بگشایش دروازه جدیدی از طرنقش تیروئید در تکامل مغزتوصیه هایی در مصرف ماهیساختن آیندهتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمنخستین تمدن بشریاپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنابع انرژی از نفت و گاز دو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی تعاملیبهداشت خوابمرکز حافظه کجاستدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقزندگی هوشمند در خارج از زپیوند اندام از حیوانات بنقش غذاها و موجودات درياتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج چیستابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت دهمبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهمراحل ارتقای پله پله کیهذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیرک ترین مردمپارادوکس ها در علمچند جهانیتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیشلیک فراموشیتظاهری از ماده است که بیدفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدائما بخوانهیچ وقت خودت را محدود به بیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با همشکلات روانپزشکی پس از سطوفان زیباییرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیزبان و شناخت حقیقت قسمت اپرسشگری نامحدودنون و القلمتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانشگفت زده و حیران باشتغذیه بر ژنها تاثیر داردفرایند حذف برخی اجزای مغابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قداروی جدید برای ای ال اسهرچیز با یک تاب تبدیل به باهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندمعرفت و شناختعلم بدون توقفرویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبسفرنامه سفر به بم و جنوب آواز خواندن در قفس، نشاننورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هاقلب و عقلاثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندموجود بی مغزی که می توانددر مانهای کمر دردویتامین E برای فعالیت صحبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیمغز انسان ایا طبیعتا تماعادت کن خوب حرف بزنیروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودچگونه میتوان با قانون جنتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و صرع و درمان های آنجهان پر از چیزهای اسرار آقبرستان ها با بوی شجاعتاختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردمکانیزمهای دفاعی در برابدر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت های متفاوتبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمغز بزرگ و فعال یا مغز کوغیرقابل دیدن کردن مادهریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هسودمندی موجودات ابزی بر آیا جهش های ژنتیکی، ویرونگاه کلی نگرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطنلا اکراه فی الدینارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خودماده ی خالیدرمان جدید ALSواکسن اسپایکوژن ضد کروناراه های جدید برای قضاوت ربرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدنقش میدان مغناطیسی زمین توهم وجودسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآب زندگی است قسمت سومچالش دیدگاه های سنتی در بایران بزرگجریان انرژی در سیستم های ممانتین یا آلزیکسا یا ابدقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورمخچه فراتر از حفظ تعادلدروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعرشد در سختی استپل جویی اصفهاننقش حفاظتی مولکول جدید دتوضیحی ساده در مورد هوش مساختن آینده، بهترین روش تری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتینخستین تصویر از سیاهچالهاپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار منابع انرژی از نفت و گاز دو سوی واقعیتهوش مصنوعی در کامپیوترهابوزون هیگز چیستمرکز خنده در کجای مغز استدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است زندگی و داراییپیوند اندام حیوانات به انقش غذاها و موجودات دريا