دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ما با کمک مغز خود مختاريم یا محکوم قوانین طبیعت

ما با کمک مغز خود، مختاريم یا محکوم قوانین طبیعت؟

مغز ، انسان واسطه ای است که اطلاعات را از فراتر به فروتر منتقل میکند. شاید درک این حقیقت با برداشت های امروز- که مغز را فرمانده انسان میداند- در تضاد باشد.

در مقاله ای با نام سرعت تفکردر همین کانال به این مبحث پرداختیم که ما آغاز حرکت خود را قبل از شروع واکنش در مغز، درک مي کنيم

( .......
جای شگفتی است که افراد معمولاً آغاز حرکت خودشان را ۷۵ تا ۱۰۰ میلی ثانیه پیش از زمان رخ دادن واقعی آن، تصور می کنند.(تصور سریع بودن کاذب!! )این تفاوت، نمی تواند به علت زمان مربوط به حرکت فرامین از مغز تا ماهیچه ها باشد (که در حدود ۱۶ تا ۲۵ میلی ثانیه است). معلوم نیست که این درک نادرست، چرا حس می شود.

شاید علت آن، ایجاد واکنش در عصب های بسیار نزدیک به عصب های حسی و شنوایی است، حتی پیش از آنکه این پیام نهایتا به اندام واکنش دهنده برسد.

واکنش آغاز شده است، نقشه شما عملی شده است و این عملی شدن، هدف بزرگ شماست! و نتیجه نهایی آن، یعنی حرکت پاها شاید انجام بشود یا نه. و انجام شدن آن وابسته به سلامت عصب های حرکتی دیگری است که بعد از مغز قرار دارد.

من و شما در پاها نيستيم. همين که مغز برنامه خود را عملی کند منجر به احساس رضایت شما می شود چه اندام و پا حرکت کند یا نه. من و تو در پاها نیستیم و حتی در مغز هم نیستیم ولی مغز، گام اول در احساس من و توی مادی است.

این نتیجه و سایر یافته ها، پرسش های مهمی را درباره برنامه ریزی و کنترل اقدامات ما ارائه می دهد. در مجموع آنکه هر چند ممکنست تعیین “سرعت فکر” هرگز ممکن نباشد، ولی آنالیز کردن زمان لازم برای برنامه ریزی و تکمیل اقدامات، بینش مهمی را به دست می دهد، که سیستم عصبی تا چه میزان در تکمیل این فرآیندها کارآیی دارد.

@salmanfatemi

http://earthsky.org/human-world/what-is-the-speed-of-thought)

این درک زودتر از حرکت، نشان دهنده آغازی پیش از حرکات عصبی در مغز است و نشان دهنده منبعی است که پیش از شروع حرکات در مغز، پیام را دسته بندی و آماده می کند و به مغز مخابره می نماید.

مغز دستگاه فاکسی است که اکنون پیام را از پشت سیمها به شنونده جلوي خود منتقل میکند(با سرعتی بسیار بیشتر از حتی سرعت انتقال عصبی).

این خیلی هم با یافته های جدید فیزیک کوانتوم در مورد همبستگی و انتقال اطلاعات با سرعتی بسیار سریعتر از سرعت نور، عجیب نیست!

ذرات کوانتومی که سازنده کیهان ما هستند، منتظر ارتباطات لاکپشتي یافته های ماکروسکوپي ما در عالم ماده نمی مانند. اگر مقهور کندی های زمان هستیم، این به دلیل بسته شدن ما در صندوق عالم مادی تنگی است که راههایش طولانی و زمان هایش کند است و این کندی است که ما را در میان حافظه ای کوتاه مدت- که به دور نمی اندیشد- گرفتار میکند.

ولی حقیقت کیهان ما و همه هستی، چیز دیگری است.

صندوق ها را باید شکست و از پس حافظه ای- که عادت دارد کوتاه مدت باشد- فراتر را هم باید دید و در پس گرفتاری ها و ناکامي های دنیا- که ویژگی تنگنای زندان دنیاست- بازتر و روشن تر باید دید.

همبستگی کوانتومی

نظریه ای در مکانیک کوانتوم هست- که می گوید معلومات از بخشی به بخش دیگر با سرعتی میلیون ها بار بالاتر از سرعت نور، حرکت میکند.

تصور کنیم منبع نوری هست که دو شعاع نور را صادر میکند و در یکی از آنها الکترون ها در جهت عقربه های ساعت و در دیگری بر عکس عقربه های ساعت می چرخند و پرتويي را- که در آن الکترون ها در جهت عقربه های ساعت می چرخند- انتخاب کرده ايم تا آزمایش زیر را انجام دهیم: آن را به دو پرتوی جداگانه تبدیل کنیم و ببینم رویارویی چرخش الکترون ها در هر پرتو چگونه است... و شگفت انگیز است که یکی از آنها در جهت عقربه های ساعت و دیگری بر خلاف جهت آن است!

اگر منبع مورد استفاده، در جهت عقربه های ساعت است، چگونه چنین چيزي رخ داده است؟ دانشمندان مکانیک کوانتوم، تفسیر کرده اند که اتصالهایی کوانتومی بین این دو پرتو هست، پس وقتی یکی از آنها برگزیند، در جهت عقربه های ساعت حرکت کند نامه ای به پرتوی دیگر میدهد تا عکس آن حرکت کند.(این ارسال پیام، به صورتی ناگهانی به پرتوی دوم میرسد و فاصله ای بین آنها نیست یعنی سرعت انتقال، بسيار بیشتر از سرعت نور است!)

ولی این، با نظریه نسبیت- که وجود چیزی با سرعت بالاتر از سرعت نور را نفي میکند- در تعارض است و تفسیر اینشتاین از این آزمون، آن بود که الکترون ها معلوماتی دارند يعني هر پرتو میداند چگونه خواهد چرخید و هیچ رساله و نامه ای وجود ندارد زیرا او این اندیشه را- که کیهان کور و نابیناست- رد می کرد.

کدامشان حق می گفت؟
آزمایشات جان بیل ثابت کرد همبستگی کوانتومی، حقیقی است و فقط در سطح الکترون ها نیست بلکه نور، همان خاصیت را دارد.

@salmanfatemi

تکنولوژی فعلی که چرخش الکترون را اندازه می گیرد باید در یک سطح (اگر الکترون بر عکس عقربه های ساعت مي چرخید یا به صورت افقی یا عمودی میچرخید) اندازه گيري کن
د. و شگفت انگیز آن است که الکترون، سطحي را انتخاب میکرد که در آن در هر بار دستگاهی گذاشته شده بود. پس ایا امکان ندارد الکترون به روشی چرخش خود را انتخاب کرده باشد که نتوان آن را رصد کرد؟ ولي الکترون، آن را انتخاب نکرد زیرا ما نتوانستیم این حرکت را رصد کنیم. (الکترون ، مسیرهای مختلفی را میتواند انتخاب کند و آنچه حرکت الکترون را معنی میدهد اندازه گیری و نوع نگاه ماست. سرعت حرکات الکترون، و سرعت انتخاب های آن، نزدیک به بی نهایت است و با توجه به نوع رصد و نگاه ما میتواند ناگهان و در همان لحظه تغییر کند. پیوند میان نگاه ما و تغییر ناگهانی همه هستی در همان لحظه!!

ماییم که با معرفت و شناخت خود، در میان میلیون ها حرکت ممکن برای ذرات کوانتومی یکی را بر برمی گزینیم!
شبحی پر از انواع حرکات، موجود است و در این گرداب حرکات در همه جهت ها، ماییم که به یکی معنی می دهيم!)

این، یعنی ادراک انسان در رفتار اشیا موثر است، بلکه ادراک انسان طبیعت را وادار به انتخاب رفتاري می کند که می توانیم آن را اندازه بگیریم.
.
طبیعت فقط برای ما آفریده نشده است، بلکه ادراک ما آن را وادار به انتخاب رفتاري مشخص میکند که بتوانیم آن را بفهمیم.

https://www.facebook.com/groups/237884766980082/permalink/277272293041329/

قضیه بل توسط فیزیکدان ایرلندی به نام جان استوارت بل (۱۹۹۰-۱۹۲۸) بعنوان ابزاری برای آزمودن پیوستگی ذرات از طریق درهم تنیدگی کوانتومیطراحی شد. بر طبق این قضیه، هیچ نظریۀ متغیر پنهانی نمی تواند از پس ِ تمامی پیش بینی های مکانیک کوانتومی بر آید. بل این قضیه را با ایجاد نامعادلات بل تایید کرد؛ آزمایش ها حاکی از آن است که نامعادلات بل در سیستم فیزیک کوانتومی نقض می شوند. لذا باید برخی مفاد نظریه متغیرهای پنهان محلی اشتباه باشند.

در شرایطی که شما دو ذره با نام های A و B دارید و ذره ها در اثر درهم تنیدگی کوانتومی به یکدیگر وصل شدهاند، ویژگیهای A و B پیوندی با هم خواهند داشت. برای مثال، شاید اسپین(چرخش) ذره A معادل یک دوم و اسپین ذره B معادل منفی یک دوم باشد و یا بالعکس. فیزیک کوانتومی به ما می گوید که تا زمانیکه که اندازه گیری صورت نگرفته باشد، این ذرات در حالات احتمالی منطبق بر هم و روی هم قرار می گیرند. اسپین ذره A معادل ۱/۲ و ۱/۲- است. به مقاله ما در خصوص گربه شرودینگر نگاهی بیندازید تا بینش تان قدری افزایش یابد. این مثال ویژه با ذرات A و B، شکل متفاوتی از آزمایش فکری اینشتین-پودولسکی-روزن به نام پارادوکس EPR میباشد.

با این حال، به محض اینکه اسپین A را اندازه گیری کنید، یقیناً مقدار ذره B را بدون نیاز به اندازه گیری مستقیم آن خواهید فهمید. برای مثال، اگر مقدار ذره A برابر با ۱/۲ باشد، مقدار ذره B باید ۱/۲- باشد و بالعکس. معمایی که قضیه بل دارد این است که این اطلاعات چگونه از ذره A به ذره B انتقال می یابد. جان استوارت بل قضیه بل را در مقاله سال ۱۹۶۴ خود موسوم به “بررسی پارادوکس اینشتین-پودولسکی-روزن” مطرح کرد

https://bigbangpage.com/…/%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%…/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل ابزار هوش ، راه پر والزارتان داروی ضد فشار نقش هورمون های تیروئید دجهانی که نه با یک رخداد و پیشرفت در عقل است یا ظواهداروهای تغییر دهنده ی سیایا تکامل هدفمند استزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز و از مغز عقل مجادله گربحثی درباره احساساتی غیرچراروياها را به یاد نمی آمولتیپل اسکلروز در زنان تا بحر یفعل ما یشاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغنقش روزه داری در سالم و ججستجوی متن و تصویر به صورآنها نمیخواهند دیگران رادر هم تنیدگی مرزها و بی مزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سبرخی نرمش ها برای زانوهم نوع خواری در میان پیشیما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاست یافته های نوین علوم پرده آیا گذشته، امروز وآینده درمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین همانزبان، نشان دهنده ی سخنگو از تکینگی تا مغز- از مغز فرایند حذف برخی اجزای مغبرداشت مغز ما از گذر زمانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمحل درک احساسات روحانی دتاثیر حرکات چشم بر امواج کمردردحس و ادراک قسمت نوزدهمآیا دلفین ها میتوانند بادرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از سلولهای بنیادی مصنوعی دراستفاده از سلول های بنیانقش غذاها و موجودات درياقدم زدن و حرکت دید را تغیتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی مرگ و میر پنهانتاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت دهمآسيب میکروواسکولاریا آسذهن سالمابعاد اضافه ی کیهانسیاهچاله های فضایی منابعاطلاعات حسی ما از جهان، چنوآوری ای شگفت انگیز دانمقابله با کرونا با علم استلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیمشکلات روانپزشکی در عقب تبدیل تراکت صوتی مصنوعی کتاب، سفری به تاریخخونریزی مغز در سندرم کووالگوبرداری از طبیعترویا تخیل یا واقعیتاختلال خواب فرد را مستعد سازگاری با محیط بین اجزابی عدالتی در توزیع واکسن نکاتی در مورد تشنجمنابع انرژی از نفت و گاز تو با همه چیز در پیوندیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمغز آیندگان چگونه است ؟تشخیص آلزایمر سالها قبل گویید نوزده و ایمنی ساکتخطرات هوش مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عروشهای شناسایی قدرت شنواارتباط ماده و انرژیشنا در ابهای گرم جنوب نیابیهوشی در بیماران دچار انگاه از بیرون مجموعهمنبع هوشیاری کجاست قسمت توپیراماتویتنام نوعی کرونا ویروس مغز بزرگ و فعال یا مغز کوجنسیت و تفاوت های بیناییپنج اکتشاف شگفت آور در مودژا وو یا اشنا پنداریايا اراده آزاد توهم است یراه فراری نیستاز نخستین همانند سازها تشبکه های مصنوعی مغز به دربازخورد یا فیدبکنخستین تصویر از سیاهچالهبازسازي مغز و نخاع چالشی نخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل جریان همیشگی خلقتواکنش های ناخودآگاه و تقنقش هورمون زنانه استروژنجهانی که از یک منبع، تغذیپیشرفتی مستقل از ابزار هداروهای ضد بیماری ام اس وایجاد احساساتزمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی بخش فراموش شده ی حافظهنزاع بین جهل و علم رو به پمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر مشاهده بر واقعیت بوبینار اساتید نورولوژی دنقش رژیم غذایی بر رشد و اجستجوی هوشیاری در مغز ماآنزیم تولید انرژی در سلودر هم تنیدگی کوانتومیزیست، مرز افق رویداد هستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک اندافلج نخاعی با الکترودهای همه چیز در زمان کنونی استما اشیا را آنطور که هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاست یادگیری مهارت های جدید دآیا پیدایش مغز از روی تصادرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین همانزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز- از مغز فراتر از دیوارهای باوربررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی الفاگومحدودیت های حافظه و حافظتاثیر دوپامین و سروتونینکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت هفتمآیا دست مصنوعی به زودی قادرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از سلسله مباحث هوش مصنوعیاستفاده از سلول های بنیانقش غذاها و موجودات درياقدرت انسان در نگاه به ابعتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی مرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر درجه حرارت بر عملککی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت دوازدهمآسیب ها ناشی از آلودگی هوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاتفاق و تصادفسیاهچاله ها، دارای پرتو اطلاعاتی عمومی در مورد منوار مغز مشاهده ی غیر مستملاحظه های اخلاقی دربارهتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمشاهده گر جدای از شیء مشاتبدیل سلولهای محافط به سکتابخانهخواندن ، یکی از شستشو دهنالتهاب شریان تمپورالرویا حقی از طرف خدااختلال در شناسایی حروف و ستون فقرات انسان دو پا جلبیمار 101 ساله، مبتلا به سچگونه مولکول های دی ان ایمنابع انرژی از نفت و گاز تو با باورهایت کنترل میشهدف یکسان، در مسیرهای متمغز انسان ایا طبیعتا تماتصویربرداری فضاپیمای آمگوشه بیماری اتوزومال رسسدفاع در برابر تغییر ساختانسان ها می توانند میدان روشی برای بهبود هوش عاطفارتباط متقابل با همه ی حیشناخت و معرفت، و نقش آن دبیوگرافینگاه از درون مجموعه با نگمنبع هوشیاری کجاست قسمت توانایی مغز و دیگر اجزای ویتامین E برای فعالیت صحمغز بزرگترین مصرف کننده جهل مقدسپوست ساعتی مستقل از مغز ددژاوو یا آشناپنداریای نعمت من در زندگیمراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تشباهت مغز و کیهانبحتی علمی درباره تمایل بنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حاواکنش به حس جدیدنقش ویتامین K در ترمیم اسجهش های ژنتیکی مفید در ساپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی فامپیریدین یا نورلایرادهای موجود در خلقت بزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبخش بزرگی حس و ادراک ما انزاع بین علم و نادانی رو موجود بی مغزی که می تواندتاثیر نگاه ناظر هوشیار بوراپامیل در بارداریحفره در مغزآینده ی انسان در فراتر ازدر هم تنیدگی کوانتومی و پزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعدم درکفلج بل، فلجی ترسناک که آنهمه ی سردردها بی خطر نیستما به جهان های متفاوت خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاستیادآوری خواب و رویاآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان تشنجابزار بقا از نخستین همانسفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز- از مغزتفرد حساس از نظر عاطفی و ببررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی از عروسک های بمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر دپاکین بر بیماری مکمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت هفدهمآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از سلطان جنگل یا صاحب ملکوتاستفاده از سلول های بنیانقشه مغزی هر فرد منحصر بهقدرت عشقتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی مرگ انتقال است یا نابود شتاثیر درجه حرارت بر عملککیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت سومآشنا پنداریذره ی معین یا ابری از الکاتوبان اطلاعات و پلِ بینسیاهچاله و تکینگی ابتدایاطلاعاتی عمومی در مورد منوار مغز در فراموشی هاملاحظات بیهوشی قبل از جرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمشاهده آینده از روی مشاهتداخل مرزها و صفات با بینکجای مغز مسئول پردازش تجخواب سالم عامل سلامتیامیوتروفیک لترال اسکلرورویاها از مغز است یا ناخواختلال در شناسایی حروف و سخن پاک و ثابتبیماری های مغز و اعصاب و چگونه مغز پیش انسان یا هممنابع انرژی از نفت و گاز تو جهانی هستی که خودش را هدف از تکامل مغزمغز انسان برای ایجاد تمدتصادف یا قوانین ناشناختهگوشت خواری یا گیاه خواریدقیق ترین تصاویر از مغز اانسان یک کتابخانه استروشی جدید در درمان قطع نخارتباط چاقی و کاهش قدرت بشناخت درون، شناخت بیرون؛بیوگرافینگاه حقیقی نگاه به درون امنبع هوشیاری کجاست قسمت توازن مهمتر از فعالیت زیویتامین E در چه مواد غذایمغز حریص برای خون، کلید تجهان فراکتالپوشاندن خود از نوردگرگونی های نژادی و تغییای آنکه نامش درمان و یادشراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تشباهت مغز با کیهان مادیبحث درباره پیدایش و منشا نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حاواکسن های شرکت فایزر آمرنقش ژنتیک در درمان اختلاجهش های ژنتیکی غیر تصادفپختگی پس از چهل سالگي به داروی لیراگلوتیداکسی توسین و تکامل پیش ازمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا موبخش بزرگتر کیهان ناشناختنزاع بین علم و جهل رو به پموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ورزش هوازی مرتب خیلی به قحقیقت قربانی نزاع بین بی آینده ی علم و فیزیک در60 ثدر هم تنیدگی کوانتومی و دزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل بفلج خواببرخی نرمش های گردنهمیشه اطمینان تو بر خدا بما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحباب های کیهانی تو در توژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا امکان بازسازی اندامهدرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزاز تکینگی تا مغز، از مغز فرضیه ای جدید توضیح میدهبررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی از عروسک های بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر داروهای ضد التهاب کمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت هجدهمآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از سم زنبور ، کلیدی برای واراستیفن هاوکینگ در مورد هنقشه های مغزی جدید با جزیلمس کوانتومیتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی مراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر درجه حرارت بر عملککیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت سی و هشتمآغاز فصل سرما و دوباره تکذرات کوانتومی زیر اتمی قاتوسوکسیمایدسیاهچاله ی تولید کنندهاعداد بینهایت در دنیای منوار مغز در تشخیص بیماری ممانتین یا آلزیکسا یا ابتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش احساسیمطالعه ای بیان میکند اهدتروس جریان انرژیکرونا چه بر سر مغز می آورخواب سالم عامل سلامتی و یامید نیکو داشته باش تا آنرویاهای پر رمز و حیرتی دراختلالات مخچهسرنوشتبیماری وسواسچگونه هموساپينس بر زمین منابع انرژی از نفت و گاز تو دی ان ای خاص ميتوکندريهدف از خلقت رسیدن به ابزامغز انسان برای شادمانی طتظاهر خوابیده ی مادهگیلگمش باستانی کیستدلایلی که نشان میدهد ما بانسان جدید از چه زمانی پاروشی جدید در درمان نابینارتباط هوش ساختار مغز و ژشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیان ژن های اسکیزوفرنی دنگاهی بر قدرت بینایی درامنبع هوشیاری کجاست قسمت توسعه هوش مصنوعی قادر اسویتامین کامغز در تنهایی آسیب میبینجهان ما میتواند به اندازپیموزایددانش محدود به ابعاد چهارایمپلانت مغزی کمک میکند راه پیروزی در زندگی چیستاز نخستین همانند سازها تشباهت کیهان و مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عبحثي درباره هوش و تفاوتهنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حاواکسن کووید 19 چیزهایی که نقش گرمایش آب و هوا در همجهشهای مفید و ذکاوتی که دپروژه ی ژنوم انسانیداروی تشنجی دربارداریاگر فقط مردم میفهمیدند کزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانبخش دیگری در وجود انسان هنسبت طلایی، نشانه ای به سمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر نگاه انسان بر رفتاورزش هوازی ، بهترین تمریآیا ممکن است موش کور بی مدر یک فراکتال هر نقطه مرکزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولووفلج خواب چیستبرخی یونها و مولکول های مهمیشه عسل با موم بخوریمما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر گیاه خواری بر رشد وحد و مرزها توهم ذهن ماستژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا انسان با مغز بزرگش اخدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین همانسفر تجهیزات ناسا به مریخ از تکینگی تا مغز، از مغز فضای قلب منبع نبوغ استبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی از عروسک بازی مخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت هشتمآیا راهی برای رفع کم آبی درگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از سماگلوتید داروی کاهش دهناستیفن هاوکینگ در تفسیر نقص در تشخیص هیجانات عاملوب فرونتال یا پیشانی مغتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کممرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت سی و ششمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَذرات کوانتومی زیر اتمی قاثر مضر مصرف طولانی مدت رسیاره ی ابلهانبقای حقیقی در دور ماندن انوار مغزی روشی مهم در تشخمنابع انرژي پاک سرچشمه حتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش احساسیمعنی روزهتری فلوپرازینکریستال هاخواب عامل دسته بندی و حفطامید درمان کرونا با همانرویای شفافاختلالات حرکتی در انسانسریعترین کامپیوتر موجودبیماری گیلن باره و بیمارچگونه هوشیاری خود را توسمنابع انرژی از نفت و گاز تولید مثل اولین ربات های هر حرکت خمیده می شود و هر مغز انسان برای شادمانی طتظاهری از ماده است که بیدگیاه خواری و گوشت خوار کددنیای شگفت انگیز کوانتومانسان خطرناکترین موجودروشی جدید در درمان سکته مارتباط انسانی، محدود به شناسایی سلول های ایمنی ابیان حقیقتنگاهی بر توانایی اجزاي بمنبع هوشیاری کجاست قسمت توسعه برخی شغل ها با هوش ویتامین کا و استخوانمغز را از روی امواج بشناسجهان مادی، تجلی فضا در ذهپیموزایددانش بی نهایتایمپلانت نخاعی میتواند دراه بی شکستاز نشانه ها و آثار درک شداز نظر علم اعصاب یا نرووسشباهت زیاد بین سلول هاي عبحثی جالب درباره محدودیتچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حاواکسن کرونا و گشودن پنجرنقش پیش زمینه ها و اراده جهشهای مفید و ذکاوتی که دپروژه ی ژنوم انسانیداروی جدید s3 در درمان ام اگر میدانی مصیبت بزرگتر زندگی بی دوداز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را برنامه و ساختار پیچیده منشانه های گذشته در کیهان میوتونیک دیستروفیتاثیر نگاه انسان بر رفتاورزش و میگرنآیا ما تنها موجودات زنده در کمتر از چند ماه سوش جدزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدفلج دوطرفه عصب 6 چشمبرخی اثرات مضر ویتامین دهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند آب باشتاثیر گیاه خواری بر رشد وحرکت چرخشی و دائمی کیهانژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا احتمال دارد رویا از آدرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانسفر دشوار اکتشافاز تکینگی تا مغز، از مغز قلب و عقلبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی از عروسک بازی مدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت پنجمآیاما مقهور قوانین فیزیکدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم کووید طولانیاستخوان های کشف شده، ممکنقطه بی بازگشتلوتیراستامتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کممرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت سیزدهمافت فشار خون ناگهانی در وذرات کوانتومی زیر اتمی قاثرات فشار روحی شدیدسیاره ابلهانبلندی در ذهن ما درک بلندینورون هاي مصنوعی می توانمنابع انرژی از نفت و گاز تمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش عاطفی بیشتر در زنانمعادله ها فقط بخش خسته کنتری فلوپرازینکریستال زمان(قسمت اولخودآگاهی و هوشیاريامیدی تازه در درمان سرطاروان سالماختلالات صحبت کردن در انسرگیجه از شایعترین اختلابیماری ای شبیه آلزایمر و چگونه واکسن کرونا را توزمنابع بی نهایت انرژی در دتولید پاک و فراوان انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به مغز انسان رو به کوچک تر شتعداد کلی ذهن ها در جهان گالکانزوماب، دارویی جدیدندان ها را مسواک بزنید تانسان عامل توقف رشد مغزريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط از بالا به پایین مشواهدی از نوع جدیدی از حابیست تمرین ساده برای جلوچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتوصیه های سازمان بهداشت ویتامین کا در سبزیجاتمغز زنان جوانتر از مغز مرجهان هوشیارپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان موفق به بازگرداین پیوند نه با مغز بلکه رابطه تشنج و اوتیسمراز تغییراز نظر علم اعصاب اراده آزشرکت نورالینک ویدیویی ازبحثی در مورد نقش ویتامين چرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زبانواکسن کرونا از حقیقت تاتنقش آتش در رسیدن انسان بهجواب دانشمند سوال کننده پرواز از نیویورک تا لوس آداروی جدید میاستنی گراویاگر نیروی مغناطیس نباشد زندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را برنامه ی مسلط ژنها در اختنشانه های پروردگار در جهمیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر ویتامین دی بر بیماحقیقت اشیاورزش بهترین درمان بیش فعآیا مغز تا بزرگسالی توسعدر آستانه ی موج پنجم کوویزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهفناوری هوش مصنوعی نحوه خبرخی اختلالات عصبی مثانههندسه ی پایه ایماه رجبتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویاییژنها ، مغز و ارادهآیا احتمال دارد رویا از آدرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز، از مغز قلب دروازه ی ارتباطبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی از عروسک بازی مدل های ریز مغز مینی برینتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت پنجاهآب زندگی است قسمت چهارمدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم گیلن باره به دنبال استروژن مانند سپر زنان دچند نرمش مفید برای کمردرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک تا کممرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت ششمافت هوشیاری به دنبال کاهرفتار اجتماعی انسان، حاصاثرات مفید قهوهسیاره ابلهانبلعیدن ستاره توسط سیاهچانورون های ردیاب حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز تمساح حد واسط میان مغز کوهوش عاطفی در زنان بیشتر امعجزه ی علمترکیب حیوان و انسانکریستال زمان(قسمت دوم)خودآگاهی و هوشیاريامگا سه عامل مهم سلامتروبات های ریز در درمان بیاختلالات عضلانی ژنتیکسربازان ما محققا غلبه می بیماری ای شبیه ام اس مولتچگونه آن شکری که می خوریممنابع جدید انرژیتولید سلولهای جنسی از سلهزینه ای که برای اندیشیدمغز انسان رو به کوچکتر شدتغییر الگوی رشد مغزی با زگامی در درمان بیماریهای دو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسانیت در هم تنیده و متصریواستیگمینارتباط بین هوش طبیعی و هوشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیش از نیمی از موارد انتقچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوصیه های غیر دارویی در سویتامین دی گنجینه ای بزرمغزهای کوچک بی احساسجهان یکپارچهپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان نورون مصنوعی ساین ایده که ذرات سیاهچالاینکه به خاطرخودت زندگی راست دستی و چپ دستیاز نظر علم اعصاب اراده آزشش مرحله تکامل چشمبحثی در مورد نقش کلسیم و چرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زبانواکسن کرونا ساخته شده تونقش انتخاب از طرف محیط، نجوسازی مدرنپرورش مغز مینیاتوری انساداروی جدید ضد میگرناگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نظام مثبت زندگیمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر ویروس کرونا بر مغز حقیقت تنها چیزی است که شاورزش در کمر دردآیا همه جنایت ها نتیجه بیدر درمان بیماری مولتیپل زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتفیلمی بسیار جالب از تغییبرخی اصول سلامت کمرهندسه ی رایج کیهانماپروتیلینتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت اول )ژنهای مشترک بین انسان و وآیا برای تولید مثل همیشه درمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز، از مغز قیچی ژنتیکیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک بازی مدیون خود ناموجودتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت پنجاه و یآب زندگی است قسمت اولدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از سندرم پیریفورمیساسرار آفرینش در موجچند جهانیلیس دگرامفتامین یا ویاستقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک تا کممزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر رو ح و روان بر جسمکاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت شصت و دوافتخار انسانرقیبی قدرتمند در برابر ماثرات مضر ماری جواناسیر آفرینش از روح تا مغز به مغز خزندگان خودت اجازنوروپلاستیسیتی چیستمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریهوش عاطفی در زنان بیشتر امعجزه ی علم در کنترل کرونترازودونکریستال زمان(قسمت سوم)خودروهای هیدروژنیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروح رهاییاختراع جدید اینترنت کوانسردرد میگرن در کودکانبیماری اسپینال ماسکولار چگونه انتظارات بر ادراک مناطق خاصی از مغز در جستجتولترودینهزینه سنگین انسان در ازامغز ایندگان چگونه استتغییر زودتر اتصالات مغزیگامی در درمان بیماریهای دو برابر شدن خطر مرگ و میانعطاف پذیری مکانیسمی علریاضیات یک حس جدید استارتباط شگفت مغز انسان و فشکل های متفاوت پروتئین هبیشتر کمردردها نیازی به چالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوصیه هایی در مصرف ماهیویروس مصنوعیمغزتان را در جوانی سیم کشجهان یکپارچهپیوند قلب خوک، به فرد دچادانشمندان یک فرضیه رادیکاینکه خانواده ات سالم بارجزخوانی هایی که امروز باز واقعیت امروز تا حقیقتششمین کنگره بین المللی سبحثی در مورد حقیقت فضا و چرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زبان انسان از پیشیواکسن ایرانی کرونا تولیدنقش اتصالات بین سلولهای جاودانگی مصنوعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی برین نت به جای اینترنتنظریه ی تکامل در درمان بیمیگرن شدید قابل درمان استاثیر ژنها بر اختلالات خحقیقت خواب و رویاوزن حقیقی معرفت و شناختآیا هوش مصنوعی می تواند ندر سال حدود 7 میلیون نفر زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمافیزیک مولکولها و ذرات در برخی بیماری ها که در آن بهندسه بنیادینماجرای جهل مقدستاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت دوم )ژنهای هوش ، کدامندآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز از مغز تا قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک بازی مدیریت اینترنت بر جنگتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهحس و ادراک قسمت پنجاه و دآب زندگی است قسمت دومدرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از سندرم پس از ضربه به سراسرار بازسازی اندام هاچند روش ساده برای موفقیتلا اکراه فی الدینتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک تا کممسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر رژیم گیاه خواری بر کاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک سی و هفتمافراد آغاز حرکت خودشان ررموزی از نخستین تمدن بشراجزای پر سلولی بدن انسان سیستم تعادلی بدنبه بالا بر ستارگان نگاه کنوروز یا روز پایانیمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریهوشمندی کیهانمغز فکر میکند مرگ برای دیتراشه ی بیولوژِیککشف مکانیسم عصبی خوانش پخورشید مصنوعیانفجار و توقف تکاملی نشاروزه داری متناوب، مغز را ادامه بحث تکامل چشمسردرد و علتهای آنبیماری اضطراب عمومیچگونه به سطح بالایی از هومنبع هوشیاری کجاست قسمت تومورها و التهاب مغزی عاهزاران سال چشم های بینا ومغز ابزار بقای برتر مادیتغییر عمودی سر انسان از پگاهی لازم است برای فهم و دو برابر شدن خطر مرگ و میاولین مورد PML به دنبال تکریسدیپلام تنها داروی تایارتباط شگفت انگیز مغز انشکل پنجم مادهبا هوش مصنوعی خودکار روبچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوضیحی ساده در مورد هوش مویرایش DNA جنین انسان، برمغزتان را در جوانی سیمکشجهان کنونی و مغز بزرگتریپیوند مغز و سر و چالشهای دانشمندان ژنی از مغز انساینترنت بدون فیلتر ماهوارساناها و ابر رساناها و عاز کجا آمده ام و به کجا میصرع و درمان های آنبحثی در مورد عملکرد لوب فچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتکامل ساختار رگهای مغزی واکسن اسپایکوژننقش تیروئید در تکامل مغزجایی خالی نیستآلودگی هوا و ویروس کروناداروی ضد تشنج با قابليت تزندگی زودگذراگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبابرای پیش بینی آینده مغز دنظریه ی تکامل در درمان بیمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر کلام در آیات کلام بحقیقت راستین انسان علم بوزوز گوشآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان های اسرار آمیز در آزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیفیزیک و هوشیاریبرخی بیماری های خاص که بدهندسه در پایه ی همه ی واکماده ی تاریکتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهلژنهای حاکم بر انسان و انسآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز، از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی مبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی مدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت پنجاه و سآب زندگی است قسمت سومدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از سندرم سردرد به دلیل افت فاصل بازخوردچندین ماده غذایی که ماننلایو دوم دکتر سید سلمان فتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک تا کممسئول صیانت از عقیده کیستاثیر رژیم گیاه خواری بر کایروپاکتیک چیستحس و ادراک- قسمت پنجاه و افزایش قدرت ادراکات و حسرمز و رازهای ارتباط غیر کاجزایی ناشناخته در شکل گسیستم دفاعی بدن علیه مغز به خودت مغرور نشونوشیدن چای برای مغز مفید منابع انرژی از نفت و گاز تنفس بدون اکسیژنهوشیاری کوانتومیمغز قلبتربیت کودکان وظیفه ای مهکشف مکانیسمی پیچیده در بخانواده پایدارانواع سکته های مغزیروزه داری و بیمار ی ام اس اداراوون تنها داروی تاییسردرد تنشنبیماری بیش فعالیچگونه باغبانی باعث کاهش منبع هوشیاری کجاست قسمت تومورهای ستون فقراتهستي مادي ای که ما کوچکترمغز ابزار برتر بقاتغییرات منطقه بویایی مغزگاهی مغز بزرگ چالش استدو سوی واقعیتاولین مورد پیوند سر در انریشه های مشترک حیاتارتباط شگفت انگیز مغز انشگفت انگیز بودن کیهانبا تعمق در اسرار ابدیت و چالش دیدگاه های سنتی در بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتیوتیکسن داروی ضد جنونواقعیت فیزیکی، تابعی از نقش قهوه در سلامتیجهان کاملی در اطراف ما پرپیوند اندام از حیوانات بدانشمندان پاسخ کوانتومی دانشمندان اولین سلول مصنایندرالرشته نوروایمونولوژی و نقاز آغاز خلقت تا نگاه انساضررهای مصرف شکر و قند بر بحثی درباره هوش و تفاوتهچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتکامل شناخت انسان با کشفواکسن اسپایکوژن ضد کرونانقش حفاظتی مولکول جدید دجاذبهآلزایمرداروی ضد تشنج توپیراماتزندگی، مدیریت انرژیاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و برای اولین بار دانشمنداننظریه ی ریسمانمیدان های مغناطیسی قابل تاثیر کپسول نوروهرب بر نحقیقت غیر فیزیکییک پیام منفرد نورون مغزی آیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان های بیماری آلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیفیزیکدانان ماشینی برای تبرخی توجهات در ببمار پارهندسه زبانِ زمان استماده ی خالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هفتکل اقیانوس در یک ذرهآیا جنین انسان، هوشمندی درک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین همانسفری به آغاز کیهاناز تکامل تا مغز، از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اقانون جنگلبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی مروری بر تشنج و درمان هایتاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت پنجاه و شآب، زندگی است(قسمت پنجم)دستورالعمل مرکز کنترل بیابزارهای پیشرفته ارتباط سوپاپ ها یا ترانزیستورهااصل عدم قطعیت از کوانتوم نه جنگ و نه خونریزیلبخند بزن شاید صبح فردا زتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کممسئولیت جدیدتاثیر رژیم گیاه خواری بر کار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک- قسمت بیست و پافزایش مرگ و میر سندرم کورمز بقای جهش ژنتیکیاحیای بینایی نسبی یک بیمسکته مغزیبه دنبال رستگاری باشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک منابع انرژی از نفت و گاز تنها مانع در زندگی موارد هوش، ژنتیکی است یا محیطیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهترجمه ای ابتدایی از اسراکشف ارتباط جدیدی از ارتبخارق العاده و استثنایی بانگشت ماشه ایروزه داری سلول های بنیادادراک ما درک ارتعاشی است سردرد سکه ایبیماری تی تی پیچگونه تکامل مغزهای کنونیمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم فضای خالی یا توهم فضهستی ما پس از شروعی چگال مغز از بسیاری حقایق می گرتغییرات آب و هوایی که به گذر زمان کاملا وابسته به دوچرخه سواری ورزشی سبک و اولین هیبرید بین انسان و رژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط غیرکلامی بین انساشگفتی های زنبور عسلباهوش ترین و با کیفیت تریچاالش ها در تعیین منبع هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکنولوژی جدید که سلول هاواقعیت چند سویهنقش مهاجرت در توسعه نسل اجهان پیوستهپیوند سر آیا ممکن استپیوند سر، یکی از راه حلهادانشمندان تغییر میدان مغایا کوچک شدن مغزانسان الرشد مغز فرایندی پیچیده ااز انفجار بزرگ تا انفجار ضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع خواب و رویاتأثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن دیگر کرونا ساخته شنقش حیاتی تلومر دی ان آ دجاذبه و نقش آن در شکلگیریآملودیپین داروی ضد فشار داستانها و مفاهیمی اشتبازونیسومایداگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت ابرای تمدن سازی، باید در بنظریه تکامل در درمان بیممیدازولام در درمان تشنج تاثیر کپسول نوروهرب بر تحقیقت غیر قابل شناختیک پیشنهاد خوب برای آسان آیا هوش سریعی که بدون احسدرمان های جدید میگرنزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانفرگشت و تکامل تصادفی محض برخی توصیه ها برای واکسیهنر رها شدن از وابستگیماده، چیزی بیش از یک خلا تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هشتآیا جهان ذهن و افکار ما مدرک و احساسابزار بقای موجود زنده از سقوط درون جاذبه ای خاص، چاز روده تا مغزنقش زنجبیل در جلوگیری از قانون جنگلبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی مرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت بیست و چهآثار باستانی تمدن های قددغدغه نتیجه ی نادانی استابزارهای بقا از نخستین هسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول انجام برخی نرمش ها دچه زیاد است بر من که در ایلرزش ناشی از اسیب به عصبتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی به کمک هوش طبیمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک- قسمت شصت و چهافزایش سرعت پیشرفت علوم رمز جهاناحیای بینایی نسبی یک بیمسانسور از روی قصد بسیاری به زودی شبکه مغزی به جای نیکولا تسلامنابع انرژی از نفت و گاز تو یک معجزه ایهیچ کاری نکردن به معنی چیمغز مادران و کودکان در زمتسلیم شدن از نورون شروع مکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخبر مهم تلسکوپ هابلانگشت نگاری مغز نشان میدروش مقابله مغز با محدودیادغام میان گونه های مختلسردرد عروقی میگرنبیماری دویکچگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری کجاست قسمت توهم لیلیپوتی(ریزبینی)و هر کس تقوای خدا پیشه کنمغز به تنهایی برای فرهنگ تغییرات تکاملی سر انسان گربه شرودینگر و تاثیر مشدورترین نقطه ی قابل مشاهاولین تصویر در تاریخ از سرژیم های غذایی و نقش مهم ارتروز یا خوردگی و التهاشاهکار قرنبار بزرگ ایستادن بر دو پاناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکنولوژی جدید که سلول هاواقعیت چیستنقش میدان مغناطیسی زمین جهان پیوستهنقش محیط زندگی و مهاجرت دجهان پر از چیزهای اسرار آپیوستگی همه ی اجزای جهاندانشمندان روش هاي جدیدی ایا این جمله درست است کسیرشد مغز علت تمایل انسان باز بحث های کنونی در ویروسطلای سیاهبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا خشونت و تعصبمنحنی که ارتباط بین معرفتئوری تکامل امروز در درمواکسن دیگری ضد کرونا از دنقش خرچنگ های نعل اسبی درجدایی خطای حسی استآمارهای ارائه شده در سطح دخالت در ساختار ژنهازونا به وسیله ویروس ابله اپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدبرای خودآگاه بودن تو باینظریه تکامل در درمان بیممکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر کپسول نوروهرب بر سحقایق ممکن و غیر ممکنیک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان های جدید در بیماری زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرفراموش کارها باهوش تر هسبرخی درمان های Spinal Muscular Atهوموارکتوس ها ممکن است دمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر گیاهخواری بر رشد و حس و ادراک قسمت چهل و دومآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادی منابع و اازدواج های بین گونه ای، رنقش زبان در سلطه و قدرت اقانونمندی و محدودیت عالمبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی مرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت بیست و یکآرامش(سکوت) stillness و تکاپوذهن ما از در هم شکستن منبابزارهای بقا ازنخستین همسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول توسعه ی یک ذهن کاملنهایت معرفت و شناخت درک علرزش عضله یا فاسیکولاسیوتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی به شناسایی کامستند جهان متصلتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاربرد روباتهای ريز، در حساسیت روانی متفاوتافسردگی و اضطراب در بیمارمز جهان خاصیت فراکتالاحساس گذر سریعتر زمانسانسور بر بسیاری از حقایبه زیر پای خود نگاه نکن بنیاز به آموزش مجازی دیجیمنابع انرژی از نفت و گاز تو یک جهان در مغز خودت هسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمغز چون ابزار هوش است دلیتشنج چیستگل زندگیخدا موجود استاندوهگین نباش اگر درب یا روش های صرفه جویی در ایجاادغام دو حیطه علوم مغز و سرعت فکر کردن چگونه استبیماری دیستروفی میوتونیچگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری کجاست قسمت توهم چیستوفور و فراوانیمغز برای فراموشی بیشتر کثبت امواج الکتریکی در عصگزیده ای از وبینار یا کنفديدن با چشم بسته در خواب اولین سلول مصنوعیرژیم ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت اولشاهکار شش گوشبار سنین ابزار هوشمندی اناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل مادی تا ابزار هوشمواقعیت چیستواقعیت های متفاوتنقش نگاه از پایین یا نگاهجهان دارای برنامهپیام های ناشناخته بر مغز دانشمندان روشی برای تبدیایا ابزار هوشمندی یا مغز زمین در برابر عظمت کیهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا در مغز انسان، فرورفتمنشأ اطلاعات و آموخته ها تئوری تکامل در پیشگیری و واکسن سرطاننقش داروهاي مختلف معروف جریان انرژی در سیستم های آن چیزی که ما جریان زمان در مانهای کمر دردزیباترین چیز در پیر شدنابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکبرخی ملاحظات در تشنج های نظریه تکامل در درمان بیممکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر کپسول نوروهرب بر سحمله ویروس کرونا به مغزیک جهش ممکن است ذهن انسانآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان های رایج ام اسزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی می تواند بر احمباحث مهم حس و ادراکتاثیر انتخاب از طرف محیط کلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت چهل و سومآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقای موجود زنده از سلول های بدن تو پیر نیستناساس انسان اندیشه و باور نقش زبان در سلطه و قدرت اقارچ بی مغز در خدمت موجودبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی مرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت بیست و دوآزمون تجربی، راهی برای رذهن چند جانبه نیازمند نگابزارهای بقای موجود زندهسودمندی موجودات ابزی بر اصول سلامت کمرنهایت در بی نهایتلزوم سازگاری قانون مجازاتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی در کامپیوترهامشکلات نخاعیتاریخ همه چیز را ثبت کردهکتاب گران و پرهزینه شد ولخفاش با شیوع همه گیری جدیالکترومغناطیس شنوایی و هروی و منیزیم در تقویت استاحساسات کاذبساخت شبکه عصبی مصنوعی با بوزون هیگز چیستچیزی منتظر شناخته شدنمنابع انرژی از نفت و گاز تو پیچیده ترین تکنولوژی هیچگاه از فشار و شکست نترمغز چگونه صداها را فیلتر تشنج و حرکات شبه تشنجی قاگلوئونخطا در محاسبات چیزی کاملاندام حسی، درک از بخش هایروش هایی ساده برای کاهش اارتقا و تکامل سنت آفرینش سعی کن به حدی محدود نشویبیماری ضعف عضلات نزدیک بچگونه حافظه را قویتر کنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم بی خداییوقت نهيب هاي غير علمي گذشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟جمجمه انسان های اولیهگزارش یک مورد جالب لخته ودی متیل فومارات(زادیوا)(اوکرلیزوماب داروی جدید شرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارزش حقیقی زبان قسمت دومشاید درست نباشدبارداری بدون رحمنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل مداومواقعیت و مجازنقش نظام غذایی در تکامل مجهان در حال نوسان و چرخشپیشینیان انسان از هفت میداروهای مصرفی در ام اسایا بیماری ام اس (مولتیپزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تلسکوپ گالیله تا تلسکطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا ذرات بنیادی معمولاً منشاء کوانتومی هوشیاری اتئوری جدید، ویران کردن گواکسن سرطاننقش ذهن و شناخت در حوادث جریان انرژی در سیستم های آنچه واقعیت تصور میکنیم در محل کار ارزش خودت را بزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی مرزهای اخلاق و علوم هفت چیز که عملکرد مغز تو ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر کتامین در درمان پاحمایت از طبیعتیک رژیم غذایی جدید، می توآیا یک، وجود دارددرمان های علامتی در ام اسزبان شناسی مدرن در سطح سلاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیبرخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی و کشف زبان هایمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر احتمالی عصاره تغلیکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت نهمآیا خداباوری محصول تکاملدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقای موجود زنده از سلول عصبی شاهکار انطباق استفاده از مغز، وزن را کمنقش سجده بر عملکرد مغزقبل از آغازبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی مرکز خنده در کجای مغز استتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت بیست و سوآزمون ذهنی گربه ی شرودینذهن هوشیار در پس ماده ی مابزارهای بقای از نخستین سیلی محکم محیط زیست بر اناضطراب و ترسچهار میلیارد سال تکامل بلزوم سازگاری قانون مجازاتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمشکلات بین دو همسر و برخیتازه های اسکیزوفرنی(جنوکتاب زیست شناسی باورخلاصه ای از مطالب همایش مالکتروتاکسی(گرایش و حرکرویا و خبر از آیندهاخلاق و علوم اعصابساخت شبکه عصبی با الفبای بوزون هیگز جهان را از متلچیزی خارج از مغزهای ما نیمنابع انرژی از نفت و گاز تو افق رویداد جهان هستیهیپرپاراتیروئیدیسممغز ناتوان از توجیه پیداتشنج عدم توازن بین نورون گمان میکنی جرمی کوچکی در خطا در محاسبات چیزی کاملانرژی تاریکروش صحبت کردن در حال تکامارتوکين تراپی روشی جديد شلیک فراموشیبیماریهای تحلیل عضلانی انگاه محدود و تک جانبه، مشمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم جدایی و توهم علموقتی فهمیدی خطا کردی برگمغز بزرگ چالش است یا منفعجنبه های موجی واقعیتگشایش دروازه جدیدی از طردید تو همیشه محدود به مقدايندگان چگونه خواهند دیدرژیم غذایی ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت سومشبیه سازی میلیون ها جهان بازگشت از آثار به سوی خدانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل چشمواقعیت خلا و وجود و درک منقش نظریه تکامل در شناساجهان شگفت انگیزپیشرفت های جدید علوم اعصداروهای ام اسایا بدون زبان میتوانیم تزمان چیستاز تکنیکی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی درباره احساسات متفاچراروياها را به یاد نمی آمهندسی ژنتیک در حال تلاش تا 20 سال آینده مغز شما به واکسنی با تاثیر دوگانه انقش روی و منیزیم در سلامتجریان انرژی در سیستم های آنچه حس می کنیم، نتیجه ی در چه مرحله ای از خواب ، رزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتبرخی نکات از گاید لاین پرهفت سین یادگاری از میراث ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وحوادث روزگار از جمله ویریکی از علل محدودیت مغز امآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان ژنتیکی برای نوآوریزبان شناسی نوین نیازمند از تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هابرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشمحل درک احساسات روحانیتاثیر ترکیبات استاتین (سکلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت چهارمآیا دلفین ها می تواند از درک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از سلولهای ایمنی القا کنندهاستفاده از هوش مصنوعی در نقش غذاها و موجودات درياقبل از انفجار بزرگبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی مرگ چیستتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت بیستمآزمون ذهنی گربه شرودینگرذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای دفاعی و بقای موسیگار عامل افزایش مرگ وماطلاع رسانی اینترنتیچهار ساعت پس از کشتار خوکمقاومت به عوارض فشار خون تلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمشکلات روانپزشکی پس از ستازه های بیماری پارکینسوکتاب طبیعت در قالب هندسهخلاصه ای از درمان های جدیالگوی بنیادین و هوشیاریرویا بخشی حقیقی از زندگی اخلاق پایه تکامل و فرهنگساختار شبکه های مغزی ثاببی نهایت در میان مرزهاچیزی شبیه نور تو نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تو انسانی و انسان، شایستهاوکينگ پیش از مرگش رسالمغز و سیر تکامل ان دلیلی تشخیص ژنتیکی آتروفی های گنجینه ای به نام ویتامین خطر آلودگی هواانرژی تاریک که ما نمی توروشهای نو در درمان دیسک بارتباط میکروب روده و پارشلیک فراموشیبیهوش کردن در جراحی و بیمنگاه انسان محدود به ادرامنبع هوشیاری کجاست قسمت توهمات و شناخت حقیقتوقتی تو از یاد گرفتن باز مغز بزرگ چالشهای پیش روجنسیت و تفاوت های بیناییپمبرولیزوماب در بیماری چدیدن خدا در همه چیزايا اراده آزاد توهم است یرژیم غذایی ضد دردارزش خود را چگونه میشناسشبیه سازی سیستم های کوانبازگشت به ریشه های تکاملنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل و ارتقای نگاه تا عم