دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فراموش کارها باهوش تر هستند

🧠 فراموشکارها باهوشترن

فراموش کردن جزئیات غیرضروری، نهتنها بد نیست بلکه باعث تمرکز بیشتر مغز روی موضوعات و اطلاعات مهمتر شده و درنتیجه تصمیمگیری و تفکر بهتر انجام میشود

🆔 @neurosafari1
🌐 www.neurosafari.com


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهفراموشی همیشه هم بد نیستوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بینقش هورمون های تیروئید دالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به لایو دوم دکتر سید سلمان فژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس نقش زبان در سلطه و قدرت ااولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رچهار ساعت پس از کشتار خوکایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیمهندسی ژنتیک در حال تلاش کریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانچگونه تکامل مغزهای کنونیابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر دندان ها را مسواک بزنید تماپروتیلینگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغمراحل ارتقای پله پله کیهپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط نظریه تکامل در درمان بیمبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بمغز چگونه صداها را فیلتر آیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی مغز بزرگ چالش است یا منفعآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوفرایند پیچیده ی خونرسانیورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبنقش هورمون زنانه استروژنالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان لبخند بزن شاید صبح فردا زژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیادنقش زبان در سلطه و قدرت ااولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رنوآوری ای شگفت انگیز دانایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یمولتیپل اسکلروز در زنان کشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجمبانی ذهنی سیاه و سفیدگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی مرز مرگ و زندگی کجاستپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین ههفت چیز که عملکرد مغز تو با هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رمغز ناتوان از توجیه پیداآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلمغز بزرگ چالشهای پیش روآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوفرایند تکامل و دشواری هاورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگنقش ژنتیک در درمان اختلاامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصلرزش ناشی از اسیب به عصبژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودینقش سجده بر عملکرد مغزاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستنوار مغزی روشی مهم در تشخایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطمواد کوانتومی جدید، ممکنکشف مکانیسمی پیچیده در بچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میمجموعه های پر سلولی بدن مگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیمرز بین انسان و حیوان کجاپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همهفت سین یادگاری از میراث بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره هوش و تفاوتهبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی فرایند حذف برخی اجزای مغورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصنقش گرمایش آب و هوا در همامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهلزوم سازگاری قانون مجازاژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجانقش غذاها و موجودات دريااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستینورون هاي مصنوعی می توانایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريموجود بی مغزی که می تواندکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میمحل درک احساسات روحانیگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از چرا حجم مغز گونه انسان دربیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسمزایای شکلات تلخ برای سلپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین هم نوع خواری در میان پیشیبارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دمغز آیندگان چگونه است ؟آیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز حریص برای خون، کلید تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سفرد حساس از نظر عاطفی و بورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر منقش آتش در رسیدن انسان بهامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییلزوم سازگاری قانون مجازاژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش انقش غذاها و موجودات دريااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بنورون های ردیاب حافظهایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريموجودات مقهور ژنها هستندکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهنگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و محل درک احساسات روحانی دگزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از چرا خشونت و تعصببیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسمسیر دشوار تکامل و ارتقاپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موهمیشه اطمینان تو بر خدا ببازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی بخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسمغز زنان جوانتر از مغز مرآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینفرضیه ای جدید توضیح میدهورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرنقش انتخاب از طرف محیط، نامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمقاومت به عوارض فشار خون ژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکامنقش غذاها و موجودات دريااوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقنوروپلاستیسیتی چیستاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیمیهمانهای ناخوانده عامل گمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چنگاه انسان محدود به ادراابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب محدودیت های حافظه و حافظگشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از چرا در مغز انسان، فرورفتبیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس ومشکلات نخاعیآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویمغز انسان برای ایجاد تمدآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی بخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج بل، فلجی ترسناک که آنواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگمغزهای کوچک بی احساسآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینقیچی ژنتیکیوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش اتصالات بین سلولهای امروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرمقابله با کرونا با علم اسکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان بنوشیدن چای برای مغز مفید اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارمیگرن سردردی ژنتیکی که بگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت انگاه از درون مجموعه با نگابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(مخچه فراتر از حفظ تعادلپمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آبیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلمشکلات بین دو همسر و برخیآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدهمراهی نوعی سردرد میگرنیبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل مغز انسان برای شادمانی طآیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشماداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خوابواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتمغزتان را در جوانی سیم کشآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع مقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهنقش حفاظتی مولکول جدید دانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساملاحظات بیهوشی قبل از جرکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنوانقشه های مغزی جدید با جزیايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بمیگرن شدید قابل درمان اسگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دنگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدمشکلات روانپزشکی پس از سآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوههوموارکتوس ها ممکن است دبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آمغز انسان برای شادمانی طآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خواب چیستواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری مغزتان را در جوانی سیمکشآسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستقانون مندی نقشه ژنتیکی میک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی نقش حیاتی تلومر دی ان آ دانواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفممانتین یا آلزیکسا یا ابکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفنقص در تشخیص هیجانات عامايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زنیاز به آموزش مجازی دیجیابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استمیدان مغناطيسي زمین بشر گوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سنگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریمخچه ابزاري که وظیفه آن فپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از نزاع بین جهل و علم رو به پبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریمشکلات روانپزشکی در عقب آن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی می تواند بر احبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرمغز انسان رو به کوچک تر شآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج دوطرفه عصب 6 چشمواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتنقش قهوه در سلامتیآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قاقانون جنگلیک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتنقش خرچنگ های نعل اسبی درانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژي پاک سرچشمه حکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخنقطه بی بازگشتای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله چیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملمیدازولام در درمان تشنج گوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلناتوانی از درمان برخی ویابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییمدارک ژنتیکی چگونه انسانپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نزاع بین علم و نادانی رو بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام مشاهده آینده از روی مشاهآیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی و کشف زبان هایبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استآیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمفناوری هوش مصنوعی نحوه خواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرنقش مهاجرت در توسعه نسل اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون قانونمندی و محدودیت عالمیک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخونقش داروهاي مختلف معروف اندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مچند نرمش مفید برای کمردرایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملمکانیزمهای دفاعی در برابگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ناتوانی در شناسایی چهره ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردمروری بر تشنج و درمان هایپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از نزاع بین علم و جهل رو به پبیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویمطالعه ای بیان میکند اهدآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری مغز ابزار بقای برتر مادیآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر فیلمی بسیار جالب از تغییواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کوینقش میدان مغناطیسی زمین افت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمقارچ بی مغز در خدمت موجودیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درنقش ذهن و شناخت در حوادث انسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده منابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسچند جهانیاینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سوممنبع هوشیاری در کجاست؟ قکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطنخاع ما تا پایین ستون فقرابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سمرکز هوشیاری، روح یا بدن پیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنمعنی روزهآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسدرمان های علامتی در ام اسمغز ابزار برتر بقاآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر فیزیک مولکولها و ذرات در واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبنقش محیط زندگی و مهاجرت دافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زقبل از انفجار بزرگیافته های نوین علوم پرده رویای شفافنقش روزه داری در سالم و جانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریمنابع انرژی از نفت و گاز کندر در بیماریهای التهابریواستیگمینچندین ماده غذایی که مانناینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسچگونه واکسن کرونا را توزابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختما انسانها چه اندازه نزدگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب نخستین تصویر از سیاهچالهابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکمرکز حافظه کجاستپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی الفاگوبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز از بسیاری حقایق می گرآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر فیزیکدانان ماشینی برای تواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کوونقش نگاه از پایین یا نگاهافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیقدم زدن و حرکت دید را تغییادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بینقش رژیم غذایی بر رشد و اانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی مناطق خاصی از مغز در جستجکوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایچه زیاد است بر من که در ایایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش ممنبع خواب و رویاکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اما با کمک مغز خود مختاريمگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزنرمش های مفید در سرگیجهابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسمرکز حافظه کجاستپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمغز به تنهایی برای فرهنگ آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر فرگشت و تکامل تصادفی محض واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کوونقش نظام غذایی در تکامل مافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پقدرت انسان در نگاه به ابعیادآوری خواب و رویاروح رهایینقش رژیم غذایی در رشد و اانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم نهایت معرفت و شناخت درک عایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کوومنحنی که ارتباط بین معرفکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بما تحت کنترل ژنها هستیم یگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ نرمشهای مهم برای تقویت عبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی مرکز خنده در کجای مغز استپیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبامغز مادران و کودکان در زمآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با امغز برای فراموشی بیشتر کآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیفراموش کارها باهوش تر هسوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتونقش نظریه تکامل در شناساافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزلوب فرونتال یا پیشانی مغژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را نقش زنجبیل در جلوگیری از انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچهار میلیارد سال تکامل بایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنمنشأ اطلاعات و آموخته ها کریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینچگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومماه رجبگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت بیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنمرگ انتقال است یا نابود شپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندنظریه تکامل در درمان بیمبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردمغز چون ابزار هوش است دلیآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملک