دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا خداباوری محصول تکامل زیستی ماست

آیا خداباوری محصول تکامل زیستی ماست؟

بررسی ای روی خداباوري، مغز و تکامل

اصل مقاله از عرفان کسرایی پژوهشگر مطالعات علم، در دانشگاه کاسل آلمان با پاره ای توضیحات و نقدها

19 ژوئیه 2018 - 28 تیر 1397

زمانی- که از باور به خدا صحبت می کنیم- پیش از هر چیز باید مقصود خود را از خدا و مفهوم آن روشن سازیم. نگاهی به لیست خدایان در طول تاریخ نشان می دهد که مفهوم خدا بسیار فراتر از خدایان ادیان ابراهیمی است. به بیان دیگر، گانش پسر شیوا با سری همانند فیل در هندوستان، خدایان جزایر پلینزی، خدایان محلی سریلانکایی تامیلی، خدایان آزتکها و خدایان مصر و یونان باستان نیز خدایانی محسوب می شوند که ممکن است حتی نام آن ها را نیز نشنیده باشیم.

(نیازی طبیعی ثانويه به فقر وجود انسان- که امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست- و نیاز به موثری در پس همه آثار موجود در کیهان ما- که از دید هیچ عاقلی پوشیده نیست- سبب شده است که انسان حتی دورترین تمدن ها و فرهنگ ها در پی موثری باشد و بکوشند آن را بیابند.

این جستجو و کنکاش عمیق، هرچند گاهی از خدایان انسان نما یا حيوان نما یا ستاره نما سردرآورده است و گاهي منحرف شده است، ولی نشان دهنده عقل سلیمی است که به دنبال موثری در پی همه احوالات و آثار هستی می گردد.

در پی این موثر نبودن، نشانه روشنفکری نیست بلکه نشانه پرده کشیدن بر یکی از بدیهیات فکر است)

هر چند که امروزه خدایی چون زئوس، یکی از قدرتمندترین خدایان یونان باستان به تاریخ پیوسته و حس ایمان دینی و پرستش را در کسی زنده نمی کند اما هرکدام از این خدایان، روزگاری در گوشه ای از پهنه گیتی ، پیروانی داشته اند و برای بسیاری مقدس بوده اند. تنها در دایرةالمعارف خدایان، بیش از ۲۵۰۰ خدای موجود در تاریخ بشر معرفی شده است.

اما به راستی منشاء باور انسان به دین و خدا چیست؟

این موضوعی است که دانشمندان و فیلسوفان بسیاری را با خود مشغول کرده است و هر یک تلاش کرده اند، پاسخی برای این پرسش بیابند که باور به خدا از چه زمانی و بر چه مبنایی در فرهنگ های مختلف بشری شکل گرفته است.

از دید فروید، منشا باور دینی را باید در روان رنجوری بشر جستجو کرد و از دید دورکهایم، دین یک برساخته اجتماعی است. ریچارد داوکینز، زیست شناس تکاملی، دین را از منظر فرگشتی و بر مبنای نظریه داروین مورد بررسی قرار می دهد و در کتاب مشهور خود (توهّم خدا) می گوید: اگر عصب شناسان در مغز، یک مرکز مرتبط با باور به خدا پیدا کنند، دانشمندان داروینیستی همانند من همچنان در پی آنند که دریابند چرا انتخاب طبیعی به گزینش چنین مرکزی انجامیده است؟

به عبارت دیگر خواهیم پرسید چرا آن دسته از نیاکان ما- که به لحاظ ژنتیکی مستعد داشتن چنین مرکزی در مغز خود بوده اند- باقی مانده و تولید مثل کرده اند؟

(توهم خدای ريچارد دوکينز در اینجا ابهامی را مطرح ميکند بدون آنکه در مورد آن اطمینانی داشته باشد. اگر عصب شناسان یک مرکز مرتبط با باور به خدا در مغز پیدا کنند، دانشمندان داروینیستی همانند من همچنان در پی آنند که دریابند چرا انتخاب طبیعی به گزینش چنین مرکزی انجامیده است؟ اگر چنین شود و اگر چنان شود بدون آنکه اطمینانی از سخن خود داشته باشد! در حالی که امروز مراکز احساسات روحاني به خوبي در مغز شناسایی شده است.

امروز دانشمندان محقق منصف، محل های خاص احساسات روحانی را در مغز شناسایی کرده اند و فراتر از این، چیزی بالاتر از مغز مادي باید باشد تا شناخت های ما گهگاه به فراتر از زمان و مکان برود.

و سخن این دانشمند، خود اقراری از او است که اعتقاد به خدا و دین، مزيتي تکاملی در طول تاریخ داشته است که سبب حفظ ساختار مربوط به دین و درک روحانی، در مغز شده است

لازم نیست گرفتار کشف مرکز خدا در مغز بمانیم.

