دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سیر آفرینش از روح تا مغز از مغز تا روح

سیر آفرینش از بالا به پایین و از پایین به بالا(از روح تا مغز از مغز تا روح)

مطلبی از دکتر زینب شمری

سلام بر شما. من (دکتر)زینب شمری هستم و کامنت های شما را بررسی کردم. سوالات زیادی در آن مطرح شده بود. بیشترین سوالاتی- که دیدم- در مورد تکامل و ارتباط آن با آدم و حوا و چگونگی خلقت و انفجار بزرگ است.

به نظریه تکامل و انفجار بزرگ میپردازیم. برای ربط بین علم و دین در این نظریه چه باید کرد؟ نظریه تکامل از نظر علمی ثابت شده است و متون دینی و قرآنی هم داریم- که آن را ثابت میکند.

در مورد نظریه انفجار بزرگ و نظریه تکامل، دلایل علمی زیادی وجود دارد و متون قرآن و انجیل و کتاب های آسمانی هم در مورد آن هست.

نظریه های علمی آزموده میشوند و در این موارد مانند نظریه تکامل و انفجار بزرگ جایی برای انکار آن، باقی نمیماند. و انسان عاقل و پژوهشگر، درستی آن را میپذیرد و این، بر اساس دلایل و مشاهدات است.

https://www.google.com/amp/s/www.nbcnews.com/mach/amp/ncna881136

(حرکت از ابتدای ساده پرحرارت تکینگی و انفجار بزرگ و کثرتی- که هر آن، زیادتر میشود- تا دست انتخاب طبیعی را در گزینش، بازتر کند، حقیقتی علمی و ثابت شده است.

هدف، گزینش سازگارترین موجود با شرایط محیط است!

و در حقیقت تا سازگاری با شرایط محیط نباشد، امکان بقا باقی نمی ماند و رمز بقا، سازگار شدن با محیط است و این محیط، در عالم مادی ما، جهان مادی پر تزاحم کنونی است و محیط، در جهان موازی، شرایط ثابت تر و پایدارتر و وسیع تر آن است.

ولی برای بقا در جهان موازی ثابت تر و پایدارتر و حقیقی تر، باز باید با شرایط آن سازگار شد و انتخاب موجود سازگارتر در آن محیط هم با انتخاب در آن محیط و طبیعت آنجا رخ میدهد ولی این انتخاب، موجودی را بر می گزیند که باثبات و آرامش آنجا سازگار تر باشد نه با هیجان و خروش و رقابت بین اجزای متضاد در عالم ماده.

پس شاید آنچه بقا را در آنجا تضمین کند نه رقابت شدید بین اجزا بلکه همراهی و اجتماع اجزای مشابه با هم باشد.

و البته سیر تکامل عالم مادی هرچند در ابتدا بسیار رقابتی و خونخوار بودهاست به مرور زمان، کوشیده است از حالت خشن و خونخوار خارج شود و این خشونت، تبدیل به همکاری و اجتماع بین اجزای مختلف و توسعه هوش عاطفی گردد و گاهی لازمه آن، کوچک شدن ابزار هوش بوده است.

شاید بسیاری، ابزار هوش مادی یعنی مغز را هدف از خلقت مادی بدانند ولی حتی در عالم مادی ما، نزاع ها و رقابت های خشن، پایان راه نیست و حتی در عالم مادی، در نهایت خشونت ها و رقابتها، همکاری و هوش عاطفی، میتواند جایگزین خوبی برای مغز بزرگ تر و هوش مادی ناشی از آن باشد.)

دین چیست؟ متون قران، انجیل و کتاب های آسمانی دارای متشابهات است. در این کتابهای آسمانی، داستان آدم و حوا کجاست؟

قرآن و کتاب های آسمانی، کد و رمز هستند و بر اساس اصطلاح دینی، متشابه اند.

بنابراین تفسیر این متون، کار آسانی نیست و کسی جز خدا و راسخون در علم یعنی انبیا و اوصیا و ائمه در هر زمان نمیتوانند این رمز ها و کدها را بازگشایی کنند و کسی که میتواند این کتاب های آسمانی را در این زمان تفسیر کند امام مهدی و احمد الحسن هستند.

پس در مورد سوال که معنی آفرینش جهان در شش روز چیست بیان میشود، روزها آنطور که اهل بیت ع و احمد الحسن گفته اند، روزهای زمانی نیستند بلکه مراحلی هستند و شش روز یعنی شش مرحله یعنی کیهان در شش مرحله آفریده شد یعنی کیهان، باید دارای مراحلی یکی پس از دیگری باشد:

مرحله اول و دوم،خلق آسمان هفتم و امر آن، است و آن، شامل مراحل یک و دو میشود.

مرحله بعد، آفرینش شش آسمان(مثال) و امر آن است

و مرحله 5 و شش، آفرینش عالم اجسام و روزی های آن است.

پس این مراحل برای آفرینش کیهان لازم است.

بله آسمان هفتم لازم است، پیش از آنکه آسمان ششم آفریده شود و آسمان ششم از روی آسمان هفتم خلق شده است و به همین ترتیب عالم اجسام از روی آسمان های شش گانه بالایی آفریده شده است، پس هر مرحله از روی مرحله قبلی آفریده شده است و بر اساس آن است ولی از آن جداست و ارتباطی قطعی، بین آنها به عنوان اثر و موثر وجود دارد.(پاسخ کامل سید احمد الحسن به این موضوع در سایت زیر

https://www.zamanezohoor.com/science/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d9%84%d9%82%d8%aa-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86/
)

از آسمان هفتم به مراحل پایین تر پیچیدگی بیشتر میشود و در عالم اجسام، پیچیدگی و چیزهای متضاد زیاد میشود. نظریه تکامل، همین را میگوید که خلقت از روی شکلی ساده شروع شد و این شکل ساده، نسخه بردار اولیه بود و بعد به سلول بدون هسته و بعد سلول هسته دار و موجود چند سلولی و حیوانات متفاوت پرنده و جانور و غیره تبدیل شد.

شکل سا

ده- که بعدا پیچیده میشود.

تکامل زندگی زمینی از شکلساده به شکل پیچیده میرود.
(شروع از ساده به سوی پیچیده، جریان کلی خلقت است ولی بازگشت از پیچیدگی و کثرت، به سوی پیچیدگی کمتر یا به عبارتی بازگشت به سوی مبدا و ریشه خلقت در انتهای کثرت و فراوانی، رخ میدهد.

این بازگشت، همیشه واضح و نمایان نیست بلکه گاهی به دلیل تزاحم شدید اجزای عالم مادی، بقای آن، وابسته به کم کردن کثرت و تمایز است و نمونه آن، کاهش اندازه مغز انسان طی تقریبا یکصد هزار سال اخیر است.

فراوانی و بزرگی گاهی با تزاحمی- که ایجاد میکند- باعث اختلال در جریان خلقت میشود و در اینجا زندگی و حیات با زدودن بخشی از این کثرت و تمایز انجام میشود.

مغز بزرگ، در عالم مادی بیش از همه اندام های بدن انرژی مصرف میکند و می تواند اندام های حیاتی را از انرژی محروم کند.

به همین دلیل، جریان خلقت و تکامل آن، پس از آنکه به حدی از اندازه مغز رسید به جای توسعه بیشتر مغز به سوی ابزار هوشی فراتر از مغز رفت و در فقدان این ابزار هوش فرامادی، موجود پر مغز قبل از هموساپینس، نتوانست به بقا ادامه دهد. نکته جالب اینکه سیر کوچک شدن مغز، نه تنها نقصی در زندگی اجتماعی انسان ایجاد نکرد، بلکه تمدن بشری از زمان کوچک شدن مغز و پیوند بعد فرامادی ایجاد شد. یعنی پیشرفت مادی، هم مدیون پیوند ابزار هوش غیر مادی است.)

چگونه میتوانیم بین آدم و حوا و نظریه تکامل، ارتباط بر قرار کنیم؟ در متون دینی از جمله قرآن میخوانیم که آنها در بهشت بودند و سیب خوردند و لباس تقوا از آنها زدوده شد و ... اینها همه، مصطلحات و رموز است، مثلا سیب همان سیبی نیست که ما میخوریم و لباس، مثالی از تقواست و این بهشت، در جهان جسمانی نیست. این کلمات، مادی است و ما معنی ای را از روی آن میفهمیم.

داستان آدم و حوا امتحانی نفسانی است و نفس از جهتی متفاوت از جسم است و در جهان آنها نفس آنها مورد آزمایش قرار گرفت و نفس، تابع قوانین فیزیکی عالم ما نیست و این داستان درمورد نفس آدم و حوا بود و درمورد بدن ها روی این زمین نبود.

در نظریه تکامل هموساپینس یا انسان عاقل دارای اجتماع بودند و ازدواج میکردند و کودکانی داشتند و آدم ع، نفسش فرود آمد و به بدنش متصل شد و آدم، نزد پدر و مادر بود و نزول آدم، نزول نفس اوست و اتصال نفس به جسم او رخ داد و آنچه بیان شده است رخ داد و حوا را دید و با او ازدواج کرد و فرزندانی پیدا کردند و فرزندان آنها با هم ازدواج نکردند و به روشی- که در دین حلال است- ازدواج کردند و فرزندان آنها با همسری- که در آن زمان در جامعه شان موجود بود- ازدواج کردند.

از این رو داستان آدم و حوا موافق علم است زیرا آنها از هموساپینس جدا شدند و از پدر و مادر متولد شدند و نفس آدم به مرحله ای رسید که توانست رسالت الهی را حمل کند و آن را به مردم برساند و آدم و حوا از نظر جسمانی در زنجیره تکامل قرار میگیرند و آنها از سلول اولیه ایجاد شدند و بعدا این سلول ها به سلول های دارای هسته حقیقی دیگر تکثیر شد تا به گونه هموساپینس تبدیل شدند و آدم و حوا از آنها متولد شد.

داستان آدم و حوا در قرآن، داستانی نفسانی است ولی از نظر جسمانی در ضمن نظریه تکامل جسمانی قرار میگیرند. این دو را اینگونه میتوان با هم ربط داد: انفجار بزرگ و ابتدای کیهان در شش مرحله و آدم و حوا و نظریه تکامل.

این سوال، بسیار مطرح شده بود. این ویدیو جواب بسیاری از سوال کنندگان را میدهد.

تشکر به خاطر توجه شما و در قسمت های بعدی برخی سوالات دیگر را پاسخ میدهم.

از پیگری شما تشکر میکنم و به امید دیدار.

پاره ای توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی

https://www.youtube.com/watch?v=cl2HdFXlXh4

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلبخند بزن شاید صبح فردا زسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کاستفاده از هوش مصنوعی در ما با کمک مغز خود مختاريمساخت شبکه عصبی با الفبایهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دمزایای شکلات تلخ برای سلشبیه سازی میلیون ها جهان ورزش هوازی مرتب خیلی به قافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیمغز انسان رو به کوچکتر شدعید نوروز مبارککمردرد و علل آناولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپندارینقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستچراروياها را به یاد نمی آنزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلرزش ناشی از اسیب به عصبسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ما تحت کنترل ژنها هستیم یساخت شبکه عصبی مصنوعی با هیچگاه از فشار و شکست نترآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دمسیر دشوار تکامل و ارتقاشبیه سازی سیستم های کوانورزش هوازی ، بهترین تمریافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یمغز ایندگان چگونه استعامل کلیدی در کنترل کارآکمردرد با پوشیدن کفش منااولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج بل، فلجی ترسناک که آنرشته نوروایمونولوژی و نقنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سماه رجبساختار شبکه های مغزی ثابهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریمشکلات نخاعیشباهت زیاد بین سلول هاي عورزش و میگرنافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطمغز ابزار برتر بقاعسل طبیعی موثر در کنترل بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی نقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتبابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیچگونه حافظه را قویتر کنیاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خوابرشد مغز علت تمایل انسان بنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کماستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینماپروتیلینسخن پاک و ثابتهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بمشاهده آینده از روی مشاهشباهت زیاد بین سلول هاي عورزش بهترین درمان بیش فعالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمغز از بسیاری حقایق می گرعصب حقوق نورولووکنگره بین المللی سردرد داوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدینقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی چهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجانگاهی بر قدرت بینایی درااز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خواب چیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی زندگی هوشمند در خارج از زنظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکممانتین یا آلزیکسا یا ابسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کماصول سلامت کمرتری فلوپرازینمبانی ذهنی سیاه و سفیدسریعترین کامپیوتر موجودهدف از تکامل مغزآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست معنی روزهشش مرحله تکامل چشمورزش در کمر دردالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمغز برای فراموشی بیشتر کعضلانی که طی سخن گفتن چقدکنگره بین المللی سردرد دايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین ابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای ارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش انگاهی بر توانایی اجزاي باز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیلمی بسیار جالب از تغییفیزیکدانان ماشینی برای تزیباترین چیز در افزایش سنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژي پاک سرچشمه حسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی در کامپیوترهااضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع ممجموعه های پر سلولی بدن مسرگیجه از شایعترین اختلاهزینه ای که برای اندیشیدآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست مغز فکر میکند مرگ برای دیششمین کنگره بین المللی سوزوز گوشامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟مقالاتکندر در بیماریهای التهابايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ونقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهاارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامناتوانی از درمان برخی ویاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرگشت و تکامل تصادفی محض زیرفون داروی ضد ام اسهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان سلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستمحل درک احساسات روحانیسردرد و علتهای آنهستي مادي ای که ما کوچکترآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستمغز ما کوچکتر از نیم نقطهصرع و درمان های آنیک پیشنهاد خوب برای آسان امگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر ویتامین دی بر بیماکوچک شدن مغز از نئاندرتاايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بناتوانی در شناسایی چهره از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموش کارها باهوش تر هسزبان چهار حرفی حیات زمینهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زمحل درک احساسات روحانی دسردرد تنشنهستی ما پس از شروعی چگال آیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییمغز مادران و کودکان در زمضررهای مصرف شکر و قند بر یکی از علل محدودیت مغز امامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملمغز بزرگ چالشهای پیش روصفحه اصلیکودک ایرانی که هوش او از ای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی درباردارینقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای اثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوانخاع ما تا پایین ستون فقراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی همیشه هم بد نیستزبان و بیان، در سایه پیشرهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی درمانگر کامپیبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیمحدودیت های حافظه و حافظسردرد سکه ایو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )مغز چون ابزار هوش است دلیضررهای شکر بر سلامت مغزیادگیری مهارت های جدید دانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختمغز حریص برای خون، کلید تسوالات پزشکیکودکان خود را مشابه خود تایندرالبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام نقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و اثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفنخستین تصویر از سیاهچالهاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند حذف برخی اجزای مغزبان و تکلم برخی بیماریههوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمموجودات مقهور ژنها هستندسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسرعت فکر کردن چگونه استویتامین E برای فعالیت صحآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )مغز چگونه صداها را فیلتر طی یکصد هزار سال اخیر هرچیادآوری خواب و رویاانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز امغز زنان جوانتر از مغز مرپیامهای کاربرانکوری گذرای ناشی از موبایایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرننقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخنرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط فرد حساس از نظر عاطفی و بزبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر میهمانهای ناخوانده عامل سیاره ابلهانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصمخچه ابزاري که وظیفه آن فشلیک فراموشیویتامین E در چه مواد غذایآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارممغز آیندگان چگونه است ؟ظهور امواج مغزی در مغز مصژن هوش و ساختارهای حیاتی اندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بمغزهای کوچک بی احساسسایتهای دیگرکی غایب شدی تا نیازمند دلایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تنقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به اجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتوچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انساارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته منرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز و از مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سقانون مندی نقشه ژنتیکی مزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر میگرن سردردی ژنتیکی که بسیاره ابلهانهوش احساسیبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهمدارک ژنتیکی چگونه انسانشنا در ابهای گرم جنوب نیویتامین دی گنجینه ای بزرآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجممغز انسان ایا طبیعتا تماعلم به ما کمک میکند تا موژن یا نقشه توسعه مغز و نقانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر مچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمرارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مقارچ بی مغز در خدمت موجودزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر میدان مغناطيسي زمین بشر سیر آفرینش از روح تا مغز هوش احساسیبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییمروری بر تشنج و درمان هایشناخت و معرفت، و نقش آن دواکنش های ناخودآگاه و تقآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سوممغز انسان برای ایجاد تمدعلایم کمبود ویتامین E را ژنها نقشه ایجاد ابزار هوانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبانقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب قدم زدن و حرکت دید را تغیزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر مکانیزمهای دفاعی در برابسیستم تعادلی بدنهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییمرکز خنده در کجای مغز استشناسایی سلول های ایمنی اواکسن سرطانآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتمغز انسان برای شادمانی طعلایم کمبود ویتامین E را ژنها ، مغز و ارادهانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب نقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم قدرت انسان در نگاه به ابعزبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیما انسانها چه اندازه نزدسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در سامرگ انتقال است یا نابود ششواهدی از دنیسوان(شبه نئواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش ممغز انسان برای شادمانی طعلت خواب آلودگی بعد از خوژنهای هوش ، کدامندانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(نقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در ایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلوب فرونتال یا پیشانی مغسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهما انسانها چه اندازه نزدسکته مغزیهوشیاری کوانتومیآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفمراحل ارتقای پله پله کیهشاهکار قرنوراپامیل در بارداریإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز انسان رو به کوچک تر شعوارض ازدواج و بچه دار شدکلرال هیدرات برای خواباناولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پندارینقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رچراروياها را به یاد نمی آ