دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جنسیت و تفاوت های بینایی

جنسیت و تفاوت های بینایی!

آیا مرد و زن، جهان اطراف خود را به یک رنگ میبینند؟!

تفاوت های ظاهری بین زن و مرد زیاد است، ولی تفاوت های غیر ظاهری هم زیاد است که با کمک روش های پیشرفته تشخیصی کنونی شناسایی شده است. تفاوت ظاهری ای- که در عالم مادی ما زن را زن و مرد را مرد میکند- در حقیقت تفاوت در اندام تناسلی است و این تفاوت است که باعث ازدواج دو جنس با هم میشود ولی هزاران تفاوت دیگر هم هست که برخی از آنها در نتیجه شرایط محیطی و برخی در نتیجه شرایط بدنی(فنوتیپی) آنها است.

این تصور که جنسیت و تفاوت های جنسیتی، به تنهایی توسط کروموزوم های جنسی تعیین میشود شاید خیلی درست نباشد. ما زنانی داریم که کروموزم وای دارند به خصوص اگر حالت موزاییسم را هم اضافه کنیم.

در سندرم کلاین فیلتر با زنانی مواجهیم که دارای کروموزومهای جنسی مردانه وای هستند یا در سندرم عدم حساسیت به اندروژن با زنانی مواجهیم که هرچند کروموزومهای جنسی وای دارند، به دلیل عدم اثر اندروژن روی سلول ها دارای اندام های زنانه هستند.

حالات دیگری هم داریم که برخی سلول ها دارای کروموزم های مردانه و برخی دارای کروموزومهای زنانه هستند و این حالت را موزاییسم مینامند. پس مبنای تعیین شدن به عنوان زن یا مرد، کروموزوم ها به تنهایی نیستند و عوامل بی شمار محیطی دیگری وجود دارد که در تاثیر گذاری ژنها و کروموزوم ها موثر میباشند.

ولی آیا اساس تفاوت بین زنان و مردان، فقط در ظاهر بدنی آنهاست؟

قبلا در مقالاتی در مورد تفاوت در اندازه مغز در زنان و مردان صحبت شد و در اینجا در مورد تفاوت برخی احساسات بین زنان و مردان صحبت میشود.

ساختار بدنی عضلانی مردان و بزرگتر بودن اندازه مغز، تطابقی است که سیر طولانی تکامل موجودات، برای مردان برگزیده است زیرا نقش حمایت از خانواده در برابر تهاجم شکارچیان در گذشته، لازم میکرده است تا ساختار بدنی و قدرت ذهنی برای یافتن راه حل های پیچیده در مردان، بیشتر و بیشتر گردد ولی بار سنگین بارداری، سبب میشود زنان به جای بدن عضلانی تر و مغز بزرگتر، انرزی بدنشان، بیشتر صرف بزرگ شدن کودک در رحم یا نگهداری کودک شود.

نوع مسئولیت هر جنس، نقش مهمی را در تغییرات ساختار بدنی آنها داشتهاست و شاید بتوانیم بگوئیم بسیاری از تفاوت ها در زن و مرد، نتیجه تاثیر هورمون ها و کروموزم ها نیست بلکه نتیجه نقش های متفاوت آنها در جامعه است و شاید اگر روزی نقش ها در جامعه تغییر کند طی میلیون ها سال، شاهد تغییراتی برعکس در دو جنس باشیم.

این تکامل کند جنسیتی از طریق محیط، ژنها و کروموزم هاست که تحت تاثیر عمیق محیط و انتخاب طبیعی است، ولی با ظهور تمدن و فرهنگ انسانی، تکامل فرهنگی ای را هم در سطح رفتار و دیدگاه جنسیتی داریم که سرعت آن، تندتر از سرعت تکامل کند ژنتیکی است.

نمونه این تفاوت های فرهنگی- که به صورت تکامل در دو جنس منتقل میشود- تفاوت در بسیاری از نقش ها و تمایلات دو جنس است که از طریق فرهنگ، انتقال یافته است. و خود همین تکامل فرهنگی نقش بسیار مهمی را در آینده بر ساختار بدنی دو جنس خواهد داشت که آیندگان با آن مواجه خواهند شد.

اگر نظریه جهان های موازی- که امروزه از طرف بسیاری از دانشمندان روز دنیا مانند میچیو کاکو مطرح می شود و نسخه های متعددی از یک فرد را در آن جهان ها در نظر بگیریم و توجه کنیم این نسخه ها از فرد، در جهان موازی با او، تحت تاثیر قوانین خاص آن جهان هاست که کاملا با قوانین عالم مادی ما متفاوت است، به پیچیده شدن تفاوت ها در زن و مرد، بیشتر پی میبریم.

آنچه مرسوم است آنکه تفاوت زن و مرد در عالم مادی ما بر اساس امکان انتقال ژنها و فراهم شدن بستری برای زاد و ولد جنسی و تمایز ناشی از آن، برای باز کردن دست انتخاب طبیعی موجود در عالم مادی ماست.

ولی در جهان موازی با ما چطور؟

در جهانی که تمایز در آن تعریف دیگری دارد، چگونه خواهد بود؟ زاد و ولد جنسی ابزاری در عالم مادی ماست تا تکاثر و تمایز حاصل شده، بتواند در طی میلیون ها سال، تکامل سریعتری را ایجاد کند ولی در جهان دیگری که رمز تفاوت ها به وسیله ژنهای مادی ما نیست بلکه به وسیله همانند سازهایی است- که به روش دیگری و با سرعت بیشتری تکثیر میکنند- چگونه است؟

برخی از همانند سازهای دیگر به جز ژنها، امروزه در فرهنگ و تمدن عالم مادی ما مطرح شده است مانند میم ها که به جای ژنها توسط دانشمندانی مانند ریچارد داوکینز بیان شده است. و میبینیم انتقال فرهنگی بر اساس میم ها بسیار سریعتر از نقل و انتقال ژنتیکی از طرف ژن هاست و این در حالی است که میم ها هر اندازه، متفاوت از ژن ها باشند محصول ژنها و محصول فرآیندهای خاص، در مغز است یعنی محصولی از محصولات عالم مادی ماست ولی شاهدیم سرعت انتقال آن بسیار سریعتر از انتقال ژنتیکی است.

پس اگر جهانی موازی جهان ما باشد، در آن جهان هم همانند ساز، تکثیر و تمایز های ناشی ا

ز زاد و ولد هست ولی کاملا متفاوت از زاد و ولد برای انتقال ژنهای خودخواه عالم مادی است.

شباهت ها در عالمی موازی- که مقامش بالاتر و تاریکی آن کمتر است و مسافتها کمتر و اجزای متمایز، شبیه تر است- در چنین جهانی، اجزای همانند ساز متفاوتی نسبت به همانند سازهای عالم مادی وجود دارد و تحت تاثیر انتخابی سازگار با انتخاب آن جهان و قوانین آن جاست.(توصیه میشود به سلسله مباحث بازگشت عیسی ع، از دکتر علأ سالم مراجعه شود یا تفاوت های بین زن و مرد در جهان موازی با ما یعنی عالم نفس ها در صفحه فیسبوک سید احمد حسن، مراجعه شود
https://www.facebook.com/457397004307968/posts/2003079943072992/
)

تفاوت لمس و تظاهر رنگ و نورهای تک رنگی، در زن و مرد

چون قشر مغز تعداد زیادی از گیرندههای تستوسترون دارد، این انتظار هست که زن و مرد رنگ ها را به صورتی متفاوت، درک کنند. در این آزمون، ما تفاوت ها در مظاهر رنگی را در نورهای تک رنگی در محدوده طیف قابل رویت، آزمودیم. ما در اینجا تفاوتهای رنگی را در ادراک رنگی اولیه بررسی کردیم. مطالعات زیادی نشان میدهد زن و مرد رنگ ها را به صورت متمایز درک میکنند.

روش: گروه زیادی از زنان و مردان جوان را بدون هیچ اختلال بینایی بررسی کردیم. بررسی، روش درک تمپورال و فضایی و عمق دید بود. به وسیله ای همه افراد دچار اختلال دید رنگی، شناسایی و خارج شدند. تحریکات نورهای تک رنگی در طیف نورانی بود. فلاش ناگهانی نور که در محیط تاریک بر روی فووا می افتاد. احساسی که به دست می آید با اندازه گیری شدت اشباع و رنگ اندازه گیری میشود.

ما اطلاعات خوبی در مورد پایه های ژنتیکی ای داریم که نور به پیام عصبی تبدیل میشود. درک رنگ وابسته به سه نوع از سلول های مخروطی است. L M S(حساس به طول موج های کوتاه متوسط و بلند).

گیرندههای امواج بلند و متوسط روی کروموزومهای جنسی ایکس هستند. در دیگر احساسات مانند شنوایی، زنان حساسیت بیشتر دارند. این کاهش حساسیت در مردان ممکن است به دلیل ساختار عضلانی بدن آنها تحت تاثیر هورمون های جنسی، باشد. در مورد بویایی، چشایی و احساست بدنی، همینطور است.

در میمون رزوس مقدار زیادی گیرنده آندروژن در قشر بینایی مشاهده می شود، در موشهای آزمایشگاهی همینطور است
گیرنده های اندروژن بیشتر از تالاموس و هیپوتالاموس- که در تولید مثل نقش دارد- در قشر مغزی است.(هورمون های جنسی فقط بر تفاوت های زاد و ولدی زن و مرد تاثیر نمی گذارند بلکه حتی در درک و شناخت آنها هم تاثیر گذارند.)

قشر بینایی، بیش از استروژن تحت تاثیر اندروژن است. از میان رفتن نورون های بینایی پس از تولد(آپوپتوز)، تحت تاثیر اندروژن کاهش می یابد.(تعداد نورون های بیشتر در مردان در دیگر قسمت های مغز، شاید تحت تاثیر همین هورمون ها باشد)

پس مردان، 20% نورون های بیشتری در قشر بینایی خود دارند. تماس با آندروژن در ابتدای تکامل موش های ماده آزمایشگاهی با افزایش تعداد نورون های بینایی همراه شد. ولی استروژن زودرس، چنین تاثیری نداشت.(بزرگتر بودن قسمت مربوط به بینایی در مغز مردان، کمک زیادی به حفظ تعادل در مردان میکند زیرا یکی از اجزای تعادل، بینایی است)

چون گیرنده های LM روی کروموزوم های ایکس است در زنان تعداد ژن های این گیرنده ها دو برابر مردان است. البته تصور نکنیم دو برابر بودن این ژنها یعنی اینکه زنان دو برابر مردان میتوانند این امواج را درک کنند. برخی ژنها اثر یکدیگر را خنثی میکنند مثلا ژن غالب، تاثیر ژن مغلوب را از بین میبرد و یا دو ژن در کنار هم، ممکن است اثراتشان، مخلوط شود. حتی گاهی برای جبران زیاد بودن این ژنها در زنان، یکی از کروموزومها مخفی میشود تا تاثیر ژنهای مغلوب از میان نرود.(لیونیزاسیون).

بسیاری از مردم به ویژه زنان، ژنهای متعددی از گیرند های ال و ام دارند و این افراد در این گیرنده ها پولی مورفیک هستند. مناطق متفاوت رتین، گیرنده های متفاوتی را ممکن است نشان دهند که باعث پاسخ های متفاوت این مناطق به نور میشود.

کروموزوم های ایکس منفرد، در مرد ممکن است باعث بروز بیشتر ژن ها در مردان شود، زیرا ژنهای مغلوب در مردان تظاهر پیدا میکنند.

ارجح بودن گیرنده های تستوسترون در مغز مردان پایه تفاوت ها در ارتباط های تالاموس و کورتکس است. حس رنگ در سه سطح انجام میشود رنگ، اشباع و درخشندگی

اشباع عبارت است از اینکه عمق و میزان رنگامیزی جسم، چقدر حس میشود مانند قرمز نقاشی و قرمز در فلز آتشین که در دومی اشباع بیشتر است. سفید کلا اشباع ندارد.

در این مطالعه نورهای مصرفی تک کروماتیک و در محدوده تنگی از طیف نورانی بودند. اگر لازم بود از فیلتر، برای محو کردن طیف نوری ناخواسته استفاده میشد.

نتایج: تفاوتی نورانی بین زن و مرد، اندک ولی برجسته است و تفاوت درخشندگی، بین درک همه پرتوهای طیف نوری، بین زن و مرد وجود دارد. مردان نیازمند طول موج بلندتری هستند تا ب

توانند اشباع رنگی مشابه زنان را تجربه کنند.(به عبارت دیگر رنگ های با طول موج بلند، مانند رنگ قرمز، به تشخیص دقیق تر در مردان کمک میکند

یا به عبارتی قدرت مردان برای تشخیص در میانه طیف نورانی، اندک و ضعیف است و پرتویی با طول موج بلند در انتهای طیف بینایی، قدرت تشخیصی آنها را بالا میبرد).

حساسیت های طیفی سلول های مخروطی Lو M(ال حساس به طول موج های بلند و ام حساس به طول موج های متوسط است)این تفاوتها را در زن و مرد ایجاد می کند.

سیستم های نوری نیوتونی یا ماکسولی بود و تفاوت قابلیت زن و مرد در هر دو سیستم، به یک نتیجه می رسید.

مردان برای درک رنگ، به طول موج های بلندتری نیاز دارند.(2.2 نانومتر).

بسیاری از جنس مونث، گیرنده های نوری متعدد ام و ال دارند. کروموزومهای وای تعداد ژنهای اندکی دارد ولی چون تستوسترون را ترشح میکند، خیلی از تفاوتهای بیان شده بین مرد و زن، در نتیجه همین کروموزم است.

نتیجه گیری. در دید رنگی تفاوت واضحی بین زن و مرد وجود دارد. تظاهرات رنگی که ما محاسبه میکنیم در نتیجه اطلاعات دریافتی از تالاموس(LGB)و گیرنده های حسی در منطقه اولیه بینایی است. پردازش کردن رو به ارتقای امواج نوری، از جسم زانویی جانبی به قشر بینایی اولیه طی امبروژنز رخ میدهد.

ما فرض کردیم، علاوه بر کروموزم های جنسی، تستوسترون نقش مهمی حتی در ارتباطات عصبی در مرد و زن دارد. تظاهر و دیدن رنگ، نیازمند بازآوری و ارزشیابی اطلاعات از LGB به قشر مغز است و این بازآوری و ارزشیابی در مرد و زن متفاوت است.
مطالعه بیشتر در مقاله زیر
https://bsd.biomedcentral.com/articl…/10.1186/2042-6410-3-21


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به نوروپلاستیسیتی چیستروشهای نو در درمان دیسک بپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخاع ما تا پایین ستون فقرزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هستاثیر درجه حرارت بر عملکهفت سین یادگاری از میراث سلسله مباحث هوش مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد ممواد کوانتومی جدید، ممکنتشنج چیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلومحل درک احساسات روحانی دحافظه و اطلاعات در کجاستهستی ما پس از شروعی چگال صرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز مادران و کودکان در زمخطا در محاسبات چیزی کاملیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیممغز بزرگ چالشهای پیش روداروی فامپیریدین یا نورلکودک ایرانی که هوش او از اثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندرینقش زبان در سلطه و قدرت ادرک و احساسگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوشیدن چای برای مغز مفید روشهای شناسایی قدرت شنواپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالهزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه عسل با موم بخوریمسم زنبور ، کلیدی برای واراطلاعاتی عمومی در مورد مموجود بی مغزی که می تواندتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی درمانگر کامپیسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به محدودیت های حافظه و حافظحس چشایی و بویاییو هر کس تقوای خدا پیشه کنضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفامغز چون ابزار هوش است دلیخطا در محاسبات چیزی کاملیادگیری مهارت های جدید دصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن امغز حریص برای خون، کلید تداروی تشنجی دربارداریکودکان خود را مشابه خود تاثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش زبان در سلطه و قدرت ادرک احساسات و تفکرات دیگگاهی لازم است برای فهم و ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک روشی برای بهبود هوش عاطفپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید در سرگیجهزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دسودمندی موجودات ابزی بر بلندی در ذهن ما درک بلندیموجودات مقهور ژنها هستندتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک (قسمت اول )ویتامین E برای فعالیت صحضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرمغز چگونه صداها را فیلتر دفاع در برابر تغییر ساختیادآوری خواب و رویاسوالات پزشکیایندرالبررسی علل کمر درد در میانمغز زنان جوانتر از مغز مرداروی جدید s3 در درمان ام کوری گذرای ناشی از موبایاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلنقش سجده بر عملکرد مغزدرک تصویر و زبان های مخلتگاهی مغز بزرگ چالش استگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاچیزی خارج از مغزهای ما نیروشی جدید در درمان قطع نخپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمشهای مهم برای تقویت عزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی می تواند بر احسیاهچاله و تکینگی ابتدایبه زودی شبکه مغزی به جای میهمانهای ناخوانده عامل تغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحممخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک (قسمت دوم )ویتامین E در چه مواد غذایطی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان همغز آیندگان چگونه است ؟دقیق ترین تصاویر از مغز اژن هوش و ساختارهای حیاتی پیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورمغزهای کوچک بی احساسداروی جدید ضد میگرنکی غایب شدی تا نیازمند دلاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای نقش غذاها و موجودات دريادرک عمیق در حیواناتگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه مغز پیش انسان یا همروشی جدید در درمان سکته مآلزایمراز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط چرا مغزهای ما ارتقا یافت زبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاره ابلهانبوزون هیگز چیستمیگرن سردردی ژنتیکی که بثبت امواج الکتریکی در عصهوش احساسیشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خدامدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت چهارمویتامین دی گنجینه ای بزرظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده ممغز انسان ایا طبیعتا تمادلایلی که نشان میدهد ما بژن یا نقشه توسعه مغز و نقسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیمغزتان را در جوانی سیمکشداروی ضد تشنج با قابليت تکاهش التهاب ناشی از بیمااجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زینقش غذاها و موجودات دريادرگیری اعصاب به علت میتورقیبی قدرتمند در برابر مگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه هموساپينس بر زمین ريتوکسيمب در درمان ام اسآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سچرا حیوانات سخن نمی گوینزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز- از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاره ابلهانبیماری گیلن باره و بیمارمیدان مغناطيسي زمین بشر جمجمه انسان های اولیههوش احساسیشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی مروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت پنجمواکنش های ناخودآگاه و تقعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتمغز انسان برای ایجاد تمددندان ها را مسواک بزنید تژنها نقشه ایجاد ابزار هوایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هنقش قهوه در سلامتیداروی ضد تشنج با قابليت تکایروپاکتیک چیستاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش غذاها و موجودات دريارموزی از نخستین تمدن بشرگزارش یک مورد جالب لخته وارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خچگونه آن شکری که می خوریمریواستیگمینآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مچرا حجم مغز گونه انسان درزبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز- از مغز قدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی الفاگوسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری ای شبیه آلزایمر و مکانیزمهای دفاعی در برابجنسیت و تفاوت های بیناییهوش عاطفی بیشتر در زنانشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بمرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت سومواکسن سرطانعلایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دمغز انسان برای شادمانی طدو ویژگی انتزاع و قدرت تجژنها ، مغز و ارادهایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی برانقش مهاجرت در توسعه نسل اداستانها و مفاهیمی اشتباکاربرد روباتهای ريزنانواخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهنقص در تشخیص هیجانات عامرمز و رازهای ارتباط غیر کگشایش دروازه جدیدی از طرارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نچگونه انتظارات بر ادراک رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب چرا در مغز انسان، فرورفتزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز- از مغزتقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کسیستم تعادلی بدنبیماری ای شبیه ام اس مولتما انسانها چه اندازه نزدجنسیت و تفاوت های بیناییهوش عاطفی در زنان بیشتر اشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشامرگ انتقال است یا نابود شحساسیت روانی متفاوتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرمغز انسان برای شادمانی طديدن با چشم بسته در خواب ژنهای هوش ، کدامندایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش هورمون های تیروئید ددر مانهای کمر دردکاربرد روباتهای ريز، در اختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیرویای شفافپمبرولیزوماب در بیماری چارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تچگونه باغبانی باعث کاهش راه های جدید برای قضاوت رآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چراروياها را به یاد نمی آزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز، از مغز لوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی از عروسک تا کسیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری بیش فعالیما انسانها چه اندازه نزدجهش های ژنتیکی مفید در ساهوشیاری کوانتومیشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينمراحل ارتقای پله پله کیهخلاصه ای از مطالب همایش موراپامیل در بارداریعلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دمغز انسان رو به کوچک تر شدی متیل فومارات(زادیوا)(کلرال هیدرات برای خوابانایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهنقش ژنتیک در درمان اختلادر چه مرحله ای از خواب ، رکجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات مخچهتکامل چشمچندین ماده غذایی که ماننروبات های ریز در درمان بیپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه های جدید برای قضاوت رآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آسفر نامه سفر به بم و جنوب ازدواج های بین گونه ای، رلبخند بزن شاید صبح فردا زتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی از عروسک تا کسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیما با کمک مغز خود مختاريمجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش، ژنتیکی است یا محیطیشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتمزایای شکلات تلخ برای سلخواندن ، یکی از شستشو دهنورزش هوازی مرتب خیلی به قعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهمغز انسان رو به کوچکتر شددژا وو یا اشنا پنداریکمردرد و علل آناگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع نقش انتخاب از طرف محیط، ندر هم تنیدگی کوانتومی و پکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلالات حرکتی در انسانتکامل ابزار هوش ، راه پر چه زیاد است بر من که در ایروح رهاییپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه پیروزی در زندگی چیستآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین جهل و علم رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب استفاده از هوش مصنوعی در لرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بما تحت کنترل ژنها هستیم یجهشهای مفید و ذکاوتی که دهیچگاه از فشار و شکست نترشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و مسیر دشوار تکامل و ارتقاخواب سالم عامل سلامتیورزش هوازی ، بهترین تمریعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بمغز ایندگان چگونه استدژاوو یا آشناپنداریکمردرد با پوشیدن کفش منااگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخانقش اتصالات بین سلولهای درمان های بیماری آلزایمرکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات صحبت کردن در انتکامل زبانچهار میلیارد سال تکامل بروزه داری و بیمار ی ام اس پیموزایدارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه حافظه را قویتر کنیرشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و نادانی رو سفرنامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در مورد هلزوم سازگاری قانون مجازاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی از عروسک تا کساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اماه رجبجهشهای مفید و ذکاوتی که دهاوکينگ پیش از مرگش رسالشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فمشکلات نخاعیخواب سالم عامل سلامتی و یورزش و میگرنعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدمغز ابزار برتر بقادانشمندان ژنی از مغز انسکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسنقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان های جدید میگرنکشف ارتباط جدیدی از ارتبادامه بحث تکامل چشمادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی چهار ساعت پس از کشتار خوکروش مقابله مغز با محدودیپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر قدرت بینایی درارشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و جهل رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در تفسیر لزوم سازگاری قانون مجازاتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی از عروسک تا کمساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمماپروتیلینجاذبه و نقش آن در شکلگیریهاوکينگ پیش از مرگش رسالشباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهمشاهده آینده از روی مشاهخواب عامل دسته بندی و حفطورزش بهترین درمان بیش فععسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارمغز از بسیاری حقایق می گردانشمندان روش هاي جدیدی کنگره بین المللی سردرد دابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستننقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان های رایج ام اسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفنوار مغزی روشی مهم در تشخروش های صرفه جویی در ایجاپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر توانایی اجزاي بزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر درجه حرارت بر عملکنظام مثبت زندگیسفرنامه سفر به بم و جنوب استخوان های کشف شده، ممکممانتین یا آلزیکسا یا ابتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کمسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیمبانی ذهنی سیاه و سفیدحقیقت راستین انسان علم بهدف از تکامل مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهمعنی روزهخودآگاهی و هوشیاريورزش در کمر دردعصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلامغز برای فراموشی بیشتر کدانشمندان روشی برای تبدیکنگره بین المللی سردرد دابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش داروهاي مختلف معروف درمان جدید میگرن با انتی گنجینه ای به نام ویتامین ارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمنورون هاي مصنوعی می توانروش هایی ساده برای کاهش اپیوند سر، یکی از راه حلهااز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی از درمان برخی ویزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمسفری به آغاز کیهاناصول سلامت کمرمنابع انرژي پاک سرچشمه حتری فلوپرازینهوش مصنوعی در کامپیوترهاسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیمجموعه های پر سلولی بدن محافظه و اطلاعات در کجاست هزینه ای که برای اندیشیدشش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز فکر میکند مرگ برای دیخودآگاهی و هوشیاريوزوز گوشعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟داروهای مصرفی در ام اسکندر در بیماریهای التهابابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کونقش روزه داری در سالم و جدرمانهای بیماری پارکینسگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و نورون های ردیاب حافظهروش صحبت کردن در حال تکامپیشینیان انسان از هفت میاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی در شناسایی چهره زیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو سلولهای بنیادی مصنوعی دراضطراب و ترسمولتیپل اسکلروز در زنان تسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دمحل درک احساسات روحانیحافظه و اطلاعات در کجاست هستي مادي ای که ما کوچکترششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهخانواده پایداریک پیشنهاد خوب برای آسان مقالاتايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير مغز بزرگ چالش است یا منفعداروهای ضد بیماری ام اس وکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندرینقش رژیم غذایی در رشد و ادرک فرد دیگر و رفتارهای اگالکانزوماب، دارویی جدی