دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقا از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت چهل و چهارم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت چهل و چهارم)

نقش سلول های بنیادی در پژوهش های ویروس شناسی و تولید واکسن و دارو

سلول های بنیادی با قابلیت تبدیل شدن به انواع سلول های بدن، به عنوان پایه ی بسیاری از پژوهش ها از جمله مطالعات روی نوع خاصی از سلول ها برای بررسی واکنش آنها به عنوان میزبان ویروس، سودمند است. تولید مصنوعی اندام و آلوده کردن آن با ویروس و بررسی های ریز در سطح مولکولی، کمک میکند نحوه ی عملکرد و تاثیر ویروس بر بافت و واکنش بافت به ویروس کاملا شناخته شود.( مطالعات روی بافت مصنوعی تولید شده از سلول های بنیادی، قابل قبول تر از تست عوامل بیماری زا روی انسان است.)

واکسن و دارو سازی مدرن، فقط رونمایی از جعبه واکسن و ماده ی اصلی آن نیست بلکه باید واکسن ها را آزمود و ارتقا داد. آزمودن سودمندی واکسن ها از طریق بررسی آنتی بادی های خنثی کننده، لازم است زیرا ویروس در نزاعی تکاملی با میزبان و واکسن ها دائما جهش میکند و واکسن های قدیمی تاثیر خود را از دست می دهند یا تاثیر آنها کم میشود. آزمودن رفتار داروها و واکسن ها- که میتواند باعث عوارض زیادی روی انسان ها شود- روی اندام های مصنوعی، اخلاقی تر و پذیرفته شده تر است. پیشرفت های فراوان علم امروز، دست انسان را برای دقیق ترین و اخلاقی ترین پژوهش ها در سطح سلولی و مولکولی باز کرده است. در چنین جهانی کاملا مورد انتظار است، از همان ابتدای همه گیری کووید 19، سودمندترین واکسن ها و داروها ساخته شود و نتایج واکسیناسیون وسیع و مفید در برخی کشورها خیلی زود نمایان شود. واکسن سازی سنتی قدیمی روشی طولانی و زمان گیر است. اورگانوئیدها ممکن است کمک کند اهداف مولکولی ممکن برای طراحی واکسن را بشناسیم ولی به تنهایی نمیتواند برای واکسن سازی استفاده شود زیرا سیستم ایمنی میزبان را ندارد.

پیشرفت های علمی و نتایج آن را که در کنترل آمار ابتلا و مرگ و میر کووید19 نمایان است باید قدر نهاد و از آن استفاده کرد.

بررسی عفونت زایی ویروس کرونا و پاسخ های درمانی با ارگانوئیدهای پیچیده(اورگانوئید: ساختارهای سلولی که ازروی سلول های بنیادی ساخته میشود.)

خلاصه: درمان بیماران با عوارض شدید COVID-19، به دلیل نبود داروهای سودمند و شکست در کنترل طبیعت چند جانبه و هتروژن بیماری با روش های سنتی، با چالش مواجه شده است. در این پژوهش، نقش مهم اورگانوئیدهای پیچیده در مطالعه ی عفونت SARS-CoV-2، مدلسازی از پاتولوژی بیماری کووید 19 و تست دارو و ابداع واکسن و آنتی بادی مورد بررسی قرار میگیرد. دراین مقاله چالش های پژوهش بر کووید 19 و چالش های باقیمانده در کاربرد اورگانوئیدها بحث میشود.

مطلب:

عفونت کووید 19 تاکنون باعث مرگ تایید شده ی 3,530,582 نفر در سطح جهانی شده است(البته مقدار مرگ و میر تایید نشده طبیعتا چندین برابر است به خصوص در کشورهای توسعه پیدا نکرده و کشورهای دیگری که از دید امنیتی، آمارها را دستکاری میکنند). واکسن ها برای جلوگیری از عفونت استفاده می شود ولی تا امروز داروی ضد ویروس اختصاصی برای مهار بیماری وجود ندارد.

درمان بالینی بیماران با کووید 19 اساسا بر بهبود علایم، بهبود عملکرد ریه، جلوگیری از افزایش حاد وناگهانی سیتوکین های در گردش خون(جلوگیری از طوفان سیتوکینی) و کنترل عفونت های سوار شده، استوار است. کارآزمایی های بالینی سریعی در حال انجام است تا چرخه ی عفونت SARS-CoV-2 و فرایندهای پاتوفیزیولوژیک مربوطه را مهار کند. با این همه اندکی در مورد زمینه های ژنتیکی بیماران دچار کووید 19 که بر شدت علایم می افزاید می دانیم. به طور مشابه اینکه واکنش های ویروس با گیرنده های میزبان ممکن است بر اساس سن، جنس، و نژاد بیماران تغییر کند، شناخته شده نیست. بنابراین طراحی واکسن های سودمند و داروهای ضد ویروس چالش زا بوده است.

پیشرفت در ارزیابی ها بر اساس اورگانوئید- که از سلول های بنیادی با قابلیت زیاد در انسان (hPSCs)و یا سلول های بنیادی بالغین ASCs به دست می آید- امکان توسعه گونه های مختلف اورگانوئیدها را در پژوهش بیومدیکال میدهد.

بر این اساس کشت دوبعدی سلول و اورگانوئیدهای سه بعدی برای بررسی عفوت کووید 19 استفاده میشود. این مطالعات نشان میدهد لازم است نقش اورگانوئیدهای تولید شده از سلول بنیادی در پژوهش های کووید 19 تعریف شود. در این مطالعه چرخه ی عفونت ویروس کرونا و استراتژی های مداخله ای مربوط به آن، توضیح داده می شود. همچنین ارزیابی های کنونی کووید 19 با تمرکز بر قدرت و محدودیت های احتمالی این روش ها ارزیابی شده است. همچنین نقش انواع سلول های تنفسی و اورگانوئیدهای ریه و دیگر اورگانوئیدها را- که از hPSCs and ASCs به دست می آید- در ارزیابی حساسیت به کووید 19 توضیح میدهد. در نهایت ما سودمندی اورگانوئیدها را در مطالعه ی پاتوفیزیولوژی القا شده به وسیله ی SARS-CoV-2 و نتایج درمانی را آزمایش می کنیم.

چرخه ی عفونت کووید 19 و استراتژی های مداخله ای مربوط

SARS-CoV-2 یک بتاکرونا ویروس با زنجیره ی تک رشته ای RNA مثبت است و احتمالا از کرونا ویروس خفاش تکامل یافته باشد. تنوع ژنومی این ویروس در بیماران با کووید 19 مشاهده شده است. ولی ژنوم محیطی این ویروس تا حدی ثابت است. ژنوم ساختاری SARS-CoV-2 بر مناطق عملکردی پروتئین های ویروس- که از نظر تکاملی حفظ شده اند- اشاره میکند. به علاوه این ویروس چرخه ی عفونی مشابهی با ویروس عامل مرس و دیگر ویروس های خانواده ی سارس دارد.

چرخه ی عفونت SARS-CoV-2

مانند ویروس سارس، این ویروس هم از چندین فرایند هماهنگ برای ورود به سلول میزبان استفاده میکند. چرخه ی عفونت SARS-CoV-2 از ورود به سلول میزبان با ادغام غشایی و اندوسیتوز شروع میشود تا نهایتا ویروس بالغ را آزاد کند. در بیماران کووید 19 چرخه ی عفونت، بار ویروسی را در بافت های ریه، کلیه و روده افزایش میدهد. القا و ترشح ستوکین های سلولی(طوفان سیتوکینی)ممکن است باعث القای طیف وسیعی از پاسخ های التهابی و ایمونولوژیک در این بافت ها شود. طوفان های سیتوکینی معمولا منجر به تخریب آلوئول های ریه، آسیب حاد ریه و کاهش تبادل گاز و نارسایی ریوی و تخریب چند اندام و نهایتا افزایش مرگ و میر میشود.

چرخه ی عفونت، شامل اتصال S-gp به گیرنده ی ACE2 و شکست آن به وسیله ی پروتئاز سلولی میزبان است تا به دو بخش S1 و S2 تبدیل شود و این با پروتئاز سرین، مدیریت میشود. فعالیت S2 باعث ترکیب با غشای سلولی میشود. در داخل سلول میزبان، RNA ترجمه میشود تا پروتئین های غشا و پوشش و نوکلئوکپسید تولید شود.

پاسخ ایمنی از طریق عرضه ی آنتی ژن ویروس به ماکروفاژها باعث ترشح سیتوکین ها میشود. B cells آنتی بادی های خنثی کننده را برای حمایت از ریه تولید میکند؛ همچنین میتواند باعث تخریب ریه ناشی از سیتوکین از طریق افزایش التهاب وابسته به آنتی بادی و تحت مدیریت FcγR شود. درمان ها و واکسن های تولید شده باید بتواند در مسیر ایجاد عفونت، روی واسطه ها تاثیر بگذارد.

استراتژی های درمانی :

هرچند درک ناکاملی از چرخه ی زندگی ویروس وجود دارد فرایندهای شناخته شده در ویروس می تواند به عنوان مداخله های مولکولی، ایمونولوژیک و دارویی مورد استفاده قرار بگیرد. چنین مداخله های بالینی و آزمایشی در این عفونت گزارش شده است.

مهار ورودی ویروس به سلول میزبان میتواند سودمند باشد و از عفونت به طور کلی جلوگیری کند. مهار اتصال (spike glycoprotein (S-gp به گیرنده ی انسانی ACE2 با استفاده از ACE2 مصنوعی(ریکامبینانت) قابل حل انسانی (hrsACE2)باعث کاهش رشد ویروس در میزان تا 1000 تا 500 برابر میشود. البته این مولکول مصنوعی، خاص هر گونه است و مورد تولید شده در موش، در انسان تاثیری ندارد.

Transmembrane serine protease 2 ((TMPRSS2 میتواند به وسیله مهاز کننده ی پروتئاز به نام کاموستات مهار شود. سرم بیماران بهبود یافته از کووید 19 هم میتواند به جلوگیری از ورود ویروس کمک کند.

CR3022 که یک آنتی بادی مهار کننده و جدا شده از بیماران بهبود یافته از کووید 19 است به بخش اتصال به گیرنده ی S-gp متصل میشود.

سازمان غذا و داروی آمریکا FDA ایورمکتین را تایید کرده است. این دارو باعث مهار تکثیر ویروس کرونا در مدل آزمایشگاهی میشود. داروی ضد ویروس رمدیسیویر که یک آنالوگ آدنوزین است همچنین تکثیر ویروس را مهار میکند. این دارو نخستین داروی تایید شده FDA در این بیماری است. با این حال سازمان بهداشت جهانی گزارش کرد این دارو باعث کاهش مرگ و میر و کاهش دوره ی بیماری نمیشود. مهمتر اینکه حدود 20% موارد کووید 19 شدید وابسته به طوفان سیتوکینی است که با مهار ترشح سیتوکین و تشدید پاکسازی سیتوکین در سلول های هدف قابل مهاراست. توسیلیزوماب یک آنتی بادی منوکلونال که باعث مهار اینترلوکین 6 میشود برای درمان طوفان سیتوکینی در بیماران کووید 19 استفاده شده است.

کورتون سیستمیک مرگ و میر 28 روزه ی این بیماران را کاهش داد. ولی در بیمارانی- که نیاز به اکسیژن اضافی نداشتند- بی فایده بود. سازمان های مهم بهداشتی کورتون را در کووید 19 شدید توصیه می کنند. تاثیر دگزامتازون در این بیماران ممکن است مهار عوامل پیش التهابی مانند NF-κB باشد. با این همه، تجربه های بالینی پیشنهاد میدهد طوفان سیتوکینی عامل ایجاد آسیب به بافت ریه و نارسایی چند اندام در کووید 19 است.

عوامل دیگری که بر چرخه ی عفونت تاثیر میگذارد:

چرخه ی عفونت SARS-CoV-2 با ویژگی های بالینی متنوعی در بیماران با کووید 19 همراه است؛ ازجمله ی آنها بیماری حاد ریه و یا علایم خفیف یا شدید در دیگر اندام هاست. برخی بیماران بی علامت و یافته های منفی در سی تی اسکن دارند. این، نشان دهنده ی بار اندک ویروس و پاسخ های ایمونولوژیک و التهابی اندک در ریه هاست.

تقریبا 80% عفونت ها بی علامت یا خفیف هستند؛ 15% بیماری شدید دارند و نیازمند کمک تنفسی و 5% بیماران در شرایط اورژانسی هستند. در این زمان غیر ممکن است بتوان پیشبینی کرد کدام بیمار، جزو این 5% آخر است و نیاز به تنفس کمکی دارد. در کودکان معمولا عفونت به شکل بی علامت است. این عفونت زنان را کمتر درگیر میکند و این به دلیل تاثیر هورمون آندروژن در بالا بردن سطوح گیرنده ی ACE2 است. سطوح بالای آندروژن در ارتباط با خطر بالای عفونت و شدت بیماری در مردان است. سطح بالای مرگ و میر در سیاهان آمریکایی مشاهده میشود هرچند علل اولیه نامشخص و چند جانبه است.

سیگار با تولید بیشتر تظاهر ACE2 باعث تشدید بیماری میشود. تظاهر همزمانmRNA ACE2 و TMPRSS2تا حد زیادی وابسته به سن و جنس بیماران است و در بیماران سیگاری تشدید میشود.

در بیماران کووید 19 سن و جنس در تعیین سودمندی داروها و آنتی بادی های ضد ویروس باید لحاظ شود.

مدل های سنتی بررسی کووید 19 به چند دسته تقسیم میشود روش های بیوشیمیایی، ارزیابی های ویروس زنده و شبه واقعی.

در مطالعه ی اخیر بر مدل های کشت سلولی تاکید میشود.

مدل های کشت سلولی برای ارزیابی کووید از نظر تئوریک برای همه ی فرایندهای سلولی چرخه ی عفونت کووید 19 و ارزیابی های عفونت زایی ویروس و غربالگری دارویی استفاده میشود. در اینجا ما سه سیستم اصلی را در مطالعه ی کووید 19 استفاده کردیم: کشت سلول تک لایه دو بعدی، روش های سازگار شده سطح هوا مایع دو بعدی ALI assays و اورگانوئیدها سه بعدی

کشت تک لایه ی دو بعدی

این کشت ها از نسل های متفاوت سلولی برای ارزیابی ورود ویروس کرونا و تست داروها استفاده میکند.

سلول TMPRSS2-expressingکه ساختار ACE2 مشابه سلول های انسانی دارد خیلی مستعد عفونت کووید 19 است.

ارزیابی های ALI assays: کشت ALI از محیط راه هوایی در طبیعت تقلید میکند و برای ارزیابی بلوغ و ارزیابی عملکردی اپیتلیوم راه هوایی استفاده میشود. ارزیابی های ALI بخش قاعده ای اپیتلیوم را توانمند میکند تا با هوا تماس پیدا کند و به طرف دیگرش این امکان را میدهد با یک غشا با سوراخ های ریز به محیط تمایز، دسترسی پیدا کند. این روش دوبعدی عموما برای ارزیابی ارتباط ها بین پاتولوژی بیماری ریه که از طریق هوا منتقل میشود و حساسیت بیمار به کووید 19 شدید، مناسب است. محدودیت های این روش ناتوانی آن در تولید بافت های پیچیده تر مانند آلوئول هاست.

کشت سه بعدی و اورگانوئیدها

برخلاف کشت دو بعدی، کشت سلولی سه بعدی یک پلاتفورم مصنوعی است که از محیط طبیعی سلول های زنده و بافت ها تقلید میکند. سلول ها معمولا در محیط واسطه ی مناسب یا ماتریکس خارج سلولی در سوسپانسیون ها رشد میکند تا خوشه های سه بعدی تولید کند. ترکیبات ماتریکس خارج سلولی و نیروهای فیزیکی، نقشی حیاتی در تنظیم رفتار سلولی دارند. پروتکل های اورگانوئید جاری، محیط های سه بعدی سلولی را در محیط طبیعی بازآرایی میکند و تظاهرات ژنتیکی و اپی ژنتیک سلول های انسانی را نگه میدارد. و در بیماری های عفونی قابل استفاده است. اورگانوئیدهای سه بعدی میتواند جدا شود و با کشت های دو بعدی ALI سازگار شود تا تمایز جهت دار سلول های بنیادی و پیشساز راه هوایی را به سلول های بالغ تسهیل کند.

اورگانوئیدهای منشاگرفته از سلول های بنیادی با قابلیت تمایز زیاد hiPSCs در پژوهش های سندرم کووید 19

اورگانوئیدها میتواند از hiPSCs و سلول های بنیادی جنینی ESCs ایجاد شود و به عنوان بافت سه بعدی که میتواند در محیط آزمایشگاه خود را بازسازی کند باقی میماند. آنها برای مدلسازی از بیماری ها و تست داروها مفیداست.

مدل سازی از کووید 19

آزمایشات دارای مدرک مثبت، نشان می دهد ویروس این بیماری، اورگانوئیدهای کلیه و عروق خونی انسان را درگیر میکند. و این بیماری با استفاده از ACE2 مصنوعی قابل مهار است. گزارش های بعدی تایید کرد انواع متفاوتی از اورگانوئیدهای منشا گرفته از hPSC شامل اورگانوییدهای ریه، شبکه ی کوروئید، مغز ، قلب و روده میتواند به عنوان مدل های بیماری و مطالعه ی ویروس کووید 19 و غربال داروها استفاده شود. اورگانوییدهای ریه به طور خاص، حساس هستند زیرا سلول های اپیتلیوم راه های هوایی و آلوئول ها هم تاثیرگذار و هم هدف عفونت کووید 19 هستند.

اورگانوئیدهای ریه

ریه ی انسان اندامی پیچیده با سلول های ظریفی است که هوا را به کیسه های هوایی دورتر منتقل میکند. هربخش ریه شامل سلول های اپیتلیوم، سلول های عروقی و سلول های ایمنی است. سلول های اپیتلیوم راه هوایی از hPSCs تولید میشود تا اورگانوئیدهای ریه را تولید کند و تکامل و ایجاد ریه را بازسازی نماید. در ابتدا اندودرم مشخص با activin از روی hPSCs ساخته می شود. بعدا اندودرم جلویی فورگات با مهار BMP4, TGF-β and GSK3β و در حضور FGF4 تشکیل می شود. بعدا با مهار FGF7, ATRA and GSK3β اورگانویدهای پیش ساز ایجاد می شود. در نهایت اورگانوئیدهای پیچیده ی ریه- که دارای ساختار لوله های هوایی سلول های شبیه مزانشیم و پیش سازهای آلوئولی هستند- تشکیل می شود.

کشف داروها:

اورگانوئیدهای آلوئولی منشا گرفته از hPSCs در ارزیابی ها در عفونت با ویروس SARS-CoV-2 و غربالگری تاثیرداروها استفاده شده است. برای نمونه مهار کننده های گیرنده ی آندروژن مانندفیناستراید و دوتاستراید با کم کردن سطوح ACE2 and TMPRSS عفونت زایی ویروس را در اورگانوئیدهای آلوئولی ریه- که از سلول های بنیادی جنینی انسان منشا گرفته است- کم میکند. این اورگانوئید ها برخی داروها مانند imatinib, mycophenolic acid and quinacrine dihydrochloride را در جلوگیری از ورود ویروس موثر تشخیص داده است؛ همچنین ACE2 blocking antibody از ورود ویروس به مدل ارگانوئید، جلوگیری میکند.

با وجود این نتایج امیدبخش ابتدایی، اورگانوئیدها برخی محدودیت ها را دارند. hPSC ها مستعد ناپایداری ژنومی در درازمدت در محیط آزمایشگاه هستند. همچنین تفاوت ها بین پروتکل ها و بین آزمایشگاه ها باعث تفاوت در نتایج آزمایشگاهی میشود و نهایتا تمایز نابالغ اوگانوئیدهای ریه است زیرا شرایط نامناسب کشت، موضوعی حل نشده باقی میماند. اوگرانوئیدهای انسانی معمولا بافت های جنینی غیربالغ را با سرعت تکثیر زیادتر ایجاد میکند. سلول های اپیتلیال از اورگانوئیدهایی که از سلول های بنیادی جنینی ایجاد میشود مارکرهای ابتدایی NKX2.1 and SOX917 را ایجاد می کند.

به طور خلاصه اورگانوئیدها بر اساس پایه ی hPSC در پزشکی و مدلسازی از بیماری ها استفاده می شود. تظاهر ژنهای سازگار به SARS-CoV-2 در اورگانوئید ریه آنها را مدلی ایده آل برای مطالعه عفونت زایی کرده است. با این همه ما توصیه میکنیم نتایجی که از ارگانوئیدهای ناشی از hPSC در مدل های حیوانی ایجاد میشود با اورگانوئیدهای ساخته شده از ASC انسان مقایسه شود.

اورگانوئیدهای ناشی شده از ASC در پژوهش کووید 19

تعریف ASCs در بیان علمی متفاوت است زیرا خصوصیات سلولی متفاوتی دارد که شامل دینامیک سلولی، هتروژنیتی و قابلیت انعطاف است. به علاوه دشوار است بین ASCs و سلول های زایا افتراق داده شود. این مقاله این سلولها را به عنوان سلول های غیر فعال با قابلیت های فراوان معرفی میکند که در سلول های بالغین یافت میشود. آنها می توانند به صورت طولانی خود را بازسازی کنند و با پتانسیل بازسازی خود، سلول های میانی (زایا و پیش ساز) تولید کنند و به سلول های خاص بافت تمایز یابند.

ASCs میتواند از بافت بالغ، جدا شود و در بافت سلولی به طور نامحدود باقی بماند. این سلول ها به عنوان جایگزین مناسب hPSC مطرح هستند که منبع خوبی از سلول های کاملا بالغ را برای تحلیل عملکردی فراهم میکند.

اورگانوئیدهای روده ای و بینی

اورگانوئیدهای روده ای و توده های کره ای بینی از بیوپسی های دهنده، مشتق میشوند و قبلا برای پیشگویی از پاسخ های دارویی در بیماران با فیروز سیستیک استفاده می شدند. سلول های روده ای تمایز یافته، ACE2 and TMPRSS2 را نشان می دهند و مقدار قابل توجهی از اجزای SARS-CoV-2 در سلول های روده ای در اورگانوئیدهای روده ای شناسایی شده است. تحلیل ترجمه ای پاسخ قوی ویروسی را در حضور مقادیر زیادی CXCL10 and CXCL11 mRNAs13 نشان می دهد که بسیاری نزدیک به طوفان سیتوکینی است. این مطالعه از استفاده از اورگانوئیدهای ASC در مطالعه ی آزمایشگاهی پاتوفیزیولوژی SARS-CoV-2 حمایت میکند.

جالب توجه اینکه مخاط بینی همچنین مقادیر زیادی از ACE2 and TMPRSS2109 را نشان میدهد که همراه با بار زیاد اجزای SARS-CoV-2 در حفره ی بینی بیماران دچار کووید 19 است و مخاط بینی، اپیتلیوم خارجی مشابه اپیتلیوم راه هوایی تنفسی فوقانی دارد

اورگانوئیدهای ریه

مدارک، پیشنهاد میدهد هر دوی سلول های شبیه ASC و پیش سازها در اجزای متفاوت ریه حضور دارد. سلول های شبیه ASC و پیش سازها در ریه های انسانی بالغ مشاهده شده است.

اورگانوئیدهای آلوئولی انسانی برای ارزیابی عفونت با ویروس کرونا ساخته شده است. اورگانوئیدهای آلوئولی آلوده شده با SARS-CoV-2 بسیاری از تظاهرات کووید 19 را بازآرایی میکند و اینها شامل ترشح سیتوکین، پاسخ ایمنی، پاسخ اینترفرون، کاهش پروتئین های سرفاکتانت و مرگ سلولی است. ژنهایی که در ارتباط با مرگ سلولی، اتصال سلولی و پروتئین های سورفاکتانت هستند همچنین در موارد عفونی شده با ویروس کرونا زیاد میشود. پیامرسانی التهابی با واسطه ی اینترفرون، پاسخ مشخص به عفونت با ویروس کرونا در این مطالعات است. افزایش پاسخ اینترفرون در ارتباط با سطح پایین تر SARS-CoV-2 است. درمان اورگانوئید آلوئولی با مقدار کم IFN-α and IFN-γ، تکثیر ویروس کرونا را کاهش داد. برعکس مهار اینترفرون باعث تشدید تکثیر ویروس شد.

درمان اورگانوئیدهای آلوئولی با اینترفرون بتا همچنین تظاهر ژن آر ان ای ویروسی را که نوکلئوپروتئین سارس کووی 2 را کدگذاری میکند کاهش داد. این یافته ها پیشنهاد میدهد اینترفرون ها ممکن است به عنوان یک وسیله ی پیشگیری از عفونت در بیماران شدیدا عفونی شده با ویروس به کار برود. مهار دارویی ویروس با مولکول های کوچک قابل توجه است. یک مطالعه نشان میدهد رمدیسیویرتظاهر ژن ان SARS-CoV-2 را سودمندتر از اینترفرون بتا یا هیدروکسی کلروکین در اورگانوئیدهای آلوئولی آلوده شده کاهش میدهد. این در تعارض با یافته های بالینی جدیدی است که بر عدم سودمندی رمدسیویر تاکید دارد. عدم همراهی نتایج از اورگانوئیدهای آلوئولی و کارآزمایی های بالینی باید بیشتر بررسی شود.

به طور خلاصه اورگانوئیدهای ریوی که از ریه های بالغ انسانی منشا می گیرد سلول های اپیتلیوم ریوی با بلوغ کامل درمقایسه با اورگانوئیدهای منشا گرفته از hPSC تولید میکند و برای مطالعات کووید 19 مناسب هستند. ارگانوئیدهای منشا گرفته از ASC یا سلول های زایا قابلیت بازسازی محدودی از خود دارند (کمتر از 5 نسل)

بهبود ترمیم و بازسازی ریه:

اندکی در مورد بازسازی آلوئول ها میدانیم. اورگانوئیدهای ریه نشان میدهد آلوئول های آلوده شده با ویروس مکانیسم های ترمیمی را برای رقابت با آسیب نشان می دهد. و اینها شامل ترشح سیتوکین، مقاومت به آپوپتوز و پیر شدن سلولی است. فرایندهای سلولی مشابه پاسخ های ترمیمی در موش و مدل های آسیب انسانی است. با وجود مکانیسم های ترمیمی درونی، گروهی از افراد که از کووید 19 بهبود یافته اند به درمان نیاز دارند تا عملکرد ریوی از دست رفته و آسیب به سلول های آلوئول را دوباره به دست بیاورند. جایگزین کردن سلول های آلوئولی با Alveolar type II epithelial cells (AECII) ممکن است روشی ممکن برای بهبود عملکرد ریه باشد. امیدبخش اینکه AECII بالغ موش و انسان میتواند به ریه های آسیب دیده ی موش، پیوند شود. پیوندهای مشابه که از سلول های اپیتلیوم ریه منشا گرفته از اورگانوئید استفاده میکند ممکن است برای درمان بیماران کووید 19 با آسیب شدید اپیتلیوم استفاده شود.

ارزیابی های پیچیده ی اورگانوئید

چالش باقیمانده ی مهم در به کار بردن اورگنوئیدها پیچیده نبودن و فقدان واکنش های بین سلولی وسیع در مقایسه با شرایط طبیعی است. اورگانوئیدها از راه های هوایی پیچیده برای مطالعه واکنش های سلولی مربوط به بیماری، میتواند از سلول های اپیتلیال برونشی و فیبروپلاست های ریه با سلول های اندوتلیال میکروواسکولار ایجاد شود.

سلول های اندوتلیال میتواند پس از آسیب حاد پیام هایی را از AECI دریافت کند و ساخت آلوئول را از طریق فاکتورهای پیامی متعددی مانند فاکتورهای آنژیوکرین که از اندوتلیوم منشا گرفته است و فاکتور منشا گرفته از پلاکت، افزایش دهد. سلول های اندوتلیال هم فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و هم IL-6 and IL-8 ترشح میکند که همه ی آنها طوفان سیتوکینی را تشدید میکند. به این دلایل، اورگانوئیدهای عروقی ریه باید نگاهی ارزشمند به آسیب ریوی ناشی از ویروس کرونا و ترمیم آن ایجاد کند. این اورگانوئیدهای پرعروق هنوز شاخته نشده است.

چالش دیگر نبود فاکتورهای میزبانی، سلول های ایمنی و پاسخ های التهابی در ارزیابی های اورگانوئیدی موجود است. تاثیر آنتی بادی و دارو که در این مطالعات مشاهده میشود ممکن است در بدن بیمارانی- که شرایط پزشکی همراه دارند مانند بیماران قلبی عروقی یا دیابت و باعث تغییر رفتار سلولی میشود- اینگونه نباشد. اورگانوئیدها باید انواع سلول ها را داشته باشد تا از نزدیک در محیط طبیعی و پیچیدگی عوارض ناشی از التهاب زیاد را در بیماران تقلید کند. علاوه بر ساختارهای سه بعدی، ما اورگانوئیدهای چهار بعدی را پیشنهاد میدهیم. اورگانوئیدهای پنج بعدی فاکتورهای خارجی را به کار میبرد تا پیام های التهابی، ایمنی و محیطی میزبان را همسان سازی کند و اینها در کشت های اورگانوئید کنونی وجود ندارد.

در آینده اورگانوئیدها میتواند نقشی در واکسن سازی داشته باشد. واکسن سازی سنتی قدیمی روشی طولانی و زمان گیر است. اورگانوئیدها ممکن است کمک کند اهداف مولکولی ممکن برای طراحی واکسن را بشناسیم ولی به تنهایی نمیتواند برای واکسن سازی استفاده شود زیرا سیستم ایمنی میزبان را ندارد. ولی ارزیابی ها با اورگانوئیدها ممکن است داده های ارزشمندی را در مورد ارتباط های بین سلولی بین پروتئین های ویروس و گیرنده های میزبان فراهم کند و سودمندی آنتی بادی های خنثی کننده را در افراد واکسینه شده معین کند. از این دیدگاه اورگنوئیدها ممکن است تولید واکسن را درهمه ی مراحل، تسریع کند.

خوشبختانه تولید اورگانوئیدهای تولید شده از سلول های ایمنی شامل سلول های ایمنی بی و تی از hiPSC ساده و امکان پذیر است وجود T cells, B cells and macrophages ها در اورگانوئید ممکن است ارزیابی های واکسن را در آینده بهبود بخشد.

مهم اينكه كنار هم آوردن همه ي انواع سلول ها با محدوديت هاي تكاملي براي بافت معيني در محيط خاصی محدود ميشود.

نكته نهايي:

تفاوت های وراثتي جمعيت های انساني چالش بزرگي را در ارزيابی هاي نتايج درمانی و استعداد فردي به بیماري ها دارد. اورگانوئید منشا گرفته از سلول های بنيادي آن را الگوي مناسبي براي ارزيابی های جاري كرده است. اورگانوئیدهای داراي چند بافت از دهنده ها و بیماران امکان ارزیابی های مولکولی در پاسخ بیمار به درمان ها در کووید 19 شدید را میدهد. ما تصور می کنیم ترکیب ارزیابی های جاری با اورگانوئیدهای پیچیده باعث توسعه ی پژوهش بر کووید 19 و درمان آن می شود و درس های مفیدی برای مطالعه ی دیگر بیماری های ویروسی فراهم میکند.

برخی توضیحات از دکتر سلمان فاطمی

https://www.nature.com/articles/s41556-021-00721-x?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=organic&utm_campaign=NGMT_USG_JC01_GL_NRJournals&fbclid=IwAR1nipLDozHKoyPbKWDZenUZ9iT82DoRggqIrEpf5yPjhRDHK7RTg9ZYB9k


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سندرم سردرد به دلیل افت فاولین مورد PML به دنبال تکتوهم جدایی و توهم علمفضای قلب منبع نبوغ استمغز برای فراموشی بیشتر کعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزمیدان بنیادین اطلاعاتنازوکلسینحس و ادراک قسمت چهل و سومهوش عاطفی قسمت دوماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی ضد چاقیکوچکترین چیز یک معجزه اساستفاده از سلول های بنیاروشی برای بهبود هوش عاطفآیا مغز تا بزرگسالی توسعبرای تمدن سازی، باید در بسیاره ابلهانایمان به رویاتکنولوژی جدید که سلول هاقبل از انفجار بزرگنقش مهاجرت در توسعه نسل اغم بی پایانتصویر زیبا از سلولماجرای جهل مقدسچرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک قسمت بیست و دوهیچ اندر هیچاختلالات مخچهدر والنتاین کتاب بدید همکاهش دوپامین عامل بیماریاطلاعات حسی ما از جهان، چراه فراری نیستآیا احتمال دارد رویا از آبرخی درمان های Spinal Muscular Atساختار شبکه های مغزی ثاباکسی توسین و تکامل پیش اتکامل زبانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نقش حفاظتی مولکول جدید دثبت و دستکار ی حافظهمحدودیت های حافظه و حافظنسبت ها در کیهانحس و ادراک- قسمت شصت و چههزاران سال چشم های بینا وارتباط متقابل با همه ی حیدرمان پوکی استخوانکریستال زمان(قسمت سوم)به نادیدنی ایمان بیاوررشد مغز فرایندی پیچیده اآب زندگی است قسمت چهارمبسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنابزار بقا از نخستین همانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منابع انرژي پاک سرچشمه حنقش غذاها و موجودات درياجهان هوشمندمرکز حافظه کجاستهمه چیز در زمان مناسبخودروهای هیدروژنیویتامین بی هفدهاز فرد ایستا و متعصب بگذردروغ نگو به خصوص به خودتگیلگمش باستانی کیستبی شرمیزندگی بی دودآسيب میکروواسکولاریا آستفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی اابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز چه زیاد است بر من که در ایجهان شگفت انگیزمسئول صیانت از عقیده کیسهندسه زبانِ زمان استخطای حسواکسن کووید 19 چیزهایی که از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری مغزی در سندرم کووزیست شناسی کل در جزء فراکپل جویی اصفهانبیماری تی تی پیاقلیت خلاقتلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدتاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع هوشیاری کجاست قسمت نور درونجاذبهدو بار در هفته ماهی مصرف معادله ها فقط بخش خسته کنهوش مصنوعی از عروسک بازی وجود قبل از ناظر هوشمنداز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمپیوند مغز و سر و چالشهای زبان ریشه هایی شناختی اسبا هوش مصنوعی خودکار روبامیدی به این سوی قبر نیستتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه مغز پیش انسان یا همحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک بازی دگرگونی های نژادی و تغیییاد گرفتن مداوماز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالپروژه ی ژنوم انسانیبازخورد یا فیدبکسلول های مغزی عامل پارکیانرژی تاریک که ما نمی توتولید مثل اولین ربات های فروتنی و غرورمغز و اخلاقعقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غبامهربانی، شرط موفقیتنگاه از درون مجموعه با نگحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی به کمک هوش طبیابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسکلمات بلند نه صدای بلنداز تکامل تا مغز، از مغز تروبات کیانآمارهای ارائه شده در سطح بحثی درباره احساساتی غیرروح در جهانی دیگر استآن چیزی که ما جریان زمان بخش فراموش شده ی حافظهسوپاپ ها یا ترانزیستورهااولین مورد پیوند سر در انتوهم جسمقفس ذهنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟عواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکمیدازولام در درمان تشنج نباید صبر کرد آتش را بعد حس و ادراک قسمت نهمهوش عاطفی قسمت سوماثرات فشار روحی شدیدداروی ضد تشنج با قابليت تکووید نوزده و خطر بیماری استفاده از سلول های بنیاروشی جدید در درمان قطع نخآیا همه جنایت ها نتیجه بیبرای خودآگاه بودن تو بایسیر آفرینش از روح تا مغز این پیوند نه با مغز بلکه تکینگیقبرستان ها با بوی شجاعتنقش میدان مغناطیسی زمین غم بی پایانتصویر زیبای اصفهانماجرای عجیب گالیلهچرا ویروس کرونای دلتا واحس و ادراک قسمت بیست و سوهیچگاه از فشار و شکست نتراختلالات حرکتی در انساندر یک فراکتال هر نقطه مرککاهش سن بیولوژیکی، تنها اطلاعاتی عمومی در مورد مراه های جدید برای قضاوت رآیا برای تولید مثل همیشه برخی روش های تربیتی کودکسادیسم یا لذت از آزار داداگر فقط مردم میفهمیدند کتکامل زبان انسان از پیشیلایو دوم دکتر سید سلمان فنقش حیاتی تلومر دی ان آ دثبت امواج الکتریکی در عصمخچه فراتر از حفظ تعادلنسبت طلایی، نشانه ای به سحساسیت روانی متفاوتهستي مادي ای که ما کوچکترارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان ام اس(مولتیپل اسکلکشف مکانیسم عصبی خوانش پبه هلال بنگررشد مغز علت تمایل انسان بآب زندگی است قسمت هفتمبسیاری از بیماری های جدیسردرد میگرن در کودکانابزار بقا از نخستین همانتاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز نقش غذاها در کاهش دردهای جهان هوشیارمرکز خنده در کجای مغز استهمه چیز در زمان کنونی استخورشید مصنوعیویتامین دی گنجینه ای بزراز مخالفت بشنودریای خداگیاه بی عقل به سوی نور میبی عدالتی در توزیع واکسن زندگی در جمع مواردی را برآسیب ها ناشی از آلودگی هوتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حاابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع بی نهایت انرژی در دنه عدم مطلق بلکه عدم با قجهانی که نه با یک رخداد و مسئولیت جدیدهنر فراموشیخطر آلودگی هواواکسن کرونا و گشودن پنجراز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری اعصاب به علت میتوزیست شناسی باور حقیقت یا پل خواجو اصفهانبیماری دویکالکترومغناطیس شنوایی و هتمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودتاثیر داروهای ضد التهاب منبع هوشیاری کجاست قسمت نورون هاي مصنوعی می توانجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو برابر شدن خطر مرگ و میمعجزه های هر روزههوش مصنوعی از عروسک بازی وراپامیل در بارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متپیوند اندام از حیوانات بزبان شناسی مدرن در سطح سلبا تعمق در اسرار ابدیت و امیدی تازه در درمان سرطاتو یک معجزه ایصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه هموساپينس بر زمین حقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی از عروسک بازی دانش قدرت استیاد بگیر فراموش کنیاز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستپروژه ی ژنوم انسانیبازسازي مغز و نخاع چالشی سلول های بنیادیانرژی خلا ممکن استتولید یا دریافت علمفرگشت و تکامل تصادفی محض مغز و سیر تکامل ان دلیلی عقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورموفقیت هوش مصنوعی در امتنگاه حقیقی نگاه به درون احد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی به شناسایی کاابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سیکلوزاپین داروی ضد جنوناز تکامل تا مغز، از مغز تروح رهاییآنچه ناشناخته است باید شبخش های تنظیمی ژنومسوپاپ ها یا ترانزیستورهااولین هیبرید بین انسان و توهمات و شناخت حقیقتقفس را بشکنمغز بزرگ چالش است یا منفععوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انسانمکانیک کوانتومی بی معنی نبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت چهارمهوش عاطفی قسمت ششماثرات مفید قهوهداروی ضد تشنج با قابليت تکودک هشت ساله لازم است آداستیفن هاوکینگ در مورد هروشی جدید در درمان نابینآیا هوش مصنوعی می تواند نبرای زندگی سالم، یافتن تسیستم تعادلی بدناین اندوه چیستتکامل فردی یا اجتماعیقدم زدن و حرکت دید را تغینقش محیط زندگی و مهاجرت دغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمماده ی تاریکچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک قسمت بیستمهیپرپاراتیروئیدیسماختلالات صحبت کردن در اندر کمتر از چند ماه سوش جدکایروپاکتیک چیستاطلاعاتی عمومی در مورد مراه های جدید برای قضاوت رآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبرخی سلولهای عصبی در تلاسازگاری با محیط بین اجزااگر میدانی مصیبت بزرگتر تکامل ساختار رگهای مغزی لبخند بزن شاید صبح فردا زنقش خرچنگ های نعل اسبی درجلو رفتن یا عقبگردمخچه ، فراتر از حفظ تعادلنشانه های گذشته در کیهان خفاش با شیوع همه گیری جدیهستی ما پس از شروعی چگال ارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان تومورهای مغزی با اکشف مکانیسمی پیچیده در ببه کدامین گناه کشته شدندرشد در سختی استآب زندگی است قسمت اولبسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنابزار بقا از نخستین همانتاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهجهان های بسیار دیگرمرگ چیستهمه چیز، ثبت می شودخوش قلبی و مهربانیویروس مصنوعیاز نخستین همانند سازها تدرک فرد دیگر و رفتارهای اگیاه خواری و گوشت خوار کدبیمار 101 ساله، مبتلا به سزندگی در سیاهچالهآشنا پنداریتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع جدید انرژینهایت معرفت و شناخت درک عجهانی که از یک منبع، تغذیمسئولیت در برابر محیط زیهنر حفظ گرهخطرات هوش مصنوعیواکسن کرونا از حقیقت تاتاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینزیست، مرز افق رویداد هستپلاسمای غالببیماری دیستروفی میوتونیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع هوشیاری کجاست قسمت53نورون های ردیاب حافظهجدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و میمعجزه ی چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی ورزش هوازی مرتب خیلی به قاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپیوند سر آیا ممکن استزبان شناسی نوین نیازمند با خدا باشامگا سه عامل مهم سلامتتو یک جهان در مغز خودت هسفلج نخاعی با الکترودهای ضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه هوشیاری خود را توسحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش محدود به ابعاد چهاریادگیری مهارت های جدید داز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانپروانه ی آسمانیبحتی علمی درباره تمایل بسلول های بنیادی منابع و اانسان قدیم در شبه جزیره عتولید پاک و فراوان انرژیفراموش کارها باهوش تر هسمغز کوانتومیعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدمولتیپل اسکلروز در زنان نگاه دوبارهحریص نباشهوش مصنوعی در کامپیوترهاابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس وکلام و زبان، گنجینه ای بساز تکامل تا مغز، از مغز تکلرال هیدرات برای خواباناز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری متناوب، مغز را آنچه واقعیت تصور میکنیم بخش بزرگی حس و ادراک ما اسوپاپ ها یا ترانزیستورهااولین تصویر در تاریخ از ستوپیراماتقلب و عقلمغز بزرگ چالشهای پیش روعید نوروز مبارکترازودونمکانیزمهای دفاعی در برابچت جی پی تیحس و ادراک قسمت نوزدهمهوش عاطفی بیشتر در زناناثرات مفید روزه داریداروی ضد تشنج توپیراماتکودک ایرانی که هوش او از استیفن هاوکینگ در تفسیر روشی جدید در درمان سکته مآیا هوش مصنوعی زندگی بشربرخی ملاحظات در تشنج های سیستم دفاعی بدن علیه مغز این ایده که ذرات سیاهچالتکامل مادی تا ابزار هوشمقدرت مردمنقش نگاه از پایین یا نگاهغرور و علمتصور از زمان و مکانماده ی خالیچرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک قسمت دهمهاوکينگ پیش از مرگش رسالاختلالات عضلانی ژنتیکدر آرزوهایت مداومت داشتهکار با یگانگی و یکپارچگیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نراه پیروزی در زندگی چیستآیا تکامل و تغییرات ژنتیبرخی سيناپسها طی تکامل و ستم با شعار قانون بدترین اگر نیروی مغناطیس نباشد تکامل شناخت انسان با کشفلحظات خوش با کودکاننقش داروهاي مختلف معروف جلوتر را دیدنمخچه ابزاري که وظیفه آن فنشانه های پروردگار در جهخلا، حقیقی نیستو هر کس تقوای خدا پیشه کنارتباط پیوسته ی جهاندرمان تشنجکشف ارتباط جدیدی از ارتببه امید روزهای بهترز گهواره تا گورآب زندگی است قسمت دومبشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز نقشه های مغزی جدید با جزیجهان هایی در جهان دیگرمرگ و میر پنهانهمه ی سردردها بی خطر نیستخوشبختی دور از رنج های مویرایش DNA جنین انسان، براز نخستین همانند سازها تدرک نیازمند شناخت خویش اگیرنده باید سازگار با پیبیماری لبر و نابینایی آنزندگی زمینی امروز بیش از آشنا پنداریتفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومناطق خاصی از مغز در جستجنهایت در بی نهایتجهانی در ذهنمستند جهان متصلهنر رها شدن از وابستگیدفاع از پیامبرواکسن کرونا ساخته شده تواز تکینگی تا مغز و از مغز درد باسن و پا به دلیل کاهزاوسکا درمان گوشرپمبرولیزوماب در بیماری چبیماری ضعف عضلات نزدیک بالکترودهای کاشتنیتمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنوروپلاستیسیتی چیستجدایی خطای حسی استدو سوی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی ورزش هوازی ، بهترین تمریاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکپیوند سر، یکی از راه حلهازبان، نشان دهنده ی سخنگو با طبیعت بازی نکنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتو کز محنت دیگران بی غمیفلج بل، فلجی ترسناک که آنمعجزه ی علمضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه واکسن کرونا را توزحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش بی نهایتیادآوری خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیپرواز از نیویورک تا لوس آبحث درباره پیدایش و منشا سلول های بدن تو پیر نیستنانسان میوه ی تکاملتولید سلولهای جنسی از سلفراموشی همیشه هم بد نیستمغز آیندگان چگونه است ؟علم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهمواد کوانتومی جدید، ممکننگاهی بر قدرت بینایی دراحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزارهای پیشرفته ارتباط داروی فامپیریدین یا نورلکمردرداز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس آنچه حس می کنیم، نتیجه ی بخش بزرگتر کیهان ناشناختسوخت هیدروژنی پاکاولین دارو برای آتاکسی فتوانایی مغز و دیگر اجزای قلب دروازه ی ارتباطمغز بزرگ و فعال یا مغز کوعامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکما انسانها چه اندازه نزدچت جی پی تیحس و ادراک قسمت هفتمهوش عاطفی در زنان بیشتر ااثرات مضر ماری جوانادارویی خلط آورکودکان میتوانند ناقل بی استخوان های کشف شده، ممکريتوکسيمب در درمان ام اسآیا هوش ارثی دریافتی از پبرخی مرزهای اخلاق و علوم سکوت و نیستیاینکه به خاطرخودت زندگی تکامل مداومقدرت کنترل خودنقش نظام غذایی در تکامل مغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهماده ای ضد التهابیچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت دوازدهمهاوکينگ پیش از مرگش رسالاختراع جدید اینترنت کواندر آسمان هدیه های نادیدنکاربرد روباتهای ريزنانواعتماد به خودراه انسان شدن، راه رفتن وآیا جنین انسان، هوشمندی برداشت مغز ما از گذر زمانستم، بی پاسخ نیستاگر نعمت فراموشی نبود بستکامل، نتیجه ی برنامه ریلرزش ناشی از اسیب به عصبنقش درختان در تکاملجمجمه انسان های اولیهمخچه تاثیر گذار بر حافظهنظام مثبت زندگیخلا، خالی نیستوفور و فراوانیارتباط انسانی، محدود به درمان جدید ALSکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبه بالا بر ستارگان نگاه کزمین در برابر عظمت کیهانآب زندگی است قسمت سومبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویروس کرونا بر مغز منابع انرژی از نفت و گاز نقص در تشخیص هیجانات عامجهان یکپارچهمرگ و میر بسیار بالای ناشهمیشه چشمی مراقب و نگهباخانه ی تاریکواقعیت فیزیکی، تابعی از از نخستین همانند سازها تدرک و احساسگالکانزوماب، دارویی جدیبیماری های میتوکندریزندگی زودگذرآغاز فصل سرما و دوباره تکتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت نهادینه سازی فرهنگ اختلاجهان، تصادفی نیستمشکل از کجاستهنر، پر کردن است نه فحش ددفاع در برابر تغییر ساختواکسن ایرانی کرونا تولیداز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش زبان مشترک ژنتیکی موجوداپنج اکتشاف شگفت آور در موبیماریهای تحلیل عضلانی االگو و عادت را بشکن و در اتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوروز یا روز پایانیجریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکورزش و میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قپیوندی که فراتر از امکانزبان، وسیله شناسایی محیطبالاترین هدف از دولتانفجار و توقف تکاملی نشاتو پیچیده ترین تکنولوژی فلج خوابمعجزه ی علم در کنترل کرونضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه آن شکری که می خوریمحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردیاری خدا نزدیک استاز تکینگی تا مغز- از مغز روی و منیزیم در تقویت استپروتئین های ساده ی ابتدابحثي درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق انسان ها می توانند میدان تولترودینفراموشی و مسیر روحانیمغز انسان ایا طبیعتا تماعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوموجود بی مغزی که می تواندنگاهی بر توانایی اجزاي بحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزارهای بقا از نخستین هداروی لیراگلوتیدداروی تشنجی دربارداریکمردرد ناشی از تنگی کانااز روده تا مغزروزه داری سلول های بنیادآنها نمیخواهند دیگران رابخش دیگری در وجود انسان هسودمندی موجودات ابزی بر اولین دروغتوازن مهمتر از فعالیت زیقلب روباتیکمغز بزرگترین مصرف کننده عادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهما انسانها چه اندازه نزدنتایج نادانی و جهلحس و ادراک قسمت هفدهمهوش عاطفی در زنان بیشتر ااجزای پر سلولی بدن انسان داستانها و مفاهیمی اشتباکودکان خود را مشابه خود تاستروژن مانند سپر زنان دریه زغالیآیا هوش سریعی که بدون احسبرخی نکات از گاید لاین پرسکوت، پر از صدااینکه خانواده ات سالم باتکامل چشمقدرت انسان در نگاه به ابعنقش نظریه تکامل در شناسامقالاتتظاهر خوابیده ی مادهماده، چیزی نیستچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت سومهدف یکسان و مسیرهای مختلادامه بحث تکامل چشمدر آستانه ی موج پنجم کوویکاربرد روباتهای ريز، در اعتماد به خودراه بی شکستآیا جهان ذهن و افکار ما مبررسي علل احتمالي تغيير ستون فقرات انسان دو پا جلاگر نعمت فراموشی نبود بستکثیر سلول در برابر توقف لرزش عضله یا فاسیکولاسیونقش ذهن و شناخت در حوادث جنبه های موجی واقعیتمدل همه جانبه نگر ژنرالینظریه ی تکامل در درمان بیخلاصه ای از مطالب همایش موقت نهيب هاي غير علمي گذشارتباط از بالا به پایین مدرمان جدید میگرن با انتی کشف جدید تلسکوپ جیمز وببه بالاتر از ماده بیندیشزمین زیر خلیج فارس تمدنی آب، زندگی است(قسمت پنجم)بعد پنجمسردرد عروقی میگرنابزار بقا از نخستین همانتاثیر ژنها بر اختلالات خمنابع انرژی از نفت و گاز نقطه بی بازگشتجهان یکپارچهمرگ انتقال است یا نابود شهمیشه اطمینان تو بر خدا بخانواده پایدارواقعیت چند سویهاز نخستین همانند سازها تدرک کنیم ما همه یکی هستیمگام کوچک ولی تاثیرگذاربیماری های مغز و اعصاب و زندگی سلول در بدن، جدای اآغاز مبهم آفرینشتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت چهار میلیارد سال تکامل بجهش های ژنتیکی مفید در سامشکلات نخاعیهوموارکتوس ها ممکن است ددقیق ترین تصاویر از مغز اواکسن اسپایکوژناز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشزبان چهار حرفی حیات زمینپول و شادیبیماری، رساله ای برای سلالگوی بنیادین و هوشیاریتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوشیدن چای برای مغز مفید جریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و ورزش بهترین درمان بیش فعاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قپیوستگی همه ی اجزای جهانسفر فقط مادی نیستانقراض را انتخاب نکنیدتو آرامش و صلحیفلج خواب چیستمعجزه در هر لحظه زندگیطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه انتظارات بر ادراک حقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سژن همه چیز نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز رویا و واقعیتپروتز چشمبحثی جالب درباره محدودیتسلولهای ایمنی القا کنندهانسان یک کتابخانه استتومورها و التهاب مغزی عافرایند پیچیده ی خونرسانیمغز انسان برای ایجاد تمدعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوموجودات مقهور ژنها هستندنگاهت را بلند کنحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی درمانگر کامپیابزارهای بقا ازنخستین همداروی جدید ALSکمردرد و علل آناز سایه بگذرروزهای بد باقی نمیماندآنان که در قله اند هرگز خبخشیدن دیگران یعنی آرامشسی و سه پل اصفهاناولین سلول مصنوعیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقلب را نشکنمغز حریص برای خون، کلید تعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسراما اکنون میدانیم فضا خالنجات در راستگوییحس و ادراک قسمت هجدهمهوشمندی کیهاناجزایی ناشناخته در شکل گدخالت در ساختار ژنهاکودکان را برای راه آماده اسرار آفرینش در موجریواستیگمینآیا هشیاری کوانتومی وجودبرخی نرمش ها برای زانوسکته مغزیاینترنت بدون فیلتر ماهواتکامل و ارتقای نگاه تا عمقدرت ذهننقش هورمون های تیروئید دتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیدماده، چیزی بیش از یک خلا چرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت سی و هشتمهدف یکسان، در مسیرهای متاداراوون تنها داروی تاییدر درمان بیماری مولتیپل کتاب گران و پرهزینه شد ولاعداد بینهایت در دنیای مرابطه تشنج و اوتیسمآیا جهش های ژنتیکی، ویروبررسی و اپروچ جدید بر بیمستارگانی قبل از آغاز کیهاگر با مطالعه فیزیک کوانتأثیر نگاه انسان بر رفتالزوم سازگاری قانون مجازانقش روی و منیزیم در سلامتجنسیت و تفاوت های بیناییمدل هولوگرافیک ژنرالیزهنظریه ی تکامل در درمان بیخلاصه ای از درمان های جدیوقتی فهمیدی خطا کردی برگارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان جدید کنترل مولتیپلکشتن عقیده ممکن نیستبه جای محکوم کردن دیگران زمان چیستآتش منبع انرژیبعد از کروناسرطان کمیت گراییابزار بقا از نخستین همانتاثیر کلام در آیات کلام بمنابع انرژی از نفت و گاز نمیتوان با بیرون انداختنجهان کنونی و مغز بزرگتریمرگ تصادفیهمیشه داناتر از ما وجود دخار و گلواقعیت چیستاز نشانه ها و آثار درک شددرک احساسات و تفکرات دیگگامی در درمان بیماریهای بیماری وسواسزندگی، مدیریت انرژیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتقلید از روی طبیعتشکست حتمیابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت چهار ساعت پس از کشتار خوکجهش های ژنتیکی غیر تصادفمشکلات بین دو همسر و برخیهورمون شیرساز یا پرولاکتدل به دریا بزنواکسن اسپایکوژن ضد کرونااز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هازبان نیاز تکاملی استپول و عقیدهبیندیشالگوبرداری از طبیعتتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک جریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی دورترین نقطه ی قابل مشاهورزش در کمر درداز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قپیام های ناشناخته بر مغز سفر نامه سفر به بم و جنوب انواع سکته های مغزیتو افق رویداد جهان هستیفلج دوطرفه عصب 6 چشممعرفت و شناختطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه به سطح بالایی از هوحل مشکلهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکژن همه چیز نیستاز تکینگی تا مغز- از مغزترویا و کابوسپروتز عصبی برای تکلمبحثی در مورد نقش ویتامين سلولهای بنیادی مصنوعی درانسان باشتومورهای نخاعیفرایند تکامل و دشواری هامغز انسان برای شادمانی طعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سموسیقی نوچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی درخدمت خلق وحابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی ساخته هوش طبیابزارهای بقای از نخستین داروی جدید s3 در درمان ام کمردرد با پوشیدن کفش منااز علم جز اندکی به شما داروزهای سختآنزیم تولید انرژی در سلوبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیلی محکم محیط زیست بر اناوکرلیزوماب داروی جدید شتوسعه برخی شغل ها با هوش قیچی ژنتیکیمغز در تنهایی آسیب میبینعادت کردن به نعمتترس و آرمان هاما از اینجا نخواهیم رفتنخاع ما تا پایین ستون فقرحس و ادراک قسمت هشتمهوشیاری و وجوداحیای بینایی نسبی یک بیمدر مانهای کمر دردکوری گذرای ناشی از موبایاسرار بازسازی اندام هاریاضیات یک حس جدید استآیا واکنش های یاد گرفته وبرخی نرمش های گردنسال سیزده ماههایندرالتکامل و ریشه ی مشترک خلقتقدرت عشقنقش هورمون زنانه استروژنصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان ماست مالیچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت سی و ششمهدف از تکامل مغزادب برخورد با دیگراندر سال حدود 7 میلیون نفر کتاب زیست شناسی باوربقای حقیقی در دور ماندن ارادیوی مغز و تنظیم فرکانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجبررسی ژنها در تشخیص بیماسخن و سکوتاگر تلاش انسان امروز براتئوری تکامل امروز در درملزوم سازگاری قانون مجازانقش روزه داری در سالم و ججنسیت و تفاوت های بیناییمدل هولوگرافیک تعمیم یافنظریه ی تکامل در درمان بیخم شدن فضا-زمانوقتی پر از گل شدی خودت را ارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان جدید ای ال اس، توفرگل خاردار، زیباستبه خودت مغرور نشوزمان و مکان، ابعاد کیهان آثار باستانی تمدن های قدبعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استابزار بقا از نخستین همانتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنابع انرژی از نفت و گاز نمیتوان بر سیاه سیاه نوشجهان کاملی در اطراف ما پرمرگی وجود نداردهمیشه راهی هستخارق العاده و استثنایی بواقعیت چیستاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک تصویر و زبان های مخلتگامی در درمان بیماریهای بیماری کروتز فیلد جاکوبزونیسومایدافت فشار خون ناگهانی در وتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت نوآوری ای شگفت انگیز دانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمشکلات روانپزشکی پس از سهوش فوق العاده، هر فرد اسدلایلی که نشان میدهد ما بواکسن دیگر کرونا ساخته شاز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمالتهاب شریان تمپورالتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنیکولا تسلاجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی ديدن با چشم بسته در خواب وزن حقیقی معرفت و شناختاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهپیدایش زبانباهوش ترین و با کیفیت تریسفر به مریخ در 39 روزانگشت ماشه ایتو انسانی و انسان، شایستفناوری هوش مصنوعی نحوه خمغز فکر میکند مرگ برای دیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه باغبانی باعث کاهش حلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکینگی تا مغز، از مغز رویا و خبر از آیندهپرورش مغز مینیاتوری انسابحثی در مورد نقش کلسیم و سلام تا روشناییانسان جدید از چه زمانی پاتومورهای ستون فقراتفرایند حذف برخی اجزای مغمغز انسان برای شادمانی طعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی موسیقی هنر مایع استچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت 74هوش احساسیابزارهای دفاعی و بقای موداروی جدید میاستنی گراویکنفرانس تشنج هتل کوثر اصازدواج های بین گونه ای، رروش مقابله مغز با محدودیآینه در اینهبدون پیر فلکسینوریپا داروی ترکیبی ضدايندگان چگونه خواهند دیدتوصیه های سازمان بهداشت قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصمغز را از روی امواج بشناسعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع مما اشیا را آنطور که هستندنخستین تمدن بشریحس و ادراک قسمت پنجمهوشیاری و افسردگیاحیای بینایی نسبی یک بیمدر محل کار ارزش خودت را بکی غایب شدی تا نیازمند دلاصل بازخوردریسدیپلام تنها داروی تایآیا یک، وجود داردبرخی یونها و مولکول های مسانسور از روی قصد بسیاری ایا کوچک شدن مغزانسان التکامل ابزار هوش ، راه پر قطار پیشرفتنقش ویتامین K در ترمیم اسسوالات پزشکیتعذیه ی ذهنماست مالی با هوش انسانیچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت سیزدهمهدف از خلقت رسیدن به ابزاادراک ما درک ارتعاشی است درمان های اسرار آمیز در آکتاب طبیعت در قالب هندسهبلندی در ذهن ما درک بلندیراز تغییرآیا خداباوری محصول تکاملبررسی بیماری التهابی رودسخن پاک و ثابتاگر خواهان پیروزی هستیتئوری تکامل در پیشگیری و لزوم عدم وابستگی به گوگل نقش رژیم غذایی بر رشد و اجهل مقدسمدل های ریز مغز مینی بریننظریه ی ریسمانخونریزی مغز در سندرم کوووقتی تو از یاد گرفتن باز ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید سرطانگل زندگیبه دنبال رستگاری باشزمان و صبرآرامش و دانشبعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویابزار بقا از نخستین همانتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنابع انرژی از نفت و گاز نمایش تک نفرهجهان پیوستهمراحل ارتقای پله پله کیههمیشه عسل با موم بخوریمخبر مهم تلسکوپ هابلواقعیت های متفاوتاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک حقیقت نردبان و مسیری گاهی لازم است برای فهم و بیماری گیلن باره و بیمارزونا به وسیله ویروس ابله افت هوشیاری به دنبال کاهتقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغز مشاهده ی غیر مستجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات روانپزشکی در عقب هوش مصنوعی می تواند بر احدنیای شگفت انگیز کوانتومواکسن دیگری ضد کرونا از داز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانزبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار اامواجی که به وسیله ی ماشیتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنیاز به آموزش مجازی دیجیجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک بازی دی متیل فومارات(زادیوا)(وزوز گوشاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلپیر شدن حتمی نیستباور و کیهان شناسیسفر تجهیزات ناسا به مریخ انگشت نگاری مغز نشان میدتو با همه چیز در پیوندیفیلمی بسیار جالب از تغییمغز قلبطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسممنبع هوشیاری در کجاست؟ قچگونه تکامل مغزهای کنونیحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکینگی تا مغز، از مغز رویا بخشی حقیقی از زندگی پرتوهای صادر شده از سیاهبحثی در مورد حقیقت فضا و سلسله مباحث هوش مصنوعیانسان خطرناکترین موجودتوهم فضای خالیفراتر از دیوارهای باورمغز انسان رو به کوچک تر شعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سمیهمانهای ناخوانده عامل چالش هوشیاری و اینکه چرا میوتونیک دیستروفیچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت 75هوش احساسیابعاد و نیازهای تکاملیداروی جدید برای میاستنی کنگره بین المللی سردرد داسکار، لگوی هوشمندروش های صرفه جویی در ایجاآیندهبرنامه و ساختار پیچیده مسیگار عامل افزایش مرگ ومايا اراده آزاد توهم است یتوصیه های غیر دارویی در سقانون مندی نقشه ژنتیکی ممغز زنان جوانتر از مغز مرعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج ما به جهان های متفاوت خودنخستین تصویر از سیاهچالهحس و ادراک قسمت پنجاههوشیاری کوانتومیاحساس گذر سریعتر زماندر چه مرحله ای از خواب ، رکیهان خود را طراحی میکنداصل علت و تاثیرریشه های مشترک حیاتآیا کیهان می تواند یک شبیبرخی اثرات مضر ویتامین دسانسور بر بسیاری از حقایایا این جمله درست است کسیتکامل تکنولوژیلمس کوانتومینقش ژنتیک در درمان اختلاپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زماشین دانشچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت ششمهر چیز با هر چیز دیگر در تادغام میان گونه های مختلدرمان های بیماری آلزایمرکتاب، سفری به تاریخبلوغ چیستراست دستی و چپ دستیآیا دلفین ها می تواند از بررسی سیستم تعادلی بدن اسختی ها رفتنی استاپی ژنتیکتئوری جدید، ویران کردن گمقاومت به عوارض فشار خون نقش رژیم غذایی در رشد و اجهان فراکتالمدیون خود ناموجودنظریه تکامل در درمان بیمخواندن ، یکی از شستشو دهنویتنام نوعی کرونا ویروس ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان دارویی سرطان رحم بگلوله ی ساچمه ایبه زودی شبکه مغزی به جای زمان واقعیت است یا توهمآرامش و سکونبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیابزار بقا از نخستین همانتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز چند نرمش مفید برای کمردرجهان پیوستهمرز مرگ و زندگی کجاستهمجوشی هسته ای، انرژِی بخدا موجود استواقعیت و مجازاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک دیگرانگاهی مغز بزرگ چالش استبیماری آلزایمر، استیل کوزیباترین چیز در پیر شدنافتخار انسانتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغز ترجمه رخدادهای جهشهای مفید و ذکاوتی که دمشاهده گر جدای از شیء مشاهوش مصنوعی و کشف زبان هایدنیا، هیچ استواکسن سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیپوست ساعتی مستقل از مغز دزبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیامیوتروفیک لترال اسکلروتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچیز جدید را بپذیرحفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی دین اجبارییک پیام منفرد نورون مغزی از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصپیشینیان انسان از هفت میباد و موجسفر دشوار اکتشافانتقال ماده و انرژیتو با باورهایت کنترل میشفیزیک مولکولها و ذرات در مغز ما کوچکتر از نیم نقطهطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قچگونه جمعیت های بزرگ شکل حمایت از طبیعتهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصنژن ضد آلزایمراز تکینگی تا مغز، از مغز رویا تخیل یا واقعیتپرسش و چستجو همیشه باقی ابحثی در مورد عملکرد لوب فسلطان جنگل یا صاحب ملکوتانسان عامل توقف رشد مغزتوهم فضای خالی یا توهم فضفرد موفقمغز انسان رو به کوچکتر شدعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارمیگرن و پروتئین مرتبط با چالش دیدگاه های سنتی در بحس و ادراک قسمت 78هوش در طبیعتابعاد اضافه ی کیهانداروی جدید برای ای ال اسکنگره بین المللی سردرد داساس انسان اندیشه و باور روش هایی برای جلوگیری از آینده ی انسان در فراتر ازبرنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعايا اراده آزاد توهم است یتوصیه هایی در مصرف ماهیقانون گذاری و تکاملمغزهای کوچک بی احساسعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستما با کمک مغز خود مختاريمنخستین روبات های زنده ی جحس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش، ژنتیکی است یا محیطیاحساسات کاذبدر ناامیدی بسی امید استکیهانِ هوشیارِ در حال یااصل عدم قطعیت از کوانتوم رژیم های غذایی و نقش مهم آیا گذشته، امروز وآینده برخی اختلالات عصبی مثانهساهچاله ها تبخیر نمیشودایا ابزار هوشمندی یا مغز تکامل جریان همیشگی خلقتلوب فرونتال یا پیشانی مغنقش گرمایش آب و هوا در همسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیمبانی ذهنی سیاه و سفیدچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت شصت و هشتهر جا که جات میشه، جات نیادغام دو حیطه علوم مغز و درمان های جدید میگرنکتابخانهبلعیدن ستاره توسط سیاهچارجزخوانی هایی که امروز بآیا دلفین ها میتوانند بابررسی علل کمر درد در میانسرنوشتابتدا سخت ترین استتا 20 سال آینده مغز شما به مقابله ی منطقی با اعتراضنقش زنجبیل در جلوگیری از جهان قابل مشاهده بخش کوچمدیریت اینترنت بر جنگنظریه تکامل در درمان بیمخواب سالم عامل سلامتیویتامین E برای فعالیت صحارتباط غیرکلامی بین انسادرمان سرگیجه بدون نیاز بگلوئونبه زیر پای خود نگاه نکن بزمان پلانکآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتفکر قبل از کارشلیک فراموشیابزار بقا از نخستین همانتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز چند جهانیجهان پر از چیزهای اسرار آمرز بین انسان و حیوان کجاهمراه سختی، اسانی هستخدای رنگین کمانواقعیت و انعکاساز واقعیت امروز تا حقیقتدرک درست از خود و هوشیاریگذر زمان کاملا وابسته به بیماری الزایمرزیباترین چیز در افزایش سافراد آغاز حرکت خودشان رتقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر انتخاب از طرف محیط منبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغز در فراموشی هاجوانان وطنمشاهده آینده از روی مشاههوش مصنوعی یا حماقت طبیعدندان ها را مسواک بزنید تواکسن سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استپوشاندن خود از نورزبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیامید نیکو داشته باش تا آنتنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچیزی منتظر شناخته شدنحق انتخابهوش مصنوعی از عروسک بازی دین، اجباری نیستیک پیشنهاد خوب برای آسان از تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مپیشرفت های جدید علوم اعصباد غرور و سر پر از نخوت وسفرنامه سفر به بم و جنوب اندوه در دنیا استتو باید نیکان را به دست بفیزیک و هوشیاریمغز مانند تلفن استطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع خواب و رویاچگونه جمعیت های بزرگ شکل حوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکینگی تا مغز، از مغز رویا حقی از طرف خداآلودگی هوا چالش قرن جدیدبحثی درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای وارانسانیت در هم تنیده و متصتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فرد حساس از نظر عاطفی و بمغز ایندگان چگونه استعلم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمتداوم مهم است نه سرعتمیگرن سردردی ژنتیکی که بچاالش ها در تعیین منبع هوحس و ادراک قسمت 82هوش عاطفی قسمت نهمابعاد بالاترداروی جدید برای دیابتکنترل همجوشی هسته ای با هاستفاده از مغز، وزن را کمروش هایی ساده برای کاهش اآینده ی علم و فیزیک در60 ثبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو ای نعمت من در زندگیمتوضیحی ساده در مورد هوش مقانون جنگلمغز، فقط گیرندهعدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاما بخشی از این جهان مرتبطنرمش های مفید برای درد زاحس و ادراک قسمت پنجاه و دهیچ چیز همیشگی نیستاخلاق و علوم اعصابدر هم تنیدگی مرزها و بی مکیست هیداتید مغزاصول انجام برخی نرمش ها درژیم های غذایی و نقش مهم آیا پیدایش مغز از روی تصابرخی اصول سلامت کمرسایه را اصالت دادن، جز فرایا بیماری ام اس (مولتیپتکامل داروینی هنوز در حالوتیراستامنقش پیش زمینه ها و اراده تغییر عمودی سر انسان از پمباحث مهم حس و ادراکچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت شصت و دوهر حرکت خمیده می شود و هر ارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان های جدید در بیماری کجای مغز مسئول پردازش تجبنی عباس، ننگی بر تاریخرحم مصنوعیآیا دست مصنوعی به زودی قابزرگ فکر کنسریع دویدن مهم نیستابتدایی که در ذهن دانشمنتا بحر یفعل ما یشامقابله با کرونا با علم اسنقش زبان در سلطه و قدرت اجهان موازی و حجاب هامداخله ی زیانبار انساننظریه تکامل در درمان بیمخواب سالم عامل سلامتی و یویتامین E در چه مواد غذایارتروز یا خوردگی و التهادرمان سرگیجه بدون نیاز بگمان میکنی جرمی کوچکی در به سخن توجه کن نه گویندهزمان به چه دلیل ایجاد میشآزمون تجربی، راهی برای رتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیاابزار بقا از نخستین همانتاثیر کتامین در درمان پامنابع انرژی از نفت و گاز چند جهانیجهان پر از چیزهای جادویی مرز جدید جستجو و اکتشاف، همراهی نوعی سردرد میگرنیخدایی که ساخته ی ذهن بشر واقعیت خلا و وجود و درک ماز کجا آمده ام و به کجا میدرک عمیق در حیواناتگذشته را دفن کنبیماری ای شبیه آلزایمر و زیر فشار کووید چه باید کرافراد بی دلیل دوستدار تو تلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغز در تشخیص بیماری جواب دانشمند سوال کننده مطالبه ی حق خودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن ضد اعتیاداز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبپیموزایدزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دامید نجاتتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچیزی خارج از مغزهای ما نیحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک بازی دید تو همیشه محدود به مقدیک آلل ژنتیکی که از نئانداز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرپیشرفت در عقل است یا ظواهبار بزرگ ایستادن بر دو پاسفرنامه سفر به بم و جنوب اندوه دردی را دوا نمیکندتو تغییر و تحولیفیزیکدانان ماشینی برای تمغز مادران و کودکان در زمطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر منتظر نمان چیزی نور را بهچگونه حافظه را قویتر کنیحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی ژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز، از مغز رویاها از مغز است یا ناخوآلودگی هوا و ویروس کرونابحثی درباره هوش و تفاوتهسماگلوتید داروی کاهش دهنانسانیت در برابر دیگرانتوهم چیستفردا را نمیدانیممغز ابزار بقای برتر مادیعلایم کمبود ویتامین E را علایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینمیگرن شدید قابل درمان اسناتوانی از درمان برخی ویحس و ادراک قسمت چهلهوش عاطفی قسمت هفتماتفاق و تصادفداروی جدید ضد میگرنکنترل جاذبهاستفاده از هوش مصنوعی در روش جدید تولید برقآیا فراموشی حتمی استبرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتدایای همه ی وجود منتیوتیکسن داروی ضد جنونقانون جنگلمغزتان را در جوانی سیم کشعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون ما تحت کنترل ژنها هستیم ینرمش های مفید در سرگیجهحس و ادراک قسمت پنجاه و سهیچ وقت خودت را محدود به اخلاق پایه تکامل و فرهنگدر هم تنیدگی کوانتومیکیست کلوئید بطن سوماصول توسعه ی یک ذهن کاملرژیم ضد التهابیآیا آگاهی پس از مرگ از بیبرخی بیماری ها که در آن بساخت شبکه عصبی مصنوعی با ایا بدون زبان میتوانیم تتکامل داروینی هنوز در حالوزالمعده(پانکراس)مصنوعنقش آتش در رسیدن انسان بهتغییرات منطقه بویایی مغزمجموعه های پر سلولی بدن منزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت شصت و ششهرچیز با یک تاب تبدیل به ارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان های رایج ام اسکرونا چه بر سر مغز می آوربه قفس های سیاهت ننازرحم مصنوعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلابزرگ شدن مغز محدود به دورسریعترین کامپیوتر موجودابتذال با شعار دینتابوهای ذهنیملاحظه های اخلاقی دربارهنقش زبان در سلطه و قدرت اجهان ما میتواند به اندازمدارک ژنتیکی چگونه انسانهفت چیز که عملکرد مغز تو خواب عامل دسته بندی و حفطویتامین کاارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان سرگیجه بدون داروگنجینه ای به نام ویتامین بوزون هیگز چیستزمان شگفت انگیزآزمون ذهنی گربه ی شرودینتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز چند روش ساده برای موفقیتجهان دارای برنامهمزایای شکلات تلخ برای سلهندسه ی پایه ایخسته نباشی باباوالزارتان داروی ضد فشار از کسی که یک کتاب خوانده درگیری قلب در بیماری ویرگربه شرودینگر و تاثیر مشبیماری ای شبیه ام اس مولتزیرفون داروی ضد ام اسافزایش قدرت ادراکات و حستلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشتاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغزی روشی مهم در تشخجوسازی مدرنمطالبی در مورد تشنجهوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن علیه سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگپیموزایدزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتامید جدید بر آسیب نخاعیتنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچیزی شبیه نور تو نیستحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک بازی دیدن خدا در همه چیزیک جهش ممکن است ذهن انساناز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کپیشرفت ذهن در خلاقیت استبار سنین ابزار هوشمندی اسفرنامه سفر به بم و جنوب اندوهگین نباش اگر درب یا تو جهانی هستی که خودش را فاجعه ی جهل مقدسمغز چون ابزار هوش است دلیطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر منحنی که ارتباط بین معرفنگاه محدود و تک جانبه، مشحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیژنهای مشترک بین انسان و واز تکامل تا مغز از مغز تا رویاهای پر رمز و حیرتی درآلودگی هوا و پارکینسونبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم کووید طولانیانسان، گونه ای پر از تضادتوهم وجودفرزندان زمان خودمغز ابزار برتر بقاانعطاف پذیری مکانیسمی علتوهم وجودفرضیه ای جدید توضیح میدهمغز از بسیاری حقایق می گرعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیمیدان مغناطيسي زمین بشر ناتوانی در شناسایی چهره حس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش عاطفی قسمت پنجماتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید ضد الزایمرکندر در بیماریهای التهاباستفاده از انرژی خلاروش صحبت کردن در حال تکامآیا ممکن است موش کور بی مبرای یک زندگی معمولیسیاهچاله ی تولید کنندهای آنکه نامش درمان و یادشتیک و اختلال حرکتیقانونمندی و محدودیت عالممغزتان را در جوانی سیمکشعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانمانند آب باشنرمشهای مهم برای تقویت عحس و ادراک قسمت پنجاه و شهیچ کاری نکردن به معنی چیاختلال خواب فرد را مستعد در هم تنیدگی کوانتومی و پکاهش مرگ و میر ناشی از اباصول سلامت کمررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیا امکان بازسازی اندامهبرخی بیماری های خاص که بدساخت شبکه عصبی با الفبای ایا تکامل هدفمند استتکامل داروینی هنوز در حالیروپریم داروی ترکیبی ضدنقش انتخاب از طرف محیط، نتغییرات آب و هوایی که به محل درک احساسات روحانینزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک سی و هفتمهز ذره، یک دنیاستارتوکين تراپی روشی جديد درمان های علامتی در ام اسکریستال هابه مغز خزندگان خودت اجازرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآیا رژیم غذایی گیاهی سلابزرگ شدن تقریبا ناگهانی سرگیجه از شایعترین اختلاابداع دی ان ای بزرگترین دتاثیر فکر بر سلامتملاحظات بیهوشی قبل از جرنقش سجده بر عملکرد مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهمروری بر تشنج و درمان هایهفت سین یادگاری از میراث خودآگاهی و هوشیاريویتامین کا و استخوانارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان سرطان با امواج صوتگویید نوزده و ایمنی ساکتبوزون هیگز جهان را از متلزنان باهوش ترآزمون ذهنی گربه شرودینگرتفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز چندین ماده غذایی که ماننجهان در حال نوسان و چرخشمسمومیت دانش آموزان بی گهندسه ی رایج کیهانخطا در محاسبات چیزی کاملواکنش های ناخودآگاه و تقاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرگیری مغز در بیماری کویگزیده ای از وبینار یا کنفبیماری اسپینال ماسکولار زیرک ترین مردمافزایش مرگ و میر سندرم کوتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنتاثیر تغذیه بر سلامت روامنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضلهجامعه ی آسمانیدهن، بزرگترین سرمایهمطالعه ای بیان میکند اهدهوش مصنوعی الفاگوواکسنی با تاثیر دوگانه ااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مپیچیدگی های مغزمگسزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلوامید درمان کرونا با همانتنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنکاتی در مورد تشنجحقیقت افرادهوش مصنوعی از عروسک بازی دیدگاه نارسای دوگانه ی میک رژیم غذایی جدید، می تواز تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طپیشرفتی مستقل از ابزار هبارداری بدون رحمسفرنامه سفر به بم و جنوب اندام حسی، درک از بخش هایتو دی ان ای خاص ميتوکندريفاصله ها در مکانیک کوانتمغز چگونه صداها را فیلتر طعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر منشأ اطلاعات و آموخته ها نگاه انسان محدود به ادراحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکنژنهای هوش ، کدامنداز تکامل تا مغز، از مغز ترویای شفافآلزایمربحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم گیلن باره به دنبال اهرام مصر از شگفتی های جهتوهم بی خداییفساد اقتصادی سیتماتیک درمغز به تنهایی برای فرهنگ عماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینمیدان های مغناطیسی قابل نادیدنی ها واقعی هستندحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش عاطفی قسمت اولاتوسوکسیمایدداروی سل سپتکوچ از محیط نامناسباستفاده از سلول های بنیاروشهای نو در درمان دیسک بآیا ما کالا هستیمبرای پیش بینی آینده مغز دسیاره ی ابلهانایمپلانت مغزی کمک میکند تیروفیبان موثر در سکته ی قارچ بی مغز در خدمت موجودمغط یک گیرنده استعصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های ماه رجبچرا ماشین باید نتایج را پحس و ادراک قسمت بیست و چههیچ کس مانند تو نگاه نمیکاختلال در شناسایی حروف و در هم تنیدگی کوانتومی و دکاهش التهاب ناشی از بیمااضطراب و ترسرژیم غذایی ضد التهابیآیا انسان با مغز بزرگش اخبرخی توجهات در ببمار پارساختن آیندهایجاد احساساتتکامل داروینی هنوز در حالیس دگرامفتامین یا ویاسنقش اتصالات بین سلولهای تغییرات تکاملی سر انسان محل درک احساسات روحانی دنزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک- قسمت پنجاه و هزینه ای که برای اندیشیدارتباط میکروب روده و پاردرمان ژنتیکی برای نوآوریکریستال زمان(قسمت اولبه نقاش بنگررساناها و ابر رساناها و عآیا راهی برای رفع کم آبی بزرگترین خطایی که مردم مسرگردانیابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر مشاهده بر واقعیت بممانتین یا آلزیکسا یا ابنقش غذاها و موجودات درياجهان مرئی و نامرئیمرکز هوشیاری، روح یا بدن هم نوع خواری در میان پیشیخودآگاهی و هوشیاريویتامین کا در سبزیجاتارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمانهای بیماری پارکینسگوشه بیماری اتوزومال رسسبی نهایت در میان مرزهازنجیرها را ما باید پاره کآزادی عقیده، آرمانی که تتفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛ابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز نه به اعدامجهان در حال ایجاد و ارتقامسمومیت دانش آموزان، قماهندسه بنیادینخطا در محاسبات چیزی کاملواکنش به حس جدیداز انفجار بزرگ تا انفجار درگیری مغز در بیماران مبگزارش یک مورد جالب لخته وبیماری اضطراب عمومیافزایش سرعت پیشرفت علوم تلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشتاثیر حرکات چشم بر امواج منبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضلهجاودانگی مصنوعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمعماری، هندسه ی قابل مشاهوش مصنوعی از عروسک های بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقپیچیدگی های مغزی در درک ززبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقامیدوار باش حتی اگر همه چتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه مولکول های دی ان ایحقیقت اشیاهوش مصنوعی از عروسک بازی دژا وو یا اشنا پندارییکی از علل محدودیت مغز اماز تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیپاسخ گیاهان در زمان خوردبازگشت از آثار به سوی خداسفری به آغاز کیهانانرژی بی پایان در درون هرتو در میانه ی جهان نیستی فاصله ی همیشگی تصویر سازمغز ناتوان از توجیه پیداظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنشاء کوانتومی هوشیاری انگاه از بیرون مجموعهحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از دائما بخوانژنهای حاکم بر انسان و انساز تکامل تا مغز، از مغز تروان سالمآملودیپین داروی ضد فشار بحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیساولویت بندی ها کجاستتوهم تنهاییفشار و قدرتمغز بیش از آنچه تصور میشوعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینمیدان های کوانتومی خلانادانی در قرن بیست و یکم،حس و ادراک قسمت چهل و دومهوش عاطفی قسمت دهماتصال مغز و کامپیوترداروی ضد چاقیکوچک شدن مغز از نئاندرتااستفاده از سلول های بنیاروشهای شناسایی قدرت شنواآیا ما تنها موجودات زنده برای اولین بار دانشمندانسیاره ابلهانایمپلانت نخاعی میتواند دتکنولوژی جدید که سلول هاقبل از آغازنقش قهوه در سلامتیعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل ماپروتیلینچرا مغز انسان سه هزار سالحس و ادراک قسمت بیست و یکهیچ کس حقیقت را درون مغز اختلال در شناسایی حروف و در هر سوراخی سر نکنکاهش حافظه هرچند فرایندیاطلاع رسانی اینترنتیرژیم غذایی ضد دردآیا احتمال دارد رویا از آبرخی توصیه ها برای واکسیساختار فراکتال وجود و ذهایرادهای موجود در خلقت بتکامل زبانلا اکراه فی الدیننقش تیروئید در تکامل مغزتغذیه بر ژنها تاثیر داردمحدودیت چقدر موثر استنسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک- قسمت بیست و پهزینه سنگین انسان در ازاارتباط ماده و انرژیدرمان پوکی استخوانکریستال زمان(قسمت دوم)به نقاش بنگررشته نوروایمونولوژی و نقآیاما مقهور قوانین فیزیکبزرگترین درد از درون است سربازان ما محققا غلبه می ابزار بقا از نخستین همانتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمن کسی در ناکسی دریافتم نقش غذاها و موجودات درياجهان مشارکتیمرکز حافظه کجاستهمه چیز موج استخودت را از اندیشه هایت حفویتامین بی 12 در درمان دردارزش خود را چگونه میشناسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهگوشت خواری یا گیاه خواریبی ذهن و بی روحزندگی هوشمند در خارج از زآزار دیگری، آزار خود استتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملیابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز نه جنگ و نه خونریزیجهان ریز و درشتمسیر دشوار تکامل و ارتقاهندسه در پایه ی همه ی واکخطای ادراک کارماواکسن های شرکت فایزر آمراز بحث های کنونی در ویروسدرگیری مغزی در سندرم کووگشایش دروازه جدیدی از طربیماری بیش فعالیافسردگی و اضطراب در بیماتلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر دوپامین و سروتونینمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوبت کودکانجایی خالی نیستدو بیماری روانی خود بزرگ معنی روزههوش مصنوعی از عروسک های بوبینار اساتید نورولوژی داز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیپیوند قلب خوک، به فرد دچازبان جانسوزبیشتر کمردردها نیازی به امیدواری و مغزتنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه میتوان با قانون جنحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک بازی دژاوو یا آشناپندارییافته های نوین علوم پرده از تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانپختگی پس از چهل سالگي به بازگشت به ریشه های تکاملسقوط درون جاذبه ای خاص، چانرژی تاریکتوقف؛ شکستفتون های زیستیمغز و اخلاقظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبمهندسی ژنتیک در حال تلاش نگاه از دور و نگاه از نزدحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسکل اقیانوس در یک ذرهاز تکامل تا مغز، از مغز تروبات های ریز در درمان بیآموزش نوین زبانبحثی درباره احساسات متفاسندرم پس از ضربه به سر