دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سیر آفرینش از روح تا مغز از مغز تا روح

سیر آفرینش از بالا به پایین و از پایین به بالا(از روح تا مغز از مغز تا روح)

مطلبی از دکتر زینب شمری

سلام بر شما. من (دکتر)زینب شمری هستم و کامنت های شما را بررسی کردم. سوالات زیادی در آن مطرح شده بود. بیشترین سوالاتی- که دیدم- در مورد تکامل و ارتباط آن با آدم و حوا و چگونگی خلقت و انفجار بزرگ است.

به نظریه تکامل و انفجار بزرگ میپردازیم. برای ربط بین علم و دین در این نظریه چه باید کرد؟ نظریه تکامل از نظر علمی ثابت شده است و متون دینی و قرآنی هم داریم- که آن را ثابت میکند.

در مورد نظریه انفجار بزرگ و نظریه تکامل، دلایل علمی زیادی وجود دارد و متون قرآن و انجیل و کتاب های آسمانی هم در مورد آن هست.

نظریه های علمی آزموده میشوند و در این موارد مانند نظریه تکامل و انفجار بزرگ جایی برای انکار آن، باقی نمیماند. و انسان عاقل و پژوهشگر، درستی آن را میپذیرد و این، بر اساس دلایل و مشاهدات است.

https://www.google.com/amp/s/www.nbcnews.com/mach/amp/ncna881136

(حرکت از ابتدای ساده پرحرارت تکینگی و انفجار بزرگ و کثرتی- که هر آن، زیادتر میشود- تا دست انتخاب طبیعی را در گزینش، بازتر کند، حقیقتی علمی و ثابت شده است.

هدف، گزینش سازگارترین موجود با شرایط محیط است!

و در حقیقت تا سازگاری با شرایط محیط نباشد، امکان بقا باقی نمی ماند و رمز بقا، سازگار شدن با محیط است و این محیط، در عالم مادی ما، جهان مادی پر تزاحم کنونی است و محیط، در جهان موازی، شرایط ثابت تر و پایدارتر و وسیع تر آن است.

ولی برای بقا در جهان موازی ثابت تر و پایدارتر و حقیقی تر، باز باید با شرایط آن سازگار شد و انتخاب موجود سازگارتر در آن محیط هم با انتخاب در آن محیط و طبیعت آنجا رخ میدهد ولی این انتخاب، موجودی را بر می گزیند که باثبات و آرامش آنجا سازگار تر باشد نه با هیجان و خروش و رقابت بین اجزای متضاد در عالم ماده.

پس شاید آنچه بقا را در آنجا تضمین کند نه رقابت شدید بین اجزا بلکه همراهی و اجتماع اجزای مشابه با هم باشد.

و البته سیر تکامل عالم مادی هرچند در ابتدا بسیار رقابتی و خونخوار بودهاست به مرور زمان، کوشیده است از حالت خشن و خونخوار خارج شود و این خشونت، تبدیل به همکاری و اجتماع بین اجزای مختلف و توسعه هوش عاطفی گردد و گاهی لازمه آن، کوچک شدن ابزار هوش بوده است.

شاید بسیاری، ابزار هوش مادی یعنی مغز را هدف از خلقت مادی بدانند ولی حتی در عالم مادی ما، نزاع ها و رقابت های خشن، پایان راه نیست و حتی در عالم مادی، در نهایت خشونت ها و رقابتها، همکاری و هوش عاطفی، میتواند جایگزین خوبی برای مغز بزرگ تر و هوش مادی ناشی از آن باشد.)

دین چیست؟ متون قران، انجیل و کتاب های آسمانی دارای متشابهات است. در این کتابهای آسمانی، داستان آدم و حوا کجاست؟

قرآن و کتاب های آسمانی، کد و رمز هستند و بر اساس اصطلاح دینی، متشابه اند.

بنابراین تفسیر این متون، کار آسانی نیست و کسی جز خدا و راسخون در علم یعنی انبیا و اوصیا و ائمه در هر زمان نمیتوانند این رمز ها و کدها را بازگشایی کنند و کسی که میتواند این کتاب های آسمانی را در این زمان تفسیر کند امام مهدی و احمد الحسن هستند.

پس در مورد سوال که معنی آفرینش جهان در شش روز چیست بیان میشود، روزها آنطور که اهل بیت ع و احمد الحسن گفته اند، روزهای زمانی نیستند بلکه مراحلی هستند و شش روز یعنی شش مرحله یعنی کیهان در شش مرحله آفریده شد یعنی کیهان، باید دارای مراحلی یکی پس از دیگری باشد:

مرحله اول و دوم،خلق آسمان هفتم و امر آن، است و آن، شامل مراحل یک و دو میشود.

مرحله بعد، آفرینش شش آسمان(مثال) و امر آن است

و مرحله 5 و شش، آفرینش عالم اجسام و روزی های آن است.

پس این مراحل برای آفرینش کیهان لازم است.

بله آسمان هفتم لازم است، پیش از آنکه آسمان ششم آفریده شود و آسمان ششم از روی آسمان هفتم خلق شده است و به همین ترتیب عالم اجسام از روی آسمان های شش گانه بالایی آفریده شده است، پس هر مرحله از روی مرحله قبلی آفریده شده است و بر اساس آن است ولی از آن جداست و ارتباطی قطعی، بین آنها به عنوان اثر و موثر وجود دارد.(پاسخ کامل سید احمد الحسن به این موضوع در سایت زیر

https://www.zamanezohoor.com/science/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d9%84%d9%82%d8%aa-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86/
)

از آسمان هفتم به مراحل پایین تر پیچیدگی بیشتر میشود و در عالم اجسام، پیچیدگی و چیزهای متضاد زیاد میشود. نظریه تکامل، همین را میگوید که خلقت از روی شکلی ساده شروع شد و این شکل ساده، نسخه بردار اولیه بود و بعد به سلول بدون هسته و بعد سلول هسته دار و موجود چند سلولی و حیوانات متفاوت پرنده و جانور و غیره تبدیل شد.

شکل سا

ده- که بعدا پیچیده میشود.

تکامل زندگی زمینی از شکلساده به شکل پیچیده میرود.
(شروع از ساده به سوی پیچیده، جریان کلی خلقت است ولی بازگشت از پیچیدگی و کثرت، به سوی پیچیدگی کمتر یا به عبارتی بازگشت به سوی مبدا و ریشه خلقت در انتهای کثرت و فراوانی، رخ میدهد.

این بازگشت، همیشه واضح و نمایان نیست بلکه گاهی به دلیل تزاحم شدید اجزای عالم مادی، بقای آن، وابسته به کم کردن کثرت و تمایز است و نمونه آن، کاهش اندازه مغز انسان طی تقریبا یکصد هزار سال اخیر است.

فراوانی و بزرگی گاهی با تزاحمی- که ایجاد میکند- باعث اختلال در جریان خلقت میشود و در اینجا زندگی و حیات با زدودن بخشی از این کثرت و تمایز انجام میشود.

مغز بزرگ، در عالم مادی بیش از همه اندام های بدن انرژی مصرف میکند و می تواند اندام های حیاتی را از انرژی محروم کند.

به همین دلیل، جریان خلقت و تکامل آن، پس از آنکه به حدی از اندازه مغز رسید به جای توسعه بیشتر مغز به سوی ابزار هوشی فراتر از مغز رفت و در فقدان این ابزار هوش فرامادی، موجود پر مغز قبل از هموساپینس، نتوانست به بقا ادامه دهد. نکته جالب اینکه سیر کوچک شدن مغز، نه تنها نقصی در زندگی اجتماعی انسان ایجاد نکرد، بلکه تمدن بشری از زمان کوچک شدن مغز و پیوند بعد فرامادی ایجاد شد. یعنی پیشرفت مادی، هم مدیون پیوند ابزار هوش غیر مادی است.)

چگونه میتوانیم بین آدم و حوا و نظریه تکامل، ارتباط بر قرار کنیم؟ در متون دینی از جمله قرآن میخوانیم که آنها در بهشت بودند و سیب خوردند و لباس تقوا از آنها زدوده شد و ... اینها همه، مصطلحات و رموز است، مثلا سیب همان سیبی نیست که ما میخوریم و لباس، مثالی از تقواست و این بهشت، در جهان جسمانی نیست. این کلمات، مادی است و ما معنی ای را از روی آن میفهمیم.

داستان آدم و حوا امتحانی نفسانی است و نفس از جهتی متفاوت از جسم است و در جهان آنها نفس آنها مورد آزمایش قرار گرفت و نفس، تابع قوانین فیزیکی عالم ما نیست و این داستان درمورد نفس آدم و حوا بود و درمورد بدن ها روی این زمین نبود.

در نظریه تکامل هموساپینس یا انسان عاقل دارای اجتماع بودند و ازدواج میکردند و کودکانی داشتند و آدم ع، نفسش فرود آمد و به بدنش متصل شد و آدم، نزد پدر و مادر بود و نزول آدم، نزول نفس اوست و اتصال نفس به جسم او رخ داد و آنچه بیان شده است رخ داد و حوا را دید و با او ازدواج کرد و فرزندانی پیدا کردند و فرزندان آنها با هم ازدواج نکردند و به روشی- که در دین حلال است- ازدواج کردند و فرزندان آنها با همسری- که در آن زمان در جامعه شان موجود بود- ازدواج کردند.

از این رو داستان آدم و حوا موافق علم است زیرا آنها از هموساپینس جدا شدند و از پدر و مادر متولد شدند و نفس آدم به مرحله ای رسید که توانست رسالت الهی را حمل کند و آن را به مردم برساند و آدم و حوا از نظر جسمانی در زنجیره تکامل قرار میگیرند و آنها از سلول اولیه ایجاد شدند و بعدا این سلول ها به سلول های دارای هسته حقیقی دیگر تکثیر شد تا به گونه هموساپینس تبدیل شدند و آدم و حوا از آنها متولد شد.

داستان آدم و حوا در قرآن، داستانی نفسانی است ولی از نظر جسمانی در ضمن نظریه تکامل جسمانی قرار میگیرند. این دو را اینگونه میتوان با هم ربط داد: انفجار بزرگ و ابتدای کیهان در شش مرحله و آدم و حوا و نظریه تکامل.

این سوال، بسیار مطرح شده بود. این ویدیو جواب بسیاری از سوال کنندگان را میدهد.

تشکر به خاطر توجه شما و در قسمت های بعدی برخی سوالات دیگر را پاسخ میدهم.

از پیگری شما تشکر میکنم و به امید دیدار.

