دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درک و احساس

درک و احساس با ابزار هوش ، توصیف عالم هستی را ممکن می کند و واکنش مناسب را می آفریند.

در سلسله بحثهای گذشته در مورد درک و احساس، به این مطلب مهم اشاره شد که ظرفهای موجودات عالم متفاوت است و هر کدام با توجه به گنجایش ظرف درونيش از امکانات و بارانها، بهره می برد .

هر چه گنجايش ظرف آبی بیشتر باشد آب بیشتری را درون خود جمع می کند و اگر ظرفی، هر چه هم بزرگ باشد ، وارونه در برابر باران قرار بگیرد، قطره ای آب را درون خود جمع نمی کند .

باز در مباحث گذشته در مورد حس و ادراک گفتیم ، نخستین تعامل هر موجودی در برابر محیط اطرافش به صورت درک محیط است و این درک در طول تاریخ، رو به افزایش بوده است، موجودات ابتدایی درکی ابتدایی در حد چشايي یا بویایی داشتند، به تدریج سلولهای حساس به نور ایجاد شد و این سلولها هم به تدریج توسعه یافت تا دیدی بهتر را برای موجود زنده فراهم کند.

هر چه درکي بالاتر ایجاد می شد موجود زنده نیازمند هماهنگ کننده قويتری بین ادراکات مختلف بود و این ، منجر به توسعه ابزار هوشمندي در موجود زنده شد.

نخستین بخش از ابزار هوشمندي با تشکیل یک سلول عصبی یا نورون ایجاد شد. سپس این نورونها توسعه یافت و ارتباطات میان آنها پیچیده شد و نخستین مغز ابتدایی شکل گرفت و به تدریج این مغز، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی توسعه يافت تا به مغز بزرگ انسان امروز رسيد و اگر بگوئیم مغز انسان امروز ، بالاترین حد ابزار هوشمندی است، حرف درستی نزده ایم زیرا همین تصور را شاید موجودات ابتدایی در جریان خلقت هم داشتند ولی امروز تصور آنها اشتباه درآمد و با موجود باهوش و پر مغزی مانند انسان مواجهيم.

در سالهای آینده ممکن است با انسانی بسیار باهوش تر از انسان امروز مواجه باشيم و این اصلا شگفت نیست زیرا هیچ کس نمي تواند ادعا کند، هوش انسان امروز به بالاترین حد خود رسیده است . ادراکات وسیعتر در آینده میتواند انسان را نیازمند ابزار هوش بزرگتر و توسعه یافته تری کند.

این هوش، در ابتدا با درک، شروع ميشود و بعد به واکنش مناسب میرسد.

هر درکی اگر فقط محدود به درک بماند ، سودی را به موجود زنده نمی رساند ،و در صورتي مفید است که واکنشي مناسب را در موجود زنده برانگیزد.

مثلا موشی را تصور کنيد که صدای بال عقابی را بر سر خود ميشنود . اگر این موش فرار نکند ، درک صدای عقاب ،سودی برایش نخواهد داشت!

به همین ترتیب در مورد انسانی که مثلا فهمیده است وجود مادي او چیزی جز توهم نيست و چیزی جز تجلی مراتب بالاتر خلق نیست، آیا توجه زیاد به جسم مادی و غافل شدن از مراتب روحانی، شایسته است؟

یا مثلا اگر ماهی کوچکی روی سطح آب، سايه کلاغی را که به او نزدیک میشود، ببيند ولی به زیر آب نرود، دیدن سایه کلاغ برایش سودی دارد؟

آغاز با درک است ولی درک بدون واکنش، سودی را نمي رساند پس ، باید هر درک، واکنش مناسبی را سبب شود.

پس ابتدا، با درک است و سپس واکنش مناسب .

یا ابتدا، حس محیط است و سپس جنبشی هماهنگ با آن

یا ابتدا، توصیف است و بعد حرکت یا شنا کردن و تسبيح

و همه اینها یعنی درک و واکنش مناسب به درک ، نیازمند دستگاهی پیشرفته برای ایجاد هماهنگيهاست و این ابزار هوشمندي، امروز به صورت مغز مادی ما می باشد که پر از نورونهاي عصبی است.

شاید تعبیری در متون دینی به نام حمد و ستایش ، تا حدی بتواند این مفهوم را برساند، حمد و ستایش، با توصیف و شناخت و تحسین آغاز می شود. یعنی ابتدای آن با درک است یعنی شما دیگری را درک کنید و بشناسید و او را توصیف کنید و اگر قابل ستودن و تحسین است، او را بستاييد.

اگر درک به مرحله ستودن نرسد، یعنی لیاقت کافی در آن چیزی نبینیم که شناخته ایم، شاید لفظ ستایش و حمد را نتوان بر آن نهاد.

اکنون پس از ستودن او ، او را درک می کنید و با توجه به درک خود ، واکنش مناسب را نشان مي دهید .

هر چه درک بالاتر باشد، واکنش مناسبتري را سبب ميشود .

درک یا ستودن یا ابتدای حمد

و در ادامه واکنش به درک و عمل مطابق با ستودن ابتدایی یا سپاس

درک و توصیفی عمیقتر و ستودنی بیشتر و واکنشي عمیقتر ...

و این فرایند هرگز متوقف نمی شود

پس هنر ابزار هوش، شناخت برتر یا ستودن و واکنش مناسب نشان دادن است و هوش ، در حقیقت ، شناخت و واکنش نشان دادن است که به وسیله ابزار هوش انجام میشود.

درک حقیقی، با درک صوری و ظاهری متفاوت است. شاید بگوییم فلان چیز را دیده ایم ولی این، با شناخت حقیقی، متفاوت است و تا شما، در آن چیز، ذوب نشوید و آن را در بر نگیرید، نمی توانید کاملا بگوئید آن را شناخته اید، مثلا میتوان رنگ قرمز و زرد آتش را از دور دید و ادعا کرد شناخت ما نسبت به آتش، کامل است ولی این نگاه از دور، عمق درک آتش نیست اگر نزدیکتر بیایید، گرمای آتش را حس می کنید و اگر باز نزديکتر شوید ، سوزش آن را حس می کنيد و اگر درون آتش بیفتید حقیقت آتش را با همه وجود، درک می کنید.

@salmanfatemi

پس توصیف هر چیزی وابسته به میزان درک ما از آن است

در اینجا منظور اصلي ما از درک، درک آن چیزهایی نیست که در وجود شخص وجود دارد و مقامشان پائینتر از اوست و طبیعتا، فرد در مورد آنها صاحب آگاهی است بلکه منظور از شناختن و درک مهم در اینجا،درک چیزهایی است که در وجود شخص نیست و مقامشان بالاتر از اوست و شبیه باراني است که در ظرف وجود فرد جمع مي شود (توصیه می شود جهت بررسی بیشتر به سلسله مباحث پنج قسمتی درک و احساس در این کانال مراجعه شود)

آیا ابزار هوش، محدود به مغز مادی است ؟ به فرض که در عالم مادی، ابزار هوش و ابزار توصیف جهان(حمد) و واکنش به آن(تسبیح) محدود به مغزهای فعلی یا مغزهايي باشد که در آینده توسعه بیشتر می یابد ، در جهان های بالاتر ابزار هوش چیست ؟در آن جهانها وسیله حمد و ستایش و تسبیح چيست؟

در عالم روح انسان، ابزار هوش چیست ؟

حتی اگر فرض کنیم که مغزهای موجود ، بخشی از فرآیند انتقال اطلاعات گذشته یا آینده یا به تعبیری اطلاعات خارج از عالم مادی ما را به ما بر عهده دارند، باید بپرسیم منبع اطلاعات فوق ، کجاست ؟ آیا در مغزهای فعلی ما ذخیره است ؟ اگر پیوند مغز در آینده ای نزدیک انجام شود، هویت فرد گیرنده سر یا فرد گیرنده بدن ، چگونه میشود ؟ فردی با انبوهی از ذخیره اطلاعات گذشته در مغزش روی بدنی پیوند میشود که تجربه ای از گذشته آن سر، ندارد . چگونه سر جدید مدیریت سیستمی را بر عهده می گیرد که تا دیروز تحت کنترل نورونها و خاطرات و اطلاعات دیگری بود؟..... و دهها سوال دیگر در مورد ابزار هوش


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنحنی که ارتباط بین معرفهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدچگونه انتظارات بر ادراک آمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ما تحت کنترل ژنها هستیم یهزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آنرمشهای مهم برای تقویت عآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتنظریه تکامل در درمان بیمآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع ممغز مادران و کودکان در زمیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندههوش مصنوعی از عروسک تا کانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در سامغز به تنهایی برای فرهنگ کمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریفرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک (قسمت اول )نقش نظام غذایی در تکامل مکاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هقدرت انسان در نگاه به ابعخارق العاده و استثنایی بنقش رژیم غذایی در رشد و اگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدژا وو یا اشنا پندارینهایت معرفت و شناخت درک عپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک ببیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریچگونه باغبانی باعث کاهش آن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود شواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری نظریه تکامل در درمان بیمآسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستمغز چون ابزار هوش است دلییک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی از عروسک تا کانواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز برای فراموشی بیشتر ککمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریفراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک (قسمت دوم )نقش نظریه تکامل در شناساکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هلوب فرونتال یا پیشانی مغخدا موجود استنقش زنجبیل در جلوگیری از گوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدژاوو یا آشناپنداریچهار میلیارد سال تکامل بپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام چگونه تکامل مغزهای کنونیآیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنچرا پس از بیدار شدن از خوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیهواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتنظریه تکامل در درمان بیمآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز چگونه صداها را فیلتر یک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريفراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت چهارمنقش هورمون های تیروئید دکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشملایو دوم دکتر سید سلمان فخطا در محاسبات چیزی کاملنقش زبان در سلطه و قدرت اگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدگرگونی های نژادی و تغییچهار ساعت پس از کشتار خوکپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان هوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری چرا بیماری های تخریبی مغآیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسممرز مرگ و زندگی کجاستواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرهفت چیز که عملکرد مغز تو إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون مغز ناتوان از توجیه پیدایک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی از عروسک تا کاندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز بزرگ چالش است یا منفعکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیفرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت پنجمنقش هورمون زنانه استروژنکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداوملبخند بزن شاید صبح فردا زخطا در محاسبات چیزی کاملنقش زبان در سلطه و قدرت اگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان موفق به بازگردنوآوری ای شگفت انگیز دانپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکنهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن مهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسچرا حیوانات سخن نمی گوینآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرز بین انسان و حیوان کجاواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویهفت سین یادگاری از میراث افت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آممغز و سیر تکامل ان دلیلی یکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی از عروسک بازی انسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده مغز بزرگ چالشهای پیش روکنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلفرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت سومنقش ژنتیک در درمان اختلاکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشملرزش ناشی از اسیب به عصبخطرات هوش مصنوعینقش سجده بر عملکرد مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان نورون مصنوعی سنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه حافظه را قویتر کنیآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسچرا حجم مغز گونه انسان درآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر مزایای شکلات تلخ برای سلواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبهم نوع خواری در میان پیشیافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز آیندگان چگونه است ؟یافته های نوین علوم پرده رویای شفافهوش مصنوعی از عروسک بازی انسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز بزرگ و فعال یا مغز کوکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عافرایند حذف برخی اجزای مغحساسیت روانی متفاوتنقش گرمایش آب و هوا در همکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر لزوم سازگاری قانون مجازادفاع در برابر تغییر ساختنقش غذاها و موجودات درياگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان یک فرضیه رادیکنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تنگاه محدود و تک جانبه، مشآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریچرا خشونت و تعصبآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر مسیر دشوار تکامل و ارتقاواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووهمیشه اطمینان تو بر خدا بافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز انسان ایا طبیعتا تمایادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی از عروسک بازی انسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز حریص برای خون، کلید تکوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فرد حساس از نظر عاطفی و بخلاصه ای از مطالب همایش منقش آتش در رسیدن انسان بهکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زبانلزوم سازگاری قانون مجازادقیق ترین تصاویر از مغز انقش غذاها و موجودات درياگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسنورون های ردیاب حافظهپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل هوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبانگاه انسان محدود به ادراآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلچرا در مغز انسان، فرورفتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر مشکلات نخاعیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووهمیشه عسل با موم بخوریمافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پمغز انسان برای ایجاد تمدیادآوری خواب و رویاروح رهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی انسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شامغز زنان جوانتر از مغز مرکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستفرضیه ای جدید توضیح میدهخونریزی مغز در سندرم کوونقش انتخاب از طرف محیط، نکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی مقاومت به عوارض فشار خون دلایلی که نشان میدهد ما بنقش غذاها و موجودات درياگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ بیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی نوروپلاستیسیتی چیستپیام های ناشناخته بر مغز نوشیدن چای برای مغز مفید پیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردنگاه از درون مجموعه با نگآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه فراتر از حفظ تعادلویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اچراروياها را به یاد نمی آآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمشکلات بین دو همسر و برخیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوهمراهی نوعی سردرد میگرنیافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزمغز انسان برای شادمانی طژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را هوش مصنوعی از عروسک بازی انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع فلج بل، فلجی ترسناک که آنحقیقت خواب و رویامغزهای کوچک بی احساسکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای قیچی ژنتیکیخواندن ، یکی از شستشو دهننقش اتصالات بین سلولهای کریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفمقابله با کرونا با علم اسدنیای شگفت انگیز کوانتومنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصننوعی سکته مغزی ، وحشتناک پیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و میگرن شدید قابل درمان اسهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجچراروياها را به یاد نمی آآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهمشکلات روانپزشکی پس از سوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیهوموارکتوس ها ممکن است دالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به مغز انسان برای شادمانی طژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخافلج خوابحقیقت راستین انسان علم بمغزتان را در جوانی سیم کشکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصخواب سالم عامل سلامتینقش حفاظتی مولکول جدید دکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر ملاحظات بیهوشی قبل از جردندان ها را مسواک بزنید تنقشه های مغزی جدید با جزیگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغدانشمندان روش هاي جدیدی نیاز به آموزش مجازی دیجیپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط میدان مغناطيسي زمین بشر هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رنگاهی بر توانایی اجزاي بآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی نزاع بین جهل و علم رو به پآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنومشکلات روانپزشکی در عقب ورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی می تواند بر احالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان مغز انسان رو به کوچک تر شژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معفلج خواب چیستحمله ویروس کرونا به مغزمغزتان را در جوانی سیمکشکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقانون مندی نقشه ژنتیکی مخواب سالم عامل سلامتی و ینقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتاممانتین یا آلزیکسا یا ابدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقص در تشخیص هیجانات عامگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیچیزی خارج از مغزهای ما نیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیمیدازولام در درمان تشنج هاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پناتوانی از درمان برخی ویآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلنزاع بین علم و نادانی رو آیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسومشاهده آینده از روی مشاهورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی و کشف زبان هایامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصمغز انسان رو به کوچکتر شدژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسفلج دوطرفه عصب 6 چشمحوادث روزگار از جمله ویرنقش قهوه در سلامتیکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش قانون جنگلخواب عامل دسته بندی و حفطنقش خرچنگ های نعل اسبی درکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درممنابع انرژي پاک سرچشمه حدو برابر شدن خطر مرگ و مینقطه بی بازگشتگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسچگونه مغز پیش انسان یا همپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سمکانیزمهای دفاعی در برابهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دناتوانی در شناسایی چهره آیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسنزاع بین علم و جهل رو به پآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مطالعه ای بیان میکند اهدورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی گوگل به کمک تشامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهمغز ایندگان چگونه استژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنفناوری هوش مصنوعی نحوه خحافظه و اطلاعات در کجاست نقش مهاجرت در توسعه نسل اکی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت قانونمندی و محدودیت عالمخودآگاهی و هوشیارينقش داروهاي مختلف معروف کشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و منابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میچند نرمش مفید برای کمردرگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسچگونه هموساپينس بر زمین پرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینما انسانها چه اندازه نزدهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدنخاع ما تا پایین ستون فقرآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز هوشیاری، روح یا بدن واکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای انشانه های گذشته در کیهان آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سمعنی روزهورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز ابزار بقای برتر مادیژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرفیلمی بسیار جالب از تغییحافظه و اطلاعات در کجاست نقش میدان مغناطیسی زمین کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سقارچ بی مغز در خدمت موجودخودآگاهی و هوشیارينقش ذهن و شناخت در حوادث کشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به منابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه سواری ورزشی سبک و چند جهانیگزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وچگونه واکسن کرونا را توزآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مما انسانها چه اندازه نزدهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کووینخستین تصویر از سیاهچالهآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسنظام مثبت زندگیآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینمغز فکر میکند مرگ برای دیورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی الفاگوامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز ابزار برتر بقاژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیفیزیک مولکولها و ذرات در حافظه و اطلاعات در کجاستنقش محیط زندگی و مهاجرت دکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیقبل از انفجار بزرگخورشید مصنوعینقش روزه داری در سالم و جگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بمنابع انرژی از نفت و گاز ديدن با چشم بسته در خواب چندین ماده غذایی که ماننگشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع خواب و رویاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلچگونه آن شکری که می خوریمآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب ما با کمک مغز خود مختاريمهدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل نرمش های مفید در سرگیجهآیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگنظریه ی تکامل در درمان بیآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینمغز ما کوچکتر از نیم نقطهوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک تا کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرمغز از بسیاری حقایق می گرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوفیزیکدانان ماشینی برای تحس چشایی و بویایینقش نگاه از پایین یا نگاهکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مقدم زدن و حرکت دید را تغیخانواده پایدارنقش رژیم غذایی بر رشد و اگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمناطق خاصی از مغز در جستجدی متیل فومارات(زادیوا)(چه زیاد است بر من که در ایپمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویک