دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هاوکينگ پیش از مرگش رساله ای در مورد پایان جهان, باقی گذاشته است

هاوکينگ پیش از مرگش، رساله ای در مورد پایان جهان, باقی گذاشته است!

پایان مرزهای جهان و پایان این نقشه های روزمره زندگی ما، سوالی است که سالهای سال ذهن دانشمندان و متفکران را به خود مشغول کرده است و حتی مؤمنان مذهبی، هرچند معتقد به زندگی پس از مرگ هستند اکثرا تصوری مادی از دنیای دیگر دارند در حالی که این عالم مادی با سرعت، رو به نابودی میرود و پاداشی گذرا و رو به نابودی مانند اين عالم مادی، هرگز ممتاز و برگزیده عاقلان نيست.

توماس هیرتوگ که در تحقیق بالا، مشارکت داشته است به یورونیوز خبر داد که مقاله یک خروج آرام از تورم درونی(A Smooth Exit from Eternal Inflation)، فرمولي ریاضی بر وجود هستی های متعدد ارائه می دهد.

دانشمندان ستاره شناس این قانون را به اين صورت معرفی میکنند که مجموعه اي از کیهان های موازی وجود دارد و این مقاله، راهی را ارائه ميدهد تا اثبات کند انفجار بزرگ، کیهان هایی متعدد را خلق کرد و کیهانی- که در آن، زندگی مي کنيم- یکی از آنهاست.( باید توجه داشت، انفجار بزرگ، کیهان مادی را ایجاد کردهاست که به وسیله ما قابل محاسبه است و قادر به ایجاد فراتر از عالم مادی نیست. البته همین کیهان مادی هم دارای تعداد بی شماری کیهان های موازی است و اینها همه شان جدای از کیهان های متفاوت از عالم مادی هستند که تاکنون توسط دانشمندان قابلیت بررسی آنها وجود نداشته است).

برای مطالعه بیشتر می توانید به يورونيوز مراجعه کنید.

استیون هاوکينگ، درباره زندگی هوشمند در خارج از منظومه خورشيدی تحقيق می کرد.(هوش را میتوان درک از اطراف و واکنش مناسب با آن تعریف کرد. بر این اساس، هوش محدود به زندگی ما و گونه انسانی ما نیست. حتی در محیطی جدا از عالم ما، و در جهان های بی شمار مطرح شده از طرف دانشمندان، در این جهان ها هم، ادراک متناسب با آن ها و واکنشي مطابق با قوانین آن جهان ها وجود دارد و ابزار هوشی متناسب با این ادراک و واکنش، در آن جهان ها هست)

نسخه تعدیل شده دیدگاه هاوکينگ:

بر اساس نظر هیرتوگ استاد فیزیک نظری در دانشگاه لوف يو در بلژیک، سخن در اینجا در مورد نسخه تعدیل شده نمونه اصلي هاوکينگ درباره انفجار بزرگ است که او و جيمز هارتل در سال 1983 وضع کردند.

برای سالهای طولانی حقیقت کیهانی- که از انفجار بزرگ حاصل شد- غیر واضح بود ولی فیزیک دان ها آرام آرام فهمیدند که آنچه از انفجار بزرگ ایجاد شده است، تعداد بی نهایتی از جهانهاست.

و هاوکينگ از این مشکل لا ينحل، راضی نبود: بگذارید به حقيقت جهان هاي متعدد نزدیک شویم اين چیزی است که هاوکينگ یکسال قبل، از هيرتوگ درخواست کرد. پس از آن، دو نفر کوشیدند به وسیله ای فرضیه جهان های متعدد را به روشی علمی و قابل آزمایش تبدیل کنند و هيرتوگ متوجه شد که برخی از دانشمندان ستاره شناس کوشیده اند نظریه جهان های متعدد را بر این اساس- که قابل آزمودن نیست- رد کنند.

با این همه، نمونه جدید روشن میکند که یافته ها در کیهان خاص ما، امکان دارد دلیلی قدرتمند بر وجود جهان های ديگر پیدا کند همانطور که هيرتوگ گفت.

نابودی، پایان کیهان است!

نظریه هيرتوگ فقط احتمال یافتن دلایلی بر کيهانهای متعدد را مطرح نمی کند بلکه خبر می دهد که کیهان، در نهایت تاریک خواهد شد و نیروی ستارگان، ساکن خواهد شد.(توجه کنید که این نابودی در محدوده کیهان قابل بررسی دانشمندان و نه بیشتر است و در حال حاضر، بررسی علمی زمان قبل از انفجار بزرگ ممکن نیست)

و شاگردان هاوکينگ تصور مي کنند اگر اين نظریه او به نتیجه برسد و او در قيد حیات باشد، این بار به جایزه نوبل میرسد .

و هاوکينگ دو هفته قبل از وفاتش، با هيرتوگ دیدار کرد تا دیدارهای اخیر بر پژوهش را ارائه کند و به زودی در مجله دانشگاهی معتبر منتشر میشود

هاوکینگ و جایزه نوبل

هيرتوگ می گوید: به نظر من مدتها پیش باید هاوکينگ جایزه نوبل را می گرفت و به تحقیقات فیزیکی مشهور درباره سیاه چاله ها و نسبیت- که انقلابی را در داده های علم ستاره شناسی و نظریه های کیهان ایجادکرد- اشاره می نماید..

و هاوکينگ هفته گذشته در 76 سالگی در منزلش در کامبريج پس آنکه سالها رنج، از بیماری عصبی نادرALS که از سال 1964 مبتلا شده بود- در گذشت.

http://arabic.euronews.com/…/physicist-hawking-completes-hi…

جهت بررسی بیشتر مباحث مربوط به جهان های موازی به مطالب پروفوسور ميچيو کاکو و سلسله مباحث بازگشت عیسی ع توسط دکتر علا سالم مراجعه شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
التهاب شریان تمپورالمولتیپل اسکلروز در زنان بیماری های مغز و اعصاب و چرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمجموعه های پر سلولی بدن مبارداری بدون رحمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برامشکلات نخاعیبحثی درباره احساساتی غیرهوش احساسیجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین همغز انسان برای شادمانی طبررسی سیستم تعادلی بدن اهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انمغزتان را در جوانی سیمکشتمدن قدیمی ای در جنوب ایروراپامیل در بارداریخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش رژیم غذایی بر رشد و اتکامل مداومژنهای مشترک بین انسان و وداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویروقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز- از مغز نگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرامیوتروفیک لترال اسکلرومواد کوانتومی جدید، ممکنبیماری گیلن باره و بیمارچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمحل درک احساسات روحانیبازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی الفاگوتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازمشکلات بین دو همسر و برخیبخش دیگری در وجود انسان ههوش عاطفی بیشتر در زنانجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین هممغز انسان برای شادمانی طبررسی علل کمر درد در میانو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمنقش قهوه در سلامتیتمدن بشری و مغز اخلاقیورزش هوازی مرتب خیلی به قخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش رژیم غذایی در رشد و اتکامل چشمژنهای هوش ، کدامندداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز- از مغزتنگاه انسان محدود به ادراتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کرویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانموجود بی مغزی که می تواندبیماری ای شبیه آلزایمر و چراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمحل درک احساسات روحانی دبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی از عروسک تا کتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی پس از سبرنامه و ساختار پیچیده مهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین مغز انسان رو به کوچک تر شبزرگ شدن مغز محدود به دوروقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تایینقش مهاجرت در توسعه نسل اتمساح حد واسط میان مغز کوورزش هوازی ، بهترین تمریدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل ابزار هوش ، راه پر کلرال هیدرات برای خوابانداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز، از مغز نگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتموجودات مقهور ژنها هستندبیماری ای شبیه ام اس مولتنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یمحدودیت های حافظه و حافظبحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی از عروسک تا کتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی در عقب برین نت به جای اینترنتهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مومغز انسان رو به کوچکتر شدبزرگ شدن تقریبا ناگهانی وقتی فهمیدی خطا کردی برگحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلنقش محیط زندگی و مهاجرت دتنفس هوازی و میتوکندریورزش و میگرندقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسنقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از قدم زدن و حرکت دید را تغیازدواج های بین گونه ای، رنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمیهمانهای ناخوانده عامل بیماری بیش فعالینزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یمخچه فراتر از حفظ تعادلبحث درباره پیدایش و منشاهوش مصنوعی از عروسک تا کتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از مشاهده آینده از روی مشاهبرای پیش بینی آینده مغز دهوشیاری کوانتومیجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز ایندگان چگونه استبسیاری از بیماری های جدیویتامین E برای فعالیت صحخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و نقش نظام غذایی در تکامل متنفس هوازی و میتوکندریورزش بهترین درمان بیش فعدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدنقش سجده بر عملکرد مغزتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قاقدرت انسان در نگاه به ابعاستفاده از هوش مصنوعی در ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشامیگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری تی تی پینزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبحثی در مورد نقش ویتامينهوش مصنوعی از عروسک تا کتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از معنی روزهبرخی نکات از گاید لاین پرهوش، ژنتیکی است یا محیطیحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدمغز ابزار برتر بقابعد از کروناویتامین E در چه مواد غذایخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش هورمون های تیروئید دتو دی ان ای خاص ميتوکندريورزش در کمر درددندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش غذاها و موجودات درياتکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلالوب فرونتال یا پیشانی مغاستیفن هاوکینگ در مورد هناتوانی در شناسایی چهره تاثیر ترکیبات استاتین (ستاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیمیگرن شدید قابل درمان اسبیماری ضعف عضلات نزدیک بنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمخچه ابزاري که وظیفه آن فبحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی از عروسک تا کتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از مغز فکر میکند مرگ برای دیبرخی اثرات مضر ویتامین دهیچگاه از فشار و شکست نترحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهمغز از بسیاری حقایق می گرتفاوت مغز انسان و میمون هویتامین دی گنجینه ای بزرخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد نقش هورمون زنانه استروژنتولید سلولهای جنسی از سلوزوز گوشدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزنقش غذاها و موجودات درياتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلالبخند بزن شاید صبح فردا زاستیفن هاوکینگ در تفسیر نخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدمیدان مغناطيسي زمین بشر بیماریهای تحلیل عضلانی انظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المدارک ژنتیکی چگونه انسانبحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرخی اختلالات عصبی مثانههاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جوانامغز به تنهایی برای فرهنگ تفاوت های بین زن و مرد فقواکنش های ناخودآگاه و تقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارنقش ژنتیک در درمان اختلاتومورها و التهاب مغزی عایک پیشنهاد خوب برای آسان دو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش غذاها و موجودات درياتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته وفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی لرزش ناشی از اسیب به عصباستخوان های کشف شده، ممکنخستین تصویر از سیاهچالهنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا مکانیزمهای دفاعی در براببیهوش کردن در جراحی و بیمهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیمروری بر تشنج و درمان هایبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از مغز مادران و کودکان در زمبرخی بیماری ها که در آن بهاوکينگ پیش از مرگش رسالحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان مغز برای فراموشی بیشتر کتفاوتهای جنسیتی راهی براواکسن کرونا از حقیقت تاتخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش آتش در رسیدن انسان بهتوانایی مغز و دیگر اجزای یکی از علل محدودیت مغز امديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انسانقشه مغزی هر فرد منحصر بهتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکلزوم سازگاری قانون مجازااستروژن مانند سپر زنان داصول سلامت کمرنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عما انسانها چه اندازه نزدبیوگرافیهفت سین یادگاری از میراث تاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی در کامپیوترهاتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از مغز چون ابزار هوش است دلیبرخی بیماری های خاص که بدهدف یکسان، در مسیرهای متحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تقلید مرحله ای نسبتا پیشواکسن کرونا ساخته شده توخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش انتخاب از طرف محیط، نتوازن مهمتر از فعالیت زییافته های نوین علوم پرده دی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار نقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرلزوم سازگاری قانون مجازااضطراب و ترسچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پاما انسانها چه اندازه نزدبیوگرافیهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپمرکز حافظه کجاستبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از مغز چگونه صداها را فیلتر برخی توجهات در ببمار پارهدف از تکامل مغزحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانمغز بزرگ چالش است یا منفعتلقین اطلاعات و حافظهواکسن دیگر کرونا ساخته شخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به نقش اتصالات بین سلولهای توسعه هوش مصنوعی قادر اسیادگیری مهارت های جدید ددژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقطه بی بازگشتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَممانتین یا آلزیکسا یا اباطلاعاتی عمومی در مورد مچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزما با کمک مغز خود مختاريمبیان ژن های اسکیزوفرنی دهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تمرکز خنده در کجای مغز استبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مغز ناتوان از توجیه پیدابرخی روش های تربیتی کودکهدف از خلقت رسیدن به ابزاحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابمغز بزرگ چالشهای پیش روتلاش هایی در بیماران قطع واکسن دیگری ضد کرونا از دخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فنقش حفاظتی مولکول جدید دتوسعه برخی شغل ها با هوش یادآوری خواب و رویادژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکچند جهانیتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رمنابع انرژي پاک سرچشمه حمنبع خواب و رویااطلاعاتی عمومی در مورد مچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علما تحت کنترل ژنها هستیم یبیست تمرین ساده برای جلوهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استمرگ انتقال است یا نابود شبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی درمانگر کامپیثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مغز و سیر تکامل ان دلیلی برخی سلولهای عصبی در تلاهزینه ای که برای اندیشیدحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتلاشی برای درمان قطع نخاواکسن سرطانخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز اننقش حیاتی تلومر دی ان آ دتوصیه های غیر دارویی در سژن هوش و ساختارهای حیاتی دانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسافزایش مرگ و میر سندرم کومنحنی که ارتباط بین معرفبلندی در ذهن ما درک بلندیچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان وماه رجببیشتر کمردردها نیازی به هوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بمراحل ارتقای پله پله کیهبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی درخدمت خلق وحجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از مغز آیندگان چگونه است ؟برخی سيناپسها طی تکامل و هزینه سنگین انسان در ازاحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و مغز حریص برای خون، کلید تتلاشی تازه برای گشودن معواکسنی با تاثیر دوگانه اخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز اننقش خرچنگ های نعل اسبی درتوصیه هایی در مصرف ماهیژن یا نقشه توسعه مغز و نقدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه قیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیمامنشأ اطلاعات و آموخته ها به زودی شبکه مغزی به جای چرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انماپروتیلینبا هوش مصنوعی خودکار روبهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمزایای شکلات تلخ برای سلبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی ساخته هوش طبیجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندمغز انسان ایا طبیعتا تمابررسي علل احتمالي تغيير هزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهمغز زنان جوانتر از مغز مرتلاشی جدید در درمان ام اسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسانقش داروهاي مختلف معروف توضیحی ساده در مورد هوش مژنها نقشه ایجاد ابزار هودانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز چهار میلیارد سال تکامل بتاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگالکتروتاکسی(گرایش و حرکمهندسی ژنتیک در حال تلاش بوزون هیگز چیستچرا خشونت و تعصبتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمبانی ذهنی سیاه و سفیدبار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی درباره احساسات متفاهوش احساسیجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط مغز انسان برای ایجاد تمدبررسی و اپروچ جدید بر بیمهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانمغزهای کوچک بی احساستمایل زیاد به خوردن بستنوبینار اساتید نورولوژی دخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهانقش روزه داری در سالم و جتکنولوژی جدید که سلول‌هژنها ، مغز و ارادهداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیقانون جنگلاز تکینگی تا مغز- از مغز چگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر م