دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درگیری اعصاب به علت میتوکندریها

برخی بیماریهای خاص ، مرتبط با میتوکندری است . ميتوکندريها ساختارهایی درون سیتوپلاسم سلول هستند که مسئول تولید انرژی را در سلولها برعهده دارند .چون این ميتوکندريها در همه سلولها وجود دارند، بیماریهای میتوکندری ، علائمی عمومی در همه بدن دارند مثلا هم دستگاه عصبی هم عضلات وهم روده را درگیر می کنند .هر سلول هسته دار، هزاران میتوکندری را درون خود دارد . این ميتوکندريها هر کدام دی ان ای مجزا دارند و این دی آن ای های جدا ، در ميتوکندريهای مختلف ، می تواند در درون یک سلول با هم متفاوت باشند يا ژنومهای متفاوت درون یک میتوکندری وجود داشته باشد .

این یک مشکل بزرگ در تشخیص این بیماریهاست زیرا در نمونه برداری یا بیوپسي از یک قسمت بدن این احتمال وجود دارد که آن تغییرات لازم را در سلول نبينيم در حالی که مثلا اگر از قسمت دیگری بيوپسی تهیه می شد به سادگی به تشخیص می رسیدیم .چون ميتوکندريها مراکز تولید انرژی برای سلول هستند سلولهایی که انرژی بیشتری مصرف میکنند مانند سلول عضله و عصب و مغز ،اگر دچار این آسیب شوند ، بیماری شدیدتر است ..

با توجه به تفاوتهای دی ان ای درون ميتوکندريها ، و نیز بین ميتوکندري هاي درون یک سلول ، ممکن است در یک جهش ژنتیکی درون میتوکندری ، برخی سلولها درگیر شوند و برخی ديگر سالم باشند (هتروپلازي). بر این اساس شدت بیماری ميتوکندريايي می تواند متفاوت باشد و اندامهايي که گرفتار مي شوند هم از فردی به فرد دیگر فرق کند . همانطور که گفته شد اگر سلولهای عصبی و مغز و عضلات درگير شوند به علت مصرف بیشتر انرژی در این سلولها شدت بیماری بیشتر میشود .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرما انسانها چه اندازه نزدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهمیشه اطمینان تو بر خدا باستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درمرکز حافظه کجاستانواع سکته های مغزیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایمغز چگونه صداها را فیلتر ایندرالهدف از تکامل مغزبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینمغز بزرگ چالش است یا منفعابزار بقای موجود زنده از واکسن دیگر کرونا ساخته شبرخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمانقش اتصالات بین سلولهای اثرات مفید قهوهیادگیری مهارت های جدید دتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدنقطه بی بازگشتارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانفرایند تکامل و دشواری هاپیوند مغز و سر و چالشهای چگونه انتظارات بر ادراک از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و ممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا هشیاری کوانتومی وجودچرا مغزهای ما ارتقا یافت چرا پس از بیدار شدن از خواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتما با کمک مغز خود مختاريمآیا راهی برای رفع کم آبی همیشه عسل با موم بخوریماستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافمرکز خنده در کجای مغز استانگشت نگاری مغز نشان میدهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم مغز ناتوان از توجیه پیداایا کوچک شدن مغزانسان الهدف از خلقت رسیدن به ابزابحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانمغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقای موجود زنده از واکسن دیگری ضد کرونا از دبرخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیمارینقش حفاظتی مولکول جدید داثرات مضر ماری جوانایادآوری خواب و رویاتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیچند جهانیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عفرایند حذف برخی اجزای مغپیوند سر آیا ممکن استچگونه باغبانی باعث کاهش از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت امنابع انرژي پاک سرچشمه حآیا واکنش های یاد گرفته وچرا بیماری های تخریبی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتما تحت کنترل ژنها هستیم یآیاما مقهور قوانین فیزیکهوموارکتوس ها ممکن است داستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیمرگ انتقال است یا نابود شاندوهگین نباش اگر درب یا هوش مصنوعی درمانگر کامپیبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز و سیر تکامل ان دلیلی ایا این جمله درست است کسیهزینه ای که برای اندیشیدبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوابزار بقای موجود زنده از واکسن سرطانبرخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ داجزای پر سلولی بدن انسان ژن هوش و ساختارهای حیاتی تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای چندین ماده غذایی که ماننارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عفرد حساس از نظر عاطفی و بپیوند سر، یکی از راه حلهاچگونه تکامل مغزهای کنونیاز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدمنبع خواب و رویاآیا آگاهی پس از مرگ از بیآیا امکان بازسازی اندامهچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرماه رجبآزمون ذهنی گربه شرودینگرهوش مصنوعی می تواند بر احاصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییمراحل ارتقای پله پله کیهانسان قدیم در شبه جزیره عهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمغز آیندگان چگونه است ؟ایا ابزار هوشمندی یا مغز هزینه سنگین انسان در ازاتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منامغز حریص برای خون، کلید تابزار بقای موجود زنده از واکسنی با تاثیر دوگانه ابرخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانونقش خرچنگ های نعل اسبی دراجزایی ناشناخته در شکل گژن یا نقشه توسعه مغز و نقتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای چه زیاد است بر من که در ایارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمقیچی ژنتیکیپیشینیان انسان از هفت میچگونه جمعیت های بزرگ شکل از انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکمنحنی که ارتباط بین معرفآیا انسان با مغز بزرگش اخچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویماپروتیلینإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهوش مصنوعی و کشف زبان هایاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس مزایای شکلات تلخ برای سلانسان جدید از چه زمانی پاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمغز انسان ایا طبیعتا تماایا بیماری ام اس (مولتیپهزاران سال چشم های بینا وبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمغز زنان جوانتر از مغز مرابزار بقای موجود زنده از واسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در نقش داروهاي مختلف معروف احساس گذر سریعتر زمانژنها نقشه ایجاد ابزار هوتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و چهار میلیارد سال تکامل بارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سقانون مندی نقشه ژنتیکی مپیشرفتی مستقل از ابزار هچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآمنشأ اطلاعات و آموخته ها مهندسی ژنتیک در حال تلاش آیا احتمال دارد رویا از آچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبمبانی ذهنی سیاه و سفیدافراد آغاز حرکت خودشان رهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیمسیر دشوار تکامل و ارتقاانسان عامل توقف رشد مغزهوش احساسیبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز انسان برای ایجاد تمدایا بدون زبان میتوانیم تهستي مادي ای که ما کوچکتربحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دمغزهای کوچک بی احساسابزار بقای موجود زنده از وبینار اساتید نورولوژی دبرخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجنقش روزه داری در سالم و جاخلاق و علوم اعصابژنها ، مغز و ارادهتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استچهار ساعت پس از کشتار خوکارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنقانون جنگلپاسخ گیاهان در زمان خوردچگونه حافظه را قویتر کنیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتعارضه جدید ویروس کرونا سمولتیپل اسکلروز در زنان آیا احتمال دارد رویا از آچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کوومجموعه های پر سلولی بدن مافزایش قدرت ادراکات و حسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجامشکلات نخاعیانعطاف پذیری مکانیسمی علهوش احساسیبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستمغز انسان برای شادمانی طایا تکامل هدفمند استهستی ما پس از شروعی چگال بحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دمغزتان را در جوانی سیمکشابزار بقای موجود زنده از وراپامیل در بارداریبرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورنقش رژیم غذایی بر رشد و ااخلاق پایه تکامل و فرهنگژنهای مشترک بین انسان و وتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به نوار مغزی روشی مهم در تشخارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر قانونمندی و محدودیت عالمپختگی پس از چهل سالگي به نگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعدم توقف تکامل در یک اندامواد کوانتومی جدید، ممکنآیا برای تولید مثل همیشه چراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتومحل درک احساسات روحانیافزایش مرگ و میر سندرم کوهوش مصنوعی الفاگوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش امشکلات بین دو همسر و برخیاولین هیبرید بین انسان وهوش عاطفی بیشتر در زنانبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیمغز انسان برای شادمانی طایرادهای موجود در خلقت بو هر کس تقوای خدا پیشه کنبحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابنقش قهوه در سلامتیابزار بقای موجود زنده از ورزش هوازی مرتب خیلی به قبرخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پنقش رژیم غذایی در رشد و ااختلال در شناسایی حروف و ژنهای هوش ، کدامندتلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشنورون هاي مصنوعی می توانارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزقارچ بی مغز در خدمت موجودپرورش مغز مینیاتوری انسانگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعسل طبیعی موثر در کنترل بموجود بی مغزی که می تواندآیا بزرگ شدن مغز فقط در دچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگمحل درک احساسات روحانی دافسردگی و اضطراب در بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاممشکلات روانپزشکی پس از ساولین مورد پیوند سر در انهوش عاطفی در زنان بیشتر ابا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقمغز انسان رو به کوچک تر شاگر نعمت فراموشی نبود بسوقت نهيب هاي غير علمي گذشبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتانقش مهاجرت در توسعه نسل اابزارهای بقای موجود زندورزش هوازی ، بهترین تمریبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بنقش زبان در سلطه و قدرت ااختلالات مخچهکلرال هیدرات برای خوابانتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استفلج بل، فلجی ترسناک که آنگزیده ای از وبینار یا کنفنورون های ردیاب حافظهارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سقبل از انفجار بزرگآلودگی هوا و ویروس کرونانگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری درمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووموجودات مقهور ژنها هستندآیا تکامل و تغییرات ژنتینزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر ممحدودیت های حافظه و حافظالکتروتاکسی(گرایش و حرکهوش مصنوعی از عروسک تا کبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بمشکلات روانپزشکی در عقب اولین تصویر در تاریخ از سهوش عاطفی در زنان بیشتر ابار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بمغز انسان رو به کوچکتر شداگر نعمت فراموشی نبود بسوقتی فهمیدی خطا کردی برگبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیمارینقش محیط زندگی و مهاجرت دابزارهای پیشرفته ارتباط ورزش و میگرنبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبنقش زبان در سلطه و قدرت ااختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیفلج خوابگزارش یک مورد جالب لخته ونوروپلاستیسیتی چیستارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچقدم زدن و حرکت دید را تغیآلزایمرنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدمیهمانهای ناخوانده عامل آیا جهش های ژنتیکی، ویرونزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرمخچه فراتر از حفظ تعادلالتهاب شریان تمپورالهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوامشاهده آینده از روی مشاهاولین سلول مصنوعیهوشیاری کوانتومیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز ایندگان چگونه استاگر تلاش انسان امروز براویتامین E برای فعالیت صحبحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از نقش نظام غذایی در تکامل مابزارهای بقا از نخستین هورزش بهترین درمان بیش فعبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهونقش سجده بر عملکرد مغزاختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیفلج خواب چیستگشایش دروازه جدیدی از طرنوشیدن چای برای مغز مفید ارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصقدرت انسان در نگاه به ابعآیا ممکن است موش کور بی مناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کمخچه ، فراتر از حفظ تعادلامیوتروفیک لترال اسکلروهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفمعنی روزهاوکرلیزوماب داروی جدید شهوش، ژنتیکی است یا محیطیبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زمغز ابزار برتر بقاابزار هوش در حال ارتقا ازویتامین E در چه مواد غذایبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی نقش هورمون های تیروئید دابزارهای بقا ازنخستین همورزش در کمر دردبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین نقش غذاها و موجودات درياادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دفیلمی بسیار جالب از تغییپمبرولیزوماب در بیماری چنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا مولوب فرونتال یا پیشانی مغآیا ما تنها موجودات زنده ناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیمامیگرن شدید قابل درمان اسآیا خداباوری محصول تکاملنظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهمخچه ابزاري که وظیفه آن فامید درمان کرونا با همانهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخمغز فکر میکند مرگ برای دیايندگان چگونه خواهند دیدهیچگاه از فشار و شکست نتربازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله مغز از بسیاری حقایق می گرابزار بقای موجود زنده از ویتامین دی گنجینه ای بزربرنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تنقش هورمون زنانه استروژنابزارهای بقای از نخستین وزوز گوشبزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتنقش غذاها و موجودات دريااداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی افیزیکدانان ماشینی برای تپنج اکتشاف شگفت آور در موچیزی خارج از مغزهای ما نیارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را لبخند بزن شاید صبح فردا زآیا مغز تا بزرگسالی توسعنخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیمیدان مغناطيسي زمین بشر آیا دلفین ها می تواند از نظریه تکامل در درمان بیمازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی مدارک ژنتیکی چگونه انسانامگا سه عامل مهم سلامتهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهايا اراده آزاد توهم است یهاوکينگ پیش از مرگش رسالبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سمغز به تنهایی برای فرهنگ ابزار بقای موجود زنده از واکنش های ناخودآگاه و تقبرین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موباینقش ژنتیک در درمان اختلاابزارهای دفاعی و بقای مویک پیشنهاد خوب برای آسان بزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسنقش غذاها و موجودات درياادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئفرگشت و تکامل تصادفی محض پوست ساعتی مستقل از مغز دچگونه مغز پیش انسان یا همارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را لرزش ناشی از اسیب به عصبآیا همه جنایت ها نتیجه بینخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیمکانیزمهای دفاعی در برابآیا دست مصنوعی به زودی قاهفت چیز که عملکرد مغز تو استفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتمروری بر تشنج و درمان هایامروز دانش ژنتیک هیچ ابههوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسمغز مادران و کودکان در زمايا اراده آزاد توهم است یهاوکينگ پیش از مرگش رسالبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسمغز برای فراموشی بیشتر کابزار بقای موجود زنده از واکسن کرونا از حقیقت تاتبرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلنقش آتش در رسیدن انسان بهاثر مضر مصرف طولانی مدت ریکی از علل محدودیت مغز امبسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خوارینقشه مغزی هر فرد منحصر بهادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنفراموش کارها باهوش تر هسپیموزایدچگونه هموساپينس بر زمین از نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خولزوم سازگاری قانون مجازاآیا هوش ارثی دریافتی از پنرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانما انسانها چه اندازه نزدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهفت سین یادگاری از میراث استیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخومرکز هوشیاری، روح یا بدن انفجار و توقف تکاملی نشاهوش مصنوعی در کامپیوترهابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینمغز چون ابزار هوش است دلیای آنکه نامش درمان و یادشهدف یکسان، در مسیرهای متبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزار بقای موجود زنده از واکسن کرونا ساخته شده توبرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومنقش انتخاب از طرف محیط، ناثرات فشار روحی شدیدیافته های نوین علوم پرده بعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستنقص در تشخیص هیجانات عامارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان فراموشی همیشه هم بد نیستپیچیدگی های مغزی در درک زچگونه آن شکری که می خوریماز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زبالزوم سازگاری قانون مجازاآیا هوش سریعی که بدون احسنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز ت