دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

باور و کیهان شناسی

باورهای تو بر اساس ستاره شناسی چه هستند؟
در کتابزیست شناسی باور من توصیف کردم چگونه سلول ها می خوانند و به داده های محیطی یعنی پیام هایی- که ژنها و رفتار را کنترل می کنند- پاسخ می دهند. با توسعه ی مطلب، روشن شد که اورگانیسم های زنده تکامل پیدا کرده اند و با میدان های انرژی ای (اطلاعاتی) سازگار شده اند که از خورشید و سیارات منشا گرفته است. تظاهر چرخه ی 24 ساعته ی روز، چرخه ی 28 روزه ی ماه و چرخه ی365 روزه ی خورشید، جلوه ی رفتارها در تقریبا همه ی شکل های زندگی است که طبیعت را تشکیل میدهد. در این زمان من فهمیدم ستاره شناسی در حقیقت از نظر زیستی به عنوان ستاره شناسی- فیزیولوژی(astrophysiology)تظاهر می یابد.
دکتر بروس لیپتون


باورهای تو بر اساس ستاره شناسی چه هستند؟
در کتابزیست شناسی باور من توصیف کردم چگونه سلول ها می خوانند و به داده های محیطی یعنی پیام هایی- که ژنها و رفتار را کنترل می کنند- پاسخ می دهند. با توسعه ی مطلب، روشن شد که اورگانیسم های زنده تکامل پیدا کرده اند و با میدان های انرژی ای (اطلاعاتی) سازگار شده اند که از خورشید و سیارات منشا گرفته است. تظاهر چرخه ی 24 ساعته ی روز، چرخه ی 28 روزه ی ماه و چرخه ی365 روزه ی خورشید، جلوه ی رفتارها در تقریبا همه ی شکل های زندگی است که طبیعت را تشکیل میدهد. در این زمان من فهمیدم ستاره شناسی در حقیقت از نظر زیستی به عنوان ستاره شناسی- فیزیولوژی(astrophysiology)تظاهر می یابد.
دکتر بروس لیپتون
(سازگار شدن با محیط اطراف، نوعی هوشمندی برای بقا است. اطلاعاتی که فرد در جهان به دست می آورد، معمولا پرتوهای نوری است که از خورشید منشا گرفته است و آنچه ما به عنوان اطلاعات بینایی می بینیم، در حقیقت تصویر خورشید از روی ظرف ها و اجسامی است که در جهان ما وجود دارد. ما بعدا خود را با این تصاویر، هماهنگ و سازگار می کنیم تا بتوانیم در جهان هستی بقا پیدا کنیم.
این آشکارترین شکل انعکاسات و ادراکات در جهان ماست وگرنه پرتوی خورشید، جز بخش اندکی از پرتوهای مادی نیست. پرتوهای دیگر- که شاید از ستارگان دیگر و یا حتی سیاهچاله های فضایی منشا بگیرد- بر سلول های بدن ما و دیگر سلول های زنده ی موجود در جهان تاثیر می گذارد. شاید بسیاری از این تاثیرها برای ما قابل لمس نباشد ولی واقعی است و در مواردی که این پرتوها تاثیرات مثبت یا منفی بر آن داشته باشد سلول های بدن ما ناچار است به آن واکنش نشان دهد.
سلول های بدن ما و دیگر سلول های زنده، برای بقا در جهان مادی ناچار به سازگار شدن با شرایط اطراف خود هستند. محیط ما پر از پرتوهاست که تصویری از خورشید و یا دیگر ستارگان بسیار بزرگتر از خورشید است. تاثیر این تصویر از منابع انرژی، بر جسم ما و نیز بر ابعاد فرامادی وجود انسان، گاهی زیانبار و گاهی مفید است.
وجود انسان به عنوان موجودی از جهان های متعدد و نه فقط جهان مادی و تاثیراتی که گاهی از جهان های دیگر فراتر از جهان مادی است، لازم میکند او بین این نیازها و تاثیراتی- که از پرتوها می رسد- توازن برقرار کند.
این موازنه کاری دشوار است زیرا نگاه انسان در بیشتر موارد، از این جهان مادی و نیازهای آن نمی گذرد.)
توضیح: دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6316799751667831&id=148810465133488&mibextid=Nif5oz
(سازگار شدن با محیط اطراف، نوعی هوشمندی برای بقا است. اطلاعاتی که فرد در جهان به دست می آورد، معمولا پرتوهای نوری است که از خورشید منشا گرفته است و آنچه ما به عنوان اطلاعات بینایی می بینیم، در حقیقت تصویر خورشید از روی ظرف ها و اجسامی است که در جهان ما وجود دارد. ما بعدا خود را با این تصاویر، هماهنگ و سازگار می کنیم تا بتوانیم در جهان هستی بقا پیدا کنیم.
این آشکارترین شکل انعکاسات و ادراکات در جهان ماست وگرنه پرتوی خورشید، جز بخش اندکی از پرتوهای مادی نیست. پرتوهای دیگر- که شاید از ستارگان دیگر و یا حتی سیاهچاله های فضایی منشا بگیرد- بر سلول های بدن ما و دیگر سلول های زنده ی موجود در جهان تاثیر می گذارد. شاید بسیاری از این تاثیرها برای ما قابل لمس نباشد ولی واقعی است و در مواردی که این پرتوها تاثیرات مثبت یا منفی بر آن داشته باشد سلول های بدن ما ناچار است به آن واکنش نشان دهد.
سلول های بدن ما و دیگر سلول های زنده، برای بقا در جهان مادی ناچار به سازگار شدن با شرایط اطراف خود هستند. محیط ما پر از پرتوهاست که تصویری از خورشید و یا دیگر ستارگان بسیار بزرگتر از خورشید است. تاثیر این تصویر از منابع انرژی، بر جسم ما و نیز بر ابعاد فرامادی وجود انسان، گاهی زیانبار و گاهی مفید است.
وجود انسان به عنوان موجودی از جهان های متعدد و نه فقط جهان مادی و تاثیراتی که گاهی از جهان های دیگر فراتر از جهان مادی است، لازم میکند او بین این نیازها و تاثیراتی- که از پرتوها می رسد- توازن برقرار کند.

این موازنه کاری دشوار است زیرا نگاه انسان در بیشتر موارد، از این جهان مادی و نیازهای آن نمی گذرد.)


توضیح: دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آب زندگی است قسمت چهارممنبع هوشیاری در کجاست؟(قمغز، فقط گیرندهجهان ریز و درشتایا این جمله درست است کسینگاه حقیقی نگاه به درون اخورشید مصنوعیارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید میگرنبلعیدن ستاره توسط سیاهچاریتوکسیمابوراپامیل در بارداریتولید سلولهای جنسی از سلگربه شرودینگر و تاثیر مشقلب یا مغزسینوریپا داروی ترکیبی ضدطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزادی عقیده، آرمانی که تموجود بی مغزی که می تواندنقش هورمون زنانه استروژنجامعه ی آسمانیاگر نعمت فراموشی نبود بسخدایی که ساخته ی ذهن بشر از نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید سرطانبه زودی شبکه مغزی به جای راه بی شکستیاد گرفتن مداومتوهم جسمپیچیدگی های مغزی در درک زقدم زدن و حرکت دید را تغیسکوت و نیستیتازه های درمان ام اسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَعلایم کمبود ویتامین E را مکانیزمهای دفاعی در برابنقش روزه داری در سالم و جحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماندنیایی پر از سیاهچاله از تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پهوش عاطفی قسمت هفتمدرک و احساسبیماری لبر و نابینایی آنبرخی سلولهای عصبی در تلاژنهای مشترک بین انسان و وزمین زیر خلیج فارس تمدنی تکنولوژی های جدید و حالتپیشرفت ذهن در خلاقیت استلا اکراه فی الدینسادیسم یا لذت از آزار دادترازودونالگو نداشتیمعدم توقف تکامل در یک انداماده ی خالینقطه ی رسیدن به قلهحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرختان اشعار زمینبیماری سلیاکبسیاری از مجرمان، خودشانکمردرد با پوشیدن کفش منازندگی در سیاهچالهتکامل داروینی هنوز در حاپرکاری تیروئیدممانتین یا آلزیکسا یا ابمسمومیت دانش آموزان، قماسردرد میگرنتشخیص آلزایمر سالها قبل امگا سه عامل مهم سلامتصفحه اصلیمخچه فراتر از حفظ تعادلنه به اعدامحس چشایی و بویاییابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز، از مغز هدف از خلقت رسیدن به ابزاذهن و شیمی بدنبا هر چیزی که نفس می کشد متفاوت های بین زن و مرد فقکودکان خود را مشابه خود تزیست، مرز افق رویداد هستتا بحر یفعل ما یشاآنها نمیخواهند دیگران رامنابع انرژی از نفت و گاز مطالعه ای بیان میکند اهدشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعذیه ی ذهنانرژی تاریکمرکز خنده در کجای مغز استنوار مغز، ترجمه ی فعالیت حس و ادراک قسمت نوزدهماتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنداروی فامپیریدین یا نورلاز درخواست ها جدا شووقتی پر از گل شدی خودت را رمز گشایی از اتصالات مغزبازگشایی مجدد مطب دکتر ستلاش های جدید در درمان سرکار با یگانگی و یکپارچگیALS نگاهی کامل بر بیماری وزبان جانسوزتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا هوش مصنوعی می تواند نمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز چگونه صداها را فیلتر شانس یا نتیجه ی تلاشجمجمه انسان های اولیهانعطاف پذیری مکانیسمی علنوعی سکته مغزی ، وحشتناک حس و ادراک قسمت بیست و سواختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتداروی ضد چاقیاستیفن هاوکینگ در مورد هواقعیت فیزیکی، تابعی از رویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهتمساح حد واسط میان مغز کوکشف مکانیسم عصبی خوانش پفال نیکوسفری به آغاز کیهانتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز ابزار بقای برتر مادیشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان معناای همه ی وجود منچگونه انتظارات بر ادراک حساسیت روانی متفاوتارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومیاطلاع رسانی اینترنتیواکسن کرونا ساخته شده توروش هایی برای جلوگیری از برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تو افق رویداد جهان هستیگوشه بیماری اتوزومال رسسفراتر از دیوارهای باورسماگلوتید داروی کاهش دهنتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتممنبع خواب و رویامغزتان را در جوانی سیم کشجهان شگفت انگیزایا ابزار هوشمندی یا مغز نگاه دوبارهخوش قلبی و مهربانیارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید در بیماری بنی عباس، ننگی بر تاریخریسدیپلام تنها داروی تایورزش هوازی مرتب خیلی به قتولترودینگزیده ای از وبینار یا کنفقلب دروازه ی ارتباطسیگار عامل افزایش مرگ ومظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزار دیگری، آزار خود استموجودات مقهور ژنها هستندنقش ویتامین K در ترمیم اسجاودانگی مصنوعیاگر نعمت فراموشی نبود بسخدایا جز تو که را دارماز نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرمان دارویی سرطان رحم ببه زیر پای خود نگاه نکن برابطه تشنج و اوتیسمیاد بگیر فراموش کنیتوهمات و شناخت حقیقتپیوند قلب خوک، به فرد دچاقدرت مردمسکوت، پر از صداتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وعلائم عصبی آلزایمر، با اما انسانها چه اندازه نزدنقش رژیم غذایی بر رشد و احقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگنهوش عاطفی قسمت یازدهدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری های میتوکندریبرخی سيناپسها طی تکامل و ژنهای هوش ، کدامندزمان چیستتکنولوژی و پیشرفتپیشرفتی مستقل از ابزار هلاموژین داروی ضد اوتیسم؟سازگاری با محیط بین اجزاترازودونالگو و عادت را بشکن و در اعدم درکماده ای ضد التهابینقطه ای بود و دگر هیچ نبوحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادرد و درسبیماری ضعف عضلات نزدیک ببسیاری از بیماری های جدیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزندگی زمینی امروز بیش از تکامل داروینی هنوز در حاپرتوهای صادر شده از سیاهمن کسی در ناکسی دریافتم مسیر دشوار تکامل و ارتقاسردرد میگرن در کودکانتشخیص ایدزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسوالات پزشکیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلنه جنگ و نه خونریزیحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز، از مغز هر چیز با هر چیز دیگر در تذهن تو همیشه به چیزی اعتقبا آتش، بازی نکن و بعد از تفاوت های تکاملی در مغز وکودکان را برای راه آماده زاویه نگاه ها یکسان نیستتاول کف پا و حقیقتآنژیوگرافی از مغزمنابع انرژی از نفت و گاز معماری، هندسه ی قابل مشاشناخت درون، شناخت بیرون؛تغییرانرژی تاریک که ما نمی تونوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت هفتماتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دداروی لیراگلوتیداز روده تا مغزوقتی تو از یاد گرفتن باز رمز پیشرفت تواضع است نه طبازگشت از آثار به سوی خداتلاش های جدید شرکت نورالکارهای کوچک، بی ارزش نیسفقر داده ها در هوش مصنوعیزبان ریشه هایی شناختی استاثیر کتامین در درمان پاآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز ناتوان از توجیه پیداشانس یا تلاشجنین مصنوعیاهرام مصر از شگفتی های جهنیکولا تسلاحس و ادراک قسمت بیستماختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیداروی ضد چاقیاستیفن هاوکینگ در تفسیر واقعیت چند سویهرویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهتنفس هوازی و میتوکندریکشف مکانیسمی پیچیده در بفاکسیبتسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز ابزار برتر بقاشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هوشمندای آنکه نامش درمان و یادشچگونه به سطح بالایی از هوخفاش با شیوع همه گیری جدیارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و پاطلاعات حسی ما از جهان، چواکسن آلزایمرروش هایی ساده برای کاهش ابرین نت به جای اینترنتتو انسانی و انسان، شایستگوشت خواری یا گیاه خواریفرد موفقسندرم کووید طولانیضایعات در عصب زیر زبانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولمنتظر نمان چیزی نور را بهمغزتان را در جوانی سیمکشجهانی که نه با یک رخداد و ایا بیماری ام اس (مولتیپنگاهی بر قدرت بینایی دراخوش خیالی و خوش بینیارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید سرطانبه قفس های سیاهت ننازریشه های مشترک همه ی موجوورزش هوازی ، بهترین تمریتومورها و التهاب مغزی عاگزارش یک مورد جالب لخته وقلب روباتیکسیاهچاله هاظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاهخواری بر آسيب میکروواسکولاریا آسموسیقی نونقش ژنتیک در درمان اختلاجایی برای یاد گرفتن باقی اگر با مطالعه فیزیک کوانخسته نباشی بابااز واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی به شناسایی کادرمان زخم دیابتی با تکنوبه سیاهی عادت نکنیمرادیوی مغز و تنظیم فرکانیادگیری مهارت های جدید دتوکل بر خداپیوند مغز و سر و چالشهای قدرت و شناخت حقیقتسکته مغزیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهعلت خواب آلودگی بعد از خوما انسانها چه اندازه نزدنقش رژیم غذایی در رشد و احقیقت افرادابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالهوش عاطفی قسمت پنجمدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری های مغز و اعصاب و برداشت مغز ما از گذر زمانژنهای حاکم بر انسان و انسزمان و مکان، ابعاد کیهان تکنولوژی جدید که سلول هاپپوگستلایو دوم دکتر سید سلمان فمرگ چیستستم با شعار قانون بدترین تراشه ها روی مغزالگوی بنیادین و هوشیاریعدالت برای من یا برای همهماده، چیزی نیستنقطه بی بازگشتحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو دی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز همیشگی نیستدرد باسن و پا به دلیل کاهبیماریهای تحلیل عضلانی ابسیاری از بیماری های جدیکنگره بین المللی سردرد دزندگی زودگذرتکامل زبانپرتوزایی از جسم سیاهمن پر از تلخیممسئول صیانت از عقیده کیسسردرد میگرنی در کودکانتصویر خورشید یا خود خورشانفجار و توقف تکاملی نشاپیامهای کاربرانمخچه ابزاري که وظیفه آن فچه زیاد است بر من که در ایحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقای موجود زنده از نعناعدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز، از مغز هر جا که جات میشه، جات نیذهن خود را مشغول هماهنگیبا تعمق در اسرار ابدیت و تفاوت های زبانی سرمنشا تکوری گذرای ناشی از موبایزاوسکا درمان گوشرتابوهای ذهنیآنان که در قله اند هرگز خمنابع انرژی از نفت و گاز معنی روزهشناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر الگوی رشد مغزی با زانرژی خلا ممکن استنوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت هفدهماتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستداروی تشنجی دربارداریاز سایه بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیرمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت به ریشه های تکاملتلاش هایی در بیماران قطع کاربرد روباتهای ريزنانوفلج نخاعی با الکترودهای زبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز و قلب در جنین موش مصنشاهکار قرنجنگ هفتاد و دو ملت همه را اولویت بندی ها کجاستنیاز به آموزش مجازی دیجیحس و ادراک قسمت دهماختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهداروی ضد تشنج با قابليت تاستخوان های کشف شده، ممکواقعیت چیستروان سالمبحثی درباره احساسات متفاتنفس هوازی و میتوکندریکشف ارتباط جدیدی از ارتبفاجعه ی جهل مقدسسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا جنین انسان، هوشمندی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز از بسیاری حقایق می گرشجاعت و ترسجهان هوشیارایمپلانت مغزیچگونه باغبانی باعث کاهش خلا، حقیقی نیستارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و داطلاعاتی عمومی در مورد مواکسن ایرانی کرونا تولیدروش جدید تولید برقبرای یک زندگی معمولیتو با همه چیز در پیوندیگیلگمش باستانی کیستفرد یا اندیشهسندرم گیلن باره به دنبال سندرم پیریفورمیسضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دوممنتظر زمان ایده آل نشومغط یک گیرنده استجهانی که از یک منبع، تغذیایا بدون زبان میتوانیم تنگاهی بر توانایی اجزاي بخوشبختی چیستارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های رایج ام اسبه مغز خزندگان خودت اجازریشه های مشترک حیاتورزش و میگرنتومورهای نخاعیگشایش دروازه جدیدی از طرقلب را نشکنسیاهچاله های فضایی منابععقل مجادله گرتاثیر رژِیم غذایی بر میگآسیب ها ناشی از آلودگی هوموسیقی هنر مایع استنقش گرمایش آب و هوا در همجایی خالی نیستاگر تلاش انسان امروز براخطا در محاسبات چیزی کاملاز کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی تعاملیدرمان سرگیجه بدون نیاز ببه سخن توجه کن نه گویندهراز تغییریادگیری هوش مصنوعی، عمیقتوپیراماتپیوند اندام از حیوانات بقدرت کنترل خودسال سیزده ماههتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانعماد الدین نسیمی قربانی ما اکنون میدانیم فضا خالنقش زنجبیل در جلوگیری از حقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانده روش موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت اولدرک تصویر و زبان های مخلتبیماری وسواسبررسي علل احتمالي تغيير کفش و کتابزمان و گذر آن سریع استتکنولوژی جدید که سلول هاپایان، یک آغاز استلبخند بزن شاید صبح فردا زمرگ و میر پنهانستم، بی پاسخ نیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزالگوبرداری از طبیعتعسل طبیعی موثر در کنترل بماده، چیزی بیش از یک خلا نمیتوان با بیرون انداختنحافظه های کاذبابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پدین اجباریاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز، چقدر حقیقی استدرد زانو همیشه نیاز به جربیماری، رساله ای برای سلبشکه ای که ته نداره پر نمکنگره بین المللی سردرد دزندگی سلول در بدن، جدای اتکامل زبانپرسش و چستجو همیشه باقی امن بی من، بهتر یاد میگیرممسئولیت جدیدسردرد و علتهای آنتصویر در هم تنیدگی کوانتانقراض را انتخاب نکنیدسایتهای دیگرمخچه تاثیر گذار بر حافظهنه عدم مطلق بلکه عدم با قحس و ادراک قسمت 67ابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو دانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز، از مغز هر حرکت خمیده می شود و هر ذهن سالمبا خدا باشتفاوت ایستایی و تکاپوکی غایب شدی تا نیازمند دلزبان فرایند تکاملی برای تاثیر فکر بر سلامتآنزیم تولید انرژی در سلومنابع انرژی از نفت و گاز معادله ها فقط بخش خسته کنشناسایی سلول های ایمنی اتغییر دیگران یا تغییر خوانسولیننوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت هجدهماثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمداروی جدید ALSاز علم جز اندکی به شما داویتنام نوعی کرونا ویروس رمز جهانبازخورد یا فیدبکتلاشی برای درمان قطع نخاکاربرد روباتهای ريز، در فلج بل، فلجی ترسناک که آنزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز و اخلاقشاهکار شش گوشجنگ و تصور از جنگاولین قدم شناخت نقص های خچیز جدید را بپذیرحس و ادراک قسمت دوازدهماختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیداروی ضد تشنج با قابليت تاستروژن مانند سپر زنان دواقعیت چیستروبات ها قول میدهندبحثی درباره احساساتی غیرتنفس بدون اکسیژنکشف جمجمه ای درکوه ایرهوفاصله ها در مکانیک کوانتسلول های بنیادیتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا جهان ذهن و افکار ما ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز به تنهایی برای فرهنگ شرکت نورالینک ویدیویی ازجهان های بسیار دیگرایمپلانت مغزی و کنترل دو چگونه تکامل مغزهای کنونیخلا، خالی نیستارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی در هر سوراخی سر نکناطلاعاتی عمومی در مورد مواکسن اسپایکوژنروش صحبت کردن در حال تکامبرای پیش بینی آینده مغز دتو با باورهایت کنترل میشگیاه بی عقل به سوی نور میفرد حساس از نظر عاطفی و بگیاه خواری و گوشت خوار کدفردا را نمیدانیمسندرم پیریفورمیسضرب المثل یونانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سوممنحنی که ارتباط بین معرفنفرت، اسیب به خود استجهانی در ذهنایا تکامل هدفمند استنگاهت را بلند کنخوشبختی دور از رنج های مارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های علامتی در ام اسبه نقاش بنگررژیم های غذایی و نقش مهم ورزش بهترین درمان بیش فعتومورهای ستون فقراتپل جویی اصفهانقوی تر باشسیاهچاله ها، دارای پرتو عقل سالمتاثیر سلامت دستگاه گوارشآسیب روانی شبکه های اجتممیهمانهای ناخوانده عامل نقش پیش زمینه ها و اراده جاذبهاگر خواهان پیروزی هستیخطا در محاسبات چیزی کاملاز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیهوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان سرگیجه بدون نیاز ببهبود حافظه پس از رخدادهراست دستی و چپ دستییادگرفتن، آغاز حرکت است توانایی مغز و دیگر اجزای پیوند اندام حیوانات به اقدرت انسان در نگاه به ابعسانسور از روی قصد بسیاری تبر را بردارافراد آغاز حرکت خودشان رعوامل موثر در پیدایش زباما از اینجا نخواهیم رفتنقش زبان در سلطه و قدرت احقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دهمدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری کروتز فیلد جاکوببررسی مغز با امواج مادون کل اقیانوس در یک ذرهزمان و صبرتکینگیپارادوکس ها در علملحظات خوش با کودکانمرگ و میر بسیار بالای ناشستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ی بیولوژِیکالتهاب شریان تمپورالعشق درونی به یگانگی خلقتماست مالینمیتوان بر سیاه سیاه نوشحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر بردین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ وقت خودت را محدود به دردهای سال گذشته فراموش بیندیشبشریت از یک پدر و مادر نیکنترل همجوشی هسته ای با هزندگی، مدیریت انرژیتکامل زبان انسان از پیشیپرسشگری نامحدودمننژیتمسئولیت در برابر محیط زیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر زیبا از سلولانواع سکته های مغزیمدل همه جانبه نگر ژنرالینهایت معرفت و شناخت درک عحس و ادراک قسمت 74ابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث دانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز، از مغز هرچیز با یک تاب تبدیل به ذهت را روی چیزهای مفید متبا طبیعت بازی نکنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیکیهان خود را طراحی میکندزبان متغیرتاثیر مشاهده بر واقعیت بآواز خواندن در قفس، نشانمنابع انرژی از نفت و گاز معجزه های هر روزهشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر دادن ژنها آیا روزی انسولین هوشمندنوار عصب و عضله تعیین محلحس و ادراک قسمت هشتماثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستداروی جدید s3 در درمان ام ازدواج های بین گونه ای، رویتامین E برای فعالیت صحرمز جهان خاصیت فراکتالبازسازي مغز و نخاع چالشی تلاشی تازه برای گشودن معکاش شرف اجباری بود یا حتیفلج خوابزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز و اخلاقشاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ داده هااولین مورد PML به دنبال تکچیزی منتظر شناخته شدنحس و ادراک قسمت سوماختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دداروی ضد تشنج توپیراماتاسرار آفرینش در موجواقعیت های متفاوتروبات های ریز در درمان بیبخش فراموش شده ی حافظهتنها مانع در زندگی موارد کشف جدید تلسکوپ جیمز وبفاصله ی همیشگی تصویر سازسلول های بنیادی منابع و اتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز بیش از آنچه تصور میشوشربت ضد خلطجهان هایی در جهان دیگرایمپلانت مغزی کمک میکند چگونه جمعیت های بزرگ شکل خلاصه ای از مطالب همایش مارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی در والنتاین کتاب بدید هماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نواکسن اسپایکوژن ضد کروناروشهای نو در درمان دیسک ببرای اولین بار دانشمندانتو باید نیکان را به دست بروشهای شناسایی قدرت شنوابرای تمدن سازی، باید در بتو تغییر و تحولیگیرنده باید سازگار با پیفرزندان زمان خودسندرم پس از ضربه به سرضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)منشأ اطلاعات و آموخته ها نقاشی هایی با بوی گذشته یجهان، تصادفی نیستایجاد احساساتچالش هوشیاری و اینکه چرا خانه ی تاریکارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ژنتیکی برای نوآوریبه نقاش بنگررژیم های غذایی و نقش مهم ورزش در کمر دردتوهم فضای خالیپل خواجو اصفهانقیچی ژنتیکیسیاهچاله و تکینگی ابتدایعقلانیت بدون تغییرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآسیب عصب پا به دنبال اعتیمیوتونیک دیستروفینقش آتش در رسیدن انسان بهجاذبه و نقش آن در شکلگیریاپل ویژن پرو در تشخیص بیمخطای ادراک کارمااز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان سرگیجه بدون داروبهداشت خوابرجزخوانی هایی که امروز بیادآوری خواب و رویاتوازن مهمتر از فعالیت زیپیوند سر آیا ممکن استقدرت ذهنسانسور بر بسیاری از حقایتحریک عمقی مغزافراد بی دلیل دوستدار تو عوامل ایجاد لغت انسانی و ما اشیا را آنطور که هستندنقش زبان در سلطه و قدرت احقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت دو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دومدرک دیگرانبیماری گیلن باره و بیماربررسی و اپروچ جدید بر بیمکلمات بلند نه صدای بلندزمان واقعیت است یا توهمتکامل فردی یا اجتماعیپاسخ گیاهان در زمان خوردلرزش ناشی از اسیب به عصبمرگ و سوال از قاتلستارگانی قبل از آغاز کیهتربیت کودکان وظیفه ای مهامواجی که به وسیله ی ماشیعشق، شلوغ کردن نیستماست مالی با هوش انسانینمای موفقیتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ دیوار همه اش توهم بوداز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کاری نکردن به معنی چیدردی که سالهاست درمان نشبیهوش کردن در جراحی و بیمبعد پنجمکنترل جاذبهزندان ذهنیتکامل ساختار رگهای مغزی آلودگی هوا چالش قرن جدیدمنابع انرژي پاک سرچشمه حمستند جهان متصلسردرد تنشنتصویر زیبای اصفهانانیس بی کسانمدل هولوگرافیک ژنرالیزهنهایت در بی نهایتحس و ادراک قسمت 75ابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیدانشمندان اولین سلول مصناز تکامل تا مغز از مغز تا هز ذره، یک دنیاستذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبالاترین هدف از دولتتفاوتهای جنسیتی راهی براکیهانِ هوشیارِ در حال یازبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآینه در اینهمنابع انرژی از نفت و گاز معجزه ی چشمشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر زودتر اتصالات مغزیانسان قدیم در شبه جزیره عنوبت کودکانحس و ادراک قسمت هشتاد و ناثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتداروی جدید لنفوم و لوکمیاسکلت خارجی در درمان اختویتامین E در چه مواد غذایرنگ کردن، حقیقت نیستبحتی علمی درباره تمایل بتلاشی جدید در درمان ام اسکتاب گران و پرهزینه شد ولفلج خواب چیستزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته ومنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز و سیر تکامل ان دلیلی شاید درست نباشدجنبه های موجی واقعیتاولین مورد پیوند سر در انچیزی خارج از مغزهای ما نیحس و ادراک قسمت سی و هشتماختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دداروی ضد جنون در درمان تیاسرار بازسازی اندام هاواقعیت و مجازروبات کیانبخش های تنظیمی ژنومتنها در برابر جهانکشتن عقیده ممکن نیستفتون های زیستیسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر دوپامین و سروتونینآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز برای فراموشی بیشتر کشش مرحله تکامل چشمجهان یکپارچهایمپلانت نخاعی میتواند دچگونه جمعیت های بزرگ شکل خلاصه ای از درمان های جدیارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی در یک فراکتال هر نقطه مرکاعتماد به خودواکسن دیگر کرونا ساخته شواکسن دیگری ضد کرونا از دروشی برای بهبود هوش عاطفبرای خودآگاه بودن تو بایتو جهانی هستی که خودش را گالکانزوماب، دارویی جدیفرضیه ای جدید توضیح میدهسندرم جدایی مغزضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآتاکسی فریدریشمنشاء کوانتومی هوشیاری اچقدر به چشم اعتماد کنیمجهش های ژنتیکی مفید در ساایران بزرگچالش هوشیاری و اینکه چرا خانواده پایداراز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان پوکی استخوانبه نادیدنی ایمان بیاوررژیم ضد التهابیوزن حقیقی معرفت و شناختتوهم فضای خالی یا توهم فضپلاسمای غالبقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسیاهچاله ی منفرد یا سیاهعقیده ی بی عملتاریک ترین بخش شبآسانی موفقیتمیگرن و پروتئین مرتبط با نقش انتخاب از طرف محیط، نجبران از دست رفته هااپی ژنتیکخطای حساز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان سرطان با امواج صوتبوزون هیگز چیستبرخی اثرات مضر ویتامین درحم مصنوعیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپیوند سر، یکی از راه حلهاقدرت عشقساهچاله ها تبخیر نمیشودتحریک عمقی مغز در آلزایمافزایش قدرت ادراکات و حسعواملی که برای ظهور لغت اما به جهان های متفاوت خودنقش سجده بر عملکرد مغزحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا وادو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت سومدرک درست از خود و هوشیاریبیماری آلزایمر، استیل کوبررسی ژنها در تشخیص بیماکلوزاپین داروی ضد جنونزمان پلانکتکامل مادی تا ابزار هوشمپختگی پس از چهل سالگي به لرزش عضله یا فاسیکولاسیومرگ انتقال است یا نابود شسخن نیکو مانند درخت نیکوترجمه ای ابتدایی از اسراامیوتروفیک لترال اسکلروعصب حقوق نورولووماشین دانشنمایش تک نفرهحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهاندیوار، از ابتدا توهم بوداز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدرس گرفتن از شکست هابیهوشی در بیماران دچار ابعد از کروناکندر در بیماریهای التهابزونیسومایدتکامل شناخت انسان با کشفآلودگی هوا و ویروس کرونامنابع انرژی از نفت و گاز مشکل از کجاستسردرد سکه ایتصویربرداری فضاپیمای آمانگشت ماشه ایمدل هولوگرافیک تعمیم یافنهادینه سازی فرهنگ اختلاحس و ادراک قسمت 78ابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استدانشمندان تغییر میدان مغاز تکامل تا مغز، از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدذره ی معین یا ابری از الکباهوش ترین و با کیفیت تریتقلید مرحله ای نسبتا پیشکیست هیداتید مغززبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیندهمنابع بی نهایت انرژی در دمعجزه ی علمشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر عمودی سر انسان از پانسان میوه ی تکاملنور از عمق تاریکیحس و ادراک قسمت هشتاد و شاثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانداروی جدید میاستنی گراویاسکار، لگوی هوشمندویتامین کارنگین کمانبحث درباره پیدایش و منشا تمایل زیاد به خوردن بستنکتاب زیست شناسی باورفلج دوطرفه عصب 6 چشمزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز کوانتومیشایسته نیست در جیب خود قرجنسیت و تفاوت های بیناییاولین هیبرید بین انسان و چیزی شبیه نور تو نیستحس و ادراک قسمت سی و ششماختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتدارویی خلط آوراصل بازخوردواقعیت و انعکاسروح در جهانی دیگر استبخش بزرگی حس و ادراک ما اتنهاییگل خاردار، زیباستفروتنی معرفتیسلول بنیادی و ای ال استاثیر دپاکین بر بیماری مآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ششمین کنگره بین المللی سجهان یکپارچهایمان به رویاچگونه حافظه را قویتر کنیخم شدن فضا-زمانارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی در کمتر از چند ماه سوش جداعتماد به خودواکسن سرطانروشی جدید در درمان قطع نخبرای رشد، باید از مسیر خطتو جدای از کیهان نیستیگام کوچک ولی تاثیرگذارفساد اقتصادی سیتماتیک درسندرم دزدی ساب کلاوینضعیف و قویتاثیر درجه حرارت بر عملکآتاکسی مخچه ای خودایمنمهمان ناخواندهنقش قهوه در سلامتیجهش های ژنتیکی غیر تصادفایرادهای موجود در خلقت بچالش هوشیاری و اینکه چرا خار و گلاز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان پوکی استخوانبه هلال بنگررژیم غذایی حاوی تخم مرغ ووزوز گوشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پمبرولیزوماب در بیماری چقانون مندی نقشه ژنتیکی مسیاهچاله ی تولید کنندهعلم و ادراک فقط مشاهده ی آشنا پنداریمیگرن سردردی ژنتیکی که بنقش اتصالات بین سلولهای جدا کردن ناخالصی هاابتدا سخت ترین استخطر آلودگی هوااز بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمانهای بیماری پارکینسبوزون هیگز جهان را از متلبرخی اختلالات عصبی مثانهرحم مصنوعیتوسعه برخی شغل ها با هوش پیوندهای پیچیده با تغییرقضاوت ممنوعسایه ی هوشیاریتداوم مهم است نه سرعتافزایش مرگ و میر سندرم کوعوارض ازدواج و بچه دار شدما با کمک مغز خود مختاريمنقش غذاها و موجودات درياحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خودو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت ششمدرک عمیق در حیواناتبیماری الزایمربررسی بیماری التهابی رودکلید نزدیک و نگاه تو بر فزمان به چه دلیل ایجاد میشتکامل مداومپدیده خاموش روشن در پارکلزوم سازگاری قانون مجازامرگ تصادفیسخن و سکوتترس و آرمان هاامید نیکو داشته باش تا آنعصب سیاتیکمبانی ذهنی سیاه و سفیدچند نرمش مفید برای کمردرحافظه ی هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سدید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس حقیقت را درون مغز دست و پا زدن در سایه؟بیوگرافیبعد از کروناکندر علیه سرطانزونا به وسیله ویروس ابله تکامل، نتیجه ی برنامه ریآلودگی هوا و پارکینسونمنابع انرژی از نفت و گاز مشکلات نخاعیسردرد عروقی میگرنتصور از زمان و مکانانگشت نگاری مغز نشان میدمدل های ریز مغز مینی برینچهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک قسمت 82ابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزدانشمندان روش هاي جدیدی از تکامل تا مغز، از مغز تهزینه سنگین انسان در ازاذرات کوانتومی زیر اتمی قباور و کیهان شناسیتقلید از روی طبیعتکیست کلوئید بطن سومزبان نیاز تکاملی استتاثیر نگاه انسان بر رفتاآینده ی انسان در فراتر ازمنابع جدید انرژیمعجزه ی علم در کنترل کرونشکل های متفاوت پروتئین هتغییرات منطقه بویایی مغزانسان ها می توانند میدان نور درونحس و ادراک قسمت پنجماثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بداروی جدید آلزایمراساس انسان اندیشه و باور ویتامین کا و استخوانرهبر حقیقیبحثي درباره هوش و تفاوتهتمایز یا کشف یگانگیکتاب طبیعت در قالب هندسهفن آوری های جدید علیه شناسفر فقط مادی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز آیندگان چگونه است ؟شادی، پاداش انجام وظیفهجنسیت و تفاوت های بیناییاولین تصویر در تاریخ از سنکاتی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت سیزدهماختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسدارویی ضد بیش فعالی سیستاصل در هم تنیدگی و جهانی واقعیت تقویت شدهروح رهاییبخش بزرگتر کیهان ناشناختتنهایی رمز نوآوری استگل درون گلدانفروتنی و غرورسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر داروهای ضد التهاب آیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز بزرگ چالش است یا منفعصبور باشجهان کنونی و مغز بزرگتریاین پیوند نه با مغز بلکه نگاه من، نگاه تو و یا حقیخونریزی مغز در سندرم کووارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی در آرزوهایت مداومت داشتهاعتماد بی موردواکسن سرطانروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تتو دی ان ای خاص ميتوکندريگامی در درمان بیماریهای فشار و قدرتسندرم سردرد به دلیل افت فطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکآتش منبع انرژیمهندسی ژنتیک در حال تلاش نقش مهاجرت در توسعه نسل اجهش تمدنی عجیب و شگفت انسایستادن در برابر آزادی بچالش هوشیاری و اینکه چرا خارق العاده و استثنایی باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ام اس(مولتیپل اسکلبه کدامین گناه کشته شدندرژیم غذایی ضد التهابیوسواس، بیماری استتوهم چیستپنج اکتشاف شگفت آور در موقانون گذاری و تکاملسیاره ی ابلهانعلم و روحآشنا پنداریمیگرن شدید قابل درمان اسنقش تیروئید در تکامل مغزجدایی خطای حسی استابتدایی که در ذهن دانشمنخطرات هوش مصنوعیاز بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرماندگی به دلیل عادت کربی نهایت در میان مرزهابرخی اصول سلامت کمریاری خدا نزدیک استرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتوصیه های سازمان بهداشت پیوندی که فراتر از امکانقطار پیشرفتسایه را اصالت دادن، جز فرتداخل مرزها و صفات با بینافزایش سرعت پیشرفت علوم عید نوروز مبارکما بخشی از این جهان مرتبطنقش غذاها و موجودات درياحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زناندرگیری قلب در بیماری ویربیماری ای شبیه آلزایمر و بررسی سیستم تعادلی بدن اکلام و زبان، گنجینه ای بسزمان شگفت انگیزتکامل چشمپروژه ی ژنوم انسانیلزوم سازگاری قانون مجازامرگی وجود نداردسخن پاک و ثابتتسلیم شدن از نورون شروع مامید نجاتعضلانی که طی سخن گفتن چقدمباحث مهم حس و ادراکچند جهانیحافظه انسان و حافظه ی هوشابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان دیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ اندر هیچدست کردن در گوشبیوگرافیبعد از کرونا دلخوشی بیهوکوچ از محیط نامناسبزیان غذاهای پرچربتکثیر سلول در برابر توقف آلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز مشکلات بین دو همسر و برخیسرطان کمیت گراییتصادف یا قوانین ناشناختهانتقال ماده و انرژیمدیون خود ناموجودچهار ساعت پس از کشتار خوکحس و ادراک قسمت 87ابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشوددانشمندان روشی برای تبدیاز تکامل تا مغز، از مغز تهزاران سال چشم های بینا وذرات کوانتومی زیر اتمی قباید از انسان ترسیدتقلید از طبیعتکپسول ژری لاکتزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر نگاه انسان بر رفتاآینده ی علم و فیزیک در60 ثمناطق خاص زبان در مغزمعجزه در هر لحظه زندگیشکل پنجم مادهتغییرات مغز پس از 40 سالگیانسان یک کتابخانه استنوروفیبروماتوزحس و ادراک قسمت پنجاهاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستداروی جدید ای ال اساستفاده از مغز، وزن را کمویتامین کا در سبزیجاتروی و منیزیم در تقویت استبحثی جالب درباره محدودیتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکتاب، سفری به تاریخفناوری هوش مصنوعی نحوه خسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده منبع هوشیاری کجاست قسمت مغز اندامی تشنه ی انرژی اشب سیاه سحر شودجهل مقدساولین دارو برای آتاکسی فچگونه مولکول های دی ان ایحس و ادراک قسمت ششماختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احداستانها و مفاهیمی اشتبااصل علت و تاثیرواقعیت خلا و وجود و درک مروزه داری متناوب، مغز را بخش دیگری در وجود انسان هتنبیه چقدر موثر استگل زندگیفرگشت و تکامل تصادفی محض سلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز بزرگ چالشهای پیش روصبر لازمه ی پیروزی استجهان کاملی در اطراف ما پراین اندوه چیستنگاه مادی غیر علمی استخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی در آسمان هدیه های نادیدناعتیاد و تلاش های درمانی در آستانه ی موج پنجم کوویاعتیاد را به دور بیندازواکسن ضد اعتیادروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های تو در میانه ی جهان نیستی گامی در درمان بیماریهای فضا و ذهن بازسوپاپ ها یا ترانزیستورهاطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدمهندسی بدننقش میدان مغناطیسی زمین جهشهای مفید و ذکاوتی که داکنون را با همه ی نقص هایچالش کمبود اندام برای پیخبر مهم