همین دیدن مغز- که هدف نقشه ژنهاي ماست- نشان دهنده یک هدف گذار در پس این نقشه است . توصيه ميشود در برابر کتاب توهم خداي ریچارد داوکينز به کتاب توهم بی خدایی نوشته احمد الحسن مراجعه شود تا هدفمندی نقشه ژنتیکی به خوبي روشن شود)

و اگر نقشه ژنتیکی هدفمند است، انتخاب طبیعی- که خودش از یک جهت، زاییده ژنها یا زاييده نقشه هدفمند هستی است- حداقل تا حدي هدفمند خواهد بود و هر چیز هدفمند، هرگز بدون هدفگذاری در پس آن، موجود نمی شود. پس اگر به دنبال انتخاب طبیعی هم برویم، (در حالی که مي دانيم انتخاب ها در هستی فقط محدود به انتخاب طبیعی نیست انتخاب جنسی، انتخاب ارادی، انتخاب عقلانی و ابتکار عقلانی که گاهی حتی می تواند انتخاب طبیعی را شکست دهد) و بگردیم که چگونه انتخاب طبیعی، منطقه ای را در مغز کاشته است، تازه کوشیده ایم مسیر را شناسایی کنیم و آنکه این جاده را کند و مسیر را هموار نمود تا به ابزار هوش برسد، با شناختن راه، محو نمي شود.

آنکه جاده را ساخت، او علت ایجاد این جاده است و هرچقدر هم دقيق تر و ریزتر جاده را بشناسید این شناخت شما جاده ای را- که به منزلی میرسد- از سازنده جاده بی نیاز نخواهد کرد)

به عبارت دیگر خواهیم پرسید چرا آن دسته از نیاکان ما- که به لحاظ ژنتیکی مستعد داشتن چنین مرکزی در مغز خود بوده اند باقی مانده و تولید مثل کرده اند؟

پرسش داوکینز در حقیقت این است که دین چه کارکرد و فایده ای برای انسان داشته که با گذشت حدود ۸۰ هزار سال پیش تا کنون بشر را با خود مشغول کرده است. آیا دین عامل سازگاری انسان با محیط بوده است؟

به تعبیر زیگموند فروید ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ، ﺗﻮﻫّﻢ ﺧﻮﺩﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ و ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﯾﻦ تکبر انسان- که ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ- ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮﺩﻩ است
(نقد:

خلقت جسم انسان از جسم پايينتر، شاید انسان پنداشتن انسان های حیوان صفت را به توهمی بی ارزش تبدلی کرده باشد ولی هرگز توجیه کننده رفتارهای ایثارگرانه این جسم حیوانی نیست. رفتار ایثار گرانه با جسم حیوانی توجیه نمیشود و دانشمندان زیست شناس تکاملی- که نظریه ژنهای خودخواه را مطرح کردند- این را بهتر از همه می دانند.

ژنهای خودخواه، هرگز مجالی برای رفتارهای ایثارگرانه خاص انسان باقي نمیگذارد ولی این رفتارها وجود دارد و همین رفتارهای ایثارگرانه نشان دهنده بعد غیر مادی وجود انسان است)

دین، میراث فرهنگی مفید یا مضر؟

در باب اینکه دین در طول تاریخ حیات انسان، فایده یا صرفه تکاملی داشته دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی دین را به عنوان یک پارازیت فرهنگی می بینند که اگرچه برای میزبان انسانی خود فایده ای ندارد و چه بسا مضر هم باشد اما به مثابه انگل فرهنگی برای تکثیر و بقای خود از میزبان انسانی بهره برده است. برخی دین را عامل انسجام درون گروهی در رقابت با دیگر گروه ها می دانند و به عبارتی قائل به این نکته هستند که دین برای بقای گروه های انسانی، فایده تکاملی داشته است.

(این در حالی است که جهش ناگهانی تمدن بشری در تقریبا ده هزار سال قبل در سرزمین عراق، با تفسیرهای مادی و جهش های تصادفی، حتی بزرگ شدن اندازه مغز قابل تفسیر نيست. این جهش ناگهانی تمدنی، هرگز در میان انسان هایی با قانون جنگل، ایجاد نشده است.

بلکه در میان مردمانی ایجاد شدهاست که بر اساس کتیبه های ارزشی موجود، نه تنها تابع ژنهای خودخواه و ماده طلب خود نبودند بلکه عاشق ارتقا و پیشرفت و رها کردن عالم مادي بودند.

و این جهش تمدنی فقط با وحي و ارتباط با ملکوت و مبارزه پیاپی با ماده و ژنهای مادی خودخواه، تفسیر میشود)

برخی بر این باورند که دین ، نه به صورت مستقیم بلکه محصول جانبی و غیرمفید از خصیصه های دیگری است که به سود سازگاری انسان با محیط بوده اند. آنها رفتار شب پره را مثال می آورند که در حرکت به سمت شعله شمع، رفتاری از خود بروز می دهد که باعث مرگ او می شود. این رفتار شب پره از دید دانشمندان، محصول فرعی از پرواز شب پره به سمت ماه و به قصد جهت یابی بوده است.

انسان مذهبی وقت و انرژی و هزینه و حتی زندگی خود را وقف باورهایی می کند که کمترین سودی به حال او ندارد اما این رفتار از دید ریچارد داوکینز یک محصول جانبی نامطلوب یا یک انحراف از یک خصیصه دیگر است که شاید زمانی مفید بوده است.

به بیان دیگر، گرایشی که در شرایط خاصی توسط نیاکان ما انتخاب شده در واقع دین نبوده است و بلکه فایده های دیگری داشته و تنها به شکلی کاملا تصادفی در قالب رفتار دینی ظاهر شده است.

باور به خدا از دید زیگموند فروید، عصب شناس و روانکاو مشهور اتریشی، یک امر توهّمی است و خدا در نظر او همان مفهوم پدر است که در ذهن انسان، تعالی پیدا کرده است.

(نقد:

پدر و نیاز های انسان.

انسان برای گذر از کودکی و خردسالی خود نیازمند پدری است که نیازهای او را برطرف کند و تغذیه و تحصیل مناسبی برایش ایجادکند. این تصور که اعتقاد و متمایل شدن به پدر، یک تمایل پوچ و بی فایده است، نوعی فراموشی و بی انصافی است

و نتیجه ای که به دنبال آن می آید اینکه شاید ما از کودکی وارد بلوغ شده ايم ولی همواره دچار نقص هايی هستيم که تا همیشه باید به وسیله پدری، برطرف شود و نیاز به معلمان و مديراني فراتر از پدر مادی- که پدر مادی ما را هم مدیریت کرده اند، و قانونهای عالم مادي را در میان ما گذاشته است- لازمه درک ها و نقص ها و کمبودهای همیشگی ماست و درک این مطلب اصلا برای فرد عاقلی که برای هر معلولی به دنبال علت است سخت نيست)

خداباوری از دید داروین

بحث های بسیاری بر سر تفاوت میان بی خدایی و ندانم گرایی در جریان است. خداباوران با یک معیار و شدت مشخص درگیر ایمان به خدا نیستند و بسیاری از بی خدایان نیز در قاب اندیشه خود جایی بین بی خدایی و ندانم گرایی به سر می برند. ریچارد داوکینز در کتاب توهم خدا معیاری را معرفی می کند که به اختصار DN مشهور شده است.

بر این اساس عدد ۱ بیانگر اعتقاد عمیق به خدا و خداباوری حداکثری و عدد ۷ نشان دهنده بی خدایی حداکثری است. خود داوکینز درباره اینکه کجای این معیار ایستاده می گوید جایی روی شش اما متمایل به هفت.(عدم قطعیت هرچند شایسته یک دانشمند منصف است ولی هرگز نیاز به بررسی های بيشتر را منتفی نمیکند. بله ایشان در عدم وجود خدا مطمئن نیست و با دیده تردید می نگرد حتی اگر احتمال 90% برای بی خدایی مطرح باشد!

ولی آیا ده درصد باقیمانده، ممکن نیست درست باشد؟

یک محقق منصف اگر به نظریه خود با ديده ترديد بنگرد- که مشخصه یک محقق دقیق است- نام کتاب خود را توهم خدا نميگذارد بلکه در نامگذاری کتاب خود انصاف را رعایت می کند. جالب اينجاست که به رغم وجود این تردید در وجود یا عدم وجود خدا ايشان نام کتاب خود را تغییر نداده است!)

او می افزاید من یک ندانم گرا هستم و آگنوستیک بودن من به وجود خدا به اندازه آگنوستیک بودن من به وجود پری در انتهای باغ است.

چارلز داروین نیز دست کم آن گونه که از روی آثار و مکاتبات به جا مانده از او می توان دریافت، بی خدا نبوده است و در نوشته ای مربوط به سال ۱۸۷۹ یعنی سه سال پیش از مرگ می نویسد من هرگز در شدیدترین نوسان های فکری ام آتئیست به معنای منکر وجود خدا نبوده ام و فکر میکنم به طور کلی و هر چه پیرتر می شوم، اغلب تعبیر آگنوستیک ، شرح درست تری از وضعیت ذهنی من به دست می دهد.

خداباوری از دید فروید و از منظر فیزیولوژی مغز

باور به خدا از دید زیگموند فروید، عصب شناس و روانکاو مشهور اتریشی یک امر توهّمی است و خدا در نظر او همان مفهوم پدر است که در ذهن انسان تعالی پیدا کرده است. مفهومی که آدمی بر اثر نیازها و ناتوانی های خود در دوران کودکی به آن پناه برده است. از دید فروید باور دینی از جمله رفتارهای روان رنجورانه انسان مانند وسواس به شمار می رود.

با ظهور علم مدرن، بررسی مکانیسم عمل مغز و نقش آن در باور به خدا و ماوراء الطبیعه نیز میسر شد. به تدریج منشاء توهمات دینی و درگیری ذهنی با مذهب و خدا و ارتباط آن با اختلالات شدید سامانه لیمبیک، مشخص شد و انسان دانست که ادراکات و تجربیات اسرارآمیز دینی و راز و نیاز و حس پرستش و زانو زدن در برابر قدرتی فراطبیعی از کجا ناشی می شود.

(نقد:

اینکه فردی بر اثر اختلال تشنجی در قسمتی از مغز، مثلا دستانش حرکت کند، به معنی تشنجی بودن هر حرکت دست نیست. راه رفتن میتواند بر اثر هر تحریک عصبی در مغز رخ دهد ولی یک شکل راه رفتن هم راه رفتن ارادی برای رفتن از یک سوی خیابان به سوی دیگر است.

دیدن برخی تصاویر با چشم شروع ميشود و نهایتا در مغز درک می گردد و در بیماران تشنجي، دیدن برخی تصاویر از مغز شروع میشود و در نتیجه تحریکات تشنجی و غیر طبیعی مغز است.

درک اين مطلب که هر گردی گردو نیست و هر راه رفتن و دیدنی، تشنج نيست اصلا کار دشواری نیست.

اگر کسانی بخواهند هر دیدنی را تشنج و اختلال تحریکات عصبی بدانند، بهتر است برای هر حرکتی و هر نگاهي- که دارند- به پزشک مراجعه کنند تا آن را با داروهای ضد تشنج، سرکوب کند!!

ولی یک پزشک عاقل، مرز بین کارهای انسان تندرست و انسان بیمار را می داند و همه را بیمار نمي شمرد. اینکه در پزشکی امروز معلوم شده برخی افراد با مشاهدات ماورایی، در نتیجه تشنجات دچار این حالت می شوند، هرگز به معني بیمار بودن همه درک های ماورایی نیست به خصوص وقتی بدانیم، موسس فرهنگ و تمدن بشری- که به صوت ناگهانی تقریبا ده هزار سال قبل، در قوم سومر و آشور ایجاد شد- همین ارتباط با جهانی فراتر از عالم ماده بوده است.

به بخش پنجم کتاب توهم بی خدایی نوشته احمد حسن مراجعه شود
www.almahdyoon.co/doa.html
)

مطالعه سال ۲۰۱۶ جانستون حتی امکان ارتباط بین تجربیات عمیق مذهبی از یک سو و بیماری صرع از سوی دیگر را مورد بررسی قرار می دهد. اگر بتوان دینداری را با فعالیت های الکتریکی غیرطبیعی مغز توضیح داد و باور به خدا را با کارکرد لوب گیجگاهی، دیگر جایی برای خدا و افسانه های دینی باقی نمی ماند و دین و خدا، چیزی جز میراث تکاملی زیستی و چیزی جز عملکرد طبیعی مغز نیستند. یافته های داروین در زیست شناسی و صورت بندی نظریه تکامل در کنار پیشرفت های علم به خصوص در نوروساینس و علوم اعصاب به نوعی تکمیل قطعات پازل فهم ما از جهان به شمار می روند.

درست همانگونه که کپرنیک در سال ۱۵۴۳ نشان داد زمین مرکز کائنات نیست و هیچ جایگاه ویژه ای نیز در کیهان ندارد، داروین نیز به ما نشان داد که انسان نه تنها اشرف مخلوقات نیست، بلکه حتی با برنج و ماهی و شامپانزه نیز منشا یا نیای مشترک دارد.
(نقد: تکامل جسم ما از موجودات پایین هرچند مقدس بودن جسم انسان امروز را در هم می ریزد؛ هرچند پروراندن جسم مادی و بزرگ کردن شکم و خوردن مال محرومان را زشت ميداند، هرگز در تفسیر رفتارهاي ایثارگرانه خاص انسان موفق نیست

و این رفتارهاست که دانشمند زیست شناس تکاملی را در مورد منشا آن، به حیرت می افکند؛ در حالی که معلمان این رفتارها هزاران سال قبل از کشفیات جدید و قبل از داوکينز و دیگران، نه تنها این رفتارها را تشویق می کردند، بلکه با رفتارهای ایثارگرانه خود ابهت جسم خیالی انسان را در هم مي شکستند

بله نه فقط داروین و دیگران، جسم انسان را بی ارزش مي دانند بلکه هزاران سال قبل، انبیای خدا این کشفیات جدید داروین را در عمل نشان می دادند(بخش پنجم کتاب توهم بی خدایی نوشته احمد حسن مطالعه شود
www.almahdyoon.co/doa.html
)

ضمن اینکه انتخاب طبیعی، مکانیسم پیشنهادی داروین برای تکامل زیستی، جایی برای باور به خدا و افسانه های عهد عتیق که در سِفر پیدایش و داستان آفرینش آدم و حوا و هابیل و قابیل که در کتاب های دینی آمده باقی نمی گذارد. به تعبیر زیگموند فروید ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ ﺗﻮﻫّﻢ ﺧﻮﺩﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ و ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﯾﻦ تکبر انسان که ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮﺩﻩ است.

(اعتقاد به چیزهای ضروری و لازمی که نمیبینیم توهم نیست، مثلا اعتقاد به برق با اینکه ديده نمی شود، توهم نیست؛ به همین ترتیب اعتقاد به جهان های موازی با اينکه ديده نميشود و حتی با سریعترین سفینه های فضایی هم قابل دسترسی نیست، توهم نیست (نظریه ثابت شده جهان های موازی امروزه در فیزیک مطرح است).

توهم آن است که انسان چیزی را کشف کند و بعدا آن را به گونه ای تعمیم دهد- که شایسته نیست- مثلا کشف کنيم هر گردویی، گرد است و بعد نتیجه بگیریم هر گردی، گردو است!!

چنین نتیجه گیری ای همان هست که نویسنده مقاله میکند. ایشان تصور می کند چون هر شامپانزه اي باید از پیشینیان خود متولد شده باشد، پس هر متولدی از حیوان، حیوان بی درک است؛ در حالی چنین شکلاتي فقط برای دهان نویسنده، شیرین است و دهان عاقلان و دانشمندان امروز را شیرین نمی کند.

دانشمندان امروز می دانند که تفاوت ژنتیکی پیشینیان انسان و حتی موش، با ساختار ژنتیکی انسان، بسيار اندک است و حتی اتصال دو کروموزوم ساده در شامپانزه با 24 زوج کروموزوم دقيقا ساختار کروموزومی شبیه انسان با 23 زوج کروموزوم، ایجاد ميکند

و حتی امروزه حداقل از دیدگاه نظری به راحتی میتوان با تغييراتي در ساختار تخم شمپانزه، جسمی مانند انسان درست کرد!

این مطلب که هر موجود متولد شده از پیشینیان، حیوانی مشابه آنهاست اصلا با نظریه ثابت شده تکامل جور نیست و ما می دانیم که هزاران جهش هست که فرزندان را با هوشتر میکند و هزاران مکانیسم تکاملی هست که به کمک آن میتوان موجودات پایین تر را تبدیل به موجود قویتر کرد. و موجود باهوش کمتر را تبدیل به موجود باهوشتر کرد.

حتی امروزه فرضیات بسیاری در علم وجود دارد که تبدیل یک جسم حیوان به یک انسان نیازمند چند دستکاری ساده در ساختار ژنتیکی است.

نویسنده مقاله، خلقت آدم و حوا را بر اساس نظریه تکامل، داستانی افسانه ای میداند، در حالی که بر اساس نظریه تکامل، خلقت موجود برتر یا انسان از موجود پایین دست یا حیوان، اصلا افسانه نیست و امروز دانشمندان برای بهبود وضعیت کشاورزی و دامداری، از طریق تراريخته ها به شدت روی آن کار می کنند.)

http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-44886681


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع خواب و رویابحثی درباره هوش و تفاوتهچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بیناییکوچک شدن مغز از نئاندرتاسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندما تحت کنترل ژنها هستیم یبررسي علل احتمالي تغيير هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک (قسمت اول )کشف مکانیسمی پیچیده در بسکته مغزیاختلالات مخچهمرگ انتقال است یا نابود شتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیخدا موجود استگزیده ای از وبینار یا کنفشنا در ابهای گرم جنوب نیارتباط غیرکلامی بین انسامغز و سیر تکامل ان دلیلی توضیحی ساده در مورد هوش مهزینه ای که برای اندیشیددانشمندان روشی برای تبدیآلودگی هوا و ویروس کروناظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز و از مغز مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر ویروس کرونا بر مغز واکسن سرطاندرمان های جدید در بیماری آیا بزرگ شدن مغز فقط در دعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن هوش و ساختارهای حیاتی ذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای چندین ماده غذایی که ماننتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انفرد حساس از نظر عاطفی و ببا هوش مصنوعی خودکار روبچگونه تکامل مغزهای کنونیتاریخ همه چیز را ثبت کردهزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر نعمت فراموشی نبود بسمنحنی که ارتباط بین معرفبحثی درباره احساسات متفاچرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بیناییکووید نوزده و خطر بیماریسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای پیشرفته ارتباط ماه رجببررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک (قسمت دوم )کشف ارتباط جدیدی از ارتبسانسور از روی قصد بسیاری اختلالات حرکتی در انسانمراحل ارتقای پله پله کیهتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخطا در محاسبات چیزی کاملگزارش یک مورد جالب لخته وشناخت و معرفت، و نقش آن دارتروز یا خوردگی و التهامغز آیندگان چگونه است ؟تکنولوژی جدید که سلول‌ههزینه سنگین انسان در ازاداروهای مصرفی در ام اسآلزایمرعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر ژنها بر اختلالات خواکسنی با تاثیر دوگانه ادرمان های رایج ام اسآیا تکامل و تغییرات ژنتیمقالاتاز تکینگی تا مغز- از مغز نقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن یا نقشه توسعه مغز و نقرقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستچه زیاد است بر من که در ایتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سقیچی ژنتیکیبار سنین ابزار هوشمندی اچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی زندگی هوشمند در خارج از ززونا به وسیله ویروس ابله اگر تلاش انسان امروز برامنشأ اطلاعات و آموخته ها بحثی درباره احساساتی غیرچرا حجم مغز گونه انسان درجهش های ژنتیکی مفید در ساکودک ایرانی که هوش او از سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقا از نخستین هماپروتیلینبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت چهارمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسانسور بر بسیاری از حقایاختلالات صحبت کردن در انمزایای شکلات تلخ برای سلتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخطا در محاسبات چیزی کاملگشایش دروازه جدیدی از طرشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل مداومهزاران سال چشم های بینا وداروهای ضد بیماری ام اس وآیا ممکن است موش کور بی معلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر کلام در آیات کلام بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های علامتی در ام اسآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغز نقش داروهاي مختلف معروف تاثیر گیاه خواری بر رشد وژنها نقشه ایجاد ابزار هورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و چهار میلیارد سال تکامل بتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیقانون مندی نقشه ژنتیکی مبارداری بدون رحمچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سزیباترین چیز در افزایش سابزار هوش در حال ارتقا ازمهندسی ژنتیک در حال تلاش بخش دیگری در وجود انسان هچرا خشونت و تعصبجهش های ژنتیکی غیر تصادفکودکان میتوانند ناقل بی سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقا ازنخستین هممبانی ذهنی سیاه و سفیدبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت پنجمگنجینه ای به نام ویتامین ساخت شبکه عصبی با الفبایادامه بحث تکامل چشممسیر دشوار تکامل و ارتقاتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش احساسیخطرات هوش مصنوعیپمبرولیزوماب در بیماری چشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز انسان برای ایجاد تمدتکامل چشمهستي مادي ای که ما کوچکترداروی فامپیریدین یا نورلآیا ما تنها موجودات زنده علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساستاثیر کپسول نوروهرب بر نوبینار اساتید نورولوژی ددرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش روزه داری در سالم و جتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنها ، مغز و ارادهرمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شقانون جنگلبازگشت از آثار به سوی خداچگونه حافظه را قویتر کنیتری فلوپرازینزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از مولتیپل اسکلروز در زنان برنامه و ساختار پیچیده مچرا در مغز انسان، فرورفتجهشهای مفید و ذکاوتی که دکودکان خود را مشابه خود تسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای از نخستین مجموعه های پر سلولی بدن مبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت سومگویید نوزده و ایمنی ساکتساخت شبکه عصبی مصنوعی با اداراوون تنها داروی تاییمشکلات نخاعیتمساح حد واسط میان مغز کوهوش احساسیدفاع در برابر تغییر ساختپنج اکتشاف شگفت آور در موشاهکار قرنارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز انسان برای شادمانی طتکامل ابزار هوش ، راه پر هستی ما پس از شروعی چگال داروی تشنجی دربارداریآیا مغز تا بزرگسالی توسععلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر کپسول نوروهرب بر توراپامیل در بارداریدرمان جدید میگرن با انتی آیا خداباوری محصول تکاملسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر گیاهخواری بر رشد و ژنهای مشترک بین انسان و ورویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و نوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدقانونمندی و محدودیت عالمبازسازي مغز و نخاع چالشی نگاه محدود و تک جانبه، مشتری فلوپرازینزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از مواد کوانتومی جدید، ممکنبرین نت به جای اینترنتچراروياها را به یاد نمی آجهشهای مفید و ذکاوتی که دکوری گذرای ناشی از موبایسفری به آغاز کیهانابزارهای دفاعی و بقای مومحل درک احساسات روحانیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی الفاگوحساسیت روانی متفاوتگوشه بیماری اتوزومال رسسساختار شبکه های مغزی ثابادغام میان گونه های مختلمشکلات بین دو همسر و برخیتنفس هوازی و میتوکندریهوش عاطفی بیشتر در زناندقیق ترین تصاویر از مغز اپوست ساعتی مستقل از مغز دشبیه سازی میلیون ها جهان ارزش خود را چگونه میشناسمغز انسان برای شادمانی طتکامل زبانو هر کس تقوای خدا پیشه کنداروی جدید s3 در درمان ام آیا همه جنایت ها نتیجه بیعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیتاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از پیامهای کاربرانازدواج های بین گونه ای، رنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر انتخاب از طرف محیط ژنهای هوش ، کدامندرویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یقارچ بی مغز در خدمت موجودبحتی علمی درباره تمایل بنگاه انسان محدود به ادراتسلیم شدن از نورون شروع مزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از موجود بی مغزی که می تواندبرای پیش بینی آینده مغز دچراروياها را به یاد نمی آجاذبه و نقش آن در شکلگیریکی غایب شدی تا نیازمند دلسلولهای بنیادی مصنوعی دراثر مضر مصرف طولانی مدت رمحل درک احساسات روحانی دبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک تا کخلاصه ای از مطالب همایش مگوشت خواری یا گیاه خواریسازگاری با محیط بین اجزاادغام دو حیطه علوم مغز و مشکلات روانپزشکی پس از ستنفس هوازی و میتوکندریهوش عاطفی در زنان بیشتر ادلایلی که نشان میدهد ما بپیموزایدشبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدمغز انسان رو به کوچک تر شتکامل ساختار رگهای مغزی وقت نهيب هاي غير علمي گذشداروی جدید ضد میگرنآیا هوش ارثی دریافتی از پعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش هوازی ، بهترین تمریدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسایتهای دیگراستفاده از هوش مصنوعی در نقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر احتمالی عصاره تغلیکلرال هیدرات برای خوابانرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفلج بل، فلجی ترسناک که آنبیماری بیش فعالینورون های ردیاب حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یقبل از انفجار بزرگبحث درباره پیدایش و منشانگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از موجودات مقهور ژنها هستندبرخی نکات از گاید لاین پرنزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت قربانی نزاع بین بی کیست کلوئید بطن سومسلسله مباحث هوش مصنوعیاثرات فشار روحی شدیدمحدودیت های حافظه و حافظبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک تا کخونریزی مغز در سندرم کووگیلگمش باستانی کیستسخن پاک و ثابتارتقا و تکامل سنت آفرینش مشکلات روانپزشکی در عقب تو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش عاطفی در زنان بیشتر ادندان ها را مسواک بزنید تپیچیدگی های مغزی در درک زشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل شناخت انسان با کشفوقتی فهمیدی خطا کردی برگداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش سریعی که بدون احسعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش و میگرندرک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشافلج خواببیماری تی تی پینوروپلاستیسیتی چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشقدم زدن و حرکت دید را تغیبحثی در مورد نقش ویتاميننگاهی بر توانایی اجزاي بناتوانی از درمان برخی ویتشنج عدم توازن بین نورون زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از میهمانهای ناخوانده عامل برخی اثرات مضر ویتامین دنزاع بین علم و نادانی رو حقیقت خواب و رویاکاهش التهاب ناشی از بیماسم زنبور ، کلیدی برای واراثرات مفید قهوهمخچه فراتر از حفظ تعادلتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کخواندن ، یکی از شستشو دهنگیاه خواری و گوشت خوار کدسریعترین کامپیوتر موجودارتوکين تراپی روشی جديد مشاهده آینده از روی مشاهتولید سلولهای جنسی از سلهوشیاری کوانتومیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند مغز و سر و چالشهای شباهت زیاد بین سلول هاي عاز نظر علم اعصاب اراده آزمغز ایندگان چگونه استتئوری تکامل امروز در درمویتامین E برای فعالیت صحداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هشیاری کوانتومی وجودعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش بهترین درمان بیش فعدرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر نقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیفلج خواب چیستبیماری ضعف عضلات نزدیک بنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالقدرت انسان در نگاه به ابعبحثی جالب درباره محدودیتناتوانی در شناسایی چهره تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از میگرن سردردی ژنتیکی که ببرخی اختلالات عصبی مثانهنزاع بین علم و جهل رو به پحقیقت راستین انسان علم بکاهش دوپامین عامل بیماریسودمندی موجودات ابزی بر اثرات مضر ماری جوانامخچه ، فراتر از حفظ تعادلتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کخواب سالم عامل سلامتیگالکانزوماب، دارویی جدیسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط میکروب روده و پارمعنی روزهتومورها و التهاب مغزی عاهوش، ژنتیکی است یا محیطیدو برابر شدن خطر مرگ و میپیوند سر آیا ممکن استشش مرحله تکامل چشماز نظر علم اعصاب اراده آزمغز ابزار برتر بقاتئوری تکامل در پیشگیری و ویتامین E در چه مواد غذایداستانها و مفاهیمی اشتباآیا واکنش های یاد گرفته وعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش در کمر درددرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکنقش غذاها و موجودات درياتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدفیلمی بسیار جالب از تغییبیماریهای تحلیل عضلانی انوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان اللوب فرونتال یا پیشانی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و بحثی در مورد عملکرد لوب فنخاع ما تا پایین ستون فقرتغییر زودتر اتصالات مغزیکمردرد و علل آنزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از میگرن شدید قابل درمان اسبرخی بیماری ها که در آن بنظام مثبت زندگیحمله ویروس کرونا به مغزکایروپاکتیک چیستسیاهچاله و تکینگی ابتدایاجزای پر سلولی بدن انسان مخچه ابزاري که وظیفه آن فتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک تا کخواب سالم عامل سلامتی و یگامی در درمان بیماریهای سردرد میگرن در کودکانارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز فکر میکند مرگ برای دیتوانایی مغز و دیگر اجزای هیچگاه از فشار و شکست نترديدن با چشم بسته در خواب پیوند سر، یکی از راه حلهاششمین کنگره بین المللی ساز آغاز خلقت تا نگاه انسامغز از بسیاری حقایق می گرتا 20 سال آینده مغز شما به ویتامین دی گنجینه ای بزردر مانهای کمر دردآیا آگاهی پس از مرگ از بیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشدرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دنقش غذاها و موجودات درياتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا فیزیکدانان ماشینی برای تبیهوش کردن در جراحی و بیمچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیلبخند بزن شاید صبح فردا زنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر عمودی سر انسان از پکمردرد با پوشیدن کفش منازبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از میدان مغناطيسي زمین بشر برخی بیماری های خاص که بدنظریه تکامل در درمان بیمحوادث روزگار از جمله ویرکاربرد روباتهای ريزنانوسیاره ابلهاناجزایی ناشناخته در شکل گمدارک ژنتیکی چگونه انسانتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب عامل دسته بندی و حفطگامی در درمان بیماریهای سردرد و علتهای آنارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوازن مهمتر از فعالیت زیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدی متیل فومارات(زادیوا)(پیشینیان انسان از هفت میصرع و درمان های آناز انفجار بزرگ تا انفجار مغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر مشاهده بر واقعیت بواکنش های ناخودآگاه و تقدر محل کار ارزش خودت را بآیا امکان بازسازی اندامهعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان درگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عفرگشت و تکامل تصادفی محض بیوگرافیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز لرزش ناشی از اسیب به عصبلزوم سازگاری قانون مجازابحثی درباره هوش و تفاوتهنرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از مکانیزمهای دفاعی در براببرخی توجهات در ببمار پارهفت چیز که عملکرد مغز تو حافظه و اطلاعات در کجاست کاربرد روباتهای ريز، در سیاره ابلهاناحساس گذر سریعتر زمانمروری بر تشنج و درمان هایتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمخودآگاهی و هوشیاريگاهی لازم است برای فهم و سردرد تنشنارتباط انسانی، محدود به مغز مادران و کودکان در زمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهاوکينگ پیش از مرگش رسالدژا وو یا اشنا پنداریپیشرفتی مستقل از ابزار هضررهای مصرف شکر و قند بر از تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر نگاه ناظر هوشیار بواکسن کرونا از حقیقت تاتدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا انسان با مغز بزرگش اخعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر گیاه خواری بر رشد ویکی از علل محدودیت مغز امدرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پافراموش کارها باهوش تر هسبیوگرافیچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رراه پیروزی در زندگی چیستایا بیماری ام اس (مولتیپلزوم سازگاری قانون مجازابحثی درباره هوش و تفاوتهنرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات تکاملی سر انسان کنگره بین المللی سردرد دزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از ما انسانها چه اندازه نزدبرخی روش های تربیتی کودکهفت سین یادگاری از میراث حافظه و اطلاعات در کجاست کجای مغز مسئول پردازش تجسیر آفرینش از روح تا مغز اخلاق و علوم اعصابمرکز هوشیاری، روح یا بدن تلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیاريگاهی مغز بزرگ چالش استسردرد سکه ایارتباط شگفت مغز انسان و فمغز چون ابزار هوش است دلیتوسعه برخی شغل ها با هوش هدف یکسان، در مسیرهای متدژاوو یا آشناپنداریپاسخ گیاهان در زمان خوردضررهای شکر بر سلامت مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا ساخته شده تودر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا احتمال دارد رویا از آعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد ویافته های نوین علوم پرده درگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد منقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزفراموشی همیشه هم بد نیستبیان ژن های اسکیزوفرنی دچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر رژیم گیاه خواری بر راست دستی و چپ دستیایا بدون زبان میتوانیم تایا تکامل هدفمند استممانتین یا آلزیکسا یا اببحثی درباره هوش و تفاوتهچرا مغزهای ما ارتقا یافت ثبت امواج الکتریکی در عصکنگره بین المللی سردرد دزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از ما انسانها چه اندازه نزدبرخی سلولهای عصبی در تلاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاستکرونا چه بر سر مغز می آورسیستم تعادلی بدناخلاق پایه تکامل و فرهنگمرکز حافظه کجاستتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخانواده پایدارگذر زمان کاملا وابسته به سرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت انگیز مغز انمغز چگونه صداها را فیلتر توصیه های غیر دارویی در سهدف از تکامل مغزدانشمندان ژنی از مغز انسپختگی پس از چهل سالگي به طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکنیکی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن دیگر کرونا ساخته شدرمان های بیماری آلزایمرآیا احتمال دارد رویا از آعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاه خواری بر رشد ویادگیری مهارت های جدید ددرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد منقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علفرایند تکامل و دشواری هابیست تمرین ساده برای جلوچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر رژیم گیاهخواری بر رشته نوروایمونولوژی و نقایرادهای موجود در خلقت بمنابع انرژي پاک سرچشمه حبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهکندر در بیماریهای التهابزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از ما با کمک مغز خود مختاريمبرخی سيناپسها طی تکامل و همیشه عسل با موم بخوریمحس چشایی و بویاییکشف مکانیسم عصبی خوانش پسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلال در شناسایی حروف و مرکز خنده در کجای مغز استتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بگربه شرودینگر و تاثیر مششلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انمغز ناتوان از توجیه پیداتوصیه هایی در مصرف ماهیهدف از خلقت رسیدن به ابزادانشمندان روش هاي جدیدی پرورش مغز مینیاتوری انساطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر ویتامین دی بر بیماواکسن دیگری ضد کرونا از ددرمان های جدید میگرنآیا برای تولید مثل همیشه عصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد ویادآوری خواب و رویادرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیچند جهانیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان وفرایند حذف برخی اجزای مغبیشتر کمردردها نیازی به چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر عصاره تغلیظ شده گیرشد مغز علت تمایل انسان ب