دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز انسان رو به کوچکتر شدن، بوده است

مغز انسان رو به کوچکتر شدن، بوده است.
باستان شناس و رهبر پژوهش بر ریشه های انسان در موزه نچرال هیستوری در لندن میگوید: در حقیقت یافته های اسکلتی پیشنهاد می کند، مغزهای ما طی 10000 تا 20000 سال گذشته کوچک تر شده است. بخشی از کوچک شدن، مربوط به کوچک شدن اندازه بدن طی 10000 سال گذشته است. اندازه مغز، مرتبط با اندازه بدن است زیرا بدن بزرگ تر، نیازمند سیستم عصبی بزرگتر است تا آن را مدیریت کند.

وقتی بدن ها کوچک تر شده است، مغزها هم اینگونه شده است. بدن کوچک تر، همچنین باعث لگن کوچک تر در زنان میشود بنابراین انتخاب طبیعی، متمایل است زایمان هایی با مغز کوچکتر انجام دهد.

چه چیزی کوچک شدن بدن ما را توضیح میدهد؟

این کوچک شدن بدن، ممکن است به دلیل گرمتر شدن درجه حرارت زمین طی 10 هزار سال اخیر و پس از آخرین دوره بخبندان باشد و شرایط سردتر، بدن های بزرگ تر ایجاد میکند زیرا این بدن ها گرما را بیشتر حفظ می کند. وقتی ما در درجه حرارت گرمتری قرار گرفتیم، ما در شرایطی بودیم که کمتر وابسته به محیط اطراف باشیم و این سبب میشود، وزن بدن کمتر شود. (باید توجه کرد طی دو میلیون سال اخیر، دوره های زیادی از این گرم شدن های آب و هوایی بوده است ولی ما شاهد کوچک شدن اندازه مغز و بدن نبوده ایم)

علت دیگر برای این کاهش، آن است که مغزهای ما انرژی زیادی مصرف میکنند و در اندازه بزرگتر قرار نمیگیرند مگر آنکه لازم باشد. این حقیقت- که ما به طور پیشرنده ای اطلاعات را از خارج پردازش میکنیم- درکتاب ها، کامپیوترو انلاین- یعنی بسیاری از ما میتوانند با مغز های کوچکتر اطلاعات را به دست بیاورد.

برخی باستان شناسان اعتفقااد دارند، مغز های بزرگتر ممکن است، به علت ارتباطات و مسیرهای طولانی تر در برخی زمینه ها مانند محاسبات سریع، کمتر سودمند باشند. روشی- که ما زندگی میکنیم- ممکن است بر اندازه مغز ما تاثیر گذاشته باشد. برای نمونه حیوانات اهلی، در مقایسه با حیوانات وحشی، مغز کوچک تری دارند، زیرا نیاز ندارند، نیروی زیادی در مغز صرف کنند تا به حیوانات دیگر حمله کنند و غذا به دست بیاورند. ولی وقتی ما مغزهای خود را برای شرایط ویژه زندگی سازگار کنیم، دلیلی برای این ترس در کاهش هوش ما به عنوان یک گونه، وجود ندارد
https://www.scientificamerican.com/…/why-have-our-brains-s…/
آیا مغز های ما کوچکتر شده است تا باهوش تر باشیم؟

مطالعات نشان داده است که مغز انسان، طی 30هزار سال گذشته رو به کوچک شدن بوده است .مغز هموساپینس ها طی این مدت، از 1500 سانتیمتر مکعب به 1359 سانتیمترمکعب رسیده است یعنی به اندازه یک توپ تنیس، کوچک شده است. مغز زنان- که کوچکتر از مغز مردان است- همین کاهش رانشان داده است. این یافته ها بر اساس جمجمه هایی است که در اروپا، خاورمیانه و آسیا به دست آمدهاست. اما برخی باستان شناسان، تصور میکنند کوچک شدن مغز خیلی شگفت انگیز نیست، زیرا وقتی ما قوی تر و بزرگتر هستیم، به ماده خاکستری بیشتر برای کنترل اندام های بزرگتر، نیاز داریم. نئانندرتال- که پسر عموی انسان مدرن امروز است- حدود 30 هزار سال قبل و به دلیل ناشناخته، منقرض شد.

نئاندرتال های بزرگتر، مغزهای حجیمتری داشتند.

کروماگنون ها(هموساپینس با بزرگترین مغزها- که نقاشی های غاری از حیوانات بزرگ را در غار منومنتال لاسکوکس در حدود 17 هزار سال قبل باقی گذاشتند) این هموساپیسنس ها، سینه فراختر و بزرگ و آرواره های پهن، با دندان های بسیار زیاد داشته اند و هموساپینس هایی با مغز بزرگتر بودند.

پروفسور روانشناسیدیوید گیری از دانشگاه میسوری گفته است این صفات برای این- که در محیط پر از نزاع، دوام بیاورند- لازم بود. او تکامل اندازه های مغز را از 1.9 میلیون سال قبل تا 10 هزار سال قبل، بررسی کرده است و این زمانی است که اجداد و پسرعمو های ما در محیط اجتماعی پیچیده ای زندگی میکردند. گیری و همکاران او از تراکم جمعیتی به عنوان اندازه گیری ای برای پیچیدگی اجتماعی استفاده کردند و این فرضیه را مطرح کردند که انسانهای بیشتر- که نزدیک هم زندگی کنند- دارای تبادلات بیشتر درون گروه و تقسیم کار و ثروت بیشتر و تبادلات متغیر بین افراد هستند. آنها فهمیدند هر چه تراکم جمعیتی بیشتر میشود، اندازه مغز کوچکتر میگردد.

گیری به AFP میگوید: وقتی جوامع پیچیده، شکل گرفت اندازه مغز، کوچکتر شد زیرا لازم نبود برای زنده ماندن، خیلی باهوش باشیم. برن هیر دستیار باستان شناسی در دانشگاهDUKE میگوید: ولی کاهش اندازه مغز به این معنی نیست که انسان مدرن کندتر از پیشینیان خودهستند. به سادگی میتوان گفت آنها به صورت متفاوت، تکامل یافته اند و انواع خاصی از هوش در آنها سازمان یافته است (توصیه میشود به سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز، در گونه ها و نژادهای مختلف، در همین کانال مراجع

ه شود.)

او بیان میکند پدیده های ویژه ای را میتوان در حیوانات اهلی در مقایسه با حیوانات وحشی دید. هاسکی با مغز کوچکتری ممکن است، باهوش تر و پخته تر باشد زیرا میتوانند رفتارهای های ارتباطی در انسان را بفهمند. هیر بیان میکند: هرچند شامپانزه ها در مقایسه با بونوبو، مغز های بزرگتری دارند و بیشترین مشابهت را با انسان دارند و هرچند گرگ، مغز بزرگتری در مقایسه با سگ ها دارد، سگ ها پخته تر و باهوش تر و با قابلیت انعطاف بیشتر هستند. بنابراین هوش خیلی وابسته به اندازه مغز نیست او میگوید انسان ها مشخصاتی از هر دوی بونوبو و شامپانزه دارند و خشن تر و سلطه طلب تر هستند. شامپانزه ها خشن هستند زیرا آنها طالب قدرتند. آنها میکوشند بر دیگران، کنترل و قدرت داشته باشند در حالی که دیگران مانند بونوبو از خشونت فقط برای ممانعت دیگری ازخشونت استفاده میکنند

او ادامه میدهد: انسان ها در طبیعت مانند هر دوی بونوبو و شامپانزه هستند و سوال اینجا این است آیا بهتر است بونوبوها را بیشتر آزاد بگذاریم یا شامپانزه ها را ... و من امیدوارم بونوبوها پیروز شوند زیرا برای همه بهتر است(ما با یک هوش، مواجه نیستیم امروزه بر اساس مطالعات گاردنر، ما با جنبه های مختلف هوش مواجهیم. مثلا هوش عاطفی یا هوش ریاضی یا هوش ای کیو و ....
https://phys.org/news/2011-02-brains-smarter.html
مخلوط کردن این هوش ها با هم درست نیست. واقعا ممکن است در فردی با مغز کوچکتر، به دلیل توسعه مغز در قسمت مربوط به هوش عاطفی، هوش عاطفی بیشتر باشد، هرچند مثلا ای کیو کمتر است و یا در فردی با مغز کوچکتر، به دلیل کوتاه تر بودن فاصله میان قسمت های مختلف مغز، سرعت پردازش اطلاعات، بیشتر باشد. در سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز، در گونه ها و نژادهای مختلف، مفصلا بیان شد که بزرگتر بودن اندازه مغز، در برخی نژادها نه تنها امروزه باعث پیشرفت آنها نشده است بلکه با گسترش نزاع ها و حسادت ها و درگیری ها آنها را گاهی تا حد انقراض پیش برده است!)
کوچک شدن مغز انسان طی 20 هزار سال گذشته

حجم مغز انسان مذکر، از 1500 سانتیمتر مکعب به 1350 سانتیمتر مکعب رسیده است یعنی مغز های ما حجمی مانند یک تنیس را ازدست داده است. اختلافی درمیان دانشمندان، در نتیجه و عواقب این کوچک شدن وجوددارد برخی تصور میکنند ما بسیاری از ماده خاکستری را درمغز از دست داده ایم و این، یعنی انسان جدید، هوش وذکاوت کمتری در مقایسه با پیشینیان دارد، در حالی که دانشمندان دیگر تصور میکنند، کوچک شدن مغز یعنی رابط های عصبی، شایسته تر شده اند و سبب شده است ما باهوش تر و سریعتر، در مقایسه با اجداد خود باشیم. این عرصه نیازمند پژوهش های بیشتر است ولی این مشاهده سبب میشود ما را تحریک کند عمیقا به رابطه بین حجم مغز و هوش، فکر کنیم پیش از آنکه برای حکم کردن سریع بشتابیم.
https://ibelieveinsci.com/?p=12178
هئکس میگوید اگر سیر کوچک شدن مغز به همین ترتیب، ادامه یابد طی 20 هزار سال آینده، مغز انسان به اندازه مغز هموارکتوس، یعنی 1100 سانتیمتر مکعب میرسد. برخی دانشمندان تصور میکنند کوچک شدن مغز انسان، مشابه کوچک شدن مغز حیوانات اهلی است که در مقایسه با حیوانات وحشی ودرنده، مغز کوچکتری دارند زیرا انسان امروز، در سایه تشکیل جوامع پیشرفته و همکاری بین اعضای جامعه، لازم نیست مانند انسان گذشته خیلی باهوش باشد. صرف انرژی برای هوش بالاتر میتواند اندام های حیاتی انسان رااز انرژی محروم کند و امروز با توسعه ابزارهای بیان و زبان، مانند اینترنت و به زودی برین نت و توسعه جوامع بشری و امکان همکاری بیشتر بین آنها، لازم نیست حجم زیادی از انرژی دریافتی خود را صرف کارهای مغزی کنیم.

و این قطعا در زیاد کردن عمر انسان امروز، نقش مهمی داشته است. کریستوفر استرینگر باستان شناس، در موزه لندن میگوید: داشتن ماهیچه های بیشتر روی عضلات، لازم میکند شما مغز بزرگتری را برای کنترل این عضلات، لازم داشته باشید مثلا مغز فیل، چهار برابر مغز انسان است و کسی شگفت زده نمی شود که مغز نئاندرتال، بزرگتر از مغزانسان امروز باشد.

نسبیتی به نام “encephalization quotient” یا “EQ”هست که بیان میکند این نسبت در پیش انسان کروماگنونمشابه انسان امروز است و بر این اساس استارنگر میگوید کروماگنون ها هوشی مشابه انسان امروزداشته اند. برخی مطالعات نشان میدهد که سرعت کوچک شدن مغز، سریعتراز سرعت کوچک تر شدن بدن، بوده است. مطالعات ژنتیکی روی دی ان ای نشان میدهد در دوره ای- که مغزهای ما کوچک تر میشده است- جهش های ژنتیکی رخ داده و باعث بهبود وضعیت نوروترانسمیترها و افزایش قدرت ارتباطات در مغز میشود.
دیوید گری میگوید: شاید دوست نداشته باشی، این را بشنوی ولی ما ممکن است به سوی آن چیزی برویم- که در فیلم ایدیوکراسی میلک جادج در سال 2006 مشاهده شده است: در این

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
فیلم، فردی در قرن بیست و یک به خواب میرود و 500 سال بعد بیدار میشود و میبیند باهوشترین فرد زمان خود است!!!


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
عوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بینقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز از مغز تژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکچه زیاد است بر من که در ایاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیقیچی ژنتیکیاندوهگین نباش اگر درب یا چگونه جمعیت های بزرگ شکل بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنحنی که ارتباط بین معرفایا این جمله درست است کسیچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنماه رجبابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی می تواند بر احبرخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستمراحل ارتقای پله پله کیهاجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای مغز آیندگان چگونه است ؟ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهزینه سنگین انسان در ازاتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهامغز حریص برای خون، کلید تاز آغاز خلقت تا نگاه انساواکسنی با تاثیر دوگانه اتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهنقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییقانون مندی نقشه ژنتیکی مانسان قدیم در شبه جزیره عچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمنشأ اطلاعات و آموخته ها ایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا حجم مغز گونه انسان درتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناماپروتیلینابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانومزایای شکلات تلخ برای سلاجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای مغز انسان ایا طبیعتا تماارتباط هوش ساختار مغز و ژهزاران سال چشم های بینا وتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میمغز زنان جوانتر از مغز مراز انفجار بزرگ تا انفجار واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخنقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تژنها ، مغز و ارادهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس قانون جنگلانسان جدید از چه زمانی پاچگونه حافظه را قویتر کنیبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمهندسی ژنتیک در حال تلاش ایا بیماری ام اس (مولتیپچرا خشونت و تعصببحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در مسیر دشوار تکامل و ارتقااحساس گذر سریعتر زمانهوش احساسیتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و مغز انسان برای ایجاد تمدارتباط انسانی، محدود به هستي مادي ای که ما کوچکترتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار همغزهای کوچک بی احساساز تلسکوپ گالیله تا تلسکوبینار اساتید نورولوژی دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، ردر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رنوار مغزی روشی مهم در تشخاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیقانونمندی و محدودیت عالمانسان عامل توقف رشد مغزنگاه محدود و تک جانبه، مشبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر مولتیپل اسکلروز در زنان ایا بدون زبان میتوانیم تچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دمجموعه های پر سلولی بدن مابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجمشکلات نخاعیاخلاق و علوم اعصابهوش احساسیتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استمغز انسان برای شادمانی طارتباط شگفت مغز انسان و فهستی ما پس از شروعی چگال توسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردمغزتان را در جوانی سیمکشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوراپامیل در بارداریتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تژنهای هوش ، کدامندتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسنورون هاي مصنوعی می تواناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاقارچ بی مغز در خدمت موجودانعطاف پذیری مکانیسمی علنگاه انسان محدود به ادرابیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستمواد کوانتومی جدید، ممکنایا تکامل هدفمند استچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دمحل درک احساسات روحانیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی الفاگوبرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورمشکلات بین دو همسر و برخیاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش عاطفی بیشتر در زنانتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به مغز انسان برای شادمانی طارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به نقش قهوه در سلامتیاز تکنیکی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوفلج بل، فلجی ترسناک که آنافزایش مرگ و میر سندرم کونورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش اقبل از انفجار بزرگاولین هیبرید بین انسان ونگاهی بر قدرت بینایی درابیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیموجود بی مغزی که می تواندایرادهای موجود در خلقت بچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابمحل درک احساسات روحانی دابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کبرخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پمشکلات روانپزشکی پس از ساختلال در شناسایی حروف و هوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشمغز انسان رو به کوچک تر شارتباط شگفت انگیز مغز انوقت نهيب هاي غير علمي گذشتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسانقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگفلج خوابافسردگی و اضطراب در بیمانوروپلاستیسیتی چیستبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکامقدم زدن و حرکت دید را تغیاولین مورد پیوند سر در اننگاهی بر توانایی اجزاي ببا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقموجودات مقهور ژنها هستنداگر نعمت فراموشی نبود بسنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتامحدودیت های حافظه و حافظابزارهای بقای موجود زندهوش مصنوعی از عروسک تا کبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بمشکلات روانپزشکی در عقب اختلالات مخچههوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفمغز انسان رو به کوچکتر شدارتباط غیرکلامی بین انساوقتی فهمیدی خطا کردی برگتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونانقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز و از مغز ورزش و میگرنتاثیر ویروس کرونا بر مغز تاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتینقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مفلج خواب چیستالکتروتاکسی(گرایش و حرکنوشیدن چای برای مغز مفید بوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بقدرت انسان در نگاه به ابعاولین تصویر در تاریخ از سناتوانی از درمان برخی ویبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بمیهمانهای ناخوانده عامل اگر نعمت فراموشی نبود بسنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریمخچه فراتر از حفظ تعادلابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی از عروسک تا کبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبمشاهده آینده از روی مشاهاختلالات حرکتی در انسانهوشیاری کوانتومیتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ومغز ایندگان چگونه استارتروز یا خوردگی و التهاویتامین E برای فعالیت صحتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعورزش در کمر دردتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرونقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرفیلمی بسیار جالب از تغییالتهاب شریان تمپورالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوالوب فرونتال یا پیشانی مغاولین سلول مصنوعیناتوانی در شناسایی چهره بارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی میگرن سردردی ژنتیکی که باگر تلاش انسان امروز برانزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی از عروسک تا کبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومعنی روزهاختلالات صحبت کردن در انهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرمغز ابزار برتر بقاارزش حقیقی زبان قسمت اولویتامین E در چه مواد غذایتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی منقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز توزوز گوشتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کفیزیکدانان ماشینی برای تامیوتروفیک لترال اسکلروچیزی خارج از مغزهای ما نیبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفلبخند بزن شاید صبح فردا زاوکرلیزوماب داروی جدید شنخاع ما تا پایین ستون فقربازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زمیگرن شدید قابل درمان اسابزار هوش در حال ارتقا ازنظام مثبت زندگیبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی مخچه ابزاري که وظیفه آن فابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی از عروسک تا کبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین مغز فکر میکند مرگ برای دیادامه بحث تکامل چشمهیچگاه از فشار و شکست نترتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چمغز از بسیاری حقایق می گرارزش حقیقی زبان قسمت دومویتامین دی گنجینه ای بزرتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده نقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهفرگشت و تکامل تصادفی محض امید درمان کرونا با همانچگونه مغز پیش انسان یا همبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخلرزش ناشی از اسیب به عصبايندگان چگونه خواهند دیدنخستین تصویر از سیاهچالهبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله میدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمبرنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزارهای بقای از نخستین هوش مصنوعی از عروسک تا کمبزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاداراوون تنها داروی تاییهاوکينگ پیش از مرگش رسالتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز به تنهایی برای فرهنگ ارزش حقیقی زبان قسمت سومواکنش های ناخودآگاه و تقتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از نقشه مغزی هر فرد منحصر بهازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی فراموش کارها باهوش تر هسامگا سه عامل مهم سلامتچگونه هموساپينس بر زمین بیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ملزوم سازگاری قانون مجازاايا اراده آزاد توهم است ینرمش های مفید در سرگیجهبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سمکانیزمهای دفاعی در برابابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایمروری بر تشنج و درمان هایابزارهای دفاعی و بقای موهوش مصنوعی از عروسک تا کمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسمغز مادران و کودکان در زمادغام میان گونه های مختلهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز برای فراموشی بیشتر کارزش خود را چگونه میشناسواکسن کرونا از حقیقت تاتتکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بینقش آتش در رسیدن انسان بهنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تیافته های نوین علوم پرده تاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قانقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتفراموشی همیشه هم بد نیستامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچگونه آن شکری که می خوریمبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاايا اراده آزاد توهم است ینرمشهای مهم برای تقویت عبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلمرکز هوشیاری، روح یا بدن اثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش مصنوعی در کامپیوترهابسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریمغز چون ابزار هوش است دلیادغام دو حیطه علوم مغز و هدف یکسان، در مسیرهای متتنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از نشانه ها و آثار درک شدواکسن کرونا ساخته شده توتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تیادگیری مهارت های جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقطه بی بازگشتاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوفرایند تکامل و دشواری هاانفجار و توقف تکاملی نشاچگونه انتظارات بر ادراک بیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینممانتین یا آلزیکسا یا ابای آنکه نامش درمان و یادشچرا مغزهای ما ارتقا یافت بحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوممرکز حافظه کجاستاثرات فشار روحی شدیدهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستمغز چگونه صداها را فیلتر ارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از تکامل مغزتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زمغز بزرگ چالش است یا منفعاز نظر علم اعصاب یا نرووسواکسن دیگر کرونا ساخته شتکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسآیا هشیاری کوانتومی وجودنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تیادآوری خواب و رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درفرایند حذف برخی اجزای مغانواع سکته های مغزیچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایمنابع انرژي پاک سرچشمه حایندرالچرا پس از بیدار شدن از خوبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینما با کمک مغز خود مختاريمابزار بقای موجود زنده از همیشه عسل با موم بخوریمبرخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمامرکز خنده در کجای مغز استاثرات مفید قهوههوش مصنوعی در خدمت خلق وحتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز ناتوان از توجیه پیداارتوکين تراپی روشی جديد هدف از خلقت رسیدن به ابزاتولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای مغز بزرگ چالشهای پیش رواز نظر علم اعصاب اراده آزواکسن دیگری ضد کرونا از دتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا واکنش های یاد گرفته ونقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی چندین ماده غذایی که مانناستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفاففرد حساس از نظر عاطفی و بانگشت نگاری مغز نشان میدچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم منبع خواب و رویاایا کوچک شدن مغزانسان الچرا بیماری های تخریبی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقای موجود زنده از هوموارکتوس ها ممکن است دبرخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریمرگ انتقال است یا نابود شاثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی درمانگر کامپیتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیمغز و سیر تکامل ان دلیلی ارتباط میکروب روده و پارهزینه ای که برای اندیشیدتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز نظر علم اعصاب اراده آزواکسن سرطانتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت ا