دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اثرات مفید قهوه

قهوه از طریق حفظ سلامت نورونها و حمایت از سلولهای عصبی از مواد زیان بار از زوال درک و فهم جلوگیری میکند .شاید قبلا نمیدانستید که یک فنجان قهوه ، یک جرعه کوچک از جوانی است ..بله مطالعات نشان داده است که این نوشیدنی در کاهش زوال درک و فهم، با افزایش سن و حتی در جلوگیری از برخی بیماریهای عصبی مانند آلزایمر موثر است

لویزا لوبیز از دانشگاه لشبونه و دیوید بلوم از انسرم ، یکی از مکانیسمهای احتمالی را کشف کرده اند :
کافئین به طرز برجسته ای باعث حفاظت از فرسودگی و پیری میشود و از سلولهای عصبی در برابر مواد زیان بار حفاظت میکندکافئین به شکل خاص بر گیرنده های سلولهای عصبی (A2AR) اثر میکند و مانع از فعالیت آن میشود .وقتی پا به سن میگذاریم میزان این گیرنده ها و سطح هورمون پیری یا گلوکوکورتیکویید در خون دو چندان میشود .

ولی آیا این دو مورد باپیری مربوطند و آیا نقشی در زوال عقلی دارند ؟
این مطلبی است که محققان روی آن کار میکنند.برای آزمودن این اثر موشها را از نظر ژنتیکی دستکاری کردند تا مقدار فراوانی از گیرنده A2AR در مناطق خاصی از مغز که مربوط به حافظه است، تجمع یابد ..همانطور که انتظار میرفت زیادی این گیرنده ها باعث افزایش هورمونهای پیری شد .واکنش این گیرنده، باعث ترشح هورمونهای فرسودگی از طریق آبشارهای پیچیده میشود .

نتیجه :
د راین آزمایش موش كوشش میکند تا مکانهایی را که قبلا در مارپیچ دیده بود به یاد بیاورد . زیاد شدن تولید گیرنده ها سبب آشفتگی در حافظه میشود . و این، یکی از مکانیسمهایی است که زوال عقلی را در زمان پیری توجیه میکند .این گیرنده ها به خصوص در بیماری آلزایمر بررسی شده است و زیادی این گیرنده ها سبب آشفتگی در حافظه میشود .کافئین از فعالیت این گیرنده ها ممانعت و از ایجاد پیری و اختلال تمرکز جلوگیری مینماید و از سلولهای عصبی حمایت میکند .مطالعات دیگر نشان داده است کافئین تاثیر مثبت بر برخی بیماریهای مرتبط با سیستم عصبی مانند افسردگی دارد
منبع
Guillaume Jacquemont, “Café : le secret d’un élixir de jouvence”, pourlascience.fr, 04/10/2016: Wided Zribi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
احیای بینایی نسبی یک بیمسانسور از روی قصد بسیاری به زودی شبکه مغزی به جای نیکولا تسلاتو یک معجزه ایهیچ کاری نکردن به معنی چیتسلیم شدن از نورون شروع مکشف جمجمه ای درکوه ایرهوفرایند حذف برخی اجزای مغخبر مهم تلسکوپ هابلانگشت نگاری مغز نشان میدمحل درک احساسات روحانی دروش مقابله مغز با محدودیادغام میان گونه های مختلسردرد عروقی میگرنبیماری دویکچگونه جمعیت های بزرگ شکل توهم لیلیپوتی(ریزبینی)و هر کس تقوای خدا پیشه کنتغییرات تکاملی سر انسان گربه شرودینگر و تاثیر مشقدم زدن و حرکت دید را تغیدورترین نقطه ی قابل مشاهاولین تصویر در تاریخ از سمرگ و میر پنهانرژیم های غذایی و نقش مهم ارتروز یا خوردگی و التهاشاهکار قرنبار بزرگ ایستادن بر دو پاناتوانی از درمان برخی ویتکنولوژی جدید که سلول هاواقعیت چیستجهان پیوستهپیوند سر، یکی از راه حلهامقابله با کرونا با علم اسدانشمندان تغییر میدان مغایا کوچک شدن مغزانسان المشکلات روانپزشکی در عقب رشد مغز فرایندی پیچیده ااز انفجار بزرگ تا انفجار ضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا حجم مغز گونه انسان درتأثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن دیگر کرونا ساخته شجاذبه و نقش آن در شکلگیریآملودیپین داروی ضد فشار منابع انرژی از نفت و گاز داستانها و مفاهیمی اشتبازونیسومایداگر خواهان پیروزی هستیمغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت ابرای تمدن سازی، باید در بنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر تحقیقت غیر قابل شناختیک پیشنهاد خوب برای آسان آیا هوش سریعی که بدون احسمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان های جدید میگرنزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانبرخی توصیه ها برای واکسیهنر رها شدن از وابستگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هشتآیا جهان ذهن و افکار ما ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک و احساسابزار بقای موجود زنده از سقوط درون جاذبه ای خاص، چنقش هورمون های تیروئید داز روده تا مغزنقش زنجبیل در جلوگیری از بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت بیست و چهآثار باستانی تمدن های قدمولتیپل اسکلروز در زنان دغدغه نتیجه ی نادانی استابزارهای بقا از نخستین هسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش روزه داری در سالم و جاصول انجام برخی نرمش ها دچه زیاد است بر من که در ایتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک- قسمت شصت و چهافزایش سرعت پیشرفت علوم ما اکنون میدانیم فضا خالرمز جهانرمز جهان خاصیت فراکتالاحساس گذر سریعتر زمانسانسور بر بسیاری از حقایبه زیر پای خود نگاه نکن بنیاز به آموزش مجازی دیجیتو یک جهان در مغز خودت هسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتشنج چیستگل زندگیفراتر از دیوارهای باورخدا موجود استاندوهگین نباش اگر درب یا محدودیت های حافظه و حافظروش های صرفه جویی در ایجاادغام دو حیطه علوم مغز و سرعت فکر کردن چگونه استبیماری دیستروفی میوتونیچگونه جمعیت های بزرگ شکل توهم چیستوفور و فراوانیثبت امواج الکتریکی در عصگزیده ای از وبینار یا کنفقدرت انسان در نگاه به ابعديدن با چشم بسته در خواب اولین سلول مصنوعیمرگ و میر بسیار بالای ناشرژیم ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت اولشاهکار شش گوشبار سنین ابزار هوشمندی اناتوانی در شناسایی چهره تکامل مادی تا ابزار هوشمواقعیت چیستجهان پر از چیزهای اسرار آپیوستگی همه ی اجزای جهانملاحظه های اخلاقی دربارهدانشمندان روش هاي جدیدی ایا این جمله درست است کسیمشاهده گر جدای از شیء مشارشد مغز علت تمایل انسان باز بحث های کنونی در ویروسطلای سیاهبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا خشونت و تعصبتئوری تکامل امروز در درمواکسن دیگری ضد کرونا از دجدایی خطای حسی استآمارهای ارائه شده در سطح منابع انرژی از نفت و گاز دخالت در ساختار ژنهازونا به وسیله ویروس ابله اپی ژنتیکمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدبرای خودآگاه بودن تو باینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سحقایق ممکن و غیر ممکنیک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان های جدید در بیماری زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگربرخی درمان های Spinal Muscular Atهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر گیاهخواری بر رشد و حس و ادراک قسمت چهل و دومآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادی منابع و انقش هورمون زنانه استروژنازدواج های بین گونه ای، رنقش زبان در سلطه و قدرت ابعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت بیست و یکآرامش(سکوت) stillness و تکاپومواد کوانتومی جدید، ممکنذهن ما از در هم شکستن منبابزارهای بقا ازنخستین همسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش رژیم غذایی بر رشد و ااصول توسعه ی یک ذهن کاملنهایت معرفت و شناخت درک عتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاربرد روباتهای ريز، در فلج نخاعی با الکترودهای حساسیت روانی متفاوتافسردگی و اضطراب در بیماما اشیا را آنطور که هستندالکترومغناطیس شنوایی و هما به جهان های متفاوت خودروی و منیزیم در تقویت استاحساسات کاذبساخت شبکه عصبی مصنوعی با بوزون هیگز چیستچیزی منتظر شناخته شدنتو پیچیده ترین تکنولوژی هیچگاه از فشار و شکست نترتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگلوئونفرد حساس از نظر عاطفی و بخطا در محاسبات چیزی کاملاندام حسی، درک از بخش هایمخچه فراتر از حفظ تعادلروش هایی ساده برای کاهش اارتقا و تکامل سنت آفرینش سعی کن به حدی محدود نشویبیماری ضعف عضلات نزدیک بچگونه حافظه را قویتر کنیتوهم بی خداییوقت نهيب هاي غير علمي گذشجمجمه انسان های اولیهگزارش یک مورد جالب لخته وقدرت عشقدی متیل فومارات(زادیوا)(اوکرلیزوماب داروی جدید شمرگ انتقال است یا نابود شرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارزش حقیقی زبان قسمت دومشاید درست نباشدبارداری بدون رحمنادانی در قرن بیست و یکم،تکامل مداومواقعیت های متفاوتجهان دارای برنامهپیام های ناشناخته بر مغز ملاحظات بیهوشی قبل از جردانشمندان روشی برای تبدیایا ابزار هوشمندی یا مغز مشاهده آینده از روی مشاهزمین در برابر عظمت کیهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا در مغز انسان، فرورفتتئوری تکامل در پیشگیری و واکسن سرطانجریان انرژی در سیستم های آن چیزی که ما جریان زمان منابع انرژی از نفت و گاز در مانهای کمر دردزیباترین چیز در پیر شدنابزار هوش در حال ارتقا ازمغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکبرخی ملاحظات در تشنج های نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سحمله ویروس کرونا به مغزیک جهش ممکن است ذهن انسانآیا واکنش های یاد گرفته ومنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان های رایج ام اسزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر انتخاب از طرف محیط کلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت چهل و سومآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقای موجود زنده از سلول های بدن تو پیر نیستننقش ویتامین K در ترمیم اساساس انسان اندیشه و باور نقش زبان در سلطه و قدرت ابعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت بیست و دوآزمون تجربی، راهی برای رموجود بی مغزی که می تواندذهن چند جانبه نیازمند نگابزارهای بقای موجود زندهسودمندی موجودات ابزی بر اصول سلامت کمرنهایت در بی نهایتتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی در کامپیوترهاتاریخ همه چیز را ثبت کردهکتاب گران و پرهزینه شد ولفلج بل، فلجی ترسناک که آنخفاش با شیوع همه گیری جدیالکتروتاکسی(گرایش و حرکما با کمک مغز خود مختاريمرویا و خبر از آیندهاخلاق و علوم اعصابساخت شبکه عصبی با الفبای بوزون هیگز جهان را از متلچیزی خارج از مغزهای ما نیتو افق رویداد جهان هستیهیپرپاراتیروئیدیسمتشنج عدم توازن بین نورون گمان میکنی جرمی کوچکی در فرضیه ای جدید توضیح میدهخطا در محاسبات چیزی کاملانرژی تاریکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلروش صحبت کردن در حال تکامارتوکين تراپی روشی جديد شلیک فراموشیبیماریهای تحلیل عضلانی انگاه محدود و تک جانبه، مشتوهم جدایی و توهم علموقتی فهمیدی خطا کردی برگجنبه های موجی واقعیتگشایش دروازه جدیدی از طرلمس کوانتومیدید تو همیشه محدود به مقدايندگان چگونه خواهند دیدمراحل ارتقای پله پله کیهرژیم غذایی ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت سومشبیه سازی میلیون ها جهان بازگشت از آثار به سوی خدانبرو و انرژی مداومتکامل چشمواقعیت و مجازجهان در حال نوسان و چرخشپیشینیان انسان از هفت میممانتین یا آلزیکسا یا ابداروهای مصرفی در ام اسایا بیماری ام اس (مولتیپمطالعه ای بیان میکند اهدزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تلسکوپ گالیله تا تلسکطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا ذرات بنیادی معمولاً تئوری جدید، ویران کردن گواکسن سرطانجریان انرژی در سیستم های آنچه واقعیت تصور میکنیم منابع انرژی از نفت و گاز در محل کار ارزش خودت را بزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی مرزهای اخلاق و علوم هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر کتامین در درمان پاحمایت از طبیعتیک رژیم غذایی جدید، می توآیا یک، وجود داردمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان های علامتی در ام اسزبان شناسی مدرن در سطح سلمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر احتمالی عصاره تغلیکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت نهمآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقای موجود زنده از سلول عصبی شاهکار انطباق نقش ژنتیک در درمان اختلااستفاده از مغز، وزن را کمنقش سجده بر عملکرد مغزبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت بیست و سوآزمون ذهنی گربه ی شرودینموجودات مقهور ژنها هستندذهن هوشیار در پس ماده ی مابزارهای بقای از نخستین سیلی محکم محیط زیست بر اناضطراب و ترسچهار میلیارد سال تکامل بتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتازه های اسکیزوفرنی(جنوکتاب زیست شناسی باورفلج خوابخلاصه ای از مطالب همایش مالگوی بنیادین و هوشیاریما تحت کنترل ژنها هستیم یرویا بخشی حقیقی از زندگی اخلاق پایه تکامل و فرهنگساختار شبکه های مغزی ثاببی نهایت در میان مرزهاچیزی شبیه نور تو نیستتو انسانی و انسان، شایستهاوکينگ پیش از مرگش رسالتشخیص ژنتیکی آتروفی های گنجینه ای به نام ویتامین فضای قلب منبع نبوغ استخطر آلودگی هواانرژی تاریک که ما نمی تومخچه ابزاري که وظیفه آن فروشهای نو در درمان دیسک بارتباط میکروب روده و پارشلیک فراموشیبیهوش کردن در جراحی و بیمنگاه انسان محدود به ادراتوهمات و شناخت حقیقتوقتی تو از یاد گرفتن باز جنسیت و تفاوت های بیناییپمبرولیزوماب در بیماری چلوب فرونتال یا پیشانی مغدیدن خدا در همه چیزايا اراده آزاد توهم است یمرز مرگ و زندگی کجاسترژیم غذایی ضد دردارزش خود را چگونه میشناسشبیه سازی سیستم های کوانبازگشت به ریشه های تکاملنخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل و ارتقای نگاه تا عمواقعیت خلا و وجود و درک مجهان شگفت انگیزپیشرفت های جدید علوم اعصمنابع انرژي پاک سرچشمه حداروهای ام اسایا بدون زبان میتوانیم تمعنی روزهزمان چیستاز تکنیکی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی درباره احساسات متفاچراروياها را به یاد نمی آتا 20 سال آینده مغز شما به واکسنی با تاثیر دوگانه اجریان انرژی در سیستم های آنچه حس می کنیم، نتیجه ی منابع انرژی از نفت و گاز در چه مرحله ای از خواب ، رزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتبرخی نکات از گاید لاین پرهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد وحوادث روزگار از جمله ویریکی از علل محدودیت مغز امآیا کیهان می تواند یک شبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان ژنتیکی برای نوآوریزبان شناسی نوین نیازمند مغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر ترکیبات استاتین (سکلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت چهارمآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از سلولهای ایمنی القا کنندهنقش گرمایش آب و هوا در هماستفاده از هوش مصنوعی در نقش غذاها و موجودات دريابعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت بیستمآزمون ذهنی گربه شرودینگرمیهمانهای ناخوانده عامل ذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای دفاعی و بقای موسیگار عامل افزایش مرگ وماطلاع رسانی اینترنتیچهار ساعت پس از کشتار خوکتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتازه های بیماری پارکینسوکتاب طبیعت در قالب هندسهفلج خواب چیستخلاصه ای از درمان های جدیخونریزی مغز در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتمانند آب باشرویا تخیل یا واقعیتاختلال خواب فرد را مستعد سازگاری با محیط بین اجزابی عدالتی در توزیع واکسن نکاتی در مورد تشنجتو با همه چیز در پیوندیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتشخیص آلزایمر سالها قبل گویید نوزده و ایمنی ساکتقلب و عقلخطرات هوش مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عمدل همه جانبه نگر ژنرالیروشهای شناسایی قدرت شنواارتباط ماده و انرژیشنا در ابهای گرم جنوب نیابیهوشی در بیماران دچار انگاه از بیرون مجموعهتوپیراماتویتنام نوعی کرونا ویروس جنسیت و تفاوت های بیناییپنج اکتشاف شگفت آور در مولوتیراستامدژا وو یا اشنا پنداریايا اراده آزاد توهم است یمرز بین انسان و حیوان کجاراه فراری نیستاز نخستین همانند سازها تشبکه های مصنوعی مغز به دربازخورد یا فیدبکنخستین تصویر از سیاهچالهتکامل ابزار هوش ، راه پر والزارتان داروی ضد فشار جهانی که نه با یک رخداد و پیشرفت در عقل است یا ظواهمنابع انرژی از نفت و گاز داروهای تغییر دهنده ی سیایا تکامل هدفمند استمعادله ها فقط بخش خسته کنزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز و از مغز عقل مجادله گربحثی درباره احساساتی غیرچراروياها را به یاد نمی آتا بحر یفعل ما یشاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغجستجوی متن و تصویر به صورآنها نمیخواهند دیگران رامنابع بی نهایت انرژی در ددر هم تنیدگی مرزها و بی مزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سبرخی نرمش ها برای زانوهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاست یافته های نوین علوم پرده آیا گذشته، امروز وآینده منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین همانزبان، نشان دهنده ی سخنگو مغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز- از مغز برداشت مغز ما از گذر زمانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر حرکات چشم بر امواج کمردردحس و ادراک قسمت نوزدهمآیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از سلولهای بنیادی مصنوعی درنقش پیش زمینه ها و اراده استفاده از سلول های بنیانقش غذاها و موجودات درياتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت دهمآسيب میکروواسکولاریا آسمیوتونیک دیستروفیذهن سالمابعاد اضافه ی کیهانسیاهچاله های فضایی منابعاطلاعات حسی ما از جهان، چنوآوری ای شگفت انگیز دانتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کتاب، سفری به تاریخفلج دوطرفه عصب 6 چشمکتابخانهفناوری هوش مصنوعی نحوه خخواندن ، یکی از شستشو دهنالتهاب شریان تمپورالماه رجبرویا حقی از طرف خدااختلال در شناسایی حروف و ستون فقرات انسان دو پا جلبیمار 101 ساله، مبتلا به سچگونه مولکول های دی ان ایتو با باورهایت کنترل میشهدف یکسان، در مسیرهای متتصویربرداری فضاپیمای آمگوشه بیماری اتوزومال رسسقلب دروازه ی ارتباطدفاع در برابر تغییر ساختانسان ها می توانند میدان مدل های ریز مغز مینی برینروشی برای بهبود هوش عاطفارتباط متقابل با همه ی حیشناخت و معرفت، و نقش آن دبیوگرافینگاه از درون مجموعه با نگتوانایی مغز و دیگر اجزای ویتامین E برای فعالیت صحجهل مقدسپوست ساعتی مستقل از مغز دلوزالمعده(پانکراس)مصنوعدژاوو یا آشناپنداریای نعمت من در زندگیممرز جدید جستجو و اکتشاف، راه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تشباهت مغز و کیهانبازسازي مغز و نخاع چالشی نخستین روبات های زنده ی جتکامل جریان همیشگی خلقتواکنش های ناخودآگاه و تقجهانی که از یک منبع، تغذیپیشرفتی مستقل از ابزار همنابع انرژی از نفت و گاز داروهای ضد بیماری ام اس وایجاد احساساتمعجزه ی علمزمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی بخش فراموش شده ی حافظهنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر مشاهده بر واقعیت بوبینار اساتید نورولوژی دجستجوی هوشیاری در مغز ماآنزیم تولید انرژی در سلومنابع جدید انرژیدر هم تنیدگی کوانتومیزیست، مرز افق رویداد هستابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک انداهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاست یادگیری مهارت های جدید دآیا پیدایش مغز از روی تصامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین همانزبان، وسیله شناسایی محیطمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز- از مغز بررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی الفاگوتاثیر دوپامین و سروتونینکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت هفتمآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از سلسله مباحث هوش مصنوعینقش آتش در رسیدن انسان بهاستفاده از سلول های بنیانقش غذاها و موجودات درياتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت دوازدهمآسیب ها ناشی از آلودگی هومیگرن و پروتئین مرتبط با ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاتفاق و تصادفسیاهچاله ها، دارای پرتو اطلاعاتی عمومی در مورد منوار مغز مشاهده ی غیر مستتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتبدیل سلولهای محافط به ستداخل مرزها و صفات با بینکجای مغز مسئول پردازش تجفیلمی بسیار جالب از تغییخواب سالم عامل سلامتیامیوتروفیک لترال اسکلروماپروتیلینرویاها از مغز است یا ناخواختلال در شناسایی حروف و سخن پاک و ثابتبیماری های مغز و اعصاب و چگونه مغز پیش انسان یا همتو جهانی هستی که خودش را هدف از تکامل مغزتصادف یا قوانین ناشناختهگوشت خواری یا گیاه خواریقیچی ژنتیکیدقیق ترین تصاویر از مغز اانسان یک کتابخانه استمدیون خود ناموجودروشی جدید در درمان قطع نخارتباط چاقی و کاهش قدرت بشناخت درون، شناخت بیرون؛بیوگرافینگاه حقیقی نگاه به درون اتوازن مهمتر از فعالیت زیویتامین E در چه مواد غذایجهان فراکتالپوشاندن خود از نورلیس دگرامفتامین یا ویاسدگرگونی های نژادی و تغییای آنکه نامش درمان و یادشمزایای شکلات تلخ برای سلراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تشباهت مغز با کیهان مادیبحتی علمی درباره تمایل بنرمش های مفید برای درد زاتکامل داروینی هنوز در حاواکنش به حس جدیدجهش های ژنتیکی مفید در ساپاسخ گیاهان در زمان خوردمنابع انرژی از نفت و گاز داروی فامپیریدین یا نورلایرادهای موجود در خلقت بمعجزه ی علم در کنترل کرونزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبخش بزرگی حس و ادراک ما انزاع بین علم و نادانی رو تاثیر نگاه ناظر هوشیار بوراپامیل در بارداریحفره در مغزآینده ی انسان در فراتر ازمناطق خاصی از مغز در جستجدر هم تنیدگی کوانتومی و پزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تعدم درکهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاستیادآوری خواب و رویاآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان تشنجابزار بقا از نخستین همانسفر نامه سفر به بم و جنوب مغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز- از مغزتبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر دپاکین بر بیماری مکمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت هفدهمآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از سلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش انتخاب از طرف محیط، ناستفاده از سلول های بنیانقشه مغزی هر فرد منحصر بهتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت سومآشنا پنداریمیگرن سردردی ژنتیکی که بذره ی معین یا ابری از الکاتوبان اطلاعات و پلِ بینسیاهچاله و تکینگی ابتدایاطلاعاتی عمومی در مورد منوار مغز در فراموشی هاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیهوش احساسیتروس جریان انرژیکرونا چه بر سر مغز می آورفیزیک مولکولها و ذرات در خواب سالم عامل سلامتی و یامید نیکو داشته باش تا آنماجرای جهل مقدسرویاهای پر رمز و حیرتی دراختلالات مخچهسرنوشتبیماری وسواسچگونه هموساپينس بر زمین تو دی ان ای خاص ميتوکندريهدف از خلقت رسیدن به ابزاتظاهر خوابیده ی مادهگیلگمش باستانی کیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدلایلی که نشان میدهد ما بانسان جدید از چه زمانی پامدیریت اینترنت بر جنگروشی جدید در درمان نابینارتباط هوش ساختار مغز و ژشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیان ژن های اسکیزوفرنی دنگاهی بر قدرت بینایی دراتوسعه هوش مصنوعی قادر اسویتامین کاجهان ما میتواند به اندازپیموزایدلا اکراه فی الدیندانش محدود به ابعاد چهارایمپلانت مغزی کمک میکند مسیر دشوار تکامل و ارتقاراه پیروزی در زندگی چیستاز نخستین همانند سازها تشباهت کیهان و مغزبحث درباره پیدایش و منشا نرمش های مفید در سرگیجهتکامل داروینی هنوز در حاواکسن های شرکت فایزر آمرجهش های ژنتیکی غیر تصادفپختگی پس از چهل سالگي به منابع انرژی از نفت و گاز داروی لیراگلوتیداکسی توسین و تکامل پیش امغز فکر میکند مرگ برای دیزمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا موبخش بزرگتر کیهان ناشناختنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ورزش هوازی مرتب خیلی به قحقیقت قربانی نزاع بین بی آینده ی علم و فیزیک در60 ثمنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی کوانتومی و دزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی نرمش های گردنهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد وحباب های کیهانی تو در توژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر داروهای ضد التهاب کمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت هجدهمآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از سم زنبور ، کلیدی برای وارنقش اتصالات بین سلولهای استیفن هاوکینگ در مورد هنقشه های مغزی جدید با جزیتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت سی و هشتمآغاز فصل سرما و دوباره تکمیگرن شدید قابل درمان اسذرات کوانتومی زیر اتمی قاتوسوکسیمایدسیاهچاله ی تولید کنندهاعداد بینهایت در دنیای منوار مغز در تشخیص بیماری تمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش احساسیتری فلوپرازینکریستال هافیزیک و هوشیاریخواب عامل دسته بندی و حفطامید درمان کرونا با همانماده ی تاریکرویای شفافاختلالات حرکتی در انسانسریعترین کامپیوتر موجودبیماری گیلن باره و بیمارچگونه هوشیاری خود را توستولید مثل اولین ربات های هر حرکت خمیده می شود و هر تظاهری از ماده است که بیدگیاه خواری و گوشت خوار کدقانون مندی نقشه ژنتیکی مدنیای شگفت انگیز کوانتومانسان خطرناکترین موجودمدارک ژنتیکی چگونه انسانروشی جدید در درمان سکته مارتباط انسانی، محدود به شناسایی سلول های ایمنی ابیان حقیقتنگاهی بر توانایی اجزاي بتوسعه برخی شغل ها با هوش ویتامین کا و استخوانجهان مادی، تجلی فضا در ذهپیموزایدلایو دوم دکتر سید سلمان فدانش بی نهایتایمپلانت نخاعی میتواند دمسئول صیانت از عقیده کیسراه بی شکستاز نشانه ها و آثار درک شدشباهت زیاد بین سلول هاي عبحثي درباره هوش و تفاوتهنرمشهای مهم برای تقویت عتکامل داروینی هنوز در حاواکسن کووید 19 چیزهایی که جهشهای مفید و ذکاوتی که دپروژه ی ژنوم انسانیمنابع انرژی از نفت و گاز داروی تشنجی دربارداریاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز قلبزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانبخش دیگری در وجود انسان هنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر نگاه انسان بر رفتاورزش هوازی ، بهترین تمریآیا ممکن است موش کور بی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت در یک فراکتال هر نقطه مرکزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولووبرخی یونها و مولکول های مهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحد و مرزها توهم ذهن ماستژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین همانسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم کنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت هشتمآیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری در کجاست؟ قدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از سماگلوتید داروی کاهش دهننقش تیروئید در تکامل مغزاستیفن هاوکینگ در تفسیر نقص در تشخیص هیجانات عامتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت سی و ششمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمیدان مغناطيسي زمین بشر ذرات کوانتومی زیر اتمی قاثر مضر مصرف طولانی مدت رسیاره ی ابلهانبقای حقیقی در دور ماندن انوار مغزی روشی مهم در تشختمدن بشری و مغز اخلاقیهوش عاطفی بیشتر در زنانتری فلوپرازینکریستال زمان(قسمت اولفیزیکدانان ماشینی برای تخودآگاهی و هوشیاريامیدی تازه در درمان سرطاماده ی خالیروان سالماختلالات صحبت کردن در انسرگیجه از شایعترین اختلابیماری ای شبیه آلزایمر و چگونه واکسن کرونا را توزتولید پاک و فراوان انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به تعداد کلی ذهن ها در جهان گالکانزوماب، دارویی جدیقانون جنگلدندان ها را مسواک بزنید تانسان عامل توقف رشد مغزمروری بر تشنج و درمان هایريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط از بالا به پایین مشواهدی از نوع جدیدی از حابیست تمرین ساده برای جلوچالش هوشیاری و اینکه چرا توصیه های سازمان بهداشت ویتامین کا در سبزیجاتجهان هوشیارپیچیدگی های مغزمگسلبخند بزن شاید صبح فردا زدانشمندان موفق به بازگرداین پیوند نه با مغز بلکه مسئولیت جدیدرابطه تشنج و اوتیسماز نظر علم اعصاب یا نرووسشباهت زیاد بین سلول هاي عبحثی جالب درباره محدودیتچرا مغز انسان سه هزار سالتکامل داروینی هنوز در حاواکسن کرونا و گشودن پنجرجهشهای مفید و ذکاوتی که دپروژه ی ژنوم انسانیمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید s3 در درمان ام اگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز ما کوچکتر از نیم نقطهزندگی بی دوداز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را برنامه و ساختار پیچیده منشانه های گذشته در کیهان تاثیر نگاه انسان بر رفتاورزش و میگرنآیا ما تنها موجودات زنده منبع هوشیاری کجاست قسمت در کمتر از چند ماه سوش جدزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی اثرات مضر ویتامین دهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحرکت چرخشی و دائمی کیهانژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانسفر دشوار اکتشافنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت پنجمآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم کووید طولانینقش حفاظتی مولکول جدید داستخوان های کشف شده، ممکنقطه بی بازگشتتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت سیزدهمافت فشار خون ناگهانی در ومیدان های مغناطیسی قابل ذرات کوانتومی زیر اتمی قاثرات فشار روحی شدیدسیاره ابلهانبلندی در ذهن ما درک بلندینورون هاي مصنوعی می توانتمدنی قدیمی در شمال خلیج تمساح حد واسط میان مغز کوهوش عاطفی در زنان بیشتر اترکیب حیوان و انسانکریستال زمان(قسمت دوم)فرگشت و تکامل تصادفی محض خودآگاهی و هوشیاريامگا سه عامل مهم سلامتماده، چیزی بیش از یک خلا روبات های ریز در درمان بیاختلالات عضلانی ژنتیکسربازان ما محققا غلبه می بیماری ای شبیه ام اس مولتچگونه آن شکری که می خوریمتولید سلولهای جنسی از سلهزینه ای که برای اندیشیدتغییر الگوی رشد مغزی با زگامی در درمان بیماریهای قانون جنگلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسانیت در هم تنیده و متصمرکز هوشیاری، روح یا بدن ریواستیگمینارتباط بین هوش طبیعی و هوشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیش از نیمی از موارد انتقچالش هوشیاری و اینکه چرا توصیه های غیر دارویی در سویتامین دی گنجینه ای بزرجهان یکپارچهپیچیدگی های مغزی در درک زلرزش ناشی از اسیب به عصبدانشمندان نورون مصنوعی ساین ایده که ذرات سیاهچالمسئولیت در برابر محیط زیراز تغییراز نظر علم اعصاب اراده آزشرکت نورالینک ویدیویی ازبحثی در مورد نقش ویتامين چرا مغزهای ما ارتقا یافت تکامل زبانواکسن کرونا از حقیقت تاتجواب دانشمند سوال کننده پرواز از نیویورک تا لوس آمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید میاستنی گراویاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز مادران و کودکان در زمزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را برنامه ی مسلط ژنها در اختنشانه های پروردگار در جهتاثیر ویتامین دی بر بیماحقیقت اشیاورزش بهترین درمان بیش فعآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنبع هوشیاری کجاست قسمت در آستانه ی موج پنجم کوویزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهبرخی اختلالات عصبی مثانههندسه ی پایه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویاییژنها ، مغز و ارادهآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت پنجاهآب زندگی است قسمت چهارممنبع خواب و رویادرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم گیلن باره به دنبال نقش حیاتی تلومر دی ان آ داستروژن مانند سپر زنان دچند نرمش مفید برای کمردرتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت ششمافت هوشیاری به دنبال کاهمیدازولام در درمان تشنج رفتار اجتماعی انسان، حاصاثرات مفید قهوهسیاره ابلهانبلعیدن ستاره توسط سیاهچانورون های ردیاب حافظهنوروپلاستیسیتی چیستتنفس هوازی و میتوکندریهوش عاطفی در زنان بیشتر اترازودونکریستال زمان(قسمت سوم)فراموش کارها باهوش تر هسخودروهای هیدروژنیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمبانی ذهنی سیاه و سفیدروح رهاییاختراع جدید اینترنت کوانسردرد میگرن در کودکانبیماری اسپینال ماسکولار چگونه انتظارات بر ادراک تولترودینهزینه سنگین انسان در ازاتغییر زودتر اتصالات مغزیگامی در درمان بیماریهای قانونمندی و محدودیت عالمدو برابر شدن خطر مرگ و میانعطاف پذیری مکانیسمی علمرکز حافظه کجاستریاضیات یک حس جدید استارتباط شگفت مغز انسان و فشکل های متفاوت پروتئین هبیشتر کمردردها نیازی به چالش هوشیاری و اینکه چرا توصیه هایی در مصرف ماهیویروس مصنوعیجهان یکپارچهپیوند قلب خوک، به فرد دچالرزش عضله یا فاسیکولاسیودانشمندان یک فرضیه رادیکاینکه به خاطرخودت زندگی مستند جهان متصلراست دستی و چپ دستیاز نظر علم اعصاب اراده آزشش مرحله تکامل چشمبحثی در مورد نقش کلسیم و چرا ویروس کرونای دلتا واتکامل زبانواکسن کرونا ساخته شده توجوسازی مدرنپرورش مغز مینیاتوری انسامنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید ضد میگرناگر نعمت فراموشی نبود بسمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نظام مثبت زندگیتاثیر ویروس کرونا بر مغز حقیقت تنها چیزی است که شاورزش در کمر دردآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت در درمان بیماری مولتیپل زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتبرخی اصول سلامت کمرهندسه ی رایج کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت اول )ژنهای مشترک بین انسان و وآیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت پنجاه و یآب زندگی است قسمت اولمنحنی که ارتباط بین معرفدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از سندرم پیریفورمیسنقش خرچنگ های نعل اسبی دراسرار آفرینش در موجچند جهانیتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رو ح و روان بر جسمکاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت شصت و دوافتخار انسانمکانیک کوانتومی بی معنی رقیبی قدرتمند در برابر ماثرات مضر ماری جواناسیر آفرینش از روح تا مغز به مغز خزندگان خودت اجازبه بالا بر ستارگان نگاه کنوروز یا روز پایانیتنفس هوازی و میتوکندریهوشمندی کیهانتراشه ی بیولوژِیککشف مکانیسم عصبی خوانش پفراموشی همیشه هم بد نیستخورشید مصنوعیانفجار و توقف تکاملی نشامباحث مهم حس و ادراکروزه داری متناوب، مغز را ادامه بحث تکامل چشمسردرد و علتهای آنبیماری اضطراب عمومیچگونه به سطح بالایی از هوتومورها و التهاب مغزی عاهزاران سال چشم های بینا وتغییر عمودی سر انسان از پگاهی لازم است برای فهم و قارچ بی مغز در خدمت موجوددو برابر شدن خطر مرگ و میاولین مورد PML به دنبال تکمرکز حافظه کجاستریسدیپلام تنها داروی تایارتباط شگفت انگیز مغز انشکل پنجم مادهبا هوش مصنوعی خودکار روبچالش هوشیاری و اینکه چرا توضیحی ساده در مورد هوش مویرایش DNA جنین انسان، برجهان کنونی و مغز بزرگتریپیوند مغز و سر و چالشهای لزوم سازگاری قانون مجازادانشمندان ژنی از مغز انساینکه خانواده ات سالم بامشکلات نخاعیرجزخوانی هایی که امروز باز واقعیت امروز تا حقیقتششمین کنگره بین المللی سبحثی در مورد حقیقت فضا و چرا پس از بیدار شدن از خوتکامل زبان انسان از پیشیواکسن ایرانی کرونا تولیدجاودانگی مصنوعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدمنابع انرژی از نفت و گاز داروی ضد تشنج با قابليت تاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی برین نت به جای اینترنتنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر ژنها بر اختلالات خحقیقت خواب و رویاوزن حقیقی معرفت و شناختآیا هوش مصنوعی می تواند نمنبع هوشیاری کجاست قسمت در سال حدود 7 میلیون نفر زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی بیماری ها که در آن بهندسه بنیادینتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت دوم )ژنهای هوش ، کدامندآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکامل تا مغز از مغز تا بزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهحس و ادراک قسمت پنجاه و دآب زندگی است قسمت دوممنشأ اطلاعات و آموخته ها درختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از سندرم پس از ضربه به سرنقش داروهاي مختلف معروف اسرار بازسازی اندام هاچند روش ساده برای موفقیتتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک سی و هفتمافراد آغاز حرکت خودشان رمکانیزمهای دفاعی در برابرموزی از نخستین تمدن بشراجزای پر سلولی بدن انسان سیستم تعادلی بدنبه خودت مغرور نشونوشیدن چای برای مغز مفید تنفس بدون اکسیژنهوشیاری کوانتومیتربیت کودکان وظیفه ای مهکشف مکانیسمی پیچیده در بفرایند پیچیده ی خونرسانیخانواده پایدارانواع سکته های مغزیمجموعه های پر سلولی بدن مروزه داری و بیمار ی ام اس اداراوون تنها داروی تاییسردرد تنشنبیماری بیش فعالیچگونه باغبانی باعث کاهش تومورهای ستون فقراتهستي مادي ای که ما کوچکترتغییرات منطقه بویایی مغزگاهی مغز بزرگ چالش استقبل از آغازدو سوی واقعیتاولین مورد پیوند سر در انمرکز خنده در کجای مغز استریشه های مشترک حیاتارتباط شگفت انگیز مغز انشگفت انگیز بودن کیهانبا تعمق در اسرار ابدیت و چالش دیدگاه های سنتی در بتیوتیکسن داروی ضد جنونواقعیت فیزیکی، تابعی از جهان کاملی در اطراف ما پرپیوند اندام از حیوانات بلزوم سازگاری قانون مجازادانشمندان پاسخ کوانتومی اینترنت بدون فیلتر ماهوامشکلات بین دو همسر و برخیرساناها و ابر رساناها و عاز کجا آمده ام و به کجا میصرع و درمان های آنبحثی در مورد عملکرد لوب فچرا بیماری های تخریبی مغتکامل ساختار رگهای مغزی واکسن اسپایکوژنجایی خالی نیستآلودگی هوا و ویروس کرونامنابع انرژی از نفت و گاز داروی ضد تشنج با قابليت تزندگی زودگذراگر با مطالعه فیزیک کوانمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبابرای پیش بینی آینده مغز دنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر کلام در آیات کلام بحقیقت راستین انسان علم بوزوز گوشآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان های اسرار آمیز در آزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیبرخی بیماری های خاص که بدهندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهلژنهای حاکم بر انسان و انسآیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش نظام غذایی در تکامل ماز تکامل تا مغز، از مغز تبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت پنجاه و سآب زندگی است قسمت سوممنشاء کوانتومی هوشیاری ادرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از سندرم سردرد به دلیل افت فنقش ذهن و شناخت در حوادث اصل بازخوردچندین ماده غذایی که ماننتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کایروپاکتیک چیستحس و ادراک- قسمت پنجاه و افزایش قدرت ادراکات و حسما انسانها چه اندازه نزدرمز و رازهای ارتباط غیر کاجزایی ناشناخته در شکل گسیستم دفاعی بدن علیه مغز سکته مغزیبه دنبال رستگاری باشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تنها مانع در زندگی موارد هوش، ژنتیکی است یا محیطیترجمه ای ابتدایی از اسراکشف ارتباط جدیدی از ارتبفرایند تکامل و دشواری هاخارق العاده و استثنایی بانگشت ماشه ایمحل درک احساسات روحانیروزه داری سلول های بنیادادراک ما درک ارتعاشی است سردرد سکه ایبیماری تی تی پیچگونه تکامل مغزهای کنونیتوهم فضای خالی یا توهم فضهستی ما پس از شروعی چگال تغییرات آب و هوایی که به گذر زمان کاملا وابسته به قبل از انفجار بزرگدوچرخه سواری ورزشی سبک و اولین هیبرید بین انسان و مرگ چیسترژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط غیرکلامی بین انساشگفتی های زنبور عسلباهوش ترین و با کیفیت تریچاالش ها در تعیین منبع هوتکنولوژی جدید که سلول هاواقعیت چند سویهجهان پیوستهپیوند سر آیا ممکن استمقاومت به عوارض فشار خون دانشمندان اولین سلول مصنایندرالمشکلات روانپزشکی پس از سرشته نوروایمونولوژی و نقاز آغاز خلقت تا نگاه انساضررهای مصرف شکر و قند بر بحثی درباره هوش و تفاوتهچرا حیوانات سخن نمی گوینتکامل شناخت انسان با کشفواکسن اسپایکوژن ضد کروناجاذبهآلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز داروی ضد تشنج توپیراماتزندگی، مدیریت انرژیاگر تلاش انسان امروز برامغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و برای اولین بار دانشمنداننظریه ی ریسمانتاثیر کپسول نوروهرب بر نحقیقت غیر فیزیکییک پیام منفرد نورون مغزی آیا هوش ارثی دریافتی از پمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان های بیماری آلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیبرخی توجهات در ببمار پارهندسه زبانِ زمان استتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هفتکل اقیانوس در یک ذرهآیا جنین انسان، هوشمندی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین همانسفری به آغاز کیهاننقش نظریه تکامل در شناسااز تکامل تا مغز، از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ابسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت پنجاه و شآب، زندگی است(قسمت پنجم)مهندسی ژنتیک در حال تلاش دستورالعمل مرکز کنترل بیابزارهای پیشرفته ارتباط سوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش روی و منیزیم در سلامتاصل عدم قطعیت از کوانتوم نه جنگ و نه خونریزیتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک- قسمت بیست و پافزایش مرگ و میر سندرم کوما انسانها چه اندازه نزدرمز بقای جهش ژنتیکیاحیای بینایی نسبی یک بیم