دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بخش دیگری در وجود انسان هست که فراتر از ابزار هوش است

طبيعتي که با سرسختی فراوان، فرد سازگارتر با خود را بر می گزیند ولی به رغم این انتخاب، و گزینش توانمندی های هماهنگ با محیط، در دراز مدت به این سازگاري های ساده اکتفا نکرده است، بلکه فراتر از همه سازگاری های زودگذر ، مانند استخوان های فولادین، یا برخی کم خونی ها- که باعث مقاومت به مالاریا میشود یا قدرت دید چهار رنگي، فراتر از همه این سازگاری های زودگذر، قدرتی انتخاب گر در طبیعت هست که ابزار هوشمندی را برمی گزیند هرچند در کوتاه مدت با مصرف اکسیژن و غذای فراوان می تواند موجود زنده را با خطر جدی مواجه کند!

هرچند برخی دانشمندان زیست شناس، امروز این انتخاب فراتر از زمان و مکان و فراتر از منافع زودرس را تصادفی کور می دانند، فرد عاقل آن را تصادفی کور نمي دانند.

بلکه آگاهی را در پس آن می بیند که مقید به بندها و منافع زودگذر و زمان و مکان نیست. او خالق و تدبیر کننده تکامل در عالم مادی ما است، حتي اگر آن را خدای مطلق و سبحان ندانند.

اکنون ما با ابزار هوش قدرت طلب و خودخواه مانده ايم تا فرآیند تکامل و پيشرفت مادی را با سرعت بیشتر به سوی خودخواهی بیشتر و نژاد پرستی بیشتر پیش ببریم. و این به رغم امیدی است که دانشمندان زیست شناس امروز، به ابزار هوشمندی بسته اند در حالی که ابزار هوشمندی، حاصل ژن هاست و ژن ها خودخواهند پس محصول آنها هم خودخواه است و هرگز امید زیست شناسان به این ژن خودخواه و محصول ژن خودخواه یعنی ابزار هوش، به نتیجه نخواهد رسید.

ولی بخش دیگری در وجود انسان هست که حتی فراتر از ابزار هوش میتواند امید این زیست شناسان را به اخلاق و مهربانی و ایثار تحقق بخشد و این بخش است که باید خود ابزار هوش خودخواه و فرصت طلب انسان را به بند بکشد.👇👇

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi?ref=bookmarks


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گزارش یک مورد جالب لخته وشاهکار قرنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان عامل توقف رشد مغزچگونه حافظه را قویتر کنیديدن با چشم بسته در خواب ارزش حقیقی زبان قسمت دومواکنش های ناخودآگاه و تقروشی برای بهبود هوش عاطفبحثی درباره هوش و تفاوتهفلج خوابتنفس هوازی و میتوکندریگشایش دروازه جدیدی از طرشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکانعطاف پذیری مکانیسمی علنگاهی بر قدرت بینایی درادژا وو یا اشنا پنداریارزش حقیقی زبان قسمت سومواسطه ها د رمسیر ایجاد مغروشی جدید در درمان قطع نخبحثی درباره هوش و تفاوتهفلج خواب چیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريپنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در اننگاهی بر توانایی اجزاي بدژاوو یا آشناپنداریاز نظر علم اعصاب یا نرووسورزش هوازی مرتب خیلی به قروشی جدید در درمان سکته مبحثی درباره هوش و تفاوتهفیلمی بسیار جالب از تغییتولید سلولهای جنسی از سلپیوند مغز و سر و چالشهای صرع و درمان های آنمغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدنخاع ما تا پایین ستون فقردانشمندان روش هاي جدیدی از نظر علم اعصاب اراده آزورزش هوازی ، بهترین تمریريتوکسيمب در درمان ام اسبحثی درباره احساسات متفافراموشی همیشه هم بد نیستتوانایی مغز و دیگر اجزای پیوند سر، یکی از راه حلهاضررهای مصرف شکر و قند بر مغز ابزار برتر بقاتاثیر رژیم گیاه خواری بر ايا اراده آزاد توهم است ینرمش های مفید در سرگیجهداروهای مصرفی در ام اساز نظر علم اعصاب اراده آزورزش و میگرنراه های جدید برای قضاوت ربحثی درباره احساساتی غیرفرایند حذف برخی اجزای مغتوصیه های غیر دارویی در سپیشرفتی مستقل از ابزار هضررهای شکر بر سلامت مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر رژیم گیاه خواری بر ايا اراده آزاد توهم است ینرمشهای مهم برای تقویت عداروهای ضد بیماری ام اس واز تلسکوپ گالیله تا تلسکورزش بهترین درمان بیش فعراه های جدید برای قضاوت ربخش دیگری در وجود انسان هفرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه هایی در مصرف ماهیپختگی پس از چهل سالگي به طی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا کوچک شدن مغزانسان الچرا حیوانات سخن نمی گوینداروی ضد تشنج با قابليت تاستفاده از هوش مصنوعی در ورزش در کمر دردراه پیروزی در زندگی چیستبرای پیش بینی آینده مغز دقارچ بی مغز در خدمت موجودتوضیحی ساده در مورد هوش مپرورش مغز مینیاتوری انساعلم به ما کمک میکند تا مومغز زنان جوانتر از مغز مرتبدیل سلولهای محافط به سایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا حجم مغز گونه انسان درداروی ضد تشنج با قابليت تاستیفن هاوکینگ در مورد هوزوز گوشرشد مغز علت تمایل انسان ببرخی اثرات مضر ویتامین دلوب فرونتال یا پیشانی مغتکامل ابزار هوش ، راه پر آیا ما تنها موجودات زنده علایم کمبود ویتامین E را مغزهای کوچک بی احساستشنج چیستایا بیماری ام اس (مولتیپچراروياها را به یاد نمی آداستانها و مفاهیمی اشتبااضطراب و ترسیک پیشنهاد خوب برای آسان زمین زیر خلیج فارس تمدنی برخی بیماری ها که در آن بلرزش ناشی از اسیب به عصبتکامل ساختار رگهای مغزی آیا مغز تا بزرگسالی توسععلایم کمبود ویتامین E را نقش قهوه در سلامتیتغییر زودتر اتصالات مغزیایا تکامل هدفمند استچراروياها را به یاد نمی آدر مانهای کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد میکی از علل محدودیت مغز امزندگی هوشمند در خارج از زبرخی توجهات در ببمار پارلزوم سازگاری قانون مجازاتئوری تکامل امروز در درمآیا هوش ارثی دریافتی از پعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش هورمون های تیروئید دتغییر عمودی سر انسان از پایرادهای موجود در خلقت بهفت چیز که عملکرد مغز تو در چه مرحله ای از خواب ، راطلاعاتی عمومی در مورد میادگیری مهارت های جدید دزبان چهار حرفی حیات زمینبرخی سيناپسها طی تکامل و لزوم سازگاری قانون مجازاتئوری تکامل در پیشگیری و آیا هوش سریعی که بدون احسعید نوروز مبارکنقش ژنتیک در درمان اختلاثبت امواج الکتریکی در عصاگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه عسل با موم بخوریمدرمان های بیماری آلزایمربلندی در ذهن ما درک بلندییادآوری خواب و رویازبان و شناخت حقیقت قسمت چبررسي علل احتمالي تغيير منابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا هشیاری کوانتومی وجودعامل کلیدی در کنترل کارآنقش اتصالات بین سلولهای جنسیت و تفاوت های بیناییاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی می تواند بر احدرمان های رایج ام اسبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی زبان و شناخت حقیقت قسمت ابررسی و اپروچ جدید بر بیممولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا واکنش های یاد گرفته وعصب حقوق نورولوونقش حفاظتی مولکول جدید دجهش های ژنتیکی مفید در سااگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان جدید میگرن با انتی بوزون هیگز چیستژن یا نقشه توسعه مغز و نقزبان و شناخت حقیقت قسمت دبررسی سیستم تعادلی بدن ازبان و شناخت حقیقت قسمت سبررسی علل کمر درد در میانموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا آگاهی پس از مرگ از بیعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش حیاتی تلومر دی ان آ دحافظه و اطلاعات در کجاست اثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمانهای بیماری پارکینسبیماری گیلن باره و بیمارژنها نقشه ایجاد ابزار هوسفرنامه سفر به بم و جنوب بزرگ شدن مغز محدود به دورمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا امکان بازسازی اندامهمقالاتنقش داروهاي مختلف معروف حافظه و اطلاعات در کجاست اثرات مفید قهوههوش مصنوعی الفاگودرک فرد دیگر و رفتارهای ابیماری ای شبیه ام اس مولتژنها ، مغز و ارادهژنهای هوش ، کدامندسفرنامه سفر به بم و جنوب تفاوت مغز انسان و میمون همیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر ویتامین دی بر بیمانقش زبان در سلطه و قدرت احافظه و اطلاعات در کجاستاثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرک و احساسبیماری تی تی پیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسلولهای بنیادی مصنوعی درتلاشی برای درمان قطع نخاما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آصفحه اصلینقش زبان در سلطه و قدرت احس چشایی و بویاییاجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرک احساسات و تفکرات دیگبیماریهای تحلیل عضلانی اکندر در بیماریهای التهابسلسله مباحث هوش مصنوعیتلاشی جدید در درمان ام اسما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا برای تولید مثل همیشه سوالات پزشکینقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک (قسمت اول )اخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرک تصویر و زبان های مخلتبیوگرافیکودکان خود را مشابه خود تسم زنبور ، کلیدی برای وارتمدن قدیمی ای در جنوب ایرما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دپیامهای کاربراننقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک (قسمت دوم )اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرک عمیق در حیواناتبیوگرافیکوری گذرای ناشی از موبایسودمندی موجودات ابزی بر تمساح حد واسط میان مغز کوماه رجبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا تکامل و تغییرات ژنتیسایتهای دیگرنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت چهارماختلالات مخچههوش احساسیدرگیری اعصاب به علت میتوبیست تمرین ساده برای جلوکاهش التهاب ناشی از بیماسیاره ابلهانتنفس هوازی و میتوکندریمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا خداباوری محصول تکاملنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک قسمت پنجماختلالات حرکتی در انسانهوش احساسیرقیبی قدرتمند در برابر مبیشتر کمردردها نیازی به کایروپاکتیک چیستسیاره ابلهانمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها می تواند از چندین ماده غذایی که ماننحس و ادراک قسمت سوماختلالات صحبت کردن در انهوش عاطفی بیشتر در زنانرمز و رازهای ارتباط غیر کبا هوش مصنوعی خودکار روبکاربرد روباتهای ريزنانوسیستم تعادلی بدنمحل درک احساسات روحانیتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا راهی برای رفع کم آبی چهار میلیارد سال تکامل بحساسیت روانی متفاوتادامه بحث تکامل چشمهوش عاطفی در زنان بیشتر ارویای شفافبارداری بدون رحمکاربرد روباتهای ريز، در سکته مغزیمحل درک احساسات روحانی دتاثیر داروهای ضد التهاب آیاما مقهور قوانین فیزیکنورون هاي مصنوعی می توانخلاصه ای از مطالب همایش مارتوکين تراپی روشی جديد هاوکينگ پیش از مرگش رسالروبات های ریز در درمان بیبازسازي مغز و نخاع چالشی کجای مغز مسئول پردازش تجساخت شبکه عصبی با الفبایمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر داروی ضد تشنج سدیم افراد آغاز حرکت خودشان رنوروپلاستیسیتی چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط میکروب روده و پارهدف از تکامل مغزروزه داری و بیمار ی ام اس بحث درباره پیدایش و منشاکشف مکانیسم عصبی خوانش پساخت شبکه عصبی مصنوعی با مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکامیوتروفیک لترال اسکلروچیزی خارج از مغزهای ما نیخواب سالم عامل سلامتیارتباط چاقی و کاهش قدرت بهزینه ای که برای اندیشیدروش مقابله مغز با محدودیبحثی در مورد نقش ویتامينکشف مکانیسمی پیچیده در بسریعترین کامپیوتر موجودمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتچگونه مغز پیش انسان یا همخواب سالم عامل سلامتی و یارتباط شگفت مغز انسان و فهستي مادي ای که ما کوچکترروش های صرفه جویی در ایجابحثی جالب درباره محدودیتکشف ارتباط جدیدی از ارتبسردرد و علتهای آنمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچگونه هموساپينس بر زمین خواب عامل دسته بندی و حفطارتباط شگفت انگیز مغز انهستی ما پس از شروعی چگال روش هایی ساده برای کاهش ابحثی در مورد نقش کلسیم و گنجینه ای به نام ویتامین سردرد تنشنمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدچگونه آن شکری که می خوریمخودآگاهی و هوشیاريارتباط غیرکلامی بین انساویتامین E برای فعالیت صحروش صحبت کردن در حال تکامبحثی در مورد عملکرد لوب فگامی در درمان بیماریهای سرعت فکر کردن چگونه استمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوهگین نباش اگر درب یا چگونه جمعیت های بزرگ شکل خودآگاهی و هوشیاريارتروز یا خوردگی و التهاویتامین E در چه مواد غذایروشهای نو در درمان دیسک ببحثی درباره هوش و تفاوتهگاهی لازم است برای فهم و شنا در ابهای گرم جنوب نیمشکلات نخاعیتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان جدید از چه زمانی پاچگونه جمعیت های بزرگ شکل دلایلی که نشان میدهد ما بارزش حقیقی زبان قسمت اولویتامین دی گنجینه ای بزرروشهای شناسایی قدرت شنوابحثی درباره هوش و تفاوته