دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سلول های بنیادی منابع و انواع و کاربرد آن

سلول های بنیادی(stem cells)؛ منابع و انواع و کاربرد آن:

بازگشت به ابتداها و ریشه ها، راه حل بسیاری از مشکلات امروز بشریت است. در زمینه ی بیماری های لاعلاج کنونی، امروز کوشش میشود بازگشتی به این ابتداها صورت گیرد تا شاید درمانی مناسب پیدا شود.

بازگشت به نخستین سلولهایی- که در ابتدای خلقت در دوران بارداری، به انواع سلول های دیگر تبدیل می شود و حتی کوشش برای رفتن به فراتر از این سلول ها یعنی بازگشت به زبان ژنتیکی چهار یا پنج حرفی- که این سلول ها و همه حیات از آنها تشکیل شده است و اقدامات و مداخلات ژنتیکی در قالب مهندسی ژنتیک و حتی تولید واکسنهایی از روی زبان ژنها مانند برخی واکسن های اخیر در پیشگیری از سندرم کووید 19، تلاش های خردمندانه ای است که هرچند در ابتدای آن هستیم ولی نویدی بر حل بسیاری از مشکلات تاریخ بشریت به ویژه درمان بسیاری از بیماری های لا علاج مادرزادی و بیماری های مغز و اعصاب خواهد بود.

هر سلول در بدن وظیفه معینی را انجام میدهد ولی سلول های بنیادی، نقش معینی ندارند و می تواند بعدا به هر سلول دیگر تبدیل شوند. سلول های بنیادی سلول هایی غیر متمایز هستند و می تواند به هر سلول دیگری تبدیل شوند. توجه دانشمندان و پزشکان به سلول های بنیادی به دلیل کمک آن در شرح برخی وظایف بدن است و اینکه چرا گاهی اندام ها در انجام وظایف خود ناتوان می شوند. دانشمندان کوشش می کنند بتوانند با سلول های بنیادی برخی بیماری ها را- که امروز درمان مناسبی ندارد- درمان کنند.

منبع سلول های بنیادی:

این سلول ها از دو منبع به دست می آید: 1- سلول های بافت های بالغ و بافت های بدن جنین.

دانشمندان کوشش می کنند این سلول ها را از انواع دیگری از سلولها هم به دست بیاورند.

سلول های بنیادی بالغ: بدن انسان بالغ در طول زندگی دارای تعداد زیادی از سلول های بنیادی است و هر جا به آن نیاز داشته باشد میتواند از آنها بهره ببرد. این سلول ها سلول های بنیادی جسمانی Somatic stem sells نامیده می شوند و از لحظه ای که جنین شروع به تکامل میکند در بدن پیدا میشود؛ با وجود اینکه این سلول ها نامشخص هستند و اینها تخصصی تر از سلول های بنیادی جنینی هستند.

بدن در هر روز زندگی، بافت های خود را از نو بازسازی میکند؛ در برخی اجزای بدن مانند احشا و مغز استخوان، سلول های بنیادی به طور مستمر تقسیم میشوند تا بافت های جدیدی را تولید کنند و آن را حفظ کند و در زمان تخریب، آنها را بازسازی کند. سلول های بنیادی در بافت های مختلفی وجود دارد.

1- مغز

2- مغز استخوان

3- خون و رگهای خونی

4- بافت عضلانی

5- پوست

6- کبد

ولی ایجاد سلول های بنیادی، کار سختی است و ممکن است این سلول ها سال ها غیر متمایز باقی بمانند و تقسیم نشوند؛ تا زمانی که جسم برای اصلاح یا بازسازی اندام از آن استفاده کند. سلول های بنیادی میتوانند تقسیم شوند و خود را به صورت بی نهایت بازسازی کنند و این، یعنی می توانند انواع سلول های عضو را درست کنند و یا حتی کل اندام را بازسازی کنند.

می بینیم تقسیم و بازسازی این سلول ها، چگونگی شفای زخم های پوست و چگونگی ترمیم برخی اندام ها مانند کبد را تفسیر می کند؛ دانشمندان در گذشته معتقد بودند سلول های بنیادی بالغین فقط بر اساس بافت اصلی خودش- که در آن، تشکیل شده است- به انواع دیگر سلول ها متمایز میشود. ولی برخی دلایل نشان میدهد این سلول ها می تواند به انواع دیگر سلولها هم تمایز پیدا کند.

سلول های بنیادین جنینی:

از نخستین مراحل بارداری و بعد از 3 تا 5 روز از زمان لقاح، جنین شکل کیسه ای را به نام پلاستوسیست یا توده ای کروی از سلول ها پیدا میکند که بعدا به جدار رحم می چسبد و این کیسه از سلول های بنیادی تشکیل شده است و سلول های بنیادی جنینی از کیسه ی پلاستوسیست با عمر 4 تا 5 روز می آید. در بارداری آزمایشگاهی یا IVF دانشمندان چندین سلول تخم را در لوله ی آزمایشگاهی می پرورانند تا حداقل یکی از آنها بتواند زنده بماند و رشد کند؛ وقتی اسپرم، تخم را تلقیح کند این دو سلول به یک سلول به نام زیگوت(تخم بارور)تبدیل میشوند؛ سپس زیگوت تقسیم میشود و دو، چهار، هشت و ... سلول، تشکیل میشود؛ تا جنین شکل بگیرد. پیش از جایگزینی این توده در رحم از 150 200 سلول به نام پلاسموسیست تشکیل میشود.

این کیسه از دو بخش تشکیل میشود:

توده ی سلولی درونی که بخشی از جفت میشود

توده ی سلولی بیرونی که بخشی از بدن انسان میشود

سلول های بنیادی جنینی را در توده ی سلولی درونی می بینیم و دانشمندان آن را سول های بنیادی با قدرت کامل، می نامند. این عبارت اشاره میکند این سلول ها توانایی تمایز به هر سلول دیگری در بدن را دارد و در حضور تحریک کافی، این سلول ها می تواند به سلول های خونی یا سلول های پوستی یا هر نوع دیگری از سلول ها در بدن تبدیل شود. در مراحل اولیه بارداری کیسه پلاستوسیست 5 روز- قبل از اینکه جنین در رحم کاشته شود- وجود دارد و در این مرحله سلول های بنیادین شروع به تمایز می کنند و سلول های بنیادین جنینی به انواع سلول هایی از جمله سلول های بالغ بنیادی، تبدیل می شوند.

سلول های بنیادی بینابینی(مزانشیمی):

سلول های بنیادی بینابینی از بافت توسعه یابنده است. این بافت، پرده ای است که بر اندام های بدن و بافت های دیگر احاطه دارد و دانشمندان از سلول های بنیادی بینابینی برای تولید بافت های دیگر مانند استخوان و غضروف و سلول های چربی استفاده می کنند و از این سلول ها امروز استفاده های بسیار حیاتی می شود.

سلول های بنیادی تحریک شده با قدرت فراوان:

دانشمندان این سلول ها را با استفاده از سلول های پوستی و و سلول های مشخص از بافت های دیگر در آزمایشگاه تولید کرده اند و این سلول ها مشابه سلول های بنیادی جنینی، مورد بهره برداری قرار میگیرند. و به این ترتیب در درمان بسیاری از بیماری ها سودمند است. ولی همچنان به کارهای تحقیقاتی زیادی برای ارتقا و پیشرفت نیاز دارد. برای تولید سلول های بنیادی، دانشمندان در ابتدا نمونه هایی را از بافت های بالغ یا جنین خارج می کنند سپس این سلول ها را در محیطی خاص قرار میدهند تا این سلول ها تکثیر شوند؛ ولی هرگز تمایز پیدا نخواهند کرد.

دانشمندان از سلول های بنیادی برای اهداف خاصی استفاده می کنند و می توانند این سلول ها را به روش خاصی متمایز کنند و این روش، تمایز مستقیم خوانده میشود. تولید تعداد زیادی از سلول های بنیادی جنینی تا امروز ساده تر از تولید سلول های بنیادی بالغ است ولی دانشمندان پیشرفتی در هر دو مورد داشته اند.

انواع سلول های بنیادین:

دانشمندان سلول ها بنیادی را بر اساس قدرت تکثیر و تمایز و تولید انواع دیگر سلول ها به چند دسته تقسیم کرده اند. و سلول های بنیادی جنینی بیشترین قدرت را دارد و می تواند انواع سلول ها را تولید کند.

1- سلولهای با قدرت کامل: این سلول ها می تواند به انواع سلول ها متمایز شود؛ مانند سلول زیگوت یا تخم.

2- سلول ها با قدرت زیاد: این سلول ها تقریبا می تواند به هر سلول دیگری تبدیل شوند مثلا سلول ها در مراحل اولیه جنینی از این نوع هستند.

3- سلول های با قدرت های متعدد: این سلول ها می تواند به انواع سلول ها از همان نوع تبدیل شود. مثلا سلول های بنیادی بالغ که برای خون تشکیل می شود می تواند به سلول های گلبول سفید و قرمز برخی اجزای دیگر خونی تبدیل شود.

4- سلول های کم توان: این سلول ها می تواند به تعداد کمی از سلول ها مانند سلول های لنفاوی و سلول های مغزی تبدیل شوند.

5- سلول ها با فقط یک قدرت: فقط یک نوع از سلولها را تولید می کند ولی به عنوان سلول های بنیادی دسته بندی می شود ولی می تواند خودش را بازسازی کند مانند سلول های بنیادین.

سلول های عضلانی بالغ- که سلول های بنیادین جنینی با قدرت فراوان به حساب می آید- زیرا نمی تواند تمایز پیدا کند.

کاربرد سلول های بنیادی:

سلول های بنیادی، به نوبه ی خود هدف مشخصی را برآورده نمی کند ولی در چند جنبه دارای اهمیت است و با وجود تحریک مناسب می تواند هر سلولی را تولید کند یعنی بافت های تخریب شده را تحت شرایط خاصی بازسازی کند و می تواند باعث بازسازی اندام ها یا اصلاح بافت ها و بازسازی بافت های از میان رفته، شود.

بازسازی بافت ها: این بازسازی از مهمترین استفاده ها از سلول های بنیادی است ولی تا امروز اگر بیماری نیاز به بافتی جدید مانند کلیه داشته باشد باید منتظر فردی باشد که کلیه را اهدا کند؛ دانشمندان میتوانند از سلول های بنیادی استفاده کنند و از طریق تحریک آن و رشد آن به روش خاصی باعث تولید اندام خاصی شوند. برای نمونه پزشکان از سلول های بنیادی موجود زیر پوست انسان استفاده میکنند تا بافت پوستی جدید را ایجاد کنند و توانسته اند سوختگی ها و آسیب های دیگر پوستی را از طریق جایگزینی این بافت با بافت های از میان رفته درمان کنند.(به مقاله هایی با عنوان ارتوکين تراپی روشی جديد در درمان آرتروز مفاصل، تلاشی برای درمان قطع نخاع، تزریق سلولهای mesenchymal stem cells (MSCs)

در درمان بیماران دچار سکته مغزی ، مبتلایان به اوتیسم و فلج مغزی در آینده ای نه چندان دور با سلول های بنیادی درمان می شوند و دانشمندان ، سلولهای بنیادی قلب را تولید میکنند در همین کانال مراجعه شود.)

پژوهش ها و اکتشافات علمی: سلول های بنیادی فقط در درمان، سودمند نیستند بلکه در پژوهش های علمی هم استفاده می شود. برای نمونه دانشمندان فهمیده اند حذف ژن خاصی یا اضافه کردن آن، باعث تمایز این سلول ها میشود و این شناخت، به تشخیص هر ژن یا جهشی کمک می کند که باعث تاثیر مشخصی شده است. دانشمندان به این وسیله توانسته اند علت بسیاری از بیماری ها را کشف کنند که بسیاری از آنها تاکنون درمانی نداشته اند. تقسیم شدن و تمایز غیر طبیعی سلول ها منجر به سرطان و اضطراب های خلقی ای میشود که از کودکی شاهد آن هستیم و شناخت آنچه باعث تقسیم و تمایز غیرطبیعی این سلول ها میشود به درمان این بیماری ها کمک میکند. همچنین سلول های بنیادی باعث پیشرفت برخی درمان ها شده است و به جای آزمودن این داروها بر افراد سالم و بیمار برای تعیین سودمندی آن، دانشمندان می توانند این درمان ها را بر بافت هایی امتحان کنند که از سلول های بنیادی ساخته شده اند.

درمان با سلول ها بنیادی و سازمان عذا و دارو:

برخی افراد کوشش می کنند سلول های بنیادی را برای اهداف خاصی در درمان استفاده کنند از جمله جلوگیری از پیری

و با این همه بسیاری از این کاربردها از طرف تشکیلات غذا و دارو تایید نشده است و برخی غیر قانونی و خطرناک است. و هرفردی که بخواهد از سلول های بنیادی در درمان بیماری ها استفاده کند باید موافقت سازمان غذا و دارو را به دست بیاورد.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/323343

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
امید درمان کرونا با همانمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بچگونه آن شکری که می خوریمدر آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نقاش بنگرراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم میاد گرفتن مداومسادیسم یا لذت از آزار دادپروژه ی ژنوم انسانیتاول کف پا و حقیقتجهان فراکتالاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان برای ایجاد تمدخلاصه ای از درمان های جدیفاصله ی همیشگی تصویر سازاز مخالفت بشنونگاهی بر توانایی اجزاي بدرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی به شناسایی کامنتظر نمان چیزی نور را بهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرتفاوت ها را به رسمیت بشناکلمات بلند نه صدای بلندسردرد میگرنآموزش نوین زبانتاثیر کتامین در درمان پاجهان پیوستهانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده خانه ی تاریکفرضیه ای جدید توضیح میدهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکچت جی پی تیدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش عاطفی قسمت دومزندگی زمینی امروز بیش از میگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری اضطراب عمومیتلاشی برای درمان قطع نخاکوچکترین چیز یک معجزه اسشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا ما کالا هستیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظریه تکامل در شناسادفاع از پیامبرقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتهیچ اندر هیچزبان چهار حرفی حیات زمینما با کمک مغز خود مختاريمتنها در برابر جهانکاهش دوپامین عامل بیماریشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا انسان با مغز بزرگش اخجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانایا بدون زبان میتوانیم تنقش ذهن و شناخت در حوادث دوچرخه سواری ورزشی سبک و لوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا وسفر فقط مادی نیستمبانی ذهنی سیاه و سفیدتو دی ان ای خاص ميتوکندريکریستال زمان(قسمت سوم)صبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا راهی برای رفع کم آبی حمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از ابتدایی که در ذهن دانشمننقطه بی بازگشتدانشمندان نورون مصنوعی سملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکامل تا مغز، از مغز تهمیشه چشمی مراقب و نگهبارویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهسلولهای ایمنی القا کنندهمدیریت اینترنت بر جنگتوهم وجودگیلگمش باستانی کیستعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلاداروی تشنجی دربارداریمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهنر رها شدن از وابستگیروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن کووید 19 چیزهایی که سوپاپ ها یا ترانزیستورهامرز بین انسان و حیوان کجاگزارش یک مورد جالب لخته وتیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج افزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انساننوروز یا روز پایانیداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پاروجود قبل از ناظر هوشمندسیر آفرینش از روح تا مغز مشاهده آینده از روی مشاهپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زتغییر زودتر اتصالات مغزیامیدوار باش حتی اگر همه چمعرفت و شناختحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه انتظارات بر ادراک در درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است یاد بگیر فراموش کنیسازگاری با محیط بین اجزاپروژه ی ژنوم انسانیتابوهای ذهنیجهان قابل مشاهده بخش کوچانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای شادمانی طخم شدن فضا-زمانفتون های زیستیاز نخستین همانند سازها تنگاهت را بلند کندرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی در کامپیوترهازمین در برابر عظمت کیهانمنحنی که ارتباط بین معرفبی ذهن و بی روحتفاوت های بین زن و مرد فقکلوزاپین داروی ضد جنونسردرد میگرن در کودکانآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای اسرار آاهرام مصر از شگفتی های جهمغز حریص برای خون، کلید تخانواده پایدارفساد اقتصادی سیتماتیک دراز تکنیکی تا مغز از مغز تنتایج نادانی و جهلدرک احساسات و تفکرات دیگهوش عاطفی قسمت سومزندگی زودگذرمیگرن شدید قابل درمان اسبیماری بیش فعالیتلاشی تازه برای گشودن معکووید نوزده و خطر بیماری شواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا ما تنها موجودات زنده جوانان وطنایمپلانت مغزینقش هورمون های تیروئید ددفاع در برابر تغییر ساختقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گویندرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوهیچگاه از فشار و شکست نترزبان نیاز تکاملی استما بخشی از این جهان مرتبطتنهایی رمز نوآوری استکاهش سن بیولوژیکی، تنها شب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا احتمال دارد رویا از آحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانایا تکامل هدفمند استنقش روی و منیزیم در سلامتدورترین نقطه ی قابل مشاهلیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه ی تکامل در درمان بیذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترسفر نامه سفر به بم و جنوب مباحث مهم حس و ادراکتو در میانه ی جهان نیستی کشف مکانیسم عصبی خوانش پصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیاما مقهور قوانین فیزیکحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از ابتذال با شعار دیننمیتوان با بیرون انداختندانشمندان یک فرضیه رادیکملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکامل تا مغز، از مغز تهمیشه اطمینان تو بر خدا برویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاویتامین دی گنجینه ای بزرسلولهای بنیادی مصنوعی درمداخله ی زیانبار انسانتوهم بی خداییگیاه بی عقل به سوی نور میعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهچهار میلیارد سال تکامل بداروی جدید ALSمنابع انرژی از نفت و گاز استیفن هاوکینگ در مورد ههنر، پر کردن است نه فحش دروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا و گشودن پنجرسوخت هیدروژنی پاکمرز جدید جستجو و اکتشاف، گشایش دروازه جدیدی از طرتیک و اختلال حرکتیعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اننوشیدن چای برای مغز مفید دخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیوراپامیل در بارداریسیستم تعادلی بدنمطالبه ی حق خودپیوند اندام از حیوانات بتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پامیدواری و مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهانچگونه به سطح بالایی از هودر سال حدود 7 میلیون نفر هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانیادگیری مهارت های جدید دستم با شعار قانون بدترین پروانه ی آسمانیتاثیر فکر بر سلامتجهان موازی و حجاب هاانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طخونریزی مغز در سندرم کووفروتنی و غروراز نخستین همانند سازها تچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان جدید ای ال اس، توفرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمین زیر خلیج فارس تمدنی منشأ اطلاعات و آموخته ها بی شرمیتفاوت های تکاملی در مغز وکلام و زبان، گنجینه ای بسسردرد و علتهای آنآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای جادویی اولویت بندی ها کجاستمغز در تنهایی آسیب میبینخار و گلفشار و قدرتاز تکینگی تا مغز و از مغز نجات در راستگوییدرک تصویر و زبان های مخلتهوش عاطفی قسمت ششمزندگی سلول در بدن، جدای امیدان مغناطيسي زمین بشر بیماری تی تی پیتلاشی جدید در درمان ام اسکودک هشت ساله لازم است آدشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا مغز تا بزرگسالی توسعجوانان وطنایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون زنانه استروژندقیق ترین تصاویر از مغز اقبل از آغازاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان دردست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقهیپرپاراتیروئیدیسمزبان و کلمه حتی برای کسانما تحت کنترل ژنها هستیم یتنبیه چقدر موثر استکایروپاکتیک چیستشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا احتمال دارد رویا از آحق انتخابابزار بقا از نخستین همانایجاد احساساتنقش روزه داری در سالم و جديدن با چشم بسته در خواب لیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه ی تکامل در درمان بیرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال سفر به مریخ در 39 روزمجموعه های پر سلولی بدن متوقف؛ شکستکشف مکانیسمی پیچیده در بضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر آب زندگی است قسمت چهارمحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط ابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدانشمندان ژنی از مغز انسممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکامل تا مغز، از مغز تهمیشه داناتر از ما وجود درویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرویروس مصنوعیسلام تا روشناییمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوهم تنهاییگیاه خواری و گوشت خوار کدعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریچهار ساعت پس از کشتار خوکداروی جدید s3 در درمان ام منابع انرژی از نفت و گاز استیفن هاوکینگ در تفسیر هوموارکتوس ها ممکن است دروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا از حقیقت تاتسودمندی موجودات ابزی بر مزایای شکلات تلخ برای سلپل جویی اصفهانتیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااقلیت خلاقحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک در مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی مرتب خیلی به قسیستم دفاعی بدن علیه مغز مطالبی در مورد تشنجپیوند سر آیا ممکن استتکامل داروینی هنوز در حاتکامل زبانغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزامیدی به این سوی قبر نیستمغز قلبحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به چگونه باغبانی باعث کاهش درمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییربسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویاستم، بی پاسخ نیستپرواز از نیویورک تا لوس آتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان ما میتواند به اندازانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان رو به کوچک تر شخواندن ، یکی از شستشو دهنفرگشت و تکامل تصادفی محض از نخستین همانند سازها تچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان جدید سرطانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمان چیستمنشاء کوانتومی هوشیاری ابی عدالتی در توزیع واکسن تفاوت های زبانی سرمنشا تکلرال هیدرات برای خوابانسردرد تنشنآنچه ناشناخته است باید شتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان دارای برنامهاولین مورد PML به دنبال تکمغز را از روی امواج بشناسخارق العاده و استثنایی بفضای قلب منبع نبوغ استاز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقردرک حقیقت نردبان و مسیری هوش عاطفی بیشتر در زنانزندگی، مدیریت انرژیمیدان های مغناطیسی قابل بیماری دویکتمایل زیاد به خوردن بستنکودک ایرانی که هوش او از شیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا همه جنایت ها نتیجه بیجواب دانشمند سوال کننده ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش ویتامین K در ترمیم اسدل به دریا بزنقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا خشونت و تعصبدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به هاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان و بیان نتیجه ساختمامانند آب باشتهدیدهای هوش مصنوعیکار با یگانگی و یکپارچگیشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه حقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از ایران بزرگنقش رژیم غذایی بر رشد و ادی متیل فومارات(زادیوا)(لا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز- از مغز نظریه ی تکامل در درمان بیرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنسفر تجهیزات ناسا به مریخ محل درک احساسات روحانیتولید مثل اولین ربات های کشف ارتباط جدیدی از ارتبضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیآب زندگی است قسمت هفتمحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هابزار هوش در حال ارتقا ازنمایش تک نفرهدانشمندان پاسخ کوانتومی من کسی در ناکسی دریافتم از تکامل تا مغز، از مغز تهمیشه راهی هسترویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهویرایش DNA جنین انسان، برسلاح و راهزنیمروری بر تشنج و درمان هایتوهم جداییگیرنده باید سازگار با پیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جوانانوآوری ای شگفت انگیز دانداروی جدید میاستنی گراویمنابع انرژی از نفت و گاز استخوان های کشف شده، ممکهورمون شیرساز یا پرولاکتروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن کرونا ساخته شده توسی و سه پل اصفهانمسمومیت دانش آموزان بی گپل خواجو اصفهانتکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون الکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواننیکولا تسلادر محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکورزش هوازی ، بهترین تمریسکوت و نیستیمطالعه ای بیان میکند اهدپیوند سر، یکی از راه حلهاپیوندی که فراتر از امکانتکامل زبانغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به امیدی تازه در درمان سرطامغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت شصت و هشتفلج نخاعی با الکترودهای ارتباط از بالا به پایین مچگونه تکامل مغزهای کنونیدرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدییاری خدا نزدیک استستون فقرات انسان دو پا جلپروتئین های ساده ی ابتداتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مادی، تجلی فضا در ذهانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شدخواب سالم عامل سلامتیفراموش کارها باهوش تر هساز نخستین همانند سازها تچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان دارویی سرطان رحم بهوش مصنوعی درمانگر کامپیزمان و مکان، ابعاد کیهان مهندسی ژنتیک در حال تلاش بیمار 101 ساله، مبتلا به ستفاوت ایستایی و تکاپوکمردردسردرد سکه ایآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال نوسان و چرخشاولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مرخبر مهم تلسکوپ هابلقفس ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریدرک دیگرانهوش عاطفی در زنان بیشتر ازونیسومایدمیدان های کوانتومی خلابیماری دیستروفی میوتونیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکودکان میتوانند ناقل بی شکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا هوش مصنوعی می تواند نجوسازی مدرنایمان به رویانقش ژنتیک در درمان اختلادلایلی که نشان میدهد ما بقبرستان ها با بوی شجاعتاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان و بیان، در سایه پیشرماه رجبتو یک معجزه ایکاربرد روباتهای ريزنانوشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از ایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی در رشد و ادین اجباریلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز- از مغز نظریه ی ریسمانرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیسفر دشوار اکتشافمحل درک احساسات روحانی دتولید یا دریافت علمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبآب زندگی است قسمت اولحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردردانشمندان اولین سلول مصنمن پر از تلخیماز روده تا مغزهمیشه عسل با موم بخوریمرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومواقعیت فیزیکی، تابعی از سلسله مباحث هوش مصنوعیمرکز هوشیاری، روح یا بدن توهم جدایی و توهم علمگالکانزوماب، دارویی جدیعلم و روحتری فلوپرازینآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان نوار مغز مشاهده ی غیر مستداروی جدید برای میاستنی منابع انرژی از نفت و گاز استروژن مانند سپر زنان دهوش فوق العاده، هر فرد اسروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تواکسن ایرانی کرونا تولیدسیلی محکم محیط زیست بر انمسمومیت دانش آموزان، قماپلاسمای غالبتکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمنیاز به آموزش مجازی دیجیدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاورزش و میگرنسکوت، پر از صدامعماری، هندسه ی قابل مشاپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل زبان انسان از پیشیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان امگا سه عامل مهم سلامتمغز مانند تلفن استحس و ادراک قسمت شصت و دوفلج بل، فلجی ترسناک که آنارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان های جدید میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستستارگانی قبل از آغاز کیهپروتز چشمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان مرئی و نامرئیانسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استخواب سالم عامل سلامتی و یفراموشی همیشه هم بد نیستاز نشانه ها و آثار درک شدچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزمان و صبرمهربانی، شرط موفقیتبیماری لبر و نابینایی آنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیکمردرد ناشی از تنگی کاناسردرد عروقی میگرنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال ایجاد و ارتقااولین هیبرید بین انسان و مغزهای کوچک بی احساسخدا موجود استقفس را بشکناز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهدرک درست از خود و هوشیاریهوش عاطفی در زنان بیشتر ازونا به وسیله ویروس ابله میدان بنیادین اطلاعاتبیماری ضعف عضلات نزدیک بتمدن پیشرفته ی پیشینیانکودکان خود را مشابه خود تشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا هوش مصنوعی زندگی بشرجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماناین پیوند نه با مغز بلکه نقش گرمایش آب و هوا در همدنیای شگفت انگیز کوانتومقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ذرات بنیادی معمولاً دغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف یکسان و مسیرهای مختلزبان و تکلم برخی بیماریهماپروتیلینتو یک جهان در مغز خودت هسکاربرد روباتهای ريز، در شبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از اکسی توسین و تکامل پیش انقش زنجبیل در جلوگیری از دین، اجباری نیستلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز- از مغزتنظریه تکامل در درمان بیمرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشسفرنامه سفر به بم و جنوب محدودیت چقدر موثر استتولید پاک و فراوان انرژیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباآب زندگی است قسمت دومحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهابزار بقا از نخستین همانچند جهانیدانشمندان تغییر میدان مغمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز سایه بگذرهمجوشی هسته ای، انرژِی برویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چند سویهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمرکز حافظه کجاستتوهم جسمگام کوچک ولی تاثیرگذارعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گنوار مغز ترجمه رخدادهای داروی جدید برای ای ال اسمنابع انرژی از نفت و گاز اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی می تواند بر احروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژنسینوریپا داروی ترکیبی ضدمسیر دشوار تکامل و ارتقاپمبرولیزوماب در بیماری چتکینگیعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های الکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییچیز جدید را بپذیردر ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و ورزش بهترین درمان بیش فعسکته مغزیورزش در کمر دردسال سیزده ماههپیام های ناشناخته بر مغز تکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت شصت و ششفلج خوابارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیژن همه چیز نیستسخن نیکو مانند درخت نیکوپروتز عصبی برای تکلمتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مشارکتیانسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیخواب عامل دسته بندی و حفطفراموشی و مسیر روحانیاز نظر علم اعصاب یا نرووسچالش دیدگاه های سنتی در بدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزمان واقعیت است یا توهمموفقیت هوش مصنوعی در امتبیماری های میتوکندریتفاوتهای جنسیتی راهی براکمردرد و علل آنسرطان کمیت گراییآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان ریز و درشتاولین تصویر در تاریخ از سمغز، فقط گیرندهخدا بخشنده است پس تو هم بقلب و عقلاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جدرک عمیق در حیواناتهوشمندی کیهانزیباترین چیز در پیر شدنمیدازولام در درمان تشنج تمدن بشری و مغز اخلاقیکودکان را برای راه آماده شکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینآیا هوش ارثی دریافتی از پجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماناین اندوه چیستنقش پیش زمینه ها و اراده دنیا، هیچ استقدرت مردماز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشهدف یکسان، در مسیرهای متزبان و شناخت حقیقت قسمت چماجرای جهل مقدستو کز محنت دیگران بی غمیکتاب گران و پرهزینه شد ولشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی حقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از اگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زبان در سلطه و قدرت ادید تو همیشه محدود به مقدلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه تکامل در درمان بیمرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگسفرنامه سفر به بم و جنوب محدودیت های حافظه و حافظتولید سلولهای جنسی از سلکشتن عقیده ممکن نیستطلای سیاهتاریکی و نورآب زندگی است قسمت سومحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیدانشمندان روش هاي جدیدی منابع انرژی از نفت و گاز از علم جز اندکی به شما داهمراه سختی، اسانی هسترویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستسم زنبور ، کلیدی برای وارمرکز حافظه کجاستتوهمات و شناخت حقیقتگامی در درمان بیماریهای علم به ما کمک میکند تا موترک امروزآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمنوار مغز در فراموشی هاداروی جدید برای دیابتمنابع بی نهایت انرژی در داسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی و کشف زبان هایروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن اسپایکوژن ضد کروناسیگار عامل افزایش مرگ وممسئول صیانت از عقیده کیسپنج اکتشاف شگفت آور در موتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل الگو نداشتیمحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگرانچیزی منتظر شناخته شدندر هم تنیدگی مرزها و بی مهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانبررسي علل احتمالي تغيير وزن حقیقی معرفت و شناختسانسور از روی قصد بسیاری پیدایش زبانتکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک سی و هفتمفلج خواب چیستارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه حافظه را قویتر کنیدرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه جای محکوم کردن دیگران رحم مصنوعیبعد پنجمژن هوش و ساختارهای حیاتی سخن و سکوتپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشمندانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقاخودآگاهی و هوشیاريفرایند پیچیده ی خونرسانیاز نظر علم اعصاب اراده آزچاالش ها در تعیین منبع هودرمان سرگیجه بدون داروهوش احساسیزمان پلانکمولتیپل اسکلروز در زنان بیماری های مغز و اعصاب و تقلید مرحله ای نسبتا پیشکمردرد با پوشیدن کفش مناسرعت فکر کردن چگونه استآنان که در قله اند هرگز ختاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان شگفت انگیزاولین دارو برای آتاکسی فمغزتان را در جوانی سیم کشخدای رنگین کمانقلب دروازه ی ارتباطاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زادرگیری قلب در بیماری ویرهوشیاری و وجودزیباترین چیز در افزایش سمکان زمان یا حافظه زمانتمدن زیر آبکوری گذرای ناشی از موبایشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا هوش سریعی که بدون احسجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماناین ایده که ذرات سیاهچالنقش آتش در رسیدن انسان بهدندان ها را مسواک بزنید تقدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنهدف از تکامل مغززبان و شناخت حقیقت قسمت اماجرای عجیب گالیلهتو پیچیده ترین تکنولوژی کتاب زیست شناسی باورشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از اگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت ادیدن خدا در همه چیزلحظات خوش با کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه تکامل در درمان بیمرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتوقتی پر از گل شدی خودت را سفرنامه سفر به بم و جنوب مخچه فراتر از حفظ تعادلتولترودینگل خاردار، زیباستطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدآب، زندگی است(قسمت پنجم)حافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای موابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمدانشمندان روشی برای تبدیمنابع انرژی از نفت و گاز ازدواج های بین گونه ای، رهمراهی نوعی سردرد میگرنیرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هواقعیت چیستسماگلوتید داروی کاهش دهنمرکز خنده در کجای مغز استتوپیراماتگامی در درمان بیماریهای علم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمنوار مغز در تشخیص بیماری داروی جدید ضد میگرنمنابع جدید انرژیاصل بازخوردهوش مصنوعی یا حماقت طبیعروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگر کرونا ساخته شسیاهچاله هامسئولیت جدیدپول و شادیتکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است چیزی خارج از مغزهای ما نیدر هم تنیدگی کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53اعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیموزوز گوشسانسور بر بسیاری از حقایپیر شدن حتمی نیستتکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصانقراض را انتخاب نکنیدمغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک- قسمت پنجاه و فلج دوطرفه عصب 6 چشمارتباط شگفت انگیز مغز اننگاه محدود و تک جانبه، مشدرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه خودت مغرور نشورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناژن یا نقشه توسعه مغز و نقسخن پاک و ثابتپرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هوشیارانسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گرخودآگاهی و هوشیاريفرایند تکامل و دشواری هااز نظر علم اعصاب اراده آزناتوانی از درمان برخی ویدرمان سرطان با امواج صوتهوش احساسیزمان به چه دلیل ایجاد میشمواد کوانتومی جدید، ممکنبیماری وسواستقلید از روی طبیعتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسعی کن به حدی محدود نشویآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و اولین دروغمغزتان را در جوانی سیمکشخدایی که ساخته ی ذهن بشر قلب روباتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اهوشیاری و افسردگیزیر فشار کووید چه باید کرمکانیک کوانتومی بی معنی تمدنی قدیمی در شمال خلیج کی غایب شدی تا نیازمند دلشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب آیا هشیاری کوانتومی وجودجاذبهابزار بقا از نخستین هماناینکه به خاطرخودت زندگی نقش انتخاب از طرف محیط، ندهن، بزرگترین سرمایهقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتهدف از خلقت رسیدن به ابزازبان و شناخت حقیقت قسمت دماده ی تاریکتو آرامش و صلحیکتاب طبیعت در قالب هندسهشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از اگر نیروی مغناطیس نباشد نقش سجده بر عملکرد مغزدیدگاه نارسای دوگانه ی ملرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز، از مغز هفت چیز که عملکرد مغز تو رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين وقتی تو از یاد گرفتن باز سفرنامه سفر به بم و جنوب مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتومورها و التهاب مغزی عاگل زندگیطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهآتش منبع انرژیحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتدانش، قفل ذهن را باز میکنمنابع انرژی از نفت و گاز اسکار، لگوی هوشمندهندسه ی پایه ایرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت های متفاوتسندرم کووید طولانیمرگ چیستتوانایی مغز و دیگر اجزای گاهی لازم است برای فهم و علم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زماننوار مغزی روشی مهم در تشخداروی جدید ضد الزایمرمناطق خاصی از مغز در جستجاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوواکسن دیگری ضد کرونا از دسیاهچاله های فضایی منابعمسئولیت در برابر محیط زیپول و عقیدهتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلچیزی شبیه نور تو نیستدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبقای حقیقی در دور ماندن امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیام منفرد نورون مغزی ساهچاله ها تبخیر نمیشودپیشینیان انسان از هفت میتکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردانواع سکته های مغزیمغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک- قسمت بیست و پفناوری هوش مصنوعی نحوه خارتباط غیرکلامی بین انسانگاه انسان محدود به ادرادرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه دنبال رستگاری باشرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناژن ضد آلزایمرسختی ها رفتنی استپرسش و چستجو همیشه باقی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان های بسیار دیگرانسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ خودت را از اندیشه هایت حففرایند حذف برخی اجزای مغاز واقعیت امروز تا حقیقتناتوانی در شناسایی چهره درمانهای بیماری پارکینسهوش در طبیعتزمان شگفت انگیزموجود بی مغزی که می تواندبیماری کروتز فیلد جاکوبتقلید از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دشلیک فراموشیآینه در اینهجهانی که از یک منبع، تغذیاولین سلول مصنوعیمغط یک گیرنده استخسته نباشی باباقلب را نشکناز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلهوشیاری کوانتومیزیرفون داروی ضد ام اسمکانیزمهای دفاعی در برابتمرکز و مدیتیشنکیهان خود را طراحی میکندشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا واکنش های یاد گرفته وجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماناینکه خانواده ات سالم بانقش اتصالات بین سلولهای دو ویژگی انتزاع و قدرت تجقدرت ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو ذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریهر چیز با هر چیز دیگر در تزبان و شناخت حقیقت قسمت سماده ی خالیتو افق رویداد جهان هستیکتاب، سفری به تاریخشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات دريادژا وو یا اشنا پنداریلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز، از مغز هفت سین یادگاری از میراث رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتنام نوعی کرونا ویروس سفری به آغاز کیهانمخچه ابزاري که وظیفه آن فتومورهای نخاعیگلوله ی ساچمه ایطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوآثار باستانی تمدن های قدحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهانابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانندائما بخوانمنابع انرژی از نفت و گاز اساس انسان اندیشه و باور هندسه ی رایج کیهانروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و مجازسندرم گیلن باره به دنبال مرگ و میر پنهانتوازن مهمتر از فعالیت زیگاهی مغز بزرگ چالش استعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبنوار عصب و عضلهداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل علت و تاثیرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنواکسن سرطانسیاهچاله ها، دارای پرتو مستند جهان متصلپوست ساعتی مستقل از مغز دتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و نکاتی در مورد تشنجدر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودیک پیشنهاد خوب برای آسان سایه را اصالت دادن، جز فرپیشرفت های جدید علوم اعصتأثیر نگاه انسان بر رفتاسایتهای دیگرجلوتر را دیدنانگشت ماشه ایمغز و اخلاقحس و ادراک- قسمت شصت و چهفیلمی بسیار جالب از تغییارتروز یا خوردگی و التهانگاه از بیرون مجموعهدرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه زودی شبکه مغزی به جای رشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوژنها نقشه ایجاد ابزار هوسرنوشتپرسشگری نامحدودتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان هایی در جهان دیگرانسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشوخودروهای هیدروژنیفراتر از دیوارهای باوراز کجا آمده ام و به کجا مینادیدنی ها واقعی هستنددرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش عاطفی قسمت 11زنان باهوش ترموجودات مقهور ژنها هستندبیماری گیلن باره و بیمارتقویت استخوان در گرو تغذکنگره بین المللی سردرد دشلیک فراموشیآیندهجهانی در ذهناوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیخطا در محاسبات چیزی کاملقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشهوش، ژنتیکی است یا محیطیزیرک ترین مردمما انسانها چه اندازه نزدتمرکز بر هدفکیهانِ هوشیارِ در حال یاشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا یک، وجود داردجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماناینترنت بدون فیلتر ماهوانقش تیروئید در تکامل مغزدو بیماری روانی خود بزرگ قدرت عشقاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیهر جا که جات میشه، جات نیزبان جانسوزماده ای ضد التهابیتو انسانی و انسان، شایستکتابخانهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات دريادژاوو یا آشناپنداریلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز، از مغز هم نوع خواری در میان پیشیرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E برای فعالیت صحسقوط درون جاذبه ای خاص، چمخچه تاثیر گذار بر حافظهتومورهای ستون فقراتگلوئونطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوآرامش و دانشحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامداروهای مصرفی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از مغز، وزن را کمهندسه بنیادینروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکواقعیت و انعکاسسندرم پیریفورمیسمرگ و میر بسیار بالای ناشتوسعه هوش مصنوعی قادر اسگذر زمان کاملا وابسته به علم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابنوار عصب و عضلهداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی الفاگوروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مواکسن سرطانسیاهچاله و تکینگی ابتدایمشکل از کجاستپوشاندن خود از نورتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانالتهاب شریان تمپورالمعنی روزهحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش چگونه مولکول های دی ان ایدر هر سوراخی سر نکنهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن ایک آلل ژنتیکی که از نئاندساخت شبکه عصبی مصنوعی با پیشرفت در عقل است یا ظواهتئوری تکامل امروز در درمجمجمه انسان های اولیهانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقحساسیت روانی متفاوتفیزیک مولکولها و ذرات در ارزش حقیقی زبان قسمت اولنگاه از دور و نگاه از نزددرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه زیر پای خود نگاه نکن برشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوژنها ، مغز و ارادهسریع دویدن مهم نیستآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر کلام در آیات کلام بجهان یکپارچهانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کخورشید مصنوعیفرد موفقاز کسی که یک کتاب خوانده نادانی در قرن بیست و یکم،دروغ نگو به خصوص به خودتهوش عاطفی قسمت نهمزنجیرها را ما باید پاره کموسیقی نوبیماری آلزایمر، استیل کوتقویت حافظه یا هوش مصنوعکنترل همجوشی هسته ای با هشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآینده ی انسان در فراتر ازجهان، تصادفی نیستايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل اخطا در محاسبات چیزی کاملقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ چیز همیشگی نیستزیست شناسی کل در جزء فراکما انسانها چه اندازه نزدتمساح حد واسط میان مغز کوکیست هیداتید مغزشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا کیهان می تواند یک شبیجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانایندرالنقش حفاظتی مولکول جدید ددو بار در هفته ماهی مصرف قضاوت ممنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تنسبیت عام از زبان دکتر برذهن سالمباد و موجهر حرکت خمیده می شود و هر زبان ریشه هایی شناختی اسماده، چیزی نیستتو با همه چیز در پیوندیکجای مغز مسئول پردازش تجشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از اگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات دريادگرگونی های نژادی و تغییلزوم سازگاری قانون مجازااز تکامل تا مغز از مغز تا همه چیز موج استرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین E در چه مواد غذایسلول های مغزی عامل پارکیمدل همه جانبه نگر ژنرالیتوهم فضای خالیگمان میکنی جرمی کوچکی در طبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکونحریص نباشاتفاق و تصادفابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیداروهای ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از هوش مصنوعی در هندسه در پایه ی همه ی واکروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مواقعیت خلا و وجود و درک مسندرم پس از ضربه به سرمرگ انتقال است یا نابود شتوسعه برخی شغل ها با هوش گذشته را دفن کنعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکافتخار انسانحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگنوبت کودکانداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن ضد اعتیادسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمشکلات نخاعیپیموزایدتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهامواجی که به وسیله ی ماشیمعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازچگونه میتوان با قانون جندر والنتاین کتاب بدید همچگونه مغز پیش انسان یا همدر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانیک جهش ممکن است ذهن انسانساخت شبکه عصبی با الفبای پیشرفت ذهن در خلاقیت استتئوری تکامل در پیشگیری و جنبه های موجی واقعیتانتقال ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی خفاش با شیوع همه گیری جدیفیزیک و هوشیاریارزش حقیقی زبان قسمت دومنگاه از درون مجموعه با نگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه سخن توجه کن نه گویندهرشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کارژنهای مشترک بین انسان و وسریعترین کامپیوتر موجودآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان یکپارچهانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟فرد یا اندیشهاز آغاز خلقت تا نگاه انسانازوکلسیندریای خداهوش عاطفی قسمت هفتمزندگی هوشمند در خارج از زموسیقی هنر مایع استبیماری الزایمرتقویت سیستم ایمنیکنترل جاذبهشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآینده ی علم و فیزیک در60 ثجهش های ژنتیکی مفید در ساايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین خطای ادراک کارماقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اهیچ وقت خودت را محدود به زیست شناسی باور حقیقت یا ما اکنون میدانیم فضا خالتنفس هوازی و میتوکندریکیست کلوئید بطن سومشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا گذشته، امروز وآینده جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانایا کوچک شدن مغزانسان النقش حیاتی تلومر دی ان آ ددو برابر شدن خطر مرگ و میقطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز از مغز تنسبت ها در کیهانذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به زبان شناسی مدرن در سطح سلماده، چیزی بیش از یک خلا تو با باورهایت کنترل میشکرونا چه بر سر مغز می آورشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از اگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها در کاهش دردهای دانش قدرت استلزوم عدم وابستگی به گوگل از تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان مناسبرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کاسلول های بنیادیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتوهم فضای خالی یا توهم فضگنجینه ای به نام ویتامین طبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایداروهای تغییر دهنده ی سیمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از انرژی خلاهندسه زبانِ زمان استروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختوالزارتان داروی ضد فشار سندرم دزدی ساب کلاوینمرگ تصادفیتوصیه های سازمان بهداشت گربه شرودینگر و تاثیر مشعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد نور درونداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسن علیه سرطانسیاهچاله ی تولید کنندهمشکلات بین دو همسر و برخیپیموزایدتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد ارتباط میکروب روده و پارچگونه هموساپينس بر زمین در کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنیک رژیم غذایی جدید، می توساختن آیندهپیشرفتی مستقل از ابزار هتئوری جدید، ویران کردن گجنسیت و تفاوت های بیناییاندوه در دنیا استمغز کوانتومیخلا، حقیقی نیستفیزیکدانان ماشینی برای تارزش حقیقی زبان قسمت سومنگاه حقیقی نگاه به درون ادرمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قبوزون هیگز چیسترشد در سختی استتفکر خلا ق در برابر توهم ژنهای هوش ، کدامندسرگیجه از شایعترین اختلاآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان کنونی و مغز بزرگتریانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفعفرد حساس از نظر عاطفی و باز انفجار بزرگ تا انفجار نباید صبر کرد آتش را بعد درک فرد دیگر و رفتارهای اهوش عاطفی قسمت پنجمزندگی بی دودمیهمانهای ناخوانده عامل بیماری ای شبیه آلزایمر و تلقین اطلاعات و حافظهکندر در بیماریهای التهابشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وآینده با ترس جمع نمیشودجهش های ژنتیکی غیر تصادفايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت دخطای حسقانون گذاری و تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا وادرختان اشعار زمینبیوگرافیهیچ کاری نکردن به معنی چیزیست، مرز افق رویداد هستما از اینجا نخواهیم رفتتنفس هوازی و میتوکندریکاهش مرگ و میر ناشی از ابشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا پیدایش مغز از روی تصاجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانایا این جمله درست است کسینقش خرچنگ های نعل اسبی دردو برابر شدن خطر مرگ و میلمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تنسبت طلایی، نشانه ای به سذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستزبان شناسی نوین نیازمند ماست مالیتو باید نیکان را به دست بکریستال هاشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمآیا دست مصنوعی به زودی قاحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از اگر خواهان پیروزی هستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهدانش محدود به ابعاد چهارمقاومت به عوارض فشار خون از تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان کنونی استرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانسلول های بنیادی منابع و امدل هولوگرافیک تعمیم یافتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گویید نوزده و ایمنی ساکتطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رحس متفاوتاتوسوکسیمایدابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قداروهای ضد بیماری ام اس ومنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهندسه، نمایشی از حقیقتروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش های ناخودآگاه و تقسندرم سردرد به دلیل افت فمرگی وجود نداردتوصیه های غیر دارویی در سگزیده ای از وبینار یا کنفعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و نورون هاي مصنوعی می توانداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرواکسنی با تاثیر دوگانه اسیاره ی ابلهانمشکلات روانپزشکی پس از سپیچیدگی های مغزمگستکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه ی چشمحس و ادراک قسمت دهمحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیچگونه هوشیاری خود را توسدر آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دوریکی از علل محدودیت مغز امساختار فراکتال وجود و ذهپاسخ گیاهان در زمان خوردتا 20 سال آینده مغز شما به جنسیت و تفاوت های بیناییاندوه دردی را دوا نمیکندمغز آیندگان چگونه است ؟خلا، خالی نیستفاجعه ی جهل مقدسارزش خود را چگونه میشناسنگاه دوبارهدرمان تشنجهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قبوزون هیگز جهان را از متلز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون هژنهای حاکم بر انسان و انسسرگردانیآلزایمرتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان کاملی در اطراف ما پرانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش روخوش قلبی و مهربانیفردا را نمیدانیماز بحث های کنونی در ویروسنبرو و انرژی مداومدرک نیازمند شناخت خویش اهوش عاطفی قسمت اولزندگی در جمع مواردی را برمیوتونیک دیستروفیبیماری ای شبیه ام اس مولتتلاش ها برای کشف منابع جدکوچ از محیط نامناسبشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا فراموشی حتمی استجهش تمدنی عجیب و شگفت انسای نعمت من در زندگیمنقش نگاه از پایین یا نگاهخطر آلودگی هواقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا پس از بیدار شدن از خودرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزاوسکا درمان گوشرما اشیا را آنطور که هستندتنفس بدون اکسیژنکاهش التهاب ناشی از بیماشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا آگاهی پس از مرگ از بیجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش داروهاي مختلف معروف دو سوی واقعیتلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تنشانه های گذشته در کیهان ذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدزبان، نشان دهنده ی سخنگو ماست مالی با هوش انسانیتو تغییر و تحولیکریستال زمان(قسمت اولشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحل مشکلابزار بقای موجود زنده از اپی ژنتیکنقشه های مغزی جدید با جزیدانش بی نهایتمقابله ی منطقی با اعتراضاز تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز، ثبت می شودرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتسلول های بدن تو پیر نیستنمدل های ریز مغز مینی برینتوهم چیستگوشه بیماری اتوزومال رسسظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودینحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عداروی فامپیریدین یا نورلمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهنر فراموشیروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتواکنش به حس جدیدسوپاپ ها یا ترانزیستورهامراحل ارتقای پله پله کیهتوصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و نورون های ردیاب حافظهداروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسیاره ابلهانمشکلات روانپزشکی در عقب پیچیدگی های مغزی در درک زتکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان امید نجاتمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیچگونه واکسن کرونا را توزدر آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یافته های نوین علوم پرده ساختار شبکه های مغزی ثابپختگی پس از چهل سالگي به تا بحر یفعل ما یشاجهل مقدساندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تماخلاصه ای از مطالب همایش مفاصله ها در مکانیک کوانتاز فرد ایستا و متعصب بگذرنگاهی بر قدرت بینایی درادرمان جدید ALSهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع خواب و رویابی نهایت در میان مرزهاتفاوت ها و تمایزها کلید بکل اقیانوس در یک ذرهسربازان ما محققا غلبه می آملودیپین داروی ضد فشار تاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پیوستهانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخوشبختی دور از رنج های مفرزندان زمان خوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکچت جی پی تیدرک و احساسهوش عاطفی قسمت دهمزندگی در سیاهچالهمیگرن و پروتئین مرتبط با بیماری اسپینال ماسکولار تلاش هایی در بیماران قطع کوچک شدن مغز از نئاندرتاشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ممکن است موش کور بی مجهشهای مفید و ذکاوتی که دای همه ی وجود مننقش نظام غذایی در تکامل مخطرات هوش مصنوعیقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ارتعاش بسیار مهم استدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دهیچ کس حقیقت را درون مغز زبان مشترک ژنتیکی موجوداما به جهان های متفاوت خودتنها مانع در زندگی موارد کاهش حافظه هرچند فرایندیشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا امکان بازسازی اندامهجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانایا بیماری ام اس (مولتیپنقش درختان در تکاملدولت یا گروهکلوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تنشانه های پروردگار در جهذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازازبان، وسیله شناسایی محیطماشین دانشتو جهانی هستی که خودش را کریستال زمان(قسمت دوم)ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از ابتدا سخت ترین استنقص در تشخیص هیجانات عامدانشمندان موفق به بازگردمقابله با کرونا با علم اساز تکامل تا مغز، از مغز تهمه ی سردردها بی خطر نیستروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردسلول عصبی شاهکار انطباق مدیون خود ناموجودتوهم وجودگوشت خواری یا گیاه خواریظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتداروی لیراگلوتیدمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهنر حفظ گرهروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیواکسن های شرکت فایزر آمرسوپاپ ها یا ترانزیستورهامرز مرگ و زندگی کجاستتوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهنوروپلاستیسیتی چیستدارویی خلط آورهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت اضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدوبینار اساتید نورولوژی دسیاره ابلهانمشاهده گر جدای از شیء مشاپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کرون