دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ريتوکسيمب در درمان ام اس

ريتوکسيمبrituximab در درمان ام اس

این دارو یک آنتی بادی علیه سلولهای ایمنی B lymphocyte است. عدم تنظیم عملکرد سلول های ایمنی و حتی زياد شدن ناخواسته فعالیت آنها- بیش از آنچه باید باشد- منجر به اختلال ميشود.

نمونه آن بیماری ام اس است که به علت فعالیت زیاد و تنظیم نشده سلولهای لنفوسيت رخ ميدهد..

در این موارد باید با استفاده از داروهاي مهار کننده سلولهای ایمنی از عملکرد سلول های ايمني کاست . در موارد ملایم میتوان از ترکیبات تغییر دهنده عملکرد سلول های ایمنی استفاده کرد و نیاز به داروهای مهار کننده قدرتمند نیست ولی در موارد شدید لازم است از داروهای قدرتمند مانند ريتوکسيمب استفاده کرد. استفاده از مهار کننده ها یا تغییر دهنده های عملکرد سیستم ایمنی میتواند منجر به ضعف بدن در برابر عفونت ها و یا فعالیت مهار نشده سلولی مانند سرطان شود.

پس لازم است اين عوارض در مورد این داورها به دقت بررسی گردد.

در مقاله بالا بيان ميشود که استفاده از این دارو، با پروتکل خاص خودش یعنی دوز اول، 1000 میلی گرم که با فاصله 15 روز تزریق ميشود و دوزهای بعدی هر شش ماه تا نه ماه - که با توجه به تعداد لمفوسيتهای B تزریق می شود- سبب عوارض برجسته عفونتي یا شیوع زیاد سرطانها نیست.👆👆

اصل مقاله در کانال زير

t.me/salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درگیری مغزی در سندرم کووبیندیشمنابع انرژي پاک سرچشمه حزیرک ترین مردمهمیشه چشمی مراقب و نگهباواقعیت و مجازتمرکز بر هدفگامی در درمان بیماریهای مرکز حافظه کجاستشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزافت فشار خون ناگهانی در وجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ چهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیمنابع انرژی از نفت و گاز زبان جانسوزهنر رها شدن از وابستگیواکسن سرطانتو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دمسیر دشوار تکامل و ارتقاشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپندارینوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و منبع هوشیاری کجاست قسمت سقوط درون جاذبه ای خاص، چیک پیام منفرد نورون مغزی تومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانواع سکته های مغزیحد و مرزها توهم ذهن ماستمغز مانند تلفن استابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه انتظارات بر ادراک استفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم پیریفورمیسژن ضد آلزایمرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان باشحس و ادراک قسمت چهل و سوممغز ایندگان چگونه استاخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیفراموشی همیشه هم بد نیستنگاهت را بلند کناصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش عاطفی قسمت نهمروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ممهربانی، شرط موفقیتسیاهچاله و تکینگی ابتدایکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و دومغزهای کوچک بی احساسارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکنقفس را بشکننتایج نادانی و جهلبلوغ چیستهوش، ژنتیکی است یا محیطیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودمیدان بنیادین اطلاعاتسایه را اصالت دادن، جز فرکیهان خود را طراحی میکندتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وجلوتر را دیدناینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک- قسمت شصت و چهنقش ژنتیک در درمان اختلاارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانقدم زدن و حرکت دید را تغیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچرا بیماری های تخریبی مغبه زودی شبکه مغزی به جای هر جا که جات میشه، جات نیبعد از کرونا دلخوشی بیهوماپروتیلینسرنوشتکتاب، سفری به تاریختاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد نقش رژیم غذایی در رشد و ااز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهلایو دوم دکتر سید سلمان فزنان باهوش ترنظام مثبت زندگیبیماری گیلن باره و بیمارویتامین E برای فعالیت صحتقویت استخوان در گرو تغذمحدودیت چقدر موثر استشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیممنابع انرژی از نفت و گاز زیست شناسی کل در جزء فراکهمیشه اطمینان تو بر خدا بواقعیت و انعکاستمساح حد واسط میان مغز کوگاهی لازم است برای فهم و مرکز حافظه کجاستشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف نوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوذهن سالمباد و موجمنابع بی نهایت انرژی در دزبان ریشه هایی شناختی اسهنر، پر کردن است نه فحش دواکسن سرطانتو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورمسئول صیانت از عقیده کیسشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغیینوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول های مغزی عامل پارکییک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانگشت ماشه ایحریص نباشمغز مادران و کودکان در زماتفاق و تصادفداروهای ام اسفلج خوابچگونه به سطح بالایی از هواستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم پس از ضربه به سرژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت نهممغز ابزار بقای برتر مادیاخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیفراموشی و مسیر روحانیچالش هوشیاری و اینکه چرا اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت هفتمروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دموفقیت هوش مصنوعی در امتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیست و سومغز، فقط گیرندهارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همقلب و عقلنجات در راستگوییبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهیچ چیز همیشگی نیستراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن امیدازولام در درمان تشنج ساخت شبکه عصبی مصنوعی با کیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهاینترنت بدون فیلتر ماهواحساسیت روانی متفاوتنقش گرمایش آب و هوا در همارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانقدرت مردمرساناها و ابر رساناها و عچرا حیوانات سخن نمی گوینبه زیر پای خود نگاه نکن بهر حرکت خمیده می شود و هر بعد از کرونا دلخوشی بیهوماجرای جهل مقدسسریع دویدن مهم نیستکتابخانهتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش زنجبیل در جلوگیری از از کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتلبخند بزن شاید صبح فردا ززنجیرها را ما باید پاره کنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E در چه مواد غذایتقویت حافظه یا هوش مصنوعمحدودیت های حافظه و حافظشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار امنابع انرژی از نفت و گاز زیست شناسی باور حقیقت یا همیشه داناتر از ما وجود دواقعیت خلا و وجود و درک متنفس هوازی و میتوکندریگاهی مغز بزرگ چالش استمرکز خنده در کجای مغز استشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت ومنابع جدید انرژیزبان شناسی مدرن در سطح سلهوموارکتوس ها ممکن است دواکسن ضد اعتیادتو با باورهایت کنترل میشپیموزایدمسئولیت جدیدشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استنیکولا تسلااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53سلول های بنیادییک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت نگاری مغز نشان میدحرکت چرخشی و دائمی کیهانمغز چون ابزار هوش است دلیاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیفلج خواب چیستچگونه باغبانی باعث کاهش استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم دزدی ساب کلاوینژنها ، مغز و ارادهتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت چهارممغز ابزار برتر بقااختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تفرایند پیچیده ی خونرسانیچالش هوشیاری و اینکه چرا اصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت یازدهروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهمولتیپل اسکلروز در زنان سیاهچاله ی تولید کنندهکنترل همجوشی هسته ای با هتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت بیستممغزتان را در جوانی سیم کشارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکقلب دروازه ی ارتباطنخاع ما تا پایین ستون فقربنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ وقت خودت را محدود به راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانمکان زمان یا حافظه زمانساخت شبکه عصبی با الفبای کیست هیداتید مغزتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتایندرالخفاش با شیوع همه گیری جدینقش پیش زمینه ها و اراده ارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلقدرت کنترل خودرشته نوروایمونولوژی و نقچرا حجم مغز گونه انسان دربه سخن توجه کن نه گویندههرچیز با یک تاب تبدیل به تفکر قبل از کارماجرای عجیب گالیلهسریعترین کامپیوتر موجودکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش زبان در سلطه و قدرت ااز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدالحظات خوش با کودکانزندگی هوشمند در خارج از زنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری الزایمرویتامین کاتقویت سیستم ایمنیمخچه فراتر از حفظ تعادلشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز زیست، مرز افق رویداد هستهمیشه راهی هستوالزارتان داروی ضد فشار تنفس هوازی و میتوکندریگذر زمان کاملا وابسته به مرگ چیستشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پامناطق خاصی از مغز در جستجزبان شناسی نوین نیازمند هورمون شیرساز یا پرولاکتواکسن علیه سرطانتو باید نیکان را به دست بپیموزایدمسئولیت در برابر محیط زیشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمامیوتروفیک لترال اسکلروحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسلول های بنیادی منابع و ایک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانتقال ماده و انرژیحس متفاوتمغز چگونه صداها را فیلتر اتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس وفلج دوطرفه عصب 6 چشمچگونه تکامل مغزهای کنونیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم سردرد به دلیل افت فژنهای مشترک بین انسان و وتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت نوزدهممغز از بسیاری حقایق می گراختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تفرایند تکامل و دشواری هاچالش هوشیاری و اینکه چرا اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت پنجمروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرمواد کوانتومی جدید، ممکنسیاره ی ابلهانکنترل جاذبهتکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دهممغزتان را در جوانی سیمکشارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدقلب روباتیکنخستین تمدن بشریبه قفس های سیاهت ننازهیچ کاری نکردن به معنی چیراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنمکانیک کوانتومی بی معنی ساختن آیندهکیست کلوئید بطن سومتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان الخلا، حقیقی نیستنقش آتش در رسیدن انسان بهارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اقدرت انسان در نگاه به ابعرشد مغز فرایندی پیچیده اچرا خشونت و تعصببوزون هیگز چیستهز ذره، یک دنیاستتفکر خلا ق در برابر توهم ماده ی تاریکسرگیجه از شایعترین اختلاکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کواننقش زبان در سلطه و قدرت ااز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای الرزش ناشی از اسیب به عصبزندگی بی دودنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کا و استخوانتلقین اطلاعات و حافظهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانخطای حسخطر آلودگی هواچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز زاوسکا درمان گوشرهمیشه عسل با موم بخوریمواکنش های ناخودآگاه و تقتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنمرگ و میر پنهانشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان، نشان دهنده ی سخنگو هوش فوق العاده، هر فرد اسواکسنی با تاثیر دوگانه اتو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسمستند جهان متصلشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتچیز جدید را بپذیراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های بدن تو پیر نیستنیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراندوه در دنیا استحس چشایی و بویاییمغز ناتوان از توجیه پیدااتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلفناوری هوش مصنوعی نحوه خچگونه جمعیت های بزرگ شکل استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای هوش ، کدامندسایتهای دیگرتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفتممغز به تنهایی برای فرهنگ اختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتفرایند حذف برخی اجزای مغچالش هوشیاری و اینکه چرا اصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت اولروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بموجود بی مغزی که می تواندسیاره ابلهانکندر در بیماریهای التهابتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دوازدهممغط یک گیرنده استارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهقلب را نشکننخستین تصویر از سیاهچالهبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورمکانیزمهای دفاعی در برابساختار فراکتال وجود و ذهکاهش مرگ و میر ناشی از ابتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییایا این جمله درست است کسیخلا، خالی نیستنقش انتخاب از طرف محیط، نارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجقدرت ذهنرشد مغز علت تمایل انسان بچرا در مغز انسان، فرورفتبوزون هیگز جهان را از متلهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت مغز انسان و میمون هماده ی خالیسرگردانیکریستال هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برانقش سجده بر عملکرد مغزاز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش الرزش عضله یا فاسیکولاسیوزندگی در جمع مواردی را برنظریه ی ریسمانویتامین کا در سبزیجاتتلاش ها برای کشف منابع جدمخچه ابزاري که وظیفه آن فشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانخطرات هوش مصنوعیچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دمنابع انرژی از نفت و گاز زبان مشترک ژنتیکی موجوداهمجوشی هسته ای، انرژِی بواکنش به حس جدیدتنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مشمرگ و میر بسیار بالای ناششاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحممنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی می تواند بر احواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زمشکل از کجاستششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتحلقه های اسرارآمیزمعنی روزهابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردچیزی منتظر شناخته شدناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول عصبی شاهکار انطباق یکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک (قسمت اول )مغز و اخلاقاثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدفیلمی بسیار جالب از تغییچگونه جمعیت های بزرگ شکل استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به شناسایی کاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای حاکم بر انسان و انستوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت هفدهممغز بیش از آنچه تصور میشواختلالات مخچهدارویی خلط آورفراتر از دیوارهای باورچالش دیدگاه های سنتی در باضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت دهمريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدموجودات مقهور ژنها هستندسیاره ابلهانکوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سومنفرت، اسیب به خود استارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنقیچی ژنتیکینخستین روبات های زنده ی جبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز راه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ما انسانها چه اندازه نزدساختار شبکه های مغزی ثابکاهش التهاب ناشی از بیماتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسایا ابزار هوشمندی یا مغز خلاصه ای از مطالب همایش منقش اتصالات بین سلولهای از فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSقدرت عشقرشد در سختی استچرا ذرات بنیادی معمولاً بی نهایت در میان مرزهاهزینه سنگین انسان در ازاتفاوت ها و تمایزها کلید بماده ای ضد التهابیسربازان ما محققا غلبه می کریستال زمان(قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستینقش غذاها و موجودات دريااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسلزوم سازگاری قانون مجازازندگی در سیاهچالهنظریه تکامل در درمان بیمویتامین بی 12 در درمان دردتلاش هایی در بیماران قطع مخچه تاثیر گذار بر حافظهشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماندفاع از پیامبرچندجهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز زبان چهار حرفی حیات زمینهمراه سختی، اسانی هستواکسن های شرکت فایزر آمرتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفمرگ انتقال است یا نابود ششاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و نوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست قسمت سفر فقط مادی نیستوبینار اساتید نورولوژی دتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچامشکلات نخاعیصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیحمله ویروس کرونا به مغزمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلولهای ایمنی القا کنندهیافته های نوین علوم پرده توهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک (قسمت دوم )مغز و اخلاقاثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریفیزیک مولکولها و ذرات در چگونه حافظه را قویتر کنیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی در کامپیوترهاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکل اقیانوس در یک ذرهتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت هجدهممغز برای فراموشی بیشتر کاختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبافرد موفقچاالش ها در تعیین منبع هواطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دومریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارموسیقی نوسیر آفرینش از روح تا مغز کوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش قهوه در سلامتیارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنرمش های مفید برای درد زابه نقاش بنگرهیچ اندر هیچراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مما انسانها چه اندازه نزدسادیسم یا لذت از آزار دادکاهش حافظه هرچند فرایندیتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالایا بیماری ام اس (مولتیپخلاصه ای از درمان های جدینقش تیروئید در تکامل مغزاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی قضاوت ممنوعز گهواره تا گورچراروياها را به یاد نمی آبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزاران سال چشم های بینا وتفاوت ها را به رسمیت بشناماده، چیزی نیستسردرد میگرنکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخانه ی تاریکاپی ژنتیکنقش غذاها و موجودات دريااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتلزوم سازگاری قانون مجازازندگی زمینی امروز بیش از نظریه تکامل در درمان بیمویتامین بی هفدهتلاشی برای درمان قطع نخامدل همه جانبه نگر ژنرالیشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و گوشت خواری یا گیاه خواریآزمون ذهنی گربه شرودینگرجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختنه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلومنابع انرژی از نفت و گاز زبان نیاز تکاملی استهمراهی نوعی سردرد میگرنیواکسن کووید 19 چیزهایی که تنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته ومرگ تصادفیشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفر نامه سفر به بم و جنوب وجود قبل از ناظر هوشمندتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای مشکلات بین دو همسر و برخیصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید درمان کرونا با همانحمایت از طبیعتمعجزه های هر روزهابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکچیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلولهای بنیادی مصنوعی دریاد گرفتن مداومتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 67مغز و سیر تکامل ان دلیلی اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSفیزیک و هوشیارینگاه محدود و تک جانبه، مشاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسوخت هیدروژنی پاککلمات بلند نه صدای بلندتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت هشتممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهافرد یا اندیشهناتوانی از درمان برخی ویاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت سومریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیموسیقی هنر مایع استسیستم تعادلی بدنکوچکترین چیز یک معجزه استکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت سی و ششمنقش مهاجرت در توسعه نسل اارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل قانون مندی نقشه ژنتیکی منرمش های مفید در سرگیجهبه نادیدنی ایمان بیاورهیچگاه از فشار و شکست نتررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است ما اکنون میدانیم فضا خالسازگاری با محیط بین اجزاکاهش دوپامین عامل بیماریتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچایا بدون زبان میتوانیم تخم شدن فضا-زماننقش حفاظتی مولکول جدید داز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلقطار پیشرفتزمین در برابر عظمت کیهانچراروياها را به یاد نمی آبی ذهن و بی روحهستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت های بین زن و مرد فقماده، چیزی بیش از یک خلا سردرد میگرن در کودکانکریستال زمان(قسمت سوم)آیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارابتدا سخت ترین استنقش غذاها و موجودات دريااز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار لزوم عدم وابستگی به گوگل زندگی زودگذرنظریه تکامل در درمان بیمویتامین دی گنجینه ای بزرتلاشی تازه برای گشودن معمدل هولوگرافیک ژنرالیزهشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تآزار دیگری، آزار خود استجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز انه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و کلمه حتی برای کسانهندسه ی پایه ایواکسن کرونا و گشودن پنجرتنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرمرگی وجود نداردشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب نوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفر به مریخ در 39 روزوراپامیل در بارداریتوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بمشکلات روانپزشکی پس از سضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امیدوار باش حتی اگر همه چحوادث روزگار از جمله ویرمعجزه ی چشمابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسنکاتی در مورد تشنجاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلام تا روشنایییاد بگیر فراموش کنیتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 74مغز کوانتومیاثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام فیزیکدانان ماشینی برای تنگاه انسان محدود به ادرااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسودمندی موجودات ابزی بر کلوزاپین داروی ضد جنونتیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجممغز بزرگ چالش است یا منفعاختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردفرد حساس از نظر عاطفی و بناتوانی در شناسایی چهره اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atمیهمانهای ناخوانده عامل سیستم دفاعی بدن علیه مغز کووید نوزده و خطر بیماری تکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت سیزدهمنقش میدان مغناطیسی زمین ارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر قانون گذاری و تکاملنرمش های موثر در کمردردبه هلال بنگرهیپرپاراتیروئیدیسمرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانما از اینجا نخواهیم رفتستم با شعار قانون بدترین کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هاایا تکامل هدفمند استخونریزی مغز در سندرم کوونقش حیاتی تلومر دی ان آ داز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرلمس کوانتومیزمین زیر خلیج فارس تمدنی نزاع بین جهل و علم رو به پبی شرمیهستی ما پس از شروعی چگال تفاوت های تکاملی در مغز وماست مالیسردرد و علتهای آنکشف مکانیسم عصبی خوانش پآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلابتدایی که در ذهن دانشمننقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیمقاومت به عوارض فشار خون زندگی سلول در بدن، جدای اهفت چیز که عملکرد مغز تو ویروس مصنوعیتلاشی جدید در درمان ام اسمدل هولوگرافیک تعمیم یافشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگیاه بی عقل به سوی نور میآسيب میکروواسکولاریا آسجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به منابع انرژی از نفت و گاز زبان و بیان نتیجه ساختماهندسه ی رایج کیهانواکسن کرونا از حقیقت تاتتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانمراحل ارتقای پله پله کیهشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(نوبت کودکاناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری کجاست قسمت سفر تجهیزات ناسا به مریخ ورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استمشکلات روانپزشکی در عقب ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدواری و مغزحکمت الهی در پس همه چیزمعجزه ی علمابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه مولکول های دی ان ایاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلاح و راهزنییادگیری مهارت های جدید دتوهم جداییپروانه ی آسمانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیانرژی تاریکحس و ادراک قسمت 75مغز آیندگان چگونه است ؟اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویفاجعه ی جهل مقدسنگاه از بیرون مجموعهاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسی و سه پل اصفهانکلام و زبان، گنجینه ای بستکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون اولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاهمغز بزرگ چالشهای پیش رواختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بفردا را نمیدانیمنادیدنی ها واقعی هستنداطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی بیشتر در زنانریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکمیوتونیک دیستروفیسکوت و نیستیکودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت ششمنقش محیط زندگی و مهاجرت دارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آقانون جنگلنرمشهای مهم برای تقویت عبه کدامین گناه کشته شدندهاوکينگ پیش از مرگش رسالراز تغییربسیاری از بیماری های جدیما اشیا را آنطور که هستندستم، بی پاسخ نیستکایروپاکتیک چیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازایجاد احساساتخواندن ، یکی از شستشو دهننقش خرچنگ های نعل اسبی دراز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانلوب فرونتال یا پیشانی مغزمان چیستنزاع بین علم و نادانی رو بی عدالتی در توزیع واکسن و هر کس تقوای خدا پیشه کنتفاوت های زبانی سرمنشا تماست مالی با هوش انسانیسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیمقابله ی منطقی با اعتراضزندگی، مدیریت انرژیهفت سین یادگاری از میراث ویرایش DNA جنین انسان، برتمایل زیاد به خوردن بستنمدل های ریز مغز مینی برینشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر تغذیه بر سلامت رواگیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هوجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و بیان، در سایه پیشرهندسه بنیادینواکسن کرونا ساخته شده توتو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانمرز مرگ و زندگی کجاستشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجبارینور دروناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفر دشوار اکتشافورزش هوازی ، بهترین تمریتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهامشاهده گر جدای از شیء مشاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدی به این سوی قبر نیستحافظه میتواند بزرگترین دمعجزه ی علم در کنترل کرونابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنچگونه میتوان با قانون جناز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلسله مباحث هوش مصنوعییادآوری خواب و رویاتوهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آعلم و روحتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 78مغز انسان ایا طبیعتا تمااجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی فاصله ها در مکانیک کوانتنگاه از دور و نگاه از نزداستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تمنبع خواب و رویاسیلی محکم محیط زیست بر انکلرال هیدرات برای خوابانتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و یمغز بزرگ و فعال یا مغز کوادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رفرزندان زمان خودنادانی در قرن بیست و یکم،اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی در زنان بیشتر اریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلامیگرن و پروتئین مرتبط با سکوت، پر از صداکودک ایرانی که هوش او از تکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت شصت و هشتنقش نگاه از پایین یا نگاهارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرقانون جنگلچرا ماشین باید نتایج را پبه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیما به جهان های متفاوت خودستون فقرات انسان دو پا جلکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهایران بزرگنقش داروهاي مختلف معروف از نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بلوتیراستامزمان و مکان، ابعاد کیهان نزاع بین علم و جهل رو به پبیمار 101 ساله، مبتلا به سوفور و فراوانیتفاوت ایستایی و تکاپوماشین دانشسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیمقابله با کرونا با علم اسزونیسومایدهم نوع خواری در میان پیشیویشن پروتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمدیون خود ناموجودشکل های متفاوت پروتئین همدیریت اینترنت بر جنگشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومنه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و منابع انرژی از نفت و گاز زبان و تکلم برخی بیماریههندسه در پایه ی همه ی واکواکسن ایرانی کرونا تولیدتو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبمرز بین انسان و حیوان کجاشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا منبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش و میگرنتولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانمشاهده آینده از روی مشاهطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطاحافظه های کاذبمعجزه در هر لحظه زندگیابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغچگونه مغز پیش انسان یا هماز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتیاری خدا نزدیک استتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت 82مغز انسان برای ایجاد تمداجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاه از درون مجموعه با نگاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های منتظر نمان چیزی نور را بهسینوریپا داروی ترکیبی ضدکمردردتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و دمغز بزرگترین مصرف کننده اداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استفرضیه ای جدید توضیح میدهنازوکلسیناعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و میگرن سردردی ژنتیکی که بسکته مغزیکودکان میتوانند ناقل بی تکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمان به رویاحس و ادراک قسمت شصت و دونقش نظام غذایی در تکامل مارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنقانونمندی و محدودیت عالمچرا مغز انسان سه هزار سالبه بالا بر ستارگان نگاه کهدف یکسان و مسیرهای مختلرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمما با کمک مغز خود مختاريمستارگانی قبل از آغاز کیهکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیایرادهای موجود در خلقت بنقش درختان در تکاملاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بلوزالمعده(پانکراس)مصنوعزمان و صبرنسبیت عام از زبان دکتر بربیماری لبر و نابینایی آنوقت نهيب هاي غير علمي گذشتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمبانی ذهنی سیاه و سفیدسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت اولجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکملاحظه های اخلاقی دربارهزونا به وسیله ویروس ابله همه چیز موج استواقعیت فیزیکی، تابعی از تمدن پیشرفته ی پیشینیانتمدن بشری و مغز اخلاقیمداخله ی زیانبار انسانشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استنهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت چهندسه زبانِ زمان استواکسن اسپایکوژنتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چمرز جدید جستجو و اکتشاف، شباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش بهترین درمان بیش فعتولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانمطالبه ی حق خودطلای سیاهتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست معرفت و شناختابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی چگونه هموساپينس بر زمین از علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسم زنبور ، کلیدی برای وارژن همه چیز نیستتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهلمغز انسان برای شادمانی طاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتفتون های زیستینگاه حقیقی نگاه به درون ااسرار بازسازی اندام هاهوش احساسیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم منحنی که ارتباط بین معرفسیگار عامل افزایش مرگ ومکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و سمغز حریص برای خون، کلید تادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی مفساد اقتصادی سیتماتیک درنباید صبر کرد آتش را بعد اعتماد به خودهوشمندی کیهانرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانمیگرن شدید قابل درمان اسسال سیزده ماههکودکان خود را مشابه خود تتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت شصت و ششنقش نظریه تکامل در شناساارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری قارچ بی مغز در خدمت موجودچرا مغزهای ما ارتقا یافت به بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان، در مسیرهای مترحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیما بخشی از این جهان مرتبطسخن نیکو مانند درخت نیکوکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیخواب سالم عامل سلامتیایستادن در برابر آزادی بنقش ذهن و شناخت در حوادث از نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بلیروپریم داروی ترکیبی ضدزمان واقعیت است یا توهمنسبت ها در کیهانبیماری های میتوکندریوقتی فهمیدی خطا کردی برگتفاوتهای جنسیتی راهی برامباحث مهم حس و ادراکسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت دومجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیملاحظات بیهوشی قبل از جرزیباترین چیز در پیر شدنهمه چیز در زمان مناسبواقعیت چند سویهتمدن زیر آبمدارک ژنتیکی چگونه انسانشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تنهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت اهندسه، نمایشی از حقیقتواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در مومزایای شکلات تلخ برای سلشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش در کمر دردتولترودینپیام های ناشناخته بر مغز مطالبی در مورد تشنجطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاست مغز فکر میکند مرگ برای دیابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیچگونه هوشیاری خود را توسازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسماگلوتید داروی کاهش دهنژن همه چیز نیستتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هفتمغز انسان برای شادمانی طاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنفروتنی و غرورنگاه دوبارهاصل بازخوردهوش احساسیروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرمنشأ اطلاعات و آموخته ها سیاهچاله هاکمردرد و علل آنتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت پنجاه و شمغز در تنهایی آسیب میبینادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیفشار و قدرتنبرو و انرژی مداوماعداد بینهایت در دنیای مهوشیاری و وجودرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير میدان مغناطيسي زمین بشر سانسور از روی قصد بسیاری کودکان را برای راه آماده تکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاین اندوه چیستحس و ادراک سی و هفتمنقش هورمون های تیروئید دارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسقبل از آغازچرا ویروس کرونای دلتا وابه جای محکوم کردن دیگران هدف از تکامل مغزبعد پنجمما تحت کنترل ژنها هستیم یسخن و سکوتکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یاکسی توسین و تکامل پیش انقش روی و منیزیم در سلامتاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون دارولیس دگرامفتامین یا ویاسزمان پلانکنسبت طلایی، نشانه ای به سبیماری های مغز و اعصاب و وقتی پر از گل شدی خودت را تقلید مرحله ای نسبتا پیشمجموعه های پر سلولی بدن مسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشتن عقیده ممکن نیستآب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بممانتین یا آلزیکسا یا ابزیباترین چیز در افزایش سهمه چیز در زمان کنونی استواقعیت چیستهمه چیز، ثبت می شودواقعیت چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج مروری بر تشنج و درمان هایشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب آغاز مبهم آفرینشجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهنهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت دهنر فراموشیواکسن دیگر کرونا ساخته شتو آرامش و صلحیپول و شادیمسمومیت دانش آموزان بی گشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در احقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی منوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين منبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب وزن حقیقی معرفت و شناختتومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانمطالعه ای بیان میکند اهدطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانفجار و توقف تکاملی نشاحافظه و اطلاعات در کجاستمغز قلبابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکنچگونه واکسن کرونا را توزاسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم کووید طولانیژن هوش و ساختارهای حیاتی توانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و هشتمغز انسان رو به کوچک تر شاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرفرگشت و تکامل تصادفی محض نگاهی بر قدرت بینایی درااصل در هم تنیدگی و جهانی هوش در طبیعتروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانومنشاء کوانتومی هوشیاری اسیاهچاله های فضایی منابعکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و چهمغز را از روی امواج بشناسادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پفضای قلب منبع نبوغ استچت جی پی تیبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و افسردگیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیممیدان های مغناطیسی قابل سانسور بر بسیاری از حقایکوری گذرای ناشی از موبایتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک- قسمت پنجاه و نقش هورمون زنانه استروژنارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسقبل از انفجار بزرگچرا پس از بیدار شدن از خوبه خودت مغرور نشوهدف از خلقت رسیدن به ابزابعد از کرونامانند آب باشسخن پاک و ثابتکتاب زیست شناسی باورتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هوشیارخواب عامل دسته بندی و حفطاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش روزه داری در سالم و جاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتلا اکراه فی الدینزمان به چه دلیل ایجاد میشنشانه های گذشته در کیهان بیماری وسواسوقتی تو از یاد گرفتن باز تقلید از روی طبیعتمحل درک احساسات روحانیسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی امن کسی در ناکسی دریافتم زیر فشار کووید چه باید کرمن پر از تلخیمزیرفون داروی ضد ام اسهمه ی سردردها بی خطر نیستواقعیت های متفاوتتمرکز و مدیتیشنمرکز هوشیاری، روح یا بدن شگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت سهنر حفظ گرهواکسن دیگری ضد کرونا از دتو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدهمسمومیت دانش آموزان، قماشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پندارینورالژیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و منبع هوشیاری کجاست قسمت سفری به آغاز کیهانوزوز گوشتومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستمعماری، هندسه ی قابل مشاطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانقراض را انتخاب نکنیدحباب های کیهانی تو در تومغز ما کوچکتر از نیم نقطهابعاد اضافه ی کیهاندائما بخوانفلج نخاعی با الکترودهای چگونه آن شکری که می خوریماساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم گیلن باره به دنبال ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و دوممغز انسان رو به کوچکتر شداحساسات کاذبداروی سل سپتفراموش کارها باهوش تر هسنگاهی بر توانایی اجزاي باصل علت و تاثیرهوش عاطفی قسمت 11روشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنمهندسی ژنتیک در حال تلاش سیاهچاله ها، دارای پرتو کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و یکمغز زنان جوانتر از مغز مرادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دقفس ذهنچت جی پی تیبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری کوانتومیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمامیدان های کوانتومی خلاساهچاله ها تبخیر نمیشودکی غایب شدی تا نیازمند دلتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک- قسمت بیست و پنقش ویتامین K در ترمیم اسارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریقبرستان ها با بوی شجاعترحم مصنوعیچرا ارتعاش بسیار مهم استبه دنبال رستگاری باشهر چیز با هر چیز دیگر در تبعد از کروناماه رجبسختی ها رفتنی استکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان های بسیار دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسلاموژین داروی ضد اوتیسم؟زمان شگفت انگیزنشانه های پروردگار در جهبیماری کروتز فیلد جاکوبویتنام نوعی کرونا ویروس تقلید از طبیعتمحل درک احساسات روحانی دشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل زندگیآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سل