دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درگیری اعصاب به علت میتوکندریها

برخی بیماریهای خاص ، مرتبط با میتوکندری است . ميتوکندريها ساختارهایی درون سیتوپلاسم سلول هستند که مسئول تولید انرژی را در سلولها برعهده دارند .چون این ميتوکندريها در همه سلولها وجود دارند، بیماریهای میتوکندری ، علائمی عمومی در همه بدن دارند مثلا هم دستگاه عصبی هم عضلات وهم روده را درگیر می کنند .هر سلول هسته دار، هزاران میتوکندری را درون خود دارد . این ميتوکندريها هر کدام دی ان ای مجزا دارند و این دی آن ای های جدا ، در ميتوکندريهای مختلف ، می تواند در درون یک سلول با هم متفاوت باشند يا ژنومهای متفاوت درون یک میتوکندری وجود داشته باشد .

این یک مشکل بزرگ در تشخیص این بیماریهاست زیرا در نمونه برداری یا بیوپسي از یک قسمت بدن این احتمال وجود دارد که آن تغییرات لازم را در سلول نبينيم در حالی که مثلا اگر از قسمت دیگری بيوپسی تهیه می شد به سادگی به تشخیص می رسیدیم .چون ميتوکندريها مراکز تولید انرژی برای سلول هستند سلولهایی که انرژی بیشتری مصرف میکنند مانند سلول عضله و عصب و مغز ،اگر دچار این آسیب شوند ، بیماری شدیدتر است ..

با توجه به تفاوتهای دی ان ای درون ميتوکندريها ، و نیز بین ميتوکندري هاي درون یک سلول ، ممکن است در یک جهش ژنتیکی درون میتوکندری ، برخی سلولها درگیر شوند و برخی ديگر سالم باشند (هتروپلازي). بر این اساس شدت بیماری ميتوکندريايي می تواند متفاوت باشد و اندامهايي که گرفتار مي شوند هم از فردی به فرد دیگر فرق کند . همانطور که گفته شد اگر سلولهای عصبی و مغز و عضلات درگير شوند به علت مصرف بیشتر انرژی در این سلولها شدت بیماری بیشتر میشود .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا خداباوری محصول تکاملخواب عامل دسته بندی و حفطاستیفن هاوکینگ در مورد هسرعت فکر کردن چگونه استمغز انسان رو به کوچکتر شدواکسن سرطانتلاشی جدید در درمان ام اسامگا سه عامل مهم سلامتدژاوو یا آشناپنداریبیماری ضعف عضلات نزدیک بطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقش محیط زندگی و مهاجرت دژن یا نقشه توسعه مغز و نقتکامل ابزار هوش ، راه پر ايا اراده آزاد توهم است یدرمان های بیماری آلزایمربحثی جالب درباره محدودیتعصب حقوق نورولوونقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان خود را مشابه خود تتاثیر کپسول نوروهرب بر تابزار بقای موجود زنده از درگیری اعصاب به علت میتوبرخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاهخواری بر رشد و اثر مضر مصرف طولانی مدت رروش هایی ساده برای کاهش اقارچ بی مغز در خدمت موجودناتوانی در شناسایی چهره کشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر رو ح و روان بر جسمادغام دو حیطه علوم مغز و رشته نوروایمونولوژی و نقموجودات مقهور ژنها هستندنظام مثبت زندگیگشایش دروازه جدیدی از طرتغییر زودتر اتصالات مغزیاز نظر علم اعصاب یا نرووسزبان و شناخت حقیقت قسمت سمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا مغز تا بزرگسالی توسعحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدنمشکلات روانپزشکی در عقب هدف یکسان، در مسیرهای متآیا دلفین ها می تواند از خودآگاهی و هوشیارياستیفن هاوکینگ در تفسیر شلیک فراموشیمغز ایندگان چگونه استواکسنی با تاثیر دوگانه اتمایل زیاد به خوردن بستنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدانشمندان ژنی از مغز انسبیماریهای تحلیل عضلانی اطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش نظام غذایی در تکامل مژنها نقشه ایجاد ابزار هوتکامل زبانايا اراده آزاد توهم است یدرمان های جدید میگرنبحثی در مورد نقش کلسیم و عضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش سجده بر عملکرد مغزکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقای موجود زنده از ذهن چند جانبه نیازمند نگبرخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر انتخاب از طرف محیط اثرات فشار روحی شدیدروش صحبت کردن در حال تکامقبل از انفجار بزرگنخاع ما تا پایین ستون فقرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارتقا و تکامل سنت آفرینش رشد مغز علت تمایل انسان بمیهمانهای ناخوانده عامل نظریه تکامل در درمان بیمپمبرولیزوماب در بیماری چتغییر عمودی سر انسان از پاز نظر علم اعصاب اراده آززبان، وسیله شناسایی محیطمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا همه جنایت ها نتیجه بیحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز مشاهده آینده از روی مشاهمعنی روزههدف از تکامل مغزآیا دست مصنوعی به زودی قاخودآگاهی و هوشیارياستخوان های کشف شده، ممکشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز ابزار برتر بقاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرانفجار و توقف تکاملی نشادانشمندان روش هاي جدیدی بیهوش کردن در جراحی و بیمظهور امواج مغزی در مغز مصنقش هورمون های تیروئید دژنها ، مغز و ارادهتکامل ساختار رگهای مغزی ای آنکه نامش درمان و یادشدرمان های جدید در بیماری بحثی در مورد عملکرد لوب فمقالاتنقش غذاها و موجودات درياکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقای موجود زنده از رقیبی قدرتمند در برابر مبرخی بیماری های خاص که بدفلج بل، فلجی ترسناک که آنچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر ترکیبات استاتین (ساثرات مفید قهوهروشهای نو در درمان دیسک بقدم زدن و حرکت دید را تغینخستین تصویر از سیاهچالهگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر رژیم گیاه خواری بر ارتوکين تراپی روشی جديد زمین زیر خلیج فارس تمدنی میگرن سردردی ژنتیکی که بهفت چیز که عملکرد مغز تو پنج اکتشاف شگفت آور در موتغییرات منطقه بویایی مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزسفر نامه سفر به بم و جنوب مخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش ارثی دریافتی از پحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزیمغز فکر میکند مرگ برای دیهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخانواده پایداراصول سلامت کمرشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز از بسیاری حقایق می گروراپامیل در بارداریتمدن بشری و مغز اخلاقیانواع سکته های مغزیدانشمندان روشی برای تبدیبیوگرافیعلم به ما کمک میکند تا مونقش هورمون زنانه استروژنژنهای مشترک بین انسان و وتکامل شناخت انسان با کشفایندرالدرمان های رایج ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رموزی از نخستین تمدن بشربرخی توجهات در ببمار پارفلج خوابچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر دپاکین بر بیماری ماثرات مضر ماری جواناروشهای شناسایی قدرت شنواقدرت انسان در نگاه به ابعنرمش های مفید در سرگیجهگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارتباط میکروب روده و پارزندگی هوشمند در خارج از زمیگرن شدید قابل درمان اسهفت سین یادگاری از میراث پوست ساعتی مستقل از مغز دتغییرات تکاملی سر انسان از آغاز خلقت تا نگاه انساسفرنامه سفر به بم و جنوب مخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش سریعی که بدون احسحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری مغز ما کوچکتر از نیم نقطههزینه ای که برای اندیشیدبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخدا موجود استاضطراب و ترسشناسایی سلول های ایمنی امغز به تنهایی برای فرهنگ ورزش هوازی مرتب خیلی به قتمساح حد واسط میان مغز کوانگشت نگاری مغز نشان میدداروهای مصرفی در ام اسبیوگرافیعلایم کمبود ویتامین E را نقش ژنتیک در درمان اختلاژنهای هوش ، کدامندتئوری تکامل امروز در درمایا کوچک شدن مغزانسان الدرمان های علامتی در ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهصفحه اصلینقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رمز و رازهای ارتباط غیر کبرخی سلولهای عصبی در تلافلج خواب چیستچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر داروهای ضد التهاب اجزای پر سلولی بدن انسان روشی برای بهبود هوش عاطفلوب فرونتال یا پیشانی مغنرمشهای مهم برای تقویت عگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر رژیم گیاهخواری بر ارتباط چاقی و کاهش قدرت بزونا به وسیله ویروس ابله میدان مغناطيسي زمین بشر همیشه عسل با موم بخوریمپیموزایدثبت امواج الکتریکی در عصاز انفجار بزرگ تا انفجار سفرنامه سفر به بم و جنوب مدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا هشیاری کوانتومی وجودحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی با الفبایمغز مادران و کودکان در زمهزینه سنگین انسان در ازابررسی علل کمر درد در میانآیا راهی برای رفع کم آبی خطا در محاسبات چیزی کاملاطلاعاتی عمومی در مورد مشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز برای فراموشی بیشتر کورزش هوازی ، بهترین تمریتنفس هوازی و میتوکندریاندوهگین نباش اگر درب یا داروهای ضد بیماری ام اس وبیان ژن های اسکیزوفرنی دعلایم کمبود ویتامین E را نقش آتش در رسیدن انسان بهکلرال هیدرات برای خوابانتئوری تکامل در پیشگیری و ایا ابزار هوشمندی یا مغز درمان ژنتیکی برای نوآوریبحثی درباره هوش و تفاوتهسوالات پزشکینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رویا و خبر از آیندهبرخی سيناپسها طی تکامل و فیلمی بسیار جالب از تغییچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اجزایی ناشناخته در شکل گروشی جدید در درمان قطع نخلبخند بزن شاید صبح فردا زچرا مغزهای ما ارتقا یافت گوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر عصاره تغلیظ شده گیارتباط هوش ساختار مغز و ژزیباترین چیز در افزایش سمکانیزمهای دفاعی در برابهوموارکتوس ها ممکن است دپیچیدگی های مغزی در درک زجمجمه انسان های اولیهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسفرنامه سفر به بم و جنوب مروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا واکنش های یاد گرفته وحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیهستي مادي ای که ما کوچکتربزرگ شدن مغز محدود به دورآیاما مقهور قوانین فیزیکخطا در محاسبات چیزی کاملاطلاعاتی عمومی در مورد مشاهکار قرنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ورزش و میگرنتنفس هوازی و میتوکندریانسان قدیم در شبه جزیره عداروی فامپیریدین یا نورلبیست تمرین ساده برای جلوعلت خواب آلودگی بعد از خونقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرد و علل آنتا 20 سال آینده مغز شما به ایا بیماری ام اس (مولتیپدرمان جدید میگرن با انتی بحثی درباره هوش و تفاوتهپیامهای کاربراننقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رویا بخشی حقیقی از زندگی بررسي علل احتمالي تغيير فیزیکدانان ماشینی برای تچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکاحساس گذر سریعتر زمانروشی جدید در درمان سکته ملرزش ناشی از اسیب به عصبچرا پس از بیدار شدن از خوگیاه خواری و گوشت خوار کدتاریخ همه چیز را ثبت کردهارتباط انسانی، محدود به زیرفون داروی ضد ام اسما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی می تواند بر احپیوند مغز و سر و چالشهای جنسیت و تفاوت های بیناییاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسفرنامه سفر به بم و جنوب مرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی مصنوعی با ساختار شبکه های مغزی ثابمغز چگونه صداها را فیلتر هستی ما پس از شروعی چگال بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آزمون ذهنی گربه شرودینگرخطرات هوش مصنوعیبلندی در ذهن ما درک بلندیشبیه سازی میلیون ها جهان مغز بزرگ چالش است یا منفعورزش بهترین درمان بیش فعتو دی ان ای خاص ميتوکندريانسان جدید از چه زمانی پاداروی تشنجی دربارداریبیشتر کمردردها نیازی به عوامل موثر در پیدایش زبانقش اتصالات بین سلولهای کمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر مشاهده بر واقعیت بایا بدون زبان میتوانیم تدرمانهای بیماری پارکینسبحثی درباره هوش و تفاوتهسایتهای دیگرچند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رویا تخیل یا واقعیتبررسی و اپروچ جدید بر بیمفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه باغبانی باعث کاهش کاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکاخلاق و علوم اعصابريتوکسيمب در درمان ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاچرا بیماری های تخریبی مغگالکانزوماب، دارویی جدیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ارتباط شگفت مغز انسان و فزبان مشترک ژنتیکی موجوداما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیوند سر، یکی از راه حلهاجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکنیکی تا مغز از مغز تسفری به آغاز کیهانمرکز حافظه کجاستهوش احساسیآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تسازگاری با محیط بین اجزامغز ناتوان از توجیه پیداو هر کس تقوای خدا پیشه کنبسیاری از بیماری های جدیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدفاع در برابر تغییر ساختبه زودی شبکه مغزی به جای شبیه سازی سیستم های کوانمغز بزرگ چالشهای پیش روورزش در کمر دردتولید سلولهای جنسی از سلانسان عامل توقف رشد مغزداروی جدید s3 در درمان ام با هوش مصنوعی خودکار روبعوامل ایجاد لغت انسانی و نقش حفاظتی مولکول جدید دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایا تکامل هدفمند استدرک فرد دیگر و رفتارهای ابحثی درباره احساسات متفاچندین ماده غذایی که ماننتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رویاها از مغز است یا ناخوفراموش کارها باهوش تر هسچگونه جمعیت های بزرگ شکل کاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکاخلاق پایه تکامل و فرهنگریواستیگمینلزوم سازگاری قانون مجازاچرا حیوانات سخن نمی گوینگامی در درمان بیماریهای تبدیل سلولهای محافط به سارتباط شگفت انگیز مغز انزبان چهار حرفی حیات زمینما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیشینیان انسان از هفت میجهش های ژنتیکی مفید در سااز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درمرکز خنده در کجای مغز استهوش احساسیآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تسخن پاک و ثابتمغز و سیر تکامل ان دلیلی وقت نهيب هاي غير علمي گذشتفاوت مغز انسان و میمون هافراد آغاز حرکت خودشان ردقیق ترین تصاویر از مغز ابوزون هیگز چیستشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز بزرگ و فعال یا مغز کووزوز گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای انعطاف پذیری مکانیسمی علداروی جدید ضد میگرنبار سنین ابزار هوشمندی اعواملی که برای ظهور لغت انقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنگره بین المللی سردرد دتاثیر نگاه انسان بر رفتاایرادهای موجود در خلقت بدرک و احساسبحثی درباره احساساتی غیرچه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رویاهای پر رمز و حیرتی درفراموشی همیشه هم بد نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل کایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلال در شناسایی حروف و ریسدیپلام تنها داروی تایممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا حجم مغز گونه انسان درگامی در درمان بیماریهای تری فلوپرازینارتباط شگفت انگیز مغز انزبان و کلمه حتی برای کسانما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی الفاگوپیشرفتی مستقل از ابزار هجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز تکینگی تا مغز و از مغز سلسله مباحث هوش مصنوعیمرگ انتقال است یا نابود شهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت پنجمحس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز- از مغز سریعترین کامپیوتر موجودمغز آیندگان چگونه است ؟وقتی فهمیدی خطا کردی برگتفاوتهای جنسیتی راهی براافزایش قدرت ادراکات و حسدلایلی که نشان میدهد ما ببیماری های مغز و اعصاب و شباهت زیاد بین سلول هاي عمغز حریص برای خون، کلید تیک پیشنهاد خوب برای آسان توازن مهمتر از فعالیت زیاولین هیبرید بین انسان وداروی ضد تشنج با قابليت تبارداری بدون رحمعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش خرچنگ های نعل اسبی درکنگره بین المللی سردرد دتاثیر نگاه انسان بر رفتااگر نعمت فراموشی نبود بسدرک احساسات و تفکرات دیگبخش دیگری در وجود انسان هچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقای موجود زندرویای شفاففرایند تکامل و دشواری هاچگونه حافظه را قویتر کنیکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلالات مخچهرژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژي پاک سرچشمه حچرا در مغز انسان، فرورفتگاهی لازم است برای فهم و تری فلوپرازینارتباط غیرکلامی بین انسازبان و بیان نتیجه ساختماماه رجبهوش مصنوعی از عروسک تا کپاسخ گیاهان در زمان خوردجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارمراحل ارتقای پله پله کیههوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا احتمال دارد رویا از آحساسیت روانی متفاوتاز تکینگی تا مغز- از مغز سرگیجه از شایعترین اختلامغز انسان ایا طبیعتا تماویتامین E برای فعالیت صحتقلید مرحله ای نسبتا پیشافسردگی و اضطراب در بیمادندان ها را مسواک بزنید تبیماری گیلن باره و بیمارشش مرحله تکامل چشممغز زنان جوانتر از مغز مریکی از علل محدودیت مغز امتوسعه برخی شغل ها با هوش اولین مورد پیوند سر در انداروی ضد تشنج با قابليت تبازگشت از آثار به سوی خداعید نوروز مبارکنقش داروهاي مختلف معروف کندر در بیماریهای التهابتاثیر ویتامین دی بر بیمااگر نعمت فراموشی نبود بسدرک تصویر و زبان های مخلتبرنامه و ساختار پیچیده مچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای پیشرفته ارتباط روبات های ریز در درمان بیفرایند حذف برخی اجزای مغنگاه محدود و تک جانبه، مشکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکاختلالات حرکتی در انسانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع خواب و رویاچراروياها را به یاد نمی آگاهی مغز بزرگ چالش استتسلیم شدن از نورون شروع مارتروز یا خوردگی و التهازبان و بیان، در سایه پیشرماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک تا کپختگی پس از چهل سالگي به جهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر مزایای شکلات تلخ برای سلهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا برای تولید مثل همیشه خلاصه ای از مطالب همایش ماز تکینگی تا مغز- از مغزتسردرد میگرن در کودکانمغز انسان برای ایجاد تمدویتامین E در چه مواد غذایتلقین اطلاعات و حافظهالکتروتاکسی(گرایش و حرکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیماری ای شبیه آلزایمر و ششمین کنگره بین المللی سمغزهای کوچک بی احساسیافته های نوین علوم پرده توصیه های غیر دارویی در ساولین تصویر در تاریخ از سداستانها و مفاهیمی اشتبابازسازي مغز و نخاع چالشی عامل کلیدی در کنترل کارآنقش روزه داری در سالم و جکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر ویروس کرونا بر مغز اگر تلاش انسان امروز برادرک عمیق در حیواناتبرین نت به جای اینترنتنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقا از نخستین هروح رهاییفرد حساس از نظر عاطفی و بنگاه انسان محدود به ادراکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلالات صحبت کردن در انراه های جدید برای قضاوت رمنشأ اطلاعات و آموخته ها چراروياها را به یاد نمی آگذر زمان کاملا وابسته به تشنج چیستارزش حقیقی زبان قسمت اولزبان و تکلم برخی بیماریهمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک تا کپرورش مغز مینیاتوری انساجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتدایمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوشیاری کوانتومیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دآیا تکامل و تغییرات ژنتیخواندن ، یکی از شستشو دهناز تکینگی تا مغز، از مغز سردرد و علتهای آنمغز انسان برای شادمانی طویتامین دی گنجینه ای بزرتلاش هایی در بیماران قطع التهاب شریان تمپورالديدن با چشم بسته در خواب بیماری ای شبیه ام اس مولتصرع و درمان های آنمغزتان را در جوانی سیمکشیادگیری مهارت های جدید دتوصیه هایی در مصرف ماهیاولین سلول مصنوعیدر مانهای کمر دردبحتی علمی درباره تمایل بعارضه جدید ویروس کرونا سنقش رژیم غذایی بر رشد و اکووید نوزده و خطر بیماریتاثیر ژنها بر اختلالات خابزار هوش در حال ارتقا ازدرگیری قلب در بیماری ویربرای پیش بینی آینده مغز دنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقا ازنخستین همروزه داری و بیمار ی ام اس قیچی ژنتیکینگاهی بر قدرت بینایی دراکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر درجه حرارت بر عملکادامه بحث تکامل چشمراه های جدید برای قضاوت رمولتیپل اسکلروز در زنان نزاع بین جهل و علم رو به پگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنج و حرکات شبه تشنجی قاارزش حقیقی زبان قسمت دومزبان و شناخت حقیقت قسمت چمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک تا کآلزایمرحقیقت قربانی نزاع بین بی از تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانمشکلات نخاعیهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا جهش های ژنتیکی، ویروخواب سالم عامل سلامتیازدواج های بین گونه ای، رسردرد تنشنمغز انسان برای شادمانی طواکنش های ناخودآگاه و تقتلاشی برای درمان قطع نخاامیوتروفیک لترال اسکلرودی متیل فومارات(زادیوا)(بیماری بیش فعالیضررهای مصرف شکر و قند بر نقش قهوه در سلامتییادآوری خواب و رویاتوضیحی ساده در مورد هوش ماوکرلیزوماب داروی جدید شدر چه مرحله ای از خواب ، ربحث درباره پیدایش و منشاعدم توقف تکامل در یک اندانقش رژیم غذایی در رشد و اکودک ایرانی که هوش او از تاثیر کلام در آیات کلام بابزار بقای موجود زنده از درگیری مغز در بیماری کویبرخی نکات از گاید لاین پرنورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقای از نخستین روش مقابله مغز با محدودیقانون مندی نقشه ژنتیکی منگاهی بر توانایی اجزاي بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر درجه حرارت بر عملکاداراوون تنها داروی تاییراه پیروزی در زندگی چیستمواد کوانتومی جدید، ممکننزاع بین علم و نادانی رو گزیده ای از وبینار یا کنفتشنج عدم توازن بین نورون ارزش حقیقی زبان قسمت سومزبان و شناخت حقیقت قسمت امحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا ممکن است موش کور بی محقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانمشکلات بین دو همسر و برخیهیچگاه از فشار و شکست نترهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخواب سالم عامل سلامتی و یاستفاده از هوش مصنوعی در سردرد سکه ایمغز انسان رو به کوچک تر شواکسن کرونا از حقیقت تاتتلاشی تازه برای گشودن معامید درمان کرونا با هماندژا وو یا اشنا پنداریبیماری تی تی پیضررهای شکر بر سلامت مغزنقش مهاجرت در توسعه نسل اژن هوش و ساختارهای حیاتی تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیددر هم تنیدگی کوانتومی و پبحثی در مورد نقش ویتامينعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر کپسول نوروهرب بر نابزار بقای موجود زنده از درگیری مغز در بیماران مببرخی اثرات مضر ویتامین دنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای دفاعی و بقای موروش های صرفه جویی در ایجاقانونمندی و محدودیت عالمناتوانی از درمان برخی ویکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر درجه حرارت بر عملکادغام میان گونه های مختلراست دستی و چپ دستیموجود بی مغزی که می تواندنزاع بین علم و جهل رو به پگزارش یک مورد جالب لخته وتغییر الگوی رشد مغزی با زاز نشانه ها و آثار درک شدزبان و شناخت حقیقت قسمت دمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا ما تنها موجودات زنده حقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز مشکلات روانپزشکی پس از س