دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شباهت زیاد بین سلول هاي عصبی و شبکه های کیهانی

شباهت زیاد بین سلول هاي عصبی و شبکه های کیهانی (گمان میکنی جزيي کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر، درون توست)

خاطرات زندگی تو اساسا میتواند در ساختارهای جهانی ذخیره شود.کریستوفر کخرهبر تحقیقات روی هشیاری و مغز انسان اینطور گفته است که مغز پيچيده ترين چیز در جهان شناخته شده است.
این سخت نیست که ببینیم آیا این درست است یا نه.

با یکصد میلیارد سلول عصبی و صد تریلیون ارتباطات، مغز یک چیز بسیار بسیار پيچيده است!

ولی بسیاری چیزهای پیچیده ديگر در کیهان هست.

برای نمونه کهکشان ها میتوانند با هم بپيوندند. و ساختارهای زيادي مانند خوشه ها، سوپر خوشه و رشته ها را درست کنند که در فاصله صدها میلیون سال نوری توسعه يافته است. مرز بین این ساختمانها و کشيدگي های کناری تشکیل شده از فضای خالی- که فضای خالی کیهانی ما، نامیده میشود- می تواند بسیار پیچیده باشد. جاذبه مواد این مرزها را با سرعت هزاران کیلومتر در ثانیه شتاب میدهد و ایجاد موج شوکی و تلاطم گازهای بین کهکشانی می کند. ما پیشبینی کرده ایم که این مرزهاي فضای خالی-رشته اي یکی از پیچیده ترين حجم های کیهان است.

این ما را به فکر وامی دارند: اینها پیچیده تر است یا مغز؟

پس ما یعنی ستاره شناسان و دانشمندان علم اعصاب تلاش می کنیم تا پیچدگي شبکه های کیهاني و شبکه های عصبی را مقایسه کنیم.

نتایج اوليه مقايسه ما بسیار شگفت انگیز بود، نه فقط پیچیدگی های مغز و شبکه کیهانی واقعا به هم شبیهند بلکه ساختار آنها هم بسيار به هم شباهت دارد. کیهان شبیه مغز است ولي در مقیاس هایی که ميليار میلیارد میلیارد بار متفاوت است.

مقایسه مغز و خوشه های کهکشانی دشوار است برای این کار باید اطلاعات از چند روش به دست بیاید :

تلسکوپ، شبیه سازی عددی، میکروسکوپ الکترونی، ايمونو هيستوکميستري و MRI ع


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش غذاها و موجودات درياایا بیماری ام اس (مولتیپگذر زمان کاملا وابسته به تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تچیزی خارج از مغزهای ما نیاحساس گذر سریعتر زمانپرورش مغز مینیاتوری انساتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر منرمشهای مهم برای تقویت عارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت امیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز آیندگان چگونه است ؟آیا رژیم غذایی گیاهی سلاژن هوش و ساختارهای حیاتی بازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا مومغزهای کوچک بی احساسانسان قدیم در شبه جزیره عکی غایب شدی تا نیازمند دلبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تنقش غذاها و موجودات درياایا بدون زبان میتوانیم تگربه شرودینگر و تاثیر مشتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتباچگونه مغز پیش انسان یا هماخلاق و علوم اعصابآلزایمرتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرچرا مغزهای ما ارتقا یافت ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز مدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزربیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا راهی برای رفع کم آبی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را مغزتان را در جوانی سیمکشانسان جدید از چه زمانی پاکاهش التهاب ناشی از بیمابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش غذاها و موجودات درياایا تکامل هدفمند استگزیده ای از وبینار یا کنفتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردچگونه هموساپينس بر زمین اختلال در شناسایی حروف و آیا ما تنها موجودات زنده توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کچرا حیوانات سخن نمی گوینارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی امغز انسان برای ایجاد تمدآیاما مقهور قوانین فیزیکژنها نقشه ایجاد ابزار هوبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را نقش قهوه در سلامتیانسان عامل توقف رشد مغزکایروپاکتیک چیستبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب نقشه مغزی هر فرد منحصر بهایرادهای موجود در خلقت بگزارش یک مورد جالب لخته وتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رچگونه آن شکری که می خوریماختلالات مخچهآیا مغز تا بزرگسالی توسعتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافچرا حجم مغز گونه انسان درارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز مرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز انسان برای شادمانی طآزمون ذهنی گربه شرودینگرژنها ، مغز و ارادهبحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خونقش مهاجرت در توسعه نسل اانعطاف پذیری مکانیسمی علکاربرد روباتهای ريزنانوبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(نقص در تشخیص هیجانات عاماگر نعمت فراموشی نبود بسگشایش دروازه جدیدی از طرتلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه انتظارات بر ادراک اختلالات حرکتی در انسانآیا همه جنایت ها نتیجه بیتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیچرا در مغز انسان، فرورفتارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیمرگ انتقال است یا نابود شآیا واکنش های یاد گرفته وواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنمغز انسان برای شادمانی طإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَژنهای هوش ، کدامندبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش هورمون های تیروئید داولین هیبرید بین انسان وکاربرد روباتهای ريز، در برخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریچند جهانیاگر نعمت فراموشی نبود بسپمبرولیزوماب در بیماری چتلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرچگونه باغبانی باعث کاهش اختلالات صحبت کردن در انآیا هوش ارثی دریافتی از پتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییچراروياها را به یاد نمی آارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاستفاده از هوش مصنوعی در ساخت شبکه عصبی با الفبایمراحل ارتقای پله پله کیهآیا آگاهی پس از مرگ از بیوراپامیل در بارداریبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان مغز انسان رو به کوچک تر شافراد آغاز حرکت خودشان رکلرال هیدرات برای خوابانبحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکنقش ژنتیک در درمان اختلااولین مورد پیوند سر در انکجای مغز مسئول پردازش تجبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریچندین ماده غذایی که مانناگر تلاش انسان امروز براپنج اکتشاف شگفت آور در موتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ادامه بحث تکامل چشمآیا هوش سریعی که بدون احستکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس چراروياها را به یاد نمی آارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب ما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با مزایای شکلات تلخ برای سلآیا امکان بازسازی اندامهورزش هوازی مرتب خیلی به قبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدافزایش قدرت ادراکات و حسکمردرد و علل آنبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآنقش انتخاب از طرف محیط، ناولین تصویر در تاریخ از سکشف مکانیسم عصبی خوانش پبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسچه زیاد است بر من که در ایابزار هوش در حال ارتقا ازپوست ساعتی مستقل از مغز دتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل ادغام میان گونه های مختلآیا هشیاری کوانتومی وجودتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب ما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا انسان با مغز بزرگش اخورزش هوازی ، بهترین تمریبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز ایندگان چگونه استافسردگی و اضطراب در بیماکمردرد با پوشیدن کفش منابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش اتصالات بین سلولهای اولین سلول مصنوعیکشف مکانیسمی پیچیده در ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی دانشمندان روشی برای تبدیچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقای موجود زندپیموزایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی چگونه حافظه را قویتر کنیادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجافلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب ماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتمشکلات نخاعیآیا احتمال دارد رویا از آورزش و میگرنبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز ابزار برتر بقاالکتروتاکسی(گرایش و حرککنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولوونقش حفاظتی مولکول جدید داوکرلیزوماب داروی جدید شکشف ارتباط جدیدی از ارتببرخی سلولهای عصبی در تلاداروهای مصرفی در ام اسچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای پیشرفته ارتباط پیچیدگی های مغزی در درک زتمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسنگاهی بر قدرت بینایی دراارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش افلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاصول سلامت کمرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودمشاهده آینده از روی مشاهآیا احتمال دارد رویا از آورزش بهترین درمان بیش فعبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشممغز از بسیاری حقایق می گرالتهاب شریان تمپورالکنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش حیاتی تلومر دی ان آ دايندگان چگونه خواهند دیدکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای ضد بیماری ام اس ونوار مغزی روشی مهم در تشخابزارهای دفاعی و بقای موپیوند مغز و سر و چالشهای تنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انگاهی بر توانایی اجزاي بارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلامعنی روزهآیا برای تولید مثل همیشه ورزش در کمر دردبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سمغز برای فراموشی بیشتر کامیوتروفیک لترال اسکلروکنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمقالاتنقش داروهاي مختلف معروف ايا اراده آزاد توهم است یگنجینه ای به نام ویتامین بررسي علل احتمالي تغيير بررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلنورون هاي مصنوعی می تواناثر مضر مصرف طولانی مدت رپیوند سر، یکی از راه حلهاتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسناتوانی از درمان برخی ویارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسردرد و علتهای آنمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دوزوز گوشبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟امگا سه عامل مهم سلامتکندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش روزه داری در سالم و جايا اراده آزاد توهم است یگیاه خواری و گوشت خوار کدگالکانزوماب، دارویی جدیبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی درباردارینورون های ردیاب حافظهاثرات مفید قهوهپیشینیان انسان از هفت میتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگناتوانی در شناسایی چهره ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوافرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا تکامل و تغییرات ژنتییک پیشنهاد خوب برای آسان بیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر مغز بزرگ چالش است یا منفعامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلینقش رژیم غذایی در رشد و اای آنکه نامش درمان و یادشگامی در درمان بیماریهای بررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام نوروپلاستیسیتی چیستاثرات مضر ماری جواناپیشرفتی مستقل از ابزار هتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتنخاع ما تا پایین ستون فقرارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطففراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر محل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال بلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایمغز مادران و کودکان در زمآیا خداباوری محصول تکاملیکی از علل محدودیت مغز امبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزمغز بزرگ چالشهای پیش روانفجار و توقف تکاملی نشاکودک ایرانی که هوش او از بحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکینقش زبان در سلطه و قدرت اایندرالگاهی لازم است برای فهم و بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرننوشیدن چای برای مغز مفید اجزای پر سلولی بدن انسان پاسخ گیاهان در زمان خوردتوانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتنخستین تصویر از سیاهچالهارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استمغز چون ابزار هوش است دلیآیا دلفین ها می تواند از یادگیری مهارت های جدید دبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز حریص برای خون، کلید تانگشت نگاری مغز نشان میدکودکان خود را مشابه خود تبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربراننقش زبان در سلطه و قدرت اایا کوچک شدن مغزانسان الایا ابزار هوشمندی یا مغز گاهی مغز بزرگ چالش استبسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اجزایی ناشناخته در شکل گپختگی پس از چهل سالگي به توازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتونرمش های مفید در سرگیجهارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیمغز چگونه صداها را فیلتر آیا دست مصنوعی به زودی قایادآوری خواب و رویابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصمغز زنان جوانتر از مغز مراندوهگین نباش اگر درب یا کوری گذرای ناشی از موبایبرنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرنقش سجده بر عملکرد مغز