دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منحنی که ارتباط بین معرفت و اطمینان را نشان می دهد

تاثیر دانینگ_کروگر
منحنی که ارتباط بین معرفت و اطمینان را نشان می‌دهد.

1- وقتی معرفت، اندک یا سطحی باشد ملاحظه می‌کنیم میانگین اطمینان، بسیار بالاست و این فرد تصور میکند دانشمند زمان خود است با اینکه جاهل و نادان است.
2- وقتی علم و معرفت، خوب در حد متوسط باشد، میانگین اطمینان کاهش می یابد زیرا شخص متوجه میشود برخی امور از او پوشیده است

3- وقتی معرفت بالا باشد به طوری که به فرد، آگاه و کارشناس در عرصه خودش گفته شود می‌بینیم میانگین اطمینان، زیاد می شود و بیشتر آنچه این فرد با آن مواجه میشود، چیزی است که او را به بحث با گروه نخست می کشاند.
هیفا بهبهانی پژوهشگر دوره دکترای تربیتی
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #علم #جهل #اطمینان #غرور #معرفت #توحید #احمد_الحسن #یمانی #فرستاده_امام_زمان #عجز_معرفت
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چگونه هموساپينس بر زمین زندگی زمینی امروز بیش از تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان ابزار بقا از نخستین همانمدیریت اینترنت بر جنگاز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیفرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقای موجود زنده از مسئولیت جدیداصول سلامت کمرتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبسلول عصبی شاهکار انطباق جهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باقدرت انسان در نگاه به ابعاثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز چون ابزار هوش است دلیبی نهایت در میان مرزهاتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث سیاهچاله و تکینگی ابتدایجستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وممانتین یا آلزیکسا یا اباختلالات حرکتی در انسانمغز برای فراموشی بیشتر کبیهوشی در بیماران دچار اتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بسخن پاک و ثابتحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایمنابع بی نهایت انرژی در دارتباط انسانی، محدود به نقش نظام غذایی در تکامل مبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمشواهدی از نوع جدیدی از حاحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نشانه ها و آثار درک شدنقش ذهن و شناخت در حوادث برنامه و ساختار پیچیده مروش های صرفه جویی در ایجاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانضررهای مصرف شکر و قند بر خواب سالم عامل سلامتیگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردربرخی توجهات در ببمار پارراه فراری نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاعوارض ازدواج و بچه دار شددنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین همانماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تنیکولا تسلابعد از کرونابعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توززندگی زودگذرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم ابزار بقا از نخستین همانمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویزبان و شناخت حقیقت قسمت ستصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده فرایند تکامل و دشواری هاابزار بقای موجود زنده از مستند جهان متصلاضطراب و ترستولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتسلولهای ایمنی القا کنندهجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قالمس کوانتومیاثرات فشار روحی شدیدمغز چگونه صداها را فیلتر بی عدالتی در توزیع واکسن تیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیسیاهچاله ی تولید کنندهجستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رمنابع انرژي پاک سرچشمه حاختلالات صحبت کردن در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیوگرافیتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی سرنوشتحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدمناطق خاصی از مغز در جستجارتباط از بالا به پایین منقش نظریه تکامل در شناسابحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمشواهدی از دنیسوان(شبه نئحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش روی و منیزیم در سلامتبرنامه ی مسلط ژنها در اختروش هایی ساده برای کاهش اتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اضررهای شکر بر سلامت مغزخواب سالم عامل سلامتی و یگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تمواد کوانتومی جدید، ممکنچند جهانیبرخی توصیه ها برای واکسیراه های جدید برای قضاوت رتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وعید نوروز مبارکدندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین همانماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تنیاز به آموزش مجازی دیجیچیزی خارج از مغزهای ما نیبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمزونیسومایدتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوابزار بقا از نخستین همانمروری بر تشنج و درمان هایاز روده تا مغزتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره زبان شناسی مدرن در سطح سلتصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیفرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقای موجود زنده از مشکلات نخاعیاطلاع رسانی اینترنتیتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آسلولهای بنیادی مصنوعی درجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلالوب فرونتال یا پیشانی مغاثرات مفید قهوهمغز ناتوان از توجیه پیدابیمار 101 ساله، مبتلا به ستکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بسیاره ی ابلهانحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسمنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات عضلانی ژنتیکمغز بزرگ چالش است یا منفعبیوگرافیتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی سریعترین کامپیوتر موجودحس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا منبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط بین هوش طبیعی و هونقش هورمون های تیروئید دبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمشکل های متفاوت پروتئین هحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش روزه داری در سالم و جبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱روش صحبت کردن در حال تکامتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اطلای سیاهخواب عامل دسته بندی و حفطگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استموجود بی مغزی که می تواندچندین ماده غذایی که ماننبرخی روش های تربیتی کودکراه های جدید برای قضاوت رتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترعامل کلیدی در کنترل کارآدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین همانماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی شبیه نور تو نیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک زونا به وسیله ویروس ابله تاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر ازفلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقا از نخستین همانمرکز هوشیاری، روح یا بدن ازدواج های بین گونه ای، رتلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومزبان شناسی نوین نیازمند تظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقای موجود زنده از مشکلات بین دو همسر و برخیاطلاعات حسی ما از جهان، چتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آسلسله مباحث هوش مصنوعیجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلالوتیراستاماثرات مضر ماری جوانامغز و سیر تکامل ان دلیلی بیماری های مغز و اعصاب و تکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمسیاره ابلهانحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کومنابع انرژی از نفت و گاز اختراع جدید اینترنت کوانمغز بزرگ چالشهای پیش روبیان ژن های اسکیزوفرنی دتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی سرگیجه از شایعترین اختلاحس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت مغز انسان و فنقش هورمون زنانه استروژنبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمشگفتی های زنبور عسلحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز نظر علم اعصاب اراده آزنقش رژیم غذایی بر رشد و ابرین نت به جای اینترنتروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیطوفان فقر و گرسنگی و بی سخودآگاهی و هوشیاريگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایبرخی سلولهای عصبی در تلاراه پیروزی در زندگی چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال عادت کردن به نعمتدو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین همانماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش زیباترین چیز در افزایش ستازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستاستفاده از مغز، وزن را کمتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرزبان، وسیله شناسایی محیطتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی پس از ساطلاعاتی عمومی در مورد متومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پسلطان جنگل یا صاحب ملکوتجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی لیس دگرامفتامین یا ویاساجزای پر سلولی بدن انسان مغز آیندگان چگونه است ؟بیماری گیلن باره و بیمارتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیسیاره ابلهانحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم منابع انرژی از نفت و گاز ادامه بحث تکامل چشممغز بزرگ و فعال یا مغز کوبیست تمرین ساده برای جلوتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی سربازان ما محققا غلبه می حس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت انگیز مغز اننقش ویتامین K در ترمیم اسبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمشاهکار قرنحس و ادراک قسمت سومگلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز واقعیت امروز تا حقیقتنقش رژیم غذایی در رشد و ابرای پیش بینی آینده مغز دروشهای شناسایی قدرت شنواهوش، ژنتیکی است یا محیطیطی یکصد هزار سال اخیر هرچخودآگاهی و هوشیاريگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عبرخی سيناپسها طی تکامل و رابطه تشنج و اوتیسمتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنعارضه جدید ویروس کرونا سدو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین همانماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیزیر فشار کووید چه باید کرتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مفلج خوابابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستاستفاده از هوش مصنوعی در تمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهسفر نامه سفر به بم و جنوب تغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آقلب و عقلابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی در عقب اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو سم زنبور ، کلیدی برای وارجهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکلا اکراه فی الدیناجزایی ناشناخته در شکل گمغز انسان ایا طبیعتا تمابیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل مداومهندسه ی پایه ایسیر آفرینش از روح تا مغز حقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیمامنابع انرژی از نفت و گاز اداراوون تنها داروی تاییمغز بزرگترین مصرف کننده بیش از نیمی از موارد انتقتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد میگرن در کودکانحس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت انگیز مغز اننقش ژنتیک در درمان اختلابحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمشبیه سازی میلیون ها جهان حس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش زنجبیل در جلوگیری از برای اولین بار دانشمندانروشی برای بهبود هوش عاطفهیچ کاری نکردن به معنی چیظهور امواج مغزی در مغز مصخورشید مصنوعیگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر میگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل ببرداشت مغز ما از گذر زمانراز تغییرتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشعدم توقف تکامل در یک اندادو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصابزار بقا از نخستین همانمبانی ذهنی سیاه و سفیدمباحث مهم حس و ادراکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل زیرفون داروی ضد ام استبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده فلج خواب چیستابزار بقا از نخستین همانمرکز خنده در کجای مغز استاستفاده از سلول های بنیاتمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جسفر به مریخ در 39 روزتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آقیچی ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از مشاهده گر جدای از شیء مشااعداد بینهایت در دنیای متوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پسماگلوتید داروی کاهش دهنجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارملایو دوم دکتر سید سلمان فاحیای بینایی نسبی یک بیممغز انسان برای ایجاد تمدبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانسیستم تعادلی بدنحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنابع انرژی از نفت و گاز ادراک ما درک ارتعاشی است مغز حریص برای خون، کلید تبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد و علتهای آنحس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط غیرکلامی بین انسانقش گرمایش آب و هوا در همبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمشبیه سازی سیستم های کوانحس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز انفجار بزرگ تا انفجار نقش زبان در سلطه و قدرت ابرای خودآگاه بودن تو بایروشی جدید در درمان قطع نختاثیر ترکیبات استاتین (سهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعقل مجادله گرخانواده پایدارپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد میگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکبررسي علل احتمالي تغيير راست دستی و چپ دستیتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگعسل طبیعی موثر در کنترل بدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل زاوسکا درمان گوشرتبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعفلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقا از نخستین همانمرگ چیستاستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاسفر تجهیزات ناسا به مریخ تغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزارهای پیشرفته ارتباط مشاهده آینده از روی مشاهبلندی در ذهن ما درک بلندیتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان سندرم کووید طولانیجهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اوللبخند بزن شاید صبح فردا زاحیای بینایی نسبی یک بیممغز انسان برای شادمانی طبیماری اسپینال ماسکولار تکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینسیستم دفاعی بدن علیه مغز حقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز ادغام میان گونه های مختلمغز زنان جوانتر از مغز مربا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد تنشنحس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتروز یا خوردگی و التهانقش پیش زمینه ها و اراده بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیشبکه های مصنوعی مغز به درحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز بحث های کنونی در ویروسنقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی ملاحظات در تشنج های روشی جدید در درمان سکته متاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخارق العاده و استثنایی بپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانبررسی و اپروچ جدید بر بیمرجزخوانی هایی که امروز بتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس عصب حقوق نورولووديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیزبان مشترک ژنتیکی موجوداتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقای موجود زنده از مرگ و میر پنهاناستفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهسفر دشوار اکتشافتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزارهای بقا از نخستین همطالعه ای بیان میکند اهدبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوپیراماتنظام مثبت زندگیسندرم گیلن باره به دنبال جهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دوملرزش ناشی از اسیب به عصباحساس گذر سریعتر زمانمغز انسان برای شادمانی طبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکسکته مغزیحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالمنابع انرژی از نفت و گاز ادغام دو حیطه علوم مغز و مغزهای کوچک بی احساسبار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد سکه ایحس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش آتش در رسیدن انسان بهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاشباهت مغز با کیهان مادیحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش سجده بر عملکرد مغزبرخی مرزهای اخلاق و علوم ريتوکسيمب در درمان ام استاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسمعلم به ما کمک میکند تا موخدا موجود استپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسمیدازولام در درمان تشنج از تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستبررسی ژنها در تشخیص بیمارساناها و ابر رساناها و عتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحعضلانی که طی سخن گفتن چقددی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به ابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشزبان چهار حرفی حیات زمینتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقای موجود زنده از مرگ انتقال است یا نابود شاستیفن هاوکینگ در مورد هتمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عسفرنامه سفر به بم و جنوب تغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیقانون جنگلابزارهای بقا ازنخستین هممعنی روزهبه مغز خزندگان خودت اجازتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیسندرم پیریفورمیسجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سوملرزش عضله یا فاسیکولاسیواحساسات کاذبمغز انسان رو به کوچک تر شبیماری بیش فعالیتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دسانسور از روی قصد بسیاری حمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلرومنابع انرژی از نفت و گاز ارتقا و تکامل سنت آفرینش مغزتان را در جوانی سیم کشبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی سرعت فکر کردن چگونه استحس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشباهت کیهان و مغزحس و ادراک سی و هفتمگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش غذاها و موجودات دريابرخی نکات از گاید لاین پرریواستیگمینتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالعلایم کمبود ویتامین E را خطا در محاسبات چیزی کاملپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانمکانیک کوانتومی بی معنی از تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخبررسی سیستم تعادلی بدن ارشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایغیرقابل دیدن کردن مادهدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیابزار بقا از نخستین همانمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادرازبان و کلمه حتی برای کسانتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقای موجود زنده از مراحل ارتقای پله پله کیهاستیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت سفرنامه سفر به بم و جنوب تغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی قانون جنگلابزارهای بقای موجود زندهمعادله ها فقط بخش خسته کنبه بالا بر ستارگان نگاه کتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرلزوم سازگاری قانون مجازااخلاق و علوم اعصابمغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری تی تی پیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر احسانسور بر بسیاری از حقایحمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنمنابع انرژی از نفت و گاز ارتوکين تراپی روشی جديد مغزتان را در جوانی سیمکشبارداری بدون رحمتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیحس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش اتصالات بین سلولهای بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشباهت زیاد بین سلول هاي عحس و ادراک- قسمت بیست و پگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابرخی نرمش های گردنریاضیات یک حس جدید استتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسالعلایم کمبود ویتامین E را خطا در محاسبات چیزی کاملپیموزایداگر تلاش انسان امروز برامکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانبررسی علل کمر درد در میانرشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کامقالاتدژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیدژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آابزار بقا از نخستین همانمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگزبان و بیان نتیجه ساختماتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پفیزیک و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از مرز مرگ و زندگی کجاستاستخوان های کشف شده، ممکتنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واسفرنامه سفر به بم و جنوب ثبت امواج الکتریکی در عصوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مقانونمندی و محدودیت عالمابزارهای بقای از نخستین معجزه ی علم در کنترل کرونبه خودت مغرور نشوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسلزوم سازگاری قانون مجازااخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز ایندگان چگونه استبیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایساخت شبکه عصبی مصنوعی با حوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط میکروب روده و پارنقش قهوه در سلامتیبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیحس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش خود را چگونه میشناسنقش تیروئید در تکامل مغزبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیشباهت زیاد بین سلول هاي عحساسیت روانی متفاوتگیاه خواری و گوشت خوار کداینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز و از مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی یونها و مولکول های مریسدیپلام تنها داروی تایتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متعلت خواب آلودگی بعد از خوخطر آلودگی هواپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهبزرگ شدن مغز محدود به دوررشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانتاثیر ویتامین دی بر بیمادگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انساابزار بقا از نخستین همانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون ازبان و بیان، در سایه پیشرتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقای موجود زنده از مرز بین انسان و حیوان کجااستروژن مانند سپر زنان دتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوسفرنامه سفر به بم و جنوب جمجمه انسان های اولیهوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروقارچ بی مغز در خدمت موجودابزارهای دفاعی و بقای مومغز فکر میکند مرگ برای دیبه زودی شبکه مغزی به جای توسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هومقاومت به عوارض فشار خون اختلال خواب فرد را مستعد مغز ابزار بقای برتر مادیبیماری دیستروفی میوتونیتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشساخت شبکه عصبی با الفبای حافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط ماده و انرژینقش مهاجرت در توسعه نسل ابازگشت به ریشه های تکاملتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی شنا در ابهای گرم جنوب نیاحس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تنقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحشرکت نورالینک ویدیویی ازخفاش با شیوع همه گیری جدیگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالمنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی اثرات مضر ویتامین دریشه های مشترک حیاتتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزعماد الدین نسیمی قربانی خطرات هوش مصنوعیپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتصفحه اصلیویتامین دی گنجینه ای بزرسوالات پزشکیدانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کروناابزار بقا از نخستین همانمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی درازبان و تکلم برخی بیماریهتشنج چیستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقای موجود زنده از مزایای شکلات تلخ برای سلاسرار بازسازی اندام هاتو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغسفری به آغاز کیهانجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقبل از آغازاتفاق و تصادفمغز قلببه زیر پای خود نگاه نکن بتوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمسودمندی موجودات ابزی بر جریان انرژی در سیستم های کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریمقابله با کرونا با علم اساختلال در شناسایی حروف و مغز ابزار برتر بقابیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشساختار شبکه های مغزی ثابحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط متقابل با همه ی حینقش میدان مغناطیسی زمین بازخورد یا فیدبکتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت و معرفت، و نقش آن دحس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیشش مرحله تکامل چشمخلاصه ای از مطالب همایش مگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان المنحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیبرخی اختلالات عصبی مثانهرژیم های غذایی و نقش مهم تاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاعوامل موثر در پیدایش زبادفاع در برابر تغییر ساختپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانما اکنون میدانیم فضا خالاز تکینگی تا مغز از مغز تنوروز یا روز پایانیبزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجزمان واقعیت است یا توهمتاثیر رو ح و روان بر جسمویروس مصنوعیپیامهای کاربراندانشمندان موفق به بازگردآلزایمرابزار بقا از نخستین همانمدل همه جانبه نگر ژنرالیاز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقای موجود زنده از مسیر دشوار تکامل و ارتقااصل بازخوردتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینسقوط درون جاذبه ای خاص، چجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملقبل از انفجار بزرگاتوبان اطلاعات و پلِ بینمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبوزون هیگز چیستتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمسیلی محکم محیط زیست بر انجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکملاحظه های اخلاقی دربارهاختلال در شناسایی حروف و مغز از بسیاری حقایق می گربیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوسازگاری با محیط بین اجزاحافظه و اطلاعات در کجاستکیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشامنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش محیط زندگی و مهاجرت دبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی تاریخچه ی تکاملیحس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تنقش خرچنگ های نعل اسبی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیششمین کنگره بین المللی سخونریزی مغز در سندرم کووگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامبرخی بیماری ها که در آن برژیم های غذایی و نقش مهم تاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به عوامل ایجاد لغت انسانی و دقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید بسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایزمان شگفت انگیزتاثیر رژیم گیاه خواری بر تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، برسایتهای دیگردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح ابزار بقا از نخستین همانمدل های ریز مغز مینی بریناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقای موجود زنده از مسئول صیانت از عقیده کیساصول توسعه ی یک ذهن کاملتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درسلول های بنیادی منابع و اجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از قدم زدن و حرکت دید را تغیاتوسوکسیمایدمغز مادران و کودکان در زمبوزون هیگز جهان را از متلتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو سیاهچاله های فضایی منابعجریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَملاحظات بیهوشی قبل از جراختلالات مخچهمغز به تنهایی برای فرهنگ بیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بستون فقرات انسان دو پا جلحس چشایی و بویاییکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش نگاه از پایین یا نگاهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی سلول های ایمنی احس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تنقش داروهاي مختلف معروف بخش دیگری در وجود انسان هروش مقابله مغز با محدودیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیصرع و درمان های آنخواندن ، یکی از شستشو دهنگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز مهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتبرخی بیماری های خاص که بدرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدعواملی که برای ظهور لغت ادلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین همانما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همزندگی هوشمند در خارج از ز