پاره ای توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی

https://www.youtube.com/watch?v=cl2HdFXlXh4

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مواد کوانتومی جدید، ممکناوکرلیزوماب داروی جدید شچراروياها را به یاد نمی آبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زمحل درک احساسات روحانیابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی الفاگوجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی مشکلات بین دو همسر و برخیابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین مغز انسان برای شادمانی طادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیو هر کس تقوای خدا پیشه کنخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چنقش قهوه در سلامتیارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده نقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نژنهای هوش ، کدامنددرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کقارچ بی مغز در خدمت موجودامیوتروفیک لترال اسکلرونگاه انسان محدود به ادرابیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفموجود بی مغزی که می تواندايندگان چگونه خواهند دیدچراروياها را به یاد نمی آبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله محل درک احساسات روحانی دابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک تا کجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تمشکلات روانپزشکی پس از سابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتمغز انسان رو به کوچک تر شاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کووقت نهيب هاي غير علمي گذشدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مونقش مهاجرت در توسعه نسل اارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر ورزش هوازی ، بهترین تمریداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تکلرال هیدرات برای خواباندرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیمافلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا خداباوری محصول تکاملنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهقبل از انفجار بزرگامید درمان کرونا با هماننگاهی بر قدرت بینایی درابیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخموجودات مقهور ژنها هستندايا اراده آزاد توهم است ینزاع بین جهل و علم رو به پبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سمحدودیت های حافظه و حافظابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی از عروسک تا کجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایمشکلات روانپزشکی در عقب ابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسمغز انسان رو به کوچکتر شدادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریوقتی فهمیدی خطا کردی برگدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دنقش محیط زندگی و مهاجرت دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانورزش و میگرنداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بینقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیفلج خوابآیا دلفین ها می تواند از نوروپلاستیسیتی چیستازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی قدم زدن و حرکت دید را تغیامگا سه عامل مهم سلامتنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مريتوکسيمب در درمان ام اسمیهمانهای ناخوانده عامل ايا اراده آزاد توهم است ینزاع بین علم و نادانی رو بحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسمخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی از عروسک تا کجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلمشاهده آینده از روی مشاهاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیهوشیاری کوانتومیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریمغز ایندگان چگونه استادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریویتامین E برای فعالیت صحدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدنقش نظام غذایی در تکامل ماز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی ورزش بهترین درمان بیش فعداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیفلج خواب چیستآیا دست مصنوعی به زودی قانوشیدن چای برای مغز مفید استفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتقدرت انسان در نگاه به ابعامروز دانش ژنتیک هیچ ابهناتوانی از درمان برخی ویبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینمیگرن سردردی ژنتیکی که بای آنکه نامش درمان و یادشنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودامخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی از عروسک تا کحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوممعنی روزهاثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناهوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستمغز ابزار برتر بقاارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريویتامین E در چه مواد غذایدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زنقش هورمون های تیروئید داز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفورزش در کمر دردداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانفیلمی بسیار جالب از تغییآیا رژیم غذایی گیاهی سلانوعی سکته مغزی ، وحشتناک استیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخولوب فرونتال یا پیشانی مغانفجار و توقف تکاملی نشاناتوانی در شناسایی چهره بیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایمیگرن شدید قابل درمان اسایندرالنظام مثبت زندگیبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی از عروسک تا کحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمامغز فکر میکند مرگ برای دیاثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون ههیچگاه از فشار و شکست نترخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز از بسیاری حقایق می گرارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلویتامین دی گنجینه ای بزردو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای نقش هورمون زنانه استروژناز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درموزوز گوشداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرفیزیکدانان ماشینی برای تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاچیزی خارج از مغزهای ما نیاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درلبخند بزن شاید صبح فردا زانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقربیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم میدان مغناطيسي زمین بشر ایا کوچک شدن مغزانسان النظریه تکامل در درمان بیمبحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقهاوکينگ پیش از مرگش رسالخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیمغز به تنهایی برای فرهنگ ارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عاواکنش های ناخودآگاه و تقدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استنقش ژنتیک در درمان اختلااز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و یک پیشنهاد خوب برای آسان داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته ونقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتفرگشت و تکامل تصادفی محض آیا راهی برای رفع کم آبی چگونه مغز پیش انسان یا هماستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافلرزش ناشی از اسیب به عصبانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومکانیزمهای دفاعی در برابایا این جمله درست است کسیهفت چیز که عملکرد مغز تو بحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنمروری بر تشنج و درمان هایابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستمغز مادران و کودکان در زماجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براهاوکينگ پیش از مرگش رسالخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای مغز برای فراموشی بیشتر کارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای واکسن کرونا از حقیقت تاتديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهانقش آتش در رسیدن انسان بهاز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به یکی از علل محدودیت مغز امدر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بینقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتفراموش کارها باهوش تر هسآیاما مقهور قوانین فیزیکچگونه هموساپينس بر زمین استروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیلزوم سازگاری قانون مجازااندوهگین نباش اگر درب یا نرمش های مفید در سرگیجهبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رما انسانها چه اندازه نزدایا ابزار هوشمندی یا مغز هفت سین یادگاری از میراث تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منامرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی در کامپیوترهاحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانومغز چون ابزار هوش است دلیاجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشهدف یکسان، در مسیرهای متخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیواکسن کرونا ساخته شده تودی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت مینقش انتخاب از طرف محیط، ناز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بیافته های نوین علوم پرده در محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرفراموشی همیشه هم بد نیستآزمون ذهنی گربه شرودینگرچگونه آن شکری که می خوریماصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییلزوم سازگاری قانون مجازاانسان قدیم در شبه جزیره عنرمشهای مهم برای تقویت عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رما انسانها چه اندازه نزدایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتههمیشه اطمینان تو بر خدا بتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمرکز حافظه کجاستابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی در خدمت خلق وححافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در مغز چگونه صداها را فیلتر احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظههدف از تکامل مغزخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و مغز بزرگ چالش است یا منفعارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسواکسن دیگر کرونا ساخته شدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هنقش اتصالات بین سلولهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بیادگیری مهارت های جدید ددر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخنقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویفرایند تکامل و دشواری هاإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک اضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس ممانتین یا آلزیکسا یا ابانسان جدید از چه زمانی پاچرا مغزهای ما ارتقا یافت بیوگرافیچرا پس از بیدار شدن از خوبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر ما با کمک مغز خود مختاريمایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتههمیشه عسل با موم بخوریمتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دمرکز خنده در کجای مغز استابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی در خدمت خلق وححافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجمغز ناتوان از توجیه پیدااخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع هدف از خلقت رسیدن به ابزاخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استمغز بزرگ چالشهای پیش روارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش واکسن دیگری ضد کرونا از ددژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردنقش حفاظتی مولکول جدید داز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتایادآوری خواب و رویادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبفرایند حذف برخی اجزای مغافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه باغبانی باعث کاهش اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیمنابع انرژي پاک سرچشمه حانسان عامل توقف رشد مغزچرا بیماری های تخریبی مغبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستما تحت کنترل ژنها هستیم یایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتههوموارکتوس ها ممکن است دثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دمرگ انتقال است یا نابود شابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی درمانگر کامپیحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورمغز و سیر تکامل ان دلیلی اخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاهزینه ای که برای اندیشیدخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به مغز بزرگ و فعال یا مغز کوارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سواکسن سرطاندانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووفرد حساس از نظر عاطفی و بافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه تکامل مغزهای کنونیاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجامنبع خواب و رویاانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا حیوانات سخن نمی گوینبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیماه رجبایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی می تواند بر احجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابمراحل ارتقای پله پله کیهابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی درخدمت خلق وححس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پمغز آیندگان چگونه است ؟اختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معهزینه سنگین انسان در ازاخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشمغز حریص برای خون، کلید تارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسانقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه چه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوقیچی ژنتیکیافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه جمعیت های بزرگ شکل بلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش امنحنی که ارتباط بین معرفاولین هیبرید بین انسان وچرا حجم مغز گونه انسان دربا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقماپروتیلیناگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی و کشف زبان هایجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتامزایای شکلات تلخ برای سلابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بمغز انسان ایا طبیعتا تمااختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسهزاران سال چشم های بینا وخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفمغز زنان جوانتر از مغز مرارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونانقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگقانون مندی نقشه ژنتیکی مافسردگی و اضطراب در بیماچگونه جمعیت های بزرگ شکل به زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاممنشأ اطلاعات و آموخته ها اولین مورد پیوند سر در انمهندسی ژنتیک در حال تلاش اولین تصویر در تاریخ از سچرا خشونت و تعصببار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بمبانی ذهنی سیاه و سفیداگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریمسیر دشوار تکامل و ارتقاابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش احساسیحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبمغز انسان برای ایجاد تمداختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنهستي مادي ای که ما کوچکترخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ومغزهای کوچک بی احساسارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هوبینار اساتید نورولوژی دداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرنقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خژنها ، مغز و ارادهدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مقانون جنگلالکتروتاکسی(گرایش و حرکچگونه حافظه را قویتر کنیبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بمولتیپل اسکلروز در زنان اولین سلول مصنوعیچرا در مغز انسان، فرورفتبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی مجموعه های پر سلولی بدن ماگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از مشکلات نخاعیابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش احساسیحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومغز انسان برای شادمانی طاختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهستی ما پس از شروعی چگال خطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرمغزتان را در جوانی سیمکشارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداوموراپامیل در بارداریداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی منقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرونوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرقانونمندی و محدودیت عالمالتهاب شریان تمپورالنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوا