دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی در کامپیوترهای کوانتومی از میان میلیونها آینده، میتواند گزینش کند

👆👆هوش مصنوعی، در کامپیوترهای کوانتومی از میان میلیونها آینده احتمالی، میتواند گزینش کند!

آینده، حتمی است یا غیر حتمی؟ اساسا آینده چیست؟ آیا در جهانی فراتر از انفجار بزرگ عالم مادی ما زمانی متصور است؟

تعریف زمان در جهانی فراتر از جهان مادی ما چگونه است؟ تعبیر روز و شب و گذشته و حال و آینده در جهانی بالاتراز عالم مادی چگونه است؟
بر اساس نظریه جهان های موازی ما با نزدیک به بی نهایت جهان موازی با جهان خود، مواجه هستیم حتی در یک محدوده خاص در فاصله دو جهان موازی با هم، با نزدیک به بی نهایت جهان دیگر مواجهیم که این جهان ها قوانین و مقررات خاص خود را دارند و این قوانین، کاملا با قوانین جهان مادی ما متفاوت است.

با کشفیات فیزیک کوانتومی در عرصه علم امروز، و مشاهده رفتار ذرات کوانتومی، بسیاری از تعابیر تغییر کرده است. تاثیر نوع نگاه و مشاهده بر رفتار ذرات کوانتومی، موضوع جذابی است که میتواند بسیاری از تصورات قدیمی را دگرگون کند.

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ و آزمون گربه شرودینگر، ما را حقیقتا با عدم قطعیتی، مواجه میکند که تفسیر آینده مادی را دشوار یا حتی ناممکن میسازد؛ چه برسد تفسیر و پیشگویی حوادثی در عالمی موازی- که اساسا قوانینش با قوانین جهان ما متفاوت است و حتی اگر بتوان آن را مشاهده کرد در قالب رمزهایی است که با الگوهای این دنیای ما خودنمایی میکند!(نمونه آن دنیای سرتاسر رمز رویاهاست که بسیاری از مشاهدات آن، با آن چیزی- که در جهان مادی رخ میدهد- متفاوت است و گشودن این رمزها در عالم مادی، هرگز کار ساده ای نیست!)

(استیفن هاوکینگ در کتابش تصمیم بزرگ می گوید: طی قرنها، بسیاری از جمله ارسطو ایمان آوردند- که هستي دائما موجود بوده است- تا مردم از قضیه کیفیت تشکیل آن، دوری کنند. دیگران ایمان آوردند- که لازم است هستی ابتدایی داشته باشد- و آن را به عنوان مناقشه ای براي وجود خدا به کار بردند.

ادراکی- که در آن زمان مانند مکان دخالت می کند- به عنوان جایگزینی جدید مطرح شده است.

در حقیقت هاوکينگ تعدادی بحثها را مطرح کرده و در آن کوشیده است، نظریه نسبیت عام اينشتاين و نظریه کوانتوم را با هم بیامیزد و به اینجا رسیده- که بعد زمان، در هنگام انفجار بزرگ نبوده است- بلکه چهار بعد مکانی وجود داشت و یکی از آنها پس از انفجار بزرگ، تحول یافت و تبدیل به بعد زمانی ای شد- که می شناسیم.

پس این سوال- که: چه چیزی قبل از هستی بوده است- با چنین تصور جدیدی از زمان، معنی ای ندارد!

هاوکينگ اضافه می کند- که هستی برای آنکه تشکیل شود- کاملا بی نیاز از خداست و قوانين فیزیکی به تنهایی، مسئولیت ایجاد آن و همه اجسام و کهکشانها و نیروهای درون آن را بر عهده می گیرد. تا آنجا که نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ می گوید: فضا امکان ندارد کاملا خالی از تفاوت های کوانتومی باشد بلکه کيهان، در زمان ولادتش ممکن است عبارت باشد از حادثه ای کوانتومی که تابع قوانين فیزیک کوانتوم است.

انديشه های هاوکينگ و تفسیرهای او را میتوان از چند راه پاسخ داد از جمله:

۱- نظریه ای پایدار و مطمئن، وجود دارد؛ چه بعد زمان پیدا شود و چه نشود- و آن، نظریه سببیت است و بر اساس آن، انفجار بزرگ عبارت است از حادثه ای کوانتومی، و باید به این سوال پاسخ دهد که علت وجود مکانی که در آن، این تفاوتهای کوانتومی رخ داد، چیست و این سوال مطرح است.

و به هر حال ممکن نیست فرض شود- که مکان ازلی است و دائما موجود بوده است تا از پاسخ دهی فرار کند زیرا مکان، محلی برای حوادث است و حادث است و به علتي نیاز دارد تا ایجاد شود و به این ترتیب، کیهان ما ممکن نیست برای ایجاد خودش، کافی باشد- آنطور که هاوکينگ به این مطلب، مشهور شده است.

۲- تفاوتهای کوانتومی در خلا، علت یابی و تفسیر نشده است و مانند دیگر حوادث، نیازمند علت است و اگر سببی در پس این تفاوت ها در هستی ما مشاهده نشده است، این، دلیلی بر عدم وجود آن نیست بلکه ممکن است، علتی از هستی دیگر موازی بیاید و بر هستی ما تاثیر داشته باشد و این فرضی خیالی نیست بلکه امکان فیزیکی آن را هوگ اورت در اواسط قرن بیستم اثبات کرده است.

وقتی ثابت شد- که هستی مادی ای که در آن زندگی می کنيم- در هیچ حالتی امکان ندارد برای إيجاد خود کفایت کند، و وقتی تعدد جهانها ممکن است و پشتوانه ای قدرتمند از ديد نظری و ریاضی و فیزیکی دارد، سوال درباره علت وجود هستی ما و هستی های دیگر همچنان باقی می ماند. زیرا همه این هستی ها حادث هستند و به علتی نیازمند هستند تا ایجاد شوند.

پس مفهوم خدای خالق، پابرجا مي ماند و تلاش هاوکينگ در نفي آن، موفقیتی ندارد .
https://www.amazon.com/The-Atheism-Delusion-Ar…/…/1494714507

https://goo.gl/jLCgFY)

برای بررسی بیشتر به کتاب توهم بی خدایی نوشته سید احمد حسن مراجعه شود. جهت دانلود کتاب به سایت زیر مراجعه شود.
www.almahdyoon.co

پیشگویی های بسیار متنوعی میتوان از روی کامپیوترهای کوانتومی جدید انجام داد و این یک گام مثبت است و نشان میدهد ما با آینده ای بسیار متنوع و محتمل مواجهیم، ولی عدم قطعیت، کار پیشبینی آینده را دشوار می کند. این پیشگویی در عالم مادی است و اگر کار فراتر از عالم مادی برود و به پیشگویی و مشاهده جهان هایی برسد- که در قوانین، کاملا متفاوت از جهان ماست- قضیه پیچیده تر میشود.

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود...از گوشهای برون آی ای کوکب هدایت

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود....زنهار از این بیابان وین راه بینهایت


