دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ما با کمک مغز خود مختاريم یا محکوم قوانین طبیعت

ما با کمک مغز خود، مختاريم یا محکوم قوانین طبیعت؟

مغز ، انسان واسطه ای است که اطلاعات را از فراتر به فروتر منتقل میکند. شاید درک این حقیقت با برداشت های امروز- که مغز را فرمانده انسان میداند- در تضاد باشد.

در مقاله ای با نام سرعت تفکردر همین کانال به این مبحث پرداختیم که ما آغاز حرکت خود را قبل از شروع واکنش در مغز، درک مي کنيم

( .......
جای شگفتی است که افراد معمولاً آغاز حرکت خودشان را ۷۵ تا ۱۰۰ میلی ثانیه پیش از زمان رخ دادن واقعی آن، تصور می کنند.(تصور سریع بودن کاذب!! )این تفاوت، نمی تواند به علت زمان مربوط به حرکت فرامین از مغز تا ماهیچه ها باشد (که در حدود ۱۶ تا ۲۵ میلی ثانیه است). معلوم نیست که این درک نادرست، چرا حس می شود.

شاید علت آن، ایجاد واکنش در عصب های بسیار نزدیک به عصب های حسی و شنوایی است، حتی پیش از آنکه این پیام نهایتا به اندام واکنش دهنده برسد.

واکنش آغاز شده است، نقشه شما عملی شده است و این عملی شدن، هدف بزرگ شماست! و نتیجه نهایی آن، یعنی حرکت پاها شاید انجام بشود یا نه. و انجام شدن آن وابسته به سلامت عصب های حرکتی دیگری است که بعد از مغز قرار دارد.

من و شما در پاها نيستيم. همين که مغز برنامه خود را عملی کند منجر به احساس رضایت شما می شود چه اندام و پا حرکت کند یا نه. من و تو در پاها نیستیم و حتی در مغز هم نیستیم ولی مغز، گام اول در احساس من و توی مادی است.

این نتیجه و سایر یافته ها، پرسش های مهمی را درباره برنامه ریزی و کنترل اقدامات ما ارائه می دهد. در مجموع آنکه هر چند ممکنست تعیین “سرعت فکر” هرگز ممکن نباشد، ولی آنالیز کردن زمان لازم برای برنامه ریزی و تکمیل اقدامات، بینش مهمی را به دست می دهد، که سیستم عصبی تا چه میزان در تکمیل این فرآیندها کارآیی دارد.

@salmanfatemi

http://earthsky.org/human-world/what-is-the-speed-of-thought)

این درک زودتر از حرکت، نشان دهنده آغازی پیش از حرکات عصبی در مغز است و نشان دهنده منبعی است که پیش از شروع حرکات در مغز، پیام را دسته بندی و آماده می کند و به مغز مخابره می نماید.

مغز دستگاه فاکسی است که اکنون پیام را از پشت سیمها به شنونده جلوي خود منتقل میکند(با سرعتی بسیار بیشتر از حتی سرعت انتقال عصبی).

این خیلی هم با یافته های جدید فیزیک کوانتوم در مورد همبستگی و انتقال اطلاعات با سرعتی بسیار سریعتر از سرعت نور، عجیب نیست!

ذرات کوانتومی که سازنده کیهان ما هستند، منتظر ارتباطات لاکپشتي یافته های ماکروسکوپي ما در عالم ماده نمی مانند. اگر مقهور کندی های زمان هستیم، این به دلیل بسته شدن ما در صندوق عالم مادی تنگی است که راههایش طولانی و زمان هایش کند است و این کندی است که ما را در میان حافظه ای کوتاه مدت- که به دور نمی اندیشد- گرفتار میکند.

ولی حقیقت کیهان ما و همه هستی، چیز دیگری است.

صندوق ها را باید شکست و از پس حافظه ای- که عادت دارد کوتاه مدت باشد- فراتر را هم باید دید و در پس گرفتاری ها و ناکامي های دنیا- که ویژگی تنگنای زندان دنیاست- بازتر و روشن تر باید دید.

همبستگی کوانتومی

نظریه ای در مکانیک کوانتوم هست- که می گوید معلومات از بخشی به بخش دیگر با سرعتی میلیون ها بار بالاتر از سرعت نور، حرکت میکند.

تصور کنیم منبع نوری هست که دو شعاع نور را صادر میکند و در یکی از آنها الکترون ها در جهت عقربه های ساعت و در دیگری بر عکس عقربه های ساعت می چرخند و پرتويي را- که در آن الکترون ها در جهت عقربه های ساعت می چرخند- انتخاب کرده ايم تا آزمایش زیر را انجام دهیم: آن را به دو پرتوی جداگانه تبدیل کنیم و ببینم رویارویی چرخش الکترون ها در هر پرتو چگونه است... و شگفت انگیز است که یکی از آنها در جهت عقربه های ساعت و دیگری بر خلاف جهت آن است!

اگر منبع مورد استفاده، در جهت عقربه های ساعت است، چگونه چنین چيزي رخ داده است؟ دانشمندان مکانیک کوانتوم، تفسیر کرده اند که اتصالهایی کوانتومی بین این دو پرتو هست، پس وقتی یکی از آنها برگزیند، در جهت عقربه های ساعت حرکت کند نامه ای به پرتوی دیگر میدهد تا عکس آن حرکت کند.(این ارسال پیام، به صورتی ناگهانی به پرتوی دوم میرسد و فاصله ای بین آنها نیست یعنی سرعت انتقال، بسيار بیشتر از سرعت نور است!)

ولی این، با نظریه نسبیت- که وجود چیزی با سرعت بالاتر از سرعت نور را نفي میکند- در تعارض است و تفسیر اینشتاین از این آزمون، آن بود که الکترون ها معلوماتی دارند يعني هر پرتو میداند چگونه خواهد چرخید و هیچ رساله و نامه ای وجود ندارد زیرا او این اندیشه را- که کیهان کور و نابیناست- رد می کرد.

کدامشان حق می گفت؟
آزمایشات جان بیل ثابت کرد همبستگی کوانتومی، حقیقی است و فقط در سطح الکترون ها نیست بلکه نور، همان خاصیت را دارد.

@salmanfatemi

تکنولوژی فعلی که چرخش الکترون را اندازه می گیرد باید در یک سطح (اگر الکترون بر عکس عقربه های ساعت مي چرخید یا به صورت افقی یا عمودی میچرخید) اندازه گيري کن
د. و شگفت انگیز آن است که الکترون، سطحي را انتخاب میکرد که در آن در هر بار دستگاهی گذاشته شده بود. پس ایا امکان ندارد الکترون به روشی چرخش خود را انتخاب کرده باشد که نتوان آن را رصد کرد؟ ولي الکترون، آن را انتخاب نکرد زیرا ما نتوانستیم این حرکت را رصد کنیم. (الکترون ، مسیرهای مختلفی را میتواند انتخاب کند و آنچه حرکت الکترون را معنی میدهد اندازه گیری و نوع نگاه ماست. سرعت حرکات الکترون، و سرعت انتخاب های آن، نزدیک به بی نهایت است و با توجه به نوع رصد و نگاه ما میتواند ناگهان و در همان لحظه تغییر کند. پیوند میان نگاه ما و تغییر ناگهانی همه هستی در همان لحظه!!

ماییم که با معرفت و شناخت خود، در میان میلیون ها حرکت ممکن برای ذرات کوانتومی یکی را بر برمی گزینیم!
شبحی پر از انواع حرکات، موجود است و در این گرداب حرکات در همه جهت ها، ماییم که به یکی معنی می دهيم!)

این، یعنی ادراک انسان در رفتار اشیا موثر است، بلکه ادراک انسان طبیعت را وادار به انتخاب رفتاري می کند که می توانیم آن را اندازه بگیریم.
.
طبیعت فقط برای ما آفریده نشده است، بلکه ادراک ما آن را وادار به انتخاب رفتاري مشخص میکند که بتوانیم آن را بفهمیم.

https://www.facebook.com/groups/237884766980082/permalink/277272293041329/

قضیه بل توسط فیزیکدان ایرلندی به نام جان استوارت بل (۱۹۹۰-۱۹۲۸) بعنوان ابزاری برای آزمودن پیوستگی ذرات از طریق درهم تنیدگی کوانتومیطراحی شد. بر طبق این قضیه، هیچ نظریۀ متغیر پنهانی نمی تواند از پس ِ تمامی پیش بینی های مکانیک کوانتومی بر آید. بل این قضیه را با ایجاد نامعادلات بل تایید کرد؛ آزمایش ها حاکی از آن است که نامعادلات بل در سیستم فیزیک کوانتومی نقض می شوند. لذا باید برخی مفاد نظریه متغیرهای پنهان محلی اشتباه باشند.

در شرایطی که شما دو ذره با نام های A و B دارید و ذره ها در اثر درهم تنیدگی کوانتومی به یکدیگر وصل شدهاند، ویژگیهای A و B پیوندی با هم خواهند داشت. برای مثال، شاید اسپین(چرخش) ذره A معادل یک دوم و اسپین ذره B معادل منفی یک دوم باشد و یا بالعکس. فیزیک کوانتومی به ما می گوید که تا زمانیکه که اندازه گیری صورت نگرفته باشد، این ذرات در حالات احتمالی منطبق بر هم و روی هم قرار می گیرند. اسپین ذره A معادل ۱/۲ و ۱/۲- است. به مقاله ما در خصوص گربه شرودینگر نگاهی بیندازید تا بینش تان قدری افزایش یابد. این مثال ویژه با ذرات A و B، شکل متفاوتی از آزمایش فکری اینشتین-پودولسکی-روزن به نام پارادوکس EPR میباشد.

با این حال، به محض اینکه اسپین A را اندازه گیری کنید، یقیناً مقدار ذره B را بدون نیاز به اندازه گیری مستقیم آن خواهید فهمید. برای مثال، اگر مقدار ذره A برابر با ۱/۲ باشد، مقدار ذره B باید ۱/۲- باشد و بالعکس. معمایی که قضیه بل دارد این است که این اطلاعات چگونه از ذره A به ذره B انتقال می یابد. جان استوارت بل قضیه بل را در مقاله سال ۱۹۶۴ خود موسوم به “بررسی پارادوکس اینشتین-پودولسکی-روزن” مطرح کرد

https://bigbangpage.com/…/%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%…/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغزهای کوچک بی احساسآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنشاء کوانتومی هوشیاری اتازه های اسکیزوفرنی(جنواولین تصویر در تاریخ از سناتوانی از درمان برخی ویحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی به شناسایی کاادامه بحث تکامل چشمديدن با چشم بسته در خواب اصول سلامت کمرژن همه چیز نیستذهن چند جانبه نیازمند نگبرخی ملاحظات در تشنج های کتاب طبیعت در قالب هندسهقلب روباتیکزبان نیاز تکاملی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسشگفتی های زنبور عسلنقش ویتامین K در ترمیم اسآیا احتمال دارد رویا از آمیگرن سردردی ژنتیکی که بترکیب آمار و ژنتیکاین پیوند نه با مغز بلکه نرمش های مفید در سرگیجهحافظه ی هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت دهمارتباط از بالا به پایین مدانشمندان یک فرضیه رادیکبنی عباس، ننگی بر تاریخکلرال هیدرات برای خوابانرمز و رازهای ارتباط غیر کبرخی سلولهای عصبی در تلاگل درون گلدانقدرت و شناخت حقیقتسفر نامه سفر به بم و جنوب تکامل مداومشباهت کیهان و مغزنقش رژیم غذایی بر رشد و اآب زندگی است قسمت چهارمما با کمک مغز خود مختاريمتصویر خورشید یا خود خورشایرادهای موجود در خلقت بچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 87هیچ وقت خودت را محدود به از نخستین همانند سازها تداروی جدید ALSبه زیر پای خود نگاه نکن بکودک هشت ساله لازم است آدرویاهای پر رمز و حیرتی دربسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای لبخند بزن شاید صبح فردا زسلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل، نتیجه ی برنامه ریضررهای شکر بر سلامت مغزنقطه بی بازگشتآزار دیگری، آزار خود استمبانی ذهنی سیاه و سفیدتغییر دادن ژنها آیا روزی ابتذال با شعار دیننظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاه و یهرچیز با یک تاب تبدیل به از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج توپیراماتبیماری آلزایمر، استیل کوروش هایی ساده برای کاهش اتفاوت های زبانی سرمنشا تپول و عقیدهمنابع انرژي پاک سرچشمه حسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاعلم و روحنهایت معرفت و شناخت درک عافتخار انسانمدیون خود ناموجودهمیشه داناتر از ما وجود دجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و هشتویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتهبیوگرافیرژیم های غذایی و نقش مهم مطالبه ی حق خودتلاشی جدید در درمان ام اسپیر شدن حتمی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وعید نوروز مبارکنوبت کودکانالگوبرداری از طبیعتمراحل ارتقای پله پله کیههنر حفظ گرهجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتیواقعیت و مجازدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز- از مغز باور و کیهان شناسیرجزخوانی هایی که امروز بساختن آیندهمغز مادران و کودکان در زمتنهاییپروتز چشممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر داروی ضد تشنج سدیم غم بی پایاننکاتی در مورد تشنججهانی در ذهنانواع سکته های مغزیهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزارهای بقای موجود زندهخدا موجود استواکسن دیگری ضد کرونا از ددرها بسته نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تبحثی جالب درباره محدودیتفیزیکدانان ماشینی برای تزمان واقعیت است یا توهمتو باید نیکان را به دست بسرگیجه از شایعترین اختلامغز ایندگان چگونه استآنچه ناشناخته است باید شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه محدود و تک جانبه، مشجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی از عروسک بازی اجزایی ناشناخته در شکل گدلایلی که نشان میدهد ما باستفاده از سلول های بنیاوزن حقیقی معرفت و شناختدرگیری مغز در بیماران مببخش دیگری در وجود انسان هکیهان خود را طراحی میکندفرد موفقزندان ذهنیتوهم فضای خالی یا توهم فضشناخت و معرفت، و نقش آن دشناخت حقیقت یا آرزوهای گمغز، فقط گیرندهآیا همه جنایت ها نتیجه بیمهمان ناخواندهتازه های بیماری پارکینسواولین دارو برای آتاکسی فناتوانی در شناسایی چهره حقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی در کامپیوترهااداراوون تنها داروی تاییدی متیل فومارات(زادیوا)(اضطراب و ترسژن هوش و ساختارهای حیاتی ذهن هوشیار در پس ماده ی مبرخی مرزهای اخلاق و علوم کتاب، سفری به تاریخقلب را نشکنزبان و کلمه حتی برای کسانتوسعه برخی شغل ها با هوش شانس یا نتیجه ی تلاشنقش ژنتیک در درمان اختلاآیا برای تولید مثل همیشه میگرن شدید قابل درمان استرکیب حیوان و انساناین اندوه چیستنرمش های موثر در کمردردحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش عاطفی قسمت دومارتباط بین هوش طبیعی و هودانشمندان ژنی از مغز انسبه قفس های سیاهت ننازکمالگرایی دشمن پیشرفترمز پیشرفت تواضع است نه طبرخی سيناپسها طی تکامل و گل زندگیقدرت کنترل خودسفر به مریخ در 39 روزتکامل چشمشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش رژیم غذایی در رشد و اآب زندگی است قسمت هفتمما بخشی از این جهان مرتبطتصویر در هم تنیدگی کوانتایستادن در برابر آزادی بنزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت چهلهیچ کاری نکردن به معنی چیاز نخستین همانند سازها تداروی جدید s3 در درمان ام به سخن توجه کن نه گویندهکودک ایرانی که هوش او از رویای شفافبشکه ای که ته نداره پر نمگاهی لازم است برای فهم و لحظات خوش با کودکانسلام تا روشناییتکثیر سلول در برابر توقف طلوع و حقیقتنمیتوان با بیرون انداختنآسيب میکروواسکولاریا آسمباحث مهم حس و ادراکتغییر زودتر اتصالات مغزیابداع دی ان ای بزرگترین دهفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاه و دهز ذره، یک دنیاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدارویی خلط آوربیماری الزایمرروش جدید تولید برقتفاوت ایستایی و تکاپوپوست ساعتی مستقل از مغز دمنابع انرژی از نفت و گاز سوخت هیدروژنی پاکتاثیر ویتامین دی بر بیماعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنهایت در بی نهایتافراد آغاز حرکت خودشان رمدیریت اینترنت بر جنگهمیشه راهی هستجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و دوویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنبیوگرافیرژیم های غذایی و نقش مهم سیاره ابلهانمطالبی در مورد تشنجتمایل زیاد به خوردن بستنپیشینیان انسان از هفت میمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر گیاه خواری بر رشد وعامل کلیدی در کنترل کارآنور درونالتهاب شریان تمپورالمرز مرگ و زندگی کجاستهنر رها شدن از وابستگیجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و یواقعیت و انعکاسدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز- از مغز باید از انسان ترسیدرحم مصنوعیساختار فراکتال وجود و ذهمغز چون ابزار هوش است دلیتنهایی رمز نوآوری استپروتز عصبی برای تکلممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر مغزغیرقابل دیدن کردن مادهچگونه مولکول های دی ان ایجهان، تصادفی نیستانگشت ماشه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزارهای بقای از نخستین خدا نور آسمان ها و زمین اواکسن سرطاندرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکامل تا مغز، از مغز تبحثی در مورد نقش ویتامين فاکسیبتزمان پلانکتو تغییر و تحولیسرگردانیمغز ابزار بقای برتر مادیآنچه واقعیت تصور میکنیم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه انسان محدود به ادراجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی از عروسک بازی احیای بینایی نسبی یک بیمدنیای شگفت انگیز کوانتوماستفاده از سلول های بنیاوزوز گوشدرگیری مغزی در سندرم کووبخشیدن دیگران یعنی آرامشکیهانِ هوشیارِ در حال یافرد یا اندیشهزونیسومایدتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)توهم چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛مغزتان را در جوانی سیم کشآیا هوش مصنوعی می تواند نمهندسی ژنتیک در حال تلاش تازه های درمان ام اساولین دروغنادیدنی ها واقعی هستندحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحادب برخورد با دیگراندین اجباریاطلاع رسانی اینترنتیژن یا نقشه توسعه مغز و نقذهن تو همیشه به چیزی اعتقبرخی نکات از گاید لاین پرکتابخانهقوی تر باشزبان و بیان نتیجه ساختماتوصیه های سازمان بهداشت شانس یا تلاشنقش گرمایش آب و هوا در همآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمیدان مغناطيسي زمین بشر ترازودوناین ایده که ذرات سیاهچالنرمشهای مهم برای تقویت عحباب های کیهانی تو در توهوش عاطفی قسمت سومارتباط شگفت مغز انسان و فدانشمندان پاسخ کوانتومی به مغز خزندگان خودت اجازکمردردرمز بقای جهش ژنتیکیبرداشت مغز ما از گذر زمانگلوله ی ساچمه ایقدرت انسان در نگاه به ابعسفر تجهیزات ناسا به مریخ تکامل و ارتقای نگاه تا عمشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش زنجبیل در جلوگیری از آب زندگی است قسمت اولما تحت کنترل ژنها هستیم یتصویر زیبا از سلولاکنون را با همه ی نقص هاینزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت چهل و هفتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاز نشانه ها و آثار درک شدداروی جدید میاستنی گراویبوزون هیگز چیستکودکان میتوانند ناقل بی روان سالمبشریت از یک پدر و مادر نیگاهی مغز بزرگ چالش استلرزش ناشی از اسیب به عصبسلاح و راهزنیتأثیر نیکوتین سیگار بر مطلای سیاهنمیتوان بر سیاه سیاه نوشآسیب ها ناشی از آلودگی هومبتکران خودشکوفاتغییر عمودی سر انسان از پابزار هوش در حال ارتقا ازهفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و سهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتبابیماری ای شبیه آلزایمر و روش صحبت کردن در حال تکاممسمومیت دانش آموزان، قماتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپوشاندن خود از نورمنابع انرژی از نفت و گاز سودمندی موجودات ابزی بر تاثیر ویروس کرونا بر مغز علم به ما کمک میکند تا مونهادینه سازی فرهنگ اختلاافراد بی دلیل دوستدار تو مداخله ی زیانبار انسانهمیشه عسل با موم بخوریمجهل مقدسابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و ششویتامین کااز تکینگی تا مغز از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویبیان ژن های اسکیزوفرنی درژیم ضد التهابیسیر آفرینش از روح تا مغز مطالعه ای بیان میکند اهدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیشرفت های جدید علوم اعصمنابع جدید انرژیتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت همیشه خوب نیستنورون هاي مصنوعی می توانامواجی که به وسیله ی ماشیمرز بین انسان و حیوان کجاهنر، پر کردن است نه فحش دجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطواقعیت خلا و وجود و درک مدرمان تومورهای مغزی با ااز تکینگی تا مغز- از مغزتبابا زود بیارحم مصنوعیساختار شبکه های مغزی ثابمغز چگونه صداها را فیلتر تنبیه چقدر موثر استپرورش مغز مینیاتوری انسامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکغرور و علمچگونه میتوان با قانون جنجهش های ژنتیکی مفید در ساانگشت نگاری مغز نشان میدهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزارهای دفاعی و بقای موخدا بخشنده است پس تو هم بواکسن سرطاندروغ نگو به خصوص به خودتاز روده تا مغزبحثی در مورد نقش کلسیم و فاجعه ی جهل مقدسزمان به چه دلیل ایجاد میشتو جهانی هستی که خودش را سربازان ما محققا غلبه می مغز ابزار برتر بقاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان باشنگاه از بیرون مجموعهجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی از عروسک بازی احیای بینایی نسبی یک بیمدنیایی پر از سیاهچاله استیفن هاوکینگ در مورد هوسواس، بیماری استدرگیری مغزی در سندرم کووبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکیست هیداتید مغزفرد حساس از نظر عاطفی و بزونا به وسیله ویروس ابله فردا را نمیدانیمزیباترین چیز در پیر شدنتوهم و خیالشناسایی تاریخچه ی تکاملیمغزتان را در جوانی سیمکشآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمهربانی، شرط موفقیتتبدیل پلاستیک به کربن و ساولین سلول مصنوعینادانی در قرن بیست و یکم،حقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی در خدمت خلق وحادراک ما درک ارتعاشی است دین، اجباری نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چژن ضد آلزایمرذهن خود را مشغول هماهنگیبرخی نرمش ها برای زانوکجای مغز مسئول پردازش تجقیچی ژنتیکیزبان و بیان، در سایه پیشرتوصیه های غیر دارویی در سشاهکار قرننقش پیش زمینه ها و اراده آیا تکامل و تغییرات ژنتیمیدان های مغناطیسی قابل تراشه ی هوش مصنوعی در مغزاین ابتدای تناقض هاستچرا ماشین باید نتایج را پحباب هایی تو در توهوش عاطفی قسمت ششمارتباط شگفت انگیز مغز اندانشمندان اولین سلول مصنبه نقاش بنگرکمردرد ناشی از تنگی کانارمز جهانبررسي علل احتمالي تغيير گلوئونقدرت ذهنسفر دشوار اکتشافتکامل و ریشه ی مشترک خلقتشجاعت و ترسنقش زبان در سلطه و قدرت اآب زندگی است قسمت دوممانند آب باشتصویر زیبای اصفهاناکوییفلکسنزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت چهل و هشتهیچ کس حقیقت را درون مغز از نظر علم اعصاب یا نرووسداروی جدید آلزایمربوزون هیگز جهان را از متلکودکان خود را مشابه خود تروبات ها قول میدهندبعد پنجمگذر زمان کاملا وابسته به لرزش عضله یا فاسیکولاسیوسلسله مباحث هوش مصنوعیتأثیر نگاه انسان بر رفتاطوفان فقر و گرسنگی و بی سنمایش تک نفرهآسیب روانی شبکه های اجتممجموعه های پر سلولی بدن متغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شهزینه سنگین انسان در ازااز تکینگی تا مغز از مغز تدخالت در ساختار ژنهابیماری ای شبیه ام اس مولتروشهای نو در درمان دیسک بمسیر دشوار تکامل و ارتقاتفاوتهای جنسیتی راهی براپیموزایدمنابع انرژی از نفت و گاز سی و سه پل اصفهانتاثیر ژنها بر اختلالات خعلم بدون توقفچهار میلیارد سال تکامل بافزایش قدرت ادراکات و حسمدارک ژنتیکی چگونه انسانهمیشه، آنطور نیست که هستجهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک سی و هفتمویتامین کا و استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل بیان حقیقترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وسیستم تعادلی بدنمعماری، هندسه ی قابل مشاتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیشرفت در عقل است یا ظواهمناطق خاص زبان در مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کن خوب حرف بزنینورون های ردیاب حافظهامیوتروفیک لترال اسکلرومرز جدید جستجو و اکتشاف، هوموارکتوس ها ممکن است دجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريوالزارتان داروی ضد فشار درمان تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز باد و موجرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرسادیسم یا لذت از آزار دادمغز ناتوان از توجیه پیداتهدیدهای هوش مصنوعیپرکاری تیروئیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکغربال در زندگیچگونه مغز پیش انسان یا همجهش های ژنتیکی غیر تصادفانتقال ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی ابعاد و نیازهای تکاملیخدای رنگین کمانواکسن ضد اعتیاددریای خدابحثی در مورد حقیقت فضا و فاصله ها در مکانیک کوانتزمان شگفت انگیزتو جدای از کیهان نیستیسردرد میگرنمغز از بسیاری حقایق می گرآنها نمیخواهند دیگران رامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان جدید از چه زمانی پانگاه از دور و نگاه از نزدجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی احساس گذر سریعتر زماندنیا، هیچ استاستیفن هاوکینگ در تفسیر یک پیام منفرد نورون مغزی درگیری اعصاب به علت میتوبدون پیر فلککیست کلوئید بطن سومبدون زمان، ماده ای وجود نکاهش مرگ و میر ناشی از ابفرزندان زمان خودزیباترین چیز در افزایش ستوهم وجودشناسایی سلول های ایمنی امغط یک گیرنده استآیا هوش ارثی دریافتی از پموفقیت هوش مصنوعی در امتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی اوکرلیزوماب داروی جدید شنازوکلسینحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی درمانگر کامپیادغام میان گونه های مختلدیوار همه اش توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد مژنها نقشه ایجاد ابزار هوذهن سالمبرخی نرمش های گردنکرونا چه بر سر مغز می آورقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزبان و تکلم برخی بیماریهتوصیه هایی در مصرف ماهیشاهکار شش گوشنقش آتش در رسیدن انسان بهآیا جنین انسان، هوشمندی میدان های کوانتومی خلاتراشه ی بیولوژِیکاینکه به خاطرخودت زندگی چرا مغز انسان سه هزار سالحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش عاطفی بیشتر در زنانارتباط شگفت انگیز مغز اندانشمندان تغییر میدان مغبه نقاش بنگرکمردرد و علل آنرمز جهان خاصیت فراکتالبررسی و اپروچ جدید بر بیمگمان میکنی جرمی کوچکی در قدرت عشقسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل ابزار هوش ، راه پر شرکت نورالینک ویدیویی ازنقش زبان در سلطه و قدرت اآب زندگی است قسمت سومماه رجبتصویربرداری فضاپیمای آماکسی توسین و تکامل پیش انسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهل و دومهیچ اندر هیچاز نظر علم اعصاب اراده آزداروی جدید ای ال اسبی نهایت در میان مرزهاکودکان را برای راه آماده روبات های ریز در درمان بیبعد از کروناگذشته را دفن کنلزوم سازگاری قانون مجازاسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتئوری تکامل امروز در درمطوفان زیباییچند نرمش مفید برای کمردرآسیب عصب پا به دنبال اعتیمحل درک احساسات روحانیتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و چههزاران سال چشم های بینا واز تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردبیماری اسپینال ماسکولار روشهای شناسایی قدرت شنوامسئول صیانت از عقیده کیستقلید مرحله ای نسبتا پیشپیموزایدمنابع انرژی از نفت و گاز سیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر کلام در آیات کلام بعلم در حال توسعهچهار ساعت پس از کشتار خوکافزایش مرگ و میر سندرم کومروری بر تشنج و درمان هایهمکاری یا رقابتجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت پنجاه و ویتامین کا در سبزیجاتاز تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر بیداری و خواب کدام بهتر ارژیم غذایی ضد التهابیسیستم دفاعی بدن علیه مغز معنی روزهتمدن بشری و مغز اخلاقیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کردن به نعمتنوروپلاستیسیتی چیستامید نیکو داشته باش تا آنمرزهای حقیقی یا مرزهای تهورمون شیرساز یا پرولاکتجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز، از مغز باد غرور و سر پر از نخوت ورساناها و ابر رساناها و عسازگاری با محیط بین اجزامغز و قلب در جنین موش مصنتو یک معجزه ایپرتوهای صادر شده از سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر درجه حرارت بر عملکمقالاتچگونه هموساپينس بر زمین جهش تمدنی عجیب و شگفت انساندوه در دنیا استهوش مصنوعی از عروسک بازی ابعاد اضافه ی کیهانخدایی که ساخته ی ذهن بشر واکسن علیه سرطاندرک فرد دیگر و رفتارهای ابحثی در مورد عملکرد لوب ففاصله ی همیشگی تصویر ساززنان باهوش ترتو دی ان ای خاص ميتوکندريسردرد میگرن در کودکانمغز به تنهایی برای فرهنگ آنژیوگرافی از مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر رو ح و روان بر جسمانسان خطرناکترین موجودنگاه از درون مجموعه با نگجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی احساسات کاذبدندان ها را مسواک بزنید تاستخوان های کشف شده، ممکیک پیشنهاد خوب برای آسان درختان چگونه بر تشکیل اببرنامه و ساختار پیچیده مکاهش التهاب ناشی از بیمافرضیه ای جدید توضیح میدهزیر فشار کووید چه باید کرتوهم وجودشواهدی از نوع جدیدی از حانفرت، اسیب به خود استآیا هوش سریعی که بدون احسموفقیت در تفکر استتبدیل سلولهای محافط به سايندگان چگونه خواهند دیدنباید صبر کرد آتش را بعد حل مشکلهوش مصنوعی درخدمت خلق وحادغام دو حیطه علوم مغز و دید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد مژنها ، مغز و ارادهذهت را روی چیزهای مفید متبرخی یونها و مولکول های مکریستال هاقانون مندی نقشه ژنتیکی مزبان و شناخت حقیقت قسمت چتوضیحی ساده در مورد هوش مشاید گوشی و چشمی، آماده شنقش انتخاب از طرف محیط، نآیا جهان ذهن و افکار ما ممیدان بنیادین اطلاعاتتربیت کودکان وظیفه ای مهاینکه خانواده ات سالم باچرا مغزهای ما ارتقا یافت حریص نباشهوش عاطفی در زنان بیشتر اارتباط غیرکلامی بین انسادانشمندان روش هاي جدیدی به نادیدنی ایمان بیاورکمردرد با پوشیدن کفش منارنگ کردن، حقیقت نیستبررسی ژنها در تشخیص بیماگنجینه ای به نام ویتامین قضاوت ممنوعسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل تکنولوژیشربت ضد خلطنقش سجده بر عملکرد مغزآب، زندگی است(قسمت پنجم)ماپروتیلینتصور از زمان و مکاناگر فقط مردم میفهمیدند کنسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سومهیچگاه از فشار و شکست نتراز نظر علم اعصاب اراده آزداروی جدید برای میاستنی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرکوری گذرای ناشی از موبایروبات کیانبعد از کروناگریه ی ابر، رمز طراوت باغلزوم سازگاری قانون مجازاسم زنبور ، کلیدی برای وارتئوری تکامل در پیشگیری و طولانی ترین شبچند جهانیآسانی موفقیتمحل درک احساسات روحانی دهم نوع خواری در میان پیشیتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و یکهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تدر محل کار ارزش خودت را ببیماری اضطراب عمومیروشی برای بهبود هوش عاطفمسئولیت جدیدتقلید از روی طبیعتپیچیدگی های مغزمگسمنابع انرژی از نفت و گاز سینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر کپسول نوروهرب بر نعلم راهی برای اندیشیدن انون و القلمافزایش سرعت پیشرفت علوم مرکز هوشیاری، روح یا بدن همانند سازی در انسانجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت بیست و پویتامین بی 12 در درمان درداز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آبیست تمرین ساده برای جلورژیم غذایی ضد دردسکوت و نیستیمعادله ها فقط بخش خسته کنتمدن زیر آبپیشرفتی مستقل از ابزار همنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت بد را ترک کننوروز یا روز پایانیامید نجاتمزایای شکلات تلخ برای سلهوش فوق العاده، هر فرد اسجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از خودت را از اندیشه هایت حفواکنش به حس جدیددرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز، از مغز بار بزرگ ایستادن بر دو پارشته نوروایمونولوژی و نقستم با شعار قانون بدترین مغز و اخلاقتو یک جهان در مغز خودت هسپرتوزایی از جسم سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه هوشیاری خود را توسجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوه دردی را دوا نمیکندهوش مصنوعی از عروسک بازی ابعاد بالاترخسته نباشی بابااز سایه بگذرواکسنی با تاثیر دوگانه ادرک نیازمند شناخت خویش ابحثی درباره هوش و تفاوتهفتون های زیستیزنجیرها را ما باید پاره کتو در میانه ی جهان نیستی سردرد و علتهای آنمغز بیش از آنچه تصور میشوآنان که در قله اند هرگز خمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر روده بر مغزانسان عامل توقف رشد مغزنگاه حقیقی نگاه به درون اجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی اخلاق و علوم اعصابده روش موفقیتاستروژن مانند سپر زنان دیک آلل ژنتیکی که از نئانددرختان اشعار زمینبرنامه ی مسلط ژنها در اختکاهش حافظه هرچند فرایندیفساد اقتصادی سیتماتیک درزیرفون داروی ضد ام استوهم بی خداییشواهدی از دنیسوان(شبه نئچقدر به چشم اعتماد کنیمآیا هشیاری کوانتومی وجودمولکول ضد پیریتبر را بردارايا اراده آزاد توهم است ینبرو و انرژی مداومحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی ساخته هوش طبیارتقا و تکامل سنت آفرینش دیدن خدا در همه چیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نژنهای مشترک بین انسان و وذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبرخی اثرات مضر ویتامین دکریستال زمان(قسمت اولقانون گذاری و تکاملزبان و شناخت حقیقت قسمت اتیوتیکسن داروی ضد جنونشاید درست نباشدنقش اتصالات بین سلولهای آیا جهش های ژنتیکی، ویرومیدازولام در درمان تشنج ترجمه ای ابتدایی از اسرااینترنت بدون فیلتر ماهواچرا ویروس کرونای دلتا واحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش عاطفی در زنان بیشتر اارتروز یا خوردگی و التهادانشمندان روشی برای تبدیبه هلال بنگرکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرنگین کمانبررسی بیماری التهابی رودگویید نوزده و ایمنی ساکتقطار پیشرفتسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل جریان همیشگی خلقتشش مرحله تکامل چشمنقش غذاها و موجودات درياآتاکسی فریدریشماجرای جهل مقدستصادف یا قوانین ناشناختهاگر میدانی مصیبت بزرگتر نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت نهمهیپرپاراتیروئیدیسماز واقعیت امروز تا حقیقتداروی جدید برای کاهش وزنبی ذهن و بی روحروح در جهانی دیگر استبعد از کرونا دلخوشی بیهوگربه شرودینگر و تاثیر مشلزوم عدم وابستگی به گوگل سماگلوتید داروی کاهش دهنتئوری جدید، ویران کردن گطی یکصد هزار سال اخیر هرچچند جهانیآشنا پنداریمحدودیت چقدر موثر استهمه چیز موج استتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و دوهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، ربیماری بیش فعالیروشی جدید در درمان قطع نخمسئولیت در برابر محیط زیتقلید از طبیعتپیچیدگی های مغزی در درک زمنابع انرژی از نفت و گاز سیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر کپسول نوروهرب بر تعلم ساختن برج های چرخاننوآوری ای شگفت انگیز دانافسردگی و اضطراب در بیمامرکز حافظه کجاستهمجوشی هسته ای، انرژِی بجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت شصت و چهویتامین بی هفدهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمربیش از نیمی از موارد انتقراه فراری نیستسکوت، پر از صدامعجزه های هر روزهتمدنی قدیمی در شمال خلیج پپوگستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت دادن مغز بر تفکرنورالژیامید جدید بر آسیب نخاعیمسمومیت دانش آموزان بی گهوش مصنوعی می تواند بر احجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از خودروهای هیدروژنیواکسن های شرکت فایزر آمردرمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز، از مغز بار سنین ابزار هوشمندی افلج نخاعی با الکترودهای رشد مغز فرایندی پیچیده استم، بی پاسخ نیستمغز و اخلاقپرسش و چستجو همیشه باقی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکصفحه اصلیچگونه واکسن کرونا را توزجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوهگین نباش اگر درب یا هوش مصنوعی از عروسک بازی اتفاق و تصادفخطا در محاسبات چیزی کاملاز علم جز اندکی به شما داوابستگی یعنی قلادهدرک و احساسبحثی درباره هوش و تفاوتهفروتنی معرفتیزندگی فعال و مثبت روند آلتوقف؛ شکستسردرد تنشنمغز برای فراموشی بیشتر کآنزیم تولید انرژی در سلومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در هم تنیده و متصنگاه دوبارهجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی اخلاق پایه تکامل و فرهنگدهن، بزرگترین سرمایهاسرار آفرینش در موجیک جهش ممکن است ذهن انساندرد باسن و پا به دلیل کاهیک رژیم غذایی جدید، می تودردهای سال گذشته فراموش برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کاهش دوپامین عامل بیماریفشار و قدرتزیرک ترین مردمتوهم تنهاییشیشه ی بازالتی و سیلیکوننقش قهوه در سلامتیآیا واکنش های یاد گرفته ومولتیپل اسکلروز در زنان تحریک عمقی مغزايا اراده آزاد توهم است یچت جی پی تیحمله ویروس کرونا به مغزهوش احساسیارتقا یا بازگشت به قبل ازدیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودژنهای هوش ، کدامندذره ی معین یا ابری از الکبرخی اختلالات عصبی مثانهکریستال زمان(قسمت دوم)قانون جنگلزبان و شناخت حقیقت قسمت دتیک و اختلال حرکتیشایسته نیست در جیب خود قرنقش تیروئید در تکامل مغزآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمکان زمان یا حافظه زمانترس و آرمان هاایندرالچرا پس از بیدار شدن از خوحس متفاوتهوشمندی کیهانارزش های وارونهدانش، قفل ذهن را باز میکنبه کدامین گناه کشته شدندکنگره بین المللی سردرد درهبر حقیقیبررسی سیستم تعادلی بدن اگوشه بیماری اتوزومال رسسلمس کوانتومیسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حاششمین کنگره بین المللی سنقش غذاها و موجودات درياآتش منبع انرژیماجرای عجیب گالیلهتضادهای علمیاگر نیروی مغناطیس نباشد نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهارمهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز کجا آمده ام و به کجا میداروی جدید برای ای ال اسبی شرمیروح رهاییبعد از کرونا دلخوشی بیهوگزیده ای از وبینار یا کنفمقاومت به عوارض فشار خون سندرم کووید طولانیتا 20 سال آینده مغز شما به طبیعت موجی جهانچند جهانی و علمآشنا پنداریمحدودیت های حافظه و حافظهمه چیز و هیچ چیزثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و سوو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز از مغز تدر ناامیدی بسی امید استبیماری تی تی پیروشی جدید در درمان نابینمستند جهان متصلتقویت استخوان در گرو تغذپیوند قلب خوک، به فرد دچامنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سعلایم کمبود ویتامین E را نوار مغز مشاهده ی غیر مستافسردگی و ساختار مغزمرکز حافظه کجاستهمراه سختی، اسانی هستجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانحساسیت روانی متفاوتویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنبیشتر کمردردها نیازی به راه های جدید برای قضاوت رسکته مغزیمعجزه ی چشمتمرکز و مدیتیشنپایان، یک آغاز استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاهخواری بر رشد و عارضه جدید ویروس کرونا سنوسانات کوانتومی منبع ماامید درمان کرونا با همانهوش مصنوعی و کشف زبان هایجهان دارای برنامهابزار بقای موجود زنده از خورشید مصنوعیواکسن کووید 19 چیزهایی که درمان جدید ای ال اس، توفراز تکینگی تا مغز، از مغز بارداری بدون رحمفلج بل، فلجی ترسناک که آنرشد مغز علت تمایل انسان بستون فقرات انسان دو پا جلمغز و سیر تکامل ان دلیلی پرسشگری نامحدودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکسوالات پزشکیچگونه آن شکری که می خوریمجوانان وطناندام حسی، درک از بخش هایهوش مصنوعی از عروسک بازی اتوبان اطلاعات و پلِ بینخطا در محاسبات چیزی کاملازدواج های بین گونه ای، رواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرک کنیم ما همه یکی هستیمبحثی درباره هوش و تفاوتهفروتنی و غرورزندگی هوشمند در خارج از زتولید مثل اولین ربات های سردرد سکه ایمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آینه در اینهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در برابر دیگراننگاهی بر قدرت بینایی دراجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلاف خانوادگی را حل کندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاسرار بازسازی اندام هااصل بازخوردیکی از علل محدودیت مغز امدردی که سالهاست درمان نشبرین نت به جای اینترنتکاهش سن بیولوژیکی، تنها فضای قلب منبع نبوغ استزیست شناسی کل در جزء فراکتوهم جداییشکل های متفاوت پروتئین هنقش مهاجرت در توسعه نسل اآیا یک، وجود داردمواد کوانتومی جدید، ممکنتحریک عمقی مغز در آلزایمای نعمت من در زندگیمچت جی پی تیحمایت از طبیعتهوش احساسیارتوکين تراپی روشی جديد دژا وو یا اشنا پنداریاعتماد به خودژنهای حاکم بر انسان و انسذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی اصول سلامت کمرکریستال زمان(قسمت سوم)قانون جنگلزبان و شناخت حقیقت قسمت ستیروفیبان موثر در سکته ی شادی، پاداش انجام وظیفهنقش حفاظتی مولکول جدید دآیا خداباوری محصول تکاملمکانیک کوانتومی بی معنی تسلیم شدن از نورون شروع مایا کوچک شدن مغزانسان الچرا ارتعاش بسیار مهم استحس چشایی و بویاییهوشیاری و وجودارزش حقیقی زبان قسمت اولدائما بخوانبه امید روزهای بهترکنگره بین المللی سردرد دروی و منیزیم در تقویت استبررسی علل کمر درد در میانگوشت خواری یا گیاه خواریلوب فرونتال یا پیشانی مغسفری به آغاز کیهانتکامل داروینی هنوز در حاصبر و واقعیتنقش غذاها و موجودات درياآثار باستانی تمدن های قدماده ی تاریکتظاهر خوابیده ی مادهاگر نعمت فراموشی نبود بسنشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نوزدهمهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز کسی که یک کتاب خوانده داروی جدید برای دیابتبی عدالتی در توزیع واکسن روزه داری متناوب، مغز را تفکر قبل از کارگزارش یک مورد جالب لخته ومقایسه رقابت و همکاریسندرم گیلن باره به دنبال تا بحر یفعل ما یشاطبیعت بر اساس هماهنگیچند روش ساده برای موفقیتآشناپنداری چیستمخچه فراتر از حفظ تعادلهمه چیز کهنه میشودثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیستموفور و فراوانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی مرزها و بی مبیماری دویکروشی جدید در درمان سکته ممشکل از کجاستتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیوند مغز و سر و چالشهای منابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله های فضایی منابعتاثیر کپسول نوروهرب بر سعلایم کمبود ویتامین E را نوار مغز ترجمه رخدادهای اقلیت خلاقمرکز خنده در کجای مغز استهمراهی نوعی سردرد میگرنیجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانخفاش با شیوع همه گیری جدیویروس مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری با هوش مصنوعی خودکار روبراه های جدید برای قضاوت رسال سیزده ماههمعجزه ی علمتمرکز بر هدفپاسخ گیاهان در زمان خوردمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر انتخاب از طرف محیط عدم توقف تکامل در یک اندانوشیدن چای برای مغز مفید امیدوار باش حتی اگر همه چهوش مصنوعی یا حماقت طبیعجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقای موجود زنده از خوش قلبی و مهربانیواکسن کرونا و گشودن پنجردرمان جدید سرطاناز تکامل تا مغز از مغز تا بازگشایی مجدد مطب دکتر سفلج خوابرشد در سختی استتو کجای جهانیستارگانی قبل از آغاز کیهمغز کوانتومیآلودگی هوا چالش قرن جدیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکپیامهای کاربرانچگونه انتظارات بر ادراک جوانان وطنانرژی بی پایان در درون هرهوش مصنوعی از عروسک بازی اتوسوکسیمایدخطای ادراک کارمااسکلت خارجی در درمان اختوبینار اساتید نورولوژی ددرک احساسات و تفکرات دیگبحثی درباره هوش و تفاوتهفرگشت و تکامل تصادفی محض زندگی و داراییتولید یا دریافت علمسردرد عروقی میگرنمغز بزرگ چالش است یا منفعآیندهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان، گونه ای پر از تضادنگاهی بر توانایی اجزاي بحفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلال خواب فرد را مستعد دو بیماری روانی خود بزرگ دو بار در هفته ماهی مصرف اصل در هم تنیدگی و جهانی یافته های نوین علوم پرده درس گرفتن از شکست هابرای یک زندگی معمولیکایروپاکتیک چیستقفس ذهنزیست شناسی باور حقیقت یا توهم جدایی و توهم علمشکل پنجم مادهنقش میدان مغناطیسی زمین آیا کیهان می تواند یک شبیموجود بی مغزی که می تواندتداوم مهم است نه سرعتای همه ی وجود مننتایج نادانی و جهلحوادث روزگار از جمله ویرهوش در طبیعتارتباط میکروب روده و پاردژاوو یا آشناپنداریاعتماد بی موردکفش و کتابذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی اطلاعات روانشناسی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پقانونمندی و محدودیت عالمزبان جانسوزتکنولوژی های جدید و حالتشب سیاه سحر شودنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا دلفین ها می تواند از مکانیزمهای دفاعی در برابتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایا این جمله درست است کسیچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک (قسمت اول )هوشیاری و افسردگیارزش حقیقی زبان قسمت دومداروهای مصرفی در ام اسبه بالا بر ستارگان نگاه ککنترل همجوشی هسته ای با هرویا و واقعیتبزرگ فکر کنگیلگمش باستانی کیستلوتیراستامسقوط درون جاذبه ای خاص، چتکامل داروینی هنوز در حاصبر بسیار بایدنقش غذاها در کاهش دردهای آرامش و دانشماده ی خالیتظاهری از ماده است که بیداگر نعمت فراموشی نبود بسنظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت هفتمهدف یکسان و مسیرهای مختلاز آغاز خلقت تا نگاه انساداروی جدید ضد میگرنبیمار 101 ساله، مبتلا به سروزه داری و بیمار ی ام اس تفکر ترکیبی در هوش مصنوعگشایش دروازه جدیدی از طرمقابله ی منطقی با اعتراضسندرم پیریفورمیستاول کف پا و حقیقتطعمه ی شبکه های ارتباط اجچندین ماده غذایی که ماننآشتی بهتر استمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهمه چیز در زمان مناسبجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دهموقاحت و تمسخر دیگراناز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومیبیماری دیستروفی میوتونیريتوکسيمب در درمان ام اسمشکلات نخاعیتقویت سیستم ایمنیپیوند اندام از حیوانات بمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر کتامین در درمان پاعلائم عصبی آلزایمر، با انوار مغز در فراموشی هااقیانوس نادانیمرگ چیستهندسه ی پایه ایجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانخلا، حقیقی نیستویرایش DNA جنین انسان، براز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید سرطانبا هر چیزی که نفس می کشد مراه پیروزی در زندگی چیستسانسور از روی قصد بسیاری معجزه ی علم در کنترل کرونتمرکز بر امروزپختگی پس از چهل سالگي به منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر احتمالی عصاره تغلیعدم درکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک امیدواری و مغزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از خوشبختی چیستواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمان دارویی سرطان رحم باز تکامل تا مغز، از مغز تبازگشت از آثار به سوی خدافلج خواب چیستز گهواره تا گورتو کز محنت دیگران بی غمیسخن نیکو مانند درخت نیکومغز آیندگان چگونه است ؟آلودگی هوا و ویروس کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکسایتهای دیگرچگونه به سطح بالایی از هوجواب دانشمند سوال کننده انرژی تاریکهوش مصنوعی از عروسک بازی اتصال مغز و کامپیوترخطای حساسکار، لگوی هوشمندوجود قبل از ناظر هوشمنددرک تصویر و زبان های مخلتبحثی درباره هوش و تفاوتهفراموش کارها باهوش تر هسزندگی بی دودتولید پاک و فراوان انرژیسرطان کمیت گراییمغز بزرگ چالشهای پیش روآینده ی انسان در فراتر ازمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر رژیم گیاهخواری بر انعطاف پذیری مکانیسمی علنگاهت را بلند کنحق انتخابهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلال در شناسایی حروف و اختلال در شناسایی حروف و دو برابر شدن خطر مرگ و میاصل علت و تاثیریاد گرفتن مداومدست و پا زدن در سایه؟برای پیش بینی آینده مغز دکار با یگانگی و یکپارچگیقفس را بشکنزیست، مرز افق رویداد هستتوهم جسمشکرگزار هر چیزی باش که دانقش محیط زندگی و مهاجرت دآیا گذشته، امروز وآینده موجودات مقهور ژنها هستندتداخل مرزها و صفات با بینای آنکه نامش درمان و یادشنجات در راستگوییحکمت الهی در پس همه چیزهوش عاطفی قسمت 11ارتباط ماده و انرژیدگرگونی های نژادی و تغییاعتیاد و تلاش های درمانی کل اقیانوس در یک ذرهذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی بیماری ها که در آن بکشف مکانیسمی پیچیده در بقارچ بی مغز در خدمت موجودزبان ریشه هایی شناختی استکنولوژی و پیشرفتشبیه سازی میلیون ها جهان نقش خرچنگ های نعل اسبی درآیا دلفین ها میتوانند باما انسانها چه اندازه نزدتشنج چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت دوم )هوشیاری کوانتومیارزش حقیقی زبان قسمت سومداروهای ام اسبه بالاتر از ماده بیندیشکنترل جاذبهرویا و کابوسبزرگ شدن مغز محدود به دورگیاه بی عقل به سوی نور میلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسلول های مغزی عامل پارکیتکامل داروینی هنوز در حاصرع و درمان های آننقشه مغزی هر فرد منحصر بهآرامش و سکونماده ای ضد التهابیتعامل انسان و هوش مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کواننظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهمهدف یکسان، در مسیرهای متاز انفجار بزرگ تا انفجار داروی جدید ضد الزایمربیماری لبر و نابینایی آنروزه داری سلول های بنیادتفکر خلا ق در برابر توهم پل جویی اصفهانمقابله با کرونا با علم اسسندرم پیریفورمیستابوهای ذهنیظهور امواج مغزی در مغز مصچندجهانیآغاز فرایند دانستنمخچه ابزاري که وظیفه آن فهمه چیز در زمان کنونی استجلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دوازدهموقت نهيب هاي غير علمي گذشاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پبیماری ضعف عضلات نزدیک بریه زغالیمشکلات بین دو همسر و برخیتلقین اطلاعات و حافظهپیوند سر آیا ممکن استمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلت خواب آلودگی بعد از خونوار مغز در تشخیص بیماری الکترومغناطیس شنوایی و همرگ و میر پنهانهندسه ی رایج کیهانجهان معناابزار بقا از نخستین همانخلا، خالی نیستویشن پرواز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسبا آتش، بازی نکن و بعد از راه انسان شدن، راه رفتن وسانسور بر بسیاری از حقایمعجزه در هر لحظه زندگیتمساح حد واسط میان مغز کوپدیده خاموش روشن در پارکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ترکیبات استاتین (سعدالت برای من یا برای همهنیکولا تسلاامیدی به این سوی قبر نیستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از خوشبختی دور از رنج های مواکسن کرونا ساخته شده تودرمان زخم دیابتی با تکنواز تکامل تا مغز، از مغز تبازگشت به ریشه های تکاملفلج دوطرفه عصب 6 چشمزمین در برابر عظمت کیهانتو پیچیده ترین تکنولوژی سخن و سکوتمغز انسان ایا طبیعتا تماآلودگی هوا و پارکینسونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه باغبانی باعث کاهش جوسازی مدرنانرژی تاریک که ما نمی توهوش مصنوعی از عروسک بازی اثر مضر مصرف طولانی مدت رخطر آلودگی هوااساس انسان اندیشه و باور وراپامیل در بارداریدرک حقیقت نردبان و مسیری بحثی درباره احساسات متفافراموشی همیشه هم بد نیستزندگی در جمع مواردی را برتولید سلولهای جنسی از سلسرعت فکر کردن چگونه استمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاهرام مصر از شگفتی های جهچالش هوشیاری و اینکه چرا حقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلالات مخچهدو برابر شدن خطر مرگ و میاصل عدم قطعیت از کوانتوم یاد بگیر فراموش کنیدست کردن در گوشبرای اولین بار دانشمندانکاربرد روباتهای ريزنانوقله سقوطزاوسکا درمان گوشرتوهمات و شناخت حقیقتشکست حتمینقش نگاه از پایین یا نگاهآیا پیدایش مغز از روی تصاموسیقی نوترقی واقعی یا شعار ترقیایمپلانت مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرحافظه میتواند بزرگترین دهوش عاطفی قسمت نهمارتباط متقابل با همه ی حیدانش قدرت استاعداد بینهایت در دنیای مکلمات بلند نه صدای بلندرفتار مانند بردهبرخی بیماری های خاص که بدکشف ارتباط جدیدی از ارتبقبل از آغاززبان شناسی مدرن در سطح سلتکنولوژی جدید که سلول هاشبیه سازی سیستم های کواننقش داروهاي مختلف معروف آیا دست مصنوعی به زودی قاما انسانها چه اندازه نزدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاایا بیماری ام اس (مولتیپچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت 67هوشیاری سنتی یا هوشیاری ارزش خود را چگونه میشناسداروهای تغییر دهنده ی سیبه جای محکوم کردن دیگران کندر در بیماریهای التهابرویا و خبر از آیندهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی گیاه خواری و گوشت خوار کدلیروپریم داروی ترکیبی ضدسلول های بنیادیتکامل زبانضایعه ی عروقی مخچهنقشه های مغزی جدید با جزیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوماده، چیزی نیستتعامل انسان با هوش مصنوعاگر تلاش انسان امروز برانظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هجدهمهدف از تکامل مغزاز بحث های کنونی در ویروسداروی سل سپتبیماری های میتوکندریروزهای بد باقی نمیماندتفاوت مغز انسان و میمون هپل خواجو اصفهانملاحظه های اخلاقی دربارهسندرم پس از ضربه به سرتاثیر فکر بر سلامتظرف باید پر شود چه با چرک نه به اعدامآغاز فصل سرما و دوباره تکمخچه تاثیر گذار بر حافظههمه چیز، ثبت می شودجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سوموقتی فهمیدی خطا کردی برگاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و دبیماریهای تحلیل عضلانی اریواستیگمینمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش ها برای کشف منابع جدپیوند سر، یکی از راه حلهامنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعماد الدین نسیمی قربانی نوار مغزی روشی مهم در تشخالکتروتاکسی(گرایش و حرکمرگ و میر بسیار بالای ناشهندسه بنیادینجهان هوشمندابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از مطالب همایش مواقعیت فیزیکی، تابعی از از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسبا تعمق در اسرار ابدیت و راه بی شکستساهچاله ها تبخیر نمیشودمعرفت و شناختتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر تغذیه بر سلامت رواعسل طبیعی موثر در کنترل بنیاز به آموزش مجازی دیجیجهان در حال ایجاد و ارتقاامیدی تازه در درمان سرطاهوش مصنوعی الفاگوابزار بقای موجود زنده از خانه ی تاریکواکسن آلزایمردرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تبازخورد یا فیدبکفناوری هوش مصنوعی نحوه خزمین زیر خلیج فارس تمدنی تو آرامش و صلحیسخن پاک و ثابتمغز انسان برای ایجاد تمدآلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه تکامل مغزهای کنونیجامعه ی آسمانیانرژی خلا ممکن استهوش مصنوعی از عروسک بازی اثرات فشار روحی شدیدخطرات هوش مصنوعیاستفاده از مغز، وزن را کمورزش هوازی مرتب خیلی به قدرک دیگرانبحثی درباره احساساتی غیرفراموشی و مسیر روحانیزندگی در سیاهچالهتولترودینسطح آگاهی، رخدادهای زندگمغز بزرگترین مصرف کننده آینده با ترس جمع نمیشودمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاریک ترین بخش شباولویت بندی ها کجاستچالش هوشیاری و اینکه چرا حقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلالات حرکتی در انساندو سوی واقعیتاصل، روان و نفس استیادگیری مهارت های جدید ددست آسمانبرای تمدن سازی، باید در بکاربرد روباتهای ريز، در قلب های سادهزبان فرایند تکاملی برای توکل بر خداشگفت نیست من عاشق تو باشمنقش نظام غذایی در تکامل مآیا آگاهی پس از مرگ از بیموسیقی هنر مایع استتروس جریان انرژیایمپلانت مغزی و کنترل دو نخستین تمدن بشریحافظه های کاذبهوش عاطفی قسمت هفتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدانش محدود به ابعاد چهاربقای حقیقی در دور ماندن اکلوزاپین داروی ضد جنونرفتار وابسته به شکلبرخی توجهات در ببمار پارکشف جمجمه ای درکوه ایرهوقبل از انفجار بزرگزبان شناسی نوین نیازمند تکنولوژی جدید که سلول هاشبکه های مصنوعی مغز به درنقش درختان در تکاملآیا رژیم غذایی گیاهی سلاما اکنون میدانیم فضا خالتشنج عدم توازن بین نورون ایا بدون زبان میتوانیم تچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 74هوش، ژنتیکی است یا محیطیاز فرد ایستا و متعصب بگذرداروهای ضد بیماری ام اس وبه خوبی های دیگران فکرکنکوچ از محیط نامناسبرویا بخشی حقیقی از زندگی بزرگترین خطایی که مردم مگیرنده باید سازگار با پیلیس دگرامفتامین یا ویاسسلول های بنیادی منابع و اتکامل زبانضایعات در عصب زیر زبانینقشه با واقعیت متفاوت اسآزمون تجربی، راهی برای رماده، چیزی بیش از یک خلا تعداد کلی ذهن ها در جهان اگر خواهان پیروزی هستینظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هشتمهدف از خلقت رسیدن به ابزااز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی ضد چاقیبیماری های مغز و اعصاب و روزهای سختتفاوت ها و تمایزها کلید بپلاسمای غالبملاحظات بیهوشی قبل از جرسندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر مشاهده بر واقعیت بعقل مجادله گرنه به اعدامآغاز مبهم آفرینشمدل همه جانبه نگر ژنرالیهمه ی سردردها بی خطر نیستجنین مصنوعیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و هشتموقتی پر از گل شدی خودت را از تکینگی تا مغز از مغز تدر هر سوراخی سر نکنبیماری، رساله ای برای سلریاضیات یک حس جدید استمشکلات روانپزشکی در عقب تلاش های جدید در درمان فرپیوندی که فراتر از امکانمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل موثر در پیدایش زبانوار مغز، ترجمه ی فعالیت الکترودهای کاشتنیمرگ و سوال از قاتلهندسه در پایه ی همه ی واکجهان هوشیارابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از درمان های جدیواقعیت چند سویهاز تکینگی تا مغز از مغز تبا خدا باشرابطه تشنج و اوتیسمسایه ی هوشیاریمغز فکر میکند مرگ برای دیتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر حرکات چشم بر امواج عشق درونی به یگانگی خلقتچیز جدید را بپذیرجهان ریز و درشتامگا سه عامل مهم سلامتهوش مصنوعی از عروسک های بابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارواکسن ایرانی کرونا تولیددرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تبازسازي مغز و نخاع چالشی فیلمی بسیار جالب از تغییزمان چیستتو افق رویداد جهان هستیسختی ها رفتنی استمغز انسان برای شادمانی طآملودیپین داروی ضد فشار منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل جاودانگی مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عهوش مصنوعی از عروسک بازی اثرات مفید قهوهدفاع از پیامبراستفاده از هوش مصنوعی در ورزش هوازی ، بهترین تمریدرک درست از خود و هوشیاریبخش فراموش شده ی حافظهفرایند پیچیده ی خونرسانیزندگی زمینی امروز بیش از تومورها و التهاب مغزی عاسعی کن به حدی محدود نشویمغز حریص برای خون، کلید تآیا فراموشی حتمی استمنبع خواب و رویاتاریکی من و تو و گرد و غبااولین قدم شناخت نقص های خچالش هوشیاری و اینکه چرا حقیقت افرادچالش هوشیاری و اینکه چرا حقیقت اشیاهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلالات صحبت کردن در اندولت یا گروهکاصلاح خطا با رفتن بر مسیریادآوری خواب و رویادستورالعمل مرکز کنترل بیبرای خودآگاه بودن تو بایکاش شرف اجباری بود یا حتیقلب و عقلزبان متغیرتوپیراماتشگفت انگیز بودن کیهاننقش نظریه تکامل در شناساآیا امکان بازسازی اندامهمیهمانهای ناخوانده عامل تری فلوپرازینایمپلانت مغزی کمک میکند نخستین تصویر از سیاهچالهحافظه و اطلاعات در کجاست هوش عاطفی قسمت یازدهارتباط هوش ساختار مغز و ژدانش بی نهایتبلندی در ذهن ما درک بلندیکلید نزدیک و نگاه تو بر فرفتار اجتماعی انسان، حاصبرخی توصیه ها برای واکسیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبقبرستان ها با بوی شجاعتزبان، نشان دهنده ی سخنگو تکینگیشبکیه های مصنوعینقش ذهن و شناخت در حوادث آیا رژیم غذایی گیاهی سلاما از اینجا نخواهیم رفتتشویق خواندن به کودکانایا تکامل هدفمند استچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت 75هیچ نقطه ای مرکزی تر از ااز مخالفت بشنوداروی فامپیریدین یا نورلبه خودت مغرور نشوکوچک شدن مغز از نئاندرتارویا تخیل یا واقعیتبزرگترین درد از درون است گالکانزوماب، دارویی جدیلا اکراه فی الدینسلول های بدن تو پیر نیستنتکامل زبان انسان از پیشیضرورت زدودن افکارنقص در تشخیص هیجانات عامآزمون ذهنی گربه ی شرودینماست مالیتعذیه ی ذهناپی ژنتیکنظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هشتاد و شهر چیز با هر چیز دیگر در تاز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی ضد چاقیبیماری وسواسروش مقابله مغز با محدودیتفاوت ها را به رسمیت بشناپمبرولیزوماب در بیماری چممانتین یا آلزیکسا یا ابسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر نگاه ناظر هوشیار بعقلانیت بدون تغییرنه جنگ و نه خونریزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمدل هولوگرافیک ژنرالیزههمیشه چشمی مراقب و نگهباجنگ و تصور از جنگابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششموقتی تو از یاد گرفتن باز از تکینگی تا مغز از مغز تدر والنتاین کتاب بدید همبیندیشریسدیپلام تنها داروی تایمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاش هایی در بیماران قطع پیوستگی همه ی اجزای جهانمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ی ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل ایجاد لغت انسانی و نوار عصب و عضلهالگو نداشتیممرگ انتقال است یا نابود شهندسه زبانِ زمان استجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین همانخم شدن فضا-زمانواقعیت چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبا طبیعت بازی نکنرادیوی مغز و تنظیم فرکانسایه را اصالت دادن، جز فرمغز قلبتنفس بدون اکسیژنپروانه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر دوپامین و سروتونینعصب حقوق نورولووچیزی منتظر شناخته شدنجهان شگفت انگیزامروز دانش ژنتیک هیچ ابههوش مصنوعی از عروسک های بابزارهای پیشرفته ارتباط خار و گلواکسن اسپایکوژندرمان سرگیجه بدون دارواز تکامل تا مغز، از مغز تبحتی علمی درباره تمایل بفیروز نادریزمان و مکان، ابعاد کیهان تو انسانی و انسان، شایستسرنوشتمغز انسان برای شادمانی طآموزش نوین زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل جایی خالی نیستانسان میوه ی تکاملهوش مصنوعی از عروسک بازی اثرات مفید روزه داریدفاع در برابر تغییر ساختاستفاده از انرژی خلاورزش و میگرندرک عمیق در حیواناتبخش های تنظیمی ژنومفرایند تکامل و دشواری هازندگی زودگذرتومورهای نخاعیشلیک فراموشیمغز در تنهایی آسیب میبینآیا ممکن است موش کور بی ممنتظر نمان چیزی نور را بهتاریکی و نوراولین مورد PML به دنبال تکاولین مورد پیوند سر در انچالش دیدگاه های سنتی در بحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلالات عضلانی ژنتیکدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصول انجام برخی نرمش ها دیاری خدا نزدیک استدغدغه نتیجه ی نادانی استبرای رشد، باید از مسیر خطکتاب گران و پرهزینه شد ولقلب یا مغززبان مشترک ژنتیکی موجوداتوانایی مغز و دیگر اجزای شگفت زده و حیران باشنقش هورمون های تیروئید دآیا انسان با مغز بزرگش اخمیوتونیک دیستروفیتری فلوپرازینایمپلانت نخاعی میتواند دنخستین روبات های زنده ی جحافظه و اطلاعات در کجاست هوش عاطفی قسمت پنجمارتباط پیوسته ی جهاندانشمندان موفق به بازگردبلوغ چیستکلام و زبان، گنجینه ای بسرقیبی قدرتمند در برابر مبرخی درمان های Spinal Muscular Atکشتن عقیده ممکن نیستقدم زدن و حرکت دید را تغیزبان، وسیله شناسایی محیطتکامل فردی یا اجتماعیشباهت مغز و کیهاننقش روی و منیزیم در سلامتآیا راهی برای رفع کم آبی ما اشیا را آنطور که هستندتشخیص ژنتیکی آتروفی های ایجاد احساساتچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 78هیچ چیز همیشگی نیستاز نخستین همانند سازها تداروی لیراگلوتیدبه دنبال رستگاری باشکوچکترین چیز یک معجزه اسرویا حقی از طرف خدابسیاری از مجرمان، خودشانگام کوچک ولی تاثیرگذارلاموژین داروی ضد اوتیسم؟سلول عصبی شاهکار انطباق تکامل ساختار رگهای مغزی ضرب المثل یونانینقطه ی رسیدن به قلهآزمون ذهنی گربه شرودینگرماست مالی با هوش انسانیتغییر الگوی رشد مغزی با زابتدا سخت ترین استنظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجمهر جا که جات میشه، جات نیاز تکنیکی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تبیماری کروتز فیلد جاکوبروش های صرفه جویی در ایجاتفاوت های بین زن و مرد فقپنج اکتشاف شگفت آور در مومن کسی در ناکسی دریافتم سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر عقیده ی بی عملچه زیاد است بر من که در ایافت فشار خون ناگهانی در ومدل هولوگرافیک تعمیم یافهمیشه اطمینان تو بر خدا بجنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهموقتی ریشه ها عمیقند از چیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر یک فراکتال هر نقطه مرکبیهوش کردن در جراحی و بیمریشه های مشترک همه ی موجومشاهده آینده از روی مشاهتلاشی برای درمان قطع نخاپیام های ناشناخته بر مغز منابع انرژی از نفت و گاز سیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وعواملی که برای ظهور لغت انوار عصب و عضلهالگو و عادت را بشکن و در امرگ تصادفیهندسه، نمایشی از حقیقتجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از خونریزی مغز در سندرم کووواقعیت چیستدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تبالاترین هدف از دولتراز تغییرساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنها مانع در زندگی موارد پرواز از نیویورک تا لوس آمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر دپاکین بر بیماری معضلانی که طی سخن گفتن چقدچیزی خارج از مغزهای ما نیجهانی که نه با یک رخداد و انفجار و توقف تکاملی نشاهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزارهای بقا از نخستین هخارق العاده و استثنایی بواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرمان سرطان با امواج صوتاز تکامل تا مغز، از مغز تبحث درباره پیدایش و منشا فیزیک مولکولها و ذرات در زمان و گذر آن سریع استتو با همه چیز در پیوندیسریع دویدن مهم نیستمغز انسان رو به کوچک تر شآمارهای ارائه شده در سطح منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیجاذبهانسان ها می توانند میدان هوش مصنوعی از عروسک بازی اثرات مضر ماری جوانادقیق ترین تصاویر از مغز ااستفاده از سلول های بنیاورزش بهترین درمان بیش فعدرگیری قلب در بیماری ویربخش بزرگی حس و ادراک ما افرایند حذف برخی اجزای مغزندگی سلول در بدن، جدای اتومورهای ستون فقراتشلیک فراموشیمغز را از روی امواج بشناسآیا ما کالا هستیممنحنی که ارتباط بین معرفتاریکی خواهد ترسیدتاریخ همه چیز را ثبت کردهاولین هیبرید بین انسان و چاالش ها در تعیین منبع هوحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاختراع جدید اینترنت کواندورترین نقطه ی قابل مشاهاصول توسعه ی یک ذهن کاملژن همه چیز نیستذهن ما از در هم شکستن منببرای زندگی سالم، یافتن تکتاب زیست شناسی باورقلب دروازه ی ارتباطزبان چهار حرفی حیات زمینتوازن مهمتر از فعالیت زیشگفتی های نقشه ی ژنتیکینقش هورمون زنانه استروژنآیا احتمال دارد رویا از آمیگرن و پروتئین مرتبط با ترک امروزایمان به رویانرمش های مفید برای درد زاحافظه و اطلاعات در کجاستهوش عاطفی قسمت اولارتباط انسانی، محدود به دانشمندان نورون مصنوعی سبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکلام، در تحولی شگفت آور برموزی از نخستین تمدن بشربرخی روش های تربیتی کودکگل خاردار، زیباستقدرت مردمسفر فقط مادی نیستتکامل مادی تا ابزار هوشمشباهت مغز با کیهان مادینقش روزه داری در سالم و جآیاما مقهور قوانین فیزیکما به جهان های متفاوت خودتشخیص آلزایمر سالها قبل ایران بزرگچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 82هیچ چیز، چقدر حقیقی استاز نخستین همانند سازها تداروی تشنجی دربارداریبه زودی شبکه مغزی به جای کووید نوزده و خطر بیماری رویاها از مغز است یا ناخوبسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای لایو دوم دکتر سید سلمان فسلولهای ایمنی القا کنندهتکامل شناخت انسان با کشفضررهای مصرف شکر و قند بر نقطه ای بود و دگر هیچ نبوآزادی عقیده، آرمانی که تماشین دانشتغییر دیگران یا تغییر خوابتدایی که در ذهن دانشمننظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاههر حرکت خمیده می شود و هر از تکینگی تا مغز و از مغز داروی ضد تشنج با قابليت تبیماری گیلن باره و بیمارروش هایی برای جلوگیری از تفاوت های تکاملی در مغز وپول و شادیمن پر از تلخیمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاعلم و ادراک فقط مشاهده ی نه عدم مطلق بلکه عدم با قافت هوشیاری به دنبال کاهمدل های ریز مغز مینی برینهمیشه به آنچه داری، خوشنجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت ششمویتنام نوعی کرونا ویروس از تکینگی تا مغز از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدبیهوشی در بیماران دچار اریشه های مشترک حیاتمشاهدات آمیخته با اشتباهتلاشی تازه برای گشودن معپیدایش زبانمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وعوارض ازدواج و بچه دار شدنوار عصب و عضله تعیین محلالگوی بنیادین و هوشیاریمرگی وجود نداردهنر فراموشیجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواندن ، یکی از شستشو دهنواقعیت های متفاوتدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تباهوش ترین و با کیفیت تریراست دستی و چپ دستیساخت شبکه عصبی با الفبای مغز مانند تلفن استتنها در برابر جهانپروتئین های ساده ی ابتدامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر داروهای ضد التهاب غم بی پایانچیزی شبیه نور تو نیستجهانی که از یک منبع، تغذیانقراض را انتخاب نکنیدهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزارهای بقا ازنخستین همخبر مهم تلسکوپ هابلواکسن دیگر کرونا ساخته شدرمانهای بیماری پارکینساز تکامل تا مغز، از مغز تبحثي درباره هوش و تفاوتهفیزیک و هوشیاریزمان و صبرتو با باورهایت کنترل میشسریعترین کامپیوتر موجودمغز انسان رو به کوچکتر شدآن چیزی که ما جریان زمان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه مادی غیر علمی استجاذبه و نقش آن در شکلگیریانسان یک کتابخانه استهوش مصنوعی از عروسک بازی اجزای پر سلولی بدن انسان دل به دریا بزناستفاده از سلول های بنیاورزش در کمر درددرگیری مغز در بیماری کویبخش بزرگتر کیهان ناشناختکی غایب شدی تا نیازمند دلفراتر از دیوارهای باورزندگی، مدیریت انرژیتوهم فضای خالیشنا در ابهای گرم جنوب نیامغز زنان جوانتر از مغز مرآیا ما تنها موجودات زنده منشأ اطلاعات و آموخته ها