دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت نهم

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [۱۰/۱۱/۲۰۲۱ ۱۰:۰۴ ق.ظ]
حس و ادراک قسمت نهم
حس ((sensation ما تحت تاثیر احساسات(emotion)است. یعنی در انسان برخلاف آنچه درهوش مصنوعی وجود دارد، فقط مشاهدات و تحلیل منطقی و عقلانی موجود نیست بلکه احساسات خاص مانند غم، شادی و ... بر تحلیل آنچه درک میشود دارای اهمیت است. شاید در شرایط غمناک روزانه، خیلی از حقایق دیده نشود و برعکس در شرایط شاد و با نشاط، بسیاری از تهدیدها نادیده گرفته شود.

نقش مسلط احساسات emotion بر نتیجه گیری های روزانه بسیار مهم است. و این احساسات که گاهی منفی، گاهی منفی کاذب، گاهی مثبت کاذب و گاهی واقعا مثبت هستند، سبب ضعف انسان در رویارویی با هوش مصنوعی ای میشود که فاقد این احساسات می باشد. هوش مصنوعی بدون هیچ کدام از این احساسات emotion، تحلیل منطقی خود را انجام میدهد ولی انسان تحت تاثیر اینها، گاهی در تحلیل درست دچار مشکل میشود.

برخی از این احساسات emotion از محیط فرد منشا می گیرد مثلا نگاه قدسی خانواده و اطرافیان به چیزی و یا برعکس نفرت اطرافیان نسبت به موضوع خاصی باعث ضعف فرزندان آنها در تحلیل و نتیجه گیری منطقی می شود. از این رو مهم، قدرت انسان عاقل هوشمند در دور ماندن از تاثیر جمع است. بدون آزاد شدن از تاثیر اطرافیان نمیتوان به تفکر منطقی و معقول از روی احساسات و ادراک sensation رسید. در این مورد نوع نگاه فرد بر کتاب های مقدسی که معمولا در محیط یک جامعه مورد تقدیس خاص و درجامعه ی دیگر مورد نفرت قرار میگیرد و همزمان مورد تحلیل و تفسیرهای این و آن است خودنمایی میکند. هاله ی قدسی روی این نوشته ها در حالی که در دست هر کسی برای ترجمه و تحلیل هست میتواند در نتیجه گیری و تحلیل ما نقش منفی ای بگذارد.

(هاله ی قداستی- که بر متن دینی احاطه دارد- سبب می شود دینداران، گیرنده ی بی اراده ی آن شوند و به اشکالات آن توجه نکنند و به موارد سرپوشیده ی آن، اهمیت ندهند.) (معماهای انجیل: فراس سواح، چاپ سوم2016م، ص9)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومسازگاری با محیط بین اجزاقبل از آغازاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیمغز مادران و کودکان در زمتکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملیمقابله با کرونا با علم اسارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصششمین کنگره بین المللی سمنابع انرژی از نفت و گاز ارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیاريگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی عوامل ایجاد لغت انسانی و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردننقش داروهاي مختلف معروف هاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میزمان شگفت انگیزپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش بررسی علل کمر درد در میاننقطه بی بازگشتتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یتفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل نیکولا تسلاتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر مدل های ریز مغز مینی برینتنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر انفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کمسئول صیانت از عقیده کیستوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز ماژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرستون فقرات انسان دو پا جلقبل از انفجار بزرگاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکمغز چون ابزار هوش است دلیتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلکودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی املاحظه های اخلاقی دربارهارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علصرع و درمان های آنمنابع انرژی از نفت و گاز ارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفانقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم باعواملی که برای ظهور لغت امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های منقش ذهن و شناخت در حوادث هاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایداگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان بزرگ شدن مغز محدود به دورچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز ماه رجبتقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنینیاز به آموزش مجازی دیجیتشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکمدیریت اینترنت بر جنگتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله های فضایی منابعفراموش کارها باهوش تر هسابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشومسئولیت جدیدتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتقدم زدن و حرکت دید را تغیاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیمغز چگونه صداها را فیلتر تکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهمکوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حاملاحظات بیهوشی قبل از جرارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکضررهای مصرف شکر و قند بر منابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرنقش نظریه تکامل در شناساتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دنقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چند جهانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتماپروتیلینتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشچیزی خارج از مغزهای ما نیتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دمدارک ژنتیکی چگونه انسانتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتدایفراموشی همیشه هم بد نیستابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای مستند جهان متصلتوصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیاکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرنوشتقدرت انسان در نگاه به ابعاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز ناتوان از توجیه پیداتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارمکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئممانتین یا آلزیکسا یا ابارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انضررهای شکر بر سلامت مغزمنابع بی نهایت انرژی در داز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهنقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالعید نوروز مبارکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهنقش روزه داری در سالم و جتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و زندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندبزرگترین خطایی که مردم مچندین ماده غذایی که ماننتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز ماجرای جهل مقدستقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراچیزی شبیه نور تو نیستتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هامروری بر تشنج و درمان هایتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پروزوز گوشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی تولید کنندهفرایند پیچیده ی خونرسانیابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بمشکلات نخاعیتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شاکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجودلمس کوانتومیاختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی امغز و سیر تکامل ان دلیلی تأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهمکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین همنابع انرژي پاک سرچشمه حارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی مغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و طلای سیاهمناطق خاصی از مغز در جستجاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب زونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندبسیاری از بیماری های جدیچه زیاد است بر من که در ایتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز ماده ی تاریکتلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگنکاتی در مورد تشنجتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردمرکز هوشیاری، روح یا بدن تو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ی ابلهانفرایند تکامل و دشواری هااتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستمشکلات بین دو همسر و برخیتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکسرگیجه از شایعترین اختلالوب فرونتال یا پیشانی مغاختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممغز آیندگان چگونه است ؟تئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتمکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاشگفتی های زنبور عسلمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سطوفان فقر و گرسنگی و بی سمنبع هوشیاری کجاست قسمت از نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هنقش ویتامین K در ترمیم استاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(زونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل بسیاری از بیماری های جدینهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز ماده ی خالیتلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اچگونه مولکول های دی ان ایتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمرکز حافظه کجاستتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در سایک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهانفرایند حذف برخی اجزای مغاتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلمشکلات روانپزشکی پس از سمشکلات روانپزشکی در عقب تکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسربازان ما محققا غلبه می لوتیراستاماختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار امغز انسان ایا طبیعتا تماتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیشاهکار قرنمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا مغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچمنبع هوشیاری کجاست قسمت از نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده منقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملرابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که ببعد از کروناچهار میلیارد سال تکامل بتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیدتلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراچگونه مغز پیش انسان یا همتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتفلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرمرکز حافظه کجاستتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهانفرد حساس از نظر عاطفی و باثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرن در کودکانلیس دگرامفتامین یا ویاساختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیمغز انسان برای ایجاد تمدتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایشبیه سازی میلیون ها جهان منابع انرژی از نفت و گاز ارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصمنبع هوشیاری کجاست قسمت از نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک اندامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسینقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسبعد از کروناچهار ساعت پس از کشتار خوکتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مباحث مهم حس و ادراکتلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیسم زنبور ، کلیدی برای وارفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسمرکز خنده در کجای مغز استتولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز فرضیه ای جدید توضیح میدهاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن بیمار 101 ساله، مبتلا به سمشاهده آینده از روی مشاهتکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد و علتهای آنلا اکراه فی الدیناختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمغز انسان برای شادمانی طتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتمکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کوانمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدعقل مجادله گرمنبع هوشیاری کجاست قسمت از نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هواراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعسل طبیعی موثر در کنترل بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییزیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر بعد از کرونا دلخوشی بیهونوآوری ای شگفت انگیز دانتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمجموعه های پر سلولی بدن متلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده سماگلوتید داروی کاهش دهنفلج خوابابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیمرگ چیستتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدنقلب و عقلاثرات مفید قهوهبیماری های مغز و اعصاب و مطالعه ای بیان میکند اهدتکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد تنشنلایو دوم دکتر سید سلمان فاختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز انسان برای شادمانی طتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجمکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به درمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين مغزهای کوچک بی احساستاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنبع هوشیاری کجاست قسمت از نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعصب حقوق نورولوومنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلانقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتزاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج بعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین نوار مغز مشاهده ی غیر مستتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمحل درک احساسات روحانیتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانیفلج خواب چیستابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چمرگ و میر پنهانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده یافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز قیچی ژنتیکیاثرات مضر ماری جواناقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارمعنی روزهتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد سکه ایلبخند بزن شاید صبح فردا زادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلومغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکشباهت مغز با کیهان مادیمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و مغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش مگل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا مومنبع هوشیاری کجاست قسمت از واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساخترساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و نقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی تفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزنوار مغزی روشی مهم در تشختبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کممحل درک احساسات روحانی دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال فلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممرگ انتقال است یا نابود شتوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیقانون مندی نقشه ژنتیکی ماجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و معادله ها فقط بخش خسته کنتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استلرزش ناشی از اسیب به عصباداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توشباهت کیهان و مغزمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کووگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمعلایم کمبود ویتامین E را منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمنداننقش اتصالات بین سلولهای تاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز ارشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بغیرقابل دیدن کردن مادهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زماننقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمنورون هاي مصنوعی می توانتروس جریان انرژیواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در محدودیت های حافظه و حافظتمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم پیریفورمیسفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممراحل ارتقای پله پله کیهتوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استیادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری قانون جنگلاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمعجزه ی علم در کنترل کرونتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به مغز ایندگان چگونه استتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهنقش قهوه در سلامتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهنگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو باینقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما برشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر مقالاتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير نقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک نورون های ردیاب حافظهتری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامخچه فراتر از حفظ تعادلتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان وراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهافیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای ممرز مرگ و زندگی کجاستتوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور بر بسیاری از حقایساخت شبکه عصبی مصنوعی با قانون جنگلاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار مغز فکر میکند مرگ برای دیتکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشیلزوم سازگاری قانون مجازاادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز ارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های نقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتومرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع خواب و رویابررسی و اپروچ جدید بر بیمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش نوروپلاستیسیتی چیستتری فلوپرازینواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامخچه ، فراتر از حفظ تعادلتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهافیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیمرز بین انسان و حیوان کجاتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمآب زندگی است قسمت اولساخت شبکه عصبی با الفبای قانونمندی و محدودیت عالماحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیمغز قلبتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیالزوم سازگاری قانون مجازاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پامغز ابزار برتر بقاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاشرکت نورالینک ویدیویی ازمنابع انرژی از نفت و گاز ارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تزمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیمنحنی که ارتباط بین معرفبررسی ژنها در تشخیص بیمانقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونینوشیدن چای برای مغز مفید تسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامخچه ابزاري که وظیفه آن فتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهافیزیک و هوشیاریابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچامزایای شکلات تلخ برای سلتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویردرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثابقارچ بی مغز در خدمت موجوداحساسات کاذببیماری بیش فعالیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دمقاومت به عوارض فشار خون ارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی امغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز ارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها بررسی سیستم تعادلی بدن انقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همدل همه جانبه نگر ژنرالیتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر فیزیکدانان ماشینی برای تابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازمسیر دشوار تکامل و ارتقاتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورژنها ، مغز و اراده