دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا دلفین ها می تواند از ما باهوش تر باشند

آیا دلفین ها می تواند از ما باهوش تر باشند؟

دلفین، فسیلی زنده است که سیر معکوس تکاملی را از خشکی به آب نشان میدهد. معمولا در سیر فرگشت، ابتدا موجودات آبزی هستند و این آبزیان، در دوره کامبرين برای استفاده از اکسیژن بیشتر، سر از آب بيرون می آورند و خشکی زی مي شوند. در این مسیر مستقیم، برخی موجودات آبی خشکی زی مانند ماهيان خاردار جزیره قشم قرار می گیرند که می توانند هم در آب و هم در خشکی زندگی کنند.

ولی سیر معکوس بازگشت مجدد به آب در پستانداران هم وجود دارد و آن، در زمانی استکه موجود پستاندار خشکی، به دلیل سنگینی وزنش برای کم کردن وزن و صرفه جویی در انرژی، در سیاره ای با جاذبه زیاد مانند زمین، دوباره به آب بر می گردد و نمونه آن دلفین ها هستند(توصیه مي شود به مباحث سفرنامه جزیره زیبای قشم و بررسی علل کمردرد در انسان در همین کانال مراجعه شود.)

برای دهه ها محققان تصور کرده اند که دلفین ها به طور باورنکردنی دارای هوش بالایی هستند، مغز دلفينهاي با بینی به شکل بطری، از مغز ما بزرگ تر و پيچيده تر است.

آنها حتی بخش اضافه ای در مغز دارند که همه عملکردهای حسی و حرکتی آنها را در بر می گیرد. این مغز، به آنها سرعت و حس و ادراکاتي به طور باورنکردني می دهد. برای نمونه آنها مي توانند با استفاده از صداها، تصاویری را براي دیگر دلفین ها ارسال کنند.

در انسان این کار با تصویر برداری سه بعدی در ذهن، انجام ميشود. توانایی مغز برای حل مشکلات و مسائلتوانایی های تداعي گرا خوانده می شود.

جوندگان تنها از 10% مغزشان برای حل مسائل استفاده می کنند. میمون ها از 50% مغز برای حل این مسائل بهره می برند. شمپانزه از 75% و انسان از 90% مغز برای حل مشکلات استفاده مي کنند ولی دلفین ها می توانند از 97% مغز برای توانمندی های تداعی کننده استفاده کنند و این، به خاطر لوب سوپراليمبيک بزرگتر در آنهاست.

قسمت مربوط به حافظه در مغز دلفین بسیار پیشرفته تر از این بخش در انسان است. به طرز باور نکردنی، دلفین ها برای هر دلفین، نام مجزا مي شناسند که با یک نجواي شخصی، نشان داده می شود. سالها پس از دیدار- نواهایی را که با هم رد و بدل کرده اند- آنچنان به یاد می آورند که گویا ديروز اتفاق افتاده است!

پژوهش گران می دانند دلفین ها می توانند از زبان مکالمه ای در حد 60000 کلمه استفاده کنند.

دلفین ها از وسایل، استفاده می کنند؛ می توانند خود را در آینه بشناسند و دیده شده که محیط اطراف را برای هم توضیح می دهند و بین گروه های مختلف، سهمیه غذایی، تقسیم کنند.

ما هنوز در درک هوش آنها دچار مشکل هستیم ولی هوش آنها کاملا با هوش ما متفاوت است.(توصیه می شود به سلسله مقالات هوش و اندازه مغز در گونه ها و نژادهای مختلف در همین کانال مراجعه شود).

ناسا بسیار در مورد هوش دلفین ها تحقیق کرده است، آنها اعتقاد دارند رابطه برقرار کردن با دلفین ها بتواند در صورت ارتباط با موجودات فضایی، به ارتباط و تکلم با موجودات، در خارج از کره زمين کمک کند!


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
موجود بی مغزی که می تواندبحثی درباره احساساتی غیرچندین ماده غذایی که ماننتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدابزار بقا از نخستین همانفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز- از مغزتمشکلات نخاعیتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از لوب فرونتال یا پیشانی مغاستروژن مانند سپر زنان دمغز ناتوان از توجیه پیداتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درابزارهای دفاعی و بقای مومنابع انرژی از نفت و گاز به زودی شبکه مغزی به جای مغز بزرگ چالش است یا منفعتوسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهاناختلال خواب فرد را مستعد منبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری دیستروفی میوتونینقش هورمون های تیروئید دتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودارتباط ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبازگشت به ریشه های تکاملنقش روزه داری در سالم و جتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین هاز نخستین همانند سازها تاز نخستین همانند سازها تموجودات مقهور ژنها هستندبخش فراموش شده ی حافظهچه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی شبیه نور تو نیستهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانفلج نخاعی با الکترودهای عادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن بزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات بین دو همسر و برخیتقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از لوتیراستاماسرار بازسازی اندام هامغز و سیر تکامل ان دلیلی تو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیاتفاق و تصادفمنابع انرژی از نفت و گاز به زیر پای خود نگاه نکن بمغز بزرگ چالشهای پیش روتوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش هورمون زنانه استروژنتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط متقابل با همه ی حیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبازخورد یا فیدبکنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلاز نخستین همانند سازها تمیهمانهای ناخوانده عامل بخش بزرگتر کیهان ناشناختنهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالیبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانفلج بل، فلجی ترسناک که آنعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستبسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانفرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات روانپزشکی پس از ستقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از لیس دگرامفتامین یا ویاساصل بازخوردمغز آیندگان چگونه است ؟تو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاتوبان اطلاعات و پلِ بینمنابع انرژی از نفت و گاز بوزون هیگز چیستمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست قسمت بیماریهای تحلیل عضلانی انقش ویتامین K در ترمیم استکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستکیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرناز نخستین همانند سازها تمیگرن سردردی ژنتیکی که ببخش دیگری در وجود انسان هچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرابزار بقا از نخستین همانفلج خوابعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانقلب و عقلاز تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات روانپزشکی در عقب تلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از لا اکراه فی الدیناصول توسعه ی یک ذهن کاملمغز انسان ایا طبیعتا تماتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای واراتوسوکسیمایدمنابع انرژی از نفت و گاز بوزون هیگز جهان را از متلمغز بزرگترین مصرف کننده توصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز اختلالات مخچهمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیهوش کردن در جراحی و بیمنقش ژنتیک در درمان اختلاتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانارتباط هوش ساختار مغز و ژمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحتی علمی درباره تمایل بنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان شبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدمیگرن شدید قابل درمان اسبرنامه و ساختار پیچیده مچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تمباحث مهم حس و ادراکبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانفلج خواب چیستعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز، از مغز مشاهده گر جدای از شیء مشاتلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از لایو دوم دکتر سید سلمان فاصول سلامت کمرمغز انسان برای ایجاد تمدتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهناثر مضر مصرف طولانی مدت رمنابع انرژی از نفت و گاز بی نهایت در میان مرزهامغز حریص برای خون، کلید تتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدناختلالات حرکتی در انسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیهوشی در بیماران دچار انقش گرمایش آب و هوا در همتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنارتباط انسانی، محدود به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحث درباره پیدایش و منشا نقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید شايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسمیدان مغناطيسي زمین بشر برنامه ی مسلط ژنها در اختنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانفلج دوطرفه عصب 6 چشمعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ چیستبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز، از مغز مشاهده آینده از روی مشاهتلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقای موجود زنده از لبخند بزن شاید صبح فردا زاضطراب و ترسمغز انسان برای شادمانی طتولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیاثرات فشار روحی شدیدمنابع انرژی از نفت و گاز بی عدالتی در توزیع واکسن مغز زنان جوانتر از مغز مرتیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلالات صحبت کردن در انمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیوگرافینقش پیش زمینه ها و اراده تأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنارتباط از بالا به پایین ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزمیدازولام در درمان تشنج برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا مومحل درک احساسات روحانیبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانفناوری هوش مصنوعی نحوه خعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر پنهانبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز روده تا مغزمطالعه ای بیان میکند اهدتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافابزار بقای موجود زنده از لرزش ناشی از اسیب به عصباطلاع رسانی اینترنتیمغز انسان برای شادمانی طتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال اثرات مفید قهوهمنابع انرژی از نفت و گاز بیمار 101 ساله، مبتلا به سمغزهای کوچک بی احساستکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیاختلالات عضلانی ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیوگرافینقش آتش در رسیدن انسان بهتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی جالب درباره محدودیتنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوگل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزمکانیک کوانتومی بی معنی برین نت به جای اینترنتنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانفیلمی بسیار جالب از تغییغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانقانون جنگلازدواج های بین گونه ای، رمعنی روزهتلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از لرزش عضله یا فاسیکولاسیواطلاعات حسی ما از جهان، چمغز انسان رو به کوچک تر شتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیساثرات مضر ماری جوانامنابع انرژی از نفت و گاز بیماری های مغز و اعصاب و مغزتان را در جوانی سیم کشتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری اختراع جدید اینترنت کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش انتخاب از طرف محیط، نتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت مغز انسان و فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی در مورد نقش ویتامين نقش غذاها و موجودات درياتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمگلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عاز واقعیت امروز تا حقیقتمکانیزمهای دفاعی در براببرای پیش بینی آینده مغز دنورون هاي مصنوعی می توانهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانفیزیک مولکولها و ذرات در مقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانقانون جنگلاستفاده از مغز، وزن را کممعادله ها فقط بخش خسته کنتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازااطلاعاتی عمومی در مورد ممغز انسان رو به کوچکتر شدتومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزای پر سلولی بدن انسان منابع انرژی از نفت و گاز بیماری گیلن باره و بیمارمغزتان را در جوانی سیمکشتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایادامه بحث تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیست تمرین ساده برای جلونقش اتصالات بین سلولهای تا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انساما انسانها چه اندازه نزدبرای اولین بار دانشمنداننورون های ردیاب حافظههیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانفیزیک و هوشیاریتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانقانونمندی و محدودیت عالماستفاده از هوش مصنوعی در معجزه ی علم در کنترل کرونتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازااطلاعاتی عمومی در مورد ممغز ایندگان چگونه استتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزایی ناشناخته در شکل گمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری ای شبیه آلزایمر و نقش قهوه در سلامتیتکامل مداومهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با اداراوون تنها داروی تاییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیش از نیمی از موارد انتقنقش تیروئید در تکامل مغزتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمحس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازاز انفجار بزرگ تا انفجار ما انسانها چه اندازه نزدبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سنوروپلاستیسیتی چیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانفیزیکدانان ماشینی برای تصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجاتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانقارچ بی مغز در خدمت موجوداستفاده از سلول های بنیامغز فکر میکند مرگ برای دیتمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از مقاومت به عوارض فشار خون اعداد بینهایت در دنیای ممغز ابزار بقای برتر مادیتوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحیای بینایی نسبی یک بیممنابع انرژی از نفت و گاز بیماری ای شبیه ام اس مولتنقش مهاجرت در توسعه نسل اتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای ادراک ما درک ارتعاشی است منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیشتر کمردردها نیازی به نقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیاارتباط غیرکلامی بین انسامنبع خواب و رویابحثی درباره هوش و تفاوتهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشماز بحث های کنونی در ویروسما اکنون میدانیم فضا خالبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونیننوروز یا روز پایانیهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانفرگشت و تکامل تصادفی محض سوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانقبل از آغازاستفاده از سلول های بنیامغز قلبتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط مقابله با کرونا با علم اسبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز ابزار برتر بقاتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر احیای بینایی نسبی یک بیممنابع انرژی از نفت و گاز بیماری اسپینال ماسکولار نقش میدان مغناطیسی زمین تکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابادغام میان گونه های مختلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دارتروز یا خوردگی و التهامنحنی که ارتباط بین معرفبحثی درباره هوش و تفاوتهنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکما با کمک مغز خود مختاريمبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری منوشیدن چای برای مغز مفید هیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانفراموش کارها باهوش تر هسپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از قبل از انفجار بزرگاستفاده از سلول های بنیامغز ما کوچکتر از نیم نقطهتمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزارهای بقا از نخستین هملاحظه های اخلاقی دربارهبلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز از بسیاری حقایق می گرتوپیراماتنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر اناحساس گذر سریعتر زمانمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری اضطراب عمومینقش محیط زندگی و مهاجرت دتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزاادغام دو حیطه علوم مغز و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبار بزرگ ایستادن بر دو پانقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیارزش حقیقی زبان قسمت اولمنشأ اطلاعات و آموخته ها بحثی درباره هوش و تفاوتهنقص در تشخیص هیجانات عامنقطه بی بازگشتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکما تحت کنترل ژنها هستیم یبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب نوعی سکته مغزی ، وحشتناک هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمدل های ریز مغز مینی برینبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانفراموشی همیشه هم بد نیستسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمسئول صیانت از عقیده کیستفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از قدم زدن و حرکت دید را تغیاستیفن هاوکینگ در مورد همغز مادران و کودکان در زمتمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و اابزارهای بقا ازنخستین همملاحظات بیهوشی قبل از جربه مغز خزندگان خودت اجازمغز به تنهایی برای فرهنگ توانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعاحساسات کاذبمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری بیش فعالینقش نگاه از پایین یا نگاهتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلارتقا و تکامل سنت آفرینش منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبار سنین ابزار هوشمندی انقش داروهاي مختلف معروف تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت دوممهندسی ژنتیک در حال تلاش بحثی درباره هوش و تفاوتهچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر از تکنیکی تا مغز از مغز تماه رجببرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نیکولا تسلاهاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستپیموزایداگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تمدیریت اینترنت بر جنگبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین همانفرایند پیچیده ی خونرسانیاز تکینگی تا مغز- از مغز مسئولیت جدیدتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از قدرت انسان در نگاه به ابعاستیفن هاوکینگ در تفسیر مغز چون ابزار هوش است دلیتنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق ابزارهای بقای موجود زندهممانتین یا آلزیکسا یا اببه بالا بر ستارگان نگاه کمغز برای فراموشی بیشتر کتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایاخلاق و علوم اعصابمنابع بی نهایت انرژی در دبیماری تی تی پینقش نظام غذایی در تکامل متکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتارتوکين تراپی روشی جديد منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبارداری بدون رحمنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حاارزش حقیقی زبان قسمت سوممولتیپل اسکلروز در زنان بحثی درباره هوش و تفاوتهچند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کداینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز و از مغز ماپروتیلینبرخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکنیاز به آموزش مجازی دیجیهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین همانفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز- از مغز مستند جهان متصلتقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از لمس کوانتومیاستخوان های کشف شده، ممکمغز چگونه صداها را فیلتر تنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهابزارهای بقای از نخستین منابع انرژي پاک سرچشمه حبه خودت مغرور نشومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟توسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهاخلاق پایه تکامل و فرهنگمناطق خاصی از مغز در جستجبیماری دویکنقش نظریه تکامل در شناساتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسرنوشتارتباط میکروب روده و پارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبازگشت از آثار به سوی خدانقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش خود را چگونه میشناسمواد کوانتومی جدید، ممکنبحثی درباره احساسات متفا