دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جهش تمدنی عجیب و شگفت انسان

جهش تمدنی عجیب در انسان
تاریخ پذیرفته شده ی انسانیت، بر اساس پیشرفتی است که با هومینیدهای نخستین(انسان نماهای نخستین)شروع شد.
این هومینیدها ابزارهای سنگی را توسعه دادند و پس از آن، توانایی شکار حیوانات و فرایندهای کشاورزی و دیگر تکنولوژی ها را در تمدن ابتدایی ایجاد کردند.
چگونه می‌شود اگر این تاریخچه، ناکامل بوده باشد و مدارکی از یک تمدن قدیمی تر و پیشرفته تر، پیدا شود که به تکنولوژی های پیشرفته دسترسی داشت و می توانست شاهکاری را ایجاد کند که امروز ما فقط خواب آن را می‌توانیم ببینیم؟!
نسیم هرمیان پژوهشگر ایتالیایی ایرانی فیزیک کوانتوم و هوشیاری
جهش ناگهانی تمدن بشری، بدون سابقه ی تمدنی قبلی، با اصول تکامل کند مادی قابل توجیه نیست.(به مباحث مربوط به تمدن سومریدر همین کانال مراجعه شود.)


https://www.facebook.com/100044076761942/posts/699472974865255/?mibextid=Nif5oz


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
لووفلوکساسینتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکریننوزاد ناشنوای متولد شده،تغییر دادن ژنها آیا روزی ذرات کوانتومی زیر اتمی قهمیشه داناتر از ما وجود دمیدان های کوانتومی خلاارتباط از بالا به پایین مزندگی، مراتب هوشیاری استحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهرچیز با یک تاب تبدیل به سخن و سکوتکوچ از محیط نامناسببحثی درباره هوش و تفاوتهعلائم عصبی آلزایمر، با اپاسخ گیاهان در زمان خوردتو کجای جهانیمغز حریص برای خون، کلید تافت هوشیاری به دنبال کاهدر چه مرحله ای از خواب ، رچگونه مغز ما، موسیقی را پلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دوپامین و سروتونیناگر میدانی مصیبت بزرگتر جنگ داده هاهندسه، نمایشی از حقیقتمانند آب باشاز نخستین همانند سازها تزبان متغیروقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت پنجاه و دبه نقاش بنگرسربرولایزینکیست هیداتید مغزماست مالیبرلیتیونعارضه جدید ویروس کرونا سپرسشخدا نور آسمان ها و زمین اتولید مولکول جدید توسط هنقش محیط زندگی و مهاجرت دالگو و عادت را بشکن و در ادر دعواها چه میکنی؟نگاه کلی نگرمن، خود تو هستمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانروبات ها قول میدهندجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکنیکی تا مغز از مغز تزبان، نشان دهنده ی سخنگو ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت شصت و دوبه سیاهی عادت نکنیمشناخت ناشناختهکاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی نرمش ها برای درد زانغیرقابل دیدن کردن مادهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دفاع از پیامبرفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوهم وجودنقش حفاظتی مولکول جدید دامیدواریدرمان پوکی استخوانچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای مقابله با اجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلول های مغزی عامل پارکیواکسن های شرکت فایزر آمرخونریزی مغزی کشندهبیماری لبر و نابینایی آنشکستن مرز دور مغزکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ چیستبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا ما کالا هستیمدو برابر شدن خطر مرگ و میفاصله ها در مکانیک کوانتتوصیه های سازمان بهداشت نقش غذاها و موجودات درياانتظار گذر تندباد؟درمان زخم دیابتی با تکنونجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از ریاضیات یک حس جدید استجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تسماگلوتید داروی کاهش دهنوابسته به دوستی این و آن خواص شکلات تلخبیماری بیش فعالیشبیه سازی میلیون ها جهان گوشه بیماری اتوزومال رسسمسمومیت دانش آموزان، قمابسیاری از بیماری های جدیآیا امکان بازسازی اندامهدید تو همیشه محدود به مقدفرد یا اندیشهتکامل مداومچند جهانیانسان یک کتابخانه استدریای خداچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ها روی مغزابعاد بالاترراه های جدید برای قضاوت رجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر یک پیشنهاد خوب برای آسان خاویار گیاهیبیوگرافیشعار و عملگر جان به جز تو خواهد از خمطالعه ای بیان میکند اهدتفاوت های بین زن و مرد فقآیا دست مصنوعی به زودی قادانشمندان پاسخ کوانتومی قلب های سادهتکامل، نتیجه ی برنامه رینهادینه سازی فرهنگ اختلااولین تصویر در تاریخ از سدرگیری اعصاب به علت میتونزاع بین علم و جهل رو به پمنتظر نمان چیزی نور را بهاحساس گذر سریعتر زمانرشته نوروایمونولوژی و نقحل مشکلهوش عاطفی قسمت ششماستفاده از مغز، وزن را کمسیب یکسان و دیدگاه های متژن یا نقشه توسعه مغز و نقبا طبیعت بازی نکنضررهای مصرف شکر و قند بر تلاش ها برای کشف منابع جدپیموزایدمغز مانند تلفن استآتاکسی فریدریشداروی کنترل چربی خونقبل از آغازتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهتصور ما ازمشکلات و واقعیایمپلانت نخاعی میتواند ددغدغه نتیجه ی نادانی استنعناعموجودات مقهور ژنها هستنداداراوون تنها داروی تاییزمان طلایی سکته ی مغزی راحباب هایی تو در تواسرار بازسازی اندام هاهیچ وقت خودت را محدود به سایه ی هوشیاریکم کردن کالری روشی سودمنبازگشت به ریشه های تکاملظرفیت مغز چقدر استتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان برای شادمانی طآزار حقیقیداروی جدید ضد الزایمرآزار دیگری، آزار خود استداروی سل سپتلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان النوسانات کوانتومی منبع ماتغییر زودتر اتصالات مغزیرفلکس وتری با توضیح دکتر همیشه راهی هستمیدان بنیادین اطلاعاتارتباط بین هوش طبیعی و هوزندان ذهنیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعتماد به خودسخن پاک و ثابتکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره هوش و تفاوتهعلت خواب آلودگی بعد از خوپختگی پس از چهل سالگي به تو کز محنت دیگران بی غمیمغز در تنهایی آسیب میبینافتخار انساندر ناامیدی بسی امید استچگونه مغز پیش انسان یا هملزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر نیروی مغناطیس نباشد رنگ کردن، حقیقت نیستجنبه های موجی واقعیتهنر فراموشیماه رجباز نخستین همانند سازها تزبان مشترک ژنتیکی موجوداوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت پنجاه و سبه نقاش بنگرسردرد میگرنکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیبرنامه و ساختار پیچیده معبارت های مبهم مانند انرپرسش و چستجو همیشه باقی اخدا بخشنده است پس تو هم بتولید مثل فقط با یک مادر نقش مرکز تنفس سلولی در بیالگوی بنیادین و هوشیاریدر سال حدود 7 میلیون نفر نگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانروبات های ریز در درمان بیجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز و از مغز زبان، وسیله شناسایی محیطویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت شصت و ششبه سخن توجه کن نه گویندهشناخت و معرفت، و نقش آن دکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرخی نرمش ها برای زانوغار افلاطونآنها نمیخواهند دیگران رادفاع در برابر تغییر ساختفواید روزه داری متناوبتوهم وجودنقش حیاتی تلومر دی ان آ دامیدواری و مغزدرمان پوکی استخوانچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای کم کردن اضطجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بنیادیواکسن کووید 19 چیزهایی که خواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری میاستنی گراویسشکستگی لگن یا سکته ی مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ و میر پنهانبرداشتت از جهان رو زیاد آیا ما تنها موجودات زنده دو برابر شدن خطر مرگ و میفاصله ی همیشگی تصویر سازتوصیه های غیر دارویی در سنقش غذاها در کاهش دردهای انحراف و حقیقتدرمان ساده ی روماتیسمنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از ریتوکسیمابجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم میلر فیشروابستگی یعنی قلادهخواص شگفت هویجبیماری تی تی پیشبیه سازی سیستم های کوانگوشت خواری یا گیاه خواریمسیر دشوار تکامل و ارتقابسیاری از بیماری های جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخدیدن خدا در همه چیزفرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل چشمچند جهانیانسان باشدرک فرد دیگر و رفتارهای اچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاتفاق و تصادفراه های جدید برای قضاوت رحفره در مغزهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکامل تا مغز، از مغز تسی و سه پل اصفهانیک آلل ژنتیکی که از نئاندخار و گلبیان ژن های اسکیزوفرنی دصبور باشگرفتار محدودیت ها و ابعامعمای اخلاقی قطارتفاوت های تکاملی در مغز وآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان اولین سلول مصنقلب و عقلتکثیر سلول در برابر توقف چهار میلیارد سال تکامل باولین دارو برای آتاکسی فدرب بسته با غیر خود باز منسبیت عام از زبان دکتر برمنتظر نتیجه ی کارهایت بااحساسات کاذبرشد مغز فرایندی پیچیده احلقه های اسرارآمیزهوش عاطفی بیشتر در زناناستفاده از نظریه ی تکامل سیر آفرینش از روح تا مغز ژن ضد آلزایمربالای هر دستی، دستی هستضررهای شکر بر سلامت مغزتلاش های جدید در ALSپیموزایدمغز مادران و کودکان در زمآتاکسی مخچه ای خودایمنداروی تشنجی دربارداریقبل از انفجار بزرگتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله مهم در تشتصور از زمان و مکانایمپلانت استخوانی در آسیذهن ما از در هم شکستن منبهفت چیز که عملکرد مغز تو مورد نادر همپوشانی دو بیادب برخورد با دیگرانزمان، واقعی نیستحد و مرزها توهم ذهن ماستاصفهان زیباهیچ کاری نکردن به معنی چیسایه را اصالت دادن، جز فرکمی زاویه ی دیدت را عوض کبازخورد یا فیدبکعقل مجادله گرتمرکز و مدیتیشنپیدایش زبانمغز انسان رو به کوچک تر شآسيب میکروواسکولاریا آسداروی ضد چاقیلوتیراستامتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسینوشیدن چای برای مغز مفید تغییر عمودی سر انسان از پرفتار مانند بردههمیشه عسل با موم بخوریممیدازولام در درمان تشنج ارتباط شگفت مغز انسان و فزونیسومایدحس و ادراک قسمت چهل و دوماعتماد به خودکوچکی قلببحثی درباره احساسات متفاعماد الدین نسیمی قربانی پدیده خاموش روشن در پارکتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز را از روی امواج بشناسافراد آغاز حرکت خودشان ردر هم تنیدگی مرزها و بی مچگونه هموساپينس بر زمین لزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر داروهای ضد التهاب اگر نعمت فراموشی نبود بسرنگین کمانجنسیت و تفاوت های بیناییهنر حفظ گرهماهیچه ی صبراز نخستین همانند سازها تزبان چهار حرفی حیات زمینوقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه نادیدنی ایمان بیاورسردرد میگرن در کودکانکپسول ژری لاکتماشین دانشبرنامه ی مسلط ژنها در اختعجول نباشپرسشگری نامحدودخدا تاس نمیریزدتولید مثل اولین ربات های نقش نگاه از پایین یا نگاهالگوبرداری از طبیعتدر عید نوروز مراقب تصادف نگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانروبات کیانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تزدودن نقص از هوش مصنوعیویشن پروحس و ادراک سی و هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهشناخت حقیقت یا آرزوهای گکتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کابرخی نرمش های گردنغرور و علمآنژیوگرافی از مغزدقیق ترین تصاویر از مغز افواید روزه داری متناوبتوهم بی خدایینقش خرچنگ های نعل اسبی درامیدی به این سوی قبر نیستدرمان آرتروز با ورزش موضچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای جلوگیری از جهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بنیادی منابع و اواکسن کرونا و گشودن پنجرخواندن، دوست روزهای سختبیماری میاستنی گراویسشگفت نیست من عاشق تو باشمکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرگ و میر بسیار بالای ناشبررسي علل احتمالي تغيير آیا مصرف مولتی ویتامین هدو داروی جدید برای میاستفتون های زیستیتوصیه هایی در مصرف ماهینقشه مغزی هر فرد منحصر بهاندوه در دنیا استدرمان سرگیجه بدون نیاز بنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از ریسپریدونجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز سندرم کووید طولانیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواص عجیب لوبیابیماری خود ایمن اعصاب محشبکه های مصنوعی مغز به درگیلگمش باستانی کیستمسئول صیانت از عقیده کیسبشکه ای که ته نداره پر نمآیا احتمال دارد رویا از آدیدگاه نارسای دوگانه ی مفردا را نمیدانیمتکامل و ارتقای نگاه تا عمچند جهانی و علمانسان جدید از چه زمانی پادرک نیازمند شناخت خویش اچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی بیولوژِیکاتوبان اطلاعات و پلِ بینراه پیروزی در زندگی چیستحق انتخابهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز، از مغز تسیلی محکم محیط زیست بر انیک جهش ممکن است ذهن انسانخارق العاده و استثنایی ببیان حقیقتصبور باشگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعماری، هندسه ی قابل مشاتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان تغییر میدان مغقلب یا مغزتأثیر نیکوتین سیگار بر مچهار ساعت پس از کشتار خوکتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اولین دروغدرختان چگونه بر تشکیل ابچسبیدن به خود، مانع بزرگ منتظر زمان ایده آل نشواخلاق و علوم اعصابرشد مغز علت تمایل انسان بحمله ویروس کرونا به مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از هوش مصنوعی در سیستم تخلیه ی مغز بینشی نژنها نقشه ایجاد ابزار هوبالاترین هدف از دولتضعیف و قویتلاش های جدید در درمان فرپیچیدگی های مغزمگسمغز چون ابزار هوش است دلیآتش منبع انرژیداروی جدید ALSقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنوار عصب و عضله برای تاییتصاویر زیبای رعد و برقایمان به رویاذهن چند جانبه نیازمند نگهفت سین یادگاری از میراث موسیقی نوادراک ما درک ارتعاشی است زمان، اندک استحریص نباشاصل بازخوردهیچ کس مانند تو نگاه نمیکساخت سلول عصبی حتی پس از کمالگرایی دشمن پیشرفتبازسازي مغز و نخاع چالشی عقل در جهان جدید، عجیب استمرکز بر هدفپیر شدن حتمی نیستمغز انسان رو به کوچکتر شدپیراستاممغز ایندگان چگونه استآسیب ها ناشی از آلودگی هوداروی ضد چاقیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تغییرات منطقه بویایی مغزرفتار وابسته به شکلهمیشه، آنطور نیست که هستمکان زمان یا حافظه زمانارتباط شگفت انگیز مغز انزونا به وسیله ویروس ابله هز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت چهل و سوماعتماد بی موردکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره احساساتی غیرعنصر اصلی تعیین واقعیتپروژه ی ژنوم انسانیتو آرامش و صلحیمغز زنان جوانتر از مغز مرافراد بی دلیل دوستدار تو در هم تنیدگی کوانتومیچگونه هوشیاری خود را توسمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اگر نعمت فراموشی نبود بسرهبر حقیقیجنسیت و تفاوت های بیناییهنر دانستنماپروتیلیناز نشانه ها و آثار درک شدزبان نیاز تکاملی استوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت بیست و چهبه هلال بنگرسردرد میگرنی در کودکانکامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱عدم توقف تکامل در یک انداپس از اگو یا بعد از نفسخدای رنگین کمانتولید یا دریافت علمنقش نظام غذایی در تکامل مالتهاب شریان تمپورالدرمان نگهدارنده ی اعتیادنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانروح و آب حیاتجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تسفر فقط مادی نیستواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک- قسمت پنجاه و بهداشت خوابشناخت درون، شناخت بیرون؛کتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرخی یونها و مولکول های مغربال در زندگیآنان که در قله اند هرگز خدل به دریا بزنفواید زیاد دوچرخه سواریتوهم تنهایینقش داروهاي مختلف معروف امیدی تازه در درمان سرطادرمان ام اس(مولتیپل اسکلنابینایی در نتیجه ی گوشی منابع بی نهایت انرژی در دتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانروش هایی ساده برای کاهش اجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بدن تو پیر نیستنواکسن کرونا از حقیقت تاتخواب زمستانی سلول های سربیماری های میتوکندریشگفت انگیز بودن کیهانکشیدن مادی روشی برای جلومرگ و سوال از قاتلبررسی مغز با امواج مادون آیا مغز تا بزرگسالی توسعدو سوی واقعیتفروتنی معرفتیتوضیحی ساده در مورد هوش منقشه های مغزی جدید با جزیاندوه دردی را دوا نمیکنددرمان سرگیجه بدون نیاز بنخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از ریسدیپلام تنها داروی تایجایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز سندرم گیلن باره به دنبال وبینار اساتید نورولوژی دخود جسم و یا تصویربیماری دویکشبکیه های مصنوعیگیاه بی عقل به سوی نور میمسئولیت جدیدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا احتمال دارد رویا از آدیروز و امروزفرزندان زمان خودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتچند روش ساده برای موفقیتانسان خطرناکترین موجوددرک و احساسچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتربیت کودکان وظیفه ای مهاتوسوکسیمایدراه انسان شدن، راه رفتن وحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تسینوریپا داروی ترکیبی ضدیک رژیم غذایی جدید، می توبیداری معنوی یعنی دوستی صبر لازمه ی پیروزی استگربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهتفاوت ایستایی و تکاپوآیا راهی برای بهبود وضعیدانشمندان روش هاي جدیدی قلب دروازه ی ارتباطتأثیر نگاه انسان بر رفتانون و القلمتشنج چیستاولین سلول مصنوعیدرختان اشعار زمیننسبت ها در کیهانمنحنی که ارتباط بین معرفاخلاق پایه تکامل و فرهنگرشد در سختی استحمایت از طبیعتهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از انرژی خلاسیستم تعادلی بدنژنها ، مغز و ارادهباهوش ترین و با کیفیت تریطلوع و حقیقتتلاش های جدید در درمان سرپیچیدگی های مغزی در درک زمغز چگونه صداها را فیلتر آثار باستانی تمدن های قدداروی جدید s3 در درمان ام قدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ویتامین دی بر بیمانوار عصب و عضله تعیین محلتصادف یا قوانین ناشناختهاین پیوند نه با مغز بلکه ذهن هوشیار در پس ماده ی مهم نوع خواری در میان پیشیموسیقی هنر مایع استادراک، فراتر از آنچه معمزمزمه ات مانده در گوشمحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ کس حقیقت را درون مغز ساخت شبکه عصبی مصنوعی با کمردردباغچه ی منعقل سالمتمرکز بر امروزتمساح حد واسط میان مغز کومغز ابزار بقای برتر مادیآسیب روانی شبکه های اجتمداروی ضد تشنج با قابليت تلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپنیوالینتغییرات مغز پس از 40 سالگیرفتار اجتماعی انسان، حاصهمکاری یا رقابتمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط شگفت انگیز مغز انزیان غذاهای پرچربهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت نهماعتیاد و تلاش های درمانی سخت ترین حصارکووید نوزده و خطر بیماری بحران ذهن فیلمی قابل تامعوامل موثر در پیدایش زباپروژه ی ژنوم انسانیتو افق رویداد جهان هستیمغزهای کوچک بی احساسافزایش قدرت ادراکات و حسدر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه واکسن کرونا را توزمقایسه رقابت و همکاریتاثیر درجه حرارت بر مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانروی و منیزیم در تقویت استجهل مقدسهنر رها شدن از وابستگیماجرای جهل مقدساز نظر علم اعصاب یا نرووسزبان و کلمه حتی برای کسانوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه کدامین گناه کشته شدندسردرد و علتهای آنکاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکبرین نت به جای اینترنتعدم تعادل دوپامین، فقط بآلودگی هوا چالش قرن جدیدخدایی که ساخته ی ذهن بشر تولید پاک و فراوان انرژینقش نظریه تکامل در شناساام آر آی جدید با قدرت شگفدرمان نابینایان آیا ممکننگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانروح در جهانی دیگر استجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تسفر نامه سفر به بم و جنوب واقعیت چند سویهحس و ادراک- قسمت بیست و پبهداشت خواب، رمز حافظه ی شناسایی تاریخچه ی تکاملیکتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی اثرات مضر ویتامین دمقالاتآنتی بادی منوکلونال در ددلایلی که نشان میدهد ما بفیلم کوتاه هیروشیما از هتوهم جدایینقش درختان در تکاملامگا سه عامل مهم سلامتدرمان با سلول های بنیادیناتوانی از درمان برخی ویمنابع جدید انرژیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانروش استفاده از بالش طبیجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلول بنیادی و ای ال اسواکسن کرونا ساخته شده توخواب سالم عامل سلامتیبیماری های مغز و اعصاب و شگفت زده و حیران باشکشتن عقیده ممکن نیستمرگ انتقال است یا نابود شبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا همه جنایت ها نتیجه بیدولت یا گروهکفروتنی و غرورتوضیحات دکتر فاطمی در مونقشه با واقعیت متفاوت اساندوهگین نباش اگر درب یا درمان سرگیجه بدون دارونخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از ریشه های مشترک همه ی موجوجاذبههوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغزتسندرم پیریفورمیسوجود قبل از ناظر هوشمندخودآگاهی و هوشیاريبیماری دیستروفی میوتونیشباهت مغز و کیهانگیاه خواری و گوشت خوار کدمسئولیت در برابر محیط زیبعد پنجمآیا بدون ناظر هوشمند هم بدیسک گردنفرضیه ای جدید توضیح میدهتکامل ابزار هوش ، راه پر چندین ماده غذایی که ماننانسان در هستی یا هستی در درک کنیم ما همه یکی هستیمچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه فعالیت های عضله به اتصال مغز و کامپیوترراه بی شکستحقیقت آنطور نیست که به نظهوش احساسیاز خود رها شوسیناپس، شگفتی خلقتیکی از علل محدودیت مغز امبیداری و خواب کدام بهتر اصبر و واقعیتگزیده ای از وبینار یا کنفمعاینه قبل از نوار عصب و تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا راهی برای رفع کم آبی دانشمندان روشی برای تبدیقلب روباتیکتأثیر شیرینی های حاوی لونوآوری ای شگفت انگیز دانتشنج و حرکات شبه تشنجی قااوکرلیزوماب داروی جدید شدرد و درسنسبت طلایی، نشانه ای به سمنشأ اطلاعات و آموخته ها اختلا ل در خود عضلهرشد، رسیدن به یک هدف نیستحوادث روزگار از جمله ویرهوش عاطفی رمز آزادگیاستفاده از سلول های بنیاسیستم دفاعی بدن علیه مغز ژنهای مشترک بین انسان و وباور و کیهان شناسیطلای سیاهتلاش های جدید شرکت نورالپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز ناتوان از توجیه پیداآدم عاقل، وقت خودش را هدرداروی جدید لنفوم و لوکمیقدرت مردمتاثیر ویروس کرونا بر مغز نوار عصب و عضله در مطب دکتضادهای علمیاین اندوه چیستذهن و زندگیهمه چیز موج استمیلر فیشر نوعی نادر از گیادغام میان گونه های مختلزنان باهوش ترحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصل علت و تاثیرهیچ اندر هیچساخت شبکه عصبی با الفبای کمردرد ناشی از تنگی کانابترس از اینکه کسی، به درگعقلانیت بدون تغییرتنفس هوازی و میتوکندریمغز ابزار برتر بقاآسیب عصب پا به دنبال اعتیداروی ضد تشنج با قابليت تلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تنیکولا تسلاتغییرات آب و هوایی که به رقیبی قدرتمند در برابر مهمانند سازی در انسانمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط غیرکلامی بین انسازیباترین چیز در پیر شدنهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت چهارماعتیاد را به دور بیندازسخت ترین کار، شناخت خود اکودک هشت ساله لازم است آدبخش فراموش شده ی حافظهعوامل ایجاد لغت انسانی و پروژه ی علمی پیوند مغز ساتو انسانی و انسان، شایستمغز، فقط گیرندهافزایش میل جنسی با خوردن در هم تنیدگی کوانتومی و دچگونه آن شکری که می خوریممقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برارویکردهای جدید ضایعات نخجهان فراکتالهنر، پر کردن است نه فحش دماجرای عجیب گالیلهاز نظر علم اعصاب اراده آززبان و بیان نتیجه ساختماوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت بیست و دوبه امید روزهای بهترسردرد به دلیل مصرف زیاد مکاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفابرای یک زندگی معمولیعدم درکآلودگی هوا و ویروس کروناخدایا جز تو که را دارمتولید اندام با چاپ سه بعدنقش هورمون های تیروئید دام اس و سرطاندرمان های اسرار آمیز در آنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانروح رهاییجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسفر به مریخ در 39 روزواقعیت چیستحس و ادراک- قسمت شصت و چهبوزون هیگز چیستشناسایی زبان حیوانات با کتاب، سفری به تاریخمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر ویتامین دی بر بیماآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددنیا فریب و سرگرمیفیلمی بسیار جالب از تغییتوهم جدایی و توهم علمنقش ذهن و شناخت در حوادث اما شما از دید خفاش کور هدرمان تومورهای مغزی با اناتوانی در شناسایی چهره مناطق خاص زبان در مغزتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانروش جدید تولید برقجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلول بنیادی در درمان ایدواکسن آلزایمرخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری های ژنرالیزه ی عصشگفتی های نقشه ی ژنتیکیگل خاردار، زیباستمرگ تصادفیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا هوش مصنوعی می تواند ندونپزیل در بیماران قلبی فرگشت و تکامل تصادفی محض تیوتیکسن داروی ضد جنوننقص های سیستمی ایمنیاندام حسی، درک از بخش هایدرمان سرطان با امواج صوتنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از ریشه های مشترک حیاتجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز، از مغز سندرم پیریفورمیسوراپامیل در بارداریخودآگاهی و هوشیاريبیماری سلیاکشباهت مغز با کیهان مادیگیرنده باید سازگار با پیمستند جهان متصلبعد از کروناآیا برای تولید مثل همیشه دیستونی قابل درمانفساد اقتصادی سیتماتیک درتکامل تکنولوژیچندجهانیانسان عامل توقف رشد مغزدرک احساسات و تفکرات دیگچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه ی فعالیت های عضله باثر مضر مصرف طولانی مدت رراه طولانی را به سلامت گذحقیقت افرادهوش بشری تهدید برای بشریاز درخواست ها جدا شوسیگار عامل افزایش مرگ ومیافته های نوین علوم پرده بیرون اصل است یا درونصبر بسیار بایدگزارش یک مورد جالب لخته ومعادله ها فقط بخش خسته کنتفاوتهای جنسیتی راهی براآیاما مقهور قوانین فیزیکدانش، قفل ذهن را باز میکنقلب را نشکنتئوری تکامل امروز در درمنوار مغز مشاهده ی غیر مستتشنج به صورت اختلال رفتاايندگان چگونه خواهند دیددرد باسن و پا به دلیل کاهنشانه های گذشته در کیهان منشاء کوانتومی هوشیاری ااختلاف خانوادگی را حل کنز گهواره تا گورحکمت الهی در پس همه چیزهوشمندی کیهاناستفاده از سلول های بنیاسکوت و نیستیژنهای هوش ، کدامندباید از انسان ترسیدطوفان فقر و گرسنگی و بی ستلاش هایی در بیماران قطع پیوند مدفوعمغز و قلب در جنین موش مصنآرمانگرای تخیلی نباشداروی جدید میاستنی گراویقدرت و شناخت حقیقتتاثیر ژنها بر اختلالات خنوبت کودکانتظاهر خوابیده ی مادهاین ایده که ذرات سیاهچالذهن و شیمی بدنهمه چیز و هیچ چیزمیهمانهای ناخوانده عامل ادغام دو حیطه علوم مغز و زنجیرها را ما باید پاره کحس متفاوتاصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچگاه از فشار و شکست نترساختن آیندهکمردرد و علل آنبحتی علمی درباره تمایل بعقیده ی بی عملبحث درباره پیدایش و منشا علم و ادراک فقط مشاهده ی پیشینیان انسان از هفت میتنفس هوازی و میتوکندریمغز از بسیاری حقایق می گرآسانی موفقیتداروی ضد تشنج توپیراماتلا اکراه فی الدینتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استنیاز به آموزش مجازی دیجیتغییرات تکاملی سر انسان رقابتی بی هدف یا رقابتی ههمجوشی هسته ای، انرژِی بما انسانها چه اندازه نزدارتروز یا خوردگی و التهازیباترین چیز در افزایش سهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت نوزدهماعداد بینهایت در دنیای مسختی ها رفتنی استکودک ایرانی که هوش او از بخش های تنظیمی ژنومعواملی که برای ظهور لغت اپروانه ی آسمانیتو با همه چیز در پیوندیمغز، همه ی واقعیت را نمیبافزایش مرگ و میر سندرم کودر هر سوراخی سر نکنچگونه انتظارات بر ادراک مقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیرویا و واقعیتجهان قابل مشاهده بخش کوچهوموارکتوس ها ممکن است دماده ی تاریکاز نظر علم اعصاب اراده آززبان و بیان، در سایه پیشرویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت بیست و سوبه بالا بر ستارگان نگاه کسردرد تنشنکاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشبرای پیش بینی آینده مغز دعدالت برای من یا برای همهآلودگی هوا و پارکینسونخرما منبع بسیار خوب آنتی تولید سلولهای جنسی از سلنقش هورمون زنانه استروژنام اس یا تومور؟درمان های بیماری آلزایمرنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانروزه داری متناوب، مغز را جهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسفر به درون سفری زیباواقعیت چیستحسن یوسف باغچه ی منبوزون هیگز جهان را از متلشناسایی سلول های ایمنی اکتابخانهمدل های ریز مغز مینی برینبرخی اصول سلامت کمرصفحه اصلیآنزیم تولید انرژی در سلودنیا مکانی بسیار اسرارآمفیروز نادریتوهم جسمنقش روی و منیزیم در سلامتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدرمان تشنجنادیدنی ها واقعی هستندمناطق خاصی از مغز در جستجتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکامجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلول بنیادین از مخاط بینواکسن ایرانی کرونا تولیدخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری های روانی با تاثیشگفتی های زنبور عسلگل درون گلدانمرگ عاطفه و محبتبررسی بیماری التهابی رودآیا هوش مصنوعی زندگی بشردوچرخه در کاهش دردهای کمفراموش کارها باهوش تر هستیک و اختلال حرکتینقص در تشخیص هیجانات عامانرژی بی پایان در درون هردرمان ضایعات نخاعینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از ریشه های اخلاقجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز سندرم پای بی قرارورزش هوازی مرتب خیلی به قخودت را از اندیشه هایت حفبیماری شارکو ماری توثشباهت های ریشه ای چند بیمگالکانزوماب، دارویی جدیمشکل از کجاستبعد از کروناآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددژا وو یا اشنا پنداریفشار و قدرتتکامل جریان همیشگی خلقتنه ناامیدی بلکه ارتقاانسانیت در هم تنیده و متصدرک تصویر و زبان های مخلتچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه ای ابتدایی از اسرااثرات فشار روحی شدیدرابطه تشنج و اوتیسمحقیقت انسانهوش در طبیعتاز دست دادن دم در پیشینیاسیاهچاله هایاد گرفتن مداومبیست تمرین ساده برای جلوصد قدح، نفتاده بشکستگشایش دروازه جدیدی از طرمعجزه های هر روزهتقلید مرحله ای نسبتا پیشآگاهی فراتر از آگاهیدانش، یک انسان را ناسازگقوی تر باشتئوری تکامل در پیشگیری و نوار مغز با توضیح دکتر فاتشنج عدم توازن بین نورون ايا اراده آزاد توهم است یدرد زانو همیشه نیاز به جرنشانه های پروردگار در جهمهمان ناخواندهاختلال حرکتی مانند لرزش زمین در برابر عظمت کیهانحافظه میتواند بزرگترین دهوشمندسازی زندان هااستفاده از سلول های بنیاسکوت، پر از صداژنهای حاکم بر انسان و انسبابا زود بیاطوفان بیداریتلاش در تولید انرژی به رنپیوند مدفوع در درمان بیممغز و هوش، برترین ابزار بآرام باشداروی جدید کنترل قند خونقدرت کنترل خودتاثیر کلام در آیات کلام بنور از عمق تاریکیتظاهری از ماده است که بیداین ابتدای تناقض هاستذهن پر در برابر آگاهیهمه چیز کهنه میشودمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارتقا و تکامل سنت آفرینش زندگی فعال و مثبت روند آلحس چشایی و بویاییاصل، روان و نفس استهیپرپاراتیروئیدیسمساختن آینده، بهترین روش کمردرد با پوشیدن کفش مناکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثي درباره هوش و تفاوتهعلم و روحپیشرفت های باور نکردنی دتنفس بدون اکسیژنمغز به تنهایی برای فرهنگ آشنا پنداریداروی ضد جنون در درمان تیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتچیز جدید را بپذیرتغذیه بر ژنها تاثیر داردرموزی از نخستین تمدن بشرهمدلی و هوش عاطفیما انسانها چه اندازه نزدارزش های وارونهزیر فشار کووید چه باید کرهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسسختی در بلند شدن از روی صکودکان مهاجربخش بزرگی حس و ادراک ما اعوارض ازدواج و بچه دار شدپرواز از نیویورک تا لوس آتو با باورهایت کنترل میشمغزتان را در جوانی سیم کشافزایش سرعت پیشرفت علوم در والنتاین کتاب بدید همچگونه به سطح بالایی از هوملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمرویا و کابوسجهان موازی و حجاب هاهورمون شیرساز یا پرولاکتماده ی خالیاز واقعیت امروز تا حقیقتزبان و تکلم برخی بیماریهویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت بیستمبه بالاتر از ماده بیندیشسردرد سکه ایکاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن مبرای اولین بار دانشمندانعسل طبیعی موثر در کنترل بآلزایمرخسته نباشی باباALS نگاهی کامل بر بیماری وتولترودیننقش ویتامین K در ترمیم اسامواجی که به وسیله ی ماشیدرمان های بیماری اس ام اینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانروزه داری و التهاب زیانبجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسفر تجهیزات ناسا به مریخ واقعیت های متفاوتحساسیت روانی متفاوتبی نهایت در میان مرزهاشهر زیرزمینی در ژاپن براکجای مغز مسئول پردازش تجمدیون خود ناموجودبرخی اطلاعات روانشناسی مسوالات پزشکیآواز خواندن در قفس، نشاندنیای شگفت انگیز کوانتومفیزیک مولکولها و ذرات در توهمات و شناخت حقیقتنقش روزه داری در سالم و جانفجار و توقف تکاملی نشادرمان جدید ALSنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع نور واقعی و ثابت، حقتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک بجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلول عصبی شاهکار انطباق واکسن اسپایکوژنخواص فلفل سبزبیماری وسواسشانس یا نتیجه ی تلاشگل زندگیمرگی وجود نداردبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا هوش ارثی دریافتی از پدوچرخه سواری ورزشی سبک و فراموشی همیشه هم بد نیستتیکاگرلور داروی ضد انعقانقطه ی رسیدن به قلهانرژی تاریکدرمانهای بیماری پارکینسنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت53تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم جدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز، از مغز سندرم پس از ضربه به سرورزش هوازی ، بهترین تمریخودروهای هیدروژنیبیماری ضعف عضلات نزدیک بشباهت کیهان و مغزگام کوچک ولی تاثیرگذارمشکلات نخاعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تکامل و تغییرات ژنتیدژاوو یا آشناپنداریفشار روحی، همیشه بد نیست تکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامانسانیت در برابر دیگراندرک حقیقت نردبان و مسیری چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترس و آرمان هااثرات مفید قهوهرادیوی مغز و تنظیم فرکانحقیقت اشیاهوش عاطفی قسمت 11از روده تا مغزسیاهچاله های فضایی منابعیاد بگیر فراموش کنیبیش از نیمی از موارد انتقصداقتپل جویی اصفهانمعجزه ی چشمتقلید از روی طبیعتآپومورفین در پارکینسوندائما بخوانقیچی ژنتیکیتئوری جدید، ویران کردن گنوار مغز ترجمه رخدادهای تشویق خواندن به کودکانايا اراده آزاد توهم است یدردهای سال گذشته فراموش نشانه های بیداری روحیمهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلال خواب فرد را مستعد زمین زیر خلیج فارس تمدنی حافظه های کاذبهوشیاری و وجوداستفاده از سلول های بنیاسکوت، در برابر گزافه گویکفش و کتابباد و موجطوفان زیباییتلاشی برای درمان قطع نخاپیوند مغز و سر و چالشهای مغز و اخلاقآرامش و دانشداروی جدید آلزایمرقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر کپسول نوروهرب بر ننور درونتعویض دارو در تشنجذهن تو همیشه به چیزی اعتقهمه چیز در زمان مناسبمیوتونیک دیستروفیارتقا یا بازگشت به قبل اززندگی هوشمند در خارج از زحس و ادراک (قسمت اول )اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهاوکينگ پیش از مرگش رسالساختار فراکتال وجود و ذهساختار شبکه های مغزی ثابکنگره بین المللی سردرد دبحثی جالب درباره محدودیتعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهپیشرفت های جدید علوم اعصتنها مانع در زندگی موارد مغز بیش از آنچه تصور میشوآشنا پنداریدارویی خلط آورلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگچیزی منتظر شناخته شدنثبت و دستکار ی حافظهرمز و رازهای ارتباط غیر کهمراه سختی، اسانی هستما اکنون میدانیم فضا خالارزش های حقیقی ارزش های غزیرفون داروی ضد ام اسهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت هفدهمبقا در ازای بیماریسدسازی روش مناسب برای مقکودکان میتوانند ناقل بی بخش بزرگتر کیهان ناشناختعید نوروز مبارکپروتئین های ساده ی ابتداتو باید نیکان را به دست بمغزتان را در جوانی سیمکشافسردگی و اضطراب در بیمادر یک فراکتال هر نقطه مرکچگونه باغبانی باعث کاهش ملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکرویا و خبر از آیندهجهان ما میتواند به اندازهوش فوق العاده، هر فرد اساز کجا آمده ام و به کجا میزبان و شناخت حقیقت قسمت چویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت دهمبه جای محکوم کردن دیگران سردرد عروقی میگرنکاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استبرای بقا به جایی فراتر ازعشق به هفت مرتبه ی شناختیآلزایمر در جوانانخطا در محاسبات چیزی کاملNVG 291تومورها و التهاب مغزی عانقش ژنتیک در درمان اختلاامیوتروفیک لترال اسکلرودرمان های جدید ALSنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانروزه داری و بیمار ی ام اس جهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسفر دشوار اکتشافواقعیت و مجازخفاش کور و انسان بینا؟بی نظمی مقدمه شناختشواهدی از نوع جدیدی از حاکرونا چه بر سر مغز می آورمدیریت اینترنت بر جنگبرخی بیماری ها که در آن بپیامهای کاربرانآینه در اینهدنیایی پر از سیاهچاله فیزیک هوشیاریتوکل بر خدانقش رژیم غذایی بر رشد و اانفجار بزرگ پایان بوده ادرمان جدید مولتیپل میلومنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنواجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلول عصبی، در محل خاص خودواکسن اسپایکوژن ضد کروناخواص منیزیمبیماری کروتز فیلد جاکوبشانس یا تلاشگلوله ی ساچمه ایمراقب خودتون و خانواده هبررسی علل کمر درد در میانآیا هوش سریعی که بدون احسدوپامین قابل حل در آبفراموشی و مسیر روحانیتیروفیبان موثر در سکته ی نقطه ای بود و دگر هیچ نبوانرژی تاریک که ما نمی تودرماندگی به دلیل عادت کرنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتری فلوپرازینابزارهای پیشرفته ارتباط رژیم های غذایی و نقش مهم جدایی خطای حسی استهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز، از مغز سندرم جدایی مغزورزش و میگرنخورشید مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی اشباهت زیاد بین سلول هاي عگامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تراشه ها داخل مغز، میدگرگونی های نژادی و تغییفضا و ذهن بازتکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامانسان، گونه ای پر از تضاددرک دیگرانچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسناک تر از کوریاثرات مفید روزه داریراز تغییرحقیقت تنها چیزی است که شاهوش عاطفی قسمت نهماز سایه نترسسیاهچاله ها، دارای پرتو یادگیری مهارت های جدید دبیشتر کمردردها نیازی به صدای بم با فرکانس پایین، پل خواجو اصفهانمعجزه ی علمتقلید از طبیعتآپومورفین در پارکینسوندارچینقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتا 20 سال آینده مغز شما به نوار مغز در فراموشی هاتشخیص ژنتیکی آتروفی های ای نعمت من در زندگیمدردی که سالهاست درمان نشنظام مثبت زندگیمهندسی بدناختلال در شناسایی حروف و زمان چیستحافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری و افسردگیاستفاده از سلول های بنیاسکته مغزیکل اقیانوس در یک ذرهباد غرور و سر پر از نخوت وطولانی ترین شبتلاشی تازه برای گشودن معپیوند اندام از حیوانات بمغز و اخلاقآرامش و سکونداروی جدید آلزایمر تاییدقدرت ذهنتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوروفیبروماتوزتعامل انسان و هوش مصنوعیذهن خود را مشغول هماهنگیهمه چیز در زمان کنونی استمیگرن و پروتئین مرتبط با ارتوکين تراپی روشی جديد زندگی و داراییحس و ادراک (قسمت دوم )اصول انجام برخی نرمش ها دهاوکينگ پیش از مرگش رسالهدف یکسان و مسیرهای مختلسادیسم یا لذت از آزار دادکنگره بین المللی سردرد دبحثی در مورد نقش ویتامين علم به ما کمک میکند تا موپیشرفت در عقل است یا ظواهتنها در برابر جهانمغز باستانی، هنوز نقش هاآشناپنداری چیستدارویی ضد بیش فعالی سیستلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایرادهای موجود در خلقت بچیزی خارج از مغزهای ما نیثبت امواج الکتریکی در عصرمز گشایی از اتصالات مغزهمراهی میاستنی با برخی سما از اینجا نخواهیم رفتارزش حقیقی زبان قسمت اولزیرک ترین مردمهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت هجدهمبقای حقیقی در دور ماندن اسرنوشتکودکان گذشته به آینده فکبخش دیگری در وجود انسان هعامل کلیدی در کنترل کارآپروتز چشمتو برای خزیدن خلق نشده ایمغط یک گیرنده استافسردگی و ساختار مغزدر کمتر از چند ماه سوش جدچگونه تکامل مغزهای کنونیممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استرویا بخشی حقیقی از زندگی جهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی می تواند بر احاز کسی که یک کتاب خوانده زبان و شناخت حقیقت قسمت اویتامین کاحس و ادراک قسمت دوازدهمبه جای تولید، بیشتر گوش کسرطان کمیت گراییکاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیبرای تمدن سازی، باید در بعشق درونی به یگانگی خلقتآملودیپین داروی ضد فشار خطا در محاسبات چیزی کاملفقر داده ها در هوش مصنوعیتومورهای نخاعینقش گرمایش آب و هوا در همامید نیکو داشته باش تا آندرمان های جدید میگرننگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانروزه داری سلول های بنیادجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب واقعیت و انعکاسخفاش با شیوع همه گیری جدیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرشواهدی از دنیسوان(شبه نئکریستال هامداخله ی زیانبار انسانبرخی بیماری های خاص که بدسایتهای دیگرآیندهدنیا، هیچ استفیزیک و هوشیاریتوپیراماتنقش رژیم غذایی در رشد و اانقراض را انتخاب نکنیددرمان جدید میگرن با انتی نازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از روشی برای بهبود هوش عاطفجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای ایمنی القا کنندهواکسن دیگر کرونا ساخته شخواص میوه ی بهبیماری گیلن باره و بیمارشاهکار قرنگلوئونمراحل ارتقای پله پله کیهبرطرف کردن خشونت را از خاآیا هشیاری کوانتومی وجوددورترین نقطه ی قابل مشاهفراموشی آرمانتکنولوژی های جدید و حالتنقطه بی بازگشتانرژی خلا ممکن استدرها بسته نیستنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتری فلوپرازینابزارهای بقا از نخستین هرژیم ضد التهابیجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز، از مغز سندرم دزدی ساب کلاوینورزش بهترین درمان بیش فعخوش قلبی و مهربانیبیماری، رساله ای برای سلشباهت زیاد بین سلول هاي عگامی در درمان بیماریهای مشکلات روانپزشکی پس از ستفکر قبل از کارآیا جنین انسان، هوشمندی دانش قدرت استفضای قلب منبع نبوغ استتکامل داروینی هنوز در حانه بدبخت بلکه نادانانعطاف پذیری مکانیسمی علدرک درست از خود و هوشیاریچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسان نیستیاثرات مضر ماری جواناراست دستی و چپ دستیحقیقت خواب و رویاهوش عاطفی قسمت هفتماز سایه بگذرسیاهچاله و تکینگی ابتداییادگیری هوش مصنوعی، عمیقبا همه مهربان باشصرع و درمان های آنپلاسمای غالبمعجزه ی علم در کنترل کرونتقویت مغز با ورزشآب زندگی است قسمت چهارمداروهای مصرفی در ام اسقانون مندی نقشه ژنتیکی متا بحر یفعل ما یشانوار مغز در تشخیص بیماری تشخیص آلزایمر سالها قبل ای همه ی وجود مندرد، رمز موفقیتنظریه ی تکامل در درمان بیمهربانی، شرط موفقیتاختلال در شناسایی حروف و زمان و مکان، ابعاد کیهان حافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری کوانتومیاستیفن هاوکینگ در مورد هسکته ی مغزی در جوانانکلمات بلند نه صدای بلندبار مغز بر دو استخوانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتلاشی جدید در درمان ام اسپیوند اندام حیوانات به امغز و سیر تکامل ان دلیلی آرامش عقلداروی جدید ای ال اسقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر کپسول نوروهرب بر ساین بیمار را باید چه کار نورون هاي مصنوعی می توانتعامل انسان با هوش مصنوعذهن خالی از شلوغی افکارهمه چیز، ثبت می شودمیگرن و خوابارتباط میکروب روده و پارزندگی بی دودحس و ادراک قسمت 67اصول توسعه ی یک ذهن کاملحس و ادراک قسمت 74اصول سلامت کمرهدف یکسان، در مسیرهای متسازگاری با محیط بین اجزاکنترل همجوشی هسته ای با هبحثی در مورد نقش کلسیم و علم بدون توقفپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنهاییمغز برای فراموشی بیشتر کآشتی بهتر استداستانها و مفاهیمی اشتبالبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر انتخاب از طرف محیط ایستادن در برابر آزادی بچیزی شبیه نور تو نیستجلو رفتن یا عقبگردرمز پیشرفت تواضع است نه طهمراهی نوعی سردرد میگرنیما اشیا را آنطور که هستندارزش حقیقی زبان قسمت دومزیست شناسی کل در جزء فراکو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت هشتمبلندی در ذهن ما درک بلندیسریع دویدن مهم نیستکودکان خود را مشابه خود تبخشیدن دیگران یعنی آرامشعادت همیشه خوب نیستپروتز عصبی برای تکلمتو تغییر و تحولینفرت، اسیب به خود استاقلیت خلاقدر آرزوهایت مداومت داشتهچگونه جمعیت های بزرگ شکل من و وجود توهمیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنرویا تخیل یا واقعیتجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی متصل با مغزاز آغاز خلقت تا نگاه انسازبان و شناخت حقیقت قسمت دویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت سومبه خوبی های دیگران فکرکنسرعت فکر کردن چگونه استکایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی دبرای خودآگاه بودن تو بایعشق، شلوغ کردن نیستآموزش نوین زبانخطای ادراک کارمافلج نخاعی با الکترودهای تومورهای ستون فقراتنقش پیش زمینه ها و اراده امید نجاتدرمان های جدید در بیماری نگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانروزهای بد باقی نمیماندجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب واقعیت تقویت شدهخلا، حقیقی نیستبی ذهن و بی روحشیر و دوغ بادامکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی توجهات در ببمار پارآینده ی انسان در فراتر ازدندان ها را مسواک بزنید تفیزیک آگاهیتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش زنجبیل در جلوگیری از انواع سکته های مغزیدرمان جدید کنترل مولتیپلنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان قطع نخجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درواکسن دیگری ضد کرونا از دخواص هلو برگ هلوبیماری آلزایمر، استیل کوشاهکار شش گوشگمان میکنی جرمی کوچکی در مرز مرگ و زندگی کجاستبزرگ فکر کنآیا واکنش های یاد گرفته وديدن با چشم بسته در خواب فرایند پیچیده ی خونرسانیتکنولوژی و پیشرفتنقطه، وجود است یا فاصلهانرژِی برای ایجاد اضطرابدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترک امروزابزارهای بقا ازنخستین همرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکامل تا مغز از مغز تا سندرم سردرد به دلیل افت فورزش در کمر دردخوش خیالی و خوش بینیبیمارستان هوش مصنوعیشجاعت و ترسگاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی در عقب تفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما مدانش محدود به ابعاد چهارفضای خالی ای وجود نداردتکامل داروینی هنوز در حانه جنگ و نه خونریزیاهرام مصر از شگفتی های جهدرک عمیق در حیواناتچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراجزای پر سلولی بدن انسان رجزخوانی هایی که امروز بحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش عاطفی قسمت یازدهاز علم جز اندکی به شما داسیاهچاله ی منفرد یا سیاهیادگرفتن، آغاز حرکت است با هوش مصنوعی خودکار روبضایعه ی شبکه لومبوساکرالپمبرولیزوماب در بیماری چمعجزه در هر لحظه زندگیتقویت استخوان در گرو تغذآب زندگی است قسمت هفتمداروهای ام اسقانون گذاری و تکاملتاول کف پا و حقیقتنوار مغزی روشی مهم در تشختشخیص ایدزای آنکه نامش درمان و یادشدرس گرفتن از شکست هانظریه ی تکامل در درمان بیموفقیت هوش مصنوعی در امتاختلالات مخچهزمان و گذر آن سریع استحافظه و اطلاعات در کجاستهوشیاری سنتی یا هوشیاری سال 2025 سال بین المللی علمکلوزاپین داروی ضد جنونبار بزرگ ایستادن بر دو پاطیف انسفالیت، گیلن باره تمایل زیاد به خوردن بستنپیوند سر آیا ممکن استمغز کوانتومیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروی جدید برای میاستنی قدرت عشقتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی نورون های ردیاب حافظهتعداد کلی ذهن ها در جهان ذهن سالمهمه ی سردردها بی خطر نیستمیگرن و روزه داریارتباط ماده و انرژیزندگی در جمع مواردی را برحس و ادراک قسمت 75اضطراب و ترسهدف از تکامل مغزستم با شعار قانون بدترین کنترل جاذبهبحثی در مورد حقیقت فضا و علم در حال توسعهپیشرفتی مستقل از ابزار هتنهایی رمز نوآوری استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آغاز فرایند دانستندخالت در ساختار ژنهالحظات خوش با کودکانتاثیر احتمالی عصاره تغلیاکنون را با همه ی نقص هاینکاتی در مورد تشنججلوتر را دیدنرمز امید، بی نیازی از مردهندسه ی پایه ایما به جهان های متفاوت خودارزش حقیقی زبان قسمت سومزیست شناسی باور حقیقت یا وفور و فراوانیحس و ادراک قسمت هشتاد و نبلوغ چیستسریعترین کامپیوتر موجودکودکان را برای راه آماده بخشش، عقلانی یا غیر عاقلعادت کن از بالا نگاه کنیپرورش مغز مینیاتوری انساتو جهانی هستی که خودش را نقاشی هایی با بوی گذشته یاقیانوس نادانیدر آسمان هدیه های نادیدنچگونه جمعیت های بزرگ شکل من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینرویا حقی از طرف خداجهان مشارکتیهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز انفجار بزرگ تا انفجار زبان و شناخت حقیقت قسمت سویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه خودت مغرور نشوسطح آگاهی، رخدادهای زندگکار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استبرای رشد، باید از مسیر خطعصب حقوق نورولووآمارهای ارائه شده در سطح خطای حسفلج بل، فلجی ترسناک که آنتوهم فضای خالینقش پیشرفته ی سلول های بنامید یا ناامیدی؟درمان های جدید سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانروزهای سختجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب واقعیت تقویت شدهخلا، خالی نیستبی سوادی در قرن 21شیشه ی بازالتی و سیلیکونکریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایبرخی توصیه ها برای واکسیآینده ی حمل و نقل هوایی دده روش موفقیتفیزیکدانان ماشینی برای تتوانایی یک فرد، برای تغینقش زبان در سلطه و قدرت اانیس بی کساندرمان جدید ام اسنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان نابینجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلام تا روشناییواکسن سرطانخواص هندوانهبیماری الزایمرشاید گوشی و چشمی، آماده شگنجینه ای به نام ویتامین مرز بین انسان و حیوان کجابزرگ شدن مغز محدود به دورآیا یک، وجود دارددی متیل فومارات(زادیوا)(فرایند تکامل و دشواری هاتکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان با بیرون انداختنانسولیندرون قفس یا بیرون از آنچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب آمار و ژنتیکابزارهای بقای موجود زندهرژیم غذایی سالم و ضد التهجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکامل تا مغز، از مغز تسوی ما آید نداها را صداوزن حقیقی معرفت و شناختخوشبختی چیستبیندیششرکت نورالینک ویدیویی ازگاهی مغز بزرگ چالش استمشاهده گر جدای از شیء مشاتفکر خلا ق در برابر توهم آیا جهش های ژنتیکی، ویرودانش بی نهایتقفس دور خود را بشکنتکامل زباننه روش تقویت مغزاولویت بندی ها کجاستدرگیری قلب در بیماری ویرچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم ارتباط با من برتراجزایی ناشناخته در شکل گرحم مصنوعیحقیقت راستین انسان علم بهوش عاطفی قسمت پنجمازدواج های بین گونه ای، رسیاهچاله ی تولید کنندهیادآوری خواب و رویابا هر چیزی که نفس می کشد مضایعه ی عروقی مخچهپنج اکتشاف شگفت آور در مومعرفی مورد نادر بیماری گتقویت حافظه یا هوش مصنوعآب زندگی است قسمت اولداروهای تغییر دهنده ی سیقانون جنگلتابوهای ذهنینوار مغز، مفید و بی خطرتصویر خورشید یا خود خورشای جان جان بی تن مرودست و پا زدن در سایه؟نظریه ی تکامل در درمان بیموفقیت در تفکر استاختلالات حرکتی در انسانزمان و صبرحافظه ی ما انسان ها چرا مهوش، ژنتیکی است یا محیطیسال سیزده ماههکلید نزدیک و نگاه تو بر فبار سنین ابزار هوشمندی اطبیعت موجی جهانتمایز یا کشف یگانگیپیوند سر برای چه بیمارانمغز آیندگان چگونه است ؟آزمون تجربی، راهی برای رداروی جدید برای کاهش وزنقسم به فقرتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم بانوروپلاستیسیتی چیستتعذیه ی ذهنذهت را روی چیزهای مفید متهمه جا خیر بکارمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط متقابل با همه ی حیزندگی در سیاهچالهمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط چاقی و کاهش قدرت بزندگی زمینی امروز بیش از حس و ادراک قسمت 78اطلاع رسانی اینترنتیهدف از خلقت رسیدن به ابزاستم، بی پاسخ نیستکندن ریشه ی خودبحثی در مورد عملکرد لوب فعلم راهی برای اندیشیدن اپپوگستتنبیه چقدر موثر استمغز بزرگ چالش است یا منفعآغاز فصل سرما و دوباره تکدر موج، راز خلقت نهفته اسلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر بینش و انتظارات فراکوییفلکسچگونه مولکول های دی ان ایجمجمه انسان های اولیهرمز بقای جهش ژنتیکیهندسه ی رایج کیهانما با کمک مغز خود مختاريمارزش خود را چگونه میشناسزیست، مرز افق رویداد هستوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت هشتاد و شبلعیدن ستاره توسط سیاهچاسرکه انگبین عسلی مفید برکوری گذرای ناشی از موبایبدون پیر فلکعادت کن خوب حرف بزنیپرکاری تیروئیدتو جدای از کیهان نیستیچقدر به چشم اعتماد کنیمالکترومغناطیس شنوایی و هدر آستانه ی موج پنجم کوویچگونه حافظه را قویتر کنیمن پر از تلخیمتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین درویاها از مغز است یا ناخوجهان معناهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز بار خود بکاه تا پرواز زبان جانسوزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت سی و ششمبه خودت نگاه کنسعی کن به حدی محدود نشویکار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظبرای زندگی سالم، یافتن تعصب سیاتیکآن چیزی که ما جریان زمان خطر آلودگی هوافلج خوابتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش آتش در رسیدن انسان بهامید جدید بر آسیب نخاعیدرمان های رایج ام اسچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانروزهای سخت میگذردجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب واقعیت خلا و وجود و درک مخلاصه ای از مطالب همایش مبی شرمیشکل های متفاوت پروتئین هکریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی درمان های Spinal Muscular Atآینده ی علم و فیزیک در60 ثدهن، بزرگترین سرمایهفال نیکوتوازن مهمتر از فعالیت زینقش زبان در سلطه و قدرت اانگشت ماشه ایدرمان جدید ای ال اس، توفرنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان سکته مجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلاح و راهزنیواکسن سرطانخواص اناربیماری ای شبیه آلزایمر و شاید درست نباشدگندم بکاری، جو درو نمیکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا کیهان می تواند یک شبیدین اجباریفرایند حذف برخی اجزای مغتکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان بر سیاه سیاه نوشانسولین هوشمنددرون و بیرون، جدای از هم چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب حیوان و انسانابزارهای بقای از نخستین رژیم غذایی ضد التهابیجراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاوزوز گوشخوشبختی دور از رنج های مبیهوش کردن در جراحی و بیمشربت رب انارگاهی جهت را عوض کنمشاهده آینده از روی مشاهتفاوت قند طبیعی با قند و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدانشمندان موفق به بازگردقفس ذهنتکامل زبانچه زیاد است بر من که در ایاولین قدم شناخت نقص های خدرگیری مغز در بیماری کویچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم شدن از نورون شروع ماحیای بینایی نسبی یک بیمرحم مصنوعیحقیقت غیر فیزیکیهوش عاطفی قسمت اولاسکلت خارجی در درمان اختسیاهچاله، سیاه خالص یا پیاری خدا نزدیک استبا آتش، بازی نکن و بعد از ضایعات در عصب زیر زبانیپول و شادیمعرفت و شناختتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت دومداروهای ضد بیماری ام اس وقانون جنگلتاثیر فکر بر سلامتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تصویر در هم تنیدگی کوانتایمونوگلوبولین وریدی IVIgدست کردن در گوشنظریه ی ریسمانمولکول ضد پیریاختلالات صحبت کردن در انزمان واقعیت است یا توهمحافظه ی ما انسان ها چرا ماستیفن هاوکینگ در تفسیر هوض مصنوعی زندهسانسور از روی قصد بسیاری کلید، در ناشناخته هاستباربر دیگران نباشطبیعت بر اساس هماهنگیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیوند سر، یکی از راه حلهامغز اندامی تشنه ی انرژی اآزمون ذهنی گربه ی شرودینداروی جدید برای ای ال اسقضاوت ممنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد واین، فقط راه توستنوروز مبارکتغییرذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهمیشه چیزی برای تنهایی دهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیاستنی گراویس بدون آنتیارتباط هوش ساختار مغز و ژزندگی زودگذرحس و ادراک قسمت 82اطلاعات حسی ما از جهان، چهر چیز با هر چیز دیگر در تستون فقرات انسان دو پا جلکندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهعلم ساختن برج های چرخانپایان، یک آغاز استتهدیدهای هوش مصنوعیمغز بزرگ چالشهای پیش روآغاز مبهم آفرینشدر میان تاریکی و روشناییلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر ترکیبات استاتین (ساکسی توسین و تکامل پیش اچگونه میتوان با قانون جنجنین مصنوعیرمز جهانهندسه بنیادینما بخشی از این جهان مرتبطاز فرد ایستا و متعصب بگذرزاویه نگاه ها یکسان نیستوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت پنجمبنی عباس، ننگی بر تاریخسرگیجه از شایعترین اختلاکی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیبدون بار گذشتهعادت کردن به نعمتپراسینزوماب در پارکینسوتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش قهوه در سلامتیالکتروتاکسی(گرایش و حرکدر برابر حقایق جدیدنگاه من، نگاه تو و یا حقیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازرویاهای پر رمز و حیرتی درجهان معکوسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز بحث های کنونی در ویروسزبان ریشه هایی شناختی اسویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبه دنبال رستگاری باششلیک فراموشیکارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انسانبرخی ملاحظات در تشنج های عضلانی که طی سخن گفتن چقدآنچه می دانم، آنچه را میخخطر حقیقی، خود انسان استفلج خواب چیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش انتخاب از طرف محیط، نامید درمان کرونا با هماندرمان های علامتی در ام اسچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانروش مقابله مغز با محدودیجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسفری به آغاز کیهانوالزارتان داروی ضد فشار خلاصه ای از درمان های جدیبی عدالتی در توزیع واکسن شکل پنجم مادهکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآینده با ترس جمع نمیشوددو ویژگی انتزاع و قدرت تجفاکسیبتتوت زیاد بخوریدنقش سجده بر عملکرد مغزانگشت نگاری مغز نشان میددرمان جدید سرطانچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از ريتوکسيمب در درمان ام اسجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیواکسن ضد اعتیادخواص اردهبیماری ای شبیه ام اس مولتشایسته نیست در جیب خود قرگوهر با نظر دیگران سنگ نممرزهای حقیقی یا مرزهای تبزرگترین خطایی که مردم مآیا گذشته، امروز وآینده دین، اجباری نیستفراتر از دیوارهای باورتکینگینمای موفقیتانسان قدیم در شبه جزیره عدرون آشفته ی تو و ظاهر خنچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابزارهای دفاعی و بقای مورژیم غذایی ضد دردجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاوسواس، بیماری استخیالپردازی نکنبیهوشی در بیماران دچار اشربت ضد خلطگاهی در پارکینسون باید پمشاهدات آمیخته با اشتباهتفاوت مغز انسان و میمون هآیا خداباوری محصول تکاملدانشمندان نورون مصنوعی سقفس را بشکنتکامل زبان انسان از پیشینه عدم مطلق بلکه عدم با قاولین مورد PML به دنبال تکدرگیری مغز در بیماران مبنزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتست نوار عصب و عضلهاحیای بینایی نسبی یک بیمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرحقیقت غیر قابل شناختهوش عاطفی قسمت دهماسکار، لگوی هوشمندسیاره ی ابلهانژن همه چیز نیستبا تعمق در اسرار ابدیت و ضرورت زدودن افکارپول و عقیدهمغز فکر میکند مرگ برای دیآب زندگی است قسمت سومداروهای ضد تشنج با توضیح قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوار عصب و عضلهتصویر زیبا از سلولایمپلانت مغزیدست آسماننظریه تکامل در درمان بیممولتیپل اسکلروز در زنان اختلالات عضلانی ژنتیکزمان پلانکحافظه ی هوش مصنوعیاستخوان های کشف شده، ممکهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسانسور بر بسیاری از حقایکلام و زبان، گنجینه ای بسبارداری بدون رحمطعمه ی شبکه های ارتباط اجتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیوندهای پیچیده با تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تماآزمون ذهنی گربه شرودینگرداروی جدید برای دیابتقطار پیشرفتتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهوانوروز یا روز پایانیتغییر الگوی رشد مغزی با زذره ی معین یا ابری از الکتغییر خود یا تغییر دیگراذرات کوانتومی زیر اتمی قهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط پیوسته ی جهانزندگی سلول در بدن، جدای احس و ادراک قسمت 87اطلاعاتی عمومی در مورد مهر جا که جات میشه، جات نیستارگانی قبل از آغاز کیهکندر علیه سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهعلایم کمبود ویتامین E را پاکسازی مغزتو یک معجزه ایمغز بزرگ و فعال یا مغز کوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدر مانهای کمر دردلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر تغذیه بر سلامت روااکسکاربازپین در درمان تشجنگ هفتاد و دو ملت همه را رمز جهان خاصیت فراکتالهندسه در پایه ی همه ی واکما تحت کنترل ژنها هستیم یاز مخالفت بشنوزاوسکا درمان گوشروقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت پنجاهبه قفس های سیاهت ننازسرگردانیکیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستبدون زمان، ماده ای وجود نعادت بد را ترک کنپرتوهای صادر شده از سیاهخبر مهم تلسکوپ هابلتو در میانه ی جهان نیستی نقش مهاجرت در توسعه نسل االکترودهای کاشتنیدر جراحی کمر عجله نکنیدنگاه مادی غیر علمی استمننژیتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرویای شفافجهان هوشمندهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزبان شناسی مدرن در سطح سلویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت ششمبه زودی شبکه مغزی به جای شلیک فراموشیکارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی مرزهای اخلاق و علوم غم بی پایانآنچه ناشناخته است باید شخطر را بپذیرفلج دوطرفه عصب 6 چشمتوهم چیستنقش اتصالات بین سلولهای امیدهای جدید برای بازیابدرمان ژنتیکی برای نوآوریچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانروش های صرفه جویی در ایجاجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسقوط درون جاذبه ای خاص، چواکنش های ناخودآگاه و تقخم شدن فضا-زمانبیمار 101 ساله، مبتلا به سشکرگزار هر چیزی باش که داکشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا فراموشی حتمی استدو بیماری روانی خود بزرگ فاجعه ی جهل مقدستوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش غذاها و موجودات درياانتقال ماده و انرژیدرمان جدید سرطانچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از ریه زغالیجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتواکسن علیه سرطانخواص بادامبیماری اسپینال ماسکولار شادی، پاداش انجام وظیفهگویید نوزده و ایمنی ساکتمزایای شکلات تلخ برای سلبزرگترین درد از درون است آیا پیدایش مغز از روی تصادیوار همه اش توهم بودفرار در فرار از میزبان، دتکامل فردی یا اجتماعینمایش تک نفرهانسان میوه ی تکاملدروغ نگو به خصوص به خودتچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابعاد و نیازهای تکاملیراه فراری نیستجز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکامل تا مغز، از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاوسیله، فقط دعا نیستخانه ی تاریکبیو الکترونیک؛ ترکیب موجشش مرحله تکامل چشمگذر زمان کاملا وابسته به مطالبه ی حق خودتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا دلفین ها می تواند از دانشمندان یک فرضیه رادیکقله برای دیدن نه برای به تکامل ساختار رگهای مغزی نهایت معرفت و شناخت درک عاولین مورد پیوند سر در اندرگیری مغزی در سندرم کوونزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتست کم هزینه ی بزاق برای احتیاط در ورزش زانو در خارساناها و ابر رساناها و عحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش عاطفی قسمت دوماسارت و پرخوریسیاره ابلهانژن همه چیز نیستبا خودت نجنگضرب المثل یونانیپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز قلبآب، زندگی است(قسمت پنجم)داروی فامپیریدین یا نورلقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوار عصب و عضلهتصویر زیبای اصفهانایمپلانت مغزی و کنترل دو دست بالای دستنظریه تکامل در درمان بیممواد کوانتومی جدید، ممکناختراع جدید اینترنت کوانزمان به چه دلیل ایجاد میشحافظه انسان و حافظه ی هوشاستروژن مانند سپر زنان دهیچ چیز همیشگی نیستسانسور ذهنکلام، در تحولی شگفت آور ببازگشایی مجدد مطب دکتر سظهور امواج مغزی در مغز مصتمدن بشری و مغز اخلاقیپیوندی که فراتر از امکانمغز انسان برای ایجاد تمدآزادی در چیستداروی جدید ضد فشار خونقطره قطرهتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت، حقیقت جامعه ی فنورالژینورالژی تریژمینالتغییر دیگران یا تغییر خوذرات کوانتومی زیر اتمی قهمیشه به آنچه داری، خوشنمیدان های مغناطیسی قابل ارتباط انسانی، محدود به زندگی، مدیریت انرژیحس و ادراک قسمت چهلاطلاعاتی عمومی در مورد مهر حرکت خمیده می شود و هر سخن نیکو مانند درخت نیکوکو کیو تن coQ10بحثی درباره هوش و تفاوتهعلایم کمبود ویتامین E را پارادوکس ها در علمتو یک جهان در مغز خودت هسمغز بزرگترین مصرف کننده افت فشار خون ناگهانی در ودر محل کار ارزش خودت را بلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر فقط مردم میفهمیدند کجنگ و تصور از جنگهندسه زبانِ زمان استمانند کودکان باشیداز نخستین همانند سازها تزبان فرایند تکاملی برای وقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه مغز خزندگان خودت اجازسربازان ما محققا غلبه می کیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا بر کسی اعتماد نکن مگر اینعادت دادن مغز بر تفکرپرتوزایی از جسم سیاهخدا موجود استتوقف؛ شکستنقش میدان مغناطیسی زمین الگو نداشتیمدر درمان بیماری مولتیپل نگاه محدود و تک جانبه، مشمن، ما یا چی؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانروان سالمجهان هوشیارهوش مصنوعی الفاگواز تلسکوپ گالیله تا تلسکزبان شناسی نوین نیازمند ویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه زیر پای خود نگاه نکن بشنا در ابهای گرم جنوب نیاکاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی نکات از گاید لاین پرغم بی پایانآنچه واقعیت تصور میکنیم خطرات هوش مصنوعیفن آوری های جدید علیه شناتوهم و خیالنقش تیروئید در تکامل مغزامیدوار باش حتی اگر همه چدرمان کارتی سل و تومور مغچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانروش های عملی برای رفع کمرجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تسقوط زیگزاگی یا ناگهانیواکنش به حس جدیدخونریزی مغز در سندرم کووبیمار مرکز تنفس سلولیشکست حتمیکشف ژن جدید، می تواند گستمرکز خنده در کجای مغز استبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا ممکن است موش کور بی مدو بار در هفته ماهی مصرف فارغ التحصیلان، فقیر و دتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش غذاها و موجودات درياانتروپی و هوشیاریدرمان دارویی سرطان رحم بنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از ریواستیگمینجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارواکسنی با تاثیر دوگانه اخواص بادام زمینیبیماری اضطراب عمومیشب سیاه سحر شودگوش دادن بهتر از حرف زدنمسمومیت دانش آموزان بی گبسیاری از مجرمان، خودشانآیا آگاهی پس از مرگ از بیدیوار، از ابتدا توهم بودفرد موفقتکامل مادی تا ابزار هوشمچند نرمش مفید برای کمردرانسان ها می توانند میدان دریا آرام نخواهد شد کشتی چرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه مغز بدون واسطه ی دابعاد اضافه ی کیهانراه نجاتجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز تسوخت هیدروژنی پاکیک پیام منفرد نورون مغزی خانواده پایداربیوگرافیششمین کنگره بین المللی سگذشته را دفن کنمطالبی در مورد تشنجتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا دلفین ها میتوانند بادانشمندان ژنی از مغز انسقله سقوطتکامل شناخت انسان با کشفنهایت در بی نهایتاولین هیبرید بین انسان و درگیری مغزی در سندرم کوونزاع بین علم و نادانی رو منبع خواب و رویاتست آر ان اس دز میاستنی گاحتیاط در تعویض داروهارستگاری محدود به یک راه نحقایق ممکن و غیر ممکنهوش عاطفی قسمت سوماساس انسان اندیشه و باور سیاره ابلهانژن هوش و ساختارهای حیاتی با خدا باشضربه مغزی در تصادف رانندتلقین اطلاعات و حافظهپوشاندن خود از نورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآتاکسیداروی لیراگلوتیدقبل و بعد از حقیقتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نوار عصب و عضلهتصویربرداری فضاپیمای آمایمپلانت مغزی کمک میکند دستورالعمل مرکز کنترل بینظریه تکامل در درمان بیمموجود بی مغزی که می تواندادامه بحث تکامل چشمزمان شگفت انگیزحباب های کیهانی تو در تواسرار آفرینش در موجهیچ چیز، چقدر حقیقی استساهچاله ها تبخیر نمیشودکلرال هیدرات برای خوابانبازگشت از آثار به سوی خداظرف باید پر شود چه با چرک تمدن زیر آبپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز انسان برای شادمانی طآزادی عقیده، آرمانی که تداروی جدید ضد میگرنلمس کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندرال