دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت سوم)

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت سوم)

آیا هوشیاری در نتیجه ی متابولیسم و مصرف کالری در سلول های مغزی است؟

آیا هر چه هوشیاری فرد بیشتر باشد، مقدار مصرف انرژی و متابولیسم در سلول های مغزی افزایش می یابد؟

آیا هوشیاری محصول کارکرد صرف سلول های مغزی است یا خود سلولهای مغزی، تحت مدیریت هوشمندی است که طبق برنامه ای کاملا هدف مند و قانونمند آنها را به اینجا رسانده است؟

آیا محصولات تکامل از جمله نورون های عصبی، به صورت تصادفی ایجاد شده اند و مولد هوشمندی اند یا این محصولات، خودشان نتیجه ی فرایندی هوشمند در کیهان هستند؟

انرژی و خصوصیات مرتبط با نیرو و کار، میتواند با عنوان تفاوت های محقق شده ی حرکت و فشار، توصیف شود. عبارت نگل که چیزی هست که از نظر درونی محتمل است تفاوت های محقق شده و واقعی را در بر بگیرد به این مورد می پردازد. مدارک جدید در مورد علوم اعصاب پیشنهاد میدهد هوشیاری محصول الگویی است که فعالیت دارای انرژی در مغز، با آن سازماندهی میشود. پس از این مدارک بیان میشود ما هوشیاری را تجربه می کنیم چون چیزی هست که از نظر درونی ممکن است سازمان دهی و شکلگیری ویژه ای از تفاوت های واقعی در مغز را انجام دهد.

پژوهشگران زیادی با تصور مغز به عنوان پردازشگر عصبی اطلاعات با مساله هوشیاری رویارو شده اند.(مانند تونونی و همکاران او در سال 2016، دهان و همکاران او در سال 2017 و رافینی در سال 2017)

آیا اصل حاکم بر مغز در سطح عصبی، نه پردازش اطلاعات بلکه پردازش انرژی است؟ الگوی تئوریک اطلاعات برای اندازه گیری و مدلسازی فعالیت مغز میتواند به طور سودمند، مکمل الگوی انرژی ای باشد که در اینجا مطرح میشود.

هوشیاری و انرژی در مغز

ما عملکرد بیولوژیک انرژی در مغز را به طور کامل نمی شناسیم و نمی دانیم چگونه در ارتباط با هوشیاری است. با اینکه مغز انسان فقط دو درصد توده ی بدن را تشکیل میدهد بخش بزرگی از انرژی موجود در بدن را- که حدود 20% است- مصرف میکند. بیشتر این انرژی از اکسیداسیون قندی- که از طریق خون برای بافت مغز فراهم میشود- منشا میگیرد. روی وشرینگتون اولین افرادی بودند که پیشنهاد دادند بین تغییرات جریان خون مغز و فعالیت عملکردی و شناختی ارتباط مستقیمی وجود دارد. به نظر میرسد بسیاری از خصوصیات آناتومی مغز انسان مانند تعداد عروق خونی در واحد فضا، طول ارتباط های عصبی، ضخامت آکسون ها و حتی نسبت اندازه ی مغز به معده با نیازهای متابولیک بالا- که در ارتباط با فرایند پیچیده ی شناختی است- تعیین شود.

برای بسیاری از دانشمندان علوم اعصاب، عملکرد اصلی انرژی در مغز، سوخت رسانی برای پردازش داده ها و پیامرسانی عصبی است. فراهم کردن منبع انرژی برای طراحی و عملکرد و ساختار محاسباتی مغز اجباری است. برای نمونه محاسبه شده است سرعت تهیه ی انرژی- که برای مغز انسان مورد نیازاست- یک حد بالایی از سرعت را روی پردازش عصبی به میزان تقریبا1 کیلوهرتز قرار میدهد.

با اینحال شولوینک و همکاران او محاسبه کردند که درک هوشیار تحریک های حسی، مصرف انرژی را در مغز نخستی ها تا کمتر از 6 % در مقایسه با مصرف انرژی در فقدان حس هوشیار افزایش میدهد. آنها این تغییر نسبتا اندک را به استراتژی طراحی سودمند انرژی مغز، مرتبط می دانند که در آن، کاهش و یا افزایش فعالیت عصبی، نقشی عملکردی را در پردازش داده ها دارد. انرژی در این مقادیر، نقش مستقیمی در پردازش های ذهنی بالاتر مانند هوشیاری ندارد.

روبرت شولمن و همکاران او تصور می کنند ارتباط مستقیمی بین انرژی در مغز و هوشیاری وجود دارد.

با مطالعه ی نقص پیشرونده ی پاسخ رفتاری به تحریک بیرونی، از بیداری تا بیهوشی آنها یک کاهش و لوکالیزاسیون مرتبط با متابولیسم مغزی را پیدا کردند(مارکر مصرف انرژی). بنابراین آنها پیشنهاد میدهند متابولیسم کلی بالا، برای هوشیاری لازم است. با این همه آنها همچنین آگاه هستند که سرعت های متابولیسم کلی بالا کافی نیست زیرا بیماران دچار سندرم درجا و کسانی- که از برخی اشکال تشنج های پی در پی رنج میبرند- میتوانند سطوح بالایی از متابولیسم کلی مغز را بدون نشان دادن رفتار قابل مشاهده- که ما از فرد هوشیار انتظار داریم- نشان دهند.

(میزان مصرف انرژی، ارتباط مستقیمی با هوشیاری ندارد و این صرفه جویی در مصرف انرژی در مغز سالم فرد هوشیار، مزیتی تکاملی را برای مغز انسان در بقا فراهم کرده است. یافتن رابطه ی مستقیم بین مصرف انرژی و عملکرد یک موتور پیشرفته، در همه موارد صادق نیست به خصوص موتورهای قدرتمند با راندمان بالا میتواند درصد زیادی از انرژی مصرفی را به کار مفید، تبدیل کند. در این شرایط حتی با کم بودن میزان انرژی، دستاورد زیادی میتواند حاصل شود. بنابراین تصور رابطه ی مستقیم هوشمندی به عنوان محصول ابزار هوشمندی با میزان مصرف انرژی در اندامی مانند مغز- که اوج بهره وری و کارآمدی است- دیدگاهی ساده لوحانه است.

طبیعی است که ارتباط مستقیمی بین مصرف انرژی و سطح هوشیاری فرد وجود نداشته باشد؛ به خصوص اگر تصور کنیم بخشی از هوشمندی انسان، نتیجه ی فعالیت مغزی نیست. مشابه این حالت در رویاها اتفاق می افتد که با وجود هوشمند بودن فرد در رویا، بخش بزرگی از فعالیت مغز به دلیل نبود محرک های دریافتی از چشم و گوش و فعالیت های روزانه، در حال استراحت است.)

نظریه شولمن در زمینه های بسیاری مورد چالش قرار گرفته است. برای نمونه اشاره شده است پاسخ دهی رفتاری ممکن است به عنوان مقیاس ادراک، ناکافی باشد در صورتی که رد پای هوشیاری در افرادی دیده شده است که وضعیت هوشیاری آنها گاهی با متابولیسم پایین مغزی در وضعیت نباتی شناخته می شود. علاوه بر آن، برخی بیماران هستند که از وضعیت نباتی بهبود می یابند تا دوباره هوشیار شوند. اینها با وجود متابولیسم نسبتا پایین مغزی در مقایسه با افراد کنترل طبیعی، هوشیار میشوند.

در سال های اخیر علاقه زیادی در مطالعه ی فعالیت درونی مغز وجود داشته است. این زمینه یا فعالیت خودبخودی در وضعیت استراحت در فقدان تحریک بیرونی یا توجه مستقیم رخ می دهد و تقاضای انرژی آن، میتواند تا حد زیادی بیش از تقاضای انرژی در فعالیت موضعی به دلیل انجام کارهای معمول یا توجه، باشد. کشف این انرژی تاریک در مغز باعث شگفتی انجمن دانشمندان علوم اعصاب شد و هنوز مورد بحث است.(اصطلاح انرژی تاریک در مغز، اصطلاح جالبی است که نشان دهنده ی عدم آگاهی دانشمندان بر بخش بزرگی از ابزار هوشمندی انسان است.

واقعا چگونه ممکن است با وجود هوشمندی بیشتر، مصرف انرژی در مغز کم شود؟!

آیا در اینجا لازم نیست تصور رایج برای منبع هوشیاری زیر سوال برود؟

اصطلاح انرژی تاریک در مغز، مشابه همین اصطلاح در کیهان شناسی است. انرژی و ماده ی تاریک که بخش غالب کیهان ما را تشکیل میدهد، نشانه ای از نادانی انسان از اصل و اساس کیهان است به همین ترتیب اصطلاح انرژی تاریک در مغز و هوشمندی، نشانه ی جهل دانشمندان علوم اعصاب از اصل و ریشه ی هوشمندی است.)

کار بر فعالیت درونی، منجر به شناسایی شبکه ی حالت پیش فرض در مغز شده است. (در علوم اعصاب، شبکهٔ حالت پیش‌فرض(به انگلیسی: Default mode network)یک شبکهٔ مغزی در مقیاس بزرگ است و مناطقی را شامل می‌شود که فعالیتشان به شدت وا‌بسته‌است و در عین‌حال از دیگر شبکه‌های مغزی جدا است. شبکهٔ حالت پیش فرض بیش‌تر در شرایطی- که شخص متمرکز جهان بیرونی نباشد و در زمانی که در حین بیداری در حالت استراحت باشد- مشاهده شده‌است. مثلاً هنگامی که شخص غرق در افکار خود است.)

این شبکه، ترتیبی از مناطق واسطه ای است که از سطوح بالای انرژی در زمانی که فرد در وضعیت غیرهوشیار است استفاده میکند. استفاده از انرژی در این شبکه در زمانی که کاری با هوشیاری بالاتر مانند توجه به یک محرک انجام میشود به طرز زیادی کاهش می یابد.(همانطور که بیان شد، مغز، ماشینی با راندمان و کارآمدی بسیار بالا است. با توجه به تمایزها و پیچیدگی های بسیار در مغز، قدرت بسیار بالایی برای انعطاف وجود دارد. در انسان، همانطور که در رویاها هست، بسیاری از معلومات، نتیجه ی دریافت از اندام های حسی نیست. این معلومات با وجود اینکه در شرایط هوشیار درک میشود، نیازمند متابولیسم بالای ناشی از تحریک های حسی و نورون های واسطه ای بعد از این گیرنده ها تا قشر مغز نیست. بنابراین هوشیاری بیشتر در انسان، الزاما همراه با متابولیسم و انرژی بالاتر نیست.)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02091/full

برخی توضیحات از دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا آگاهی پس از مرگ از بیداروی تشنجی دربارداریقدرت انسان در نگاه به ابعسانسور از روی قصد بسیاری نقش رژیم غذایی در رشد و ااثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های بیماری آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمشلیک فراموشینهایت معرفت و شناخت درک عادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختورزش و میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نیکو داشته باش تا آندرک حقیقت نردبان و مسیری منحنی که ارتباط بین معرفشرکت نورالینک ویدیویی ازچگونه انتظارات بر ادراک ارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانژنهای مشترک بین انسان و وتشنج چیستاولین تصویر در تاریخ از سرویا بخشی حقیقی از زندگی ما تحت کنترل ژنها هستیم یعوارض ازدواج و بچه دار شدنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بکی غایب شدی تا نیازمند دلجهش های ژنتیکی غیر تصادفایا تکامل هدفمند استروشی برای بهبود هوش عاطفمرکز خنده در کجای مغز استنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریکشف ارتباط جدیدی از ارتبحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقا از نخستین همانزندگی هوشمند در خارج از زمغز مادران و کودکان در زمهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هگزیده ای از وبینار یا کنفخدا موجود استزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز به تنهایی برای فرهنگ اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر نگاه انسان بر رفتاپختگی پس از چهل سالگي به دژاوو یا آشناپنداریفرگشت و تکامل تصادفی محض سلولهای بنیادی مصنوعی درنقش نظام غذایی در تکامل مابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اهاوکينگ پیش از مرگش رسالهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا امکان بازسازی اندامهداروی جدید s3 در درمان ام لوب فرونتال یا پیشانی مغسانسور بر بسیاری از حقاینقش زنجبیل در جلوگیری از اجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های جدید میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشلیک فراموشیچهار میلیارد سال تکامل بادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با هماندرک عمیق در حیواناتمنشأ اطلاعات و آموخته ها شش مرحله تکامل چشمچگونه باغبانی باعث کاهش ارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير ژنهای هوش ، کدامندتشنج و حرکات شبه تشنجی قااولین سلول مصنوعیرویا تخیل یا واقعیتماه رجبعید نوروز مبارکچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقکیست کلوئید بطن سومجهشهای مفید و ذکاوتی که دایرادهای موجود در خلقت بروشی جدید در درمان قطع نخمرگ انتقال است یا نابود شنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانزونا به وسیله ویروس ابله مغز چون ابزار هوش است دلیهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمگزارش یک مورد جالب لخته وخطا در محاسبات چیزی کاملزبان شناسی مدرن در سطح سلمغز برای فراموشی بیشتر کبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاپرورش مغز مینیاتوری انسادگرگونی های نژادی و تغییفراموش کارها باهوش تر هسسلسله مباحث هوش مصنوعینقش نظریه تکامل در شناساابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمبیهوشی در بیماران دچار اهدف از تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا انسان با مغز بزرگش اخداروی جدید میاستنی گراویلایو دوم دکتر سید سلمان فساخت شبکه عصبی با الفباینقش زبان در سلطه و قدرت ااجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينواکسن های شرکت فایزر آمرتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی درمان های جدید در بیماری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشنا در ابهای گرم جنوب نیچهار ساعت پس از کشتار خوکارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دورزش در کمر دردتاثیر رو ح و روان بر جسمامگا سه عامل مهم سلامتدرگیری قلب در بیماری ویرمهندسی ژنتیک در حال تلاش ششمین کنگره بین المللی سچگونه تکامل مغزهای کنونیارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمژنهای حاکم بر انسان و انستشنج عدم توازن بین نورون اوکرلیزوماب داروی جدید شرویاها از مغز است یا ناخوماپروتیلینعامل کلیدی در کنترل کارآچرا پس از بیدار شدن از خواز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وکاهش مرگ و میر ناشی از ابجهشهای مفید و ذکاوتی که داگر نعمت فراموشی نبود بسروشی جدید در درمان سکته ممراحل ارتقای پله پله کیهنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیگمان میکنی جرمی کوچکی در حس و ادراک قسمت پنجمابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در افزایش سمغز چگونه صداها را فیلتر هوش مصنوعی از عروسک تا کاز روده تا مغزتکامل مداومگشایش دروازه جدیدی از طرخطا در محاسبات چیزی کاملزبان شناسی نوین نیازمند مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟به خودت مغرور نشوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر ویتامین دی بر بیماآلودگی هوا و ویروس کرونادانشمندان موفق به بازگردفراموشی همیشه هم بد نیستسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش هورمون های تیروئید دابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آداروی جدید ضد میگرنلبخند بزن شاید صبح فردا زساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش زبان در سلطه و قدرت ااحیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتواکسن کووید 19 چیزهایی که تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکدرمان های رایج ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشناخت و معرفت، و نقش آن دنوآوری ای شگفت انگیز دانارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانوزوز گوشتاثیر رژیم گیاه خواری بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهدرگیری مغز در بیماری کویمولتیپل اسکلروز در زنان صرع و درمان های آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل از نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اکلرال هیدرات برای خوابانتصویربرداری فضاپیمای آمايندگان چگونه خواهند دیدرویاهای پر رمز و حیرتی درمبانی ذهنی سیاه و سفیدعادت کردن به نعمتچرا بیماری های تخریبی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تکاهش التهاب ناشی از بیماجواب دانشمند سوال کننده اگر نعمت فراموشی نبود بسريتوکسيمب در درمان ام اسمرز مرگ و زندگی کجاستهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلگنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک قسمت سومابزار بقا از نخستین همانزیر فشار کووید چه باید کرمغز ناتوان از توجیه پیداهوش مصنوعی از عروسک تا کازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمپمبرولیزوماب در بیماری چخطرات هوش مصنوعیزبان، وسیله شناسایی محیطمغز بزرگ چالش است یا منفعبه زودی شبکه مغزی به جای هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر ویروس کرونا بر مغز آلزایمردانشمندان نورون مصنوعی سفرایند پیچیده ی خونرسانیسندرم کووید طولانینقش هورمون زنانه استروژنابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آداروی ضد تشنج با قابليت تلرزش ناشی از اسیب به عصبساختار شبکه های مغزی ثابنقش سجده بر عملکرد مغزاحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و واکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه شرودینگردرمان های علامتی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشناسایی تاریخچه ی تکاملینوار مغزی روشی مهم در تشخارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های یک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر رژیم گیاه خواری بر انفجار و توقف تکاملی نشادرگیری مغز در بیماران مبمواد کوانتومی جدید، ممکنضررهای مصرف شکر و قند بر چگونه جمعیت های بزرگ شکل از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانکمردرد و علل آنتغییر الگوی رشد مغزی با زايا اراده آزاد توهم است یرویای شفافمجموعه های پر سلولی بدن معارضه جدید ویروس کرونا سچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براکاهش دوپامین عامل بیماریجاذبه و نقش آن در شکلگیریاگر تلاش انسان امروز براریواستیگمینمرز بین انسان و حیوان کجاهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاگویید نوزده و ایمنی ساکتحساسیت روانی متفاوتابزار بقا از نخستین همانزیرفون داروی ضد ام اسمغز و سیر تکامل ان دلیلی هوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر پنج اکتشاف شگفت آور در مودفاع در برابر تغییر ساختسفر نامه سفر به بم و جنوب مغز بزرگ چالشهای پیش روبوزون هیگز چیستهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر ژنها بر اختلالات خآمارهای ارائه شده در سطح دانشمندان یک فرضیه رادیکفرایند تکامل و دشواری هاسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش ژنتیک در درمان اختلاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا برای تولید مثل همیشه داروی ضد تشنج با قابليت تلزوم سازگاری قانون مجازاسازگاری با محیط بین اجزانقش غذاها و موجودات دريااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر درجه حرارت بر عملکآسيب میکروواسکولاریا آسدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشناسایی سلول های ایمنی انورون هاي مصنوعی می توانارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومیک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر رژیم گیاه خواری بر انواع سکته های مغزیدرگیری مغزی در سندرم کووموجود بی مغزی که می تواندضررهای شکر بر سلامت مغزچگونه حافظه را قویتر کنیاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورکمردرد با پوشیدن کفش مناتغییر زودتر اتصالات مغزیايا اراده آزاد توهم است یروبات های ریز در درمان بیمحل درک احساسات روحانیعدم توقف تکامل در یک انداچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشکاهش سن بیولوژیکی، تنها حقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار هوش در حال ارتقا ازریسدیپلام تنها داروی تایمزایای شکلات تلخ برای سلهم نوع خواری در میان پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گوشه بیماری اتوزومال رسسخلاصه ای از مطالب همایش مابزار بقا از نخستین همانزاوسکا درمان گوشرمغز آیندگان چگونه است ؟هوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از هوش مصنوعی در تکامل زبانپوست ساعتی مستقل از مغز ددقیق ترین تصاویر از مغز اسفر به مریخ در 39 روزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبی عدالتی در توزیع واکسن هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر کلام در آیات کلام بآن چیزی که ما جریان زمان دانشمندان ژنی از مغز انسفرایند حذف برخی اجزای مغسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش گرمایش آب و هوا در همابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوهزاران سال چشم های بینا وتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دداستانها و مفاهیمی اشتبالزوم سازگاری قانون مجازاسخن پاک و ثابتنقش غذاها و موجودات دريااخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر درجه حرارت بر عملکآسیب ها ناشی از آلودگی هودرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشواهدی از نوع جدیدی از حانورون های ردیاب حافظهارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پریک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر رژیم گیاهخواری بر انگشت نگاری مغز نشان میددرگیری مغزی در سندرم کووموجودات مقهور ژنها هستندطوفان فقر و گرسنگی و بی سنگاه محدود و تک جانبه، مشاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتغییر عمودی سر انسان از پای آنکه نامش درمان و یادشروح رهاییمحل درک احساسات روحانی دعسل طبیعی موثر در کنترل بچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهکایروپاکتیک چیستحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم مسیر دشوار تکامل و ارتقاهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستگوشت خواری یا گیاه خواریخونریزی مغز در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانزبان مشترک ژنتیکی موجودامغز انسان ایا طبیعتا تماهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی پیموزایددلایلی که نشان میدهد ما بسفر تجهیزات ناسا به مریخ مغز حریص برای خون، کلید تبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا ممکن است موش کور بی مدانشمندان پاسخ کوانتومی فرد حساس از نظر عاطفی و بسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش انتخاب از طرف محیط، نابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا تکامل و تغییرات ژنتیدر مانهای کمر دردمقاومت به عوارض فشار خون سرنوشتنقش غذاها و موجودات دريااختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر درجه حرارت بر عملکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشواهدی از دنیسوان(شبه نئنوروپلاستیسیتی چیستارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دیک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاندوهگین نباش اگر درب یا درگیری اعصاب به علت میتومیهمانهای ناخوانده عامل طی یکصد هزار سال اخیر هرچنگاه انسان محدود به ادرااز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم مکنگره بین المللی سردرد دتغییرات منطقه بویایی مغزایمپلانت نخاعی میتواند دروزه داری متناوب، مغز را محدودیت های حافظه و حافظعصب حقوق نورولووچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع کاربرد روباتهای ريزنانوحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومشکلات نخاعیهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای گیلگمش باستانی کیستخواندن ، یکی از شستشو دهنابزار بقا از نخستین همانزبان چهار حرفی حیات زمینمغز انسان برای ایجاد تمدهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفپیچیدگی های مغزی در درک زدنیای شگفت انگیز کوانتومسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز زنان جوانتر از مغز مرابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و هوش احساسیتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا ما تنها موجودات زنده دانشمندان اولین سلول مصنفرضیه ای جدید توضیح میدهسودمندی موجودات ابزی بر سیلی محکم محیط زیست بر اننقش اتصالات بین سلولهای ابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به هستی ما پس از شروعی چگال تاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا جنین انسان، هوشمندی در محل کار ارزش خودت را بمقابله با کرونا با علم اسسریعترین کامپیوتر موجودنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر درجه حرارت بر عملکافت فشار خون ناگهانی در ودرمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشگفتی های زنبور عسلنوشیدن چای برای مغز مفید ارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهیکی از علل محدودیت مغز امتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان قدیم در شبه جزیره عدستورالعمل مرکز کنترل بیمیگرن سردردی ژنتیکی که بظهور امواج مغزی در مغز مصنگاه از درون مجموعه با نگاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیکنگره بین المللی سردرد دتغییرات آب و هوایی که به اینکه به خاطرخودت زندگی روزه داری و بیمار ی ام اس مخچه فراتر از حفظ تعادلعضلانی که طی سخن گفتن چقدچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاکاربرد روباتهای ريز، در حقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت رمشکلات بین دو همسر و برخیهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیگیاه خواری و گوشت خوار کدخواب سالم عامل سلامتیابزار بقا از نخستین همانزبان و کلمه حتی برای کسانمغز انسان برای شادمانی طهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در تفسیر پیوند مغز و سر و چالشهای دندان ها را مسواک بزنید تفلج بل، فلجی ترسناک که آنسفرنامه سفر به بم و جنوب مغزهای کوچک بی احساسابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا مغز تا بزرگسالی توسعدانشمندان تغییر میدان مغقیچی ژنتیکیسیاهچاله و تکینگی ابتداینقش حفاظتی مولکول جدید دابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا جهان ذهن و افکار ما مدر چه مرحله ای از خواب ، رملاحظات بیهوشی قبل از جرسرگیجه از شایعترین اختلانقشه های مغزی جدید با جزیاختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان ردرمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمشاهکار قرننوعی سکته مغزی ، وحشتناک ارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بیافته های نوین علوم پرده تازه های اسکیزوفرنی(جنوانسان ها می توانند میدان ذهن ما از در هم شکستن منبمیگرن شدید قابل درمان اسعلم به ما کمک میکند تا مونگاهی بر قدرت بینایی درااز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیکندر در بیماریهای التهابتغییرات تکاملی سر انسان اینکه خانواده ات سالم باروزه داری سلول های بنیادمخچه ، فراتر از حفظ تعادلمقالاتچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معکجای مغز مسئول پردازش تجحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت رمشکلات روانپزشکی پس از سهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسگالکانزوماب، دارویی جدیخواب سالم عامل سلامتی و یابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختمامغز انسان برای شادمانی طاستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتاپیوند سر آیا ممکن استدو ویژگی انتزاع و قدرت تجفلج خوابسفرنامه سفر به بم و جنوب مغزتان را در جوانی سیم کشابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا همه جنایت ها نتیجه بیدانشمندان روش هاي جدیدی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصقانون مندی نقشه ژنتیکی مسیاره ابلهاننقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا جهش های ژنتیکی، ویرودر هم تنیدگی کوانتومی و پممانتین یا آلزیکسا یا ابسربازان ما محققا غلبه می نقص در تشخیص هیجانات عاماختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسدرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبیه سازی میلیون ها جهان نیاز به آموزش مجازی دیجیارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدیادگیری مهارت های جدید دتازه های بیماری پارکینسوانسان جدید از چه زمانی پاذهن چند جانبه نیازمند نگمیدان مغناطيسي زمین بشر علایم کمبود ویتامین E را نگاهی بر توانایی اجزاي باز نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناکوچک شدن مغز از نئاندرتاثبت امواج الکتریکی در عصایندرالروش مقابله مغز با محدودیمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر ویتامین دی بر بیمانزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسکرونا چه بر سر مغز می آورحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین همانراه پیروزی در زندگی چیستمشکلات روانپزشکی در عقب هوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش گامی در درمان بیماریهای خواب عامل دسته بندی و حفطابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچک تر شاستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل امروز در درمپیوند سر، یکی از راه حلهادو برابر شدن خطر مرگ و میفلج خواب چیستسفرنامه سفر به بم و جنوب مغزتان را در جوانی سیمکشابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کتامین در درمان پاآیا هوش مصنوعی زندگی بشردانشمندان روشی برای تبدیداروهای مصرفی در ام اسقانون جنگلسیاره ابلهاننقش خرچنگ های نعل اسبی درابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحموقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدر هم تنیدگی کوانتومی و دمنابع انرژي پاک سرچشمه حسردرد میگرن در کودکاننقطه بی بازگشتاختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کودرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبیه سازی سیستم های کوانچیزی خارج از مغزهای ما نیارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پاریادآوری خواب و رویاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انسان عامل توقف رشد مغزرفتار اجتماعی انسان، حاصمیدازولام در درمان تشنج علایم کمبود ویتامین E را ناتوانی از درمان برخی ویاز آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناکووید نوزده و خطر بیماریجمجمه انسان های اولیهایا کوچک شدن مغزانسان الروش های صرفه جویی در ایجامدارک ژنتیکی چگونه انسانصفحه اصلینزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنکریستال زمان(قسمت اولحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانراست دستی و چپ دستیمشاهده آینده از روی مشاههوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت گامی در درمان بیماریهای خودآگاهی و هوشیاريزبان و بیان، در سایه پیشرمغز انسان رو به کوچکتر شداسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل در پیشگیری و پیام های ناشناخته بر مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میفلج دوطرفه عصب 6 چشمسفری به آغاز کیهاننقش قهوه در سلامتیابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پداروهای ام اسقانونمندی و محدودیت عالمسیر آفرینش از روح تا مغز نقش داروهاي مختلف معروف ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر دوپامین و سروتونینآیا خداباوری محصول تکاملدر کمتر از چند ماه سوش جدمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد و علتهای آنچند نرمش مفید برای کمردراختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیروبینار اساتید نورولوژی دتاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیمادرک فرد دیگر و رفتارهای امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبکه های مصنوعی مغز به درچگونه مغز پیش انسان یا همارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیژن هوش و ساختارهای حیاتی تبدیل سلولهای محافط به سانعطاف پذیری مکانیسمی علرقیبی قدرتمند در برابر ممکانیزمهای دفاعی در برابعلت خواب آلودگی بعد از خوناتوانی در شناسایی چهره از انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوکودک ایرانی که هوش او از جنسیت و تفاوت های بیناییایا این جمله درست است کسیروش هایی ساده برای کاهش امروری بر تشنج و درمان هایسوالات پزشکینزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکریستال زمان(قسمت دوم)حافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانرجزخوانی هایی که امروز بمطالعه ای بیان میکند اهدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سگاهی لازم است برای فهم و خودآگاهی و هوشیاريزبان و تکلم برخی بیماریهمغز ایندگان چگونه استاصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک بازی تا 20 سال آینده مغز شما به پیشینیان انسان از هفت میدوچرخه سواری ورزشی سبک و فناوری هوش مصنوعی نحوه خسقوط درون جاذبه ای خاص، چنقش مهاجرت در توسعه نسل اابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسداروهای ضد بیماری ام اس وقارچ بی مغز در خدمت موجودسیستم تعادلی بدننقش ذهن و شناخت در حوادث اثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملویتامین E برای فعالیت صحتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا دلفین ها می تواند از در آستانه ی موج پنجم کوویمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد تنشنچند جهانیاختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختوراپامیل در بارداریتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرک و احساسمنبع هوشیاری در کجاست؟ قشباهت مغز با کیهان مادیچگونه هموساپينس بر زمین ارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکژن یا نقشه توسعه مغز و نقتری فلوپرازیناولین هیبرید بین انسان ورموزی از نخستین تمدن بشرما انسانها چه اندازه نزدعوامل موثر در پیدایش زبانخاع ما تا پایین ستون فقراز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوکودکان میتوانند ناقل بی جنسیت و تفاوت های بیناییایا ابزار هوشمندی یا مغز روش صحبت کردن در حال تکاممرکز هوشیاری، روح یا بدن پیامهای کاربراننشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیکریستال زمان(قسمت سوم)حافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین همانرشته نوروایمونولوژی و نقمعنی روزههوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیگاهی مغز بزرگ چالش استخورشید مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز ابزار بقای برتر مادیاضطراب و ترسهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر مشاهده بر واقعیت بپیشرفت های جدید علوم اعصديدن با چشم بسته در خواب فیلمی بسیار جالب از تغییسلول های بنیادی منابع و انقش میدان مغناطیسی زمین ابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودآیا واکنش های یاد گرفته وداروی فامپیریدین یا نورلقبل از انفجار بزرگسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش روزه داری در سالم و جاثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی ویتامین E در چه مواد غذایتاثیر داروهای ضد التهاب آیا دلفین ها میتوانند بادر درمان بیماری مولتیپل منابع انرژی از نفت و گاز سردرد سکه ایچندین ماده غذایی که ماننادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالدرک احساسات و تفکرات دیگمنبع هوشیاری در کجاست؟(قشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه واکسن کرونا را توزارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاژنها نقشه ایجاد ابزار هوتری فلوپرازیناولین مورد PML به دنبال تکرمز و رازهای ارتباط غیر کما انسانها چه اندازه نزدعوامل ایجاد لغت انسانی و نخستین تصویر از سیاهچالهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم کودکان خود را مشابه خود تجهان کاملی در اطراف ما پرایا بیماری ام اس (مولتیپروشهای نو در درمان دیسک بمرکز حافظه کجاستسایتهای دیگرنظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوکشف مکانیسم عصبی خوانش پحس چشایی و بویاییابزار بقا از نخستین همانرشد مغز علت تمایل انسان بمغز فکر میکند مرگ برای دیهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مگذر زمان کاملا وابسته به خانواده پایدارزبان و شناخت حقیقت قسمت امغز ابزار برتر بقااطلاعات حسی ما از جهان، چهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بپیشرفتی مستقل از ابزار هدی متیل فومارات(زادیوا)(فیزیک مولکولها و ذرات در سلول عصبی شاهکار انطباق نقش محیط زندگی و مهاجرت دابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده داروی لیراگلوتیدقدم زدن و حرکت دید را تغیسکته مغزینقش رژیم غذایی بر رشد و ااثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا دست مصنوعی به زودی قادرمان های اسرار آمیز در آمناطق خاصی از مغز در جستجسرعت فکر کردن چگونه استچه زیاد است بر من که در ایاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده مورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر درجه حرارت بر عملکامیوتروفیک لترال اسکلرودرک تصویر و زبان های مخلتمنبع خواب و رویاشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه آن شکری که می خوریمارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و ژنها ، مغز و ارادهتسلیم شدن از نورون شروع ماولین مورد پیوند سر در انرویا و خبر از آیندهما با کمک مغز خود مختاريمعواملی که برای ظهور لغت انرمش های مفید در سرگیجهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هکوری گذرای ناشی از موبایجهش های ژنتیکی مفید در ساایا بدون زبان میتوانیم تروشهای شناسایی قدرت شنوامرکز حافظه کجاستنظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریکشف مکانیسمی پیچیده در بحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین همانزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز ما کوچکتر از نیم نقطههوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هگربه شرودینگر و تاثیر مشخارق العاده و استثنایی بزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز از بسیاری حقایق می گراطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر پاسخ گیاهان در زمان خورددژا وو یا اشنا پنداریفیزیکدانان ماشینی برای تسلولهای ایمنی القا کنندهنقش نگاه از پایین یا نگاهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بهاوکينگ پیش از مرگش رسال