دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز، از مغز تا سیاهچاله ی فضایی- قسمت سی و سوم

ناسا در صدد گذاشتن یک تلکسکوپ بزرگ در نیمه ای از ماه است که از زمین دورتر قرار دارد. مرحله ی اول این پروژه، فرستادن روبات های مورد نظر به ماه است تا توری یا مش فلزی در دهانه ی کوه ماه، آویزان و نصب شود. این توری یا مش فلزی، یک تلسکوپ رادویی جهت بررسی ابتدای کیهان می آفریند.

آژانس فضایی در ابتدایی پروژه ی ساخت تلسکوپ اتوماتیک پژوهشی در نیمه ی دیگر ماه قرار دارد. تلسکوپ رادیویی دهانه ی کوه های ماه یکی از آن طرح های بلندپروازانه است. این تلسکوپ اجازه ی بررسی طول موج هایی را میدهد که از روی زمین قابل بررسی نیست. تلسکوپ رادویی بررسی طول موج های بسیار بلند در نیمه دور ماه، مزیت های بیشتری در مقایسه با تلسکوپ های روی زمین یا تلسکوپ های در حال چرخش دارد. چنین تلسکوپ هایی می تواند کیهان را با طول موج هایی بزرگتراز ده متر ببیند.

این طول موج ها توسط لایه جوی یونوسفر اطراف زمین، بازتاب داده می شود. و تا حد زیادی به وسیله ی انسان قابل ارزیابی نیست. ماه مانند یک غلاف فیزیکی عمل میکند که تلسکوپ سطحی ماه را از مداخله ها و شلوغی های منابع زمینی جدا میکند. فضانوردان ناسا پیشنهاد داده اند تا یک توری فلزی به قطر یک کیلومتر به وسیله روباتهای راه رونده بر دیوار به نام دواکسل ایجاد کنند.

محل پروژه در 3-5 کیلومتری دهانه ی کوه ماه در سمت دور ماه از زمین، قرار دارد. در این دهانه، نسبت عمق به قطر به گونه ای است که برای تشکیل کپسول کروی انعکاس دهنده، مناسب است یک فضاپیما باید مش را منتقل کند و فرودگر را از کاوشگر دواکسل جدا کند تا دیش را طی چند روز تا چند هفته بسازد. تلسکوپ رادیویی دهانه کوه در ماه(LCRT) تلسکوپ رادیویی با بزرگترین سوراخ عبور نور در مجموعه ی خورشیدی است. LCRT میتواند با مشاهده ی کیهان ابتدایی در محدوده ی طول موج 10 تا 50 متر- که تاکنون به وسیله ی انسان بررسی نشده است- بسیاری از کشفیات علمی را در عرصه ی کیهانشناسی ممکن کند.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ماده ی تاریکاگر تلاش انسان امروز براعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندو سوی واقعیتفلج خوابپرواز از نیویورک تا لوس آرشته نوروایمونولوژی و نقمرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر قدرت بینایی دراتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان روش هاي جدیدی قلب و عقلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان چهار حرفی حیات زمینمشکلات بین دو همسر و برخیابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغتغییر زودتر اتصالات مغزیوزن حقیقی معرفت و شناختدر مانهای کمر دردلیس دگرامفتامین یا ویاسآیا جنین انسان، هوشمندی سفرنامه سفر به بم و جنوب مغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزارهای بقای موجود زندهبه مغز خزندگان خودت اجازتوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در ساژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنابع انرژی از نفت و گاز آزمون ذهنی گربه شرودینگرسندرم پیریفورمیسمغز بزرگ چالشهای پیش رواخلاق و علوم اعصاببیماری بیش فعالیتکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویاکوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماری کویمنبع هوشیاری کجاست قسمت امید نیکو داشته باش تا آنسانسور از روی قصد بسیاری نقش هورمون های تیروئید دارتوکين تراپی روشی جديد بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکرونا چه بر سر مغز می آوررفتار اجتماعی انسان، حاصمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانعطاف پذیری مکانیسمی علسرعت فکر کردن چگونه استنقش روزه داری در سالم و جارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و ششمروح رهاییگیاه خواری و گوشت خوار کدموجودات مقهور ژنها هستنداینکه خانواده ات سالم باشباهت کیهان و مغزچندین ماده غذایی که مانناز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر ترکیبات استاتین (سهدف از تکامل مغزخانواده پایدارپیموزایدریسدیپلام تنها داروی تایریشه های مشترک حیاتماده ی خالیاپی ژنتیکعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و فلج خواب چیستپرورش مغز مینیاتوری انسارشد مغز فرایندی پیچیده امرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های تکاملی در مغز ونگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل سلولهای محافط به سواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روشی برای تبدیقیچی ژنتیکیآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و کلمه حتی برای کسانمشکلات روانپزشکی پس از سابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پوزوز گوشدر محل کار ارزش خودت را بلا اکراه فی الدینآیا جهان ذهن و افکار ما مسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز آیندگان چگونه است ؟ابزارهای بقای از نخستین به بالا بر ستارگان نگاه کتوهمات و شناخت حقیقتنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکلرال هیدرات برای خواباندرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنابع انرژی از نفت و گاز آسيب میکروواسکولاریا آسسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز بزرگ و فعال یا مغز کواخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری تی تی پیتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بکی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغز در بیماران مبمنبع هوشیاری کجاست قسمت امید درمان کرونا با همانسانسور بر بسیاری از حقاینقش هورمون زنانه استروژنارتباط میکروب روده و پاربار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکریستال زمان(قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین مورد PML به دنبال تکشلیک فراموشینقش رژیم غذایی بر رشد و اارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمروزه داری متناوب، مغز را گالکانزوماب، دارویی جدیمیهمانهای ناخوانده عامل اینترنت بدون فیلتر ماهواشباهت زیاد بین سلول هاي عچه زیاد است بر من که در ایبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دوپامین و سروتونینهدف از خلقت رسیدن به ابزاخارق العاده و استثنایی بپیموزایدرژیم های غذایی و نقش مهم مبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار هوش در حال ارتقا ازعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب فلج دوطرفه عصب 6 چشمآلودگی هوا و ویروس کرونارشد مغز علت تمایل انسان بمرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتتفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینواکسن اسپایکوژنداروهای مصرفی در ام اسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان نتیجه ساختمامشکلات روانپزشکی در عقب ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان درتغییرات منطقه بویایی مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان در چه مرحله ای از خواب ، رلایو دوم دکتر سید سلمان فآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان ایا طبیعتا تماابزارهای دفاعی و بقای موبه خودت مغرور نشوتوپیراماتنظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرددرمان تومورهای مغزی با امنابع انرژی از نفت و گاز آسیب ها ناشی از آلودگی هوسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز بزرگترین مصرف کننده اختلال خواب فرد را مستعد بیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی الفاگوحقایق ممکن و غیر ممکنکیهان خود را طراحی میکنددرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست قسمت امگا سه عامل مهم سلامتساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش ویتامین K در ترمیم اسارتباط ماده و انرژیبارداری بدون رحمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکریستال زمان(قسمت دوم)رموزی از نخستین تمدن بشرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین مورد پیوند سر در انشلیک فراموشینقش رژیم غذایی در رشد و ااز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک قسمت ششمروزه داری و بیمار ی ام اس گامی در درمان بیماریهای میگرن سردردی ژنتیکی که بایندرالشباهت زیاد بین سلول هاي عنهایت معرفت و شناخت درک عبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دپاکین بر بیماری مهر حرکت خمیده می شود و هر خبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزمگسخدا موجود استپیچیدگی های مغزی در درک زرژیم های غذایی و نقش مهم مباحث مهم حس و ادراکابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(فناوری هوش مصنوعی نحوه خآلزایمرزمین زیر خلیج فارس تمدنی مرکز خنده در کجای مغز استابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچاالش ها در تعیین منبع هوتروس جریان انرژیواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروهای ام اسقانون مندی نقشه ژنتیکی مآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و بیان، در سایه پیشرمشاهده گر جدای از شیء مشاابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجتنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبتغییرات آب و هوایی که به یک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی مرزها و بی ملبخند بزن شاید صبح فردا زآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان برای ایجاد تمداتفاق و تصادفبه زودی شبکه مغزی به جای توانایی مغز و دیگر اجزای هفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان تشنجمنابع انرژی از نفت و گاز آشنا پنداریسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز حریص برای خون، کلید تاختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمله ویروس کرونا به مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یادرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست قسمت امروز دانش ژنتیک هیچ ابهساخت شبکه عصبی با الفبای نقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط متقابل با همه ی حیبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکریستال زمان(قسمت سوم)رمز و رازهای ارتباط غیر کمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین هیبرید بین انسان و شنا در ابهای گرم جنوب نیانقش زنجبیل در جلوگیری از از نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک سی و هفتمروزه داری سلول های بنیادگامی در درمان بیماریهای میگرن شدید قابل درمان اسایا کوچک شدن مغزانسان الشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز و از مغز چهار میلیارد سال تکامل ببرخی نرمش های گردنتاثیر داروهای ضد التهاب هرچیز با یک تاب تبدیل به خطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای رژیم ضد التهابیمجموعه های پر سلولی بدن مابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردید تو همیشه محدود به مقدفیلمی بسیار جالب از تغییآمارهای ارائه شده در سطح زمان واقعیت است یا توهممرگ چیستابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینواکسن دیگر کرونا ساخته شداروهای تغییر دهنده ی سیقانون جنگلآیا یک، وجود داردزبان و تکلم برخی بیماریهمشاهده آینده از روی مشاهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتتغییرات تکاملی سر انسان یک جهش ممکن است ذهن انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پلرزش ناشی از اسیب به عصبآیا خداباوری محصول تکاملسفری به آغاز کیهانمغز انسان برای شادمانی طاتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زیر پای خود نگاه نکن بتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده کمردرد و علل آندرمان جدید میگرن با انتی منابع انرژی از نفت و گاز آغاز فصل سرما و دوباره تکسودمندی موجودات ابزی بر مغز را از روی امواج بشناساختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمایت از طبیعتکیست کلوئید بطن سومدرگیری اعصاب به علت میتومنبع هوشیاری کجاست قسمت انفجار و توقف تکاملی نشاساختار شبکه های مغزی ثابنقش گرمایش آب و هوا در همارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازگشت به ریشه های تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هجدهمکشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز بقای جهش ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین تصویر در تاریخ از سشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش زبان در سلطه و قدرت ااز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک- قسمت بیست و پروش مقابله مغز با محدودیگاهی لازم است برای فهم و میدان مغناطيسي زمین بشر ایا این جمله درست است کسیشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدهزینه سنگین انسان در ازاخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات برژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومحل درک احساسات روحانیابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دژا وو یا اشنا پنداریفیزیک مولکولها و ذرات در آن چیزی که ما جریان زمان زمان شگفت انگیزمرگ و میر پنهانابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید از روی طبیعتناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دداروهای ضد بیماری ام اس وقانون جنگلآیا کیهان می تواند یک شبیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمطالعه ای بیان میکند اهدابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آثبت امواج الکتریکی در عصیک رژیم غذایی جدید، می تودر هم تنیدگی کوانتومی و دلرزش عضله یا فاسیکولاسیوآیا دلفین ها می تواند از سقوط درون جاذبه ای خاص، چمغز انسان برای شادمانی طاتوسوکسیمایدبوزون هیگز چیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید کنترل مولتیپلمنابع انرژی از نفت و گاز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیلی محکم محیط زیست بر انمغز زنان جوانتر از مغز مراختلالات مخچهبیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرختان اشعار زمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت انواع سکته های مغزیسازگاری با محیط بین اجزانقش پیش زمینه ها و اراده ارتباط هوش ساختار مغز و ژبازخورد یا فیدبکتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتمکشف مکانیسمی پیچیده در بروی و منیزیم در تقویت استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین سلول مصنوعیشناسایی تاریخچه ی تکاملینقش زبان در سلطه و قدرت ااز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظههوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتروش های صرفه جویی در ایجاگاهی مغز بزرگ چالش استمیدازولام در درمان تشنج ایا ابزار هوشمندی یا مغز ششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وخطر آلودگی هواپیوند سر آیا ممکن استرژیم غذایی ضد التهابیمحل درک احساسات روحانی دابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدژاوو یا آشناپنداریفیزیک و هوشیاریآنچه واقعیت تصور میکنیم زندگی هوشمند در خارج از زمرگ انتقال است یا نابود شابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنبرو و انرژی مداومتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن سرطانداروی فامپیریدین یا نورلقانونمندی و محدودیت عالمآیا گذشته، امروز وآینده زبان و شناخت حقیقت قسمت امعنی روزهابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آجمجمه انسان های اولیهیکی از علل محدودیت مغز امدر کمتر از چند ماه سوش جدلزوم سازگاری قانون مجازاآیا دلفین ها میتوانند باسلول های بنیادی منابع و امغز انسان رو به کوچک تر شاثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز جهان را از متلتوسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمانهای بیماری پارکینسمنابع انرژی از نفت و گاز افت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله های فضایی منابعمغزهای کوچک بی احساساختلالات حرکتی در انسانبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش التهاب ناشی از بیمادرد باسن و پا به دلیل کاهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمانگشت ماشه ایستون فقرات انسان دو پا جلنقش آتش در رسیدن انسان بهارتباط انسانی، محدود به بازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا و خبر از آیندهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماوکرلیزوماب داروی جدید ششناسایی سلول های ایمنی انقش سجده بر عملکرد مغزاز نشانه ها و آثار درک شدبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اخفاش با شیوع همه گیری جدیروش هایی ساده برای کاهش اگذر زمان کاملا وابسته به مکانیک کوانتومی بی معنی ایا بیماری ام اس (مولتیپصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاراه فراری نیستمحدودیت های حافظه و حافظابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رو ح و روان بر جسمواقعیت چیستدگرگونی های نژادی و تغییفیزیکدانان ماشینی برای تآنزیم تولید انرژی در سلوزندگی زمینی امروز بیش از مراحل ارتقای پله پله کیهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی لیراگلوتیدقارچ بی مغز در خدمت موجودآیا پیدایش مغز از روی تصازبان و شناخت حقیقت قسمت دمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتو یک جهان در مغز خودت هسنزاع بین جهل و علم رو به پجنسیت و تفاوت های بینایییافته های نوین علوم پرده در آستانه ی موج پنجم کوویلزوم سازگاری قانون مجازاآیا دست مصنوعی به زودی قاسلول عصبی شاهکار انطباق مغز انسان رو به کوچکتر شداثرات فشار روحی شدیدبی نهایت در میان مرزهاتوصیه های سازمان بهداشت همیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنابع انرژی از نفت و گاز افراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغزتان را در جوانی سیم کشاختلالات صحبت کردن در انبیهوشی در بیماران دچار اتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش دوپامین عامل بیماریدستورالعمل مرکز کنترل بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانگشت نگاری مغز نشان میدسخن پاک و ثابتنقش انتخاب از طرف محیط، نارتباط از بالا به پایین مبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و چهکشف جمجمه ای درکوه ایرهومنبع هوشیاری در کجاست؟ قايندگان چگونه خواهند دیدشواهدی از نوع جدیدی از حانقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیخلاصه ای از مطالب همایش مروش صحبت کردن در حال تکامگربه شرودینگر و تاثیر مشمکانیزمهای دفاعی در برابایا بدون زبان میتوانیم تضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز راه های جدید برای قضاوت رمخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت های متفاوتدانش بی نهایتفرگشت و تکامل تصادفی محض آینده ی انسان در فراتر اززندگی زودگذرمرز مرگ و زندگی کجاستابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلقین اطلاعات و حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریقبل از آغازآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و شناخت حقیقت قسمت سمعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو جنسیت و تفاوت های بینایییادگیری مهارت های جدید ددر درمان بیماری مولتیپل مقاومت به عوارض فشار خون آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای ایمنی القا کنندهمغز ایندگان چگونه استاثرات مفید قهوهبی عدالتی در توزیع واکسن توصیه های غیر دارویی در سهمراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای امنابع انرژی از نفت و گاز افزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ی تولید کنندهمغزتان را در جوانی سیمکشاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن ما از در هم شکستن منبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاندوهگین نباش اگر درب یا سرنوشتنقش اتصالات بین سلولهای ارتباط بین هوش طبیعی و هوبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و یکگل زندگیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قايا اراده آزاد توهم است یشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب اراده آزبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای نو در درمان دیسک بگزیده ای از وبینار یا کنفما انسانها چه اندازه نزدایا تکامل هدفمند استضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانبرخی بیماری های خاص که بدبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اپیشینیان انسان از هفت میراه های جدید برای قضاوت رمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت و مجازدانشمندان موفق به بازگردفراموش کارها باهوش تر هسآینده ی علم و فیزیک در60 ثزونیسومایدمرز بین انسان و حیوان کجاابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتلاش هایی در بیماران قطع نخستین روبات های زنده ی جتشنج عدم توازن بین نورون وبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید s3 در درمان ام قبل از انفجار بزرگآیا امکان بازسازی اندامهزبان شناسی مدرن در سطح سلمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتو جهانی هستی که خودش را نزاع بین علم و جهل رو به پجهل مقدسیادآوری خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر مقابله با کرونا با علم اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز ابزار بقای برتر مادیاثرات مضر ماری جوانابیمار 101 ساله، مبتلا به ستوصیه هایی در مصرف ماهیهندسه ی پایه ایجریان انرژی در سیستم های کنترل همجوشی هسته ای با هدرک نیازمند شناخت خویش امنابع انرژی از نفت و گاز افزایش مرگ و میر سندرم کوسیاره ی ابلهاننقش قهوه در سلامتیاختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافیتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکایروپاکتیک چیستذهن چند جانبه نیازمند نگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی تاریکسریعترین کامپیوتر موجودنقش تیروئید در تکامل مغزارتباط شگفت مغز انسان و فبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دورویا بخشی حقیقی از زندگی گلوئونمنبع خواب و رویاايا اراده آزاد توهم است یشکل های متفاوت پروتئین هنقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب اراده آزبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشهای شناسایی قدرت شنواگزارش یک مورد جالب لخته وما انسانها چه اندازه نزدایجاد احساساتطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بپیشرفت های جدید علوم اعصراه پیروزی در زندگی چیستمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان نورون مصنوعی سفراموشی همیشه هم بد نیستآیا ممکن است موش کور بی مزونا به وسیله ویروس ابله مزایای شکلات تلخ برای سلابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های وراپامیل در بارداریداروی جدید میاستنی گراویقدم زدن و حرکت دید را تغیآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان شناسی نوین نیازمند مغز قلبابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتو دی ان ای خاص ميتوکندرينسبت طلایی، نشانه ای به سجهان یکپارچهژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های اسرار آمیز در آملاحظه های اخلاقی دربارهآیا راهی برای رفع کم آبی سلسله مباحث هوش مصنوعیمغز ابزار برتر بقااجزای پر سلولی بدن انسان بیماری های مغز و اعصاب و توضیحی ساده در مورد هوش مهندسه ی رایج کیهانجستجوی متن و تصویر به صورکندر در بیماریهای التهابدرک و احساسمنابع انرژی از نفت و گاز افزایش سرعت پیشرفت علوم سیاره ابلهاننقش مهاجرت در توسعه نسل اادامه بحث تکامل چشمبیان ژن های اسکیزوفرنی دتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کار با یگانگی و یکپارچگیذهن هوشیار در پس ماده ی ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی تاریک که ما نمی توسرگیجه از شایعترین اختلانقش حفاظتی مولکول جدید دارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سورویا تخیل یا واقعیتگمان میکنی جرمی کوچکی در منحنی که ارتباط بین معرفای نعمت من در زندگیمشگفتی های زنبور عسلنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز واقعیت امروز تا حقیقتبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخواب سالم عامل سلامتیروشی برای بهبود هوش عاطفگشایش دروازه جدیدی از طرما اکنون میدانیم فضا خالایرادهای موجود در خلقت بطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستنوروز یا روز پایانیبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدنیای شگفت انگیز کوانتومپیشرفتی مستقل از ابزار هرابطه تشنج و اوتیسممدل همه جانبه نگر ژنرالیابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکنش به حس جدیددانشمندان یک فرضیه رادیکفرایند پیچیده ی خونرسانیآیا ما تنها موجودات زنده زیباترین چیز در افزایش سمسیر دشوار تکامل و ارتقاابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تلاشی تازه برای گشودن معنرمش های مفید در سرگیجهتصویربرداری فضاپیمای آمورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد میگرنقدرت انسان در نگاه به ابعآیا احتمال دارد رویا از آزبان، وسیله شناسایی محیطمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متولید مثل اولین ربات های نشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمرملاحظات بیهوشی قبل از جرآیاما مقهور قوانین فیزیکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمغز از بسیاری حقایق می گراجزایی ناشناخته در شکل گبیماری گیلن باره و بیمارتیوتیکسن داروی ضد جنونهندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز ماکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگمنابع انرژی از نفت و گاز افسردگی و اضطراب در بیماسیاره ابلهاننقش میدان مغناطیسی زمین اداراوون تنها داروی تاییبیست تمرین ساده برای جلوتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاربرد روباتهای ريزنانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان قدیم در شبه جزیره عسربازان ما محققا غلبه می نقش حیاتی تلومر دی ان آ دارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت بیستمرویا حقی از طرف خداگنجینه ای به نام ویتامین منشأ اطلاعات و آموخته ها ای آنکه نامش درمان و یادششاهکار قرننقشه های مغزی جدید با جزیاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان قطع نخپمبرولیزوماب در بیماری چما با کمک مغز خود مختاريماگر میدانی مصیبت بزرگتر طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید برخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دندان ها را مسواک بزنید تپاسخ گیاهان در زمان خوردراز تغییرمدل های ریز مغز مینی برینابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان ژنی از مغز انسفرایند تکامل و دشواری هاآیا مغز تا بزرگسالی توسعزیر فشار کووید چه باید کرمسئول صیانت از عقیده کیسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتلاشی جدید در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عتصادف یا قوانین ناشناختهورزش هوازی ، بهترین تمریداروی ضد تشنج با قابليت تلمس کوانتومیآیا احتمال دارد رویا از آسفر نامه سفر به بم و جنوب مغز مادران و کودکان در زمابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متولید پاک و فراوان انرژینظام مثبت زندگیجهان کنونی و مغز بزرگتریژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنممانتین یا آلزیکسا یا ابآب زندگی است قسمت چهارمسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز به تنهایی برای فرهنگ احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و تکنولوژی جدید که سلول هاهندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزکووید نوزده و خطر بیماری درک تصویر و زبان های مخلتمنابع بی نهایت انرژی در دالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز نقش محیط زندگی و مهاجرت دادراک ما درک ارتعاشی است بیش از نیمی از موارد انتقتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاربرد روباتهای ريز، در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان ها می توانند میدان سردرد میگرن در کودکاننقش خرچنگ های نعل اسبی درارتباط غیرکلامی بین انسابحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت دهمرویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتمهندسی ژنتیک در حال تلاش ایمپلانت مغزی کمک میکند شبیه سازی میلیون ها جهان نقص در تشخیص هیجانات عاماز انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمخواب عامل دسته بندی و حفطروشی جدید در درمان سکته مپنج اکتشاف شگفت آور در موما تحت کنترل ژنها هستیم یاگر نیروی مغناطیس نباشد ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپختگی پس از چهل سالگي به راست دستی و چپ دستیمدیریت اینترنت بر جنگابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم نگاه انسان محدود به ادراتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان پاسخ کوانتومی فرایند حذف برخی اجزای مغآیا همه جنایت ها نتیجه بیزیرفون داروی ضد ام اسمسئولیت جدیدابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمایل زیاد به خوردن بستنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تظاهر خوابیده ی مادهورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تلوب فرونتال یا پیشانی مغآیا برای تولید مثل همیشه سفر به مریخ در 39 روزمغز چون ابزار هوش است دلیابزارهای پیشرفته ارتباط اعداد بینهایت در دنیای متولید سلولهای جنسی از سلنظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری منابع انرژي پاک سرچشمه حآب زندگی است قسمت اولسماگلوتید داروی کاهش دهنمغز برای فراموشی بیشتر کاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکنولوژی جدید که سلول هاهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی کودک ایرانی که هوش او از درک حقیقت نردبان و مسیری مناطق خاصی از مغز در جستجالگوبرداری از طبیعتسیستم تعادلی بدننقش نگاه از پایین یا نگاهادغام میان گونه های مختلبیشتر کمردردها نیازی به تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکتاب زیست شناسی باورذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان جدید از چه زمانی پاسردرد و علتهای آننقش داروهاي مختلف معروف ارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت دوازدهمرویاهای پر رمز و حیرتی درگوشه بیماری اتوزومال رسسمولتیپل اسکلروز در زنان ایمپلانت نخاعی میتواند دشبیه سازی سیستم های کواننقطه بی بازگشتاز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاهخواری بر رشد و هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز دماه رجباگر نعمت فراموشی نبود بسعقل مجادله گرعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تنیکولا تسلابرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میفلج نخاعی با الکترودهای پروژه ی ژنوم انسانیرجزخوانی هایی که امروز بمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان اولین سلول مصنفرد حساس از نظر عاطفی و بآیا هوش مصنوعی می تواند نزاوسکا درمان گوشرمستند جهان متصلابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا ویروس کرونای دلتا واتظاهری از ماده است که بیدورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج توپیراماتلوتیراستامآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر تجهیزات ناسا به مریخ مغز چگونه صداها را فیلتر ابزارهای بقا از نخستین هبلندی در ذهن ما درک بلندیتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های رایج ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت دومسندرم کووید طولانیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟احساس گذر سریعتر زمانبیماری اسپینال ماسکولار تکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیاکودکان میتوانند ناقل بی درک عمیق در حیواناتمنبع هوشیاری کجاست قسمت التهاب شریان تمپورالسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش نظام غذایی در تکامل مادغام دو حیطه علوم مغز و با هوش مصنوعی خودکار روبتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکتاب، سفری به تاریخذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان عامل توقف رشد مغزسردرد تنشننقش ذهن و شناخت در حوادث ارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سومرویای شفافگوشت خواری یا گیاه خواریمواد کوانتومی جدید، ممکناین پیوند نه با مغز بلکه شبکه های مصنوعی مغز به درچند نرمش مفید برای کمردراز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمندانتاثیر انتخاب از طرف محیط هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینماپروتیلیناگر نعمت فراموشی نبود بسماجرای جهل مقدساگر با مطالعه فیزیک کوانعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادو برابر شدن خطر مرگ و میفلج بل، فلجی ترسناک که آنپروژه ی ژنوم انسانیرساناها و ابر رساناها و عمروری بر تشنج و درمان هایابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان تغییر میدان مغفرضیه ای جدید توضیح میدهآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان مشترک ژنتیکی موجودامشکلات نخاعیابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا پس از بیدار شدن از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتبالوزالمعده(پانکراس)مصنوعآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفر دشوار اکتشافمغز ناتوان از توجیه پیداابزارهای بقا ازنخستین همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه ی ریسمانجهان در حال نوسان و چرخشژنهای هوش ، کدامنددرمان های علامتی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت سومسندرم گیلن باره به دنبال مغز بزرگ چالش است یا منفعاحساسات کاذببیماری اضطراب عمومیتکامل مداومهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت تنها چیزی است که شاکودکان خود را مشابه خود تدرگیری قلب در بیماری ویرمنبع هوشیاری کجاست قسمت امیوتروفیک لترال اسکلروسکته مغزینقش نظریه تکامل در شناساارتقا و تکامل سنت آفرینش باهوش ترین و با کیفیت تریتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکجای مغز مسئول پردازش تجذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسانیت در هم تنیده و متصسردرد سکه اینقش روی و منیزیم در سلامتارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت سی و هشتمروبات های ریز در درمان بیگیلگمش باستانی کیستموجود بی مغزی که می توانداینکه به خاطرخودت زندگی شباهت مغز با کیهان مادیچند جهانیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر احتمالی عصاره تغلیهدف یکسان، در مسیرهای متخورشید مصنوعیریاضیات یک حس جدید است