دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اپی ژنتیک

تو به وسیله ی ژنهای خود کنترل نمی شوی، تو به وسیله ی باورهای خود کنترل می شوی.بروس لیپتونزیست شناس تکاملی آمریکایی، صاحب کتاب زیست شناسی باور
باورهای خود را تغییر بده، در این صورت ژنهای خود را تغییر داده ای
“You are not controlled by your genes. You are controlled by your beliefs. Bruce Lipton
Explore the epigenetic research of Bruce H. Lipton, Ph.D.https://www.facebook.com/TheResonanceProject/photos/a.224460250920411/5250145765018476/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جهان کاملی در اطراف ما پرآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شخدایی که ساخته ی ذهن بشر فیزیکدانان ماشینی برای تدردی که سالهاست درمان نشارتباط انسانی، محدود به نکاتی در مورد تشنجموجود بی مغزی که می تواندبه دنبال رستگاری باشزبان و شناخت حقیقت قسمت ستفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمضررهای شکر بر سلامت مغزکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش تمدنی عجیب و شگفت انسایا کوچک شدن مغزانسان الدو بیماری روانی خود بزرگ فضای قلب منبع نبوغ استاز نخستین همانند سازها ترفتار مانند بردهنگاه انسان محدود به ادراما انسانها چه اندازه نزدبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیسفری به آغاز کیهانتلاشی تازه برای گشودن مععلم به ما کمک میکند تا موکودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آجستجوی هوشیاری در مغز مااگر خواهان پیروزی هستیمغز انسان برای شادمانی طدگرگونی های نژادی و تغییقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز و از مغز رویا و خبر از آیندهناتوانی در شناسایی چهره ماده، چیزی بیش از یک خلا بیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمسندرم پس از ضربه به سرتهدیدهای هوش مصنوعیعادت کن خوب حرف بزنیکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسداروهای تغییر دهنده ی سیلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودینرمشهای مهم برای تقویت عمدیون خود ناموجودبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال سیاره ابلهانتولید مثل اولین ربات های صفحه اصلیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 74ابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاداروی ضد تشنج با قابليت تمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغز ریسدیپلام تنها داروی تاینزاع بین علم و نادانی رو مرز مرگ و زندگی کجاستبحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برسازگاری با محیط بین اجزاتوهم جدایی و توهم علمگامی در درمان بیماریهای ترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ادر یک فراکتال هر نقطه مرکمنابع جدید انرژیاز سایه بگذرراز تغییرهمه چیز در زمان مناسبمشاهده آینده از روی مشاهبرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توسردرد تنشنتکنولوژی جدید که سلول هاپیموزایدتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت شصت و هشتاثرات مفید روزه داریچند جهانیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماسرار بازسازی اندام هازمان و صبرهنر حفظ گرهمغز مادران و کودکان در زمبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل زبان انسان از پیشیپاسخ گیاهان در زمان خوردجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استخواب سالم عامل سلامتیدرک و احساساختلالات عضلانی ژنتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبقای حقیقی در دور ماندن ازیر فشار کووید چه باید کرهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکه های مصنوعی مغز به دربسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویاتاثیر نگاه انسان بر رفتاتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدخسته نباشی بابافاصله ها در مکانیک کوانتدرس گرفتن از شکست هاارتباط از بالا به پایین مچگونه مولکول های دی ان ایموجودات مقهور ژنها هستندبه زودی شبکه مغزی به جای زبان جانسوزتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کمطلای سیاهکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا این جمله درست است کسیدو بار در هفته ماهی مصرف قفس ذهناز نخستین همانند سازها ترفتار وابسته به شکلنگاه از بیرون مجموعهما اکنون میدانیم فضا خالبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتسقوط درون جاذبه ای خاص، چتلاشی جدید در درمان ام اسعلم بدون توقفکودکان را برای راه آماده تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه حفره در مغزاپی ژنتیکمغز انسان رو به کوچک تر شدانش قدرت استقدرت مردماز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی نادیدنی ها واقعی هستندماشین دانشبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالسندرم سردرد به دلیل افت فتو یک معجزه ایعادت کردن به نعمتکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحمایت از طبیعتابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرداروهای ضد بیماری ام اس ولحظات خوش با کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاچرا ماشین باید نتایج را پمدیریت اینترنت بر جنگبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنسیر آفرینش از روح تا مغز تولید یا دریافت علمسوالات پزشکیکشتن عقیده ممکن نیستتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 75ابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همداروی ضد تشنج با قابليت تمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغز ریشه های مشترک حیاتنزاع بین علم و جهل رو به پمرز بین انسان و حیوان کجابخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از ستم با شعار قانون بدترین توهم جسمگامی در درمان بیماریهای تسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت پنجاه و دابزارهای پیشرفته ارتباط نقش زنجبیل در جلوگیری از در کمتر از چند ماه سوش جدمناطق خاصی از مغز در جستجاز علم جز اندکی به شما داراست دستی و چپ دستیهمه چیز در زمان کنونی استمطالبه ی حق خودبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدسردرد سکه ایتکینگیپیچیدگی های مغزمگستعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت شصت و دواثرات مضر ماری جواناچند جهانیدرمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل بازخوردزمان واقعیت است یا توهمهنر رها شدن از وابستگیشکل های متفاوت پروتئین همغز چون ابزار هوش است دلیبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنتکامل ساختار رگهای مغزی پختگی پس از چهل سالگي به جهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشخواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیماختراع جدید اینترنت کواننوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلندی در ذهن ما درک بلندیزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکیه های مصنوعیبسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یخطا در محاسبات چیزی کاملفاصله ی همیشگی تصویر سازدست آسمانارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه میتوان با قانون جنموسیقی نوبه زیر پای خود نگاه نکن بزبان ریشه هایی شناختی استفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کمطوفان فقر و گرسنگی و بی سکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا ابزار هوشمندی یا مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میقلب و عقلاز نخستین همانند سازها ترفتار اجتماعی انسان، حاصنگاه از دور و نگاه از نزدما از اینجا نخواهیم رفتبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانسلول های بنیادیتمایل زیاد به خوردن بستنعلم در حال توسعهکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحق انتخابابتدا سخت ترین استمغز انسان رو به کوچکتر شددانش محدود به ابعاد چهارقدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتنادانی در قرن بیست و یکم،مبانی ذهنی سیاه و سفیدبیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو یک جهان در مغز خودت هسعادت دادن مغز بر تفکرکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسداروی فامپیریدین یا نورللرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از چرا مغز انسان سه هزار سالمداخله ی زیانبار انسانبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیسیستم تعادلی بدنتولید پاک و فراوان انرژیپیامهای کاربرانگل زندگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت چهلابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده داروی ضد تشنج توپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغزترژیم های غذایی و نقش مهم نسبت ها در کیهانمرز جدید جستجو و اکتشاف، بخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهستم، بی پاسخ نیستتوهمات و شناخت حقیقتگاهی لازم است برای فهم و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجاه و سابزارهای بقا از نخستین هنقش زبان در سلطه و قدرت ادر آرزوهایت مداومت داشتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ازدواج های بین گونه ای، ررجزخوانی هایی که امروز بهمه چیز، ثبت می شودمطالبی در مورد تشنجبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنسردرد عروقی میگرنتکامل فردی یا اجتماعیپیچیدگی های مغزی در درک زتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت شصت و ششاجزای پر سلولی بدن انسان چند روش ساده برای موفقیتدرمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل علت و تاثیرزمان پلانکهنر، پر کردن است نه فحش دشکل پنجم مادهمغز چگونه صداها را فیلتر برخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعتکامل شناخت انسان با کشفپروژه ی ژنوم انسانیجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاخواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگادامه بحث تکامل چشمنوبت کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلوغ چیستزیرک ترین مردمهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز و کیهانبشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستبشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یخطا در محاسبات چیزی کاملفتون های زیستیدستورالعمل مرکز کنترل بیچگونه مغز پیش انسان یا همموسیقی هنر مایع استبوزون هیگز چیستزبان شناسی مدرن در سطح سلتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک تا کمطوفان زیباییکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجوانان وطنایا بیماری ام اس (مولتیپدو برابر شدن خطر مرگ و میقلب دروازه ی ارتباطاز نخستین همانند سازها ترقیبی قدرتمند در برابر منگاه از درون مجموعه با نگما اشیا را آنطور که هستندبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر اسلول های بنیادی منابع و اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعلم راهی برای اندیشیدن اکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیحقیقت قربانی نزاع بین بی ابتدایی که در ذهن دانشمنمغز ایندگان چگونه استدانش بی نهایتقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خدانازوکلسینمباحث مهم حس و ادراکبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو کز محنت دیگران بی غمیعارضه جدید ویروس کرونا سکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشداروی لیراگلوتیدلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اچرا مغزهای ما ارتقا یافت مدارک ژنتیکی چگونه انسانبحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشسیستم دفاعی بدن علیه مغز تولید سلولهای جنسی از سلسایتهای دیگرگلوله ی ساچمه ایتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت چهل و هفتابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهدارویی خلط آورمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم نسبت طلایی، نشانه ای به سمزایای شکلات تلخ برای سلبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستستون فقرات انسان دو پا جلتوپیراماتگاهی مغز بزرگ چالش استتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاه و شابزارهای بقا ازنخستین همنقش زبان در سلطه و قدرت ادر آسمان هدیه های نادیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت اسکار، لگوی هوشمندرحم مصنوعیهمه ی سردردها بی خطر نیستمطالعه ای بیان میکند اهدبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کروناسرعت فکر کردن چگونه استتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند قلب خوک، به فرد دچاتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک سی و هفتماجزایی ناشناخته در شکل گچندین ماده غذایی که مانندرمان جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل عدم قطعیت از کوانتوم زمان به چه دلیل ایجاد میشهوموارکتوس ها ممکن است دشکست حتمیمغز ناتوان از توجیه پیدابرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردتکامل، نتیجه ی برنامه ریپروژه ی ژنوم انسانیجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودخودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتاداراوون تنها داروی تایینور درونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلعیدن ستاره توسط سیاهچازیست شناسی کل در جزء فراکهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز با کیهان مادیشباهت کیهان و مغزبعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی آنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمخطای ادراک کارمافروتنی و غروردغدغه نتیجه ی نادانی استچگونه هموساپينس بر زمین میهمانهای ناخوانده عامل بوزون هیگز جهان را از متلزبان شناسی نوین نیازمند تفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمطولانی ترین شبکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجواب دانشمند سوال کننده ایا بدون زبان میتوانیم تدو سوی واقعیتقلب روباتیکاز نشانه ها و آثار درک شدرموزی از نخستین تمدن بشرنگاه حقیقی نگاه به درون اما به جهان های متفاوت خودبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر اسلول های بدن تو پیر نیستنتمدن پیشرفته ی پیشینیانعلم ساختن برج های چرخانکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی حقیقت آنطور نیست که به نظابتذال با شعار دینمغز ابزار بقای برتر مادیدانشمندان موفق به بازگردقدرت ذهناز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخونباید صبر کرد آتش را بعد مجموعه های پر سلولی بدن مبیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو پیچیده ترین تکنولوژی عدم توقف تکامل در یک انداکتاب، سفری به تاریختاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشداروی تشنجی دربارداریلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقچرا ویروس کرونای دلتا وامروری بر تشنج و درمان هایبحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگسکوت و نیستیتولترودینگلوئونتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، نداستانها و مفاهیمی اشتبامنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز رژیم ضد التهابینشانه های گذشته در کیهان مسمومیت دانش آموزان، قمابخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستسخن و سکوتتوانایی مغز و دیگر اجزای گذر زمان کاملا وابسته به تشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت بیست و چهابزارهای بقای موجود زندهنقش سجده بر عملکرد مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویمنبع هوشیاری کجاست قسمت اساس انسان اندیشه و باور رحم مصنوعیهمیشه چشمی مراقب و نگهبامعماری، هندسه ی قابل مشابرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شسعی کن به حدی محدود نشویتکامل مداومپیوند مغز و سر و چالشهای تغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیحس و ادراک- قسمت پنجاه و احیای بینایی نسبی یک بیمنه به اعدامدرمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول انجام برخی نرمش ها دزمان شگفت انگیزهورمون شیرساز یا پرولاکتشگفت نیست من عاشق تو باشممغز و اخلاقبرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختتأثیر نگاه انسان بر رفتاپروانه ی آسمانیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری ادب برخورد با دیگراننورون هاي مصنوعی می توانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبنی عباس، ننگی بر تاریخزیست، مرز افق رویداد هستهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عبعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشخطای حسفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتباط شگفت مغز انسان و فذهن ما از در هم شکستن منبچگونه هوشیاری خود را توسمیوتونیک دیستروفیبی نهایت در میان مرزهازبان، نشان دهنده ی سخنگو تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی به کمک هوش طبیطی یکصد هزار سال اخیر هرچکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجوسازی مدرنایا تکامل هدفمند استدولت یا گروهکقلب را نشکناز نظر علم اعصاب یا نرووسرمز و رازهای ارتباط غیر کنگاه دوبارهما با کمک مغز خود مختاريمبیماری تی تی پیهوشمندی کیهانسلول عصبی شاهکار انطباق تمدن بشری و مغز اخلاقیعلایم کمبود ویتامین E را کیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محقیقت افرادابداع دی ان ای بزرگترین دمغز ابزار برتر بقادانشمندان نورون مصنوعی سقدرت عشقاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درنبرو و انرژی مداوممحل درک احساسات روحانیبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزسوخت هیدروژنی پاکتو آرامش و صلحیعدم درککتابخانهتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)حافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استداروی جدید ALSلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامچرا پس از بیدار شدن از خومرکز هوشیاری، روح یا بدن بحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز سکته مغزیتومورها و التهاب مغزی عاگمان میکنی جرمی کوچکی در تداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای دخالت در ساختار ژنهامنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونشانه های پروردگار در جهمسیر دشوار تکامل و ارتقابخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتسخن پاک و ثابتتوازن مهمتر از فعالیت زیگذشته را دفن کنتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت بیست و یکابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها و موجودات دريادر درمان بیماری مولتیپل منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از مغز، وزن را کمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهمیشه اطمینان تو بر خدا بمعنی روزهبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دشلیک فراموشیتکامل چشمپیوند اندام از حیوانات بتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استحس و ادراک- قسمت بیست و پاحیای بینایی نسبی یک بیمنه جنگ و نه خونریزیدرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول توسعه ی یک ذهن کاملزندگی هوشمند در خارج از زهوش فوق العاده، هر فرد اسشگفت انگیز بودن کیهانمغز و اخلاقبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشتئوری تکامل امروز در درمپرواز از نیویورک تا لوس آجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصخودروهای هیدروژنیدرک دیگرانادراک ما درک ارتعاشی است نورون های ردیاب حافظهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبه قفس های سیاهت نناززاوسکا درمان گوشرزبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عژنها ، مغز و ارادهتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند خطر آلودگی هوافراموش کارها باهوش تر هسارتباط شگفت انگیز مغز انذهن چند جانبه نیازمند نگچگونه واکسن کرونا را توزمیگرن و پروتئین مرتبط با بی ذهن و بی روحزبان، وسیله شناسایی محیطتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی به شناسایی کاطبیعت موجی جهانکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجامعه ی آسمانیایجاد احساساتدوچرخه سواری ورزشی سبک و قیچی ژنتیکیاز نظر علم اعصاب اراده آزرمز پیشرفت تواضع است نه طنگاهی بر قدرت بینایی دراما بخشی از این جهان مرتبطبیماری دویکهوشیاری و وجودسلولهای ایمنی القا کنندهتمدنی قدیمی در شمال خلیج علایم کمبود ویتامین E را کیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحقیقت اشیاابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گردانشمندان یک فرضیه رادیکقطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافچت جی پی تیمحل درک احساسات روحانی دبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزاسودمندی موجودات ابزی بر تو افق رویداد جهان هستیعسل طبیعی موثر در کنترل بکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قدحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیداروی جدید s3 در درمان ام لزوم عدم وابستگی به گوگل از تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بچرا ارتعاش بسیار مهم استمرکز حافظه کجاستبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس سال سیزده ماههتومورهای نخاعیگنجینه ای به نام ویتامین تروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزدر مانهای کمر دردمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز رژیم غذایی ضد التهابینظام مثبت زندگیمسئول صیانت از عقیده کیسبخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازسختی ها رفتنی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسگربه شرودینگر و تاثیر مشتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت بیست و دوابزارهای دفاعی و بقای مونقش غذاها و موجودات دريادر سال حدود 7 میلیون نفر منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از هوش مصنوعی در رساناها و ابر رساناها و عهمیشه داناتر از ما وجود دمعادله ها فقط بخش خسته کنبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانشلیک فراموشیتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیوند سر آیا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک- قسمت شصت و چهاحساس گذر سریعتر زمانچه زیاد است بر من که در ایدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول سلامت کمرزندگی بی دودهوش مصنوعی می تواند بر احشگفت زده و حیران باشمغز و سیر تکامل ان دلیلی بررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی تئوری تکامل در پیشگیری و پروتز عصبی برای تکلمجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادخورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریادغام میان گونه های مختلنوروپلاستیسیتی چیستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبه مغز خزندگان خودت اجازمنبع خواب و رویابه نقاش بنگرزبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی از عروسک بازی شجاعت و ترسژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دخطرات هوش مصنوعیفراموشی همیشه هم بد نیستارتباط شگفت انگیز مغز انذهن هوشیار در پس ماده ی مچگونه آن شکری که می خوریممیگرن سردردی ژنتیکی که ببی شرمیسفر فقط مادی نیستتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی در کامپیوترهاطبیعت بر اساس هماهنگیکنترل جاذبهتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته وجاودانگی مصنوعیایرادهای موجود در خلقت بدورترین نقطه ی قابل مشاهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز نظر علم اعصاب اراده آزرمز بقای جهش ژنتیکینگاهی بر توانایی اجزاي بما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیسلولهای بنیادی مصنوعی درتمرکز و مدیتیشنعلت خواب آلودگی بعد از خوکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ دانشمندان ژنی از مغز انسلمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تروان سالمچت جی پی تیمحدودیت چقدر موثر استبالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تسیلی محکم محیط زیست بر انتو انسانی و انسان، شایستعشق درونی به یگانگی خلقتکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اداروی جدید میاستنی گراویمقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنواچرا بیماری های تخریبی مغمرکز حافظه کجاستبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحسانسور از روی قصد بسیاری تومورهای ستون فقراتگویید نوزده و ایمنی ساکتتری فلوپرازینافتخار انسانحس و ادراک قسمت نهمابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید ددر محل کار ارزش خودت را بمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز رژیم غذایی ضد دردنظریه ی تکامل در درمان بیمسئولیت جدیدبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاسسرنوشتتوسعه برخی شغل ها با هوش گزیده ای از وبینار یا کنفتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت بیست و سوابعاد و نیازهای تکاملینقش غذاها و موجودات دريادرمان های اسرار آمیز در آمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از انرژی خلارشته نوروایمونولوژی و نقهمیشه راهی هستمعجزه های هر روزهبرخی نرمش های گردنواکسن سرطانشنا در ابهای گرم جنوب نیاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا حساسیت روانی متفاوتاحساسات کاذبنه عدم مطلق بلکه عدم با قدرمان سرطان با امواج صوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاضطراب و ترسزندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی و کشف زبان هایشگفتی های زنبور عسلمغز کوانتومیبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان تئوری جدید، ویران کردن گپرورش مغز مینیاتوری انساجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علخوش قلبی و مهربانیفلج نخاعی با الکترودهای درک عمیق در حیواناتادغام دو حیطه علوم مغز و نوروز یا روز پایانیمنتظر نمان چیزی نور را بهبه نقاش بنگرزبان نیاز تکاملی استبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی شرکت نورالینک ویدیویی ازژنهای هوش ، کدامندتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتآیندهایمان به رویادفاع در برابر تغییر ساختفرایند پیچیده ی خونرسانیارتباط غیرکلامی بین انساذهن تو همیشه به چیزی اعتقچگونه انتظارات بر ادراک میگرن شدید قابل درمان اسبی عدالتی در توزیع واکسن سفر نامه سفر به بم و جنوب تقلید از طبیعتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحطعمه ی شبکه های ارتباط اجکندر در بیماریهای التهابتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود داردجایی خالی نیستاکسی توسین و تکامل پیش اديدن با چشم بسته در خواب قانون مندی نقشه ژنتیکی ماز واقعیت امروز تا حقیقترمز جهاننگاهت را بلند کنمانند آب باشبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیسلام تا روشناییتمرکز بر هدفعماد الدین نسیمی قربانی کاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کدانشمندان پاسخ کوانتومی لوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بینتایج نادانی و جهلمحدودیت های حافظه و حافظباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیسینوریپا داروی ترکیبی ضدتو با همه چیز در پیوندیعصب حقوق نورولووکریستال هاتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونحباب های کیهانی تو در توابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین داروی جدید برای میاستنی مقابله ی منطقی با اعتراضاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفچرا حیوانات سخن نمی گوینمرکز خنده در کجای مغز استبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایسانسور بر بسیاری از حقایتوهم فضای خالیگوشه بیماری اتوزومال رسستری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ ددر چه مرحله ای از خواب ، رمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز از مغز تا راه فراری نیستنظریه ی تکامل در درمان بیمسئولیت در برابر محیط زیبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک مسریع دویدن مهم نیستتوصیه های سازمان بهداشت گزارش یک مورد جالب لخته وتشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتحس و ادراک قسمت بیستمابعاد اضافه ی کیهاننقش غذاها در کاهش دردهای درمان های بیماری آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیارشد مغز فرایندی پیچیده اهمیشه عسل با موم بخوریممعجزه ی علمبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادشناخت و معرفت، و نقش آن دتکامل ابزار هوش ، راه پر پیوندی که فراتر از امکانثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایخفاش با شیوع همه گیری جدیاخلاق و علوم اعصابنهایت معرفت و شناخت درک عدرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاع رسانی اینترنتیزندگی در سیاهچالههوش مصنوعی گوگل به کمک تششانس یا تلاشبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندتا 20 سال آینده مغز شما به پرتوهای صادر شده از سیاهجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهخوشبختی دور از رنج های مفلج بل، فلجی ترسناک که آندرگیری قلب در بیماری ویرارتقا و تکامل سنت آفرینش نوشیدن چای برای مغز مفید ارتوکين تراپی روشی جديد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک منحنی که ارتباط بین معرفبه نادیدنی ایمان بیاورزبان و کلمه حتی برای کسانبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت ضد خلطژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه دقیق ترین تصاویر از مغز افرایند تکامل و دشواری هاارتروز یا خوردگی و التهاذهن خود را مشغول هماهنگیچگونه به سطح بالایی از هومیدان مغناطيسي زمین بشر بیمار 101 ساله، مبتلا به سسفر به مریخ در 39 روزتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی در خدمت خلق وحظهور امواج مغزی در مغز مصکوچ از محیط نامناسبتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیجاذبهاگر فقط مردم میفهمیدند کدی متیل فومارات(زادیوا)(قانون گذاری و تکاملاز کجا آمده ام و به کجا میرمز جهان خاصیت فراکتالچالش هوشیاری و اینکه چرا ماه رجببیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستسلسله مباحث هوش مصنوعیتمساح حد واسط میان مغز کوعوامل موثر در پیدایش زباکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دانشمندان اولین سلول مصنلوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیاننجات در راستگوییمخچه فراتر از حفظ تعادلباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر سیگار عامل افزایش مرگ ومتو با باورهایت کنترل میشعضلانی که طی سخن گفتن چقدکریستال زمان(قسمت اولتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دداروی جدید برای ای ال اسمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخچرا حجم مغز گونه انسان درمرگ چیستبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کاساهچاله ها تبخیر نمیشودتوهم فضای خالی یا توهم فضگوشت خواری یا گیاه خواریترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دردر ناامیدی بسی امید استمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت رنظریه ی ریسمانمستند جهان متصلبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار سریعترین کامپیوتر موجودتوصیه های غیر دارویی در سگشایش دروازه جدیدی از طرتصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت دهمابعاد بالاترنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمان های جدید میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیارشد مغز علت تمایل انسان بهمجوشی هسته ای، انرژِی بمعجزه ی علم در کنترل کرونبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانشناخت درون، شناخت بیرون؛تکامل جریان همیشگی خلقتپیوستگی همه ی اجزای جهانثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرخلا، حقیقی نیستاخلاق پایه تکامل و فرهنگنهایت در بی نهایتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعات حسی ما از جهان، چزندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی گوگل به کمک تششاهکار قرنبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانتا بحر یفعل ما یشاآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکخانه ی تاریکفلج خوابدرگیری مغز در بیماری کویدرگیری مغز در بیماران مبارتباط میکروب روده و پارنیکولا تسلامنشأ اطلاعات و آموخته ها به هلال بنگرزبان و بیان نتیجه ساختمابعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی شش مرحله تکامل چشمکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و آینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستدل به دریا بزنفرایند حذف برخی اجزای مغارزش حقیقی زبان قسمت اولذهن سالمچگونه باغبانی باعث کاهش میدان های مغناطیسی قابل بیماری های مغز و اعصاب و سفر تجهیزات ناسا به مریخ تقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی درمانگر کامپیعقل مجادله گرکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده جاذبه و نقش آن در شکلگیریاگر میدانی مصیبت بزرگتر دین، اجباری نیستقانون جنگلاز آغاز خلقت تا نگاه انسارنگ کردن، حقیقت نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا ماپروتیلینبیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به سلطان جنگل یا صاحب ملکوتتنفس هوازی و میتوکندریعوامل ایجاد لغت انسانی و کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعدانشمندان تغییر میدان مغلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استنخاع ما تا پایین ستون فقرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به سیاهچاله های فضایی منابعتو باید نیکان را به دست بغم بی پایانکریستال زمان(قسمت دوم)تاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای رحریص نباشابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهداروی جدید برای دیابتملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابینچرا خشونت و تعصبمرگ و میر پنهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانسایه را اصالت دادن، جز فرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گیلگمش باستانی کیستترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف در هم تنیدگی مرزها و بی ممنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت رنظریه تکامل در درمان بیممشکل از کجاستبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقسرگیجه از شایعترین اختلاتوصیه هایی در مصرف ماهیپمبرولیزوماب در بیماری چتصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت دوازدهماتفاق و تصادفنقشه های مغزی جدید با جزیدرمان های جدید در بیماری منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیارشد در سختی استهمراهی نوعی سردرد میگرنیمعجزه در هر لحظه زندگیبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه اشناسایی تاریخچه ی تکاملیتکامل داروینی هنوز در حاپیام های ناشناخته بر مغز جلوتر را دیدنانرژی تاریکخلا، خالی نیستاختلال خواب فرد را مستعد چهار میلیارد سال تکامل بدروغ نگو به خصوص به خودتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی زودگذرهوش مصنوعی الفاگوشاهکار شش گوشبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می توتابوهای ذهنیآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انخانواده پایدارفلج خواب چیستفلج دوطرفه عصب 6 چشمدرگیری مغزی در سندرم کووارتباط ماده و انرژینیاز به آموزش مجازی دیجیمنشاء کوانتومی هوشیاری ابه کدامین گناه کشته شدندزبان و بیان، در سایه پیشرتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک بازی ششمین کنگره بین المللی سکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالدلایلی که نشان میدهد ما بفراتر از دیوارهای باورارزش حقیقی زبان قسمت دومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعچگونه تکامل مغزهای کنونیمیدان بنیادین اطلاعاتبیماری وسواسسفر دشوار اکتشافتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعقلانیت بدون تغییرکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصاجدایی خطای حسی استاگر نیروی مغناطیس نباشد دید تو همیشه محدود به مقدقانون جنگلاز انفجار بزرگ تا انفجار رنگین کمانچالش هوشیاری و اینکه چرا ماجرای جهل مقدسبیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیسم زنبور ، کلیدی برای وارتنفس هوازی و میتوکندریعواملی که برای ظهور لغت اکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رودانشمندان روش هاي جدیدی لیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهایینخستین تمدن بشریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستسیاهچاله ها، دارای پرتو تو تغییر و تحولیغم بی پایانکریستال زمان(قسمت سوم)تاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مداروی جدید ضد میگرنملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته مچرا در مغز انسان، فرورفتمرگ و میر بسیار بالای ناشبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتساخت شبکه عصبی مصنوعی با توهم چیستگیاه بی عقل به سوی نور میترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملدر هم تنیدگی کوانتومیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تراه پیروزی در زندگی چیستنظریه تکامل در درمان بیممشکلات نخاعیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدسرگردانیتوضیحی ساده در مورد هوش مپنج اکتشاف شگفت آور در موتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت سوماتوبان اطلاعات و پلِ بیننقص در تشخیص هیجانات عامدرمان های رایج ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در مورد هز گهواره تا گورهندسه ی پایه ایمعرفت و شناختبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغشناسایی سلول های ایمنی اتکامل داروینی هنوز در حاپیشینیان انسان از هفت میجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توخلاصه ای از مطالب همایش ماختلال در شناسایی حروف و چهار ساعت پس از کشتار خوکدریای خدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی از عروسک های بشاید گوشی و چشمی، آماده شبزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و خار و گلخارق العاده و استثنایی بفناوری هوش مصنوعی نحوه خدرگیری مغزی در سندرم کووارتباط متقابل با همه ی حیچیز جدید را بپذیرمهندسی ژنتیک در حال تلاش به امید روزهای بهترزبان و تکلم برخی بیماریهتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی صبر بسیار بایدکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهنآیا ما کالا هستیماینکه به خاطرخودت زندگی دنیای شگفت انگیز کوانتومفرد حساس از نظر عاطفی و بارزش حقیقی زبان قسمت سومذره ی معین یا ابری از الکچگونه جمعیت های بزرگ شکل میدازولام در درمان تشنج بیماری کروتز فیلد جاکوبسفرنامه سفر به بم و جنوب تلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی ساخته هوش طبیعقیده ی بی عملکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیجریان انرژی در سیستم های اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز آیندگان چگونه است ؟دیدن خدا در همه چیزقانونمندی و محدودیت عالماز بحث های کنونی در ویروسرهبر حقیقیچالش هوشیاری و اینکه چرا ماجرای عجیب گالیلهبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسماگلوتید داروی کاهش دهنتنفس بدون اکسیژنعوارض ازدواج و بچه دار شدکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کودانشمندان روشی برای تبدیلیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری متناوب، مغز را نخستین تصویر از سیاهچالهمدل همه جانبه نگر ژنرالیبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدسیاهچاله و تکینگی ابتدایتو جهانی هستی که خودش را غیرقابل دیدن کردن مادهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس چشایی و بویاییابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساداروی جدید ضد الزایمرممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسچرا ذرات بنیادی معمولاً مرگ انتقال است یا نابود شبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردساخت شبکه عصبی با الفبای توهم وجودگیاه خواری و گوشت خوار کدترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث در هم تنیدگی کوانتومی و پمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تراه انسان شدن، راه رفتن ونظریه تکامل در درمان بیممشکلات بین دو همسر و برخیبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرسربازان ما محققا غلبه می تیوتیکسن داروی ضد جنونپول و شادیتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت سی و هشتماتوسوکسیمایدنقطه بی بازگشتدرمان های علامتی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در تفسیر زمین در برابر عظمت کیهانهندسه ی رایج کیهانمغز فکر میکند مرگ برای دیبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دشواهدی از نوع جدیدی از حاتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت های جدید علوم اعصجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استخلاصه ای از درمان های جدیاختلال در شناسایی حروف و نوآوری ای شگفت انگیز دانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزونیسومایدهوش مصنوعی از عروسک های بشاید درست نباشدبزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده تاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرآلزایمراولین تصویر در تاریخ از ساولین دارو برای آتاکسی فخبر مهم تلسکوپ هابلفیلمی بسیار جالب از تغییدرگیری اعصاب به علت میتوارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی منتظر شناخته شدنمهربانی، شرط موفقیتبه بالا بر ستارگان نگاه کزبان و شناخت حقیقت قسمت چتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی صرع و درمان های آنکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستآیا ما تنها موجودات زنده اینکه خانواده ات سالم بادنیا، هیچ استفردا را نمیدانیمارزش خود را چگونه میشناسذرات کوانتومی زیر اتمی قچگونه جمعیت های بزرگ شکل مکانیک کوانتومی بی معنی بیماری گیلن باره و بیمارسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاش ها برای کشف منابع جدعلم و ادراک فقط مشاهده ی کودک هشت ساله لازم است آدتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهجریان انرژی در سیستم های اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان ایا طبیعتا تمادیدگاه نارسای دوگانه ی مقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکروی و منیزیم در تقویت استچالش دیدگاه های سنتی در بماده ی تاریکبیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز سندرم کووید طولانیتنها مانع در زندگی موارد عید نوروز مبارککایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده دائما بخوانلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس نخستین روبات های زنده ی جمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازاسیاهچاله ی تولید کنندهتو دی ان ای خاص ميتوکندريغرور و علمکشف مکانیسمی پیچیده در بتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دداروی سل سپتمن کسی در ناکسی دریافتم از تکینگی تا مغز از مغز تریه زغالیچراروياها را به یاد نمی آمرگ تصادفیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهساختن آیندهتوهم وجودگیرنده باید سازگار با پیتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت هشتمابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتدر هم تنیدگی کوانتومی و دمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تراه بی شکستهفت چیز که عملکرد مغز تو مشکلات روانپزشکی پس از سبرای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که سردرد میگرنتیک و اختلال حرکتیپوست ساعتی مستقل از مغز دتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت سی و ششماثر مضر مصرف طولانی مدت رنمیتوان با بیرون انداختندرمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست قسمت استخوان های کشف شده، ممکزمین زیر خلیج فارس تمدنی هندسه بنیادینمغز قلببرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندشواهدی از دنیسوان(شبه نئتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت در عقل است یا ظواهجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عخم شدن فضا-زماناختلالات مخچهنوار مغز مشاهده ی غیر مستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خودزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی از عروسک بازی شب سیاه سحر شودبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهآملودیپین داروی ضد فشار اولین دروغخدا موجود استفیزیک مولکولها و ذرات در درختان اشعار زمینارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیمولتیپل اسکلروز در زنان به بالاتر از ماده بیندیشزبان و شناخت حقیقت قسمت اتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمضرورت زدودن افکارکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا مغز تا بزرگسالی توسعاینترنت بدون فیلتر ماهوادندان ها را مسواک بزنید تفرضیه ای جدید توضیح میدهاز فرد ایستا و متعصب بگذرذرات کوانتومی زیر اتمی قچگونه حافظه را قویتر کنیمکانیزمهای دفاعی در براببیماری آلزایمر، استیل کوسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاش هایی در بیماران قطع علم و روحکودک ایرانی که هوش او از تاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخجریان انرژی در سیستم های اگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان برای ایجاد تمددژا وو یا اشنا پنداریقبل از آغازاز تلسکوپ گالیله تا تلسکرویا و واقعیتچاالش ها در تعیین منبع هوماده ی خالیبیوگرافیهیچ اندر هیچسندرم گیلن باره به دنبال تنها در برابر جهانعامل کلیدی در کنترل کارآکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حل مشکلابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تداروهای مصرفی در ام اسلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری سلول های بنیادنرمش های مفید برای درد زامدل هولوگرافیک تعمیم یافبازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا وسیاره ی ابلهانتو در میانه ی جهان نیستی مقالاتکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنداروی ضد چاقیمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تریواستیگمینچراروياها را به یاد نمی آمرگی وجود نداردبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرساختار فراکتال وجود و ذهتوهم بی خداییگالکانزوماب، دارویی جدیتربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت پنجمابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جدر هر سوراخی سر نکنمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز ترابطه تشنج و اوتیسمهفت سین یادگاری از میراث مشکلات روانپزشکی در عقب برای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرسردرد میگرن در کودکانتیروفیبان موثر در سکته ی پوشاندن خود از نورتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت سیزدهماثرات فشار روحی شدیدنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت استروژن مانند سپر زنان دزمان چیستهندسه در پایه ی همه ی واکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریشیشه ی بازالتی و سیلیکونتکامل زبانپیشرفت ذهن در خلاقیت استجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملخونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای ااختلالات حرکتی در انساننوار مغز در فراموشی هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتماد به خودزیباترین چیز در پیر شدنهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی میلیون ها جهان بزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهآموزش نوین زبانآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیخدای رنگین کمانفیزیک و هوشیاریدرد باسن و پا به دلیل کاهارتباط پیوسته ی جهانچیزی شبیه نور تو نیستمواد کوانتومی جدید، ممکنبه خودت مغرور نشوزبان و شناخت حقیقت قسمت دتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمضررهای مصرف شکر و قند بر کمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا همه جنایت ها نتیجه بیایندرالدو ویژگی انتزاع و قدرت تجفشار و قدرتاز مخالفت بشنوذرات کوانتومی زیر اتمی قنگاه محدود و تک جانبه، مشما انسانها چه اندازه نزدبیماری الزایمرهوش احساسیسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی برای درمان قطع نخاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آجستجوی متن و تصویر به صوراگر تلاش انسان امروز برامغز انسان برای شادمانی طدژاوو یا آشناپنداریقبل از انفجار بزرگاز تکنیکی تا مغز از مغز ترویا و کابوسناتوانی از درمان برخی ویماده ای ضد التهابیبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترسندرم پیریفورمیستنبیه چقدر موثر استعادت همیشه خوب نیستکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحلقه های اسرارآمیزابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینداروهای ام اسلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختنرمش های مفید در سرگیجهمدل های ریز مغز مینی برینبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترسیاره ابلهانتوقف؛ شکستتاثیر ویتامین دی بر بیماکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت 67ابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسداروی ضد چاقیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تریاضیات یک حس جدید استنزاع بین جهل و علم رو به پمراحل ارتقای پله پله کیهبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیساختار شبکه های مغزی ثابتوهم تنهاییگام کوچک ولی تاثیرگذارترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت پنجاهابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ادر والنتاین کتاب بدید هممنابع بی نهایت انرژی در داز روده تا مغزرادیوی مغز و تنظیم فرکانهم نوع خواری در میان پیشیمشاهده گر جدای از شیء مشابرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتسردرد و علتهای آنتکنولوژی جدید که سلول هاپیموزایدتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت ششماثرات مفید قهوهچند نرمش مفید برای کمردردرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت53اسرار آفرینش در موجزمان و مکان، ابعاد کیهان هندسه زبانِ زمان استمغز مانند تلفن استبرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل زبانپیشرفتی مستقل از ابزار هجهل مقدسانسان ها می توانند میدان خواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش ااختلالات صحبت کردن در اننوار مغز در تشخیص بیماری منبع هوشیاری کجاست؟(قسماعداد بینهایت در دنیای مزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی سیستم های کوانبزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتری