دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ما با کمک مغز خود مختاريم یا محکوم قوانین طبیعت

ما با کمک مغز خود، مختاريم یا محکوم قوانین طبیعت؟

مغز ، انسان واسطه ای است که اطلاعات را از فراتر به فروتر منتقل میکند. شاید درک این حقیقت با برداشت های امروز- که مغز را فرمانده انسان میداند- در تضاد باشد.

در مقاله ای با نام سرعت تفکردر همین کانال به این مبحث پرداختیم که ما آغاز حرکت خود را قبل از شروع واکنش در مغز، درک مي کنيم

( .......
جای شگفتی است که افراد معمولاً آغاز حرکت خودشان را ۷۵ تا ۱۰۰ میلی ثانیه پیش از زمان رخ دادن واقعی آن، تصور می کنند.(تصور سریع بودن کاذب!! )این تفاوت، نمی تواند به علت زمان مربوط به حرکت فرامین از مغز تا ماهیچه ها باشد (که در حدود ۱۶ تا ۲۵ میلی ثانیه است). معلوم نیست که این درک نادرست، چرا حس می شود.

شاید علت آن، ایجاد واکنش در عصب های بسیار نزدیک به عصب های حسی و شنوایی است، حتی پیش از آنکه این پیام نهایتا به اندام واکنش دهنده برسد.

واکنش آغاز شده است، نقشه شما عملی شده است و این عملی شدن، هدف بزرگ شماست! و نتیجه نهایی آن، یعنی حرکت پاها شاید انجام بشود یا نه. و انجام شدن آن وابسته به سلامت عصب های حرکتی دیگری است که بعد از مغز قرار دارد.

من و شما در پاها نيستيم. همين که مغز برنامه خود را عملی کند منجر به احساس رضایت شما می شود چه اندام و پا حرکت کند یا نه. من و تو در پاها نیستیم و حتی در مغز هم نیستیم ولی مغز، گام اول در احساس من و توی مادی است.

این نتیجه و سایر یافته ها، پرسش های مهمی را درباره برنامه ریزی و کنترل اقدامات ما ارائه می دهد. در مجموع آنکه هر چند ممکنست تعیین “سرعت فکر” هرگز ممکن نباشد، ولی آنالیز کردن زمان لازم برای برنامه ریزی و تکمیل اقدامات، بینش مهمی را به دست می دهد، که سیستم عصبی تا چه میزان در تکمیل این فرآیندها کارآیی دارد.

@salmanfatemi

http://earthsky.org/human-world/what-is-the-speed-of-thought)

این درک زودتر از حرکت، نشان دهنده آغازی پیش از حرکات عصبی در مغز است و نشان دهنده منبعی است که پیش از شروع حرکات در مغز، پیام را دسته بندی و آماده می کند و به مغز مخابره می نماید.

مغز دستگاه فاکسی است که اکنون پیام را از پشت سیمها به شنونده جلوي خود منتقل میکند(با سرعتی بسیار بیشتر از حتی سرعت انتقال عصبی).

این خیلی هم با یافته های جدید فیزیک کوانتوم در مورد همبستگی و انتقال اطلاعات با سرعتی بسیار سریعتر از سرعت نور، عجیب نیست!

ذرات کوانتومی که سازنده کیهان ما هستند، منتظر ارتباطات لاکپشتي یافته های ماکروسکوپي ما در عالم ماده نمی مانند. اگر مقهور کندی های زمان هستیم، این به دلیل بسته شدن ما در صندوق عالم مادی تنگی است که راههایش طولانی و زمان هایش کند است و این کندی است که ما را در میان حافظه ای کوتاه مدت- که به دور نمی اندیشد- گرفتار میکند.

ولی حقیقت کیهان ما و همه هستی، چیز دیگری است.

صندوق ها را باید شکست و از پس حافظه ای- که عادت دارد کوتاه مدت باشد- فراتر را هم باید دید و در پس گرفتاری ها و ناکامي های دنیا- که ویژگی تنگنای زندان دنیاست- بازتر و روشن تر باید دید.

همبستگی کوانتومی

نظریه ای در مکانیک کوانتوم هست- که می گوید معلومات از بخشی به بخش دیگر با سرعتی میلیون ها بار بالاتر از سرعت نور، حرکت میکند.

تصور کنیم منبع نوری هست که دو شعاع نور را صادر میکند و در یکی از آنها الکترون ها در جهت عقربه های ساعت و در دیگری بر عکس عقربه های ساعت می چرخند و پرتويي را- که در آن الکترون ها در جهت عقربه های ساعت می چرخند- انتخاب کرده ايم تا آزمایش زیر را انجام دهیم: آن را به دو پرتوی جداگانه تبدیل کنیم و ببینم رویارویی چرخش الکترون ها در هر پرتو چگونه است... و شگفت انگیز است که یکی از آنها در جهت عقربه های ساعت و دیگری بر خلاف جهت آن است!

اگر منبع مورد استفاده، در جهت عقربه های ساعت است، چگونه چنین چيزي رخ داده است؟ دانشمندان مکانیک کوانتوم، تفسیر کرده اند که اتصالهایی کوانتومی بین این دو پرتو هست، پس وقتی یکی از آنها برگزیند، در جهت عقربه های ساعت حرکت کند نامه ای به پرتوی دیگر میدهد تا عکس آن حرکت کند.(این ارسال پیام، به صورتی ناگهانی به پرتوی دوم میرسد و فاصله ای بین آنها نیست یعنی سرعت انتقال، بسيار بیشتر از سرعت نور است!)

ولی این، با نظریه نسبیت- که وجود چیزی با سرعت بالاتر از سرعت نور را نفي میکند- در تعارض است و تفسیر اینشتاین از این آزمون، آن بود که الکترون ها معلوماتی دارند يعني هر پرتو میداند چگونه خواهد چرخید و هیچ رساله و نامه ای وجود ندارد زیرا او این اندیشه را- که کیهان کور و نابیناست- رد می کرد.

کدامشان حق می گفت؟
آزمایشات جان بیل ثابت کرد همبستگی کوانتومی، حقیقی است و فقط در سطح الکترون ها نیست بلکه نور، همان خاصیت را دارد.

@salmanfatemi

تکنولوژی فعلی که چرخش الکترون را اندازه می گیرد باید در یک سطح (اگر الکترون بر عکس عقربه های ساعت مي چرخید یا به صورت افقی یا عمودی میچرخید) اندازه گيري کن
د. و شگفت انگیز آن است که الکترون، سطحي را انتخاب میکرد که در آن در هر بار دستگاهی گذاشته شده بود. پس ایا امکان ندارد الکترون به روشی چرخش خود را انتخاب کرده باشد که نتوان آن را رصد کرد؟ ولي الکترون، آن را انتخاب نکرد زیرا ما نتوانستیم این حرکت را رصد کنیم. (الکترون ، مسیرهای مختلفی را میتواند انتخاب کند و آنچه حرکت الکترون را معنی میدهد اندازه گیری و نوع نگاه ماست. سرعت حرکات الکترون، و سرعت انتخاب های آن، نزدیک به بی نهایت است و با توجه به نوع رصد و نگاه ما میتواند ناگهان و در همان لحظه تغییر کند. پیوند میان نگاه ما و تغییر ناگهانی همه هستی در همان لحظه!!

ماییم که با معرفت و شناخت خود، در میان میلیون ها حرکت ممکن برای ذرات کوانتومی یکی را بر برمی گزینیم!
شبحی پر از انواع حرکات، موجود است و در این گرداب حرکات در همه جهت ها، ماییم که به یکی معنی می دهيم!)

این، یعنی ادراک انسان در رفتار اشیا موثر است، بلکه ادراک انسان طبیعت را وادار به انتخاب رفتاري می کند که می توانیم آن را اندازه بگیریم.
.
طبیعت فقط برای ما آفریده نشده است، بلکه ادراک ما آن را وادار به انتخاب رفتاري مشخص میکند که بتوانیم آن را بفهمیم.

https://www.facebook.com/groups/237884766980082/permalink/277272293041329/

قضیه بل توسط فیزیکدان ایرلندی به نام جان استوارت بل (۱۹۹۰-۱۹۲۸) بعنوان ابزاری برای آزمودن پیوستگی ذرات از طریق درهم تنیدگی کوانتومیطراحی شد. بر طبق این قضیه، هیچ نظریۀ متغیر پنهانی نمی تواند از پس ِ تمامی پیش بینی های مکانیک کوانتومی بر آید. بل این قضیه را با ایجاد نامعادلات بل تایید کرد؛ آزمایش ها حاکی از آن است که نامعادلات بل در سیستم فیزیک کوانتومی نقض می شوند. لذا باید برخی مفاد نظریه متغیرهای پنهان محلی اشتباه باشند.

در شرایطی که شما دو ذره با نام های A و B دارید و ذره ها در اثر درهم تنیدگی کوانتومی به یکدیگر وصل شدهاند، ویژگیهای A و B پیوندی با هم خواهند داشت. برای مثال، شاید اسپین(چرخش) ذره A معادل یک دوم و اسپین ذره B معادل منفی یک دوم باشد و یا بالعکس. فیزیک کوانتومی به ما می گوید که تا زمانیکه که اندازه گیری صورت نگرفته باشد، این ذرات در حالات احتمالی منطبق بر هم و روی هم قرار می گیرند. اسپین ذره A معادل ۱/۲ و ۱/۲- است. به مقاله ما در خصوص گربه شرودینگر نگاهی بیندازید تا بینش تان قدری افزایش یابد. این مثال ویژه با ذرات A و B، شکل متفاوتی از آزمایش فکری اینشتین-پودولسکی-روزن به نام پارادوکس EPR میباشد.

با این حال، به محض اینکه اسپین A را اندازه گیری کنید، یقیناً مقدار ذره B را بدون نیاز به اندازه گیری مستقیم آن خواهید فهمید. برای مثال، اگر مقدار ذره A برابر با ۱/۲ باشد، مقدار ذره B باید ۱/۲- باشد و بالعکس. معمایی که قضیه بل دارد این است که این اطلاعات چگونه از ذره A به ذره B انتقال می یابد. جان استوارت بل قضیه بل را در مقاله سال ۱۹۶۴ خود موسوم به “بررسی پارادوکس اینشتین-پودولسکی-روزن” مطرح کرد

https://bigbangpage.com/…/%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%…/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا بخشی حقیقی از زندگی مغز ناتوان از توجیه پیداآیا برای تولید مثل همیشه و هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ممغز بزرگ چالشهای پیش روافسردگی و اضطراب در بیماورزش در کمر دردبیماری گیلن باره و بیمارتاریخ همه چیز را ثبت کردهزیرفون داروی ضد ام اسنقش حفاظتی مولکول جدید داولین مورد پیوند سر در انکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت از آثار به سوی خداجنسیت و تفاوت های بیناییسفرنامه سفر به بم و جنوب چندین ماده غذایی که مانناگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک (قسمت اول )فراموش کارها باهوش تر هسساخت شبکه عصبی مصنوعی با چگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای پیشرفته ارتباط بزرگ شدن مغز محدود به دورخطا در محاسبات چیزی کامللزوم سازگاری قانون مجازاشاهکار قرنکاربرد روباتهای ريز، در چرا حیوانات سخن نمی گویناختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریداروی فامپیریدین یا نورلما با کمک مغز خود مختاريمعلت خواب آلودگی بعد از خوگاهی مغز بزرگ چالش استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتروز یا خوردگی و التهاتا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی مرکز خنده در کجای مغز استپیامهای کاربرانپختگی پس از چهل سالگي به هوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا تخیل یا واقعیتمغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا بزرگ شدن مغز فقط در دوقت نهيب هاي غير علمي گذشاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوالکتروتاکسی(گرایش و حرکوزوز گوشبیماری ای شبیه آلزایمر و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان مشترک ژنتیکی موجودانقش حیاتی تلومر دی ان آ داولین تصویر در تاریخ از سکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی جنسیت و تفاوت های بیناییسفری به آغاز کیهانچه زیاد است بر من که در ایاگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )فراموشی همیشه هم بد نیستساختار شبکه های مغزی ثابچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای بقا از نخستین هبزرگ شدن تقریبا ناگهانی خطرات هوش مصنوعیممانتین یا آلزیکسا یا ابشبیه سازی میلیون ها جهان کجای مغز مسئول پردازش تجچرا حجم مغز گونه انسان دراختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی تشنجی دربارداریما تحت کنترل ژنها هستیم یعوامل موثر در پیدایش زباگذر زمان کاملا وابسته به هوش مصنوعی الفاگوارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسمرگ انتقال است یا نابود شسایتهای دیگرپرورش مغز مینیاتوری انساهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاها از مغز است یا ناخومغز آیندگان چگونه است ؟آیا تکامل و تغییرات ژنتیوقتی فهمیدی خطا کردی برگاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینمغز حریص برای خون، کلید تالتهاب شریان تمپورالیک پیشنهاد خوب برای آسان بیماری ای شبیه ام اس مولتتبدیل سلولهای محافط به سزبان چهار حرفی حیات زمیننقش خرچنگ های نعل اسبی دراولین سلول مصنوعیکنگره بین المللی سردرد دبحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی مفید در ساسلولهای بنیادی مصنوعی درچهار میلیارد سال تکامل بابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارمفرایند تکامل و دشواری هاسازگاری با محیط بین اجزاچگونه حافظه را قویتر کنیابزارهای بقا ازنخستین همبسیاری از بیماری های جدیدفاع در برابر تغییر ساختمنابع انرژي پاک سرچشمه حشبیه سازی سیستم های کوانکرونا چه بر سر مغز می آورچرا در مغز انسان، فرورفتادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید s3 در درمان ام ماه رجبعوامل ایجاد لغت انسانی و گربه شرودینگر و تاثیر مشهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای امراحل ارتقای پله پله کیهآلزایمرهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا جهش های ژنتیکی، ویروویتامین E برای فعالیت صحازدواج های بین گونه ای، رتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایمغز زنان جوانتر از مغز مرامیوتروفیک لترال اسکلرویکی از علل محدودیت مغز امبیماری بیش فعالیتری فلوپرازینزبان و کلمه حتی برای کساننقش داروهاي مختلف معروف اوکرلیزوماب داروی جدید شکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشاجهش های ژنتیکی غیر تصادفسلسله مباحث هوش مصنوعیچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت پنجمفرایند حذف برخی اجزای مغسخن پاک و ثابتنگاه محدود و تک جانبه، مشابزارهای بقای از نخستین تفاوت مغز انسان و میمون هدقیق ترین تصاویر از مغز امنبع خواب و رویاشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسم عصبی خوانش پچراروياها را به یاد نمی آاداراوون تنها داروی تاییتوانایی مغز و دیگر اجزای داروی جدید ضد میگرنماپروتیلینعواملی که برای ظهور لغت اگزیده ای از وبینار یا کنفهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسمزایای شکلات تلخ برای سلآیا ممکن است موش کور بی مهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا ما تنها موجودات زنده هوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافمغز انسان برای ایجاد تمدآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجویتامین E در چه مواد غذایاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم مغزهای کوچک بی احساسامید درمان کرونا با همانیافته های نوین علوم پرده بیماری تی تی پیتری فلوپرازینزبان و بیان نتیجه ساختمانقش روزه داری در سالم و جايندگان چگونه خواهند دیدکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش ویتامينجهشهای مفید و ذکاوتی که دسم زنبور ، کلیدی برای وارنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحس و ادراک قسمت سومفرد حساس از نظر عاطفی و بسریعترین کامپیوتر موجودنگاه انسان محدود به ادراابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی برادلایلی که نشان میدهد ما بمنشأ اطلاعات و آموخته ها شباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسمی پیچیده در بچراروياها را به یاد نمی آادغام میان گونه های مختلتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد تشنج با قابليت تمبانی ذهنی سیاه و سفیدعوارض ازدواج و بچه دار شدگزارش یک مورد جالب لخته وهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا مغز تا بزرگسالی توسعهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بیمغز انسان برای شادمانی طآیا خداباوری محصول تکاملویتامین دی گنجینه ای بزراستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغزتان را در جوانی سیمکشامگا سه عامل مهم سلامتیادگیری مهارت های جدید دبیماری ضعف عضلات نزدیک بتسلیم شدن از نورون شروع مزبان و بیان، در سایه پیشرنقش رژیم غذایی بر رشد و اايا اراده آزاد توهم است یکووید نوزده و خطر بیماریبحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسودمندی موجودات ابزی بر نورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحساسیت روانی متفاوتقیچی ژنتیکیسرگیجه از شایعترین اختلانگاهی بر قدرت بینایی درااثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشدندان ها را مسواک بزنید تمولتیپل اسکلروز در زنان شش مرحله تکامل چشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبنزاع بین جهل و علم رو به پادغام دو حیطه علوم مغز و توسعه برخی شغل ها با هوش داروی ضد تشنج با قابليت تمجموعه های پر سلولی بدن معید نوروز مبارکگشایش دروازه جدیدی از طرهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتمشکلات نخاعیآیا همه جنایت ها نتیجه بیهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهاییمغز انسان برای شادمانی طآیا دلفین ها می تواند از واکنش های ناخودآگاه و تقاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رنقش قهوه در سلامتیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهیادآوری خواب و رویابیماریهای تحلیل عضلانی اتشنج چیستزبان و تکلم برخی بیماریهنقش رژیم غذایی در رشد و اايا اراده آزاد توهم است یکودک ایرانی که هوش او از بحثی در مورد نقش کلسیم و جاذبه و نقش آن در شکلگیریسیاهچاله و تکینگی ابتداینورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بخلاصه ای از مطالب همایش مقانون مندی نقشه ژنتیکی مسردرد میگرن در کودکاننگاهی بر توانایی اجزاي باثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمواد کوانتومی جدید، ممکنششمین کنگره بین المللی سکشف جمجمه ای درکوه ایرهونزاع بین علم و نادانی رو ارتقا و تکامل سنت آفرینش توصیه های غیر دارویی در سداستانها و مفاهیمی اشتبامحل درک احساسات روحانیعامل کلیدی در کنترل کارآپمبرولیزوماب در بیماری چهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ویروس کرونا بر مغز درک عمیق در حیواناتمشکلات بین دو همسر و برخیآیا هوش ارثی دریافتی از پهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروزه داری و بیمار ی ام اس مغز انسان رو به کوچک تر شآیا دست مصنوعی به زودی قاواکسن کرونا از حقیقت تاتاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رنقش مهاجرت در توسعه نسل اانفجار و توقف تکاملی نشاژن هوش و ساختارهای حیاتی بیهوش کردن در جراحی و بیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش زبان در سلطه و قدرت اای آنکه نامش درمان و یادشکودکان میتوانند ناقل بی بحثی در مورد عملکرد لوب فحقیقت قربانی نزاع بین بی سیاره ابلهاننوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهنقانونمندی و محدودیت عالمسردرد و علتهای آنناتوانی از درمان برخی ویاثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع ديدن با چشم بسته در خواب موجود بی مغزی که می تواندصرع و درمان های آنگنجینه ای به نام ویتامین نزاع بین علم و جهل رو به پارتوکين تراپی روشی جديد توصیه هایی در مصرف ماهیدر مانهای کمر دردمحل درک احساسات روحانی دعارضه جدید ویروس کرونا سپنج اکتشاف شگفت آور در موهوش مصنوعی از عروسک تا کماز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرمشکلات روانپزشکی پس از سمشکلات روانپزشکی در عقب آیا هوش سریعی که بدون احسهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش مقابله مغز با محدودیمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاواکسن سرطاناصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دانواع سکته های مغزیژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیوگرافیتشنج عدم توازن بین نورون زبان و شناخت حقیقت قسمت انقش زبان در سلطه و قدرت اایندرالکودکان خود را مشابه خود تبحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت خواب و رویاسیاره ابلهاننوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیقارچ بی مغز در خدمت موجودسردرد تنشنناتوانی در شناسایی چهره اثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخادی متیل فومارات(زادیوا)(موجودات مقهور ژنها هستندضررهای مصرف شکر و قند بر گویید نوزده و ایمنی ساکتنظام مثبت زندگیارتباط میکروب روده و پارتوضیحی ساده در مورد هوش مدر چه مرحله ای از خواب ، رمحدودیت های حافظه و حافظعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز دهوش مصنوعی از عروسک تا کماز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویمشاهده آینده از روی مشاهآیا هشیاری کوانتومی وجودهدف یکسان، در مسیرهای متاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش های صرفه جویی در ایجامغز ایندگان چگونه استآیا رژیم غذایی گیاهی سلاواکسنی با تاثیر دوگانه ااضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستینقش نظام غذایی در تکامل مانگشت نگاری مغز نشان میدژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیوگرافیتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش سجده بر عملکرد مغزایا کوچک شدن مغزانسان الکوری گذرای ناشی از موبایبحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت راستین انسان علم بسیر آفرینش از روح تا مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یقبل از انفجار بزرگسردرد سکه اینخاع ما تا پایین ستون فقراجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معدژا وو یا اشنا پنداریمیهمانهای ناخوانده عامل ضررهای شکر بر سلامت مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسنظریه تکامل در درمان بیمارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومی و پمخچه فراتر از حفظ تعادلعسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایدهوش مصنوعی در کامپیوترهااز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مبدرگیری اعصاب به علت میتومعنی روزهآیا واکنش های یاد گرفته وهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و روش هایی ساده برای کاهش امغز ابزار برتر بقاآیا راهی برای رفع کم آبی واسطه ها د رمسیر ایجاد مغاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رو ح و روان بر جسمرشته نوروایمونولوژی و نقنقش هورمون های تیروئید داندوهگین نباش اگر درب یا ژنها ، مغز و ارادهبیان ژن های اسکیزوفرنی دتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش غذاها و موجودات درياایا ابزار هوشمندی یا مغز کی غایب شدی تا نیازمند دلبحثی درباره هوش و تفاوتهحمله ویروس کرونا به مغزفلج بل، فلجی ترسناک که آنسیستم تعادلی بدنچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطقدم زدن و حرکت دید را تغیسرعت فکر کردن چگونه استنخستین تصویر از سیاهچالهاجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسدژاوو یا آشناپنداریمیگرن سردردی ژنتیکی که بطوفان فقر و گرسنگی و بی سگوشت خواری یا گیاه خواریهفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان های بیماری آلزایمرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزی در درک زهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر تذهن چند جانبه نیازمند نگمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا آگاهی پس از مرگ از بیهدف از خلقت رسیدن به ابزااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط روش صحبت کردن در حال تکاممغز از بسیاری حقایق می گرآیاما مقهور قوانین فیزیکوراپامیل در بارداریاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بنقش هورمون زنانه استروژنانسان قدیم در شبه جزیره عژنهای مشترک بین انسان و وبیست تمرین ساده برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پزبان، وسیله شناسایی محیطنقش غذاها و موجودات درياایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهحوادث روزگار از جمله ویرفلج خوابسیستم دفاعی بدن علیه مغز چگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريقدرت انسان در نگاه به ابعشلیک فراموشینرمش های مفید در سرگیجهاحساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان ژنی از مغز انسمیگرن شدید قابل درمان اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچگیاه خواری و گوشت خوار کدهفت سین یادگاری از میراث ارتباط انسانی، محدود به تکامل زباندرمان های جدید میگرنمخچه ابزاري که وظیفه آن فعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوند مغز و سر و چالشهای هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا امکان بازسازی اندامههزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سروشهای نو در درمان دیسک بمغز به تنهایی برای فرهنگ آزمون ذهنی گربه شرودینگرورزش هوازی مرتب خیلی به قبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش ژنتیک در درمان اختلاانسان جدید از چه زمانی پاژنهای هوش ، کدامندبیشتر کمردردها نیازی به تغییرات منطقه بویایی مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه و اطلاعات در کجاست فلج خواب چیستسکته مغزیچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريلوب فرونتال یا پیشانی مغشنا در ابهای گرم جنوب نیکاهش التهاب ناشی از بیمانرمشهای مهم برای تقویت عاخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روش هاي جدیدی میدان مغناطيسي زمین بشر ظهور امواج مغزی در مغز مصگالکانزوماب، دارویی جدیهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری مدارک ژنتیکی چگونه انسانمقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهاهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سرموزی از نخستین تمدن بشرمغز مادران و کودکان در زمآیا انسان با مغز بزرگش اخهزینه سنگین انسان در ازااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مروشهای شناسایی قدرت شنوامغز برای فراموشی بیشتر کإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَورزش هوازی ، بهترین تمریبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زنقش آتش در رسیدن انسان بهانسان عامل توقف رشد مغزکلرال هیدرات برای خوابانبا هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب نقشه مغزی هر فرد منحصر بهایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست فیلمی بسیار جالب از تغییسانسور از روی قصد بسیاری چگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارلبخند بزن شاید صبح فردا زشناخت و معرفت، و نقش آن دکاهش دوپامین عامل بیماریچرا مغزهای ما ارتقا یافت اخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقیدانشمندان روشی برای تبدیمکانیزمهای دفاعی در برابعلم به ما کمک میکند تا موگامی در درمان بیماریهای هوموارکتوس ها ممکن است دارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام اسمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کمغز چون ابزار هوش است دلیآیا احتمال دارد رویا از آهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب روشی برای بهبود هوش عاطفمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟افراد آغاز حرکت خودشان رورزش و میگرنبوزون هیگز چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله نقش انتخاب از طرف محیط، نانعطاف پذیری مکانیسمی علکمردرد و علل آنبار سنین ابزار هوشمندی اثبت امواج الکتریکی در عصسفرنامه سفر به بم و جنوب نقص در تشخیص هیجانات عامایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاستفیزیکدانان ماشینی برای تساخت شبکه عصبی با الفبایچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اخدا موجود استلرزش ناشی از اسیب به عصبشناسایی سلول های ایمنی اکایروپاکتیک چیستچرا پس از بیدار شدن از خواختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کوداروهای مصرفی در ام اسما انسانها چه اندازه نزدعلایم کمبود ویتامین E را گامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی می تواند بر احارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسمرکز هوشیاری، روح یا بدن صفحه اصلیپیشرفتی مستقل از ابزار ههوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهمغز چگونه صداها را فیلتر آیا احتمال دارد رویا از آهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم روشی جدید در درمان قطع نخمغز بزرگ چالش است یا منفعافزایش قدرت ادراکات و حسورزش بهترین درمان بیش فعبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش سنقش اتصالات بین سلولهای اولین هیبرید بین انسان وکمردرد با پوشیدن کفش منابارداری بدون رحمجمجمه انسان های اولیهسفرنامه سفر به بم و جنوب چند جهانیاگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هحس چشایی و بویاییفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه باغبانی باعث کاهش ابزارهای بقای موجود زندبررسی علل کمر درد در میانخطا در محاسبات چیزی کامللزوم سازگاری قانون مجازاشواهدی از دنیسوان(شبه نئکاربرد روباتهای ريزنانوچرا بیماری های تخریبی مغاختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریداروهای ضد بیماری ام اس وما انسانها چه اندازه نزدعلایم کمبود ویتامین E را گاهی لازم است برای فهم و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآوریمرکز حافظه کجاستسوالات پزشکیپاسخ گیاهان در زمان خوردهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز ت