دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت دوازدهم

حس و ادراک قسمت دوازدهم
از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاه چاله ی فضایی قسمت سی و هشتم
درک ابعاد کیهان(مکان و زمان و یا ابعاد فراتر از این ابعاد بر اساس نظریه ریسمان ها)در حضور محیط های نامعمول کیهان مادی مانند سیاه چاله های فضایی چگونه است؟
با ما همراه باشید: (همچنین میتوانید برای بررسی بیشتر به مقاله یطعم سقوط، به وسیله ی ابزارهای حسی و ادراکی و مغز یا روح ما چگونه است در همین کانال مراجعه کنید.)

#زمان، شگفت انگیز و مرموز است!
زمان در سرعت های بالا و اطراف اشیای غول آسا کند میشود؛ در سرعت نور و در افق رویداد سیاهچاله کاملا متوقف میشود و در مرکز سیاهچاله وجود ندارد. زمان چیست؟

زمان، فاصله و تفاوتی میان دو نقطه ی متفاوت است مانند مکان- که فاصله ی دو نقطه ی متفاوت است. از این نقطه تا آن نقطه، تفاوت فقط فاصله ی مکانی نیست بلکه این فاصله، تفاوت در زمان انتقال دو نقطه بر روی هم، نیز هست.

در حقیقت، تمایز زمانی بین دو نقطه به دلیل تفاوت در پرتوهای نورانی است که از آن دو نقطه به ما می‌رسد و ثابت بودن سرعت نور، باعث درک این تمایز است. ولی در سرعت برابر با سرعت نور، این تمایز در میان دو نقطه از میان میرود. زیرا اساسا بیننده سوار بر پرتویی است که از دو نقطه می آید و درک تمایز برای او ممکن نیست . یعنی تمایز مکانی و زمانی محو می‌شود.

در افق رویداد سیاهچاله فضایی- که پرتوی نور قادر به فرار نیست و در نتیجه قابل مشاهده توسط ناظر بیرون از سیاهچاله نیست- دوباره این تمایز و در نتیجه زمان، رنگ می‌بازد و در درون سیاهچاله با جاذبه ی شگفت انگیز آن- که حتی به نور اجازه ی خروج نمیدهد- اگر اشیا با سرعت نور حرکت کنند زمان رنگ میبازد.

و حتی از دید ناظری که از بیرون سیاهجاله می‌نگرد مفهوم گذر زمان در درون سیاهچاله ی محتوی همه چیز حتی نور، بسیار متفاوت است زیرا ناظر بیرون سیاهچاله با پرتوی نور مواجه نیست بلکه با پرتوهای دیگری به جای پرتوی نور مواجه است(پرتوهای هاوگینگ)که از سیاهچاله می گریزد و به ناظر میرسد. اینکه سرعت این پرتوها چقدر است و از سرعت نور، بیشتر یا کمتر است مشخص نیست. در هر حالت میتواند، حرکات نور را در درون سیاهچاله، متفاوت درک شود.

آنچه درک و احساس میکنیم تابع شرایط محیط بر ما و مجموعه ای که در آن هستیم و پرتوهایی که به ما میرسد(نور یا غیر نور)، میتواند متفاوت و نسبی باشد.

درک و احساس- که پایه و اساس شکل دادن به کیهان است- بدون در نظر گرفتن این عوامل دخیل، ساده نیست.

درک و احساس ما تایع قدرت دید بیننده، محیط اطراف او(که بر سرعت حرکت بیننده تاثیر میگذارد) و سرعت پرتوهایی است که به بیننده می رسد. سرعت این پرتوها میتواند همه ی ادراک ما را از مکان و زمان متفاوت کند.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندیمناطق خاصی از مغز در جستجتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان روش هایی ساده برای کاهش اجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش نظریه تکامل در شناساژنها نقشه ایجاد ابزار هوضررهای شکر بر سلامت مغزدرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینراه های جدید برای قضاوت رحقیقت راستین انسان علم بنقش روی و منیزیم در سلامتکووید نوزده و خطر بیماری عید نوروز مبارکدرگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زودگذرحس و ادراک قسمت نوزدهمچند جهانیکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهماپروتیلینتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزبان و شناخت حقیقت قسمت سحس و ادراک قسمت سیزدهمنیاز به آموزش مجازی دیجیگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند داز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینمدارک ژنتیکی چگونه انسانهیچگاه از فشار و شکست نترسلولهای ایمنی القا کنندهخارق العاده و استثنایی بپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هابررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکمستند جهان متصلویتنام نوعی کرونا ویروس سیاهچاله ی تولید کنندهديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلمس کوانتومیتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سمغز چگونه صداها را فیلتر واکسن های شرکت فایزر آمرسرنوشتداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامنابع انرژي پاک سرچشمه حتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ورزش هوازی ، بهترین تمریشواهدی از دنیسوان(شبه نئدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه در هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنبع هوشیاری کجاست قسمت توپیراماتنظام مثبت زندگیروش صحبت کردن در حال تکامجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش هورمون های تیروئید دژنها ، مغز و ارادهطلای سیاهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دوماحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکراه های جدید برای قضاوت رحقایق ممکن و غیر ممکننقش روزه داری در سالم و جکودک ایرانی که هوش او از عامل کلیدی در کنترل کارآدرگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاموجود بی مغزی که می تواندتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی زونیسومایدحس و ادراک قسمت هفتمچندین ماده غذایی که ماننکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهماجرای جهل مقدستاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهازبان شناسی مدرن در سطح سلحس و ادراک قسمت ششمچیزی خارج از مغزهای ما نیگوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری ممروری بر تشنج و درمان هایهیپرپاراتیروئیدیسمسلولهای بنیادی مصنوعی درخدا موجود استپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیویتامین E برای فعالیت صحسیاره ی ابلهاندی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینمغز ناتوان از توجیه پیداواکسن کووید 19 چیزهایی که سریعترین کامپیوتر موجودداروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز تمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزمغز بزرگ چالش است یا منفعورزش و میگرنشکل های متفاوت پروتئین هشگفتی های زنبور عسلدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازمنبع هوشیاری کجاست قسمت توانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیروشهای نو در درمان دیسک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش هورمون زنانه استروژنژنهای مشترک بین انسان و وطوفان فقر و گرسنگی و بی سدرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سوماحساسات کاذببیماری بیش فعالیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دراه پیروزی در زندگی چیستحمله ویروس کرونا به مغزنقش رژیم غذایی بر رشد و اکودکان میتوانند ناقل بی عادت کردن به نعمتدرگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی زونا به وسیله ویروس ابله حس و ادراک قسمت هفدهمچه زیاد است بر من که در ایکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهماده ی تاریکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان شناسی نوین نیازمند حس و ادراک سی و هفتمچیزی شبیه نور تو نیستگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی از تلسکوپ گالیله تا تلسکفلج نخاعی با الکترودهای برخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب مرکز هوشیاری، روح یا بدن هاوکينگ پیش از مرگش رسالسلسله مباحث هوش مصنوعیخطا در محاسبات چیزی کاملپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و ببررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات بین دو همسر و برخیویتامین E در چه مواد غذایسیاره ابلهاندید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلوتیراستامتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی واکسن کرونا و گشودن پنجرسرگیجه از شایعترین اختلاداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همنابع انرژی از نفت و گاز تمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به مغز بزرگ چالشهای پیش روورزش بهترین درمان بیش فعورزش در کمر دردشاهکار قرندر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی ابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست قسمت توازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیروشهای شناسایی قدرت شنواجواب دانشمند سوال کننده نقش ویتامین K در ترمیم اسژنهای هوش ، کدامندطی یکصد هزار سال اخیر هرچدرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگراخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر احرابطه تشنج و اوتیسمحمایت از طبیعتنقش رژیم غذایی در رشد و اکودکان خود را مشابه خود تعارضه جدید ویروس کرونا سدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در افزایش سحس و ادراک قسمت هجدهمنهایت معرفت و شناخت درک عکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهماده ی خالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان، وسیله شناسایی محیطحس و ادراک- قسمت بیست و پگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم بااز تکنیکی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنبرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مرکز حافظه کجاستهاوکينگ پیش از مرگش رسالسلطان جنگل یا صاحب ملکوتخطا در محاسبات چیزی کاملپیموزایداگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی پس از سویتامین کاسیاره ابلهاندژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز لیس دگرامفتامین یا ویاستفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینمغز آیندگان چگونه است ؟واکسن کرونا از حقیقت تاتسربازان ما محققا غلبه می داروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر منابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان مغز بزرگ و فعال یا مغز کومغز بزرگترین مصرف کننده وزن حقیقی معرفت و شناختشبیه سازی میلیون ها جهان در کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست قسمت توسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانروشی برای بهبود هوش عاطفجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش ژنتیک در درمان اختلاژنهای حاکم بر انسان و انسظهور امواج مغزی در مغز مصدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آساخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایراز تغییرحوادث روزگار از جمله ویرنقش زنجبیل در جلوگیری از کوری گذرای ناشی از موبایعدم توقف تکامل در یک اندادرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی زیر فشار کووید چه باید کرحس و ادراک قسمت هشتمچهار میلیارد سال تکامل بکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفامبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیسفر نامه سفر به بم و جنوب حساسیت روانی متفاوتگیاه خواری و گوشت خوار کداینترنت بدون فیلتر ماهوااز تکینگی تا مغز و از مغز فلج خواببرخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستهدف یکسان، در مسیرهای متسم زنبور ، کلیدی برای وارخطر آلودگی هواپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی در عقب ویتامین کا و استخوانسیر آفرینش از روح تا مغز دژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز لا اکراه فی الدینتقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینمغز انسان ایا طبیعتا تماواکسن کرونا ساخته شده توسردرد میگرن در کودکانداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصجمجمه انسان های اولیهمغز حریص برای خون، کلید توزوز گوششبیه سازی سیستم های کواندر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست قسمت توسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمروشی جدید در درمان قطع نخجدایی خطای حسی استنقش گرمایش آب و هوا در همکلرال هیدرات برای خوابانعقل مجادله گردرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هواختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراست دستی و چپ دستیحافظه و اطلاعات در کجاست نقش زبان در سلطه و قدرت اکی غایب شدی تا نیازمند دلعسل طبیعی موثر در کنترل بدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمیگرن شدید قابل درمان استاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی زیرفون داروی ضد ام اسحس و ادراک قسمت پنجمچهار ساعت پس از کشتار خوککریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در اناز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمباحث مهم حس و ادراکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسفر به مریخ در 39 روزخفاش با شیوع همه گیری جدیگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استهدف از تکامل مغزسماگلوتید داروی کاهش دهنخطرات هوش مصنوعیپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده گر جدای از شیء مشاویتامین کا در سبزیجاتسیستم تعادلی بدندگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انساابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتلایو دوم دکتر سید سلمان فتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع ممغز انسان برای ایجاد تمدواکسن ایرانی کرونا تولیدسردرد و علتهای آنداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز زنان جوانتر از مغز مریک پیشنهاد خوب برای آسان شبکه های مصنوعی مغز به دردر درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت توصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمروشی جدید در درمان سکته مجریان انرژی در سیستم های نقش پیش زمینه ها و اراده کمردردعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهدرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرجزخوانی هایی که امروز بحافظه و اطلاعات در کجاست نقش زبان در سلطه و قدرت اکیهان خود را طراحی میکندعصب حقوق نورولووذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی زاوسکا درمان گوشرحس و ادراک قسمت بیست و چهنوآوری ای شگفت انگیز دانکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و از نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسفر تجهیزات ناسا به مریخ خلاصه ای از مطالب همایش مگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ چیستهدف از خلقت رسیدن به ابزاسندرم کووید طولانیدفاع در برابر تغییر ساختپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسممشاهده آینده از روی مشاهویتامین دی گنجینه ای بزرسیستم دفاعی بدن علیه مغز دانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کروناابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز لبخند بزن شاید صبح فردا زتقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستمغز انسان برای شادمانی طواکسن اسپایکوژنسردرد تنشنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هامنابع انرژی از نفت و گاز تو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بیناییمغزهای کوچک بی احساسیک آلل ژنتیکی که از نئاندشباهت مغز با کیهان مادیدر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملاتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت توصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمريتوکسيمب در درمان ام اسجریان انرژی در سیستم های نقش آتش در رسیدن انسان بهکمردرد ناشی از تنگی کاناعلم به ما کمک میکند تا مودرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکاختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگورساناها و ابر رساناها و عحافظه و اطلاعات در کجاستنقش سجده بر عملکرد مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یاعضلانی که طی سخن گفتن چقدذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی میدازولام در درمان تشنج تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان مشترک ژنتیکی موجوداحس و ادراک قسمت بیست و یکنوار مغز مشاهده ی غیر مستکریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از ساز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختمحل درک احساسات روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیسفر دشوار اکتشافخونریزی مغز در سندرم کووگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ و میر پنهانهرچیز با یک تاب تبدیل به سندرم گیلن باره به دنبال دقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی مبسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر مطالعه ای بیان میکند اهدویروس مصنوعیسکته مغزیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز لرزش ناشی از اسیب به عصبتقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز انسان برای شادمانی طواکسن اسپایکوژن ضد کروناسردرد سکه ایداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز تو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسمغزتان را در جوانی سیم کشیک جهش ممکن است ذهن انسانشباهت کیهان و مغزدرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از اتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو ریواستیگمینجریان انرژی در سیستم های نقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرد و علل آنعلایم کمبود ویتامین E را درک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های برشته نوروایمونولوژی و نقحس چشایی و بویایینقش غذاها و موجودات درياکیست کلوئید بطن سومغیرقابل دیدن کردن مادهذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان چهار حرفی حیات زمینحس و ادراک قسمت بیست و دونوار مغزی روشی مهم در تشخکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیاز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان همحل درک احساسات روحانی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیسفرنامه سفر به بم و جنوب خواندن ، یکی از شستشو دهنگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود شهزینه ای که برای اندیشیدسندرم پیریفورمیسدلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر معنی روزهویرایش DNA جنین انسان، برسانسور از روی قصد بسیاری دانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون مغز انسان رو به کوچک تر شواکسن دیگر کرونا ساخته شسرعت فکر کردن چگونه استداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمنابع انرژی از نفت و گاز تو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهمغزتان را در جوانی سیمکشیک رژیم غذایی جدید، می توشباهت زیاد بین سلول هاي عدرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند بااثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث ریاضیات یک حس جدید استجستجوی متن و تصویر به صورنقش اتصالات بین سلولهای کمردرد با پوشیدن کفش مناعلایم کمبود ویتامین E را درک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در واختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری در کجاست؟ قتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های برشد مغز فرایندی پیچیده احس و ادراک (قسمت اول )نقش غذاها و موجودات درياکاهش مرگ و میر ناشی از ابمقالاتذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا مکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و کلمه حتی برای کسانحس و ادراک قسمت بیست و سونورون هاي مصنوعی می توانکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید شاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده ممحدودیت های حافظه و حافظتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانسفرنامه سفر به بم و جنوب خواب سالم عامل سلامتیگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در برخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیههزینه سنگین انسان در ازاسوپاپ ها یا ترانزیستورهادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر معادله ها فقط بخش خسته کنواقعیت فیزیکی، تابعی از سانسور بر بسیاری از حقایدانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز لزوم سازگاری قانون مجازاتلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های مغز انسان رو به کوچکتر شدواکسن دیگری ضد کرونا از دشلیک فراموشیداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرمنابع انرژی از نفت و گاز تولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهنقش قهوه در سلامتییکی از علل محدودیت مغز امشباهت زیاد بین سلول هاي عدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قااثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیریسدیپلام تنها داروی تایجستجوی هوشیاری در مغز مانقش تیروئید در تکامل مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصعلت خواب آلودگی بعد از خودرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان راختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز علت تمایل انسان بحس و ادراک (قسمت دوم )نقش غذاها و موجودات درياکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر ویتامین دی بر بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهما انسانها چه اندازه نزدتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و بیان نتیجه ساختماحس و ادراک قسمت بیستمنورون های ردیاب حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیداز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اسفرنامه سفر به بم و جنوب خواب سالم عامل سلامتی و یگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تفیزیک و هوشیاریبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز مرگ و زندگی کجاستهزاران سال چشم های بینا وسوپاپ ها یا ترانزیستورهادندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر معجزه ی علم در کنترل کرونواقعیت چیستساخت شبکه عصبی مصنوعی با دانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز لزوم سازگاری قانون مجازاتلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آممغز ایندگان چگونه استواکسن سرطانشلیک فراموشیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده ابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترساطلاع رسانی اینترنتیمنابع انرژی از نفت و گاز تولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترینقش مهاجرت در توسعه نسل ایافته های نوین علوم پرده شرکت نورالینک ویدیویی ازدرمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلااثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بریشه های مشترک حیاتحفره در مغزنقش حفاظتی مولکول جدید دکنگره بین المللی سردرد دعماد الدین نسیمی قربانی درک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حساختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمنبع خواب و رویاتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین زیر خلیج فارس تمدنی حس و ادراک قسمت چهلنقشه مغزی هر فرد منحصر بهکاهش دوپامین عامل بیماریصفحه اصلیذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا ارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتما انسانها چه اندازه نزدتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و بیان، در سایه پیشرحس و ادراک قسمت دهمنوروپلاستیسیتی چیستکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اسفرنامه سفر به بم و جنوب خواب عامل دسته بندی و حفطگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استفیزیکدانان ماشینی برای تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز بین انسان و حیوان کجاهستي مادي ای که ما کوچکترسوپاپ ها یا ترانزیستورهادو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز فکر میکند مرگ برای دیواقعیت چیستساخت شبکه عصبی با الفبای دانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمقاومت به عوارض فشار خون تلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهمغز ابزار بقای برتر مادیواکسنی با تاثیر دوگانه اشنا در ابهای گرم جنوب نیاداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز تولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پرنقش میدان مغناطیسی زمین یادگیری مهارت های جدید دشش مرحله تکامل چشمدرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلااثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمرژیم های غذایی و نقش مهم حقیقت قربانی نزاع بین بی نقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنگره بین المللی سردرد دعوامل موثر در پیدایش زبادرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کواختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنحنی که ارتباط بین معرفتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی زمان واقعیت است یا توهمحس و ادراک قسمت چهل و دومنقشه های مغزی جدید با جزیکاهش سن بیولوژیکی، تنها سوالات پزشکیذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين ما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و تکلم برخی بیماریهحس و ادراک قسمت دوازدهمنوروز یا روز پایانیگل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیسفری به آغاز کیهانخودآگاهی و هوشیاريگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتاز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض برخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلهستی ما پس از شروعی چگال سودمندی موجودات ابزی بر دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از آغازبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز قلبواقعیت های متفاوتساختار شبکه های مغزی ثابدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر ازابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمقابله با کرونا با علم استلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهمغز ابزار برتر بقاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغشناخت و معرفت، و نقش آن دداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز تومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهنقش محیط زندگی و مهاجرت دیادآوری خواب و رویاششمین کنگره بین المللی سدرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی اجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیرژیم های غذایی و نقش مهم حقیقت اشیانقش خرچنگ های نعل اسبی درکنترل همجوشی هسته ای با هعوامل ایجاد لغت انسانی و درگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم ادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلومنشأ اطلاعات و آموخته ها تا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی زمان شگفت انگیزحس و ادراک قسمت چهل و سومنقص در تشخیص هیجانات عامکایروپاکتیک چیستپیامهای کاربرانذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و ما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت چحس و ادراک قسمت سومنوشیدن چای برای مغز مفید گلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیماز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دمدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش، ژنتیکی است یا محیطیسقوط درون جاذبه ای خاص، چخودآگاهی و هوشیاريگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاو هر کس تقوای خدا پیشه کنسیلی محکم محیط زیست بر اندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنومغز ما کوچکتر از نیم نقطهواقعیت و مجازسازگاری با محیط بین اجزادانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمملاحظه های اخلاقی دربارهتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدمغز از بسیاری حقایق می گروبینار اساتید نورولوژی دشناسایی تاریخچه ی تکاملیداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز توهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو روش مقابله مغز با محدودیجهان در حال نوسان و چرخشنقش نگاه از پایین یا نگاهژن هوش و ساختارهای حیاتی صرع و درمان های آندرمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکاجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل مداومهندسه ی پایه ایرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وحقیقت تنها چیزی است که شانقش داروهاي مختلف معروف کندر در بیماریهای التهابعواملی که برای ظهور لغت ادرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیمااداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقمهندسی ژنتیک در حال تلاش تا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی هوشمند در خارج از زحس و ادراک قسمت نهمنقطه بی بازگشتکار با یگانگی و یکپارچگیسایتهای دیگررفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت احس و ادراک قسمت سی و هشتمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک گمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادشاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانمدل های ریز مغز مینی برینهیچ کاری نکردن به معنی چیسلول های بنیادی منابع و اخورشید مصنوعیگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئول صیانت از عقیده کیسوقت نهيب هاي غير علمي گذشسیاهچاله های فضایی منابعدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسومغز مادران و کودکان در زمواکنش های ناخودآگاه و تقستون فقرات انسان دو پا جلدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در ملاحظات بیهوشی قبل از جرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز به تنهایی برای فرهنگ وراپامیل در بارداریشناسایی سلول های ایمنی ادر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای ممنابع بی نهایت انرژی در دتوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پروش های صرفه جویی در ایجاجهش های ژنتیکی مفید در سانقش نظام غذایی در تکامل مژن یا نقشه توسعه مغز و نقضررهای مصرف شکر و قند بر درمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارماحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانراه فراری نیستحقیقت خواب و رویانقش ذهن و شناخت در حوادث کوچک شدن مغز از نئاندرتاعوارض ازدواج و بچه دار شددرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زمینی امروز بیش از حس و ادراک قسمت چهارمچند نرمش مفید برای کمردرکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان ارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهماه رجبتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت دحس و ادراک قسمت سی و ششمنیکولا تسلاگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند از انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سمدیریت اینترنت بر جنگهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسلول عصبی شاهکار انطباق خانواده پایدارپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت جدیدوقتی فهمیدی خطا کردی برگسیاهچاله و تکینگی ابتدایدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز چون ابزار هوش است دلیواکنش به حس جدیدسخن پاک و ثابتدانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاممانتین یا آلزیکسا یا ابتمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز برای فراموشی بیشتر کورزش هوازی مرتب خیلی به قشواهدی از نوع جدیدی از حادر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آ