دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درک و احساس

درک و احساس با ابزار هوش ، توصیف عالم هستی را ممکن می کند و واکنش مناسب را می آفریند.

در سلسله بحثهای گذشته در مورد درک و احساس، به این مطلب مهم اشاره شد که ظرفهای موجودات عالم متفاوت است و هر کدام با توجه به گنجایش ظرف درونيش از امکانات و بارانها، بهره می برد .

هر چه گنجايش ظرف آبی بیشتر باشد آب بیشتری را درون خود جمع می کند و اگر ظرفی، هر چه هم بزرگ باشد ، وارونه در برابر باران قرار بگیرد، قطره ای آب را درون خود جمع نمی کند .

باز در مباحث گذشته در مورد حس و ادراک گفتیم ، نخستین تعامل هر موجودی در برابر محیط اطرافش به صورت درک محیط است و این درک در طول تاریخ، رو به افزایش بوده است، موجودات ابتدایی درکی ابتدایی در حد چشايي یا بویایی داشتند، به تدریج سلولهای حساس به نور ایجاد شد و این سلولها هم به تدریج توسعه یافت تا دیدی بهتر را برای موجود زنده فراهم کند.

هر چه درکي بالاتر ایجاد می شد موجود زنده نیازمند هماهنگ کننده قويتری بین ادراکات مختلف بود و این ، منجر به توسعه ابزار هوشمندي در موجود زنده شد.

نخستین بخش از ابزار هوشمندي با تشکیل یک سلول عصبی یا نورون ایجاد شد. سپس این نورونها توسعه یافت و ارتباطات میان آنها پیچیده شد و نخستین مغز ابتدایی شکل گرفت و به تدریج این مغز، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی توسعه يافت تا به مغز بزرگ انسان امروز رسيد و اگر بگوئیم مغز انسان امروز ، بالاترین حد ابزار هوشمندی است، حرف درستی نزده ایم زیرا همین تصور را شاید موجودات ابتدایی در جریان خلقت هم داشتند ولی امروز تصور آنها اشتباه درآمد و با موجود باهوش و پر مغزی مانند انسان مواجهيم.

در سالهای آینده ممکن است با انسانی بسیار باهوش تر از انسان امروز مواجه باشيم و این اصلا شگفت نیست زیرا هیچ کس نمي تواند ادعا کند، هوش انسان امروز به بالاترین حد خود رسیده است . ادراکات وسیعتر در آینده میتواند انسان را نیازمند ابزار هوش بزرگتر و توسعه یافته تری کند.

این هوش، در ابتدا با درک، شروع ميشود و بعد به واکنش مناسب میرسد.

هر درکی اگر فقط محدود به درک بماند ، سودی را به موجود زنده نمی رساند ،و در صورتي مفید است که واکنشي مناسب را در موجود زنده برانگیزد.

مثلا موشی را تصور کنيد که صدای بال عقابی را بر سر خود ميشنود . اگر این موش فرار نکند ، درک صدای عقاب ،سودی برایش نخواهد داشت!

به همین ترتیب در مورد انسانی که مثلا فهمیده است وجود مادي او چیزی جز توهم نيست و چیزی جز تجلی مراتب بالاتر خلق نیست، آیا توجه زیاد به جسم مادی و غافل شدن از مراتب روحانی، شایسته است؟

یا مثلا اگر ماهی کوچکی روی سطح آب، سايه کلاغی را که به او نزدیک میشود، ببيند ولی به زیر آب نرود، دیدن سایه کلاغ برایش سودی دارد؟

آغاز با درک است ولی درک بدون واکنش، سودی را نمي رساند پس ، باید هر درک، واکنش مناسبی را سبب شود.

پس ابتدا، با درک است و سپس واکنش مناسب .

یا ابتدا، حس محیط است و سپس جنبشی هماهنگ با آن

یا ابتدا، توصیف است و بعد حرکت یا شنا کردن و تسبيح

و همه اینها یعنی درک و واکنش مناسب به درک ، نیازمند دستگاهی پیشرفته برای ایجاد هماهنگيهاست و این ابزار هوشمندي، امروز به صورت مغز مادی ما می باشد که پر از نورونهاي عصبی است.

شاید تعبیری در متون دینی به نام حمد و ستایش ، تا حدی بتواند این مفهوم را برساند، حمد و ستایش، با توصیف و شناخت و تحسین آغاز می شود. یعنی ابتدای آن با درک است یعنی شما دیگری را درک کنید و بشناسید و او را توصیف کنید و اگر قابل ستودن و تحسین است، او را بستاييد.

اگر درک به مرحله ستودن نرسد، یعنی لیاقت کافی در آن چیزی نبینیم که شناخته ایم، شاید لفظ ستایش و حمد را نتوان بر آن نهاد.

اکنون پس از ستودن او ، او را درک می کنید و با توجه به درک خود ، واکنش مناسب را نشان مي دهید .

هر چه درک بالاتر باشد، واکنش مناسبتري را سبب ميشود .

درک یا ستودن یا ابتدای حمد

و در ادامه واکنش به درک و عمل مطابق با ستودن ابتدایی یا سپاس

درک و توصیفی عمیقتر و ستودنی بیشتر و واکنشي عمیقتر ...

و این فرایند هرگز متوقف نمی شود

پس هنر ابزار هوش، شناخت برتر یا ستودن و واکنش مناسب نشان دادن است و هوش ، در حقیقت ، شناخت و واکنش نشان دادن است که به وسیله ابزار هوش انجام میشود.

درک حقیقی، با درک صوری و ظاهری متفاوت است. شاید بگوییم فلان چیز را دیده ایم ولی این، با شناخت حقیقی، متفاوت است و تا شما، در آن چیز، ذوب نشوید و آن را در بر نگیرید، نمی توانید کاملا بگوئید آن را شناخته اید، مثلا میتوان رنگ قرمز و زرد آتش را از دور دید و ادعا کرد شناخت ما نسبت به آتش، کامل است ولی این نگاه از دور، عمق درک آتش نیست اگر نزدیکتر بیایید، گرمای آتش را حس می کنید و اگر باز نزديکتر شوید ، سوزش آن را حس می کنيد و اگر درون آتش بیفتید حقیقت آتش را با همه وجود، درک می کنید.

@salmanfatemi

پس توصیف هر چیزی وابسته به میزان درک ما از آن است

در اینجا منظور اصلي ما از درک، درک آن چیزهایی نیست که در وجود شخص وجود دارد و مقامشان پائینتر از اوست و طبیعتا، فرد در مورد آنها صاحب آگاهی است بلکه منظور از شناختن و درک مهم در اینجا،درک چیزهایی است که در وجود شخص نیست و مقامشان بالاتر از اوست و شبیه باراني است که در ظرف وجود فرد جمع مي شود (توصیه می شود جهت بررسی بیشتر به سلسله مباحث پنج قسمتی درک و احساس در این کانال مراجعه شود)

آیا ابزار هوش، محدود به مغز مادی است ؟ به فرض که در عالم مادی، ابزار هوش و ابزار توصیف جهان(حمد) و واکنش به آن(تسبیح) محدود به مغزهای فعلی یا مغزهايي باشد که در آینده توسعه بیشتر می یابد ، در جهان های بالاتر ابزار هوش چیست ؟در آن جهانها وسیله حمد و ستایش و تسبیح چيست؟

در عالم روح انسان، ابزار هوش چیست ؟

حتی اگر فرض کنیم که مغزهای موجود ، بخشی از فرآیند انتقال اطلاعات گذشته یا آینده یا به تعبیری اطلاعات خارج از عالم مادی ما را به ما بر عهده دارند، باید بپرسیم منبع اطلاعات فوق ، کجاست ؟ آیا در مغزهای فعلی ما ذخیره است ؟ اگر پیوند مغز در آینده ای نزدیک انجام شود، هویت فرد گیرنده سر یا فرد گیرنده بدن ، چگونه میشود ؟ فردی با انبوهی از ذخیره اطلاعات گذشته در مغزش روی بدنی پیوند میشود که تجربه ای از گذشته آن سر، ندارد . چگونه سر جدید مدیریت سیستمی را بر عهده می گیرد که تا دیروز تحت کنترل نورونها و خاطرات و اطلاعات دیگری بود؟..... و دهها سوال دیگر در مورد ابزار هوش


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخومراحل ارتقای پله پله کیهانفجار و توقف تکاملی نشاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینمغز آیندگان چگونه است ؟ای آنکه نامش درمان و یادشهزینه سنگین انسان در ازابحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودامغز حریص برای خون، کلید تابزار بقای موجود زنده از واکسنی با تاثیر دوگانه ابرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومنقش خرچنگ های نعل اسبی دراثرات فشار روحی شدیدژن یا نقشه توسعه مغز و نقبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستچه زیاد است بر من که در ایارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تقیچی ژنتیکیشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زچگونه جمعیت های بزرگ شکل از نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تمنحنی که ارتباط بین معرفعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسماه رجبپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی می تواند بر احاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درمزایای شکلات تلخ برای سلانواع سکته های مغزیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایمغز انسان ایا طبیعتا تماایندرالهزاران سال چشم های بینا وبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینمغز زنان جوانتر از مغز مرابزار بقای موجود زنده از واسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمانقش داروهاي مختلف معروف اثرات مفید قهوهژنها نقشه ایجاد ابزار هوتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدچهار میلیارد سال تکامل بارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجقانون مندی نقشه ژنتیکی مشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای چگونه جمعیت های بزرگ شکل از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تمنشأ اطلاعات و آموخته ها عوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگماپروتیلینسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافمسیر دشوار تکامل و ارتقاانگشت نگاری مغز نشان میدهوش احساسیبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم مغز انسان برای ایجاد تمدایا کوچک شدن مغزانسان الهستي مادي ای که ما کوچکتربحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانمغزهای کوچک بی احساسابزار بقای موجود زنده از وبینار اساتید نورولوژی دبرخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیمارینقش روزه داری در سالم و جاثرات مضر ماری جواناژنها ، مغز و ارادهتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیچهار ساعت پس از کشتار خوکارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میقانون جنگلشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استچگونه حافظه را قویتر کنیاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتبامهندسی ژنتیک در حال تلاش عواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته وچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا راهی برای رفع کم آبی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستخوان های کشف شده، ممکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیمشکلات نخاعیاندوهگین نباش اگر درب یا هوش احساسیبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز انسان برای شادمانی طایا این جمله درست است کسیهستی ما پس از شروعی چگال بحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنمغزتان را در جوانی سیمکشابزار بقای موجود زنده از وراپامیل در بارداریبرخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستنقش رژیم غذایی بر رشد و ااجزای پر سلولی بدن انسان ژنهای مشترک بین انسان و وتفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای نوار مغزی روشی مهم در تشخارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب قانونمندی و محدودیت عالمشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهانگاه محدود و تک جانبه، مشاز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردمولتیپل اسکلروز در زنان عوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتمجموعه های پر سلولی بدن مآیاما مقهور قوانین فیزیکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییمشکلات بین دو همسر و برخیانسان قدیم در شبه جزیره عهوش عاطفی بیشتر در زنانبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمغز انسان برای شادمانی طایا ابزار هوشمندی یا مغز و هر کس تقوای خدا پیشه کنتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منانقش قهوه در سلامتیابزار بقای موجود زنده از ورزش هوازی مرتب خیلی به قبرخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانونقش رژیم غذایی در رشد و ااجزایی ناشناخته در شکل گژنهای هوش ، کدامندتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای نورون هاي مصنوعی می توانارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(قارچ بی مغز در خدمت موجودشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت مینگاه انسان محدود به ادرااز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بمواد کوانتومی جدید، ممکنعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرمحل درک احساسات روحانیآزمون ذهنی گربه شرودینگرهوش مصنوعی الفاگوهوش مصنوعی از عروسک تا کاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس مشکلات روانپزشکی پس از سانسان جدید از چه زمانی پاهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمغز انسان رو به کوچک تر شایا بیماری ام اس (مولتیپوقت نهيب هاي غير علمي گذشبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنقش مهاجرت در توسعه نسل اابزار بقای موجود زنده از ورزش هوازی ، بهترین تمریبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در نقش زبان در سلطه و قدرت ااحساس گذر سریعتر زمانکلرال هیدرات برای خوابانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريفلج بل، فلجی ترسناک که آنسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و نورون های ردیاب حافظهارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریقبل از انفجار بزرگششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هنگاهی بر قدرت بینایی درااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رموجود بی مغزی که می تواندعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویمحل درک احساسات روحانی دإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهوش مصنوعی از عروسک تا کاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیمشکلات روانپزشکی در عقب انسان عامل توقف رشد مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز انسان رو به کوچکتر شدایا بدون زبان میتوانیم توقتی فهمیدی خطا کردی برگبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دنقش محیط زندگی و مهاجرت دابزار بقای موجود زنده از ورزش و میگرنبرخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجنقش زبان در سلطه و قدرت ااخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريفلج خوابسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استنوروپلاستیسیتی چیستارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریقدم زدن و حرکت دید را تغیصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردنگاهی بر توانایی اجزاي باز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پموجودات مقهور ژنها هستندعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آنزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبمحدودیت های حافظه و حافظافراد آغاز حرکت خودشان رافزایش قدرت ادراکات و حسهوش مصنوعی از عروسک تا کاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجامشاهده آینده از روی مشاهانعطاف پذیری مکانیسمی علهوشیاری کوانتومیبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستمغز ایندگان چگونه استایا تکامل هدفمند استویتامین E برای فعالیت صحبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دنقش نظام غذایی در تکامل مابزار بقای موجود زنده از ورزش بهترین درمان بیش فعبرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورنقش سجده بر عملکرد مغزاخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارفلج خواب چیستسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به نوشیدن چای برای مغز مفید ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسقدرت انسان در نگاه به ابعضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به ناتوانی از درمان برخی ویاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرمیهمانهای ناخوانده عامل عارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کوومخچه فراتر از حفظ تعادلافزایش مرگ و میر سندرم کوهوش مصنوعی از عروسک تا کبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش امعنی روزهاولین هیبرید بین انسان وهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیمغز ابزار برتر بقاایرادهای موجود در خلقت بویتامین E در چه مواد غذایبحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابنقش هورمون های تیروئید دابزار بقای موجود زنده از ورزش در کمر دردبرخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پنقش غذاها و موجودات دريااختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بفیلمی بسیار جالب از تغییسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی لوب فرونتال یا پیشانی مغضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انساناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنمیگرن سردردی ژنتیکی که بعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه نزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتومخچه ، فراتر از حفظ تعادلمخچه ابزاري که وظیفه آن فافسردگی و اضطراب در بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاممغز فکر میکند مرگ برای دیاولین مورد پیوند سر در انهیچگاه از فشار و شکست نتربا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقمغز از بسیاری حقایق می گراگر نعمت فراموشی نبود بسویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتانقش هورمون زنانه استروژنابزارهای بقای موجود زندوزوز گوشبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بنقش غذاها و موجودات دريااختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استفیزیکدانان ماشینی برای تسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفچیزی خارج از مغزهای ما نیارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیلبخند بزن شاید صبح فردا زطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونانخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری میگرن شدید قابل درمان اسعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگمدارک ژنتیکی چگونه انسانالکتروتاکسی(گرایش و حرکهوش مصنوعی از عروسک تا کمبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاولین تصویر در تاریخ از سهاوکينگ پیش از مرگش رسالبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بمغز به تنهایی برای فرهنگ اگر نعمت فراموشی نبود بسواکنش های ناخودآگاه و تقبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیمارینقش ژنتیک در درمان اختلاابزارهای پیشرفته ارتباط یک پیشنهاد خوب برای آسان بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبنقش غذاها و موجودات دريااختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملفرگشت و تکامل تصادفی محض شلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وچگونه مغز پیش انسان یا همارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسلرزش ناشی از اسیب به عصبطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرنخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسمیدان مغناطيسي زمین بشر عصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتینظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر ممروری بر تشنج و درمان هایالتهاب شریان تمپورالهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوامغز مادران و کودکان در زماولین سلول مصنوعیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز برای فراموشی بیشتر کاگر تلاش انسان امروز براواکسن کرونا از حقیقت تاتبحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از نقش آتش در رسیدن انسان بهابزارهای بقا از نخستین هیکی از علل محدودیت مغز امبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملفراموش کارها باهوش تر هسشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرچگونه هموساپينس بر زمین ارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس ولزوم سازگاری قانون مجازاظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی منرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسمکانیزمهای دفاعی در برابعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویروهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشررمز و رازهای ارتباط غیر کمرکز هوشیاری، روح یا بدن امیوتروفیک لترال اسکلروهوش مصنوعی در کامپیوترهابیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفمغز چون ابزار هوش است دلیاوکرلیزوماب داروی جدید شهدف یکسان، در مسیرهای متبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزار هوش در حال ارتقا ازواکسن کرونا ساخته شده توبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی نقش انتخاب از طرف محیط، نابزارهای بقا ازنخستین همیافته های نوین علوم پرده بررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین نقص در تشخیص هیجانات عامادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیفراموشی همیشه هم بد نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چچگونه آن شکری که می خوریمارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورللزوم سازگاری قانون مجازاعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده نرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریما انسانها چه اندازه نزدمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهمرکز حافظه کجاستامید درمان کرونا با همانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخمغز چگونه صداها را فیلتر ايندگان چگونه خواهند دیدهدف از تکامل مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله مغز بزرگ چالش است یا منفعابزار بقای موجود زنده از واکسن دیگر کرونا ساخته شبرنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تنقش اتصالات بین سلولهای ابزارهای بقای از نخستین یادگیری مهارت های جدید دبزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتنقطه بی بازگشتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختفرایند تکامل و دشواری هاشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موچگونه انتظارات بر ادراک ارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریممانتین یا آلزیکسا یا ابعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا بخشی حقیقی از زندگی مرکز خنده در کجای مغز استامگا سه عامل مهم سلامتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ممغز ناتوان از توجیه پیداايا اراده آزاد توهم است یهدف از خلقت رسیدن به ابزابحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سمغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقای موجود زنده از واکسن دیگری ضد کرونا از دبرین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موباینقش حفاظتی مولکول جدید دابزارهای دفاعی و بقای مویادآوری خواب و رویابزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسچند جهانیادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز افرایند حذف برخی اجزای مغشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دچگونه باغبانی باعث کاهش ارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام منابع انرژي پاک سرچشمه حعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیچرا پس از بیدار شدن از خواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسما با کمک مغز خود مختاريمصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از همیشه عسل با موم بخوریمازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا تخیل یا واقعیتمرگ انتقال است یا نابود شامروز دانش ژنتیک هیچ ابههوش مصنوعی درمانگر کامپیبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسمغز و سیر تکامل ان دلیلی ايا اراده آزاد توهم است یهزینه ای که برای اندیشیدبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوابزار بقای موجود زنده از واکسن سرطانبرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلنقش حیاتی تلومر دی ان آ داثر مضر مصرف طولانی مدت رژن هوش و ساختارهای حیاتی بسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریچندین ماده غذایی که ماننادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بفرد حساس از نظر عاطفی و بشاهکار قرنپیموزایدچگونه تکامل مغزهای کنونیاز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنمنبع خواب و رویاعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پچرا بیماری های تخریبی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اما تحت کنترل ژنها هستیم یسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قاهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلی