دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز انسان رو به کوچکتر شدن، بوده است

مغز انسان رو به کوچکتر شدن، بوده است.
باستان شناس و رهبر پژوهش بر ریشه های انسان در موزه نچرال هیستوری در لندن میگوید: در حقیقت یافته های اسکلتی پیشنهاد می کند، مغزهای ما طی 10000 تا 20000 سال گذشته کوچک تر شده است. بخشی از کوچک شدن، مربوط به کوچک شدن اندازه بدن طی 10000 سال گذشته است. اندازه مغز، مرتبط با اندازه بدن است زیرا بدن بزرگ تر، نیازمند سیستم عصبی بزرگتر است تا آن را مدیریت کند.

وقتی بدن ها کوچک تر شده است، مغزها هم اینگونه شده است. بدن کوچک تر، همچنین باعث لگن کوچک تر در زنان میشود بنابراین انتخاب طبیعی، متمایل است زایمان هایی با مغز کوچکتر انجام دهد.

چه چیزی کوچک شدن بدن ما را توضیح میدهد؟

این کوچک شدن بدن، ممکن است به دلیل گرمتر شدن درجه حرارت زمین طی 10 هزار سال اخیر و پس از آخرین دوره بخبندان باشد و شرایط سردتر، بدن های بزرگ تر ایجاد میکند زیرا این بدن ها گرما را بیشتر حفظ می کند. وقتی ما در درجه حرارت گرمتری قرار گرفتیم، ما در شرایطی بودیم که کمتر وابسته به محیط اطراف باشیم و این سبب میشود، وزن بدن کمتر شود. (باید توجه کرد طی دو میلیون سال اخیر، دوره های زیادی از این گرم شدن های آب و هوایی بوده است ولی ما شاهد کوچک شدن اندازه مغز و بدن نبوده ایم)

علت دیگر برای این کاهش، آن است که مغزهای ما انرژی زیادی مصرف میکنند و در اندازه بزرگتر قرار نمیگیرند مگر آنکه لازم باشد. این حقیقت- که ما به طور پیشرنده ای اطلاعات را از خارج پردازش میکنیم- درکتاب ها، کامپیوترو انلاین- یعنی بسیاری از ما میتوانند با مغز های کوچکتر اطلاعات را به دست بیاورد.

برخی باستان شناسان اعتفقااد دارند، مغز های بزرگتر ممکن است، به علت ارتباطات و مسیرهای طولانی تر در برخی زمینه ها مانند محاسبات سریع، کمتر سودمند باشند. روشی- که ما زندگی میکنیم- ممکن است بر اندازه مغز ما تاثیر گذاشته باشد. برای نمونه حیوانات اهلی، در مقایسه با حیوانات وحشی، مغز کوچک تری دارند، زیرا نیاز ندارند، نیروی زیادی در مغز صرف کنند تا به حیوانات دیگر حمله کنند و غذا به دست بیاورند. ولی وقتی ما مغزهای خود را برای شرایط ویژه زندگی سازگار کنیم، دلیلی برای این ترس در کاهش هوش ما به عنوان یک گونه، وجود ندارد
https://www.scientificamerican.com/…/why-have-our-brains-s…/
آیا مغز های ما کوچکتر شده است تا باهوش تر باشیم؟

مطالعات نشان داده است که مغز انسان، طی 30هزار سال گذشته رو به کوچک شدن بوده است .مغز هموساپینس ها طی این مدت، از 1500 سانتیمتر مکعب به 1359 سانتیمترمکعب رسیده است یعنی به اندازه یک توپ تنیس، کوچک شده است. مغز زنان- که کوچکتر از مغز مردان است- همین کاهش رانشان داده است. این یافته ها بر اساس جمجمه هایی است که در اروپا، خاورمیانه و آسیا به دست آمدهاست. اما برخی باستان شناسان، تصور میکنند کوچک شدن مغز خیلی شگفت انگیز نیست، زیرا وقتی ما قوی تر و بزرگتر هستیم، به ماده خاکستری بیشتر برای کنترل اندام های بزرگتر، نیاز داریم. نئانندرتال- که پسر عموی انسان مدرن امروز است- حدود 30 هزار سال قبل و به دلیل ناشناخته، منقرض شد.

نئاندرتال های بزرگتر، مغزهای حجیمتری داشتند.

کروماگنون ها(هموساپینس با بزرگترین مغزها- که نقاشی های غاری از حیوانات بزرگ را در غار منومنتال لاسکوکس در حدود 17 هزار سال قبل باقی گذاشتند) این هموساپیسنس ها، سینه فراختر و بزرگ و آرواره های پهن، با دندان های بسیار زیاد داشته اند و هموساپینس هایی با مغز بزرگتر بودند.

پروفسور روانشناسیدیوید گیری از دانشگاه میسوری گفته است این صفات برای این- که در محیط پر از نزاع، دوام بیاورند- لازم بود. او تکامل اندازه های مغز را از 1.9 میلیون سال قبل تا 10 هزار سال قبل، بررسی کرده است و این زمانی است که اجداد و پسرعمو های ما در محیط اجتماعی پیچیده ای زندگی میکردند. گیری و همکاران او از تراکم جمعیتی به عنوان اندازه گیری ای برای پیچیدگی اجتماعی استفاده کردند و این فرضیه را مطرح کردند که انسانهای بیشتر- که نزدیک هم زندگی کنند- دارای تبادلات بیشتر درون گروه و تقسیم کار و ثروت بیشتر و تبادلات متغیر بین افراد هستند. آنها فهمیدند هر چه تراکم جمعیتی بیشتر میشود، اندازه مغز کوچکتر میگردد.

گیری به AFP میگوید: وقتی جوامع پیچیده، شکل گرفت اندازه مغز، کوچکتر شد زیرا لازم نبود برای زنده ماندن، خیلی باهوش باشیم. برن هیر دستیار باستان شناسی در دانشگاهDUKE میگوید: ولی کاهش اندازه مغز به این معنی نیست که انسان مدرن کندتر از پیشینیان خودهستند. به سادگی میتوان گفت آنها به صورت متفاوت، تکامل یافته اند و انواع خاصی از هوش در آنها سازمان یافته است (توصیه میشود به سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز، در گونه ها و نژادهای مختلف، در همین کانال مراجع

ه شود.)

او بیان میکند پدیده های ویژه ای را میتوان در حیوانات اهلی در مقایسه با حیوانات وحشی دید. هاسکی با مغز کوچکتری ممکن است، باهوش تر و پخته تر باشد زیرا میتوانند رفتارهای های ارتباطی در انسان را بفهمند. هیر بیان میکند: هرچند شامپانزه ها در مقایسه با بونوبو، مغز های بزرگتری دارند و بیشترین مشابهت را با انسان دارند و هرچند گرگ، مغز بزرگتری در مقایسه با سگ ها دارد، سگ ها پخته تر و باهوش تر و با قابلیت انعطاف بیشتر هستند. بنابراین هوش خیلی وابسته به اندازه مغز نیست او میگوید انسان ها مشخصاتی از هر دوی بونوبو و شامپانزه دارند و خشن تر و سلطه طلب تر هستند. شامپانزه ها خشن هستند زیرا آنها طالب قدرتند. آنها میکوشند بر دیگران، کنترل و قدرت داشته باشند در حالی که دیگران مانند بونوبو از خشونت فقط برای ممانعت دیگری ازخشونت استفاده میکنند

او ادامه میدهد: انسان ها در طبیعت مانند هر دوی بونوبو و شامپانزه هستند و سوال اینجا این است آیا بهتر است بونوبوها را بیشتر آزاد بگذاریم یا شامپانزه ها را ... و من امیدوارم بونوبوها پیروز شوند زیرا برای همه بهتر است(ما با یک هوش، مواجه نیستیم امروزه بر اساس مطالعات گاردنر، ما با جنبه های مختلف هوش مواجهیم. مثلا هوش عاطفی یا هوش ریاضی یا هوش ای کیو و ....
https://phys.org/news/2011-02-brains-smarter.html
مخلوط کردن این هوش ها با هم درست نیست. واقعا ممکن است در فردی با مغز کوچکتر، به دلیل توسعه مغز در قسمت مربوط به هوش عاطفی، هوش عاطفی بیشتر باشد، هرچند مثلا ای کیو کمتر است و یا در فردی با مغز کوچکتر، به دلیل کوتاه تر بودن فاصله میان قسمت های مختلف مغز، سرعت پردازش اطلاعات، بیشتر باشد. در سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز، در گونه ها و نژادهای مختلف، مفصلا بیان شد که بزرگتر بودن اندازه مغز، در برخی نژادها نه تنها امروزه باعث پیشرفت آنها نشده است بلکه با گسترش نزاع ها و حسادت ها و درگیری ها آنها را گاهی تا حد انقراض پیش برده است!)
کوچک شدن مغز انسان طی 20 هزار سال گذشته

حجم مغز انسان مذکر، از 1500 سانتیمتر مکعب به 1350 سانتیمتر مکعب رسیده است یعنی مغز های ما حجمی مانند یک تنیس را ازدست داده است. اختلافی درمیان دانشمندان، در نتیجه و عواقب این کوچک شدن وجوددارد برخی تصور میکنند ما بسیاری از ماده خاکستری را درمغز از دست داده ایم و این، یعنی انسان جدید، هوش وذکاوت کمتری در مقایسه با پیشینیان دارد، در حالی که دانشمندان دیگر تصور میکنند، کوچک شدن مغز یعنی رابط های عصبی، شایسته تر شده اند و سبب شده است ما باهوش تر و سریعتر، در مقایسه با اجداد خود باشیم. این عرصه نیازمند پژوهش های بیشتر است ولی این مشاهده سبب میشود ما را تحریک کند عمیقا به رابطه بین حجم مغز و هوش، فکر کنیم پیش از آنکه برای حکم کردن سریع بشتابیم.
https://ibelieveinsci.com/?p=12178
هئکس میگوید اگر سیر کوچک شدن مغز به همین ترتیب، ادامه یابد طی 20 هزار سال آینده، مغز انسان به اندازه مغز هموارکتوس، یعنی 1100 سانتیمتر مکعب میرسد. برخی دانشمندان تصور میکنند کوچک شدن مغز انسان، مشابه کوچک شدن مغز حیوانات اهلی است که در مقایسه با حیوانات وحشی ودرنده، مغز کوچکتری دارند زیرا انسان امروز، در سایه تشکیل جوامع پیشرفته و همکاری بین اعضای جامعه، لازم نیست مانند انسان گذشته خیلی باهوش باشد. صرف انرژی برای هوش بالاتر میتواند اندام های حیاتی انسان رااز انرژی محروم کند و امروز با توسعه ابزارهای بیان و زبان، مانند اینترنت و به زودی برین نت و توسعه جوامع بشری و امکان همکاری بیشتر بین آنها، لازم نیست حجم زیادی از انرژی دریافتی خود را صرف کارهای مغزی کنیم.

و این قطعا در زیاد کردن عمر انسان امروز، نقش مهمی داشته است. کریستوفر استرینگر باستان شناس، در موزه لندن میگوید: داشتن ماهیچه های بیشتر روی عضلات، لازم میکند شما مغز بزرگتری را برای کنترل این عضلات، لازم داشته باشید مثلا مغز فیل، چهار برابر مغز انسان است و کسی شگفت زده نمی شود که مغز نئاندرتال، بزرگتر از مغزانسان امروز باشد.

نسبیتی به نام “encephalization quotient” یا “EQ”هست که بیان میکند این نسبت در پیش انسان کروماگنونمشابه انسان امروز است و بر این اساس استارنگر میگوید کروماگنون ها هوشی مشابه انسان امروزداشته اند. برخی مطالعات نشان میدهد که سرعت کوچک شدن مغز، سریعتراز سرعت کوچک تر شدن بدن، بوده است. مطالعات ژنتیکی روی دی ان ای نشان میدهد در دوره ای- که مغزهای ما کوچک تر میشده است- جهش های ژنتیکی رخ داده و باعث بهبود وضعیت نوروترانسمیترها و افزایش قدرت ارتباطات در مغز میشود.
دیوید گری میگوید: شاید دوست نداشته باشی، این را بشنوی ولی ما ممکن است به سوی آن چیزی برویم- که در فیلم ایدیوکراسی میلک جادج در سال 2006 مشاهده شده است: در این

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
فیلم، فردی در قرن بیست و یک به خواب میرود و 500 سال بعد بیدار میشود و میبیند باهوشترین فرد زمان خود است!!!


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستبررسی سیستم تعادلی بدن استم، بی پاسخ نیستیکی از علل محدودیت مغز امتئوری تکامل در پیشگیری و پاسخ گیاهان در زمان خوردجنسیت و تفاوت های بیناییقفس ذهناندام حسی، درک از بخش هایمغز و اخلاقخلاصه ای از مطالب همایش ماثرات مضر ماری جوانادرمان جدید میگرن با انتی میدان بنیادین اطلاعاتنگاه از درون مجموعه با نگاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد از کرونا دلخوشی بیهوسردرد سکه ایژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کپسول نوروهرب بر تآلزایمرجهان کنونی و مغز بزرگتریقبرستان ها با بوی شجاعتانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز برای فراموشی بیشتر کخانواده پایداراختراع جدید اینترنت کواندرک کنیم ما همه یکی هستیمماجرای جهل مقدسنازوکلسیناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت اولتقویت حافظه یا هوش مصنوعشکل های متفاوت پروتئین هکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ممکن است موش کور بی مجهش های ژنتیکی غیر تصادفدفاع از پیامبرلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ای آنکه نامش درمان و یادشنقش مهاجرت در توسعه نسل اارتباط انسانی، محدود به دردی که سالهاست درمان نشمحدودیت های حافظه و حافظچرا مغزهای ما ارتقا یافت زبان چهار حرفی حیات زمینبه امید روزهای بهترهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتمساح حد واسط میان مغز کوشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماآیا امکان بازسازی اندامهجریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و منابع انرژي پاک سرچشمه حایا بدون زبان میتوانیم تنقش حفاظتی مولکول جدید داز نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجمرکز حافظه کجاستنسبت ها در کیهانسفر فقط مادی نیستبیماری لبر و نابینایی آنهزینه ای که برای اندیشیدتو با همه چیز در پیوندیضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر رو ح و روان بر جسمکریستال زمان(قسمت اولآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحل مشکلدانشمندان نورون مصنوعی سمنابع انرژی از نفت و گاز ابتذال با شعار دیننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فمسئول صیانت از عقیده کیسهمه چیز در زمان مناسبسلولهای ایمنی القا کنندهبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین کا در سبزیجاتتوهم فضای خالیعلم و روحتبدیل سلولهای محافط به سگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک (قسمت اول )داروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری سلول های بنیادبرنامه و ساختار پیچیده ممعادله ها فقط بخش خسته کنهندسه زبانِ زمان استسودمندی موجودات ابزی بر واکنش به حس جدیدتوصیه های سازمان بهداشت عامل کلیدی در کنترل کارآترجمه ای ابتدایی از اسراگزارش یک مورد جالب لخته وافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقای موجود زنده از داستانها و مفاهیمی اشتبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنور دروناز تکینگی تا مغز- از مغز ریه زغالیبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت و نیستیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل ابزار هوش ، راه پر پیچیدگی های مغزی در درک زغربال در زندگیتظاهری از ماده است که بیدفرگشت و تکامل تصادفی محض امید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت سومابزارهای بقا از نخستین هدر آستانه ی موج پنجم کوویمهربانی، شرط موفقیتچگونه مغز پیش انسان یا هماز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسمبررسی علل کمر درد در میانستون فقرات انسان دو پا جلیافته های نوین علوم پرده تئوری جدید، ویران کردن گپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییقفس را بشکنانرژی بی پایان در درون هرمغز و سیر تکامل ان دلیلی خلاصه ای از درمان های جدیاجزای پر سلولی بدن انسان درمان جدید کنترل مولتیپلمیدازولام در درمان تشنج نگاه حقیقی نگاه به درون ااستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان چیستتفکر قبل از کارسردرد عروقی میگرنکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کپسول نوروهرب بر سآملودیپین داروی ضد فشار جهان کاملی در اطراف ما پرقدم زدن و حرکت دید را تغیاهرام مصر از شگفتی های جهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خار و گلادامه بحث تکامل چشمدرک احساسات و تفکرات دیگماجرای عجیب گالیلهنباید صبر کرد آتش را بعد زندگی زودگذراعتماد به خودهوش عاطفی قسمت دهمتقویت سیستم ایمنیشکل پنجم مادهکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا ما کالا هستیمجهش تمدنی عجیب و شگفت انسدفاع در برابر تغییر ساختلایو دوم دکتر سید سلمان فایمپلانت مغزینقش میدان مغناطیسی زمین ارتباط از بالا به پایین مدرس گرفتن از شکست هامخچه فراتر از حفظ تعادلچرا ویروس کرونای دلتا وازبان نیاز تکاملی استبه بالا بر ستارگان نگاه کهیچ کس حقیقت را درون مغز تنفس هوازی و میتوکندریشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش حافظه هرچند فرایندیآیا انسان با مغز بزرگش اخجستجوی متن و تصویر به صوردورترین نقطه ی قابل مشاهمنابع انرژی از نفت و گاز ایا تکامل هدفمند استنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت ومرکز خنده در کجای مغز استنسبت طلایی، نشانه ای به سسفر نامه سفر به بم و جنوب بیماری های میتوکندریهزینه سنگین انسان در ازاتو با باورهایت کنترل میشطلوع و حقیقتتاثیر روده بر مغزکریستال زمان(قسمت دوم)آیا راهی برای رفع کم آبی حلقه های اسرارآمیزدانشمندان یک فرضیه رادیکمنابع بی نهایت انرژی در دابداع دی ان ای بزرگترین دنقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهمسئولیت جدیدهمه چیز در زمان کنونی استسلولهای بنیادی مصنوعی دربیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین بی 12 در درمان دردتوهم فضای خالی یا توهم فضعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتبر را بردارگوشت خواری یا گیاه خواریآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک (قسمت دوم )داروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای بد باقی نمیماندبرنامه ی مسلط ژنها در اختمعجزه های هر روزههنر فراموشیسی و سه پل اصفهانواکسن های شرکت فایزر آمرتوصیه های غیر دارویی در سعادت همیشه خوب نیستترس و آرمان هاگشایش دروازه جدیدی از طرفلج نخاعی با الکترودهای افزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقای موجود زنده از دخالت در ساختار ژنهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز- از مغز ریواستیگمینبرخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت، پر از صداوبینار اساتید نورولوژی دتکامل تکنولوژیپیوند قلب خوک، به فرد دچامقالاتتعداد کلی ذهن ها در جهان فراموش کارها باهوش تر هسامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت سی و هشتمابزارهای بقا ازنخستین همدر درمان بیماری مولتیپل موفقیت هوش مصنوعی در امتچگونه هموساپينس بر زمین مولتیپل اسکلروز در زنان چگونه هوشیاری خود را توساز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگ فکر کنستارگانی قبل از آغاز کیهیاد گرفتن مداومتا 20 سال آینده مغز شما به پروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسقلب و عقلانرژی تاریکمغز کوانتومیخم شدن فضا-زماناجزایی ناشناخته در شکل گدرمان جدید ای ال اس، توفرمکانیک کوانتومی بی معنی نگاه دوبارهاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزمان و مکان، ابعاد کیهان تفکر خلا ق در برابر توهم سرطان کمیت گراییکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر سآموزش نوین زبانجهان پیوستهقدرت مردماولویت بندی ها کجاستمغز بزرگ چالش است یا منفعخارق العاده و استثنایی باداراوون تنها داروی تاییدرک تصویر و زبان های مخلتماده ی تاریکنبرو و انرژی مداومزندگی سلول در بدن، جدای ااعتماد به خودهوش عاطفی قسمت دومتلقین اطلاعات و حافظهشکست حتمیکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر انتخاب از طرف محیط آیا ما تنها موجودات زنده جهشهای مفید و ذکاوتی که ددقیق ترین تصاویر از مغز البخند بزن شاید صبح فردا زایمپلانت مغزی کمک میکند نقش محیط زندگی و مهاجرت دارتباط بین هوش طبیعی و هودست کردن در گوشمخچه ، فراتر از حفظ تعادلچرا پس از بیدار شدن از خوزبان و کلمه حتی برای کسانبه بالاتر از ماده بیندیشهیچ اندر هیچتنفس هوازی و میتوکندریشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریآیا احتمال دارد رویا از آجستجوی هوشیاری در مغز ماديدن با چشم بسته در خواب منابع انرژی از نفت و گاز ایجاد احساساتنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز نشانه ها و آثار درک شدرفتار مانند بردهبار بزرگ ایستادن بر دو پامرگ چیستنشانه های گذشته در کیهان سفر به مریخ در 39 روزبیماری های مغز و اعصاب و هزاران سال چشم های بینا وتو باید نیکان را به دست بطلای سیاهتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت سوم)آیاما مقهور قوانین فیزیکحمله ویروس کرونا به مغزدانشمندان ژنی از مغز انسمنابع جدید انرژیابزار هوش در حال ارتقا ازنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره هوش و تفاوتهمسئولیت در برابر محیط زیهمه چیز، ثبت می شودسلام تا روشناییبیماری، رساله ای برای سلویتامین بی هفدهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)علم به ما کمک میکند تا موتحریک عمقی مغزگیلگمش باستانی کیستآزار دیگری، آزار خود استحس و ادراک قسمت 67داروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هنر حفظ گرهسیلی محکم محیط زیست بر انواکسن کووید 19 چیزهایی که توصیه هایی در مصرف ماهیعادت کن خوب حرف بزنیتسلیم شدن از نورون شروع مپل جویی اصفهانفلج بل، فلجی ترسناک که آنافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت هشتمابزار بقای موجود زنده از در مانهای کمر دردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز- از مغزتریاضیات یک حس جدید استبرخی اصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته مغزیوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل جریان همیشگی خلقتپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر ویتامین دی بر بیماتعذیه ی ذهنفراموشی همیشه هم بد نیستامیدواری و مغزمعجزه ی چشمحس و ادراک قسمت سی و ششمابزارهای بقای موجود زندهدر سال حدود 7 میلیون نفر مواد کوانتومی جدید، ممکنچگونه واکسن کرونا را توزاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییربزرگ شدن مغز محدود به دورسخن و سکوتیاد بگیر فراموش کنیتا بحر یفعل ما یشاپروژه ی ژنوم انسانیجهان فراکتالقلب دروازه ی ارتباطانرژی تاریک که ما نمی تومغز آیندگان چگونه است ؟خونریزی مغز در سندرم کوواحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان جدید سرطانمکانیزمهای دفاعی در برابنگاهی بر قدرت بینایی درااسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی به شناسایی کازمان و صبرتفاوت مغز انسان و میمون هسرعت فکر کردن چگونه استکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کتامین در درمان پاآمارهای ارائه شده در سطح جهان پیوستهقدرت کنترل خوداولین مورد PML به دنبال تکمغز بزرگ چالشهای پیش روخبر مهم تلسکوپ هابلادب برخورد با دیگراندرک حقیقت نردبان و مسیری ماده ی خالیچت جی پی تیزندگی، مدیریت انرژیاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی قسمت سومتلاش ها برای کشف منابع جدشگفت نیست من عاشق تو باشمکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهشهای مفید و ذکاوتی که ددل به دریا بزنلحظات خوش با کودکانایمپلانت نخاعی میتواند دنقش نگاه از پایین یا نگاهارتباط شگفت مغز انسان و فدست آسمانمخچه ابزاري که وظیفه آن فچرا ارتعاش بسیار مهم استزبان و بیان نتیجه ساختمابه جای محکوم کردن دیگران هیچگاه از فشار و شکست نترتنفس بدون اکسیژنشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا احتمال دارد رویا از آحفره در مغزدی متیل فومارات(زادیوا)(منابع انرژی از نفت و گاز ایرادهای موجود در خلقت بنقش داروهاي مختلف معروف از نظر علم اعصاب یا نرووسرفتار وابسته به شکلبار سنین ابزار هوشمندی امرگ و میر پنهاننشانه های پروردگار در جهسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیماری وسواسهستي مادي ای که ما کوچکترتو تغییر و تحولیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر کشف مکانیسم عصبی خوانش پآب زندگی است قسمت چهارمحمایت از طبیعتدانشمندان پاسخ کوانتومی مناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره هوش و تفاوتهمستند جهان متصلهمه ی سردردها بی خطر نیستسلسله مباحث هوش مصنوعیبیندیشویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم چیستعلم بدون توقفتحریک عمقی مغز در آلزایمگیاه بی عقل به سوی نور میآسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک قسمت 74داروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیبرین نت به جای اینترنتهنر رها شدن از وابستگیسینوریپا داروی ترکیبی ضدواکسن کرونا و گشودن پنجرتوضیحی ساده در مورد هوش معادت کردن به نعمتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج پل خواجو اصفهانفلج خواباقلیت خلاقحس و ادراک قسمت پنجمابزار بقای موجود زنده از در محل کار ارزش خودت را بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز ریسدیپلام تنها داروی تایبرخی بیماری ها که در آن بسال سیزده ماههوراپامیل در بارداریتکامل داروینی هنوز در حاپیوند اندام از حیوانات بصفحه اصلیتغییر الگوی رشد مغزی با زفراموشی و مسیر روحانیامیدی به این سوی قبر نیستمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت سیزدهمابزارهای بقای از نخستین درمان های اسرار آمیز در آابزارهای دفاعی و بقای مودرمان های بیماری آلزایمرموجود بی مغزی که می تواندچگونه آن شکری که می خوریمازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سخن پاک و ثابتیادگیری مهارت های جدید دتابوهای ذهنیپروانه ی آسمانیجهان قابل مشاهده بخش کوچقلب روباتیکانرژی خلا ممکن استمغز انسان ایا طبیعتا تماخواندن ، یکی از شستشو دهناحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان دارویی سرطان رحم بما انسانها چه اندازه نزدنگاهی بر توانایی اجزاي باصل بازخوردهوش مصنوعی در کامپیوترهازمان واقعیت است یا توهمتفاوت ها و تمایزها کلید بسعی کن به حدی محدود نشویکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر گیاه خواری بر رشد وآن چیزی که ما جریان زمان جهان پر از چیزهای اسرار آقدرت انسان در نگاه به ابعاولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخدا موجود استادراک ما درک ارتعاشی است درک دیگرانماده ای ضد التهابیچت جی پی تیزونیسومایدبقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی قسمت ششمتلاش هایی در بیماران قطع شگفت انگیز بودن کیهانکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا همه جنایت ها نتیجه بیجوانان وطندلایلی که نشان میدهد ما بلرزش ناشی از اسیب به عصبایمان به رویانقش نظام غذایی در تکامل مارتباط شگفت انگیز مغز اندستورالعمل مرکز کنترل بیمخچه تاثیر گذار بر حافظهچرا بیماری های تخریبی مغزبان و بیان، در سایه پیشربه خودت مغرور نشوهیپرپاراتیروئیدیسمتنها مانع در زندگی موارد شباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستآیا برای تولید مثل همیشه حق انتخابدین اجباریمنابع انرژی از نفت و گاز اکسی توسین و تکامل پیش انقش درختان در تکاملاز نظر علم اعصاب اراده آزرفتار اجتماعی انسان، حاصبارداری بدون رحممرگ و میر بسیار بالای ناشنظام مثبت زندگیسفر دشوار اکتشافبیماری کروتز فیلد جاکوبهستی ما پس از شروعی چگال تو جهانی هستی که خودش را طوفان زیباییتاثیر رژیم گیاه خواری بر کشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت هفتمحوادث روزگار از جمله ویردانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکل از کجاستهمیشه چشمی مراقب و نگهباسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیهوش کردن در جراحی و بیمویروس مصنوعیتوهم وجودعلم در حال توسعهتداوم مهم است نه سرعتگیاه خواری و گوشت خوار کدآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت 75داروی جدید برای میاستنی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجابرای یک زندگی معمولیهنر، پر کردن است نه فحش دسیگار عامل افزایش مرگ ومواکسن کرونا از حقیقت تاتتیوتیکسن داروی ضد جنونعادت دادن مغز بر تفکرتشنج چیستپلاسمای غالبفلج خواب چیستالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت پنجاهابزار بقای موجود زنده از در چه مرحله ای از خواب ، رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز، از مغز ریشه های مشترک حیاتبرخی بیماری های خاص که بدسانسور از روی قصد بسیاری ورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل داروینی هنوز در حاپیوند سر آیا ممکن استسوالات پزشکیتغییر زودتر اتصالات مغزیفرایند پیچیده ی خونرسانیامیدی تازه در درمان سرطامعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت ششمابعاد و نیازهای تکاملیدرمان های جدید میگرنموجودات مقهور ژنها هستندچگونه انتظارات بر ادراک اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز ببزرگترین خطایی که مردم مسختی ها رفتنی استیادآوری خواب و رویاتاثیر فکر بر سلامتپرواز از نیویورک تا لوس آجهان موازی و حجاب هاقلب را نشکنانسان قدیم در شبه جزیره عمغز انسان برای ایجاد تمدخواب سالم عامل سلامتیاحساس گذر سریعتر زماندرمان سرگیجه بدون نیاز بما انسانها چه اندازه نزدنگاهت را بلند کناصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمان پلانکتفاوت ها را به رسمیت بشناشلیک فراموشیکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنچه ناشناخته است باید شجهان پر از چیزهای جادویی قدرت ذهناولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگترین مصرف کننده خدای رنگین کمانادغام میان گونه های مختلدرک درست از خود و هوشیاریماده، چیزی نیستنتایج نادانی و جهلزونا به وسیله ویروس ابله بلندی در ذهن ما درک بلندیهوش عاطفی بیشتر در زنانتلاشی برای درمان قطع نخاشگفت زده و حیران باشکودک ایرانی که هوش او از تاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا هوش مصنوعی می تواند نجواب دانشمند سوال کننده دنیای شگفت انگیز کوانتوملرزش عضله یا فاسیکولاسیواین پیوند نه با مغز بلکه نقش نظریه تکامل در شناساارتباط شگفت انگیز مغز اندغدغه نتیجه ی نادانی استمدل همه جانبه نگر ژنرالیچرا حیوانات سخن نمی گوینزبان و تکلم برخی بیماریهبه دنبال رستگاری باشهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنها در برابر جهانشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملککار با یگانگی و یکپارچگیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحقیقت قربانی نزاع بین بی دین، اجباری نیستمنابع انرژی از نفت و گاز اگر فقط مردم میفهمیدند کنقش ذهن و شناخت در حوادث از نظر علم اعصاب اراده آزرقیبی قدرتمند در برابر مبازگشت از آثار به سوی خدامرگ انتقال است یا نابود شنظریه ی تکامل در درمان بیسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری گیلن باره و بیمارو هر کس تقوای خدا پیشه کنتو دی ان ای خاص ميتوکندريطولانی ترین شبتاثیر رژیم گیاهخواری بر کشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت اولحکمت الهی در پس همه چیزدانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات نخاعیهمیشه اطمینان تو بر خدا بسم زنبور ، کلیدی برای واربیهوشی در بیماران دچار اویرایش DNA جنین انسان، برتوهم وجودعلم راهی برای اندیشیدن اتداخل مرزها و صفات با بینگیرنده باید سازگار با پیآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 78داروی جدید برای ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از برای پیش بینی آینده مغز دهوموارکتوس ها ممکن است دسیاهچاله هاواکسن کرونا ساخته شده توتیک و اختلال حرکتیعارضه جدید ویروس کرونا ستشنج و حرکات شبه تشنجی قاپمبرولیزوماب در بیماری چفلج دوطرفه عصب 6 چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزار بقای موجود زنده از در ناامیدی بسی امید استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم برخی توجهات در ببمار پارسانسور بر بسیاری از حقایورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حاپیوند سر، یکی از راه حلهاپیامهای کاربرانتغییر عمودی سر انسان از پفرایند تکامل و دشواری هاامگا سه عامل مهم سلامتمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت شصت و هشتفرایند حذف برخی اجزای مغامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعرفت و شناختحس و ادراک قسمت شصت و دوابعاد اضافه ی کیهاندرمان های جدید در بیماری موسیقی نوچگونه به سطح بالایی از هواساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیبزرگترین درد از درون است سرنوشتیاری خدا نزدیک استتاثیر مشاهده بر واقعیت بپروتئین های ساده ی ابتداجهان ما میتواند به اندازقیچی ژنتیکیانسان میوه ی تکاملمغز انسان برای شادمانی طخواب سالم عامل سلامتی و یاحساسات کاذبدرمان سرگیجه بدون نیاز بما اکنون میدانیم فضا خالچالش هوشیاری و اینکه چرا اصل علت و تاثیرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمان به چه دلیل ایجاد میشتفاوت های بین زن و مرد فقشلیک فراموشیکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنچه واقعیت تصور میکنیم جهان دارای برنامهقدرت عشقاولین تصویر در تاریخ از سمغز حریص برای خون، کلید تخدایی که ساخته ی ذهن بشر ادغام دو حیطه علوم مغز و درک عمیق در حیواناتماده، چیزی بیش از یک خلا نجات در راستگوییزیباترین چیز در پیر شدنبلوغ چیستهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی تازه برای گشودن معشگفتی های نقشه ی ژنتیکیکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا هوش مصنوعی زندگی بشرجوسازی مدرندنیا، هیچ استلزوم سازگاری قانون مجازااین اندوه چیستنقش هورمون های تیروئید دارتباط غیرکلامی بین انساذهن ما از در هم شکستن منبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهچرا حجم مغز گونه انسان درزبان و شناخت حقیقت قسمت چبه زودی شبکه مغزی به جای هاوکينگ پیش از مرگش رسالتنهایی رمز نوآوری استشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانوآیا تکامل و تغییرات ژنتیحقیقت آنطور نیست که به نظدید تو همیشه محدود به مقدمنابع انرژی از نفت و گاز اگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش روی و منیزیم در سلامتاز واقعیت امروز تا حقیقترموزی از نخستین تمدن بشربازگشت به ریشه های تکاملمرگ تصادفینظریه ی تکامل در درمان بیسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری آلزایمر، استیل کووفور و فراوانیتو در میانه ی جهان نیستی طی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت دومحافظه میتواند بزرگترین ددانشمندان روش هاي جدیدی منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره احساسات متفامشکلات بین دو همسر و برخیهمیشه داناتر از ما وجود دسماگلوتید داروی کاهش دهنبیوگرافیواقعیت فیزیکی، تابعی از توهم بی خداییعلم ساختن برج های چرخانتروس جریان انرژیگالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 82داروی جدید برای دیابتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش ابرای اولین بار دانشمندانهورمون شیرساز یا پرولاکتسیاهچاله های فضایی منابعواکسن ایرانی کرونا تولیدتیروفیبان موثر در سکته ی عدم توقف تکامل در یک انداتشنج عدم توازن بین نورون فناوری هوش مصنوعی نحوه خالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت پنجاه و دابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی مرزها و بی ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم برخی توصیه ها برای واکسیساهچاله ها تبخیر نمیشودورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حاپیوندی که فراتر از امکانسایتهای دیگرتغییرات منطقه بویایی مغزفراتر از دیوارهای باورانفجار و توقف تکاملی نشامغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت شصت و ششابعاد بالاتردرمان های رایج ام اسموسیقی هنر مایع استچگونه باغبانی باعث کاهش استفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیبسیاری از مجرمان، خودشانسریع دویدن مهم نیستژن همه چیز نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بپروتز چشمجهان مادی، تجلی فضا در ذهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصانسان ها می توانند میدان مغز انسان برای شادمانی طخواب عامل دسته بندی و حفطاخلاق و علوم اعصابدرمان سرگیجه بدون داروما از اینجا نخواهیم رفتچالش هوشیاری و اینکه چرا اصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی درمانگر کامپیزمان شگفت انگیزتفاوت های تکاملی در مغز وشنا در ابهای گرم جنوب نیاکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جهان در حال نوسان و چرخشقضاوت ممنوعاولین دارو برای آتاکسی فمغز در تنهایی آسیب میبینخسته نباشی باباارتقا و تکامل سنت آفرینش درگیری قلب در بیماری ویرماست مالینخاع ما تا پایین ستون فقرزیباترین چیز در افزایش سبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی جدید در درمان ام اسشگفتی های زنبور عسلکودکان خود را مشابه خود تتاثیر دوپامین و سروتونینآیا هوش ارثی دریافتی از پجامعه ی آسمانیدندان ها را مسواک بزنید تلزوم سازگاری قانون مجازااین ایده که ذرات سیاهچالنقش هورمون زنانه استروژنارتروز یا خوردگی و التهاذهن چند جانبه نیازمند نگمدل هولوگرافیک تعمیم یافچرا خشونت و تعصبزبان و شناخت حقیقت قسمت ابه زیر پای خود نگاه نکن بهدف یکسان و مسیرهای مختلتنبیه چقدر موثر استشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريز، در آیا جنین انسان، هوشمندی حقیقت افراددیدن خدا در همه چیزمنابع انرژی از نفت و گاز اگر نیروی مغناطیس نباشد نقش روزه داری در سالم و جاز کجا آمده ام و به کجا میرمز و رازهای ارتباط غیر کبازخورد یا فیدبکمرگی وجود نداردنظریه ی تکامل در درمان بیسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری الزایمروقت نهيب هاي غير علمي گذشتوقف؛ شکستطبیعت موجی جهانتاریک ترین بخش شبکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت سومحافظه های کاذبدانشمندان روشی برای تبدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره احساساتی غیرمشکلات روانپزشکی پس از سهمیشه راهی هستسندرم کووید طولانیبیوگرافیواقعیت چند سویهتوهم تنهاییعلایم کمبود ویتامین E را تری فلوپرازینگام کوچک ولی تاثیرگذارآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت چهلداروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقبرای تمدن سازی، باید در بهوش فوق العاده، هر فرد اسسیاهچاله ها، دارای پرتو واکسن اسپایکوژنتکنولوژی جدید که سلول هاعدم درکتشویق خواندن به کودکانفیلمی بسیار جالب از تغییالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجاه و سابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم ضد التهابیبرخی درمان های Spinal Muscular Atسایه را اصالت دادن، جز فرورزش بهترین درمان بیش فعتکامل زبانپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات آب و هوایی که به فرد موفقانقراض را انتخاب نکنیدمغز قلبحس و ادراک سی و هفتماتفاق و تصادفدرمان های علامتی در ام اسمیهمانهای ناخوانده عامل چگونه تکامل مغزهای کنونیاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربسیاری از بیماری های جدیسریعترین کامپیوتر موجودژن همه چیز نیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر پروتز عصبی برای تکلمجهان مرئی و نامرئیقانون مندی نقشه ژنتیکی مانسان یک کتابخانه استمغز انسان رو به کوچک تر شخودآگاهی و هوشیارياخلاق پایه تکامل و فرهنگدرمان سرطان با امواج صوتما اشیا را آنطور که هستندچالش هوشیاری و اینکه چرا اصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزنان باهوش ترتفاوت های زبانی سرمنشا تشناخت و معرفت، و نقش آن دکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنها نمیخواهند دیگران راجهان در حال ایجاد و ارتقاقطار پیشرفتاولین دروغمغز را از روی امواج بشناسخطا در محاسبات چیزی کاملارتقا یا بازگشت به قبل ازدرگیری مغز در بیماری کویماست مالی با هوش انسانینخستین تمدن بشریزیر فشار کووید چه باید کربنی عباس، ننگی بر تاریخهوشمندی کیهانتمایل زیاد به خوردن بستنشانس یا تلاشکودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا هوش سریعی که بدون احسجاودانگی مصنوعیدهن، بزرگترین سرمایهلزوم عدم وابستگی به گوگل اینکه به خاطرخودت زندگی نقش ویتامین K در ترمیم اسارزش حقیقی زبان قسمت اولذهن هوشیار در پس ماده ی مبیشتر کمردردها نیازی به مدل های ریز مغز مینی برینچرا در مغز انسان، فرورفتزبان و شناخت حقیقت قسمت دبه سخن توجه کن نه گویندههدف یکسان، در مسیرهای متتهدیدهای هوش مصنوعیشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جهان ذهن و افکار ما محقیقت اشیادیدگاه نارسای دوگانه ی ممنابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز کسی که یک کتاب خوانده رمز پیشرفت تواضع است نه طبازسازي مغز و نخاع چالشی مراحل ارتقای پله پله کیهنظریه ی ریسمانسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری ای شبیه آلزایمر و وقتی فهمیدی خطا کردی برگتولید مثل اولین ربات های طبیعت بر اساس هماهنگیتاریکی من و تو و گرد و غباکشتن عقیده ممکن نیستآب، زندگی است(قسمت پنجم)حافظه و اطلاعات در کجاست دانش، قفل ذهن را باز میکنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافبخش فراموش شده ی حافظهمشکلات روانپزشکی در عقب همیشه عسل با موم بخوریمسندرم گیلن باره به دنبال بیان ژن های اسکیزوفرنی دواقعیت چیستتوهم جدایی و توهم علمعلایم کمبود ویتامین E را تری فلوپرازینگامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت چهل و هفتداروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامبرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی می تواند بر احسیاهچاله و تکینگی ابتدایواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکنولوژی جدید که سلول هاپنج اکتشاف شگفت آور در موعسل طبیعی موثر در کنترل بتشخیص ژنتیکی آتروفی های فیزیک مولکولها و ذرات در الگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاه و شابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی کوانتومی و پمنبع هوشیاری در کجاست؟ قنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی روش های تربیتی کودکساخت شبکه عصبی مصنوعی با ورزش در کمر دردتکامل زبانپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات تکاملی سر انسان فرد حساس از نظر عاطفی و بانواع سکته های مغزیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک- قسمت پنجاه و اتوبان اطلاعات و پلِ بیندرمان ژنتیکی برای نوآوریمیوتونیک دیستروفیچگونه جمعیت های بزرگ شکل استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی رساناها و ابر رساناها و عبسیاری از بیماری های جدیسرگیجه از شایعترین اختلاژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه انسان بر رفتاپرورش مغز مینیاتوری انساجهان مشارکتیقانون گذاری و تکاملانسان باشمغز انسان رو به کوچکتر شدخودآگاهی و هوشیارياختلال خواب فرد را مستعد درمانهای بیماری پارکینسما به جهان های متفاوت خودچالش هوشیاری و اینکه چرا اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ایستایی و تکاپوشناخت حقیقت یا آرزوهای گکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنان که در قله اند هرگز خجهان ریز و درشتلمس کوانتومیاولین سلول مصنوعیمغز زنان جوانتر از مغز مرخطا در محاسبات چیزی کاملارتوکين تراپی روشی جديد درگیری مغز در بیماران مبماشین دانشنخستین تصویر از سیاهچالهزیرفون داروی ضد ام اسبه قفس های سیاهت ننازهوشیاری و وجودتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشاهکار قرنکوری گذرای ناشی از موبایآیا هشیاری کوانتومی وجودجایی خالی نیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمقاومت به عوارض فشار خون اینکه خانواده ات سالم بانقش ژنتیک در درمان اختلاارزش حقیقی زبان قسمت دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقبا هوش مصنوعی خودکار روبمدیون خود ناموجودچرا ذرات بنیادی معمولاً زبان و شناخت حقیقت قسمت سبوزون هیگز چیستهدف از تکامل مغزتو یک معجزه ایشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب زیست شناسی باورآیا جهش های ژنتیکی، ویروحقیقت تنها چیزی است که شادژا وو یا اشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش رژیم غذایی در رشد و ااز آغاز خلقت تا نگاه انسارمز بقای جهش ژنتیکیبحتی علمی درباره تمایل بمرز مرگ و زندگی کجاستنظریه تکامل در درمان بیمسفری به آغاز کیهانبیماری ای شبیه ام اس مولتوقتی پر از گل شدی خودت را تولید یا دریافت علمطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاریکی و نورگل خاردار، زیباستآتش منبع انرژیحافظه و اطلاعات در کجاست دائما بخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تروان سالمبخش های تنظیمی ژنوممشاهده گر جدای از شیء مشاهمجوشی هسته ای، انرژِی بسندرم پیریفورمیسبیان حقیقتواقعیت چیستتوهم جسمعلت خواب آلودگی بعد از خوترک امروزگامی در درمان بیماریهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت چهل و هشتداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک ببرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی و کشف زبان هایسیاهچاله ی تولید کنندهواکسن دیگر کرونا ساخته شتکینگیپول و شادیعشق درونی به یگانگی خلقتتشخیص آلزایمر سالها قبل فیزیک و هوشیاریالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت بیست و چهابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی کوانتومی و دمنبع هوشیاری در کجاست؟(قچیز جدید را بپذیراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد التهابیبرخی سلولهای عصبی در تلاساخت شبکه عصبی با الفبای وزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبان انسان از پیشیپیدایش زبانتغذیه بر ژنها تاثیر داردپیر شدن حتمی نیستثبت و دستکار ی حافظهفردا را نمیدانیمانگشت ماشه ایمغز مانند تلفن استحس و ادراک- قسمت بیست و پاتوسوکسیمایددرمان پوکی استخوانمیگرن و پروتئین مرتبط با چگونه جمعیت های بزرگ شکل استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی رشته نوروایمونولوژی و نقبشکه ای که ته نداره پر نمسرگردانیژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه انسان بر رفتاپرتوهای صادر شده از سیاهجهان هوشمندقانون جنگلانسان جدید از چه زمانی پامغز ایندگان چگونه استخودت را از اندیشه هایت حفاختلال در شناسایی حروف و درهای اسرارآمیز و پوشیدهما با کمک مغز خود مختاريمچالش دیدگاه های سنتی در باصول سلامت کمرهوش احساسیزندگی هوشمند در خارج از زتفاوت ارباب و رهبر حقیقیشناخت درون، شناخت بیرون؛کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنزیم تولید انرژی در سلوجهان شگفت انگیزلوب فرونتال یا پیشانی مغاوکرلیزوماب داروی جدید شمغزهای کوچک بی احساسخطای ادراک کارماارتباط میکروب روده و پاردرگیری مغزی در سندرم کوومبانی ذهنی سیاه و سفیدنخستین روبات های زنده ی جزیرک ترین مردمبه مغز خزندگان خودت اجازهوشیاری و افسردگیتمدن پیشرفته ی پیشینیانشاهکار شش گوشکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا واکنش های یاد گرفته وجاذبهدو بیماری روانی خود بزرگ مقابله ی منطقی با اعتراضاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش گرمایش آب و هوا در همارزش حقیقی زبان قسمت سومذهن خود را مشغول هماهنگیبا تعمق در اسرار ابدیت و مدیریت اینترنت بر جنگچراروياها را به یاد نمی آزبان جانسوزبوزون هیگز جهان را از متلهدف از خلقت رسیدن به ابزاتو یک جهان در مغز خودت هسشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب طبیعت در قالب هندسهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت خواب و رویادژاوو یا آشناپنداریمنابع انرژی از نفت و گاز اگر با مطالعه فیزیک کواننقش زنجبیل در جلوگیری از از انفجار بزرگ تا انفجار رمز جهانبحث درباره پیدایش و منشا مرز بین انسان و حیوان کجانظریه تکامل در درمان بیمسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری اسپینال ماسکولار وقتی تو از یاد گرفتن باز تولید پاک و فراوان انرژیظهور امواج مغزی در مغز مصتاریکی خواهد ترسیدگل زندگیآثار باستانی تمدن های قدحافظه و اطلاعات در کجاستداروهای مصرفی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما امشاهده آینده از روی مشاههمراه سختی، اسانی هستسندرم پس از ضربه به سربیست تمرین ساده برای جلوواقعیت های متفاوتتوهمات و شناخت حقیقتعماد الدین نسیمی قربانی ترکیب آمار و ژنتیکگاهی لازم است برای فهم و افت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت چهل و دومداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی یا حماقت طبیعسیاره ی ابلهانواکسن دیگری ضد کرونا از دتکامل فردی یا اجتماعیپول و عقیدهعصب حقوق نورولووتصویر زیبا از سلولفیزیکدانان ماشینی برای تالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت بیست و یکابزار بقای موجود زنده از در هر سوراخی سر نکنمنبع خواب و رویاچیزی منتظر شناخته شدناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد دردبرخی سيناپسها طی تکامل و ساختن آیندهوزوز گوشتکامل ساختار رگهای مغزی پیشینیان انسان از هفت میثبت امواج الکتریکی در عصفرزندان زمان خودانگشت نگاری مغز نشان میدمغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک- قسمت شصت و چهاتصال مغز و کامپیوتردرمان پوکی استخوانمیگرن سردردی ژنتیکی که بچگونه حافظه را قویتر کنیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد مغز فرایندی پیچیده ابشریت از یک پدر و مادر نیسربازان ما محققا غلبه می ژن ضد آلزایمرتاثیر ویتامین دی بر بیماپرسش و چستجو همیشه باقی اجهان هوشیارقانون جنگلانسان خطرناکترین موجودمغز ابزار بقای برتر مادیخودروهای هیدروژنیاختلال در شناسایی حروف و دروغ نگو به خصوص به خودتما بخشی از این جهان مرتبطچاالش ها در تعیین منبع هواضطراب و ترسهوش احساسیزندگی بی دودتفاوتهای جنسیتی راهی براشناسایی تاریخچه ی تکاملیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآینه در اینهجهانی که نه با یک رخداد و لوتیراستامايندگان چگونه خواهند دیدمغز، فقط گیرندهخطای حسارتباط ماده و انرژیدرگیری مغزی در سندرم کوومباحث مهم حس و ادراکنرمش های مفید برای درد زازیست شناسی کل در جزء فراکبه نقاش بنگرهوشیاری کوانتومیتمدن بشری و مغز اخلاقیشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر داروهای ضد التهاب کیهان خود را طراحی میکندآیا یک، وجود داردجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو بار در هفته ماهی مصرف مقابله با کرونا با علم اسایندرالنقش پیش زمینه ها و اراده ارزش خود را چگونه میشناسذهن سالمبا خدا باشمداخله ی زیانبار انسانچراروياها را به یاد نمی آزبان ریشه هایی شناختی اسبی نهایت در میان مرزهاهر چیز با هر چیز دیگر در تتو کز محنت دیگران بی غمیششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملککتاب، سفری به تاریخآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت در علم، هرگز نهایی دگرگونی های نژادی و تغییمنابع انرژی از نفت و گاز اگر تلاش انسان امروز برانقش زبان در سلطه و قدرت ااز بحث های کنونی در ویروسرمز جهان خاصیت فراکتالبحثي درباره هوش و تفاوتهمرز جدید جستجو و اکتشاف، نظریه تکامل در درمان بیمسلول های مغزی عامل پارکیبیماری اضطراب عمومیویتنام نوعی کرونا ویروس تولید سلولهای جنسی از سلظرف باید پر شود چه با چرک تاریخ همه چیز را ثبت کردهگلوله ی ساچمه ایآرامش و دانشحباب های کیهانی تو در توداروهای ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیانبخش بزرگتر کیهان ناشناختمطالبه ی حق خودهمراهی نوعی سردرد میگرنیسندرم سردرد به دلیل افت فبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت و مجازتوپیراماتعوامل موثر در پیدایش زباترکیب حیوان و انسانگاهی مغز بزرگ چالش استافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقا از نخستین همانداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاره ابلهانواکسن سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشمپوست ساعتی مستقل از مغز دعضلانی که طی سخن گفتن چقدتصویر زیبای اصفهانفاجعه ی جهل مقدسامواجی که به وسیله ی ماشیحس و ادراک قسمت بیست و دوابزار بقای موجود زنده از در والنتاین کتاب بدید هممنتظر نمان چیزی نور را بهچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راه فراری نیستبرداشت مغز ما از گذر زمانساختار فراکتال وجود و ذهیک پیام منفرد نورون مغزی تکامل شناخت انسان با کشفیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل، نتیجه ی برنامه ریپیشرفت های جدید علوم اعصجلو رفتن یا عقبگردفرضیه ای جدید توضیح میدهانتقال ماده و انرژیمغز چون ابزار هوش است دلیحساسیت روانی متفاوتاثر مضر مصرف طولانی مدت ردرمان ام اس(مولتیپل اسکلمیگرن شدید قابل درمان اسنگاه محدود و تک جانبه، مشاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد مغز علت تمایل انسان ببعد پنجمسردرد میگرنژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر ویروس کرونا بر مغز پرسشگری نامحدودجهان های بسیار دیگرقانونمندی و محدودیت عالمانسان عامل توقف رشد مغزمغز ابزار برتر بقاخورشید مصنوعیاختلالات مخچهدریای خداما تحت کنترل ژنها هستیم یناتوانی از درمان برخی ویاطلاع رسانی اینترنتیهوش در طبیعتزندگی در جمع مواردی را برتقلید مرحله ای نسبتا پیششناسایی سلول های ایمنی اکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیندهجهانی که از یک منبع، تغذیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعايا اراده آزاد توهم است یمغزتان را در جوانی سیم کشارتباط متقابل با همه ی حیدرگیری اعصاب به علت میتومجموعه های پر سلولی بدن منرمش های مفید در سرگیجهزیست شناسی باور حقیقت یا به نقاش بنگرهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمدن زیر آبشاید درست نباشدتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا کیهان می تواند یک شبیجدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و میملاحظه های اخلاقی دربارهایا کوچک شدن مغزانسان النقش آتش در رسیدن انسان بهاز فرد ایستا و متعصب بگذرذهت را روی چیزهای مفید متبا طبیعت بازی نکنمدارک ژنتیکی چگونه انساننزاع بین جهل و علم رو به پزبان شناسی مدرن در سطح سلبی ذهن و بی روحهر جا که جات میشه، جات نیتو پیچیده ترین تکنولوژی صبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملککتابخانهآیا دلفین ها می تواند از حقیقت راستین انسان علم بدانش قدرت استمنابع انرژی از نفت و گاز اگر خواهان پیروزی هستینقش زبان در سلطه و قدرت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی جالب درباره محدودیتمزایای شکلات تلخ برای سلهفت چیز که عملکرد مغز تو سلول های بنیادیبیماری بیش فعالیویتامین E برای فعالیت صحتولترودینعقل مجادله گرتازه های اسکیزوفرنی(جنوگلوئونآرامش و سکونحد و مرزها توهم ذهن ماستداروهای تغییر دهنده ی سیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استبخش دیگری در وجود انسان همطالبی در مورد تشنجهندسه ی پایه ایسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواقعیت و انعکاستوانایی مغز و دیگر اجزای عوامل ایجاد لغت انسانی و ترازودونگذر زمان کاملا وابسته به افتخار انسانحس و ادراک قسمت نهمابزار بقا از نخستین همانداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخبرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاره ابلهانواکسن سرطانتکامل مداومپوشاندن خود از نورغم بی پایانتصویربرداری فضاپیمای آمفاصله ها در مکانیک کوانتامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت بیست و سوابزار بقای موجود زنده از در یک فراکتال هر نقطه مرکمنحنی که ارتباط بین معرفچیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت ربررسي علل احتمالي تغيير ساختار شبکه های مغزی ثابیک آلل ژنتیکی که از نئاندتکثیر سلول در برابر توقف پیشرفت در عقل است یا ظواهجلوتر را دیدنفساد اقتصادی سیتماتیک دراندوه در دنیا استمغز چگونه صداها را فیلتر خفاش با شیوع همه گیری جدیاثرات فشار روحی شدیددرمان تومورهای مغزی با امیدان مغناطيسي زمین بشر نگاه انسان محدود به ادرااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد در سختی استبعد از کروناسردرد میگرن در کودکانژنها ، مغز و ارادهتاثیر ژنها بر اختلالات خآلودگی هوا چالش قرن جدیدجهان هایی در جهان دیگرقارچ بی مغز در خدمت موجودانسانیت در هم تنیده و متصمغز از بسیاری حقایق می گرخوش قلبی و مهربانیاختلالات حرکتی در انساندرک فرد دیگر و رفتارهای امانند آب باشناتوانی در شناسایی چهره اطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت نهمزندگی در سیاهچالهتقلید از روی طبیعتشواهدی از نوع جدیدی از حاکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآینده ی انسان در فراتر ازجهانی در ذهنلیروپریم داروی ترکیبی ضدايا اراده آزاد توهم است یمغزتان را در جوانی سیمکشارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرختان اشعار زمینمحل درک احساسات روحانینرمشهای مهم برای تقویت عزیست، مرز افق رویداد هستبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ چیز همیشگی نیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج شب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر مغزکیست هیداتید مغزآیا گذشته، امروز وآینده جدایی خطای حسی استدو برابر شدن خطر مرگ و میملاحظات بیهوشی قبل از جرایا این جمله درست است کسینقش انتخاب از طرف محیط، ناز مخالفت بشنوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبالاترین هدف از دولتمروری بر تشنج و درمان هاینزاع بین علم و نادانی رو زبان شناسی نوین نیازمند بی شرمیهر حرکت خمیده می شود و هر تو آرامش و صلحیصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملککجای مغز مسئول پردازش تجآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت غیر فیزیکیدانش محدود به ابعاد چهارمنابع انرژی از نفت و گاز اپی ژنتیکنقش سجده بر عملکرد مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکرنگین کمانبحثی در مورد نقش ویتامين مسمومیت دانش آموزان بی گهفت سین یادگاری از میراث سلول های بنیادی منابع و ابیماری تی تی پیویتامین E در چه مواد غذایتومورها و التهاب مغزی عاعقلانیت بدون تغییرتازه های بیماری پارکینسوگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحریص نباشداروهای ضد بیماری ام اس ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییبخشیدن دیگران یعنی آرامشمطالعه ای بیان میکند اهدهندسه ی رایج کیهانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواقعیت خلا و وجود و درک متوازن مهمتر از فعالیت زیعواملی که برای ظهور لغت اتراشه ی هوش مصنوعی در مغزگذشته را دفن کنافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابینبرخی نرمش ها برای زانوهوش مصنوعی الفاگوسیر آفرینش از روح تا مغز واکسن ضد اعتیادتکامل چشمپیموزایدغم بی پایانتصور از زمان و مکانفاصله ی همیشگی تصویر سازامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت بیستمابزار بقای موجود زنده از در کمتر از چند ماه سوش جدمنشأ اطلاعات و آموخته ها نکاتی در مورد تشنجاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت ربررسی و اپروچ جدید بر بیمسادیسم یا لذت از آزار دادسازگاری با محیط بین اجزایک جهش ممکن است ذهن انسانتأثیر نگاه انسان بر رفتاپیشرفت ذهن در خلاقیت استجمجمه انسان های اولیهفشار و قدرتاندوه دردی را دوا نمیکندمغز ناتوان از توجیه پیداخلا، حقیقی نیستاثرات مفید قهوهدرمان تشنجمیدان های مغناطیسی قابل نگاه از بیرون مجموعهاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمز گهواره تا گوربعد از کروناسردرد و علتهای آنژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر کلام در آیات کلام بآلودگی هوا و ویروس کروناجهان یکپارچهقبل از آغازانسانیت در برابر دیگرانمغز به تنهایی برای فرهنگ خوشبختی دور از رنج های ماختلالات صحبت کردن در اندرک نیازمند شناخت خویش اماه رجبنادیدنی ها واقعی هستنداطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت هفتمزندگی زمینی امروز بیش از تقلید از طبیعتشواهدی از دنیسوان(شبه نئکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآینده ی علم و فیزیک در60 ثجهان، تصادفی نیستخطر آلودگی هوالیس دگرامفتامین یا ویاسای نعمت من در زندگیممغط یک گیرنده استارتباط هوش ساختار مغز و ژدرد باسن و پا به دلیل کاهمحل درک احساسات روحانی دچرا ماشین باید نتایج را پزاوسکا درمان گوشربه هلال بنگرهیچ وقت خودت را محدود به تمرکز و مدیتیشنشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومآیا پیدایش مغز از روی تصاجریان انرژی در سیستم های دو سوی واقعیتممانتین یا آلزیکسا یا ابایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش اتصالات بین سلولهای از نخستین همانند سازها تذره ی معین یا ابری از الکباهوش ترین و با کیفیت تریمرکز هوشیاری، روح یا بدن نزاع بین علم و جهل رو به پزبان، نشان دهنده ی سخنگو بی عدالتی در توزیع واکسن هرچیز با یک تاب تبدیل به تو افق رویداد جهان هستیضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملککرونا چه بر سر مغز می آورآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت غیر قابل شناختدانش بی نهایتمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدا سخت ترین استنقش غذاها و موجودات دريااز تکنیکی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیبحثی در مورد نقش کلسیم و مسمومیت دانش آموزان، قماهم نوع خواری در میان پیشیسلول های بدن تو پیر نیستنبیماری دویکویتامین کاتومورهای نخاعیعقیده ی بی عملتبدیل پلاستیک به کربن و سگنجینه ای به نام ویتامین آزمون تجربی، راهی برای رحرکت چرخشی و دائمی کیهانداروی فامپیریدین یا نورلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری متناوب، مغز را بخشش، عقلانی یا غیر عاقلمعماری، هندسه ی قابل مشاهندسه بنیادینسوپاپ ها یا ترانزیستورهاوالزارتان داروی ضد فشار توسعه هوش مصنوعی قادر اسعوارض ازدواج و بچه دار شدتراشه ی بیولوژِیکگربه شرودینگر و تاثیر مشافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقا از نخستین همانداروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته مبرخی نرمش های گردنهوش مصنوعی از عروسک های بسیستم تعادلی بدنواکسن علیه سرطانتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیموزایدغیرقابل دیدن کردن مادهتصادف یا قوانین ناشناختهفتون های زیستیامید نجاتحس و ادراک قسمت دهمابزار بقای موجود زنده از در آرزوهایت مداومت داشتهمنشاء کوانتومی هوشیاری اچگونه مولکول های دی ان ایاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راه پیروزی در زندگی چیستبررسی ژنها در تشخیص بیماستم با شعار قانون بدترین یک رژیم غذایی جدید، می توتئوری تکامل امروز در درمپیشرفتی مستقل از ابزار هجنبه های موجی واقعیتفضای قلب منبع نبوغ استاندوهگین نباش اگر درب یا مغز و اخلاقخلا، خالی نیستاثرات مفید روزه داریدرمان جدید ALSمیدان های کوانتومی خلانگاه از دور و نگاه از نزداستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کمزمین در برابر عظمت کیهانبعد از کرونا دلخوشی بیهوسردرد تنشنژنهای هوش ، کدامندتاثیر کپسول نوروهرب بر نآلودگی هوا و پارکینسونجهان یکپارچهقبل از انفجار بزرگانسان، گونه ای پر از تضادمغز بیش از آنچه تصور میشوخانه ی تاریکاختلالات عضلانی ژنتیکدرک و احساسماپروتیلیننادانی در قرن بیست و یکم،اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت پنجمتقویت استخوان در گرو تغذشیشه ی بازالتی و سیلیکونکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا فراموشی حتمی استجهش های ژنتیکی مفید در ساخطرات هوش مصنوعیلا اکراه فی الدینای همه ی وجود مننقش قهوه در سلامتیارتباط پیوسته ی جهاندردهای سال گذشته فراموش محدودیت چقدر موثر استچرا مغز انسان سه هزار سالزبان مشترک ژنتیکی موجودابه کدامین گناه کشته شدندهیچ کاری نکردن به معنی چیتمرکز بر هدفشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا آگاهی پس از مرگ از بیجریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکمن کسی در ناکسی دریافتم ایا بیماری ام اس (مولتیپنقش تیروئید در تکامل مغزاز نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قباور و کیهان شناسیمرکز حافظه کجاستنسبیت عام از زبان دکتر برزبان، وسیله شناسایی محیطبیمار 101 ساله، مبتلا به سهز ذره، یک دنیاستتو انسانی و انسان، شایستضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملککریستال هاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقایق ممکن و غیر ممکندانشمندان موفق به بازگردمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدایی که در ذهن دانشمننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز و از مغز روی و منیزیم در تقویت استبحثی در مورد حقیقت فضا و مسیر دشوار تکامل و ارتقاهمه چیز موج استسلول عصبی شاهکار انطباق بیماری دیستروفی میوتونیویتامین کا و استخوانتومورهای ستون فقراتعلم و ادراک فقط مشاهده ی تبدیل تراکت صوتی مصنوعی گویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون ذهنی گربه ی شرودینحس چشایی و بویاییداروی لیراگلوتیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس بدون پیر فلکمعنی روزههندسه در پایه ی همه ی واکسوخت هیدروژنی پاکواکنش های ناخودآگاه و تقتوسعه برخی شغل ها با هوش عید نوروز مبارکتربیت کودکان وظیفه ای مهگزیده ای از وبینار یا کنفافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت هفتمابزار بقا از نخستین هماندارویی خلط آورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی یونها و مولکول های مهوش مصنوعی از عروسک های بسیستم دفاعی بدن علیه مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیچیدگی های مغزمگسغرور و علمتظاهر خوابیده ی مادهفروتنی و غرورامید جدید بر آسیب نخاعیحس و ادراک قسمت دوازدهمابزارهای پیشرفته ارتباط در آسمان هدیه های نادیدنمهندسی ژنتیک در حال تلاش چگونه میتوان با قانون جناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن وبررسی بیماری التهابی رود