دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جهش تمدنی عجیب و شگفت انسان

جهش تمدنی عجیب در انسان
تاریخ پذیرفته شده ی انسانیت، بر اساس پیشرفتی است که با هومینیدهای نخستین(انسان نماهای نخستین)شروع شد.
این هومینیدها ابزارهای سنگی را توسعه دادند و پس از آن، توانایی شکار حیوانات و فرایندهای کشاورزی و دیگر تکنولوژی ها را در تمدن ابتدایی ایجاد کردند.
چگونه می‌شود اگر این تاریخچه، ناکامل بوده باشد و مدارکی از یک تمدن قدیمی تر و پیشرفته تر، پیدا شود که به تکنولوژی های پیشرفته دسترسی داشت و می توانست شاهکاری را ایجاد کند که امروز ما فقط خواب آن را می‌توانیم ببینیم؟!
نسیم هرمیان پژوهشگر ایتالیایی ایرانی فیزیک کوانتوم و هوشیاری
جهش ناگهانی تمدن بشری، بدون سابقه ی تمدنی قبلی، با اصول تکامل کند مادی قابل توجیه نیست.(به مباحث مربوط به تمدن سومریدر همین کانال مراجعه شود.)


https://www.facebook.com/100044076761942/posts/699472974865255/?mibextid=Nif5oz


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک قسمت شصت و دواختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجررویا تخیل یا واقعیتگنجینه ای به نام ویتامین مرگ و سوال از قاتلتو باید نیکان را به دست بسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا رژیم غذایی گیاهی سلانمای موفقیتشاید درست نباشداین پیوند نه با مغز بلکه جهان در حال ایجاد و ارتقامنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط ماده و انرژیخواب زمستانی سلول های سرهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دروزهای بد باقی نمیماندگاهی جهت را عوض کنمستند جهان متصلتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر فاجعه ی جهل مقدسنهایت معرفت و شناخت درک عشربت ضد خلطایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش حقیقی زبان قسمت دومخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های مریه زغالیپوشاندن خود از نورمعجزه ی چشمتوپیراماتآشنا پنداریسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی فرد یا اندیشهنوار عصب و عضلهضررهای مصرف شکر و قند بر ابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت جستجوی هوشیاری در مغز مامنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز آغاز خلقت تا نگاه انسادفاع از پیامبرهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان ساده ی روماتیسمبررسی مغز با امواج مادون راه های جدید برای قضاوت رپیر شدن حتمی نیستمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دقلب دروازه ی ارتباطنوعی سکته مغزی ، وحشتناک عقلانیت بدون تغییرابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحل مشکلمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانادرک و احساسبشریت از یک پدر و مادر نیرشد مغز فرایندی پیچیده اپرواز از نیویورک تا لوس آمغز برای فراموشی بیشتر کتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل قدرت مردمچگونه انتظارات بر ادراک عوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حریص نباشمیدان بنیادین اطلاعاتاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از درختان اشعار زمینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزنان باهوش ترآمارهای ارائه شده در سطح نقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان لا اکراه فی الدیننگاه حقیقی نگاه به درون اعشق، شلوغ کردن نیستابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت چهل و دومماپروتیلیناز تکامل تا مغز از مغز تا دانشمندان روشی برای تبدیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معزیباترین چیز در پیر شدنآیا ممکن است موش کور بی منقش آتش در رسیدن انسان بهسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جلوتر را دیدنملاحظات بیهوشی قبل از جرنادانی در قرن بیست و یکم،اثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت پنجاه و شمجرم، گاهی قربانی استاسکلت خارجی در درمان اختداروی جدید ای ال اسویرایش DNA جنین انسان، بررقیبی قدرتمند در برابر مبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد زبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بینقش زبان در سلطه و قدرت اشواهدی از دنیسوان(شبه نئاولین تصویر در تاریخ از سجهان مشارکتیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت شصت و ششاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاترویا حقی از طرف خداگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ انتقال است یا نابود شتو برای خزیدن خلق نشده ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خوابآیا رژیم غذایی گیاهی سلانمایش تک نفرهشایسته نیست در جیب خود قراین اندوه چیستجهان ریز و درشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط متقابل با همه ی حیخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندروزهای سختگذر زمان کاملا وابسته به مشکل از کجاستتومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر فاصله ها در مکانیک کوانتنهایت در بی نهایتشش مرحله تکامل چشمایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیجوسازی مدرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش حقیقی زبان قسمت سومخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودرمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دریواستیگمینپیموزایدمعجزه ی علمتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سفرد حساس از نظر عاطفی و بنوار عصب و عضلهضررهای شکر بر سلامت مغزابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واحفره در مغزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز انفجار بزرگ تا انفجار دفاع در برابر تغییر ساختهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهدرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی و اپروچ جدید بر بیمراه های جدید برای قضاوت رپیشینیان انسان از هفت میمغز کوانتومیتکینگیافسردگی و ساختار مغزسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزقلب روباتیکنیکولا تسلاعقیده ی بی عملابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حلقه های اسرارآمیزموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسکمردرد و علل آندرک کنیم ما همه یکی هستیمبعد پنجمرشد مغز علت تمایل انسان بپروتئین های ساده ی ابتدامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزقدرت و شناخت حقیقتچگونه به سطح بالایی از هوعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حرکات چشم، ترجمه کننده ی میدازولام در درمان تشنج از تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی درد و درستفاوتهای جنسیتی راهی برازنجیرها را ما باید پاره کآن چیزی که ما جریان زمان چقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نگاه دوبارهعصب حقوق نورولووابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت چهل و سومماجرای جهل مقدساز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اسزیباترین چیز در افزایش سآیا ما کالا هستیمنقش انتخاب از طرف محیط، نسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجمجمه انسان های اولیهممانتین یا آلزیکسا یا ابنازوکلسیناجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیمحل درک احساسات روحانیاسکار، لگوی هوشمندداروی جدید برای میاستنی ویشن پرورموزی از نخستین تمدن بشربازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهنقش سجده بر عملکرد مغزشیشه ی بازالتی و سیلیکوناولین دارو برای آتاکسی فجهان معنامنابع انرژی از نفت و گاز جهان هوشمندمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک سی و هفتماختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیبادر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده تورویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ تصادفیتو تغییر و تحولیسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خواب چیستآیا راهی برای رفع کم آبی چند نرمش مفید برای کمردرشادی، پاداش انجام وظیفهاین ایده که ذرات سیاهچالجهان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط چاقی و کاهش قدرت بخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنتروش مقابله مغز با محدودیگذشته را دفن کنمشکلات نخاعیتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر فاصله ی همیشگی تصویر سازنهادینه سازی فرهنگ اختلاششمین کنگره بین المللی ساکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیجامعه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش خود را چگونه میشناسخدا موجود استهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدرمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانهریاضیات یک حس جدید استپیموزایدمعجزه ی علم در کنترل کرونتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارفردا را نمیدانیمنوار عصب و عضله مهم در تشضعیف و قویابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوحق انتخابمنبع خواب و رویااز بار خود بکاه تا پرواز دقیق ترین تصاویر از مغز اهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ودرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی ژنها در تشخیص بیماراه پیروزی در زندگی چیستپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزقلب را نشکننیاز به آموزش مجازی دیجیعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحمله ویروس کرونا به مغزموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تدو داروی جدید برای میاستهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگبعد از کرونارشد در سختی استپروتز چشممغز بزرگ چالش است یا منفعتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشقدرت کنترل خودچگونه باغبانی باعث کاهش عوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحرکت چرخشی و دائمی کیهانمکان زمان یا حافظه زماناز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تدرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشزندگی فعال و مثبت روند آلآنچه ناشناخته است باید شنقش قهوه در سلامتیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟سختی ها رفتنی استتغییرلایو دوم دکتر سید سلمان فنگاهی بر قدرت بینایی دراعصب سیاتیکابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت نهمماجرای عجیب گالیلهاز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نیندذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنزیر فشار کووید چه باید کرآیا ما تنها موجودات زنده نقش اتصالات بین سلولهای سردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجنین مصنوعیمن کسی در ناکسی دریافتم نباید صبر کرد آتش را بعد اجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دمحل درک احساسات روحانی داساس انسان اندیشه و باور داروی جدید برای کاهش وزنواقعیت فیزیکی، تابعی از رمز و رازهای ارتباط غیر کبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخنقش غذاها و موجودات درياشکل های متفاوت پروتئین هاولین دروغجهان هوشیارمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت پنجاه و اختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخورددر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمررویاهای پر رمز و حیرتی درگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگی وجود نداردتو جهانی هستی که خودش را سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکفلج دوطرفه عصب 6 چشمآیاما مقهور قوانین فیزیکچند جهانیشب سیاه سحر شوداین ابتدای تناقض هاستجهانی که نه با یک رخداد و منبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط هوش ساختار مغز و ژخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولیروش های صرفه جویی در ایجاگریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات بین دو همسر و برخیتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگفتون های زیستیچهار میلیارد سال تکامل بصبور باشاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلجاودانگی مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز فرد ایستا و متعصب بگذرخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده درمان آرتروز با ورزش موضبرخی اصول سلامت کمرریتوکسیمابپیچیدگی های مغزمگسمعجزه در هر لحظه زندگیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزفرزندان زمان خودنوار عصب و عضله تعیین محلطلوع و حقیقتابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استحقیقت قربانی نزاع بین بی منتظر نمان چیزی نور را بهاز بحث های کنونی در ویروسدل به دریا بزنهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامنددرمان سرگیجه بدون داروبررسی بیماری التهابی رودراه انسان شدن، راه رفتن وپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکقوی تر باشچیز جدید را بپذیرعلم و روحابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سحمایت از طبیعتمورد نادر همپوشانی دو بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتبعد از کرونارشد، رسیدن به یک هدف نیستپروتز عصبی برای تکلممغز بزرگ چالشهای پیش روتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتقدرت انسان در نگاه به ابعچگونه تکامل مغزهای کنونیعید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استحس متفاوتمکانیک کوانتومی بی معنی از تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده درد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از روی طبیعتزندگی هوشمند در خارج از زآنچه واقعیت تصور میکنیم نقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زلبخند بزن شاید صبح فردا زنگاهی بر توانایی اجزاي بعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت چهارمماده ی تاریکاز تکامل تا مغز، از مغز تدائما بخوانوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیزیرفون داروی ضد ام اسآیا مصرف مولتی ویتامین هنقش تیروئید در تکامل مغزسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاجنگ هفتاد و دو ملت همه را من پر از تلخیمنبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت بیست و چهاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دمحدودیت چقدر موثر استاستفاده از مغز، وزن را کمداروی جدید برای ای ال اسواقعیت چند سویهرمز گشایی از اتصالات مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)مدل های ریز مغز مینی برینتنهایی رمز نوآوری استزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آنقش غذاها و موجودات درياشکل پنجم مادهاولین سلول مصنوعیاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان های بسیار دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت بیست و پادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی در محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدرویای شفافگوشه بیماری اتوزومال رسسمراحل ارتقای پله پله کیهتو جدای از کیهان نیستیسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکفن آوری های جدید علیه شناآگاهی فراتر از آگاهیچند جهانیشبیه سازی میلیون ها جهان اینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط پیوسته ی جهانخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدر عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز دروش هایی برای کم کردن اضطگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات روانپزشکی پس از ستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشفروتنی معرفتیچهار ساعت پس از کشتار خوکصبر لازمه ی پیروزی استاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییجایی برای یاد گرفتن باقی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز مخالفت بشنوخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اطلاعات روانشناسی مریسدیپلام تنها داروی تایپیچیدگی های مغزی در درک زمعرفت و شناختتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمفرضیه ای جدید توضیح میدهنوبت کودکانطلای سیاهابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغحقیقت آنطور نیست که به نظمنتظر زمان ایده آل نشواز تلسکوپ گالیله تا تلسکدلایلی که نشان میدهد ما بهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان سرطان با امواج صوتبررسی سیستم تعادلی بدن اراه بی شکستپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهقیچی ژنتیکیچیزی منتظر شناخته شدنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان حوادث روزگار از جمله ویرموسیقی نواز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری بعد از کرونا دلخوشی بیهوز گهواره تا گورپرورش مغز مینیاتوری انسامغز بزرگ و فعال یا مغز کوتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولقدرت ذهنچگونه جمعیت های بزرگ شکل عامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزحس چشایی و بویاییمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتزندگی و داراییآنچه حس می کنیم، نتیجه ی نقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خولحظات خوش با کودکاننگاهت را بلند کنغم بی پایانابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت نوزدهمماده ی خالیاز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای مصرفی در ام اسوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیرک ترین مردمآیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش حفاظتی مولکول جدید دسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودجنگ و تصور از جنگمن بی من، بهتر یاد میگیرمحس و ادراک قسمت بیست و یکاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتمحدودیت های حافظه و حافظاستفاده از نظریه ی تکامل داروی جدید برای دیابتواقعیت چیسترمز پیشرفت تواضع است نه طبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پمدیون خود ناموجودتنبیه چقدر موثر استزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آنقش غذاها و موجودات درياشکرگزار هر چیزی باش که دانقش غذاها در کاهش دردهای شکست حتمیايندگان چگونه خواهند دیدجهان هایی در جهان دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت شصت و چهاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنروان سالمگوشت خواری یا گیاه خواریمرز مرگ و زندگی کجاستتو دی ان ای خاص ميتوکندريسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکفناوری هوش مصنوعی نحوه خچند جهانی و علمشبیه سازی سیستم های کواناینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط انسانی، محدود به خودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمندانروش هایی برای جلوگیری از گزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی در عقب توهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیفروتنی و غرورنون و القلمصبر و واقعیتاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرجایی خالی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تخدای رنگین کمانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدرمان تومورهای مغزی با ابرخی بیماری ها که در آن بریشه های مشترک همه ی موجوپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز فکر میکند مرگ برای دیتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتفساد اقتصادی سیتماتیک درنور از عمق تاریکیطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت افرادمنحنی که ارتباط بین معرفاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدنیا فریب و سرگرمیهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابدرمان ضایعات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانرابطه تشنج و اوتیسمپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمدتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچیزی خارج از مغزهای ما نیعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهحکمت الهی در پس همه چیزموسیقی هنر مایع استاز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه در کاهش دردهای کمهیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد ددرک دیگرانبعد از کرونا دلخوشی بیهوزمین در برابر عظمت کیهانپرکاری تیروئیدمغز بزرگترین مصرف کننده تکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانقدرت عشقچگونه جمعیت های بزرگ شکل عادت همیشه خوب نیستابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودحس و ادراک (قسمت اول )ما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذزندگی بی دودآنها نمیخواهند دیگران رانقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا سریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی لرزش ناشی از اسیب به عصبچالش هوشیاری و اینکه چرا غم بی پایانابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت هفتمماده ای ضد التهابیاز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ام اسویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانزیست شناسی کل در جزء فراکآیا همه جنایت ها نتیجه بینقش حیاتی تلومر دی ان آ دسطح آگاهی، رخدادهای زندگتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزجنگ داده هامننژیتحس و ادراک قسمت بیست و دواحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسمحدودیت درک انساناستفاده از هوش مصنوعی در داروی جدید ضد میگرنواقعیت چیسترمز بقای جهش ژنتیکیبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بمدیریت اینترنت بر جنگتهدیدهای هوش مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشگفت نیست من عاشق تو باشمايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهمنابع انرژی از نفت و گاز حساسیت روانی متفاوتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم در ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناروبات ها قول میدهندگیلگمش باستانی کیستمرز بین انسان و حیوان کجاتو در میانه ی جهان نیستی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکفواید روزه داری متناوبچند روش ساده برای موفقیتشبکه های مصنوعی مغز به دراینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط از بالا به پایین مخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان نابینایان آیا ممکنبرای تمدن سازی، باید در بروش هایی ساده برای کاهش اگزارش یک مورد جالب لخته ومشاهده گر جدای از شیء مشاتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبفرگشت و تکامل تصادفی محض نوآوری ای شگفت انگیز دانصبر بسیار بایداگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریجاذبهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددرمان تشنجبرخی بیماری های خاص که بدریشه های مشترک حیاتپیوند مغز و سر و چالشهای مغز قلبتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینفشار و قدرتنور درونطوفان زیباییابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت انسانمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکنیکی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهدرمانهای بیماری پارکینسبرطرف کردن خشونت را از خارادیوی مغز و تنظیم فرکانپپوگستمغز انسان برای شادمانی طتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاقانون مندی نقشه ژنتیکی مچیزی شبیه نور تو نیستعلم بدون توقفابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیحافظه میتواند بزرگترین دمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و هیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هدرک درست از خود و هوشیاریتفکر قبل از کارزمین زیر خلیج فارس تمدنی پرتوهای صادر شده از سیاهمغز حریص برای خون، کلید تتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمقضاوت ممنوعچگونه حافظه را قویتر کنیعادت کن خوب حرف بزنیابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبحس و ادراک (قسمت دوم )ما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی در جمع مواردی را برآنژیوگرافی از مغزنقش مرکز تنفس سلولی در بیتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوچالش هوشیاری و اینکه چرا غیرقابل دیدن کردن مادهابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت هفدهمماده، چیزی نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیویتامین E برای فعالیت صحذهت را روی چیزهای مفید متباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیزیست شناسی باور حقیقت یا آیا هوش مصنوعی می تواند ننقش خرچنگ های نعل اسبی درسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصجنبه های موجی واقعیتمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت بیست و سواحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احمخچه فراتر از حفظ تعادلاستفاده از انرژی خلاداروی جدید ضد الزایمرواقعیت های متفاوترمز جهانبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبمداخله ی زیانبار انسانتو یک معجزه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت سزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتینقشه های مغزی جدید با جزیشگفت انگیز بودن کیهانايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهمنابع بی نهایت انرژی در دخفاش کور و انسان بینا؟ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شروبات های ریز در درمان بیگیاه بی عقل به سوی نور میمرز جدید جستجو و اکتشاف، توقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکفیلمی بسیار جالب از تغییچندین ماده غذایی که ماننشبکیه های مصنوعیایندرالجهش های ژنتیکی مفید در سامنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط بین هوش طبیعی و هوخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو بایروش جدید تولید برقگشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده آینده از روی مشاهتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غبافراموش کارها باهوش تر هسنوار مغز مشاهده ی غیر مستصد قدح، نفتاده بشکستاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهجاذبه و نقش آن در شکلگیریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرمان جدید ALSبرخی توجهات در ببمار پاررژیم های غذایی و نقش مهم پیوند اندام از حیوانات بمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیفضا و ذهن بازنوروفیبروماتوزطولانی ترین شبابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحقیقت اشیامنشاء کوانتومی هوشیاری ااز تکینگی تا مغز و از مغز دنیای شگفت انگیز کوانتومهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلنددرماندگی به دلیل عادت کربزرگ فکر کنراز تغییرپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع مقانون گذاری و تکاملنکاتی در مورد تشنجعلم در حال توسعهابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیحافظه های کاذبمیوتونیک دیستروفیاز تکینگی تا مغز از مغز تدوپامین قابل حل در آبهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهدرک عمیق در حیواناتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزمان چیستپرتوزایی از جسم سیاهمغز در تنهایی آسیب میبینتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیقطار پیشرفتنگاه من، نگاه تو و یا حقیعادت کردن به نعمتابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت 67ما اکنون میدانیم فضا خالاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیزندگی در سیاهچالهآنان که در قله اند هرگز خنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرتغییر عمودی سر انسان از پلزوم گذر انسان از حدها و چالش هوشیاری و اینکه چرا غرور و علمابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک قسمت هجدهمماده، چیزی بیش از یک خلا از تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وویتامین E در چه مواد غذایذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبزیست، مرز افق رویداد هستآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنقش داروهاي مختلف معروف شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانجنسیت و تفاوت های بیناییمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیستماحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاستفاده از سلول های بنیاداروی سل سپتواقعیت و مجازرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدارک ژنتیکی چگونه انسانتو یک جهان در مغز خودت هستو کجای جهانیزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی نقشه با واقعیت متفاوت اسشگفت زده و حیران باشای نعمت من در زندگیمجهان کنونی و مغز بزرگتریمنابع جدید انرژیخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیردر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دروبات کیانگیاه خواری و گوشت خوار کدمرزهای حقیقی یا مرزهای تتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکفیروز نادریچندجهانیشباهت مغز و کیهانایا کوچک شدن مغزانسان الجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت مغز انسان و فخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطروش صحبت کردن در حال تکامپل جویی اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورفراموشی همیشه هم بد نیستنوار مغز با توضیح دکتر فاصدای بم با فرکانس پایین، اگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی ججبران از دست رفته هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است درمان جدید میگرن با انتی برخی توصیه ها برای واکسیرژیم های غذایی و نقش مهم پیوند اندام حیوانات به امغز مانند تلفن استتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیفضای قلب منبع نبوغ استنورون هاي مصنوعی می توانطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت تنها چیزی است که شامهمان ناخواندهاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله هوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوندرها بسته نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورراست دستی و چپ دستیپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر شتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهقانون جنگلچگونه مولکول های دی ان ایعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست میگرن و پروتئین مرتبط با از تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاههیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابدرگیری قلب در بیماری ویرتفکر خلا ق در برابر توهم زمان و مکان، ابعاد کیهان پرسش و چستجو همیشه باقی امغز را از روی امواج بشناستأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانقطره قطرهنگاه مادی غیر علمی استعادت بد را ترک کنابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت 74ما از اینجا نخواهیم رفتاز تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان موفق به بازگردهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهزندگی زمینی امروز بیش از آنزیم تولید انرژی در سلونقش نظام غذایی در تکامل متاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکتغییرات منطقه بویایی مغزلزوم سازگاری قانون مجازاچالش هوشیاری و اینکه چرا غربال در زندگیاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت هشتمماست مالیاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلویتامین کاذره ی معین یا ابری از الکبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج زاویه نگاه ها یکسان نیستآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش درختان در تکاملشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادجنسیت و تفاوت های بیناییمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت دهماحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمخچه ابزاري که وظیفه آن فاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیواقعیت و انعکاسرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمروری بر تشنج و درمان هایمرکز هوشیاری، روح یا بدن تو کز محنت دیگران بی غمیزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما منقص های سیستمی ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیای همه ی وجود منجهان کاملی در اطراف ما پرمناطق خاص زبان در مغزخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانروح و آب حیاتگیرنده باید سازگار با پیمزایای شکلات تلخ برای سلتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیک مولکولها و ذرات در نه ناامیدی بلکه ارتقاشباهت مغز با کیهان مادیایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت انگیز مغز انخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر درددرمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تروشهای نو در درمان دیسک بپل خواجو اصفهانمطالبه ی حق خودتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدفراموشی و مسیر روحانینوار مغز ترجمه رخدادهای صرع و درمان های آناگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاجدا کردن ناخالصی هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز نشانه ها و آثار درک شدخسته نباشی باباهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی درمان های Spinal Muscular Atرژیم ضد التهابیپیوند سر آیا ممکن استمغز مادران و کودکان در زمتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینقفس ذهننورون های ردیاب حافظهطبیعت موجی جهانابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حقیقت خواب و رویامهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استهوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی رجزخوانی هایی که امروز بپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گقانون جنگلچگونه میتوان با قانون جنعلم ساختن برج های چرخانابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست میگرن و خواباز تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب هیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطاندرگیری مغز در بیماری کویتفاوت مغز انسان و میمون هزمان و گذر آن سریع استپرسشگری نامحدودمغز زنان جوانتر از مغز مرتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهلمس کوانتومینگاه محدود و تک جانبه، مشعادت دادن مغز بر تفکرابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت 75ما اشیا را آنطور که هستنداز تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان نورون مصنوعی سهزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی زودگذرآواز خواندن در قفس، نشاننقش نظریه تکامل در شناساسرگردانیتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توتغییرات مغز پس از 40 سالگیلزوم سازگاری قانون مجازاچالش کمبود اندام برای پیمقالاتاتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت هشتاد و نماست مالی با هوش انسانیاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی لیراگلوتیدویتامین کا و استخوانذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنزاوسکا درمان گوشرآیا هوش سریعی که بدون احسنقش ذهن و شناخت در حوادث شنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علجهل مقدسمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت دوازدهماخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمخچه تاثیر گذار بر حافظهاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیواقعیت تقویت شدهرنگین کمانبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستمرکز حافظه کجاستتو پیچیده ترین تکنولوژی زبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونقص در تشخیص هیجانات عامشگفتی های زنبور عسلای آنکه نامش درمان و یادشجهان پیوستهمناطق خاصی از مغز در جستجادغام میان گونه های مختلخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانروح در جهانی دیگر استگالکانزوماب، دارویی جدیمسمومیت دانش آموزان بی گتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیک هوشیارینه به اعدامشباهت های ریشه ای چند بیمایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ارتباط شگفت انگیز مغز انخوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های روشهای شناسایی قدرت شنواپلاسمای غالبمطالبی در مورد تشنجتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهفراموشی آرماننوار مغز در فراموشی هاضایعه ی شبکه لومبوساکرالاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهجدایی خطای حسی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز نظر علم اعصاب یا نرووسخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدرمان جدید ام اسبرخی روش های تربیتی کودکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیوند سر، یکی از راه حلهامغز چون ابزار هوش است دلیتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینقفس را بشکننوروپلاستیسیتی چیستطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت در علم، هرگز نهایی مهندسی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسدرون قفس یا بیرون از آنبزرگترین خطایی که مردم مرحم مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج قانونمندی و محدودیت عالمچگونه مغز ما، موسیقی را پعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاستمیگرن و روزه داریاز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(هیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدرگیری مغز در بیماران مبتفاوت ها و تمایزها کلید بزمان و صبرآلودگی هوا چالش قرن جدیدمغزهای کوچک بی احساستئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیلووفلوکساسیننگاه کلی نگرعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت 78ما به جهان های متفاوت خوداز تکینگی تا مغز- از مغزتدانشمندان یک فرضیه رادیکهستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتدست بالای دستتلاش های جدید در ALSزندگی سلول در بدن، جدای اآینه در اینهنقش هورمون های تیروئید دسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به لزوم عدم وابستگی به گوگل چالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر ویتامین دی بر بیمااتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت هشتاد و شماشین دانشاز خود رها شوداروی تشنجی دربارداریویتامین کا در سبزیجاتذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفزبان فرایند تکاملی برای آیا هشیاری کوانتومی وجودنقش روی و منیزیم در سلامتشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهجهان فراکتالمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سوماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمخاطب قرار دادن مردم، کااستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تواقعیت خلا و وجود و درک مرهبر حقیقیروی و منیزیم در تقویت استگل درون گلدانمرکز حافظه کجاستتو آرامش و صلحیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقطه ی رسیدن به قلهشانس یا نتیجه ی تلاشایمپلانت مغزیجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ادغام دو حیطه علوم مغز و خلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادروح رهاییگام کوچک ولی تاثیرگذارمسمومیت دانش آموزان، قماتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمفیزیک و هوشیارینه به اعدامشباهت کیهان و مغزایا بیماری ام اس (مولتیپجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمارتباط غیرکلامی بین انساخوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدرمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم روشی برای بهبود هوش عاطفپمبرولیزوماب در بیماری چمطالعه ای بیان میکند اهدتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته فرایند پیچیده ی خونرسانینوار مغز در تشخیص بیماری ضایعه ی عروقی مخچهاگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز نظر علم اعصاب اراده آزخطا در محاسبات چیزی کاملهوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدرمان جدید ای ال اس، توفربرخی سلولهای عصبی در تلارژیم غذایی سالم و ضد التهپیوندهای پیچیده با تغییرمغز چگونه صداها را فیلتر تیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله هاترک امروزقله برای دیدن نه برای به نوروز مبارکطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم بمهربانی، شرط موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تده روش موفقیتهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبزرگترین درد از درون است رحم مصنوعیپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالسکته مغزیتشنج چیستقارچ بی مغز در خدمت موجودچگونه مغز پیش انسان یا همعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانحافظه ی هوش مصنوعیمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت ها را به رسمیت بشنازمان واقعیت است یا توهمآلودگی هوا و ویروس کرونامغز، فقط گیرندهتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهلوب فرونتال یا پیشانی مغنگاه انسان محدود به ادراعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دحس و ادراک قسمت 82ما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان ژنی از مغز انسهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرزندگی، مدیریت انرژیآیندهنقش هورمون زنانه استروژنسردرد میگرنتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابتغییرات تکاملی سر انسان مقاومت به عوارض فشار خون چاالش ها در تعیین منبع هوصفحه اصلیاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینحس و ادراک قسمت پنجممبانی ذهنی سیاه و سفیداز درخواست ها جدا شوداروی جدید ALSویتامین بی 12 در درمان دردذرات کوانتومی زیر اتمی قبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروززبان متغیرآیا واکنش های یاد گرفته ونقش روزه داری در سالم و جشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستجهان قابل مشاهده بخش کوچمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سی و هشتماختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگومدل همه جانبه نگر ژنرالیاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت توالزارتان داروی ضد فشار واکنش های ناخودآگاه و تقرویا و واقعیتگل زندگیمرکز خنده در کجای مغز استتو افق رویداد جهان هستیزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملنقطه ای بود و دگر هیچ نبوشانس یا تلاشایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان پر از چیزهای اسرار آمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتقا و تکامل سنت آفرینش خلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانروزه داری متناوب، مغز را گامی در درمان بیماریهای مسیر دشوار تکامل و ارتقاتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزفیزیک آگاهینه بدبخت بلکه نادانشباهت زیاد بین سلول هاي عایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتروز یا خوردگی و التهاخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استدرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرروشی جدید در درمان قطع نخپنج اکتشاف شگفت آور در مومعماری، هندسه ی قابل مشاتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوفرایند تکامل و دشواری هانوار مغزی روشی مهم در تشخضایعات در عصب زیر زبانیاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز نظر علم اعصاب اراده آزخطای ادراک کارماهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدرمان جدید سرطانبرخی سيناپسها طی تکامل و رژیم غذایی ضد التهابیپیوندی که فراتر از امکانمغز ناتوان از توجیه پیداتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو سیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکقله سقوطنوروز یا روز پایانیظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسحقیقت غیر فیزیکیموفقیت هوش مصنوعی در امتاز تکینگی تا مغز از مغز تدهن، بزرگترین سرمایههوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خواباندروغ نگو به خصوص به خودتبسیاری از مجرمان، خودشانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقاتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاقبل از آغازچگونه هموساپينس بر زمین علائم عصبی آلزایمر، با اابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحافظه انسان و حافظه ی هوشمیگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویککوچکی قلبدرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت های بین زن و مرد فقزمان پلانکآلودگی هوا و پارکینسونمغزتان را در جوانی سیم کشتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدلوتیراستامنگاه از بیرون مجموعهعدم درکابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت 87ما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان پاسخ کوانتومی هشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرزندان ذهنیآینده ی انسان در فراتر ازنقش ویتامین K در ترمیم اسسردرد میگرن در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینتغذیه بر ژنها تاثیر داردمقایسه رقابت و همکارینابینایی در نتیجه ی گوشی سوالات پزشکیاثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت پنجاهمباحث مهم حس و ادراکاز روده تا مغزداروی جدید s3 در درمان ام ویتامین بی هفدهرفلکس وتری با توضیح دکتر بار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا یک، وجود داردنقش رژیم غذایی بر رشد و اشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خجهان موازی و حجاب هامنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سی و ششماختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاستیفن هاوکینگ در مورد هداروی ضد تشنج توپیراماتداروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدرویا و کابوسگلوله ی ساچمه ایمرگ چیستتو انسانی و انسان، شایستزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکALS نگاهی کامل بر بیماری وآیا دلفین ها می تواند از نقطه بی بازگشتشاهکار قرنایمپلانت مغزی کمک میکند جهان پر از چیزهای جادویی منبع هوشیاری کجاست قسمت ارتقا یا بازگشت به قبل ازخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اروزه داری و التهاب زیانبگامی در درمان بیماریهای مسئول صیانت از عقیده کیستولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت فیزیکدانان ماشینی برای تنه جنگ و نه خونریزیشباهت زیاد بین سلول هاي عایا تکامل هدفمند استجوانان وطنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش های وارونهخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی درمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زانروشی جدید در درمان نابینپول و شادیمعنی روزهتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوفرایند حذف برخی اجزای مغنوار مغز، مفید و بی خطرضرورت زدودن افکاراگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز واقعیت امروز تا حقیقتخطای حسهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان جدید سرطانبرداشت مغز ما از گذر زمانرژیم غذایی ضد دردپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز و قلب در جنین موش مصنتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانقلب های سادهنورالژیظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت غیر قابل شناختموفقیت در تفکر استاز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمندریای خدابسیاری از بیماری های جدیرساناها و ابر رساناها و عپروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گرتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون قبل از انفجار بزرگچگونه هوشیاری خود را توسعلت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب های کیهانی تو در تومیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسدرگیری اعصاب به علت میتوتفاوت های تکاملی در مغز وزمان به چه دلیل ایجاد میشآلزایمرمغزتان را در جوانی سیمکشتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنگاه از دور و نگاه از نزدعدالت برای من یا برای همهابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت چهلما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان اولین سلول مصنو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالزونیسومایدآینده ی علم و فیزیک در60 ثنقش ژنتیک در درمان اختلاسردرد میگرنی در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندثبت و دستکار ی حافظهمقابله ی منطقی با اعتراضناتوانی از درمان برخی ویپیامهای کاربراناثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت پنجاه و یمبتکران خودشکوفااز سایه بگذرداروی جدید لنفوم و لوکمیویتامین دی گنجینه ای بزررفتار مانند بردهبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریزبان چهار حرفی حیات زمینآیا کیهان می تواند یک شبینقش رژیم غذایی در رشد و اشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکجهان ما میتواند به اندازمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سیزدهماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمدل هولوگرافیک تعمیم یافاستیفن هاوکینگ در تفسیر استخوان های کشف شده، ممکدارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمررویا و خبر از آیندهگلوئونمرگ و میر پنهانتو با همه چیز در پیوندیسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکفقر داده ها در هوش مصنوعیآیا دلفین ها میتوانند بانمیتوان با بیرون انداختنشاهکار شش گوشایمپلانت نخاعی میتواند دجهان دارای برنامهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتوکين تراپی روشی جديد خونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چدر کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهروزه داری و بیمار ی ام اس گاهی لازم است برای فهم و مسئولیت جدیدتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)سلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشافال نیکوچه زیاد است بر من که در ایشجاعت و ترسایجاد احساساتجوانان وطنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش های حقیقی ارزش های غخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانوروشی جدید در درمان سکته مپول و عقیدهمعادله ها فقط بخش خسته کنتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسفراتر از دیوارهای باورنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ضرب المثل یونانیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنجراحی گردن همیشه برای دیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز کجا آمده ام و به کجا میخطر آلودگی هواهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان دارویی سرطان رحم ببرداشتت از جهان رو زیاد راه فراری نیستپیام های ناشناخته بر مغز مغز و اخلاقتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونقلب و عقلنوسانات کوانتومی منبع ماعقل مجادله گرابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حقیقت، آن چیزی نیست که جلمولکول ضد پیریاز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ هوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتدرک فرد دیگر و رفتارهای ابسیاری از بیماری های جدیرستگاری محدود به یک راه نپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ تکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانقبرستان ها با بوی شجاعتچگونه واکسن کرونا را توزعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب هایی تو در تومیدان های مغناطیسی قابل از تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری درب بسته با غیر خود باز متفاوت های زبانی سرمنشا تزمان شگفت انگیزآملودیپین داروی ضد فشار مغط یک گیرنده استتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیلیروپریم داروی ترکیبی ضدنگاه از درون قفس یا بیرونعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت چهل و هفتمانند آب باشاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان تغییر میدان مغوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع زونا به وسیله ویروس ابله آینده با ترس جمع نمیشودنقش گرمایش آب و هوا در همسردرد و علتهای آنتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عثبت امواج الکتریکی در عصمقابله با کرونا با علم اسناتوانی در شناسایی چهره سایتهای دیگراثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و دمتواضع باشاز علم جز اندکی به شما داداروی جدید میاستنی گراویویروس مصنوعیرفتار وابسته به شکلبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریزبان نیاز تکاملی استآیا گذشته، امروز وآینده نقش زنجبیل در جلوگیری از شناسایی سلول های ایمنی ااولین مورد پیوند سر در انجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت ششماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستروژن مانند سپر زنان ددارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که رویا بخشی حقیقی از زندگی گمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ و میر بسیار بالای ناشتو با باورهایت کنترل میشسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکفلج نخاعی با الکترودهای آیا دست مصنوعی به زودی قانمیتوان بر سیاه سیاه نوششاید گوشی و چشمی، آماده شایمان به رویاجهان در حال نوسان و چرخشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط میکروب روده و پارخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغروزه داری سلول های بنیادگاهی مغز بزرگ چالش استمسئولیت در برابر محیط زیتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر فاکسیبتنه عدم مطلق بلکه عدم با قشرکت نورالینک ویدیویی ازایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش حقیقی زبان قسمت اولخار و گلهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردنريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز دمعجزه های هر روزهتوکل بر خداآسانی موفقیتسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سفرد موفقنوار عصب و عضلهضربه مغزی در تصادف راننداپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالجستجوی متن و تصویر به صورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز کسی که یک کتاب خوانده خطرات هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمردرمان زخم دیابتی با تکنوبررسي علل احتمالي تغيير راه نجاتپیدایش زبانمغز و اخلاقتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونقلب یا مغزنوشیدن چای برای مغز مفید عقل سالمابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحقایق ممکن و غیر ممکنمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف هوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریکمردرددرک نیازمند شناخت خویش ابشکه ای که ته نداره پر نمرشته نوروایمونولوژی و نقپروانه ی آسمانیمغز بیش از آنچه تصور میشوتکامل زبانامید نجاتساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های قدم زدن و حرکت دید را تغیچگونه آن شکری که می خوریمعوامل موثر در پیدایش زباابزار بقا از نخستین هماننعناعحد و مرزها توهم ذهن ماستمیدان های کوانتومی خلااز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ایستایی و تکاپوزمزمه ات مانده در گوشمآموزش نوین زباننفرت، اسیب به خود استتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوعلیس دگرامفتامین یا ویاسنگاه از درون مجموعه با نگعشق درونی به یگانگی خلقتابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت چهل و هشتماه رجباز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان روش هاي جدیدی وقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخازیان غذاهای پرچربآیا فراموشی حتمی استنقش پیش زمینه ها و اراده سردرد به دلیل مصرف زیاد متاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجلو رفتن یا عقبگردملاحظه های اخلاقی دربارهنادیدنی ها واقعی هستنداثرات مفید روزه داریهنر فراموشیحس و ادراک قسمت پنجاه و سمجموعه های پر سلولی بدن مازدواج های بین گونه ای، رداروی جدید آلزایمرویروس های باستانی، مغز مرفتار اجتماعی انسان، حاصبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنزبان و کلمه حتی برای کسانآیا پیدایش مغز از روی تصانقش زبان در سلطه و قدرت اشواهدی از نوع جدیدی از حااولین هیبرید بین انسان و جهان مرئی و نامرئیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت شصت و هشتاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی