دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نخاع ما تا پایین ستون فقرات نمی آید و کمر را نیمه کاره رها می کند

نخاع ما تا پایین ستون فقرات نمی آید و کمر را نیمه کاره رها می کند!!

نخاع ما انسان ها در زمان بلوغ به سطح بالاتری کشیده می شود و بخش زیادی از پایین ستون فقرات ما فاقد نخاع است.
سیستم عصبی مرکزی به طرز شگفت انگیزی در زمانی- که انسان در معرض صدمات ستون فقرات به خصوص در قسمت پایینی ستون فقرات است- ازاین قسمت خطرناک فرار میکند!!

در چهارمین ماه دوران جنینی، انتهای پایینی نخاع در مقابل استخوان دنبالچه است. اما در موقع تولد، انتهای پایینی نخاع، در مقابل سومین مهره ی کمری می باشد. در حالیکه در اشخاص بالغ، انتهای پایینی نخاع در مقابل دیسک بین اولین و دومین مهره ی کمری قرار دارد. این اختلافات از این جهت به وجود می آیند که رشد ستون مهره ای در انسان، از رشد نخاع بیشتراست. با این حال در حیوانات چهار پا نخاع میتواند تا پایین ستون فقرات ادامه یابد.

بخشی از ستون فقرات در انسان دوپا- که بیشتر در معرض آسیب ها و فشارها و بیرون زدگی دیسک قرارمیگیرد- بخش تحتانی ستون فقرات است و این قسمت به دلیل بار سنگین ایستادن بر دو پا، بسیار بد شکل و ناسازگار با محیط قرار می گیرد.

می توان این سازگاری نامناسب ستون فقرات را به عنوان نقصی اساسی در ساختار بدن انسان در نظر گرفت ولی باید توجه شود برای ایجاد مغز بزرگ، چاره ای جز ایستادن بر دو پا و آزاد کردن دست ها و نگاه به سوی آسمان و توسعه میدان بینایی نیست. این مغز بزرگ، هزینه بزرگ شدنش فقط مصرف انرژی بیشتر نیست بلکه هزینه بزرگ دیگر آن، بخش ناسازگار و بدشکل انتهای ستون فقرات است!

خوب اگر این ناسازگاری ساختاری، بی توجه و بدون برنامه ریزی قبلی در برابر انسان قرار بگیرد، چه می شود؟ آسیب دیدن نخاع در این قسمت بسیار خطرناک و هولناک است. و می دانیم که تخریب نخاع در عصر حاضر و با علوم کنونی، قابلیت ترمیم ندارد . اکنون به دلیل وجود این ناسازگاری ساختاری در ستون فقرات، بیشتر مردم پس از سن 40 سالگی دچار کمردرد می شوند. شاید بتوان درد را تحمل کرد ولی تصور کنید نخاع درشتی هم در این منطقه بود و با این ساختار بد شکل، مواجه می شد.
چه اتفاقی می افتاد؟ آسیب های شدید نخاعی و اختلالات حرکتی ناشی از آنها!
برای جبران نسبی این کمبود، نخاع باهوش!، راه دیگری را در پیش می گیرد و خود را بالا می کشد!!

مانند انسانی در چاه که در معرض اسیب جدی است و خود را با هر وسیله ای بالا میکشد تا از این آسیب بگریزد. نخاع ما هم اینگونه هوشمندانه خود را بالاتر می کشد تا درمعرض آسیب در قسمت پایین قرار نگیرد.

شاید سیر تکاملی منجر به این بالا رفتن نخاع، به دلیل ناتوان تر بودن موجودی باشد که نخاع او با قرار گرفتن در قسمت پایین ستون فقرات، بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرد و در نتیجه هر چه نخاع پایین تر باشد، حیوان دوپای دارای چنین نخاعی، کمتر می توانسته بدود و یا شکار کند و در نتیجه کمتر، توانایی تولید مثل و زنده ماندن پیدا می کرده است

و به این ترتیب، طی چند نسل، موجودی، توانایی بقا و زاد و ولد و شکار بیشتر به دست می آورد که بتواند از شر نخاع در قسمت پایین ستون فقرات رها شود. از سوی دیگر نقش بیشتر دست ها در موجود دو پا سبب می شود بخش بزرگتری از سلول های مغزی به وظایف دست اختصاص داده شود و از وظایف قسمت تحتانی بدن کاسته شود و خود همین می تواند به کمتر شدن وظیفه و حجم نخاع در این منطقه منجر شود.

ساختار کمر ما اصلا ساختار ایده آلی نیست ولی این ایده آل نبودن نه تنها وجود برنامه ریزی دقیق را در پس آن نفی نمی کند بلکه وقتی به فرایند جبرانی هوشمندانه، برای مقابله با این ساختار بسیار ناسازگار بیندیشیم و ببنیم با چه مهارت خاصی، اندام حیاتی نخاع ما را از دست آن می رهاند، شاید بر قدرت موجود برای سازگاری با ناهنجاری های احتمالی عالم ماده پی ببریم.

هنر و هوش، فقط ساختن ساختار کاملا ایده آل نیست بلکه گاهی نقش هوش هنرمندانه اصلی، مقابله با ناسازگاری های موجود در ساختار قبلی است!


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اولین سلول مصنوعینقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکنلیروپریم داروی ترکیبی ضدنشانه های گذشته در کیهان بلوغ چیستهزینه ای که برای اندیشیدرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودمباحث مهم حس و ادراکسایه را اصالت دادن، جز فرکریستال زمان(قسمت اولتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وسایتهای دیگرجلوتر را دیدناینکه خانواده ات سالم بانقطه بی بازگشتحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانملاحظات بیهوشی قبل از جرهمه چیز، ثبت می شودبه زودی شبکه مغزی به جای ویتامین کا در سبزیجاترشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهومداخله ی زیانبار انسانسرنوشتگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد نهایت در بی نهایتاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارواکنش به حس جدیدتقویت استخوان در گرو تغذمرز جدید جستجو و اکتشاف، شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماننوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیرک ترین مردمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتمرکز بر هدفمطالبه ی حق خودشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزافت فشار خون ناگهانی در ومعرفت و شناختجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ چگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان جانسوزیکی از علل محدودیت مغز امتو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتمغز انسان برای شادمانی طحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریفتون های زیستینگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و منحنی که ارتباط بین معرفسقوط درون جاذبه ای خاص، چژنهای حاکم بر انسان و انستومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانواع سکته های مغزیمغز حریص برای خون، کلید تحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسفساد اقتصادی سیتماتیک درچت جی پی تیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش عاطفی قسمت اولروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکمیگرن شدید قابل درمان اسسندرم پیریفورمیسکوچ از محیط نامناسبتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان باشنقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا پس از بیدار شدن از خواصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچ کس مانند تو نگاه نمیکروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مما بخشی از این جهان مرتبطسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید هملیس دگرامفتامین یا ویاسنشانه های پروردگار در جهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهزینه سنگین انسان در ازاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن امجموعه های پر سلولی بدن مساخت شبکه عصبی مصنوعی با کریستال زمان(قسمت دوم)تئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهاینترنت بدون فیلتر ماهوانمیتوان با بیرون انداختنحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانممانتین یا آلزیکسا یا ابهمه ی سردردها بی خطر نیستبه زیر پای خود نگاه نکن بویتامین بی 12 در درمان دردبعد از کرونا دلخوشی بیهومدارک ژنتیکی چگونه انسانسریع دویدن مهم نیستگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسنهادینه سازی فرهنگ اختلااز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوواکسن های شرکت فایزر آمرتقویت حافظه یا هوش مصنوعمزایای شکلات تلخ برای سلشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماننوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست شناسی کل در جزء فراکوبینار اساتید نورولوژی دتمساح حد واسط میان مغز کومطالبی در مورد تشنجشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهمغز فکر میکند مرگ برای دیجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف چگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن سالمباد و موجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان ریشه هایی شناختی اسیافته های نوین علوم پرده تو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالمغز انسان برای شادمانی طحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییفروتنی و غرورنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی به کمک هوش طبیرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فمنشأ اطلاعات و آموخته ها سلول های مغزی عامل پارکیکل اقیانوس در یک ذرهتوهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانگشت ماشه ایمغز در تنهایی آسیب میبینحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسفشار و قدرتچت جی پی تیاستفاده از هوش مصنوعی در هوش عاطفی قسمت دهمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ممیدان مغناطيسي زمین بشر سندرم پس از ضربه به سرکوچک شدن مغز از نئاندرتاتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان جدید از چه زمانی پانقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیقبل از آغازچرا ارتعاش بسیار مهم استاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهیچ کس حقیقت را درون مغز روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دما تحت کنترل ژنها هستیم یسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهآینده ی انسان در فراتر ازعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهايندگان چگونه خواهند دیدنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکلا اکراه فی الدیننظام مثبت زندگیبنی عباس، ننگی بر تاریخهزاران سال چشم های بینا وراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانمحل درک احساسات روحانیساخت شبکه عصبی با الفبای کریستال زمان(قسمت سوم)تئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتایندرالنمیتوان بر سیاه سیاه نوشخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمن کسی در ناکسی دریافتم همیشه چشمی مراقب و نگهبابه سخن توجه کن نه گویندهویتامین بی هفدهتفکر قبل از کارمروری بر تشنج و درمان هایسریعترین کامپیوتر موجودگیلگمش باستانی کیستتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسچهار میلیارد سال تکامل باز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدامنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرواکسن کووید 19 چیزهایی که تقویت سیستم ایمنیمسمومیت دانش آموزان بی گشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین هماننوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست شناسی باور حقیقت یا وجود قبل از ناظر هوشمندتنفس هوازی و میتوکندریمطالعه ای بیان میکند اهدشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانمغز قلبجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان شناسی مدرن در سطح سلیاد گرفتن مداومتو با باورهایت کنترل میشپیموزایدشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیمغز انسان رو به کوچک تر شحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استفرگشت و تکامل تصادفی محض نگاهت را بلند کناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کارنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهمنشاء کوانتومی هوشیاری اسلول های بنیادیکلمات بلند نه صدای بلندتوهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت نگاری مغز نشان میدمغز را از روی امواج بشناسحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیفضای قلب منبع نبوغ استنتایج نادانی و جهلاستفاده از انرژی خلاهوش عاطفی قسمت دومروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختمیدان های مغناطیسی قابل سندرم دزدی ساب کلاوینکوچکترین چیز یک معجزه استوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان خطرناکترین موجودنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تقبل از انفجار بزرگچرا بیماری های تخریبی مغاصول انجام برخی نرمش ها دهیچ اندر هیچروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهمانند آب باشسیاهچاله ی تولید کنندهکاهش دوپامین عامل بیماریتکامل ابزار هوش ، راه پر کاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدايا اراده آزاد توهم است ینقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه ی تکامل در درمان بیبه قفس های سیاهت ننازهستي مادي ای که ما کوچکترراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنمحل درک احساسات روحانی دساختن آیندهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان النمایش تک نفرهخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با امن پر از تلخیمهمیشه اطمینان تو بر خدا برشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستویتامین دی گنجینه ای بزرتفکر خلا ق در برابر توهم مرکز هوشیاری، روح یا بدن سرگیجه از شایعترین اختلاگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانچهار ساعت پس از کشتار خوکاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای امنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و واکسن کرونا و گشودن پنجرتلقین اطلاعات و حافظهمسمومیت دانش آموزان، قماشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسابزار بقا از نخستین هماننوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درختان اشعار زمینبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست، مرز افق رویداد هستوراپامیل در بارداریتنفس هوازی و میتوکندریمعماری، هندسه ی قابل مشاشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رمغز ما کوچکتر از نیم نقطهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میفلج نخاعی با الکترودهای چگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان شناسی نوین نیازمند یاد بگیر فراموش کنیتو باید نیکان را به دست بپیموزایدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمامیوتروفیک لترال اسکلرومغز انسان رو به کوچکتر شدحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارفراموش کارها باهوش تر هسچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهارنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهمهندسی ژنتیک در حال تلاش سلول های بنیادی منابع و اکلوزاپین داروی ضد جنونتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانتقال ماده و انرژیمغز زنان جوانتر از مغز مرحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس وقفس ذهننجات در راستگوییاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت سومروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱میدان های کوانتومی خلاسندرم سردرد به دلیل افت فکووید نوزده و خطر بیماری توصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان عامل توقف رشد مغزنقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تقبرستان ها با بوی شجاعتچرا حیوانات سخن نمی گویناصول توسعه ی یک ذهن کاملهیچگاه از فشار و شکست نترروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرماه رجبسیاره ی ابلهانکایروپاکتیک چیستتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است ینقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهلایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه ی تکامل در درمان بیبه مغز خزندگان خودت اجازهستی ما پس از شروعی چگال راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورمحدودیت چقدر موثر استساختار فراکتال وجود و ذهکشف مکانیسمی پیچیده در بتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییایا این جمله درست است کسیچند نرمش مفید برای کمردرخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمیشه داناتر از ما وجود درشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلویروس مصنوعیتفاوت مغز انسان و میمون همرکز حافظه کجاستسرگردانیگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برانوآوری ای شگفت انگیز داناز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش امنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتواکسن کرونا از حقیقت تاتتلاش ها برای کشف منابع جدمسیر دشوار تکامل و ارتقاشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین هماننیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زاوسکا درمان گوشرورزش هوازی مرتب خیلی به قتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو مغز مانند تلفن استجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان، نشان دهنده ی سخنگو یادگیری مهارت های جدید دتو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنمغز ایندگان چگونه استحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتفراموشی همیشه هم بد نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهمهربانی، شرط موفقیتسلول های بدن تو پیر نیستنکلام و زبان، گنجینه ای بستوهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراندوه در دنیا استمغزهای کوچک بی احساسحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلقفس را بشکننخاع ما تا پایین ستون فقراستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت ششمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتمیدان بنیادین اطلاعاتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک هشت ساله لازم است آدتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسانیت در هم تنیده و متصنقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا حجم مغز گونه انسان دراصول سلامت کمرهیپرپاراتیروئیدیسمروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بماپروتیلینسیاره ابلهانسیاره ابلهانکار با یگانگی و یکپارچگیتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنای نعمت من در زندگیمنقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه ی تکامل در درمان بیبه نقاش بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی محدودیت های حافظه و حافظساختار شبکه های مغزی ثابکشف ارتباط جدیدی از ارتبتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسایا ابزار هوشمندی یا مغز چند جهانیخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هسترشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاویرایش DNA جنین انسان، برتفاوت ها و تمایزها کلید بمرکز حافظه کجاستسربازان ما محققا غلبه می گیرنده باید سازگار با پیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستینوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسمنابع بی نهایت انرژی در دهورمون شیرساز یا پرولاکتزندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار واکسن کرونا ساخته شده توتلاش هایی در بیماران قطع مسئول صیانت از عقیده کیسشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعینیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان مشترک ژنتیکی موجوداورزش هوازی ، بهترین تمریتنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مششاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسمغز مادران و کودکان در زمجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکفلج خوابچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان، وسیله شناسایی محیطیادآوری خواب و رویاتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتمغز ابزار بقای برتر مادیحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردفراموشی و مسیر روحانیچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهموفقیت هوش مصنوعی در امتسلول عصبی شاهکار انطباق کلرال هیدرات برای خوابانتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندمغز، فقط گیرندهحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدقلب و عقلنخستین تمدن بشریاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی بیشتر در زنانروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیمیدازولام در درمان تشنج سوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک ایرانی که هوش او از توضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در برابر دیگراننقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورقدرت مردمچرا خشونت و تعصباضطراب و ترسهاوکينگ پیش از مرگش رسالريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدماجرای جهل مقدسماجرای عجیب گالیلهسیر آفرینش از روح تا مغز کاربرد روباتهای ريزنانوتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زای همه ی وجود مننقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویلحظات خوش با کودکاننظریه ی ریسمانبه نقاش بنگروفور و فراوانیراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم ممخچه فراتر از حفظ تعادلسادیسم یا لذت از آزار دادکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالایا بیماری ام اس (مولتیپچند جهانیخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی منابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریمز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرواقعیت فیزیکی، تابعی از تفاوت ها را به رسمیت بشنامرکز خنده در کجای مغز استسردرد میگرنگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخانه ی تاریکاپی ژنتیکنوار مغز ترجمه رخدادهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیممنابع جدید انرژیهوش فوق العاده، هر فرد اسزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیواکسن ایرانی کرونا تولیدتلاشی برای درمان قطع نخامسئولیت جدیدشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و آزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت53زبان چهار حرفی حیات زمینورزش و میگرنتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کومغز چون ابزار هوش است دلیجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و فلج خواب چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر فقط مادی نیستیاری خدا نزدیک استتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچاصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیمغز ابزار برتر بقاحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سفرایند پیچیده ی خونرسانیچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمولتیپل اسکلروز در زنان سلولهای ایمنی القا کنندهکمردردتوهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوهگین نباش اگر درب یا مغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریقلب دروازه ی ارتباطنخستین تصویر از سیاهچالهاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی در زنان بیشتر اروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دمکان زمان یا حافظه زمانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودکان میتوانند ناقل بی تیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان، گونه ای پر از تضادنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتباقدرت کنترل خودچرا در مغز انسان، فرورفتاطلاع رسانی اینترنتیهاوکينگ پیش از مرگش رسالریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارهدف یکسان و مسیرهای مختلریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیماده ی تاریکسیستم تعادلی بدنکاربرد روباتهای ريز، در تکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیای آنکه نامش درمان و یادشنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل لرزش ناشی از اسیب به عصبنظریه تکامل در درمان بیمبه نادیدنی ایمان بیاوروقت نهيب هاي غير علمي گذشرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است مخچه ، فراتر از حفظ تعادلسازگاری با محیط بین اجزاکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچایا بدون زبان میتوانیم تچند جهانی و علمخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلمنابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی بزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحواقعیت چند سویهتفاوت های بین زن و مرد فقمرگ چیستسردرد میگرن در کودکانگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارابتدا سخت ترین استنوار مغز در فراموشی هااز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی می تواند بر احزندگی زودگذربیماری بیش فعالیواکسن اسپایکوژنتلاشی تازه برای گشودن معمسئولیت در برابر محیط زیشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط آزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمزبان نیاز تکاملی استورزش بهترین درمان بیش فعتنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته وشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم مغز چگونه صداها را فیلتر حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهفلج دوطرفه عصب 6 چشمچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر نامه سفر به بم و جنوب ژن همه چیز نیستتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید درمان کرونا با همانمغز از بسیاری حقایق می گرحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکفرایند تکامل و دشواری هاچالش دیدگاه های سنتی در باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفامواد کوانتومی جدید، ممکنسلولهای بنیادی مصنوعی درکمردرد ناشی از تنگی کاناتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندام حسی، درک از بخش هایمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSقلب روباتیکنخستین روبات های زنده ی جاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش عاطفی در زنان بیشتر اروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانمکانیک کوانتومی بی معنی سوخت هیدروژنی پاککودکان خود را مشابه خود تتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهاقدرت انسان در نگاه به ابعچرا ذرات بنیادی معمولاً اطلاعات حسی ما از جهان، چهدف یکسان، در مسیرهای متریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atماده ی خالیسیستم دفاعی بدن علیه مغز کتاب گران و پرهزینه شد ولتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پایمپلانت مغزینقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر لرزش عضله یا فاسیکولاسیونظریه تکامل در درمان بیمبه هلال بنگروقتی فهمیدی خطا کردی برگرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانمخچه ابزاري که وظیفه آن فستم با شعار قانون بدترین کشتن عقیده ممکن نیستتاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هاایا تکامل هدفمند استچند روش ساده برای موفقیتخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرمنابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیواقعیت چیستتفاوت های تکاملی در مغز ومرگ و میر پنهانسردرد و علتهای آنگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلابتدایی که در ذهن دانشمننوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی و کشف زبان هایزندگی سلول در بدن، جدای اواکسن اسپایکوژن ضد کروناتلاشی جدید در درمان ام اسمستند جهان متصلشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیآزار دیگری، آزار خود استجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز اچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و کلمه حتی برای کسانورزش در کمر دردتنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیمامغز ناتوان از توجیه پیداحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب فناوری هوش مصنوعی نحوه خچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر به مریخ در 39 روزژن همه چیز نیستتوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امیدوار باش حتی اگر همه چمغز به تنهایی برای فرهنگ حوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسفرایند حذف برخی اجزای مغچاالش ها در تعیین منبع هواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرموجود بی مغزی که می تواندسلام تا روشناییکمردرد و علل آنتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینانرژی بی پایان در درون هرمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام قلب را نشکننرمش های مفید برای درد زااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوشمندی کیهانروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بمکانیزمهای دفاعی در برابسودمندی موجودات ابزی بر کودکان را برای راه آماده تیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااهرام مصر از شگفتی های جهنقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردقدرت ذهنچراروياها را به یاد نمی آاطلاعاتی عمومی در مورد مچراروياها را به یاد نمی آاطلاعاتی عمومی در مورد مهدف از تکامل مغزریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکماده ای ضد التهابیسکوت و نیستیکتاب زیست شناسی باورتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزایمپلانت مغزی کمک میکند نقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آلزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمبه کدامین گناه کشته شدندوقتی پر از گل شدی خودت را راز تغییربسیاری از بیماری های جدیمخچه تاثیر گذار بر حافظهستم، بی پاسخ نیستگل خاردار، زیباستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازایجاد احساساتچندین ماده غذایی که ماننخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن واقعیت چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تمرگ و میر بسیار بالای ناشسردرد تنشنگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیننوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی یا حماقت طبیعزندگی، مدیریت انرژیواکسن دیگر کرونا ساخته شتمایل زیاد به خوردن بستنمشکل از کجاستشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سآسيب میکروواسکولاریا آسمعنی روزهجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزنچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و بیان نتیجه ساختماوزن حقیقی معرفت و شناختتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقمغز و اخلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(فیلمی بسیار جالب از تغیینگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر تجهیزات ناسا به مریخ ژن هوش و ساختارهای حیاتی تولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدواری و مغزمغز بیش از آنچه تصور میشوحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی فراتر از دیوارهای باورناتوانی از درمان برخی ویاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش احساسیرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهموجودات مقهور ژنها هستندسلاح و راهزنیکمردرد با پوشیدن کفش مناتوهم جداییپروانه ی آسمانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیانرژی تاریکنفرت، اسیب به خود استحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویقیچی ژنتیکینرمش های مفید در سرگیجهاستخوان های کشف شده، ممکهوشیاری و وجودروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایما انسانها چه اندازه نزدسی و سه پل اصفهانکوری گذرای ناشی از موبایتکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون اولویت بندی ها کجاستنقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بقدرت عشققضاوت ممنوعنزاع بین جهل و علم رو به پاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهدف از خلقت رسیدن به ابزاریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاماده، چیزی نیستسکوت، پر از صداکتاب طبیعت در قالب هندسهتکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرلزوم سازگاری قانون مجازاهفت چیز که عملکرد مغز تو به امید روزهای بهتروقتی تو از یاد گرفتن باز راست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیمدل همه جانبه نگر ژنرالیستون فقرات انسان دو پا جلگل زندگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهایران بزرگچندجهانیخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سواقعیت های متفاوتتفاوت ایستایی و تکاپومرگ انتقال است یا نابود شسردرد سکه ایگاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زونیسومایدواکسن دیگری ضد کرونا از دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمشکلات نخاعیشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواآسیب ها ناشی از آلودگی هومعادله ها فقط بخش خسته کنجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بنکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و بیان، در سایه پیشروزوز گوشتو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و همغز و اخلاقحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجباریفیزیک مولکولها و ذرات در نگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر دشوار اکتشافژن یا نقشه توسعه مغز و نقتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدی به این سوی قبر نیستمغز برای فراموشی بیشتر کحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنفرد موفقناتوانی در شناسایی چهره از روده تا مغزهوش احساسیرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومموسیقی نوسلسله مباحث هوش مصنوعیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آعلم و روحتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی تونقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنرمش های موثر در کمردرداستروژن مانند سپر زنان دهوشیاری و افسردگیروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تما انسانها چه اندازه نزدسیلی محکم محیط زیست بر انکی غایب شدی تا نیازمند دلتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناولین مورد PML به دنبال تکنقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، ردر ناامیدی بسی امید استقطار پیشرفتنزاع بین علم و نادانی رو اعتماد به خودهر چیز با هر چیز دیگر در ترژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و ماده، چیزی بیش از یک خلا سکته مغزیکتاب، سفری به تاریختکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمان به رویانقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنلزوم عدم وابستگی به گوگل هفت سین یادگاری از میراث به بالا بر ستارگان نگاه کویتنام نوعی کرونا ویروس رجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نممدل هولوگرافیک ژنرالیزهستارگانی قبل از آغاز کیهگلوله ی ساچمه ایتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیایرادهای موجود در خلقت بنه به اعدامخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنواقعیت و مجازتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمرگ تصادفیسردرد عروقی میگرنگاهی مغز بزرگ چالش استآب زندگی است قسمت اولجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکمنبع هوشیاری کجاست قسمت زونا به وسیله ویروس ابله واکسن سرطانتمدن پیشرفته ی پیشینیانمشکلات بین دو همسر و برخیشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج آشنا پنداریمعجزه های هر روزهجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و تکلم برخی بیماریهیک پیام منفرد نورون مغزی تو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز و سیر تکامل ان دلیلی حقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستفیزیک و هوشیارینگاه از بیرون مجموعهاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک تا کمرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفرنامه سفر به بم و جنوب ژن ضد آلزایمرتولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغفرد یا اندیشهنادیدنی ها واقعی هستنداز سایه بگذرهوش در طبیعترویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اموسیقی هنر مایع استسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکنگره بین المللی سردرد دتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی خلا ممکن استنقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسقانون مندی نقشه ژنتیکی منرمشهای مهم برای تقویت عاسرار آفرینش در موجهوشیاری کوانتومیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های ما اکنون میدانیم فضا خالسینوریپا داروی ترکیبی ضدکیهان خود را طراحی میکندتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد پیوند سر در اننقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر هم تنیدگی مرزها و بی ملمس کوانتومینزاع بین علم و جهل رو به پاعتماد به خودهر جا که جات میشه، جات نیرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانماست مالیسال سیزده ماههکتابخانهتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداین پیوند نه با مغز بلکه نقش غذاها در کاهش دردهای حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری مقاومت به عوارض فشار خون هم نوع خواری در میان پیشیبه بالاتر از ماده بیندیشویتامین E برای فعالیت صحرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیمدل هولوگرافیک تعمیم یافسخن نیکو مانند درخت نیکوگلوئونتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیایستادن در برابر آزادی بنه جنگ و نه خونریزیخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریواقعیت و انعکاستفاوتهای جنسیتی راهی برامرگی وجود نداردسرطان کمیت گراییگذر زمان کاملا وابسته به آب زندگی است قسمت دومجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماننوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیباترین چیز در پیر شدنواکسن سرطانتمدن بشری و مغز اخلاقیمشکلات روانپزشکی پس از سشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینآشنا پنداریمعجزه ی چشمجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت چیک پیشنهاد خوب برای آسان تو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیمغز کوانتومیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدفیزیکدانان ماشینی برای تنگاه از دور و نگاه از نزداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانطلای سیاهتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتمغز بزرگ چالش است یا منفعحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی فرد حساس از نظر عاطفی و بنادانی در قرن بیست و یکم،از علم جز اندکی به شما داهوش عاطفی قسمت 11رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختمیهمانهای ناخوانده عامل سم زنبور ، کلیدی برای وارکنگره بین المللی سردرد دتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانسان قدیم در شبه جزیره عنقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتقانون گذاری و تکاملچرا ماشین باید نتایج را پاسرار بازسازی اندام هاهوش، ژنتیکی است یا محیطیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم ما از اینجا نخواهیم رفتسیگار عامل افزایش مرگ ومکیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین هیبرید بین انسان و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراننقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیلوب فرونتال یا پیشانی مغنسبیت عام از زبان دکتر براعداد بینهایت در دنیای مهر حرکت خمیده می شود و هر رژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير ماست مالی با هوش انسانیسانسور از روی قصد بسیاری کجای مغز مسئول پردازش تجتکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاین اندوه چیستنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسمقابله ی منطقی با اعتراضهمه چیز موج استبه جای محکوم کردن دیگران ویتامین E در چه مواد غذایرحم مصنوعیبعد پنجممدل های ریز مغز مینی برینسخن و سکوتگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشمنداکسی توسین و تکامل پیش اچه زیاد است بر من که در ایخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون دارومنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و واقعیت خلا و وجود و درک متقلید مرحله ای نسبتا پیشمراحل ارتقای پله پله کیهسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماننور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیباترین چیز در افزایش سواکسن ضد اعتیادتمدن زیر آبمشکلات روانپزشکی در عقب شگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مآغاز فصل سرما و دوباره تکمعجزه ی علمجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت ایک آلل ژنتیکی که از نئاندتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیممغز آیندگان چگونه است ؟حقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزفاجعه ی جهل مقدسنگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها ، مغز و ارادهتولترودینپیام های ناشناخته بر مغز طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز بزرگ چالشهای پیش روحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیفردا را نمیدانیمنازوکلسینازدواج های بین گونه ای، رهوش عاطفی قسمت نهمرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان همیوتونیک دیستروفیسماگلوتید داروی کاهش دهنکنترل همجوشی هسته ای با هتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانسان میوه ی تکاملنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنقانون جنگلچرا مغز انسان سه هزار سالاصل بازخوردهیچ چیز همیشگی نیستروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرما اشیا را آنطور که هستندسیاهچاله هاکیست هیداتید مغزتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین تصویر در تاریخ از سنقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پلوتیراستامنسبت ها در کیهانبقای حقیقی در دور ماندن اهرچیز با یک تاب تبدیل به رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمماشین دانشسانسور بر بسیاری از حقایکرونا چه بر سر مغز می آورتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاین ایده که ذرات سیاهچالنقشه های مغزی جدید با جزیحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسمقابله با کرونا با علم اسهمه چیز در زمان مناسببه خودت مغرور نشوویتامین کارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونامدیون خود ناموجودسخن پاک و ثابتگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هوشیاراگر فقط مردم میفهمیدند کنه عدم مطلق بلکه عدم با قاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسوالزارتان داروی ضد فشار تقلید از روی طبیعتمرز مرگ و زندگی کجاستسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماننورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگودرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست قسمت زیر فشار کووید چه باید کرواکسن علیه سرطانتمدنی قدیمی در شمال خلیج مشاهده گر جدای از شیء مشاشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب آغاز مبهم آفرینشمعجزه ی علم در کنترل کرونجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت دیک جهش ممکن است ذهن انسانتو آرامش و صلحیپول و شادیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در امغز انسان ایا طبیعتا تماحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مفاصله ها در مکانیک کوانتنگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين منبع خواب و رویاسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنهای مشترک بین انسان و وتومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانفجار و توقف تکاملی نشامغز بزرگ و فعال یا مغز کوحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکنفرزندان زمان خودنباید صبر کرد آتش را بعد اسکار، لگوی هوشمندهوش عاطفی قسمت هفتمرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشمیگرن و پروتئین مرتبط با سندرم کووید طولانیکنترل جاذبهتوانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان ها می توانند میدان نقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرقانون جنگلچرا مغزهای ما ارتقا یافت اصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ وقت خودت را محدود به روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوما به جهان های متفاوت خودسیاهچاله های فضایی منابعکیست کلوئید بطن سومتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین دارو برای آتاکسی فاولین دروغنقش درختان در تکاملحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنسبت طلایی، نشانه ای به سبلندی در ذهن ما درک بلندیهز ذره، یک دنیاسترژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمامبانی ذهنی سیاه و سفیدساهچاله ها تبخیر نمیشودکریستال هاتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداینکه به خاطرخودت زندگی نقص در تشخیص هیجانات عامحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریملاحظه های اخلاقی دربارههمه چیز در زمان کنونی استبه دنبال رستگاری باشویتامین کا و استخوانرساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونامدیریت اینترنت بر جنگسختی ها رفتنی استگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان های بسیار دیگراگر میدانی مصیبت بزرگتر نهایت معرفت و شناخت درک عاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبواکنش های ناخودآگاه و تقتقلید از طبیعتمرز بین انسان و حیوان کجاشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماننورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیرفون داروی ضد ام اسواکسنی با تاثیر دوگانه اتمرکز و مدیتیشنمشاهده آینده از روی مشاهشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمعجزه در هر لحظه زندگیجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجچگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت سیک رژیم غذایی جدید، می توتو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریمغز انسان برای ایجاد تمدحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاه دوبارهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و منتظر نمان چیزی نور را بهسفری به آغاز کیهانژنهای هوش ، کدامندتومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانقراض را انتخاب نکنیدمغز بزرگترین مصرف کننده حباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخوانفرضیه ای جدید توضیح میدهنبرو و انرژی مداوماساس انسان اندیشه و باور هوش عاطفی قسمت پنجمروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمیگرن سردردی ژنتیکی که بسندرم گیلن باره به دنبال کندر در بیماریهای التهابتوازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان یک کتابخانه استنقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتقانونمندی و محدودیت عالمچرا ویروس کرونای دلتا وااصل علت و تاثیرهیچ کاری نکردن به معنی چیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنما با کمک مغز خود مختاريمسیاهچاله ها، دارای پرتو کاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آم