دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز انسان رو به کوچکتر شدن، بوده است

مغز انسان رو به کوچکتر شدن، بوده است.
باستان شناس و رهبر پژوهش بر ریشه های انسان در موزه نچرال هیستوری در لندن میگوید: در حقیقت یافته های اسکلتی پیشنهاد می کند، مغزهای ما طی 10000 تا 20000 سال گذشته کوچک تر شده است. بخشی از کوچک شدن، مربوط به کوچک شدن اندازه بدن طی 10000 سال گذشته است. اندازه مغز، مرتبط با اندازه بدن است زیرا بدن بزرگ تر، نیازمند سیستم عصبی بزرگتر است تا آن را مدیریت کند.

وقتی بدن ها کوچک تر شده است، مغزها هم اینگونه شده است. بدن کوچک تر، همچنین باعث لگن کوچک تر در زنان میشود بنابراین انتخاب طبیعی، متمایل است زایمان هایی با مغز کوچکتر انجام دهد.

چه چیزی کوچک شدن بدن ما را توضیح میدهد؟

این کوچک شدن بدن، ممکن است به دلیل گرمتر شدن درجه حرارت زمین طی 10 هزار سال اخیر و پس از آخرین دوره بخبندان باشد و شرایط سردتر، بدن های بزرگ تر ایجاد میکند زیرا این بدن ها گرما را بیشتر حفظ می کند. وقتی ما در درجه حرارت گرمتری قرار گرفتیم، ما در شرایطی بودیم که کمتر وابسته به محیط اطراف باشیم و این سبب میشود، وزن بدن کمتر شود. (باید توجه کرد طی دو میلیون سال اخیر، دوره های زیادی از این گرم شدن های آب و هوایی بوده است ولی ما شاهد کوچک شدن اندازه مغز و بدن نبوده ایم)

علت دیگر برای این کاهش، آن است که مغزهای ما انرژی زیادی مصرف میکنند و در اندازه بزرگتر قرار نمیگیرند مگر آنکه لازم باشد. این حقیقت- که ما به طور پیشرنده ای اطلاعات را از خارج پردازش میکنیم- درکتاب ها، کامپیوترو انلاین- یعنی بسیاری از ما میتوانند با مغز های کوچکتر اطلاعات را به دست بیاورد.

برخی باستان شناسان اعتفقااد دارند، مغز های بزرگتر ممکن است، به علت ارتباطات و مسیرهای طولانی تر در برخی زمینه ها مانند محاسبات سریع، کمتر سودمند باشند. روشی- که ما زندگی میکنیم- ممکن است بر اندازه مغز ما تاثیر گذاشته باشد. برای نمونه حیوانات اهلی، در مقایسه با حیوانات وحشی، مغز کوچک تری دارند، زیرا نیاز ندارند، نیروی زیادی در مغز صرف کنند تا به حیوانات دیگر حمله کنند و غذا به دست بیاورند. ولی وقتی ما مغزهای خود را برای شرایط ویژه زندگی سازگار کنیم، دلیلی برای این ترس در کاهش هوش ما به عنوان یک گونه، وجود ندارد
https://www.scientificamerican.com/…/why-have-our-brains-s…/
آیا مغز های ما کوچکتر شده است تا باهوش تر باشیم؟

مطالعات نشان داده است که مغز انسان، طی 30هزار سال گذشته رو به کوچک شدن بوده است .مغز هموساپینس ها طی این مدت، از 1500 سانتیمتر مکعب به 1359 سانتیمترمکعب رسیده است یعنی به اندازه یک توپ تنیس، کوچک شده است. مغز زنان- که کوچکتر از مغز مردان است- همین کاهش رانشان داده است. این یافته ها بر اساس جمجمه هایی است که در اروپا، خاورمیانه و آسیا به دست آمدهاست. اما برخی باستان شناسان، تصور میکنند کوچک شدن مغز خیلی شگفت انگیز نیست، زیرا وقتی ما قوی تر و بزرگتر هستیم، به ماده خاکستری بیشتر برای کنترل اندام های بزرگتر، نیاز داریم. نئانندرتال- که پسر عموی انسان مدرن امروز است- حدود 30 هزار سال قبل و به دلیل ناشناخته، منقرض شد.

نئاندرتال های بزرگتر، مغزهای حجیمتری داشتند.

کروماگنون ها(هموساپینس با بزرگترین مغزها- که نقاشی های غاری از حیوانات بزرگ را در غار منومنتال لاسکوکس در حدود 17 هزار سال قبل باقی گذاشتند) این هموساپیسنس ها، سینه فراختر و بزرگ و آرواره های پهن، با دندان های بسیار زیاد داشته اند و هموساپینس هایی با مغز بزرگتر بودند.

پروفسور روانشناسیدیوید گیری از دانشگاه میسوری گفته است این صفات برای این- که در محیط پر از نزاع، دوام بیاورند- لازم بود. او تکامل اندازه های مغز را از 1.9 میلیون سال قبل تا 10 هزار سال قبل، بررسی کرده است و این زمانی است که اجداد و پسرعمو های ما در محیط اجتماعی پیچیده ای زندگی میکردند. گیری و همکاران او از تراکم جمعیتی به عنوان اندازه گیری ای برای پیچیدگی اجتماعی استفاده کردند و این فرضیه را مطرح کردند که انسانهای بیشتر- که نزدیک هم زندگی کنند- دارای تبادلات بیشتر درون گروه و تقسیم کار و ثروت بیشتر و تبادلات متغیر بین افراد هستند. آنها فهمیدند هر چه تراکم جمعیتی بیشتر میشود، اندازه مغز کوچکتر میگردد.

گیری به AFP میگوید: وقتی جوامع پیچیده، شکل گرفت اندازه مغز، کوچکتر شد زیرا لازم نبود برای زنده ماندن، خیلی باهوش باشیم. برن هیر دستیار باستان شناسی در دانشگاهDUKE میگوید: ولی کاهش اندازه مغز به این معنی نیست که انسان مدرن کندتر از پیشینیان خودهستند. به سادگی میتوان گفت آنها به صورت متفاوت، تکامل یافته اند و انواع خاصی از هوش در آنها سازمان یافته است (توصیه میشود به سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز، در گونه ها و نژادهای مختلف، در همین کانال مراجع

ه شود.)

او بیان میکند پدیده های ویژه ای را میتوان در حیوانات اهلی در مقایسه با حیوانات وحشی دید. هاسکی با مغز کوچکتری ممکن است، باهوش تر و پخته تر باشد زیرا میتوانند رفتارهای های ارتباطی در انسان را بفهمند. هیر بیان میکند: هرچند شامپانزه ها در مقایسه با بونوبو، مغز های بزرگتری دارند و بیشترین مشابهت را با انسان دارند و هرچند گرگ، مغز بزرگتری در مقایسه با سگ ها دارد، سگ ها پخته تر و باهوش تر و با قابلیت انعطاف بیشتر هستند. بنابراین هوش خیلی وابسته به اندازه مغز نیست او میگوید انسان ها مشخصاتی از هر دوی بونوبو و شامپانزه دارند و خشن تر و سلطه طلب تر هستند. شامپانزه ها خشن هستند زیرا آنها طالب قدرتند. آنها میکوشند بر دیگران، کنترل و قدرت داشته باشند در حالی که دیگران مانند بونوبو از خشونت فقط برای ممانعت دیگری ازخشونت استفاده میکنند

او ادامه میدهد: انسان ها در طبیعت مانند هر دوی بونوبو و شامپانزه هستند و سوال اینجا این است آیا بهتر است بونوبوها را بیشتر آزاد بگذاریم یا شامپانزه ها را ... و من امیدوارم بونوبوها پیروز شوند زیرا برای همه بهتر است(ما با یک هوش، مواجه نیستیم امروزه بر اساس مطالعات گاردنر، ما با جنبه های مختلف هوش مواجهیم. مثلا هوش عاطفی یا هوش ریاضی یا هوش ای کیو و ....
https://phys.org/news/2011-02-brains-smarter.html
مخلوط کردن این هوش ها با هم درست نیست. واقعا ممکن است در فردی با مغز کوچکتر، به دلیل توسعه مغز در قسمت مربوط به هوش عاطفی، هوش عاطفی بیشتر باشد، هرچند مثلا ای کیو کمتر است و یا در فردی با مغز کوچکتر، به دلیل کوتاه تر بودن فاصله میان قسمت های مختلف مغز، سرعت پردازش اطلاعات، بیشتر باشد. در سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز، در گونه ها و نژادهای مختلف، مفصلا بیان شد که بزرگتر بودن اندازه مغز، در برخی نژادها نه تنها امروزه باعث پیشرفت آنها نشده است بلکه با گسترش نزاع ها و حسادت ها و درگیری ها آنها را گاهی تا حد انقراض پیش برده است!)
کوچک شدن مغز انسان طی 20 هزار سال گذشته

حجم مغز انسان مذکر، از 1500 سانتیمتر مکعب به 1350 سانتیمتر مکعب رسیده است یعنی مغز های ما حجمی مانند یک تنیس را ازدست داده است. اختلافی درمیان دانشمندان، در نتیجه و عواقب این کوچک شدن وجوددارد برخی تصور میکنند ما بسیاری از ماده خاکستری را درمغز از دست داده ایم و این، یعنی انسان جدید، هوش وذکاوت کمتری در مقایسه با پیشینیان دارد، در حالی که دانشمندان دیگر تصور میکنند، کوچک شدن مغز یعنی رابط های عصبی، شایسته تر شده اند و سبب شده است ما باهوش تر و سریعتر، در مقایسه با اجداد خود باشیم. این عرصه نیازمند پژوهش های بیشتر است ولی این مشاهده سبب میشود ما را تحریک کند عمیقا به رابطه بین حجم مغز و هوش، فکر کنیم پیش از آنکه برای حکم کردن سریع بشتابیم.
https://ibelieveinsci.com/?p=12178
هئکس میگوید اگر سیر کوچک شدن مغز به همین ترتیب، ادامه یابد طی 20 هزار سال آینده، مغز انسان به اندازه مغز هموارکتوس، یعنی 1100 سانتیمتر مکعب میرسد. برخی دانشمندان تصور میکنند کوچک شدن مغز انسان، مشابه کوچک شدن مغز حیوانات اهلی است که در مقایسه با حیوانات وحشی ودرنده، مغز کوچکتری دارند زیرا انسان امروز، در سایه تشکیل جوامع پیشرفته و همکاری بین اعضای جامعه، لازم نیست مانند انسان گذشته خیلی باهوش باشد. صرف انرژی برای هوش بالاتر میتواند اندام های حیاتی انسان رااز انرژی محروم کند و امروز با توسعه ابزارهای بیان و زبان، مانند اینترنت و به زودی برین نت و توسعه جوامع بشری و امکان همکاری بیشتر بین آنها، لازم نیست حجم زیادی از انرژی دریافتی خود را صرف کارهای مغزی کنیم.

و این قطعا در زیاد کردن عمر انسان امروز، نقش مهمی داشته است. کریستوفر استرینگر باستان شناس، در موزه لندن میگوید: داشتن ماهیچه های بیشتر روی عضلات، لازم میکند شما مغز بزرگتری را برای کنترل این عضلات، لازم داشته باشید مثلا مغز فیل، چهار برابر مغز انسان است و کسی شگفت زده نمی شود که مغز نئاندرتال، بزرگتر از مغزانسان امروز باشد.

نسبیتی به نام “encephalization quotient” یا “EQ”هست که بیان میکند این نسبت در پیش انسان کروماگنونمشابه انسان امروز است و بر این اساس استارنگر میگوید کروماگنون ها هوشی مشابه انسان امروزداشته اند. برخی مطالعات نشان میدهد که سرعت کوچک شدن مغز، سریعتراز سرعت کوچک تر شدن بدن، بوده است. مطالعات ژنتیکی روی دی ان ای نشان میدهد در دوره ای- که مغزهای ما کوچک تر میشده است- جهش های ژنتیکی رخ داده و باعث بهبود وضعیت نوروترانسمیترها و افزایش قدرت ارتباطات در مغز میشود.
دیوید گری میگوید: شاید دوست نداشته باشی، این را بشنوی ولی ما ممکن است به سوی آن چیزی برویم- که در فیلم ایدیوکراسی میلک جادج در سال 2006 مشاهده شده است: در این

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
فیلم، فردی در قرن بیست و یک به خواب میرود و 500 سال بعد بیدار میشود و میبیند باهوشترین فرد زمان خود است!!!


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مخچه ابزاري که وظیفه آن فارتباط شگفت مغز انسان و فویتامین E در چه مواد غذایتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته ممغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز و از مغز ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهاننقش غذاها و موجودات دريابوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصگذر زمان کاملا وابسته به شلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قاچیزی خارج از مغزهای ما نیبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمپرورش مغز مینیاتوری انساظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا نرمشهای مهم برای تقویت عبرنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرفرد حساس از نظر عاطفی و بایا ابزار هوشمندی یا مغز هوش مصنوعی می تواند بر احبسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تمیهمانهای ناخوانده عامل اجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتومدارک ژنتیکی چگونه انسانارتباط شگفت انگیز مغز انویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز از مغز تژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت امغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز- از مغز کاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهاننقش غذاها و موجودات دريابیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهگربه شرودینگر و تاثیر مششنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاچگونه مغز پیش انسان یا همبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمآلزایمرعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عچرا مغزهای ما ارتقا یافت برین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تقانون مندی نقشه ژنتیکی مایا بیماری ام اس (مولتیپهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمیگرن سردردی ژنتیکی که باحساس گذر سریعتر زمانهوش احساسیتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر ممروری بر تشنج و درمان هایارتباط شگفت انگیز مغز انواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینمغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز از مغز تژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز- از مغز کایروپاکتیک چیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز نقش غذاها و موجودات دريابیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییگزیده ای از وبینار یا کنفشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی چگونه هموساپينس بر زمین بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومآیا ما تنها موجودات زنده علایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پاچرا حیوانات سخن نمی گوینبرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجقارچ بی مغز در خدمت موجودایا بدون زبان میتوانیم تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبامیدان مغناطيسي زمین بشر اخلاق و علوم اعصابهوش احساسیتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشررمز و رازهای ارتباط غیر کمرکز خنده در کجای مغز استارتباط غیرکلامی بین انساواکسن سرطانتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تژنها ، مغز و ارادهتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز- از مغزتکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدننقشه مغزی هر فرد منحصر بهبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییگزارش یک مورد جالب لخته وشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکچگونه آن شکری که می خوریمبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتآیا مغز تا بزرگسالی توسععلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزچرا حجم مغز گونه انسان دربرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب قدم زدن و حرکت دید را تغیایا تکامل هدفمند استهوش مصنوعی الفاگوتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردمکانیزمهای دفاعی در براباختلال در شناسایی حروف و هوش عاطفی بیشتر در زنانتوصیه هایی در مصرف ماهیرویای شفافمرگ انتقال است یا نابود شارتروز یا خوردگی و التهاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تژنهای هوش ، کدامندتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز، از مغز کاربرد روباتهای ريز، در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقص در تشخیص هیجانات عامبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساگشایش دروازه جدیدی از طرشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگرچگونه انتظارات بر ادراک بحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش مآیا همه جنایت ها نتیجه بیعلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا در مغز انسان، فرورفتبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(قدرت انسان در نگاه به ابعایرادهای موجود در خلقت بهوش مصنوعی از عروسک تا کتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رما انسانها چه اندازه نزداختلالات مخچههوش عاطفی در زنان بیشتر اتوضیحی ساده در مورد هوش مروبات های ریز در درمان بیمراحل ارتقای پله پله کیهارزش حقیقی زبان قسمت اولوراپامیل در بارداریتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش ژنتیک در درمان اختلاازدواج های بین گونه ای، رکجای مغز مسئول پردازش تجتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته وچند جهانیبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفپمبرولیزوماب در بیماری چشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش بحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنآیا هوش ارثی دریافتی از پعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان وچراروياها را به یاد نمی آبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریلوب فرونتال یا پیشانی مغاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی از عروسک تا کتلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پما انسانها چه اندازه نزداختلالات حرکتی در انسانهوشیاری کوانتومیتکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییمزایای شکلات تلخ برای سلارزش حقیقی زبان قسمت دومورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تکمردرد و علل آنتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش انتخاب از طرف محیط، ناستفاده از هوش مصنوعی در کشف مکانیسم عصبی خوانش پساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیچندین ماده غذایی که ماننبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دپنج اکتشاف شگفت آور در موشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیآیا هوش سریعی که بدون احسعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انچراروياها را به یاد نمی آبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریلبخند بزن شاید صبح فردا زاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی از عروسک تا کتلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرما با کمک مغز خود مختاريماختلالات صحبت کردن در انهوش، ژنتیکی است یا محیطیهیچگاه از فشار و شکست نترتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس مسیر دشوار تکامل و ارتقاارزش حقیقی زبان قسمت سومورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش اتصالات بین سلولهای استیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کشف مکانیسمی پیچیده در بساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهچه زیاد است بر من که در ایبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دپوست ساعتی مستقل از مغز دشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یآیا هشیاری کوانتومی وجودعامل کلیدی در کنترل کارآفلج بل، فلجی ترسناک که آناولین تصویر در تاریخ از سنزاع بین جهل و علم رو به پبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسلرزش ناشی از اسیب به عصباگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی از عروسک تا کتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنما تحت کنترل ژنها هستیم یادامه بحث تکامل چشمهاوکينگ پیش از مرگش رسالتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیمشکلات نخاعیاز نظر علم اعصاب یا نرووسورزش و میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش حفاظتی مولکول جدید داستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سکشف ارتباط جدیدی از ارتبساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخچهار میلیارد سال تکامل ببیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریپیموزایدشباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیماچگونه حافظه را قویتر کنیبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بفلج خواباولین سلول مصنوعینزاع بین علم و نادانی رو برخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی لزوم سازگاری قانون مجازاابزار هوش در حال ارتقا ازهوش مصنوعی از عروسک تا کتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسماه رجبادغام میان گونه های مختلهاوکينگ پیش از مرگش رسالتکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجامشاهده آینده از روی مشاهاز نظر علم اعصاب اراده آزورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تکنگره بین المللی سردرد دتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش حیاتی تلومر دی ان آ داستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آچهار ساعت پس از کشتار خوکبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بپیچیدگی های مغزی در درک زشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاهی بر قدرت بینایی درابحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولووفلج خواب چیستاوکرلیزوماب داروی جدید شنزاع بین علم و جهل رو به پبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیلزوم سازگاری قانون مجازاابزارهای بقای موجود زندهوش مصنوعی از عروسک تا کمتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی ماپروتیلینادغام دو حیطه علوم مغز و ارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از تکامل مغزتئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش امعنی روزهاز نظر علم اعصاب اراده آزورزش در کمر دردتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تکنگره بین المللی سردرد دتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهاننقش داروهاي مختلف معروف اصول سلامت کمرتری فلوپرازینگنجینه ای به نام ویتامین سریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آنوار مغزی روشی مهم در تشخبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست پیوند مغز و سر و چالشهای شش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالنگاهی بر توانایی اجزاي ببحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدفیلمی بسیار جالب از تغییايندگان چگونه خواهند دیدنظام مثبت زندگیبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسممانتین یا آلزیکسا یا ابابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی از عروسک تا کمتمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسمبانی ذهنی سیاه و سفیدمجموعه های پر سلولی بدن مارتوکين تراپی روشی جديد هزینه ای که برای اندیشیدتئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکاممغز فکر میکند مرگ برای دیاز آغاز خلقت تا نگاه انساوزوز گوشتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تکندر در بیماریهای التهابتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش روزه داری در سالم و جاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مگیاه خواری و گوشت خوار کدسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه نورون هاي مصنوعی می توانبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست پیوند سر، یکی از راه حلهاششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلروناتوانی از درمان برخی ویبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمقالاتفیزیکدانان ماشینی برای تايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ومنابع انرژي پاک سرچشمه حابزارهای دفاعی و بقای موهوش مصنوعی در کامپیوترهاتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امحل درک احساسات روحانیارتباط میکروب روده و پارهستي مادي ای که ما کوچکترتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعینقش رژیم غذایی در رشد و ااطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستگالکانزوماب، دارویی جدیسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنورون های ردیاب حافظهبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستپیشینیان انسان از هفت میصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی در شناسایی چهره بحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیمافرگشت و تکامل تصادفی محض ايا اراده آزاد توهم است یهفت چیز که عملکرد مغز تو بررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلمولتیپل اسکلروز در زنان اثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسمحل درک احساسات روحانی دارتباط چاقی و کاهش قدرت بهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوامغز مادران و کودکان در زماز تلسکوپ گالیله تا تلسکیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تکودک ایرانی که هوش او از تاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش زبان در سلطه و قدرت ااطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زگامی در درمان بیماریهای سردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتینوروپلاستیسیتی چیستبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییپیشرفتی مستقل از ابزار هضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنخاع ما تا پایین ستون فقربحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیفراموش کارها باهوش تر هسای آنکه نامش درمان و یادشهفت سین یادگاری از میراث بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی دربارداریمواد کوانتومی جدید، ممکناثرات مفید قهوههوش مصنوعی در خدمت خلق وحتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگمحدودیت های حافظه و حافظارتباط هوش ساختار مغز و ژو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکنیکی تا مغز از مغز تیادگیری مهارت های جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تکودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر نقش زبان در سلطه و قدرت ابلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیگاهی لازم است برای فهم و سردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملنوشیدن چای برای مغز مفید با هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )پاسخ گیاهان در زمان خوردضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشانخستین تصویر از سیاهچالهبحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکیفراموشی همیشه هم بد نیستایندرالهمیشه عسل با موم بخوریمبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام موجود بی مغزی که می توانداثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی درمانگر کامپیتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلارتباط انسانی، محدود به ویتامین E برای فعالیت صحتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تیادآوری خواب و رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتداینقش سجده بر عملکرد مغزبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پگاهی مغز بزرگ چالش استسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )پختگی پس از چهل سالگي به طی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدنرمش های مفید در سرگیجهبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربرانفرایند حذف برخی اجزای مغایا کوچک شدن مغزانسان الهوموارکتوس ها ممکن است دبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنموجودات مقهور ژنها هستنداجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتوانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیوانات