دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

واکسن سرطان

🧠 واکسن سرطان ساخته شد

شرکت مورفوجنسیس که در حوزه توسعه و تحقیقات ژن و سلول درمانی فعالیت می کند، واکسنی برای سرطان ساخته است که در زمان حاضر در مرحله آزمایشات بالینی قرار دارد.

این واکسن که ImmuneFx نام دارد سیستم ایمنی بدن را به گونه ای تربیت میکند تا سلولهای سرطانی را شناسایی کرده و از بین ببرد.

🆔 @neurosafari1
🌐 www.neurosafari.com


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتاهفت چیز که عملکرد مغز تو درک و احساسآیا ممکن است موش کور بی ممخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرویاهای پر رمز و حیرتی درآیا جهش های ژنتیکی، ویرومعنی روزهازدواج های بین گونه ای، رتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزریسدیپلام تنها داروی تایامیوتروفیک لترال اسکلرومغز ابزار برتر بقابیماری بیش فعالیتری فلوپرازینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغزبان و کلمه حتی برای کساناوکرلیزوماب داروی جدید شنقش هورمون های تیروئید دبحث درباره پیدایش و منشاجهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها ، مغز و ارادهسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت پنجمکی غایب شدی تا نیازمند دلسردرد میگرن در کودکانفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزارهای بقای از نخستین تفاوت مغز انسان و میمون هچیزی خارج از مغزهای ما نیدقیق ترین تصاویر از مغز اکشف مکانیسم عصبی خوانش پششمین کنگره بین المللی سقدم زدن و حرکت دید را تغیاداراوون تنها داروی تاییتوانایی مغز و دیگر اجزای نخستین تصویر از سیاهچالهداروی جدید ضد میگرنگزیده ای از وبینار یا کنفعامل کلیدی در کنترل کارآمیگرن سردردی ژنتیکی که بمیگرن شدید قابل درمان اساز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر نگاه انسان بر رفتاهفت سین یادگاری از میراث درک احساسات و تفکرات دیگآیا ما تنها موجودات زنده مخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرویای شفافآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز فکر میکند مرگ برای دیاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزارژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با همانمغز از بسیاری حقایق می گربیماری تی تی پیتری فلوپرازینوراپامیل در بارداریزبان و بیان نتیجه ساختماايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون زنانه استروژنبحثی در مورد نقش ویتامينجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و وسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی اثرات مضر ویتامین دحس و ادراک قسمت سومسردرد و علتهای آنفلج خوابابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه مغز پیش انسان یا همدلایلی که نشان میدهد ما بکشف مکانیسمی پیچیده در بصرع و درمان های آنقدرت انسان در نگاه به ابعادغام میان گونه های مختلتوازن مهمتر از فعالیت زینرمش های مفید در سرگیجهداروی ضد تشنج با قابليت تگزارش یک مورد جالب لخته وعارضه جدید ویروس کرونا سمیدان مغناطيسي زمین بشر از نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیماهمیشه عسل با موم بخوریمدرک تصویر و زبان های مخلتآیا مغز تا بزرگسالی توسعمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیروبات های ریز در درمان بیآیا خداباوری محصول تکاملمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامگا سه عامل مهم سلامتمغز به تنهایی برای فرهنگ بیماری ضعف عضلات نزدیک بتسلیم شدن از نورون شروع مورزش هوازی مرتب خیلی به قزبان و بیان، در سایه پیشرايا اراده آزاد توهم است ینقش ژنتیک در درمان اختلابحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای هوش ، کدامندسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريابرخی اختلالات عصبی مثانهحساسیت روانی متفاوتسردرد تنشنفلج خواب چیستاثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه هموساپينس بر زمین دندان ها را مسواک بزنید تکشف ارتباط جدیدی از ارتبضررهای مصرف شکر و قند بر لوب فرونتال یا پیشانی مغادغام دو حیطه علوم مغز و توسعه برخی شغل ها با هوش نرمشهای مهم برای تقویت عداروی ضد تشنج با قابليت تگشایش دروازه جدیدی از طرعدم توقف تکامل در یک انداعسل طبیعی موثر در کنترل بمکانیزمهای دفاعی در براباز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوموارکتوس ها ممکن است ددرک عمیق در حیواناتآیا همه جنایت ها نتیجه بیمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروح رهاییآیا دلفین ها می تواند از مغز مادران و کودکان در زماستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز برای فراموشی بیشتر کبیماریهای تحلیل عضلانی اتشنج چیستورزش هوازی ، بهترین تمریزبان و تکلم برخی بیماریهايا اراده آزاد توهم است ینقش آتش در رسیدن انسان بهبحثی در مورد نقش کلسیم و جاذبه و نقش آن در شکلگیریکلرال هیدرات برای خوابانسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی بیماری ها که در آن بخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد سکه ایفیلمی بسیار جالب از تغییاثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهچگونه آن شکری که می خوریمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکشف جمجمه ای درکوه ایرهوضررهای شکر بر سلامت مغزلبخند بزن شاید صبح فردا زارتقا و تکامل سنت آفرینش توصیه های غیر دارویی در سچرا مغزهای ما ارتقا یافت داستانها و مفاهیمی اشتباپمبرولیزوماب در بیماری چپنج اکتشاف شگفت آور در موعصب حقوق نورولووما انسانها چه اندازه نزداز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی می تواند بر احدرگیری قلب در بیماری ویرآیا هوش ارثی دریافتی از پمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروزه داری و بیمار ی ام اس آیا دست مصنوعی به زودی قامغز چون ابزار هوش است دلیاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترراه های جدید برای قضاوت رانفجار و توقف تکاملی نشامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیهوش کردن در جراحی و بیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قاورزش و میگرنزبان و شناخت حقیقت قسمت چای آنکه نامش درمان و یادشنقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی در مورد عملکرد لوب فحقیقت قربانی نزاع بین بی کمردرد و علل آنسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از نقص در تشخیص هیجانات عامبرخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهنسرعت فکر کردن چگونه استفیزیکدانان ماشینی برای تاثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع چگونه انتظارات بر ادراک ديدن با چشم بسته در خواب گنجینه ای به نام ویتامین طوفان فقر و گرسنگی و بی سلرزش ناشی از اسیب به عصبارتوکين تراپی روشی جديد توصیه هایی در مصرف ماهیچرا پس از بیدار شدن از خودر مانهای کمر دردپوست ساعتی مستقل از مغز دعضلانی که طی سخن گفتن چقدما انسانها چه اندازه نزداز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرگیری مغز در بیماری کویآیا هوش سریعی که بدون احسمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیروش مقابله مغز با محدودیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز چگونه صداها را فیلتر اصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال راه پیروزی در زندگی چیستانواع سکته های مغزیمغز بزرگ چالش است یا منفعبیوگرافیتشنج عدم توازن بین نورون ورزش بهترین درمان بیش فعزبان و شناخت حقیقت قسمت اایندرالنقش اتصالات بین سلولهای بحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت خواب و رویاکمردرد با پوشیدن کفش مناسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از چند جهانیبرخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیشلیک فراموشیفرگشت و تکامل تصادفی محض اثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخاچگونه باغبانی باعث کاهش دی متیل فومارات(زادیوا)(گویید نوزده و ایمنی ساکتطی یکصد هزار سال اخیر هرچلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط میکروب روده و پارتوضیحی ساده در مورد هوش مچرا بیماری های تخریبی مغدر چه مرحله ای از خواب ، رپیموزایدمقالاتما با کمک مغز خود مختاريماز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرگیری مغز در بیماران مبآیا هشیاری کوانتومی وجودمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیروش های صرفه جویی در ایجاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز ناتوان از توجیه پیدااضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنراست دستی و چپ دستیانگشت نگاری مغز نشان میدمغز بزرگ چالشهای پیش روبیوگرافیتغییر الگوی رشد مغزی با زورزش در کمر دردزبان و شناخت حقیقت قسمت دایا کوچک شدن مغزانسان النقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت راستین انسان علم بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از چندین ماده غذایی که ماننبرخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یشنا در ابهای گرم جنوب نیفراموش کارها باهوش تر هساجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معچگونه جمعیت های بزرگ شکل دژا وو یا اشنا پنداریگوشه بیماری اتوزومال رسسظهور امواج مغزی در مغز مصلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل چشمچرا حیوانات سخن نمی گویندر هم تنیدگی کوانتومی و پپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر ویتامین دی بر بیماما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی الفاگودرگیری اعصاب به علت میتوآیا واکنش های یاد گرفته ومرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی بیشتر در زنانروش هایی ساده برای کاهش اآیا راهی برای رفع کم آبی مغز و سیر تکامل ان دلیلی اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رو ح و روان بر جسموقت نهيب هاي غير علمي گذشرشته نوروایمونولوژی و نقاندوهگین نباش اگر درب یا مغز بزرگ و فعال یا مغز کوبیان ژن های اسکیزوفرنی دتغییر زودتر اتصالات مغزیوزوز گوشزبان و شناخت حقیقت قسمت سایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحثی درباره هوش و تفاوتهحمله ویروس کرونا به مغزکنگره بین المللی سردرد دسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از چه زیاد است بر من که در ایبرخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطشناخت و معرفت، و نقش آن دفراموشی همیشه هم بد نیستاجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل دژاوو یا آشناپنداریگوشت خواری یا گیاه خواریعلم به ما کمک میکند تا موممانتین یا آلزیکسا یا ابارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل ابزار هوش ، راه پر چرا حجم مغز گونه انسان دردرمان های بیماری آلزایمرپیوند مغز و سر و چالشهای صفحه اصلیماه رجباز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کذهن چند جانبه نیازمند نگآیا آگاهی پس از مرگ از بیمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اروش صحبت کردن در حال تکامآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز آیندگان چگونه است ؟اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رژیم گیاه خواری بر وقتی فهمیدی خطا کردی برگرشد مغز علت تمایل انسان بانسان قدیم در شبه جزیره عمغز حریص برای خون، کلید تبیست تمرین ساده برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پیک پیشنهاد خوب برای آسان زبان، وسیله شناسایی محیطایا بیماری ام اس (مولتیپنقش خرچنگ های نعل اسبی دربحثی درباره هوش و تفاوتهحوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از چهار میلیارد سال تکامل ببررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريشناسایی سلول های ایمنی افرایند تکامل و دشواری هااحساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستنچگونه حافظه را قویتر کنیدانشمندان ژنی از مغز انسگیاه خواری و گوشت خوار کدعلایم کمبود ویتامین E را منابع انرژي پاک سرچشمه حارتباط انسانی، محدود به تکامل زبانچرا در مغز انسان، فرورفتدرمان های جدید میگرنپیوند سر، یکی از راه حلهاسوالات پزشکیماپروتیلیناز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کرقیبی قدرتمند در برابر مآیا امکان بازسازی اندامهمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش عاطفی در زنان بیشتر اروشهای نو در درمان دیسک بآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز انسان ایا طبیعتا تمابلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین E برای فعالیت صحزمین زیر خلیج فارس تمدنی انسان جدید از چه زمانی پامغز زنان جوانتر از مغز مربیشتر کمردردها نیازی به تغییرات منطقه بویایی مغزیکی از علل محدودیت مغز امسفر نامه سفر به بم و جنوب ایا بدون زبان میتوانیم تنقش داروهاي مختلف معروف بحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابسکته مغزیابزار بقای موجود زنده از چهار ساعت پس از کشتار خوکبررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريکاهش التهاب ناشی از بیماشواهدی از دنیسوان(شبه نئفرایند حذف برخی اجزای مغاخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنگاه محدود و تک جانبه، مشدانشمندان روش هاي جدیدی گالکانزوماب، دارویی جدیعلایم کمبود ویتامین E را منبع خواب و رویاارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل ساختار رگهای مغزی چراروياها را به یاد نمی آدرمان های جدید در بیماری درمان های رایج ام اسپیشینیان انسان از هفت میپیامهای کاربرانمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کرموزی از نخستین تمدن بشرآیا انسان با مغز بزرگش اخمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مهوشیاری کوانتومیروشهای شناسایی قدرت شنواإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز انسان برای ایجاد تمدبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین E در چه مواد غذایزندگی هوشمند در خارج از زانسان عامل توقف رشد مغزمغزهای کوچک بی احساسبا هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات تکاملی سر انسان یافته های نوین علوم پرده سفرنامه سفر به بم و جنوب ایا تکامل هدفمند استنقش روزه داری در سالم و جبحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست کوچک شدن مغز از نئاندرتاسانسور از روی قصد بسیاری ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقای موجود زنده از نوار مغزی روشی مهم در تشخخانواده پایدارکاهش دوپامین عامل بیماریشاهکار قرنفرد حساس از نظر عاطفی و باخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقینگاه انسان محدود به ادرادانشمندان روشی برای تبدیگامی در درمان بیماریهای علت خواب آلودگی بعد از خومنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل شناخت انسان با کشفچراروياها را به یاد نمی آدرمان های علامتی در ام اسپیشرفتی مستقل از ابزار هسایتهای دیگرمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کرمز و رازهای ارتباط غیر کآیا احتمال دارد رویا از آمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب هوش، ژنتیکی است یا محیطیروشی برای بهبود هوش عاطفافراد آغاز حرکت خودشان رمغز انسان برای شادمانی طبوزون هیگز چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرزونا به وسیله ویروس ابله انعطاف پذیری مکانیسمی علمغزتان را در جوانی سیمکشبار سنین ابزار هوشمندی اثبت امواج الکتریکی در عصیادگیری مهارت های جدید دسفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی بر رشد و ابحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاستکووید نوزده و خطر بیماریساخت شبکه عصبی با الفبایساختار شبکه های مغزی ثابابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن انورون هاي مصنوعی می توانخدا موجود استکایروپاکتیک چیستشبیه سازی میلیون ها جهان قیچی ژنتیکیاختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کونگاهی بر قدرت بینایی دراداروهای مصرفی در ام اسگامی در درمان بیماریهای عوامل موثر در پیدایش زبامولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درمنزاع بین جهل و علم رو به پدرمان ژنتیکی برای نوآوریپاسخ گیاهان در زمان خوردمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کرویا و خبر از آیندهآیا احتمال دارد رویا از آمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم هیچگاه از فشار و شکست نترروشی جدید در درمان قطع نخافزایش قدرت ادراکات و حسمغز انسان برای شادمانی طبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکنش های ناخودآگاه و تقزیباترین چیز در افزایش ساولین هیبرید بین انسان ونقش قهوه در سلامتیبارداری بدون رحمجمجمه انسان های اولیهیادآوری خواب و رویاسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش رژیم غذایی در رشد و ابخش دیگری در وجود انسان هحس چشایی و بویاییکودک ایرانی که هوش او از سازگاری با محیط بین اجزاابزارهای بقای موجود زندبررسی علل کمر درد در میاننورون های ردیاب حافظهخطا در محاسبات چیزی کاملکاربرد روباتهای ريزنانوشبیه سازی سیستم های کوانقانون مندی نقشه ژنتیکی ماختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندرینگاهی بر توانایی اجزاي بداروهای ضد بیماری ام اس وگاهی لازم است برای فهم و عوامل ایجاد لغت انسانی و مواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و نزاع بین علم و نادانی رو نزاع بین علم و جهل رو به پدرمان جدید میگرن با انتی پختگی پس از چهل سالگي به محل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویا بخشی حقیقی از زندگی آیا برای تولید مثل همیشه مشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکهاوکينگ پیش از مرگش رسالروشی جدید در درمان سکته مافسردگی و اضطراب در بیمامغز انسان رو به کوچک تر شبیماری گیلن باره و بیمارتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کرونا از حقیقت تاتزیرفون داروی ضد ام اساولین مورد پیوند سر در اننقش مهاجرت در توسعه نسل ابازگشت از آثار به سوی خداجنسیت و تفاوت های بیناییژن هوش و ساختارهای حیاتی سفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش زبان در سلطه و قدرت ابرنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک (قسمت اول )کودکان میتوانند ناقل بی سخن پاک و ثابتابزارهای پیشرفته ارتباط بزرگ شدن مغز محدود به دورنوروپلاستیسیتی چیستخطا در محاسبات چیزی کاملکاربرد روباتهای ريز، در شباهت زیاد بین سلول هاي عقانونمندی و محدودیت عالماختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریناتوانی از درمان برخی ویداروی فامپیریدین یا نورلگاهی مغز بزرگ چالش استعواملی که برای ظهور لغت اموجود بی مغزی که می تواندارتروز یا خوردگی و التهاتا 20 سال آینده مغز شما به تاثیر مشاهده بر واقعیت بنظام مثبت زندگیدرمانهای بیماری پارکینسپرورش مغز مینیاتوری انسامحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویا تخیل یا واقعیتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر درجه حرارت بر عملکهاوکينگ پیش از مرگش رسالريتوکسيمب در درمان ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری ای شبیه آلزایمر و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن سرطانزبان مشترک ژنتیکی موجودااولین تصویر در تاریخ از سنقش محیط زندگی و مهاجرت دبازسازي مغز و نخاع چالشی جنسیت و تفاوت های بیناییژن یا نقشه توسعه مغز و نقسفری به آغاز کیهاناگر تلاش انسان امروز برانقش زبان در سلطه و قدرت ابرین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان خود را مشابه خود تسریعترین کامپیوتر موجودابزارهای بقا از نخستین هبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نوشیدن چای برای مغز مفید خطرات هوش مصنوعیکجای مغز مسئول پردازش تجشباهت زیاد بین سلول هاي عقارچ بی مغز در خدمت موجوداختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريناتوانی در شناسایی چهره داروی تشنجی دربارداریگذر زمان کاملا وابسته به عوارض ازدواج و بچه دار شدموجودات مقهور ژنها هستندارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنظریه تکامل در درمان بیمدرک فرد دیگر و رفتارهای اآلزایمرمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهارویاها از مغز است یا ناخوآیا تکامل و تغییرات ژنتیمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متریواستیگمینالتهاب شریان تمپورالمغز ایندگان چگونه استبیماری ای شبیه ام اس مولتتبدیل سلولهای محافط به سواکسنی با تاثیر دوگانه ازبان چهار حرفی حیات زمیناولین سلول مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل مبحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی مفید در ساژنها نقشه ایجاد ابزار هوسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازنقش سجده بر عملکرد مغزبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارمکوری گذرای ناشی از موبایسرگیجه از شایعترین اختلاابزارهای بقا ازنخستین همبسیاری از بیماری های جدینوعی سکته مغزی ، وحشتناک دفاع در برابر تغییر ساختکرونا چه بر سر مغز می آورشش مرحله تکامل چشمقبل از انفجار بزرگادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلنخاع ما تا پایین ستون فقرداروی جدید s3 در درمان ام گربه شرودینگر و تاثیر مشعید نوروز مبارکمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش حقیقی زبان قسمت دوم