دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سیر آفرینش از روح تا مغز از مغز تا روح

سیر آفرینش از بالا به پایین و از پایین به بالا(از روح تا مغز از مغز تا روح)

مطلبی از دکتر زینب شمری

سلام بر شما. من (دکتر)زینب شمری هستم و کامنت های شما را بررسی کردم. سوالات زیادی در آن مطرح شده بود. بیشترین سوالاتی- که دیدم- در مورد تکامل و ارتباط آن با آدم و حوا و چگونگی خلقت و انفجار بزرگ است.

به نظریه تکامل و انفجار بزرگ میپردازیم. برای ربط بین علم و دین در این نظریه چه باید کرد؟ نظریه تکامل از نظر علمی ثابت شده است و متون دینی و قرآنی هم داریم- که آن را ثابت میکند.

در مورد نظریه انفجار بزرگ و نظریه تکامل، دلایل علمی زیادی وجود دارد و متون قرآن و انجیل و کتاب های آسمانی هم در مورد آن هست.

نظریه های علمی آزموده میشوند و در این موارد مانند نظریه تکامل و انفجار بزرگ جایی برای انکار آن، باقی نمیماند. و انسان عاقل و پژوهشگر، درستی آن را میپذیرد و این، بر اساس دلایل و مشاهدات است.

https://www.google.com/amp/s/www.nbcnews.com/mach/amp/ncna881136

(حرکت از ابتدای ساده پرحرارت تکینگی و انفجار بزرگ و کثرتی- که هر آن، زیادتر میشود- تا دست انتخاب طبیعی را در گزینش، بازتر کند، حقیقتی علمی و ثابت شده است.

هدف، گزینش سازگارترین موجود با شرایط محیط است!

و در حقیقت تا سازگاری با شرایط محیط نباشد، امکان بقا باقی نمی ماند و رمز بقا، سازگار شدن با محیط است و این محیط، در عالم مادی ما، جهان مادی پر تزاحم کنونی است و محیط، در جهان موازی، شرایط ثابت تر و پایدارتر و وسیع تر آن است.

ولی برای بقا در جهان موازی ثابت تر و پایدارتر و حقیقی تر، باز باید با شرایط آن سازگار شد و انتخاب موجود سازگارتر در آن محیط هم با انتخاب در آن محیط و طبیعت آنجا رخ میدهد ولی این انتخاب، موجودی را بر می گزیند که باثبات و آرامش آنجا سازگار تر باشد نه با هیجان و خروش و رقابت بین اجزای متضاد در عالم ماده.

پس شاید آنچه بقا را در آنجا تضمین کند نه رقابت شدید بین اجزا بلکه همراهی و اجتماع اجزای مشابه با هم باشد.

و البته سیر تکامل عالم مادی هرچند در ابتدا بسیار رقابتی و خونخوار بودهاست به مرور زمان، کوشیده است از حالت خشن و خونخوار خارج شود و این خشونت، تبدیل به همکاری و اجتماع بین اجزای مختلف و توسعه هوش عاطفی گردد و گاهی لازمه آن، کوچک شدن ابزار هوش بوده است.

شاید بسیاری، ابزار هوش مادی یعنی مغز را هدف از خلقت مادی بدانند ولی حتی در عالم مادی ما، نزاع ها و رقابت های خشن، پایان راه نیست و حتی در عالم مادی، در نهایت خشونت ها و رقابتها، همکاری و هوش عاطفی، میتواند جایگزین خوبی برای مغز بزرگ تر و هوش مادی ناشی از آن باشد.)

دین چیست؟ متون قران، انجیل و کتاب های آسمانی دارای متشابهات است. در این کتابهای آسمانی، داستان آدم و حوا کجاست؟

قرآن و کتاب های آسمانی، کد و رمز هستند و بر اساس اصطلاح دینی، متشابه اند.

بنابراین تفسیر این متون، کار آسانی نیست و کسی جز خدا و راسخون در علم یعنی انبیا و اوصیا و ائمه در هر زمان نمیتوانند این رمز ها و کدها را بازگشایی کنند و کسی که میتواند این کتاب های آسمانی را در این زمان تفسیر کند امام مهدی و احمد الحسن هستند.

پس در مورد سوال که معنی آفرینش جهان در شش روز چیست بیان میشود، روزها آنطور که اهل بیت ع و احمد الحسن گفته اند، روزهای زمانی نیستند بلکه مراحلی هستند و شش روز یعنی شش مرحله یعنی کیهان در شش مرحله آفریده شد یعنی کیهان، باید دارای مراحلی یکی پس از دیگری باشد:

مرحله اول و دوم،خلق آسمان هفتم و امر آن، است و آن، شامل مراحل یک و دو میشود.

مرحله بعد، آفرینش شش آسمان(مثال) و امر آن است

و مرحله 5 و شش، آفرینش عالم اجسام و روزی های آن است.

پس این مراحل برای آفرینش کیهان لازم است.

بله آسمان هفتم لازم است، پیش از آنکه آسمان ششم آفریده شود و آسمان ششم از روی آسمان هفتم خلق شده است و به همین ترتیب عالم اجسام از روی آسمان های شش گانه بالایی آفریده شده است، پس هر مرحله از روی مرحله قبلی آفریده شده است و بر اساس آن است ولی از آن جداست و ارتباطی قطعی، بین آنها به عنوان اثر و موثر وجود دارد.(پاسخ کامل سید احمد الحسن به این موضوع در سایت زیر

https://www.zamanezohoor.com/science/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d9%84%d9%82%d8%aa-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86/
)

از آسمان هفتم به مراحل پایین تر پیچیدگی بیشتر میشود و در عالم اجسام، پیچیدگی و چیزهای متضاد زیاد میشود. نظریه تکامل، همین را میگوید که خلقت از روی شکلی ساده شروع شد و این شکل ساده، نسخه بردار اولیه بود و بعد به سلول بدون هسته و بعد سلول هسته دار و موجود چند سلولی و حیوانات متفاوت پرنده و جانور و غیره تبدیل شد.

شکل سا

ده- که بعدا پیچیده میشود.

تکامل زندگی زمینی از شکلساده به شکل پیچیده میرود.
(شروع از ساده به سوی پیچیده، جریان کلی خلقت است ولی بازگشت از پیچیدگی و کثرت، به سوی پیچیدگی کمتر یا به عبارتی بازگشت به سوی مبدا و ریشه خلقت در انتهای کثرت و فراوانی، رخ میدهد.

این بازگشت، همیشه واضح و نمایان نیست بلکه گاهی به دلیل تزاحم شدید اجزای عالم مادی، بقای آن، وابسته به کم کردن کثرت و تمایز است و نمونه آن، کاهش اندازه مغز انسان طی تقریبا یکصد هزار سال اخیر است.

فراوانی و بزرگی گاهی با تزاحمی- که ایجاد میکند- باعث اختلال در جریان خلقت میشود و در اینجا زندگی و حیات با زدودن بخشی از این کثرت و تمایز انجام میشود.

مغز بزرگ، در عالم مادی بیش از همه اندام های بدن انرژی مصرف میکند و می تواند اندام های حیاتی را از انرژی محروم کند.

به همین دلیل، جریان خلقت و تکامل آن، پس از آنکه به حدی از اندازه مغز رسید به جای توسعه بیشتر مغز به سوی ابزار هوشی فراتر از مغز رفت و در فقدان این ابزار هوش فرامادی، موجود پر مغز قبل از هموساپینس، نتوانست به بقا ادامه دهد. نکته جالب اینکه سیر کوچک شدن مغز، نه تنها نقصی در زندگی اجتماعی انسان ایجاد نکرد، بلکه تمدن بشری از زمان کوچک شدن مغز و پیوند بعد فرامادی ایجاد شد. یعنی پیشرفت مادی، هم مدیون پیوند ابزار هوش غیر مادی است.)

چگونه میتوانیم بین آدم و حوا و نظریه تکامل، ارتباط بر قرار کنیم؟ در متون دینی از جمله قرآن میخوانیم که آنها در بهشت بودند و سیب خوردند و لباس تقوا از آنها زدوده شد و ... اینها همه، مصطلحات و رموز است، مثلا سیب همان سیبی نیست که ما میخوریم و لباس، مثالی از تقواست و این بهشت، در جهان جسمانی نیست. این کلمات، مادی است و ما معنی ای را از روی آن میفهمیم.

داستان آدم و حوا امتحانی نفسانی است و نفس از جهتی متفاوت از جسم است و در جهان آنها نفس آنها مورد آزمایش قرار گرفت و نفس، تابع قوانین فیزیکی عالم ما نیست و این داستان درمورد نفس آدم و حوا بود و درمورد بدن ها روی این زمین نبود.

در نظریه تکامل هموساپینس یا انسان عاقل دارای اجتماع بودند و ازدواج میکردند و کودکانی داشتند و آدم ع، نفسش فرود آمد و به بدنش متصل شد و آدم، نزد پدر و مادر بود و نزول آدم، نزول نفس اوست و اتصال نفس به جسم او رخ داد و آنچه بیان شده است رخ داد و حوا را دید و با او ازدواج کرد و فرزندانی پیدا کردند و فرزندان آنها با هم ازدواج نکردند و به روشی- که در دین حلال است- ازدواج کردند و فرزندان آنها با همسری- که در آن زمان در جامعه شان موجود بود- ازدواج کردند.

از این رو داستان آدم و حوا موافق علم است زیرا آنها از هموساپینس جدا شدند و از پدر و مادر متولد شدند و نفس آدم به مرحله ای رسید که توانست رسالت الهی را حمل کند و آن را به مردم برساند و آدم و حوا از نظر جسمانی در زنجیره تکامل قرار میگیرند و آنها از سلول اولیه ایجاد شدند و بعدا این سلول ها به سلول های دارای هسته حقیقی دیگر تکثیر شد تا به گونه هموساپینس تبدیل شدند و آدم و حوا از آنها متولد شد.

داستان آدم و حوا در قرآن، داستانی نفسانی است ولی از نظر جسمانی در ضمن نظریه تکامل جسمانی قرار میگیرند. این دو را اینگونه میتوان با هم ربط داد: انفجار بزرگ و ابتدای کیهان در شش مرحله و آدم و حوا و نظریه تکامل.

این سوال، بسیار مطرح شده بود. این ویدیو جواب بسیاری از سوال کنندگان را میدهد.

تشکر به خاطر توجه شما و در قسمت های بعدی برخی سوالات دیگر را پاسخ میدهم.

از پیگری شما تشکر میکنم و به امید دیدار.

پاره ای توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی

https://www.youtube.com/watch?v=cl2HdFXlXh4

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
خواب سالم عامل سلامتیگاهی لازم است برای فهم و علایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استنوشیدن چای برای مغز مفید برخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریپاسخ گیاهان در زمان خوردابزار بقای موجود زنده از نخستین تصویر از سیاهچالهتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرفراموشی همیشه هم بد نیستادامه بحث تکامل چشمهمیشه عسل با موم بخوریمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافموجود بی مغزی که می تواندارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز چون ابزار هوش است دلیاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهیادگیری مهارت های جدید دسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز حریص برای خون، کلید تبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دکودکان خود را مشابه خود تشناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یگاهی مغز بزرگ چالش استعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسپختگی پس از چهل سالگي به ابزار بقای موجود زنده از نرمش های مفید در سرگیجهتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنفرایند حذف برخی اجزای مغادغام میان گونه های مختلهوموارکتوس ها ممکن است دتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستنداز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمغز چگونه صداها را فیلتر استیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی یادآوری خواب و رویاسیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز زنان جوانتر از مغز مربیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکوری گذرای ناشی از موبایشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش سجده بر عملکرد مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطگذر زمان کاملا وابسته به عوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسچیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی پرورش مغز مینیاتوری انساابزارهای بقای موجود زندنرمشهای مهم برای تقویت عتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسفرد حساس از نظر عاطفی و بادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی می تواند بر احتکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییمیهمانهای ناخوانده عامل از نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ومغز آیندگان چگونه است ؟استخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سژن هوش و ساختارهای حیاتی سکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغزهای کوچک بی احساسبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریکی غایب شدی تا نیازمند دلشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان ونقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريگربه شرودینگر و تاثیر مشعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسچگونه مغز پیش انسان یا همبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیآلزایمرابزارهای پیشرفته ارتباط چرا مغزهای ما ارتقا یافت تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس میگرن سردردی ژنتیکی که باز نظر علم اعصاب اراده آزهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تمااصول سلامت کمرتری فلوپرازینژن یا نقشه توسعه مغز و نقساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رمغزتان را در جوانی سیمکشبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بکاهش التهاب ناشی از بیماشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در اننقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريگزیده ای از وبینار یا کنفعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز براچگونه هموساپينس بر زمین بررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسآیا ما تنها موجودات زنده ابزارهای دفاعی و بقای موچرا حیوانات سخن نمی گوینتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی قارچ بی مغز در خدمت موجودارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیمیدان مغناطيسي زمین بشر از آغاز خلقت تا نگاه انساهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمداضطراب و ترستری فلوپرازینژنها نقشه ایجاد ابزار هوساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسنقش قهوه در سلامتیبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست کایروپاکتیک چیستشبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارگزارش یک مورد جالب لخته وعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه آن شکری که می خوریمبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس وآیا مغز تا بزرگسالی توسعاثر مضر مصرف طولانی مدت رچرا حجم مغز گونه انسان درتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسقدم زدن و حرکت دید را تغیارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی الفاگوتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجامکانیزمهای دفاعی در براباز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن سرطانسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مژنها ، مغز و ارادهساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمانقش مهاجرت در توسعه نسل ابیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست کاربرد روباتهای ريزنانوشباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعیاوکرلیزوماب داروی جدید شنقص در تشخیص هیجانات عامبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملگشایش دروازه جدیدی از طرعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلآیا همه جنایت ها نتیجه بیاثرات مفید قهوهچرا در مغز انسان، فرورفتتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای اقدرت انسان در نگاه به ابعارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک تا کتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش اما انسانها چه اندازه نزداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی مرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستژنهای هوش ، کدامندسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکنقش هورمون های تیروئید دبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستکاربرد روباتهای ريز، در شباهت زیاد بین سلول هاي عايندگان چگونه خواهند دیدچند جهانیبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملپمبرولیزوماب در بیماری چعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریآیا هوش ارثی دریافتی از پاثرات مضر ماری جواناچراروياها را به یاد نمی آتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسلوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامما انسانها چه اندازه نزداز تکنیکی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکوراپامیل در بارداریسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زکلرال هیدرات برای خوابانسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالنقش ژنتیک در درمان اختلابا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییکجای مغز مسئول پردازش تجشش مرحله تکامل چشمايا اراده آزاد توهم است یچندین ماده غذایی که ماننبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختپنج اکتشاف شگفت آور در مومقالاتابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام آیا هوش سریعی که بدون احساجزای پر سلولی بدن انسان چراروياها را به یاد نمی آتولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگلبخند بزن شاید صبح فردا زارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی مرتب خیلی به قسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیکمردرد و علل آنسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلرونقش انتخاب از طرف محیط، نبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )کشف مکانیسم عصبی خوانش پششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است یچه زیاد است بر من که در ایبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنآیا هشیاری کوانتومی وجودفلج بل، فلجی ترسناک که آناجزایی ناشناخته در شکل گنزاع بین جهل و علم رو به پتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتلرزش ناشی از اسیب به عصبارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنواما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز و از مغز هیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی ، بهترین تمریسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پکمردرد با پوشیدن کفش مناسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتنقش اتصالات بین سلولهای بازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )کشف مکانیسمی پیچیده در بصرع و درمان های آنای آنکه نامش درمان و یادشچهار میلیارد سال تکامل ببرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بپیموزایدصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از چگونه حافظه را قویتر کنیتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تفلج خواباحساس گذر سریعتر زماننزاع بین علم و نادانی رو توازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمورزش و میگرنسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار برتر بقابیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش حفاظتی مولکول جدید دبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمکشف ارتباط جدیدی از ارتبضررهای مصرف شکر و قند بر ضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالچهار ساعت پس از کشتار خوکبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تپیچیدگی های مغزی در درک زسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر قدرت بینایی دراتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تفلج خواب چیستاخلاق و علوم اعصابنزاع بین علم و جهل رو به پتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ورزش بهترین درمان بیش فعسودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملمغز از بسیاری حقایق می گربیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهکنگره بین المللی سردرد دسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشانقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان النوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند مغز و سر و چالشهای پیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر توانایی اجزاي بتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبافیلمی بسیار جالب از تغییاختلال در شناسایی حروف و نظام مثبت زندگیتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوممانتین یا آلزیکسا یا ابارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته ممبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمعنی روزهاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر ورزش در کمر دردسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از مغز برای فراموشی بیشتر کبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییکنگره بین المللی سردرد دسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدنقش داروهاي مختلف معروف بحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومگنجینه ای به نام ویتامین ظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز نورون هاي مصنوعی می توانبرخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب پیوند سر، یکی از راه حلهاسایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از ناتوانی از درمان برخی ویتلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردفیزیکدانان ماشینی برای تاختلالات مخچهنظریه تکامل در درمان بیمتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ممنابع انرژي پاک سرچشمه حارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر وزوز گوشسیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییکندر در بیماریهای التهابشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا نقش روزه داری در سالم و جبحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتگیاه خواری و گوشت خوار کدگالکانزوماب، دارویی جدیعلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپنورون های ردیاب حافظهبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(پیشینیان انسان از هفت میابزار بقای موجود زنده از ناتوانی در شناسایی چهره تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رفرگشت و تکامل تصادفی محض اختلالات حرکتی در انسانهفت چیز که عملکرد مغز تو توضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرمولتیپل اسکلروز در زنان ارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت امغز ما کوچکتر از نیم نقطهازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر یک پیشنهاد خوب برای آسان سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ چالش است یا منفعبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساکوچک شدن مغز از نئاندرتاشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عنقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش مخواندن ، یکی از شستشو دهنگامی در درمان بیماریهای علایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تنوروپلاستیسیتی چیستبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریپیشرفتی مستقل از ابزار هابزار بقای موجود زنده از نخاع ما تا پایین ستون فقرتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پفراموش کارها باهوش تر هساختلالات صحبت کردن در انهفت سین یادگاری از میراث تکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کمواد کوانتومی جدید، ممکنارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم محل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز مادران و کودکان در زماستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گییکی از علل محدودیت مغز امسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی مغز بزرگ چالشهای پیش روبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکودک ایرانی که هوش او از شناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پانقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی در مورد نقش کلسیم و