دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سیر آفرینش از روح تا مغز از مغز تا روح

سیر آفرینش از بالا به پایین و از پایین به بالا(از روح تا مغز از مغز تا روح)

مطلبی از دکتر زینب شمری

سلام بر شما. من (دکتر)زینب شمری هستم و کامنت های شما را بررسی کردم. سوالات زیادی در آن مطرح شده بود. بیشترین سوالاتی- که دیدم- در مورد تکامل و ارتباط آن با آدم و حوا و چگونگی خلقت و انفجار بزرگ است.

به نظریه تکامل و انفجار بزرگ میپردازیم. برای ربط بین علم و دین در این نظریه چه باید کرد؟ نظریه تکامل از نظر علمی ثابت شده است و متون دینی و قرآنی هم داریم- که آن را ثابت میکند.

در مورد نظریه انفجار بزرگ و نظریه تکامل، دلایل علمی زیادی وجود دارد و متون قرآن و انجیل و کتاب های آسمانی هم در مورد آن هست.

نظریه های علمی آزموده میشوند و در این موارد مانند نظریه تکامل و انفجار بزرگ جایی برای انکار آن، باقی نمیماند. و انسان عاقل و پژوهشگر، درستی آن را میپذیرد و این، بر اساس دلایل و مشاهدات است.

https://www.google.com/amp/s/www.nbcnews.com/mach/amp/ncna881136

(حرکت از ابتدای ساده پرحرارت تکینگی و انفجار بزرگ و کثرتی- که هر آن، زیادتر میشود- تا دست انتخاب طبیعی را در گزینش، بازتر کند، حقیقتی علمی و ثابت شده است.

هدف، گزینش سازگارترین موجود با شرایط محیط است!

و در حقیقت تا سازگاری با شرایط محیط نباشد، امکان بقا باقی نمی ماند و رمز بقا، سازگار شدن با محیط است و این محیط، در عالم مادی ما، جهان مادی پر تزاحم کنونی است و محیط، در جهان موازی، شرایط ثابت تر و پایدارتر و وسیع تر آن است.

ولی برای بقا در جهان موازی ثابت تر و پایدارتر و حقیقی تر، باز باید با شرایط آن سازگار شد و انتخاب موجود سازگارتر در آن محیط هم با انتخاب در آن محیط و طبیعت آنجا رخ میدهد ولی این انتخاب، موجودی را بر می گزیند که باثبات و آرامش آنجا سازگار تر باشد نه با هیجان و خروش و رقابت بین اجزای متضاد در عالم ماده.

پس شاید آنچه بقا را در آنجا تضمین کند نه رقابت شدید بین اجزا بلکه همراهی و اجتماع اجزای مشابه با هم باشد.

و البته سیر تکامل عالم مادی هرچند در ابتدا بسیار رقابتی و خونخوار بودهاست به مرور زمان، کوشیده است از حالت خشن و خونخوار خارج شود و این خشونت، تبدیل به همکاری و اجتماع بین اجزای مختلف و توسعه هوش عاطفی گردد و گاهی لازمه آن، کوچک شدن ابزار هوش بوده است.

شاید بسیاری، ابزار هوش مادی یعنی مغز را هدف از خلقت مادی بدانند ولی حتی در عالم مادی ما، نزاع ها و رقابت های خشن، پایان راه نیست و حتی در عالم مادی، در نهایت خشونت ها و رقابتها، همکاری و هوش عاطفی، میتواند جایگزین خوبی برای مغز بزرگ تر و هوش مادی ناشی از آن باشد.)

دین چیست؟ متون قران، انجیل و کتاب های آسمانی دارای متشابهات است. در این کتابهای آسمانی، داستان آدم و حوا کجاست؟

قرآن و کتاب های آسمانی، کد و رمز هستند و بر اساس اصطلاح دینی، متشابه اند.

بنابراین تفسیر این متون، کار آسانی نیست و کسی جز خدا و راسخون در علم یعنی انبیا و اوصیا و ائمه در هر زمان نمیتوانند این رمز ها و کدها را بازگشایی کنند و کسی که میتواند این کتاب های آسمانی را در این زمان تفسیر کند امام مهدی و احمد الحسن هستند.

پس در مورد سوال که معنی آفرینش جهان در شش روز چیست بیان میشود، روزها آنطور که اهل بیت ع و احمد الحسن گفته اند، روزهای زمانی نیستند بلکه مراحلی هستند و شش روز یعنی شش مرحله یعنی کیهان در شش مرحله آفریده شد یعنی کیهان، باید دارای مراحلی یکی پس از دیگری باشد:

مرحله اول و دوم،خلق آسمان هفتم و امر آن، است و آن، شامل مراحل یک و دو میشود.

مرحله بعد، آفرینش شش آسمان(مثال) و امر آن است

و مرحله 5 و شش، آفرینش عالم اجسام و روزی های آن است.

پس این مراحل برای آفرینش کیهان لازم است.

بله آسمان هفتم لازم است، پیش از آنکه آسمان ششم آفریده شود و آسمان ششم از روی آسمان هفتم خلق شده است و به همین ترتیب عالم اجسام از روی آسمان های شش گانه بالایی آفریده شده است، پس هر مرحله از روی مرحله قبلی آفریده شده است و بر اساس آن است ولی از آن جداست و ارتباطی قطعی، بین آنها به عنوان اثر و موثر وجود دارد.(پاسخ کامل سید احمد الحسن به این موضوع در سایت زیر

https://www.zamanezohoor.com/science/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d9%84%d9%82%d8%aa-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86/
)

از آسمان هفتم به مراحل پایین تر پیچیدگی بیشتر میشود و در عالم اجسام، پیچیدگی و چیزهای متضاد زیاد میشود. نظریه تکامل، همین را میگوید که خلقت از روی شکلی ساده شروع شد و این شکل ساده، نسخه بردار اولیه بود و بعد به سلول بدون هسته و بعد سلول هسته دار و موجود چند سلولی و حیوانات متفاوت پرنده و جانور و غیره تبدیل شد.

شکل سا

ده- که بعدا پیچیده میشود.

تکامل زندگی زمینی از شکلساده به شکل پیچیده میرود.
(شروع از ساده به سوی پیچیده، جریان کلی خلقت است ولی بازگشت از پیچیدگی و کثرت، به سوی پیچیدگی کمتر یا به عبارتی بازگشت به سوی مبدا و ریشه خلقت در انتهای کثرت و فراوانی، رخ میدهد.

این بازگشت، همیشه واضح و نمایان نیست بلکه گاهی به دلیل تزاحم شدید اجزای عالم مادی، بقای آن، وابسته به کم کردن کثرت و تمایز است و نمونه آن، کاهش اندازه مغز انسان طی تقریبا یکصد هزار سال اخیر است.

فراوانی و بزرگی گاهی با تزاحمی- که ایجاد میکند- باعث اختلال در جریان خلقت میشود و در اینجا زندگی و حیات با زدودن بخشی از این کثرت و تمایز انجام میشود.

مغز بزرگ، در عالم مادی بیش از همه اندام های بدن انرژی مصرف میکند و می تواند اندام های حیاتی را از انرژی محروم کند.

به همین دلیل، جریان خلقت و تکامل آن، پس از آنکه به حدی از اندازه مغز رسید به جای توسعه بیشتر مغز به سوی ابزار هوشی فراتر از مغز رفت و در فقدان این ابزار هوش فرامادی، موجود پر مغز قبل از هموساپینس، نتوانست به بقا ادامه دهد. نکته جالب اینکه سیر کوچک شدن مغز، نه تنها نقصی در زندگی اجتماعی انسان ایجاد نکرد، بلکه تمدن بشری از زمان کوچک شدن مغز و پیوند بعد فرامادی ایجاد شد. یعنی پیشرفت مادی، هم مدیون پیوند ابزار هوش غیر مادی است.)

چگونه میتوانیم بین آدم و حوا و نظریه تکامل، ارتباط بر قرار کنیم؟ در متون دینی از جمله قرآن میخوانیم که آنها در بهشت بودند و سیب خوردند و لباس تقوا از آنها زدوده شد و ... اینها همه، مصطلحات و رموز است، مثلا سیب همان سیبی نیست که ما میخوریم و لباس، مثالی از تقواست و این بهشت، در جهان جسمانی نیست. این کلمات، مادی است و ما معنی ای را از روی آن میفهمیم.

داستان آدم و حوا امتحانی نفسانی است و نفس از جهتی متفاوت از جسم است و در جهان آنها نفس آنها مورد آزمایش قرار گرفت و نفس، تابع قوانین فیزیکی عالم ما نیست و این داستان درمورد نفس آدم و حوا بود و درمورد بدن ها روی این زمین نبود.

در نظریه تکامل هموساپینس یا انسان عاقل دارای اجتماع بودند و ازدواج میکردند و کودکانی داشتند و آدم ع، نفسش فرود آمد و به بدنش متصل شد و آدم، نزد پدر و مادر بود و نزول آدم، نزول نفس اوست و اتصال نفس به جسم او رخ داد و آنچه بیان شده است رخ داد و حوا را دید و با او ازدواج کرد و فرزندانی پیدا کردند و فرزندان آنها با هم ازدواج نکردند و به روشی- که در دین حلال است- ازدواج کردند و فرزندان آنها با همسری- که در آن زمان در جامعه شان موجود بود- ازدواج کردند.

از این رو داستان آدم و حوا موافق علم است زیرا آنها از هموساپینس جدا شدند و از پدر و مادر متولد شدند و نفس آدم به مرحله ای رسید که توانست رسالت الهی را حمل کند و آن را به مردم برساند و آدم و حوا از نظر جسمانی در زنجیره تکامل قرار میگیرند و آنها از سلول اولیه ایجاد شدند و بعدا این سلول ها به سلول های دارای هسته حقیقی دیگر تکثیر شد تا به گونه هموساپینس تبدیل شدند و آدم و حوا از آنها متولد شد.

داستان آدم و حوا در قرآن، داستانی نفسانی است ولی از نظر جسمانی در ضمن نظریه تکامل جسمانی قرار میگیرند. این دو را اینگونه میتوان با هم ربط داد: انفجار بزرگ و ابتدای کیهان در شش مرحله و آدم و حوا و نظریه تکامل.

این سوال، بسیار مطرح شده بود. این ویدیو جواب بسیاری از سوال کنندگان را میدهد.

تشکر به خاطر توجه شما و در قسمت های بعدی برخی سوالات دیگر را پاسخ میدهم.

از پیگری شما تشکر میکنم و به امید دیدار.

پاره ای توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی

https://www.youtube.com/watch?v=cl2HdFXlXh4

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز ابزار برتر بقاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب عامل دسته بندی و حفطانفجار و توقف تکاملی نشاسرعت فکر کردن چگونه استبیهوش کردن در جراحی و بیمنقش هورمون های تیروئید دتلاشی جدید در درمان ام اسژنها ، مغز و ارادهدژاوو یا آشناپنداریای آنکه نامش درمان و یادشطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش غذاها و موجودات درياتکامل ابزار هوش ، راه پر کی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان های بیماری آلزایمرابزار بقای موجود زنده از عصب حقوق نورولووبرخی بیماری های خاص که بدفلج بل، فلجی ترسناک که آنچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری اعصاب به علت میتواثرات مفید قهوهقدم زدن و حرکت دید را تغینخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاهخواری بر رشد و گنجینه ای به نام ویتامین روش هایی ساده برای کاهش اارتوکين تراپی روشی جديد میگرن سردردی ژنتیکی که بهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر رو ح و روان بر جسمپنج اکتشاف شگفت آور در مورشته نوروایمونولوژی و نقاز نظر علم اعصاب اراده آزمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییر زودتر اتصالات مغزیآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزههدف از تکامل مغزحمله ویروس کرونا به مغزآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدناستخوان های کشف شده، ممکمغز از بسیاری حقایق می گروراپامیل در بارداریخودآگاهی و هوشیاريانواع سکته های مغزیشلیک فراموشیبیوگرافینقش هورمون زنانه استروژنتمایل زیاد به خوردن بستنژنهای مشترک بین انسان و ودانشمندان ژنی از مغز انسایندرالطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتکامل زباندرمان های جدید میگرنابزار بقای موجود زنده از عضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی توجهات در ببمار پارفلج خوابچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگاثرات مضر ماری جواناقدرت انسان در نگاه به ابعنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر انتخاب از طرف محیط گویید نوزده و ایمنی ساکتروش صحبت کردن در حال تکامارتباط میکروب روده و پارمیگرن شدید قابل درمان اسهفت سین یادگاری از میراث تاثیر رژیم گیاه خواری بر پوست ساعتی مستقل از مغز درشد مغز علت تمایل انسان باز آغاز خلقت تا نگاه انسامخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییر عمودی سر انسان از پآیا هوش سریعی که بدون احسزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیهدف از خلقت رسیدن به ابزاحوادث روزگار از جمله ویرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز اصول سلامت کمرمغز به تنهایی برای فرهنگ ورزش هوازی مرتب خیلی به قخودآگاهی و هوشیاريانگشت نگاری مغز نشان میدشنا در ابهای گرم جنوب نیبیوگرافینقش ژنتیک در درمان اختلاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرژنهای هوش ، کدامنددانشمندان روش هاي جدیدی ایا کوچک شدن مغزانسان الظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری ابزار بقای موجود زنده از مقالاتبرخی سلولهای عصبی در تلافلج خواب چیستچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر ماجزای پر سلولی بدن انسان لوب فرونتال یا پیشانی مغنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر ترکیبات استاتین (سگوشه بیماری اتوزومال رسسروشهای نو در درمان دیسک بارتباط چاقی و کاهش قدرت بمیدان مغناطيسي زمین بشر همیشه عسل با موم بخوریمتاثیر رژیم گیاه خواری بر پیموزایدزمین زیر خلیج فارس تمدنی از انفجار بزرگ تا انفجار مدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی درمانگر کامپیتغییرات منطقه بویایی مغزآیا هشیاری کوانتومی وجودسفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطههزینه ای که برای اندیشیدحافظه و اطلاعات در کجاست آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیاضطراب و ترسمغز برای فراموشی بیشتر کورزش هوازی ، بهترین تمریخانواده پایداراندوهگین نباش اگر درب یا شناخت و معرفت، و نقش آن دبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش آتش در رسیدن انسان بهتمدن بشری و مغز اخلاقیکلرال هیدرات برای خواباندانشمندان روشی برای تبدیایا ابزار هوشمندی یا مغز علم به ما کمک میکند تا موبحثی درباره هوش و تفاوتهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام اسابزار بقای موجود زنده از تاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی سيناپسها طی تکامل و فیلمی بسیار جالب از تغییچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشراجزایی ناشناخته در شکل گلبخند بزن شاید صبح فردا زچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر دپاکین بر بیماری مگوشت خواری یا گیاه خواریروشهای شناسایی قدرت شنواارتباط هوش ساختار مغز و ژمکانیزمهای دفاعی در برابهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر رژیم گیاه خواری بر پیچیدگی های مغزی در درک ززندگی هوشمند در خارج از زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتغییرات تکاملی سر انسان آیا واکنش های یاد گرفته وسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمهزینه سنگین انسان در ازاحافظه و اطلاعات در کجاست آیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری اطلاعاتی عمومی در مورد ماطلاعاتی عمومی در مورد ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بررسی سیستم تعادلی بدن اورزش و میگرنخدا موجود استانسان قدیم در شبه جزیره عشناسایی سلول های ایمنی ابیست تمرین ساده برای جلونقش انتخاب از طرف محیط، نتمساح حد واسط میان مغز کوکمردرد و علل آنداروهای مصرفی در ام اسایا بیماری ام اس (مولتیپعلایم کمبود ویتامین E را بحثی درباره هوش و تفاوتهنقص در تشخیص هیجانات عامتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسابزار بقای موجود زنده از صفحه اصلیبررسي علل احتمالي تغيير فیزیکدانان ماشینی برای تچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کاحساس گذر سریعتر زمانلرزش ناشی از اسیب به عصبچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر داروهای ضد التهاب گیاه خواری و گوشت خوار کدروشی برای بهبود هوش عاطفارتباط انسانی، محدود به ما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر رژیم گیاهخواری بر پیوند مغز و سر و چالشهای زونا به وسیله ویروس ابله از تلسکوپ گالیله تا تلسکمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی ساخته هوش طبیثبت امواج الکتریکی در عصآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیهستي مادي ای که ما کوچکترحافظه و اطلاعات در کجاستآیاما مقهور قوانین فیزیکساخت شبکه عصبی با الفبایبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز بزرگ چالش است یا منفعبررسی علل کمر درد در میانورزش بهترین درمان بیش فعخطا در محاسبات چیزی کاملانسان جدید از چه زمانی پاشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیشتر کمردردها نیازی به نقش اتصالات بین سلولهای تنفس هوازی و میتوکندریکمردرد با پوشیدن کفش مناداروهای ضد بیماری ام اس وایا بدون زبان میتوانیم تعلایم کمبود ویتامین E را بحثی درباره هوش و تفاوتهچند جهانیتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقای موجود زنده از سوالات پزشکیبررسی و اپروچ جدید بر بیمفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش التهاب ناشی از بیمارویا و خبر از آیندهاخلاق و علوم اعصابلزوم سازگاری قانون مجازاچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گالکانزوماب، دارویی جدیروشی جدید در درمان قطع نخارتباط شگفت مغز انسان و فما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیپیوند سر، یکی از راه حلهازیباترین چیز در افزایش ساز تکنیکی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستهوش احساسیجمجمه انسان های اولیهآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر هستی ما پس از شروعی چگال حس چشایی و بویاییآزمون ذهنی گربه شرودینگربه زودی شبکه مغزی به جای مغز بزرگ چالشهای پیش روبزرگ شدن مغز محدود به دورورزش در کمر دردخطا در محاسبات چیزی کاملانسان عامل توقف رشد مغزشاهکار قرنبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش حفاظتی مولکول جدید دتنفس هوازی و میتوکندریکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی فامپیریدین یا نورلایا تکامل هدفمند استعلت خواب آلودگی بعد از خوبحثی درباره احساسات متفاچندین ماده غذایی که ماننتا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی ابزار بقای موجود زنده از پیامهای کاربرانفراموش کارها باهوش تر هسچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش دوپامین عامل بیماریرویا بخشی حقیقی از زندگی اخلاق پایه تکامل و فرهنگلزوم سازگاری قانون مجازاچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای روشی جدید در درمان سکته مارتباط شگفت انگیز مغز انما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاریخ همه چیز را ثبت کردهپیشینیان انسان از هفت میزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استهوش احساسیجنسیت و تفاوت های بیناییآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک (قسمت اول )إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَساخت شبکه عصبی مصنوعی با ساختار شبکه های مغزی ثاببوزون هیگز چیستمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبزرگ شدن تقریبا ناگهانی وزوز گوشخطرات هوش مصنوعیانعطاف پذیری مکانیسمی علشبیه سازی میلیون ها جهان بار سنین ابزار هوشمندی انقش حیاتی تلومر دی ان آ دتو دی ان ای خاص ميتوکندريکنگره بین المللی سردرد دداروی تشنجی دربارداریایرادهای موجود در خلقت بعوامل موثر در پیدایش زبابحثی درباره احساساتی غیرچه زیاد است بر من که در ایتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقای موجود زنده از سایتهای دیگرفراموشی همیشه هم بد نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وکایروپاکتیک چیسترویا تخیل یا واقعیتاختلال در شناسایی حروف و ممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای ريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط شگفت انگیز مغز انما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی الفاگوتبدیل تراکت صوتی مصنوعی پیشرفتی مستقل از ابزار هزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز و از مغز مرگ انتقال است یا نابود شهوش عاطفی بیشتر در زنانجنسیت و تفاوت های بیناییآیا احتمال دارد رویا از آسفری به آغاز کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی وقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک (قسمت دوم )افراد آغاز حرکت خودشان رافزایش قدرت ادراکات و حسسازگاری با محیط بین اجزابیماری های مغز و اعصاب و مغز حریص برای خون، کلید تبسیاری از بیماری های جدییک پیشنهاد خوب برای آسان دفاع در برابر تغییر ساختاولین هیبرید بین انسان وشبیه سازی سیستم های کوانبارداری بدون رحمنقش خرچنگ های نعل اسبی درتولید سلولهای جنسی از سلکنگره بین المللی سردرد دداروی جدید s3 در درمان ام اگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و بخش دیگری در وجود انسان هچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزارهای بقای موجود زندفرایند تکامل و دشواری هاچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريزنانورویاها از مغز است یا ناخواختلالات مخچهمنابع انرژي پاک سرچشمه حچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و ریواستیگمینارتباط غیرکلامی بین انساماه رجبهوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل سلولهای محافط به سپاسخ گیاهان در زمان خوردزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیههوش عاطفی در زنان بیشتر اجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا احتمال دارد رویا از آسلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز- از مغز مغز آیندگان چگونه است ؟وقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهارمافسردگی و اضطراب در بیماسخن پاک و ثابتبیماری گیلن باره و بیمارمغز زنان جوانتر از مغز مرتفاوت مغز انسان و میمون هیکی از علل محدودیت مغز امدقیق ترین تصاویر از مغز ااولین مورد پیوند سر در انشباهت زیاد بین سلول هاي عبازگشت از آثار به سوی خدانقش داروهاي مختلف معروف توانایی مغز و دیگر اجزای کندر در بیماریهای التهابداروی جدید ضد میگرناگر نعمت فراموشی نبود بسعواملی که برای ظهور لغت ابرنامه و ساختار پیچیده مچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسابزارهای پیشرفته ارتباط فرایند حذف برخی اجزای مغنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريز، در رویاهای پر رمز و حیرتی دراختلالات حرکتی در انسانمنبع خواب و رویاچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استریسدیپلام تنها داروی تایارتروز یا خوردگی و التهاماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک تا کتری فلوپرازینپختگی پس از چهل سالگي به زبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا برای تولید مثل همیشه سلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت پنجمویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت سومالکتروتاکسی(گرایش و حرکسریعترین کامپیوتر موجودبیماری ای شبیه آلزایمر و مغزهای کوچک بی احساستفاوتهای جنسیتی راهی برایافته های نوین علوم پرده دلایلی که نشان میدهد ما باولین تصویر در تاریخ از سشباهت زیاد بین سلول هاي عبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش روزه داری در سالم و جتوازن مهمتر از فعالیت زیکوچک شدن مغز از نئاندرتاداروی ضد تشنج با قابليت تاگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شدبرین نت به جای اینترنتنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگابزارهای بقا از نخستین هفرد حساس از نظر عاطفی و بنگاه انسان محدود به ادراتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجرویای شفافاختلالات صحبت کردن در انمنشأ اطلاعات و آموخته ها چراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به رژیم های غذایی و نقش مهم ارزش حقیقی زبان قسمت اولمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک تا کتری فلوپرازینپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوشیاری کوانتومیجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز انسان برای ایجاد تمدویتامین دی گنجینه ای بزرحساسیت روانی متفاوتالتهاب شریان تمپورالسرگیجه از شایعترین اختلابیماری ای شبیه ام اس مولتمغزتان را در جوانی سیمکشتقلید مرحله ای نسبتا پیشیادگیری مهارت های جدید ددندان ها را مسواک بزنید تاولین سلول مصنوعیشش مرحله تکامل چشمبحتی علمی درباره تمایل بنقش رژیم غذایی بر رشد و اتوسعه برخی شغل ها با هوش کووید نوزده و خطر بیماریداروی ضد تشنج با قابليت تابزار هوش در حال ارتقا ازعید نوروز مبارکبرای پیش بینی آینده مغز دنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتابزارهای بقا ازنخستین همقیچی ژنتیکینگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورروبات های ریز در درمان بیادامه بحث تکامل چشممولتیپل اسکلروز در زنان نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارزش حقیقی زبان قسمت دوممجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک تا کتسلیم شدن از نورون شروع مآلزایمرزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیهوش، ژنتیکی است یا محیطیجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا تکامل و تغییرات ژنتیسودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای شادمانی طواکنش های ناخودآگاه و تقخلاصه ای از مطالب همایش مامیوتروفیک لترال اسکلروسردرد میگرن در کودکانبیماری بیش فعالینقش قهوه در سلامتیتلقین اطلاعات و حافظهیادآوری خواب و رویادو ویژگی انتزاع و قدرت تجاوکرلیزوماب داروی جدید شششمین کنگره بین المللی سبحث درباره پیدایش و منشانقش رژیم غذایی در رشد و اتوصیه های غیر دارویی در سکودک ایرانی که هوش او از داستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقای موجود زنده از عامل کلیدی در کنترل کارآبرخی نکات از گاید لاین پرنورون های ردیاب حافظهتاثیر ویروس کرونا بر مغز درک عمیق در حیواناتابزارهای بقای از نخستین قانون مندی نقشه ژنتیکی منگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پروح رهاییاداراوون تنها داروی تاییمواد کوانتومی جدید، ممکننزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت سوممحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کتشنج چیستآیا ممکن است موش کور بی مزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیهیچگاه از فشار و شکست نترجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله و تکینگی ابتدایازدواج های بین گونه ای، رمغز انسان برای شادمانی طواکسن کرونا از حقیقت تاتخواندن ، یکی از شستشو دهنامید درمان کرونا با همانسردرد و علتهای آنبیماری تی تی پینقش مهاجرت در توسعه نسل اتلاش هایی در بیماران قطع ژن هوش و ساختارهای حیاتی ديدن با چشم بسته در خواب ايندگان چگونه خواهند دیدصرع و درمان های آنبحثی در مورد نقش ویتاميننقش زبان در سلطه و قدرت اتوصیه هایی در مصرف ماهیکودکان میتوانند ناقل بی در مانهای کمر دردابزار بقای موجود زنده از عارضه جدید ویروس کرونا سبرخی اثرات مضر ویتامین دنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرابزارهای دفاعی و بقای موقانونمندی و محدودیت عالمناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بروزه داری و بیمار ی ام اس ادغام میان گونه های مختلموجود بی مغزی که می تواندنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکگزارش یک مورد جالب لخته وراه های جدید برای قضاوت راز نشانه ها و آثار درک شدمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک تا کمتشنج و حرکات شبه تشنجی قاآیا ما تنها موجودات زنده زبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سهاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت قربانی نزاع بین بی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ابلهاناستفاده از هوش مصنوعی در مغز انسان رو به کوچک تر شمغز انسان رو به کوچکتر شدواکسن سرطانخواب سالم عامل سلامتیامگا سه عامل مهم سلامتسردرد تنشنبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش محیط زندگی و مهاجرت دتلاشی برای درمان قطع نخاژن یا نقشه توسعه مغز و نقدی متیل فومارات(زادیوا)(ايا اراده آزاد توهم است یضررهای مصرف شکر و قند بر بحثی جالب درباره محدودیتنقش زبان در سلطه و قدرت اتوضیحی ساده در مورد هوش مکودکان خود را مشابه خود تدر چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقای موجود زنده از عدم توقف تکامل در یک اندابرخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویاثر مضر مصرف طولانی مدت رقارچ بی مغز در خدمت موجودناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبروش مقابله مغز با محدودیادغام دو حیطه علوم مغز و موجودات مقهور ژنها هستندنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکگشایش دروازه جدیدی از طرراه پیروزی در زندگی چیستاز نظر علم اعصاب یا نرووسمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کمتشنج عدم توازن بین نورون آیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب هاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت خواب و رویاآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهاناستیفن هاوکینگ در مورد همغز ایندگان چگونه استواکسنی با تاثیر دوگانه اخواب سالم عامل سلامتی و یامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسردرد سکه ایبیماریهای تحلیل عضلانی انقش نظام غذایی در تکامل متلاشی تازه برای گشودن معژنها نقشه ایجاد ابزار هودژا وو یا اشنا پنداریايا اراده آزاد توهم است یضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش سجده بر عملکرد مغزتکامل چشمکوری گذرای ناشی از موبایدر هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقای موجود زنده از عسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مباثرات فشار روحی شدیدقبل از انفجار بزرگنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروش های صرفه جویی در ایجاارتقا و تکامل سنت آفرینش میهمانهای ناخوانده عامل نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکپمبرولیزوماب در بیماری چراست دستی و چپ دستیاز نظر علم اعصاب اراده آزمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در کامپیوترهاتغییر الگوی رشد مغزی با زآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاههدف یکسان، در مسیرهای متحقیقت راستین انسان علم بآیا دلفین ها می تواند از سیر آفرینش از روح تا مغز استیفن هاوکینگ در تفسیر