دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زبان، وسیله شناسایی محیط و برخورد با آن است

زبان، وسیله شناسایی محیط و برخورد با آن است

اختلالات زبان، مشکل بزرگ بسیاری از انسان هاست.

به مباحث زبان و اختلالات آن در کانالها و سایتهای اینجانب مراجعه شود.

مطب: خ آمادگاه ساختمان اطبا روبروی داروخانه سپاهان
03132223328

لینک ویدیو

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215287013711043/?t=20


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فراموش کارها باهوش تر هستلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزنقش نظریه تکامل در شناساکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و ینقش زنجبیل در جلوگیری از کشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجچهار میلیارد سال تکامل بگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی چگونه باغبانی باعث کاهش پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط ماه رجبهیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود شویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی نظریه تکامل در درمان بیمآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنومغز چون ابزار هوش است دلیورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی از عروسک تا کالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان مغز برای فراموشی بیشتر کژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرنقش هورمون های تیروئید دکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تلایو دوم دکتر سید سلمان فتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطنقش زبان در سلطه و قدرت اکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو برابر شدن خطر مرگ و میچهار ساعت پس از کشتار خوکگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پامهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیچگونه تکامل مغزهای کنونیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پچرا پس از بیدار شدن از خوآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیهویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلنظریه تکامل در درمان بیمآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسومغز چگونه صداها را فیلتر ورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی از عروسک تا کامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست نقش هورمون زنانه استروژنکی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز لبخند بزن شاید صبح فردا زتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیارينقش زبان در سلطه و قدرت اکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو برابر شدن خطر مرگ و مینوآوری ای شگفت انگیز دانگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل پختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سمبانی ذهنی سیاه و سفیدهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دچرا بیماری های تخریبی مغآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز مرگ و زندگی کجاستویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسهفت چیز که عملکرد مغز تو آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز ناتوان از توجیه پیداورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک تا کامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهمغز بزرگ چالش است یا منفعژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست نقش ژنتیک در درمان اختلاکیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز لرزش ناشی از اسیب به عصبتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیارينقش سجده بر عملکرد مغزکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدوچرخه سواری ورزشی سبک و نوار مغزی روشی مهم در تشخگزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل پرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینمجموعه های پر سلولی بدن مهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدچرا حیوانات سخن نمی گوینآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز بین انسان و حیوان کجاواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای اهفت سین یادگاری از میراث آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سمغز و سیر تکامل ان دلیلی ورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک بازی امید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز بزرگ چالشهای پیش روژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستنقش گرمایش آب و هوا در همکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتلزوم سازگاری قانون مجازاتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعینقش غذاها و موجودات درياگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتديدن با چشم بسته در خواب نورون هاي مصنوعی می توانگشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وچگونه حافظه را قویتر کنیآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری ممحل درک احساسات روحانیهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویچرا حجم مغز گونه انسان درآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسهم نوع خواری در میان پیشیآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینمغز آیندگان چگونه است ؟ورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک بازی امگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز بزرگ و فعال یا مغز کوژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربرانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویایینقش آتش در رسیدن انسان بهکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز لزوم سازگاری قانون مجازاتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارنقش غذاها و موجودات درياگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدی متیل فومارات(زادیوا)(نورون های ردیاب حافظهپمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلنگاه محدود و تک جانبه، مشآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب محل درک احساسات روحانی دهدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل چرا خشونت و تعصبآیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگهمیشه اطمینان تو بر خدا بآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینمغز انسان ایا طبیعتا تماوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک بازی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرمغز حریص برای خون، کلید تکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )نقش انتخاب از طرف محیط، نکاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز مقاومت به عوارض فشار خون تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بنقش غذاها و موجودات درياگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدژا وو یا اشنا پندارینوروپلاستیسیتی چیستپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدنگاه انسان محدود به ادراآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم محدودیت های حافظه و حافظهزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آچرا در مغز انسان، فرورفتآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتهمیشه عسل با موم بخوریمآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع ممغز انسان برای ایجاد تمدیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندههوش مصنوعی از عروسک بازی انفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در سامغز زنان جوانتر از مغز مرکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )نقش اتصالات بین سلولهای کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز مقابله با کرونا با علم استکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدژاوو یا آشناپندارینوشیدن چای برای مغز مفید پوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی درباردارینگاه از درون مجموعه با نگآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه فراتر از حفظ تعادلهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرچراروياها را به یاد نمی آآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات بین دو همسر و برخیواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری همراهی نوعی سردرد میگرنیآسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستمغز انسان برای شادمانی طیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی از عروسک بازی انواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغزهای کوچک بی احساسکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمنقش حفاظتی مولکول جدید دکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز ملاحظات بیهوشی قبل از جرتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملنقشه های مغزی جدید با جزیگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدگرگونی های نژادی و تغیینوعی سکته مغزی ، وحشتناک پیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن شدید قابل درمان اسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام نگاهی بر قدرت بینایی دراآیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنچراروياها را به یاد نمی آآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی پس از سواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتهوموارکتوس ها ممکن است دآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز انسان برای شادمانی طیک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغزتان را در جوانی سیم کشکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی متولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزممانتین یا آلزیکسا یا ابتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملنقص در تشخیص هیجانات عامگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان موفق به بازگردنیاز به آموزش مجازی دیجیپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیداروی جدید میاستنی گراوینگاهی بر توانایی اجزاي بآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری نزاع بین جهل و علم رو به پآیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسممشکلات روانپزشکی در عقب واکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی می تواند بر احإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون مغز انسان رو به کوچک تر شیک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز فلج خواب چیستتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغزتان را در جوانی سیمکشکنگره بین المللی سردرد دکنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومنقش خرچنگ های نعل اسبی درکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمنابع انرژي پاک سرچشمه حتکامل چشمخطرات هوش مصنوعینقطه بی بازگشتگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان نورون مصنوعی سچیزی خارج از مغزهای ما نیپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدازولام در درمان تشنج هوش احساسیداروی جدید ضد میگرنناتوانی از درمان برخی ویآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انسانهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسنزاع بین علم و نادانی رو آیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر مشاهده آینده از روی مشاهواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی و کشف زبان هایافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آممغز انسان رو به کوچکتر شدیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده نقش قهوه در سلامتیکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتنقش داروهاي مختلف معروف کجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کممنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختچند نرمش مفید برای کمردرگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه مغز پیش انسان یا همپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تناتوانی در شناسایی چهره آیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسنزاع بین علم و جهل رو به پآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر مطالعه ای بیان میکند اهدواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز ایندگان چگونه استیافته های نوین علوم پرده رویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه ختفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش مهاجرت در توسعه نسل احقیقت قربانی نزاع بین بی نقش میدان مغناطیسی زمین کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش منقش ذهن و شناخت در حوادث کرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در منابع انرژی از نفت و گاز تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اچند جهانیگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسچگونه هموساپينس بر زمین پیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تنخاع ما تا پایین ستون فقرآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز هوشیاری، روح یا بدن وقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآورینشانه های گذشته در کیهان آیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر معنی روزهواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی گوگل به کمک تشافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز ابزار بقای برتر مادییادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت تنها چیزی است که شانقش محیط زندگی و مهاجرت دکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کوونقش روزه داری در سالم و جکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بچندین ماده غذایی که ماننگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ بیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه واکسن کرونا را توزپیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبانخستین تصویر از سیاهچالهآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنظام مثبت زندگیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز فکر میکند مرگ برای دیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی الفاگوافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پمغز ابزار برتر بقایادآوری خواب و رویاروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در تلقین اطلاعات و حافظهحقیقت خواب و رویانقش نگاه از پایین یا نگاهکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهننقش رژیم غذایی بر رشد و اکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد همناطق خاصی از مغز در جستجتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومچه زیاد است بر من که در ایگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنچگونه آن شکری که می خوریمپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وما با کمک مغز خود مختاريمهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردنرمش های مفید در سرگیجهآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با انظریه ی تکامل در درمان بیآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی از عروسک تا کافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزمغز از بسیاری حقایق می گرژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تتلاش هایی در بیماران قطع تلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بنقش نظام غذایی در تکامل مکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتینقش رژیم غذایی در رشد و اکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدندان ها را مسواک بزنید تنهایت معرفت و شناخت درک عگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنحنی که ارتباط بین معرفهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغچگونه انتظارات بر ادراک پیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و ما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بنرمشهای مهم برای تقویت عآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجنظریه تکامل در درمان بیمآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز مادران و کودکان در زموراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیهوش مصنوعی از عروسک تا کالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به مغز به تنهایی برای فرهنگ ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض