دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سلول های بنیادی منابع و انواع و کاربرد آن

سلول های بنیادی(stem cells)؛ منابع و انواع و کاربرد آن:

بازگشت به ابتداها و ریشه ها، راه حل بسیاری از مشکلات امروز بشریت است. در زمینه ی بیماری های لاعلاج کنونی، امروز کوشش میشود بازگشتی به این ابتداها صورت گیرد تا شاید درمانی مناسب پیدا شود.

بازگشت به نخستین سلولهایی- که در ابتدای خلقت در دوران بارداری، به انواع سلول های دیگر تبدیل می شود و حتی کوشش برای رفتن به فراتر از این سلول ها یعنی بازگشت به زبان ژنتیکی چهار یا پنج حرفی- که این سلول ها و همه حیات از آنها تشکیل شده است و اقدامات و مداخلات ژنتیکی در قالب مهندسی ژنتیک و حتی تولید واکسنهایی از روی زبان ژنها مانند برخی واکسن های اخیر در پیشگیری از سندرم کووید 19، تلاش های خردمندانه ای است که هرچند در ابتدای آن هستیم ولی نویدی بر حل بسیاری از مشکلات تاریخ بشریت به ویژه درمان بسیاری از بیماری های لا علاج مادرزادی و بیماری های مغز و اعصاب خواهد بود.

هر سلول در بدن وظیفه معینی را انجام میدهد ولی سلول های بنیادی، نقش معینی ندارند و می تواند بعدا به هر سلول دیگر تبدیل شوند. سلول های بنیادی سلول هایی غیر متمایز هستند و می تواند به هر سلول دیگری تبدیل شوند. توجه دانشمندان و پزشکان به سلول های بنیادی به دلیل کمک آن در شرح برخی وظایف بدن است و اینکه چرا گاهی اندام ها در انجام وظایف خود ناتوان می شوند. دانشمندان کوشش می کنند بتوانند با سلول های بنیادی برخی بیماری ها را- که امروز درمان مناسبی ندارد- درمان کنند.

منبع سلول های بنیادی:

این سلول ها از دو منبع به دست می آید: 1- سلول های بافت های بالغ و بافت های بدن جنین.

دانشمندان کوشش می کنند این سلول ها را از انواع دیگری از سلولها هم به دست بیاورند.

سلول های بنیادی بالغ: بدن انسان بالغ در طول زندگی دارای تعداد زیادی از سلول های بنیادی است و هر جا به آن نیاز داشته باشد میتواند از آنها بهره ببرد. این سلول ها سلول های بنیادی جسمانی Somatic stem sells نامیده می شوند و از لحظه ای که جنین شروع به تکامل میکند در بدن پیدا میشود؛ با وجود اینکه این سلول ها نامشخص هستند و اینها تخصصی تر از سلول های بنیادی جنینی هستند.

بدن در هر روز زندگی، بافت های خود را از نو بازسازی میکند؛ در برخی اجزای بدن مانند احشا و مغز استخوان، سلول های بنیادی به طور مستمر تقسیم میشوند تا بافت های جدیدی را تولید کنند و آن را حفظ کند و در زمان تخریب، آنها را بازسازی کند. سلول های بنیادی در بافت های مختلفی وجود دارد.

1- مغز

2- مغز استخوان

3- خون و رگهای خونی

4- بافت عضلانی

5- پوست

6- کبد

ولی ایجاد سلول های بنیادی، کار سختی است و ممکن است این سلول ها سال ها غیر متمایز باقی بمانند و تقسیم نشوند؛ تا زمانی که جسم برای اصلاح یا بازسازی اندام از آن استفاده کند. سلول های بنیادی میتوانند تقسیم شوند و خود را به صورت بی نهایت بازسازی کنند و این، یعنی می توانند انواع سلول های عضو را درست کنند و یا حتی کل اندام را بازسازی کنند.

می بینیم تقسیم و بازسازی این سلول ها، چگونگی شفای زخم های پوست و چگونگی ترمیم برخی اندام ها مانند کبد را تفسیر می کند؛ دانشمندان در گذشته معتقد بودند سلول های بنیادی بالغین فقط بر اساس بافت اصلی خودش- که در آن، تشکیل شده است- به انواع دیگر سلول ها متمایز میشود. ولی برخی دلایل نشان میدهد این سلول ها می تواند به انواع دیگر سلولها هم تمایز پیدا کند.

سلول های بنیادین جنینی:

از نخستین مراحل بارداری و بعد از 3 تا 5 روز از زمان لقاح، جنین شکل کیسه ای را به نام پلاستوسیست یا توده ای کروی از سلول ها پیدا میکند که بعدا به جدار رحم می چسبد و این کیسه از سلول های بنیادی تشکیل شده است و سلول های بنیادی جنینی از کیسه ی پلاستوسیست با عمر 4 تا 5 روز می آید. در بارداری آزمایشگاهی یا IVF دانشمندان چندین سلول تخم را در لوله ی آزمایشگاهی می پرورانند تا حداقل یکی از آنها بتواند زنده بماند و رشد کند؛ وقتی اسپرم، تخم را تلقیح کند این دو سلول به یک سلول به نام زیگوت(تخم بارور)تبدیل میشوند؛ سپس زیگوت تقسیم میشود و دو، چهار، هشت و ... سلول، تشکیل میشود؛ تا جنین شکل بگیرد. پیش از جایگزینی این توده در رحم از 150 200 سلول به نام پلاسموسیست تشکیل میشود.

این کیسه از دو بخش تشکیل میشود:

توده ی سلولی درونی که بخشی از جفت میشود

توده ی سلولی بیرونی که بخشی از بدن انسان میشود

سلول های بنیادی جنینی را در توده ی سلولی درونی می بینیم و دانشمندان آن را سول های بنیادی با قدرت کامل، می نامند. این عبارت اشاره میکند این سلول ها توانایی تمایز به هر سلول دیگری در بدن را دارد و در حضور تحریک کافی، این سلول ها می تواند به سلول های خونی یا سلول های پوستی یا هر نوع دیگری از سلول ها در بدن تبدیل شود. در مراحل اولیه بارداری کیسه پلاستوسیست 5 روز- قبل از اینکه جنین در رحم کاشته شود- وجود دارد و در این مرحله سلول های بنیادین شروع به تمایز می کنند و سلول های بنیادین جنینی به انواع سلول هایی از جمله سلول های بالغ بنیادی، تبدیل می شوند.

سلول های بنیادی بینابینی(مزانشیمی):

سلول های بنیادی بینابینی از بافت توسعه یابنده است. این بافت، پرده ای است که بر اندام های بدن و بافت های دیگر احاطه دارد و دانشمندان از سلول های بنیادی بینابینی برای تولید بافت های دیگر مانند استخوان و غضروف و سلول های چربی استفاده می کنند و از این سلول ها امروز استفاده های بسیار حیاتی می شود.

سلول های بنیادی تحریک شده با قدرت فراوان:

دانشمندان این سلول ها را با استفاده از سلول های پوستی و و سلول های مشخص از بافت های دیگر در آزمایشگاه تولید کرده اند و این سلول ها مشابه سلول های بنیادی جنینی، مورد بهره برداری قرار میگیرند. و به این ترتیب در درمان بسیاری از بیماری ها سودمند است. ولی همچنان به کارهای تحقیقاتی زیادی برای ارتقا و پیشرفت نیاز دارد. برای تولید سلول های بنیادی، دانشمندان در ابتدا نمونه هایی را از بافت های بالغ یا جنین خارج می کنند سپس این سلول ها را در محیطی خاص قرار میدهند تا این سلول ها تکثیر شوند؛ ولی هرگز تمایز پیدا نخواهند کرد.

دانشمندان از سلول های بنیادی برای اهداف خاصی استفاده می کنند و می توانند این سلول ها را به روش خاصی متمایز کنند و این روش، تمایز مستقیم خوانده میشود. تولید تعداد زیادی از سلول های بنیادی جنینی تا امروز ساده تر از تولید سلول های بنیادی بالغ است ولی دانشمندان پیشرفتی در هر دو مورد داشته اند.

انواع سلول های بنیادین:

دانشمندان سلول ها بنیادی را بر اساس قدرت تکثیر و تمایز و تولید انواع دیگر سلول ها به چند دسته تقسیم کرده اند. و سلول های بنیادی جنینی بیشترین قدرت را دارد و می تواند انواع سلول ها را تولید کند.

1- سلولهای با قدرت کامل: این سلول ها می تواند به انواع سلول ها متمایز شود؛ مانند سلول زیگوت یا تخم.

2- سلول ها با قدرت زیاد: این سلول ها تقریبا می تواند به هر سلول دیگری تبدیل شوند مثلا سلول ها در مراحل اولیه جنینی از این نوع هستند.

3- سلول های با قدرت های متعدد: این سلول ها می تواند به انواع سلول ها از همان نوع تبدیل شود. مثلا سلول های بنیادی بالغ که برای خون تشکیل می شود می تواند به سلول های گلبول سفید و قرمز برخی اجزای دیگر خونی تبدیل شود.

4- سلول های کم توان: این سلول ها می تواند به تعداد کمی از سلول ها مانند سلول های لنفاوی و سلول های مغزی تبدیل شوند.

5- سلول ها با فقط یک قدرت: فقط یک نوع از سلولها را تولید می کند ولی به عنوان سلول های بنیادی دسته بندی می شود ولی می تواند خودش را بازسازی کند مانند سلول های بنیادین.

سلول های عضلانی بالغ- که سلول های بنیادین جنینی با قدرت فراوان به حساب می آید- زیرا نمی تواند تمایز پیدا کند.

کاربرد سلول های بنیادی:

سلول های بنیادی، به نوبه ی خود هدف مشخصی را برآورده نمی کند ولی در چند جنبه دارای اهمیت است و با وجود تحریک مناسب می تواند هر سلولی را تولید کند یعنی بافت های تخریب شده را تحت شرایط خاصی بازسازی کند و می تواند باعث بازسازی اندام ها یا اصلاح بافت ها و بازسازی بافت های از میان رفته، شود.

بازسازی بافت ها: این بازسازی از مهمترین استفاده ها از سلول های بنیادی است ولی تا امروز اگر بیماری نیاز به بافتی جدید مانند کلیه داشته باشد باید منتظر فردی باشد که کلیه را اهدا کند؛ دانشمندان میتوانند از سلول های بنیادی استفاده کنند و از طریق تحریک آن و رشد آن به روش خاصی باعث تولید اندام خاصی شوند. برای نمونه پزشکان از سلول های بنیادی موجود زیر پوست انسان استفاده میکنند تا بافت پوستی جدید را ایجاد کنند و توانسته اند سوختگی ها و آسیب های دیگر پوستی را از طریق جایگزینی این بافت با بافت های از میان رفته درمان کنند.(به مقاله هایی با عنوان ارتوکين تراپی روشی جديد در درمان آرتروز مفاصل، تلاشی برای درمان قطع نخاع، تزریق سلولهای mesenchymal stem cells (MSCs)

در درمان بیماران دچار سکته مغزی ، مبتلایان به اوتیسم و فلج مغزی در آینده ای نه چندان دور با سلول های بنیادی درمان می شوند و دانشمندان ، سلولهای بنیادی قلب را تولید میکنند در همین کانال مراجعه شود.)

پژوهش ها و اکتشافات علمی: سلول های بنیادی فقط در درمان، سودمند نیستند بلکه در پژوهش های علمی هم استفاده می شود. برای نمونه دانشمندان فهمیده اند حذف ژن خاصی یا اضافه کردن آن، باعث تمایز این سلول ها میشود و این شناخت، به تشخیص هر ژن یا جهشی کمک می کند که باعث تاثیر مشخصی شده است. دانشمندان به این وسیله توانسته اند علت بسیاری از بیماری ها را کشف کنند که بسیاری از آنها تاکنون درمانی نداشته اند. تقسیم شدن و تمایز غیر طبیعی سلول ها منجر به سرطان و اضطراب های خلقی ای میشود که از کودکی شاهد آن هستیم و شناخت آنچه باعث تقسیم و تمایز غیرطبیعی این سلول ها میشود به درمان این بیماری ها کمک میکند. همچنین سلول های بنیادی باعث پیشرفت برخی درمان ها شده است و به جای آزمودن این داروها بر افراد سالم و بیمار برای تعیین سودمندی آن، دانشمندان می توانند این درمان ها را بر بافت هایی امتحان کنند که از سلول های بنیادی ساخته شده اند.

درمان با سلول ها بنیادی و سازمان عذا و دارو:

برخی افراد کوشش می کنند سلول های بنیادی را برای اهداف خاصی در درمان استفاده کنند از جمله جلوگیری از پیری

و با این همه بسیاری از این کاربردها از طرف تشکیلات غذا و دارو تایید نشده است و برخی غیر قانونی و خطرناک است. و هرفردی که بخواهد از سلول های بنیادی در درمان بیماری ها استفاده کند باید موافقت سازمان غذا و دارو را به دست بیاورد.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/323343

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ویتامین E برای فعالیت صحآیا دلفین ها می تواند از تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط از بالا به پایین ممنابع انرژی از نفت و گاز درک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی اختلالات عصبی مثانهچند جهانیشبکه های مصنوعی مغز به دروراپامیل در بارداریالکتروتاکسی(گرایش و حرکتبدیل سلولهای محافط به ساز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری در کجاست؟ قرقیبی قدرتمند در برابر مبسیاری از بیماری های جدیچگونه هموساپينس بر زمین علت خواب آلودگی بعد از خوژن یا نقشه توسعه مغز و نقاولین هیبرید بین انسان وجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدروش هایی ساده برای کاهش اتلاشی برای درمان قطع نخانخاع ما تا پایین ستون فقرسوالات پزشکیکودکان میتوانند ناقل بی ایا ابزار هوشمندی یا مغز حافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن رجزخوانی هایی که امروز بتوازن مهمتر از فعالیت زینشانه های گذشته در کیهان کریستال زمان(قسمت سوم)ابزار بقا از نخستین همانخودآگاهی و هوشیارياستیفن هاوکینگ در تفسیر معنی روزهزبان و تکلم برخی بیماریههوش مصنوعی گوگل به کمک تشگاهی مغز بزرگ چالش استتا 20 سال آینده مغز شما به ابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و بیماری گیلن باره و بیمارمغز ابزار بقای برتر مادیسقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی از عروسک بازی پیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای پیشرفته ارتباط فیلمی بسیار جالب از تغییداروهای ام اسبیشتر کمردردها نیازی به نقش میدان مغناطیسی زمین سیر آفرینش از روح تا مغز هوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر دوپامین و سروتونیناختلال در شناسایی حروف و قارچ بی مغز در خدمت موجوددر کمتر از چند ماه سوش جدبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش ذهن و شناخت در حوادث سردرد و علتهای آنویتامین E در چه مواد غذایآیا دلفین ها میتوانند باتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط بین هوش طبیعی و هومنابع انرژی از نفت و گاز درک و احساسبرخی بیماری ها که در آن بچندین ماده غذایی که ماننشباهت مغز با کیهان مادیورزش هوازی مرتب خیلی به قالتهاب شریان تمپورالتری فلوپرازیناز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قرموزی از نخستین تمدن بشربسیاری از بیماری های جدیچگونه واکسن کرونا را توزعوامل موثر در پیدایش زباژنها نقشه ایجاد ابزار هواولین مورد PML به دنبال تکجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدروش صحبت کردن در حال تکامتلاشی تازه برای گشودن معنخستین تصویر از سیاهچالهپیامهای کاربرانکودکان خود را مشابه خود تایا بیماری ام اس (مولتیپحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاسترشته نوروایمونولوژی و نقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظام مثبت زندگیکشف مکانیسم عصبی خوانش پابزار بقا از نخستین همانخورشید مصنوعیاستخوان های کشف شده، ممکمغز فکر میکند مرگ برای دیزبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش مصنوعی الفاگوگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر مشاهده بر واقعیت بابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب بیماری ای شبیه آلزایمر و مغز ابزار برتر بقاسلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقا از نخستین هفیزیک مولکولها و ذرات در داروهای ضد بیماری ام اس وبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش محیط زندگی و مهاجرت دسیستم تعادلی بدنهیچگاه از فشار و شکست نترآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر دپاکین بر بیماری ماختلال در شناسایی حروف و قبل از انفجار بزرگدر آستانه ی موج پنجم کوویبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روزه داری در سالم و جسردرد تنشنسردرد سکه ایویتامین دی گنجینه ای بزرآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت مغز انسان و فمناطق خاصی از مغز در جستجدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی بیماری های خاص که بدچه زیاد است بر من که در ایشباهت زیاد بین سلول هاي عورزش هوازی ، بهترین تمریامیوتروفیک لترال اسکلروتری فلوپرازیناز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع خواب و رویارمز و رازهای ارتباط غیر کبعد از کروناچگونه آن شکری که می خوریمعوامل ایجاد لغت انسانی و ژنها ، مغز و ارادهاولین مورد پیوند سر در انجهان کاملی در اطراف ما پراز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمروشهای نو در درمان دیسک بتلاشی جدید در درمان ام اسنرمش های مفید در سرگیجهسایتهای دیگرکوری گذرای ناشی از موبایایا بدون زبان میتوانیم تحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاسترشد مغز علت تمایل انسان بتوسعه برخی شغل ها با هوش نظریه ی تکامل در درمان بیکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین همانخانواده پایداراستروژن مانند سپر زنان دمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی از عروسک تا کگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر نگاه ناظر هوشیار بابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(بیماری ای شبیه ام اس مولتمغز از بسیاری حقایق می گرسلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی از عروسک تا کمپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقا ازنخستین همفیزیکدانان ماشینی برای تداروی فامپیریدین یا نورلبار سنین ابزار هوشمندی انقش نگاه از پایین یا نگاهسیستم دفاعی بدن علیه مغز هاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا گذشته، امروز وآینده تاثیر داروهای ضد التهاب اختلالات مخچهقدم زدن و حرکت دید را تغیدر درمان بیماری مولتیپل بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی بر رشد و اسرعت فکر کردن چگونه استویرایش DNA جنین انسان، برآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدرک تصویر و زبان های مخلتبرخی توجهات در ببمار پارنهایت معرفت و شناخت درک عشباهت زیاد بین سلول هاي عورزش و میگرنامید نیکو داشته باش تا آنتسلیم شدن از نورون شروع ماز آغاز خلقت تا نگاه انسامنحنی که ارتباط بین معرفرویا و خبر از آیندهبعد از کروناچگونه انتظارات بر ادراک عواملی که برای ظهور لغت اژنهای مشترک بین انسان و واولین تصویر در تاریخ از سجهش های ژنتیکی مفید در سااز تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یروشهای شناسایی قدرت شنواتمایل زیاد به خوردن بستننرمشهای مهم برای تقویت عکی غایب شدی تا نیازمند دلایا تکامل هدفمند استحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز- از مغز مرکز خنده در کجای مغز استزمین زیر خلیج فارس تمدنی توصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمکشف ارتباط جدیدی از ارتبابزار بقا از نخستین همانخارق العاده و استثنایی باسرار بازسازی اندام هامغز مادران و کودکان در زمزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش مصنوعی از عروسک تا کگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریبیماری اضطراب عمومیمغز به تنهایی برای فرهنگ سلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی به کمک هوش طبیپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقای از نخستین فرگشت و تکامل تصادفی محض داروی لیراگلوتیدبارداری بدون رحمنقش نظام غذایی در تکامل مسکته مغزیهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اختلالات حرکتی در انسانقدرت انسان در نگاه به ابعدرمان های اسرار آمیز در آبحثی درباره احساسات متفانقش رژیم غذایی در رشد و انقش زنجبیل در جلوگیری از شلیک فراموشیواکنش های ناخودآگاه و تقآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک حقیقت نردبان و مسیری برخی توصیه ها برای واکسیچهار میلیارد سال تکامل بشرکت نورالینک ویدیویی ازورزش بهترین درمان بیش فعامید درمان کرونا با همانتشنج چیستاز انفجار بزرگ تا انفجار منشأ اطلاعات و آموخته ها رویا بخشی حقیقی از زندگی بعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه باغبانی باعث کاهش عوارض ازدواج و بچه دار شدژنهای هوش ، کدامنداولین سلول مصنوعیجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجبروشی برای بهبود هوش عاطفتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا مغزهای ما ارتقا یافت کیست کلوئید بطن سومایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز- از مغز مرگ انتقال است یا نابود شزندگی هوشمند در خارج از زتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوابزار بقا از نخستین همانخدا موجود استاصول سلامت کمرمغز چون ابزار هوش است دلیزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش مصنوعی از عروسک تا کگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریبیماری بیش فعالیمغز برای فراموشی بیشتر کسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی در کامپیوترهاپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای دفاعی و بقای موفراموش کارها باهوش تر هسداروی تشنجی دربارداریبازگشت از آثار به سوی خدانقش نظریه تکامل در شناساسانسور از روی قصد بسیاری هدف یکسان، در مسیرهای متآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلالات صحبت کردن در انلوب فرونتال یا پیشانی مغدرمان های بیماری آلزایمربحثی درباره احساساتی غیردرمان های جدید میگرنبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش زبان در سلطه و قدرت اشلیک فراموشیواکسن های شرکت فایزر آمرآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط غیرکلامی بین انسامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک عمیق در حیواناتبرخی روش های تربیتی کودکچهار ساعت پس از کشتار خوکشش مرحله تکامل چشمورزش در کمر دردامگا سه عامل مهم سلامتتشنج و حرکات شبه تشنجی قااز بحث های کنونی در ویروسمهندسی ژنتیک در حال تلاش رویا تخیل یا واقعیتبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه تکامل مغزهای کنونیعید نوروز مبارکژنهای حاکم بر انسان و انساوکرلیزوماب داروی جدید شجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینروشی جدید در درمان قطع نختمدن بشری و مغز اخلاقیچرا پس از بیدار شدن از خوکاهش مرگ و میر ناشی از اباگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز- از مغزتمراحل ارتقای پله پله کیهزونا به وسیله ویروس ابله توصیه هایی در مصرف ماهینظریه تکامل در درمان بیمگمان میکنی جرمی کوچکی در ابزار بقا از نخستین همانخطا در محاسبات چیزی کاملاضطراب و ترسمغز چگونه صداها را فیلتر زبان شناسی مدرن در سطح سلهوش مصنوعی از عروسک تا کگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییبیماری تی تی پیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر گیاه خواری بر رشد واثر مضر مصرف طولانی مدت رفراموشی همیشه هم بد نیستداروی جدید s3 در درمان ام بازگشت به ریشه های تکاملنقش هورمون های تیروئید دسانسور بر بسیاری از حقایهدف از تکامل مغزآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر درجه حرارت بر عملکاختراع جدید اینترنت کوانلایو دوم دکتر سید سلمان فدرمان های جدید در بیماری بخش دیگری در وجود انسان هنقش زبان در سلطه و قدرت اشنا در ابهای گرم جنوب نیواکسن کووید 19 چیزهایی که آیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر رو ح و روان بر جسمارتروز یا خوردگی و التهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری قلب در بیماری ویربرخی سلولهای عصبی در تلانوآوری ای شگفت انگیز دانششمین کنگره بین المللی سوزوز گوشامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتشنج عدم توازن بین نورون از تلسکوپ گالیله تا تلسکمولتیپل اسکلروز در زنان رویاها از مغز است یا ناخوتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه جمعیت های بزرگ شکل عامل کلیدی در کنترل کارآکلرال هیدرات برای خوابانايندگان چگونه خواهند دیدجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدروشی جدید در درمان سکته متمساح حد واسط میان مغز کوچرا بیماری های تخریبی مغکاهش التهاب ناشی از بیمااگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز مرز مرگ و زندگی کجاستزیباترین چیز در افزایش ستوضیحی ساده در مورد هوش مهفت چیز که عملکرد مغز تو گنجینه ای به نام ویتامین ابزار بقا از نخستین همانخطا در محاسبات چیزی کاملاطلاعات حسی ما از جهان، چمغز ناتوان از توجیه پیدازبان شناسی نوین نیازمند هوش مصنوعی از عروسک تا کپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردبیماری دویکمغز بزرگ چالش است یا منفعسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات فشار روحی شدیدفرایند پیچیده ی خونرسانیداروی جدید میاستنی گراویبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش هورمون زنانه استروژنساخت شبکه عصبی با الفبایهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکادامه بحث تکامل چشملبخند بزن شاید صبح فردا زدرمان های رایج ام اسبرنامه و ساختار پیچیده منقش سجده بر عملکرد مغزشناخت و معرفت، و نقش آن دواکسن کرونا و گشودن پنجرآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارزش حقیقی زبان قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغز در بیماری کویبرخی سيناپسها طی تکامل و نوار مغزی روشی مهم در تشخصرع و درمان های آنیک پیشنهاد خوب برای آسان انفجار و توقف تکاملی نشاتصویربرداری فضاپیمای آماز تلسکوپ گالیله تا تلسکمواد کوانتومی جدید، ممکنرویاهای پر رمز و حیرتی درتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه جمعیت های بزرگ شکل عادت کردن به نعمتکمردرد و علل آنايا اراده آزاد توهم است یجواب دانشمند سوال کننده از تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن مريتوکسيمب در درمان ام استنفس هوازی و میتوکندریچرا حیوانات سخن نمی گوینکاهش دوپامین عامل بیماریاگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز، از مغز مرز بین انسان و حیوان کجازیر فشار کووید چه باید کرتکنولوژی جدید که سلول‌ههفت سین یادگاری از میراث گویید نوزده و ایمنی ساکتابزار بقا از نخستین همانخطرات هوش مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز و سیر تکامل ان دلیلی زبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی از عروسک بازی پنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر ویروس کرونا بر مغز ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سبیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز بزرگ چالشهای پیش روسندرم کووید طولانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات مفید قهوهفرایند تکامل و دشواری هاداروی جدید ضد میگرنبحتی علمی درباره تمایل بنقش ژنتیک در درمان اختلاساخت شبکه عصبی مصنوعی با هزینه ای که برای اندیشیدآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکاداراوون تنها داروی تاییلرزش ناشی از اسیب به عصبلزوم سازگاری قانون مجازادرمان های علامتی در ام اسبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش غذاها و موجودات درياشناسایی تاریخچه ی تکاملیواکسن کرونا از حقیقت تاتآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر رژیم گیاه خواری بر ارزش حقیقی زبان قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغز در بیماران مببرداشت مغز ما از گذر زماننورون هاي مصنوعی می توانضررهای مصرف شکر و قند بر یک آلل ژنتیکی که از نئاندانواع سکته های مغزیتغییر الگوی رشد مغزی با زاز تکنیکی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندرویای شفافتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه حافظه را قویتر کنیعارضه جدید ویروس کرونا سکمردرد با پوشیدن کفش مناايا اراده آزاد توهم است یجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیریواستیگمینتنفس هوازی و میتوکندریچرا حجم مغز گونه انسان درکاهش سن بیولوژیکی، تنها ابزار هوش در حال ارتقا ازحساسیت روانی متفاوتاز تکینگی تا مغز، از مغز مزایای شکلات تلخ برای سلزیرفون داروی ضد ام استکنولوژی جدید که سلول‌ههم نوع خواری در میان پیشیگوشه بیماری اتوزومال رسسابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز آیندگان چگونه است ؟سفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی پوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر ژنها بر اختلالات خابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکبیماریهای تحلیل عضلانی امغز بزرگ و فعال یا مغز کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات مضر ماری جوانافرایند حذف برخی اجزای مغداروی ضد تشنج با قابليت تبحث درباره پیدایش و منشانقش گرمایش آب و هوا در همساختار شبکه های مغزی ثابهزینه سنگین انسان در ازاآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر درجه حرارت بر عملکادغام میان گونه های مختلتاثیر درجه حرارت بر عملکادغام دو حیطه علوم مغز و لزوم سازگاری قانون مجازادرمان ژنتیکی برای نوآوریبرین نت به جای اینترنتنقش غذاها و موجودات درياشناسایی سلول های ایمنی اواکسن کرونا ساخته شده توآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارزش حقیقی زبان قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرگیری مغزی در سندرم کووبررسي علل احتمالي تغيير نورون های ردیاب حافظهضررهای شکر بر سلامت مغزیک جهش ممکن است ذهن انسانانگشت نگاری مغز نشان میدتغییر زودتر اتصالات مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندروبات های ریز در درمان بیتفاوت های بین زن و مرد فقنگاه محدود و تک جانبه، مشعدم توقف تکامل در یک انداکنفرانس تشنج هتل کوثر اصای آنکه نامش درمان و یادشحقیقت قربانی نزاع بین بی از تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دریسدیپلام تنها داروی تایتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبکایروپاکتیک چیستابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از مطالب همایش ماز تکینگی تا مغز، از مغز مسیر دشوار تکامل و ارتقازاوسکا درمان گوشرتکامل مادی تا ابزار هوشمهمیشه اطمینان تو بر خدا بگوشت خواری یا گیاه خواریابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز ابلندی در ذهن ما درک بلندیمغز انسان ایا طبیعتا تماسفر به مریخ در 39 روزهوش مصنوعی از عروسک بازی پیموزایدتاثیر کلام در آیات کلام بابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسبیهوش کردن در جراحی و بیممغز حریص برای خون، کلید تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا ممکن است موش کور بی متاثیر گیاه خواری بر رشد واجزای پر سلولی بدن انسان فرد حساس از نظر عاطفی و بداروی ضد تشنج با قابليت تبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش آتش در رسیدن انسان بهسازگاری با محیط بین اجزاهزاران سال چشم های بینا وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر درجه حرارت بر عملکارتقا و تکامل سنت آفرینش مقاومت به عوارض فشار خون درمان ام اس(مولتیپل اسکلبرای پیش بینی آینده مغز دنقش غذاها و موجودات درياشواهدی از نوع جدیدی از حاواکسن دیگر کرونا ساخته شإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر رژیم گیاهخواری بر ارزش خود را چگونه میشناسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرگیری مغزی در سندرم کووبررسی و اپروچ جدید بر بیمنوروپلاستیسیتی چیستطوفان فقر و گرسنگی و بی سیک رژیم غذایی جدید، می تواندوهگین نباش اگر درب یا تغییر عمودی سر انسان از پاز تکینگی تا مغز و از مغز میهمانهای ناخوانده عامل روح رهاییتفاوت های تکاملی در مغز ونگاه انسان محدود به ادراعسل طبیعی موثر در کنترل بکنگره بین المللی سردرد دایمپلانت نخاعی میتواند دحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظرژیم های غذایی و نقش مهم تولید پاک و فراوان انرژیچرا در مغز انسان، فرورفتکاربرد روباتهای ريزنانوابزار بقا از نخستین همانخونریزی مغز در سندرم کوواز روده تا مغزمشکلات نخاعیزبان مشترک ژنتیکی موجوداتکامل مداومهمیشه عسل با موم بخوریمگیلگمش باستانی کیستابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما ببه خودت مغرور نشومغز انسان برای ایجاد تمدسفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش مصنوعی از عروسک بازی پیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر کپسول نوروهرب بر نابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی بیهوشی در بیماران دچار امغز زنان جوانتر از مغز مرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش احساسیآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر گیاه خواری بر رشد واجزایی ناشناخته در شکل گفرضیه ای جدید توضیح میدهداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی در مورد نقش ویتاميننقش انتخاب از طرف محیط، نسخن پاک و ثابتهستي مادي ای که ما کوچکترآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر درجه حرارت بر عملکارتوکين تراپی روشی جديد مقابله با کرونا با علم اسدرمان تومورهای مغزی با ابرای اولین بار دانشمنداننقشه مغزی هر فرد منحصر بهشواهدی از دنیسوان(شبه نئواکسن دیگری ضد کرونا از دافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرگیری اعصاب به علت میتوبررسی سیستم تعادلی بدن انوشیدن چای برای مغز مفید طی یکصد هزار سال اخیر هرچیکی از علل محدودیت مغز امانسان قدیم در شبه جزیره عتغییرات منطقه بویایی مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که بروزه داری متناوب، مغز را تفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه از درون مجموعه با نگعصب حقوق نورولووکنگره بین المللی سردرد داینکه به خاطرخودت زندگی حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آکاربرد روباتهای ريز، در ابزار بقا از نخستین همانخواندن ، یکی از شستشو دهنازدواج های بین گونه ای، رمشکلات بین دو همسر و برخیزبان چهار حرفی حیات زمینتکامل چشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیگیاه خواری و گوشت خوار کدابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومبه زودی شبکه مغزی به جای مغز انسان برای شادمانی طسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی پیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر کپسول نوروهرب بر تابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آندانشمندان اولین سلول مصنبیوگرافیمغزهای کوچک بی احساسسودمندی موجودات ابزی بر هوش احساسیآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر گیاه خواری بر رشد واحیای بینایی نسبی یک بیمقیچی ژنتیکیدر مانهای کمر دردبحثی جالب درباره محدودیتنقش اتصالات بین سلولهای سرنوشتهستی ما پس از شروعی چگال آیا جنین انسان، هوشمندی آیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط میکروب روده و پارملاحظات بیهوشی قبل از جردرمان تشنجبرخی ملاحظات در تشنج های نقشه های مغزی جدید با جزیشگفتی های زنبور عسلواکسن سرطانافراد آغاز حرکت خودشان رتاریخ همه چیز را ثبت کردهاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدستورالعمل مرکز کنترل بیبررسی علل کمر درد در میاننوعی سکته مغزی ، وحشتناک ظهور امواج مغزی در مغز مصیافته های نوین علوم پرده انسان ها می توانند میدان تغییرات آب و هوایی که به از تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسروزه داری و بیمار ی ام اس تفاوتهای جنسیتی راهی برانگاهی بر قدرت بینایی دراعضلانی که طی سخن گفتن چقدکندر در بیماریهای التهاباینکه خانواده ات سالم باحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلراه های جدید برای قضاوت رتومورها و التهاب مغزی عاچراروياها را به یاد نمی آکجای مغز مسئول پردازش تجابزار بقا از نخستین همانخواب سالم عامل سلامتیاستفاده از مغز، وزن را کممشکلات روانپزشکی پس از سزبان و کلمه حتی برای کسانتکامل ابزار هوش ، راه پر هوموارکتوس ها ممکن است دگالکانزوماب، دارویی جدیابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تبوزون هیگز چیستمغز انسان برای شادمانی طسفرنامه سفر به بم و جنوب پیوند سر آیا ممکن استتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقای موجود زنده از فلج خوابدانشمندان تغییر میدان مغبیوگرافیمغزتان را در جوانی سیم کشسیلی محکم محیط زیست بر انهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر گیاهخواری بر رشد و احساس گذر سریعتر زمانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدر محل کار ارزش خودت را ببحثی در مورد نقش کلسیم و نقش حفاظتی مولکول جدید دسریعترین کامپیوتر موجودو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط چاقی و کاهش قدرت بممانتین یا آلزیکسا یا ابدرمان جدید میگرن با انتی برخی مرزهای اخلاق و علومنقص در تشخیص هیجانات عامشاهکار قرنواکسنی با تاثیر دوگانه اافزایش قدرت ادراکات و حستازه های اسکیزوفرنی(جنواز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذهن ما از در هم شکستن منببزرگ شدن مغز محدود به دورنیاز به آموزش مجازی دیجیعلم به ما کمک میکند تا مویادگیری مهارت های جدید دانسان جدید از چه زمانی پاتغییرات تکاملی سر انسان از تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر روزه داری سلول های بنیادتقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاهی بر توانایی اجزاي بمقالاتکوچک شدن مغز از نئاندرتاایندرالحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فراه های جدید برای قضاوت رتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین جهل و علم رو به پکرونا چه بر سر مغز می آورابزار بقا از نخستین همانخواب سالم عامل سلامتی و یاستفاده از هوش مصنوعی در مشکلات روانپزشکی در عقب زبان و بیان نتیجه ساختماتکامل زبانهوش مصنوعی می تواند بر احگامی در درمان بیماریهای تأثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجبی عدالتی در توزیع واکسن مغز انسان رو به کوچک تر شسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی پیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستدانشمندان روش هاي جدیدی بیان ژن های اسکیزوفرنی دمغزتان را در جوانی سیمکشسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر انتخاب از طرف محیط اخلاق و علوم اعصابقانون مندی نقشه ژنتیکی مدر چه مرحله ای از خواب ، ربحثی در مورد عملکرد لوب فنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسرگیجه از شایعترین اختلاوقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط هوش ساختار مغز و ژمنابع انرژي پاک سرچشمه حدرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی نکات از گاید لاین پرنقطه بی بازگشتشبیه سازی میلیون ها جهان واسطه ها د رمسیر ایجاد مغافزایش مرگ و میر سندرم کوتازه های بیماری پارکینسواز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذهن چند جانبه نیازمند نگبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چیزی خارج از مغزهای ما نیعلایم کمبود ویتامین E را یادآوری خواب و رویاانسان عامل توقف رشد مغزثبت امواج الکتریکی در عصاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج روش مقابله مغز با محدودیتلقین اطلاعات و حافظهناتوانی از درمان برخی ویتاثیر ویتامین دی بر بیماکووید نوزده و خطر بیماریایا کوچک شدن مغزانسان الحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانراه پیروزی در زندگی چیستتوهم چیستنزاع بین علم و نادانی رو کریستال زمان(قسمت اولابزار بقا از نخستین همانخواب عامل دسته بندی و حفطاستفاده از سلول های بنیامشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی و کشف زبان هایگامی در درمان بیماریهای تئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میبیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز انسان رو به کوچکتر شدسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی پیام های ناشناخته بر مغز تاثیر کتامین در درمان پاابزار بقای موجود زنده از فلج دوطرفه عصب 6 چشمدانشمندان روشی برای تبدیبیست تمرین ساده برای جلونقش قهوه در سلامتیسیاره ابلهانهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر احتمالی عصاره تغلیاخلاق پایه تکامل و فرهنگقانون جنگلدر هم تنیدگی کوانتومی و پبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش خرچنگ های نعل اسبی درسربازان ما محققا غلبه می وقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط انسانی، محدود به منابع انرژی از نفت و گاز درمانهای بیماری پارکینسبرخی اثرات مضر ویتامین دچند نرمش مفید برای کمردرشبیه سازی سیستم های کوانوبینار اساتید نورولوژی دافسردگی و اضطراب در بیماتبدیل تراکت صوتی مصنوعی از نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرفتار اجتماعی انسان، حاصبزرگترین خطایی که مردم مچگونه مغز پیش انسان یا همعلایم کمبود ویتامین E را ژن هوش و ساختارهای حیاتی انعطاف پذیری مکانیسمی علجمجمه انسان های اولیهاز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابروش های صرفه جویی در ایجاتلاش هایی در بیماران قطع ناتوانی در شناسایی چهره صفحه اصلیکودک ایرانی که هوش او از ایا این جمله درست است کسیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایراست دستی و چپ دستیتوانایی مغز و دیگر اجزای نزاع بین علم و جهل رو به پکریستال زمان(قسمت دوم)ابزار بقا از نخستین همانخودآگاهی و هوشیارياستیفن هاوکینگ در مورد همطالعه ای بیان میکند اهدزبان و بیان، در سایه پیشرتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی گوگل به کمک تشگاهی لازم است برای فهم و تئوری تکامل در پیشگیری و ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری های مغز و اعصاب و مغز ایندگان چگونه استسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی پیشینیان انسان از هفت میتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقای موجود زندفناوری هوش مصنوعی نحوه خداروهای مصرفی در ام اسبیش از نیمی از موارد انتقنقش مهاجرت در توسعه نسل اسیاره ابلهانهوشیاری کوانتومیآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر ترکیبات استاتین (ساختلال خواب فرد را مستعد قانونمندی و محدودیت عالمدر هم تنیدگی کوانتومی و دبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش داروهاي مختلف معروف سردرد میگرن در کودکانویتنام نوعی کرونا ویروس