دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درک و احساس

درک و احساس با ابزار هوش ، توصیف عالم هستی را ممکن می کند و واکنش مناسب را می آفریند.

در سلسله بحثهای گذشته در مورد درک و احساس، به این مطلب مهم اشاره شد که ظرفهای موجودات عالم متفاوت است و هر کدام با توجه به گنجایش ظرف درونيش از امکانات و بارانها، بهره می برد .

هر چه گنجايش ظرف آبی بیشتر باشد آب بیشتری را درون خود جمع می کند و اگر ظرفی، هر چه هم بزرگ باشد ، وارونه در برابر باران قرار بگیرد، قطره ای آب را درون خود جمع نمی کند .

باز در مباحث گذشته در مورد حس و ادراک گفتیم ، نخستین تعامل هر موجودی در برابر محیط اطرافش به صورت درک محیط است و این درک در طول تاریخ، رو به افزایش بوده است، موجودات ابتدایی درکی ابتدایی در حد چشايي یا بویایی داشتند، به تدریج سلولهای حساس به نور ایجاد شد و این سلولها هم به تدریج توسعه یافت تا دیدی بهتر را برای موجود زنده فراهم کند.

هر چه درکي بالاتر ایجاد می شد موجود زنده نیازمند هماهنگ کننده قويتری بین ادراکات مختلف بود و این ، منجر به توسعه ابزار هوشمندي در موجود زنده شد.

نخستین بخش از ابزار هوشمندي با تشکیل یک سلول عصبی یا نورون ایجاد شد. سپس این نورونها توسعه یافت و ارتباطات میان آنها پیچیده شد و نخستین مغز ابتدایی شکل گرفت و به تدریج این مغز، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی توسعه يافت تا به مغز بزرگ انسان امروز رسيد و اگر بگوئیم مغز انسان امروز ، بالاترین حد ابزار هوشمندی است، حرف درستی نزده ایم زیرا همین تصور را شاید موجودات ابتدایی در جریان خلقت هم داشتند ولی امروز تصور آنها اشتباه درآمد و با موجود باهوش و پر مغزی مانند انسان مواجهيم.

در سالهای آینده ممکن است با انسانی بسیار باهوش تر از انسان امروز مواجه باشيم و این اصلا شگفت نیست زیرا هیچ کس نمي تواند ادعا کند، هوش انسان امروز به بالاترین حد خود رسیده است . ادراکات وسیعتر در آینده میتواند انسان را نیازمند ابزار هوش بزرگتر و توسعه یافته تری کند.

این هوش، در ابتدا با درک، شروع ميشود و بعد به واکنش مناسب میرسد.

هر درکی اگر فقط محدود به درک بماند ، سودی را به موجود زنده نمی رساند ،و در صورتي مفید است که واکنشي مناسب را در موجود زنده برانگیزد.

مثلا موشی را تصور کنيد که صدای بال عقابی را بر سر خود ميشنود . اگر این موش فرار نکند ، درک صدای عقاب ،سودی برایش نخواهد داشت!

به همین ترتیب در مورد انسانی که مثلا فهمیده است وجود مادي او چیزی جز توهم نيست و چیزی جز تجلی مراتب بالاتر خلق نیست، آیا توجه زیاد به جسم مادی و غافل شدن از مراتب روحانی، شایسته است؟

یا مثلا اگر ماهی کوچکی روی سطح آب، سايه کلاغی را که به او نزدیک میشود، ببيند ولی به زیر آب نرود، دیدن سایه کلاغ برایش سودی دارد؟

آغاز با درک است ولی درک بدون واکنش، سودی را نمي رساند پس ، باید هر درک، واکنش مناسبی را سبب شود.

پس ابتدا، با درک است و سپس واکنش مناسب .

یا ابتدا، حس محیط است و سپس جنبشی هماهنگ با آن

یا ابتدا، توصیف است و بعد حرکت یا شنا کردن و تسبيح

و همه اینها یعنی درک و واکنش مناسب به درک ، نیازمند دستگاهی پیشرفته برای ایجاد هماهنگيهاست و این ابزار هوشمندي، امروز به صورت مغز مادی ما می باشد که پر از نورونهاي عصبی است.

شاید تعبیری در متون دینی به نام حمد و ستایش ، تا حدی بتواند این مفهوم را برساند، حمد و ستایش، با توصیف و شناخت و تحسین آغاز می شود. یعنی ابتدای آن با درک است یعنی شما دیگری را درک کنید و بشناسید و او را توصیف کنید و اگر قابل ستودن و تحسین است، او را بستاييد.

اگر درک به مرحله ستودن نرسد، یعنی لیاقت کافی در آن چیزی نبینیم که شناخته ایم، شاید لفظ ستایش و حمد را نتوان بر آن نهاد.

اکنون پس از ستودن او ، او را درک می کنید و با توجه به درک خود ، واکنش مناسب را نشان مي دهید .

هر چه درک بالاتر باشد، واکنش مناسبتري را سبب ميشود .

درک یا ستودن یا ابتدای حمد

و در ادامه واکنش به درک و عمل مطابق با ستودن ابتدایی یا سپاس

درک و توصیفی عمیقتر و ستودنی بیشتر و واکنشي عمیقتر ...

و این فرایند هرگز متوقف نمی شود

پس هنر ابزار هوش، شناخت برتر یا ستودن و واکنش مناسب نشان دادن است و هوش ، در حقیقت ، شناخت و واکنش نشان دادن است که به وسیله ابزار هوش انجام میشود.

درک حقیقی، با درک صوری و ظاهری متفاوت است. شاید بگوییم فلان چیز را دیده ایم ولی این، با شناخت حقیقی، متفاوت است و تا شما، در آن چیز، ذوب نشوید و آن را در بر نگیرید، نمی توانید کاملا بگوئید آن را شناخته اید، مثلا میتوان رنگ قرمز و زرد آتش را از دور دید و ادعا کرد شناخت ما نسبت به آتش، کامل است ولی این نگاه از دور، عمق درک آتش نیست اگر نزدیکتر بیایید، گرمای آتش را حس می کنید و اگر باز نزديکتر شوید ، سوزش آن را حس می کنيد و اگر درون آتش بیفتید حقیقت آتش را با همه وجود، درک می کنید.

@salmanfatemi

پس توصیف هر چیزی وابسته به میزان درک ما از آن است

در اینجا منظور اصلي ما از درک، درک آن چیزهایی نیست که در وجود شخص وجود دارد و مقامشان پائینتر از اوست و طبیعتا، فرد در مورد آنها صاحب آگاهی است بلکه منظور از شناختن و درک مهم در اینجا،درک چیزهایی است که در وجود شخص نیست و مقامشان بالاتر از اوست و شبیه باراني است که در ظرف وجود فرد جمع مي شود (توصیه می شود جهت بررسی بیشتر به سلسله مباحث پنج قسمتی درک و احساس در این کانال مراجعه شود)

آیا ابزار هوش، محدود به مغز مادی است ؟ به فرض که در عالم مادی، ابزار هوش و ابزار توصیف جهان(حمد) و واکنش به آن(تسبیح) محدود به مغزهای فعلی یا مغزهايي باشد که در آینده توسعه بیشتر می یابد ، در جهان های بالاتر ابزار هوش چیست ؟در آن جهانها وسیله حمد و ستایش و تسبیح چيست؟

در عالم روح انسان، ابزار هوش چیست ؟

حتی اگر فرض کنیم که مغزهای موجود ، بخشی از فرآیند انتقال اطلاعات گذشته یا آینده یا به تعبیری اطلاعات خارج از عالم مادی ما را به ما بر عهده دارند، باید بپرسیم منبع اطلاعات فوق ، کجاست ؟ آیا در مغزهای فعلی ما ذخیره است ؟ اگر پیوند مغز در آینده ای نزدیک انجام شود، هویت فرد گیرنده سر یا فرد گیرنده بدن ، چگونه میشود ؟ فردی با انبوهی از ذخیره اطلاعات گذشته در مغزش روی بدنی پیوند میشود که تجربه ای از گذشته آن سر، ندارد . چگونه سر جدید مدیریت سیستمی را بر عهده می گیرد که تا دیروز تحت کنترل نورونها و خاطرات و اطلاعات دیگری بود؟..... و دهها سوال دیگر در مورد ابزار هوش


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجانقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمشهای مهم برای تقویت عآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مفرد حساس از نظر عاطفی و بساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی می تواند بر احافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست میهمانهای ناخوانده عامل شباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمخچه ابزاري که وظیفه آن فعسل طبیعی موثر در کنترل بویتامین E در چه مواد غذایابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ومغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی اثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش انقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی چگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستقانون مندی نقشه ژنتیکی مسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستمیگرن سردردی ژنتیکی که بشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش احساسیاوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملمدارک ژنتیکی چگونه انسانعصب حقوق نورولووویتامین دی گنجینه ای بزرابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقاثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای ادرک و احساسنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانچرا حیوانات سخن نمی گوینآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زقارچ بی مغز در خدمت موجودسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییمیدان مغناطيسي زمین بشر شش مرحله تکامل چشمهوش احساسیايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملمروری بر تشنج و درمان هایعضلانی که طی سخن گفتن چقدواکنش های ناخودآگاه و تقابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هواثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درچرا حجم مغز گونه انسان درآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیقدم زدن و حرکت دید را تغیسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی الفاگوامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )مکانیزمهای دفاعی در برابششمین کنگره بین المللی سهوش عاطفی بیشتر در زنانايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمرکز خنده در کجای مغز استمقالاتواکسن سرطانابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام مغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهاجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوانقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیچرا در مغز انسان، فرورفتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پقدرت انسان در نگاه به ابعسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی از عروسک تا کامگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )ما انسانها چه اندازه نزدصرع و درمان های آنهوش عاطفی در زنان بیشتر اايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز امرگ انتقال است یا نابود شتاثیر ویتامین دی بر بیماواسطه ها د رمسیر ایجاد مغابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای توازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتنقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارچراروياها را به یاد نمی آآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصلوب فرونتال یا پیشانی مغسردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک تا کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمما انسانها چه اندازه نزدضررهای مصرف شکر و قند بر هوشیاری کوانتومیای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بمراحل ارتقای پله پله کیهصفحه اصلیوراپامیل در بارداریابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر چراروياها را به یاد نمی آآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهلبخند بزن شاید صبح فردا زسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمما با کمک مغز خود مختاريمضررهای شکر بر سلامت مغزهوش، ژنتیکی است یا محیطیایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تمزایای شکلات تلخ برای سلسوالات پزشکیورزش هوازی مرتب خیلی به قابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتونقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج بل، فلجی ترسناک که آنسیاهچاله و تکینگی ابتداینزاع بین جهل و علم رو به پآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییلرزش ناشی از اسیب به عصبسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک تا کانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومما تحت کنترل ژنها هستیم یطی یکصد هزار سال اخیر هرچهیچگاه از فشار و شکست نترایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجمسیر دشوار تکامل و ارتقاپیامهای کاربرانورزش هوازی ، بهترین تمریابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبامغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منااختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر منقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتبارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج خوابسیاره ابلهاننزاع بین علم و نادانی رو آیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییلزوم سازگاری قانون مجازاشلیک فراموشیهوش مصنوعی از عروسک تا کاندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتماه رجبظهور امواج مغزی در مغز مصهاوکينگ پیش از مرگش رسالایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب مشکلات نخاعیسایتهای دیگرورزش و میگرنابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاختلالات مخچهاختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت انگاهی بر قدرت بینایی دراازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر فلج خواب چیستسیاره ابلهاننزاع بین علم و جهل رو به پآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در سالزوم سازگاری قانون مجازاشنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی از عروسک تا کمانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش مماپروتیلینعلم به ما کمک میکند تا موهاوکينگ پیش از مرگش رسالایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(مشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دکنگره بین المللی سردرد داختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین ارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم نوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دنگاهی بر توانایی اجزاي باستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیفیلمی بسیار جالب از تغییسیر آفرینش از روح تا مغز نظام مثبت زندگیآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفممانتین یا آلزیکسا یا ابشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی از عروسک تا کمانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنمبانی ذهنی سیاه و سفیدعلایم کمبود ویتامین E را هدف از تکامل مغزایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریمعنی روزهورزش در کمر دردابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز برای فراموشی بیشتر ککندر در بیماریهای التهابادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سناتوانی از درمان برخی ویاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهفیزیکدانان ماشینی برای تسیستم تعادلی بدننظریه تکامل در درمان بیمآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژي پاک سرچشمه حشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی در کامپیوترهاانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیمجموعه های پر سلولی بدن معلایم کمبود ویتامین E را هزینه ای که برای اندیشیدایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کوچک شدن مغز از نئاندرتاادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بینقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطناتوانی در شناسایی چهره استیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی فرگشت و تکامل تصادفی محض سیستم دفاعی بدن علیه مغز هفت چیز که عملکرد مغز تو آزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دمولتیپل اسکلروز در زنان شواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی در خدمت خلق وحانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یمحل درک احساسات روحانیعلت خواب آلودگی بعد از خوهستي مادي ای که ما کوچکترایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان ابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنمغز بزرگ چالش است یا منفعکودک ایرانی که هوش او از ادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهایینقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب نخاع ما تا پایین ستون فقرآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سفراموش کارها باهوش تر هسسکته مغزیهفت سین یادگاری از میراث إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریمواد کوانتومی جدید، ممکنشاهکار قرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطمحل درک احساسات روحانی دعوارض ازدواج و بچه دار شدهستی ما پس از شروعی چگال اگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی مغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسمغز بزرگ چالشهای پیش رومغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس نقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب نخستین تصویر از سیاهچالهآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرتری فلوپرازینفراموشی همیشه هم بد نیستساخت شبکه عصبی با الفبایهمیشه عسل با موم بخوریمافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بموجود بی مغزی که می تواندشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی درمانگر کامپیاولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمحدودیت های حافظه و حافظعید نوروز مبارکو هر کس تقوای خدا پیشه کناگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودینقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمش های مفید در سرگیجهآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترستری فلوپرازینفرایند حذف برخی اجزای مغساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوموارکتوس ها ممکن است دافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست موجودات مقهور ژنها هستندشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمخچه ، فراتر از حفظ تعادلعامل کلیدی در کنترل کارآویتامین E برای فعالیت صحاگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی