دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا خداباوری محصول تکامل زیستی ماست

آیا خداباوری محصول تکامل زیستی ماست؟

بررسی ای روی خداباوري، مغز و تکامل

اصل مقاله از عرفان کسرایی پژوهشگر مطالعات علم، در دانشگاه کاسل آلمان با پاره ای توضیحات و نقدها

19 ژوئیه 2018 - 28 تیر 1397

زمانی- که از باور به خدا صحبت می کنیم- پیش از هر چیز باید مقصود خود را از خدا و مفهوم آن روشن سازیم. نگاهی به لیست خدایان در طول تاریخ نشان می دهد که مفهوم خدا بسیار فراتر از خدایان ادیان ابراهیمی است. به بیان دیگر، گانش پسر شیوا با سری همانند فیل در هندوستان، خدایان جزایر پلینزی، خدایان محلی سریلانکایی تامیلی، خدایان آزتکها و خدایان مصر و یونان باستان نیز خدایانی محسوب می شوند که ممکن است حتی نام آن ها را نیز نشنیده باشیم.

(نیازی طبیعی ثانويه به فقر وجود انسان- که امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست- و نیاز به موثری در پس همه آثار موجود در کیهان ما- که از دید هیچ عاقلی پوشیده نیست- سبب شده است که انسان حتی دورترین تمدن ها و فرهنگ ها در پی موثری باشد و بکوشند آن را بیابند.

این جستجو و کنکاش عمیق، هرچند گاهی از خدایان انسان نما یا حيوان نما یا ستاره نما سردرآورده است و گاهي منحرف شده است، ولی نشان دهنده عقل سلیمی است که به دنبال موثری در پی همه احوالات و آثار هستی می گردد.

در پی این موثر نبودن، نشانه روشنفکری نیست بلکه نشانه پرده کشیدن بر یکی از بدیهیات فکر است)

هر چند که امروزه خدایی چون زئوس، یکی از قدرتمندترین خدایان یونان باستان به تاریخ پیوسته و حس ایمان دینی و پرستش را در کسی زنده نمی کند اما هرکدام از این خدایان، روزگاری در گوشه ای از پهنه گیتی ، پیروانی داشته اند و برای بسیاری مقدس بوده اند. تنها در دایرةالمعارف خدایان، بیش از ۲۵۰۰ خدای موجود در تاریخ بشر معرفی شده است.

اما به راستی منشاء باور انسان به دین و خدا چیست؟

این موضوعی است که دانشمندان و فیلسوفان بسیاری را با خود مشغول کرده است و هر یک تلاش کرده اند، پاسخی برای این پرسش بیابند که باور به خدا از چه زمانی و بر چه مبنایی در فرهنگ های مختلف بشری شکل گرفته است.

از دید فروید، منشا باور دینی را باید در روان رنجوری بشر جستجو کرد و از دید دورکهایم، دین یک برساخته اجتماعی است. ریچارد داوکینز، زیست شناس تکاملی، دین را از منظر فرگشتی و بر مبنای نظریه داروین مورد بررسی قرار می دهد و در کتاب مشهور خود (توهّم خدا) می گوید: اگر عصب شناسان در مغز، یک مرکز مرتبط با باور به خدا پیدا کنند، دانشمندان داروینیستی همانند من همچنان در پی آنند که دریابند چرا انتخاب طبیعی به گزینش چنین مرکزی انجامیده است؟

به عبارت دیگر خواهیم پرسید چرا آن دسته از نیاکان ما- که به لحاظ ژنتیکی مستعد داشتن چنین مرکزی در مغز خود بوده اند- باقی مانده و تولید مثل کرده اند؟

(توهم خدای ريچارد دوکينز در اینجا ابهامی را مطرح ميکند بدون آنکه در مورد آن اطمینانی داشته باشد. اگر عصب شناسان یک مرکز مرتبط با باور به خدا در مغز پیدا کنند، دانشمندان داروینیستی همانند من همچنان در پی آنند که دریابند چرا انتخاب طبیعی به گزینش چنین مرکزی انجامیده است؟ اگر چنین شود و اگر چنان شود بدون آنکه اطمینانی از سخن خود داشته باشد! در حالی که امروز مراکز احساسات روحاني به خوبي در مغز شناسایی شده است.

امروز دانشمندان محقق منصف، محل های خاص احساسات روحانی را در مغز شناسایی کرده اند و فراتر از این، چیزی بالاتر از مغز مادي باید باشد تا شناخت های ما گهگاه به فراتر از زمان و مکان برود.

و سخن این دانشمند، خود اقراری از او است که اعتقاد به خدا و دین، مزيتي تکاملی در طول تاریخ داشته است که سبب حفظ ساختار مربوط به دین و درک روحانی، در مغز شده است

لازم نیست گرفتار کشف مرکز خدا در مغز بمانیم.

همین دیدن مغز- که هدف نقشه ژنهاي ماست- نشان دهنده یک هدف گذار در پس این نقشه است . توصيه ميشود در برابر کتاب توهم خداي ریچارد داوکينز به کتاب توهم بی خدایی نوشته احمد الحسن مراجعه شود تا هدفمندی نقشه ژنتیکی به خوبي روشن شود)

و اگر نقشه ژنتیکی هدفمند است، انتخاب طبیعی- که خودش از یک جهت، زاییده ژنها یا زاييده نقشه هدفمند هستی است- حداقل تا حدي هدفمند خواهد بود و هر چیز هدفمند، هرگز بدون هدفگذاری در پس آن، موجود نمی شود. پس اگر به دنبال انتخاب طبیعی هم برویم، (در حالی که مي دانيم انتخاب ها در هستی فقط محدود به انتخاب طبیعی نیست انتخاب جنسی، انتخاب ارادی، انتخاب عقلانی و ابتکار عقلانی که گاهی حتی می تواند انتخاب طبیعی را شکست دهد) و بگردیم که چگونه انتخاب طبیعی، منطقه ای را در مغز کاشته است، تازه کوشیده ایم مسیر را شناسایی کنیم و آنکه این جاده را کند و مسیر را هموار نمود تا به ابزار هوش برسد، با شناختن راه، محو نمي شود.

آنکه جاده را ساخت، او علت ایجاد این جاده است و هرچقدر هم دقيق تر و ریزتر جاده را بشناسید این شناخت شما جاده ای را- که به منزلی میرسد- از سازنده جاده بی نیاز نخواهد کرد)

به عبارت دیگر خواهیم پرسید چرا آن دسته از نیاکان ما- که به لحاظ ژنتیکی مستعد داشتن چنین مرکزی در مغز خود بوده اند باقی مانده و تولید مثل کرده اند؟

پرسش داوکینز در حقیقت این است که دین چه کارکرد و فایده ای برای انسان داشته که با گذشت حدود ۸۰ هزار سال پیش تا کنون بشر را با خود مشغول کرده است. آیا دین عامل سازگاری انسان با محیط بوده است؟

به تعبیر زیگموند فروید ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ، ﺗﻮﻫّﻢ ﺧﻮﺩﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ و ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﯾﻦ تکبر انسان- که ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ- ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮﺩﻩ است
(نقد:

خلقت جسم انسان از جسم پايينتر، شاید انسان پنداشتن انسان های حیوان صفت را به توهمی بی ارزش تبدلی کرده باشد ولی هرگز توجیه کننده رفتارهای ایثارگرانه این جسم حیوانی نیست. رفتار ایثار گرانه با جسم حیوانی توجیه نمیشود و دانشمندان زیست شناس تکاملی- که نظریه ژنهای خودخواه را مطرح کردند- این را بهتر از همه می دانند.

ژنهای خودخواه، هرگز مجالی برای رفتارهای ایثارگرانه خاص انسان باقي نمیگذارد ولی این رفتارها وجود دارد و همین رفتارهای ایثارگرانه نشان دهنده بعد غیر مادی وجود انسان است)

دین، میراث فرهنگی مفید یا مضر؟

در باب اینکه دین در طول تاریخ حیات انسان، فایده یا صرفه تکاملی داشته دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی دین را به عنوان یک پارازیت فرهنگی می بینند که اگرچه برای میزبان انسانی خود فایده ای ندارد و چه بسا مضر هم باشد اما به مثابه انگل فرهنگی برای تکثیر و بقای خود از میزبان انسانی بهره برده است. برخی دین را عامل انسجام درون گروهی در رقابت با دیگر گروه ها می دانند و به عبارتی قائل به این نکته هستند که دین برای بقای گروه های انسانی، فایده تکاملی داشته است.

(این در حالی است که جهش ناگهانی تمدن بشری در تقریبا ده هزار سال قبل در سرزمین عراق، با تفسیرهای مادی و جهش های تصادفی، حتی بزرگ شدن اندازه مغز قابل تفسیر نيست. این جهش ناگهانی تمدنی، هرگز در میان انسان هایی با قانون جنگل، ایجاد نشده است.

بلکه در میان مردمانی ایجاد شدهاست که بر اساس کتیبه های ارزشی موجود، نه تنها تابع ژنهای خودخواه و ماده طلب خود نبودند بلکه عاشق ارتقا و پیشرفت و رها کردن عالم مادي بودند.

و این جهش تمدنی فقط با وحي و ارتباط با ملکوت و مبارزه پیاپی با ماده و ژنهای مادی خودخواه، تفسیر میشود)

برخی بر این باورند که دین ، نه به صورت مستقیم بلکه محصول جانبی و غیرمفید از خصیصه های دیگری است که به سود سازگاری انسان با محیط بوده اند. آنها رفتار شب پره را مثال می آورند که در حرکت به سمت شعله شمع، رفتاری از خود بروز می دهد که باعث مرگ او می شود. این رفتار شب پره از دید دانشمندان، محصول فرعی از پرواز شب پره به سمت ماه و به قصد جهت یابی بوده است.

انسان مذهبی وقت و انرژی و هزینه و حتی زندگی خود را وقف باورهایی می کند که کمترین سودی به حال او ندارد اما این رفتار از دید ریچارد داوکینز یک محصول جانبی نامطلوب یا یک انحراف از یک خصیصه دیگر است که شاید زمانی مفید بوده است.

به بیان دیگر، گرایشی که در شرایط خاصی توسط نیاکان ما انتخاب شده در واقع دین نبوده است و بلکه فایده های دیگری داشته و تنها به شکلی کاملا تصادفی در قالب رفتار دینی ظاهر شده است.

باور به خدا از دید زیگموند فروید، عصب شناس و روانکاو مشهور اتریشی، یک امر توهّمی است و خدا در نظر او همان مفهوم پدر است که در ذهن انسان، تعالی پیدا کرده است.

(نقد:

پدر و نیاز های انسان.

انسان برای گذر از کودکی و خردسالی خود نیازمند پدری است که نیازهای او را برطرف کند و تغذیه و تحصیل مناسبی برایش ایجادکند. این تصور که اعتقاد و متمایل شدن به پدر، یک تمایل پوچ و بی فایده است، نوعی فراموشی و بی انصافی است

و نتیجه ای که به دنبال آن می آید اینکه شاید ما از کودکی وارد بلوغ شده ايم ولی همواره دچار نقص هايی هستيم که تا همیشه باید به وسیله پدری، برطرف شود و نیاز به معلمان و مديراني فراتر از پدر مادی- که پدر مادی ما را هم مدیریت کرده اند، و قانونهای عالم مادي را در میان ما گذاشته است- لازمه درک ها و نقص ها و کمبودهای همیشگی ماست و درک این مطلب اصلا برای فرد عاقلی که برای هر معلولی به دنبال علت است سخت نيست)

خداباوری از دید داروین

بحث های بسیاری بر سر تفاوت میان بی خدایی و ندانم گرایی در جریان است. خداباوران با یک معیار و شدت مشخص درگیر ایمان به خدا نیستند و بسیاری از بی خدایان نیز در قاب اندیشه خود جایی بین بی خدایی و ندانم گرایی به سر می برند. ریچارد داوکینز در کتاب توهم خدا معیاری را معرفی می کند که به اختصار DN مشهور شده است.

بر این اساس عدد ۱ بیانگر اعتقاد عمیق به خدا و خداباوری حداکثری و عدد ۷ نشان دهنده بی خدایی حداکثری است. خود داوکینز درباره اینکه کجای این معیار ایستاده می گوید جایی روی شش اما متمایل به هفت.(عدم قطعیت هرچند شایسته یک دانشمند منصف است ولی هرگز نیاز به بررسی های بيشتر را منتفی نمیکند. بله ایشان در عدم وجود خدا مطمئن نیست و با دیده تردید می نگرد حتی اگر احتمال 90% برای بی خدایی مطرح باشد!

ولی آیا ده درصد باقیمانده، ممکن نیست درست باشد؟

یک محقق منصف اگر به نظریه خود با ديده ترديد بنگرد- که مشخصه یک محقق دقیق است- نام کتاب خود را توهم خدا نميگذارد بلکه در نامگذاری کتاب خود انصاف را رعایت می کند. جالب اينجاست که به رغم وجود این تردید در وجود یا عدم وجود خدا ايشان نام کتاب خود را تغییر نداده است!)

او می افزاید من یک ندانم گرا هستم و آگنوستیک بودن من به وجود خدا به اندازه آگنوستیک بودن من به وجود پری در انتهای باغ است.

چارلز داروین نیز دست کم آن گونه که از روی آثار و مکاتبات به جا مانده از او می توان دریافت، بی خدا نبوده است و در نوشته ای مربوط به سال ۱۸۷۹ یعنی سه سال پیش از مرگ می نویسد من هرگز در شدیدترین نوسان های فکری ام آتئیست به معنای منکر وجود خدا نبوده ام و فکر میکنم به طور کلی و هر چه پیرتر می شوم، اغلب تعبیر آگنوستیک ، شرح درست تری از وضعیت ذهنی من به دست می دهد.

خداباوری از دید فروید و از منظر فیزیولوژی مغز

باور به خدا از دید زیگموند فروید، عصب شناس و روانکاو مشهور اتریشی یک امر توهّمی است و خدا در نظر او همان مفهوم پدر است که در ذهن انسان تعالی پیدا کرده است. مفهومی که آدمی بر اثر نیازها و ناتوانی های خود در دوران کودکی به آن پناه برده است. از دید فروید باور دینی از جمله رفتارهای روان رنجورانه انسان مانند وسواس به شمار می رود.

با ظهور علم مدرن، بررسی مکانیسم عمل مغز و نقش آن در باور به خدا و ماوراء الطبیعه نیز میسر شد. به تدریج منشاء توهمات دینی و درگیری ذهنی با مذهب و خدا و ارتباط آن با اختلالات شدید سامانه لیمبیک، مشخص شد و انسان دانست که ادراکات و تجربیات اسرارآمیز دینی و راز و نیاز و حس پرستش و زانو زدن در برابر قدرتی فراطبیعی از کجا ناشی می شود.

(نقد:

اینکه فردی بر اثر اختلال تشنجی در قسمتی از مغز، مثلا دستانش حرکت کند، به معنی تشنجی بودن هر حرکت دست نیست. راه رفتن میتواند بر اثر هر تحریک عصبی در مغز رخ دهد ولی یک شکل راه رفتن هم راه رفتن ارادی برای رفتن از یک سوی خیابان به سوی دیگر است.

دیدن برخی تصاویر با چشم شروع ميشود و نهایتا در مغز درک می گردد و در بیماران تشنجي، دیدن برخی تصاویر از مغز شروع میشود و در نتیجه تحریکات تشنجی و غیر طبیعی مغز است.

درک اين مطلب که هر گردی گردو نیست و هر راه رفتن و دیدنی، تشنج نيست اصلا کار دشواری نیست.

اگر کسانی بخواهند هر دیدنی را تشنج و اختلال تحریکات عصبی بدانند، بهتر است برای هر حرکتی و هر نگاهي- که دارند- به پزشک مراجعه کنند تا آن را با داروهای ضد تشنج، سرکوب کند!!

ولی یک پزشک عاقل، مرز بین کارهای انسان تندرست و انسان بیمار را می داند و همه را بیمار نمي شمرد. اینکه در پزشکی امروز معلوم شده برخی افراد با مشاهدات ماورایی، در نتیجه تشنجات دچار این حالت می شوند، هرگز به معني بیمار بودن همه درک های ماورایی نیست به خصوص وقتی بدانیم، موسس فرهنگ و تمدن بشری- که به صوت ناگهانی تقریبا ده هزار سال قبل، در قوم سومر و آشور ایجاد شد- همین ارتباط با جهانی فراتر از عالم ماده بوده است.

به بخش پنجم کتاب توهم بی خدایی نوشته احمد حسن مراجعه شود
www.almahdyoon.co/doa.html
)

مطالعه سال ۲۰۱۶ جانستون حتی امکان ارتباط بین تجربیات عمیق مذهبی از یک سو و بیماری صرع از سوی دیگر را مورد بررسی قرار می دهد. اگر بتوان دینداری را با فعالیت های الکتریکی غیرطبیعی مغز توضیح داد و باور به خدا را با کارکرد لوب گیجگاهی، دیگر جایی برای خدا و افسانه های دینی باقی نمی ماند و دین و خدا، چیزی جز میراث تکاملی زیستی و چیزی جز عملکرد طبیعی مغز نیستند. یافته های داروین در زیست شناسی و صورت بندی نظریه تکامل در کنار پیشرفت های علم به خصوص در نوروساینس و علوم اعصاب به نوعی تکمیل قطعات پازل فهم ما از جهان به شمار می روند.

درست همانگونه که کپرنیک در سال ۱۵۴۳ نشان داد زمین مرکز کائنات نیست و هیچ جایگاه ویژه ای نیز در کیهان ندارد، داروین نیز به ما نشان داد که انسان نه تنها اشرف مخلوقات نیست، بلکه حتی با برنج و ماهی و شامپانزه نیز منشا یا نیای مشترک دارد.
(نقد: تکامل جسم ما از موجودات پایین هرچند مقدس بودن جسم انسان امروز را در هم می ریزد؛ هرچند پروراندن جسم مادی و بزرگ کردن شکم و خوردن مال محرومان را زشت ميداند، هرگز در تفسیر رفتارهاي ایثارگرانه خاص انسان موفق نیست

و این رفتارهاست که دانشمند زیست شناس تکاملی را در مورد منشا آن، به حیرت می افکند؛ در حالی که معلمان این رفتارها هزاران سال قبل از کشفیات جدید و قبل از داوکينز و دیگران، نه تنها این رفتارها را تشویق می کردند، بلکه با رفتارهای ایثارگرانه خود ابهت جسم خیالی انسان را در هم مي شکستند

بله نه فقط داروین و دیگران، جسم انسان را بی ارزش مي دانند بلکه هزاران سال قبل، انبیای خدا این کشفیات جدید داروین را در عمل نشان می دادند(بخش پنجم کتاب توهم بی خدایی نوشته احمد حسن مطالعه شود
www.almahdyoon.co/doa.html
)

ضمن اینکه انتخاب طبیعی، مکانیسم پیشنهادی داروین برای تکامل زیستی، جایی برای باور به خدا و افسانه های عهد عتیق که در سِفر پیدایش و داستان آفرینش آدم و حوا و هابیل و قابیل که در کتاب های دینی آمده باقی نمی گذارد. به تعبیر زیگموند فروید ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ ﺗﻮﻫّﻢ ﺧﻮﺩﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ و ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﯾﻦ تکبر انسان که ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮﺩﻩ است.

(اعتقاد به چیزهای ضروری و لازمی که نمیبینیم توهم نیست، مثلا اعتقاد به برق با اینکه ديده نمی شود، توهم نیست؛ به همین ترتیب اعتقاد به جهان های موازی با اينکه ديده نميشود و حتی با سریعترین سفینه های فضایی هم قابل دسترسی نیست، توهم نیست (نظریه ثابت شده جهان های موازی امروزه در فیزیک مطرح است).

توهم آن است که انسان چیزی را کشف کند و بعدا آن را به گونه ای تعمیم دهد- که شایسته نیست- مثلا کشف کنيم هر گردویی، گرد است و بعد نتیجه بگیریم هر گردی، گردو است!!

چنین نتیجه گیری ای همان هست که نویسنده مقاله میکند. ایشان تصور می کند چون هر شامپانزه اي باید از پیشینیان خود متولد شده باشد، پس هر متولدی از حیوان، حیوان بی درک است؛ در حالی چنین شکلاتي فقط برای دهان نویسنده، شیرین است و دهان عاقلان و دانشمندان امروز را شیرین نمی کند.

دانشمندان امروز می دانند که تفاوت ژنتیکی پیشینیان انسان و حتی موش، با ساختار ژنتیکی انسان، بسيار اندک است و حتی اتصال دو کروموزوم ساده در شامپانزه با 24 زوج کروموزوم دقيقا ساختار کروموزومی شبیه انسان با 23 زوج کروموزوم، ایجاد ميکند

و حتی امروزه حداقل از دیدگاه نظری به راحتی میتوان با تغييراتي در ساختار تخم شمپانزه، جسمی مانند انسان درست کرد!

این مطلب که هر موجود متولد شده از پیشینیان، حیوانی مشابه آنهاست اصلا با نظریه ثابت شده تکامل جور نیست و ما می دانیم که هزاران جهش هست که فرزندان را با هوشتر میکند و هزاران مکانیسم تکاملی هست که به کمک آن میتوان موجودات پایین تر را تبدیل به موجود قویتر کرد. و موجود باهوش کمتر را تبدیل به موجود باهوشتر کرد.

حتی امروزه فرضیات بسیاری در علم وجود دارد که تبدیل یک جسم حیوان به یک انسان نیازمند چند دستکاری ساده در ساختار ژنتیکی است.

نویسنده مقاله، خلقت آدم و حوا را بر اساس نظریه تکامل، داستانی افسانه ای میداند، در حالی که بر اساس نظریه تکامل، خلقت موجود برتر یا انسان از موجود پایین دست یا حیوان، اصلا افسانه نیست و امروز دانشمندان برای بهبود وضعیت کشاورزی و دامداری، از طریق تراريخته ها به شدت روی آن کار می کنند.)

http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-44886681


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ویتامین E برای فعالیت صحآیا دلفین ها می تواند از تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط از بالا به پایین ممنابع انرژی از نفت و گاز درک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی اختلالات عصبی مثانهچند جهانیشبکه های مصنوعی مغز به دروراپامیل در بارداریالکتروتاکسی(گرایش و حرکتبدیل سلولهای محافط به ساز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری در کجاست؟ قرقیبی قدرتمند در برابر مبسیاری از بیماری های جدیچگونه هموساپينس بر زمین علت خواب آلودگی بعد از خوژن یا نقشه توسعه مغز و نقاولین هیبرید بین انسان وجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدروش هایی ساده برای کاهش اتلاشی برای درمان قطع نخانخاع ما تا پایین ستون فقرسوالات پزشکیکودکان میتوانند ناقل بی ایا ابزار هوشمندی یا مغز حافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن رجزخوانی هایی که امروز بتوازن مهمتر از فعالیت زینشانه های گذشته در کیهان کریستال زمان(قسمت سوم)ابزار بقا از نخستین همانخودآگاهی و هوشیارياستیفن هاوکینگ در تفسیر معنی روزهزبان و تکلم برخی بیماریههوش مصنوعی گوگل به کمک تشگاهی مغز بزرگ چالش استتا 20 سال آینده مغز شما به ابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و بیماری گیلن باره و بیمارمغز ابزار بقای برتر مادیسقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی از عروسک بازی پیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای پیشرفته ارتباط فیلمی بسیار جالب از تغییداروهای ام اسبیشتر کمردردها نیازی به نقش میدان مغناطیسی زمین سیر آفرینش از روح تا مغز هوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر دوپامین و سروتونیناختلال در شناسایی حروف و قارچ بی مغز در خدمت موجوددر کمتر از چند ماه سوش جدبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش ذهن و شناخت در حوادث سردرد و علتهای آنویتامین E در چه مواد غذایآیا دلفین ها میتوانند باتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط بین هوش طبیعی و هومنابع انرژی از نفت و گاز درک و احساسبرخی بیماری ها که در آن بچندین ماده غذایی که ماننشباهت مغز با کیهان مادیورزش هوازی مرتب خیلی به قالتهاب شریان تمپورالتری فلوپرازیناز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قرموزی از نخستین تمدن بشربسیاری از بیماری های جدیچگونه واکسن کرونا را توزعوامل موثر در پیدایش زباژنها نقشه ایجاد ابزار هواولین مورد PML به دنبال تکجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدروش صحبت کردن در حال تکامتلاشی تازه برای گشودن معنخستین تصویر از سیاهچالهپیامهای کاربرانکودکان خود را مشابه خود تایا بیماری ام اس (مولتیپحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاسترشته نوروایمونولوژی و نقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظام مثبت زندگیکشف مکانیسم عصبی خوانش پابزار بقا از نخستین همانخورشید مصنوعیاستخوان های کشف شده، ممکمغز فکر میکند مرگ برای دیزبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش مصنوعی الفاگوگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر مشاهده بر واقعیت بابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب بیماری ای شبیه آلزایمر و مغز ابزار برتر بقاسلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقا از نخستین هفیزیک مولکولها و ذرات در داروهای ضد بیماری ام اس وبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش محیط زندگی و مهاجرت دسیستم تعادلی بدنهیچگاه از فشار و شکست نترآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر دپاکین بر بیماری ماختلال در شناسایی حروف و قبل از انفجار بزرگدر آستانه ی موج پنجم کوویبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روزه داری در سالم و جسردرد تنشنسردرد سکه ایویتامین دی گنجینه ای بزرآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت مغز انسان و فمناطق خاصی از مغز در جستجدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی بیماری های خاص که بدچه زیاد است بر من که در ایشباهت زیاد بین سلول هاي عورزش هوازی ، بهترین تمریامیوتروفیک لترال اسکلروتری فلوپرازیناز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع خواب و رویارمز و رازهای ارتباط غیر کبعد از کروناچگونه آن شکری که می خوریمعوامل ایجاد لغت انسانی و ژنها ، مغز و ارادهاولین مورد پیوند سر در انجهان کاملی در اطراف ما پراز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمروشهای نو در درمان دیسک بتلاشی جدید در درمان ام اسنرمش های مفید در سرگیجهسایتهای دیگرکوری گذرای ناشی از موبایایا بدون زبان میتوانیم تحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاسترشد مغز علت تمایل انسان بتوسعه برخی شغل ها با هوش نظریه ی تکامل در درمان بیکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین همانخانواده پایداراستروژن مانند سپر زنان دمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی از عروسک تا کگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر نگاه ناظر هوشیار بابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(بیماری ای شبیه ام اس مولتمغز از بسیاری حقایق می گرسلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی از عروسک تا کمپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقا ازنخستین همفیزیکدانان ماشینی برای تداروی فامپیریدین یا نورلبار سنین ابزار هوشمندی انقش نگاه از پایین یا نگاهسیستم دفاعی بدن علیه مغز هاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا گذشته، امروز وآینده تاثیر داروهای ضد التهاب اختلالات مخچهقدم زدن و حرکت دید را تغیدر درمان بیماری مولتیپل بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی بر رشد و اسرعت فکر کردن چگونه استویرایش DNA جنین انسان، برآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدرک تصویر و زبان های مخلتبرخی توجهات در ببمار پارنهایت معرفت و شناخت درک عشباهت زیاد بین سلول هاي عورزش و میگرنامید نیکو داشته باش تا آنتسلیم شدن از نورون شروع ماز آغاز خلقت تا نگاه انسامنحنی که ارتباط بین معرفرویا و خبر از آیندهبعد از کروناچگونه انتظارات بر ادراک عواملی که برای ظهور لغت اژنهای مشترک بین انسان و واولین تصویر در تاریخ از سجهش های ژنتیکی مفید در سااز تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یروشهای شناسایی قدرت شنواتمایل زیاد به خوردن بستننرمشهای مهم برای تقویت عکی غایب شدی تا نیازمند دلایا تکامل هدفمند استحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز- از مغز مرکز خنده در کجای مغز استزمین زیر خلیج فارس تمدنی توصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمکشف ارتباط جدیدی از ارتبابزار بقا از نخستین همانخارق العاده و استثنایی باسرار بازسازی اندام هامغز مادران و کودکان در زمزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش مصنوعی از عروسک تا کگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریبیماری اضطراب عمومیمغز به تنهایی برای فرهنگ سلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی به کمک هوش طبیپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقای از نخستین فرگشت و تکامل تصادفی محض داروی لیراگلوتیدبارداری بدون رحمنقش نظام غذایی در تکامل مسکته مغزیهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اختلالات حرکتی در انسانقدرت انسان در نگاه به ابعدرمان های اسرار آمیز در آبحثی درباره احساسات متفانقش رژیم غذایی در رشد و انقش زنجبیل در جلوگیری از شلیک فراموشیواکنش های ناخودآگاه و تقآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک حقیقت نردبان و مسیری برخی توصیه ها برای واکسیچهار میلیارد سال تکامل بشرکت نورالینک ویدیویی ازورزش بهترین درمان بیش فعامید درمان کرونا با همانتشنج چیستاز انفجار بزرگ تا انفجار منشأ اطلاعات و آموخته ها رویا بخشی حقیقی از زندگی بعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه باغبانی باعث کاهش عوارض ازدواج و بچه دار شدژنهای هوش ، کدامنداولین سلول مصنوعیجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجبروشی برای بهبود هوش عاطفتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا مغزهای ما ارتقا یافت کیست کلوئید بطن سومایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز- از مغز مرگ انتقال است یا نابود شزندگی هوشمند در خارج از زتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوابزار بقا از نخستین همانخدا موجود استاصول سلامت کمرمغز چون ابزار هوش است دلیزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش مصنوعی از عروسک تا کگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریبیماری بیش فعالیمغز برای فراموشی بیشتر کسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی در کامپیوترهاپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای دفاعی و بقای موفراموش کارها باهوش تر هسداروی تشنجی دربارداریبازگشت از آثار به سوی خدانقش نظریه تکامل در شناساسانسور از روی قصد بسیاری هدف یکسان، در مسیرهای متآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلالات صحبت کردن در انلوب فرونتال یا پیشانی مغدرمان های بیماری آلزایمربحثی درباره احساساتی غیردرمان های جدید میگرنبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش زبان در سلطه و قدرت اشلیک فراموشیواکسن های شرکت فایزر آمرآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط غیرکلامی بین انسامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک عمیق در حیواناتبرخی روش های تربیتی کودکچهار ساعت پس از کشتار خوکشش مرحله تکامل چشمورزش در کمر دردامگا سه عامل مهم سلامتتشنج و حرکات شبه تشنجی قااز بحث های کنونی در ویروسمهندسی ژنتیک در حال تلاش رویا تخیل یا واقعیتبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه تکامل مغزهای کنونیعید نوروز مبارکژنهای حاکم بر انسان و انساوکرلیزوماب داروی جدید شجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینروشی جدید در درمان قطع نختمدن بشری و مغز اخلاقیچرا پس از بیدار شدن از خوکاهش مرگ و میر ناشی از اباگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز- از مغزتمراحل ارتقای پله پله کیهزونا به وسیله ویروس ابله توصیه هایی در مصرف ماهینظریه تکامل در درمان بیمگمان میکنی جرمی کوچکی در ابزار بقا از نخستین همانخطا در محاسبات چیزی کاملاضطراب و ترسمغز چگونه صداها را فیلتر زبان شناسی مدرن در سطح سلهوش مصنوعی از عروسک تا کگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییبیماری تی تی پیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر گیاه خواری بر رشد واثر مضر مصرف طولانی مدت رفراموشی همیشه هم بد نیستداروی جدید s3 در درمان ام بازگشت به ریشه های تکاملنقش هورمون های تیروئید دسانسور بر بسیاری از حقایهدف از تکامل مغزآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر درجه حرارت بر عملکاختراع جدید اینترنت کوانلایو دوم دکتر سید سلمان فدرمان های جدید در بیماری بخش دیگری در وجود انسان هنقش زبان در سلطه و قدرت اشنا در ابهای گرم جنوب نیواکسن کووید 19 چیزهایی که آیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر رو ح و روان بر جسمارتروز یا خوردگی و التهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری قلب در بیماری ویربرخی سلولهای عصبی در تلانوآوری ای شگفت انگیز دانششمین کنگره بین المللی سوزوز گوشامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتشنج عدم توازن بین نورون از تلسکوپ گالیله تا تلسکمولتیپل اسکلروز در زنان رویاها از مغز است یا ناخوتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه جمعیت های بزرگ شکل عامل کلیدی در کنترل کارآکلرال هیدرات برای خوابانايندگان چگونه خواهند دیدجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدروشی جدید در درمان سکته متمساح حد واسط میان مغز کوچرا بیماری های تخریبی مغکاهش التهاب ناشی از بیمااگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز مرز مرگ و زندگی کجاستزیباترین چیز در افزایش ستوضیحی ساده در مورد هوش مهفت چیز که عملکرد مغز تو گنجینه ای به نام ویتامین ابزار بقا از نخستین همانخطا در محاسبات چیزی کاملاطلاعات حسی ما از جهان، چمغز ناتوان از توجیه پیدازبان شناسی نوین نیازمند هوش مصنوعی از عروسک تا کپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردبیماری دویکمغز بزرگ چالش است یا منفعسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات فشار روحی شدیدفرایند پیچیده ی خونرسانیداروی جدید میاستنی گراویبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش هورمون زنانه استروژنساخت شبکه عصبی با الفبایهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکادامه بحث تکامل چشملبخند بزن شاید صبح فردا زدرمان های رایج ام اسبرنامه و ساختار پیچیده منقش سجده بر عملکرد مغزشناخت و معرفت، و نقش آن دواکسن کرونا و گشودن پنجرآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارزش حقیقی زبان قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغز در بیماری کویبرخی سيناپسها طی تکامل و نوار مغزی روشی مهم در تشخصرع و درمان های آنیک پیشنهاد خوب برای آسان انفجار و توقف تکاملی نشاتصویربرداری فضاپیمای آماز تلسکوپ گالیله تا تلسکمواد کوانتومی جدید، ممکنرویاهای پر رمز و حیرتی درتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه جمعیت های بزرگ شکل عادت کردن به نعمتکمردرد و علل آنايا اراده آزاد توهم است یجواب دانشمند سوال کننده از تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن مريتوکسيمب در درمان ام استنفس هوازی و میتوکندریچرا حیوانات سخن نمی گوینکاهش دوپامین عامل بیماریاگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز، از مغز مرز بین انسان و حیوان کجازیر فشار کووید چه باید کرتکنولوژی جدید که سلول‌ههفت سین یادگاری از میراث گویید نوزده و ایمنی ساکتابزار بقا از نخستین همانخطرات هوش مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز و سیر تکامل ان دلیلی زبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی از عروسک بازی پنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر ویروس کرونا بر مغز ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سبیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز بزرگ چالشهای پیش روسندرم کووید طولانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات مفید قهوهفرایند تکامل و دشواری هاداروی جدید ضد میگرنبحتی علمی درباره تمایل بنقش ژنتیک در درمان اختلاساخت شبکه عصبی مصنوعی با هزینه ای که برای اندیشیدآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکاداراوون تنها داروی تاییلرزش ناشی از اسیب به عصبلزوم سازگاری قانون مجازادرمان های علامتی در ام اسبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش غذاها و موجودات درياشناسایی تاریخچه ی تکاملیواکسن کرونا از حقیقت تاتآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر رژیم گیاه خواری بر ارزش حقیقی زبان قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغز در بیماران مببرداشت مغز ما از گذر زماننورون هاي مصنوعی می توانضررهای مصرف شکر و قند بر یک آلل ژنتیکی که از نئاندانواع سکته های مغزیتغییر الگوی رشد مغزی با زاز تکنیکی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندرویای شفافتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه حافظه را قویتر کنیعارضه جدید ویروس کرونا سکمردرد با پوشیدن کفش مناايا اراده آزاد توهم است یجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیریواستیگمینتنفس هوازی و میتوکندریچرا حجم مغز گونه انسان درکاهش سن بیولوژیکی، تنها ابزار هوش در حال ارتقا ازحساسیت روانی متفاوتاز تکینگی تا مغز، از مغز مزایای شکلات تلخ برای سلزیرفون داروی ضد ام استکنولوژی جدید که سلول‌ههم نوع خواری در میان پیشیگوشه بیماری اتوزومال رسسابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز آیندگان چگونه است ؟سفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی پوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر ژنها بر اختلالات خابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکبیماریهای تحلیل عضلانی امغز بزرگ و فعال یا مغز کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات مضر ماری جوانافرایند حذف برخی اجزای مغداروی ضد تشنج با قابليت تبحث درباره پیدایش و منشانقش گرمایش آب و هوا در همساختار شبکه های مغزی ثابهزینه سنگین انسان در ازاآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر درجه حرارت بر عملکادغام میان گونه های مختلتاثیر درجه حرارت بر عملکادغام دو حیطه علوم مغز و لزوم سازگاری قانون مجازادرمان ژنتیکی برای نوآوریبرین نت به جای اینترنتنقش غذاها و موجودات درياشناسایی سلول های ایمنی اواکسن کرونا ساخته شده توآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارزش حقیقی زبان قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرگیری مغزی در سندرم کووبررسي علل احتمالي تغيير نورون های ردیاب حافظهضررهای شکر بر سلامت مغزیک جهش ممکن است ذهن انسانانگشت نگاری مغز نشان میدتغییر زودتر اتصالات مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندروبات های ریز در درمان بیتفاوت های بین زن و مرد فقنگاه محدود و تک جانبه، مشعدم توقف تکامل در یک انداکنفرانس تشنج هتل کوثر اصای آنکه نامش درمان و یادشحقیقت قربانی نزاع بین بی از تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دریسدیپلام تنها داروی تایتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبکایروپاکتیک چیستابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از مطالب همایش ماز تکینگی تا مغز، از مغز مسیر دشوار تکامل و ارتقازاوسکا درمان گوشرتکامل مادی تا ابزار هوشمهمیشه اطمینان تو بر خدا بگوشت خواری یا گیاه خواریابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز ابلندی در ذهن ما درک بلندیمغز انسان ایا طبیعتا تماسفر به مریخ در 39 روزهوش مصنوعی از عروسک بازی پیموزایدتاثیر کلام در آیات کلام بابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسبیهوش کردن در جراحی و بیممغز حریص برای خون، کلید تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا ممکن است موش کور بی متاثیر گیاه خواری بر رشد واجزای پر سلولی بدن انسان فرد حساس از نظر عاطفی و بداروی ضد تشنج با قابليت تبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش آتش در رسیدن انسان بهسازگاری با محیط بین اجزاهزاران سال چشم های بینا وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر درجه حرارت بر عملکارتقا و تکامل سنت آفرینش مقاومت به عوارض فشار خون درمان ام اس(مولتیپل اسکلبرای پیش بینی آینده مغز دنقش غذاها و موجودات درياشواهدی از نوع جدیدی از حاواکسن دیگر کرونا ساخته شإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر رژیم گیاهخواری بر ارزش خود را چگونه میشناسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرگیری مغزی در سندرم کووبررسی و اپروچ جدید بر بیمنوروپلاستیسیتی چیستطوفان فقر و گرسنگی و بی سیک رژیم غذایی جدید، می تواندوهگین نباش اگر درب یا تغییر عمودی سر انسان از پاز تکینگی تا مغز و از مغز میهمانهای ناخوانده عامل روح رهاییتفاوت های تکاملی در مغز ونگاه انسان محدود به ادراعسل طبیعی موثر در کنترل بکنگره بین المللی سردرد دایمپلانت نخاعی میتواند دحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظرژیم های غذایی و نقش مهم تولید پاک و فراوان انرژیچرا در مغز انسان، فرورفتکاربرد روباتهای ريزنانوابزار بقا از نخستین همانخونریزی مغز در سندرم کوواز روده تا مغزمشکلات نخاعیزبان مشترک ژنتیکی موجوداتکامل مداومهمیشه عسل با موم بخوریمگیلگمش باستانی کیستابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما ببه خودت مغرور نشومغز انسان برای ایجاد تمدسفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش مصنوعی از عروسک بازی پیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر کپسول نوروهرب بر نابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی بیهوشی در بیماران دچار امغز زنان جوانتر از مغز مرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش احساسیآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر گیاه خواری بر رشد واجزایی ناشناخته در شکل گفرضیه ای جدید توضیح میدهداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی در مورد نقش ویتاميننقش انتخاب از طرف محیط، نسخن پاک و ثابتهستي مادي ای که ما کوچکترآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر درجه حرارت بر عملکارتوکين تراپی روشی جديد مقابله با کرونا با علم اسدرمان تومورهای مغزی با ابرای اولین بار دانشمنداننقشه مغزی هر فرد منحصر بهشواهدی از دنیسوان(شبه نئواکسن دیگری ضد کرونا از دافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرگیری اعصاب به علت میتوبررسی سیستم تعادلی بدن انوشیدن چای برای مغز مفید طی یکصد هزار سال اخیر هرچیکی از علل محدودیت مغز امانسان قدیم در شبه جزیره عتغییرات منطقه بویایی مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که بروزه داری متناوب، مغز را تفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه از درون مجموعه با نگعصب حقوق نورولووکنگره بین المللی سردرد داینکه به خاطرخودت زندگی حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آکاربرد روباتهای ريز، در ابزار بقا از نخستین همانخواندن ، یکی از شستشو دهنازدواج های بین گونه ای، رمشکلات بین دو همسر و برخیزبان چهار حرفی حیات زمینتکامل چشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیگیاه خواری و گوشت خوار کدابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومبه زودی شبکه مغزی به جای مغز انسان برای شادمانی طسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی پیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر کپسول نوروهرب بر تابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آندانشمندان اولین سلول مصنبیوگرافیمغزهای کوچک بی احساسسودمندی موجودات ابزی بر هوش احساسیآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر گیاه خواری بر رشد واحیای بینایی نسبی یک بیمقیچی ژنتیکیدر مانهای کمر دردبحثی جالب درباره محدودیتنقش اتصالات بین سلولهای سرنوشتهستی ما پس از شروعی چگال آیا جنین انسان، هوشمندی آیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط میکروب روده و پارملاحظات بیهوشی قبل از جردرمان تشنجبرخی ملاحظات در تشنج های نقشه های مغزی جدید با جزیشگفتی های زنبور عسلواکسن سرطانافراد آغاز حرکت خودشان رتاریخ همه چیز را ثبت کردهاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدستورالعمل مرکز کنترل بیبررسی علل کمر درد در میاننوعی سکته مغزی ، وحشتناک ظهور امواج مغزی در مغز مصیافته های نوین علوم پرده انسان ها می توانند میدان تغییرات آب و هوایی که به از تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسروزه داری و بیمار ی ام اس تفاوتهای جنسیتی راهی برانگاهی بر قدرت بینایی دراعضلانی که طی سخن گفتن چقدکندر در بیماریهای التهاباینکه خانواده ات سالم باحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلراه های جدید برای قضاوت رتومورها و التهاب مغزی عاچراروياها را به یاد نمی آکجای مغز مسئول پردازش تجابزار بقا از نخستین همانخواب سالم عامل سلامتیاستفاده از مغز، وزن را کممشکلات روانپزشکی پس از سزبان و کلمه حتی برای کسانتکامل ابزار هوش ، راه پر هوموارکتوس ها ممکن است دگالکانزوماب، دارویی جدیابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تبوزون هیگز چیستمغز انسان برای شادمانی طسفرنامه سفر به بم و جنوب پیوند سر آیا ممکن استتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقای موجود زنده از فلج خوابدانشمندان تغییر میدان مغبیوگرافیمغزتان را در جوانی سیم کشسیلی محکم محیط زیست بر انهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر گیاهخواری بر رشد و احساس گذر سریعتر زمانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدر محل کار ارزش خودت را ببحثی در مورد نقش کلسیم و نقش حفاظتی مولکول جدید دسریعترین کامپیوتر موجودو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط چاقی و کاهش قدرت بممانتین یا آلزیکسا یا ابدرمان جدید میگرن با انتی برخی مرزهای اخلاق و علومنقص در تشخیص هیجانات عامشاهکار قرنواکسنی با تاثیر دوگانه اافزایش قدرت ادراکات و حستازه های اسکیزوفرنی(جنواز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذهن ما از در هم شکستن منببزرگ شدن مغز محدود به دورنیاز به آموزش مجازی دیجیعلم به ما کمک میکند تا مویادگیری مهارت های جدید دانسان جدید از چه زمانی پاتغییرات تکاملی سر انسان از تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر روزه داری سلول های بنیادتقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاهی بر توانایی اجزاي بمقالاتکوچک شدن مغز از نئاندرتاایندرالحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فراه های جدید برای قضاوت رتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین جهل و علم رو به پکرونا چه بر سر مغز می آورابزار بقا از نخستین همانخواب سالم عامل سلامتی و یاستفاده از هوش مصنوعی در مشکلات روانپزشکی در عقب زبان و بیان نتیجه ساختماتکامل زبانهوش مصنوعی می تواند بر احگامی در درمان بیماریهای تأثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجبی عدالتی در توزیع واکسن مغز انسان رو به کوچک تر شسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی پیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستدانشمندان روش هاي جدیدی بیان ژن های اسکیزوفرنی دمغزتان را در جوانی سیمکشسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر انتخاب از طرف محیط اخلاق و علوم اعصابقانون مندی نقشه ژنتیکی مدر چه مرحله ای از خواب ، ربحثی در مورد عملکرد لوب فنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسرگیجه از شایعترین اختلاوقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط هوش ساختار مغز و ژمنابع انرژي پاک سرچشمه حدرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی نکات از گاید لاین پرنقطه بی بازگشتشبیه سازی میلیون ها جهان واسطه ها د رمسیر ایجاد مغافزایش مرگ و میر سندرم کوتازه های بیماری پارکینسواز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذهن چند جانبه نیازمند نگبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چیزی خارج از مغزهای ما نیعلایم کمبود ویتامین E را یادآوری خواب و رویاانسان عامل توقف رشد مغزثبت امواج الکتریکی در عصاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج روش مقابله مغز با محدودیتلقین اطلاعات و حافظهناتوانی از درمان برخی ویتاثیر ویتامین دی بر بیماکووید نوزده و خطر بیماریایا کوچک شدن مغزانسان الحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانراه پیروزی در زندگی چیستتوهم چیستنزاع بین علم و نادانی رو کریستال زمان(قسمت اولابزار بقا از نخستین همانخواب عامل دسته بندی و حفطاستفاده از سلول های بنیامشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی و کشف زبان هایگامی در درمان بیماریهای تئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میبیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز انسان رو به کوچکتر شدسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی پیام های ناشناخته بر مغز تاثیر کتامین در درمان پاابزار بقای موجود زنده از فلج دوطرفه عصب 6 چشمدانشمندان روشی برای تبدیبیست تمرین ساده برای جلونقش قهوه در سلامتیسیاره ابلهانهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر احتمالی عصاره تغلیاخلاق پایه تکامل و فرهنگقانون جنگلدر هم تنیدگی کوانتومی و پبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش خرچنگ های نعل اسبی درسربازان ما محققا غلبه می وقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط انسانی، محدود به منابع انرژی از نفت و گاز درمانهای بیماری پارکینسبرخی اثرات مضر ویتامین دچند نرمش مفید برای کمردرشبیه سازی سیستم های کوانوبینار اساتید نورولوژی دافسردگی و اضطراب در بیماتبدیل تراکت صوتی مصنوعی از نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرفتار اجتماعی انسان، حاصبزرگترین خطایی که مردم مچگونه مغز پیش انسان یا همعلایم کمبود ویتامین E را ژن هوش و ساختارهای حیاتی انعطاف پذیری مکانیسمی علجمجمه انسان های اولیهاز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابروش های صرفه جویی در ایجاتلاش هایی در بیماران قطع ناتوانی در شناسایی چهره صفحه اصلیکودک ایرانی که هوش او از ایا این جمله درست است کسیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایراست دستی و چپ دستیتوانایی مغز و دیگر اجزای نزاع بین علم و جهل رو به پکریستال زمان(قسمت دوم)ابزار بقا از نخستین همانخودآگاهی و هوشیارياستیفن هاوکینگ در مورد همطالعه ای بیان میکند اهدزبان و بیان، در سایه پیشرتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی گوگل به کمک تشگاهی لازم است برای فهم و تئوری تکامل در پیشگیری و ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری های مغز و اعصاب و مغز ایندگان چگونه استسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی پیشینیان انسان از هفت میتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقای موجود زندفناوری هوش مصنوعی نحوه خداروهای مصرفی در ام اسبیش از نیمی از موارد انتقنقش مهاجرت در توسعه نسل اسیاره ابلهانهوشیاری کوانتومیآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر ترکیبات استاتین (ساختلال خواب فرد را مستعد قانونمندی و محدودیت عالمدر هم تنیدگی کوانتومی و دبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش داروهاي مختلف معروف سردرد میگرن در کودکانویتنام نوعی کرونا ویروس