دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سیر آفرینش از روح تا مغز از مغز تا روح

سیر آفرینش از بالا به پایین و از پایین به بالا(از روح تا مغز از مغز تا روح)

مطلبی از دکتر زینب شمری

سلام بر شما. من (دکتر)زینب شمری هستم و کامنت های شما را بررسی کردم. سوالات زیادی در آن مطرح شده بود. بیشترین سوالاتی- که دیدم- در مورد تکامل و ارتباط آن با آدم و حوا و چگونگی خلقت و انفجار بزرگ است.

به نظریه تکامل و انفجار بزرگ میپردازیم. برای ربط بین علم و دین در این نظریه چه باید کرد؟ نظریه تکامل از نظر علمی ثابت شده است و متون دینی و قرآنی هم داریم- که آن را ثابت میکند.

در مورد نظریه انفجار بزرگ و نظریه تکامل، دلایل علمی زیادی وجود دارد و متون قرآن و انجیل و کتاب های آسمانی هم در مورد آن هست.

نظریه های علمی آزموده میشوند و در این موارد مانند نظریه تکامل و انفجار بزرگ جایی برای انکار آن، باقی نمیماند. و انسان عاقل و پژوهشگر، درستی آن را میپذیرد و این، بر اساس دلایل و مشاهدات است.

https://www.google.com/amp/s/www.nbcnews.com/mach/amp/ncna881136

(حرکت از ابتدای ساده پرحرارت تکینگی و انفجار بزرگ و کثرتی- که هر آن، زیادتر میشود- تا دست انتخاب طبیعی را در گزینش، بازتر کند، حقیقتی علمی و ثابت شده است.

هدف، گزینش سازگارترین موجود با شرایط محیط است!

و در حقیقت تا سازگاری با شرایط محیط نباشد، امکان بقا باقی نمی ماند و رمز بقا، سازگار شدن با محیط است و این محیط، در عالم مادی ما، جهان مادی پر تزاحم کنونی است و محیط، در جهان موازی، شرایط ثابت تر و پایدارتر و وسیع تر آن است.

ولی برای بقا در جهان موازی ثابت تر و پایدارتر و حقیقی تر، باز باید با شرایط آن سازگار شد و انتخاب موجود سازگارتر در آن محیط هم با انتخاب در آن محیط و طبیعت آنجا رخ میدهد ولی این انتخاب، موجودی را بر می گزیند که باثبات و آرامش آنجا سازگار تر باشد نه با هیجان و خروش و رقابت بین اجزای متضاد در عالم ماده.

پس شاید آنچه بقا را در آنجا تضمین کند نه رقابت شدید بین اجزا بلکه همراهی و اجتماع اجزای مشابه با هم باشد.

و البته سیر تکامل عالم مادی هرچند در ابتدا بسیار رقابتی و خونخوار بودهاست به مرور زمان، کوشیده است از حالت خشن و خونخوار خارج شود و این خشونت، تبدیل به همکاری و اجتماع بین اجزای مختلف و توسعه هوش عاطفی گردد و گاهی لازمه آن، کوچک شدن ابزار هوش بوده است.

شاید بسیاری، ابزار هوش مادی یعنی مغز را هدف از خلقت مادی بدانند ولی حتی در عالم مادی ما، نزاع ها و رقابت های خشن، پایان راه نیست و حتی در عالم مادی، در نهایت خشونت ها و رقابتها، همکاری و هوش عاطفی، میتواند جایگزین خوبی برای مغز بزرگ تر و هوش مادی ناشی از آن باشد.)

دین چیست؟ متون قران، انجیل و کتاب های آسمانی دارای متشابهات است. در این کتابهای آسمانی، داستان آدم و حوا کجاست؟

قرآن و کتاب های آسمانی، کد و رمز هستند و بر اساس اصطلاح دینی، متشابه اند.

بنابراین تفسیر این متون، کار آسانی نیست و کسی جز خدا و راسخون در علم یعنی انبیا و اوصیا و ائمه در هر زمان نمیتوانند این رمز ها و کدها را بازگشایی کنند و کسی که میتواند این کتاب های آسمانی را در این زمان تفسیر کند امام مهدی و احمد الحسن هستند.

پس در مورد سوال که معنی آفرینش جهان در شش روز چیست بیان میشود، روزها آنطور که اهل بیت ع و احمد الحسن گفته اند، روزهای زمانی نیستند بلکه مراحلی هستند و شش روز یعنی شش مرحله یعنی کیهان در شش مرحله آفریده شد یعنی کیهان، باید دارای مراحلی یکی پس از دیگری باشد:

مرحله اول و دوم،خلق آسمان هفتم و امر آن، است و آن، شامل مراحل یک و دو میشود.

مرحله بعد، آفرینش شش آسمان(مثال) و امر آن است

و مرحله 5 و شش، آفرینش عالم اجسام و روزی های آن است.

پس این مراحل برای آفرینش کیهان لازم است.

بله آسمان هفتم لازم است، پیش از آنکه آسمان ششم آفریده شود و آسمان ششم از روی آسمان هفتم خلق شده است و به همین ترتیب عالم اجسام از روی آسمان های شش گانه بالایی آفریده شده است، پس هر مرحله از روی مرحله قبلی آفریده شده است و بر اساس آن است ولی از آن جداست و ارتباطی قطعی، بین آنها به عنوان اثر و موثر وجود دارد.(پاسخ کامل سید احمد الحسن به این موضوع در سایت زیر

https://www.zamanezohoor.com/science/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d9%84%d9%82%d8%aa-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86/
)

از آسمان هفتم به مراحل پایین تر پیچیدگی بیشتر میشود و در عالم اجسام، پیچیدگی و چیزهای متضاد زیاد میشود. نظریه تکامل، همین را میگوید که خلقت از روی شکلی ساده شروع شد و این شکل ساده، نسخه بردار اولیه بود و بعد به سلول بدون هسته و بعد سلول هسته دار و موجود چند سلولی و حیوانات متفاوت پرنده و جانور و غیره تبدیل شد.

شکل سا

ده- که بعدا پیچیده میشود.

تکامل زندگی زمینی از شکلساده به شکل پیچیده میرود.
(شروع از ساده به سوی پیچیده، جریان کلی خلقت است ولی بازگشت از پیچیدگی و کثرت، به سوی پیچیدگی کمتر یا به عبارتی بازگشت به سوی مبدا و ریشه خلقت در انتهای کثرت و فراوانی، رخ میدهد.

این بازگشت، همیشه واضح و نمایان نیست بلکه گاهی به دلیل تزاحم شدید اجزای عالم مادی، بقای آن، وابسته به کم کردن کثرت و تمایز است و نمونه آن، کاهش اندازه مغز انسان طی تقریبا یکصد هزار سال اخیر است.

فراوانی و بزرگی گاهی با تزاحمی- که ایجاد میکند- باعث اختلال در جریان خلقت میشود و در اینجا زندگی و حیات با زدودن بخشی از این کثرت و تمایز انجام میشود.

مغز بزرگ، در عالم مادی بیش از همه اندام های بدن انرژی مصرف میکند و می تواند اندام های حیاتی را از انرژی محروم کند.

به همین دلیل، جریان خلقت و تکامل آن، پس از آنکه به حدی از اندازه مغز رسید به جای توسعه بیشتر مغز به سوی ابزار هوشی فراتر از مغز رفت و در فقدان این ابزار هوش فرامادی، موجود پر مغز قبل از هموساپینس، نتوانست به بقا ادامه دهد. نکته جالب اینکه سیر کوچک شدن مغز، نه تنها نقصی در زندگی اجتماعی انسان ایجاد نکرد، بلکه تمدن بشری از زمان کوچک شدن مغز و پیوند بعد فرامادی ایجاد شد. یعنی پیشرفت مادی، هم مدیون پیوند ابزار هوش غیر مادی است.)

چگونه میتوانیم بین آدم و حوا و نظریه تکامل، ارتباط بر قرار کنیم؟ در متون دینی از جمله قرآن میخوانیم که آنها در بهشت بودند و سیب خوردند و لباس تقوا از آنها زدوده شد و ... اینها همه، مصطلحات و رموز است، مثلا سیب همان سیبی نیست که ما میخوریم و لباس، مثالی از تقواست و این بهشت، در جهان جسمانی نیست. این کلمات، مادی است و ما معنی ای را از روی آن میفهمیم.

داستان آدم و حوا امتحانی نفسانی است و نفس از جهتی متفاوت از جسم است و در جهان آنها نفس آنها مورد آزمایش قرار گرفت و نفس، تابع قوانین فیزیکی عالم ما نیست و این داستان درمورد نفس آدم و حوا بود و درمورد بدن ها روی این زمین نبود.

در نظریه تکامل هموساپینس یا انسان عاقل دارای اجتماع بودند و ازدواج میکردند و کودکانی داشتند و آدم ع، نفسش فرود آمد و به بدنش متصل شد و آدم، نزد پدر و مادر بود و نزول آدم، نزول نفس اوست و اتصال نفس به جسم او رخ داد و آنچه بیان شده است رخ داد و حوا را دید و با او ازدواج کرد و فرزندانی پیدا کردند و فرزندان آنها با هم ازدواج نکردند و به روشی- که در دین حلال است- ازدواج کردند و فرزندان آنها با همسری- که در آن زمان در جامعه شان موجود بود- ازدواج کردند.

از این رو داستان آدم و حوا موافق علم است زیرا آنها از هموساپینس جدا شدند و از پدر و مادر متولد شدند و نفس آدم به مرحله ای رسید که توانست رسالت الهی را حمل کند و آن را به مردم برساند و آدم و حوا از نظر جسمانی در زنجیره تکامل قرار میگیرند و آنها از سلول اولیه ایجاد شدند و بعدا این سلول ها به سلول های دارای هسته حقیقی دیگر تکثیر شد تا به گونه هموساپینس تبدیل شدند و آدم و حوا از آنها متولد شد.

داستان آدم و حوا در قرآن، داستانی نفسانی است ولی از نظر جسمانی در ضمن نظریه تکامل جسمانی قرار میگیرند. این دو را اینگونه میتوان با هم ربط داد: انفجار بزرگ و ابتدای کیهان در شش مرحله و آدم و حوا و نظریه تکامل.

این سوال، بسیار مطرح شده بود. این ویدیو جواب بسیاری از سوال کنندگان را میدهد.

تشکر به خاطر توجه شما و در قسمت های بعدی برخی سوالات دیگر را پاسخ میدهم.

از پیگری شما تشکر میکنم و به امید دیدار.

پاره ای توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی

https://www.youtube.com/watch?v=cl2HdFXlXh4

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
استفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقینقش داروهاي مختلف معروف هوش مصنوعی الفاگوتغییرات تکاملی سر انسان کاهش مرگ و میر ناشی از ابدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای ممهندسی ژنتیک در حال تلاش توانایی مغز و دیگر اجزای نقطه بی بازگشتهوش مصنوعی از عروسک بازی جریان انرژی در سیستم های کشف مکانیسمی پیچیده در بدرک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتما تحت کنترل ژنها هستیم یتکامل داروینی هنوز در حانیکولا تسلاهوش احساسیحافظه و اطلاعات در کجاست گاهی مغز بزرگ چالش استذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به مدل های ریز مغز مینی برینتاثیر نگاه انسان بر رفتاهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت بیست و دوپیوند سر، یکی از راه حلهاروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت فیزیکی، تابعی از خواندن ، یکی از شستشو دهنریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را قبل از آغازاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایمغز مادران و کودکان در زمنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن دیگری ضد کرونا از ددلایلی که نشان میدهد ما برشد مغز فرایندی پیچیده ااگر میدانی مصیبت بزرگتر مقالاتمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير مغز به تنهایی برای فرهنگ چرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر درجه حرارت بر عملکیک رژیم غذایی جدید، می تودانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ها و تمایزها کلید بنقش نگاه از پایین یا نگاهنظریه تکامل در درمان بیمتری فلوپرازینکمردرد با پوشیدن کفش مناداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدنی قدیمی در شمال خلیج نقش ذهن و شناخت در حوادث هوش مصنوعی از عروسک های بثبت امواج الکتریکی در عصکاهش التهاب ناشی از بیمادرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیمولتیپل اسکلروز در زنان توازن مهمتر از فعالیت زیچند نرمش مفید برای کمردرهوش مصنوعی از عروسک تا کمجریان انرژی در سیستم های کشف ارتباط جدیدی از ارتبدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار ماه رجبتکامل داروینی هنوز در حانیاز به آموزش مجازی دیجیهوش عاطفی بیشتر در زنانحافظه و اطلاعات در کجاستگذر زمان کاملا وابسته به رفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر نگاه انسان بر رفتاهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت بیست و سوپیام های ناشناخته بر مغز روزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عفراموش کارها باهوش تر هسارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهمسئولیت جدیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چیستخواب سالم عامل سلامتیرژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خوقبل از انفجار بزرگاز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های مغز چون ابزار هوش است دلیچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن سرطاندنیای شگفت انگیز کوانتومرشد مغز علت تمایل انسان باگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر ویتامین دی بر بیماملاحظه های اخلاقی دربارهبررسی و اپروچ جدید بر بیممغز برای فراموشی بیشتر کچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر درجه حرارت بر عملکیکی از علل محدودیت مغز امدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های بین زن و مرد فقنقش نظام غذایی در تکامل مهفت چیز که عملکرد مغز تو تری فلوپرازینکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمساح حد واسط میان مغز کونقش روی و منیزیم در سلامتهوش مصنوعی از عروسک های بجمجمه انسان های اولیهکاهش دوپامین عامل بیماریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچامواد کوانتومی جدید، ممکنتوسعه هوش مصنوعی قادر اسچند جهانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمجریان انرژی در سیستم های کشف جمجمه ای درکوه ایرهودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیماپروتیلینتکامل داروینی هنوز در حاچیزی خارج از مغزهای ما نیهوش عاطفی در زنان بیشتر احس چشایی و بویاییگربه شرودینگر و تاثیر مشرقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پامدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر ویتامین دی بر بیماهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت بیستمپیشینیان انسان از هفت میروزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاشرکت نورالینک ویدیویی ازفراموشی همیشه هم بد نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهمستند جهان متصلچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چیستخواب سالم عامل سلامتی و یرژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی قدم زدن و حرکت دید را تغیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم مغز چگونه صداها را فیلتر چاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسنی با تاثیر دوگانه ادندان ها را مسواک بزنید تزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیملاحظات بیهوشی قبل از جربررسی ژنها در تشخیص بیمامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟چرا خشونت و تعصبتاثیر درجه حرارت بر عملکیافته های نوین علوم پرده دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های تکاملی در مغز ونقش نظریه تکامل در شناساهفت سین یادگاری از میراث تسلیم شدن از نورون شروع مکنگره بین المللی سردرد دداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس هوازی و میتوکندرینقش روزه داری در سالم و جهوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییکاهش سن بیولوژیکی، تنها درمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازموجود بی مغزی که می تواندتوسعه برخی شغل ها با هوش چندین ماده غذایی که ماننهوش مصنوعی از عروسک تا کمجستجوی متن و تصویر به صورگل زندگیدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذببیماری بیش فعالیماجرای جهل مقدستکامل زبانچیزی شبیه نور تو نیستهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک (قسمت اول )گزیده ای از وبینار یا کنفرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی امروری بر تشنج و درمان هایتاثیر ویروس کرونا بر مغز هستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت دهمروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشمفرایند پیچیده ی خونرسانیارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات نخاعیچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت های متفاوتخواب عامل دسته بندی و حفطرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زباقدرت انسان در نگاه به ابعاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرمغز ناتوان از توجیه پیداناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدو ویژگی انتزاع و قدرت تجزمان واقعیت است یا توهماگر نعمت فراموشی نبود بسسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا اببررسی سیستم تعادلی بدن امغز بزرگ چالش است یا منفعچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر درجه حرارت بر عملکیادگیری مهارت های جدید ددانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دتفاوت های زبانی سرمنشا تنقش هورمون های تیروئید دهم نوع خواری در میان پیشیتشنج چیستکنگره بین المللی سردرد دداروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهانسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندرینقش رژیم غذایی بر رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییکایروپاکتیک چیستدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کموجودات مقهور ژنها هستندتوصیه های سازمان بهداشت چه زیاد است بر من که در ایهوش مصنوعی از عروسک تا کمجستجوی هوشیاری در مغز ماگلوئوندرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیماده ی تاریکتکامل زباننکاتی در مورد تشنجهوشیاری کوانتومیحس و ادراک (قسمت دوم )گزارش یک مورد جالب لخته ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر ژنها بر اختلالات خو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت دوازدهمروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصششمین کنگره بین المللی سفرایند تکامل و دشواری هاارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات بین دو همسر و برخیچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت و مجازخودآگاهی و هوشیاريراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی عوامل ایجاد لغت انسانی و لمس کوانتومیاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنمغز و سیر تکامل ان دلیلی ناتوانی در شناسایی چهره وبینار اساتید نورولوژی ددو برابر شدن خطر مرگ و میزمان شگفت انگیزاگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حبررسی علل کمر درد در میانمغز بزرگ چالشهای پیش روچراروياها را به یاد نمی آتاثیر رو ح و روان بر جسمیادآوری خواب و رویادانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز مناطق خاصی از مغز در جستجتفاوتهای جنسیتی راهی برانقش هورمون زنانه استروژنهمیشه اطمینان تو بر خدا بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکنترل همجوشی هسته ای با هداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس بدون اکسیژننقش رژیم غذایی در رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی جهل مقدسکار با یگانگی و یکپارچگیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشومیهمانهای ناخوانده عامل توصیه های غیر دارویی در سنهایت معرفت و شناخت درک عهوش مصنوعی از عروسک تا کمحفره در مغزگمان میکنی جرمی کوچکی در درگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکماده ی خالیتکامل زبان انسان از پیشیچگونه مولکول های دی ان ایهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت چهلگشایش دروازه جدیدی از طررمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامرکز حافظه کجاستتاثیر کلام در آیات کلام بوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت سومروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علصرع و درمان های آنفرایند حذف برخی اجزای مغارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفامشکلات روانپزشکی پس از سچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش های ناخودآگاه و تقخودآگاهی و هوشیاريراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم باعواملی که برای ظهور لغت الوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های ممغز آیندگان چگونه است ؟نبرو و انرژی مداوموراپامیل در بارداریدو برابر شدن خطر مرگ و میزندگی هوشمند در خارج از زاگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ شدن مغز محدود به دورمغز بزرگ و فعال یا مغز کوچراروياها را به یاد نمی آتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژن هوش و ساختارهای حیاتی دانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش ویتامین K در ترمیم اسهمیشه عسل با موم بخوریمتشنج عدم توازن بین نورون کندر در بیماریهای التهابدر مانهای کمر دردکوچک شدن مغز از نئاندرتادر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو یک جهان در مغز خودت هسنقش زنجبیل در جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان یکپارچهکاربرد روباتهای ريزنانودرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای میگرن سردردی ژنتیکی که بتوصیه هایی در مصرف ماهیچهار میلیارد سال تکامل بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت قربانی نزاع بین بی گنجینه ای به نام ویتامین درگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیمبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل ساختار رگهای مغزی چگونه مغز پیش انسان یا همهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت نهمپمبرولیزوماب در بیماری چروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حافلج نخاعی با الکترودهای ارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمرکز حافظه کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر نوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت سی و هشتمروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکضررهای مصرف شکر و قند بر فرد حساس از نظر عاطفی و باز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمشکلات روانپزشکی در عقب چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش به حس جدیدخورشید مصنوعیراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شدلوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دمغز انسان ایا طبیعتا تمانخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی مرتب خیلی به قدو سوی واقعیتزندگی زمینی امروز بیش از اپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی مغز بزرگترین مصرف کننده نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید از روی طبیعتنقش ژنتیک در درمان اختلاهمراهی نوعی سردرد میگرنیتشخیص ژنتیکی آتروفی های کووید نوزده و خطر بیماری در چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان کاملی در اطراف ما پرکاربرد روباتهای ريز، در درمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بمیگرن شدید قابل درمان استوضیحی ساده در مورد هوش مچهار ساعت پس از کشتار خوکهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت اشیاگویید نوزده و ایمنی ساکتدرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بمباحث مهم حس و ادراکتکامل شناخت انسان با کشفهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت چهارمپنج اکتشاف شگفت آور در مورویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئفلج بل، فلجی ترسناک که آنارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر کپسول نوروهرب بر تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت سی و ششمروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انضررهای شکر بر سلامت مغزفرضیه ای جدید توضیح میدهاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمشاهده گر جدای از شیء مشاچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن های شرکت فایزر آمرخانواده پایدارایندرالعید نوروز مبارکلیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهمغز انسان برای ایجاد تمدنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی ، بهترین تمریدوچرخه سواری ورزشی سبک و زندگی زودگذرابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین خطایی که مردم ممغز حریص برای خون، کلید تنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت استخوان در گرو تغذنقش گرمایش آب و هوا در همهندسه ی پایه ایتصویربرداری فضاپیمای آمکودک ایرانی که هوش او از در هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان در حال نوسان و چرخشکتاب زیست شناسی باوردرمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستمیدان مغناطيسي زمین بشر تیوتیکسن داروی ضد جنوننوآوری ای شگفت انگیز دانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحقیقت تنها چیزی است که شاگوشه بیماری اتوزومال رسسدرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی امجموعه های پر سلولی بدن متأثیر نگاه انسان بر رفتاهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت نوزدهمپوست ساعتی مستقل از مغز درویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین هفلج خوابارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی مرگ چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت سیزدهمروشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و طلای سیاهقلب و عقلاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختمشاهده آینده از روی مشاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاهخواری بر رشد و واکسن کووید 19 چیزهایی که خارق العاده و استثنایی بایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بمغز انسان برای شادمانی طنخستین روبات های زنده ی جتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش و میگرنديدن با چشم بسته در خواب زونیسومایدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیمغز زنان جوانتر از مغز مرنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر رژیم گیاهخواری بر ژنها ، مغز و ارادهداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تلقین اطلاعات و حافظهنقش پیش زمینه ها و اراده هندسه ی رایج کیهانتصادف یا قوانین ناشناختهکودکان میتوانند ناقل بی در هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتولید مثل اولین ربات های نقش سجده بر عملکرد مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی مفید در ساکتاب، سفری به تاریخدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهاناتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلمیدازولام در درمان تشنج تکنولوژی جدید که سلول هانوار مغز مشاهده ی غیر مستهوش مصنوعی در کامپیوترهاحقیقت خواب و رویاگوشت خواری یا گیاه خواریدستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکسرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممحل درک احساسات روحانیتئوری تکامل امروز در درمهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت هفتمپیموزایدرویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاشگفتی های زنبور عسلفلج خواب چیستارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمرگ و میر پنهانتاثیر کپسول نوروهرب بر سویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت ششمروشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سطوفان فقر و گرسنگی و بی سقیچی ژنتیکیاز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان همطالعه ای بیان میکند اهدچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر انتخاب از طرف محیط واکسن کرونا و گشودن پنجرخدا موجود استراه پیروزی در زندگی چیستایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدمغز انسان برای شادمانی طنرمش های مفید برای درد زاتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش بهترین درمان بیش فعدی متیل فومارات(زادیوا)(زونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیمغزهای کوچک بی احساسنشانه های گذشته در کیهان تاثیر عصاره تغلیظ شده گیژنهای مشترک بین انسان و وداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تلاش هایی در بیماران قطع نقش آتش در رسیدن انسان بههندسه بنیادینتظاهر خوابیده ی مادههندسه در پایه ی همه ی واکتظاهری از ماده است که بیدکودکان خود را مشابه خود تدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتولید پاک و فراوان انرژینقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی غیر تصادفکجای مغز مسئول پردازش تجدرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهامکانیک کوانتومی بی معنی تکنولوژی جدید که سلول هانوار مغزی روشی مهم در تشخهوش مصنوعی در خدمت خلق وححقیقت راستین انسان علم بگیلگمش باستانی کیستذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار امحل درک احساسات روحانی دتئوری تکامل در پیشگیری و هاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت هفدهمپیموزایدرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیشاهکار قرنفلج دوطرفه عصب 6 چشمارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا مرگ انتقال است یا نابود شتاثیر کتامین در درمان پاویتامین کاحس و ادراک سی و هفتمروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده ممعنی روزهچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر احتمالی عصاره تغلیواکسن کرونا از حقیقت تاتخطا در محاسبات چیزی کاملرابطه تشنج و اوتیسمایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا سلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارمغز انسان رو به کوچک تر شنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش در کمر درددژا وو یا اشنا پنداریزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونامغزتان را در جوانی سیم کشنظام مثبت زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهژنهای هوش ، کدامندداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تلاشی برای درمان قطع نخانقش انتخاب از طرف محیط، ننقش اتصالات بین سلولهای هوموارکتوس ها ممکن است دتغییر الگوی رشد مغزی با زکوری گذرای ناشی از موبایدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتولید سلولهای جنسی از سلنقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که دکرونا چه بر سر مغز می آوردرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن مکانیزمهای دفاعی در برابتکامل مادی تا ابزار هوشمنورون هاي مصنوعی می توانهوش مصنوعی در خدمت خلق وححقایق ممکن و غیر ممکنگیاه خواری و گوشت خوار کدذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیمحدودیت های حافظه و حافظتا 20 سال آینده مغز شما به هدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت هجدهمپیچیدگی های مغزمگسرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایشبیه سازی میلیون ها جهان فناوری هوش مصنوعی نحوه خارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین کا و استخوانحس و ادراک- قسمت بیست و پروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختمعادله ها فقط بخش خسته کننگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر ترکیبات استاتین (سواکسن کرونا ساخته شده توخطا در محاسبات چیزی کاملراز تغییرایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک اندالرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیمغز انسان رو به کوچکتر شدنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر درجه حرارت بر عملکوزن حقیقی معرفت و شناختدژاوو یا آشناپنداریزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونامغزتان را در جوانی سیمکشنظریه ی تکامل در درمان بیتازه های اسکیزوفرنی(جنوژنهای حاکم بر انسان و انسداروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتلاشی تازه برای گشودن معتلاشی جدید در درمان ام اسنقش تیروئید در تکامل مغزهوش مصنوعی می تواند بر احتغییر زودتر اتصالات مغزیکی غایب شدی تا نیازمند دلدر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده سماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتومورها و التهاب مغزی عانقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که دکریستال زمان(قسمت اولدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سما انسانها چه اندازه نزدتکامل مداومنورون های ردیاب حافظههوش مصنوعی درمانگر کامپیحمله ویروس کرونا به مغزگالکانزوماب، دارویی جدیذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمخچه فراتر از حفظ تعادلتا بحر یفعل ما یشاهدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت هشتمپیچیدگی های مغزی در درک زرویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کوانفیلمی بسیار جالب از تغییارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین کا در سبزیجاتحساسیت روانی متفاوتريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدعقل مجادله گرقانون جنگلاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱معجزه ی علم در کنترل کروننگاه انسان محدود به ادراتاثیر دوپامین و سروتونینواکسن ایرانی کرونا تولیدخطر آلودگی هواراست دستی و چپ دستیایا بدون زبان میتوانیم تعسل طبیعی موثر در کنترل بلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکمغز ایندگان چگونه استچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر درجه حرارت بر عملکوزوز گوشدگرگونی های نژادی و تغییزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهونقش قهوه در سلامتینظریه ی تکامل در درمان بیتازه های بیماری پارکینسوکلرال هیدرات برای خوابانداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستننقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی و کشف زبان هایتغییر عمودی سر انسان از پکیهان خود را طراحی میکنددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چمنبع خواب و رویاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقشه مغزی هر فرد منحصر بههوش مصنوعی از عروسک بازی جواب دانشمند سوال کننده کریستال زمان(قسمت دوم)درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و ما انسانها چه اندازه نزدتکامل چشمنوروپلاستیسیتی چیستهوش مصنوعی درخدمت خلق وححمایت از طبیعتگامی در درمان بیماریهای ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر مشاهده بر واقعیت بهدف از خلقت رسیدن به ابزاحس و ادراک قسمت پنجمپیوند مغز و سر و چالشهای رویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به درفیزیک مولکولها و ذرات در ارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين مرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین دی گنجینه ای بزرخفاش با شیوع همه گیری جدیریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهقانون جنگلاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتمغز فکر میکند مرگ برای دینگاه از درون مجموعه با نگتاثیر دپاکین بر بیماری مواکسن اسپایکوژنخطرات هوش مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز بایا تکامل هدفمند استعصب حقوق نورولوولزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلامغز ابزار بقای برتر مادیچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیشنهاد خوب برای آسان دانش بی نهایتزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهونقش مهاجرت در توسعه نسل انظریه ی ریسمانتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کمردردداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتغییرات منطقه بویایی مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یادرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنحنی که ارتباط بین معرفتوهم چیستنقشه های مغزی جدید با جزیهوش مصنوعی از عروسک بازی جاذبه و نقش آن در شکلگیریکریستال زمان(قسمت سوم)درک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارما اکنون میدانیم فضا خالتکامل ابزار هوش ، راه پر نوشیدن چای برای مغز مفید هوش مصنوعی ساخته هوش طبیحوادث روزگار از جمله ویرگامی در درمان بیماریهای ذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلومخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهرچیز با یک تاب تبدیل به حس و ادراک قسمت بیست و چهپیوند اندام از حیوانات بروبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکشباهت مغز با کیهان مادیفیزیک و هوشیاریارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و مزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وویروس مصنوعیخلاصه ای از مطالب همایش مریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا موقانونمندی و محدودیت عالماز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دمغز قلبنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر داروهای ضد التهاب واکسن اسپایکوژن ضد کرونادفاع در برابر تغییر ساخترساناها و ابر رساناها و عایجاد احساساتعضلانی که طی سخن گفتن چقدلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و مغز ابزار برتر بقاچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر درجه حرارت بر عملکیک آلل ژنتیکی که از نئانددانشمندان موفق به بازگردزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر خلا ق در برابر توهم نقش میدان مغناطیسی زمین نظریه تکامل در درمان بیمتبدیل سلولهای محافط به سکمردرد ناشی از تنگی کاناداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن پیشرفته ی پیشینیاننقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتغییرات آب و هوایی که به کیست کلوئید بطن سومدرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنشأ اطلاعات و آموخته ها توپیراماتنقص در تشخیص هیجانات عامهوش مصنوعی از عروسک بازی جدایی خطای حسی استکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و ما با کمک مغز خود مختاريمتکامل داروینی هنوز در حانوعی سکته مغزی ، وحشتناک هوش احساسیحافظه و اطلاعات در کجاست گاهی لازم است برای فهم و ذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت بیست و یکپیوند سر آیا ممکن استروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توشباهت کیهان و مغزفیزیکدانان ماشینی برای تارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وویرایش DNA جنین انسان، برخونریزی مغز در سندرم کووریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمعلایم کمبود ویتامین E را قارچ بی مغز در خدمت موجوداز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر داروی ضد تشنج سدیم واکسن دیگر کرونا ساخته شدقیق ترین تصاویر از مغز ارشته نوروایمونولوژی و نقایرادهای موجود در خلقت بغیرقابل دیدن کردن مادهمقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانمغز از بسیاری حقایق می گرچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکیک جهش ممکن است ذهن انساندانشمندان نورون مصنوعی سزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت مغز انسان و میمون هنقش محیط زندگی و مهاجرت دنظریه تکامل در درمان بیمتروس جریان انرژیکمردرد و علل آنداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در