دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقا از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت چهل و چهارم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت چهل و چهارم)

نقش سلول های بنیادی در پژوهش های ویروس شناسی و تولید واکسن و دارو

سلول های بنیادی با قابلیت تبدیل شدن به انواع سلول های بدن، به عنوان پایه ی بسیاری از پژوهش ها از جمله مطالعات روی نوع خاصی از سلول ها برای بررسی واکنش آنها به عنوان میزبان ویروس، سودمند است. تولید مصنوعی اندام و آلوده کردن آن با ویروس و بررسی های ریز در سطح مولکولی، کمک میکند نحوه ی عملکرد و تاثیر ویروس بر بافت و واکنش بافت به ویروس کاملا شناخته شود.( مطالعات روی بافت مصنوعی تولید شده از سلول های بنیادی، قابل قبول تر از تست عوامل بیماری زا روی انسان است.)

واکسن و دارو سازی مدرن، فقط رونمایی از جعبه واکسن و ماده ی اصلی آن نیست بلکه باید واکسن ها را آزمود و ارتقا داد. آزمودن سودمندی واکسن ها از طریق بررسی آنتی بادی های خنثی کننده، لازم است زیرا ویروس در نزاعی تکاملی با میزبان و واکسن ها دائما جهش میکند و واکسن های قدیمی تاثیر خود را از دست می دهند یا تاثیر آنها کم میشود. آزمودن رفتار داروها و واکسن ها- که میتواند باعث عوارض زیادی روی انسان ها شود- روی اندام های مصنوعی، اخلاقی تر و پذیرفته شده تر است. پیشرفت های فراوان علم امروز، دست انسان را برای دقیق ترین و اخلاقی ترین پژوهش ها در سطح سلولی و مولکولی باز کرده است. در چنین جهانی کاملا مورد انتظار است، از همان ابتدای همه گیری کووید 19، سودمندترین واکسن ها و داروها ساخته شود و نتایج واکسیناسیون وسیع و مفید در برخی کشورها خیلی زود نمایان شود. واکسن سازی سنتی قدیمی روشی طولانی و زمان گیر است. اورگانوئیدها ممکن است کمک کند اهداف مولکولی ممکن برای طراحی واکسن را بشناسیم ولی به تنهایی نمیتواند برای واکسن سازی استفاده شود زیرا سیستم ایمنی میزبان را ندارد.

پیشرفت های علمی و نتایج آن را که در کنترل آمار ابتلا و مرگ و میر کووید19 نمایان است باید قدر نهاد و از آن استفاده کرد.

بررسی عفونت زایی ویروس کرونا و پاسخ های درمانی با ارگانوئیدهای پیچیده(اورگانوئید: ساختارهای سلولی که ازروی سلول های بنیادی ساخته میشود.)

خلاصه: درمان بیماران با عوارض شدید COVID-19، به دلیل نبود داروهای سودمند و شکست در کنترل طبیعت چند جانبه و هتروژن بیماری با روش های سنتی، با چالش مواجه شده است. در این پژوهش، نقش مهم اورگانوئیدهای پیچیده در مطالعه ی عفونت SARS-CoV-2، مدلسازی از پاتولوژی بیماری کووید 19 و تست دارو و ابداع واکسن و آنتی بادی مورد بررسی قرار میگیرد. دراین مقاله چالش های پژوهش بر کووید 19 و چالش های باقیمانده در کاربرد اورگانوئیدها بحث میشود.

مطلب:

عفونت کووید 19 تاکنون باعث مرگ تایید شده ی 3,530,582 نفر در سطح جهانی شده است(البته مقدار مرگ و میر تایید نشده طبیعتا چندین برابر است به خصوص در کشورهای توسعه پیدا نکرده و کشورهای دیگری که از دید امنیتی، آمارها را دستکاری میکنند). واکسن ها برای جلوگیری از عفونت استفاده می شود ولی تا امروز داروی ضد ویروس اختصاصی برای مهار بیماری وجود ندارد.

درمان بالینی بیماران با کووید 19 اساسا بر بهبود علایم، بهبود عملکرد ریه، جلوگیری از افزایش حاد وناگهانی سیتوکین های در گردش خون(جلوگیری از طوفان سیتوکینی) و کنترل عفونت های سوار شده، استوار است. کارآزمایی های بالینی سریعی در حال انجام است تا چرخه ی عفونت SARS-CoV-2 و فرایندهای پاتوفیزیولوژیک مربوطه را مهار کند. با این همه اندکی در مورد زمینه های ژنتیکی بیماران دچار کووید 19 که بر شدت علایم می افزاید می دانیم. به طور مشابه اینکه واکنش های ویروس با گیرنده های میزبان ممکن است بر اساس سن، جنس، و نژاد بیماران تغییر کند، شناخته شده نیست. بنابراین طراحی واکسن های سودمند و داروهای ضد ویروس چالش زا بوده است.

پیشرفت در ارزیابی ها بر اساس اورگانوئید- که از سلول های بنیادی با قابلیت زیاد در انسان (hPSCs)و یا سلول های بنیادی بالغین ASCs به دست می آید- امکان توسعه گونه های مختلف اورگانوئیدها را در پژوهش بیومدیکال میدهد.

بر این اساس کشت دوبعدی سلول و اورگانوئیدهای سه بعدی برای بررسی عفوت کووید 19 استفاده میشود. این مطالعات نشان میدهد لازم است نقش اورگانوئیدهای تولید شده از سلول بنیادی در پژوهش های کووید 19 تعریف شود. در این مطالعه چرخه ی عفونت ویروس کرونا و استراتژی های مداخله ای مربوط به آن، توضیح داده می شود. همچنین ارزیابی های کنونی کووید 19 با تمرکز بر قدرت و محدودیت های احتمالی این روش ها ارزیابی شده است. همچنین نقش انواع سلول های تنفسی و اورگانوئیدهای ریه و دیگر اورگانوئیدها را- که از hPSCs and ASCs به دست می آید- در ارزیابی حساسیت به کووید 19 توضیح میدهد. در نهایت ما سودمندی اورگانوئیدها را در مطالعه ی پاتوفیزیولوژی القا شده به وسیله ی SARS-CoV-2 و نتایج درمانی را آزمایش می کنیم.

چرخه ی عفونت کووید 19 و استراتژی های مداخله ای مربوط

SARS-CoV-2 یک بتاکرونا ویروس با زنجیره ی تک رشته ای RNA مثبت است و احتمالا از کرونا ویروس خفاش تکامل یافته باشد. تنوع ژنومی این ویروس در بیماران با کووید 19 مشاهده شده است. ولی ژنوم محیطی این ویروس تا حدی ثابت است. ژنوم ساختاری SARS-CoV-2 بر مناطق عملکردی پروتئین های ویروس- که از نظر تکاملی حفظ شده اند- اشاره میکند. به علاوه این ویروس چرخه ی عفونی مشابهی با ویروس عامل مرس و دیگر ویروس های خانواده ی سارس دارد.

چرخه ی عفونت SARS-CoV-2

مانند ویروس سارس، این ویروس هم از چندین فرایند هماهنگ برای ورود به سلول میزبان استفاده میکند. چرخه ی عفونت SARS-CoV-2 از ورود به سلول میزبان با ادغام غشایی و اندوسیتوز شروع میشود تا نهایتا ویروس بالغ را آزاد کند. در بیماران کووید 19 چرخه ی عفونت، بار ویروسی را در بافت های ریه، کلیه و روده افزایش میدهد. القا و ترشح ستوکین های سلولی(طوفان سیتوکینی)ممکن است باعث القای طیف وسیعی از پاسخ های التهابی و ایمونولوژیک در این بافت ها شود. طوفان های سیتوکینی معمولا منجر به تخریب آلوئول های ریه، آسیب حاد ریه و کاهش تبادل گاز و نارسایی ریوی و تخریب چند اندام و نهایتا افزایش مرگ و میر میشود.

چرخه ی عفونت، شامل اتصال S-gp به گیرنده ی ACE2 و شکست آن به وسیله ی پروتئاز سلولی میزبان است تا به دو بخش S1 و S2 تبدیل شود و این با پروتئاز سرین، مدیریت میشود. فعالیت S2 باعث ترکیب با غشای سلولی میشود. در داخل سلول میزبان، RNA ترجمه میشود تا پروتئین های غشا و پوشش و نوکلئوکپسید تولید شود.

پاسخ ایمنی از طریق عرضه ی آنتی ژن ویروس به ماکروفاژها باعث ترشح سیتوکین ها میشود. B cells آنتی بادی های خنثی کننده را برای حمایت از ریه تولید میکند؛ همچنین میتواند باعث تخریب ریه ناشی از سیتوکین از طریق افزایش التهاب وابسته به آنتی بادی و تحت مدیریت FcγR شود. درمان ها و واکسن های تولید شده باید بتواند در مسیر ایجاد عفونت، روی واسطه ها تاثیر بگذارد.

استراتژی های درمانی :

هرچند درک ناکاملی از چرخه ی زندگی ویروس وجود دارد فرایندهای شناخته شده در ویروس می تواند به عنوان مداخله های مولکولی، ایمونولوژیک و دارویی مورد استفاده قرار بگیرد. چنین مداخله های بالینی و آزمایشی در این عفونت گزارش شده است.

مهار ورودی ویروس به سلول میزبان میتواند سودمند باشد و از عفونت به طور کلی جلوگیری کند. مهار اتصال (spike glycoprotein (S-gp به گیرنده ی انسانی ACE2 با استفاده از ACE2 مصنوعی(ریکامبینانت) قابل حل انسانی (hrsACE2)باعث کاهش رشد ویروس در میزان تا 1000 تا 500 برابر میشود. البته این مولکول مصنوعی، خاص هر گونه است و مورد تولید شده در موش، در انسان تاثیری ندارد.

Transmembrane serine protease 2 ((TMPRSS2 میتواند به وسیله مهاز کننده ی پروتئاز به نام کاموستات مهار شود. سرم بیماران بهبود یافته از کووید 19 هم میتواند به جلوگیری از ورود ویروس کمک کند.

CR3022 که یک آنتی بادی مهار کننده و جدا شده از بیماران بهبود یافته از کووید 19 است به بخش اتصال به گیرنده ی S-gp متصل میشود.

سازمان غذا و داروی آمریکا FDA ایورمکتین را تایید کرده است. این دارو باعث مهار تکثیر ویروس کرونا در مدل آزمایشگاهی میشود. داروی ضد ویروس رمدیسیویر که یک آنالوگ آدنوزین است همچنین تکثیر ویروس را مهار میکند. این دارو نخستین داروی تایید شده FDA در این بیماری است. با این حال سازمان بهداشت جهانی گزارش کرد این دارو باعث کاهش مرگ و میر و کاهش دوره ی بیماری نمیشود. مهمتر اینکه حدود 20% موارد کووید 19 شدید وابسته به طوفان سیتوکینی است که با مهار ترشح سیتوکین و تشدید پاکسازی سیتوکین در سلول های هدف قابل مهاراست. توسیلیزوماب یک آنتی بادی منوکلونال که باعث مهار اینترلوکین 6 میشود برای درمان طوفان سیتوکینی در بیماران کووید 19 استفاده شده است.

کورتون سیستمیک مرگ و میر 28 روزه ی این بیماران را کاهش داد. ولی در بیمارانی- که نیاز به اکسیژن اضافی نداشتند- بی فایده بود. سازمان های مهم بهداشتی کورتون را در کووید 19 شدید توصیه می کنند. تاثیر دگزامتازون در این بیماران ممکن است مهار عوامل پیش التهابی مانند NF-κB باشد. با این همه، تجربه های بالینی پیشنهاد میدهد طوفان سیتوکینی عامل ایجاد آسیب به بافت ریه و نارسایی چند اندام در کووید 19 است.

عوامل دیگری که بر چرخه ی عفونت تاثیر میگذارد:

چرخه ی عفونت SARS-CoV-2 با ویژگی های بالینی متنوعی در بیماران با کووید 19 همراه است؛ ازجمله ی آنها بیماری حاد ریه و یا علایم خفیف یا شدید در دیگر اندام هاست. برخی بیماران بی علامت و یافته های منفی در سی تی اسکن دارند. این، نشان دهنده ی بار اندک ویروس و پاسخ های ایمونولوژیک و التهابی اندک در ریه هاست.

تقریبا 80% عفونت ها بی علامت یا خفیف هستند؛ 15% بیماری شدید دارند و نیازمند کمک تنفسی و 5% بیماران در شرایط اورژانسی هستند. در این زمان غیر ممکن است بتوان پیشبینی کرد کدام بیمار، جزو این 5% آخر است و نیاز به تنفس کمکی دارد. در کودکان معمولا عفونت به شکل بی علامت است. این عفونت زنان را کمتر درگیر میکند و این به دلیل تاثیر هورمون آندروژن در بالا بردن سطوح گیرنده ی ACE2 است. سطوح بالای آندروژن در ارتباط با خطر بالای عفونت و شدت بیماری در مردان است. سطح بالای مرگ و میر در سیاهان آمریکایی مشاهده میشود هرچند علل اولیه نامشخص و چند جانبه است.

سیگار با تولید بیشتر تظاهر ACE2 باعث تشدید بیماری میشود. تظاهر همزمانmRNA ACE2 و TMPRSS2تا حد زیادی وابسته به سن و جنس بیماران است و در بیماران سیگاری تشدید میشود.

در بیماران کووید 19 سن و جنس در تعیین سودمندی داروها و آنتی بادی های ضد ویروس باید لحاظ شود.

مدل های سنتی بررسی کووید 19 به چند دسته تقسیم میشود روش های بیوشیمیایی، ارزیابی های ویروس زنده و شبه واقعی.

در مطالعه ی اخیر بر مدل های کشت سلولی تاکید میشود.

مدل های کشت سلولی برای ارزیابی کووید از نظر تئوریک برای همه ی فرایندهای سلولی چرخه ی عفونت کووید 19 و ارزیابی های عفونت زایی ویروس و غربالگری دارویی استفاده میشود. در اینجا ما سه سیستم اصلی را در مطالعه ی کووید 19 استفاده کردیم: کشت سلول تک لایه دو بعدی، روش های سازگار شده سطح هوا مایع دو بعدی ALI assays و اورگانوئیدها سه بعدی

کشت تک لایه ی دو بعدی

این کشت ها از نسل های متفاوت سلولی برای ارزیابی ورود ویروس کرونا و تست داروها استفاده میکند.

سلول TMPRSS2-expressingکه ساختار ACE2 مشابه سلول های انسانی دارد خیلی مستعد عفونت کووید 19 است.

ارزیابی های ALI assays: کشت ALI از محیط راه هوایی در طبیعت تقلید میکند و برای ارزیابی بلوغ و ارزیابی عملکردی اپیتلیوم راه هوایی استفاده میشود. ارزیابی های ALI بخش قاعده ای اپیتلیوم را توانمند میکند تا با هوا تماس پیدا کند و به طرف دیگرش این امکان را میدهد با یک غشا با سوراخ های ریز به محیط تمایز، دسترسی پیدا کند. این روش دوبعدی عموما برای ارزیابی ارتباط ها بین پاتولوژی بیماری ریه که از طریق هوا منتقل میشود و حساسیت بیمار به کووید 19 شدید، مناسب است. محدودیت های این روش ناتوانی آن در تولید بافت های پیچیده تر مانند آلوئول هاست.

کشت سه بعدی و اورگانوئیدها

برخلاف کشت دو بعدی، کشت سلولی سه بعدی یک پلاتفورم مصنوعی است که از محیط طبیعی سلول های زنده و بافت ها تقلید میکند. سلول ها معمولا در محیط واسطه ی مناسب یا ماتریکس خارج سلولی در سوسپانسیون ها رشد میکند تا خوشه های سه بعدی تولید کند. ترکیبات ماتریکس خارج سلولی و نیروهای فیزیکی، نقشی حیاتی در تنظیم رفتار سلولی دارند. پروتکل های اورگانوئید جاری، محیط های سه بعدی سلولی را در محیط طبیعی بازآرایی میکند و تظاهرات ژنتیکی و اپی ژنتیک سلول های انسانی را نگه میدارد. و در بیماری های عفونی قابل استفاده است. اورگانوئیدهای سه بعدی میتواند جدا شود و با کشت های دو بعدی ALI سازگار شود تا تمایز جهت دار سلول های بنیادی و پیشساز راه هوایی را به سلول های بالغ تسهیل کند.

اورگانوئیدهای منشاگرفته از سلول های بنیادی با قابلیت تمایز زیاد hiPSCs در پژوهش های سندرم کووید 19

اورگانوئیدها میتواند از hiPSCs و سلول های بنیادی جنینی ESCs ایجاد شود و به عنوان بافت سه بعدی که میتواند در محیط آزمایشگاه خود را بازسازی کند باقی میماند. آنها برای مدلسازی از بیماری ها و تست داروها مفیداست.

مدل سازی از کووید 19

آزمایشات دارای مدرک مثبت، نشان می دهد ویروس این بیماری، اورگانوئیدهای کلیه و عروق خونی انسان را درگیر میکند. و این بیماری با استفاده از ACE2 مصنوعی قابل مهار است. گزارش های بعدی تایید کرد انواع متفاوتی از اورگانوئیدهای منشا گرفته از hPSC شامل اورگانوییدهای ریه، شبکه ی کوروئید، مغز ، قلب و روده میتواند به عنوان مدل های بیماری و مطالعه ی ویروس کووید 19 و غربال داروها استفاده شود. اورگانوییدهای ریه به طور خاص، حساس هستند زیرا سلول های اپیتلیوم راه های هوایی و آلوئول ها هم تاثیرگذار و هم هدف عفونت کووید 19 هستند.

اورگانوئیدهای ریه

ریه ی انسان اندامی پیچیده با سلول های ظریفی است که هوا را به کیسه های هوایی دورتر منتقل میکند. هربخش ریه شامل سلول های اپیتلیوم، سلول های عروقی و سلول های ایمنی است. سلول های اپیتلیوم راه هوایی از hPSCs تولید میشود تا اورگانوئیدهای ریه را تولید کند و تکامل و ایجاد ریه را بازسازی نماید. در ابتدا اندودرم مشخص با activin از روی hPSCs ساخته می شود. بعدا اندودرم جلویی فورگات با مهار BMP4, TGF-β and GSK3β و در حضور FGF4 تشکیل می شود. بعدا با مهار FGF7, ATRA and GSK3β اورگانویدهای پیش ساز ایجاد می شود. در نهایت اورگانوئیدهای پیچیده ی ریه- که دارای ساختار لوله های هوایی سلول های شبیه مزانشیم و پیش سازهای آلوئولی هستند- تشکیل می شود.

کشف داروها:

اورگانوئیدهای آلوئولی منشا گرفته از hPSCs در ارزیابی ها در عفونت با ویروس SARS-CoV-2 و غربالگری تاثیرداروها استفاده شده است. برای نمونه مهار کننده های گیرنده ی آندروژن مانندفیناستراید و دوتاستراید با کم کردن سطوح ACE2 and TMPRSS عفونت زایی ویروس را در اورگانوئیدهای آلوئولی ریه- که از سلول های بنیادی جنینی انسان منشا گرفته است- کم میکند. این اورگانوئید ها برخی داروها مانند imatinib, mycophenolic acid and quinacrine dihydrochloride را در جلوگیری از ورود ویروس موثر تشخیص داده است؛ همچنین ACE2 blocking antibody از ورود ویروس به مدل ارگانوئید، جلوگیری میکند.

با وجود این نتایج امیدبخش ابتدایی، اورگانوئیدها برخی محدودیت ها را دارند. hPSC ها مستعد ناپایداری ژنومی در درازمدت در محیط آزمایشگاه هستند. همچنین تفاوت ها بین پروتکل ها و بین آزمایشگاه ها باعث تفاوت در نتایج آزمایشگاهی میشود و نهایتا تمایز نابالغ اوگانوئیدهای ریه است زیرا شرایط نامناسب کشت، موضوعی حل نشده باقی میماند. اوگرانوئیدهای انسانی معمولا بافت های جنینی غیربالغ را با سرعت تکثیر زیادتر ایجاد میکند. سلول های اپیتلیال از اورگانوئیدهایی که از سلول های بنیادی جنینی ایجاد میشود مارکرهای ابتدایی NKX2.1 and SOX917 را ایجاد می کند.

به طور خلاصه اورگانوئیدها بر اساس پایه ی hPSC در پزشکی و مدلسازی از بیماری ها استفاده می شود. تظاهر ژنهای سازگار به SARS-CoV-2 در اورگانوئید ریه آنها را مدلی ایده آل برای مطالعه عفونت زایی کرده است. با این همه ما توصیه میکنیم نتایجی که از ارگانوئیدهای ناشی از hPSC در مدل های حیوانی ایجاد میشود با اورگانوئیدهای ساخته شده از ASC انسان مقایسه شود.

اورگانوئیدهای ناشی شده از ASC در پژوهش کووید 19

تعریف ASCs در بیان علمی متفاوت است زیرا خصوصیات سلولی متفاوتی دارد که شامل دینامیک سلولی، هتروژنیتی و قابلیت انعطاف است. به علاوه دشوار است بین ASCs و سلول های زایا افتراق داده شود. این مقاله این سلولها را به عنوان سلول های غیر فعال با قابلیت های فراوان معرفی میکند که در سلول های بالغین یافت میشود. آنها می توانند به صورت طولانی خود را بازسازی کنند و با پتانسیل بازسازی خود، سلول های میانی (زایا و پیش ساز) تولید کنند و به سلول های خاص بافت تمایز یابند.

ASCs میتواند از بافت بالغ، جدا شود و در بافت سلولی به طور نامحدود باقی بماند. این سلول ها به عنوان جایگزین مناسب hPSC مطرح هستند که منبع خوبی از سلول های کاملا بالغ را برای تحلیل عملکردی فراهم میکند.

اورگانوئیدهای روده ای و بینی

اورگانوئیدهای روده ای و توده های کره ای بینی از بیوپسی های دهنده، مشتق میشوند و قبلا برای پیشگویی از پاسخ های دارویی در بیماران با فیروز سیستیک استفاده می شدند. سلول های روده ای تمایز یافته، ACE2 and TMPRSS2 را نشان می دهند و مقدار قابل توجهی از اجزای SARS-CoV-2 در سلول های روده ای در اورگانوئیدهای روده ای شناسایی شده است. تحلیل ترجمه ای پاسخ قوی ویروسی را در حضور مقادیر زیادی CXCL10 and CXCL11 mRNAs13 نشان می دهد که بسیاری نزدیک به طوفان سیتوکینی است. این مطالعه از استفاده از اورگانوئیدهای ASC در مطالعه ی آزمایشگاهی پاتوفیزیولوژی SARS-CoV-2 حمایت میکند.

جالب توجه اینکه مخاط بینی همچنین مقادیر زیادی از ACE2 and TMPRSS2109 را نشان میدهد که همراه با بار زیاد اجزای SARS-CoV-2 در حفره ی بینی بیماران دچار کووید 19 است و مخاط بینی، اپیتلیوم خارجی مشابه اپیتلیوم راه هوایی تنفسی فوقانی دارد

اورگانوئیدهای ریه

مدارک، پیشنهاد میدهد هر دوی سلول های شبیه ASC و پیش سازها در اجزای متفاوت ریه حضور دارد. سلول های شبیه ASC و پیش سازها در ریه های انسانی بالغ مشاهده شده است.

اورگانوئیدهای آلوئولی انسانی برای ارزیابی عفونت با ویروس کرونا ساخته شده است. اورگانوئیدهای آلوئولی آلوده شده با SARS-CoV-2 بسیاری از تظاهرات کووید 19 را بازآرایی میکند و اینها شامل ترشح سیتوکین، پاسخ ایمنی، پاسخ اینترفرون، کاهش پروتئین های سرفاکتانت و مرگ سلولی است. ژنهایی که در ارتباط با مرگ سلولی، اتصال سلولی و پروتئین های سورفاکتانت هستند همچنین در موارد عفونی شده با ویروس کرونا زیاد میشود. پیامرسانی التهابی با واسطه ی اینترفرون، پاسخ مشخص به عفونت با ویروس کرونا در این مطالعات است. افزایش پاسخ اینترفرون در ارتباط با سطح پایین تر SARS-CoV-2 است. درمان اورگانوئید آلوئولی با مقدار کم IFN-α and IFN-γ، تکثیر ویروس کرونا را کاهش داد. برعکس مهار اینترفرون باعث تشدید تکثیر ویروس شد.

درمان اورگانوئیدهای آلوئولی با اینترفرون بتا همچنین تظاهر ژن آر ان ای ویروسی را که نوکلئوپروتئین سارس کووی 2 را کدگذاری میکند کاهش داد. این یافته ها پیشنهاد میدهد اینترفرون ها ممکن است به عنوان یک وسیله ی پیشگیری از عفونت در بیماران شدیدا عفونی شده با ویروس به کار برود. مهار دارویی ویروس با مولکول های کوچک قابل توجه است. یک مطالعه نشان میدهد رمدیسیویرتظاهر ژن ان SARS-CoV-2 را سودمندتر از اینترفرون بتا یا هیدروکسی کلروکین در اورگانوئیدهای آلوئولی آلوده شده کاهش میدهد. این در تعارض با یافته های بالینی جدیدی است که بر عدم سودمندی رمدسیویر تاکید دارد. عدم همراهی نتایج از اورگانوئیدهای آلوئولی و کارآزمایی های بالینی باید بیشتر بررسی شود.

به طور خلاصه اورگانوئیدهای ریوی که از ریه های بالغ انسانی منشا می گیرد سلول های اپیتلیوم ریوی با بلوغ کامل درمقایسه با اورگانوئیدهای منشا گرفته از hPSC تولید میکند و برای مطالعات کووید 19 مناسب هستند. ارگانوئیدهای منشا گرفته از ASC یا سلول های زایا قابلیت بازسازی محدودی از خود دارند (کمتر از 5 نسل)

بهبود ترمیم و بازسازی ریه:

اندکی در مورد بازسازی آلوئول ها میدانیم. اورگانوئیدهای ریه نشان میدهد آلوئول های آلوده شده با ویروس مکانیسم های ترمیمی را برای رقابت با آسیب نشان می دهد. و اینها شامل ترشح سیتوکین، مقاومت به آپوپتوز و پیر شدن سلولی است. فرایندهای سلولی مشابه پاسخ های ترمیمی در موش و مدل های آسیب انسانی است. با وجود مکانیسم های ترمیمی درونی، گروهی از افراد که از کووید 19 بهبود یافته اند به درمان نیاز دارند تا عملکرد ریوی از دست رفته و آسیب به سلول های آلوئول را دوباره به دست بیاورند. جایگزین کردن سلول های آلوئولی با Alveolar type II epithelial cells (AECII) ممکن است روشی ممکن برای بهبود عملکرد ریه باشد. امیدبخش اینکه AECII بالغ موش و انسان میتواند به ریه های آسیب دیده ی موش، پیوند شود. پیوندهای مشابه که از سلول های اپیتلیوم ریه منشا گرفته از اورگانوئید استفاده میکند ممکن است برای درمان بیماران کووید 19 با آسیب شدید اپیتلیوم استفاده شود.

ارزیابی های پیچیده ی اورگانوئید

چالش باقیمانده ی مهم در به کار بردن اورگنوئیدها پیچیده نبودن و فقدان واکنش های بین سلولی وسیع در مقایسه با شرایط طبیعی است. اورگانوئیدها از راه های هوایی پیچیده برای مطالعه واکنش های سلولی مربوط به بیماری، میتواند از سلول های اپیتلیال برونشی و فیبروپلاست های ریه با سلول های اندوتلیال میکروواسکولار ایجاد شود.

سلول های اندوتلیال میتواند پس از آسیب حاد پیام هایی را از AECI دریافت کند و ساخت آلوئول را از طریق فاکتورهای پیامی متعددی مانند فاکتورهای آنژیوکرین که از اندوتلیوم منشا گرفته است و فاکتور منشا گرفته از پلاکت، افزایش دهد. سلول های اندوتلیال هم فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و هم IL-6 and IL-8 ترشح میکند که همه ی آنها طوفان سیتوکینی را تشدید میکند. به این دلایل، اورگانوئیدهای عروقی ریه باید نگاهی ارزشمند به آسیب ریوی ناشی از ویروس کرونا و ترمیم آن ایجاد کند. این اورگانوئیدهای پرعروق هنوز شاخته نشده است.

چالش دیگر نبود فاکتورهای میزبانی، سلول های ایمنی و پاسخ های التهابی در ارزیابی های اورگانوئیدی موجود است. تاثیر آنتی بادی و دارو که در این مطالعات مشاهده میشود ممکن است در بدن بیمارانی- که شرایط پزشکی همراه دارند مانند بیماران قلبی عروقی یا دیابت و باعث تغییر رفتار سلولی میشود- اینگونه نباشد. اورگانوئیدها باید انواع سلول ها را داشته باشد تا از نزدیک در محیط طبیعی و پیچیدگی عوارض ناشی از التهاب زیاد را در بیماران تقلید کند. علاوه بر ساختارهای سه بعدی، ما اورگانوئیدهای چهار بعدی را پیشنهاد میدهیم. اورگانوئیدهای پنج بعدی فاکتورهای خارجی را به کار میبرد تا پیام های التهابی، ایمنی و محیطی میزبان را همسان سازی کند و اینها در کشت های اورگانوئید کنونی وجود ندارد.

در آینده اورگانوئیدها میتواند نقشی در واکسن سازی داشته باشد. واکسن سازی سنتی قدیمی روشی طولانی و زمان گیر است. اورگانوئیدها ممکن است کمک کند اهداف مولکولی ممکن برای طراحی واکسن را بشناسیم ولی به تنهایی نمیتواند برای واکسن سازی استفاده شود زیرا سیستم ایمنی میزبان را ندارد. ولی ارزیابی ها با اورگانوئیدها ممکن است داده های ارزشمندی را در مورد ارتباط های بین سلولی بین پروتئین های ویروس و گیرنده های میزبان فراهم کند و سودمندی آنتی بادی های خنثی کننده را در افراد واکسینه شده معین کند. از این دیدگاه اورگنوئیدها ممکن است تولید واکسن را درهمه ی مراحل، تسریع کند.

خوشبختانه تولید اورگانوئیدهای تولید شده از سلول های ایمنی شامل سلول های ایمنی بی و تی از hiPSC ساده و امکان پذیر است وجود T cells, B cells and macrophages ها در اورگانوئید ممکن است ارزیابی های واکسن را در آینده بهبود بخشد.

مهم اينكه كنار هم آوردن همه ي انواع سلول ها با محدوديت هاي تكاملي براي بافت معيني در محيط خاصی محدود ميشود.

نكته نهايي:

تفاوت های وراثتي جمعيت های انساني چالش بزرگي را در ارزيابی هاي نتايج درمانی و استعداد فردي به بیماري ها دارد. اورگانوئید منشا گرفته از سلول های بنيادي آن را الگوي مناسبي براي ارزيابی های جاري كرده است. اورگانوئیدهای داراي چند بافت از دهنده ها و بیماران امکان ارزیابی های مولکولی در پاسخ بیمار به درمان ها در کووید 19 شدید را میدهد. ما تصور می کنیم ترکیب ارزیابی های جاری با اورگانوئیدهای پیچیده باعث توسعه ی پژوهش بر کووید 19 و درمان آن می شود و درس های مفیدی برای مطالعه ی دیگر بیماری های ویروسی فراهم میکند.

برخی توضیحات از دکتر سلمان فاطمی

https://www.nature.com/articles/s41556-021-00721-x?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=organic&utm_campaign=NGMT_USG_JC01_GL_NRJournals&fbclid=IwAR1nipLDozHKoyPbKWDZenUZ9iT82DoRggqIrEpf5yPjhRDHK7RTg9ZYB9k


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جمجمه انسان های اولیهوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای منابع انرژی از نفت و گاز توسعه برخی شغل ها با هوش مغزتان را در جوانی سیم کشنظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهاناختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتکامل زباننقش انتخاب از طرف محیط، نهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین هاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دمحل درک احساسات روحانی دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مرگ انتقال است یا نابود شتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتقانون جنگلتقلید از روی طبیعتمعنی روزهنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتنفس بدون اکسیژنمغز انسان رو به کوچک تر شچرا پس از بیدار شدن از خومغز انسان رو به کوچکتر شدچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیاتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های سازمان بهداشت مغزتان را در جوانی سیمکشنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زباننقش اتصالات بین سلولهای هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می توانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در بزرگترین خطایی که مردم ممراحل ارتقای پله پله کیهنکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلتقویت استخوان در گرو تغذمعادله ها فقط بخش خسته کننگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هالزوم سازگاری قانون مجازاتو یک جهان در مغز خودت هستو پیچیده ترین تکنولوژی مغز ایندگان چگونه استچرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های غیر دارویی در سنقش قهوه در سلامتینظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبان انسان از پیشینقش تیروئید در تکامل مغزهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستکیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر کلام در آیات کلام بنقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرناز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظههوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیاریبسیاری از بیماری های جدیمرز مرگ و زندگی کجاستچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قانونمندی و محدودیت عالمتقویت سیستم ایمنیمعجزه ی علم در کنترل کروننگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردلزوم سازگاری قانون مجازاتو جهانی هستی که خودش را مغز ابزار بقای برتر مادیچرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای واراتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه هایی در مصرف ماهینقش مهاجرت در توسعه نسل اهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز اختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل ساختار رگهای مغزی نقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمنبع خواب و رویاتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقشه مغزی هر فرد منحصر بههوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تبسیاری از بیماری های جدیمرز بین انسان و حیوان کجاچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودتلقین اطلاعات و حافظهمغز فکر میکند مرگ برای دیچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمقاومت به عوارض فشار خون تو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز ابزار برتر بقاچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهامنابع انرژی از نفت و گاز توضیحی ساده در مورد هوش منقش میدان مغناطیسی زمین هفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدناختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل شناخت انسان با کشفنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا منحنی که ارتباط بین معرفتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقشه های مغزی جدید با جزیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده مما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروز یا روز پایانیهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض بعد از کرونامزایای شکلات تلخ برای سلچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قبل از آغازتلاش هایی در بیماران قطع مغز قلبچاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرمقابله با کرونا با علم اسملاحظه های اخلاقی دربارهتولید مثل اولین ربات های مغز از بسیاری حقایق می گرچرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن منابع انرژی از نفت و گاز تیوتیکسن داروی ضد جنوننقش محیط زندگی و مهاجرت دهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر نگاه انسان بر رفتانقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر کپسول نوروهرب بر سنقص در تشخیص هیجانات عامهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوشیدن چای برای مغز مفید هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی توصیه ها برای واکسیمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسبعد از کرونامسیر دشوار تکامل و ارتقاچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قبل از انفجار بزرگتلاشی برای درمان قطع نخامغز ما کوچکتر از نیم نقطهناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترساطلاع رسانی اینترنتیملاحظات بیهوشی قبل از جرتولید پاک و فراوان انرژیمغز به تنهایی برای فرهنگ چراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال اثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هانقش نگاه از پایین یا نگاههمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل امروز در درمنقش داروهاي مختلف معروف هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر کپسول نوروهرب بر سنقطه بی بازگشتهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر انتخاب از طرف محیط نوعی سکته مغزی ، وحشتناک هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا موبرخی روش های تربیتی کودکمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستبعد از کرونا دلخوشی بیهومسئول صیانت از عقیده کیسچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزقدم زدن و حرکت دید را تغیتلاشی تازه برای گشودن معمغز مادران و کودکان در زمناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چممانتین یا آلزیکسا یا ابتولید سلولهای جنسی از سلمغز برای فراموشی بیشتر کچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیساثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و منابع بی نهایت انرژی در دتکنولوژی جدید که سلول هانقش نظام غذایی در تکامل مهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری اختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل در پیشگیری و نقش ذهن و شناخت در حوادث هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر کتامین در درمان پاچند نرمش مفید برای کمردرهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتماه رجبتاثیر احتمالی عصاره تغلینیکولا تسلاهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلامدیریت اینترنت بر جنگتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیبعد از کرونا دلخوشی بیهومسئولیت جدیدچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رقدرت انسان در نگاه به ابعتلاشی جدید در درمان ام اسمغز چون ابزار هوش است دلینبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژي پاک سرچشمه حتومورها و التهاب مغزی عامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟نزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارمناطق خاصی از مغز در جستجتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش نظریه تکامل در شناساهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا 20 سال آینده مغز شما به نقش روی و منیزیم در سلامتهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و مواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچند جهانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومگلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عاز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دماپروتیلیننیاز به آموزش مجازی دیجیهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و مدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاتفکر خلا ق در برابر توهم مستند جهان متصلچگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کملمس کوانتومیتمایل زیاد به خوردن بستنمغز چگونه صداها را فیلتر نخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز توهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز بزرگ چالش است یا منفعنزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مداومنقش هورمون های تیروئید دهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با اداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا بحر یفعل ما یشانقش روزه داری در سالم و جهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فموجود بی مغزی که می تواندتاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که ماننهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانماجرای جهل مقدسچیزی خارج از مغزهای ما نیهیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغتفاوت مغز انسان و میمون همشکلات نخاعیچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در لوب فرونتال یا پیشانی مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز ناتوان از توجیه پیدانخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز توهم چیستمغز بزرگ چالشهای پیش رونزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل چشمنقش هورمون زنانه استروژنهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای ادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش رژیم غذایی بر رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیاارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایماده ی تاریکتاثیر ترکیبات استاتین (سچیزی شبیه نور تو نیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای بررسي علل احتمالي تغيير مرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بتفاوت ها و تمایزها کلید بمشکلات بین دو همسر و برخیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیالوتیراستامتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز و سیر تکامل ان دلیلی نخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفری به آغاز کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز توهمات و شناخت حقیقتمغز بزرگ و فعال یا مغز کونشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ابزار هوش ، راه پر نقش ویتامین K در ترمیم اسهندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش رژیم غذایی در رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت معرفت و شناخت درک عهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشماز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های ماده ی خالیتاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنبررسی و اپروچ جدید بر بیممرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهتفاوت های بین زن و مرد فقمشکلات روانپزشکی پس از سچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیالیس دگرامفتامین یا ویاستمدن بشری و مغز اخلاقیمغز آیندگان چگونه است ؟نرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه در هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز توپیراماتمغز بزرگترین مصرف کننده نظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر اناحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حانقش ژنتیک در درمان اختلاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش زنجبیل در جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم مبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواببررسی ژنها در تشخیص بیمامرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلتفاوت های تکاملی در مغز ومشکلات روانپزشکی در عقب چگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیالا اکراه فی الدینتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز انسان ایا طبیعتا تمانرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و اابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز توانایی مغز و دیگر اجزای مغز حریص برای خون، کلید تنظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعاحساسات کاذببیماری بیش فعالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حانقش گرمایش آب و هوا در همهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهمیگرن شدید قابل درمان استاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرمباحث مهم حس و ادراکتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستبررسی سیستم تعادلی بدن امرکز خنده در کجای مغز استتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیتفاوت های زبانی سرمنشا تمشاهده گر جدای از شیء مشانگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هلایو دوم دکتر سید سلمان فتمساح حد واسط میان مغز کومغز انسان برای ایجاد تمدنرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق ابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کمنابع انرژی از نفت و گاز توازن مهمتر از فعالیت زیمغز زنان جوانتر از مغز مرنظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حانقش پیش زمینه ها و اراده هوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حاارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز دانهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستپیموزایداگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمبررسی علل کمر درد در میانمرگ چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتفاوتهای جنسیتی راهی برامشاهده آینده از روی مشاهنگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر لبخند بزن شاید صبح فردا زتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان برای شادمانی طچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان وزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشومنابع انرژی از نفت و گاز توسعه هوش مصنوعی قادر اسمغزهای کوچک بی احساسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حانقش آتش در رسیدن انسان بههوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسرنوشتارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش سجده بر عملکرد مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفامیدازولام در درمان تشنج تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز مشاهده ی غیر مستهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کداینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های ممحل درک احساسات روحانیتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خبزرگ شدن مغز محدود به دورمرگ و میر پنهانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی متقلید مرحله ای نسبتا پیشمطالعه ای بیان میکند اهدنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکلرزش ناشی از اسیب به عصبتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان برای شادمانی طچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عص