دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بخش دیگری در وجود انسان هست که فراتر از ابزار هوش است

طبيعتي که با سرسختی فراوان، فرد سازگارتر با خود را بر می گزیند ولی به رغم این انتخاب، و گزینش توانمندی های هماهنگ با محیط، در دراز مدت به این سازگاري های ساده اکتفا نکرده است، بلکه فراتر از همه سازگاری های زودگذر ، مانند استخوان های فولادین، یا برخی کم خونی ها- که باعث مقاومت به مالاریا میشود یا قدرت دید چهار رنگي، فراتر از همه این سازگاری های زودگذر، قدرتی انتخاب گر در طبیعت هست که ابزار هوشمندی را برمی گزیند هرچند در کوتاه مدت با مصرف اکسیژن و غذای فراوان می تواند موجود زنده را با خطر جدی مواجه کند!

هرچند برخی دانشمندان زیست شناس، امروز این انتخاب فراتر از زمان و مکان و فراتر از منافع زودرس را تصادفی کور می دانند، فرد عاقل آن را تصادفی کور نمي دانند.

بلکه آگاهی را در پس آن می بیند که مقید به بندها و منافع زودگذر و زمان و مکان نیست. او خالق و تدبیر کننده تکامل در عالم مادی ما است، حتي اگر آن را خدای مطلق و سبحان ندانند.

اکنون ما با ابزار هوش قدرت طلب و خودخواه مانده ايم تا فرآیند تکامل و پيشرفت مادی را با سرعت بیشتر به سوی خودخواهی بیشتر و نژاد پرستی بیشتر پیش ببریم. و این به رغم امیدی است که دانشمندان زیست شناس امروز، به ابزار هوشمندی بسته اند در حالی که ابزار هوشمندی، حاصل ژن هاست و ژن ها خودخواهند پس محصول آنها هم خودخواه است و هرگز امید زیست شناسان به این ژن خودخواه و محصول ژن خودخواه یعنی ابزار هوش، به نتیجه نخواهد رسید.

ولی بخش دیگری در وجود انسان هست که حتی فراتر از ابزار هوش میتواند امید این زیست شناسان را به اخلاق و مهربانی و ایثار تحقق بخشد و این بخش است که باید خود ابزار هوش خودخواه و فرصت طلب انسان را به بند بکشد.👇👇

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi?ref=bookmarks


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیشتر کمردردها نیازی به کایروپاکتیک چیستحافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره احساسات متفاگزیده ای از وبینار یا کنفخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین بررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما تنها موجودات زنده داروی فامپیریدین یا نورلاثرات مفید قهوهچرا حیوانات سخن نمی گوینتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای اقارچ بی مغز در خدمت موجودارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش امیدان مغناطيسي زمین بشر از تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی مروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای ایجاد تمداطلاعاتی عمومی در مورد مژنها نقشه ایجاد ابزار هوتشنج چیستسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکنقش قهوه در سلامتینقش مهاجرت در توسعه نسل ابا هوش مصنوعی خودکار روبکاربرد روباتهای ريزنانوحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی درباره احساساتی غیرگزارش یک مورد جالب لخته وخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمبررسی علل کمر درد در میانآیا مغز تا بزرگسالی توسعداروی تشنجی دربارداریاثرات مضر ماری جواناچرا حجم مغز گونه انسان درتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسقدم زدن و حرکت دید را تغیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی الفاگوتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکاممکانیزمهای دفاعی در براباز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طبلندی در ذهن ما درک بلندیژنها ، مغز و ارادهتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالنقش هورمون های تیروئید دبارداری بدون رحمکاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است ینقص در تشخیص هیجانات عامبخش دیگری در وجود انسان هگشایش دروازه جدیدی از طردفاع در برابر تغییر ساختمقالاتابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک بزرگ شدن مغز محدود به دورآیا همه جنایت ها نتیجه بیداروی جدید s3 در درمان ام اجزای پر سلولی بدن انسان چرا در مغز انسان، فرورفتتولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگقدرت انسان در نگاه به ابعارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان برای شادمانی طبه زودی شبکه مغزی به جای ژنهای هوش ، کدامندتغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلروامگا سه عامل مهم سلامتنقش ژنتیک در درمان اختلابازگشت از آثار به سوی خداکجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است یچند جهانیبرنامه و ساختار پیچیده مپمبرولیزوماب در بیماری چدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش بسیاری از بیماری های جدیآیا هوش ارثی دریافتی از پداروی جدید ضد میگرناجزایی ناشناخته در شکل گچراروياها را به یاد نمی آتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتلوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنواما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز و از مغز هوشیاری کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز انسان رو به کوچک تر شبوزون هیگز چیستکلرال هیدرات برای خوابانتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش انتخاب از طرف محیط، نبازسازي مغز و نخاع چالشی کشف مکانیسم عصبی خوانش پحس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشچندین ماده غذایی که ماننبرین نت به جای اینترنتپنج اکتشاف شگفت آور در مودلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل تفاوت مغز انسان و میمون هآیا هوش سریعی که بدون احسداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زمانچراروياها را به یاد نمی آتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتلبخند بزن شاید صبح فردا زارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری گیلن باره و بیمارکمردرد و علل آنثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنانفجار و توقف تکاملی نشانقش اتصالات بین سلولهای بحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسمی پیچیده در بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالچه زیاد است بر من که در ایبرای پیش بینی آینده مغز دپوست ساعتی مستقل از مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل تفاوتهای جنسیتی راهی براآیا هشیاری کوانتومی وجودداروی ضد تشنج با قابليت تفلج بل، فلجی ترسناک که آناخلاق و علوم اعصابنزاع بین جهل و علم رو به پتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرلرزش ناشی از اسیب به عصبارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملمغز ایندگان چگونه استبیماری ای شبیه آلزایمر و کمردرد با پوشیدن کفش مناجمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایانگشت نگاری مغز نشان میدنقش حفاظتی مولکول جدید دبحث درباره پیدایش و منشاکشف ارتباط جدیدی از ارتبحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان الچهار میلیارد سال تکامل ببرخی نکات از گاید لاین پرپیموزایددو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از چگونه حافظه را قویتر کنیتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبافلج خواباختلال در شناسایی حروف و نزاع بین علم و نادانی رو توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتولزوم سازگاری قانون مجازاارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز- از مغزتورزش و میگرنتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از مغز ابزار برتر بقابیماری ای شبیه ام اس مولتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استاندوهگین نباش اگر درب یا نقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحثی در مورد نقش ویتامينکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز چهار ساعت پس از کشتار خوکبرخی اثرات مضر ویتامین دپیچیدگی های مغزی در درک زديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر قدرت بینایی دراتلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردفلج خواب چیستاختلالات مخچهنزاع بین علم و جهل رو به پتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ملزوم سازگاری قانون مجازاارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قامغز از بسیاری حقایق می گربیماری بیش فعالیکنگره بین المللی سردرد دجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیانسان قدیم در شبه جزیره عنقش داروهاي مختلف معروف بحثی جالب درباره محدودیتگنجینه ای به نام ویتامین خلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپنوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی اختلالات عصبی مثانهپیوند مغز و سر و چالشهای دی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر توانایی اجزاي بتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رفیلمی بسیار جالب از تغییاختلالات حرکتی در انساننظام مثبت زندگیتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرممانتین یا آلزیکسا یا ابارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت امعنی روزهازدواج های بین گونه ای، رورزش در کمر دردتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز برای فراموشی بیشتر کبیماری تی تی پیکنگره بین المللی سردرد دجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پانقش روزه داری در سالم و جبحثی در مورد نقش کلسیم و گیاه خواری و گوشت خوار کدخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تنورون هاي مصنوعی می توانبرخی بیماری ها که در آن بپیوند سر، یکی از راه حلهادژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از ناتوانی از درمان برخی ویتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پفیزیکدانان ماشینی برای تاختلالات صحبت کردن در اننظریه تکامل در درمان بیمتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کمنابع انرژي پاک سرچشمه حارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم مجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز فکر میکند مرگ برای دیاستفاده از هوش مصنوعی در وزوز گوشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیماری ضعف عضلات نزدیک بکندر در بیماریهای التهابجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزنقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی در مورد عملکرد لوب فگالکانزوماب، دارویی جدیخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استنورون های ردیاب حافظهبرخی بیماری های خاص که بدپیشینیان انسان از هفت میدژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از ناتوانی در شناسایی چهره تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرفرگشت و تکامل تصادفی محض ادامه بحث تکامل چشمهفت چیز که عملکرد مغز تو تکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافمولتیپل اسکلروز در زنان ارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاستیفن هاوکینگ در مورد هیک پیشنهاد خوب برای آسان تاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز بزرگ چالش است یا منفعبیماریهای تحلیل عضلانی اکوچک شدن مغز از نئاندرتاجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره هوش و تفاوتهگامی در درمان بیماریهای خواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت بنوروپلاستیسیتی چیستبرخی توجهات در ببمار پارپیشرفتی مستقل از ابزار هدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از نخاع ما تا پایین ستون فقرتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنفراموش کارها باهوش تر هسادغام میان گونه های مختلهفت سین یادگاری از میراث تکامل زبانروبات های ریز در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکناز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمغز مادران و کودکان در زماستیفن هاوکینگ در تفسیر یکی از علل محدودیت مغز امتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز بزرگ چالشهای پیش روبیهوش کردن در جراحی و بیمکودک ایرانی که هوش او از جهشهای مفید و ذکاوتی که دشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان ونقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره هوش و تفاوتهگاهی لازم است برای فهم و خواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسنوشیدن چای برای مغز مفید برخی سلولهای عصبی در تلاپاسخ گیاهان در زمان خورددانشمندان روش هاي جدیدی ابزارهای بقای موجود زندنخستین تصویر از سیاهچالهتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسفراموشی همیشه هم بد نیستادغام دو حیطه علوم مغز و همیشه عسل با موم بخوریمتکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییموجود بی مغزی که می توانداز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ومغز چون ابزار هوش است دلیاستخوان های کشف شده، ممکیادگیری مهارت های جدید دتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز حریص برای خون، کلید تبیوگرافیکودکان خود را مشابه خود تجاذبه و نقش آن در شکلگیریکوری گذرای ناشی از موبایحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در اننقش سجده بر عملکرد مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهگاهی مغز بزرگ چالش استخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی سيناپسها طی تکامل و پختگی پس از چهل سالگي به دانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط نرمش های مفید در سرگیجهتمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریفرایند حذف برخی اجزای مغارتقا و تکامل سنت آفرینش هوموارکتوس ها ممکن است دتکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس موجودات مقهور ژنها هستنداز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز چگونه صداها را فیلتر اصول سلامت کمریادآوری خواب و رویاتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رمغز زنان جوانتر از مغز مربیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهگذر زمان کاملا وابسته به خودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز براچیزی خارج از مغزهای ما نیبررسي علل احتمالي تغيير پرورش مغز مینیاتوری انساداروهای مصرفی در ام اسابزارهای دفاعی و بقای مونرمشهای مهم برای تقویت عتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی فرد حساس از نظر عاطفی و بارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی می تواند بر احتئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیمیهمانهای ناخوانده عامل از آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهمغز آیندگان چگونه است ؟اضطراب و ترسژن هوش و ساختارهای حیاتی تری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسمغزهای کوچک بی احساسبیان ژن های اسکیزوفرنی دکاهش التهاب ناشی از بیماحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعینقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهگربه شرودینگر و تاثیر مشخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همبررسی و اپروچ جدید بر بیمآلزایمرداروهای ضد بیماری ام اس واثر مضر مصرف طولانی مدت رچرا مغزهای ما ارتقا یافت تنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجامیگرن سردردی ژنتیکی که باز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان ایا طبیعتا تمااطلاعاتی عمومی در مورد مژن یا نقشه توسعه مغز و نقتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمامغزتان را در جوانی سیمکشبیست تمرین ساده برای جلو