دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

خواب عامل دسته بندی و حفط اطلاعات اموخته شده است

تنها 10 دقیقه خواب کوتاه باعث میشود تا جزییات چیزی که یاد گرفتهایم را بهخوبی به خاطر بیاوریم.

در این کانال از خواب بسیار گفته ایم و اکنون یکی از شگفتی های دیگر آن را باز ميگوييم. یک خواب شیرین و راحت پس از دو ساعت مطالعه، کمک میکند تا مطالعه ما بیشتر در حافظه بماند! پس از قدری مطالعه، یک چرت آرام و شیرین نه تنها بد نیست بلکه سبب میشود اطلاعات آموخته شده در حافظه ما باقی بماند.

محققان دانشگاه هریوت-وات در ادینبوروی انگلیس به این نتیجه رسیدند که سیستم حافظه با «فعالسازی مجدد» قوی میشود و برای این کار استراحت کوتاه پس از یادگیری میتواند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشد.{لینک}

به گفته «مایکل کرایگ» و «میکائیلا دِوِر» استراحت نهتنها حافظه را آماده یادگیری چیزهای جدید میکند، بلکه اجازه میدهد تا مطالب آموختهشده را با ذکر جزییات، مجدداً به خاطر بیاوریم.

در این تحقیق از 60 زن و مرد با سن متوسط 21 سال خواسته شد تا به یک مجموعه عکس نگاه کنند. سپس از آنها خواسته شد تا فرق میان عکسهای قدیمی و عکسهای مشابه را بگویند. اگر آنها میتوانستند جزییات و تشابه تصاویر را بازگو کنند، بدین معنا بود که حافظه بهتری دارند. به گفته پروفسور کرایگ، آنهایی که پس از به خاطر سپاری تصاویر، استراحت کرده بودند، بهخوبی جزییات را بازگو کردند. البته به گفته کرایگ مکانیسم بازیابی خاطره هنوز مشخص نیست و نیاز به تحقیق بیشتر در این زمینه است.

جزییات این تحقیق در Nature Scientific Reports به چاپ رسیده است.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کیست هیداتید مغزرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنزیست شناسی کل در جزء فراکآیندهمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استشنا در ابهای گرم جنوب نیاجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوبت کودکاناجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانفضا و ذهن بازحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمدر چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کامهربانی، شرط موفقیتبحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا یک، وجود داردمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فشگفتی های نقشه ی ژنتیکیجهان دارای برنامهچیزی خارج از مغزهای ما نیاختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتقانون جنگلخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیردرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت و انعکاسمیدان های مغناطیسی قابل بخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علمسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا خداباوری محصول تکاملمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستشباهت مغز با کیهان مادیجواب دانشمند سوال کننده چگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی لمس کوانتومیخدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید کنترل مولتیپلواکسن دیگری ضد کرونا از دمانند آب باشبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیتوهم تنهاییسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشنقاشی هایی با بوی گذشته یایستادن در برابر آزادی بضایعه ی شبکه لومبوساکرالجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا دلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی مقاومت به عوارض فشار خون به کدامین گناه کشته شدنددرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختمجموعه های پر سلولی بدن مپلاسمای غالبتیک و اختلال حرکتیسی و سه پل اصفهانترک امروزآشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهطبیعت موجی جهانابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنتایج نادانی و جهلدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنابع انرژی از نفت و گاز بی نهایت در میان مرزهادرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استمداخله ی زیانبار انسانراه پیروزی در زندگی چیستپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوسیستم تعادلی بدنتشنج عدم توازن بین نورون نقش زبان در سلطه و قدرت اعلم ساختن برج های چرخانابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهوش عاطفی قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هز گهواره تا گورپختگی پس از چهل سالگي به مرگ و سوال از قاتلتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنساختار فراکتال وجود و ذهتعامل انسان و هوش مصنوعینمای موفقیتعادت دادن مغز بر تفکرابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانفیلمی بسیار جالب از تغییحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی بی دودآلودگی هوا و ویروس کرونامستند جهان متصلتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدسرگردانیثبت امواج الکتریکی در عصنهایت در بی نهایتمقالاتابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استفراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنهزینه ای که برای اندیشیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمباید از انسان ترسیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومرویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفزیست شناسی باور حقیقت یا آینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باششناخت و معرفت، و نقش آن دجهان مرئی و نامرئینور از عمق تاریکیاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بفضای قلب منبع نبوغ استحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل در ناامیدی بسی امید استویتامین کا و استخوانموفقیت هوش مصنوعی در امتبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی زبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا کیهان می تواند یک شبیمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغشگفتی های زنبور عسلجهان در حال نوسان و چرخشچیزی شبیه نور تو نیستادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسقانون جنگلخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان های اسرار آمیز در آواقعیت تقویت شدهمیدان های کوانتومی خلابخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالشباهت کیهان و مغزجواب سنگ اندازیچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی لوب فرونتال یا پیشانی مغاعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید ای ال اس، توفرواکسن سرطانماه رجببرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم جداییسم زنبور ، کلیدی برای وارتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیماکنون را با همه ی نقص هایضایعه ی عروقی مخچهحفره در مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی مقایسه رقابت و همکاریبه امید روزهای بهتردرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشمجرم، گاهی قربانی استپمبرولیزوماب در بیماری چتیکاگرلور داروی ضد انعقاسیلی محکم محیط زیست بر انترکیب آمار و ژنتیکآشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نطبیعت بر اساس هماهنگیابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنجات در راستگوییدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی درمانگر کامپیمنابع انرژی از نفت و گاز بی هیچ می ایی و بی هیچ میردرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانراه انسان شدن، راه رفتن وپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم سیستم دفاعی بدن علیه مغز تشویق خواندن به کودکاننقش سجده بر عملکرد مغزعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی قسمت ششممنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بزمین در برابر عظمت کیهانپدیده خاموش روشن در پارکمرگ انتقال است یا نابود شتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتساختار شبکه های مغزی ثابتعامل انسان با هوش مصنوعنمایش تک نفرهعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سفیروز نادریحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSزندگی در جمع مواردی را برآلودگی هوا و پارکینسونمشکل از کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیسربازان ما محققا غلبه می جلو رفتن یا عقبگردنهادینه سازی فرهنگ اختلاتاثیر ویتامین دی بر بیماابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزفراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرهزینه سنگین انسان در ازاهزاران سال چشم های بینا ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمباد و موجکپسول ژری لاکترویای شفافتمرکز بر امروززیست، مرز افق رویداد هستآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاشناخت حقیقت یا آرزوهای گجهان مشارکتینور دروناحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستقفس ذهنحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در در هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین کا در سبزیجاتموفقیت در تفکر استبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیزبان جانسوزآیا گذشته، امروز وآینده مغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیشانس یا نتیجه ی تلاشجهان در حال ایجاد و ارتقانکاتی در مورد تشنجاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احقانونمندی و محدودیت عالمخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استدرمان های بیماری آلزایمرواقعیت خلا و وجود و درک ممیدان بنیادین اطلاعاتبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدسفری به آغاز کیهانآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستشباهت زیاد بین سلول هاي عجوسازی مدرننگاه مادی غیر علمی استارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی لوتیراستاماعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید سرطانواکسن سرطانماپروتیلینبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای توهم جدایی و توهم علمسماگلوتید داروی کاهش دهنتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدنقش قهوه در سلامتیاکوییفلکسضایعات در عصب زیر زبانیحق انتخابچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی مقابله ی منطقی با اعتراضبه بالا بر ستارگان نگاه کدرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استمحل درک احساسات روحانیپنج اکتشاف شگفت آور در موتیروفیبان موثر در سکته ی سینوریپا داروی ترکیبی ضدترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستنقش اتصالات بین سلولهای طعمه ی شبکه های ارتباط اجابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقردوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنابع انرژی از نفت و گاز بی ذهن و بی روحدرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است مروری بر تشنج و درمان هایراه بی شکستپیوندی که فراتر از امکانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسکوت و نیستیتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش غذاها و موجودات درياعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشنازمین زیر خلیج فارس تمدنی پروژه ی ژنوم انسانیمرگ تصادفیتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیسادیسم یا لذت از آزار دادتعداد کلی ذهن ها در جهان چند نرمش مفید برای کمردرعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان فیزیک مولکولها و ذرات در حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرزندگی در سیاهچالهآلزایمرمشکلات نخاعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟سردرد میگرنجلوتر را دیدنچهار میلیارد سال تکامل بصفحه اصلیابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودفراموشی و مسیر روحانیحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتداروی ضد چاقیهستي مادي ای که ما کوچکترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگروان سالمتمساح حد واسط میان مغز کوزاویه نگاه ها یکسان نیستآینده با ترس جمع نمیشودمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودشناخت درون، شناخت بیرون؛جهان معنانوروفیبروماتوزاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سقفس را بشکنحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلادر هم تنیدگی کوانتومیویتامین بی 12 در درمان دردمولکول ضد پیریبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیزبان ریشه هایی شناختی اسآیا پیدایش مغز از روی تصامغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید ششانس یا تلاشجهان ریز و درشتچگونه مولکول های دی ان ایادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایقارچ بی مغز در خدمت موجودخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های جدید میگرنوالزارتان داروی ضد فشار میدازولام در درمان تشنج بدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایرژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلسقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی شباهت زیاد بین سلول هاي عجامعه ی آسمانینگاه محدود و تک جانبه، مشخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعبقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید سرطانواکسن ضد اعتیادماجرای جهل مقدسبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای توهم جسمسندرم کووید طولانیتازه های درمان ام اسآرامش و دانشنقش مهاجرت در توسعه نسل ااکسی توسین و تکامل پیش اضرورت زدودن افکارحقیقت قربانی نزاع بین بی چالش کمبود اندام برای پیدنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی مقابله با کرونا با علم اسبه بالاتر از ماده بیندیشدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی محل درک احساسات روحانی دپول و شادیتکنولوژی های جدید و حالتسیگار عامل افزایش مرگ ومترازودونآشتی بهتر استنقش تیروئید در تکامل مغزظهور امواج مغزی در مغز مصابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنابع انرژی از نفت و گاز بی سوادی در قرن 21درد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانمرکز هوشیاری، روح یا بدن رابطه تشنج و اوتیسمپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسکوت، پر از صداتشخیص آلزایمر سالها قبل نقش غذاها و موجودات درياعلائم عصبی آلزایمر، با اابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقزمان چیستپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانسازگاری با محیط بین اجزاتعذیه ی ذهنچند جهانیعدم درکابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهفیزیک هوشیاریحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتارمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرزندگی زمینی امروز بیش از آملودیپین داروی ضد فشار مشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استسردرد میگرن در کودکانجمجمه انسان های اولیهچهار ساعت پس از کشتار خوکسوالات پزشکیابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبفراموشی آرمانحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیهستی ما پس از شروعی چگال منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریزاوسکا درمان گوشرآیا فراموشی حتمی استمعرفت و شناختتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیجهان هوشمندنورون هاي مصنوعی می تواناحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیقله سقوطخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و پویتامین بی هفدهمولتیپل اسکلروز در زنان بحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستزبان شناسی مدرن در سطح سلآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدشاهکار قرنجهان شگفت انگیزچگونه میتوان با قانون جنادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعقبل از آغازخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های جدید در بیماری واکنش های ناخودآگاه و تقمکان زمان یا حافظه زمانبدون بار گذشتهگلوئونتولترودینسلول های مغزی عامل پارکیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باشجاعت و ترسجاودانگی مصنوعینگاه کلی نگرخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی لیروپریم داروی ترکیبی ضدبقا در ازای بیماریدرمان دارویی سرطان رحم بواکسن علیه سرطانماجرای عجیب گالیلهبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و توهمات و شناخت حقیقتسندرم گیلن باره به دنبال تبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکوننقش میدان مغناطیسی زمین اکسکاربازپین در درمان تشضرب المثل یونانیحقیقت آنطور نیست که به نظچالش دیدگاه های سنتی در بدنیا، هیچ استاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمملاحظه های اخلاقی دربارهبه جای محکوم کردن دیگران درک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان محدودیت چقدر موثر استپول و عقیدهتکنولوژی و پیشرفتسیاهچاله هاترازودونآغاز فرایند دانستننقش حفاظتی مولکول جدید دظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نخستین تصویر از سیاهچالهديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی، اتفاقات و تحمنابع انرژی از نفت و گاز بی شرمیژن همه چیز نیستدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیمرکز حافظه کجاسترادیوی مغز و تنظیم فرکانپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسکته مغزیتشخیص ایدزنقش غذاها و موجودات درياعلت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز وزمان و مکان، ابعاد کیهان پروانه ی آسمانیمراحل ارتقای پله پله کیهتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چستم با شعار قانون بدترین تغییرچند جهانیعدالت برای من یا برای همهابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیفیزیک و هوشیاریحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبرمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالزندگی زودگذرآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندسردرد میگرنی در کودکانجنین مصنوعینون و القلمپیامهای کاربرانابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استفرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تو هر کس تقوای خدا پیشه کنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریزبان فرایند تکاملی برای آیا ممکن است موش کور بی ممغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی اجهان هوشیارنورون های ردیاب حافظهاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایقلب های سادهخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دویتامین دی گنجینه ای بزرمواد کوانتومی جدید، ممکنبحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیزبان شناسی نوین نیازمند آیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یشاهکار شش گوشجهانی که نه با یک رخداد و چگونه مغز ما، موسیقی را پادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشقبل از انفجار بزرگخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های جدید سرطانواکنش به حس جدیدمکانیک کوانتومی بی معنی بدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در تومورها و التهاب مغزی عاسلول های بنیادیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواشرکت نورالینک ویدیویی ازجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه انسان محدود به ادراخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی لیس دگرامفتامین یا ویاسبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان زخم دیابتی با تکنوواکسنی با تاثیر دوگانه اماده ی تاریکبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استتوکل بر خداسندرم پیریفورمیستبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش محیط زندگی و مهاجرت داگر فقط مردم میفهمیدند کضررهای مصرف شکر و قند بر حقیقت افرادچاالش ها در تعیین منبع هودندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمملاحظات بیهوشی قبل از جربه خوبی های دیگران فکرکندرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندمحدودیت های حافظه و حافظپوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله های فضایی منابعتراشه ها روی مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دعقل مجادله گرابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش احساسیمنابع انرژی از نفت و گاز بی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی دردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیمرکز حافظه کجاستراز تغییرپیدایش زبانتکامل زباناقیانوس نادانیسال سیزده ماههتصویر خورشید یا خود خورشنقش غذاها در کاهش دردهای عماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تزمان و گذر آن سریع استپرواز از نیویورک تا لوس آمرز مرگ و زندگی کجاستتابوهای ذهنیامیدواریستم، بی پاسخ نیستتغییر الگوی رشد مغزی با زچند جهانی و علمعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیفیزیک آگاهیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی تشنجی دربارداریهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسرمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع زندگی سلول در بدن، جدای اآمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا سردرد و علتهای آنجنگ هفتاد و دو ملت همه را نوآوری ای شگفت انگیز دانسایتهای دیگرابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودهمه ی سردردها بی خطر نیستفرایند حذف برخی اجزای مغحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت توفور و فراوانیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیروبات کیانتنفس بدون اکسیژنزبان متغیرآیا ما کالا هستیممغز قلبتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانشواهدی از نوع جدیدی از حاجهان های بسیار دیگرنوروپلاستیسیتی چیستاخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانقلب و عقلخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هر سوراخی سر نکنویروس مصنوعیموجود بی مغزی که می تواندبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشزبان، نشان دهنده ی سخنگو آیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یشاید گوشی و چشمی، آماده شجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه مغز پیش انسان یا همادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشقبرستان ها با بوی شجاعتخوشبختی چیستاصول سلامت کمردرمان های رایج ام اسواکسن های شرکت فایزر آمرمکانیزمهای دفاعی در براببرنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین تومورهای نخاعیسلول های بنیادی منابع و اآیا راهی برای رفع کم آبی مغز حریص برای خون، کلید تتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالشربت ضد خلطجایی خالی نیستنگاه از بیرون مجموعهخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی لا اکراه فی الدینبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز بوابستگی یعنی قلادهماده ی خالیبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنتوپیراماتسندرم پیریفورمیستبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رنقش مرکز تنفس سلولی در بیاگر میدانی مصیبت بزرگتر ضررهای شکر بر سلامت مغزحقیقت اشیانابینایی در نتیجه ی گوشی ده روش موفقیتاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمممانتین یا آلزیکسا یا اببه خودت مغرور نشودرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانمخچه فراتر از حفظ تعادلپوشاندن خود از نورتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله ها، دارای پرتو تراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش خرچنگ های نعل اسبی درعقل سالمابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زادین اجباریهوش احساسیمنابع انرژی از نفت و گاز بیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نممرکز خنده در کجای مغز استراست دستی و چپ دستیپیر شدن حتمی نیستتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هسانسور از روی قصد بسیاری تصویر در هم تنیدگی کوانتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهعوامل موثر در پیدایش زباابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپوزمان و صبرپروتئین های ساده ی ابتدامرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزستون فقرات انسان دو پا جلتغییر دیگران یا تغییر خوچند روش ساده برای موفقیتعشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیفیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ALSهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری رنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخازندگی، مدیریت انرژیآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایسردرد به دلیل مصرف زیاد مجنگ و تصور از جنگنوار مغز مشاهده ی غیر مستابعاد بالاتراتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارفراتر از دیوارهای باورحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوداروی ضد تشنج توپیراماتوقاحت و تمسخر دیگرانمنبع خواب و رویابارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد زبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا ما تنها موجودات زنده مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادشواهدی از دنیسوان(شبه نئجهان هایی در جهان دیگرنوروز یا روز پایانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینقلب یا مغزخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیادر والنتاین کتاب بدید همویروس های باستانی، مغز مموجودات مقهور ژنها هستندبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بزبان، وسیله شناسایی محیطآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمشاید درست نباشدجهانی در ذهنچگونه هموساپينس بر زمین ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوقدم زدن و حرکت دید را تغیخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسدرمان های علامتی در ام اسواکسن کووید 19 چیزهایی که ما انسانها چه اندازه نزدبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورهای ستون فقراتسلول های بدن تو پیر نیستنآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الشش مرحله تکامل چشمجاذبهنگاه از دور و نگاه از نزدخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی لاموژین داروی ضد اوتیسم؟بلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغماده ای ضد التهابیبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به توانایی مغز و دیگر اجزای سندرم پس از ضربه به سرتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نگاه از پایین یا نگاهاگر نیروی مغناطیس نباشد ضعیف و قویحقیقت تنها چیزی است که شاناتوانی از درمان برخی ویدهن، بزرگترین سرمایهاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کممن کسی در ناکسی دریافتم به دنبال رستگاری باشدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می تومخچه ، فراتر از حفظ تعادلرژیم های غذایی و نقش مهم پیموزایدتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاهچاله و تکینگی ابتدایتراشه ی بیولوژِیکنقش داروهاي مختلف معروف عقلانیت بدون تغییرابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهدین، اجباری نیستهوش در طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز بیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمردرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیمرگ چیسترجزخوانی هایی که امروز بپیشینیان انسان از هفت میتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکسانسور بر بسیاری از حقایتصویر زیبا از سلولنقشه های مغزی جدید با جزیعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتALS نگاهی کامل بر بیماری وحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری و افسردگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری دیستروفی میوتونیکمردردذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزمان واقعیت است یا توهمپروتز چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستستارگانی قبل از آغاز کیهتغییر دادن ژنها آیا روزی چندین ماده غذایی که ماننعشق، شلوغ کردن نیستابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیفال نیکوحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی جدید s3 در درمان ام هدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدرنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معزندان ذهنیآنچه ناشناخته است باید شمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرسردرد تنشنجنگ داده هانوار مغز ترجمه رخدادهای نوار مغز در فراموشی هااتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهبافرد موفقحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوداروی ضد جنون در درمان تیوقت نهيب هاي غير علمي گذشمنتظر نمان چیزی نور را بهبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها روح رهاییتنها در برابر جهانزبان چهار حرفی حیات زمینآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مانند تلفن استتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علشیشه ی بازالتی و سیلیکونجهان یکپارچهنورالژیاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکقلب دروازه ی ارتباطخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هدر یک فراکتال هر نقطه مرکویرایش DNA جنین انسان، برموسیقی نوبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیزدودن نقص از هوش مصنوعیآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منشایسته نیست در جیب خود قرجهان، تصادفی نیستچگونه هوشیاری خود را توسارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بقدرت مردمخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا و گشودن پنجرما انسانها چه اندازه نزدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتتوهم فضای خالیسلول بنیادی و ای ال اسآگاهی فراتر از آگاهیمغز را از روی امواج بشناستاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیششمین کنگره بین المللی سجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه از درون قفس یا بیرونخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی لایو دوم دکتر سید سلمان فبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون دارووبینار اساتید نورولوژی دماده، چیزی نیستبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنتوازن مهمتر از فعالیت زیسندرم جدایی مغزتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش نظام غذایی در تکامل ماگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویاناتوانی در شناسایی چهره دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کممن پر از تلخیمبه زودی شبکه مغزی به جای درک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز اممخچه ابزاري که وظیفه آن فرژیم ضد التهابیپیموزایدتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش درختان در تکاملعقیده ی بی عملابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردرددیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت 11منابع انرژی از نفت و گاز بیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هودست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمرحم مصنوعیپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیساهچاله ها تبخیر نمیشودتصویر زیبای اصفهاننقشه با واقعیت متفاوت اسعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً فقر داده ها در هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی برازمان پلانکپروتز عصبی برای تکلممرزهای حقیقی یا مرزهای تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاسخن نیکو مانند درخت نیکوتغییر زودتر اتصالات مغزیچندجهانیعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانفاکسیبتحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیهدف یکسان، در مسیرهای متمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از رهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسزونیسومایدآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکسردرد سکه ایجنبه های موجی واقعیتجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغز در تشخیص بیماری اتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بفرد یا اندیشهحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزدارویی خلط آوروقتی فهمیدی خطا کردی برگمنتظر زمان ایده آل نشوبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستروزه داری متناوب، مغز را تنهاییزبان نیاز تکاملی استآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مادران و کودکان در زمتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهشکل های متفاوت پروتئین هجهان یکپارچهنوسانات کوانتومی منبع مااختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استقلب روباتیکخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر در کمتر از چند ماه سوش جدویشن پروموسیقی هنر مایع استبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را سفر فقط مادی نیستآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادششادی، پاداش انجام وظیفهجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه واکسن کرونا را توزارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بقدرت و شناخت حقیقتخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا از حقیقت تاتما اکنون میدانیم فضا خالبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنتوهم فضای خالی یا توهم فضسلول عصبی شاهکار انطباق آپومورفین در پارکینسونمغز زنان جوانتر از مغز مرتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز صبور باشجبران از دست رفته هانگاه از درون مجموعه با نگخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی لبخند بزن شاید صبح فردا زبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرطان با امواج صوتوجود قبل از ناظر هوشمندماده، چیزی بیش از یک خلا برخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسندرم دزدی ساب کلاوینتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تنقش نظریه تکامل در شناسااگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی نادیدنی ها واقعی هستنددو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک تا کممن بی من، بهتر یاد میگیرمبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده مخچه تاثیر گذار بر حافظهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیچیدگی های مغزمگستکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیاهچاله ی تولید کنندهترجمه ای ابتدایی از اسرانقش ذهن و شناخت در حوادث علم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عدیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت نهممنابع انرژی از نفت و گاز بیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهدست کردن در گوشبعد از کرونارحم مصنوعیپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمسایه ی هوشیاریتصویربرداری فضاپیمای آمنقص های سیستمی ایمنیعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آفلج نخاعی با الکترودهای حس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهوشیاری سنتی یا هوشیاری منبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشزمان به چه دلیل ایجاد میشپرورش مغز مینیاتوری انسامزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتسخن و سکوتتغییر عمودی سر انسان از پنه ناامیدی بلکه ارتقاعصب سیاتیکابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمفاجعه ی جهل مقدسحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویهدف از تکامل مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی روی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنزونا به وسیله ویروس ابله آنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توسردرد عروقی میگرنسرطان کمیت گراییجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغزی روشی مهم در تشخاتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنفرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذردارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی پر از گل شدی خودت را منحنی که ارتباط بین معرفبازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استزبان و کلمه حتی برای کسانآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستشکل پنجم مادهجهان کنونی و مغز بزرگترینوشیدن چای برای مغز مفید اختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتقلب را نشکنخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت فیزیکی، تابعی از میهمانهای ناخوانده عامل بحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیشب سیاه سحر شودجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه آن شکری که می خوریمارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت کنترل خودخار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا ساخته شده توما از اینجا نخواهیم رفتبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سلول عصبی، در محل خاص خودآب زندگی است قسمت چهارممغزهای کوچک بی احساستاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپصبر لازمه ی پیروزی استجدا کردن ناخالصی هانگاه حقیقی نگاه به درون اخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی لحظات خوش با کودکانبه قفس های سیاهت ننازدرمانهای بیماری پارکینسوراپامیل در بارداریماست مالیبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشتوسعه برخی شغل ها با هوش سندرم سردرد به دلیل افت فتداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استنقش هورمون های تیروئید دطلوع و حقیقتاگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنادانی در قرن بیست و یکم،دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک تا کممننژیتبه سیاهی عادت نکنیمدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداوممدل همه جانبه نگر ژنرالیرژیم غذایی ضد التهابیپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وسیاره ی ابلهانترس و آرمان هانقش روی و منیزیم در سلامتعلم و روحابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت هفتممنابع انرژی از نفت و گاز بیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ودست آسمانبعد از کرونارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اسایه را اصالت دادن، جز فرتصور از زمان و مکاننقص در تشخیص هیجانات عامعید نوروز مبارکابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آفلج بل، فلجی ترسناک که آنحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش مناذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتزمان شگفت انگیزپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسخن پاک و ثابتتغییرات منطقه بویایی مغزنه به اعدامعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمفاصله ها در مکانیک کوانتحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرهدف از خلقت رسیدن به ابزامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود ترویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیزیان غذاهای پرچربآنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینسرعت فکر کردن چگونه استجهل مقدسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دفردا را نمیدانیمحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داداستانها و مفاهیمی اشتباوقتی تو از یاد گرفتن باز منشأ اطلاعات و آموخته ها بازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استزبان و بیان نتیجه ساختماآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خشکرگزار هر چیزی باش که داجهان کاملی در اطراف ما پرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیقوی تر باشخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان ددر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چند سویهمیوتونیک دیستروفیبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريسفر به مریخ در 39 روزآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو شبیه سازی میلیون ها جهان جهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه انتظارات بر ادراک ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت انسان در نگاه به ابعخارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن آلزایمرما اشیا را آنطور که هستندبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریتوهم چیستسلولهای ایمنی القا کنندهآب زندگی است قسمت هفتممغز، فقط گیرندهتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تصبر و واقعیتجدایی خطای حسی استنگاه دوبارهخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی لرزش ناشی از اسیب به عصببه مغز خزندگان خودت اجازدرها بسته نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قماست مالی با هوش انسانیگزیده ای از وبینار یا کنفتوصیه های سازمان بهداشت سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسنقش هورمون زنانه استروژنطلای سیاهاگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینازوکلسیندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنابع انرژي پاک سرچشمه حبه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهرژیم غذایی ضد دردپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهسیاره ابلهانتسلیم شدن از نورون شروع منقش روزه داری در سالم و جعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگندیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت یازدهمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری وسواسژنهای هوش ، کدامنددست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهورساناها و ابر رساناها و عپیشرفتی مستقل از ابزار هتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریساخت سلول عصبی حتی پس از تصادف یا قوانین ناشناختهنقطه ی رسیدن به قلهعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پفلج خوابحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهیچ نقطه ای مرکزی تر از امنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرفتار مانند بردهتقلید از طبیعتزنان باهوش ترپرتوهای صادر شده از سیاهمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاسختی ها رفتنی استتغییرات مغز پس از 40 سالگینه به اعدامغم بی پایانابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمفاصله ی همیشگی تصویر سازحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ای ال اسهر چیز با هر چیز دیگر در تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا خدا باشکودکان را برای راه آماده رویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیباترین چیز در پیر شدنآنژیوگرافی از مغزمطالعه ای بیان میکند اهدمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندسطح آگاهی، رخدادهای زندگجهان فراکتالنوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستفرزندان زمان خودحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، ردخالت در ساختار ژنهاوقتی ریشه ها عمیقند از چیمنشاء کوانتومی هوشیاری ابازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیزبان و بیان، در سایه پیشرآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکشکست حتمیجهان پیوستهنیکولا تسلااختلالات مخچههنر حفظ گرهقیچی ژنتیکیخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجدر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت چیستمیگرن و پروتئین مرتبط با بخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی سفر تجهیزات ناسا به مریخ آیا جنین انسان، هوشمندی مغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند شبیه سازی سیستم های کوانجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه به سطح بالایی از هوارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت ذهنخبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان تومورهای مغزی با اواکسن ایرانی کرونا تولیدما به جهان های متفاوت خودبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستتوهم و خیالسلولهای بنیادی مصنوعی درآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیم کشتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استصبر بسیار بایدجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر قدرت بینایی درادفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی لرزش عضله یا فاسیکولاسیوبه نقاش بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهورزش هوازی ، بهترین تمریماشین دانشگزارش یک مورد جالب لخته وتوصیه های غیر دارویی در سسوپاپ ها یا ترانزیستورهاترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش ویتامین K در ترمیم اسطوفان فقر و گرسنگی و بی ساگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده نباید صبر کرد آتش را بعد دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به شناسایی کامنابع انرژی از نفت و گاز بهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دمدل هولوگرافیک تعمیم یافراه فراری نیستپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانسیاره ابلهانتست آر ان اس دز میاستنی گنقش رژیم غذایی بر رشد و اعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت پنجممنابع بی نهایت انرژی در دبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهورشته نوروایمونولوژی و نقپپوگستتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتساخت شبکه عصبی مصنوعی با تضادهای علمینقطه ای بود و دگر هیچ نبوعادت همیشه خوب نیستابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو فلج خواب چیستحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیندیشکنگره بین المللی سردرد درفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذزنجیرها را ما باید پاره کپرتوزایی از جسم سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدسرنوشتتغییرات آب و هوایی که به نه جنگ و نه خونریزیغم بی پایانابزار بقای موجود زنده از نعناعفتون های زیستیحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید برای میاستنی هر جا که جات میشه، جات نیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایرویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانزیباترین چیز در افزایش سآنان که در قله اند هرگز خآنزیم تولید انرژی در سلومعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عسعی کن به حدی محدود نشویجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار عصب و عضلهاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمفرضیه ای جدید توضیح میدهحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختدر میان تاریکی و روشناییویتنام نوعی کرونا ویروس مهمان ناخواندهبحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در روزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایزبان و تکلم برخی بیماریهآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انشگفت نیست من عاشق تو باشمجهان پیوستهنیاز به آموزش مجازی دیجیاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هادر درمان بیماری مولتیپل واقعیت چیستمیگرن سردردی ژنتیکی که ببخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینتوقف؛ شکستسفر دشوار اکتشافآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دشبکه های مصنوعی مغز به درجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت عشقخدا موجود استاعتماد به خوددرمان تشنجواکسن اسپایکوژنما با کمک مغز خود مختاريمبرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میتوهم وجودسلام تا روشناییآب زندگی است قسمت دوممغزتان را در جوانی سیمکشتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتصد قدح، نفتاده بشکستجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر توانایی اجزاي بدفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم سازگاری قانون مجازابه نقاش بنگردرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنمبانی ذهنی سیاه و سفیدگشایش دروازه جدیدی از طرتوصیه هایی در مصرف ماهیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش ژنتیک در درمان اختلاطوفان زیباییاپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسانبرو و انرژی مداومدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی تعاملیمنابع انرژی از نفت و گاز بهداشت خوابدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقمدل های ریز مغز مینی برینراه نجاتپیوند اندام از حیوانات بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رسیب یکسان و دیدگاه های متتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش رژیم غذایی در رشد و اعلم بدون توقفابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت دژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت اولمنابع جدید انرژیبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کاررشد مغز فرایندی پیچیده اپایان، یک آغاز استتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالساخت شبکه عصبی با الفبای تظاهر خوابیده ی مادهنقطه بی بازگشتعادت کن خوب حرف بزنیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پفلج دوطرفه عصب 6 چشمحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگهیچ چیز، چقدر حقیقی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد درفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی فعال و مثبت روند آلپرسش و چستجو همیشه باقی امسئول صیانت از عقیده کیستاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیسریع دویدن مهم نیستتغییرات تکاملی سر انسان چه زیاد است بر من که در ایغیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو فروتنی معرفتیحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید برای کاهش وزنهر حرکت خمیده می شود و هر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیزیر فشار کووید چه باید کرزیرفون داروی ضد ام اسآواز خواندن در قفس، نشانمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملشلیک فراموشیجهان موازی و حجاب هانوار عصب و عضلهاثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستفساد اقتصادی سیتماتیک درحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمنددر مانهای کمر دردویتامین E برای فعالیت صحمهندسی ژنتیک در حال تلاش بحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسزبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و شگفت انگیز بودن کیهانجهان پر از چیزهای اسرار آچیز جدید را بپذیراختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دقانون مندی نقشه ژنتیکی مخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخورددر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت های متفاوتمیگرن شدید قابل درمان اسبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاشبکیه های مصنوعیجوانان وطنچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی قضاوت ممنوعخدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خوددرمان جدید ALSواکسن اسپایکوژن ضد کروناما بخشی از این جهان مرتبطبرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم وجودسلاح و راهزنیآب زندگی است قسمت سوممغط یک گیرنده استایران بزرگصدای بم با فرکانس پایین، جریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کندقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم سازگاری قانون مجازابه نادیدنی ایمان بیاوردروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعمباحث مهم حس و ادراکپل جویی اصفهانتوضیحی ساده در مورد هوش مسوخت هیدروژنی پاکتری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش گرمایش آب و هوا در همطولانی ترین شباپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار چت جی پی تیدو سوی واقعیتهوش مصنوعی در کامپیوترهامنابع انرژی از نفت و گاز بوزون هیگز چیستدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است مدیون خود ناموجودراه های جدید برای قضاوت رپیوند اندام حیوانات به اتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو سیر آفرینش از روح تا مغز تشنج چیستنقش زنجبیل در جلوگیری از علم در حال توسعهابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا وادژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت دهممناطق خاص زبان در مغزبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعرشد مغز علت تمایل انسان بپارادوکس ها در علممرگ و میر پنهانتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیساختن آیندهتظاهری از ماده است که بیدنمیتوان با بیرون انداختنعادت کردن به نعمتابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برفن آوری های جدید علیه شناحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست قسمت بیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیزندگی هوشمند در خارج از زپرسشگری نامحدودمسئولیت جدیدتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانسریعترین کامپیوتر موجودتغذیه بر ژنها تاثیر داردنه عدم مطلق بلکه عدم با قغرور و علمابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث فروتنی و غرورحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسهرچیز با یک تاب تبدیل به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمباهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندرویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبتمدنی قدیمی در شمال خلیج زیرک ترین مردمآینه در اینهمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان شلیک فراموشیجهان ما میتواند به اندازنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتفشار و قدرتحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور در محل کار ارزش خودت را بویتامین E در چه مواد غذایمهندسی بدنبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سشگفت زده و حیران باشجهان پر از چیزهای جادویی چیزی منتظر شناخته شدناختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دقانون گذاری و تکاملخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی درمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت و مجازمیدان مغناطيسي زمین بشر بخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه شباهت مغز و کیهانجوانان وطنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی قطار پیشرفتخدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی مورددرمان جدید میگرن با انتی واکسن دیگر کرونا ساخته شما تحت کنترل ژنها هستیم یبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیتوهم بی خداییسلسله مباحث هوش مصنوعیآب، زندگی است(قسمت پنجم)نفرت، اسیب به خود استایرادهای موجود در خلقت بصرع و درمان های آنجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا دل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم عدم وابستگی به گوگل به هلال بنگردریای خدابرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردمبتکران خودشکوفاپل خواجو اصفهانتیوتیکسن داروی ضد جنونسودمندی موجودات ابزی بر تری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش پیش زمینه ها و اراده طی یکصد هزار سال اخیر هرچابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز چت جی پی تیدولت یا گروهکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنابع انرژی از نفت و گاز بوزون هیگز جهان را از متلدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویامدیریت اینترنت بر جنگراه های جدید برای قضاوت رپیوند سر آیا ممکن استتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حسسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش زبان در سلطه و قدرت اعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقا از نخستین همانحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت دوممناطق خاصی از مغز در جستجبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم رشد در سختی استپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و میر بسیار بالای ناشتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروساختن آینده، بهترین روش تعویض دارو در تشنجنمیتوان بر سیاه سیاه نوشعادت بد را ترک کنابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ فناوری هوش مصنوعی نحوه خحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53بیوگرافیکنترل جاذبهرموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهزندگی و داراییآلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایسرگیجه از شایعترین اختلاثبت و دستکار ی حافظهنهایت معرفت و شناخت درک عغربال در زندگیابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیفرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتهز ذره، یک دنیاستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا حقی از طرف خدا