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سماگلوتید داروی کاهش دهنآزادی در چیستلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر سشب سیاه سحر شوداینترنت بدون فیلتر ماهوانیاز به آموزش مجازی دیجیتعامل انسان و هوش مصنوعیهمکاری یا رقابتما اکنون میدانیم فضا خالارتباط هوش ساختار مغز و ژدیدن خدا در همه چیزهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعات حسی ما از جهان، چدریای خداکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد حقیقت فضا و راه های جدید برای قضاوت رپاسخ گیاهان در زمان خوردتنهایی رمز نوآوری استمغز، همه ی واقعیت را نمیبسودمندی موجودات ابزی بر إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاهخواری بر رشد و ششمین کنگره بین المللی ساکسی توسین و تکامل پیش اثبت و دستکار ی حافظههنر رها شدن از وابستگیاز فرد ایستا و متعصب بگذردانشمندان اولین سلول مصنوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت هفدهمبنی عباس، ننگی بر تاریخدرگیری اعصاب به علت میتوکیست کلوئید بطن سوممجموعه های پر سلولی بدن مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلرشته نوروایمونولوژی و نقپرسشفقر داده ها در هوش مصنوعیتو جهانی هستی که خودش را نقش هورمون زنانه استروژنسیب یکسان و دیدگاه های متالکترودهای کاشتنینگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضربه مغزی در تصادف رانندابزار هوش در حال ارتقا ازجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک های باز بحث های کنونی در ویروسداروی تشنجی دربارداریواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت دهمبه دنبال رستگاری باشدغدغه نتیجه ی نادانی استکاربرد روباتهای ريز، در مدیون خود ناموجودبرای رشد، باید از مسیر خطزمان طلایی سکته ی مغزی راآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فیزیک و هوشیاریتوهم فضای خالیسانسور بر بسیاری از حقاینقش روی و منیزیم در سلامتامیدهای جدید برای بازیابناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی سل سپتواکسن کرونا از حقیقت تاتخفاش کور و انسان بینا؟بی شرمیذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ عاطفه و محبتبرخی توصیه ها برای واکسیزندگی، مراتب هوشیاری استآیا ما کالا هستیمفراموشی آرمانتوانایی یک فرد، برای تغیستون فقرات انسان دو پا جلنقص در تشخیص هیجانات عامانتقال ماده و انرژینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقای موجود زنده از خودت را از اندیشه هایت حفجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر ناامیدی بسی امید استوبینار اساتید نورولوژی دخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه آلزایمر و رمز جهان خاصیت فراکتالگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکل از کجاستبزرگ شدن مغز محدود به دورزبان متغیرآیا امکان بازسازی اندامهفضای قلب منبع نبوغ استتکنولوژی و پیشرفتسربازان ما محققا غلبه می نه ناامیدی بلکه ارتقاانسان میوه ی تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینعادت دادن مغز بر تفکرابزارهای دفاعی و بقای موخدا بخشنده است پس تو هم بجدایی خطای حسی استهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر یک رژیم غذایی جدید، می توبیهوش کردن در جراحی و بیمروبات ها قول میدهندگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه های هر روزهتفکر خلا ق در برابر توهم زبان، نشان دهنده ی سخنگو آیا دلفین ها میتوانند باقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حاشنا در ابهای گرم جنوب نیانوار مغز با توضیح دکتر فاترس و آرمان هااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های گذشته در کیهان مهربانی، شرط موفقیتغم بی پایاناحیای بینایی نسبی یک بیمدفاع در برابر تغییر ساختحقیقت تنها چیزی است که شاهوش عاطفی رمز آزادگیاسکار، لگوی هوشمنددرمان پوکی استخوانژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هر چیزی که نفس می کشد مروش هایی برای مقابله با اتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و هوش، برترین ابزار بسلول های مغزی عامل پارکیآتاکسیقدرت شناختی انسان، محدودتا بحر یفعل ما یشاشکست حتمیای جان جان بی تن مرونور از عمق تاریکیتشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز موج استمیگرن و خواباختلالات عضلانی ژنتیکدو برابر شدن خطر مرگ و میحافظه و اطلاعات در کجاست استخوان های کشف شده، ممکهیچ اندر هیچدرمان ساده ی روماتیسمکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار سنین ابزار هوشمندی اریاضیات یک حس جدید استپیوندی که فراتر از امکانتمایز یا کشف یگانگیمغز از بسیاری حقایق می گرمغز به تنهایی برای فرهنگ سندرم میلر فیشرآزادی عقیده، آرمانی که تلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر سشبیه سازی میلیون ها جهان اینترنت، حقیقت جامعه ی فچیز جدید را بپذیرتعامل انسان با هوش مصنوعهمانند سازی در انسانما از اینجا نخواهیم رفتارتباط پیوسته ی جهاندیدگاه نارسای دوگانه ی مهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مدرک فرد دیگر و رفتارهای اکوچکی قلببحثی در مورد عملکرد لوب فراه های جدید برای قضاوت رپختگی پس از چهل سالگي به تنبیه چقدر موثر استمغزتان را در جوانی سیم کشسی و سه پل اصفهانافت فشار خون ناگهانی در وچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیتاثیر انتخاب از طرف محیط شعار و عملاکسکاربازپین در درمان تشثبت امواج الکتریکی در عصهنر، پر کردن است نه فحش داز مخالفت بشنودانشمندان تغییر میدان مغوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هجدهمبه قفس های سیاهت ننازدرب بسته با غیر خود باز مکپسول ژری لاکتمجرم، گاهی قربانی استبدون پیر فلکرشد مغز فرایندی پیچیده اپرسش و چستجو همیشه باقی افلج نخاعی با الکترودهای تو جدای از کیهان نیستینقش ویتامین K در ترمیم اسسیر آفرینش از روح تا مغز الگو نداشتیمنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقا از نخستین همانجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی جدید ALSواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زودی شبکه مغزی به جای ذهن ما از در هم شکستن منبکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اینترنت بر جنگبرای زندگی سالم، یافتن تزمان، واقعی نیستآنها نمیخواهند دیگران رافیزیک آگاهیتوهم فضای خالی یا توهم فضسانسور ذهننقش روزه داری در سالم و جامیدوار باش حتی اگر همه چنادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساظرفیت مغز چقدر استابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد چاقیواکسن کرونا ساخته شده توخفاش با شیوع همه گیری جدیبی عدالتی در توزیع واکسن ذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگی وجود نداردبرخی درمان های Spinal Muscular Atزندان ذهنیآیا ما تنها موجودات زنده فرایند پیچیده ی خونرسانیتوازن مهمتر از فعالیت زیستارگانی قبل از آغاز کیهنقطه ی رسیدن به قلهانتروپی و هوشیارینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوعلائم عصبی آلزایمر، با اابزار بقای موجود زنده از خودروهای هیدروژنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی مرزها و بی موجود قبل از ناظر هوشمندخواص فلفل سبزبیماری ای شبیه ام اس مولترنگ کردن، حقیقت نیستگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات نخاعیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا انسان با مغز بزرگش اخفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی به طرز وحشتناکیسربرولایزیننه به اعدامانسان ها می توانند میدان چرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترک امروزعارضه جدید ویروس کرونا سابعاد و نیازهای تکاملیخدا تاس نمیریزدجریان انرژی در سیستم های هوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تدر عید نوروز مراقب تصادف یکی از علل محدودیت مغز امبیهوشی در بیماران دچار اروبات های ریز در درمان بیگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی چشمتفاوت قند طبیعی با قند و زبان، وسیله شناسایی محیطآیا دست مصنوعی به زودی قاقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حاشناخت ناشناختهنوار مغز ترجمه رخدادهای ترسناک تر از کوریاولین مورد پیوند سر در اننشانه های پروردگار در جهموفقیت هوش مصنوعی در امتغیرقابل دیدن کردن مادهاحتیاط در ورزش زانو در خادقیق ترین تصاویر از مغز احقیقت خواب و رویاهوشمندی کیهاندرمان آرتروز با ورزش موضژنها ، مغز و ارادهبا آتش، بازی نکن و بعد از روش هایی برای کم کردن اضطتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و اخلاقسلول های بنیادیآتاکسی فریدریشقدرت عشقتاول کف پا و حقیقتشکستن مرز دور مغزایمونوگلوبولین وریدی IVIgنور درونتشخیص ایدزهمه چیز و هیچ چیزمیگرن و روزه داریاختراع جدید اینترنت کواندو داروی جدید برای میاستحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دهیچگاه از فشار و شکست نتردرمان سرگیجه بدون نیاز بکمالگرایی دشمن پیشرفتباربر دیگران نباشریتوکسیمابپیوستگی همه ی اجزای جهانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بیش از آنچه تصور میشوسندرم کووید طولانیآزار حقیقیلحظات خوش با کودکانتاثیر کتامین در درمان پاشبیه سازی سیستم های کوانایندرالچیزی منتظر شناخته شدنتعداد کلی ذهن ها در جهان همجوشی هسته ای، انرژِی بما اشیا را آنطور که هستندارتباط انسانی، محدود به دیروز و امروزهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت 74اطلاعاتی عمومی در مورد مدرک نیازمند شناخت خویش اکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره هوش و تفاوتهراه پیروزی در زندگی چیستپدیده خاموش روشن در پارکتهدیدهای هوش مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشسیلی محکم محیط زیست بر انافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر احتمالی عصاره تغلیصبور باشاگر فقط مردم میفهمیدند کجلو رفتن یا عقبگردهوموارکتوس ها ممکن است داز نخستین همانند سازها تدانشمندان روش هاي جدیدی وقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هشتمبه مغز خزندگان خودت اجازدرختان چگونه بر تشکیل ابکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانیبدون بار گذشتهرشد مغز علت تمایل انسان بپرسشگری نامحدودفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش ژنتیک در درمان اختلاسیستم تخلیه ی مغز بینشی نالگو و عادت را بشکن و در انگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقا از نخستین همانجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی جدید s3 در درمان ام واقعیت چیستحس و ادراک قسمت سومبه زیر پای خود نگاه نکن بذهن چند جانبه نیازمند نگکتاب گران و پرهزینه شد ولمدیریت اضطراب، از مهمتریبرخی ملاحظات در تشنج های زمان، اندک استآنژیوگرافی از مغزفیزیکدانان ماشینی برای تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ساهچاله ها تبخیر نمیشودنقش رژیم غذایی بر رشد و اامیدوارینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاعقل مجادله گرابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد چاقیواکسن آلزایمرخلا، حقیقی نیستبیمار 101 ساله، مبتلا به سذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراقب خودتون و خانواده هبرخی روش های تربیتی کودکزونیسومایدآیا مصرف مولتی ویتامین هفرایند تکامل و دشواری هاتوت زیاد بخوریدسخن نیکو مانند درخت نیکونقطه ای بود و دگر هیچ نبوانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسعلت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقای موجود زنده از خورشید مصنوعیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومیوراپامیل در بارداریخواص منیزیمبیماری اسپینال ماسکولار رنگین کمانگیلگمش باستانی کیستمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگترین خطایی که مردم مزبان چهار حرفی حیات زمینآیا انسان در آستانه ی انققفس دور خود را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هاسردرد میگرننه به اعدامانسان یک کتابخانه استچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب آمار و ژنتیکعبارت های مبهم مانند انرابعاد اضافه ی کیهانخدای رنگین کمانجریان انرژی در سیستم های هوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان نگهدارنده ی اعتیادیافته های نوین علوم پرده بیو الکترونیک؛ ترکیب موجروبات کیانگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علمتفاوت مغز انسان و میمون هزدودن نقص از هوش مصنوعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانون جنگلتکامل زبانشناخت و معرفت، و نقش آن دنوار مغز در فراموشی هاترسان نیستیاولین هیبرید بین انسان و نشانه های بیداری روحیموفقیت در تفکر استغار افلاطوناحتیاط در تعویض داروهادل به دریا بزنحقیقت در علم، هرگز نهایی هوشمندسازی زندان هادرمان ام اس(مولتیپل اسکلژنهای مشترک بین انسان و وبا تعمق در اسرار ابدیت و روش هایی برای جلوگیری از تقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز و اخلاقسلول های بنیادی منابع و اآتاکسی مخچه ای خودایمنقسم به فقرتابوهای ذهنیشکستگی لگن یا سکته ی مغزیایمپلانت مغزینوروفیبروماتوزتصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز کهنه میشودمیگرن سردردی ژنتیکی که بادامه بحث تکامل چشمدو سوی واقعیتحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار آفرینش در موجهیپرپاراتیروئیدیسمدرمان سرگیجه بدون نیاز بکمردردبارداری بدون رحمریسپریدونپیام های ناشناخته بر مغز تمدن بشری و مغز اخلاقیمغز باستانی، هنوز نقش هاسندرم گیلن باره به دنبال آزار دیگری، آزار خود استلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وشبکه های مصنوعی مغز به درایپیداکرینچیزی خارج از مغزهای ما نیتعذیه ی ذهنهمدلی و هوش عاطفیما به جهان های متفاوت خودارتباط از بالا به پایین مدیسک گردنهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 75اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرک و احساسکووید نوزده و خطر بیماری بحثی درباره هوش و تفاوتهراه انسان شدن، راه رفتن وپروژه ی ژنوم انسانیتو یک معجزه ایمغط یک گیرنده استسینوریپا داروی ترکیبی ضدافتخار انسانچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیمتاثیر بینش و انتظارات فرصبور باشاگر میدانی مصیبت بزرگتر جلوتر را دیدنهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تدانشمندان روشی برای تبدیویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگردرختان اشعار زمینکانال یوتیوب دکتر سلمان محل درک احساسات روحانی دبدون زمان، ماده ای وجود نرشد در سختی استپس از اگو یا بعد از نفسفلج خوابتو در میانه ی جهان نیستی نقش گرمایش آب و هوا در همسیستم تعادلی بدنالگوی بنیادین و هوشیارینگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضعیف و قویابزار بقا از نخستین همانجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تداروی جدید لنفوم و لوکمیواقعیت چیستحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سیاهی عادت نکنیمذهن هوشیار در پس ماده ی مکتاب زیست شناسی باورمداخله ی زیانبار انسانبرخی مرزهای اخلاق و علوم زمزمه ات مانده در گوشمآنان که در قله اند هرگز خفال نیکوتوهم چیستسایه ی هوشیارینقش رژیم غذایی در رشد و اامیدواری و مغزنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر عقل در جهان جدید، عجیب اسابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تواکسن ایرانی کرونا تولیدخلا، خالی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیرفلکس وتری با توضیح دکتر کشیدن مادی روشی برای جلومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی سلولهای عصبی در تلازونا به وسیله ویروس ابله آیا مغز تا بزرگسالی توسعفرایند حذف برخی اجزای مغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسخن و سکوتنقطه بی بازگشتانحراف و حقیقتنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقای موجود زنده از خوش قلبی و مهربانیجوانان وطنهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص میوه ی بهبیماری اضطراب عمومیرهبر حقیقیگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگترین درد از درون است زبان نیاز تکاملی استآیا احتمال دارد رویا از آقفس ذهنتکنولوژی جدید که سلول هاسردرد میگرن در کودکاننه بدبخت بلکه نادانانسان باشچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب حیوان و انسانعجول نباشابعاد بالاترخدایی که ساخته ی ذهن بشر جریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تدرمان نابینایان آیا ممکنیاد گرفتن مداومبیوگرافیروح و آب حیاتگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت ها و تمایزها کلید بسفر فقط مادی نیستآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانون جنگلتکامل زبانشناخت حقیقت یا آرزوهای گنوار مغز در تشخیص بیماری تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین تصویر در تاریخ از سنظام مثبت زندگیمولکول ضد پیریغرور و علماحساس گذر سریعتر زماندلایلی که نشان میدهد ما بحقیقت راستین انسان علم باسارت و پرخوریهوشیاری و وجوددرمان با سلول های بنیادیژنهای هوش ، کدامندبا خودت نجنگروش هایی ساده برای کاهش اتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز و سیر تکامل ان دلیلی سلول های بدن تو پیر نیستنآتش منبع انرژیقضاوت ممنوعتاثیر فکر بر سلامتشگفت نیست من عاشق تو باشمایمپلانت مغزی و کنترل دو نورون هاي مصنوعی می توانتصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز در زمان مناسبمیگرن شدید قابل درمان اساداراوون تنها داروی تاییدولت یا گروهکحافظه ی ما انسان ها چرا ماسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان سرگیجه بدون داروکمردرد ناشی از تنگی کانابازگشایی مجدد مطب دکتر سریسدیپلام تنها داروی تایپیدایش زبانبازگشت از آثار به سوی خداریشه های مشترک همه ی موجوپیر شدن حتمی نیستتمدن زیر آبمغز برای فراموشی بیشتر کسندرم پیریفورمیسآسيب میکروواسکولاریا آسلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر گیاه خواری بر رشد وشبکیه های مصنوعیایا کوچک شدن مغزانسان الچیزی شبیه نور تو نیستتغییرهمراه سختی، اسانی هستما با کمک مغز خود مختاريمارتباط بین هوش طبیعی و هودیستونی قابل درمانهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خوددرک کنیم ما همه یکی هستیمکودک هشت ساله لازم است آدماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهراه بی شکستپروژه ی ژنوم انسانیتو یک جهان در مغز خودت هسنفرت، اسیب به خود استسیناپس، شگفتی خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر ترکیبات استاتین (سصبر لازمه ی پیروزی استاگر نیروی مغناطیس نباشد جمجمه انسان های اولیههوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تدانش، قفل ذهن را باز میکنویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نقاش بنگردرد و درسکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت چقدر موثر استبر کسی اعتماد نکن مگر اینرشد، رسیدن به یک هدف نیستآلودگی هوا چالش قرن جدیدفلج خواب چیستتوقف؛ شکستنقش پیش زمینه ها و اراده سیستم دفاعی بدن علیه مغز الگوبرداری از طبیعتنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکطلوع و حقیقتابزار بقا از نخستین همانجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز داروی جدید میاستنی گراویواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سی و ششمبه سخن توجه کن نه گویندهذهن و زندگیکتاب طبیعت در قالب هندسهمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی نکات از گاید لاین پرزنان باهوش ترآنتی بادی منوکلونال در دفاکسیبتتوهم و خیالسایه را اصالت دادن، جز فرنقش زنجبیل در جلوگیری از امیدی به این سوی قبر نیستنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر عقل سالمابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تواکسن اسپایکوژنخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری لبر و نابینایی آنرفتار مانند بردهکشتن عقیده ممکن نیستمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی سيناپسها طی تکامل و زیان غذاهای پرچربآیا همه جنایت ها نتیجه بیفراتر از دیوارهای باورتوسعه برخی شغل ها با هوش سخن پاک و ثابتنقطه، وجود است یا فاصلهاندوه در دنیا استنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سعنصر اصلی تعیین واقعیتابزار بقای موجود زنده از خوش خیالی و خوش بینیجوانان وطنهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و دورزش هوازی ، بهترین تمریخواص هلو برگ هلوبیماری بیش فعالیروی و منیزیم در تقویت استگیاه خواری و گوشت خوار کدمشکلات روانپزشکی در عقب بسیاری از مجرمان، خودشانزبان و کلمه حتی برای کسانآیا احتمال دارد رویا از آقفس را بشکنتکینگیسردرد میگرنی در کودکاننه جنگ و نه خونریزیانسان جدید از چه زمانی پاچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟ قترازودونعدم توقف تکامل در یک اندااتفاق و تصادفخدایا جز تو که را دارمجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیروح در جهانی دیگر استگزیده ای از وبینار یا کنفمعجزه در هر لحظه زندگیسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا راهی برای بهبود وضعیقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زبان انسان از پیشیشناخت درون، شناخت بیرون؛نوار مغزی روشی مهم در تشختسلیم ارتباط با من برتراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیمولتیپل اسکلروز در زنان غربال در زندگیاحساسات کاذبدنیا فریب و سرگرمیحقیقت غیر فیزیکیاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری و افسردگیدرمان تومورهای مغزی با اژنهای حاکم بر انسان و انسبا خدا باشروش استفاده از بالش طبیتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز کوانتومیسلول بنیادی و ای ال اسآثار باستانی تمدن های قدقطار پیشرفتتاثیر مشاهده بر واقعیت بشگفت انگیز بودن کیهانایمپلانت مغزی کمک میکند نورون های ردیاب حافظهتصویر زیبا از سلولهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس بدون آنتیادب برخورد با دیگراندونپزیل در بیماران قلبی حافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان سرطان با امواج صوتکمردرد و علل آنبازگشت به ریشه های تکاملریشه های مشترک حیاتپیراستامتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سندرم پیریفورمیسآسیب ها ناشی از آلودگی هولرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت مغز و کیهانایا این جمله درست است کسیتغییر الگوی رشد مغزی با زهمراهی میاستنی با برخی سما بخشی از این جهان مرتبطارتباط شگفت مغز انسان و فدژا وو یا اشنا پنداریهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 82اعتماد به خوددرک احساسات و تفکرات دیگکودک ایرانی که هوش او از ماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهراه طولانی را به سلامت گذپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو کجای جهانینقاشی هایی با بوی گذشته یسیگار عامل افزایش مرگ ومافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر تغذیه بر سلامت رواصبر و واقعیتاگر نعمت فراموشی نبود بسجنین مصنوعیهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تدانش، یک انسان را ناسازگویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت پنجمبه نادیدنی ایمان بیاوردرد باسن و پا به دلیل کاهکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت های حافظه و حافظبرلیتیونز گهواره تا گورآلودگی هوا و ویروس کرونافلج دوطرفه عصب 6 چشمتولید مولکول جدید توسط هنقش پیشرفته ی سلول های بنسکوت و نیستیالتهاب شریان تمپورالنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکطلای سیاهابزار بقا از نخستین همانجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید کنترل قند خونواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سیزدهمبهبود حافظه پس از رخدادهذهن و شیمی بدنکتاب، سفری به تاریخمروری بر تشنج و درمان هایبرخی نرمش ها برای درد زانزنجیرها را ما باید پاره کآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفاجعه ی جهل مقدستوهم وجودساخت سلول عصبی حتی پس از نقش زبان در سلطه و قدرت اامیدی تازه در درمان سرطانبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر عقلانیت بدون تغییرابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج توپیراماتواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسرفتار وابسته به شکلگل خاردار، زیباستمرز بین انسان و حیوان کجابرداشت مغز ما از گذر زمانزیباترین چیز در پیر شدنآیا هوش مصنوعی می تواند نفرار در فرار از میزبان، دتوصیه های سازمان بهداشت سخت ترین حصارنمیتوان با بیرون انداختناندوه دردی را دوا نمیکندنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی عوامل موثر در پیدایش زباابزار بقای موجود زنده از خوشبختی چیستجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز- از مغز در هر سوراخی سر نکنورزش و میگرنخواص هندوانهبیماری تی تی پیرویکردهای جدید ضایعات نخگیرنده باید سازگار با پیمشاهده گر جدای از شیء مشابسیاری از بیماری های جدیزبان و بیان نتیجه ساختماآیا بدون ناظر هوشمند هم بقله برای دیدن نه برای به تکامل فردی یا اجتماعیسردرد و علتهای آننه روش تقویت مغزانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترازودونعدم تعادل دوپامین، فقط باتوبان اطلاعات و پلِ بینخرما منبع بسیار خوب آنتی جراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان های بیماری آلزایمریادگیری مهارت های جدید دبیان ژن های اسکیزوفرنی دروح رهاییگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفی مورد نادر بیماری گسفر به مریخ در 39 روزآیا راهی برای رفع کم آبی قارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل ساختار رگهای مغزی شناسایی تاریخچه ی تکاملینوار مغز، مفید و بی خطرتسلیم شدن از نورون شروع ماولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکنمقالاتاخلاق و علوم اعصابدنیا مکانی بسیار اسرارآمحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری کوانتومیدرمان تشنجکفش و کتاببا طبیعت بازی نکنروش جدید تولید برقتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز آیندگان چگونه است ؟سلول بنیادی در درمان ایدآدم عاقل، وقت خودش را هدرقطره قطرهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بشگفت زده و حیران باشایمپلانت نخاعی میتواند دنوروپلاستیسیتی چیستتصویر زیبای اصفهانهمه چیز، ثبت می شودمیاستنی گراویس در جوانانادراک ما درک ارتعاشی است دوچرخه در کاهش دردهای کمحافظه ی هوش مصنوعیاصل بازخوردهدف یکسان و مسیرهای مختلدرمان ضایعات نخاعیکمردرد با پوشیدن کفش منادرمانهای بیماری پارکینسکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازخورد یا فیدبکریشه های اخلاقپیشینیان انسان از هفت میتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ چالش است یا منفعسندرم پای بی قرارآسیب روانی شبکه های اجتملزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت مغز با کیهان مادیایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر خود یا تغییر دیگراهمراهی نوعی سردرد میگرنیما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط شگفت انگیز مغز اندژاوو یا آشناپنداریهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 87اعتماد بی مورددرک تصویر و زبان های مخلتکودکان مهاجرماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهرابطه تشنج و اوتیسمپروانه ی آسمانیتو کز محنت دیگران بی غمیچقدر به چشم اعتماد کنیمسیاهچاله هاافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟تاثیر حرکات چشم بر امواج صبر بسیار بایداگر نعمت فراموشی نبود بسجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی متصل با مغزاز نشانه ها و آثار درک شددائما بخوانویتامین کاحس و ادراک قسمت پنجاهبه هلال بنگردرد زانو همیشه نیاز به جرکاهش التهاب ناشی از بیمامحدودیت درک انسانبرنامه و ساختار پیچیده مزمین در برابر عظمت کیهانآلودگی هوا و پارکینسونفن آوری های جدید علیه شناتولید مثل فقط با یک مادر نقش آتش در رسیدن انسان بهسکوت، پر از صداام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین همانجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید آلزایمرواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خوابذهن پر در برابر آگاهیکتابخانهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نرمش ها برای زانوزندگی فعال و مثبت روند آلآنزیم تولید انرژی در سلوفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم وجودساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش زبان در سلطه و قدرت اامگا سه عامل مهم سلامتنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر عقیده ی بی عملابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد جنون در درمان تیواکسن دیگر کرونا ساخته شخم شدن فضا-زمانبیماری میاستنی گراویسرفتار اجتماعی انسان، حاصگل درون گلدانمرز جدید جستجو و اکتشاف، برداشتت از جهان رو زیاد زیباترین چیز در افزایش سآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفرد موفقتوصیه های غیر دارویی در سسخت ترین کار، شناخت خود انمیتوان بر سیاه سیاه نوشاندوهگین نباش اگر درب یا چرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقای موجود زنده از خوشبختی دور از رنج های مجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز در والنتاین کتاب بدید همورزش بهترین درمان بیش فعخواص اناربیماری خود ایمن اعصاب محرویا و واقعیتگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از بیماری های جدیزبان و بیان، در سایه پیشرآیا برای تولید مثل همیشه قله سقوطتکامل مادی تا ابزار هوشمسردرد به دلیل مصرف زیاد مچه زیاد است بر من که در ایانسان در هستی یا هستی در چراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاتراشه مغز بدون واسطه ی دعدم درکاتوسوکسیمایدخسته نباشی باباجز تو که را دارمهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان های بیماری اس ام اییادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان حقیقتروزه داری متناوب، مغز را تفاوت ها را به رسمیت بشناگشایش دروازه جدیدی از طرمعرفت و شناختسفر به درون سفری زیباآیاما مقهور قوانین فیزیکقبل و بعد از حقیقتتکامل شناخت انسان با کشفشناسایی زبان حیوانات با نوار مغز، ترجمه ی فعالیت تست نوار عصب و عضلهاولین سلول مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می تواندتاثیر ویتامین دی بر بیمااخلاق پایه تکامل و فرهنگدنیای شگفت انگیز کوانتومحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از نظریه ی تکامل هوشیاری سنتی یا هوشیاری درمان جدید ALSکفش بد، عامل مهم کمردردبالای هر دستی، دستی هستروش صحبت کردن در حال تکامتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز اندامی تشنه ی انرژی اسلول بنیادین از مخاط بینآرمانگرای تخیلی نباشلمس کوانتومیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر شگفتی های نقشه ی ژنتیکیایمپلانت استخوانی در آسینوروز مبارکتصویربرداری فضاپیمای آمهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان مغناطيسي زمین بشر ادراک، فراتر از آنچه معمدوچرخه سواری ورزشی سبک و حافظه انسان و حافظه ی هوشاصل در هم تنیدگی و جهانی هدف یکسان، در مسیرهای متدرماندگی به دلیل عادت کرکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی رژیم های غذایی و نقش مهم پیشرفت های باور نکردنی دتمرکز بر هدفمغز بزرگ چالشهای پیش روسندرم پس از ضربه به سرآسیب عصب پا به دنبال اعتینکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت های ریشه ای چند بیمایا بیماری ام اس (مولتیپتغییر دیگران یا تغییر خوهندسه ی پایه ایمانند کودکان باشیدارتباط شگفت انگیز مغز اندگرگونی های نژادی و تغییو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد و تلاش های درمانی درک حقیقت نردبان و مسیری کودکان میتوانند ناقل بی ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره احساسات متفارادیوی مغز و تنظیم فرکانپرواز از نیویورک تا لوس آتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش قهوه در سلامتیسیاهچاله های فضایی منابعافزایش میل جنسی با خوردن نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستمتاثیر دوپامین و سروتونینصد قدح، نفتاده بشکستاگر با مطالعه فیزیک کوانجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نظر علم اعصاب یا نرووسدارچینویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه کدامین گناه کشته شدنددردهای سال گذشته فراموش کاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه فراتر از حفظ تعادلبرنامه ی مسلط ژنها در اختزمین زیر خلیج فارس تمدنی آلزایمرفناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مثل اولین ربات های نقش انتخاب از طرف محیط، نسکوت، در برابر گزافه گویام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکطوفان بیداریابزار بقا از نخستین همانجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید آلزایمر تاییدواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، امروز در جهذهن تو همیشه به چیزی اعتقکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش های گردنزندگی هوشمند در خارج از زآواز خواندن در قفس، نشانفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم بی خداییساخت شبکه عصبی با الفبای نقش سجده بر عملکرد مغزاما شما از دید خفاش کور هنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدارویی خلط آورواکسن دیگری ضد کرونا از دخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های میتوکندریرقیبی قدرتمند در برابر مگل زندگیمرزهای حقیقی یا مرزهای تبررسي علل احتمالي تغيير زیر فشار کووید چه باید کرآیا هوش ارثی دریافتی از پفرد یا اندیشهتوصیه هایی در مصرف ماهیسختی ها رفتنی استنمای موفقیتاندام حسی، درک از بخش هایچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از خیالپردازی نکنجوسازی مدرنهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغزتدر یک فراکتال هر نقطه مرکورزش در کمر دردخواص اردهبیماری دویکرویا و کابوسگام کوچک ولی تاثیرگذارمشاهدات آمیخته با اشتباهبشکه ای که ته نداره پر نمزبان و تکلم برخی بیماریهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب های سادهتکامل مداومسردرد تنشننه عدم مطلق بلکه عدم با قانسان عامل توقف رشد مغزچراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نمان چیزی نور را بهعدالت برای من یا برای همهاتصال مغز و کامپیوترخطا در محاسبات چیزی کاملجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت پنجماز خود رها شودرمان های جدید ALSیادگرفتن، آغاز حرکت است بیداری معنوی یعنی دوستی روزه داری و التهاب زیانبتفاوت های بین زن و مرد فقپل جویی اصفهانمغز فکر میکند مرگ برای دیسفر تجهیزات ناسا به مریخ آگاهی فراتر از آگاهیقبل از آغازتکامل، نتیجه ی برنامه ریشناسایی سلول های ایمنی انوار عصب و عضلهتست کم هزینه ی بزاق برای اوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمانموجودات مقهور ژنها هستندصفحه اصلیاختلا ل در خود عضلهدنیایی پر از سیاهچاله حقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از هوش مصنوعی در هوش، ژنتیکی است یا محیطیدرمان جدید مولتیپل میلومکل اقیانوس در یک ذرهبالاترین هدف از دولتروشهای نو در درمان دیسک بتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان ایا طبیعتا تماسلول عصبی شاهکار انطباق آرام باشلووفلوکساسینتاثیر نگاه انسان بر رفتاشگفتی های زنبور عسلایمان به رویانوروز یا روز پایانیتصور ما ازمشکلات و واقعیهمه جا خیر بکارمیدان های مغناطیسی قابل ادغام میان گونه های مختلدوپامین قابل حل در آبحباب های کیهانی تو در تواصل علت و تاثیرهدف از تکامل مغزاصل عدم قطعیت از کوانتوم درها بسته نیستکنگره بین المللی سردرد دباغچه ی منرژیم های غذایی و نقش مهم پیشرفت های جدید علوم اعصتمرکز بر امروزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسندرم جدایی مغزآسانی موفقیتچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت کیهان و مغزایا بدون زبان میتوانیم تتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه ی رایج کیهانمانند آب باشارتباط غیرکلامی بین انسادانش قدرت استوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتیاد را به دور بیندازدرک دیگرانکودکان گذشته به آینده فکماست مالیبحثی درباره احساساتی غیرراز تغییرپروتئین های ساده ی ابتداتو آرامش و صلحینقش مهاجرت در توسعه نسل اسیاهچاله ها، دارای پرتو افزایش مرگ و میر سندرم کونگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر دپاکین بر بیماری مصداقتاگر تلاش انسان امروز براجنگ داده هاهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب اراده آزداروهای مصرفی در ام اسویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه امید روزهای بهتردردی که سالهاست درمان نشکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱زمان چیستآلزایمر در جوانانفواید روزه داری متناوبتولید یا دریافت علمنقش اتصالات بین سلولهای سکته مغزیام اس یا تومور؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکطوفان زیباییابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ای ال اسواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت شصت و دوبهداشت خواب، رمز حافظه ی ذهن خود را مشغول هماهنگیکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز حافظه کجاستبرخی یونها و مولکول های مزندگی و داراییآینه در اینهفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم تنهاییساختن آیندهنقش غذاها و موجودات درياامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشعلم و روحابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدارویی ضد بیش فعالی سیستواکسن سرطانخونریزی مغزی کشندهبیماری های مغز و اعصاب و رقابتی بی هدف یا رقابتی هگلوله ی ساچمه ایمزایای شکلات تلخ برای سلبررسی مغز با امواج مادون زیرفون داروی ضد ام اسآیا هوش سریعی که بدون احسفرد حساس از نظر عاطفی و بتوضیحی ساده در مورد هوش مسختی در بلند شدن از روی صنمایش تک نفرهانرژی بی پایان در درون هرچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از خانه ی تاریکجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز در کمتر از چند ماه سوش جدوزن حقیقی معرفت و شناختخواص بادامبیماری دیستروفی میوتونیرویا و خبر از آیندهگامی در درمان بیماریهای مطالبه ی حق خودبشریت از یک پدر و مادر نیزبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب و عقلتکامل چشمسردرد سکه اینهایت معرفت و شناخت درک عانسانیت در هم تنیده و متصنزاع ها بیهوده استمنتظر نتیجه ی کارهایت باعسل طبیعی موثر در کنترل باثر مضر مصرف طولانی مدت رخطا در محاسبات چیزی کاملجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت اولاز درخواست ها جدا شودرمان های جدید میگرنیادآوری خواب و رویابیداری و خواب کدام بهتر اروزه داری و بیمار ی ام اس تفاوت های تکاملی در مغز وپل خواجو اصفهانمغز قلبسفر دشوار اکتشافآپومورفین در پارکینسونقبل از انفجار بزرگتکثیر سلول در برابر توقف شهر زیرزمینی در ژاپن برانوار عصب و عضلهتست آر ان اس دز میاستنی گايندگان چگونه خواهند دیدنظریه ی ریسمان و هوشیاریمورد نادر همپوشانی دو بیسوالات پزشکیاختلاف خانوادگی را حل کندنیا، هیچ استحل مشکلاستفاده از انرژی خلاهوض مصنوعی زندهدرمان جدید میگرن با انتی کلمات بلند نه صدای بلندباهوش ترین و با کیفیت تریروشهای شناسایی قدرت شنواتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای ایجاد تمدسلول عصبی، در محل خاص خودآرامش و دانشلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه انسان بر رفتاشانس یا نتیجه ی تلاشاین پیوند نه با مغز بلکه نورالژیتصور از زمان و مکانهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان های کوانتومی خلاادغام دو حیطه علوم مغز و دورترین نقطه ی قابل مشاهحباب هایی تو در توحد و مرزها توهم ذهن ماستاصل، روان و نفس استدرهای اسرارآمیز و پوشیدهکنترل همجوشی هسته ای با هبترس از اینکه کسی، به درگرژیم ضد التهابیپیشرفت در عقل است یا ظواهتمساح حد واسط میان مغز کومغز بزرگترین مصرف کننده سندرم دزدی ساب کلاوینآشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عایا تکامل هدفمند استتغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه بنیادینماه رجبارتروز یا خوردگی و التهادانش محدود به ابعاد چهاروقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعداد بینهایت در دنیای مدرک درست از خود و هوشیاریکودکان خود را مشابه خود تماست مالی با هوش انسانیبحران ذهن فیلمی قابل تامراست دستی و چپ دستیپروتز چشمتو افق رویداد جهان هستینقش میدان مغناطیسی زمین سیاهچاله و تکینگی ابتدایافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب صدای بم با فرکانس پایین، اگر خواهان پیروزی هستیجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزداروهای ام اسویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالا بر ستارگان نگاه کدرد، رمز موفقیتکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرین نت به جای اینترنتزمان و مکان، ابعاد کیهان آملودیپین داروی ضد فشار فواید روزه داری متناوبتولید پاک و فراوان انرژینقش تیروئید در تکامل مغزسکته ی مغزی در جوانانامواجی که به وسیله ی ماشیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکطولانی ترین شبابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای میاستنی واقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز چیستذهن خالی از شلوغی افکارکریستال هامرکز خنده در کجای مغز استبرخی اثرات مضر ویتامین دزندگی بی دودآیندهفتون های زیستیتوهم جداییساختن آینده، بهترین روش نقش غذاها و موجودات درياانفجار و توقف تکاملی نشاچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتباواکسن سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های ژنرالیزه ی عصرموزی از نخستین تمدن بشرگلوئونمسمومیت دانش آموزان بی گبررسی و اپروچ جدید بر بیمزیرک ترین مردمآیا هشیاری کوانتومی وجودفردا را نمیدانیمتوضیحات دکتر فاطمی در موسدسازی روش مناسب برای مقچند نرمش مفید برای کمردرانرژی تاریکچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمعید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز در آرزوهایت مداومت داشتهوزوز گوشخواص بادام زمینیبیماری سلیاکرویا بخشی حقیقی از زندگی گامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبعد پنجمزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا تراشه ها داخل مغز، میقلب یا مغزتکامل و ارتقای نگاه تا عمسردرد عروقی میگرننهایت در بی نهایتتراشه ها روی مغزانسانیت در برابر دیگراننزاع بین جهل و علم رو به پمنتظر زمان ایده آل نشوعشق به هفت مرتبه ی شناختیاثرات فشار روحی شدیدخطای ادراک کارماحفره در مغزهوش عاطفی قسمت دهماز دست دادن دم در پیشینیادرمان های جدید در بیماری یاری خدا نزدیک استبیرون اصل است یا درونروزه داری سلول های بنیادتفاوت های زبانی سرمنشا تپلاسمای غالبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسفرنامه سفر به بم و جنوب آپومورفین در پارکینسونقبرستان ها با بوی شجاعتتأثیر نیکوتین سیگار بر مشواهدی از نوع جدیدی از حانوار عصب و عضلهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی نوپیامهای کاربراناختلال حرکتی مانند لرزش دندان ها را مسواک بزنید تحلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادرمان جدید کنترل مولتیپلکلوزاپین داروی ضد جنونباور و کیهان شناسیروشی برای بهبود هوش عاطفتلاش های جدید شرکت نورالپیوند اندام حیوانات به امغز انسان برای شادمانی طسلولهای ایمنی القا کنندهآرامش و سکونلوتیراستامتاثیر هوش مصنوعی بر مغزشانس یا تلاشاین اندوه چیستنورالژی تریژمینالتصاویر زیبای رعد و برقهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدان بنیادین اطلاعاتارتقا و تکامل سنت آفرینش ديدن با چشم بسته در خواب ارتقا یا بازگشت به قبل ازدی متیل فومارات(زادیوا)(هدف از خلقت رسیدن به ابزاحریص نباشاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرون قفس یا بیرون از آنکنترل جاذبهبحتی علمی درباره تمایل برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنفس هوازی و میتوکندریمغز حریص برای خون، کلید تسندرم سردرد به دلیل افت فآشنا پنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عایجاد احساساتتغییر عمودی سر انسان از پهندسه در پایه ی همه ی واکماهیچه ی صبرارزش های وارونهدانش بی نهایتوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا با سازگارترین فرد اسدرک عمیق در حیواناتکودکان را برای راه آماده ماشین های دارای روحبخش فراموش شده ی حافظهرجزخوانی هایی که امروز بپروتز عصبی برای تکلمتو انسانی و انسان، شایستنقش محیط زندگی و مهاجرت دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهافسردگی و اضطراب در بیمانگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر داروی ضد تشنج سدیم صرع و درمان های آناپل ویژن پرو در تشخیص بیمجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز واقعیت امروز تا حقیقتداروهای تغییر دهنده ی سیویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه بالاتر از ماده بیندیشدرس گرفتن از شکست هاکایروپاکتیک چیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرای یک زندگی معمولیزمان و گذر آن سریع استآموزش نوین زبانفواید زیاد دوچرخه سواریتولید اندام با چاپ سه بعدنقش حفاظتی مولکول جدید دسکته ی چشمیامیوتروفیک لترال اسکلروچالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای کاهش وزنوالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک سی و هفتمبوزون هیگز جهان را از متلذهن سالمکریستال زمان(قسمت اولمرگ چیستبرخی اختلالات عصبی مثانهزندگی در جمع مواردی را برآینده ی انسان در فراتر ازفروتنی معرفتیتوهم جدایی و توهم علمساختار فراکتال وجود و ذهنقش غذاها و موجودات درياانفجار بزرگ پایان بوده انتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقا از نخستین همانخواص شکلات تلخجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدخالت در ساختار ژنهاواکسن ضد اعتیادخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری های روانی با تاثیرمز و رازهای ارتباط غیر کگمان میکنی جرمی کوچکی در مسمومیت دانش آموزان، قمابررسی ژنها در تشخیص بیمازیست شناسی کل در جزء فراکآیا واکنش های یاد گرفته وفرزندان زمان خودتیوتیکسن داروی ضد جنونسرنوشتچند جهانیانرژی تاریک که ما نمی توچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتخریب مغز به دلیل کمبود بعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از خاویار گیاهیجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز در آسمان هدیه های نادیدنوسواس، بیماری استبیماری شارکو ماری توثرویا تخیل یا واقعیتگاهی لازم است برای فهم و مطالعه ای بیان میکند اهدبعد از کرونازبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا جنین انسان، هوشمندی قلب دروازه ی ارتباطتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسرطان کمیت گرایینهادینه سازی فرهنگ اختلاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و نادانی رو منحنی که ارتباط بین معرفعشق درونی به یگانگی خلقتاثرات مفید قهوهخطای حسحق انتخابهوش عاطفی قسمت دوماز روده تا مغزدرمان های جدید سرطانژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلوروزهای بد باقی نمیماندتفاوت ایستایی و تکاپوپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مانند تلفن استسفرنامه سفر به بم و جنوب آب زندگی است قسمت چهارمقدم زدن و حرکت دید را تغیتأثیر نگاه انسان بر رفتاشواهدی از دنیسوان(شبه نئنوار عصب و عضلهتشنج چیستايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استسایتهای دیگراختلال خواب فرد را مستعد ده روش موفقیتحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستدرمان جدید ام اسکلید نزدیک و نگاه تو بر فباید از انسان ترسیدروشی جدید در درمان قطع نختلاش هایی در بیماران قطع پیوند سر آیا ممکن استمغز انسان برای شادمانی طسلولهای بنیادی مصنوعی درآرامش عقللوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر ویتامین دی بر بیماشاهکار قرناین ایده که ذرات سیاهچالنوزاد ناشنوای متولد شده،تصادف یا قوانین ناشناختههمیشه اطمینان تو بر خدا بمیدازولام در درمان تشنج مکان زمان یا حافظه زمانارتوکين تراپی روشی جديد دین اجباریهر چیز با هر چیز دیگر در تحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول انجام برخی نرمش ها ددرون و بیرون، جدای از هم کندن ریشه ی خودبحث درباره پیدایش و منشا رژیم غذایی سالم و ضد التهپیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریمغز در تنهایی آسیب میبینسوی ما آید نداها را صداآشناپنداری چیستچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وشجاعت و ترسایران بزرگتغییرات منطقه بویایی مغزهندسه زبانِ زمان استماپروتیلینارزش های حقیقی ارزش های غدانشمندان موفق به بازگردوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و سومبقا در ازای بیماریدرگیری قلب در بیماری ویرکوری گذرای ناشی از موبایماشین دانشبخش های تنظیمی ژنومرحم مصنوعیپرورش مغز مینیاتوری انساتو با همه چیز در پیوندینقش مرکز تنفس سلولی در بیسیاهچاله ی تولید کنندهافسردگی و ساختار مغزنگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزضایعه ی شبکه لومبوساکرالاپی ژنتیکجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی الفاگواز کجا آمده ام و به کجا میداروهای ضد بیماری ام اس وویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای محکوم کردن دیگران دست و پا زدن در سایه؟کار امروز را به فردا نیندمخاطب قرار دادن مردم، کابرای پیش بینی آینده مغز دزمان و صبرآمارهای ارائه شده در سطح فیلم کوتاه هیروشیما از هتولید سلولهای جنسی از سلنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسال 2025 سال بین المللی علمامید نیکو داشته باش تا آنچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکطیف انسفالیت، گیلن باره ابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای ای ال اسواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نهایت در میان مرزهاکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر پنهانبرخی اصول سلامت کمرزندگی در سیاهچالهآینده ی حمل و نقل هوایی دفروتنی و غرورتوهم جسمساختار شبکه های مغزی ثابنقش غذاها در کاهش دردهای انقراض را انتخاب نکنیدنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباعلم بدون توقفابزار بقا از نخستین همانخواص شگفت هویججهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر موج، راز خلقت نهفته اسواکسن علیه سرطانخواندن، دوست روزهای سختبیماری وسواسرمز گشایی از اتصالات مغزگنجینه ای به نام ویتامین مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی بیماری التهابی رودزیست شناسی باور حقیقت یا آیا یک، وجود داردفرضیه ای جدید توضیح میدهتیک و اختلال حرکتیسریع دویدن مهم نیستچند جهانیانرژی خلا ممکن استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداوم مهم است نه سرعتعادت همیشه خوب نیستابزارهای پیشرفته ارتباط خار و گلجایی خالی نیستهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز در آستانه ی موج پنجم کوویوسیله، فقط دعا نیستبیماری ضعف عضلات نزدیک برویا حقی از طرف خداگاهی مغز بزرگ چالش استمعمای اخلاقی قطاربعد از کرونازبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا جهان ذهن و افکار ما مقلب روباتیکتکامل ابزار هوش ، راه پر سرعت فکر کردن چگونه استچهار میلیارد سال تکامل بتراشه ی بیولوژِیکانعطاف پذیری مکانیسمی علنزاع بین علم و جهل رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها عشق، شلوغ کردن نیستاثرات مفید روزه داریخطر آلودگی هواحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی قسمت سوماز سایه نترسدرمان های رایج ام اسژن همه چیز نیستبیش از نیمی از موارد انتقروزهای سختتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز مادران و کودکان در زمسفرنامه سفر به بم و جنوب آب زندگی است قسمت هفتمقدرت مردمتأثیر شیرینی های حاوی لوشیر و دوغ بادامنوار عصب و عضله مهم در تشتشنج و حرکات شبه تشنجی قاای نعمت من در زندگیمنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال در شناسایی حروف و دهن، بزرگترین سرمایهحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استدرمان جدید ای ال اس، توفرکلید، در ناشناخته هاستبابا زود بیاروشی جدید در درمان نابینتلاش در تولید انرژی به رنمغز انسان رو به کوچک تر شسلام تا روشناییآرامش(سکوت) stillness و تکاپولیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر ویروس کرونا بر مغز شاهکار شش گوشاین ابتدای تناقض هاستنوسانات کوانتومی منبع ماتضادهای علمیهمیشه به آنچه داری، خوشنهمیشه داناتر از ما وجود دمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط میکروب روده و پاردین، اجباری نیستهر جا که جات میشه، جات نیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول توسعه ی یک ذهن کاملدرون آشفته ی تو و ظاهر خنکندر در بیماریهای التهاببحثي درباره هوش و تفاوتهرژیم غذایی ضد التهابیپپوگستتنفس بدون اکسیژنمغز را از روی امواج بشناسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآشتی بهتر استچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وشرکت نورالینک ویدیویی ازایرادهای موجود در خلقت بتغییرات مغز پس از 40 سالگیهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای جهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت اولدانشمندان نورون مصنوعی سوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت نهمبقای حقیقی در دور ماندن ادرگیری مغز در بیماری کویکی غایب شدی تا نیازمند دلمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش بزرگی حس و ادراک ما ارحم مصنوعیپرکاری تیروئیدتو با باورهایت کنترل میشنقش نگاه از پایین یا نگاهسیاهچاله، سیاه خالص یا پاقلیت خلاقنگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضایعه ی عروقی مخچهابتدا سخت ترین استجهل مقدسهوش مصنوعی اکنون می تواناز کسی که یک کتاب خوانده داروهای ضد تشنج با توضیح ویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه جای تولید، بیشتر گوش کدست کردن در گوشکار با یگانگی و یکپارچگیمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای اولین بار دانشمندانزمان واقعیت است یا توهمآن چیزی که ما جریان زمان فیلمی بسیار جالب از تغییتولترودیننقش خرچنگ های نعل اسبی درسال سیزده ماههامید نجاتچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکطبیعت موجی جهانابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای دیابتواکنش به حس جدیدحس و ادراک- قسمت بیست و پبی نظمی مقدمه شناختکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اطلاعات روانشناسی مزندگی زمینی امروز بیش از آینده ی علم و فیزیک در60 ثفرگشت و تکامل تصادفی محض توهمات و شناخت حقیقتسادیسم یا لذت از آزار دادنقشه مغزی هر فرد منحصر بهانواع سکته های مغزینجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی و نورعلم در حال توسعهابزار بقای موجود زنده از خواص عجیب لوبیاجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر میان تاریکی و روشناییواکسنی با تاثیر دوگانه اخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری کروتز فیلد جاکوبرمز پیشرفت تواضع است نه طگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی سیستم تعادلی بدن ازیست، مرز افق رویداد هستآیا کیهان می تواند یک شبیفساد اقتصادی سیتماتیک درتیکاگرلور داروی ضد انعقاسریعترین کامپیوتر موجودچند جهانی و علمانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداخل مرزها و صفات با بینعادت کن از بالا نگاه کنیابزارهای بقا از نخستین هخارق العاده و استثنایی بجاذبههوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز در برابر حقایق جدیدیک پیام منفرد نورون مغزی بیماریهای تحلیل عضلانی ارویاها از مغز است یا ناخوگاهی جهت را عوض کنمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کرونا دلخوشی بیهوزبان جانسوزآیا جهش های ژنتیکی، ویروقلب را نشکنتکامل تکنولوژیسطح آگاهی، رخدادهای زندگچهار ساعت پس از کشتار خوکتربیت کودکان وظیفه ای مهاهمیت کنترل خشمنسبیت عام از زبان دکتر برمنشاء کوانتومی هوشیاری اعصب حقوق نورولوواثرات مضر ماری جواناخطر حقیقی، خود انسان استحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی قسمت ششماز سایه بگذردرمان های علامتی در ام اسژن هوش و ساختارهای حیاتی بیشتر کمردردها نیازی به روزهای سخت میگذردتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز چون ابزار هوش است دلیسفرنامه سفر به بم و جنوب آب زندگی است قسمت اولقدرت و شناخت حقیقتتئوری تکامل امروز در درمشیشه ی بازالتی و سیلیکوننوار عصب و عضله برای تاییتشنج به صورت اختلال رفتاای همه ی وجود مننعناعمیهمانهای ناخوانده عامل اختلال در شناسایی حروف و دو ویژگی انتزاع و قدرت تجحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به درمان جدید سرطانکلام و زبان، گنجینه ای بسباد و موجروشی جدید در درمان سکته متلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان رو به کوچکتر شدسلاح و راهزنیآرزوها را کم کنلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ژنها بر اختلالات خشاید گوشی و چشمی، آماده شاین بیمار را باید چه کار نوشیدن چای برای مغز مفید تظاهر خوابیده ی مادهتظاهری از ماده است که بیدهمیشه راهی هستمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط ماده و انرژیدیوار همه اش توهم بودهر حرکت خمیده می شود و هر حس متفاوتاصول سلامت کمردروغ نگو به خصوص به خودتکندر علیه سرطانبحثی جالب درباره محدودیترژیم غذایی ضد دردپایان، یک آغاز استتنها مانع در زندگی موارد مغز زنان جوانتر از مغز مرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآغاز فرایند دانستنچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وشربت رب انارایستادن در برابر آزادی بتغییرات آب و هوایی که به هنر فراموشیماجرای عجیب گالیلهارزش حقیقی زبان قسمت دومدانشمندان یک فرضیه رادیکوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهارمبلندی در ذهن ما درک بلندیدرگیری مغز در بیماران مبکیهان خود را طراحی میکندمباحث مهم حس و ادراکبخش بزرگتر کیهان ناشناخترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپراسینزوماب در پارکینسوتو باید نیکان را به دست بنقش نظام غذایی در تکامل مسیاره ی ابلهاناقیانوس نادانینگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضایعات در عصب زیر زبانیابتدایی که در ذهن دانشمنجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساداروی فامپیریدین یا نورلویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و دوبه خوبی های دیگران فکرکندست آسمانکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای بقا به جایی فراتر اززمان پلانکآنچه می دانم، آنچه را میخفیروز نادریتومورها و التهاب مغزی عانقش داروهاي مختلف معروف سانسور از روی قصد بسیاری امید یا ناامیدی؟چاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد فشار خونواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرذهت را روی چیزهای مفید متکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ و سوال از قاتلبرخی بیماری ها که در آن بزندگی زودگذرآینده با ترس جمع نمیشودفراموش کارها باهوش تر هستوکل بر خداسازگاری با محیط بین اجزانقشه های مغزی جدید با جزیانیس بی کساننخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی خواهد ترسیدعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقای موجود زنده از خود جسم و یا تصویرجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردوابسته به دوستی این و آن خواب زمستانی سلول های سربیماری گیلن باره و بیماررمز امید، بی نیازی از مردگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت جدیدبررسی علل کمر درد در میانزاویه نگاه ها یکسان نیستآیا گذشته، امروز وآینده فشار و قدرتتیروفیبان موثر در سکته ی سرکه انگبین عسلی مفید برچند روش ساده برای موفقیتانسولینچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیعادت کن خوب حرف بزنیابزارهای بقا ازنخستین همخبر مهم تلسکوپ هابلجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکامل تا مغز از مغز تا در جراحی کمر عجله نکنیدیک پیشنهاد خوب برای آسان بیماری، رساله ای برای سلرویاهای پر رمز و حیرتی درگاهی در پارکینسون باید پمعنی روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوزبان ریشه هایی شناختی اسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقوی تر باشتکامل جریان همیشگی خلقتسعی کن به حدی محدود نشوینون و القلمترجمه فعالیت های عضله به اهرام مصر از شگفتی های جهچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهمان ناخواندهعصب سیاتیکاجزای پر سلولی بدن انسان خطر را بپذیرحقیقت افرادهوش عاطفی بیشتر در زناناز علم جز اندکی به شما دادرمان ژنتیکی برای نوآوریژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر علم، در نادانسته هروش مقابله مغز با محدودیتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز چگونه صداها را فیلتر سفری به آغاز کیهانآب زندگی است قسمت دومقدرت کنترل خودتئوری تکامل در پیشگیری و شکل های متفاوت پروتئین هنوار عصب و عضله تعیین محلتشنج عدم توازن بین نورون ای آنکه نامش درمان و یادشهفت چیز که عملکرد مغز تو میوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلالات مخچهدو بیماری روانی خود بزرگ حکمت الهی در پس همه چیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیدرمان جدید سرطانکلام، در تحولی شگفت آور بباد غرور و سر پر از نخوت وريتوکسيمب در درمان ام اسپیوند سر برای چه بیمارانتلاشی تازه برای گشودن معمغز ایندگان چگونه استسلسله مباحث هوش مصنوعیآزمون تجربی، راهی برای رلا اکراه فی الدینتاثیر کلام در آیات کلام بشاید درست نباشداینکه به خاطرخودت زندگی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک اینکه خانواده ات سالم بانیوالینتعویض دارو در تشنجهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط متقابل با همه ی حیدیوار، از ابتدا توهم بودهرچیز با یک تاب تبدیل به حس چشایی و بویاییاضطراب و ترسدریا آرام نخواهد شد کشتی کو کیو تن coQ10بحثی در مورد نقش ویتامين راه فراری نیستپاکسازی مغزتنها در برابر جهانمغزهای کوچک بی احساسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وشربت ضد خلطاکنون را با همه ی نقص هایتغییرات تکاملی سر انسان هنر حفظ گرهماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت سومدانشمندان ژنی از مغز انسوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نوزدهمبلوغ چیستدرگیری مغزی در سندرم کووکیهانِ هوشیارِ در حال یامبتکران خودشکوفابخش دیگری در وجود انسان هرساناها و ابر رساناها و عپرتوهای صادر شده از سیاهALS نگاهی کامل بر بیماری وتو برای خزیدن خلق نشده اینقش نظریه تکامل در شناساسیاره ابلهانالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضرورت زدودن افکارابتذال با شعار دینجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار داروی لیراگلوتیدویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت مغرور نشودست بالای دستکارهایی بیش از طراحی و گپمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای تمدن سازی، باید در بزمان به چه دلیل ایجاد میشآنچه ناشناخته است باید شفیزیک مولکولها و ذرات در تومورهای نخاعینقش درختان در تکاملامید جدید بر آسیب نخاعینابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر رو ح و روان بر جسمطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد میگرنواکسن کووید 19 چیزهایی که حسن یوسف باغچه ی منبی ذهن و بی روحذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ انتقال است یا نابود شبرخی بیماری های خاص که بدزندگی سلول در بدن، جدای اآیا فراموشی حتمی استفراموشی همیشه هم بد نیستتوپیراماتستم با شعار قانون بدترین نقشه با واقعیت متفاوت اسانگشت ماشه اینخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریخ همه چیز را ثبت کردهعلم ساختن برج های چرخانابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر محل کار ارزش خودت را بوابستگی یعنی قلادهخواب سالم عامل سلامتیبیماری آلزایمر، استیل کورمز بقای جهش ژنتیکیگویید نوزده و ایمنی ساکتمسئولیت در برابر محیط زیبرطرف کردن خشونت را از خازاوسکا درمان گوشرآیا پیدایش مغز از روی تصافشار روحی، همیشه بد نیست تکلم در گیاهانسرگیجه از شایعترین اختلاچندین ماده غذایی که ماننانسولین هوشمندچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیعادت کردن به نعمتابزارهای بقای موجود زندهخدا موجود استجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز، از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل یک آلل ژنتیکی که از نئاندبیمارستان هوش مصنوعیرویای شفافگذر زمان کاملا وابسته به معاینه قبل از نوار عصب و تفکر قبل از کارزبان شناسی مدرن در سطح سلآیا خداباوری محصول تکاملقیچی ژنتیکیتکامل داروینی هنوز در حاشلیک فراموشینوآوری ای شگفت انگیز دانترجمه ی فعالیت های عضله باولویت بندی ها کجاستنسبت ها در کیهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش عضلانی که طی سخن گفتن چقداجزایی ناشناخته در شکل گخطرات هوش مصنوعیحقیقت انسانهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، ردرمان کارتی سل و تومور مغژن درمانی در درمان چاقیبا همه مهربان باشروش های صرفه جویی در ایجاتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ناتوان از توجیه پیداسقوط درون جاذبه ای خاص، چآب زندگی است قسمت سومقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری جدید، ویران کردن گشکل پنجم مادهنوار عصب و عضله در مطب دکتشویق خواندن به کودکانهفت سین یادگاری از میراث میوتونیک دیستروفیاختلالات حرکتی در انساندو بار در هفته ماهی مصرف حافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس مانند تو نگاه نمیکدرمان دارویی سرطان رحم بکلرال هیدرات برای خوابانبار مغز بر دو استخوانریه زغالیپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ابزار بقای برتر مادیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآزمون ذهنی گربه ی شرودینلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر کپسول نوروهرب بر نشایسته نیست در جیب خود قرلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کپسول نوروهرب بر تشادی، پاداش انجام وظیفهاین، فقط راه توستنیکولا تسلاتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمیشه، آنطور نیست که هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط چاقی و کاهش قدرت بدید تو همیشه محدود به مقدهرگز از زندگی یا امکاناتحس و ادراک (قسمت اول )اطلاع رسانی اینترنتیدریافت هورمون امید با ورکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش کلسیم و راه نجاتپارادوکس ها در علمتنهاییمغز، فقط گیرندهسوخت هیدروژنی پاکآغاز مبهم آفرینشچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وشش مرحله تکامل چشماکوییفلکستغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر دانستنارزش خود را چگونه میشناسدانشمندان پاسخ کوانتومی وقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت هفتمبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرگیری مغزی در سندرم کووکیست هیداتید مغزمتواضع باشبخشیدن دیگران یعنی آرامشرستگاری محدود به یک راه نپرتوزایی از جسم سیاهNVG 291تو تغییر و تحولینقش هورمون های تیروئید دسیاره ابلهانالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضرب المثل یونانیابداع دی ان ای بزرگترین دجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز داروی کنترل چربی خونویشن پروحس و ادراک قسمت بیستمبه خودت نگاه کندستورالعمل مرکز کنترل بیکاربرد روباتهای ريزنانومدل های ریز مغز مینی برینبرای خودآگاه بودن تو بایزمان شگفت انگیزآنچه واقعیت تصور میکنیم فیزیک هوشیاریتومورهای ستون فقراتنقش ذهن و شناخت در حوادث امید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد الزایمرواکسن کرونا و گشودن پنجرحساسیت روانی متفاوتبی سوادی در قرن 21ذره ی معین یا ابری از الککشف ژن جدید، می تواند گستمرگ تصادفیبرخی توجهات در ببمار پارزندگی، مدیریت انرژیآیا ممکن است موش کور بی مفراموشی و مسیر روحانیتوانایی مغز و دیگر اجزای ستم، بی پاسخ نیستنقص های سیستمی ایمنیانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریخ، اصیل نیست و ساخته علایم کمبود ویتامین E را ابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، رواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری الزایمررمز جهانگوش دادن بهتر از حرف زدنمستند جهان متصلبزرگ فکر کنزبان فرایند تکاملی برای آیا آگاهی پس از مرگ از بیفضا و ذهن بازتکنولوژی های جدید و حالتسرگردانیچندجهانیانسان قدیم در شبه جزیره عچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینعادت بد را ترک کنابزارهای بقای از نخستین خدا نور آسمان ها و زمین اجدا کردن ناخالصی هاهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تدر دعواها چه میکنی؟یک جهش ممکن است ذهن انسانبیندیشروان سالمگذشته را دفن کنمعادله ها فقط بخش خسته کنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزبان شناسی نوین نیازمند آیا دلفین ها می تواند از قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل داروینی هنوز در حاشلیک فراموشینوار مغز مشاهده ی غیر مستترجمه ای ابتدایی از اسرااولین قدم شناخت نقص های خنسبت طلایی، نشانه ای به سمهندسی بدنغم بی پایاناحیای بینایی نسبی یک بیمدفاع از پیامبرحقیقت اشیاهوش عاطفی در زنان بیشتر ااسکلت خارجی در درمان اختدرمان پوکی استخوانژن ضد آلزایمربا هوش مصنوعی خودکار روبروش های عملی برای رفع کمرتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و قلب در جنین موش مصنسقوط زیگزاگی یا ناگهانیآب، زندگی است(قسمت پنجم)قدرت ذهنتا 20 سال آینده مغز شما به شکرگزار هر چیزی باش که دانوبت کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های هم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات صحبت کردن در اندو برابر شدن خطر مرگ و میحافظه های کاذباستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ کس حقیقت را درون مغز درمان زخم دیابتی با تکنوکم کردن کالری روشی سودمنبار بزرگ ایستادن بر دو پاریواستیگمینپیوندهای پیچیده با تغییرتمایل زیاد به خوردن بستنمغز ابزار برتر بقاسم زنبور ، کلیدی برای وارآزمون ذهنی گربه شرودینگر