دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ما با کمک مغز خود مختاريم یا محکوم قوانین طبیعت

ما با کمک مغز خود، مختاريم یا محکوم قوانین طبیعت؟

مغز ، انسان واسطه ای است که اطلاعات را از فراتر به فروتر منتقل میکند. شاید درک این حقیقت با برداشت های امروز- که مغز را فرمانده انسان میداند- در تضاد باشد.

در مقاله ای با نام سرعت تفکردر همین کانال به این مبحث پرداختیم که ما آغاز حرکت خود را قبل از شروع واکنش در مغز، درک مي کنيم

( .......
جای شگفتی است که افراد معمولاً آغاز حرکت خودشان را ۷۵ تا ۱۰۰ میلی ثانیه پیش از زمان رخ دادن واقعی آن، تصور می کنند.(تصور سریع بودن کاذب!! )این تفاوت، نمی تواند به علت زمان مربوط به حرکت فرامین از مغز تا ماهیچه ها باشد (که در حدود ۱۶ تا ۲۵ میلی ثانیه است). معلوم نیست که این درک نادرست، چرا حس می شود.

شاید علت آن، ایجاد واکنش در عصب های بسیار نزدیک به عصب های حسی و شنوایی است، حتی پیش از آنکه این پیام نهایتا به اندام واکنش دهنده برسد.

واکنش آغاز شده است، نقشه شما عملی شده است و این عملی شدن، هدف بزرگ شماست! و نتیجه نهایی آن، یعنی حرکت پاها شاید انجام بشود یا نه. و انجام شدن آن وابسته به سلامت عصب های حرکتی دیگری است که بعد از مغز قرار دارد.

من و شما در پاها نيستيم. همين که مغز برنامه خود را عملی کند منجر به احساس رضایت شما می شود چه اندام و پا حرکت کند یا نه. من و تو در پاها نیستیم و حتی در مغز هم نیستیم ولی مغز، گام اول در احساس من و توی مادی است.

این نتیجه و سایر یافته ها، پرسش های مهمی را درباره برنامه ریزی و کنترل اقدامات ما ارائه می دهد. در مجموع آنکه هر چند ممکنست تعیین “سرعت فکر” هرگز ممکن نباشد، ولی آنالیز کردن زمان لازم برای برنامه ریزی و تکمیل اقدامات، بینش مهمی را به دست می دهد، که سیستم عصبی تا چه میزان در تکمیل این فرآیندها کارآیی دارد.

@salmanfatemi

http://earthsky.org/human-world/what-is-the-speed-of-thought)

این درک زودتر از حرکت، نشان دهنده آغازی پیش از حرکات عصبی در مغز است و نشان دهنده منبعی است که پیش از شروع حرکات در مغز، پیام را دسته بندی و آماده می کند و به مغز مخابره می نماید.

مغز دستگاه فاکسی است که اکنون پیام را از پشت سیمها به شنونده جلوي خود منتقل میکند(با سرعتی بسیار بیشتر از حتی سرعت انتقال عصبی).

این خیلی هم با یافته های جدید فیزیک کوانتوم در مورد همبستگی و انتقال اطلاعات با سرعتی بسیار سریعتر از سرعت نور، عجیب نیست!

ذرات کوانتومی که سازنده کیهان ما هستند، منتظر ارتباطات لاکپشتي یافته های ماکروسکوپي ما در عالم ماده نمی مانند. اگر مقهور کندی های زمان هستیم، این به دلیل بسته شدن ما در صندوق عالم مادی تنگی است که راههایش طولانی و زمان هایش کند است و این کندی است که ما را در میان حافظه ای کوتاه مدت- که به دور نمی اندیشد- گرفتار میکند.

ولی حقیقت کیهان ما و همه هستی، چیز دیگری است.

صندوق ها را باید شکست و از پس حافظه ای- که عادت دارد کوتاه مدت باشد- فراتر را هم باید دید و در پس گرفتاری ها و ناکامي های دنیا- که ویژگی تنگنای زندان دنیاست- بازتر و روشن تر باید دید.

همبستگی کوانتومی

نظریه ای در مکانیک کوانتوم هست- که می گوید معلومات از بخشی به بخش دیگر با سرعتی میلیون ها بار بالاتر از سرعت نور، حرکت میکند.

تصور کنیم منبع نوری هست که دو شعاع نور را صادر میکند و در یکی از آنها الکترون ها در جهت عقربه های ساعت و در دیگری بر عکس عقربه های ساعت می چرخند و پرتويي را- که در آن الکترون ها در جهت عقربه های ساعت می چرخند- انتخاب کرده ايم تا آزمایش زیر را انجام دهیم: آن را به دو پرتوی جداگانه تبدیل کنیم و ببینم رویارویی چرخش الکترون ها در هر پرتو چگونه است... و شگفت انگیز است که یکی از آنها در جهت عقربه های ساعت و دیگری بر خلاف جهت آن است!

اگر منبع مورد استفاده، در جهت عقربه های ساعت است، چگونه چنین چيزي رخ داده است؟ دانشمندان مکانیک کوانتوم، تفسیر کرده اند که اتصالهایی کوانتومی بین این دو پرتو هست، پس وقتی یکی از آنها برگزیند، در جهت عقربه های ساعت حرکت کند نامه ای به پرتوی دیگر میدهد تا عکس آن حرکت کند.(این ارسال پیام، به صورتی ناگهانی به پرتوی دوم میرسد و فاصله ای بین آنها نیست یعنی سرعت انتقال، بسيار بیشتر از سرعت نور است!)

ولی این، با نظریه نسبیت- که وجود چیزی با سرعت بالاتر از سرعت نور را نفي میکند- در تعارض است و تفسیر اینشتاین از این آزمون، آن بود که الکترون ها معلوماتی دارند يعني هر پرتو میداند چگونه خواهد چرخید و هیچ رساله و نامه ای وجود ندارد زیرا او این اندیشه را- که کیهان کور و نابیناست- رد می کرد.

کدامشان حق می گفت؟
آزمایشات جان بیل ثابت کرد همبستگی کوانتومی، حقیقی است و فقط در سطح الکترون ها نیست بلکه نور، همان خاصیت را دارد.

@salmanfatemi

تکنولوژی فعلی که چرخش الکترون را اندازه می گیرد باید در یک سطح (اگر الکترون بر عکس عقربه های ساعت مي چرخید یا به صورت افقی یا عمودی میچرخید) اندازه گيري کن
د. و شگفت انگیز آن است که الکترون، سطحي را انتخاب میکرد که در آن در هر بار دستگاهی گذاشته شده بود. پس ایا امکان ندارد الکترون به روشی چرخش خود را انتخاب کرده باشد که نتوان آن را رصد کرد؟ ولي الکترون، آن را انتخاب نکرد زیرا ما نتوانستیم این حرکت را رصد کنیم. (الکترون ، مسیرهای مختلفی را میتواند انتخاب کند و آنچه حرکت الکترون را معنی میدهد اندازه گیری و نوع نگاه ماست. سرعت حرکات الکترون، و سرعت انتخاب های آن، نزدیک به بی نهایت است و با توجه به نوع رصد و نگاه ما میتواند ناگهان و در همان لحظه تغییر کند. پیوند میان نگاه ما و تغییر ناگهانی همه هستی در همان لحظه!!

ماییم که با معرفت و شناخت خود، در میان میلیون ها حرکت ممکن برای ذرات کوانتومی یکی را بر برمی گزینیم!
شبحی پر از انواع حرکات، موجود است و در این گرداب حرکات در همه جهت ها، ماییم که به یکی معنی می دهيم!)

این، یعنی ادراک انسان در رفتار اشیا موثر است، بلکه ادراک انسان طبیعت را وادار به انتخاب رفتاري می کند که می توانیم آن را اندازه بگیریم.
.
طبیعت فقط برای ما آفریده نشده است، بلکه ادراک ما آن را وادار به انتخاب رفتاري مشخص میکند که بتوانیم آن را بفهمیم.

https://www.facebook.com/groups/237884766980082/permalink/277272293041329/

قضیه بل توسط فیزیکدان ایرلندی به نام جان استوارت بل (۱۹۹۰-۱۹۲۸) بعنوان ابزاری برای آزمودن پیوستگی ذرات از طریق درهم تنیدگی کوانتومیطراحی شد. بر طبق این قضیه، هیچ نظریۀ متغیر پنهانی نمی تواند از پس ِ تمامی پیش بینی های مکانیک کوانتومی بر آید. بل این قضیه را با ایجاد نامعادلات بل تایید کرد؛ آزمایش ها حاکی از آن است که نامعادلات بل در سیستم فیزیک کوانتومی نقض می شوند. لذا باید برخی مفاد نظریه متغیرهای پنهان محلی اشتباه باشند.

در شرایطی که شما دو ذره با نام های A و B دارید و ذره ها در اثر درهم تنیدگی کوانتومی به یکدیگر وصل شدهاند، ویژگیهای A و B پیوندی با هم خواهند داشت. برای مثال، شاید اسپین(چرخش) ذره A معادل یک دوم و اسپین ذره B معادل منفی یک دوم باشد و یا بالعکس. فیزیک کوانتومی به ما می گوید که تا زمانیکه که اندازه گیری صورت نگرفته باشد، این ذرات در حالات احتمالی منطبق بر هم و روی هم قرار می گیرند. اسپین ذره A معادل ۱/۲ و ۱/۲- است. به مقاله ما در خصوص گربه شرودینگر نگاهی بیندازید تا بینش تان قدری افزایش یابد. این مثال ویژه با ذرات A و B، شکل متفاوتی از آزمایش فکری اینشتین-پودولسکی-روزن به نام پارادوکس EPR میباشد.

با این حال، به محض اینکه اسپین A را اندازه گیری کنید، یقیناً مقدار ذره B را بدون نیاز به اندازه گیری مستقیم آن خواهید فهمید. برای مثال، اگر مقدار ذره A برابر با ۱/۲ باشد، مقدار ذره B باید ۱/۲- باشد و بالعکس. معمایی که قضیه بل دارد این است که این اطلاعات چگونه از ذره A به ذره B انتقال می یابد. جان استوارت بل قضیه بل را در مقاله سال ۱۹۶۴ خود موسوم به “بررسی پارادوکس اینشتین-پودولسکی-روزن” مطرح کرد

https://bigbangpage.com/…/%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%…/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هدف یکسان و مسیرهای مختلجهان ریز و درشتمیلر فیشر نوعی نادر از گیبوزون هیگز جهان را از متلکوچ از محیط نامناسبخواندن ، یکی از شستشو دهنبرداشتت از جهان رو زیاد پراسینزوماب در پارکینسودر مانهای کمر دردمغز و هوش، برترین ابزار بتیکاگرلور داروی ضد انعقاامیوتروفیک لترال اسکلرورویا و کابوسنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقا از نخستین همانزبان، نشان دهنده ی سخنگو همیشه داناتر از ما وجود دتاریکی و نورقطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز از مغز تشکست حتمیوفور و فراوانیجوسازی مدرنما انسانها چه اندازه نزدبیماری آلزایمر، استیل کوکیست کلوئید بطن سومخورشید مصنوعیبسیاری از بیماری های جدیآنچه ناشناخته است باید شدر درمان بیماری مولتیپل مغز از بسیاری حقایق می گرانقراض را انتخاب نکنیدروزه داری و التهاب زیانبسقوط درون جاذبه ای خاص، چچگونه مولکول های دی ان ایابزار بقای موجود زنده از هنر فراموشیتروس جریان انرژیلزوم گذر انسان از حدها و از تکینگی تا مغز از مغز تشبیه سازی سیستم های کوانبیماری، رساله ای برای سلویتامین بی 12 در درمان دردماده ای ضد التهابیکاش شرف اجباری بود یا حتیخدایا جز تو که را دارمتفاوت های زبانی سرمنشا تدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا ما تنها موجودات زنده مغزتان را در جوانی سیمکشانرژِی برای ایجاد اضطرابروشی جدید در درمان نابینتکامل و ارتقای نگاه تا عمابعاد و نیازهای تکاملیسماگلوتید داروی کاهش دهننگاه مادی غیر علمی استهوش مصنوعی از عروسک های بترس و آرمان هامنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تصبور باشواقعیت تقویت شدهحقیقت، آن چیزی نیست که جلبا تعمق در اسرار ابدیت و کشف جدید تلسکوپ جیمز وبدنیا مکانی بسیار اسرارآمتلاش هایی در بیماران قطع آیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان زخم دیابتی با تکنونقش ژنتیک در درمان اختلااهرام مصر از شگفتی های جهرژیم غذایی ضد التهابیچالش هوشیاری و اینکه چرا تأثیر نیکوتین سیگار بر مNVG 291احتیاط در ورزش زانو در خاسیلی محکم محیط زیست بر انهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویر در هم تنیدگی کوانتمنابع بی نهایت انرژی در داستفاده از هوش مصنوعی در طلوع و حقیقتواکسن دیگری ضد کرونا از دحباب هایی تو در توبازگشایی مجدد مطب دکتر سگیاه خواری و گوشت خوار کددوچرخه سواری ورزشی سبک و مدل همه جانبه نگر ژنرالیتنفس هوازی و میتوکندریآیا دست مصنوعی به زودی قادرک نیازمند شناخت خویش انقش رژیم غذایی در رشد و اای آنکه نامش درمان و یادشرحم مصنوعینتایج نادانی و جهلتاثیر ویتامین دی بر بیمافیزیک و هوشیاریادامه بحث تکامل چشمسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر الگوی رشد مغزی با زمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل علت و تاثیرعلم و ادراک فقط مشاهده ی وزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک قسمت چهل و هفتبحثی درباره هوش و تفاوتهپل جویی اصفهاندانش قدرت استمرگ و سوال از قاتلتو با همه چیز در پیوندیآتاکسی مخچه ای خودایمندرختان چگونه بر تشکیل ابنقطه بی بازگشتایپیداکرینزمان واقعیت است یا توهمچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند پیچیده ی خونرسانیارتباط از بالا به پایین مساختار شبکه های مغزی ثابهوش در طبیعتجنین مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتیاد و تلاش های درمانی عوارض ازدواج و بچه دار شدیاری خدا نزدیک استحس و ادراک قسمت پنجاه و دبرلیتیونپیوند اندام از حیوانات بداروهای مصرفی در ام اسمسئولیت در برابر محیط زیتولترودینآسیب عصب پا به دنبال اعتیذهن هوشیار در پس ماده ی منه جنگ و نه خونریزیاگر میدانی مصیبت بزرگتر زندگی، مدیریت انرژینزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر مغزقفس را بشکناز نخستین همانند سازها تسریعترین کامپیوتر موجودهوشیاری و افسردگیجهان معکوسمنشأ اطلاعات و آموخته ها به کدامین گناه کشته شدندعشق، شلوغ کردن نیستکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت شصت و دوبرخی نرمش ها برای زانوپپوگستداروی جدید برای ای ال اسمعادله ها فقط بخش خسته کنتوهمات و شناخت حقیقتافزایش مرگ و میر سندرم کورفتار وابسته به شکلنوار مغز، مفید و بی خطرابزار بقا از نخستین همانزبان متغیرنعناعتاثیر درجه حرارت بر عملکقانونمندی و محدودیت عالماز تکنیکی تا مغز از مغز تسطح آگاهی، رخدادهای زندگاز تکینگی تا مغز و از مغز سعی کن به حدی محدود نشویهدف یکسان، در مسیرهای متجهان شگفت انگیزمیهمانهای ناخوانده عامل بی نهایت در میان مرزهاکوچک شدن مغز از نئاندرتاخواب زمستانی سلول های سربررسي علل احتمالي تغيير پرتوهای صادر شده از سیاهدر محل کار ارزش خودت را بمغز و اخلاقتیروفیبان موثر در سکته ی امید نیکو داشته باش تا آنرویا و خبر از آیندهنوروز مبارکابزار بقا از نخستین همانزبان، وسیله شناسایی محیطهمیشه راهی هستتاریکی خواهد ترسیدقطره قطرهاز تکینگی تا مغز از مغز تشگفت نیست من عاشق تو باشموقاحت و تمسخر دیگرانجامعه ی آسمانیما انسانها چه اندازه نزدبیماری الزایمرکپسول ژری لاکتخوش قلبی و مهربانیبشکه ای که ته نداره پر نمآنچه واقعیت تصور میکنیم در سال حدود 7 میلیون نفر مغز به تنهایی برای فرهنگ انواع سکته های مغزیروزه داری و بیمار ی ام اس سلول های مغزی عامل پارکیچگونه میتوان با قانون جنابزار بقای موجود زنده از هنر حفظ گرهتری فلوپرازینلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تشبکه های مصنوعی مغز به دربیندیشویتامین بی هفدهماده، چیزی نیستکتاب گران و پرهزینه شد ولخرما منبع بسیار خوب آنتی تفاوت ایستایی و تکاپودرمان کارتی سل و تومور مغمغط یک گیرنده استانسولینروشی جدید در درمان سکته متکامل و ریشه ی مشترک خلقتابعاد اضافه ی کیهانسندرم کووید طولانینگاه محدود و تک جانبه، مشهوش مصنوعی از عروسک بازی ترسان نیستیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تصبر لازمه ی پیروزی استواقعیت تقویت شدهحقایق ممکن و غیر ممکنبا خودت نجنگکشتن عقیده ممکن نیستدنیای شگفت انگیز کوانتومتلاشی برای درمان قطع نخاآیا امکان بازسازی اندامهدرمان ساده ی روماتیسمنقش گرمایش آب و هوا در هماولویت بندی ها کجاسترژیم غذایی ضد دردچالش هوشیاری و اینکه چرا تأثیر نگاه انسان بر رفتافقر داده ها در هوش مصنوعیاحتیاط در تعویض داروهاسینوریپا داروی ترکیبی ضدهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویر زیبا از سلولمنابع جدید انرژیاستفاده از انرژی خلاطلای سیاهواکسن سرطانحد و مرزها توهم ذهن ماستبازگشت از آثار به سوی خداگیرنده باید سازگار با پیدوپامین قابل حل در آبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتنفس بدون اکسیژنآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرک و احساسنقش زنجبیل در جلوگیری از ای جان جان بی تن مرورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنجات در اعتماد به خودتاثیر ویروس کرونا بر مغز فیزیک آگاهیاداراوون تنها داروی تاییسکوت و نیستیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر خود یا تغییر دیگرامنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل عدم قطعیت از کوانتوم علم و روحوزوز گوشحس و ادراک قسمت چهل و هشتبحثی درباره هوش و تفاوتهپل خواجو اصفهاندانش محدود به ابعاد چهارمرگ انتقال است یا نابود شتو با باورهایت کنترل میشآتش منبع انرژیدرختان اشعار زمیننمیتوان با بیرون انداختنایا کوچک شدن مغزانسان الزمان پلانکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند تکامل و دشواری هاارتباط بین هوش طبیعی و هوسادیسم یا لذت از آزار دادهوش عاطفی قسمت 11جنگ هفتاد و دو ملت همه را منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتیاد را به دور بیندازعید نوروز مبارکژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت پنجاه و سبرنامه و ساختار پیچیده مپیوند اندام حیوانات به اداروهای ام اسمستند جهان متصلتومورها و التهاب مغزی عاآسانی موفقیتذهن و زندگیچه زیاد است بر من که در ایاگر نیروی مغناطیس نباشد زندان ذهنینسبیت عام از زبان دکتر برتاثیر درجه حرارت بر عملکقله برای دیدن نه برای به از نخستین همانند سازها تسرکه انگبین عسلی مفید برهوشیاری کوانتومیجهان هوشمندمنشاء کوانتومی هوشیاری ابه امید روزهای بهترعصب حقوق نورولووکلام، در تحولی شگفت آور بحس و ادراک قسمت شصت و ششبرخی نرمش های گردنپایان، یک آغاز استداروی جدید برای دیابتمعجزه های هر روزهتوکل بر خداافزایش سرعت پیشرفت علوم رفتار اجتماعی انسان، حاصنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزار بقا از نخستین همانزبان مشترک ژنتیکی موجوداهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکقارچ بی مغز در خدمت موجودقبل و بعد از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تشلیک فراموشیهدف از تکامل مغزجهانی که نه با یک رخداد و میوتونیک دیستروفیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکوچکی قلبخواب سالم عامل سلامتیبررسی مغز با امواج مادون پرتوزایی از جسم سیاهدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز و اخلاقتکنولوژی های جدید و حالتامید نجاترویا بخشی حقیقی از زندگی نوروز یا روز پایانیابزار بقا از نخستین همانزدودن نقص از هوش مصنوعیهمیشه عسل با موم بخوریمتاریخ همه چیز را ثبت کردهلمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تشگفت انگیز بودن کیهانوقت نهيب هاي غير علمي گذشجاودانگی مصنوعیما اکنون میدانیم فضا خالبیماری ای شبیه آلزایمر و کامپیوتر سایبورگخوش خیالی و خوش بینیبشریت از یک پدر و مادر نیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی در عید نوروز مراقب تصادف مغز بیش از آنچه تصور میشوانیس بی کسانروزه داری سلول های بنیادسلول های بنیادیچگونه مغز ما، موسیقی را پابزار بقای موجود زنده از هنر رها شدن از وابستگیتری فلوپرازینلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز- از مغز شبکیه های مصنوعیجستجوی هوشیاری در مغز مابیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین دی گنجینه ای بزرماده، چیزی بیش از یک خلا کتاب زیست شناسی باورخسته نباشی باباتفاوت ارباب و رهبر حقیقیدرمان پوکی استخواننفرت، اسیب به خود استانسولین هوشمندريتوکسيمب در درمان ام استکامل ابزار هوش ، راه پر ابعاد بالاترسندرم گیلن باره به دنبال نگاه کلی نگرهوش مصنوعی از عروسک بازی تسلیم ارتباط با من برترمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تصبر و واقعیتواقعیت خلا و وجود و درک محل مشکلبا خدا باشگل خاردار، زیباستدنیایی پر از سیاهچاله تلاشی تازه برای گشودن معآیا انسان با مغز بزرگش اخدرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش پیش زمینه ها و اراده اولین قدم شناخت نقص های خراه فراری نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا تأثیر شیرینی های حاوی لوفلج نخاعی با الکترودهای احساس گذر سریعتر زمانسیگار عامل افزایش مرگ ومهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویر زیبای اصفهانمناطق خاص زبان در مغزاستفاده از سلول های بنیاطوفان فقر و گرسنگی و بی سواکسن سرطانحریص نباشبازگشت به ریشه های تکاملگالکانزوماب، دارویی جدیدورترین نقطه ی قابل مشاهمدل هولوگرافیک تعمیم یافتنها مانع در زندگی موارد آیا رژیم غذایی گیاهی سلادرک کنیم ما همه یکی هستیمنقش زبان در سلطه و قدرت اایمپلانت مغزیرساناها و ابر رساناها و عنجات در راستگوییتاثیر ژنها بر اختلالات خفیزیکدانان ماشینی برای تادب برخورد با دیگرانسکوت، پر از صداهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتغییر دیگران یا تغییر خومنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل، روان و نفس استعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهوسواس، بیماری استحس و ادراک قسمت چهل و دومبحثی درباره هوش و تفاوتهپلاسمای غالبدانش بی نهایتمرگ تصادفیتو باید نیکان را به دست بآثار باستانی تمدن های قددرد و درسنمیتوان بر سیاه سیاه نوشایا این جمله درست است کسیزمان به چه دلیل ایجاد میشچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند حذف برخی اجزای مغارتباط شگفت مغز انسان و فسازگاری با محیط بین اجزاهوش عاطفی قسمت نهمجنگ و تصور از جنگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعداد بینهایت در دنیای معامل کلیدی در کنترل کارآژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت پنجاه و شبرنامه ی مسلط ژنها در اختپیوند سر آیا ممکن استداروهای تغییر دهنده ی سیمشکل از کجاستتومورهای نخاعیآشنا پنداریذهن و شیمی بدننه عدم مطلق بلکه عدم با قاگر نعمت فراموشی نبود بسزونیسومایدچسبیدن به خود، مانع بزرگ تاثیر درجه حرارت بر عملکقله سقوطاز نخستین همانند سازها تسرگیجه از شایعترین اختلاهوشیاری سنتی یا هوشیاری جهان هوشیارمهمان ناخواندهبه بالا بر ستارگان نگاه کعصب سیاتیککلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک سی و هفتمبرخی یونها و مولکول های مپاکسازی مغزداروی جدید ضد میگرنمعجزه ی چشمتوپیراماتافسردگی و اضطراب در بیمارقیبی قدرتمند در برابر منوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانزبان چهار حرفی حیات زمینهفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزبان نیاز تکاملی استهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر رو ح و روان بر جسمقبل از آغازاز تکینگی تا مغز از مغز تشلیک فراموشیهدف از خلقت رسیدن به ابزاجهانی که از یک منبع، تغذیمیگرن و پروتئین مرتبط با بی ذهن و بی روحکوچکترین چیز یک معجزه اسخواب سالم عامل سلامتی و یبررسی و اپروچ جدید بر بیمپرسشدر ناامیدی بسی امید استمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکنولوژی و پیشرفتامید جدید بر آسیب نخاعیرویا تخیل یا واقعیتنورالژیابزار بقا از نخستین همانسفر فقط مادی نیستهمیشه، آنطور نیست که هستتاریخ، اصیل نیست و ساخته لووفلوکساسیناز تکینگی تا مغز از مغز تشگفت زده و حیران باشوقتی فهمیدی خطا کردی برگجایی برای یاد گرفتن باقی ما از اینجا نخواهیم رفتبیماری ای شبیه ام اس مولتکاهش میل جنسی در ام اسخوشبختی چیستبعد پنجمآنها نمیخواهند دیگران رامغز برای فراموشی بیشتر کانگشت ماشه ایروزهای بد باقی نمیماندسلول های بنیادی منابع و اچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقای موجود زنده از هنر، پر کردن است نه فحش دترک امروزلزوم عدم وابستگی به گوگل از تکینگی تا مغز- از مغز شباهت مغز و کیهانحفره در مغزبیهوشی در بیماران دچار اویروس مصنوعیماست مالیکتاب طبیعت در قالب هندسهخطا در محاسبات چیزی کاملتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا مصرف مولتی ویتامین هدرمان پوکی استخواننقاشی هایی با بوی گذشته یانسان قدیم در شبه جزیره عریه زغالیتکامل تکنولوژیاتفاق و تصادفسندرم پیریفورمیسنگاه انسان محدود به ادراهوش مصنوعی از عروسک بازی تسلیم شدن از نورون شروع ممنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تصبر بسیار بایدوالزارتان داروی ضد فشار حلقه های اسرارآمیزبا طبیعت بازی نکنگل درون گلداندنیا، هیچ استتلاشی جدید در درمان ام اسآیا احتمال دارد رویا از آدرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش آتش در رسیدن انسان بهاولین مورد PML به دنبال تکراه نجاتچالش کمبود اندام برای پیتئوری تکامل امروز در درمفلج بل، فلجی ترسناک که آناحساسات کاذبسیاهچاله هاهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویربرداری فضاپیمای آممناطق خاصی از مغز در جستجاستفاده از سلول های بنیاطوفان بیداریواکسن ضد اعتیادحرکات چشم، ترجمه کننده ی بازخورد یا فیدبکگام کوچک ولی تاثیرگذارديدن با چشم بسته در خواب مدل های ریز مغز مینی برینتنها در برابر جهانآیا راهی برای رفع کم آبی درک احساسات و تفکرات دیگنقش زبان در سلطه و قدرت اایمپلانت مغزی و کنترل دو رستگاری محدود به یک راه ننخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر کلام در آیات کلام بفال نیکوادراک ما درک ارتعاشی است سکته مغزیهوش مصنوعی به شناسایی کاتغییر دادن ژنها آیا روزی منبع هوشیاری کجاست قسمت اصلاح خطا با رفتن بر مسیرعلم به ما کمک میکند تا مویک پیام منفرد نورون مغزی حس و ادراک قسمت چهل و سومبحثی درباره احساسات متفاپمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان موفق به بازگردمرگی وجود نداردتو برای خزیدن خلق نشده ایآدم عاقل، وقت خودش را هدردرد باسن و پا به دلیل کاهنمای موفقیتایا ابزار هوشمندی یا مغز زمان شگفت انگیزچرا ارتعاش بسیار مهم استتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراتر از دیوارهای باورارتباط شگفت انگیز مغز انستم با شعار قانون بدترین هوش عاطفی قسمت هفتمجنگ داده هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبقا با سازگارترین فرد اسعادت همیشه خوب نیستژن هوش و ساختارهای حیاتی حس و ادراک قسمت بیست و چهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پیوند سر، یکی از راه حلهاداروهای ضد بیماری ام اس ومشکلات نخاعیتومورهای ستون فقراتآشنا پنداریذهن پر در برابر آگاهینهایت معرفت و شناخت درک عاگر نعمت فراموشی نبود بسزونا به وسیله ویروس ابله نسبت ها در کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب های سادهاز نشانه ها و آثار درک شدسرگردانیهوش، ژنتیکی است یا محیطیجهان های بسیار دیگرمهندسی ژنتیک در حال تلاش به بالاتر از ماده بیندیشعضلانی که طی سخن گفتن چقدکم کردن کالری روشی سودمنحس و ادراک- قسمت پنجاه و برخی اثرات مضر ویتامین دپارادوکس ها در علمداروی جدید ضد الزایمرمعجزه ی علمتوانایی مغز و دیگر اجزای افسردگی و ساختار مغزرموزی از نخستین تمدن بشرنوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانزبان و کلمه حتی برای کسانهمه چیز موج استتاثیر روده بر مغزقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تشنا در ابهای گرم جنوب نیاهر چیز با هر چیز دیگر در تجهانی در ذهنمیگرن و خواببی سوادی در قرن 21کووید نوزده و خطر بیماری خواب عامل دسته بندی و حفطبررسی ژنها در تشخیص بیماپرسش و چستجو همیشه باقی ادر هم تنیدگی مرزها و بی ممغز کوانتومیتکنولوژی جدید که سلول هاامید درمان کرونا با همانرویا حقی از طرف خدانورالژی تریژمینالابزار بقا از نخستین همانسفر نامه سفر به بم و جنوب همکاری یا رقابتتازه های اسکیزوفرنی(جنولوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تشگفتی های نقشه ی ژنتیکیوقتی پر از گل شدی خودت را جایی خالی نیستما اشیا را آنطور که هستندبیماری اسپینال ماسکولار کاهش مرگ و میر ناشی از ابخوشبختی دور از رنج های مبعد از کروناآنژیوگرافی از مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟انگشت نگاری مغز نشان میدروزهای سختسلول های بدن تو پیر نیستنچگونه هموساپينس بر زمین هوموارکتوس ها ممکن است دترکیب آمار و ژنتیکمقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز- از مغزتشباهت مغز با کیهان مادیحق انتخاببیوگرافیویروس های باستانی، مغز مماست مالی با هوش انسانیکتاب، سفری به تاریخخطا در محاسبات چیزی کاملتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان آرتروز با ورزش موضچقدر به چشم اعتماد کنیمانسان میوه ی تکاملریواستیگمینتکامل جریان همیشگی خلقتاتوبان اطلاعات و پلِ بینسندرم پیریفورمیسنگاه از بیرون مجموعههوش مصنوعی از عروسک بازی تست نوار عصب و عضلهمنابع انرژی از نفت و گاز از خود رها شوصد قدح، نفتاده بشکستواکنش های ناخودآگاه و تقحمله ویروس کرونا به مغزبالاترین هدف از دولتگل زندگیدندان ها را مسواک بزنید تتمایل زیاد به خوردن بستنآیا احتمال دارد رویا از آدرمان سرگیجه بدون دارونقش انتخاب از طرف محیط، ناولین مورد پیوند سر در انراه های جدید برای قضاوت رچالش دیدگاه های سنتی در بتئوری تکامل در پیشگیری و فلج خواباخلاق و علوم اعصابسیاهچاله های فضایی منابعهوش مصنوعی از عروسک بازی تصور ما ازمشکلات و واقعیمنبع نور واقعی و ثابت، حقاستفاده از سلول های بنیاطوفان زیباییواکسن علیه سرطانحرکت چرخشی و دائمی کیهانبازسازي مغز و نخاع چالشی گامی در درمان بیماریهای دی متیل فومارات(زادیوا)(مدیون خود ناموجودتنهاییآیاما مقهور قوانین فیزیکدرک تصویر و زبان های مخلتنقش سجده بر عملکرد مغزایمپلانت مغزی کمک میکند رشته نوروایمونولوژی و نقنخاع درازتر یا کوتاهتر کتاثیر کپسول نوروهرب بر نفاکسیبتادغام میان گونه های مختلسال سیزده ماهههوش مصنوعی تعاملیتغییر زودتر اتصالات مغزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53اصول انجام برخی نرمش ها دعلم بدون توقفیک پیشنهاد خوب برای آسان حس و ادراک قسمت نهمبحثی درباره احساساتی غیرپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان نورون مصنوعی سمراقب خودتون و خانواده هتو تغییر و تحولیآرام باشدرد زانو همیشه نیاز به جرنمایش تک نفرهایا بیماری ام اس (مولتیپزمزمه ات مانده در گوشمچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد موفقارتباط شگفت انگیز مغز انستم، بی پاسخ نیستهوش عاطفی قسمت یازدهجنبه های موجی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبقا در ازای بیماریعادت کن خوب حرف بزنیژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس و ادراک قسمت بیست و یکبرین نت به جای اینترنتپیوندهای پیچیده با تغییرداروهای ضد تشنج با توضیح مشکلات بین دو همسر و برخیتوهم فضای خالیآشناپنداری چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقنهایت در بی نهایتاگر با مطالعه فیزیک کوانزیان غذاهای پرچربنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر درجه حرارت بر عملکقلب و عقلاز نظر علم اعصاب یا نرووسسربازان ما محققا غلبه می هیچ نقطه ای مرکزی تر از اجهان هایی در جهان دیگرمهندسی بدنبه جای محکوم کردن دیگران غم بی پایانکمالگرایی دشمن پیشرفتحس و ادراک- قسمت بیست و پبرخی اختلالات عصبی مثانهپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی سل سپتمعجزه ی علم در کنترل کرونتوانایی یک فرد، برای تغیاقلیت خلاقرمز و رازهای ارتباط غیر کنوار عصب و عضلهنوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختماهمه چیز و هیچ چیزتاثیر روزه داری بر سلامت قبرستان ها با بوی شجاعتاز تکینگی تا مغز از مغز تشناخت و معرفت، و نقش آن دهر جا که جات میشه، جات نیجهان، تصادفی نیستمیگرن و روزه داریبی شرمیکودک هشت ساله لازم است آدخواص میوه ی بهبررسی بیماری التهابی رودپرسشگری نامحدوددر هم تنیدگی کوانتومیمغز آیندگان چگونه است ؟تکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابرویاها از مغز است یا ناخونوسانات کوانتومی منبع ماابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزهمانند سازی در انسانتازه های بیماری پارکینسولوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تشگفتی های زنبور عسلوقتی تو از یاد گرفتن باز جاذبهما به جهان های متفاوت خودبیماری اضطراب عمومیکاهش التهاب ناشی از بیماخیالپردازی نکنبعد از کرونادرمان نگهدارنده ی اعتیادآنان که در قله اند هرگز خمغز بزرگ چالش است یا منفعانتقال ماده و انرژیروش مقابله مغز با محدودیسلول بنیادی و ای ال اسچگونه هوشیاری خود را توسهورمون شیرساز یا پرولاکتترکیب حیوان و انسانمقایسه رقابت و همکاریاز تکینگی تا مغز، از مغز شباهت های ریشه ای چند بیمحقیقت قربانی نزاع بین بی بیوگرافیویرایش DNA جنین انسان، برماشین دانشکتابخانهخطای ادراک کارماتقلید از روی طبیعتآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنقش قهوه در سلامتیانسان ها می توانند میدان ریاضیات یک حس جدید استتکامل داروینی هنوز در حااتوسوکسیمایدسندرم پای بی قرارنگاه از دور و نگاه از نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی تست آر ان اس دز میاستنی گمنابع انرژی از نفت و گاز از درخواست ها جدا شوصدای بم با فرکانس پایین، واکنش به حس جدیدحمایت از طبیعتباهوش ترین و با کیفیت تریگلوله ی ساچمه ایده روش موفقیتتمایز یا کشف یگانگیآیا بدون ناظر هوشمند هم بدرمان سرطان با امواج صوتنقش اتصالات بین سلولهای اولین هیبرید بین انسان و راه های جدید برای قضاوت رچاالش ها در تعیین منبع هوتئوری جدید، ویران کردن گفلج خواب چیستاخلاق پایه تکامل و فرهنگسیاهچاله ها، دارای پرتو هوش مصنوعی از عروسک بازی تصور از زمان و مکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاطولانی ترین شبواکسنی با تاثیر دوگانه احس متفاوتباغچه ی منگامی در درمان بیماریهای دین اجباریمدیریت اینترنت بر جنگتنهایی رمز نوآوری استآگاهی فراتر از آگاهیدرک حقیقت نردبان و مسیری نقش غذاها و موجودات درياایمپلانت نخاعی میتواند درشد مغز فرایندی پیچیده انخستین تمدن بشریتاثیر کپسول نوروهرب بر تفاجعه ی جهل مقدسادغام دو حیطه علوم مغز و سانسور از روی قصد بسیاری هوش مصنوعی در کامپیوترهاتغییر عمودی سر انسان از پمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماصول توسعه ی یک ذهن کاملعلم در حال توسعهیک آلل ژنتیکی که از نئاندحس و ادراک قسمت چهارمبخش فراموش شده ی حافظهپول و شادیدانشمندان یک فرضیه رادیکمراحل ارتقای پله پله کیهتو جهانی هستی که خودش را آرامش و دانشدردهای سال گذشته فراموش چند نرمش مفید برای کمردرایا بدون زبان میتوانیم تزنان باهوش ترچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد یا اندیشهارتباط غیرکلامی بین انساستون فقرات انسان دو پا جلهوش عاطفی قسمت پنجمجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبقای حقیقی در دور ماندن اعادت کردن به نعمتژن ضد آلزایمرحس و ادراک قسمت بیست و دوبرای یک زندگی معمولیپیوندی که فراتر از امکانداروی فامپیریدین یا نورلمشکلات روانپزشکی پس از ستوهم فضای خالی یا توهم فضآشتی بهتر استذهن خود را مشغول هماهنگینهادینه سازی فرهنگ اختلااگر تلاش انسان امروز برازیباترین چیز در پیر شدننشانه های گذشته در کیهان تاثیر درجه حرارت بر عملکقلب یا مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزسربرولایزینهیچ چیز همیشگی نیستجهان یکپارچهمهربانی، شرط موفقیتبه خوبی های دیگران فکرکنغم بی پایانکمردردحس و ادراک- قسمت شصت و چهبرخی اصول سلامت کمرپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد چاقیمعجزه در هر لحظه زندگیتوازن مهمتر از فعالیت زیاقیانوس نادانیرمز گشایی از اتصالات مغزنوار عصب و عضله مهم در تشابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشرهمه چیز کهنه میشودتاثیر روغن رزماری استنشاقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تشناخت حقیقت یا آرزوهای گهر حرکت خمیده می شود و هر جهش های ژنتیکی مفید در سامیگرن سردردی ژنتیکی که ببی عدالتی در توزیع واکسن کودک ایرانی که هوش او از خواص هندوانهبررسی سیستم تعادلی بدن اپس از اگو یا بعد از نفسدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکینگیامیدوار باش حتی اگر همه چرویاهای پر رمز و حیرتی درنوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین همانهمجوشی هسته ای، انرژِی بتازه های درمان ام اسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تشانس یا نتیجه ی تلاشوقتی خودت را در آینه دیدیجاذبه و نقش آن در شکلگیریما با کمک مغز خود مختاريمبیماری بیش فعالیکاهش حافظه هرچند فرایندیخانه ی تاریکبعد از کرونا دلخوشی بیهودرمان نابینایان آیا ممکنآنزیم تولید انرژی در سلومغز بزرگ چالشهای پیش روانتروپی و هوشیاریروش های صرفه جویی در ایجاابزار بقای موجود زنده از سلول بنیادین از مخاط بینچگونه واکسن کرونا را توزهوش فوق العاده، هر فرد استرازودونمقابله ی منطقی با اعتراضاز تکینگی تا مغز، از مغز شباهت کیهان و مغزحقیقت آنطور نیست که به نظبیان ژن های اسکیزوفرنی دویشن پرومبانی ذهنی سیاه و سفیدکجای مغز مسئول پردازش تجخطای حستقلید از طبیعتآیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان تومورهای مغزی با انقش مهاجرت در توسعه نسل اانسان یک کتابخانه استریتوکسیمابتکامل داروینی هنوز در حااتصال مغز و کامپیوترسندرم پس از ضربه به سرنگاه از درون قفس یا بیرونهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنچ پانایوتوپولوس تشنج منابع انرژی از نفت و گاز از دست دادن دم در پیشینیاصرع و درمان های آنواکسن های شرکت فایزر آمرحوادث روزگار از جمله ویرباور و کیهان شناسیگلوئوندهن، بزرگترین سرمایهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا برای تولید مثل همیشه درمان ضایعات نخاعینقش تیروئید در تکامل مغزاولین تصویر در تاریخ از سراه پیروزی در زندگی چیستنابینایی در نتیجه ی گوشی تا 20 سال آینده مغز شما به فلج دوطرفه عصب 6 چشماختلاف خانوادگی را حل کنسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی از عروسک بازی تصادف یا قوانین ناشناختهمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاطی یکصد هزار سال اخیر هرچوابستگی یعنی قلادهحس چشایی و بویاییبحتی علمی درباره تمایل بگاهی لازم است برای فهم و دین، اجباری نیستمداخله ی زیانبار انسانتنبیه چقدر موثر استآپومورفین در پارکینسوندرک دیگراننقش غذاها و موجودات درياایمان به رویارشد مغز علت تمایل انسان بنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر کپسول نوروهرب بر سفاصله ها در مکانیک کوانتارتقا و تکامل سنت آفرینش سانسور بر بسیاری از حقایهوش مصنوعی در تفکر خلاق اتغییرات منطقه بویایی مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول سلامت کمرعلم راهی برای اندیشیدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانحس و ادراک قسمت نوزدهمبخش های تنظیمی ژنومپول و عقیدهدانشمندان ژنی از مغز انسمرز مرگ و زندگی کجاستتو جدای از کیهان نیستیآرامش و سکوندردی که سالهاست درمان نشچند جهانیایا تکامل هدفمند استزنجیرها را ما باید پاره کچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر گیاهخواری بر رشد و فرد حساس از نظر عاطفی و بارتروز یا خوردگی و التهاستارگانی قبل از آغاز کیههوش عاطفی قسمت اولجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلندی در ذهن ما درک بلندیعادت بد را ترک کنژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک قسمت بیست و سوبرای پیش بینی آینده مغز دپیوستگی همه ی اجزای جهانداروی لیراگلوتیدمشکلات روانپزشکی در عقب توهم لیلیپوتی(ریزبینی)آغاز فرایند دانستنذهن خالی از شلوغی افکارچهار میلیارد سال تکامل باگر خواهان پیروزی هستیزیباترین چیز در افزایش سنشانه های پروردگار در جهتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب دروازه ی ارتباطاز نظر علم اعصاب اراده آزسردرد میگرنهیچ چیز، چقدر حقیقی استجهان یکپارچهموفقیت هوش مصنوعی در امتبه خودت مغرور نشوغیرقابل دیدن کردن مادهکمردرد ناشی از تنگی کاناحسن یوسف باغچه ی منبرخی اطلاعات روانشناسی مپدیده خاموش روشن در پارکداروی ضد چاقیمعرفت و شناختتوت زیاد بخوریدالکترومغناطیس شنوایی و هرمز پیشرفت تواضع است نه طالکتروتاکسی(گرایش و حرکرمز بقای جهش ژنتیکینوار عصب و عضله برای تاییابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریههمه چیز در زمان مناسبتاثیر رژیم گیاه خواری بر قدرت مردماز تکینگی تا مغز از مغز تشناخت درون، شناخت بیرون؛هرچیز با یک تاب تبدیل به جهش های ژنتیکی غیر تصادفمیگرن شدید قابل درمان اسبیمار 101 ساله، مبتلا به سکودکان مهاجرخواص اردهبررسی علل کمر درد در میانآلودگی هوا چالش قرن جدیددر هم تنیدگی کوانتومی و دمغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل فردی یا اجتماعیامیدواریرویای شفافنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین همانهمراه سختی، اسانی هستتبدیل پلاستیک به کربن و سلیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تشانس یا تلاشوقتی خورشید هست شمع به کاجبران از دست رفته هاما بخشی از این جهان مرتبطکاهش دوپامین عامل بیماریخانواده پایداربعد از کرونا دلخوشی بیهودرمان های اسرار آمیز در آآواز خواندن در قفس، نشانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوانتظار گذر تندباد؟روش هایی برای کم کردن اضطابزار بقای موجود زنده از سلول عصبی شاهکار انطباق چگونه آن شکری که می خوریمهوش مصنوعی می تواند بر احترازودونمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز، از مغز شباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت افرادبیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از مباحث مهم حس و ادراککرونا چه بر سر مغز می آورخطر آلودگی هواتقویت استخوان در گرو تغذآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان تشنجنقش میدان مغناطیسی زمین انسان باشریسپریدونتکامل داروینی هنوز در حااثر مضر مصرف طولانی مدت رسندرم جدایی مغزنگاه از درون مجموعه با نگهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج چیستمنابع انرژی از نفت و گاز از روده تا مغزضایعه ی شبکه لومبوساکرالواکسن کووید 19 چیزهایی که حکمت الهی در پس همه چیزباید از انسان ترسیدگمان میکنی جرمی کوچکی در دو ویژگی انتزاع و قدرت تجتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرمانهای بیماری پارکینسنقش حفاظتی مولکول جدید داولین دارو برای آتاکسی فراه انسان شدن، راه رفتن وناتوانی از درمان برخی ویتا بحر یفعل ما یشافن آوری های جدید علیه شنااختلال حرکتی مانند لرزش سیاهچاله ی منفرد یا سیاههوش مصنوعی از عروسک بازی تضادهای علمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در مورد هطبیعت موجی جهانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک (قسمت اول )بحث درباره پیدایش و منشا گاهی مغز بزرگ چالش استدیوار همه اش توهم بودمدارک ژنتیکی چگونه انسانتهدیدهای هوش مصنوعیآپومورفین در پارکینسوندرک درست از خود و هوشیارینقش غذاها و موجودات دريااین پیوند نه با مغز بلکه رشد در سختی استنخستین روبات های زنده ی جتاثیر کپسول نوروهرب بر سفاصله ی همیشگی تصویر سازارتقا یا بازگشت به قبل ازساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییرات مغز پس از 40 سالگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاضطراب و ترسعلم ساختن برج های چرخانیک رژیم غذایی جدید، می توحس و ادراک قسمت هفتمبخش بزرگی حس و ادراک ما اپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان پاسخ کوانتومی مرز بین انسان و حیوان کجاتو دی ان ای خاص ميتوکندريآرامش(سکوت) stillness و تکاپودرس گرفتن از شکست هاچند جهانیایجاد احساساتزندگی فعال و مثبت روند آلچرا خشونت و تعصبتاثیر انتخاب از طرف محیط فردا را نمیدانیمارزش های وارونهسخن نیکو مانند درخت نیکوهوش عاطفی قسمت دهمجهل مقدسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلوغ چیستعادت دادن مغز بر تفکرژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک قسمت بیستمبرای اولین بار دانشمندانپیام های ناشناخته بر مغز داروی تشنجی دربارداریمشاهده گر جدای از شیء مشاتوهم چیستآغاز فصل سرما و دوباره تکذهن سالمچهار ساعت پس از کشتار خوکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمزیر فشار کووید چه باید کرنشانه های بیداری روحیتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب روباتیکاز واقعیت امروز تا حقیقتسردرد میگرن در کودکانهیچ وقت خودت را محدود به جهان کنونی و مغز بزرگتریموفقیت در تفکر استبه دنبال رستگاری باشغرور و علمکمردرد و علل آنحساسیت روانی متفاوتبرخی بیماری ها که در آن بپروژه ی ژنوم انسانیداروی ضد تشنج با قابليت تمغز فکر میکند مرگ برای دیتوسعه هوش مصنوعی قادر استوسعه برخی شغل ها با هوش الکترودهای کاشتنیرمز جهاننوار عصب و عضله تعیین محلابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت چهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر رژیم گیاه خواری بر قدرت و شناخت حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تشناسایی تاریخچه ی تکاملیهز ذره، یک دنیاستجهش های بیماری زا، معمولمیدان مغناطيسي زمین بشر بیمار مرکز تنفس سلولیکودکان میتوانند ناقل بی خواص بادام زمینیبرطرف کردن خشونت را از خاآلودگی هوا و ویروس کرونادر هر سوراخی سر نکنمغز انسان برای ایجاد تمدتکامل مادی تا ابزار هوشمامیدواری و مغزروان سالمسفر به درون سفری زیبانیوالینابزار بقا از نخستین همانهمراهی میاستنی با برخی ستبدیل تراکت صوتی مصنوعی لیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز از مغز تشاهکار قرنوقتی ریشه ها عمیقند از چیجدا کردن ناخالصی هاما تحت کنترل ژنها هستیم یکاهش سن بیولوژیکی، تنها خار و گلتفکر قبل از کاردرمان های بیماری آلزایمرآینه در اینهمغز بزرگترین مصرف کننده اندوه در دنیا استروش هایی برای جلوگیری از ابزار بقای موجود زنده از سلول عصبی، در محل خاص خودچگونه انتظارات بر ادراک هوش مصنوعی و کشف زبان هایتراشه مغز بدون واسطه ی دملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز، از مغز شباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت انسانبیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت چند سویهمبتکران خودشکوفاکریستال هاخطر را بپذیرتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان جدید ALSنقش محیط زندگی و مهاجرت دانسان جدید از چه زمانی پاریسدیپلام تنها داروی تایتکامل داروینی هنوز در حااثرات فشار روحی شدیدسندرم دزدی ساب کلاویننگاه حقیقی نگاه به درون اهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج و حرکات شبه تشنجی قامنابع انرژی از نفت و گاز از سایه بگذرضایعه ی عروقی مخچهواکسن کرونا و گشودن پنجرحافظه میتواند بزرگترین دبابا زود بیاگنجینه ای به نام ویتامین دو بیماری روانی خود بزرگ تمدن بشری و مغز اخلاقیآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرماندگی به دلیل عادت کرنقش حیاتی تلومر دی ان آ داولین دروغراه بی شکستناتوانی در شناسایی چهره تاول کف پا و حقیقتفناوری هوش مصنوعی نحوه خاختلال خواب فرد را مستعد سیاهچاله ی تولید کنندههوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهر خوابیده ی مادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در تفسیر طبیعت بر اساس هماهنگیوبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک (قسمت دوم )بحثي درباره هوش و تفاوتهگاهی جهت را عوض کندیوار، از ابتدا توهم بودمروری بر تشنج و درمان هایتو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت چهارمدرک عمیق در حیواناتنقش غذاها در کاهش دردهای این اندوه چیسترشد، رسیدن به یک هدف نیستنرمش های مفید برای درد زاتاثیر کتامین در درمان پافتون های زیستیارتوکين تراپی روشی جديد سایه ی هوشیاریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییرات آب و هوایی که به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاع رسانی اینترنتیعلایم کمبود ویتامین E را یکی از علل محدودیت مغز امحس و ادراک قسمت هفدهمبخش بزرگتر کیهان ناشناختپوشاندن خود از نوردانشمندان اولین سلول مصنمرز جدید جستجو و اکتشاف، تو در میانه ی جهان نیستی آزمون تجربی، راهی برای ردست و پا زدن در سایه؟چند جهانی و علمایران بزرگزندگی هوشمند در خارج از زچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر احتمالی عصاره تغلیفرزندان زمان خودارزش های حقیقی ارزش های غسخن و سکوتهوش عاطفی قسمت دومجهان فراکتالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاعارضه جدید ویروس کرونا سژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت دهمبرای تمدن سازی، باید در بپیدایش زبانداروی جدید ALSمشاهده آینده از روی مشاهتوهم و خیالآغاز مبهم آفرینشذهت را روی چیزهای مفید متنون و القلماپی ژنتیکزیرفون داروی ضد ام اسنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب را نشکناز کجا آمده ام و به کجا میسردرد میگرنی در کودکانهیچ کاری نکردن به معنی چیجهان کاملی در اطراف ما پرمولکول ضد پیریبه زودی شبکه مغزی به جای غربال در زندگیکمردرد با پوشیدن کفش مناخفاش کور و انسان بینا؟برخی بیماری های خاص که بدپروژه ی ژنوم انسانیداروی ضد تشنج با قابليت تمغز قلبپروانه ی آسمانیداروی ضد تشنج توپیراماتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوصیه های سازمان بهداشت الگو نداشتیمرمز جهان خاصیت فراکتالنوار عصب و عضله در مطب دکابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت اهمه چیز، ثبت می شودتاثیر رژیم گیاه خواری بر قدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز از مغز تشناسایی سلول های ایمنی اهزینه ای که برای اندیشیدجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمیدان های مغناطیسی قابل بیماری لبر و نابینایی آنکودکان خود را مشابه خود تخواص شکلات تلخبزرگ فکر کنآلودگی هوا و پارکینسوندر والنتاین کتاب بدید هممغز انسان برای شادمانی طتکامل مداومامیدی به این سوی قبر نیستروبات ها قول میدهندسفر تجهیزات ناسا به مریخ نیکولا تسلاابزار بقای موجود زنده از همراهی نوعی سردرد میگرنیتبدیل سلولهای محافط به سلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تشاهکار شش گوشبیماری تی تی پیوقتی شروع به بیدار شدن میجدایی خطای حسی استمانند آب باشکایروپاکتیک چیستخارق العاده و استثنایی بتفکر ترکیبی در هوش مصنوعدرمان های بیماری اس ام ایآیندهمغز حریص برای خون، کلید تاندوه دردی را دوا نمیکندروش هایی ساده برای کاهش اابزار بقای موجود زنده از سلولهای ایمنی القا کنندهچگونه به سطح بالایی از هوهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتراشه ها روی مغزملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز، از مغز شجاعت و ترسحقیقت اشیابیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت چیستمتواضع باشکریستال زمان(قسمت اولخطرات هوش مصنوعیتقویت سیستم ایمنیآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان جدید میگرن با انتی نقش مرکز تنفس سلولی در بیانسان خطرناکترین موجودریشه های مشترک همه ی موجوتکامل زباناثرات مفید قهوهسندرم سردرد به دلیل افت فنگاه دوبارههوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج به صورت اختلال رفتامنابع انرژی از نفت و گاز از علم جز اندکی به شما داضایعات در عصب زیر زبانیواکسن کرونا از حقیقت تاتحافظه های کاذبباد و موجگوهر با نظر دیگران سنگ نمدو بار در هفته ماهی مصرف تمدن زیر آبآیا جنین انسان، هوشمندی درها بسته نیستنقش خرچنگ های نعل اسبی دراولین سلول مصنوعیراه طولانی را به سلامت گذنادیدنی ها واقعی هستندتابوهای ذهنیفواید روزه داری متناوباختلال در شناسایی حروف و سیاره ی ابلهانهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهری از ماده است که بیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت استخوان های کشف شده، ممکطعمه ی شبکه های ارتباط اجوجود قبل از ناظر هوشمندحس و ادراک قسمت 67بحثی جالب درباره محدودیتگذر زمان کاملا وابسته به دید تو همیشه محدود به مقدمرکز هوشیاری، روح یا بدن تو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت هفتمدرگیری قلب در بیماری ویرنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاین ایده که ذرات سیاهچالز گهواره تا گورنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وفروتنی معرفتیارتباط میکروب روده و پارسایه را اصالت دادن، جز فرهوش مصنوعی درمانگر کامپیتغییرات تکاملی سر انسان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعات حسی ما از جهان، چعلایم کمبود ویتامین E را یافته های نوین علوم پرده حس و ادراک قسمت هجدهمبخش دیگری در وجود انسان هپیموزایددانشمندان تغییر میدان مغمرزهای حقیقی یا مرزهای تتوقف؛ شکستآزمون ذهنی گربه ی شرودیندست کردن در گوشچند روش ساده برای موفقیتایرادهای موجود در خلقت بزندگی و داراییچرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر ترکیبات استاتین (سفرضیه ای جدید توضیح میدهارزش حقیقی زبان قسمت اولسخن پاک و ثابتهوش عاطفی قسمت سومجهان قابل مشاهده بخش کوچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبنی عباس، ننگی بر تاریخعجول نباشژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک قسمت دوازدهمبرای خودآگاه بودن تو بایپیر شدن حتمی نیستداروی جدید s3 در درمان ام مشاهدات آمیخته با اشتباهتوهم وجودإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنوآوری ای شگفت انگیز دانابتدا سخت ترین استزیرک ترین مردمنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکقوی تر باشاز کسی که یک کتاب خوانده سردرد و علتهای آنهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجهان پیوستهمولتیپل اسکلروز در زنان به زیر پای خود نگاه نکن بمقالاتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصخفاش با شیوع همه گیری جدیبرخی توجهات در ببمار پارپرواز از نیویورک تا لوس آداروی ضد جنون در درمان تیمغز مانند تلفن استتوصیه های غیر دارویی در سالگو و عادت را بشکن و در ارنگ کردن، حقیقت نیستنوبت کودکانابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت دهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر قدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تشواهدی از نوع جدیدی از حاهزینه سنگین انسان در ازاجهشهای مفید و ذکاوتی که دمیدان های کوانتومی خلابیماری میاستنی گراویسکودکان را برای راه آماده خواص شگفت هویجبزرگ شدن مغز محدود به دورآلزایمردر یک فراکتال هر نقطه مرکمغز انسان برای شادمانی طامیدی تازه در درمان سرطاروبات های ریز در درمان بیسفر دشوار اکتشافنیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقای موجود زنده از هندسه ی پایه ایتبر را بردارلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز از مغز تشاید گوشی و چشمی، آماده شبیماری خود ایمن اعصاب محویتنام نوعی کرونا ویروس جریان انرژی در سیستم های ماه رجبکار امروز را به فردا نیندخبر مهم تلسکوپ هابلتفکر خلا ق در برابر توهم درمان های جدید ALSآینده ی انسان در فراتر ازمغز در تنهایی آسیب میبیناندوهگین نباش اگر درب یا روش جدید تولید برقابزارهای پیشرفته ارتباط سلولهای بنیادی مصنوعی درچگونه باغبانی باعث کاهش هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتراشه ی هوش مصنوعی در مغزممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکامل تا مغز از مغز تا شرکت نورالینک ویدیویی ازحقیقت تنها چیزی است که شابیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چیستمجموعه های پر سلولی بدن مکریستال زمان(قسمت دوم)دفاع از پیامبرتلقین اطلاعات و حافظهآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان جدید کنترل مولتیپلنقش نگاه از پایین یا نگاهانسان در هستی یا هستی در ریشه های مشترک حیاتتکامل زباناثرات مفید روزه داریسوپاپ ها یا ترانزیستورهانگاهی بر قدرت بینایی دراهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج عدم توازن بین نورون منابع انرژی از نفت و گاز ازدواج های بین گونه ای، رضرورت زدودن افکارواکسن کرونا ساخته شده توحافظه و اطلاعات در کجاست باد غرور و سر پر از نخوت وگویید نوزده و ایمنی ساکتدو برابر شدن خطر مرگ و میمحدودیت درک انسانتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا جهان ذهن و افکار ما مدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنقش داروهاي مختلف معروف اوکرلیزوماب داروی جدید شرابطه تشنج و اوتیسمنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر فکر بر سلامتفواید زیاد دوچرخه سواریاختلال در شناسایی حروف و سیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک بازی تعویض دارو در تشنجمنبع هوشیاری کجاست قسمت استروژن مانند سپر زنان دظهور امواج مغزی در مغز مصوراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت 74بحثی در مورد نقش ویتامين گذشته را دفن کندیدن خدا در همه چیزمرکز حافظه کجاستتو کجای جهانیآب زندگی است قسمت اولدرگیری مغز در بیماری کوینقشه های مغزی جدید با جزیاین ابتدای تناقض هاستزمین در برابر عظمت کیهاننرمش های موثر در کمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وفروتنی و غرورارتباط ماده و انرژیساخت سلول عصبی حتی پس از هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد معلائم عصبی آلزایمر، با ایاد گرفتن مداومحس و ادراک قسمت هشتمبخشیدن دیگران یعنی آرامشپیموزایددانشمندان روش هاي جدیدی مزایای شکلات تلخ برای سلتولید مولکول جدید توسط هآزمون ذهنی گربه شرودینگردست آسمانچندین ماده غذایی که ماننایستادن در برابر آزادی بزندگی بی دودچراروياها را به یاد نمی آتاثیر تغذیه بر سلامت روافساد اقتصادی سیتماتیک درارزش حقیقی زبان قسمت دومسخت ترین کار، شناخت خود اهوش عاطفی قسمت ششمجهان موازی و حجاب هامنبع هوشیاری در کجاست؟ قبه قفس های سیاهت ننازعدم توقف تکامل در یک انداژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک قسمت سومبرای رشد، باید از مسیر خطپیراستامداروی جدید لنفوم و لوکمیمطالبه ی حق خودتوهم وجودافت فشار خون ناگهانی در وذره ی معین یا ابری از الکنوار مغز مشاهده ی غیر مستابتدایی که در ذهن دانشمنزیست شناسی کل در جزء فراکنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکقیچی ژنتیکیاز آغاز خلقت تا نگاه انساسردرد به دلیل مصرف زیاد مهیچ کس حقیقت را درون مغز جهان پیوستهمواد کوانتومی جدید، ممکنبه سیاهی عادت نکنیمتاثیر ویتامین دی بر بیماکنگره بین المللی سردرد دخلا، حقیقی نیستبرخی توصیه ها برای واکسیپروتئین های ساده ی ابتدادارویی خلط آورمغز مادران و کودکان در زمتوصیه هایی در مصرف ماهیالگوی بنیادین و هوشیاریرنگین کماننور از عمق تاریکیابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت سهمه جا خیر بکارتاثیر رژِیم غذایی بر میگقدرت ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تشواهدی از دنیسوان(شبه نئهزاران سال چشم های بینا وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمیدان بنیادین اطلاعاتبیماری های میتوکندریکوری گذرای ناشی از موبایخود جسم و یا تصویربزرگ شدن تقریبا ناگهانی آملودیپین داروی ضد فشار در کمتر از چند ماه سوش جدمغز انسان رو به کوچک تر شامگا سه عامل مهم سلامتروبات کیانسفرنامه سفر به بم و جنوب چیز جدید را بپذیرابزار بقای موجود زنده از هندسه ی رایج کیهانتحریک عمقی مغزلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تشاید درست نباشدبیماری دویکویتامین E برای فعالیت صحجریان انرژی در سیستم های ماپروتیلینکار با یگانگی و یکپارچگیخدا موجود استتفاوت مغز انسان و میمون هدرمان های جدید میگرنآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز را از روی امواج بشناساندام حسی، درک از بخش هایروش صحبت کردن در حال تکامابزارهای بقا از نخستین هسلام تا روشناییچگونه تکامل مغزهای کنونیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتراشه ی بیولوژِیکمن کسی در ناکسی دریافتم از تکامل تا مغز، از مغز تشربت ضد خلطحقیقت خواب و رویابیش از نیمی از موارد انتقواقعیت های متفاوتمجرم، گاهی قربانی استکریستال زمان(قسمت سوم)دفاع در برابر تغییر ساختتلاش ها برای کشف منابع جدآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان جدید ام اسنقش نظام غذایی در تکامل مانسان عامل توقف رشد مغزرژیم های غذایی و نقش مهم تکامل زبان انسان از پیشیاثرات مضر ماری جواناسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی تشویق خواندن به کودکانمنابع انرژی از نفت و گاز اسکلت خارجی در درمان اختضرب المثل یونانیواکسن آلزایمرحافظه و اطلاعات در کجاست بار مغز بر دو استخوانگوش دادن بهتر از حرف زدندو برابر شدن خطر مرگ و میمخچه فراتر از حفظ تعادلتمرکز و مدیتیشنآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرون قفس یا بیرون از آننقش درختان در تکاملايندگان چگونه خواهند دیدرادیوی مغز و تنظیم فرکاننازوکلسینتاثیر مشاهده بر واقعیت بفیلم کوتاه هیروشیما از هاختلالات مخچهسیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتعامل انسان و هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار آفرینش در موجظرف باید پر شود چه با چرک ورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت 75بحثی در مورد نقش کلسیم و گریه ی ابر، رمز طراوت باغدیدگاه نارسای دوگانه ی ممرکز حافظه کجاستتو کز محنت دیگران بی غمیآب زندگی است قسمت دومدرگیری مغز در بیماران مبنقشه با واقعیت متفاوت اساینکه به خاطرخودت زندگی زمین زیر خلیج فارس تمدنی نرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتباط متقابل با همه ی حیساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی ساخته هوش طبیثبت و دستکار ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد معلت خواب آلودگی بعد از خویاد بگیر فراموش کنیحس و ادراک قسمت هشتاد و نبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان روشی برای تبدیمسمومیت دانش آموزان بی گتولید مثل اولین ربات های آزادی عقیده، آرمانی که تدست بالای دستچندجهانیاکنون را با همه ی نقص هایزندگی در جمع مواردی را برچراروياها را به یاد نمی آتاثیر حرکات چشم بر امواج فشار و قدرتارزش حقیقی زبان قسمت سومسختی ها رفتنی استهوش عاطفی بیشتر در زنانجهان ما میتواند به اندازمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبه مغز خزندگان خودت اجازعدم درککفش و کتابحس و ادراک قسمت سی و هشتمبرای زندگی سالم، یافتن تپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید میاستنی گراویمطالبی در مورد تشنجتوهم بی خداییافت هوشیاری به دنبال کاهذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغز با توضیح دکتر فاابتذال با شعار دینزیست شناسی باور حقیقت یا نظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز انفجار بزرگ تا انفجار سردرد تنشنهیچ اندر هیچجهان پر از چیزهای اسرار آموجود بی مغزی که می تواندبه سخن توجه کن نه گویندهصفحه اصلیکنگره بین المللی سردرد دخلا، خالی نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atبرخی روش های تربیتی کودکپروتز چشمدارویی ضد بیش فعالی سیستمغز چون ابزار هوش است دلیتوضیحی ساده در مورد هوش مالگوبرداری از طبیعترهبر حقیقینور درونابزار بقا از نخستین همانزبان جانسوزهمیشه چیزی برای تنهایی دتاثیر سلامت دستگاه گوارشقدرت شناختی انسان، محدوداز تکینگی تا مغز از مغز تشیشه ی بازالتی و سیلیکونهستي مادي ای که ما کوچکترجوانان وطنمیدازولام در درمان تشنج بیماری های مغز و اعصاب و کی غایب شدی تا نیازمند دلخودآگاهی و هوشیاريبزرگترین خطایی که مردم مآموزش نوین زباندر آرزوهایت مداومت داشتهمغز انسان رو به کوچکتر شداما شما از دید خفاش کور هروح و آب حیاتسفرنامه سفر به بم و جنوب چیزی منتظر شناخته شدنابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادینتحریک عمقی مغز در آلزایملبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تشایسته نیست در جیب خود قربیماری دیستروفی میوتونیویتامین E در چه مواد غذایجریان انرژی در سیستم های ماجرای جهل مقدسکارهای کوچک، بی ارزش نیسخدا نور آسمان ها و زمین اتفاوت ها و تمایزها کلید بدرمان های جدید در بیماری آینده با ترس جمع نمیشودمغز زنان جوانتر از مغز مرانرژی بی پایان در درون هرروشهای نو در درمان دیسک بابزارهای بقا ازنخستین همسلاح و راهزنیچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی الفاگوتربیت کودکان وظیفه ای مهمن پر از تلخیماز تکامل تا مغز، از مغز تشش مرحله تکامل چشمحقیقت در علم، هرگز نهایی بیشتر کمردردها نیازی به واقعیت و مجازمحل درک احساسات روحانیکشف مکانیسم عصبی خوانش پدقیق ترین تصاویر از مغز اتلاش های جدید در ALSآیا یک، وجود دارددرمان جدید ای ال اس، توفرنقش نظریه تکامل در شناساانسانیت در هم تنیده و متصرژیم های غذایی و نقش مهم تکامل ساختار رگهای مغزی اجزای پر سلولی بدن انسان سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص ژنتیکی آتروفی های منابع انرژی از نفت و گاز اسکار، لگوی هوشمندضربه مغزی در تصادف رانندواکسن ایرانی کرونا تولیدحافظه و اطلاعات در کجاستبار بزرگ ایستادن بر دو پاگوشه بیماری اتوزومال رسسدو داروی جدید برای میاستمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتمرکز بر هدفآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرون آشفته ی تو و ظاهر خننقش ذهن و شناخت در حوادث ايا اراده آزاد توهم است یراز تغییرنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر نگاه ناظر هوشیار بفیلمی بسیار جالب از تغییاختلالات حرکتی در انسانسیب یکسان و دیدگاه های متهوش مصنوعی از عروسک تا کمتعامل انسان با هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار بازسازی اندام هاعقل مجادله گرورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت 78بحثی در مورد حقیقت فضا و گربه شرودینگر و تاثیر مشدیستونی قابل درمانمرکز خنده در کجای مغز استتو پیچیده ترین تکنولوژی آب زندگی است قسمت سومدرگیری مغزی در سندرم کوونقص های سیستمی ایمنیاینکه خانواده ات سالم بازمان چیستچرا ماشین باید نتایج را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموش کارها باهوش تر هسارتباط چاقی و کاهش قدرت بساخت شبکه عصبی با الفبای هوش مصنوعی، اتفاقات و تحثبت امواج الکتریکی در عصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نعماد الدین نسیمی قربانی یادگیری مهارت های جدید دحس و ادراک قسمت هشتاد و شبدون پیر فلکپیچیدگی های مغزی در درک زدانش، قفل ذهن را باز میکنمسمومیت دانش آموزان، قماتولید یا دریافت علمآزار دیگری، آزار خود استدستورالعمل مرکز کنترل بینه ناامیدی بلکه ارتقااکوییفلکسزندگی در سیاهچالهچراغ های متفاوت و نور یکستاثیر دوپامین و سروتونینفضا و ذهن بازارزش خود را چگونه میشناسسختی در بلند شدن از روی صهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنبع خواب و رویابه نقاش بنگرعدالت برای من یا برای همهکل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک قسمت سی و ششمبرخی ملاحظات در تشنج های پیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید آلزایمرمطالعه ای بیان میکند اهدتوهم تنهاییافتخار انسانذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغز ترجمه رخدادهای ابداع دی ان ای بزرگترین دزیست، مرز افق رویداد هستنظریه ی ریسمانتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز بار خود بکاه تا پرواز سردرد سکه ایهیچگاه از فشار و شکست نترجهان پر از چیزهای جادویی موجودات مقهور ژنها هستندبهبود حافظه پس از رخدادهسوالات پزشکیکنترل همجوشی هسته ای با هخلاصه ای از مطالب همایش مکنترل جاذبهخلاصه ای از درمان های جدیبرخی سلولهای عصبی در تلاپروتز عصبی برای تکلمداستانها و مفاهیمی اشتبامغز چگونه صداها را فیلتر توضیحات دکتر فاطمی در موالتهاب شریان تمپورالروی و منیزیم در تقویت استنوروفیبروماتوزابزار بقا از نخستین همانزبان ریشه هایی شناختی اسهمیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر عصاره تغلیظ شده گیقدرت عشقاز تکینگی تا مغز از مغز تشکل های متفاوت پروتئین ههستی ما پس از شروعی چگال جوانان وطنمکان زمان یا حافظه زمانبیماری وسواسکیهان خود را طراحی میکندخودآگاهی و هوشیاريبزرگترین درد از درون است آمارهای ارائه شده در سطح در آسمان هدیه های نادیدنمغز ایندگان چگونه استامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروح در جهانی دیگر استسفرنامه سفر به بم و جنوب چیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکتداوم مهم است نه سرعتلحظات خوش با کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تشادی، پاداش انجام وظیفهبیماری سلیاکویتامین کاجراحی هوشیار مغزماجرای عجیب گالیلهکارهایی بیش از طراحی و گپخدا بخشنده است پس تو هم بتفاوت ها را به رسمیت بشنادرمان های جدید سرطانآیا فراموشی حتمی استمغزهای کوچک بی احساسانرژی تاریکروشهای شناسایی قدرت شنواابزارهای بقای موجود زندهسلسله مباحث هوش مصنوعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی اکنون می توانترجمه فعالیت های عضله به من بی من، بهتر یاد میگیرماز تکامل تا مغز، از مغز تششمین کنگره بین المللی سحقیقت راستین انسان علم ببا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت و انعکاسمحل درک احساسات روحانی دکشف مکانیسمی پیچیده در بدل به دریا بزنتلاش های جدید در درمان فرآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان جدید سرطاننقش هورمون های تیروئید دانسانیت در برابر دیگرانرژیم ضد التهابینگاهی بر توانایی اجزاي بتکامل شناخت انسان با کشفاجزایی ناشناخته در شکل گسوخت هیدروژنی پاکهوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص آلزایمر سالها قبل منابع انرژی از نفت و گاز اساس انسان اندیشه و باور ضررهای مصرف شکر و قند بر واکسن اسپایکوژنحافظه ی هوش مصنوعیبار سنین ابزار هوشمندی اگوشت خواری یا گیاه خواریدو سوی واقعیتمخچه ابزاري که وظیفه آن فتمرکز بر امروزآیا خداباوری محصول تکاملدروغ نگو به خصوص به خودتنقش روی و منیزیم در سلامتايا اراده آزاد توهم است یراست دستی و چپ دستینبرو و انرژی مداومتاثیر نگاه و مشاهده ناظر فیروز نادریاختلالات صحبت کردن در انسیر آفرینش از روح تا مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتعداد کلی ذهن ها در جهان منبع هوشیاری کجاست قسمت اصفهان زیباعقل سالمورزش و میگرنحس و ادراک قسمت 82بحثی در مورد عملکرد لوب فگزیده ای از وبینار یا کنفدژا وو یا اشنا پنداریمرگ چیستتو آرامش و صلحیآب، زندگی است(قسمت پنجم)درگیری مغزی در سندرم کوونقص در تشخیص هیجانات عاماین، فقط راه توستزمان و مکان، ابعاد کیهان چرا مردم با زندگی میجنگنتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی همیشه هم بد نیستارتباط هوش ساختار مغز و ژساختن آیندههوش احساسیجلو رفتن یا عقبگردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خودعوامل موثر در پیدایش زبایادگیری هوش مصنوعی، عمیقحس و ادراک قسمت پنجمبدون بار گذشتهپیوند قلب خوک، به فرد دچادانش، یک انسان را ناسازگمسیر دشوار تکامل و ارتقاتولید پاک و فراوان انرژیآسيب میکروواسکولاریا آسدغدغه نتیجه ی نادانی استنه به اعداماکسی توسین و تکامل پیش ازندگی زمینی امروز بیش از نزاع ها بیهوده استتاثیر دپاکین بر بیماری مفضای قلب منبع نبوغ استاز فرد ایستا و متعصب بگذرسدسازی روش مناسب برای مقهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهان مرئی و نامرئیمنتظر نمان چیزی نور را بهبه نقاش بنگرعسل طبیعی موثر در کنترل بکلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت سیزدهمبرخی مرزهای اخلاق و علوم پیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید ای ال اسمعماری، هندسه ی قابل مشاتوهم جداییافراد آغاز حرکت خودشان رذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغز در فراموشی هاابزار هوش در حال ارتقا اززاویه نگاه ها یکسان نیستنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون گذاری و تکاملاز بحث های کنونی در ویروسسردرد عروقی میگرنهیپرپاراتیروئیدیسمجهان دارای برنامهمورد نادر همپوشانی دو بیبهداشت خوابپیامهای کاربرانبهداشت خواب، رمز حافظه ی سایتهای دیگرکندر در بیماریهای التهابخم شدن فضا-زمانبرخی سيناپسها طی تکامل و پرورش مغز مینیاتوری انسادخالت در ساختار ژنهامغز ناتوان از توجیه پیداتیوتیکسن داروی ضد جنونام اس و سرطانرویکردهای جدید ضایعات نخنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی مدرن در سطح سلهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاریک ترین بخش شبقسم به فقراز تکینگی تا مغز از مغز تشکل پنجم مادههشت توصیه برای کاستن از دجواب دانشمند سوال کننده مکانیک کوانتومی بی معنی بیماری کروتز فیلد جاکوبکیهانِ هوشیارِ در حال یاخودت را از اندیشه هایت حفبسیاری از مجرمان، خودشانآن چیزی که ما جریان زمان در آستانه ی موج پنجم کوویمغز ابزار بقای برتر مادیانفجار و توقف تکاملی نشاروح رهاییسفرنامه سفر به بم و جنوب چیزی شبیه نور تو نیستابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استتداخل مرزها و صفات با بینلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تشب سیاه سحر شودبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین کا و استخوانجراحی گردن همیشه برای دیماده ی تاریککاربرد روباتهای ريزنانوخدای رنگین کمانتفاوت های بین زن و مرد فقدرمان های رایج ام اسآیا ممکن است موش کور بی ممغز، فقط گیرندهانرژی تاریک که ما نمی توروشی برای بهبود هوش عاطفابزارهای بقای از نخستین سلطان جنگل یا صاحب ملکوتچگونه حافظه را قویتر کنیهوش مصنوعی از عروسک های بترجمه ی فعالیت های عضله بمننژیتاز تکامل تا مغز، از مغز تشعار و عملحقیقت غیر فیزیکیبا هر چیزی که نفس می کشد ممحدودیت چقدر موثر استکشف ارتباط جدیدی از ارتبدلایلی که نشان میدهد ما بتلاش های جدید در درمان سرآیا گذشته، امروز وآینده درمان جدید سرطاننقش هورمون زنانه استروژنانسان، گونه ای پر از تضادرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونگاهت را بلند کنتکامل، نتیجه ی برنامه ریاحیای بینایی نسبی یک بیمسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص ایدزمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از مغز، وزن را کمضررهای شکر بر سلامت مغزواکسن اسپایکوژن ضد کروناحافظه انسان و حافظه ی هوشباربر دیگران نباشگیلگمش باستانی کیستدولت یا گروهکمخچه تاثیر گذار بر حافظهتمساح حد واسط میان مغز کوآیا دلفین ها می تواند از دریای خدانقش روزه داری در سالم و جای نعمت من در زندگیمرجزخوانی هایی که امروز بچت جی پی تیتاثیر نگاه انسان بر رفتافیزیک مولکولها و ذرات در اختلالات عضلانی ژنتیکسیستم تخلیه ی مغز بینشی نهوش مصنوعی از عروسک تا کمتعذیه ی ذهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل بازخوردعقلانیت بدون تغییرورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک قسمت 87بحثی درباره هوش و تفاوتهگزارش یک مورد جالب لخته ودژاوو یا آشناپنداریمرگ و میر پنهانتو افق رویداد جهان هستیآتاکسیدرگیری اعصاب به علت میتونقطه ی رسیدن به قلهاینترنت بدون فیلتر ماهوازمان و گذر آن سریع استچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی و مسیر روحانیارتباط پیوسته ی جهانساختن آینده، بهترین روش هوش احساسیجلوتر را دیدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خودعوامل ایجاد لغت انسانی و یادگرفتن، آغاز حرکت است حس و ادراک قسمت پنجاهبدون زمان، ماده ای وجود نپیوند مدفوع در درمان بیمدائما بخوانمسئول صیانت از عقیده کیستولید اندام با چاپ سه بعدآسیب ها ناشی از آلودگی هوذهن ما از در هم شکستن منبنه به اعداماکسکاربازپین در درمان تشزندگی زودگذرنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر داروهای ضد التهاب قفس دور خود را بشکناز مخالفت بشنوسرنوشتهوشمندی کیهانجهان مشارکتیمنتظر زمان ایده آل نشوبه نادیدنی ایمان بیاورعشق به هفت مرتبه ی شناختیکلوزاپین داروی ضد جنونحس و ادراک قسمت ششمبرخی نکات از گاید لاین پرپیشرفت ذهن در خلاقیت استداروی جدید برای میاستنی معنی روزهتوهم جدایی و توهم علمافراد بی دلیل دوستدار تو رفلکس وتری با توضیح دکتر نوار مغز در تشخیص بیماری ابزار بقا از نخستین همانزاوسکا درمان گوشرنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون جنگلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسرطان کمیت گراییهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهان در حال نوسان و چرخشموسیقی نوهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهان در حال ایجاد و ارتقاموسیقی هنر مایع استبوزون هیگز چیستکندر علیه سرطانخونریزی مغز در سندرم کووبرداشت مغز ما از گذر زمانپرکاری تیروئیددر میان تاریکی و روشناییمغز و قلب در جنین موش مصنتیک و اختلال حرکتیامواجی که به وسیله ی ماشیرویا و واقعیتنورون های ردیاب حافظهابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی نوین نیازمند همیشه به آنچه داری، خوشنتاریکی من و تو و گرد و غباقضاوت ممنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تشکرگزار هر چیزی باش که داو هر کس تقوای خدا پیشه کنجواب سنگ اندازیمکانیزمهای دفاعی در براببیماری گیلن باره و بیمارکیست هیداتید مغزخودروهای هیدروژنیبسیاری از بیماری های جدیآنچه می دانم، آنچه را میخدر برابر حقایق جدیدمغز ابزار برتر بقاانفجار بزرگ پایان بوده اروزه داری متناوب، مغز را سفری به آغاز کیهاننکاتی در مورد تشنجابزار بقای موجود زنده از هندسه، نمایشی از حقیقتترقی واقعی یا شعار ترقیلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تشبیه سازی میلیون ها جهان بیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کا در سبزیجاتجستجوی متن و تصویر به صورماده ی خالیکاربرد روباتهای ريز، در خدایی که ساخته ی ذهن بشر تفاوت های تکاملی در مغز ودرمان های علامتی در ام اسآیا ما کالا هستیممغزتان را در جوانی سیم کشانرژی خلا ممکن استروشی جدید در درمان قطع نختکامل چشمابزارهای دفاعی و بقای موسم زنبور ، کلیدی برای وارنگاه من، نگاه تو و یا حقیهوش مصنوعی از عروسک های بترجمه ای ابتدایی از اسرامنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکامل تا مغز، از مغز تصبور باشحقیقت غیر قابل شناختبا آتش، بازی نکن و بعد از محدودیت های حافظه و حافظکشف جمجمه ای درکوه ایرهودنیا فریب و سرگرمیتلاش های جدید شرکت نورالآیا پیدایش مغز از روی تصادرمان دارویی سرطان رحم بنقش ویتامین K در ترمیم اسانعطاف پذیری مکانیسمی علرژیم غذایی سالم و ضد التهچالش هوشیاری و اینکه چرا تکثیر سلول در برابر توقف ALS نگاهی کامل بر بیماری واحیای بینایی نسبی یک بیمسی و سه پل اصفهانهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویر خورشید یا خود خورشمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از نظریه ی تکامل ضعیف و قویواکسن دیگر کرونا ساخته شحباب های کیهانی تو در توبارداری بدون رحمگیاه بی عقل به سوی نور میدوچرخه در کاهش دردهای کممخاطب قرار دادن مردم، کاتنفس هوازی و میتوکندریآیا دلفین ها میتوانند بادرک فرد دیگر و رفتارهای انقش رژیم غذایی بر رشد و اای همه ی وجود منرحم مصنوعیچت جی پی تیتاثیر نگاه انسان بر رفتافیزیک هوشیاریاختراع جدید اینترنت کوانسیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل در هم تنیدگی و جهانی عقیده ی بی عملورزش در کمر دردحس و ادراک قسمت چهلبحثی درباره هوش و تفاوتهگشایش دروازه جدیدی از طردگرگونی های نژادی و تغییمرگ و میر بسیار بالای ناشتو انسانی و انسان، شایستآتاکسی فریدریشدرب بسته با غیر خود باز منقطه ای بود و دگر هیچ نبوایندرالزمان و صبرچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی آرمانارتباط انسانی، محدود به ساختار فراکتال وجود و ذههوش بشری تهدید برای بشریجمجمه انسان های اولیهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد بی موردعواملی که برای ظهور لغت ایادآوری خواب و رویاحس و ادراک قسمت پنجاه و یبر کسی اعتماد نکن مگر اینپیوند مغز و سر و چالشهای دارچینمسئولیت جدیدتولید سلولهای جنسی از سلآسیب روانی شبکه های اجتمذهن چند جانبه نیازمند نگنه بدبخت بلکه ناداناگر فقط مردم میفهمیدند کزندگی سلول در بدن، جدای انزاع بین علم و نادانی رو تاثیر داروی ضد تشنج سدیم قفس ذهناز نخستین همانند سازها تسریع دویدن مهم نیستهوشیاری و وجودجهان معنامنحنی که ارتباط بین معرفبه هلال بنگرعشق درونی به یگانگی خلقتکلید نزدیک و نگاه تو بر فحس و ادراک قسمت شصت و هشتبرخی نرمش ها برای درد زانپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی جدید برای کاهش وزنمعاینه قبل از نوار عصب و توهم جسمافزایش قدرت ادراکات و حسرفتار مانند بردهنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقا از نخستین همانزبان فرایند تکاملی برای نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون جنگلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسرعت فکر کردن چگونه است