دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شلیک فراموشی

شلیک فراموشی!!
حذف عمدی اطلاعات جدید در رویا!!
دکتر توماس کیلداف، مدیر مرکز علوم اعصابِ اس آر آی اینترنشنال، منلوپارک- کالیفرنیا و نویسنده ی ارشد این مطالعه- که در مجله ی ساینس به چاپ رسیده است- می گوید:
آیا تاکنون از این- که چرا ما بسیاری از رویاهایمان را فراموش می کنیم- تعجب کرده اید؟ نتایج ما پیشنهاد می کنند که شلیک گروه خاصی از نورون ها در طول خواب REM،تنظیم کننده ی [این مسئله است که] آیا مغز اطلاعات جدید را بعد از یک خواب خوب شبانه، به یاد بیاورد [یا خیر].
REM(rapid eye movement)
یکی از چندین مرحله ی خواب است که هر شب، بدن از آن به طور متناوب عبور می کند. این [مرحله از خواب]، برای اولین بار ۹۰ دقیقه پس از به خواب فرو رفتن، ظاهر می شود و با حرکات سریع چشم، ضربان قلب افزایش یافته، اندام های فلج شده، امواج مغزی [مشابه با زمان] هوشیاری و رویابینی، مشخص می شود.
بیشتر از یک قرن است که دانشمندان، نقش خواب را در ذخیره سازی خاطرات کشف کرده اند. هم زمان با آن که بسیاری نشان داده اند خواب به ذخیره سازی خاطرات جدید کمک می کند دیگران من جمله فرانسیس کریک، یکی از کاشفان مارپیچ DNA، این احتمال را مطرح کرده اند که خواب، مخصوصا مرحله ی REM آن، ممکن است محدوده زمانی ای باشد که در آن، مغز به صورت فعال، اطلاعات اضافی را فراموش کرده یا حذف می کند.
(دسته بندی اطلاعات، می‌تواند با حذف اطلاعات مزاحم، همراه باشد. پس حذف بسیاری از حافظه های مزاحم؛ به خصوص حافظه کوتاه مدت بی ارزشی- که ممکن است پس از یک روز کاری سنگین مانند خوره به جان مغز ما بیفتد و خاطرات غم بار طی روز را دائما به یاد ما بیاورد- کاملا برای شروع یک روز کاری بانشاط، لازم است.
معمولا حافظه انسان، عادت دارد کوتاه مدت باشد و بر این اساس به جای ذخیره سازی اطلاعات مفید- که در گذشته نسبتا دور اتفاق افتاده است- و به جای خاطرات مثبت از گذشته، حافظه انسان عادت دارد اطلاعات غم بار و حزن آلود اخیر را- که هیچ سودمندی ای برای انسان ندارد- ذخیره کند.
بنابراین فرایندی که بتواند این اطلاعات مزاحم را از ذهن بزداید و فرایندی- که بتواند حافظه انسان را به جای پر شدن از انبوهی از زباله ها، طی روز پاکسازی کند- نتیجه بسیار سودمندی بر زندگی خواهد داشت.
وقتی اطلاعات انباشته شده در ذهن، به حداقل اطلاعات مفید در برابر انبوه اطلاعات بی ارزش خلاصه شود، بازآوری اطلاعات و استفاده از آن در پردازش تصاویر و صورت های ذهنی، بسیار آسان تر می شود.)
هرس سیناپسی
مطالعات اخیر نشان داده اند که در طول خواب- ازجمله خواب REM مغز به صورت گزینشی ارتباطات سیناپسی را که بین نورون های دخیل در نوع خاصی از یادگیری ایجاد شده، هرس می کند.(قطع ارتباط برخی سیناپسها و ایجاد ارتباطات در جاهایی دیگر).
گرچه تا قبل از این مطالعه کسی نشان نداده بود که چگونه این [پدیده]، ممکن است اتفاق بیفتد.
دکتر جانت هی، مدیر برنامه در NINDS می گوید:
فهمیدن نقش خواب در فراموشی ممکن است به محققان کمک کند، گستره ی وسیع بیماری های مرتبط با حافظه را بهتر درک کنند، بیماری هایی همچون اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) و آلزایمر. ممکن است خواب REM در نحوه ی انتخاب و ذخیره سازی خاطرات، توسط مغز نقش داشته باشد [و برای اثبات این قضیه] این مطالعه، شواهدی مستقیم فراهم می کند.
به گزارش نوروسافاری از ان آی اچ، آزمایشگاه دکتر کیلداف و همکارش دکتر آکیهیرو یاماناکا در دانشگاه ناگویا در ژاپن، برای آزمودن نقش هورمونی موسوم به هیپوکرتین/اورکسین، در تنظیم خواب و نارکولپسی، سالها [وقت] صرف کرده اند.
نارکولپسی، اختلالی است که باعث می شود در طول روز افراد به شکلی افراطی احساس خواب آلودگی کنند و گاهی تغییراتی را تجربه می کنند که یادآور مرحله ی REM خواب است، مثل از دست دادن تون عضلات دست و پا و [تجربه ی] توهمات.
این آزمایشگاه، به نشان دادن نحوه ی ارتباط نارکولپسی با از دست دادن نورون های سازنده ی هیپوکرتین/اورکسین در هیپوتالاموس کمک کرده اند- هیپوتالاموس ناحیه ای است در ابعاد بادام زمینی که در اعماق مغز قرار دارد.
شلیک فراموشی
در این مطالعه، دکتر کیلداف با آزمایشگاه های دکتر یاماناکا و دکتر آکیرا ترائو در دانشگاه هوکایدو، ساپورو- ژاپن، برای بررسی سلول های هم جواری- که هورمون تغلیظ ملانین یا MCH را تولید می کنند- همکاری می کرد. این مولکول برای دخالتش در تنظیم خواب و اشتها شناخته شده است.
در هماهنگی با تحقیقات قبلی، این محققان دریافتند که اکثریت سلول‌های MCH هیپوتالاموس (٪۵۲.۸) زمانی شلیک می کردند که موش در خواب REM بود؛ در حالی که حدود ٪۳۵ فقط زمانی شلیک می کردند که موش، هوشیار بود و حدود ٪۱۲ در هر دو زمان شلیک می کردند.
آنها همچنین سرنخ هایی را کشف کردند که امکان ایفای نقش این سلول ها را در یادگیری و حافظه متذکر می شود. ثبت

های الکتریکی و آزمایش های ردیابی عصبی نشان دادند که بسیاری از سلول های MCH هیپوتالاموس، از طریق آکسون های منشعب و بلند [خود] به هیپوکامپ مرکز حافظه ی مغز- پیام های بازدارنده می فرستند.
دکتر کیلداف می گوید:
ما بر اساس مطالعات قبلی در آزمایشگاه های دیگر، از قبل می دانستیم که سلول های MCH در طول خواب REM،فعال اند. بعد از کشف این مدار جدید، ما فکر می کردیم این سلول ها ممکن است برای ذخیره ی خاطرات به مغز کمک کنند.
برای آزمودن این ایده محققان در طی آزمون های حافظه، از ابزارهای ژنتیکی متنوعی، برای خاموش و روشن کردن نورون های MCH استفاده کردند. مخصوصا آنها نقشی را- که سلول های MCH در یادداری بازی می کنند- بررسی کردند، یادداری دوره ای است بعد از آموختن موضوعی جدید، قبل از این که همین دانش جدید در حافظه ی بلند مدت ذخیره یا تحکیم شود.
دانشمندان از چندین آزمون حافظه استفاده کردند از جمله آزمونی که توانایی موش ها را در افتراق دادن بین اشیاء جدید و آشنا می سنجد. در کمال تعجب، آنها فهمیدند که روشن کردن سلول های MCH، در طی مدت یادداری، حافظه را بدتر می کرد در حالی که خاموش کردنشان، حافظه را بهبود می بخشید. برای مثال فعال سازی سلول‌های مذکور، زمانی را- که موش برای بوکشیدن اطرافِ اشیاء جدید صرف می کرد- در مقایسه با اشیاء آشنا، کاهش می داد اما خاموش کردن سلول ها اثر معکوس داشت.
آزمایش های پس از آن، نشان دادند که نورون های MCH،این نقش را منحصرا طی مرحله ی REM بازی می کنند. موش ها زمانی- که نورون های MCH در طی خواب REM، خاموش می شدند در آزمون‌های حافظه، عملکرد بهتری داشتند و در نقطه ی مقابل خاموش کردن این نورونها زمانی- که موشها بیدار بودند یا در سایر مراحل خواب قرار داشتند- هیچ اثری بر حافظه نداشت.
(فعال بودن این سلول ها طی خواب، باعث از یاد بردن اطلاعات میشود و این فراموشی اطلاعات بی ارزش و مزاحم و یا حتی سودمند ولی بیان کننده چیزی- که به عنوان موجودات خودخواه مادی دوست نداریم- برای مغز و زندگی مادی ما چیز بدی نیست و مانند خالی کردن انباری از کالاهای تاریخ گذشته و یا انباری پر از داروهای تلخ است.
نقش خواب خوب، فقط دسته بندی اطلاعات نیست بلکه طی خواب بسیاری از اطلاعات، زدوده می‌شود. نقش و فعالیت این نورون ها در زدودن اطلاعات در مرحله دیدن رویا(REM)، بحث دیگری را می گشاید و آن، لازم بودن زدودن بسیاری از رویاها از ذهن مادی انسان است.
ما حدود یک سوم عمر خود را در خواب می گذرانیم و طی خواب چندین مرحله خواب دارای رویا را تجربه می‌کنیم و این حجم انبوه اطلاعات و تجارب- که گاهی تاثیر آن بر جسم و روح، قابل توجه است- می‌تواند بسیاری از اعتقادات و گرایش ها و حتی آموخته های روزانه ما را تحت تاثیر بگذارد.
یکی از نعمت ها در زندگی مادی ما سپرها و پوشش هایی است که بنابر طبیعت عالم مادی و در سیر تکامل مادی، بر بسیاری از ادراکات کشیده شده است و اگر این پرده ها و سپرها نبود و بسیاری از حقایق، برای ما آشکار می‌شد، تحمل فشارهای عالم مادی- که پایین ترین جهان هاست- غیر ممکن می‌شد.
در دنیای مادی کنونی گاهی ندیدن و نشنیدن نعمت بزرگی است و بر همین اساس، اندام های حسی ما قادر به درک همه امواج و فرکانس ها نیستند و یا دستگاه های تنظیمی خاصی مانند دستگاه تعادل هست که سبب می‌شود بسیاری از حقایق عالم مانند شتاب گرفتن ها و حرکت زمین و ... درک نشود.
به همین ترتیب، دستگاهی برای فراموش کردن اطلاعات در مغز ما هست که مغز ما را آماده آموخته های جدید می‌کند.
یعنی فراموشی هم فقط نتیجه ناتوانی مغز در انباشت اطلاعات نیست بلکه بخشی از فراموشی، فرایندی فعال و پیشرفته و برنامه ریزی شده در مغز ماست و نمونه آن، سلول های MCH در بالاست.
آنچه مغز محدود ما را در عالم مادی محدود، قدرت می‌بخشد، به دوش کشیدن بارهای بسیار سنگین نیست بلکه بر دوش کشیدن حداقل بار ممکنی است که قابل استفاده در زندگی مادی باشد.
مغز ما ابزاری ساخته ژن‌های خودخواه و برای حفظ و بقای مادی ماست و در این راه، گاهی از زدودن اطلاعات ارزشمندی- که برای انسان شدن ما لازم است- کوتاهی نخواهد کرد و نمونه آن، زدودن اطلاعات ارزشمندی است که انسان، فارغ از زمان و مکان عالم مادی، در عالم رؤیا دریافت می‌کند.
از روش هایی که می‌توانیم با این مکانیسم خود سرکوب اطلاعات، مقابله کنیم تلاش برای بیدار شدن در زمان خواب REM است. در این زمان، پیش از آنکه مغز انسان، اطلاعات دیده شده در رویا را بزداید فرد می‌تواند رویایی را- که دیده است- کاملا به صورت رویایی شفاف به یاد بیاورد.
این، روش سودمندی برای کسانی است که علاقه مند به اطلاعات بسیار زیاد هستند ولی عیب آن، به یاد ماندن اطلاعات و دستوراتی است که شاید هرگز جسم ما و تمایلات مادی ما علاقه مند به آن نباشد!!)
دکتر کیلداف می گوید:
این نتایج پیشنهاد می دهند که نورون
های MCH،مغز را کمک می کنند اطلاعات جدید و احتمالا بی اهمیت را فراموش کند.(البته بی اهمیت در زندگی مادی و تمایلات مادی)
از آنجا که تصور می شود رؤیاها مقدمتاً در مرحله ی خواب REM رخ بدهند- [همان] مرحله ای که سلول های MCH فعال می شوند- فعالیت این سلول ها ممکن است از ذخیره سازی محتوای رویا در هیپوکامپ جلوگیری کند- در نتیجه رویا به سرعت فراموش شود.
در آینده، این محققان می‌خواهند کشف کنند آیا این مدار در اختلالات خواب و حافظه نقشی بازی می کند [یا خیر].
ترجمه: فاطمه جواهری وبسایت نوروسافاری
برخی توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی
@salmanfatemi
https://t.ly/VrV8Z


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمقدم زدن و حرکت دید را تغیخطرات هوش مصنوعینقش رژیم غذایی بر رشد و ازبان، وسیله شناسایی محیطهوشیاری کوانتومیآیا هوش سریعی که بدون احسبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز مناطق خاصی از مغز در جستجدانشمندان نورون مصنوعی سچه زیاد است بر من که در ایسندرم کووید طولانیویتنام نوعی کرونا ویروس ابزار بقای موجود زنده از آیا خداباوری محصول تکاملبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع خواب و رویاداروی جدید ضد میگرنچگونه آن شکری که می خوریمساخت شبکه عصبی مصنوعی با وبینار اساتید نورولوژی داحیای بینایی نسبی یک بیمافسردگی و اضطراب در بیمابحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمدرمان های رایج ام اسنرمش های مفید در سرگیجهشناخت و معرفت، و نقش آن دژن هوش و ساختارهای حیاتی ارتوکين تراپی روشی جديد انعطاف پذیری مکانیسمی علبرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرکز حافظه کجاستدرگیری مغز در بیماری کوینظریه ی تکامل در درمان بیصرع و درمان های آنکودک ایرانی که هوش او از از نخستین همانند سازها تایا این جمله درست است کسیبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آممغز ما کوچکتر از نیم نقطهرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی از عروسک تا کعادت کردن به نعمتکریستال زمان(قسمت دوم)از تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده مغز از بسیاری حقایق می گرريتوکسيمب در درمان ام اسگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلفیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک قسمت سومنقش نگاه از پایین یا نگاههوش مصنوعی از عروسک بازی زیر فشار کووید چه باید کرپیشینیان انسان از هفت میاستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر قدرت انسان در نگاه به ابعدفاع در برابر تغییر ساختنقش رژیم غذایی در رشد و اسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا هشیاری کوانتومی وجودبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدانشمندان یک فرضیه رادیکنهایت معرفت و شناخت درک عسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویتامین E برای فعالیت صحابزار بقای موجود زنده از آیا دلفین ها می تواند از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنحنی که ارتباط بین معرفداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه انتظارات بر ادراک ساختار شبکه های مغزی ثابوراپامیل در بارداریاحساس گذر سریعتر زمانالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان های علامتی در ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عشناسایی تاریخچه ی تکاملیژن یا نقشه توسعه مغز و نقارتباط میکروب روده و پاراولین هیبرید بین انسان وبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر مرکز خنده در کجای مغز استدرگیری مغز در بیماران مبنظریه تکامل در درمان بیمضررهای مصرف شکر و قند بر کودکان میتوانند ناقل بی از نخستین همانند سازها تایا ابزار هوشمندی یا مغز بررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز مادران و کودکان در زمرویای شفافهوش مصنوعی از عروسک تا کعارضه جدید ویروس کرونا سکریستال زمان(قسمت سوم)از تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز به تنهایی برای فرهنگ ریواستیگمینگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عافرگشت و تکامل تصادفی محض حساسیت روانی متفاوتنقش نظام غذایی در تکامل مهوش مصنوعی از عروسک بازی زیرفون داروی ضد ام اسپیشرفت های جدید علوم اعصپیشرفتی مستقل از ابزار هاستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زبانلوب فرونتال یا پیشانی مغدقیق ترین تصاویر از مغز انقش زنجبیل در جلوگیری از سفر به مریخ در 39 روزهیچگاه از فشار و شکست نترآیا واکنش های یاد گرفته وبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان ژنی از مغز انسچهار میلیارد سال تکامل بسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویتامین E در چه مواد غذایابزار بقای موجود زنده از آیا دلفین ها میتوانند بابیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنشأ اطلاعات و آموخته ها داروی ضد تشنج با قابليت تچگونه باغبانی باعث کاهش سازگاری با محیط بین اجزاورزش هوازی مرتب خیلی به قاخلاق و علوم اعصابالتهاب شریان تمپورالبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبدرمان ژنتیکی برای نوآوریچرا مغزهای ما ارتقا یافت شناسایی سلول های ایمنی اژنها نقشه ایجاد ابزار هوارتباط چاقی و کاهش قدرت باولین مورد PML به دنبال تکبرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرگ انتقال است یا نابود شدرگیری مغزی در سندرم کوونظریه تکامل در درمان بیمضررهای شکر بر سلامت مغزکودکان خود را مشابه خود تاز نخستین همانند سازها تایا بیماری ام اس (مولتیپبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز چون ابزار هوش است دلیروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی از عروسک تا کعدم توقف تکامل در یک انداکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز برای فراموشی بیشتر کریسدیپلام تنها داروی تایگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فراموش کارها باهوش تر هسخلاصه ای از مطالب همایش منقش نظریه تکامل در شناساهوش مصنوعی از عروسک تا کمزاوسکا درمان گوشرپاسخ گیاهان در زمان خورداستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی لایو دوم دکتر سید سلمان فدلایلی که نشان میدهد ما بنقش زبان در سلطه و قدرت اسفر تجهیزات ناسا به مریخ هاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا گذشته، امروز وآینده بیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان پاسخ کوانتومی چهار ساعت پس از کشتار خوکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویتامین دی گنجینه ای بزرابزار بقای موجود زنده از آیا دست مصنوعی به زودی قابیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومهندسی ژنتیک در حال تلاش داستانها و مفاهیمی اشتباچگونه تکامل مغزهای کنونیسخن پاک و ثابتورزش هوازی ، بهترین تمریاخلاق پایه تکامل و فرهنگامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلیندرمان ام اس(مولتیپل اسکلچرا پس از بیدار شدن از خوشواهدی از نوع جدیدی از حاژنها ، مغز و ارادهارتباط هوش ساختار مغز و ژاولین مورد پیوند سر در انبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر مراحل ارتقای پله پله کیهدرگیری مغزی در سندرم کوونظریه تکامل در درمان بیمطوفان فقر و گرسنگی و بی سکوری گذرای ناشی از موبایاز نخستین همانند سازها تایا بدون زبان میتوانیم تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پمغز چگونه صداها را فیلتر روح رهاییهوش مصنوعی از عروسک تا کعسل طبیعی موثر در کنترل بکشف مکانیسمی پیچیده در باز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رژیم های غذایی و نقش مهم گربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستفراموشی همیشه هم بد نیستخونریزی مغز در سندرم کوونقش هورمون های تیروئید دهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان مشترک ژنتیکی موجوداپختگی پس از چهل سالگي به استیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفلبخند بزن شاید صبح فردا زدنیای شگفت انگیز کوانتومنقش زبان در سلطه و قدرت اسفرنامه سفر به بم و جنوب هاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقا از نخستین همانآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان اولین سلول مصننوآوری ای شگفت انگیز دانسودمندی موجودات ابزی بر ویرایش DNA جنین انسان، برابزارهای بقای موجود زندآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان در مانهای کمر دردچگونه جمعیت های بزرگ شکل سرنوشتورزش و میگرناختلال خواب فرد را مستعد امید نیکو داشته باش تا آنبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان تومورهای مغزی با اچرا بیماری های تخریبی مغشواهدی از دنیسوان(شبه نئژنهای مشترک بین انسان و وارتباط انسانی، محدود به اولین تصویر در تاریخ از سبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمرز مرگ و زندگی کجاستدرگیری اعصاب به علت میتوهفت چیز که عملکرد مغز تو طی یکصد هزار سال اخیر هرچکی غایب شدی تا نیازمند دلاز نشانه ها و آثار درک شدایا تکامل هدفمند استبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزمغز ناتوان از توجیه پیداروزه داری متناوب، مغز را هوش مصنوعی از عروسک تا کعصب حقوق نورولووکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویامغز بزرگ چالش است یا منفعرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای فرایند پیچیده ی خونرسانیخواندن ، یکی از شستشو دهننقش هورمون زنانه استروژنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزبان چهار حرفی حیات زمینزبان و کلمه حتی برای کسانپرورش مغز مینیاتوری انسااستیفن هاوکینگ در تفسیر لرزش ناشی از اسیب به عصبدندان ها را مسواک بزنید تنقش سجده بر عملکرد مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب هدف یکسان، در مسیرهای متابزار بقا از نخستین همانآیا امکان بازسازی اندامهبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان تغییر میدان مغنوار مغزی روشی مهم در تشخسیلی محکم محیط زیست بر انواکنش های ناخودآگاه و تقابزارهای پیشرفته ارتباط آیا رژیم غذایی گیاهی سلابیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و مواد کوانتومی جدید، ممکندر محل کار ارزش خودت را بچگونه جمعیت های بزرگ شکل سریعترین کامپیوتر موجودورزش بهترین درمان بیش فعاختلال در شناسایی حروف و امید درمان کرونا با همانبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن مدرمان تشنجچرا حیوانات سخن نمی گوینشگفتی های زنبور عسلژنهای هوش ، کدامندارتباط از بالا به پایین ماولین سلول مصنوعیبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهمرز بین انسان و حیوان کجادستورالعمل مرکز کنترل بیهفت سین یادگاری از میراث ظهور امواج مغزی در مغز مصکیست کلوئید بطن سوماز نظر علم اعصاب یا نرووسایرادهای موجود در خلقت ببسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به مغز و سیر تکامل ان دلیلی روزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی از عروسک بازی عضلانی که طی سخن گفتن چقدکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بمغز بزرگ چالشهای پیش روراه های جدید برای قضاوت رگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیفرایند تکامل و دشواری هاخواب سالم عامل سلامتینقش ژنتیک در درمان اختلاهوش مصنوعی در کامپیوترهاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان و بیان نتیجه ساختماآلودگی هوا و ویروس کرونااستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتالزوم سازگاری قانون مجازادو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش غذاها و موجودات درياسفرنامه سفر به بم و جنوب هدف از تکامل مغزابزار بقا از نخستین همانآیا انسان با مغز بزرگش اخبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روش هاي جدیدی نورون هاي مصنوعی می توانسیاهچاله و تکینگی ابتدایواکسن های شرکت فایزر آمرابزارهای بقا از نخستین هآیا راهی برای رفع کم آبی با هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط موجود بی مغزی که می توانددر چه مرحله ای از خواب ، رچگونه حافظه را قویتر کنیسرگیجه از شایعترین اختلاورزش در کمر درداختلال در شناسایی حروف و امگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیدرمان جدید میگرن با انتی چرا حجم مغز گونه انسان درشاهکار قرنژنهای حاکم بر انسان و انسارتباط بین هوش طبیعی و هواوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنومزایای شکلات تلخ برای سلذهن ما از در هم شکستن منبهم نوع خواری در میان پیشیعلم به ما کمک میکند تا موکاهش مرگ و میر ناشی از اباز نظر علم اعصاب اراده آزاگر نعمت فراموشی نبود بسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان مغز آیندگان چگونه است ؟روزه داری سلول های بنیادهوش مصنوعی از عروسک بازی مقالاتگمان میکنی جرمی کوچکی در از تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوراه های جدید برای قضاوت رگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسفرایند حذف برخی اجزای مغخواب سالم عامل سلامتی و ینقش گرمایش آب و هوا در همهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآلزایمراستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درملزوم سازگاری قانون مجازادو برابر شدن خطر مرگ و مینقش غذاها و موجودات درياسفرنامه سفر به بم و جنوب هدف از خلقت رسیدن به ابزاابزار بقا از نخستین همانآیا احتمال دارد رویا از آبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان روشی برای تبدینورون های ردیاب حافظهسیاره ابلهانواکسن کووید 19 چیزهایی که ابزارهای بقا ازنخستین همآیاما مقهور قوانین فیزیکبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیموجودات مقهور ژنها هستنددر هم تنیدگی کوانتومی و پنگاه محدود و تک جانبه، مشسربازان ما محققا غلبه می وزوز گوشاختلالات مخچهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی ددرمان جدید کنترل مولتیپلچرا خشونت و تعصبشبیه سازی میلیون ها جهان کلرال هیدرات برای خوابانارتباط شگفت مغز انسان و فايندگان چگونه خواهند دیدبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسومسیر دشوار تکامل و ارتقاذهن چند جانبه نیازمند نگهمیشه اطمینان تو بر خدا بعلایم کمبود ویتامین E را کاهش التهاب ناشی از بیمااز نظر علم اعصاب اراده آزاگر نعمت فراموشی نبود بسبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصمغز انسان ایا طبیعتا تماروش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیماگنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرمغز حریص برای خون، کلید تراه پیروزی در زندگی چیستپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش فرد حساس از نظر عاطفی و بخواب عامل دسته بندی و حفطنقش آتش در رسیدن انسان بهنقش انتخاب از طرف محیط، نزبان و بیان، در سایه پیشرهوش مصنوعی درمانگر کامپیآمارهای ارائه شده در سطح اسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و مقاومت به عوارض فشار خون دو برابر شدن خطر مرگ و مینقش غذاها و موجودات درياسفری به آغاز کیهانهزینه ای که برای اندیشیدابزار بقای موجود زنده از آیا احتمال دارد رویا از آبیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروهای مصرفی در ام اسنوروپلاستیسیتی چیستسیاره ابلهانواکسن کرونا و گشودن پنجرابزارهای بقای از نخستین آزمون ذهنی گربه شرودینگربارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سمیهمانهای ناخوانده عامل در هم تنیدگی کوانتومی و دنگاه انسان محدود به ادراسردرد میگرن در کودکانیک پیشنهاد خوب برای آسان اختلالات حرکتی در انسانانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظدرمانهای بیماری پارکینسچرا در مغز انسان، فرورفتشبیه سازی سیستم های کوانکمردرد و علل آنارتباط شگفت انگیز مغز انايا اراده آزاد توهم است یبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مشکلات نخاعیرفتار اجتماعی انسان، حاصهمیشه عسل با موم بخوریمعلایم کمبود ویتامین E را کاهش دوپامین عامل بیماریاز آغاز خلقت تا نگاه انسااگر تلاش انسان امروز برابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهمغز انسان برای ایجاد تمدروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی از عروسک بازی صفحه اصلیگویید نوزده و ایمنی ساکتاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست مغز زنان جوانتر از مغز مرراست دستی و چپ دستیپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت فرضیه ای جدید توضیح میدهخودآگاهی و هوشیاريخودآگاهی و هوشیارينقش اتصالات بین سلولهای زبان و تکلم برخی بیماریههوش مصنوعی درخدمت خلق وحآن چیزی که ما جریان زمان اصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به مقابله با کرونا با علم اسدوچرخه سواری ورزشی سبک و نقشه مغزی هر فرد منحصر بهسقوط درون جاذبه ای خاص، چهزینه سنگین انسان در ازاابزار بقای موجود زنده از آیا برای تولید مثل همیشه بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروهای ام اسنوشیدن چای برای مغز مفید سیر آفرینش از روح تا مغز واکسن کرونا از حقیقت تاتابزارهای دفاعی و بقای موآسيب میکروواسکولاریا آسبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینمیگرن سردردی ژنتیکی که بدر کمتر از چند ماه سوش جدنگاه از درون مجموعه با نگسردرد و علتهای آنیک آلل ژنتیکی که از نئانداختلالات صحبت کردن در انانواع سکته های مغزیبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه فراتر از حفظ تعادلدرک فرد دیگر و رفتارهای اچراروياها را به یاد نمی آشبکه های مصنوعی مغز به درکمردرد با پوشیدن کفش مناارتباط شگفت انگیز مغز انايا اراده آزاد توهم است یبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سمشکلات بین دو همسر و برخیرقیبی قدرتمند در برابر مهمراهی نوعی سردرد میگرنیعلت خواب آلودگی بعد از خوکاهش سن بیولوژیکی، تنها از انفجار بزرگ تا انفجار ابزار هوش در حال ارتقا ازبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز انسان برای شادمانی طروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی از عروسک بازی سوالات پزشکیگوشه بیماری اتوزومال رسساز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرفلج بل، فلجی ترسناک که آنحافظه و اطلاعات در کجاست مغزهای کوچک بی احساسرجزخوانی هایی که امروز بپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سقیچی ژنتیکیخورشید مصنوعینقش حفاظتی مولکول جدید دزبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا ممکن است موش کور بی ماضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بملاحظات بیهوشی قبل از جرديدن با چشم بسته در خواب نقشه های مغزی جدید با جزیسلول های بنیادی منابع و اهزاران سال چشم های بینا وابزار بقای موجود زنده از آیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروهای ضد بیماری ام اس ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک سیستم تعادلی بدنواکسن کرونا ساخته شده تواثر مضر مصرف طولانی مدت رآسیب ها ناشی از آلودگی هوبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری ممیگرن شدید قابل درمان اسدر آستانه ی موج پنجم کووینگاهی بر قدرت بینایی دراسردرد تنشنیک جهش ممکن است ذهن انساناختراع جدید اینترنت کوانانگشت نگاری مغز نشان میدبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرک و احساسچراروياها را به یاد نمی آشباهت مغز با کیهان مادیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصارتباط غیرکلامی بین انساای آنکه نامش درمان و یادشبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینمشکلات روانپزشکی پس از سرموزی از نخستین تمدن بشرهوموارکتوس ها ممکن است دعوامل موثر در پیدایش زباکایروپاکتیک چیستاز بحث های کنونی در ویروسابزار بقا از نخستین همانبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز انسان برای شادمانی طروش صحبت کردن در حال تکامپیامهای کاربرانگوشت خواری یا گیاه خواریاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتمدن بشری و مغز اخلاقیفلج خوابحافظه و اطلاعات در کجاستمغزتان را در جوانی سیم کشرشته نوروایمونولوژی و نقپیموزایداز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصخانواده پایدارنقش حیاتی تلومر دی ان آ دزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش احساسیآیا ما تنها موجودات زنده اطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بممانتین یا آلزیکسا یا ابدی متیل فومارات(زادیوا)(نقص در تشخیص هیجانات عامسلول عصبی شاهکار انطباق هستي مادي ای که ما کوچکترابزار بقای موجود زنده از آیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی فامپیریدین یا نورلنیاز به آموزش مجازی دیجیسیستم دفاعی بدن علیه مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شاثرات فشار روحی شدیدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب میدان مغناطيسي زمین بشر در درمان بیماری مولتیپل نگاهی بر توانایی اجزاي بسردرد سکه اییک رژیم غذایی جدید، می توادامه بحث تکامل چشماندوهگین نباش اگر درب یا بخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرک احساسات و تفکرات دیگنزاع بین جهل و علم رو به پشباهت زیاد بین سلول هاي عکنگره بین المللی سردرد دارتروز یا خوردگی و التهاایمپلانت نخاعی میتواند دبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینمشکلات روانپزشکی در عقب رمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی می تواند بر احعوامل ایجاد لغت انسانی و کاربرد روباتهای ريزنانواز تلسکوپ گالیله تا تلسکابزار بقا از نخستین همانتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرمغز انسان رو به کوچک تر شروشهای نو در درمان دیسک بسایتهای دیگرگیلگمش باستانی کیستاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتمساح حد واسط میان مغز کوفلج خواب چیستحس چشایی و بویاییمغزتان را در جوانی سیمکشرشد مغز علت تمایل انسان بپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مقانون مندی نقشه ژنتیکی متکنولوژی جدید که سلول‌هقانون جنگلخارق العاده و استثنایی بنقش خرچنگ های نعل اسبی درزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش احساسیآیا مغز تا بزرگسالی توسعاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر منابع انرژي پاک سرچشمه حدژا وو یا اشنا پندارینقطه بی بازگشتسلولهای ایمنی القا کنندههستی ما پس از شروعی چگال ابزار بقای موجود زنده از آیا جنین انسان، هوشمندی بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی لیراگلوتیدچیزی خارج از مغزهای ما نیسکته مغزیواکسن دیگری ضد کرونا از داثرات مفید قهوهافت فشار خون ناگهانی در وبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم میدازولام در درمان تشنج درمان های اسرار آمیز در آناتوانی از درمان برخی ویسرعت فکر کردن چگونه استیکی از علل محدودیت مغز اماداراوون تنها داروی تاییانسان قدیم در شبه جزیره عبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انساندرک تصویر و زبان های مخلتنزاع بین علم و نادانی رو شباهت زیاد بین سلول هاي عکنگره بین المللی سردرد دارزش حقیقی زبان قسمت اولاینکه به خاطرخودت زندگی برخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع ممشاهده آینده از روی مشاهرویا و خبر از آیندههوش مصنوعی و کشف زبان هایعواملی که برای ظهور لغت اکاربرد روباتهای ريز، در از تلسکوپ گالیله تا تلسکابزار بقا از نخستین همانتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در سامغز انسان رو به کوچکتر شدروشهای شناسایی قدرت شنواگیاه خواری و گوشت خوار کداز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتنفس هوازی و میتوکندریفلج دوطرفه عصب 6 چشمحس و ادراک (قسمت اول )نقش قهوه در سلامتیزمین زیر خلیج فارس تمدنی پیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هقانونمندی و محدودیت عالمخدا موجود استنقش داروهاي مختلف معروف زبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا همه جنایت ها نتیجه بیاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز دژاوو یا آشناپنداریچند نرمش مفید برای کمردرسلولهای بنیادی مصنوعی درو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزار بقای موجود زنده از آیا جهان ذهن و افکار ما مبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی تشنجی دربارداریچگونه مغز پیش انسان یا همسانسور از روی قصد بسیاری واکسن سرطاناثرات مضر ماری جواناافراد آغاز حرکت خودشان ربحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابدرمان های بیماری آلزایمرناتوانی در شناسایی چهره شلیک فراموشییافته های نوین علوم پرده ادغام میان گونه های مختلانسان ها می توانند میدان برنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایدرک حقیقت نردبان و مسیری نزاع بین علم و جهل رو به پشرکت نورالینک ویدیویی ازکندر در بیماریهای التهابارزش حقیقی زبان قسمت دوماینکه خانواده ات سالم بابرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستمطالعه ای بیان میکند اهدرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشعوارض ازدواج و بچه دار شدکجای مغز مسئول پردازش تجاز تکنیکی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز ایندگان چگونه استروشی برای بهبود هوش عاطفگالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتنفس هوازی و میتوکندریفناوری هوش مصنوعی نحوه خحس و ادراک (قسمت دوم )نقش مهاجرت در توسعه نسل ازندگی هوشمند در خارج از زپیوند سر آیا ممکن استاز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمقارچ بی مغز در خدمت موجودخطا در محاسبات چیزی کاملنقش ذهن و شناخت در حوادث زبان شناسی مدرن در سطح سلهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا هوش مصنوعی زندگی بشربلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز دگرگونی های نژادی و تغییچند جهانیسلسله مباحث هوش مصنوعیوقت نهيب هاي غير علمي گذشابزار بقای موجود زنده از آیا جهش های ژنتیکی، ویروبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری در کجاست؟ قداروی جدید s3 در درمان ام چگونه هموساپينس بر زمین سانسور بر بسیاری از حقایواکسنی با تاثیر دوگانه ااجزای پر سلولی بدن انسان افزایش قدرت ادراکات و حسبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزددرمان های جدید میگرننخاع ما تا پایین ستون فقرشلیک فراموشییادگیری مهارت های جدید دادغام دو حیطه علوم مغز و انسان جدید از چه زمانی پابرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز هوشیاری، روح یا بدن درک عمیق در حیواناتنشانه های گذشته در کیهان شش مرحله تکامل چشمکوچک شدن مغز از نئاندرتاارزش حقیقی زبان قسمت سومایندرالبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قامعنی روزهرویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعید نوروز مبارککرونا چه بر سر مغز می آوراز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز ابزار بقای برتر مادیروشی جدید در درمان قطع نخگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانتو دی ان ای خاص ميتوکندريفیلمی بسیار جالب از تغییحس و ادراک قسمت چهارمنقش میدان مغناطیسی زمین هوش مصنوعی از عروسک بازی زونا به وسیله ویروس ابله پیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مداومقبل از انفجار بزرگخطا در محاسبات چیزی کاملنقش روزه داری در سالم و جزبان شناسی نوین نیازمند هوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا هوش ارثی دریافتی از پبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان موفق به بازگردچندین ماده غذایی که ماننسم زنبور ، کلیدی برای واروقتی فهمیدی خطا کردی برگابزار بقای موجود زنده از آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجبیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری در کجاست؟(قداروی جدید میاستنی گراویچگونه واکسن کرونا را توزساخت شبکه عصبی با الفبایواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاجزایی ناشناخته در شکل گافزایش مرگ و میر سندرم کوبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزددرمان های جدید در بیماری نخستین تصویر از سیاهچالهشنا در ابهای گرم جنوب نییادآوری خواب و رویاارتقا و تکامل سنت آفرینش انسان عامل توقف رشد مغزبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسممرکز حافظه کجاستدرگیری قلب در بیماری ویرنظام مثبت زندگیششمین کنگره بین المللی سکووید نوزده و خطر بیماریارزش خود را چگونه میشناسایا کوچک شدن مغزانسان البررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون مغز فکر میکند مرگ برای دیرویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی الفاگوعامل کلیدی در کنترل کارآکریستال زمان(قسمت اولاز تکینگی تا مغز و از مغز ابزار بقا از نخستین همانتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز ابزار برتر بقاروشی جدید در درمان سکته مگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیفیزیک مولکولها و ذرات در حس و ادراک قسمت پنجمنقش محیط زندگی و مهاجرت دهوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در افزایش سپیام های ناشناخته بر مغز از روده تا مغز