تلسکوپ هابلاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان تومورهای مغزی با ابه امید روزهای بهتررژیم غذایی ضد دردیک پیام منفرد نورون مغزی توهم و خیالپول و شادیقانون جنگلسیاره ابلهانتاریکی من و تو و گرد و غباعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمیدان مغناطيسي زمین بشر نقش حفاظتی مولکول جدید دجریان انرژی در سیستم های ابتذال با شعار دیندفاع از پیامبراز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرها بسته نیستبی هیچ می ایی و بی هیچ میربرخی اطلاعات روانشناسی مژن همه چیز نیسترساناها و ابر رساناها و عتوصیه های غیر دارویی در سپیوستگی همه ی اجزای جهانلمس کوانتومیساخت سلول عصبی حتی پس از ترقی واقعی یا شعار ترقیافسردگی و اضطراب در بیماعامل کلیدی در کنترل کارآما تحت کنترل ژنها هستیم ینقش غذاها و موجودات درياحقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرگیری مغز در بیماری کویبیماری ای شبیه ام اس مولتبررسی علل کمر درد در میانکلام، در تحولی شگفت آور بزنان باهوش ترتکامل و ارتقای نگاه تا عمپروژه ی ژنوم انسانیلزوم عدم وابستگی به گوگل مراحل ارتقای پله پله کیهسختی ها رفتنی استتست آر ان اس دز میاستنی گامید جدید بر آسیب نخاعیغم بی پایانمبتکران خودشکوفاچند جهانیحباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نتردست آسمانبیان ژن های اسکیزوفرنی دبعد از کرونا دلخوشی بیهوکوچک شدن مغز از نئاندرتازیباترین چیز در پیر شدنتأثیر نیکوتین سیگار بر مآملودیپین داروی ضد فشار منابع انرژی از نفت و گاز مشکلات روانپزشکی پس از سسرعت فکر کردن چگونه استتضادهای علمیانتروپی و هوشیاریمدیریت اینترنت بر جنگنون و القلمحس و ادراک قسمت چهلابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبدانش، قفل ذهن را باز میکناز تکامل تا مغز، از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترذرات کوانتومی زیر اتمی قبابا زود بیاتقویت استخوان در گرو تغذکامپیوتر سایبورگزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر ویتامین دی بر بیماآینده با ترس جمع نمیشودمناطق خاصی از مغز در جستجمعرفت و شناختشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات آب و هوایی که به انسان باشنورون هاي مصنوعی می توانحس و ادراک قسمت پنجاه و یاجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سداروی جدید برای میاستنی استفاده از نظریه ی تکامل ویتامین بی 12 در درمان دردرویا و واقعیتبحثی در مورد نقش ویتامين تمدن پیشرفته ی پیشینیانکتابخانهفیلمی بسیار جالب از تغییسفر به مریخ در 39 روزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا پیدایش مغز از روی تصامنبع هوشیاری کجاست قسمت53مغز انسان ایا طبیعتا تماشبیه سازی میلیون ها جهان جهان فراکتالاولین دروغچگونه میتوان با قانون جنحس و ادراک قسمت شصت و هشتادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایدخالت در ساختار ژنهااصل عدم قطعیت از کوانتوم والزارتان داروی ضد فشار روزه داری و التهاب زیانببخشیدن دیگران یعنی آرامشتهدیدهای هوش مصنوعیگلوله ی ساچمه ایفراموش کارها باهوش تر هسسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز بزرگ و فعال یا مغز کوصبر و واقعیتجهان پیوستهاین ایده که ذرات سیاهچالنگاه محدود و تک جانبه، مشخواب سالم عامل سلامتیارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی در درمان بیماری مولتیپل اعداد بینهایت در دنیای مواکسن علیه سرطانريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم توقف؛ شکستگاهی لازم است برای فهم و فضای قلب منبع نبوغ استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکآرامش و دانشمهربانی، شرط موفقیتنقش محیط زندگی و مهاجرت دجهشهای مفید و ذکاوتی که داکوییفلکسچالش دیدگاه های سنتی در باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان تشنجبه بالا بر ستارگان نگاه کراه فراری نیستیک پیشنهاد خوب برای آسان توهم وجودپول و عقیدهقانون جنگلسیاره ابلهانتاریکی و نورعلم به ما کمک میکند تا مومیدان های مغناطیسی قابل نقش حیاتی تلومر دی ان آ دجریان انرژی در سیستم های ابداع دی ان ای بزرگترین ددفاع در برابر تغییر ساختاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالههوش مصنوعی، اتفاقات و تحدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبی ذهن و بی روحبرخی بیماری ها که در آن بژن همه چیز نیسترشته نوروایمونولوژی و نقتوصیه هایی در مصرف ماهیپیام های ناشناخته بر مغز لووفلوکساسینساخت شبکه عصبی مصنوعی با تروس جریان انرژیافسردگی و ساختار مغزعادت همیشه خوب نیستمانند آب باشنقش غذاها در کاهش دردهای حقیقت، آن چیزی نیست که جلابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویندو داروی جدید برای میاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرگیری مغز در بیماران مببیماری اسپینال ماسکولار برطرف کردن خشونت را از خاکلرال هیدرات برای خوابانزنجیرها را ما باید پاره کتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپروانه ی آسمانیمقاومت به عوارض فشار خون مرز مرگ و زندگی کجاستسرنوشتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امید درمان کرونا با همانغم بی پایانمجموعه های پر سلولی بدن مچند جهانی و علمحباب هایی تو در توابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تهیپرپاراتیروئیدیسمدست بالای دستبیان حقیقتتفکر قبل از کارکوچکی قلبزیباترین چیز در افزایش ستأثیر نگاه انسان بر رفتاآموزش نوین زبانمنابع انرژی از نفت و گاز مشکلات روانپزشکی در عقب سطح آگاهی، رخدادهای زندگتظاهر خوابیده ی مادهانتظار گذر تندباد؟مداخله ی زیانبار انساننوآوری ای شگفت انگیز دانحس و ادراک قسمت چهل و هفتابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استدانش، یک انسان را ناسازگاز تکامل تا مغز، از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال رفتار مانند بردهباد و موجتقویت حافظه یا هوش مصنوعکاهش مرگ و میر ناشی از ابزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا فراموشی حتمی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز فکر میکند مرگ برای دیشکست حتمیتغییرات تکاملی سر انسان انسان جدید از چه زمانی پانورون های ردیاب حافظهحس و ادراک قسمت پنجاه و داحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیداروی جدید برای کاهش وزناستفاده از هوش مصنوعی در ویتامین بی هفدهرویا و کابوسبحثی در مورد نقش کلسیم و تمدن بشری و مغز اخلاقیکجای مغز مسئول پردازش تجفیروز نادریسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسممغز انسان برای ایجاد تمدشبیه سازی سیستم های کوانجهان قابل مشاهده بخش کوچاولین سلول مصنوعیچگونه مغز ما، موسیقی را پحس و ادراک قسمت شصت و دواداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدر میان تاریکی و روشناییاصل، روان و نفس استواکنش های ناخودآگاه و تقروزه داری و بیمار ی ام اس بخشش، عقلانی یا غیر عاقلتو یک معجزه ایگلوئونفراموشی همیشه هم بد نیستسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز بزرگترین مصرف کننده صبر بسیار بایدجهان پیوستهاین ابتدای تناقض هاستنگاه کلی نگرخواب سالم عامل سلامتی و یارتباط بین هوش طبیعی و هوخواب عامل دسته بندی و حفطارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی در سال حدود 7 میلیون نفر بقا با سازگارترین فرد اسواکسنی با تاثیر دوگانه اریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرتولید مولکول جدید توسط هگاهی مغز بزرگ چالش استقفس ذهنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاطوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکآرامش و سکونموفقیت هوش مصنوعی در امتنقش مرکز تنفس سلولی در بیجوانان وطناکسی توسین و تکامل پیش اچاالش ها در تعیین منبع هواز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید ALSبه بالاتر از ماده بیندیشراه نجاتیک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم وجودپوست ساعتی مستقل از مغز دقانونمندی و محدودیت عالمسیب یکسان و دیدگاه های متتاریکی خواهد ترسیدآشناپنداری چیستعلم بدون توقفمیدان های کوانتومی خلانقش خرچنگ های نعل اسبی درجریان انرژی در سیستم های ابزار هوش در حال ارتقا ازدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جهوش احساسیدرون قفس یا بیرون از آنبی سوادی در قرن 21برخی بیماری های خاص که بدژن هوش و ساختارهای حیاتی رشد مغز فرایندی پیچیده اتوضیحی ساده در مورد هوش مپیدایش زبانلوب فرونتال یا پیشانی مغساخت شبکه عصبی با الفبای تری فلوپرازیناقلیت خلاقعادت کن خوب حرف بزنیماه رجبنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دردو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشمندی کیهاندرگیری مغزی در سندرم کووبیماری اضطراب عمومیبزرگ فکر کنکم کردن کالری روشی سودمنزندگی فعال و مثبت روند آلتکامل ابزار هوش ، راه پر پرواز از نیویورک تا لوس آمقایسه رقابت و همکاریمرز بین انسان و حیوان کجاسریع دویدن مهم نیستتشنج چیستامیدوار باش حتی اگر همه چغیرقابل دیدن کردن مادهمجرم، گاهی قربانی استچند روش ساده برای موفقیتحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالدستورالعمل مرکز کنترل بیبیداری و خواب کدام بهتر اتفکر ترکیبی در هوش مصنوعکوچکترین چیز یک معجزه اسزیر فشار کووید چه باید کرتأثیر شیرینی های حاوی لوآمارهای ارائه شده در سطح منابع انرژی از نفت و گاز مشاهده گر جدای از شیء مشاسعی کن به حدی محدود نشویتظاهری از ماده است که بیداندوه در دنیا استمدارک ژنتیکی چگونه انساننوار مغز مشاهده ی غیر مستحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شوددائما بخواناز تکامل تا مغز، از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنرفتار وابسته به شکلباد غرور و سر پر از نخوت وتقویت سیستم ایمنیکاهش التهاب ناشی از بیمازبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا ممکن است موش کور بی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز قلبشگفت نیست من عاشق تو باشمتغذیه بر ژنها تاثیر داردانسان خطرناکترین موجودنوروپلاستیسیتی چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و ساحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایداروی جدید برای ای ال اساستفاده از انرژی خلاویتامین دی گنجینه ای بزررویا و خبر از آیندهبحثی در مورد حقیقت فضا و تمدن زیر آبکرونا چه بر سر مغز می آورفیزیک مولکولها و ذرات در سفر دشوار اکتشافتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز انسان برای شادمانی طشبکه های مصنوعی مغز به درجهان موازی و حجاب هااوکرلیزوماب داروی جدید شچگونه مغز پیش انسان یا همحس و ادراک قسمت شصت و ششادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدر مانهای کمر درداصلاح خطا با رفتن بر مسیرواکنش به حس جدیدروزه داری سلول های بنیادبدون پیر فلکتو یک جهان در مغز خودت هسگمان میکنی جرمی کوچکی در فراموشی و مسیر روحانیسلام تا روشناییتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز حریص برای خون، کلید تصد قدح، نفتاده بشکستجهان پر از چیزهای اسرار آاینکه به خاطرخودت زندگی نگاه انسان محدود به ادرانگاه از بیرون مجموعهخودآگاهی و هوشیاريارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان نگهدارنده ی اعتیادبقا در ازای بیماریوابستگی یعنی قلادهریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوتولید مثل اولین ربات های گاهی جهت را عوض کنقفس را بشکنسوخت هیدروژنی پاکطولانی ترین شبتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش(سکوت) stillness و تکاپوموفقیت در تفکر استنقش نگاه از پایین یا نگاهجوانان وطناکسکاربازپین در درمان تشخدا موجود استنابینایی در نتیجه ی گوشی هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید میگرن با انتی به جای محکوم کردن دیگران راه های جدید برای قضاوت ریک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم بی خداییپوشاندن خود از نورقارچ بی مغز در خدمت موجودسیر آفرینش از روح تا مغز تاریخ همه چیز را ثبت کردهآشتی بهتر استعلم در حال توسعهمیدان بنیادین اطلاعاتنقش داروهاي مختلف معروف جستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزناز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زاهوش احساسیدروغ نگو به خصوص به خودتبی شرمیبرخی توجهات در ببمار پارژن یا نقشه توسعه مغز و نقرشد مغز علت تمایل انسان بتیوتیکسن داروی ضد جنونپیر شدن حتمی نیستلوتیراستامساختن آیندهتری فلوپرازیناقیانوس نادانیعادت کردن به نعمتماپروتیلیننقشه های مغزی جدید با جزیحل مشکلابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبدولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و وجوددرگیری مغزی در سندرم کووبیماری بیش فعالیبزرگ شدن مغز محدود به دورکمالگرایی دشمن پیشرفتزندگی هوشمند در خارج از زتکامل تکنولوژیپروتئین های ساده ی ابتدامقابله ی منطقی با اعتراضمرز جدید جستجو و اکتشاف، سریعترین کامپیوتر موجودتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامیدواریغرور و علممحل درک احساسات روحانیچندین ماده غذایی که ماننحریص نباشابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالدغدغه نتیجه ی نادانی استبیست تمرین ساده برای جلوتفکر خلا ق در برابر توهم کووید نوزده و خطر بیماری زیرفون داروی ضد ام استئوری تکامل امروز در درمآن چیزی که ما جریان زمان منابع انرژی از نفت و گاز مشاهده آینده از روی مشاهشلیک فراموشیتعویض دارو در تشنجاندوه دردی را دوا نمیکندمروری بر تشنج و درمان هاینوار مغز ترجمه رخدادهای حس و ادراک قسمت چهل و دومابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستداروهای مصرفی در ام اساز تکامل تا مغز، از مغز توفور و فراوانیرفتار اجتماعی انسان، حاصبار مغز بر دو استخوانتلقین اطلاعات و حافظهکاهش حافظه هرچند فرایندیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر کلام در آیات کلام بآیا ما کالا هستیممنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز ما کوچکتر از نیم نقطهشگفت انگیز بودن کیهانثبت و دستکار ی حافظهانسان عامل توقف رشد مغزنوروز یا روز پایانیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانداروی جدید برای دیابتاستفاده از سلول های بنیاویروس مصنوعیرویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد عملکرد لوب فتمدنی قدیمی در شمال خلیج کریستال هافیزیک هوشیاریسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز انسان برای شادمانی طشبکیه های مصنوعیجهان ما میتواند به اندازايندگان چگونه خواهند دیدچگونه هموساپينس بر زمین حس و ادراک سی و هفتمادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشدر محل کار ارزش خودت را باصول انجام برخی نرمش ها دواکسن های شرکت فایزر آمرروزهای بد باقی نمیماندبدون بار گذشتهتو کجای جهانیگنجینه ای به نام ویتامین فراموشی آرمانسلاح و راهزنیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز در تنهایی آسیب میبینصدای بم با فرکانس پایین، جهان پر از چیزهای جادویی اینکه خانواده ات سالم بانگاه از دور و نگاه از نزدخودآگاهی و هوشیاريارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان نابینایان آیا ممکنبقای حقیقی در دور ماندن اواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی نرمش های گردنتولید یا دریافت علمگذر زمان کاملا وابسته به قله سقوطسودمندی موجودات ابزی بر طی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر روده بر مغزآزمون تجربی، راهی برای رمولکول ضد پیرینقش نظام غذایی در تکامل مجواب دانشمند سوال کننده اگر فقط مردم میفهمیدند کخدا نور آسمان ها و زمین اناتوانی از درمان برخی ویهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید کنترل مولتیپلبه خوبی های دیگران فکرکنراه های جدید برای قضاوت ریک رژیم غذایی جدید، می توتوهم تنهاییپیموزایدقبل از آغازسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتاریخ، اصیل نیست و ساخته آغاز فرایند دانستنعلم راهی برای اندیشیدن امیدازولام در درمان تشنج نقش درختان در تکاملجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجههوش در طبیعتدریای خدابی عدالتی در توزیع واکسن برخی توصیه ها برای واکسیژن ضد آلزایمررشد در سختی استتیک و اختلال حرکتیپیشینیان انسان از هفت میلوزالمعده(پانکراس)مصنوعساختن آینده، بهترین روش ترک امروزالکترومغناطیس شنوایی و هعادت بد را ترک کنماجرای جهل مقدسنقشه با واقعیت متفاوت اسحلقه های اسرارآمیزابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتدوچرخه در کاهش دردهای کماز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و افسردگیدرگیری اعصاب به علت میتوبیماری تی تی پیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی کمردردزندگی و داراییتکامل جریان همیشگی خلقتپروتز چشممقابله با کرونا با علم اسمرزهای حقیقی یا مرزهای تسرگیجه از شایعترین اختلاتشنج عدم توازن بین نورون امیدواری و مغزغربال در زندگیمحل درک احساسات روحانی دچندجهانیحرکات چشم، ترجمه کننده ی ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز- از مغز هدف یکسان و مسیرهای مختلذهن ما از در هم شکستن منببیش از نیمی از موارد انتقتفاوت مغز انسان و میمون هکودک هشت ساله لازم است آدزیرک ترین مردمتئوری تکامل در پیشگیری و آنچه ناشناخته است باید شمنابع انرژی از نفت و گاز مشاهدات آمیخته با اشتباهشلیک فراموشیتعامل انسان و هوش مصنوعیاندوهگین نباش اگر درب یا مرکز هوشیاری، روح یا بدن نوار مغز در فراموشی هاحس و ادراک قسمت چهل و سومابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکارداروهای ام اساز تکامل تا مغز، از مغز توقاحت و تمسخر دیگرانرقیبی قدرتمند در برابر مبار بزرگ ایستادن بر دو پاتلاش ها برای کشف منابع جدکاهش دوپامین عامل بیماریزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا ما تنها موجودات زنده منبع هوشیاری کجاست قسمت مغز مانند تلفن استشگفت زده و حیران باشثبت امواج الکتریکی در عصانسانیت در هم تنیده و متصنورالژیحس و ادراک قسمت بیست و چهاحساسات کاذبهندسه بنیادینداروی جدید ضد میگرناستفاده از سلول های بنیاویروس های باستانی، مغز مرویا تخیل یا واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهتمرکز و مدیتیشنکریستال زمان(قسمت اولفیزیک و هوشیاریسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز انسان رو به کوچک تر ششباهت مغز و کیهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهايا اراده آزاد توهم است یچگونه هوشیاری خود را توسحس و ادراک- قسمت پنجاه و ادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگودر چه مرحله ای از خواب ، راصول توسعه ی یک ذهن کاملواکسن کووید 19 چیزهایی که روزهای سختبدون زمان، ماده ای وجود نتو کز محنت دیگران بی غمیگوهر با نظر دیگران سنگ نمفرایند پیچیده ی خونرسانیسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز را از روی امواج بشناسصرع و درمان های آنجهان دارای برنامهاینترنت بدون فیلتر ماهوانگاه از درون قفس یا بیرونخودت را از اندیشه هایت حفارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های اسرار آمیز در آبلندی در ذهن ما درک بلندیوبینار اساتید نورولوژی دبرخی یونها و مولکول های متولید پاک و فراوان انرژیگذشته را دفن کنقلب های سادهسی و سه پل اصفهانطبیعت موجی جهانتاثیر روزه داری بر سلامت آزمون ذهنی گربه ی شرودینمولتیپل اسکلروز در زنان نقش نظریه تکامل در شناساجواب سنگ اندازیاگر میدانی مصیبت بزرگتر خدا بخشنده است پس تو هم باز نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید ای ال اس، توفربه خودت مغرور نشوراه پیروزی در زندگی چیستیکی از علل محدودیت مغز امتوهم جداییپیموزایدقبل از انفجار بزرگسیستم تعادلی بدنتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز فصل سرما و دوباره تکعلم ساختن برج های چرخانمکان زمان یا حافظه زماننقش ذهن و شناخت در حوادث حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندنیا فریب و سرگرمیاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردهوش عاطفی قسمت 11درک فرد دیگر و رفتارهای ابیمار 101 ساله، مبتلا به سبرخی درمان های Spinal Muscular Atژنها نقشه ایجاد ابزار هوز گهواره تا گورتیکاگرلور داروی ضد انعقاپیشرفت های جدید علوم اعصلیروپریم داروی ترکیبی ضدساختار فراکتال وجود و ذهترکیب آمار و ژنتیکالکتروتاکسی(گرایش و حرکعادت دادن مغز بر تفکرماجرای عجیب گالیلهنقص های سیستمی ایمنیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً دوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیدرب بسته با غیر خود باز مبیماری دویکبزرگترین خطایی که مردم مکمردرد ناشی از تنگی کانازندگی بی دودتکامل داروینی هنوز در حاپروتز عصبی برای تکلمملاحظه های اخلاقی دربارهمزایای شکلات تلخ برای سلسرگردانیتشویق خواندن به کودکانامیدی به این سوی قبر نیستمقالاتمحدودیت چقدر موثر استنه ناامیدی بلکه ارتقاحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسماندانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز- از مغز هدف یکسان، در مسیرهای متذهن چند جانبه نیازمند نگبیشتر کمردردها نیازی به تفاوت ها و تمایزها کلید بکودک ایرانی که هوش او از زیست شناسی کل در جزء فراکتئوری جدید، ویران کردن گآنچه واقعیت تصور میکنیم منابع انرژی از نفت و گاز مطالبه ی حق خودشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعامل انسان با هوش مصنوعاندام حسی، درک از بخش هایمرکز حافظه کجاستنوار مغز در تشخیص بیماری حس و ادراک قسمت نهمابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهباداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکامل تا مغز، از مغز توقت نهيب هاي غير علمي گذشرموزی از نخستین تمدن بشربار سنین ابزار هوشمندی اتلاش های جدید در ALSکاهش سن بیولوژیکی، تنها زبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز مادران و کودکان در زمشگفتی های نقشه ی ژنتیکیجلو رفتن یا عقبگردانسانیت در برابر دیگراننوسانات کوانتومی منبع ماحس و ادراک قسمت بیست و یکاخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکداروی جدید ضد الزایمراستفاده از سلول های بنیاویرایش DNA جنین انسان، بررویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهتمرکز بر هدفکریستال زمان(قسمت دوم)فیزیک آگاهیسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز انسان رو به کوچکتر شدشباهت مغز با کیهان مادیجهان مرئی و نامرئیايا اراده آزاد توهم است یچگونه واکسن کرونا را توزحس و ادراک- قسمت بیست و پادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بدر ناامیدی بسی امید استاصول سلامت کمرواکسن کرونا و گشودن پنجرروش مقابله مغز با محدودیبرنامه و ساختار پیچیده متو پیچیده ترین تکنولوژی گویید نوزده و ایمنی ساکتفرایند تکامل و دشواری هاسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز زنان جوانتر از مغز مرضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان در حال نوسان و چرخشایندرالجهان در حال ایجاد و ارتقاایا کوچک شدن مغزانسان النگاه از درون مجموعه با نگخودروهای هیدروژنیارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های بیماری آلزایمربلوغ چیستریاضیات یک حس جدید استوجود قبل از ناظر هوشمندتولید اندام با چاپ سه بعدگریه ی ابر، رمز طراوت باغقلب و عقلسیلی محکم محیط زیست بر انطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرمواد کوانتومی جدید، ممکننقش هورمون های تیروئید دجوسازی مدرناگر نیروی مغناطیس نباشد خدای رنگین کماناز نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید سرطانبه دنبال رستگاری باشراه انسان شدن، راه رفتن ویافته های نوین علوم پرده توهم جدایی و توهم علمپیچیدگی های مغزمگسقبرستان ها با بوی شجاعتسیستم دفاعی بدن علیه مغز تازه های بیماری پارکینسوآغاز مبهم آفرینشعلایم کمبود ویتامین E را مکانیک کوانتومی بی معنی نقش روی و منیزیم در سلامتحق انتخابابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عهوش عاطفی قسمت نهمدرک نیازمند شناخت خویش ابیمار مرکز تنفس سلولیبرخی روش های تربیتی کودکژنها ، مغز و ارادهزمین در برابر عظمت کیهانتیروفیبان موثر در سکته ی پیشرفت در عقل است یا ظواهلیس دگرامفتامین یا ویاسساختار شبکه های مغزی ثابترکیب حیوان و انسانالکترودهای کاشتنیعارضه جدید ویروس کرونا سماده ی تاریکنقص در تشخیص هیجانات عامحمایت از طبیعتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدوپامین قابل حل در آباز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری سنتی یا هوشیاری درختان چگونه بر تشکیل اببیماری دیستروفی میوتونیبزرگترین درد از درون است کمردرد و علل آنزندگی در جمع مواردی را برتکامل داروینی هنوز در حاپرورش مغز مینیاتوری انساملاحظات بیهوشی قبل از جرمسمومیت دانش آموزان بی گسربازان ما محققا غلبه می تشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی تازه در درمان سرطاتاثیر ویتامین دی بر بیمامحدودیت های حافظه و حافظنه به اعدامحس متفاوتابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز- از مغزتهدف از تکامل مغزذهن هوشیار در پس ماده ی مبا هوش مصنوعی خودکار روبتفاوت ها را به رسمیت بشناکودکان میتوانند ناقل بی زیست شناسی باور حقیقت یا تا 20 سال آینده مغز شما به آنچه حس می کنیم، نتیجه ی منابع انرژی از نفت و گاز مطالبی در مورد تشنجشناخت و معرفت، و نقش آن دتعداد کلی ذهن ها در جهان انرژی بی پایان در درون هرمرکز حافظه کجاستنوار مغزی روشی مهم در تشخحس و ادراک قسمت چهارماتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بداروهای ضد بیماری ام اس واز خود رها شووقتی فهمیدی خطا کردی برگرمز و رازهای ارتباط غیر کبارداری بدون رحمتلاش های جدید در درمان فرکایروپاکتیک چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز چون ابزار هوش است دلیشگفتی های زنبور عسلجلوتر را دیدنانسان، گونه ای پر از تضادنوشیدن چای برای مغز مفید حس و ادراک قسمت بیست و دواخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استداروی سل سپتاستفاده از سلول های بنیاویشن پرورویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهتمرکز بر امروزکریستال زمان(قسمت سوم)فیزیکدانان ماشینی برای تسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز ایندگان چگونه استشباهت کیهان و مغزجهان مشارکتیای نعمت من در زندگیمچگونه آن شکری که می خوریمحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بدر هم تنیدگی مرزها و بی ماضطراب و ترسواکسن کرونا از حقیقت تاتروش های صرفه جویی در ایجابرنامه ی مسلط ژنها در اختتو آرامش و صلحیگوش دادن بهتر از حرف زدنفرایند حذف برخی اجزای مغسم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر درجه حرارت بر عملکآپومورفین در پارکینسونمنبع هوشیاری در کجاست؟ قمغزهای کوچک بی احساسضایعه ی عروقی مخچه