دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منحنی که ارتباط بین معرفت و اطمینان را نشان می دهد

تاثیر دانینگ_کروگر
منحنی که ارتباط بین معرفت و اطمینان را نشان می‌دهد.

1- وقتی معرفت، اندک یا سطحی باشد ملاحظه می‌کنیم میانگین اطمینان، بسیار بالاست و این فرد تصور میکند دانشمند زمان خود است با اینکه جاهل و نادان است.
2- وقتی علم و معرفت، خوب در حد متوسط باشد، میانگین اطمینان کاهش می یابد زیرا شخص متوجه میشود برخی امور از او پوشیده است

3- وقتی معرفت بالا باشد به طوری که به فرد، آگاه و کارشناس در عرصه خودش گفته شود می‌بینیم میانگین اطمینان، زیاد می شود و بیشتر آنچه این فرد با آن مواجه میشود، چیزی است که او را به بحث با گروه نخست می کشاند.
هیفا بهبهانی پژوهشگر دوره دکترای تربیتی
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #علم #جهل #اطمینان #غرور #معرفت #توحید #احمد_الحسن #یمانی #فرستاده_امام_زمان #عجز_معرفت
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسنی با تاثیر دوگانه اامیدواری و مغزقلب و عقلحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهمیدازولام در درمان تشنج از تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهچگونه آن شکری که می خوریمسلاح و راهزنیهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم جداییپروانه ی آسمانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژییک رژیم غذایی جدید، می توانرژی تاریکقدرت مردمحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویمغز انسان رو به کوچکتر شدماجرای جهل مقدساستخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو باینگاهی بر توانایی اجزاي بسی و سه پل اصفهانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون ژنهای هوش ، کدامنداولویت بندی ها کجاستلبخند بزن شاید صبح فردا زحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بمغز زنان جوانتر از مغز مرمحدودیت های حافظه و حافظاطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکچت جی پی تیسکوت و نیستیهوش عاطفی قسمت اولتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزکندر در بیماریهای التهابایمپلانت مغزی کمک میکند منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آنقش ویتامین K در ترمیم اسمرکز حافظه کجاستبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییربسیاری از بیماری های جدیچرا ارتعاش بسیار مهم استستم، بی پاسخ نیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازکاهش مرگ و میر ناشی از ابایجاد احساساتمنابع بی نهایت انرژی در دخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطاننقش رژیم غذایی بر رشد و امسئول صیانت از عقیده کیسزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن تفاوت های زبانی سرمنشا تنشانه های پروردگار در جهسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وهزینه ای که برای اندیشیدآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهکریستال هاخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دینمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالینمایش تک نفرهزندگی، مدیریت انرژیتمایل زیاد به خوردن بستنهمه ی سردردها بی خطر نیستشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سویتامین کا در سبزیجاتآسيب میکروواسکولاریا آسفلج خوابجواب دانشمند سوال کننده گویید نوزده و ایمنی ساکتابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به چهار میلیارد سال تکامل بزبان و بیان نتیجه ساختماتهدیدهای هوش مصنوعیهنر حفظ گرهپل جویی اصفهانشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقاقلیت خلاقفراموشی و مسیر روحانیحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(موفقیت هوش مصنوعی در امتاز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی نورالژیسفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش مصنوعی از عروسک بازی تولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبواسطه ها د رمسیر ایجاد مغامیدی به این سوی قبر نیستقلب دروازه ی ارتباطحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنمغز مانند تلفن استمکان زمان یا حافظه زماناز روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومچگونه انتظارات بر ادراک سلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آعلم و روحتری فلوپرازینیکی از علل محدودیت مغز امانرژی تاریک که ما نمی توقدرت کنترل خودحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی مغز ایندگان چگونه استماجرای عجیب گالیلهاستروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تنگاهت را بلند کنسیلی محکم محیط زیست بر انهوش مصنوعی به شناسایی کاتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانژنهای حاکم بر انسان و انساولین مورد PML به دنبال تکلحظات خوش با کودکانحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رمغزهای کوچک بی احساسمخچه فراتر از حفظ تعادلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلانتایج نادانی و جهلسکوت، پر از صداهوش عاطفی قسمت دهمتکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به کوچ از محیط نامناسبایمپلانت نخاعی میتواند دمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرنقش ژنتیک در درمان اختلامرکز خنده در کجای مغز استبه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیچرا بیماری های تخریبی مغستون فقرات انسان دو پا جلهیچ کس حقیقت را درون مغز تاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهکاهش التهاب ناشی از بیماایران بزرگمنابع جدید انرژیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بنقش رژیم غذایی در رشد و امسئولیت جدیدزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به ستفاوت ایستایی و تکاپونظام مثبت زندگیسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهزینه سنگین انسان در ازاآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال نوسان و چرخشکریستال زمان(قسمت اولخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دمنبع هوشیاری کجاست قسمت53از تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیچند نرمش مفید برای کمردرزونیسومایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهمیشه چشمی مراقب و نگهباشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواویتامین بی 12 در درمان دردآسیب ها ناشی از آلودگی هوفلج خواب چیستجوسازی مدرنگوشه بیماری اتوزومال رسسابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبچهار ساعت پس از کشتار خوکزبان و بیان، در سایه پیشرتو یک معجزه ایهنر رها شدن از وابستگیپل خواجو اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش به حس جدیدالکترومغناطیس شنوایی و هفرایند پیچیده ی خونرسانیحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجباریمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بنوشیدن چای برای مغز مفید سفر دشوار اکتشافهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی تولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباوبینار اساتید نورولوژی دامیدی تازه در درمان سرطاقلب روباتیکحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغمغز مادران و کودکان در زممکانیک کوانتومی بی معنی از سایه بگذررویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اچگونه به سطح بالایی از هوسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینیافته های نوین علوم پرده انرژی خلا ممکن استقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسمغز ابزار بقای برتر مادیماده ی تاریکاسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های چالش هوشیاری و اینکه چرا سینوریپا داروی ترکیبی ضدهوش مصنوعی در کامپیوترهاتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های کل اقیانوس در یک ذرهاولین مورد پیوند سر در انلرزش ناشی از اسیب به عصبحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استمغز، فقط گیرندهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و نجات در راستگوییسکته مغزیهوش عاطفی قسمت دومتکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان کوچک شدن مغز از نئاندرتاایمان به رویامنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرننقش گرمایش آب و هوا در هممرگ چیستبه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمچرا حیوانات سخن نمی گوینستارگانی قبل از آغاز کیههیچ اندر هیچتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیکاهش حافظه هرچند فرایندیایرادهای موجود در خلقت بمناطق خاصی از مغز در جستجاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش زنجبیل در جلوگیری از مسئولیت در برابر محیط زیزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنتفاوت ارباب و رهبر حقیقینظریه ی تکامل در درمان بیسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وهزاران سال چشم های بینا وآب زندگی است قسمت اولجهان در حال ایجاد و ارتقاکریستال زمان(قسمت دوم)خدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکچند جهانیزونا به وسیله ویروس ابله تمدن پیشرفته ی پیشینیانهمیشه اطمینان تو بر خدا بشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج ویتامین بی هفدهآشنا پنداریفلج دوطرفه عصب 6 چشمجامعه ی آسمانیگوشت خواری یا گیاه خواریابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و نوآوری ای شگفت انگیز دانزبان و تکلم برخی بیماریهتو یک جهان در مغز خودت هسهنر، پر کردن است نه فحش دپلاسمای غالبشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمرالکتروتاکسی(گرایش و حرکفرایند تکامل و دشواری هاحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا نوعی سکته مغزی ، وحشتناک سفرنامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی تولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانطلای سیاهتاریکی و نوروجود قبل از ناظر هوشمندامگا سه عامل مهم سلامتقلب را نشکنحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی مغز چون ابزار هوش است دلیمکانیزمهای دفاعی در براباز علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختچگونه باغبانی باعث کاهش سم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی از عروسک بازی توهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزیاد گرفتن مداومانسان قدیم در شبه جزیره عقدرت ذهنحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتمغز ابزار برتر بقاماده ی خالیاسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم چالش هوشیاری و اینکه چرا سیگار عامل افزایش مرگ ومهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل کلمات بلند نه صدای بلنداولین هیبرید بین انسان و لرزش عضله یا فاسیکولاسیوحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی ممغزتان را در جوانی سیم کشمخچه ابزاري که وظیفه آن فاعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زماننخاع ما تا پایین ستون فقرسال سیزده ماهههوش عاطفی قسمت سومتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردکوچکترین چیز یک معجزه اساین پیوند نه با مغز بلکه منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری نقش پیش زمینه ها و اراده مرگ و میر پنهانبه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیچرا حجم مغز گونه انسان درسخن نیکو مانند درخت نیکوهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیکاهش دوپامین عامل بیماریخواب سالم عامل سلامتیایستادن در برابر آزادی بمنبع هوشیاری کجاست قسمت از نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش زبان در سلطه و قدرت امستند جهان متصلزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریتفاوتهای جنسیتی راهی برانظریه ی تکامل در درمان بیسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وهستي مادي ای که ما کوچکترآب زندگی است قسمت دومجهان ریز و درشتکریستال زمان(قسمت سوم)خدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیچند جهانیزیباترین چیز در پیر شدنتمدن بشری و مغز اخلاقیهمیشه داناتر از ما وجود دشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینویتامین دی گنجینه ای بزرآشنا پنداریفناوری هوش مصنوعی نحوه خجاودانگی مصنوعیگیلگمش باستانی کیستابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشنوار مغز مشاهده ی غیر مستزبان و شناخت حقیقت قسمت چتو کز محنت دیگران بی غمیهوموارکتوس ها ممکن است دپمبرولیزوماب در بیماری چشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که الکترودهای کاشتنیفرایند حذف برخی اجزای مغحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهنیکولا تسلابحثی جالب درباره محدودیتنیاز به آموزش مجازی دیجیسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی تولترودینپیام های ناشناخته بر مغز طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدوراپامیل در بارداریامروز دانش ژنتیک هیچ ابهقیچی ژنتیکیحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیمغز چگونه صداها را فیلتر ما انسانها چه اندازه نزدازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هچگونه تکامل مغزهای کنونیسماگلوتید داروی کاهش دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی توپیراماتپروتز عصبی برای تکلمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکیاد بگیر فراموش کنیانسان میوه ی تکاملقدرت عشقحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنمغز از بسیاری حقایق می گرماده ای ضد التهابیاصل بازخوردروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرچالش هوشیاری و اینکه چرا سیاهچاله هاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولکلوزاپین داروی ضد جنوناولین تصویر در تاریخ از سلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیمغزتان را در جوانی سیمکشمخچه تاثیر گذار بر حافظهاعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير نخستین تمدن بشریسانسور از روی قصد بسیاری هوش عاطفی قسمت ششمتکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهکووید نوزده و خطر بیماری این اندوه چیستمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسنقش آتش در رسیدن انسان بهمرگ و میر بسیار بالای ناشبه جای محکوم کردن دیگران بعد پنجمچرا خشونت و تعصبسخن و سکوتهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشمندکاهش سن بیولوژیکی، تنها خواب سالم عامل سلامتی و یاکسی توسین و تکامل پیش امنبع هوشیاری کجاست قسمت از نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون دارونقش زبان در سلطه و قدرت امشکل از کجاستزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و تقلید مرحله ای نسبتا پیشنظریه ی تکامل در درمان بیسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وهستی ما پس از شروعی چگال آب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزکشف مکانیسم عصبی خوانش پخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بچند جهانی و علمزیباترین چیز در افزایش ستمدن زیر آبهمیشه راهی هستشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مویروس مصنوعیآغاز فصل سرما و دوباره تکفیلمی بسیار جالب از تغییجایی خالی نیستگیاه بی عقل به سوی نور میابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکننوار مغز ترجمه رخدادهای زبان و شناخت حقیقت قسمت اتو پیچیده ترین تکنولوژی هورمون شیرساز یا پرولاکتپنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجرالگو نداشتیمفراتر از دیوارهای باورحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين چیز جدید را بپذیرسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی تومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهورزش هوازی مرتب خیلی به قانفجار و توقف تکاملی نشاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکنمغز ناتوان از توجیه پیداما انسانها چه اندازه نزداسکار، لگوی هوشمندرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشچگونه جمعیت های بزرگ شکل سندرم کووید طولانیهوش مصنوعی از عروسک بازی توانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانیادگیری مهارت های جدید دانسان ها می توانند میدان قضاوت ممنوعحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرمغز به تنهایی برای فرهنگ ماده، چیزی نیستاصل در هم تنیدگی و جهانی روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوچالش هوشیاری و اینکه چرا سیاهچاله های فضایی منابعهوش مصنوعی درمانگر کامپیتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانکلام و زبان، گنجینه ای بساولین دارو برای آتاکسی فلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغط یک گیرنده استمدل همه جانبه نگر ژنرالیبقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمنخستین تصویر از سیاهچالهسانسور بر بسیاری از حقایهوش عاطفی بیشتر در زنانتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصکودک هشت ساله لازم است آداین ایده که ذرات سیاهچالمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسنقش انتخاب از طرف محیط، نمرگ انتقال است یا نابود شبه خودت مغرور نشوبعد از کروناچرا در مغز انسان، فرورفتسخن پاک و ثابتهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هوشیارکایروپاکتیک چیستخواب عامل دسته بندی و حفطاگر فقط مردم میفهمیدند کمنبع هوشیاری کجاست قسمت از نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتنقش سجده بر عملکرد مغزمشکلات نخاعیزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواستقلید از روی طبیعتنظریه ی ریسمانسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وو هر کس تقوای خدا پیشه کنآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و کشف مکانیسمی پیچیده در بخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اچند روش ساده برای موفقیتزیر فشار کووید چه باید کرتمدنی قدیمی در شمال خلیج همیشه عسل با موم بخوریمشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب ویرایش DNA جنین انسان، برآغاز مبهم آفرینشفیزیک مولکولها و ذرات در جاذبهگیاه خواری و گوشت خوار کدابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتنوار مغز در فراموشی هازبان و شناخت حقیقت قسمت دتو آرامش و صلحیهوش فوق العاده، هر فرد اسپول و شادیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتالگو و عادت را بشکن و در افرد موفقحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مموسیقی نواز تکینگی تا مغز، از مغز از تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و چیزی منتظر شناخته شدنسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی تومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی ، بهترین تمریانقراض را انتخاب نکنیدقانون مندی نقشه ژنتیکی محباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخوانمغز و اخلاقما اکنون میدانیم فضا خالاساس انسان اندیشه و باور روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلچگونه جمعیت های بزرگ شکل سندرم گیلن باره به دنبال هوش مصنوعی از عروسک بازی توازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونیادآوری خواب و رویاانسان یک کتابخانه استقطار پیشرفتحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتمغز بیش از آنچه تصور میشوماده، چیزی بیش از یک خلا اصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنچالش دیدگاه های سنتی در بسیاهچاله ها، دارای پرتو هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمکلرال هیدرات برای خواباناولین دروغلزوم عدم وابستگی به گوگل حس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دنفرت، اسیب به خود استمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمانخستین روبات های زنده ی جساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش عاطفی در زنان بیشتر اتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردکودک ایرانی که هوش او از اینکه به خاطرخودت زندگی منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآورینقش اتصالات بین سلولهای مرگ تصادفیرحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشبعد از کروناچرا ذرات بنیادی معمولاً سختی ها رفتنی استهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان های بسیار دیگرکار با یگانگی و یکپارچگیخودآگاهی و هوشیارياگر میدانی مصیبت بزرگتر منبع هوشیاری کجاست قسمت از واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسنقش غذاها و موجودات دريامشکلات بین دو همسر و برخیزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبتقلید از طبیعتنظریه تکامل در درمان بیمشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ووفور و فراوانیآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذیکشف ارتباط جدیدی از ارتبخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلچندین ماده غذایی که ماننزیرفون داروی ضد ام استمرکز و مدیتیشنهمجوشی هسته ای، انرژِی بشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ویشن پروإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَفیزیک و هوشیاریجاذبه و نقش آن در شکلگیریگیرنده باید سازگار با پیابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت ترینوار مغز در تشخیص بیماری زبان و شناخت حقیقت قسمت ستو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی می تواند بر احپول و عقیدهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده توالگوی بنیادین و هوشیاریفرد یا اندیشهحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریمعنی روزهموسیقی هنر مایع استمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و چیزی خارج از مغزهای ما نیسقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی از عروسک بازی تومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوورزش و میگرنانواع سکته های مغزیقانون گذاری و تکاملحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسمغز و اخلاقما از اینجا نخواهیم رفتاستفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکچگونه حافظه را قویتر کنیسندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی از عروسک بازی توسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزیاری خدا نزدیک استانسان باشلمس کوانتومیحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیمغز برای فراموشی بیشتر کماست مالیاصل عدم قطعیت از کوانتوم روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مچاالش ها در تعیین منبع هوسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانکمردرداولین سلول مصنوعیمقاومت به عوارض فشار خون حس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکننقش قهوه در سلامتیمدل هولوگرافیک تعمیم یافبلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودنرمش های مفید برای درد زاسایه را اصالت دادن، جز فرهوش عاطفی در زنان بیشتر اتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وجلوتر را دیدنکودکان میتوانند ناقل بی اینکه خانواده ات سالم بامنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخواننقش تیروئید در تکامل مغزمرگی وجود نداردرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای بعد از کرونا دلخوشی بیهوچراروياها را به یاد نمی آسرنوشتهدف یکسان و مسیرهای مختلتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرکاربرد روباتهای ريزنانوخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد منبع هوشیاری کجاست قسمت از کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنقش غذاها و موجودات دريامشکلات روانپزشکی پس از سزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارتقویت استخوان در گرو تغذنظریه تکامل در درمان بیمشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ووقت نهيب هاي غير علمي گذشآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشچندجهانیزیرک ترین مردمتمرکز بر هدفهمراه سختی، اسانی هستگامی در درمان بیماریهای شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزواقعیت فیزیکی، تابعی از افت فشار خون ناگهانی در وفیزیکدانان ماشینی برای تجدا کردن ناخالصی هاگالکانزوماب، دارویی جدیابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ منبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسینوار مغزی روشی مهم در تشخزبان جانسوزتو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن ایرانی کرونا تولیدالگوبرداری از طبیعتفرد حساس از نظر عاطفی و بحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریمعادله ها فقط بخش خسته کنمعجزه های هر روزهمیوتونیک دیستروفیاز تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فچیزی شبیه نور تو نیستسلول های مغزی عامل پارکیهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سورزش بهترین درمان بیش فعانگشت ماشه ایقانون جنگلحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسمغز و سیر تکامل ان دلیلی ما اشیا را آنطور که هستنداستفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده منگاه محدود و تک جانبه، مشسندرم پس از ضربه به سرهوش مصنوعی از عروسک بازی توسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکژن همه چیز نیستانسان جدید از چه زمانی پالوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ماست مالی با هوش انسانیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دناتوانی از درمان برخی ویسیاهچاله ی منفرد یا سیاههوش احساسیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهکمردرد ناشی از تنگی کانااوکرلیزوماب داروی جدید شمقابله ی منطقی با اعتراضحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همنقش مهاجرت در توسعه نسل امدل های ریز مغز مینی برینبلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن انرمش های مفید در سرگیجهساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوشمندی کیهانتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهکودکان خود را مشابه خود تاینترنت بدون فیلتر ماهوامنابع انرژی از نفت و گاز حساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخواننقش حفاظتی مولکول جدید دمراحل ارتقای پله پله کیهرساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن ببعد از کرونا دلخوشی بیهوچراروياها را به یاد نمی آسریع دویدن مهم نیستهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهکاربرد روباتهای ريز، در خودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست قسمت از کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتنقش غذاها و موجودات دريامشکلات روانپزشکی در عقب زنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوتقویت حافظه یا هوش مصنوعنظریه تکامل در درمان بیمشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد ووقتی فهمیدی خطا کردی برگآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستکشف جدید تلسکوپ جیمز وبخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمنه به اعدامزیست شناسی کل در جزء فراکتمساح حد واسط میان مغز کوهمراهی نوعی سردرد میگرنیگاهی لازم است برای فهم و شگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چند سویهافت هوشیاری به دنبال کاهفاجعه ی جهل مقدسجدایی خطای حسی استگام کوچک ولی تاثیرگذارابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف منبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجنوار عصب و عضلهزبان ریشه هایی شناختی استو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن اسپایکوژنالتهاب شریان تمپورالفردا را نمیدانیمحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییدانش قدرت استمعجزه ی چشممیگرن و پروتئین مرتبط با از تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهنکاتی در مورد تشنجسلول های بنیادیهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش در کمر دردانگشت نگاری مغز نشان میدقانون جنگلحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیمغز کوانتومیما به جهان های متفاوت خوداستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختنگاه انسان محدود به ادراسندرم دزدی ساب کلاوینهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهژن همه چیز نیستانسان خطرناکترین موجودلوتیراستامحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تمغز بزرگ چالش است یا منفعماشین دانشاصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهناتوانی در شناسایی چهره سیاهچاله ی تولید کنندههوش احساسیتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهکمردرد و علل آنايندگان چگونه خواهند دیدمقابله با کرونا با علم اسحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکنقش میدان مغناطیسی زمین مدیون خود ناموجودبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میاننرمش های موثر در کمردردساخت شبکه عصبی با الفبای هوشیاری و وجودسایتهای دیگرتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتکودکان را برای راه آماده ایندرالمنابع انرژی از نفت و گاز خفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنقش حیاتی تلومر دی ان آ دمرز مرگ و زندگی کجاسترشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهتفکر قبل از کارنزاع بین جهل و علم رو به پسریعترین کامپیوتر موجودهدف از تکامل مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهکتاب گران و پرهزینه شد ولخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست قسمت از آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدانقش غذاها در کاهش دردهای مشاهده گر جدای از شیء مشازندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرتقویت سیستم ایمنیهفت چیز که عملکرد مغز تو شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد ووقتی پر از گل شدی خودت را آرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در ساکشتن عقیده ممکن نیستخطای ادراک کارمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار انه به اعدامزیست شناسی باور حقیقت یا تنفس هوازی و میتوکندریهندسه ی پایه ایگاهی مغز بزرگ چالش استشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستافتخار انسانفاصله ها در مکانیک کوانتجریان انرژی در سیستم های گامی در درمان بیماریهای ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت ونوار عصب و عضلهزبان شناسی مدرن در سطح سلهوش مصنوعی و کشف زبان هایتو با باورهایت کنترل میشپیموزایدشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن اسپایکوژن ضد کروناامواجی که به وسیله ی ماشیفرزندان زمان خودحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارمعجزه ی علممیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه مولکول های دی ان ایسلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سوزن حقیقی معرفت و شناختانتقال ماده و انرژیقانونمندی و محدودیت عالمحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس ومغز آیندگان چگونه است ؟ما با کمک مغز خود مختاريماستفاده از سلول های بنیاروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نگاه از بیرون مجموعهسندرم سردرد به دلیل افت فهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراژن هوش و ساختارهای حیاتی انسان عامل توقف رشد مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تمغز بزرگ چالشهای پیش رومبانی ذهنی سیاه و سفیداصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرنادیدنی ها واقعی هستندسیاره ی ابلهانهوش در طبیعتتکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدکمردرد با پوشیدن کفش مناايا اراده آزاد توهم است یملاحظه های اخلاقی دربارهحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدنقش محیط زندگی و مهاجرت دمدیریت اینترنت بر جنگبه قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کننرمشهای مهم برای تقویت عساختن آیندههوشیاری و افسردگیتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییکوری گذرای ناشی از موبایایا کوچک شدن مغزانسان المنابع انرژی از نفت و گاز خلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با انقش خرچنگ های نعل اسبی درمرز بین انسان و حیوان کجارشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستتفکر خلا ق در برابر توهم نزاع بین علم و نادانی رو سرگیجه از شایعترین اختلاهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریکتاب زیست شناسی باورخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای انقشه مغزی هر فرد منحصر بهمشاهده آینده از روی مشاهزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و تلقین اطلاعات و حافظههفت سین یادگاری از میراث شناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد ووقتی تو از یاد گرفتن باز آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفگل خاردار، زیباستابزار بقا از نخستین همانخطای حسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافینه جنگ و نه خونریزیزیست، مرز افق رویداد هستتنفس هوازی و میتوکندریهندسه ی رایج کیهانگذر زمان کاملا وابسته به شاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستافراد آغاز حرکت خودشان رفاصله ی همیشگی تصویر سازجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میمنتظر نمان چیزی نور را بهاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پانوبت کودکانزبان شناسی نوین نیازمند هوش مصنوعی یا حماقت طبیعتو باید نیکان را به دست بپیموزایدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شامیوتروفیک لترال اسکلروفرضیه ای جدید توضیح میدهحقایق ممکن و غیر ممکنفساد اقتصادی سیتماتیک درحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتمعجزه ی علم در کنترل کرونمیگرن شدید قابل درمان اساز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه میتوان با قانون جنسلول های بدن تو پیر نیستنهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداروزوز گوشاندوه در دنیا استقارچ بی مغز در خدمت موجودحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلمغز انسان ایا طبیعتا تماما بخشی از این جهان مرتبطاستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتنگاه از دور و نگاه از نزدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاژن یا نقشه توسعه مغز و نقانسانیت در هم تنیده و متصلیروپریم داروی ترکیبی ضدحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتمغز بزرگ و فعال یا مغز کومباحث مهم حس و ادراکاصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بنادانی در قرن بیست و یکم،سیاره ابلهانهوش عاطفی قسمت 11تکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان کنفرانس تشنج هتل کوثر اصايا اراده آزاد توهم است یملاحظات بیهوشی قبل از جرحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهنقش نگاه از پایین یا نگاهمداخله ی زیانبار انسانبه مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورچرا ماشین باید نتایج را پساختار فراکتال وجود و ذههوشیاری کوانتومیتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییکی غایب شدی تا نیازمند دلایا این جمله درست است کسیمنابع انرژی از نفت و گاز خلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجنقش داروهاي مختلف معروف مرز جدید جستجو و اکتشاف، رشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلتفاوت مغز انسان و میمون هنزاع بین علم و جهل رو به پسرگردانیهر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرکتاب طبیعت در قالب هندسهخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برامنبع هوشیاری کجاست قسمت از بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش انقشه های مغزی جدید با جزیمطالبه ی حق خودزندگی در جمع مواردی را برتلاش ها برای کشف منابع جدهم نوع خواری در میان پیشیشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وویتنام نوعی کرونا ویروس آزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسگل زندگیابزار بقا از نخستین همانخطر آلودگی هوامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیچه زیاد است بر من که در ایزاوسکا درمان گوشرتنفس بدون اکسیژنهندسه بنیادینگذشته را دفن کنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت های متفاوتافراد بی دلیل دوستدار تو فتون های زیستیجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتمنحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی انور درونزبان، نشان دهنده ی سخنگو هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزواکسن دیگری ضد کرونا از دامید نیکو داشته باش تا آنامید نجاتفشار و قدرتحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردمعجزه در هر لحظه زندگیمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه مغز پیش انسان یا همسلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی از عروسک بازی توهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزیک پیام منفرد نورون مغزی اندوه دردی را دوا نمیکندقبل از آغازحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدمغز انسان برای ایجاد تمدما تحت کنترل ژنها هستیم یاستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولینگاه از درون مجموعه با نگسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مژن ضد آلزایمرانسانیت در برابر دیگرانلیس دگرامفتامین یا ویاسحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورمغز بزرگترین مصرف کننده مجموعه های پر سلولی بدن ماضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدنازوکلسینسیاره ابلهانهوش عاطفی قسمت نهمتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنکنگره بین المللی سردرد دای نعمت من در زندگیمممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدننقش نظام غذایی در تکامل ممدارک ژنتیکی چگونه انسانبه نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چرا مغز انسان سه هزار سالساختار شبکه های مغزی ثابهوش، ژنتیکی است یا محیطیتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسکیهان خود را طراحی میکندایا ابزار هوشمندی یا مغز منابع انرژی از نفت و گاز خلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSنقش درختان در تکاملمزایای شکلات تلخ برای سلرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاتفاوت ها و تمایزها کلید بنسبیت عام از زبان دکتر برسربازان ما محققا غلبه می هر جا که جات میشه، جات نیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهکتاب، سفری به تاریخخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسنقص در تشخیص هیجانات عاممطالبی در مورد تشنجزندگی در سیاهچالهتلاش هایی در بیماران قطع همه چیز موج استشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین E برای فعالیت صحآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دگلوله ی ساچمه ایابزار بقا از نخستین همانخطرات هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دنه عدم مطلق بلکه عدم با قزبان مشترک ژنتیکی موجوداتنها مانع در زندگی موارد هندسه در پایه ی همه ی واکگربه شرودینگر و تاثیر مششاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت و مجازافزایش قدرت ادراکات و حسفروتنی و غرورجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمنورون هاي مصنوعی می توانزبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطانامید جدید بر آسیب نخاعیفضای قلب منبع نبوغ استحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سمعرفت و شناختمیدان های مغناطیسی قابل از تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه هموساپينس بر زمین سلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی از عروسک بازی توهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمیک پیشنهاد خوب برای آسان اندوهگین نباش اگر درب یا قبل از انفجار بزرگحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریمغز انسان برای شادمانی طمانند آب باشاستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دنگاه حقیقی نگاه به درون اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ژنها نقشه ایجاد ابزار هوانسان، گونه ای پر از تضادلا اکراه فی الدینحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبامغز حریص برای خون، کلید تمحل درک احساسات روحانیاطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارنباید صبر کرد آتش را بعد سیر آفرینش از روح تا مغز هوش عاطفی قسمت هفتمتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زکنگره بین المللی سردرد دای همه ی وجود منمن کسی در ناکسی دریافتم حس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کووینقش نظریه تکامل در شناسامروری بر تشنج و درمان هایبه نقاش بنگرراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مچرا مغزهای ما ارتقا یافت سادیسم یا لذت از آزار دادهیچ چیز همیشگی نیستتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالکیهانِ هوشیارِ در حال یاایا بیماری ام اس (مولتیپمنابع انرژی از نفت و گاز خلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی نقش ذهن و شناخت در حوادث مسمومیت دانش آموزان بی گز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرتفاوت ها را به رسمیت بشنانسبت ها در کیهانسردرد میگرنهر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهکتابخانهخانه ی تاریکاپی ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتنقطه بی بازگشتمطالعه ای بیان میکند اهدزندگی زمینی امروز بیش از تلاشی برای درمان قطع نخاهمه چیز در زمان مناسبشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و ویتامین E در چه مواد غذایآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که دگلوئونابزار بقا از نخستین هماندفاع از پیامبرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتنهایت معرفت و شناخت درک عزبان چهار حرفی حیات زمینتنها در برابر جهانهندسه زبانِ زمان استگزیده ای از وبینار یا کنفشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت و انعکاسافزایش مرگ و میر سندرم کوفرگشت و تکامل تصادفی محض جستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و منشاء کوانتومی هوشیاری ااز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدانورون های ردیاب حافظهسفر فقط مادی نیستهوش مصنوعی الفاگوتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچاصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطانواکسن ضد اعتیادامید درمان کرونا با همانقفس ذهنحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکمغز فکر میکند مرگ برای دیمیدان های کوانتومی خلااز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاچگونه هوشیاری خود را توسسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتیک آلل ژنتیکی که از نئانداندام حسی، درک از بخش هایقبرستان ها با بوی شجاعتحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSمغز انسان برای شادمانی طماه رجباستیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمنداننگاه دوبارهسوخت هیدروژنی پاکهوش مصنوعی از عروسک تا کمتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستژنها ، مغز و ارادهانعطاف پذیری مکانیسمی عللاموژین داروی ضد اوتیسم؟حس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهامغز در تنهایی آسیب میبینمحل درک احساسات روحانی داطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسینبرو و انرژی مداومسیستم تعادلی بدنهوش عاطفی قسمت یازدهتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیکنترل همجوشی هسته ای با های آنکه نامش درمان و یادشمن پر از تلخیمحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل نقش هورمون های تیروئید دمرکز هوشیاری، روح یا بدن به نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است چرا ویروس کرونای دلتا واسازگاری با محیط بین اجزاهیچ وقت خودت را محدود به تابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچکیست هیداتید مغزایا بدون زبان میتوانیم تمنابع انرژی از نفت و گاز خم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلنقش روی و منیزیم در سلامتمسمومیت دانش آموزان، قمازمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحتفاوت های بین زن و مرد فقنسبت طلایی، نشانه ای به سسردرد میگرن در کودکانهرچیز با یک تاب تبدیل به آیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آکجای مغز مسئول پردازش تجخانواده پایدارابتدا سخت ترین استمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار نمیتوان با بیرون انداختنمعماری، هندسه ی قابل مشازندگی زودگذرتلاشی تازه برای گشودن معهمه چیز در زمان کنونی استشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط ویتامین کاآزادی عقیده، آرمانی که تفلج نخاعی با الکترودهای جوانان وطنگمان میکنی جرمی کوچکی در ابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلونهایت در بی نهایتزبان نیاز تکاملی استتنهایی رمز نوآوری استهندسه، نمایشی از حقیقتگزارش یک مورد جالب لخته وشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت خلا و وجود و درک مافزایش سرعت پیشرفت علوم فراموش کارها باهوش تر هسحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهمهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملنوروپلاستیسیتی چیستسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک های بتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر ضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسن علیه سرطانامیدوار باش حتی اگر همه چقفس را بشکنحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسمغز قلبمیدان بنیادین اطلاعاتاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرچگونه واکسن کرونا را توزسلام تا روشناییهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینیک جهش ممکن است ذهن انسانانرژی بی پایان در درون هرقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام مغز انسان رو به کوچک تر شماپروتیلیناستیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بنگاهی بر قدرت بینایی دراسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمتیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاژنهای مشترک بین انسان و واهرام مصر از شگفتی های جهلایو دوم دکتر سید سلمان فحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردمغز را از روی امواج بشناسمحدودیت چقدر موثر استاطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atچت جی پی تیسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش عاطفی قسمت پنجمتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پکنترل جاذبهایمپلانت مغزیمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر نقش هورمون زنانه استروژنمرکز حافظه کجاستبه هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانچرا پس از بیدار شدن از خوستم با شعار قانون بدترین هیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هاکیست کلوئید بطن سومایا تکامل هدفمند استمنابع انرژی از نفت و گاز خونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرنقش روزه داری در سالم و جمسیر دشوار تکامل و ارتقازمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیتفاوت های تکاملی در مغز ونشانه های گذشته در کیهان سردرد و علتهای آنهز ذره، یک دنیاستآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی کرونا چه بر سر مغز می آورخار و گلابتدایی که در ذهن دانشمنمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومینمیتوان بر سیاه سیاه نوشزندگی سلول در بدن، جدای اتلاشی جدید در درمان ام اسهمه چیز، ثبت می شودشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیویتامین کا و استخوانآزار دیگری، آزار خود استفلج بل، فلجی ترسناک که آنجوانان وطنگنجینه ای به نام ویتامین ابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقنهادینه سازی فرهنگ اختلازبان و کلمه حتی برای کسانتنبیه چقدر موثر استهنر فراموشیگشایش دروازه جدیدی از طرشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکوالزارتان داروی ضد فشار افسردگی و اضطراب در بیمافراموشی همیشه هم بد نیستحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب مهربانی، شرط موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکنوروز یا روز پایانیسفر به مریخ در 39 روزهوش مصنوعی از عروسک های بتوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات ب