دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تمدن بشری و مغز اخلاقی

مغز مادی و تمدن پیشرفته بشری!
جهش ناگهانی تمدنی و فرهنگی بدون سابقه قبلی، در قوم سومر و آشور، در حدود 10 تا 15 هزار سال قبل، با معیارهای کند تکامل مادی قابل توجیه نیست. پس چه اتفاقی برای پیشینیان بشریت رخ داد که از موجودی حیوانی و ابتدایی، به موجودی انسانی و اجتماعی و فرهنگ ساز تبدیل شد؟

در بررسی ریشه های اخلاق انسانی در علوم جدید، در پایان نامه آقای دکتر توفیق مسرور در دانشکده پژوهش های برتر دینی رو لغوی در نجف اشرف، دیدیم مغز به عنوان محصول ژنهای خودخواه، نمی تواند توجیه گر این جهش تکاملی بزرگ باشد.

پای صحبت های فرستاده امام زمان ع، سید احمدالحسن ع موسس دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی در این مورد می نشینیم.
تمدن سومری و خدایان
اما تمدن های دیگر مانند تمدن مصری و هندی؛ همه اینها بعد از تمدن سومری است و همه تمدن ها از تمدن سومری های قدیمی، منشا گرفته اند و این مطلب در پروژه جهانی ژنوم ثابت شده است و آن را در کتاب توهم بی خدایی بیان کردم و می توانید به آن، رجوع کنید

و تمدن سومری همانطور که در کتاب توهم بی خدایی بیان کردم بسیار قدیمی تر از چیزی است که به آن رسیدیم و دلیل عدم دسترس ما به این تمدن اولیه، آن است که این تمدن بر اساس نی بود و این همانطور است که متون سومری در مورد کشتی نوح یا اتونبشتم یا زیوسودرای سومری می گوید

و نیز منطقه ای- که سومری ها در آن زندگی می کردند- با آب شور پر شد و آن منطقه تبدیل به خلیج فعلی گردید و سومری ها در نوشته های خود که به ما رسیده است از پیشنیان خود- که در منطقه حاصلخیر زیر خلیج فعلی زندگی می کردند- گفته اند و آنها به پیشینیان خود یعنی سومری های اولیه و تمدن آنها وارزش های بلندشان افتخار می کردند.

نوشته های سومری در الواح گلین، نشان دهنده تمدن سومری گم شده قبل از طوفان در منطقه حاصلخیر خلیج فعلی است و در کتاب توهم بی خدایی، جهش فرهنگی و تمدنی سومری ها را مورد بررسی قرار دادم و آن معیارهای اخلاقی سومری و رفتار اجتماعی تنظیم شده و دارای نظم و تولیدات صنعتی و علمی را بررسی کردم که واقعا در مقایسه با تاریخ قبل آن، یک جهش تمدنی و فرهنگی است بنابراین می توانیم بگوییم جهشی فرهنگی و تمدنی در میان سومری ها وجود داشته باشت.

از نظر علمی، به طور خیلی دقیق نمی توانیم زمان آنها را مشخص کنیم ولی میتوانیم بگوییم این تمدن و جهش در پیشینیانی است که سومری ها بیان می کنند و آنها امتداد این پیشینیان گم شده هستند

و در مورد نتیجه ای که می خواهیم به آن برسیم این که این جهش تمدنی و فرهنگی نشان دهنده چیز جدیدی است که وارد معادله هموساپینس شد و باعث تغییر ریشه ای آنها از موجودی ابتدایی- که خودخواهی برای بقای ژنتیکی بر او مسلط است- به انسانی آگاه- که با دیگران، برخوردی ایثاری میکند و تمایل او را در بقای مادی به تمایلی برای جاوادنگی در جهان دیگر و خالی از شر و پر از خیر و اخلاق نیکو تغییر داد و این همانگونه است که در حماسه گیلگمش می خوانیم.

دانلولد کتاب توهم بی خدایی از سایت زیر
www.almahdyoon.co
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #تکامل #مغز #تمدن #انسان #سومر #آشور #فرهنگ

https://youtu.be/KFkCvMLRUYs
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آسيب میکروواسکولاریا آسجهان، تصادفی نیستلوتیراستامتاثیر گیاه خواری بر رشد وطعمه ی شبکه های ارتباط اجایا این جمله درست است کسینوشیدن چای برای مغز مفید خواب سالم عامل سلامتیهمیشه عسل با موم بخوریممیدازولام در درمان تشنج ارتباط شگفت مغز انسان و فداروی جدید برای دیابتاعتماد به خودذره ی معین یا ابری از الککوچکی قلببحثی درباره احساسات متفازندگی زودگذرپدیده خاموش روشن در پارکتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز را از روی امواج بشناسستون فقرات انسان دو پا جلافراد آغاز حرکت خودشان رجاذبهچگونه هموساپينس بر زمین لزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر داروهای ضد التهاب علم ساختن برج های چرخاناگر نعمت فراموشی نبود بسخودآگاهی و هوشیاريهنر حفظ گرهماهیچه ی صبراز نخستین همانند سازها تدر میان تاریکی و روشناییوقتی خودت را در آینه دیدیبه نادیدنی ایمان بیاوررمز جهانکپسول ژری لاکتماشین دانشبرنامه ی مسلط ژنها در اختزاویه نگاه ها یکسان نیستپرسشگری نامحدودتولید مثل اولین ربات های سرگیجه از شایعترین اختلانقش نگاه از پایین یا نگاهالگوبرداری از طبیعتحقیقت آنطور نیست که به نظنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکعادت کردن به نعمتابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تدر برابر حقایق جدیدویشن پروبهبود حافظه پس از رخدادهرویاهای پر رمز و حیرتی درکتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کابرخی نرمش های گردنزبان ریشه هایی شناختی اسآنژیوگرافی از مغزتشنج و حرکات شبه تشنجی قافواید روزه داری متناوبتوهم بی خداییشلیک فراموشینقش خرچنگ های نعل اسبی درامیدی به این سوی قبر نیستحوادث روزگار از جمله ویرچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین همانخطر حقیقی، خود انسان استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری میاستنی گراویسروش مقابله مغز با محدودیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرگ و میر بسیار بالای ناشبررسي علل احتمالي تغيير سفری به آغاز کیهانآیا مصرف مولتی ویتامین هتضادهای علمیفتون های زیستیتوصیه هایی در مصرف ماهیشکل پنجم مادهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاندوه در دنیا استحرکت چرخشی و دائمی کیهاننخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز درمان جدید سرطانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری خود ایمن اعصاب محريتوکسيمب در درمان ام اسگیلگمش باستانی کیستمسئول صیانت از عقیده کیسبشکه ای که ته نداره پر نمسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا احتمال دارد رویا از آتغییرات مغز پس از 40 سالگیفردا را نمیدانیمتکامل و ارتقای نگاه تا عمشایسته نیست در جیب خود قرچند جهانی و علمانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت نهمچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی بیولوژِیکاتوبان اطلاعات و پلِ بیندین، اجباری نیستهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز، از مغز تدرون آشفته ی تو و ظاهر خنیک جهش ممکن است ذهن انسانبیان حقیقترژیم غذایی ضد دردگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعماری، هندسه ی قابل مشاتفاوت های زبانی سرمنشا تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهل مقدسقلب یا مغزتأثیر نیکوتین سیگار بر مشربت ضد خلطچهار ساعت پس از کشتار خوکاولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و یکچسبیدن به خود، مانع بزرگ منتظر زمان ایده آل نشواخلاق و علوم اعصابدانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از هوش مصنوعی در درگیری مغز در بیماران مبژنها نقشه ایجاد ابزار هوبالاترین هدف از دولترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتلاش های جدید در درمان فرپیچیدگی های مغزمگسمغز چون ابزار هوش است دلیسیاره ی ابلهانآتش منبع انرژیجهان کنونی و مغز بزرگتریقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر هوش مصنوعی بر مغزضرورت زدودن افکارنوار عصب و عضله برای تاییایمان به رویاحس و ادراک- قسمت بیست و پهفت سین یادگاری از میراث موسیقی نوادراک ما درک ارتعاشی است داروهای ضد تشنج با توضیح اصل بازخوردهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدست آسمانکمالگرایی دشمن پیشرفتبازسازي مغز و نخاع چالشی زمان پلانکتمرکز بر هدفپیر شدن حتمی نیستمغز انسان رو به کوچکتر شدسانسور بر بسیاری از حقایسانسور ذهنآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهش های ژنتیکی مفید در سالوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد وظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک خواب سالم عامل سلامتی و یهمیشه، آنطور نیست که هستمکان زمان یا حافظه زمانارتباط شگفت انگیز مغز انداروی جدید ضد فشار خونهز ذره، یک دنیاستاعتماد بی موردذرات کوانتومی زیر اتمی قکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره احساساتی غیرزندگی سلول در بدن، جدای اپروژه ی ژنوم انسانیتو آرامش و صلحیمغز زنان جوانتر از مغز مرستارگانی قبل از آغاز کیهافراد بی دلیل دوستدار تو جاذبه و نقش آن در شکلگیریچگونه هوشیاری خود را توسمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر داروی ضد تشنج سدیم علایم کمبود ویتامین E را اگر نعمت فراموشی نبود بسخودآگاهی و هوشیاريهنر دانستنماپروتیلیناز نشانه ها و آثار درک شددر مانهای کمر دردوقتی خورشید هست شمع به کابه هلال بنگررمز جهان خاصیت فراکتالکامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱زاوسکا درمان گوشرپس از اگو یا بعد از نفستولید یا دریافت علمسرگردانینقش نظام غذایی در تکامل مالتهاب شریان تمپورالحقیقت افرادنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر درجه حرارت بر عملکعادت بد را ترک کنابزار بقا از نخستین همانخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تدر جراحی کمر عجله نکنیدواقعیت فیزیکی، تابعی از بهداشت خوابرویای شفافکتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرخی یونها و مولکول های مزبان شناسی مدرن در سطح سلآنان که در قله اند هرگز ختشنج به صورت اختلال رفتافواید زیاد دوچرخه سواریتوهم تنهاییشلیک فراموشینقش داروهاي مختلف معروف امیدی تازه در درمان سرطاحکمت الهی در پس همه چیزنابینایی در نتیجه ی گوشی منابع بی نهایت انرژی در دتاریک ترین بخش شبغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانخطر را بپذیرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری های میتوکندریروش های صرفه جویی در ایجاکشیدن مادی روشی برای جلومرگ و سوال از قاتلبررسی مغز با امواج مادون سقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا مغز تا بزرگسالی توسعتظاهر خوابیده ی مادهفروتنی معرفتیتوضیحی ساده در مورد هوش مشکرگزار هر چیزی باش که دانقشه های مغزی جدید با جزیاندوه دردی را دوا نمیکندحس متفاوتنخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از دو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز درمان جدید سرطانوبینار اساتید نورولوژی دبیماری دویکریه زغالیگیاه بی عقل به سوی نور میمسئولیت جدیدبشریت از یک پدر و مادر نیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا احتمال دارد رویا از آتغییرات آب و هوایی که به فرزندان زمان خودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتشادی، پاداش انجام وظیفهچند روش ساده برای موفقیتانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت چهارمچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتربیت کودکان وظیفه ای مهاتوسوکسیمایددیوار همه اش توهم بودهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تدروغ نگو به خصوص به خودتیک رژیم غذایی جدید، می توبیداری معنوی یعنی دوستی راه فراری نیستگربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهتفاوت ایستایی و تکاپوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا راهی برای بهبود وضعیجهان فراکتالقلب دروازه ی ارتباطتأثیر نگاه انسان بر رفتاشش مرحله تکامل چشمنون و القلماولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و دونسبت ها در کیهانمنحنی که ارتباط بین معرفاخلاق پایه تکامل و فرهنگدانشمندان یک فرضیه رادیکهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از انرژی خلادرگیری مغزی در سندرم کووژنها ، مغز و ارادهباهوش ترین و با کیفیت تریرساناها و ابر رساناها و عتلاش های جدید در درمان سرپیچیدگی های مغزی در درک زمغز چگونه صداها را فیلتر سیاره ابلهانآثار باستانی تمدن های قدجهان کاملی در اطراف ما پرقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ویتامین دی بر بیماضرب المثل یونانینوار عصب و عضله تعیین محلاین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک- قسمت شصت و چههم نوع خواری در میان پیشیموسیقی هنر مایع استادراک، فراتر از آنچه معمداروی فامپیریدین یا نورلاصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ کس حقیقت را درون مغز دست بالای دستکمردردباغچه ی منزمان به چه دلیل ایجاد میشتمرکز بر امروزپیراستاممغز ایندگان چگونه استمغز ابزار بقای برتر مادیساهچاله ها تبخیر نمیشودآسیب روانی شبکه های اجتمجهش های ژنتیکی غیر تصادفلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر گیاه خواری بر رشد وظرف باید پر شود چه با چرک ایا بیماری ام اس (مولتیپنیوالینخواب عامل دسته بندی و حفطهمکاری یا رقابتمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط شگفت انگیز مغز انداروی جدید ضد میگرنهزینه ای که برای اندیشیداعتیاد و تلاش های درمانی ذرات کوانتومی زیر اتمی قکووید نوزده و خطر بیماری بحران ذهن فیلمی قابل تامزندگی، مدیریت انرژیپروژه ی ژنوم انسانیتو افق رویداد جهان هستیمغزهای کوچک بی احساسسخن نیکو مانند درخت نیکوافزایش قدرت ادراکات و حسجبران از دست رفته هاچگونه واکسن کرونا را توزمقایسه رقابت و همکاریتاثیر درجه حرارت بر مغزعلایم کمبود ویتامین E را اگر با مطالعه فیزیک کوانخودت را از اندیشه هایت حفهنر رها شدن از وابستگیماجرای جهل مقدساز نظر علم اعصاب یا نرووسدر محل کار ارزش خودت را بوقتی ریشه ها عمیقند از چیبه کدامین گناه کشته شدندکاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکبرین نت به جای اینترنتزبان فرایند تکاملی برای آلودگی هوا چالش قرن جدیدتولید پاک و فراوان انرژیسربازان ما محققا غلبه می نقش نظریه تکامل در شناساام آر آی جدید با قدرت شگفحقیقت انساننگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکعادت دادن مغز بر تفکرابزار بقا از نخستین همانخدا موجود استهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل واقعیت چند سویهبهداشت خواب، رمز حافظه ی روان سالمکتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی اثرات مضر ویتامین دزبان شناسی نوین نیازمند آنتی بادی منوکلونال در دتشنج عدم توازن بین نورون فیلم کوتاه هیروشیما از هتوهم جداییشنا در ابهای گرم جنوب نیانقش درختان در تکاملامگا سه عامل مهم سلامتحافظه میتواند بزرگترین دناتوانی از درمان برخی ویمنابع جدید انرژیتاریکی من و تو و گرد و غباغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان کارتی سل و تومور مغواکسن کرونا ساخته شده توبیماری های مغز و اعصاب و روش های عملی برای رفع کمرکشتن عقیده ممکن نیستمرگ انتقال است یا نابود شبررسی و اپروچ جدید بر بیمسقوط زیگزاگی یا ناگهانیآیا همه جنایت ها نتیجه بیتظاهری از ماده است که بیدفروتنی و غرورتوضیحات دکتر فاطمی در موشکست حتمینقشه با واقعیت متفاوت اساندوهگین نباش اگر درب یا حس چشایی و بویایینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغزتدرمان دارویی سرطان رحم بوجود قبل از ناظر هوشمندبیماری دیستروفی میوتونیریواستیگمینگیاه خواری و گوشت خوار کدمسئولیت در برابر محیط زیبعد پنجمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا بدون ناظر هوشمند هم بتغییرات تکاملی سر انسان فرضیه ای جدید توضیح میدهتکامل ابزار هوش ، راه پر شب سیاه سحر شودچندین ماده غذایی که ماننانسان در هستی یا هستی در حس و ادراک قسمت نوزدهمچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه فعالیت های عضله به اتصال مغز و کامپیوتردیوار، از ابتدا توهم بودهوش احساسیاز خود رها شودریا آرام نخواهد شد کشتی یکی از علل محدودیت مغز امبیداری و خواب کدام بهتر اراه نجاتگزیده ای از وبینار یا کنفمعاینه قبل از نوار عصب و تفاوت ارباب و رهبر حقیقیسوخت هیدروژنی پاکآیا راهی برای رفع کم آبی جهان قابل مشاهده بخش کوچقلب روباتیکتأثیر شیرینی های حاوی لوششمین کنگره بین المللی سنوآوری ای شگفت انگیز داناوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیست و سونسبت طلایی، نشانه ای به سمنشأ اطلاعات و آموخته ها اختلا ل در خود عضلهدانشمندان ژنی از مغز انسهوش عاطفی رمز آزادگیاستفاده از سلول های بنیادرگیری مغزی در سندرم کووژنهای مشترک بین انسان و وباور و کیهان شناسیرستگاری محدود به یک راه نتلاش های جدید شرکت نورالپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز ناتوان از توجیه پیداسیاره ابلهانآدم عاقل، وقت خودش را هدرجهان پیوستهقدرت مردمتاثیر ویروس کرونا بر مغز ضربه مغزی در تصادف رانندنوار عصب و عضله در مطب دکاین اندوه چیستحسن یوسف باغچه ی منهمه چیز موج استمیلر فیشر نوعی نادر از گیادغام میان گونه های مختلداروی لیراگلوتیداصل علت و تاثیرهیچ اندر هیچدستورالعمل مرکز کنترل بیکمردرد ناشی از تنگی کانابترس از اینکه کسی، به درگزمان شگفت انگیزتمساح حد واسط میان مغز کوتنفس هوازی و میتوکندریمغز ابزار برتر بقاسایه ی هوشیاریآسیب عصب پا به دنبال اعتیجهش های بیماری زا، معموللیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر گیاه خواری بر رشد وظرفیت مغز چقدر استایا بدون زبان میتوانیم تنیکولا تسلاخواص فلفل سبزهمانند سازی در انسانمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط غیرکلامی بین انساداروی جدید ضد الزایمرهزینه سنگین انسان در ازااعتیاد را به دور بیندازذرات کوانتومی زیر اتمی قکودک هشت ساله لازم است آدبخش فراموش شده ی حافظهزندگی، مراتب هوشیاری استپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو انسانی و انسان، شایستمغز، فقط گیرندهسخن و سکوتافزایش میل جنسی با خوردن جدا کردن ناخالصی هاچگونه آن شکری که می خوریممقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر درجه حرارت بر عملکعلائم عصبی آلزایمر، با ااگر تلاش انسان امروز براخودروهای هیدروژنیهنر، پر کردن است نه فحش دماجرای عجیب گالیلهاز نظر علم اعصاب اراده آزدر چه مرحله ای از خواب ، روقتی شروع به بیدار شدن میبه امید روزهای بهترکاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفابرای یک زندگی معمولیزبان متغیرآلودگی هوا و ویروس کروناتولید اندام با چاپ سه بعدسربرولایزیننقش هورمون های تیروئید دام اس و سرطانحقیقت اشیانگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقا از نخستین همانخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدر دعواها چه میکنی؟واقعیت چیستبوزون هیگز چیستروبات ها قول میدهندکتاب، سفری به تاریخمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی اختلالات عصبی مثانهزبان، نشان دهنده ی سخنگو آنتروبات؛ ترکیب سلول زندتشویق خواندن به کودکانفیلمی بسیار جالب از تغییتوهم جدایی و توهم علمشناخت ناشناختهنقش ذهن و شناخت در حوادث اما شما از دید خفاش کور هحافظه های کاذبناتوانی در شناسایی چهره مناطق خاص زبان در مغزتاریکی و نورغیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقا از نخستین هماندفاع از پیامبرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانواکسن آلزایمربیماری های ژنرالیزه ی عصروش هایی برای مقابله با اگل خاردار، زیباستمرگ تصادفیبررسی ژنها در تشخیص بیماسلول های مغزی عامل پارکیآیا هوش مصنوعی می تواند نتعویض دارو در تشنجفرگشت و تکامل تصادفی محض تیوتیکسن داروی ضد جنونشکستن مرز دور مغزنقص های سیستمی ایمنیاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک (قسمت اول )نخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز، از مغز درمان زخم دیابتی با تکنووراپامیل در بارداریبیماری سلیاکریاضیات یک حس جدید استگیرنده باید سازگار با پیمستند جهان متصلبعد از کروناسماگلوتید داروی کاهش دهنآیا برای تولید مثل همیشه تغذیه بر ژنها تاثیر داردفساد اقتصادی سیتماتیک درتکامل تکنولوژیشبیه سازی میلیون ها جهان چندجهانیانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت هفتمچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه ی فعالیت های عضله باثر مضر مصرف طولانی مدت ردید تو همیشه محدود به مقدهوش بشری تهدید برای بشریاز درخواست ها جدا شودریای خدایافته های نوین علوم پرده بیرون اصل است یا درونراه های جدید برای قضاوت رگزارش یک مورد جالب لخته ومعادله ها فقط بخش خسته کنتفاوتهای جنسیتی راهی براسودمندی موجودات ابزی بر آیاما مقهور قوانین فیزیکجهان موازی و حجاب هاقلب را نشکنتئوری تکامل امروز در درمشعار و عملنوار مغز مشاهده ی غیر مستايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت بیستمنشانه های گذشته در کیهان منشاء کوانتومی هوشیاری ااختلاف خانوادگی را حل کندانشمندان پاسخ کوانتومی هوشمندی کیهاناستفاده از سلول های بنیادرگیری اعصاب به علت میتوژنهای هوش ، کدامندباید از انسان ترسیدرشته نوروایمونولوژی و نقتلاش هایی در بیماران قطع پیوند مدفوعمغز و قلب در جنین موش مصنسیب یکسان و دیدگاه های متآرمانگرای تخیلی نباشجهان پیوستهقدرت و شناخت حقیقتتاثیر ژنها بر اختلالات خضررهای مصرف شکر و قند بر نوبت کودکاناین ایده که ذرات سیاهچالحساسیت روانی متفاوتهمه چیز و هیچ چیزمیهمانهای ناخوانده عامل ادغام دو حیطه علوم مغز و داروی کنترل چربی خوناصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچگاه از فشار و شکست نتردغدغه نتیجه ی نادانی استکمردرد و علل آنبحتی علمی درباره تمایل بزمان طلایی سکته ی مغزی راپیشینیان انسان از هفت میتنفس هوازی و میتوکندریمغز از بسیاری حقایق می گرسایه را اصالت دادن، جز فرآسانی موفقیتجهش تمدنی عجیب و شگفت انسلا اکراه فی الدینتاثیر گیاه خواری بر رشد وعقل مجادله گرایا تکامل هدفمند استنیاز به آموزش مجازی دیجیخواص منیزیمهمجوشی هسته ای، انرژِی بما انسانها چه اندازه نزدارتروز یا خوردگی و التهاداروی سل سپتهزاران سال چشم های بینا واعداد بینهایت در دنیای مرفلکس وتری با توضیح دکتر کودک ایرانی که هوش او از بخش های تنظیمی ژنومزندان ذهنیپروانه ی آسمانیتو با همه چیز در پیوندیمغز، همه ی واقعیت را نمیبسخن پاک و ثابتافزایش مرگ و میر سندرم کوجدایی خطای حسی استچگونه انتظارات بر ادراک مقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکعلت خواب آلودگی بعد از خواگر خواهان پیروزی هستیخورشید مصنوعیهوموارکتوس ها ممکن است دماده ی تاریکاز نظر علم اعصاب اراده آزدر ناامیدی بسی امید استویتنام نوعی کرونا ویروس به بالا بر ستارگان نگاه کرنگ کردن، حقیقت نیستکاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشبرای پیش بینی آینده مغز دزبان مشترک ژنتیکی موجوداآلودگی هوا و پارکینسونتولید سلولهای جنسی از سلسردرد میگرننقش هورمون زنانه استروژنام اس یا تومور؟حقیقت تنها چیزی است که شانگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکعبارت های مبهم مانند انرابزار بقا از نخستین همانخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت چیستبوزون هیگز جهان را از متلروبات های ریز در درمان بیکتابخانهمدل های ریز مغز مینی برینبرخی اصول سلامت کمرزبان، وسیله شناسایی محیطآنزیم تولید انرژی در سلوتشخیص ژنتیکی آتروفی های فیروز نادریتوهم جسمشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش روی و منیزیم در سلامتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاست نادیدنی ها واقعی هستندمناطق خاصی از مغز در جستجتاریکی خواهد ترسیدغار افلاطونابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانواکسن ایرانی کرونا تولیدبیماری های روانی با تاثیروش هایی برای کم کردن اضطگل درون گلدانمرگ عاطفه و محبتبررسی بیماری التهابی رودسلول های بنیادیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتعامل انسان و هوش مصنوعیفراموش کارها باهوش تر هستیک و اختلال حرکتیشکستگی لگن یا سکته ی مغزینقص در تشخیص هیجانات عامانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک (قسمت دوم )نخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز درمان ساده ی روماتیسمورزش هوازی مرتب خیلی به قبیماری شارکو ماری توثریتوکسیمابگالکانزوماب، دارویی جدیمشکل از کجاستبعد از کروناسندرم میلر فیشرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دثبت و دستکار ی حافظهفشار و قدرتتکامل جریان همیشگی خلقتشبیه سازی سیستم های کواننه ناامیدی بلکه ارتقاانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفدهمچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه ای ابتدایی از اسرااثرات فشار روحی شدیددیدن خدا در همه چیزهوش در طبیعتاز دست دادن دم در پیشینیادرک فرد دیگر و رفتارهای ایاد گرفتن مداومبیست تمرین ساده برای جلوراه های جدید برای قضاوت رگشایش دروازه جدیدی از طرمعجزه های هر روزهتقلید مرحله ای نسبتا پیشسی و سه پل اصفهانآگاهی فراتر از آگاهیجهان ما میتواند به اندازقوی تر باشتئوری تکامل در پیشگیری و صبور باشنوار مغز با توضیح دکتر فاايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دهمنشانه های پروردگار در جهمهمان ناخواندهاختلال حرکتی مانند لرزش دانشمندان اولین سلول مصنهوشمندسازی زندان هااستفاده از سلول های بنیادرب بسته با غیر خود باز مژنهای حاکم بر انسان و انسبابا زود بیارشد مغز فرایندی پیچیده اتلاش در تولید انرژی به رنپیوند مدفوع در درمان بیممغز و هوش، برترین ابزار بسیر آفرینش از روح تا مغز آرام باشجهان پر از چیزهای اسرار آقدرت کنترل خودتاثیر کلام در آیات کلام بضررهای شکر بر سلامت مغزنور از عمق تاریکیاین ابتدای تناقض هاستخفاش کور و انسان بینا؟همه چیز کهنه میشودمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارتقا و تکامل سنت آفرینش داروی تشنجی دربارداریاصل، روان و نفس استهیپرپاراتیروئیدیسمذهن ما از در هم شکستن منبکمردرد با پوشیدن کفش منابحث درباره پیدایش و منشا زمان، واقعی نیستبحثي درباره هوش و تفاوتهزمان، اندک استپیشرفت های باور نکردنی دتنفس بدون اکسیژنمغز به تنهایی برای فرهنگ ساخت سلول عصبی حتی پس از آشنا پنداریجهشهای مفید و ذکاوتی که دلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وعقل در جهان جدید، عجیب اسایجاد احساساتچیز جدید را بپذیرخواص میوه ی بههمدلی و هوش عاطفیما انسانها چه اندازه نزدارزش های وارونهداروی ضد چاقیهستي مادي ای که ما کوچکتربقا با سازگارترین فرد اسرفتار مانند بردهکودکان مهاجربخش بزرگی حس و ادراک ما ازونیسومایدپرواز از نیویورک تا لوس آتو با باورهایت کنترل میشمغزتان را در جوانی سیم کشافزایش سرعت پیشرفت علوم جریان انرژی در سیستم های چگونه به سطح بالایی از هوملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر درجه حرارت بر عملکعماد الدین نسیمی قربانی اپل ویژن پرو در تشخیص بیمخوش قلبی و مهربانیهورمون شیرساز یا پرولاکتماده ی خالیاز واقعیت امروز تا حقیقتدر هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین E برای فعالیت صحبه بالاتر از ماده بیندیشرنگین کمانکاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن مبرای اولین بار دانشمندانزبان چهار حرفی حیات زمینآلزایمرALS نگاهی کامل بر بیماری وتولترودینسردرد میگرن در کودکاننقش ویتامین K در ترمیم اسامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت خواب و رویانگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رو ح و روان بر جسمعجول نباشابزار بقا از نخستین همانخدا تاس نمیریزدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدر عید نوروز مراقب تصادف واقعیت های متفاوتبی نهایت در میان مرزهاروبات کیانکجای مغز مسئول پردازش تجمدیون خود ناموجودبرخی اطلاعات روانشناسی مزدودن نقص از هوش مصنوعیآواز خواندن در قفس، نشانتشخیص آلزایمر سالها قبل فیزیک مولکولها و ذرات در توهمات و شناخت حقیقتشناخت حقیقت یا آرزوهای گنقش روزه داری در سالم و جانفجار و توقف تکاملی نشاحافظه و اطلاعات در کجاست نادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع نور واقعی و ثابت، حقتاریخ همه چیز را ثبت کردهغرور و علمابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان آرتروز با ورزش موضواکسن اسپایکوژنبیماری وسواسروش هایی برای جلوگیری از گل زندگیمرگی وجود نداردبررسی سیستم تعادلی بدن اسلول های بنیادی منابع و اآیا هوش ارثی دریافتی از پتعامل انسان با هوش مصنوعفراموشی همیشه هم بد نیستتیکاگرلور داروی ضد انعقاشگفت نیست من عاشق تو باشمنقطه ی رسیدن به قلهانرژی تاریکحس و ادراک قسمت 67نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت53تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از دو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز، از مغز درمان سرگیجه بدون نیاز بورزش هوازی ، بهترین تمریبیماری ضعف عضلات نزدیک بریسپریدونگام کوچک ولی تاثیرگذارمشکلات نخاعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوسندرم کووید طولانیآیا تکامل و تغییرات ژنتیثبت امواج الکتریکی در عصفشار روحی، همیشه بد نیست تکامل داروینی هنوز در حاشبکه های مصنوعی مغز به درنه به اعدامانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت هجدهمچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترس و آرمان هااثرات مفید قهوهدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت 11از روده تا مغزدرک نیازمند شناخت خویش ایاد بگیر فراموش کنیبیش از نیمی از موارد انتقراه پیروزی در زندگی چیستپل جویی اصفهانمعجزه ی چشمتقلید از روی طبیعتسیلی محکم محیط زیست بر انآپومورفین در پارکینسونجهان مادی، تجلی فضا در ذهقیچی ژنتیکیتئوری جدید، ویران کردن گصبور باشنوار مغز ترجمه رخدادهای ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دوازدهمنشانه های بیداری روحیمهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلال خواب فرد را مستعد دانشمندان تغییر میدان مغهوشیاری و وجوداستفاده از سلول های بنیادرختان چگونه بر تشکیل ابکفش و کتابباد و موجرشد مغز علت تمایل انسان بتلاشی برای درمان قطع نخاپیوند مغز و سر و چالشهای مغز و اخلاقسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآرامش و دانشجهان پر از چیزهای جادویی قدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر کپسول نوروهرب بر نضعیف و قوینور درونخفاش با شیوع همه گیری جدیهمه چیز در زمان مناسبمیوتونیک دیستروفیارتقا یا بازگشت به قبل ازداروی جدید ALSاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهاوکينگ پیش از مرگش رسالذهن چند جانبه نیازمند نگکنفرانس تشنج هتل کوثر اصکنگره بین المللی سردرد دبحثی جالب درباره محدودیتزمزمه ات مانده در گوشمپیشرفت های جدید علوم اعصتنها مانع در زندگی موارد مغز بیش از آنچه تصور میشوساخت شبکه عصبی مصنوعی با آشنا پنداریجهشهای مفید و ذکاوتی که دلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر گیاه خواری بر رشد وعقل سالمایران بزرگچیزی منتظر شناخته شدنخواص هلو برگ هلوهمراه سختی، اسانی هستما اکنون میدانیم فضا خالارزش های حقیقی ارزش های غداروی ضد چاقیهستی ما پس از شروعی چگال بقا در ازای بیماریرفتار وابسته به شکلکودکان میتوانند ناقل بی بخش بزرگتر کیهان ناشناختزونا به وسیله ویروس ابله پروتئین های ساده ی ابتداتو باید نیکان را به دست بمغزتان را در جوانی سیمکشافسردگی و اضطراب در بیماجریان انرژی در سیستم های چگونه باغبانی باعث کاهش ملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکعنصر اصلی تعیین واقعیتاپی ژنتیکخوش خیالی و خوش بینیهوش فوق العاده، هر فرد اساز کجا آمده ام و به کجا میدر هم تنیدگی کوانتومیویتامین E در چه مواد غذایبه جای محکوم کردن دیگران رهبر حقیقیکاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استبرای بقا به جایی فراتر اززبان نیاز تکاملی استآلزایمر در جوانانNVG 291تومورها و التهاب مغزی عاسردرد میگرنی در کودکاننقش ژنتیک در درمان اختلاامیوتروفیک لترال اسکلروحقیقت در علم، هرگز نهایی نگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روده بر مغزعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقا از نخستین همانخدای رنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت و مجازبی نظمی مقدمه شناختروح و آب حیاتکرونا چه بر سر مغز می آورمدیریت اینترنت بر جنگبرخی بیماری ها که در آن بسفر فقط مادی نیستآینه در اینهتشخیص ایدزفیزیک هوشیاریتوکل بر خداشناخت درون، شناخت بیرون؛نقش رژیم غذایی بر رشد و اانفجار بزرگ پایان بوده احافظه و اطلاعات در کجاستنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاریخ، اصیل نیست و ساخته غربال در زندگیابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری کروتز فیلد جاکوبروش هایی ساده برای کاهش اگلوله ی ساچمه ایمراقب خودتون و خانواده هبررسی علل کمر درد در میانسلول های بدن تو پیر نیستنآیا هوش سریعی که بدون احستعداد کلی ذهن ها در جهان فراموشی و مسیر روحانیتیروفیبان موثر در سکته ی شگفت انگیز بودن کیهاننقطه ای بود و دگر هیچ نبوانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 74نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتری فلوپرازینابزارهای پیشرفته ارتباط دو سوی واقعیتهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز، از مغز درمان سرگیجه بدون نیاز بورزش و میگرنبیماریهای تحلیل عضلانی اریسدیپلام تنها داروی تایگامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیبعد از کرونا دلخوشی بیهوسندرم گیلن باره به دنبال آیا تراشه ها داخل مغز، میجلو رفتن یا عقبگردفضا و ذهن بازتکامل داروینی هنوز در حاشبکیه های مصنوعینه به اعدامانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت هشتمچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسناک تر از کوریاثرات مفید روزه داریدیروز و امروزهوش عاطفی قسمت نهماز سایه نترسدرک و احساسیادگیری مهارت های جدید دبیشتر کمردردها نیازی به راه انسان شدن، راه رفتن وپل خواجو اصفهانمعجزه ی علمتقلید از طبیعتسینوریپا داروی ترکیبی ضدآپومورفین در پارکینسونجهان مرئی و نامرئیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتا 20 سال آینده مغز شما به صبر لازمه ی پیروزی استنوار مغز در فراموشی هاای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سومنظام مثبت زندگیمهندسی بدناختلال در شناسایی حروف و دانشمندان روش هاي جدیدی هوشیاری و افسردگیاستفاده از سلول های بنیادرختان اشعار زمینکل اقیانوس در یک ذرهباد غرور و سر پر از نخوت ورشد در سختی استتلاشی تازه برای گشودن معپیوند اندام از حیوانات بمغز و اخلاقسیستم تعادلی بدنآرامش و سکونجهان دارای برنامهقدرت ذهنتاثیر کپسول نوروهرب بر تطلوع و حقیقتنوروفیبروماتوزخلا، حقیقی نیستهمه چیز در زمان کنونی استمیگرن و پروتئین مرتبط با ارتوکين تراپی روشی جديد داروی جدید s3 در درمان ام اصول انجام برخی نرمش ها دهاوکينگ پیش از مرگش رسالذهن هوشیار در پس ماده ی مذهن و زندگیکنگره بین المللی سردرد دبحثی در مورد نقش ویتامين زنان باهوش ترپیشرفت در عقل است یا ظواهتنها در برابر جهانمغز باستانی، هنوز نقش هاساخت شبکه عصبی با الفبای آشناپنداری چیستجوانان وطنلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر گیاهخواری بر رشد و عقلانیت بدون تغییرایرادهای موجود در خلقت بچیزی خارج از مغزهای ما نیخواص هندوانههمراهی میاستنی با برخی سما از اینجا نخواهیم رفتارزش حقیقی زبان قسمت اولداروی ضد تشنج با قابليت تهشت توصیه برای کاستن از دبقای حقیقی در دور ماندن ارفتار اجتماعی انسان، حاصکودکان گذشته به آینده فکبخش دیگری در وجود انسان هزیان غذاهای پرچربپروتز چشمتو برای خزیدن خلق نشده ایسخت ترین حصارمغط یک گیرنده استافسردگی و ساختار مغزجریان انرژی در سیستم های چگونه تکامل مغزهای کنونیممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکعوامل موثر در پیدایش زباابتدا سخت ترین استخوشبختی چیستهوش مصنوعی می تواند بر احاز کسی که یک کتاب خوانده در هم تنیدگی کوانتومی و پویتامین کابه جای تولید، بیشتر گوش کروی و منیزیم در تقویت استکاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیبرای تمدن سازی، باید در بزبان و کلمه حتی برای کسانآملودیپین داروی ضد فشار فقر داده ها در هوش مصنوعیتومورهای نخاعیسردرد و علتهای آننقش گرمایش آب و هوا در همامید نیکو داشته باش تا آنحقیقت راستین انسان علم بنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزه داری بر سلامت عدم تعادل دوپامین، فقط بابزار بقا از نخستین همانخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت و انعکاسبی هیچ می ایی و بی هیچ میرروح در جهانی دیگر استکریستال هامداخله ی زیانبار انسانبرخی بیماری های خاص که بدسفر نامه سفر به بم و جنوب آیندهتصویر خورشید یا خود خورشفیزیک و هوشیاریتوپیراماتشناسایی تاریخچه ی تکاملینقش رژیم غذایی در رشد و اانقراض را انتخاب نکنیدحافظه ی ما انسان ها چرا منازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های اسکیزوفرنی(جنومقالاتابزار بقای موجود زنده از دلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان با سلول های بنیادیواکسن دیگر کرونا ساخته شبیماری گیلن باره و بیمارروش استفاده از بالش طبیگلوئونمراحل ارتقای پله پله کیهبرطرف کردن خشونت را از خاسلول بنیادی و ای ال اسآیا هشیاری کوانتومی وجودتعذیه ی ذهنفراموشی آرمانتکنولوژی های جدید و حالتشگفت زده و حیران باشنقطه بی بازگشتانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت 75نرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتری فلوپرازینابزارهای بقا از نخستین هدولت یا گروهکهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز، از مغز درمان سرگیجه بدون داروورزش بهترین درمان بیش فعبیماری، رساله ای برای سلریشه های مشترک همه ی موجوگامی در درمان بیماریهای مشکلات روانپزشکی پس از ستفکر قبل از کارسندرم پیریفورمیسآیا جنین انسان، هوشمندی جلوتر را دیدنفضای قلب منبع نبوغ استتکامل داروینی هنوز در حاشباهت مغز و کیهاننه بدبخت بلکه نادانانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت هشتاد و نچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسان نیستیاثرات مضر ماری جوانادیسک گردنهوش عاطفی قسمت هفتماز سایه بگذردرک کنیم ما همه یکی هستیمیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبا همه مهربان باشراه بی شکستپلاسمای غالبمعجزه ی علم در کنترل کرونتقویت مغز با ورزشسیناپس، شگفتی خلقتآب زندگی است قسمت چهارمجهان مشارکتیقانون مندی نقشه ژنتیکی متا بحر یفعل ما یشاصبر و واقعیتنوار مغز در تشخیص بیماری ای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت سی و هشتمنظریه ی تکامل در درمان بیمهربانی، شرط موفقیتاختلال در شناسایی حروف و دانشمندان روشی برای تبدیهوشیاری کوانتومیاستیفن هاوکینگ در مورد هدرد و درسکلمات بلند نه صدای بلندبار مغز بر دو استخوانرشد، رسیدن به یک هدف نیستتلاشی جدید در درمان ام اسپیوند اندام حیوانات به امغز و سیر تکامل ان دلیلی سیستم دفاعی بدن علیه مغز آرامش عقلجهان در حال نوسان و چرخشقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر کپسول نوروهرب بر سطلای سیاهاین بیمار را باید چه کار نورون هاي مصنوعی می توانخلا، خالی نیستهمه چیز، ثبت می شودمیگرن و خوابارتباط میکروب روده و پارداروی جدید لنفوم و لوکمیاصول توسعه ی یک ذهن کاملهدف یکسان و مسیرهای مختلهدف یکسان، در مسیرهای متذهن و شیمی بدنکنترل همجوشی هسته ای با هبحثی در مورد نقش کلسیم و زنجیرها را ما باید پاره کپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنهاییمغز برای فراموشی بیشتر کساختن آیندهآشتی بهتر استجوانان وطنلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر انتخاب از طرف محیط عقیده ی بی عملایستادن در برابر آزادی بچیزی شبیه نور تو نیستخواص انارهمراهی نوعی سردرد میگرنیما اشیا را آنطور که هستندارزش حقیقی زبان قسمت دومداروی ضد تشنج با قابليت تو هر کس تقوای خدا پیشه کنبلندی در ذهن ما درک بلندیرقیبی قدرتمند در برابر مکودکان خود را مشابه خود تبخشیدن دیگران یعنی آرامشزیباترین چیز در پیر شدنپروتز عصبی برای تکلمتو تغییر و تحولیسخت ترین کار، شناخت خود انفرت، اسیب به خود استاقلیت خلاقجراحی هوشیار مغزچگونه جمعیت های بزرگ شکل من و وجود توهمیتاثیر درجه حرارت بر عملکعوامل ایجاد لغت انسانی و ابتدایی که در ذهن دانشمنخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی متصل با مغزاز آغاز خلقت تا نگاه انسادر هم تنیدگی کوانتومی و دویتامین کا و استخوانبه خوبی های دیگران فکرکنرویکردهای جدید ضایعات نخکایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی دبرای خودآگاه بودن تو بایزبان و بیان نتیجه ساختماآموزش نوین زبانفلج نخاعی با الکترودهای تومورهای ستون فقراتسردرد به دلیل مصرف زیاد منقش پیش زمینه ها و اراده امید نجاتحقیقت غیر فیزیکینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزها، ماه ها یا ساعدم درکابزار بقا از نخستین همانخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آواقعیت تقویت شدهبی ذهن و بی روحروح رهاییکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی توجهات در ببمار پارسفر به مریخ در 39 روزآینده ی انسان در فراتر ازتصویر در هم تنیدگی کوانتفیزیک آگاهیتوانایی مغز و دیگر اجزای شناسایی زبان حیوانات با نقش زنجبیل در جلوگیری از انواع سکته های مغزیحافظه ی ما انسان ها چرا منبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های بیماری پارکینسوتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از دنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تومورهای مغزی با اواکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری آلزایمر، استیل کوروش جدید تولید برقگمان میکنی جرمی کوچکی در مرز مرگ و زندگی کجاستبزرگ فکر کنسلول بنیادی در درمان ایدآیا واکنش های یاد گرفته وتغییرفرایند پیچیده ی خونرسانیتکنولوژی و پیشرفتشگفتی های نقشه ی ژنتیکینقطه، وجود است یا فاصلهانرژِی برای ایجاد اضطرابحس و ادراک قسمت 78نرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترک امروزابزارهای بقا ازنخستین همدونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکامل تا مغز از مغز تا درمان سرطان با امواج صوتورزش در کمر دردبیمارستان هوش مصنوعیریشه های مشترک حیاتگاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی در عقب تفکر ترکیبی در هوش مصنوعسندرم پیریفورمیسآیا جهان ذهن و افکار ما مجمجمه انسان های اولیهفضای خالی ای وجود نداردتکامل داروینی هنوز در حاشباهت مغز با کیهان مادینه جنگ و نه خونریزیاهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت هشتاد و شچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراجزای پر سلولی بدن انسان دیستونی قابل درمانهوش عاطفی قسمت یازدهاز علم جز اندکی به شما دادرک احساسات و تفکرات دیگیادگرفتن، آغاز حرکت است با هوش مصنوعی خودکار روبراه طولانی را به سلامت گذپمبرولیزوماب در بیماری چمعجزه در هر لحظه زندگیتقویت استخوان در گرو تغذسیگار عامل افزایش مرگ ومآب زندگی است قسمت هفتمجهان معناقانون گذاری و تکاملتاول کف پا و حقیقتصبر بسیار بایدنوار مغزی روشی مهم در تشخای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت سی و ششمنظریه ی تکامل در درمان بیموفقیت هوش مصنوعی در امتاختلالات مخچهدانش، قفل ذهن را باز میکنهوشیاری سنتی یا هوشیاری درد باسن و پا به دلیل کاهکلوزاپین داروی ضد جنونبار بزرگ ایستادن بر دو پاز گهواره تا گورتمایل زیاد به خوردن بستنپیوند سر آیا ممکن استمغز کوانتومیسکوت و نیستیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان در حال ایجاد و ارتقاقدرت عشقتاثیر کپسول نوروهرب بر سطوفان فقر و گرسنگی و بی ساینکه به خاطرخودت زندگی نورون های ردیاب حافظهخلاصه ای از مطالب همایش مهمه ی سردردها بی خطر نیستمیگرن و روزه داریارتباط ماده و انرژیداروی جدید میاستنی گراویاصول سلامت کمراضطراب و ترسهدف از تکامل مغزذهن پر در برابر آگاهیکنترل جاذبهبحثی در مورد حقیقت فضا و زندگی فعال و مثبت روند آلپیشرفتی مستقل از ابزار هتنهایی رمز نوآوری استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ساختن آینده، بهترین روش آغاز فرایند دانستنجواب دانشمند سوال کننده لحظات خوش با کودکانتاثیر احتمالی عصاره تغلیعلم و ادراک فقط مشاهده ی اکنون را با همه ی نقص هاینکاتی در مورد تشنجخواص اردههندسه ی پایه ایما به جهان های متفاوت خودارزش حقیقی زبان قسمت سومداروی ضد تشنج توپیراماتوفور و فراوانیبلوغ چیسترقابتی بی هدف یا رقابتی هکودکان را برای راه آماده بخشش، عقلانی یا غیر عاقلزیباترین چیز در افزایش سپرورش مغز مینیاتوری انساتو جهانی هستی که خودش را سختی ها رفتنی استنقاشی هایی با بوی گذشته یاقیانوس نادانیجراحی گردن همیشه برای دیچگونه جمعیت های بزرگ شکل من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر درجه حرارت بر عملکعواملی که برای ظهور لغت اابتذال با شعار دینخیالپردازی نکنهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز انفجار بزرگ تا انفجار در هر سوراخی سر نکنویتامین کا در سبزیجاتبه خودت مغرور نشورویا و واقعیتکار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استبرای رشد، باید از مسیر خطزبان و بیان، در سایه پیشرآمارهای ارائه شده در سطح فلج بل، فلجی ترسناک که آنتوهم فضای خالیسردرد تنشننقش پیشرفته ی سلول های بنامید یا ناامیدی؟حقیقت غیر قابل شناختچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روغن رزماری استنشاعدالت برای من یا برای همهابزار بقا از نخستین همانخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمرواقعیت تقویت شدهبی سوادی در قرن 21روزه داری متناوب، مغز را کریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایبرخی توصیه ها برای واکسیسفر به درون سفری زیباآینده ی حمل و نقل هوایی دتصویر زیبا از سلولفیزیکدانان ماشینی برای تتوانایی یک فرد، برای تغیشناسایی سلول های ایمنی انقش زبان در سلطه و قدرت اانیس بی کسانحافظه ی هوش مصنوعینباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های درمان ام اسصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از دنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تشنجواکسن سرطانبیماری الزایمرروش صحبت کردن در حال تکامگنجینه ای به نام ویتامین مرز بین انسان و حیوان کجابزرگ شدن مغز محدود به دورسلول بنیادین از مخاط بینآیا یک، وجود داردتغییر الگوی رشد مغزی با زفرایند تکامل و دشواری هاتکنولوژی جدید که سلول هاشگفتی های زنبور عسلنمیتوان با بیرون انداختنانسولینحس و ادراک قسمت 82چرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب آمار و ژنتیکابزارهای بقای موجود زندهدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان ضایعات نخاعیوزن حقیقی معرفت و شناختبیندیشریشه های اخلاقگاهی مغز بزرگ چالش استمشاهده گر جدای از شیء مشاتفکر خلا ق در برابر توهم سندرم پای بی قرارآیا جهش های ژنتیکی، ویروجنین مصنوعیقفس دور خود را بشکنتکامل زبانشباهت های ریشه ای چند بیمنه روش تقویت مغزاولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجمچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم ارتباط با من برتراجزایی ناشناخته در شکل گدژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت پنجمازدواج های بین گونه ای، ردرک تصویر و زبان های مخلتیادآوری خواب و رویابا هر چیزی که نفس می کشد مرابطه تشنج و اوتیسمپنج اکتشاف شگفت آور در مومعرفی مورد نادر بیماری گتقویت حافظه یا هوش مصنوعسیاهچاله هاآب زندگی است قسمت اولجهان معکوسقانون جنگلتابوهای ذهنیصد قدح، نفتاده بشکستنوار مغز، مفید و بی خطرای جان جان بی تن مروحس و ادراک قسمت سیزدهمنظریه ی تکامل در درمان بیموفقیت در تفکر استاختلالات حرکتی در انساندانش، یک انسان را ناسازگهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرد زانو همیشه نیاز به جرکلید نزدیک و نگاه تو بر فبار سنین ابزار هوشمندی ازمین در برابر عظمت کیهانتمایز یا کشف یگانگیپیوند سر برای چه بیمارانمغز آیندگان چگونه است ؟سکوت، پر از صداآزمون تجربی، راهی برای رجهان ریز و درشتقسم به فقرتاثیر کتامین در درمان پاطوفان بیداریاینکه خانواده ات سالم بانوروپلاستیسیتی چیستخلاصه ای از درمان های جدیهمه جا خیر بکارمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط متقابل با همه ی حیداروی جدید کنترل قند خوناطلاع رسانی اینترنتیهدف از خلقت رسیدن به ابزاذهن تو همیشه به چیزی اعتقکندن ریشه ی خودبحثی در مورد عملکرد لوب فزندگی هوشمند در خارج از زپپوگستتنبیه چقدر موثر استمغز بزرگ چالش است یا منفعساختار فراکتال وجود و ذهآغاز فصل سرما و دوباره تکجواب سنگ اندازیلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر بینش و انتظارات فرعلم و روحاکوییفلکسچگونه مولکول های دی ان ایخواص بادامهندسه ی رایج کیهانما با کمک مغز خود مختاريمارزش خود را چگونه میشناسداروی ضد جنون در درمان تیوقاحت و تمسخر دیگرانبلعیدن ستاره توسط سیاهچارموزی از نخستین تمدن بشرکوری گذرای ناشی از موبایبدون پیر فلکزیر فشار کووید چه باید کرپرکاری تیروئیدتو جدای از کیهان نیستیسختی در بلند شدن از روی صچقدر به چشم اعتماد کنیمالکترومغناطیس شنوایی و هجز تو که را دارمچگونه حافظه را قویتر کنیمن پر از تلخیمتاثیر درجه حرارت بر عملکعوارض ازدواج و بچه دار شدابداع دی ان ای بزرگترین دخانه ی تاریکهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز بار خود بکاه تا پرواز در والنتاین کتاب بدید همویتامین بی 12 در درمان دردبه خودت نگاه کنرویا و کابوسکار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظبرای زندگی سالم، یافتن تزبان و تکلم برخی بیماریهآن چیزی که ما جریان زمان فلج خوابتوهم فضای خالی یا توهم فضسردرد سکه اینقش آتش در رسیدن انسان بهامید جدید بر آسیب نخاعیحقیقت، آن چیزی نیست که جلچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر عسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقا از نخستین همانخسته نباشی باباهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری اس ام ایواقعیت خلا و وجود و درک مبی شرمیروزه داری و التهاب زیانبکریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی درمان های Spinal Muscular Atسفر تجهیزات ناسا به مریخ آینده ی علم و فیزیک در60 ثتصویر زیبای اصفهانفال نیکوتوازن مهمتر از فعالیت زیشهر زیرزمینی در ژاپن برانقش زبان در سلطه و قدرت اانگشت ماشه ایحافظه انسان و حافظه ی هوشنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاسف بار است انسان، حق خوسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از دنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ALSواکسن سرطانبیماری ای شبیه آلزایمر و روشهای نو در درمان دیسک بگندم بکاری، جو درو نمیکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، بزرگ شدن تقریبا ناگهانی سلول عصبی شاهکار انطباق آیا کیهان می تواند یک شبیتغییر خود یا تغییر دیگرافرایند حذف برخی اجزای مغتکنولوژی جدید که سلول هاشانس یا نتیجه ی تلاشنمیتوان بر سیاه سیاه نوشانسولین هوشمندحس و ادراک قسمت 87چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب حیوان و انسانابزارهای بقای از نخستین دوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمانهای بیماری پارکینسوزوز گوشبیهوش کردن در جراحی و بیمرژیم های غذایی و نقش مهم گاهی جهت را عوض کنمشاهده آینده از روی مشاهتفاوت قند طبیعی با قند و سندرم پس از ضربه به سرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججنگ هفتاد و دو ملت همه را قفس ذهنتکامل زبانشباهت کیهان و مغزچه زیاد است بر من که در ایاولین قدم شناخت نقص های خحس و ادراک قسمت پنجاهچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم شدن از نورون شروع ماحیای بینایی نسبی یک بیمدژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت اولاسکلت خارجی در درمان اختدرک حقیقت نردبان و مسیری یاری خدا نزدیک استبا آتش، بازی نکن و بعد از رادیوی مغز و تنظیم فرکانپول و شادیمعرفت و شناختتقویت سیستم ایمنیسیاهچاله های فضایی منابعآب زندگی است قسمت دومجهان هوشمندقانون جنگلتاثیر فکر بر سلامتصداقتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ایمونوگلوبولین وریدی IVIgحس و ادراک قسمت ششمنظریه ی ریسمانمولکول ضد پیریاختلالات صحبت کردن در اندائما بخواناستیفن هاوکینگ در تفسیر هوض مصنوعی زندهدردهای سال گذشته فراموش کلید، در ناشناخته هاستباربر دیگران نباشزمین زیر خلیج فارس تمدنی تمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیوند سر، یکی از راه حلهامغز اندامی تشنه ی انرژی اسکوت، در برابر گزافه گویآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان شگفت انگیزقضاوت ممنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد وطوفان زیباییاین، فقط راه توستنوروز مبارکخم شدن فضا-زمانهمیشه چیزی برای تنهایی دمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط چاقی و کاهش قدرت بداروی جدید آلزایمرمیاستنی گراویس بدون آنتیارتباط هوش ساختار مغز و ژداروی جدید آلزایمر تاییداطلاعات حسی ما از جهان، چهر چیز با هر چیز دیگر در تذهن خود را مشغول هماهنگیکندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی و داراییپایان، یک آغاز استتهدیدهای هوش مصنوعیمغز بزرگ چالشهای پیش روساختار شبکه های مغزی ثابآغاز مبهم آفرینشجوسازی مدرنلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر ترکیبات استاتین (سعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاکسی توسین و تکامل پیش اچگونه میتوان با قانون جنخواص بادام زمینیهندسه بنیادینما بخشی از این جهان مرتبطاز فرد ایستا و متعصب بگذردارویی خلط آوروقت نهيب هاي غير علمي گذشبنی عباس، ننگی بر تاریخرمز و رازهای ارتباط غیر ککی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیبدون بار گذشتهزیرفون داروی ضد ام اسپراسینزوماب در پارکینسوتو دی ان ای خاص ميتوکندريسدسازی روش مناسب برای مقنقش قهوه در سلامتیالکتروتاکسی(گرایش و حرکجستجوی متن و تصویر به صورنگاه من، نگاه تو و یا حقیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر درجه حرارت بر عملکعید نوروز مبارکابزار هوش در حال ارتقا ازخانواده پایدارهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز بحث های کنونی در ویروسدر یک فراکتال هر نقطه مرکویتامین بی هفدهبه دنبال رستگاری باشرویا و خبر از آیندهکارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انسانبرخی ملاحظات در تشنج های زبان و شناخت حقیقت قسمت چآنچه می دانم، آنچه را میخفلج خواب چیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سردرد عروقی میگرننقش انتخاب از طرف محیط، نامید درمان کرونا با همانحقایق ممکن و غیر ممکنچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر عشق به هفت مرتبه ی شناختیابزار بقا از نخستین همانخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید ALSوالزارتان داروی ضد فشار بی عدالتی در توزیع واکسن روزه داری و بیمار ی ام اس کشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستبرخی روش های تربیتی کودکسفر دشوار اکتشافآینده با ترس جمع نمیشودتصویربرداری فضاپیمای آمفاکسیبتتوت زیاد بخوریدشواهدی از نوع جدیدی از حانقش سجده بر عملکرد مغزانگشت نگاری مغز نشان میدحباب های کیهانی تو در توچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل پلاستیک به کربن و سپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از دنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید مولتیپل میلومواکسن ضد اعتیادبیماری ای شبیه ام اس مولتروشهای شناسایی قدرت شنواگوهر با نظر دیگران سنگ نممرزهای حقیقی یا مرزهای تبزرگترین خطایی که مردم مسلول عصبی، در محل خاص خودآیا گذشته، امروز وآینده تغییر دیگران یا تغییر خوفراتر از دیوارهای باورتکینگیشانس یا تلاشنمای موفقیتانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهلچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابزارهای دفاعی و بقای مودوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز تدرماندگی به دلیل عادت کروسواس، بیماری استبیهوشی در بیماران دچار ارژیم های غذایی و نقش مهم گاهی در پارکینسون باید پمشاهدات آمیخته با اشتباهتفاوت مغز انسان و میمون هسندرم جدایی مغزآیا خداباوری محصول تکاملجنگ و تصور از جنگقفس را بشکنتکامل زبان انسان از پیشیشباهت زیاد بین سلول هاي عنه عدم مطلق بلکه عدم با قاولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و ینزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتست نوار عصب و عضلهاحیای بینایی نسبی یک بیمدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت دهماسکار، لگوی هوشمنددرک دیگرانژن همه چیز نیستبا تعمق در اسرار ابدیت و راز تغییرپول و عقیدهمغز فکر میکند مرگ برای دیسیاهچاله ها، دارای پرتو آب زندگی است قسمت سومجهان هوشیارقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر مشاهده بر واقعیت بصدای بم با فرکانس پایین، نوار عصب و عضلهایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت شصت و هشتنظریه تکامل در درمان بیممولتیپل اسکلروز در زنان اختلالات عضلانی ژنتیکدارچیناستخوان های کشف شده، ممکهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادردی که سالهاست درمان نشکلام و زبان، گنجینه ای بسبارداری بدون رحمزمان چیستتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیوندهای پیچیده با تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تماسکته مغزیآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان شگفت انگیز و بی زمانقطار پیشرفتتاثیر گیاه خواری بر رشد وطولانی ترین شباینترنت بدون فیلتر ماهوانوروز یا روز پایانیخونریزی مغز در سندرم کووهمیشه چشمی مراقب و نگهباهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط پیوسته ی جهانداروی جدید ای ال اساطلاعاتی عمومی در مورد مهر جا که جات میشه، جات نیذهن خالی از شلوغی افکارکندر علیه سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی بی دودپاکسازی مغزتو یک معجزه ایمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسادیسم یا لذت از آزار دادإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجامعه ی آسمانیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر تغذیه بر سلامت رواعلم به ما کمک میکند تا مواکسکاربازپین در درمان تشخواص شکلات تلخهندسه در پایه ی همه ی واکما تحت کنترل ژنها هستیم یاز مخالفت بشنودارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی فهمیدی خطا کردی برگبه قفس های سیاهت ننازرمز گشایی از اتصالات مغزکیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستبدون زمان، ماده ای وجود نزیرک ترین مردمپرتوهای صادر شده از سیاهتو در میانه ی جهان نیستی سرنوشتنقش مهاجرت در توسعه نسل االکترودهای کاشتنیجستجوی هوشیاری در مغز مانگاه مادی غیر علمی استمننژیتتاثیر درجه حرارت بر عملکعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقا از نخستین همانخاویار گیاهیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدر کمتر از چند ماه سوش جدویتامین دی گنجینه ای بزربه زودی شبکه مغزی به جای رویا بخشی حقیقی از زندگی کارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی مرزهای اخلاق و علوم زبان و شناخت حقیقت قسمت اآنچه ناشناخته است باید شفلج دوطرفه عصب 6 چشمتوهم چیستسرطان کمیت گرایینقش اتصالات بین سلولهای امیدهای جدید برای بازیابحل مشکلچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر عشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقا از نخستین همانخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنواکنش های ناخودآگاه و تقبیمار 101 ساله، مبتلا به سروزه داری سلول های بنیادکشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا فراموشی حتمی استتصور ما ازمشکلات و واقعیفاجعه ی جهل مقدستوسعه هوش مصنوعی قادر اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش غذاها و موجودات درياانتقال ماده و انرژیحباب هایی تو در توچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از دنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی واکسن علیه سرطانبیماری اسپینال ماسکولار روشی برای بهبود هوش عاطفگویید نوزده و ایمنی ساکتمزایای شکلات تلخ برای سلبزرگترین درد از درون است سلولهای ایمنی القا کنندهآیا پیدایش مغز از روی تصاتغییر دادن ژنها آیا روزی فرار در فرار از میزبان، دتکامل فردی یا اجتماعیشاهکار قرننمایش تک نفرهانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هفتچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابعاد و نیازهای تکاملیدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکامل تا مغز، از مغز تدرها بسته نیستوسیله، فقط دعا نیستبیو الکترونیک؛ ترکیب موجرژیم ضد التهابیگذر زمان کاملا وابسته به مطالبه ی حق خودتفاوت ها و تمایزها کلید بسندرم دزدی ساب کلاوینآیا دلفین ها می تواند از جنگ داده هاقله برای دیدن نه برای به تکامل ساختار رگهای مغزی شباهت زیاد بین سلول هاي عنهایت معرفت و شناخت درک عاولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و دنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتست کم هزینه ی بزاق برای احتیاط در ورزش زانو در خادانش قدرت استهوش عاطفی قسمت دوماسارت و پرخوریدرک درست از خود و هوشیاریژن همه چیز نیستبا خودت نجنگراست دستی و چپ دستیپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز قلبسیاهچاله و تکینگی ابتدایآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان های بسیار دیگرقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر نگاه ناظر هوشیار بصرع و درمان های آننوار عصب و عضلهایمپلانت مغزی و کنترل دو حس و ادراک قسمت شصت و دونظریه تکامل در درمان بیممواد کوانتومی جدید، ممکناختراع جدید اینترنت کوانداروهای مصرفی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دهیچ چیز همیشگی نیستدرد، رمز موفقیتکلام، در تحولی شگفت آور ببازگشایی مجدد مطب دکتر سزمان و مکان، ابعاد کیهان تمدن بشری و مغز اخلاقیپیوندی که فراتر از امکانمغز انسان برای ایجاد تمدسکته ی مغزی در جوانانآزادی در چیستجهانی که نه با یک رخداد و قطره قطرهتاثیر گیاه خواری بر رشد وطی یکصد هزار سال اخیر هرچاینترنت، حقیقت جامعه ی فنورالژیخونریزی مغزی کشندهخواندن ، یکی از شستشو دهنهمیشه به آنچه داری، خوشنمیدان های مغناطیسی قابل ارتباط انسانی، محدود به داروی جدید برای میاستنی اطلاعاتی عمومی در مورد مهر حرکت خمیده می شود و هر ذهن سالمکو کیو تن coQ10بحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی در جمع مواردی را برپارادوکس ها در علمتو یک جهان در مغز خودت هسمغز بزرگترین مصرف کننده سازگاری با محیط بین اجزاافت فشار خون ناگهانی در وجاودانگی مصنوعیلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر حرکات چشم بر امواج علم بدون توقفاگر فقط مردم میفهمیدند کخواص شگفت هویجهندسه زبانِ زمان استمانند کودکان باشیداز نخستین همانند سازها تداستانها و مفاهیمی اشتباوقتی ناراحتی چیکار میکنیبه مغز خزندگان خودت اجازرمز پیشرفت تواضع است نه طکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا بر کسی اعتماد نکن مگر اینزیست شناسی کل در جزء فراکپرتوزایی از جسم سیاهتوقف؛ شکستسریع دویدن مهم نیستنقش میدان مغناطیسی زمین الگو نداشتیمحفره در مغزنگاه محدود و تک جانبه، مشمن، ما یا چی؟تاثیر درجه حرارت بر عملکعادت همیشه خوب نیستابزار بقا از نخستین همانخار و گلهوش مصنوعی الفاگواز تلسکوپ گالیله تا تلسکدر آرزوهایت مداومت داشتهویروس مصنوعیبه زیر پای خود نگاه نکن برویا تخیل یا واقعیتکاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی نکات از گاید لاین پرزبان و شناخت حقیقت قسمت دآنچه واقعیت تصور میکنیم فن آوری های جدید علیه شناتوهم و خیالسرعت فکر کردن چگونه استنقش تیروئید در تکامل مغزامیدوار باش حتی اگر همه چحلقه های اسرارآمیزچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاهخواری بر عشق، شلوغ کردن نیستابزار بقا از نخستین همانخطای ادراک کارماهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری واکنش به حس جدیدبیمار مرکز تنفس سلولیروزهای بد باقی نمیماندکشف ژن جدید، می تواند گستمرکز خنده در کجای مغز استبرخی سيناپسها طی تکامل و سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا ممکن است موش کور بی متصور از زمان و مکانفارغ التحصیلان، فقیر و دتوسعه برخی شغل ها با هوش شیر و دوغ بادامنقش غذاها و موجودات درياانتروپی و هوشیاریحد و مرزها توهم ذهن ماستنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از دندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید کنترل مولتیپلواکسنی با تاثیر دوگانه ابیماری اضطراب عمومیروشی جدید در درمان قطع نخگوش دادن بهتر از حرف زدنمسمومیت دانش آموزان بی گبسیاری از مجرمان، خودشانسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا آگاهی پس از مرگ از بیتغییر زودتر اتصالات مغزیفرد موفقتکامل مادی تا ابزار هوشمشاهکار شش گوشچند نرمش مفید برای کمردرانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و هشتچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه مغز بدون واسطه ی دابعاد اضافه ی کیهانديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهیک پیام منفرد نورون مغزی بیوگرافیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگذشته را دفن کنمطالبی در مورد تشنجتفاوت ها را به رسمیت بشناسندرم سردرد به دلیل افت فآیا دلفین ها میتوانند باجنبه های موجی واقعیتقله سقوطتکامل شناخت انسان با کشفشجاعت و ترسنهایت در بی نهایتاولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و سنزاع بین علم و نادانی رو منبع خواب و رویاتست آر ان اس دز میاستنی گاحتیاط در تعویض داروهادانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی قسمت سوماساس انسان اندیشه و باور درک عمیق در حیواناتژن هوش و ساختارهای حیاتی با خدا باشرجزخوانی هایی که امروز بتلقین اطلاعات و حافظهپوشاندن خود از نورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآتاکسیجهان هایی در جهان دیگرقبل و بعد از حقیقتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ضایعه ی شبکه لومبوساکرالنوار عصب و عضلهایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت شصت و ششنظریه تکامل در درمان بیمموجود بی مغزی که می تواندادامه بحث تکامل چشمداروهای ام اساسرار آفرینش در موجهیچ چیز، چقدر حقیقی استدرس گرفتن از شکست هاکلرال هیدرات برای خوابانبازگشت از آثار به سوی خدازمان و گذر آن سریع استتمدن زیر آبپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز انسان برای شادمانی طسال 2025 سال بین المللی علمآزادی عقیده، آرمانی که تجهانی که از یک منبع، تغذیلمس کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وطیف انسفالیت، گیلن باره ایندرالنورالژی تریژمینالنوزاد ناشنوای متولد شده،خواندن، دوست روزهای سختهمیشه داناتر از ما وجود دمیدان های کوانتومی خلاارتباط از بالا به پایین مداروی جدید برای کاهش وزناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهرچیز با یک تاب تبدیل به ذهت را روی چیزهای مفید متکوچ از محیط نامناسببحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی در سیاهچالهپاسخ گیاهان در زمان خوردتو کجای جهانیمغز حریص برای خون، کلید تستم با شعار قانون بدترین افت هوشیاری به دنبال کاهجایی برای یاد گرفتن باقی چگونه مغز ما، موسیقی را پلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دوپامین و سروتونینعلم در حال توسعهاگر میدانی مصیبت بزرگتر خواص عجیب لوبیاهندسه، نمایشی از حقیقتمانند آب باشاز نخستین همانند سازها تدخالت در ساختار ژنهاوقتی پر از گل شدی خودت را به نقاش بنگررمز امید، بی نیازی از مردکیست هیداتید مغزماست مالیبرلیتیونزیست شناسی باور حقیقت یا پرسشتولید مولکول جدید توسط هسریعترین کامپیوتر موجودنقش محیط زندگی و مهاجرت دالگو و عادت را بشکن و در احق انتخابنگاه کلی نگرمن، خود تو هستمتاثیر درجه حرارت بر عملکعادت کن از بالا نگاه کنیابزار بقا از نخستین همانخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکنیکی تا مغز از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنویروس های باستانی، مغز مبه سیاهی عادت نکنیمرویا حقی از طرف خداکاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی نرمش ها برای درد زانزبان و شناخت حقیقت قسمت سآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تشنچ پانایوتوپولوس تشنج فناوری هوش مصنوعی نحوه ختوهم وجودسطح آگاهی، رخدادهای زندگنقش حفاظتی مولکول جدید دامیدواریحمله ویروس کرونا به مغزچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژِیم غذایی بر میگعصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین همانخطای حسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید سرطانواکسن های شرکت فایزر آمربیماری لبر و نابینایی آنروزهای سختکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ چیستبرداشت مغز ما از گذر زمانسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا ما کالا هستیمتصاویر زیبای رعد و برقفاصله ها در مکانیک کوانتتوصیه های سازمان بهداشت شیشه ی بازالتی و سیلیکوننقش غذاها و موجودات درياانتظار گذر تندباد؟حریص نباشنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از ده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ام اسوابسته به دوستی این و آن بیماری بیش فعالیروشی جدید در درمان نابینگوشه بیماری اتوزومال رسسمسمومیت دانش آموزان، قمابسیاری از بیماری های جدیسلام تا روشناییآیا امکان بازسازی اندامهتغییر عمودی سر انسان از پفرد یا اندیشهتکامل مداومشاید گوشی و چشمی، آماده شچند جهانیانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و دومچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ها روی مغزابعاد بالاتردی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تدرون قفس یا بیرون از آنیک پیشنهاد خوب برای آسان بیوگرافیرژیم غذایی سالم و ضد التهگر جان به جز تو خواهد از خمطالعه ای بیان میکند اهدتفاوت های بین زن و مرد فقسوی ما آید نداها را صداآیا دست مصنوعی به زودی قاجنسیت و تفاوت های بیناییقلب های سادهتکامل، نتیجه ی برنامه ریشرکت نورالینک ویدیویی ازنهادینه سازی فرهنگ اختلااولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت پنجاه و شنزاع بین علم و جهل رو به پمنتظر نمان چیزی نور را بهاحساس گذر سریعتر زماندانش بی نهایتهوش عاطفی قسمت ششماستفاده از مغز، وزن را کمدرگیری قلب در بیماری ویرژن یا نقشه توسعه مغز و نقبا طبیعت بازی نکنرحم مصنوعیتلاش ها برای کشف منابع جدپیموزایدمغز مانند تلفن استسیاهچاله ی تولید کنندهآتاکسی فریدریشجهان یکپارچهقبل از آغازتاثیر نگاه انسان بر رفتاضایعه ی عروقی مخچهنوار عصب و عضلهایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک سی و هفتمنعناعموجودات مقهور ژنها هستنداداراوون تنها داروی تاییداروهای تغییر دهنده ی سیاسرار بازسازی اندام هاهیچ وقت خودت را محدود به دست و پا زدن در سایه؟کم کردن کالری روشی سودمنبازگشت به ریشه های تکاملزمان و صبرتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان برای شادمانی طسال سیزده ماههآزار حقیقیجهانی پر از سیاهچاله یا پلووفلوکساسینتاثیر گیاه خواری بر رشد وطبیعت موجی جهانایپیداکرینلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وطبیعت بر اساس هماهنگیایا کوچک شدن مغزانسان النوسانات کوانتومی منبع ماخواب زمستانی سلول های سرهمیشه راهی هستمیدان بنیادین اطلاعاتارتباط بین هوش طبیعی و هوداروی جدید برای ای ال اساعتماد به خودذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی زمینی امروز بیش از پختگی پس از چهل سالگي به تو کز محنت دیگران بی غمیمغز در تنهایی آسیب میبینستم، بی پاسخ نیستافتخار انسانجایی خالی نیستچگونه مغز پیش انسان یا هملزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دپاکین بر بیماری معلم راهی برای اندیشیدن ااگر نیروی مغناطیس نباشد خود جسم و یا تصویرهنر فراموشیماه رجباز نخستین همانند سازها تدر موج، راز خلقت نهفته اسوقتی تو از یاد گرفتن باز به نقاش بنگررمز بقای جهش ژنتیکیکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیبرنامه و ساختار پیچیده مزیست، مرز افق رویداد هستپرسش و چستجو همیشه باقی اتولید مثل فقط با یک مادر سرکه انگبین عسلی مفید برنقش مرکز تنفس سلولی در بیالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت قربانی نزاع بین بی نگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکعادت کن خوب حرف بزنیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز و از مغز در آستانه ی موج پنجم کوویویرایش DNA جنین انسان، بربه سخن توجه کن نه گویندهرویاها از مغز است یا ناخوکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرخی نرمش ها برای زانوزبان جانسوزآنها نمیخواهند دیگران راتشنج چیستفواید روزه داری متناوبتوهم وجودسعی کن به حدی محدود نشوینقش حیاتی تلومر دی ان آ دامیدواری و مغزحمایت از طبیعتچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر سلامت دستگاه گوارشعصب سیاتیکابزار بقا از نخستین همانخطر آلودگی هواهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری میاستنی گراویسروزهای سخت میگذردکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ و میر پنهانبرداشتت از جهان رو زیاد سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا ما تنها موجودات زنده تصادف یا قوانین ناشناختهفاصله ی همیشگی تصویر سازتوصیه های غیر دارویی در سشکل های متفاوت پروتئین هنقش غذاها در کاهش دردهای انحراف و حقیقتحرکات چشم، ترجمه کننده ی نجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از دهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ای ال اس، توفروابستگی یعنی قلادهبیماری تی تی پیروشی جدید در درمان سکته مگوشت خواری یا گیاه خواریمسیر دشوار تکامل و ارتقابسیاری از بیماری های جدیسلاح و راهزنیآیا انسان با مغز بزرگش اختغییرات منطقه بویایی مغزفرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل چشمشاید درست نباشدچند جهانیانسان باشحس و ادراک قسمت چهل و سومچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاتفاق و تصادفدین اجباریهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکامل تا مغز، از مغز تدرون و بیرون، جدای از هم یک آلل ژنتیکی که از نئاندبیان ژن های اسکیزوفرنی درژیم غذایی ضد التهابیگرفتار محدودیت ها و ابعامعمای اخلاقی قطارتفاوت های تکاملی در مغز وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجنسیت و تفاوت های بیناییقلب و عقلتکثیر سلول در برابر توقف شربت رب انارچهار میلیارد سال تکامل باولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و چهنسبیت عام از زبان دکتر برمنتظر نتیجه ی کارهایت بااحساسات کاذبدانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی بیشتر در زناناستفاده از نظریه ی تکامل درگیری مغز در بیماری کویژن ضد آلزایمربالای هر دستی، دستی هسترحم مصنوعیتلاش های جدید در ALSپیموزایدمغز مادران و کودکان در زمسیاهچاله، سیاه خالص یا پآتاکسی مخچه ای خودایمنجهان یکپارچهقبل از انفجار بزرگتاثیر نگاه انسان بر رفتاضایعات در عصب زیر زبانینوار عصب و عضله مهم در تشایمپلانت استخوانی در آسیحس و ادراک- قسمت پنجاه و هفت چیز که عملکرد مغز تو مورد نادر همپوشانی دو بیادب برخورد با دیگرانداروهای ضد بیماری ام اس واصفهان زیباهیچ کاری نکردن به معنی چیدست کردن در گوشکمی زاویه ی دیدت را عوض کبازخورد یا فیدبکزمان واقعیت است یا توهمتمرکز و مدیتیشنپیدایش زبانمغز انسان رو به کوچک تر شسانسور از روی قصد بسیاری آزار دیگری، آزار خود استجهانی در ذهن