دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

روش صحبت کردن در حال تکامل و پیشرفت

تكامل زبانها :

زبانها مانند افكار ، فطري و دروني نیستند ،ترتيب كلمات این مطلب را اثبات ميکند.

تکامل زبانهایی که تعداد آنها به حدود 6000 زبان میرسد ، چگونه رخ داده است ؟

چگونه این ثروت عظیم از لغات تکامل یافت؟

مجموعه ای از محققان و متخصصین زبان و روانشناسی از دانشکده ماکس پلانک دریافتند که ترتیب کلمات در خانواده های گوناگون زبان ، به شکل های مختلفی تکامل می یابد

و این اطلاعات با مفاهیم شایعی که بیان میکند ترتیب کلمات ، مطابق با برخی قوانين جهانی عام انجام ميشود که قابل انطباق بر همه زبانها است ، متضاد است .

و محققان نتیجه گرفتند که زبانها در درجه اول ، از قواعد ابتدایی برای درک زبان، در مغز تبعیت نمیکند

و به جای آن، سبک تاریخی تکامل برای زبان ، آن چیزی است که ترکیب جمله را مشخص میکند .

زبان شناسان به دنبال آن بوده اند تا بفهمند زبانها چگونه متنوع شده اند و چه چیزی است که تکامل لغت را محدود میسازد و درباره اسلوبهاي مختلف ساختار زبان بررسی کرده اند.

به رغم فراواني بسیار صداها و روشهای ترکیب جمله ، بررسیها و جستجوهای علم زبان شناسی در حدود معینی باقی مانده است

مثلا در برخی زبانها فعل در ابتداي جمله می آید و در زبانهای دیگر در انتهای جمله یا پس از آن می آید و این یعنی اینکه ترتیب کلمات در زبان خاصی، از قواعد معینی تبعیت میکند .

میکل دان و استیفن ليونسون از دانشکده زبان و روانشناسی ماکس پلانک، 301 زبان از خانواده چهار زبان اصلی را تحلیل کردند.

چهار زبان اصلی ، استرونزيان (austronesian)و هندو اروپایی (indo-europiean)و بانتو (bantu)و زبان يوتوازتکان (uto-aztecan)بود

و محققان در مورد ترتیب اجزاي جملات مختلف مانند مفعول به و فعل و یا حرف جر و اسم و نامهای اضافه و نامهای موضوعی بحث کرده اند

و نیز درباره اینکه جای قرار گرفتن این اسامی در جمله چگونه بر اقسام جملات دیگر موثر است، جستجو کرده اند

این محققین میخواستند بفهمند آیا جای فعل ، نتایج نحوی دیگری را سبب میشود یا نه .

مثلا درحالتي که فعل پیش از مفعول می آید (the player kicks the ball )، آیا هميشه این حالت با قرار گرفتن حرف جر، مانند (into the goal) پیش از اسم ، همراه است ؟

و این سبک فعل و حرف جر در بسیاری از زبانها مشاهده میشود و آیا این سبک قرار گیری اجزا ، در چگونگی تکامل زبان ،حتمی است ؟

مایکل میگوید : مطالعه ما نشان داد که فرایندهای گوناگونی در خانواده زبانهای مختلف رخ میدهد و تکامل زبان از مجموعه ای از قوانین جهانی تبعیت نمیکند مثلا سبک قرار گیری فعل و مفعول در زبانهای اوسترونيزي و هندو و اروپايي بر محل قرار گیری حرف جر و اسم تاثیر دارد ، ولی محققان همان سبک قرار گیری را در ترتیب کلمات ، در همه خانواده های زبان نیافتند .

در دهه پنجم قرن گذشته ،دانشمندی زبان شناس در آمریکا به نام نعام چمسکی از این نظر دفاع میکرده است که وجوه تشابه بین همه لغات وجود دارد و او این شباهتها را به فطری و دروني بودن زبان و مبدا واحد زبان ، در هر شخص نسبت میداد .

از سوی دیگر جوزف گرينبرگ ، وجود قوانینی مشخص و جهانی و وارثتي را بر تکامل زبان ترجیح نمیدهد بلکه او درباره ترتیب جهاني کلمات ، سخن ميگوید و این مطلب، ابزار عام شکل دهی و ایجاد زبان را در مغز بر اساس ترتیب کلمات و ترکیب جمله ، مشخص میکند .

استیفن لوينسون میگوید : مطالعه ما نشان میدهد که تکامل تمدنی بیشتر از عوامل جهانی زبان بر تکامل زبان تاثیر داشته است

گام آینده علما ، بررسی فرایندهای تکاملی مسلط بر ترکیب زبان در خانواده های دیگر لغات است و به این ترتیب مطالعه تنوع مشخصات زبانهاي دیگر از نظر تکاملی است.

بحث بالا در توضیح ادعاهاي بیهوده و بدون دلیل مکتبی جدید در بیست و پنج سال گذشته كه به نام مکتب قصدي معروف است میباشد.

مکتب قصدی ، فکری است که ادعاهای بیهوده ای را در مورد زبانها مطرح میکند .

شخصی عراقی به نام سبيط نیلی از این منش تبعیت ميکرد .

او بدون دلیل مشخصي ادعا میکند احتمال دارد ترتیب حرفها و کلمات و افعال ، در زبانهای مختلف مشابه باشد و هر حرفی در افعال یا جمله ها در هر زبان ، قصد مشخصي دارد یعنی قرار دادن هر چیزی به خاطر خودش انجام شده است (يعني به سبب ذات خودش و به این ترتیب ، خود ان، موضوع است )

و عینا همان چیزی است که قصد شده است و نيلي ، قصد را اینگونه تعریف ميکند :

(حکم بر موضوع از طریق عناصر داخلی و مخصوص آن ، بدون دخالت حاکم در مخفی کردن آن عناصر یا برخی از آن عناصر یا بدون مداخله عناصر ناشناس خارج از موضوع در آن )

نیلی در کتابهایش بحث میکند که این قصدی بودن در همه زبانها وجود دارد و قرار دادن حروف داخل کلمات مانند افعال ، بي علت و دلبخواهی نیست

مانند هر علم بیهوده ای ، در پس افکار قصديه ، این هدف هست که به متنهای دینی ، معانی ای م

جزا و مشخص بدهد تا بسیاری از رموز زبانی و رموز زیبایی زبان را در برابر ملتهایی قرار دهد که با آن زبان صحبت نمي کننند و قصديون می کوشند تا این اندیشه را جا بيندازند که هر مجموعه از حرفها ،در همه زبانها معانی ای نسبی دارند و می کوشند با روشهایی غیر علمی استدلال کنند و آن را با اصطلاحات علمی همراه ، آرایش دهند و این ، همان علم پوچ است .

ولی با اطلاع از علوم جدید و این مقاله ، ميفهميم که فقط خود معاني کلمات و قواعد با هم اختلاف ندارند بلکه اختلاف بین خانواده های لغات ، در عمق اصول زبانها و تکامل آنها قرار دارد. .

https://www.sciencedaily.com/releases/2011/04/110414065107.htm

بر اساس مقاله بالا ، كه مقاله ای علمی و تحلیلی است به نظر میرسد جستجو در معانی خاص در زبانها و یافتن قواعد دستور زبانی خاص , و مقدس کردن این قوانین و معانی ، جایگاه شایسته ای ندارد . زبان در سیر تکامل است و این تکامل بیش از آنکه تابع چارچوبهای خاص مغزی و درکي ما باشد ، تابع شرایط خارجی و محیطی و فرهنگي است👆👆


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزارهای دفاعی و بقای موداروی ضد تشنج با قابليت تلرزش ناشی از اسیب به عصبنقش غذاها و موجودات دريااستفاده از هوش مصنوعی در ریشه های مشترک حیاتمداخله ی زیانبار انسانهمیشه داناتر از ما وجود دبرخی نرمش ها برای زانوستم با شعار قانون بدترین واکسن سرطانتوهم جسمپیوند سر آیا ممکن استتسلیم شدن از نورون شروع ماندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت پنجاه و داحساس گذر سریعتر زماندر کمتر از چند ماه سوش جدمنابع انرژی از نفت و گاز چه زیاد است بر من که در ایاصول سلامت کمرراست دستی و چپ دستیمرز جدید جستجو و اکتشاف، هوش مصنوعی می تواند بر احبررسی و اپروچ جدید بر بیمسردرد سکه اییک پیام منفرد نورون مغزی تکینگیپروتز عصبی برای تکلمتعذیه ی ذهنانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت شصت و دوادغام میان گونه های مختلدرمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست قسمت نوروپلاستیسیتی چیستبه مغز خزندگان خودت اجاززمان واقعیت است یا توهمشکل های متفاوت پروتئین همطالبی در مورد تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهتکامل ساختار رگهای مغزی آنزیم تولید انرژی در سلوجهان قابل مشاهده بخش کوچایمپلانت مغزی کمک میکند خواب سالم عامل سلامتی و یارتباط شگفت انگیز مغز اندرک کنیم ما همه یکی هستیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه واکسن کرونا را توزبی ذهن و بی روحزیرفون داروی ضد ام اسشبکیه های مصنوعیمغز چگونه صداها را فیلتر هوش مصنوعی به شناسایی کاکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا هشیاری کوانتومی وجودجهان پیوستهایجاد احساساتخسته نباشی بابااز نظر علم اعصاب اراده آزدرس گرفتن از شکست هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری دویکزبان جانسوزهوشیاری و وجودتفاوت های تکاملی در مغز وطلای سیاهکیست هیداتید مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار هوش در حال ارتقا ازدو بار در هفته ماهی مصرف فاصله ی همیشگی تصویر سازمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلموسیقی نوچت جی پی تیبا تعمق در اسرار ابدیت و سقوط درون جاذبه ای خاص، چهدف از خلقت رسیدن به ابزاتلاشی جدید در درمان ام اسعلم بدون توقفکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندانش قدرت استقلب و عقلنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی ما از اینجا نخواهیم رفتچرا ارتعاش بسیار مهم استبحثی در مورد نقش ویتامين سندرم سردرد به دلیل افت فویتنام نوعی کرونا ویروس تو یک معجزه ایعادت کردن به نعمتگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس وقدرت کنترل خودنقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز روش های صرفه جویی در ایجامبانی ذهنی سیاه و سفیدنظام مثبت زندگیبخشیدن دیگران یعنی آرامشسیر آفرینش از روح تا مغز واقعیت و مجازتولید یا دریافت علمسوالات پزشکیگربه شرودینگر و تاثیر مشتبدیل پلاستیک به کربن و سامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملیداروی ضد تشنج توپیراماتلرزش عضله یا فاسیکولاسیونقش غذاها و موجودات دريااستفاده از انرژی خلارژیم های غذایی و نقش مهم مدارک ژنتیکی چگونه انسانهمیشه راهی هستبرخی نرمش های گردنستم، بی پاسخ نیستواکسن سرطانتوهمات و شناخت حقیقتپیوند سر، یکی از راه حلهاتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت پنجاه و ساحساسات کاذبدر آرزوهایت مداومت داشتهمنابع انرژی از نفت و گاز نه عدم مطلق بلکه عدم با قاضطراب و ترسرجزخوانی هایی که امروز بمزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی و کشف زبان هایبررسی ژنها در تشخیص بیماسردرد عروقی میگرنیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل فردی یا اجتماعیپرورش مغز مینیاتوری انساتغییر الگوی رشد مغزی با زانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت شصت و ششادغام دو حیطه علوم مغز و درمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوروز یا روز پایانیبه نقاش بنگرزمان پلانکشکل پنجم مادهمطالعه ای بیان میکند اهدهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وتکامل شناخت انسان با کشفآینه در اینهجهان موازی و حجاب هاایمپلانت نخاعی میتواند دخواب عامل دسته بندی و حفطارتباط شگفت انگیز مغز اندرک احساسات و تفکرات دیگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه آن شکری که می خوریمبی شرمیزیرک ترین مردمشباهت مغز و کیهانمغز ناتوان از توجیه پیداهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل جاذبهتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا واکنش های یاد گرفته وجهان پیوستهایرادهای موجود در خلقت بخطا در محاسبات چیزی کاملاز نظر علم اعصاب اراده آزدست آسمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری دیستروفی میوتونیزبان ریشه هایی شناختی اسهوشیاری کوانتومیتفاوت های زبانی سرمنشا تطوفان فقر و گرسنگی و بی سکیست کلوئید بطن سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میفتون های زیستیمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصموسیقی هنر مایع استچت جی پی تیبالاترین هدف از دولتسلول های بنیادیهر چیز با هر چیز دیگر در تتمایل زیاد به خوردن بستنعلم در حال توسعهکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر درجه حرارت بر عملکآرامش و دانشحق انتخابابزار بقا از نخستین هماندانش محدود به ابعاد چهارقلب دروازه ی ارتباطنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتما اشیا را آنطور که هستندچرا بیماری های تخریبی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و سوپاپ ها یا ترانزیستورهاویتامین E برای فعالیت صحتو یک جهان در مغز خودت هسعادت دادن مغز بر تفکرگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از داروی فامپیریدین یا نورلقدرت انسان در نگاه به ابعنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز روش هایی برای جلوگیری از مباحث مهم حس و ادراکنظریه ی تکامل در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیستم تعادلی بدنواقعیت و انعکاستولید پاک و فراوان انرژیپیامهای کاربرانگزیده ای از وبینار یا کنفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی امید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت چهلابعاد اضافه ی کیهاندارویی خلط آورلزوم سازگاری قانون مجازانقش غذاها در کاهش دردهای استفاده از سلول های بنیارژیم های غذایی و نقش مهم مروری بر تشنج و درمان هایهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی یونها و مولکول های مستون فقرات انسان دو پا جلواکسن ضد اعتیادتوپیراماتپیوندی که فراتر از امکانتشنج چیستاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت پنجاه و شاخلاق و علوم اعصابدر آسمان هدیه های نادیدنمنابع انرژی از نفت و گاز نهایت معرفت و شناخت درک عاطلاع رسانی اینترنتیرحم مصنوعیمسمومیت دانش آموزان، قماهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی بیماری التهابی رودسرعت فکر کردن چگونه استیک آلل ژنتیکی که از نئاندتکامل مادی تا ابزار هوشمپرتوهای صادر شده از سیاهتغییر زودتر اتصالات مغزیاهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک سی و هفتمارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوشیدن چای برای مغز مفید به نقاش بنگرزمان به چه دلیل ایجاد میششکست حتمیمعماری، هندسه ی قابل مشاهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیندهجهان ما میتواند به اندازایمان به رویاخودآگاهی و هوشیاريارتباط غیرکلامی بین انسادرک تصویر و زبان های مخلتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه انتظارات بر ادراک بی عدالتی در توزیع واکسن زیست شناسی کل در جزء فراکشباهت مغز با کیهان مادیمغز و اخلاقهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا یک، وجود داردجهان پر از چیزهای اسرار آاکسی توسین و تکامل پیش اخطا در محاسبات چیزی کاملاز واقعیت امروز تا حقیقتدستورالعمل مرکز کنترل بیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاهت را بلند کنبیماری ضعف عضلات نزدیک بزبان شناسی مدرن در سطح سلهوش، ژنتیکی است یا محیطیتفاوت ایستایی و تکاپوطوفان زیباییکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا خداباوری محصول تکاملجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میفروتنی و غرورمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر ممیهمانهای ناخوانده عامل نتایج نادانی و جهلباهوش ترین و با کیفیت تریسلول های بنیادی منابع و اهر جا که جات میشه، جات نیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعلم راهی برای اندیشیدن اکریستال هاتاثیر درجه حرارت بر عملکآرامش و سکونحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماندانش بی نهایتقلب روباتیکنقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خداما به جهان های متفاوت خودچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی در مورد حقیقت فضا و سوپاپ ها یا ترانزیستورهاویتامین E در چه مواد غذایتو کز محنت دیگران بی غمیعارضه جدید ویروس کرونا سگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر رو ح و روان بر جسمافراد آغاز حرکت خودشان رحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از داروی لیراگلوتیدقدرت ذهننقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکامل تا مغز از مغز تا روش هایی ساده برای کاهش امجموعه های پر سلولی بدن منظریه ی تکامل در درمان بیبدون پیر فلکسیستم دفاعی بدن علیه مغز واقعیت خلا و وجود و درک متولید سلولهای جنسی از سلسایتهای دیگرگزارش یک مورد جالب لخته وتبدیل سلولهای محافط به سامید نجاتحس و ادراک قسمت چهل و هفتابعاد بالاترداستانها و مفاهیمی اشتبالزوم سازگاری قانون مجازانقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از سلول های بنیارژیم ضد التهابیمرکز هوشیاری، روح یا بدن همجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی اثرات مضر ویتامین دسخن و سکوتواکسن علیه سرطانتوانایی مغز و دیگر اجزای پیوستگی همه ی اجزای جهانتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت بیست و چهاخلاق پایه تکامل و فرهنگدر آستانه ی موج پنجم کوویمنابع انرژی از نفت و گاز نهایت در بی نهایتاطلاعات حسی ما از جهان، چرحم مصنوعیمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی سیستم تعادلی بدن اسعی کن به حدی محدود نشوییک جهش ممکن است ذهن انسانتکامل مداومآلودگی هوا چالش قرن جدیدتغییر عمودی سر انسان از پاولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتوکين تراپی روشی جديد درمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست قسمت نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به نادیدنی ایمان بیاورزمان شگفت انگیزشگفت نیست من عاشق تو باشممعنی روزههوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستأثیر نگاه انسان بر رفتاآینده ی انسان در فراتر ازجهان مادی، تجلی فضا در ذهاین پیوند نه با مغز بلکه خودآگاهی و هوشیاريارتروز یا خوردگی و التهادرک حقیقت نردبان و مسیری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه به سطح بالایی از هوبیمار 101 ساله، مبتلا به سزیست، مرز افق رویداد هستشباهت کیهان و مغزمغز و اخلاقهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکوچ از محیط نامناسبتاثیر کلام در آیات کلام بآیا کیهان می تواند یک شبیجهان پر از چیزهای جادویی اگر فقط مردم میفهمیدند کخطای ادراک کارمااز کجا آمده ام و به کجا میدغدغه نتیجه ی نادانی استمنبع هوشیاری در کجاست؟ قچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماریهای تحلیل عضلانی ازبان شناسی نوین نیازمند هیچ چیز همیشگی نیستتفاوت ارباب و رهبر حقیقیطولانی ترین شبکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها می تواند از جواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتفرگشت و تکامل تصادفی محض مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرمیوتونیک دیستروفینجات در راستگوییباور و کیهان شناسیسلول های بدن تو پیر نیستنهر حرکت خمیده می شود و هر تمدن پیشرفته ی پیشینیانعلم ساختن برج های چرخانکریستال زمان(قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماندانشمندان موفق به بازگردقلب را نشکننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخوما با کمک مغز خود مختاريمچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی در مورد عملکرد لوب فسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویتامین کاتو پیچیده ترین تکنولوژی عدم توقف تکامل در یک انداگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر روده بر مغزافراد بی دلیل دوستدار تو حافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از داروی تشنجی دربارداریقدرت عشقنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکامل تا مغز، از مغز تروش جدید تولید برقمحل درک احساسات روحانینظریه ی ریسمانبرنامه و ساختار پیچیده مسکوت و نیستیوالزارتان داروی ضد فشار تولترودینگشایش دروازه جدیدی از طرتداوم مهم است نه سرعتامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت چهل و هشتامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت چهل و دوماتفاق و تصادفدخالت در ساختار ژنهالزوم عدم وابستگی به گوگل نقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از سلول های بنیارژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومرکز حافظه کجاستهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی اختلالات عصبی مثانهسخن پاک و ثابتواکسنی با تاثیر دوگانه اتوازن مهمتر از فعالیت زیپیام های ناشناخته بر مغز تشنج عدم توازن بین نورون انرژی تاریکحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال خواب فرد را مستعد در درمان بیماری مولتیپل منابع انرژی از نفت و گاز چهار میلیارد سال تکامل باطلاعاتی عمومی در مورد مرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمسئول صیانت از عقیده کیسهوش مصنوعی الفاگوبررسی علل کمر درد در میانشلیک فراموشییک رژیم غذایی جدید، می توتکامل چشمآلودگی هوا و ویروس کروناتغییرات منطقه بویایی مغزاولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط میکروب روده و پاردرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست قسمت نیکولا تسلابه هلال بنگرزندگی هوشمند در خارج از زشگفت انگیز بودن کیهانمعادله ها فقط بخش خسته کنهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتئوری تکامل امروز در درمآینده ی علم و فیزیک در60 ثجهان مرئی و نامرئیاین اندوه چیستخودروهای هیدروژنیارزش حقیقی زبان قسمت اولدرک دیگرانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری های مغز و اعصاب و زاوسکا درمان گوشرشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز و سیر تکامل ان دلیلی هوش مصنوعی درمانگر کامپیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا گذشته، امروز وآینده جهان دارای برنامهاگر میدانی مصیبت بزرگتر خطای حساز آغاز خلقت تا نگاه انساذهن ما از در هم شکستن منبمنبع هوشیاری در کجاست؟(قچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری، رساله ای برای سلزبان، نشان دهنده ی سخنگو هیچ وقت خودت را محدود به تفاوتهای جنسیتی راهی براطی یکصد هزار سال اخیر هرچکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها میتوانند باجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکفراموش کارها باهوش تر هسمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کمیگرن و پروتئین مرتبط با نخاع ما تا پایین ستون فقرباد غرور و سر پر از نخوت وسلول عصبی شاهکار انطباق هرچیز با یک تاب تبدیل به تمدن بشری و مغز اخلاقیعلایم کمبود ویتامین E را کریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون تجربی، راهی برای رحقیقت افرادابزار بقا از نخستین هماندانشمندان نورون مصنوعی سقیچی ژنتیکینقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درما بخشی از این جهان مرتبطچرا خشونت و تعصببحثی درباره هوش و تفاوتهسوخت هیدروژنی پاکویتامین کا و استخوانتو آرامش و صلحیعدم درکگیلگمش باستانی کیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر افزایش قدرت ادراکات و حسحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ALSقطار پیشرفتنقش داروهاي مختلف معروف از تکامل تا مغز، از مغز تروش صحبت کردن در حال تکاممحل درک احساسات روحانی دنظریه تکامل در درمان بیمبرنامه ی مسلط ژنها در اختسکته مغزیواکنش های ناخودآگاه و تقتومورها و التهاب مغزی عاپمبرولیزوماب در بیماری چتداخل مرزها و صفات با بینامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت چهل و سوماتوبان اطلاعات و پلِ بیندر مانهای کمر دردمقاومت به عوارض فشار خون نقص در تشخیص هیجانات عاماستیفن هاوکینگ در مورد هرژیم غذایی ضد التهابیمرکز حافظه کجاستهندسه ی پایه ایبرخی اصول سلامت کمرسختی ها رفتنی استواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپیشینیان انسان از هفت میتشویق خواندن به کودکانانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت بیست و دواختلال در شناسایی حروف و در سال حدود 7 میلیون نفر منابع انرژی از نفت و گاز چهار ساعت پس از کشتار خوکاطلاعاتی عمومی در مورد مرساناها و ابر رساناها و عمسئولیت جدیدهوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ فکر کنشلیک فراموشییکی از علل محدودیت مغز امتکامل و ارتقای نگاه تا عمآلودگی هوا و پارکینسونتغییرات آب و هوایی که به اولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط ماده و انرژیدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نیاز به آموزش مجازی دیجیبه کدامین گناه کشته شدندزندگی بی دودشگفت زده و حیران باشمعجزه های هر روزههوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتئوری تکامل در پیشگیری و آیا ممکن است موش کور بی مجهان مشارکتیاین ایده که ذرات سیاهچالخورشید مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرک درست از خود و هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماری وسواسزبان مشترک ژنتیکی موجوداشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز کوانتومیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا پیدایش مغز از روی تصاجهان در حال نوسان و چرخشاگر نیروی مغناطیس نباشد خطر آلودگی هوافلج نخاعی با الکترودهای از انفجار بزرگ تا انفجار ذهن چند جانبه نیازمند نگمنبع خواب و رویاچالش هوشیاری و اینکه چرا بیندیشزبان، وسیله شناسایی محیطهیچ کاری نکردن به معنی چیتقلید مرحله ای نسبتا پیشطبیعت موجی جهانکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قاجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و فراموشی همیشه هم بد نیستمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طمیگرن سردردی ژنتیکی که بنخستین تمدن بشریبار بزرگ ایستادن بر دو پاسلولهای ایمنی القا کنندههز ذره، یک دنیاستتمدنی قدیمی در شمال خلیج علایم کمبود ویتامین E را کریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه ی شرودینحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان یک فرضیه رادیکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافما تحت کنترل ژنها هستیم یچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی درباره هوش و تفاوتهسودمندی موجودات ابزی بر ویتامین کا در سبزیجاتتو افق رویداد جهان هستیعسل طبیعی موثر در کنترل بگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر رژیم گیاه خواری بر افزایش مرگ و میر سندرم کوحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از داروی جدید s3 در درمان ام لمس کوانتومینقش درختان در تکاملاز تکامل تا مغز، از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بمحدودیت چقدر موثر استنظریه تکامل در درمان بیمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سال سیزده ماههواکنش به حس جدیدتومورهای نخاعیپنج اکتشاف شگفت آور در موتروس جریان انرژیپول و شادیتری فلوپرازینامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت نهماتوسوکسیمایددر محل کار ارزش خودت را بمقابله ی منطقی با اعتراضنقطه بی بازگشتاستیفن هاوکینگ در تفسیر رژیم غذایی ضد دردمرکز خنده در کجای مغز استهندسه ی رایج کیهانبرخی بیماری ها که در آن بسرنوشتوبینار اساتید نورولوژی دتوسعه برخی شغل ها با هوش پیشرفت های جدید علوم اعصتشخیص ژنتیکی آتروفی های انرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت بیست و سواختلال در شناسایی حروف و درمان های اسرار آمیز در آمنابع انرژی از نفت و گاز نوآوری ای شگفت انگیز داناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرشته نوروایمونولوژی و نقمسئولیت در برابر محیط زیهوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ شدن مغز محدود به دورشنا در ابهای گرم جنوب نیایافته های نوین علوم پرده تکامل و ریشه ی مشترک خلقتآلزایمرتغییرات تکاملی سر انسان اولین تصویر در تاریخ از سحساسیت روانی متفاوتارتباط متقابل با همه ی حیدرمان سرطان با امواج صوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت چیز جدید را بپذیربه امید روزهای بهترزندگی در جمع مواردی را برشگفتی های زنبور عسلمعجزه ی علمهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتئوری جدید، ویران کردن گآیا ما کالا هستیمجهان هوشمنداینکه به خاطرخودت زندگی خوش قلبی و مهربانیارزش حقیقی زبان قسمت سومدرک عمیق در حیواناتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری کروتز فیلد جاکوبزبان چهار حرفی حیات زمینشجاعت و ترسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان در حال ایجاد و ارتقااگر نعمت فراموشی نبود بسخطرات هوش مصنوعیفلج بل، فلجی ترسناک که آنمغز آیندگان چگونه است ؟از بحث های کنونی در ویروسذهن هوشیار در پس ماده ی ممنتظر نمان چیزی نور را بهچالش هوشیاری و اینکه چرا بیهوش کردن در جراحی و بیمسفر فقط مادی نیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتقلید از روی طبیعتطبیعت بر اساس هماهنگیکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا رژیم غذایی گیاهی سلاجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهفرایند پیچیده ی خونرسانیمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیمیگرن شدید قابل درمان اسنخستین تصویر از سیاهچالهبار سنین ابزار هوشمندی اسلولهای بنیادی مصنوعی درهزینه ای که برای اندیشیدتمرکز و مدیتیشنعلت خواب آلودگی بعد از خوکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه شرودینگرحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان ژنی از مغز انسقانون مندی نقشه ژنتیکی منقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تروان سالممانند آب باشچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی درباره هوش و تفاوتهسیلی محکم محیط زیست بر انویتامین بی 12 در درمان دردتو انسانی و انسان، شایستعشق درونی به یگانگی خلقتگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر رژیم گیاه خواری بر افزایش سرعت پیشرفت علوم حافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروی جدید میاستنی گراویلوب فرونتال یا پیشانی مغنقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز، از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنوامحدودیت های حافظه و حافظنظریه تکامل در درمان بیمبرین نت به جای اینترنتسانسور از روی قصد بسیاری واکسن های شرکت فایزر آمرتومورهای ستون فقراتپوست ساعتی مستقل از مغز دتری فلوپرازینامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت چهارماثر مضر مصرف طولانی مدت ردر چه مرحله ای از خواب ، رمقابله با کرونا با علم اسنمیتوان با بیرون انداختناستخوان های کشف شده، ممکراه فراری نیستمرگ چیستهندسه بنیادینبرخی بیماری های خاص که بدسریع دویدن مهم نیستوجود قبل از ناظر هوشمندتوصیه های سازمان بهداشت پیشرفت در عقل است یا ظواهتشخیص آلزایمر سالها قبل انسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت بیستماختلالات مخچهدرمان های بیماری آلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز نوار مغز مشاهده ی غیر مستاعتماد به خودرشد مغز فرایندی پیچیده امستند جهان متصلهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی شناخت و معرفت، و نقش آن دیاد گرفتن مداومتکامل ابزار هوش ، راه پر آملودیپین داروی ضد فشار ثبت و دستکار ی حافظهاولین دارو برای آتاکسی فخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست قسمت چیزی منتظر شناخته شدنبه بالا بر ستارگان نگاه کزندگی در سیاهچالهشانس یا تلاشمعجزه ی علم در کنترل کرونهوش مصنوعی از عروسک بازی کلام و زبان، گنجینه ای بستا 20 سال آینده مغز شما به آیا ما تنها موجودات زنده جهان هوشیاراینکه خانواده ات سالم باخوشبختی دور از رنج های مارزش خود را چگونه میشناسدرگیری قلب در بیماری ویرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری گیلن باره و بیمارزبان نیاز تکاملی استبعد از کروناشرکت نورالینک ویدیویی ازکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا امکان بازسازی اندامهجهان ریز و درشتاگر نعمت فراموشی نبود بسدفاع در برابر تغییر ساختفلج خوابمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکذهن تو همیشه به چیزی اعتقمنحنی که ارتباط بین معرفچالش دیدگاه های سنتی در ببیهوشی در بیماران دچار اسفر نامه سفر به بم و جنوب هیچ کس حقیقت را درون مغز تقلید از طبیعتطعمه ی شبکه های ارتباط اجکایروپاکتیک چیستتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا رژیم غذایی گیاهی سلاجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب فرایند تکامل و دشواری هامغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانمیدان مغناطيسي زمین بشر نخستین روبات های زنده ی جبارداری بدون رحمسلام تا روشناییهزینه سنگین انسان در ازاتمرکز بر هدفعماد الدین نسیمی قربانی کشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر درجه حرارت بر عملکآزادی عقیده، آرمانی که تحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان پاسخ کوانتومی قانون گذاری و تکاملنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیماه رجبچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهسینوریپا داروی ترکیبی ضدویتامین بی هفدهتو با همه چیز در پیوندیعصب حقوق نورولووگیرنده باید سازگار با پیتاثیر رژیم گیاهخواری بر افسردگی و اضطراب در بیماحباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای میاستنی لوتیراستامنقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفمخچه فراتر از حفظ تعادلهفت چیز که عملکرد مغز تو برای یک زندگی معمولیسانسور بر بسیاری از حقایواکسن کووید 19 چیزهایی که توهم فضای خالیپوشاندن خود از نورترک امروزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات فشار روحی شدیددر ناامیدی بسی امید استملاحظه های اخلاقی دربارهنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستروژن مانند سپر زنان دراه های جدید برای قضاوت رمرگ و میر پنهانهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی توجهات در ببمار پارسریعترین کامپیوتر موجودوراپامیل در بارداریتوصیه های غیر دارویی در سپیشرفت ذهن در خلاقیت استتصویر زیبا از سلولانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت دهماختلالات حرکتی در انساندرمان های جدید میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز نوار مغز در فراموشی هااعتماد به خودرشد مغز علت تمایل انسان بمشکل از کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مشناخت درون، شناخت بیرون؛یاد بگیر فراموش کنیتکامل جریان همیشگی خلقتآموزش نوین زبانثبت امواج الکتریکی در عصاولین دروغخلا، حقیقی نیستارتباط هوش ساختار مغز و ژدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست قسمت چیزی خارج از مغزهای ما نیبه بالاتر از ماده بیندیشزندگی زمینی امروز بیش از شاهکار قرنمعجزه در هر لحظه زندگیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتا بحر یفعل ما یشاآیا مغز تا بزرگسالی توسعاینترنت بدون فیلتر ماهواخانه ی تاریکاز فرد ایستا و متعصب بگذردرگیری مغز در بیماری کویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری آلزایمر، استیل کوزبان و کلمه حتی برای کسانبعد از کرونا دلخوشی بیهوشربت ضد خلطکودک ایرانی که هوش او از تاثیر کتامین در درمان پاآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان شگفت انگیزاگر با مطالعه فیزیک کواندقیق ترین تصاویر از مغز افلج خواب چیستمغز انسان برای ایجاد تمداز تلسکوپ گالیله تا تلسکذهن خود را مشغول هماهنگیمنشأ اطلاعات و آموخته ها چاالش ها در تعیین منبع هوبیوگرافیسفر به مریخ در 39 روزهیچ اندر هیچتقویت استخوان در گرو تغذظهور امواج مغزی در مغز مصکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا راهی برای رفع کم آبی جاذبهابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(فرایند حذف برخی اجزای مغمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالمیدان های مغناطیسی قابل نرمش های مفید برای درد زابازگشت از آثار به سوی خداسلسله مباحث هوش مصنوعیهزاران سال چشم های بینا وتمساح حد واسط میان مغز کوعوامل موثر در پیدایش زباکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر درجه حرارت بر عملکآسيب میکروواسکولاریا آسحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان اولین سلول مصنقانون جنگلنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیانماپروتیلینچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهسیگار عامل افزایش مرگ ومویتامین دی گنجینه ای بزرتو با باورهایت کنترل میشعضلانی که طی سخن گفتن چقدگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاقلیت خلاقحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای ای ال اسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهفت سین یادگاری از میراث برای پیش بینی آینده مغز دساهچاله ها تبخیر نمیشودواکسن کرونا و گشودن پنجرتوهم فضای خالی یا توهم فضپیموزایدترکیب آمار و ژنتیکانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت هفتماثرات مفید قهوهدر هم تنیدگی مرزها و بی مملاحظات بیهوشی قبل از جرچند نرمش مفید برای کمردراسرار آفرینش در موجراه های جدید برای قضاوت رمرگ و میر بسیار بالای ناشهندسه زبانِ زمان استبرخی توصیه ها برای واکسیسرگیجه از شایعترین اختلاورزش هوازی مرتب خیلی به قتوصیه هایی در مصرف ماهیپیشرفتی مستقل از ابزار هتصویر زیبای اصفهانانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت دوازدهماختلالات صحبت کردن در اندرمان های جدید در بیماری منابع انرژی از نفت و گاز نوار مغز در تشخیص بیماری اعداد بینهایت در دنیای مرشد در سختی استمشکلات نخاعیهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین درد از درون است شناسایی تاریخچه ی تکاملییادگیری مهارت های جدید دتکامل داروینی هنوز در حاآمارهای ارائه شده در سطح جلوتر را دیدناولین سلول مصنوعیخلا، خالی نیستارتباط پیوسته ی جهاندروغ نگو به خصوص به خودتمنبع هوشیاری کجاست قسمت چیزی شبیه نور تو نیستبه خودت مغرور نشوزندگی زودگذرشاهکار شش گوشمعرفت و شناختهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتابوهای ذهنیآیا همه جنایت ها نتیجه بیایندرالخانواده پایداراز مخالفت بشنودرگیری مغز در بیماران مبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری الزایمرزبان و بیان نتیجه ساختماهوش احساسیبعد از کرونا دلخوشی بیهوشش مرحله تکامل چشمکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آجهانی که نه با یک رخداد و اگر تلاش انسان امروز برادل به دریا بزنفلج دوطرفه عصب 6 چشممغز انسان برای شادمانی طاز تکنیکی تا مغز از مغز تذهن سالممنشاء کوانتومی هوشیاری اناتوانی از درمان برخی ویبیوگرافیسفر تجهیزات ناسا به مریخ هیچگاه از فشار و شکست نترتقویت حافظه یا هوش مصنوععقل مجادله گرکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر ترکیبات استاتین (سآیاما مقهور قوانین فیزیکجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندین، اجباری نیستفراتر از دیوارهای باورمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستمیدان بنیادین اطلاعاتنرمش های مفید در سرگیجهبازگشت به ریشه های تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهستي مادي ای که ما کوچکترتنفس هوازی و میتوکندریعوامل ایجاد لغت انسانی و کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر درجه حرارت بر عملکآسیب ها ناشی از آلودگی هوحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین هماندانشمندان تغییر میدان مغقانون جنگلنقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استماجرای جهل مقدسنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره احساسات متفاسیاهچاله های فضایی منابعویروس مصنوعیتو باید نیکان را به دست بغم بی پایانگام کوچک ولی تاثیرگذارتاریک ترین بخش شبالکترومغناطیس شنوایی و هحریص نباشابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای دیابتلیروپریم داروی ترکیبی ضدنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز روده تا مغزروشی جدید در درمان نابینمخچه ابزاري که وظیفه آن فهم نوع خواری در میان پیشیبرای اولین بار دانشمندانسایه را اصالت دادن، جز فرواکسن کرونا از حقیقت تاتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)واکسن کرونا ساخته شده توتوهم چیستپیموزایدترکیب حیوان و انسانانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت هفدهماثرات مفید روزه داریدر هم تنیدگی کوانتومیممانتین یا آلزیکسا یا ابچند جهانیاسرار بازسازی اندام هاراه پیروزی در زندگی چیستمرگ انتقال است یا نابود شهنر حفظ گرهبرخی درمان های Spinal Muscular Atسرگردانیورزش هوازی ، بهترین تمریتوضیحی ساده در مورد هوش مپاسخ گیاهان در زمان خوردتصویربرداری فضاپیمای آمانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت سوماختلالات عضلانی ژنتیکدرمان های رایج ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز نوار مغزی روشی مهم در تشخبقای حقیقی در دور ماندن از گهواره تا گورمشکلات بین دو همسر و برخیهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیشناسایی سلول های ایمنی ایادآوری خواب و رویاتکامل داروینی هنوز در حاآن چیزی که ما جریان زمان جمجمه انسان های اولیهاوکرلیزوماب داروی جدید شخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط انسانی، محدود به دریای خدامنبع هوشیاری کجاست قسمت نکاتی در مورد تشنجبه دنبال رستگاری باشزندگی، مدیریت انرژیشاید گوشی و چشمی، آماده شمغز فکر میکند مرگ برای دیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرایا کوچک شدن مغزانسان الخار و گلاز نخستین همانند سازها تدرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاه انسان محدود به ادرابیماری ای شبیه آلزایمر و زبان و بیان، در سایه پیشرهوش احساسیتفکر قبل از کارششمین کنگره بین المللی سکودکان خود را مشابه خود تتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آجهانی که از یک منبع، تغذیاگر خواهان پیروزی هستیدلایلی که نشان میدهد ما بفناوری هوش مصنوعی نحوه خمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز و از مغز ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمهندسی ژنتیک در حال تلاش ناتوانی در شناسایی چهره بیان ژن های اسکیزوفرنی دسفر دشوار اکتشافهیپرپاراتیروئیدیسمتقویت سیستم ایمنیعقلانیت بدون تغییرکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر حرکات چشم بر امواج آب زندگی است قسمت چهارمجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندید تو همیشه محدود به مقدفرد حساس از نظر عاطفی و بمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانمیدازولام در درمان تشنج نرمشهای مهم برای تقویت عبازخورد یا فیدبکسم زنبور ، کلیدی برای وارهستی ما پس از شروعی چگال تنفس هوازی و میتوکندریعواملی که برای ظهور لغت اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر درجه حرارت بر عملکآشنا پنداریحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روش هاي جدیدی قانونمندی و محدودیت عالمنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز- از مغز روح رهاییماجرای عجیب گالیلهنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره احساساتی غیرسیاهچاله ها، دارای پرتو ویرایش DNA جنین انسان، برتو تغییر و تحولیغم بی پایانگامی در درمان بیماریهای تاریکی من و تو و گرد و غباالکتروتاکسی(گرایش و حرکحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ضد میگرنلیس دگرامفتامین یا ویاسنقش رژیم غذایی در رشد و ااز سایه بگذرروشی جدید در درمان سکته ممدل همه جانبه نگر ژنرالیهمه چیز در زمان مناسببرای تمدن سازی، باید در بساخت شبکه عصبی مصنوعی با برای خودآگاه بودن تو بایساخت شبکه عصبی با الفبای واکسن ایرانی کرونا تولیدتوهم وجودپیچیدگی های مغزمگسترازودونانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت هجدهماثرات مضر ماری جوانادر هم تنیدگی کوانتومی و پمن کسی در ناکسی دریافتم چند جهانیاصل بازخوردراه انسان شدن، راه رفتن ومرگ تصادفیهنر رها شدن از وابستگیبرخی روش های تربیتی کودکسربازان ما محققا غلبه می ورزش و میگرنتیوتیکسن داروی ضد جنونپختگی پس از چهل سالگي به تصور از زمان و مکانانسان باشحس و ادراک قسمت سی و هشتماختراع جدید اینترنت کواندرمان های علامتی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز نوار عصب و عضلهبلندی در ذهن ما درک بلندیزمین در برابر عظمت کیهانمشکلات روانپزشکی پس از سهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیشواهدی از نوع جدیدی از حاژن همه چیز نیستتکامل داروینی هنوز در حاآنچه ناشناخته است باید شجنبه های موجی واقعیتايندگان چگونه خواهند دیدخلاصه ای از درمان های جدیارتباط از بالا به پایین ممنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه مولکول های دی ان ایبه زودی شبکه مغزی به جای زونیسومایدشاید درست نباشدمغز قلبهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرایا این جمله درست است کسیخارق العاده و استثنایی باز نخستین همانند سازها تدرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاه از بیرون مجموعهبیماری ای شبیه ام اس مولتزبان و تکلم برخی بیماریههوش در طبیعتتفکر خلا ق در برابر توهم صبر بسیار بایدکودکان را برای راه آماده تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا برای تولید مثل همیشه جهانی در ذهناپی ژنتیکدنیای شگفت انگیز کوانتومفیلمی بسیار جالب از تغییمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکمهربانی، شرط موفقیتنادیدنی ها واقعی هستندبیان حقیقتسفرنامه سفر به بم و جنوب هاوکينگ پیش از مرگش رسالتلقین اطلاعات و حافظهعقیده ی بی عملکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر دوپامین و سروتونینآب زندگی است قسمت هفتمجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندیدن خدا در همه چیزفردا را نمیدانیممغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیمکانیک کوانتومی بی معنی چرا ماشین باید نتایج را پبازسازي مغز و نخاع چالشی سماگلوتید داروی کاهش دهنو هر کس تقوای خدا پیشه کنتنفس بدون اکسیژنعوارض ازدواج و بچه دار شدکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآشنا پنداریحقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روشی برای تبدیقارچ بی مغز در خدمت موجودنقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز- از مغز روزه داری متناوب، مغز را ماده ی تاریکنزاع بین علم و جهل رو به پبخش فراموش شده ی حافظهسیاهچاله و تکینگی ابتدایواقعیت فیزیکی، تابعی از تو جهانی هستی که خودش را غیرقابل دیدن کردن مادهگامی در درمان بیماریهای تاریکی و نورالکترودهای کاشتنیحس چشایی و بویاییابزارهای پیشرفته ارتباط داروی جدید ضد الزایمرلا اکراه فی الدیننقش زنجبیل در جلوگیری از از علم جز اندکی به شما داريتوکسيمب در درمان ام اسمدل هولوگرافیک ژنرالیزههمه چیز در زمان کنونی استمدل هولوگرافیک تعمیم یافهمه چیز، ثبت می شودبرای زندگی سالم، یافتن تساختن آیندهواکسن اسپایکوژنتوهم وجودپیچیدگی های مغزی در درک زتراشه ی بیولوژِیکانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت هشتماجزای پر سلولی بدن انسان در هم تنیدگی کوانتومی و دمنابع انرژي پاک سرچشمه حچند روش ساده برای موفقیتاصل علت و تاثیرراه بی شکستمرگی وجود نداردهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی سلولهای عصبی در تلاسردرد میگرنورزش بهترین درمان بیش فعتیک و اختلال حرکتیپروژه ی ژنوم انسانیتصادف یا قوانین ناشناختهانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت سی و ششمادامه بحث تکامل چشمدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنابع انرژی از نفت و گاز نوبت کودکانبلوغ چیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی مشکلات روانپزشکی در عقب هوش مصنوعی از عروسک بازی بشکه ای که ته نداره پر نمشواهدی از دنیسوان(شبه نئژن همه چیز نیستتکامل داروینی هنوز در حاآنچه واقعیت تصور میکنیم جنسیت و تفاوت های بیناییايا اراده آزاد توهم است یخم شدن فضا-زمانارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه میتوان با قانون جنبه زیر پای خود نگاه نکن بزونا به وسیله ویروس ابله شب سیاه سحر شودمغز ما کوچکتر از نیم نقطههوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا هوش مصنوعی می تواند نجهان یکپارچهایا ابزار هوشمندی یا مغز خبر مهم تلسکوپ هابلاز نخستین همانند سازها تدرگیری اعصاب به علت میتومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری اسپینال ماسکولار زبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش عاطفی بیشتر در زنانتفاوت مغز انسان و میمون هصرع و درمان های آنکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان، تصادفی نیستابتدا سخت ترین استدنیا، هیچ استفیزیک مولکولها و ذرات در مغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمولتیپل اسکلروز در زنان نادانی در قرن بیست و یکم،بیست تمرین ساده برای جلوسفرنامه سفر به بم و جنوب هاوکينگ پیش از مرگش رسالتلاش ها برای کشف منابع جدعلم و ادراک فقط مشاهده ی کتاب زیست شناسی باورتاثیر دپاکین بر بیماری مآب زندگی است قسمت اولجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندیدگاه نارسای دوگانه ی مفرضیه ای جدید توضیح میدهمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استمکانیزمهای دفاعی در برابچرا مغز انسان سه هزار سالبحتی علمی درباره تمایل بسندرم کووید طولانیوفور و فراوانیتنها مانع در زندگی موارد عید نوروز مبارکگل زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآغاز فصل سرما و دوباره تکحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دائما بخوانقبل از آغازنقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز- از مغزتروزه داری و بیمار ی ام اس ماده ی خالینسبت ها در کیهانبخش های تنظیمی ژنومسیاهچاله ی تولید کنندهواقعیت چند سویهتو دی ان ای خاص ميتوکندريغرور و علمگاهی لازم است برای فهم و تاریکی خواهد ترسیدالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا از نخستین هداروی سل سپتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نقش زبان در سلطه و قدرت اازدواج های بین گونه ای، رریه زغالیمدل های ریز مغز مینی برینهمه ی سردردها بی خطر نیستبرخی ملاحظات در تشنج های ساختار فراکتال وجود و ذهواکسن اسپایکوژن ضد کروناتوهم بی خداییپیوند قلب خوک، به فرد دچاتربیت کودکان وظیفه ای مهانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت پنجماجزایی ناشناخته در شکل گدر هر سوراخی سر نکنمنابع انرژی از نفت و گاز چندین ماده غذایی که مانناصل عدم قطعیت از کوانتوم رابطه تشنج و اوتیسممراحل ارتقای پله پله کیههوموارکتوس ها ممکن است دبرخی سيناپسها طی تکامل و سردرد میگرن در کودکانورزش در کمر دردتیروفیبان موثر در سکته ی پروژه ی ژنوم انسانیتظاهر خوابیده ی مادهانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت سیزدهماداراوون تنها داروی تاییدرمان پوکی استخوانمنابع بی نهایت انرژی در دنور درونبلعیدن ستاره توسط سیاهچازمان چیستمشاهده گر جدای از شیء مشاهوش مصنوعی از عروسک بازی بشریت از یک پدر و مادر نیشیشه ی بازالتی و سیلیکونژن هوش و ساختارهای حیاتی تکامل زبانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جنسیت و تفاوت های بیناییايا اراده آزاد توهم است یخونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای امنبع هوشیاری کجاست قسمت53چگونه مغز پیش انسان یا همبوزون هیگز چیستزیباترین چیز در پیر شدنشبیه سازی میلیون ها جهان مغز مانند تلفن استهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان یکپارچهایا بیماری ام اس (مولتیپخدا موجود استاز نخستین همانند سازها تدرختان اشعار زمینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه از درون مجموعه با نگبیماری اضطراب عمومیزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش عاطفی در زنان بیشتر اتفاوت ها و تمایزها کلید بضرورت زدودن افکارکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهش های ژنتیکی مفید در ساابتدایی که در ذهن دانشمندندان ها را مسواک بزنید تفیزیک و هوشیاریمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمواد کوانتومی جدید، ممکننازوکلسینبیش از نیمی از موارد انتقسفرنامه سفر به بم و جنوب هدف یکسان و مسیرهای مختلتلاش هایی در بیماران قطع علم و روحکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر داروهای ضد التهاب آب زندگی است قسمت دومجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندژا وو یا اشنا پنداریفشار و قدرتمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتما انسانها چه اندازه نزدچرا مغزهای ما ارتقا یافت بحث درباره پیدایش و منشا سندرم گیلن باره به دنبال وقت نهيب هاي غير علمي گذشتنها در برابر جهانعامل کلیدی در کنترل کارآگلوله ی ساچمه ایتاثیر درجه حرارت بر عملکآغاز مبهم آفرینشحل مشکلابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسقبل از انفجار بزرگنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز، از مغز روزه داری سلول های بنیادماده ای ضد التهابینسبت طلایی، نشانه ای به سبخش بزرگی حس و ادراک ما اسیاره ی ابلهانواقعیت چیستتو در میانه ی جهان نیستی مقالاتگاهی مغز بزرگ چالش استتاریخ همه چیز را ثبت کردهالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقا ازنخستین همداروی ضد چاقیلایو دوم دکتر سید سلمان فنقش زبان در سلطه و قدرت ااسکار، لگوی هوشمندریواستیگمینمدیون خود ناموجودهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرخی مرزهای اخلاق و علوم ساختار شبکه های مغزی ثابواکسن دیگر کرونا ساخته شتوهم تنهاییپیوند مغز و سر و چالشهای ترجمه ای ابتدایی از اسراانتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت پنجاهاحیای بینایی نسبی یک بیمدر والنتاین کتاب بدید هممنابع انرژی از نفت و گاز نه به اعداماصول انجام برخی نرمش ها درادیوی مغز و تنظیم فرکانمرز مرگ و زندگی کجاستهورمون شیرساز یا پرولاکتبرداشت مغز ما از گذر زمانسردرد و علتهای آنوزن حقیقی معرفت و شناختتکنولوژی جدید که سلول هاپروانه ی آسمانیتظاهری از ماده است که بیدانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت ششمادب برخورد با دیگراندرمان پوکی استخوانمنابع جدید انرژینورون هاي مصنوعی می توانبنی عباس، ننگی بر تاریخزمان و مکان، ابعاد کیهان مشاهده آینده از روی مشاههوش مصنوعی از عروسک بازی بعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقتکامل زبانآنها نمیخواهند دیگران راجهل مقدسای نعمت من در زندگیمخواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش امنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمچگونه هموساپينس بر زمین بوزون هیگز جهان را از متلزیباترین چیز در افزایش سشبیه سازی سیستم های کوانمغز مادران و کودکان در زمهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنگره بین المللی سردرد دتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا هوش ارثی دریافتی از پجهان کنونی و مغز بزرگتریایا بدون زبان میتوانیم تخدای رنگین کماناز نشانه ها و آثار درک شددرد باسن و پا به دلیل کاهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری بیش فعالیزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش عاطفی در زنان بیشتر اتفاوت ها را به رسمیت بشناضررهای مصرف شکر و قند بر کیهان خود را طراحی میکندتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جنین انسان، هوشمندی جهش های ژنتیکی غیر تصادفابتذال با شعار دیندو ویژگی انتزاع و قدرت تجفیزیکدانان ماشینی برای تمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قموجود بی مغزی که می تواندنباید صبر کرد آتش را بعد بیشتر کمردردها نیازی به سفرنامه سفر به بم و جنوب هدف یکسان، در مسیرهای متتلاشی برای درمان قطع نخاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکتاب، سفری به تاریختاثیر داروی ضد تشنج سدیم آب زندگی است قسمت سومجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندژاوو یا آشناپنداریفضای قلب منبع نبوغ استمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسما انسانها چه اندازه نزدچرا ویروس کرونای دلتا وابحثي درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسوقتی فهمیدی خطا کردی برگتنبیه چقدر موثر استعادت همیشه خوب نیستگلوئونتاثیر درجه حرارت بر عملکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسقدم زدن و حرکت دید را تغینقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز، از مغز روزهای سختماده، چیزی بیش از یک خلا نشانه های گذشته در کیهان بخش بزرگتر کیهان ناشناختسیاره ابلهانواقعیت چیستتوقف؛ شکستتاثیر ویتامین دی بر بیماگذر زمان کاملا وابسته به تازه های اسکیزوفرنی(جنوالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای موجود زندهداروی ضد چاقیلبخند بزن شاید صبح فردا زنقش سجده بر عملکرد مغزاساس انسان اندیشه و باور ریاضیات یک حس جدید استاستفاده از مغز، وزن را کمریسدیپلام تنها داروی تایمدیریت اینترنت بر جنگهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی نکات از گاید لاین پرسازگاری با محیط بین اجزاواکسن دیگری ضد کرونا از دتوهم جدایی و توهم علمپیوند اندام از حیوانات بترس و آرمان هااندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحیای بینایی نسبی یک بیمدر یک فراکتال هر نقطه مرکمنابع انرژی از نفت و گاز نه جنگ و نه خونریزیاصول توسعه ی یک ذهن کاملراز تغییرمرز بین انسان و حیوان کجاهوش فوق العاده، هر فرد اسبررسي علل احتمالي تغيير سردرد تنشنوزوز گوشتکنولوژی جدید که سلول هاپرواز از نیویورک تا لوس آتعداد کلی ذهن ها در جهان انسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت شصت و هشتادراک ما درک ارتعاشی است درمان ام اس(مولتیپل اسکلمناطق خاصی از مغز در جستجنورون های ردیاب حافظهبه قفس های سیاهت نناززمان و صبرمطالبه ی حق خودهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هوتکامل زبان انسان از پیشیآنان که در قله اند هرگز خجهان فراکتالای آنکه نامش درمان و یادشخواب سالم عامل سلامتیارتباط شگفت مغز انسان و فدرک و احساسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه هوشیاری خود را توسبی نهایت در میان مرزهازیر فشار کووید چه باید کرشبکه های مصنوعی مغز به درمغز چون ابزار هوش است دلیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا هوش سریعی که بدون احسجهان کاملی در اطراف ما پرایا تکامل هدفمند استخدایی که ساخته ی ذهن بشر از نظر علم اعصاب یا نرووسدردی که سالهاست درمان نشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه دوبارهبیماری تی تی پیزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوشمندی کیهانتفاوت های بین زن و مرد فقضررهای شکر بر سلامت مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهان ذهن و افکار ما مجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابداع دی ان ای بزرگترین ددو بیماری روانی خود بزرگ فاصله ها در مکانیک کوانتمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهموجودات مقهور ژنها هستندنبرو و انرژی مداومبا هوش مصنوعی خودکار روبسفری به آغاز کیهانهدف از تکامل مغزتلاشی تازه برای گشودن مععلم به ما کمک میکند تا موکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر مغزآب، زندگی است(قسمت پنجم)جستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندگرگونی های نژادی و تغییقفس ذهنمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهما اکنون میدانیم فضا خالچرا پس از بیدار شدن از خوبحثی جالب درباره محدودیتسندرم پس از ضربه به سروقتی تو از یاد گرفتن باز تهدیدهای هوش مصنوعیعادت کن خوب حرف بزنیگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر درجه حرارت بر عملکافت فشار خون ناگهانی در وحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سیقدرت مردمنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز، از مغز روش مقابله مغز با محدودیماشین دانشنشانه های پروردگار در جهبخش دیگری در وجود انسان هسیاره ابلهانواقعیت های متفاوتتولید مثل اولین ربات های صفحه اصلیگذشته را دفن کنتازه های بیماری پارکینسوالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت 74ابزارهای بقای از نخستین داروی ضد تشنج با قابليت تلحظات خوش با کودکاننقش غذاها و موجودات دريا