دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقص در تشخیص هیجانات عامل اختلال اجتماعی بعد از ضربه مغزی

نقص در تشخیص هیجانات، مانع پیوند با جامعه پس از آسیب ناشی از ضربه مغزی است!

محققان بنیاد کسلر، همبستگی مستقیمی را بین نقایص در تشخیص هیجانات چهره و جامعه پذیری ضعیف را در افراد دارای آسیب ترومای مغزی (TBI) متوسط تا شدید، یافتند. یافته های آنها کاربردهایی در توسعه مداخلات توان بخشی برای کاهش انزوای اجتماعی در این بیماران، بهبود پیش آگهی بیماری و افزایش کیفیت زندگی دارد.

مقاله “جامعه پذیری در آسیب ترومای مغزی: عاملی مؤثر بر نقص در بازشناسی” پیش از چاپ در مجله انجمن بین المللی اعصاب و روان توسط انتشارات دانشگاه کمبریج، چاپ شد.

نویسندگان عبارتند از: آلیسون اس. بیندر از صنایع گودویل از تگزاس مرکزی، آستین، TX، و دکتر کیت لنکستر، دکتر جانی لنگنفلدر، دکتر نانسی کیاروالاتی، و دکتر هلن ژنوا، از بنیاد کسلر.

در بین افرادی که آسیب ترومای مغزی متوسط تا شدید دارند، انزوای اجتماعی شایع است و با نتایج ضعیف توانبخشی، مرتبط است. انزوای اجتماعی به دلیل عدم ادغام در اجتماع است، که شامل وضعیت فرد در خانه، محیط های اجتماعی و محیط های آموزشی و اشتغال می شود. با وجود اهمیت ادغام در جامعه برای افراد و خانواده های آنها، موانع و مواردی- که باعث بهبود پیوند اجتماعی میشود- به خوبی درک نشده است و مداخلات هدفمند، مورد نیاز است.

یکی از موانع بالقوه ادغام در جامعه، اختلال در توانایی در شناسایی دقیق هیجانات چهره است، نقصی که منجر به ایجاد مشکلاتی در تعاملات اجتماعی می شود.(شناسایی چهره یکی از توانمندی های مهم در موجودات جدید به خصوص انسان است و این توانایی، قدرت انسان را در روابط اجتماعی و تشکیل ساختارهای اجتماعی و ازدواج و انتخاب همسر، تسهیل میکند.

مقاله ای در مورد اختلال شناسایی چهره که قبلا در کانال دکتر سید سلمان فاطمی منتشر شد:
ناتوانی در شناسایی چهره(پروسوپاگنوزیا prosopagnosia)

فرد در این بیماری، نمیتواند چهره ها را تشخیص دهد.

واقعا وحشتناک است.!!

عامل اصلی شناسایی اطرافیان و خویشاوندان، شناسایی چهره آنهاست و این قابلیت، حتی پس از این- که سالها خویشاوندان خود را نبینید- شما را قادر میسازد آنها را بشناسید حتی اگر پیر شده باشند یا آرایش کرده باشند یا جراحی های زیبایی کرده باشند و ...

قدرت شناسایی چهره، یک مکانیسم قدرتمند تکاملی است که سیر تکامل مادی عالم ما ایجاد کرده است.

چند فایده مهم قدرت شناسایی چهره:

1- شناسایی خویشاوندان و توجه به آنها(این توجه، سبب انتقال ژنهای ما به نسلهای بعدی شود)

2- شناسایی غریبه و ایجاد مرز بین خودی و غیر خودی(این فرایند کمک میکند فرد به اشتباه، به انتشار ژنهای غریبه غیر خودی کمک نکند.)

3- شناسایی درجه خویشاوندی و تمیز دادن بین خویشاوندان نزدیک و دور و تعیین درجه برخورد ایثاری با توجه به درجه اشتراک در ژن ها

3- شناسایی خواهر و برادر و فرزند و پدر و مادر(این فرایند کمک میکند فرد در زمان ازدواج، از ازدواج با این وابستگان خیلی نزدیک خودداری کند. ازدواج با محارم معایب بسیار زیاد تکاملی دارد و میتواند باعث بیشتر شدن و بروز ژنهای کشنده در فرزندان شود و طبیعت ما طی میلیون ها سال تکامل، با فراهم کردن قدرت شناسایی چهره ها در میمون های درجه بالا و انسان از این نوع ازدواج جلوگیری میکند)

میلیون ها سال ارتقا و تکامل مادی، به ژنهای ما روش حفظ خود را آموخته است و این فرایند همچنان پیش میرود و روش های نویی را برای حفظ خود فراهم میکند.

یکی از این فرآیندهای بسیار پیچیده و دقیق که همراه با توسعه ابزار هوش فراهم شده است، قدرت شناسایی چهره هاست.

دیدن چهره در ابتدا در قسمت زیرین لوب های پشتی مغز صورت میگیرد و پس از آن، اطلاعات از لوب پشتی به لوب کنار گوش (تمپورال) میرود و از آنجا اطلاعات به قشر مغز میرود. در درک صورت، نیمکره راست مغز در کورتکس فوزیفرم، نقش مهمی را بازی میکند.

کسانی- که به دلیل ضربه مغزی یا آسیب شیمیایی به این مناطق، یا تومور مغزی و یا سکته های مغزی دچار آسیب مغز، شوند و یا به صورت مادرزادی دچار اختلال رشد این منطقه مغز باشند- در درک چهره، دچار اشکال هستند.

با توجه به نقش مهم نیمکره راست در شناسایی صورت، نقش تکاملی این فرایند پیچیده، بیشتر مشخص میشود.

منطقه زبان در انسان در نیمکره چپ است و این منطقه مهم در مغز انسان در درک و ابراز زبان نقش دارد. فعالیت های منطقه زبان یک مکانیسم پیچیده است که فرآیندها را از دایره رفلکس و فرآیندهای ناخودآگاه خارج میکند و آن را به شکل هوشیار تبدیل میکند، ولی فرآیندها نیمکره راست در بیشتر مردم، ناخودآگاه هستند.

شناسایی ناخودآگاه چهره ها و تعامل ناخودآگاه با چهره ها- که نمونه برجسته آن در رفتارهای تحت تاثیر ژنها در برخورد با خویشاوندان و اجتناب از ازدواج با محارم رخ میدهد- نشانه یک فرایند پیچیده تکاملی برای بقاست و نشانه هوشیاری و خودآگاهی و رفتار

های آگاهانه انسان نیست بلکه در بهترین شکل، یک فرایند رفلکسی و تکاملی را نشان میدهد.

تصور کنید همه کسانی که میبینید برای شما غریبه باشند!

در این صورت همه کسانی که میبینید هیچ واکنش خاصی در شما ایجاد نخواهند کرد، گویا همه افراد ماسکی بر صورت خود دارند و آشنا و غیر آشنا متمایز نیستند.!

اساس تشکیل جوامع بشری که از خانواده شروع میشود، قدرت شناسایی افراد نزدیک و هم نژاد و شناسایی فرزندان و اقوام است و اگر این فرآیندهای پیچیده برای حفظ ژنهای ما نبود، بسیاری از پایه های زندگی ما و همکاری میان افراد و تشکیل خانواده و قبایل و همکاری میان قبیله ها و اقوام ناممکن میشد و پایه زندگی اجتماعی انسان امروز متلاشی می گردید. احساسات و عواطف- که در ابتدا نسبت به خویشاوندان و اقوام و فرزند و ... است- در سیر تکاملی مغز موجودات ایجاد شده است زیرا زندگی مادی ما بدون احساسات و عواطف قادر نخواهد بود ما را به سوی زندگی اجتماعی و در نتیجه استفاده از همکاری و همیاری دیگران بکشاند.

منهدم شدن ساختار زندگی اجتماعی، بعد از میان رفتن احساسات و از میان رفتن قدرت شناسایی نزدیکان، تجربه ای است که قبلا آزموده شده است و نتیجه آن از میان رفتن پیشینیان قدرتمند انسان امروز بود.

باید توجه کرد این قدرت و فرآیندهای پیشرفته، فقط مقدمه ای بر ورود چیز دیگری در معادله انسان امروز است و اکتفا به آن، هرگز انسان را از حیوان متمایز نخواهد کرد!

https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Prosopagnosia-Information-Page

@salmanfatemi)

نقص در تشخیص احساسات چهره

این مطالعه دو گروه از شرکت کنندگان شامل ۲۷ فرد با آسیب مغزی متوسط تا شدید را با ۳۰ فرد سالم گروه کنترل، مقایسه کرده است. همه شرکت کنندگان پرسشنامه ای را برای بررسی پیوند با جامعه و دو آزمون بازشناسی هیجانات چهره، تکمیل کردند. گروه TBI سطح پایین تری از پیوند با جامعه را در مقایسه با گروه کنترل سالم، گزارش داد. مهمتر اینکه، افرادی- که عملکرد ضعیف تری در آزمون تشخیص احساسات چهره داشتند- ادغام در جامعه ضعیف تری داشتند.

دکتر ژنوا، معاون مدیر مرکز روانشناسی عصبی و تحقیقات علوم اعصاب می گوید:

یافته های ما نشان می دهد، نقص در تشخیص احساسات چهره، ممکن است در انزوای اجتماعی بسیاری از افراد مبتلا به آسیب ترومای مغزی نقش داشته باشد.

او نتیجه گرفت:

با استفاده از مداخلات مناسب جهت بهبود بازشناسی احساسات چهره در مراقبت های توانبخشی، ممکن است شاهد بهبودی در ادغام با جامعه در این بیماران و افزایش کیفیت زندگی برای این افراد و مراقبان آنها باشیم.

ترجمه: رویا ورمزیار وبسایت نوروسافاری
با برخی تغییرات و مطالب اضافه از دکتر سید سلمان فاطمی
http://t.ly/qyv2p
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
قانون مندی نقشه ژنتیکی مورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آمعادله ها فقط بخش خسته کنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های لرزش ناشی از اسیب به عصبژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارممغز انسان رو به کوچکتر شدساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار تکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستمنابع انرژی از نفت و گاز کوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغزتان را در جوانی سیمکششلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان نقش اتصالات بین سلولهای شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند نقش غذاها و موجودات درياعلت خواب آلودگی بعد از خواز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتوممکانیزمهای دفاعی در برابرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد نورون هاي مصنوعی می توانتاثیر ویتامین دی بر بیمابررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار همحدودیت های حافظه و حافظزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینفناوری هوش مصنوعی نحوه خواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده مراحل ارتقای پله پله کیهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصجمجمه انسان های اولیهقانون جنگلورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه معجزه ی علم در کنترل کرونسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های لرزش عضله یا فاسیکولاسیوژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولمغز ایندگان چگونه استساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییمنابع انرژی از نفت و گاز کووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتنقش قهوه در سلامتیشنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پانقش تیروئید در تکامل مغزشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری در کجاست؟(قگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش غذاها و موجودات درياعماد الدین نسیمی قربانی از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تما انسانها چه اندازه نزدزمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسنورون های ردیاب حافظهصفحه اصلیبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردمخچه فراتر از حفظ تعادلزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مفیلمی بسیار جالب از تغییواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعمرز مرگ و زندگی کجاستسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجنسیت و تفاوت های بیناییقانون جنگلورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز فکر میکند مرگ برای دیسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورلزوم سازگاری قانون مجازاژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دوممغز ابزار بقای برتر مادیساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )منابع انرژی از نفت و گاز کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالنقش مهاجرت در توسعه نسل اشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزنقش حفاظتی مولکول جدید دشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطمنبع خواب و رویاگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه نقشه مغزی هر فرد منحصر بهعوامل موثر در پیدایش زبااز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجما انسانها چه اندازه نزدزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسنوروپلاستیسیتی چیستسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به مخچه ، فراتر از حفظ تعادلزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستفیزیک مولکولها و ذرات در واکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیمرز بین انسان و حیوان کجاسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی جتنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییقانونمندی و محدودیت عالمورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز قلبسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز مالزوم سازگاری قانون مجازاژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سوممغز ابزار برتر بقاسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیتکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )منابع انرژی از نفت و گاز کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرونقش میدان مغناطیسی زمین شناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصنقش حیاتی تلومر دی ان آ دششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیاريمنحنی که ارتباط بین معرفگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی نقشه های مغزی جدید با جزیعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میما اکنون میدانیم فضا خالزمان شگفت انگیزپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کواننوشیدن چای برای مغز مفید پیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیمخچه ابزاري که وظیفه آن فزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قافیزیک و هوشیاریواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نمزایای شکلات تلخ برای سلسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسقارچ بی مغز در خدمت موجودورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهسیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشوتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزمقاومت به عوارض فشار خون ژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز از بسیاری حقایق می گرستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلمنابع انرژی از نفت و گاز کودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آننقش محیط زندگی و مهاجرت دشناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش خرچنگ های نعل اسبی درصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريمنشأ اطلاعات و آموخته ها گیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم بانقص در تشخیص هیجانات عامعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میما با کمک مغز خود مختاريمزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایداگر تلاش انسان امروز برانوعی سکته مغزی ، وحشتناک سایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیمدل همه جانبه نگر ژنرالیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون فیزیکدانان ماشینی برای تواکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمسیر دشوار تکامل و ارتقاسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهقبل از آغازوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز مادران و کودکان در زمسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای توصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی مقابله با کرونا با علم اسژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسمغز به تنهایی برای فرهنگ سخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهممنابع انرژی از نفت و گاز کوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با هماننقش نگاه از پایین یا نگاهشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکنقش داروهاي مختلف معروف ضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعیمهندسی ژنتیک در حال تلاش گیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهوانقطه بی بازگشتعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتما تحت کنترل ژنها هستیم یزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آمدل های ریز مغز مینی برینزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های فرگشت و تکامل تصادفی محض واکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پمسئول صیانت از عقیده کیسسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پرقبل از انفجار بزرگوزوز گوشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز چون ابزار هوش است دلیسیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیاملاحظه های اخلاقی دربارهکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هومغز برای فراموشی بیشتر کسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارممنابع انرژی از نفت و گاز کی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتنقش نظام غذایی در تکامل مشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در اننقش ذهن و شناخت در حوادث ضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارمولتیپل اسکلروز در زنان گالکانزوماب، دارویی جدیایندرالچند نرمش مفید برای کمردرعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و ماه رجبزندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسامدیریت اینترنت بر جنگزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمفراموش کارها باهوش تر هسواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسمسئولیت جدیدسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هااصل بازخوردتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشقدم زدن و حرکت دید را تغییک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز چگونه صداها را فیلتر سیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شاملاحظات بیهوشی قبل از جرکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهممنابع انرژی از نفت و گاز کیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش نظریه تکامل در شناساشکل های متفاوت پروتئین هارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و نقش روی و منیزیم در سلامتطلای سیاهاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بمواد کوانتومی جدید، ممکنگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الچند جهانیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب ماپروتیلینزونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونامدارک ژنتیکی چگونه انسانزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهفراموشی همیشه هم بد نیستواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودمستند جهان متصلسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در ساقدرت انسان در نگاه به ابعیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملمغز ناتوان از توجیه پیداسیاره ابلهاناتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویاممانتین یا آلزیکسا یا ابکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکمغز بزرگ چالش است یا منفعسرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتممنابع بی نهایت انرژی در دکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشانقش هورمون های تیروئید دشگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سنقش روزه داری در سالم و جطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استموجود بی مغزی که می تواندراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیچندین ماده غذایی که ماننعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(ماجرای جهل مقدسزونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین همانچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرمروری بر تشنج و درمان هایزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهفرایند پیچیده ی خونرسانیواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته ومشکلات نخاعیسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفلمس کوانتومییک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از مغز و سیر تکامل ان دلیلی سیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بمنابع انرژي پاک سرچشمه حکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز بزرگ چالشهای پیش روسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهممناطق خاصی از مغز در جستجکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزینقش هورمون زنانه استروژنشاهکار قرنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعینقش رژیم غذایی بر رشد و اطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملموجودات مقهور ژنها هستندرابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز چه زیاد است بر من که در ایعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریماده ی تاریکزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین هماننکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح مرکز هوشیاری، روح یا بدن زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدفرایند تکامل و دشواری هاواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردمشکلات بین دو همسر و برخیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دلوب فرونتال یا پیشانی مغیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند بامغز آیندگان چگونه است ؟سیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن تکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنمنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در ومغز بزرگ و فعال یا مغز کوسردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهممنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه اینقش ویتامین K در ترمیم اسشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شنقش رژیم غذایی در رشد و اظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملمیهمانهای ناخوانده عامل راز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپنهایت معرفت و شناخت درک ععدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریماده ی خالیزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان مرکز حافظه کجاستسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زفرایند حذف برخی اجزای مغواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیمشکلات روانپزشکی پس از سسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دلوتیراستامیکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قامغز انسان ایا طبیعتا تماسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزمنابع انرژی از نفت و گاز کنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رمغز بزرگترین مصرف کننده سردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتممنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدنقش ژنتیک در درمان اختلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدنقش زنجبیل در جلوگیری از عقل مجادله گراز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هوامیگرن سردردی ژنتیکی که براست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تچهار میلیارد سال تکامل بعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییمبانی ذهنی سیاه و سفیدزیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسوفلج نخاعی با الکترودهای واقعیت چیستداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم مرکز حافظه کجاستسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیفرد حساس از نظر عاطفی و بواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده مشکلات روانپزشکی در عقب سماگلوتید داروی کاهش دهنمشاهده گر جدای از شیء مشاسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده لیس دگرامفتامین یا ویاسیافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان برای ایجاد تمدسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسمغز حریص برای خون، کلید تسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا نقش گرمایش آب و هوا در همشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است ینقش زبان در سلطه و قدرت اعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیمیگرن شدید قابل درمان اسرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استچهار ساعت پس از کشتار خوکعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتمباحث مهم حس و ادراکزاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی فلج بل، فلجی ترسناک که آنواقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلومرکز خنده در کجای مغز استسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پفرضیه ای جدید توضیح میدهواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیآیا امکان بازسازی اندامهمشاهده آینده از روی مشاهسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیریلا اکراه فی الدینیادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان برای شادمانی طسکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرمنابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کومغز زنان جوانتر از مغز مرسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهمنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکنقش پیش زمینه ها و اراده شباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است ینقش زبان در سلطه و قدرت اعلم به ما کمک میکند تا مواز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساختمیدان مغناطيسي زمین بشر رساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتنوآوری ای شگفت انگیز دانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردمجموعه های پر سلولی بدن مزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سفلج خوابواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازمرگ چیستسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزقلب و عقلواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آدرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخمطالعه ای بیان میکند اهدسندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استلایو دوم دکتر سید سلمان فیادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی مغز انسان برای شادمانی طسانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز کنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم مغزهای کوچک بی احساسسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکمنبع هوشیاری کجاست قسمت کایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی تونقش آتش در رسیدن انسان بهشباهت کیهان و مغزارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمنقش سجده بر عملکرد مغزعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز امیدازولام در درمان تشنج رشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بنوار مغز مشاهده ی غیر مستغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سمحل درک احساسات روحانیزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیفلج خواب چیستواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثمرگ و میر پنهانسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به قیچی ژنتیکیوبینار اساتید نورولوژی دوراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آمعنی روزهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای متوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های لبخند بزن شاید صبح فردا زژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکمغز انسان رو به کوچک تر شسانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز کندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیمامغزتان را در جوانی سیم کششلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دومنبع هوشیاری کجاست قسمت کار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عنقش انتخاب از طرف محیط، نشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشنقش غذاها و موجودات درياعلایم کمبود ویتامین E را از انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما بمکانیک کوانتومی بی معنی رشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر نوار مغزی روشی مهم در تشخمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصمحل درک احساسات روحانی دزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینفلج دوطرفه عصب 6 چشمواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی ممرگ انتقال است یا نابود شسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان قیچی ژنتیکی تهدید یا فرص