دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درک و احساس

درک و احساس با ابزار هوش ، توصیف عالم هستی را ممکن می کند و واکنش مناسب را می آفریند.

در سلسله بحثهای گذشته در مورد درک و احساس، به این مطلب مهم اشاره شد که ظرفهای موجودات عالم متفاوت است و هر کدام با توجه به گنجایش ظرف درونيش از امکانات و بارانها، بهره می برد .

هر چه گنجايش ظرف آبی بیشتر باشد آب بیشتری را درون خود جمع می کند و اگر ظرفی، هر چه هم بزرگ باشد ، وارونه در برابر باران قرار بگیرد، قطره ای آب را درون خود جمع نمی کند .

باز در مباحث گذشته در مورد حس و ادراک گفتیم ، نخستین تعامل هر موجودی در برابر محیط اطرافش به صورت درک محیط است و این درک در طول تاریخ، رو به افزایش بوده است، موجودات ابتدایی درکی ابتدایی در حد چشايي یا بویایی داشتند، به تدریج سلولهای حساس به نور ایجاد شد و این سلولها هم به تدریج توسعه یافت تا دیدی بهتر را برای موجود زنده فراهم کند.

هر چه درکي بالاتر ایجاد می شد موجود زنده نیازمند هماهنگ کننده قويتری بین ادراکات مختلف بود و این ، منجر به توسعه ابزار هوشمندي در موجود زنده شد.

نخستین بخش از ابزار هوشمندي با تشکیل یک سلول عصبی یا نورون ایجاد شد. سپس این نورونها توسعه یافت و ارتباطات میان آنها پیچیده شد و نخستین مغز ابتدایی شکل گرفت و به تدریج این مغز، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی توسعه يافت تا به مغز بزرگ انسان امروز رسيد و اگر بگوئیم مغز انسان امروز ، بالاترین حد ابزار هوشمندی است، حرف درستی نزده ایم زیرا همین تصور را شاید موجودات ابتدایی در جریان خلقت هم داشتند ولی امروز تصور آنها اشتباه درآمد و با موجود باهوش و پر مغزی مانند انسان مواجهيم.

در سالهای آینده ممکن است با انسانی بسیار باهوش تر از انسان امروز مواجه باشيم و این اصلا شگفت نیست زیرا هیچ کس نمي تواند ادعا کند، هوش انسان امروز به بالاترین حد خود رسیده است . ادراکات وسیعتر در آینده میتواند انسان را نیازمند ابزار هوش بزرگتر و توسعه یافته تری کند.

این هوش، در ابتدا با درک، شروع ميشود و بعد به واکنش مناسب میرسد.

هر درکی اگر فقط محدود به درک بماند ، سودی را به موجود زنده نمی رساند ،و در صورتي مفید است که واکنشي مناسب را در موجود زنده برانگیزد.

مثلا موشی را تصور کنيد که صدای بال عقابی را بر سر خود ميشنود . اگر این موش فرار نکند ، درک صدای عقاب ،سودی برایش نخواهد داشت!

به همین ترتیب در مورد انسانی که مثلا فهمیده است وجود مادي او چیزی جز توهم نيست و چیزی جز تجلی مراتب بالاتر خلق نیست، آیا توجه زیاد به جسم مادی و غافل شدن از مراتب روحانی، شایسته است؟

یا مثلا اگر ماهی کوچکی روی سطح آب، سايه کلاغی را که به او نزدیک میشود، ببيند ولی به زیر آب نرود، دیدن سایه کلاغ برایش سودی دارد؟

آغاز با درک است ولی درک بدون واکنش، سودی را نمي رساند پس ، باید هر درک، واکنش مناسبی را سبب شود.

پس ابتدا، با درک است و سپس واکنش مناسب .

یا ابتدا، حس محیط است و سپس جنبشی هماهنگ با آن

یا ابتدا، توصیف است و بعد حرکت یا شنا کردن و تسبيح

و همه اینها یعنی درک و واکنش مناسب به درک ، نیازمند دستگاهی پیشرفته برای ایجاد هماهنگيهاست و این ابزار هوشمندي، امروز به صورت مغز مادی ما می باشد که پر از نورونهاي عصبی است.

شاید تعبیری در متون دینی به نام حمد و ستایش ، تا حدی بتواند این مفهوم را برساند، حمد و ستایش، با توصیف و شناخت و تحسین آغاز می شود. یعنی ابتدای آن با درک است یعنی شما دیگری را درک کنید و بشناسید و او را توصیف کنید و اگر قابل ستودن و تحسین است، او را بستاييد.

اگر درک به مرحله ستودن نرسد، یعنی لیاقت کافی در آن چیزی نبینیم که شناخته ایم، شاید لفظ ستایش و حمد را نتوان بر آن نهاد.

اکنون پس از ستودن او ، او را درک می کنید و با توجه به درک خود ، واکنش مناسب را نشان مي دهید .

هر چه درک بالاتر باشد، واکنش مناسبتري را سبب ميشود .

درک یا ستودن یا ابتدای حمد

و در ادامه واکنش به درک و عمل مطابق با ستودن ابتدایی یا سپاس

درک و توصیفی عمیقتر و ستودنی بیشتر و واکنشي عمیقتر ...

و این فرایند هرگز متوقف نمی شود

پس هنر ابزار هوش، شناخت برتر یا ستودن و واکنش مناسب نشان دادن است و هوش ، در حقیقت ، شناخت و واکنش نشان دادن است که به وسیله ابزار هوش انجام میشود.

درک حقیقی، با درک صوری و ظاهری متفاوت است. شاید بگوییم فلان چیز را دیده ایم ولی این، با شناخت حقیقی، متفاوت است و تا شما، در آن چیز، ذوب نشوید و آن را در بر نگیرید، نمی توانید کاملا بگوئید آن را شناخته اید، مثلا میتوان رنگ قرمز و زرد آتش را از دور دید و ادعا کرد شناخت ما نسبت به آتش، کامل است ولی این نگاه از دور، عمق درک آتش نیست اگر نزدیکتر بیایید، گرمای آتش را حس می کنید و اگر باز نزديکتر شوید ، سوزش آن را حس می کنيد و اگر درون آتش بیفتید حقیقت آتش را با همه وجود، درک می کنید.

@salmanfatemi

پس توصیف هر چیزی وابسته به میزان درک ما از آن است

در اینجا منظور اصلي ما از درک، درک آن چیزهایی نیست که در وجود شخص وجود دارد و مقامشان پائینتر از اوست و طبیعتا، فرد در مورد آنها صاحب آگاهی است بلکه منظور از شناختن و درک مهم در اینجا،درک چیزهایی است که در وجود شخص نیست و مقامشان بالاتر از اوست و شبیه باراني است که در ظرف وجود فرد جمع مي شود (توصیه می شود جهت بررسی بیشتر به سلسله مباحث پنج قسمتی درک و احساس در این کانال مراجعه شود)

آیا ابزار هوش، محدود به مغز مادی است ؟ به فرض که در عالم مادی، ابزار هوش و ابزار توصیف جهان(حمد) و واکنش به آن(تسبیح) محدود به مغزهای فعلی یا مغزهايي باشد که در آینده توسعه بیشتر می یابد ، در جهان های بالاتر ابزار هوش چیست ؟در آن جهانها وسیله حمد و ستایش و تسبیح چيست؟

در عالم روح انسان، ابزار هوش چیست ؟

حتی اگر فرض کنیم که مغزهای موجود ، بخشی از فرآیند انتقال اطلاعات گذشته یا آینده یا به تعبیری اطلاعات خارج از عالم مادی ما را به ما بر عهده دارند، باید بپرسیم منبع اطلاعات فوق ، کجاست ؟ آیا در مغزهای فعلی ما ذخیره است ؟ اگر پیوند مغز در آینده ای نزدیک انجام شود، هویت فرد گیرنده سر یا فرد گیرنده بدن ، چگونه میشود ؟ فردی با انبوهی از ذخیره اطلاعات گذشته در مغزش روی بدنی پیوند میشود که تجربه ای از گذشته آن سر، ندارد . چگونه سر جدید مدیریت سیستمی را بر عهده می گیرد که تا دیروز تحت کنترل نورونها و خاطرات و اطلاعات دیگری بود؟..... و دهها سوال دیگر در مورد ابزار هوش


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسرموزی از نخستین تمدن بشرلا اکراه فی الدینتلاش های جدید در درمان سرزبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش تیروئید در تکامل مغزآمارهای ارائه شده در سطح ماده ی خالیتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استشگفت انگیز بودن کیهانچت جی پی تیجمجمه انسان های اولیهابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرو هر کس تقوای خدا پیشه کنباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیمارویا حقی از طرف خداممانتین یا آلزیکسا یا ابتمساح حد واسط میان مغز کوسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياآیا ممکن است موش کور بی ممحدودیت های حافظه و حافظتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودشبکیه های مصنوعیجهان معنااحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از انرژی خلادر ناامیدی بسی امید استویتامین دی گنجینه ای بزرمرگی وجود نداردبحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورروزهای سختمنابع انرژی از نفت و گاز تو افق رویداد جهان هستیسلاح و راهزنیچند جهانیآیا امکان بازسازی اندامهصبر بسیار بایدمرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخودت را از اندیشه هایت حفاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های اسرار آمیز در آALS نگاهی کامل بر بیماری وواکنش به حس جدیدریه زغالیمشکلات بین دو همسر و برخیبدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در منبع هوشیاری کجاست قسمت تولید سلولهای جنسی از سلسوخت هیدروژنی پاکچهار ساعت پس از کشتار خوکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاطولانی ترین شبتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جوسازی مدرنخدا بخشنده است پس تو هم بارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید ای ال اس، توفرفال نیکوواکسنی با تاثیر دوگانه اراه های جدید برای قضاوت رمعجزه در هر لحظه زندگیگاهی مغز بزرگ چالش استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم جسمسیر آفرینش از روح تا مغز نوبت کودکانتازه های درمان ام اسآرامش و سکونعلم در حال توسعهاکسی توسین و تکامل پیش احفره در مغزاز نخستین همانند سازها تدنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالاتر از ماده بیندیشدرک فرد دیگر و رفتارهای افراتر از دیوارهای باوربرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندرشد مغز علت تمایل انسان بمغز اندامی تشنه ی انرژی اپوست ساعتی مستقل از مغز دمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستساختن آیندهچیزی خارج از مغزهای ما نیترازودونعادت کردن به نعمتابزار هوش در حال ارتقا ازحمله ویروس کرونا به مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش احساسیبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی درب بسته با غیر خود باز مقلب یا مغزبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی هوشمند در خارج از زمغز بزرگ چالشهای پیش روپیدایش زبانموجود بی مغزی که می تواندتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسریعترین کامپیوتر موجودچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشخیص آلزایمر سالها قبل غرور و علمابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهوشمندی کیهانبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنذهن چند جانبه نیازمند نگقدم زدن و حرکت دید را تغیتفاوت های بین زن و مرد فقزیرفون داروی ضد ام اسنقش مهاجرت در توسعه نسل اپرواز از نیویورک تا لوس آمکانیزمهای دفاعی در برابتا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چشلیک فراموشیچالش هوشیاری و اینکه چرا تعذیه ی ذهنابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیهاوکينگ پیش از مرگش رسالهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری رمز و رازهای ارتباط غیر کلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تلاش های جدید شرکت نورالزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش حفاظتی مولکول جدید دآن چیزی که ما جریان زمان ماده ای ضد التهابیتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندشگفت زده و حیران باشنتایج نادانی و جهلجنین مصنوعیابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتوفور و فراوانیبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیرویاها از مغز است یا ناخومن کسی در ناکسی دریافتم تنفس هوازی و میتوکندریسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياآیا ما کالا هستیممخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزشباهت مغز و کیهانجهان هوشمنداحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی مرزها و بی مویروس مصنوعیمراحل ارتقای پله پله کیهبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاروش مقابله مغز با محدودیمنابع انرژی از نفت و گاز تو انسانی و انسان، شایستسلسله مباحث هوش مصنوعیچند جهانیآیا انسان با مغز بزرگش اخصد قدح، نفتاده بشکستتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیزادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخودروهای هیدروژنیاصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های بیماری آلزایمرفقر داده ها در هوش مصنوعیواکسن های شرکت فایزر آمرریواستیگمینمشکلات روانپزشکی پس از سبدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین منبع هوشیاری کجاست قسمت تولترودینسودمندی موجودات ابزی بر نون و القلمآیا راهی برای رفع کم آبی طی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجامعه ی آسمانیخدای رنگین کمانارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریدرمان جدید سرطانفاکسیبتوابستگی یعنی قلادهراه پیروزی در زندگی چیستمعرفت و شناختگاهی جهت را عوض کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهمات و شناخت حقیقتسیستم تخلیه ی مغز بینشی ننور از عمق تاریکیتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش(سکوت) stillness و تکاپوعلم راهی برای اندیشیدن ااکسکاربازپین در درمان تشحق انتخاباز نخستین همانند سازها تدنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران درک نیازمند شناخت خویش افرد موفقبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانرشد در سختی استمغز انسان ایا طبیعتا تماپوشاندن خود از نورمنبع خواب و رویاتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استساختن آینده، بهترین روش چیزی شبیه نور تو نیستترازودونعادت بد را ترک کنابزار بقا از نخستین همانحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز و از مغز دوپامین قابل حل در آبهوش احساسیبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرختان چگونه بر تشکیل ابقلب دروازه ی ارتباطبسیاری از بیماری های جدیزندگی و داراییمغز بزرگ و فعال یا مغز کوپیر شدن حتمی نیستموجودات مقهور ژنها هستندتکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیسرگیجه از شایعترین اختلاچگونه حافظه را قویتر کنیتشخیص ایدزغربال در زندگیابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهوشیاری و وجودبیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتذهن هوشیار در پس ماده ی مقدرت مردمتفاوت های تکاملی در مغز وزیرک ترین مردمنقش میدان مغناطیسی زمین پروتئین های ساده ی ابتداما انسانها چه اندازه نزدتاول کف پا و حقیقتامیدواریشلیک فراموشیچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییرابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وداروی فامپیریدین یا نورلهدف یکسان و مسیرهای مختلبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدرمز گشایی از اتصالات مغزلایو دوم دکتر سید سلمان فتلاش هایی در بیماران قطع زبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآنچه ناشناخته است باید شماده، چیزی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا شگفتی های نقشه ی ژنتیکینجات در راستگوییجنگ هفتاد و دو ملت همه را ابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیوقاحت و تمسخر دیگرانبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریرویاهای پر رمز و حیرتی درمن پر از تلخیمتنفس هوازی و میتوکندریسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها در کاهش دردهای آیا ما تنها موجودات زنده مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصشباهت مغز با کیهان مادیجهان هوشیاراحساسات کاذبهندسه بنیادینحساسیت روانی متفاوتاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومیویروس های باستانی، مغز ممرز مرگ و زندگی کجاستبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروش های صرفه جویی در ایجامنابع انرژی از نفت و گاز تو با همه چیز در پیوندیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچند جهانی و علمآیا احتمال دارد رویا از آصدای بم با فرکانس پایین، تاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و ادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگوخورشید مصنوعیاصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های جدید میگرنفلج نخاعی با الکترودهای واکسن کووید 19 چیزهایی که ریاضیات یک حس جدید استمشکلات روانپزشکی در عقب بدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نممنبع هوشیاری کجاست قسمت تومورها و التهاب مغزی عاسی و سه پل اصفهاننوآوری ای شگفت انگیز دانآیاما مقهور قوانین فیزیکطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجاودانگی مصنوعیخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن ادرمان جدید سرطانفاجعه ی جهل مقدسبرخی نکات از گاید لاین پرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغراه انسان شدن، راه رفتن ومغز فکر میکند مرگ برای دیگذر زمان کاملا وابسته به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوکل بر خداسیستم تعادلی بدننور درونتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آزمون تجربی، راهی برای رعلم ساختن برج های چرخاناگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت قربانی نزاع بین بی از نخستین همانند سازها تدنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکندرک و احساسفرد یا اندیشهبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توز گهواره تا گورمغز انسان برای ایجاد تمدپیموزایدمنتظر نمان چیزی نور را بهتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنساختار فراکتال وجود و ذهنکاتی در مورد تشنجتراشه ها روی مغزعادت دادن مغز بر تفکرابزار بقا از نخستین همانحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاههوش در طبیعتبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمردرختان اشعار زمینقلب روباتیکبسیاری از بیماری های جدیزندگی بی دودمغز بزرگترین مصرف کننده پیشینیان انسان از هفت میموسیقی نوتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هسرگردانینگاه من، نگاه تو و یا حقیتصویر خورشید یا خود خورشمقالاتابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردهوشیاری و افسردگیبیماری تی تی پیکمردردذهن و شیمی بدنقدرت و شناخت حقیقتتفاوت های زبانی سرمنشا تزیست شناسی کل در جزء فراکنقش محیط زندگی و مهاجرت دپروتز چشمما انسانها چه اندازه نزدتابوهای ذهنیامیدواری و مغزشنا در ابهای گرم جنوب نیاچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر الگوی رشد مغزی با زابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی لیراگلوتیدهدف یکسان، در مسیرهای متبیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از رمز پیشرفت تواضع است نه طلبخند بزن شاید صبح فردا زتلاشی برای درمان قطع نخازبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش خرچنگ های نعل اسبی درآنچه واقعیت تصور میکنیم ماده، چیزی بیش از یک خلا تاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایشگفتی های زنبور عسلنخاع ما تا پایین ستون فقرجنگ و تصور از جنگابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها رویای شفافمن بی من، بهتر یاد میگیرمتنفس بدون اکسیژنسفرنامه سفر به بم و جنوب نقشه مغزی هر فرد منحصر بهآیا مغز تا بزرگسالی توسعمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانشباهت کیهان و مغزجهان های بسیار دیگراخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و پویرایش DNA جنین انسان، برمرز بین انسان و حیوان کجابحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روش هایی برای جلوگیری از منابع انرژی از نفت و گاز تو با باورهایت کنترل میشسم زنبور ، کلیدی برای وارچند روش ساده برای موفقیتآیا احتمال دارد رویا از آصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بخوش قلبی و مهربانیاصول سلامت کمردرمان های جدید در بیماری فلج بل، فلجی ترسناک که آنواکسن کرونا و گشودن پنجرریتوکسیمابمشاهده گر جدای از شیء مشابرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تومورهای نخاعیسیلی محکم محیط زیست بر اننوار مغز مشاهده ی غیر مستآگاهی فراتر از آگاهیطبیعت بر اساس هماهنگیایندرالجایی برای یاد گرفتن باقی خدایا جز تو که را دارمارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان دارویی سرطان رحم بفاصله ها در مکانیک کوانتبرخی نرمش ها برای زانووبینار اساتید نورولوژی دراه بی شکستمغز قلبگذشته را دفن کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوپیراماتسیستم دفاعی بدن علیه مغز نوروفیبروماتوزتبدیل سلولهای محافط به سآزمون ذهنی گربه ی شرودینعلایم کمبود ویتامین E را اگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت آنطور نیست که به نظاز نشانه ها و آثار درک شددنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشودرک کنیم ما همه یکی هستیمفرد حساس از نظر عاطفی و ببررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امزمین در برابر عظمت کیهانمغز انسان برای شادمانی طپیموزایدمنتظر زمان ایده آل نشوتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکساختار شبکه های مغزی ثابچگونه مولکول های دی ان ایتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب هوش عاطفی قسمت 11بیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هودرد و درسقلب را نشکنبشکه ای که ته نداره پر نمزندگی در جمع مواردی را برمغز حریص برای خون، کلید تپیشرفت های جدید علوم اعصموسیقی هنر مایع استتکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکسربازان ما محققا غلبه می نگاه مادی غیر علمی استتصویر در هم تنیدگی کوانتتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهوشیاری کوانتومیبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کاناذهن تو همیشه به چیزی اعتققدرت کنترل خودتفاوت ایستایی و تکاپوزیست شناسی باور حقیقت یا نقش مرکز تنفس سلولی در بیپروتز عصبی برای تکلمما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر دیگران یا تغییر خوابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز- از مغز حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی تشنجی دربارداریهدف از تکامل مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی رمز بقای جهش ژنتیکیلحظات خوش با کودکانتلاشی تازه برای گشودن معزبان جانسوزنقش داروهاي مختلف معروف آنچه حس می کنیم، نتیجه ی ماست مالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرشانس یا نتیجه ی تلاشنخستین تمدن بشریجنگ داده هااتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت دهماز خود رها شوداروی ضد تشنج با قابليت توقتی فهمیدی خطا کردی برگبارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستروان سالممننژیتتنها مانع در زندگی موارد سفری به آغاز کیهاننقشه های مغزی جدید با جزیآیا همه جنایت ها نتیجه بیمخچه تاثیر گذار بر حافظهتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هایی در جهان دیگراخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دویشن پرومرز جدید جستجو و اکتشاف، بحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روش هایی ساده برای کاهش امنابع انرژی از نفت و گاز تو باید نیکان را به دست بسماگلوتید داروی کاهش دهنچندین ماده غذایی که ماننآیا برای تولید مثل همیشه ضایعه ی شبکه لومبوساکرالتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بخوش خیالی و خوش بینیاضطراب و ترسدرمان های جدید سرطانفلج خوابواکسن کرونا از حقیقت تاتریسدیپلام تنها داروی تایمشاهده آینده از روی مشاهبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تومورهای ستون فقراتسینوریپا داروی ترکیبی ضدنوار مغز ترجمه رخدادهای آپومورفین در پارکینسونطعمه ی شبکه های ارتباط اجایا کوچک شدن مغزانسان الجایی خالی نیستخسته نباشی باباارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستدرمان زخم دیابتی با تکنوفاصله ی همیشگی تصویر سازبرخی نرمش های گردنوجود قبل از ناظر هوشمندرابطه تشنج و اوتیسممغز ما کوچکتر از نیم نقطهگریه ی ابر، رمز طراوت باغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوانایی مغز و دیگر اجزای سکوت و نیستینورون هاي مصنوعی می توانتبر را بردارآزمون ذهنی گربه شرودینگرعلایم کمبود ویتامین E را اگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت افراداز نظر علم اعصاب یا نرووسدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشدرک احساسات و تفکرات دیگفردا را نمیدانیمبررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده زمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز انسان برای شادمانی طپیچیدگی های مغزمگسمنحنی که ارتباط بین معرفتکینگیآغاز مبهم آفرینشسادیسم یا لذت از آزار دادچگونه میتوان با قانون جنتراشه ی بیولوژِیکعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش عاطفی قسمت نهمبیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهدرد باسن و پا به دلیل کاهقوی تر باشبشریت از یک پدر و مادر نیزندگی در سیاهچالهمغز در تنهایی آسیب میبینپیشرفت در عقل است یا ظواهمیهمانهای ناخوانده عامل تکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیسردرد میگرننگاه محدود و تک جانبه، مشتصویر زیبا از سلولصفحه اصلیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنذهن خود را مشغول هماهنگیقدرت انسان در نگاه به ابعتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزیست، مرز افق رویداد هستنقش نگاه از پایین یا نگاهپرورش مغز مینیاتوری انساما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی تازه در درمان سرطاشناخت حقیقت یا آرزوهای گچالش کمبود اندام برای پیتغییر دادن ژنها آیا روزی ابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمنظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ALSهدف از خلقت رسیدن به ابزابا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود ترمز جهانلرزش ناشی از اسیب به عصبتلاشی جدید در درمان ام اسزبان ریشه هایی شناختی اسنقش درختان در تکاملآنها نمیخواهند دیگران راماست مالی با هوش انسانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکشانس یا تلاشنخستین تصویر از سیاهچالهجنبه های موجی واقعیتاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت دوازدهماز درخواست ها جدا شوداروی ضد تشنج با قابليت توقتی پر از گل شدی خودت را بازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیروبات ها قول میدهندمنابع انرژي پاک سرچشمه حتنها در برابر جهانسقوط درون جاذبه ای خاص، چنقشه با واقعیت متفاوت اسآیا هوش مصنوعی می تواند نمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان یکپارچهاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتخلا، خالی نیستاستیفن هاوکینگ در مورد هدر هر سوراخی سر نکنواقعیت فیزیکی، تابعی از مرزهای حقیقی یا مرزهای تبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پروش جدید تولید برقمنابع انرژی از نفت و گاز تو تغییر و تحولیسندرم کووید طولانیچندجهانیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دضایعه ی عروقی مخچهتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی خوشبختی چیستاطلاع رسانی اینترنتیدرمان های رایج ام اسفلج خواب چیستواکسن کرونا ساخته شده توریشه های مشترک همه ی موجومشاهدات آمیخته با اشتباهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسسمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم فضای خالیسیگار عامل افزایش مرگ ومنوار مغز در فراموشی هاتاثیر رژِیم غذایی بر میگآب زندگی است قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصایا این جمله درست است کسیجاذبهخطا در محاسبات چیزی کاملارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون نیاز بفتون های زیستیبرخی یونها و مولکول های موراپامیل در بارداریرادیوی مغز و تنظیم فرکانمغز مانند تلفن استگربه شرودینگر و تاثیر مشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوازن مهمتر از فعالیت زیسکوت، پر از صدانورون های ردیاب حافظهتحریک عمقی مغزآزادی عقیده، آرمانی که تعلائم عصبی آلزایمر، با ااگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت اشیااز نظر علم اعصاب اراده آزده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای درک تصویر و زبان های مخلتفرزندان زمان خودبررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومزمان چیستمغز انسان رو به کوچک تر شپیچیدگی های مغزی در درک زمنشأ اطلاعات و آموخته ها تکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسازگاری با محیط بین اجزاچگونه مغز ما، موسیقی را پتربیت کودکان وظیفه ای مهعدم درکابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و ودرد زانو همیشه نیاز به جرقیچی ژنتیکیبعد پنجمزندگی زمینی امروز بیش از مغز را از روی امواج بشناسپیشرفت ذهن در خلاقیت استمیوتونیک دیستروفیتکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیمسردرد میگرن در کودکاننگاه کلی نگرتصویر زیبای اصفهانسوالات پزشکیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش مناذهن سالمقدرت ذهنتفاوتهای جنسیتی راهی برازاویه نگاه ها یکسان نیستنقش نظام غذایی در تکامل مپرکاری تیروئیدما اشیا را آنطور که هستندتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتشناخت درون، شناخت بیرون؛چالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید s3 در درمان ام هر چیز با هر چیز دیگر در تبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده رمز جهان خاصیت فراکتاللرزش عضله یا فاسیکولاسیوتمایل زیاد به خوردن بستنزبان شناسی مدرن در سطح سلنقش ذهن و شناخت در حوادث آنژیوگرافی از مغزماشین دانشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توشاهکار قرننخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییاتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت سوماز روده تا مغزداروی ضد تشنج توپیراماتوقتی تو از یاد گرفتن باز بازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسروبات های ریز در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز تنهاییسلول های مغزی عامل پارکینقص های سیستمی ایمنیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهشجاعت و ترسجهان یکپارچهاختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیخلاصه ای از مطالب همایش ماستیفن هاوکینگ در تفسیر در والنتاین کتاب بدید همواقعیت چند سویهمزایای شکلات تلخ برای سلبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بروش صحبت کردن در حال تکاممنابع بی نهایت انرژی در دتو جهانی هستی که خودش را سندرم گیلن باره به دنبال نه ناامیدی بلکه ارتقاآیا تکامل و تغییرات ژنتیضایعات در عصب زیر زبانیتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در ساارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان های علامتی در ام اسفلج دوطرفه عصب 6 چشمواکسن آلزایمرریشه های مشترک حیاتمطالبه ی حق خودبرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم فضای خالی یا توهم فضسیاهچاله هانوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر سلامت دستگاه گوارشآب زندگی است قسمت هفتمظرف باید پر شود چه با چرک ایا ابزار هوشمندی یا مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیریخطا در محاسبات چیزی کاملارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرگیجه بدون نیاز بفروتنی معرفتیبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قراز تغییرمغز مادران و کودکان در زمگزیده ای از وبینار یا کنفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسکته مغزینوروپلاستیسیتی چیستتحریک عمقی مغز در آلزایمآزار دیگری، آزار خود استعلت خواب آلودگی بعد از خواگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب اراده آزدهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک حقیقت نردبان و مسیری فرضیه ای جدید توضیح میدهبررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیزمان و مکان، ابعاد کیهان مغز انسان رو به کوچکتر شدپیوند قلب خوک، به فرد دچامنشاء کوانتومی هوشیاری اتکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در وستم با شعار قانون بدترین چگونه مغز پیش انسان یا همترجمه ای ابتدایی از اسراعدالت برای من یا برای همهابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت عحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامنددردهای سال گذشته فراموش قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبعد از کرونازندگی زودگذرمغز زنان جوانتر از مغز مرپیشرفتی مستقل از ابزار همیگرن و پروتئین مرتبط با تکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در اسردرد میگرنی در کودکاننگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمپیامهای کاربرانابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهت را روی چیزهای مفید متقدرت عشقتقلید مرحله ای نسبتا پیشزاوسکا درمان گوشرنقش نظریه تکامل در شناساپرتوهای صادر شده از سیاهما به جهان های متفاوت خودتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشناسایی تاریخچه ی تکاملیچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیهر جا که جات میشه، جات نیبا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایرنگ کردن، حقیقت نیستلزوم سازگاری قانون مجازاتمایز یا کشف یگانگیزبان شناسی نوین نیازمند نقش روی و منیزیم در سلامتآنان که در قله اند هرگز خمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استشاهکار شش گوشنرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییاتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت سی و هشتماز سایه بگذرداروی ضد جنون در درمان تیوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوروبات کیانمنابع انرژی از نفت و گاز تنهایی رمز نوآوری استسلول های بنیادینقص در تشخیص هیجانات عامآیا هوش ارثی دریافتی از پمدل هولوگرافیک تعمیم یافتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان کنونی و مغز بزرگتریاختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهخلاصه ای از درمان های جدیاستخوان های کشف شده، ممکدر یک فراکتال هر نقطه مرکواقعیت چیستمسمومیت دانش آموزان بی گبحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبروشهای نو در درمان دیسک بمنابع جدید انرژیتو جدای از کیهان نیستیسندرم پیریفورمیسنه به اعدامآیا جنین انسان، هوشمندی ضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ژنتیکی برای نوآوریفن آوری های جدید علیه شناواکسن ایرانی کرونا تولیدرژیم های غذایی و نقش مهم مطالبی در مورد تشنجبرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاهچاله های فضایی منابعنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر عصاره تغلیظ شده گیآب زندگی است قسمت اولعقل مجادله گرایا بیماری ام اس (مولتیپجبران از دست رفته هاخطای ادراک کارماارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازدرمان سرگیجه بدون داروفروتنی و غروربرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریراست دستی و چپ دستیمغز چون ابزار هوش است دلیگزارش یک مورد جالب لخته ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوسعه برخی شغل ها با هوش سال سیزده ماههنوروز یا روز پایانیتداوم مهم است نه سرعتآسيب میکروواسکولاریا آسعماد الدین نسیمی قربانی اگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت خواب و رویااز واقعیت امروز تا حقیقتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی به شناسایی کابه سیاهی عادت نکنیمدرک دیگرانفساد اقتصادی سیتماتیک دربررسی بیماری التهابی رودزمان و گذر آن سریع استمغز ایندگان چگونه استپیوند مغز و سر و چالشهای مهمان ناخواندهتکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهستم، بی پاسخ نیستچگونه هموساپينس بر زمین ترس و آرمان هاعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقا از نخستین همانچرا ماشین باید نتایج را پحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسدردی که سالهاست درمان نشقانون مندی نقشه ژنتیکی مبعد از کرونازندگی سلول در بدن، جدای امغزهای کوچک بی احساسپپوگستمیگرن سردردی ژنتیکی که بتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریسردرد و علتهای آننگاه از بیرون مجموعهتصور از زمان و مکانسایتهای دیگرابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهیچ چیز همیشگی نیستبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعقضاوت ممنوعتقلید از روی طبیعتزبان فرایند تکاملی برای نقش هورمون های تیروئید دپرتوزایی از جسم سیاهما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاشناسایی سلول های ایمنی انابینایی در نتیجه ی گوشی تغییرات منطقه بویایی مغزناتوانی از درمان برخی ویتغییرات مغز پس از 40 سالگیابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویهر حرکت خمیده می شود و هر با خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلرنگین کمانلزوم سازگاری قانون مجازاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزبان، نشان دهنده ی سخنگو نقش روزه داری در سالم و جآنزیم تولید انرژی در سلومباحث مهم حس و ادراکتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینشاید گوشی و چشمی، آماده شنرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدساثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت سی و ششماز علم جز اندکی به شما دادارویی خلط آورویتنام نوعی کرونا ویروس بازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در روح و آب حیاتمنابع انرژی از نفت و گاز تنبیه چقدر موثر استسلول های بنیادی منابع و انقطه ی رسیدن به قلهآیا هوش سریعی که بدون احسمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خشربت ضد خلطجهان کاملی در اطراف ما پراختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیخم شدن فضا-زماناستروژن مانند سپر زنان ددر کمتر از چند ماه سوش جدواقعیت چیستمسمومیت دانش آموزان، قمابحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروشهای شناسایی قدرت شنوامناطق خاص زبان در مغزتو دی ان ای خاص ميتوکندريسندرم پیریفورمیسنه به اعدامآیا جهان ذهن و افکار ما مضرب المثل یونانیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش های بیماری زا، معمولخوشبختی دور از رنج های مارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانفناوری هوش مصنوعی نحوه خواکسن اسپایکوژنرژیم های غذایی و نقش مهم مطالعه ای بیان میکند اهدبرای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم چیستسیاهچاله ها، دارای پرتو نوار مغز، مفید و بی خطرتاریک ترین بخش شبآب زندگی است قسمت دومعقل سالمایا بدون زبان میتوانیم تجدا کردن ناخالصی هاخطای حسارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازدرمان سرطان با امواج صوتفرگشت و تکامل تصادفی محض برخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنرجزخوانی هایی که امروز بمغز چگونه صداها را فیلتر گشایش دروازه جدیدی از طرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه های سازمان بهداشت سانسور از روی قصد بسیاری نورالژیتداخل مرزها و صفات با بینآسیب ها ناشی از آلودگی هوعوامل موثر در پیدایش زبااگر تلاش انسان امروز براحقیقت در علم، هرگز نهایی از کجا آمده ام و به کجا میدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی تعاملیبه سخن توجه کن نه گویندهدرک درست از خود و هوشیاریفشار و قدرتبررسی سیستم تعادلی بدن ازمان و صبرمغز ابزار بقای برتر مادیپیوند اندام از حیوانات بمهندسی ژنتیک در حال تلاش تکامل چشمافتخار انسانستون فقرات انسان دو پا جلچگونه هوشیاری خود را توستسلیم شدن از نورون شروع معشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقا از نخستین همانچرا مردم با زندگی میجنگنحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت اولبیماری وسواسکفش و کتابدرس گرفتن از شکست هاقانون گذاری و تکاملبعد از کرونا دلخوشی بیهوزندگی، مدیریت انرژیمغز، فقط گیرندهپایان، یک آغاز استمیگرن شدید قابل درمان استکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتسردرد به دلیل مصرف زیاد منگاه از دور و نگاه از نزدتصادف یا قوانین ناشناختهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دذره ی معین یا ابری از الکقطار پیشرفتتقلید از طبیعتزبان متغیرنقش هورمون زنانه استروژنپرسش و چستجو همیشه باقی اما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیدشواهدی از نوع جدیدی از حاشواهدی از دنیسوان(شبه نئناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به ابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرهرچیز با یک تاب تبدیل به با طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندرهبر حقیقیلزوم عدم وابستگی به گوگل تمدن پیشرفته ی پیشینیانزبان، وسیله شناسایی محیطنقش رژیم غذایی بر رشد و اآواز خواندن در قفس، نشانمبتکران خودشکوفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندشاید درست نباشدنرمش های موثر در کمردردجهان فراکتالاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت سیزدهمازدواج های بین گونه ای، ردارویی ضد بیش فعالی سیستویتامین E برای فعالیت صحمرکز خنده در کجای مغز استبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیروح در جهانی دیگر استمنابع انرژی از نفت و گاز تهدیدهای هوش مصنوعیسلول های بدن تو پیر نیستننقطه ای بود و دگر هیچ نبوآیا هشیاری کوانتومی وجودمدیون خود ناموجودتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکشش مرحله تکامل چشمجهان پیوستهاختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دخونریزی مغز در سندرم کوواسرار آفرینش در موجدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت های متفاوتمسیر دشوار تکامل و ارتقابخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمناطق خاصی از مغز در جستجتو در میانه ی جهان نیستی سندرم پس از ضربه به سرنه جنگ و نه خونریزیآیا جهش های ژنتیکی، ویروضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهش تمدنی عجیب و شگفت انسخانه ی تاریکارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان پوکی استخوانفیلمی بسیار جالب از تغییواکسن اسپایکوژن ضد کرونارژیم ضد التهابیمعماری، هندسه ی قابل مشابرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدمنبع هوشیاری کجاست قسمت53توهم و خیالسیاهچاله و تکینگی ابتداینوار مغز، مفید و بی خطرتاریکی من و تو و گرد و غباآب زندگی است قسمت سومعقلانیت بدون تغییرایا تکامل هدفمند استجدایی خطای حسی استخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگردرمانهای بیماری پارکینسفراموش کارها باهوش تر هسبرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فعرحم مصنوعیمغز ناتوان از توجیه پیداپل جویی اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه های غیر دارویی در سسانسور بر بسیاری از حقاینوسانات کوانتومی منبع ماترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب روانی شبکه های اجتمعوامل ایجاد لغت انسانی و اگر خواهان پیروزی هستیحقیقت راستین انسان علم باز کسی که یک کتاب خوانده دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی در کامپیوترهابهبود حافظه پس از رخدادهیادگیری مهارت های جدید ددرک عمیق در حیواناتفضا و ذهن بازبررسی علل کمر درد در میانزمان واقعیت است یا توهممغز ابزار برتر بقاپیوند اندام حیوانات به امهندسی بدنتکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان رستارگانی قبل از آغاز کیهچگونه واکسن کرونا را توزتست آر ان اس دز میاستنی گعشق، شلوغ کردن نیستابزار بقا از نخستین همانچرا مغز انسان سه هزار سالحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت دهمبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهدست و پا زدن در سایه؟قانون جنگلبعد از کرونا دلخوشی بیهوزندان ذهنیمغزتان را در جوانی سیم کشپارادوکس ها در علممیدان مغناطيسي زمین بشر تأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپورالسردرد تنشننگاه از درون قفس یا بیرونتضادهای علمیابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هیچ وقت خودت را محدود به بیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قلمس کوانتومیتقویت استخوان در گرو تغذزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش ویتامین K در ترمیم اسپرسشگری نامحدودما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیمانند آب باشتاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کسانشیشه ی بازالتی و سیلیکوننادیدنی ها واقعی هستندتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید ای ال اسهز ذره، یک دنیاستبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یاروی و منیزیم در تقویت استمقاومت به عوارض فشار خون تمدن بشری و مغز اخلاقیزدودن نقص از هوش مصنوعینقش رژیم غذایی در رشد و اآینه در اینهمتواضع باشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عشایسته نیست در جیب خود قرجهان قابل مشاهده بخش کوچاثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت ششماسکلت خارجی در درمان اختداستانها و مفاهیمی اشتباویتامین E در چه مواد غذایمرگ چیستبحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولروح رهاییمنابع انرژی از نفت و گاز تو یک معجزه ایسلول بنیادی و ای ال اسنقطه بی بازگشتآیا واکنش های یاد گرفته ومدیریت اینترنت بر جنگتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انششمین کنگره بین المللی سجهان پیوستهاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دخواندن ، یکی از شستشو دهناسرار بازسازی اندام هادر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت و مجازمسئول صیانت از عقیده کیسبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت توقف؛ شکستسندرم جدایی مغزچه زیاد است بر من که در ایآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دخانواده پایدارارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددرمان ام اس(مولتیپل اسکلفیروز نادریواکسن دیگر کرونا ساخته شرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومعنی روزهبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتوهم وجودسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تاریکی و نورآب، زندگی است(قسمت پنجم)عقیده ی بی عملایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های خطرات هوش مصنوعیارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگردرماندگی به دلیل عادت کرفراموشی همیشه هم بد نیستبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردرحم مصنوعیمغز و قلب در جنین موش مصنپل خواجو اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه هایی در مصرف ماهیساهچاله ها تبخیر نمیشودنوشیدن چای برای مغز مفید تروس جریان انرژیعواملی که برای ظهور لغت ااپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت غیر فیزیکیاز آغاز خلقت تا نگاه انسادو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبهداشت خوابیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرگیری قلب در بیماری ویرفضای قلب منبع نبوغ استبرطرف کردن خشونت را از خازمان پلانکمغز از بسیاری حقایق می گرپیوند سر آیا ممکن استمهربانی، شرط موفقیتتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو سخن نیکو مانند درخت نیکوچگونه آن شکری که می خوریمتشنچ پانایوتوپولوس تشنج عصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت حافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت دومبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلنددست کردن در گوشقانون جنگلتفکر قبل از کارزونیسومایدمغزتان را در جوانی سیمکشپاسخ گیاهان در زمان خوردمیدان های مغناطیسی قابل تأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیسردرد سکه اینگاه از درون مجموعه با نگتظاهر خوابیده ی مادهابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهیچ کاری نکردن به معنی چیبیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهذرات کوانتومی زیر اتمی قلووفلوکساسینتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان چهار حرفی حیات زمیننقش ژنتیک در درمان اختلاآلودگی هوا چالش قرن جدیدماه رجبتاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایشکل های متفاوت پروتئین هنادانی در قرن بیست و یکم،تغذیه بر ژنها تاثیر داردابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای میاستنی هزینه ای که برای اندیشیدباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزرویا و واقعیتمقایسه رقابت و همکاریتمدن زیر آبسفر فقط مادی نیستنقش زنجبیل در جلوگیری از آیندهمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملشادی، پاداش انجام وظیفهجهان موازی و حجاب هااثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت شصت و هشتاسکار، لگوی هوشمنددخالت در ساختار ژنهاویتامین کامرگ و میر پنهانبحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورروزه داری متناوب، مغز را منابع انرژی از نفت و گاز تو یک جهان در مغز خودت هسسلول عصبی شاهکار انطباق نمیتوان با بیرون انداختنآیا یک، وجود داردمداخله ی زیانبار انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و صبور باشجهان پر از چیزهای اسرار آاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتخواب سالم عامل سلامتیاصل بازخورددر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت و انعکاسروشی برای بهبود هوش عاطفمسئولیت جدیدبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید مولکول جدید توسط هسندرم دزدی ساب کلاویننه عدم مطلق بلکه عدم با قآیا خداباوری محصول تکاملضعیف و قویتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجهشهای مفید و ذکاوتی که دخار و گلارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددرمان تومورهای مغزی با افیزیک مولکولها و ذرات در واکسن دیگری ضد کرونا از درژیم غذایی ضد التهابیمعادله ها فقط بخش خسته کنبرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم وجودسیاهچاله ی تولید کنندهنوار عصب و عضلهتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی فریدریشعلم و ادراک فقط مشاهده ی ایران بزرگجریان انرژی در سیستم های دفاع از پیامبراز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاوردرها بسته نیستفراموشی و مسیر روحانیبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناخترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمغز و اخلاقپلاسمای غالبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوضیحی ساده در مورد هوش مسایه ی هوشیارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک تری فلوپرازینعوارض ازدواج و بچه دار شداپی ژنتیکحقیقت غیر قابل شناختاز انفجار بزرگ تا انفجار دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز چیستیادگرفتن، آغاز حرکت است درگیری مغز در بیماری کویقفس ذهنبزرگ فکر کنزمان به چه دلیل ایجاد میشمغز به تنهایی برای فرهنگ پیوند سر، یکی از راه حلهاموفقیت هوش مصنوعی در امتتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حسسخن و سکوتچگونه انتظارات بر ادراک تشنج چیستعصب سیاتیکابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا واحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت سومبیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنوندست آسمانقانونمندی و محدودیت عالمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزونا به وسیله ویروس ابله مغط یک گیرنده استپختگی پس از چهل سالگي به میدان های کوانتومی خلاتأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلروسردرد عروقی میگرننگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهری از ماده است که بیدابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قلوب فرونتال یا پیشانی مغتقویت سیستم ایمنیزبان نیاز تکاملی استنقش گرمایش آب و هوا در همآلودگی هوا و ویروس کرونانقش پیش زمینه ها و اراده آلودگی هوا و پارکینسونماپروتیلینتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میدشکل پنجم مادهنازوکلسینثبت و دستکار ی حافظهابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای کاهش وزنهزینه سنگین انسان در ازاباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومرویا و کابوسمقابله ی منطقی با اعتراضتمدنی قدیمی در شمال خلیج سفر نامه سفر به بم و جنوب نقش زبان در سلطه و قدرت اآینده ی انسان در فراتر ازمجرم، گاهی قربانی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان شب سیاه سحر شودجهان ما میتواند به اندازاثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت شصت و دواساس انسان اندیشه و باور در میان تاریکی و روشناییویتامین کا و استخوانمرگ و میر بسیار بالای ناشبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهروزه داری و التهاب زیانبمنابع انرژی از نفت و گاز تو کجای جهانیسلول عصبی، در محل خاص خودنمیتوان بر سیاه سیاه نوشآیا کیهان می تواند یک شبیمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سجهان پر از چیزهای جادویی اختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسخواب سالم عامل سلامتی و یاصل در هم تنیدگی و جهانی در درمان بیماری مولتیپل واقعیت تقویت شدهروشی جدید در درمان قطع نخمسئولیت در برابر محیط زیبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید مثل اولین ربات های سندرم سردرد به دلیل افت فنهایت معرفت و شناخت درک عآیا دلفین ها می تواند از طلوع و حقیقتتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنخارق العاده و استثنایی بارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی مورددرمان تشنجفیزیک هوشیاریواکسن سرطانرژیم غذایی ضد دردمعجزه های هر روزهبرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم بی خداییسیاره ی ابلهاننوار عصب و عضلهتاریخ همه چیز را ثبت کردهآتاکسی مخچه ای خودایمنعلم و روحایرادهای موجود در خلقت بجریان انرژی در سیستم های دفاع در برابر تغییر ساختاز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهفراموشی آرمانبرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشرساناها و ابر رساناها و عمغز و اخلاقپمبرولیزوماب در بیماری چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتیوتیکسن داروی ضد جنونآسیب عصب پا به دنبال اعتیسایه را اصالت دادن، جز فرنیکولا تسلاتری فلوپرازینعید نوروز مبارکابتدا سخت ترین استحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز بار خود بکاه تا پرواز دو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی درمانگر کامپیبوزون هیگز جهان را از متلیادآوری خواب و رویادرگیری مغز در بیماران مبقفس را بشکنبزرگ شدن مغز محدود به دورزمان شگفت انگیزمغز بیش از آنچه تصور میشوپیوندهای پیچیده با تغییرموفقیت در تفکر استتکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کوسخن پاک و ثابتچگونه به سطح بالایی از هوتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت ششمبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فدست بالای دستقارچ بی مغز در خدمت موجودتفکر خلا ق در برابر توهم زیان غذاهای پرچربنفرت، اسیب به خود استپدیده خاموش روشن در پارکمیدان بنیادین اطلاعاتتئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آنسرطان کمیت گرایینگاه دوبارهتعویض دارو در تشنجابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگهیچ کس حقیقت را درون مغز بیوگرافیکندر علیه سرطانرفتار مانند بردهلوتیراستامتلقین اطلاعات و حافظهزبان و کلمه حتی برای کسانزبان و بیان نتیجه ساختمانقش آتش در رسیدن انسان بهآلزایمرماجرای جهل مقدستاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژیشکرگزار هر چیزی باش که دانباید صبر کرد آتش را بعد ثبت امواج الکتریکی در عصابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسهزاران سال چشم های بینا وباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکترویا و خبر از آیندهمقابله با کرونا با علم استمرکز و مدیتیشنسفر به مریخ در 39 روزنقش زبان در سلطه و قدرت اآینده ی علم و فیزیک در60 ثمحل درک احساسات روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استشبیه سازی میلیون ها جهان جهان مادی، تجلی فضا در ذهاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت شصت و ششاستفاده از مغز، وزن را کمدر مانهای کمر دردویتامین کا در سبزیجاتمرگ و سوال از قاتلبحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخروزه داری و بیمار ی ام اس منابع انرژی از نفت و گاز تو کز محنت دیگران بی غمیسلولهای ایمنی القا کنندهنمای موفقیتآیا گذشته، امروز وآینده مروری بر تشنج و درمان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فجهان دارای برنامهاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احخواب عامل دسته بندی و حفطاصل علت و تاثیردر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت خلا و وجود و درک مروشی جدید در درمان نابینمستند جهان متصلبخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید یا دریافت علمسوپاپ ها یا ترانزیستورهانهایت در بی نهایتآیا دلفین ها میتوانند باطلای سیاهتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجوانان وطنخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید ALSفیزیک و هوشیاریواکسن سرطانراه فراری نیستمعجزه ی چشمبرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم تنهاییسیاره ابلهاننوار عصب و عضلهتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتش منبع انرژیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهایستادن در برابر آزادی بجراحی گردن همیشه برای دیدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدنددرون قفس یا بیرون از آنفرایند پیچیده ی خونرسانیبرخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استرستگاری محدود به یک راه نمغز و سیر تکامل ان دلیلی پنج اکتشاف شگفت آور در مومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتیک و اختلال حرکتیآسانی موفقیتساخت سلول عصبی حتی پس از نیاز به آموزش مجازی دیجیترک امروزعامل کلیدی در کنترل کارآابتدایی که در ذهن دانشمنحقایق ممکن و غیر ممکناز بحث های کنونی در ویروسدو سوی واقعیتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استدرگیری مغزی در سندرم کووقله سقوطبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زنان باهوش ترمغز برای فراموشی بیشتر کپیوندی که فراتر از امکانمولکول ضد پیریتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم سختی ها رفتنی استچگونه باغبانی باعث کاهش تشنج عدم توازن بین نورون غم بی پایانابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسدستورالعمل مرکز کنترل بیقبل از آغازتفاوت مغز انسان و میمون هزیباترین چیز در پیر شدننقاشی هایی با بوی گذشته یپروژه ی ژنوم انسانیمیدازولام در درمان تشنج تئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتسرعت فکر کردن چگونه استنگاهی بر قدرت بینایی دراتعامل انسان و هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانهیچ اندر هیچبیوگرافیکوچ از محیط نامناسبرفتار وابسته به شکللوزالمعده(پانکراس)مصنوعتلاش ها برای کشف منابع جدلیروپریم داروی ترکیبی ضدتلاش های جدید در ALSزبان و بیان، در سایه پیشرنقش انتخاب از طرف محیط، نآملودیپین داروی ضد فشار ماجرای عجیب گالیلهتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیاریشکست حتمینبرو و انرژی مداومجلو رفتن یا عقبگردابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتهستي مادي ای که ما کوچکتربابا زود بیاکامپیوتر سایبورگرویا بخشی حقیقی از زندگی ملاحظه های اخلاقی دربارهتمرکز بر هدفسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش سجده بر عملکرد مغزآینده با ترس جمع نمیشودمحل درک احساسات روحانی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باششبیه سازی سیستم های کوانجهان مرئی و نامرئیاجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک سی و هفتماستفاده از نظریه ی تکامل در محل کار ارزش خودت را بویتامین بی 12 در درمان دردمرگ انتقال است یا نابود شبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهروزه داری سلول های بنیادمنابع انرژی از نفت و گاز تو پیچیده ترین تکنولوژی سلولهای بنیادی مصنوعی درنمایش تک نفرهآیا پیدایش مغز از روی تصاصبر لازمه ی پیروزی استمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغجهان در حال نوسان و چرخشادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایخودآگاهی و هوشیارياصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان نگهدارنده ی اعتیادوالزارتان داروی ضد فشار روشی جدید در درمان سکته ممشکل از کجاستبخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید پاک و فراوان انرژیسوپاپ ها یا ترانزیستورهانهادینه سازی فرهنگ اختلاآیا دست مصنوعی به زودی قاطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب دانشمند سوال کننده خدا موجود استارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید میگرن با انتی فیزیک آگاهیواکسن ضد اعتیادراه نجاتمعجزه ی علمبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم جداییسیاره ابلهاننوار عصب و عضله مهم در تشتازه های اسکیزوفرنی(جنوآثار باستانی تمدن های قدعلم به ما کمک میکند تا مواکنون را با همه ی نقص هایجستجوی متن و تصویر به صوردل به دریا بزنهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهتردروغ نگو به خصوص به خودتفرایند تکامل و دشواری هابرخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی رشته نوروایمونولوژی و نقمغز کوانتومیپول و شادیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتیکاگرلور داروی ضد انعقاآشنا پنداریساخت شبکه عصبی مصنوعی با چیز جدید را بپذیرترکیب آمار و ژنتیکعادت همیشه خوب نیستابتذال با شعار دینحل مشکلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدولت یا گروهکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستدرگیری مغزی در سندرم کووقلب های سادهبزرگترین خطایی که مردم مزنجیرها را ما باید پاره کمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟پیوستگی همه ی اجزای جهانمولتیپل اسکلروز در زنان تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسرنوشتچگونه تکامل مغزهای کنونیتشویق خواندن به کودکانغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بدغدغه نتیجه ی نادانی استقبل از انفجار بزرگتفاوت ها و تمایزها کلید بزیباترین چیز در افزایش سچقدر به چشم اعتماد کنیمپروژه ی ژنوم انسانیمکان زمان یا حافظه زمانتئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیسطح آگاهی، رخدادهای زندگنگاهی بر توانایی اجزاي بتعامل انسان با هوش مصنوعابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسهیچگاه از فشار و شکست نتربیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصرقیبی قدرتمند در برابر ملیس دگرامفتامین یا ویاستلاش های جدید در درمان فرزبان و تکلم برخی بیماریهنقش اتصالات بین سلولهای آموزش نوین زبانماده ی تاریکتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟شگفت نیست من عاشق تو باشمچت جی پی تیجلوتر را دیدنابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنهستی ما پس از شروعی چگال باد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویا تخیل یا واقعیتملاحظات بیهوشی قبل از جرتمرکز بر امروزسفر دشوار اکتشافنقش غذاها و موجودات درياآیا فراموشی حتمی استمحدودیت چقدر موثر استتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاشبکه های مصنوعی مغز به درجهان مشارکتیاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از هوش مصنوعی در در چه مرحله ای از خواب ، رویتامین بی هفدهمرگ تصادفیبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجروزهای بد باقی نمیماندمنابع انرژی از نفت و گاز تو آرامش و صلحیسلام تا روشناییچند نرمش مفید برای کمردرآیا آگاهی پس از مرگ از بیصبر و واقعیتمرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیجهان در حال ایجاد و ارتقااداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعخودآگاهی و هوشیارياصل، روان و نفس استدرمان نابینایان آیا ممکنواکنش های ناخودآگاه و تقريتوکسيمب در درمان ام اسمشکلات نخاعیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید اندام با چاپ سه بعدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچهار میلیارد سال تکامل بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاطوفان زیباییتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجواب سنگ اندازیخدا نور آسمان ها و زمین اارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید کنترل مولتیپلفیزیکدانان ماشینی برای تواکسن علیه سرطانراه های جدید برای قضاوت رمعجزه ی علم در کنترل کرونبرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم جدایی و توهم علمسیب یکسان و دیدگاه های متنوار عصب و عضله تعیین محلتازه های بیماری پارکینسوآرامش و دانشعلم بدون توقفاکوییفلکسجستجوی هوشیاری در مغز مااز نخستین همانند سازها تدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالا بر ستارگان نگاه کدریای خدافرایند حذف برخی اجزای مغبرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان رشد مغز فرایندی پیچیده امغز آیندگان چگونه است ؟پول و عقیدهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتیروفیبان موثر در سکته ی آشنا پنداریساخت شبکه عصبی با الفبای چیزی منتظر شناخته شدنترکیب حیوان و انسانعادت کن خوب حرف بزنیابداع دی ان ای بزرگترین دحلقه های اسرارآمیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستدرگیری اعصاب به علت میتوقلب و عقلبزرگترین درد از درون است زندگی فعال و مثبت روند آلمغز بزرگ چالش است یا منفعپیام های ناشناخته بر مغز مواد کوانتومی جدید، ممکنتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسریع دویدن مهم نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشخیص ژنتیکی آتروفی های غیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانذهن ما از در هم شکستن منبقبرستان ها با بوی شجاعتتفاوت ها را به رسمیت بشنازیر فشار کووید چه باید کرنقش قهوه در سلامتیپروانه ی آسمانیمکانیک کوانتومی بی معنی تا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با همانسعی کن به حدی محدود نشوینگاهت را بلند کنتعداد کلی ذهن ها در جهان ابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسهیپرپاراتیروئیدیسمبیان حقیقتکوچکی قلب