دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

این پیوند نه با مغز بلکه در شناختی فراتر از مغز درک می شود

برای موجودات ریزی مانند ما، وسعت، فقط از طریق عشق، قابل تحمل است. کارل ساگان( کارل ادوارد سِیگِن (انگلیسی: Carl Edward Sagan؛ زادهٔ ۹ نوامبر ۱۹۳۴ درگذشتهٔ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶، در فارسی از تلفظ ساگان هم استفاده شده) اخترشناس اکراینی- آمریکایی، اخترشیمیدان، مشاور سازمان ناسا، نویسنده و مروج موفق اخترشناسی، اخترفیزیک و سایر علوم طبیعی بود. او پیشگام اخترزیست‌شناسی و یکی از بنیادگذاران طرح جستجوی هوش فرازمینی معروف به «سِتی» بود. سیگن طرفدار و مبلغ شک‌گرایی علمی بود.)
و وسعتی در کیهان- که ما را از دیگر اجزا جدا میکند-
و این جدایی، هرچند توهمی، با این حال فراقی همیشگی و وسیع است. نگاه و مغز ما، همیشه این جدایی را می بیند و میکوشد ما را از دیگر اجزا جدا کند تا برای ما مرز و حریمی مشخص تعریف کند ولی واقعیت، یکپارچگی کیهان و پیوند همه ی اجزا است. این پیوند، نه با مغز بلکه در شناختی فراتر از مغز، درک می شود.
به مقاله یجدایی ما از یکدیگر، خطای دید هوشیاری استدر همین کانال مراجعه شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دفاع در برابر تغییر ساختاگر خواهان پیروزی هستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرس گرفتن از شکست هااز تلسکوپ گالیله تا تلسکبیست تمرین ساده برای جلومقاومت به عوارض فشار خون زبان نیاز تکاملی استهمه چیز در زمان کنونی استبیماری اسپینال ماسکولار تنهایی رمز نوآوری استویتامین کا و استخوانمدل هولوگرافیک تعمیم یافشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکگویید نوزده و ایمنی ساکتحفره در مغزآزمون تجربی، راهی برای ردورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تبازگشت به ریشه های تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز سفر نامه سفر به بم و جنوب هندسه، نمایشی از حقیقتتو در میانه ی جهان نیستی واکنش های ناخودآگاه و تقمرگی وجود نداردصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر گزیده ای از وبینار یا کنفحمایت از طبیعتافراد بی دلیل دوستدار تو دانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین هماننورون هاي مصنوعی می توانرویا و کابوساز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم بی خداییواکسنی با تاثیر دوگانه امشکلات روانپزشکی پس از سعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتپیچیدگی های مغزمگسحس و ادراک قسمت 67امید نیکو داشته باش تا آنمعجزه ی چشمداروی جدید ALSابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین روزهای بد باقی نمیمانداز تکامل تا مغز، از مغز تبرای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوخت هیدروژنی پاکتیک و اختلال حرکتییک رژیم غذایی جدید، می توعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هحس و ادراک قسمت هشتماندوه در دنیا استمغز کوانتومیدخالت در ساختار ژنهااثر مضر مصرف طولانی مدت رفیزیکدانان ماشینی برای تنگاه حقیقی نگاه به درون اریواستیگمیناستفاده از سلول های بنیابرخی توصیه ها برای واکسیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قسیستم تعادلی بدنتکامل داروینی هنوز در حاژنهای هوش ، کدامندغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیآلودگی هوا و پارکینسونحس و ادراک قسمت سی و ششمانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفعدر درمان بیماری مولتیپل اختلالات مخچهفرد حساس از نظر عاطفی و بنباید صبر کرد آتش را بعد رابطه تشنج و اوتیسماضطراب و ترسبزرگترین درد از درون است هوش عاطفی قسمت پنجممیهمانهای ناخوانده عامل سازگاری با محیط بین اجزاتابوهای ذهنیکندر در بیماریهای التهابجهان قابل مشاهده بخش کوچآینده با ترس جمع نمیشودخم شدن فضا-زمانايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت ددرمان جدید کنترل مولتیپلارتباط متقابل با همه ی حیقانون گذاری و تکاملزمین در برابر عظمت کیهانچرا ویروس کرونای دلتا وابه نقاش بنگرتفاوت های بین زن و مرد فقهیچ کاری نکردن به معنی چیما از اینجا نخواهیم رفتسردرد میگرن در کودکانتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش مرگ و میر ناشی از ابجهان پر از چیزهای اسرار آآیا پیدایش مغز از روی تصاخانواده پایدارایا این جمله درست است کسینقش خرچنگ های نعل اسبی دردرک احساسات و تفکرات دیگاز فرد ایستا و متعصب بگذرلمس کوانتومیزندگی زودگذرنسبت طلایی، نشانه ای به سبی نهایت در میان مرزهاتلاشی تازه برای گشودن معهز ذره، یک دنیاستماست مالیشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط کریستال هاجوانان وطنآیا دست مصنوعی به زودی قاآیا رژیم غذایی گیاهی سلادقیق ترین تصاویر از مغز ااپی ژنتیکنقشه های مغزی جدید با جزیدست کردن در گوشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبیش از نیمی از موارد انتقمقابله ی منطقی با اعتراضزبان و کلمه حتی برای کسانهمه چیز، ثبت می شودبیماری اضطراب عمومیتنبیه چقدر موثر استویتامین کا در سبزیجاتمدل های ریز مغز مینی برینشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکگوشه بیماری اتوزومال رسسحق انتخابآزمون ذهنی گربه ی شرودینديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عرفتار مانند بردهاز تکینگی تا مغز از مغز تبازخورد یا فیدبکمنابع انرژی از نفت و گاز سفر به مریخ در 39 روزهنر فراموشیتوقف؛ شکستواکنش به حس جدیدمراحل ارتقای پله پله کیهضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر حوادث روزگار از جمله ویرافزایش قدرت ادراکات و حسدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین هماننورون های ردیاب حافظهرویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلام تا روشناییتوهم تنهاییواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمشکلات روانپزشکی در عقب عقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینپیچیدگی های مغزی در درک زحس و ادراک قسمت 74امید نجاتمعجزه ی علمداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از چگونه هوشیاری خود را توسروزهای سختاز تکامل تا مغز، از مغز تبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسودمندی موجودات ابزی بر تیروفیبان موثر در سکته ی یکی از علل محدودیت مغز امعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاپاسخ گیاهان در زمان خوردحس و ادراک قسمت پنجماندوه دردی را دوا نمیکندمغز آیندگان چگونه است ؟در مانهای کمر درداثرات فشار روحی شدیدفاجعه ی جهل مقدسنگاه دوبارهریاضیات یک حس جدید استاستفاده از سلول های بنیابرخی درمان های Spinal Muscular Atهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل داروینی هنوز در حاژنهای حاکم بر انسان و انسغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پآلزایمرحس و ادراک قسمت سیزدهمانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش رودر سال حدود 7 میلیون نفر اختلالات حرکتی در انسانفردا را نمیدانیمنبرو و انرژی مداومرادیوی مغز و تنظیم فرکاناطلاع رسانی اینترنتیبسیاری از مجرمان، خودشانهوش عاطفی قسمت اولمیوتونیک دیستروفیستم با شعار قانون بدترین تاثیر فکر بر سلامتکوچ از محیط نامناسبجهان موازی و حجاب هاآیا فراموشی حتمی استخونریزی مغز در سندرم کووای نعمت من در زندگیمنقش نگاه از پایین یا نگاهدرمان جدید ای ال اس، توفرارتباط چاقی و کاهش قدرت بقانون جنگلزمین زیر خلیج فارس تمدنی چرا پس از بیدار شدن از خوبه نقاش بنگرتفاوت های تکاملی در مغز وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکما اشیا را آنطور که هستندسردرد و علتهای آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش التهاب ناشی از بیماجهان پر از چیزهای جادویی آیا آگاهی پس از مرگ از بیخار و گلایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش داروهاي مختلف معروف درک تصویر و زبان های مخلتاز مخالفت بشنولوب فرونتال یا پیشانی مغزندگی سلول در بدن، جدای انشانه های گذشته در کیهان بی هیچ می ایی و بی هیچ میرتلاشی جدید در درمان ام اسهزینه ای که برای اندیشیدماست مالی با هوش انسانیشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیکریستال زمان(قسمت اولجوانان وطنجواب دانشمند سوال کننده آیا رژیم غذایی گیاهی سلادل به دریا بزنابتدا سخت ترین استنقص در تشخیص هیجانات عامدست آسماناز تکنیکی تا مغز از مغز تبیشتر کمردردها نیازی به مقابله با کرونا با علم اسزبان و بیان نتیجه ساختماهمه ی سردردها بی خطر نیستبیماری بیش فعالیتهدیدهای هوش مصنوعیویتامین بی 12 در درمان دردمدیون خود ناموجودشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکگوشت خواری یا گیاه خواریحقیقت قربانی نزاع بین بی آزمون ذهنی گربه شرودینگردی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایترفتار وابسته به شکلاز تکینگی تا مغز از مغز تبازسازي مغز و نخاع چالشی منابع انرژی از نفت و گاز سفر تجهیزات ناسا به مریخ هنر حفظ گرهتولید مثل اولین ربات های واکسن های شرکت فایزر آمرمرز مرگ و زندگی کجاستضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیحکمت الهی در پس همه چیزافزایش مرگ و میر سندرم کودانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین هماننوروپلاستیسیتی چیسترویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تبخش فراموش شده ی حافظههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سلاح و راهزنیتوهم جداییوبینار اساتید نورولوژی دمشاهده گر جدای از شیء مشاعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیپیوند قلب خوک، به فرد دچاحس و ادراک قسمت 75امید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کرونداروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزروش مقابله مغز با محدودیاز تکامل تا مغز، از مغز تبرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسی و سه پل اصفهانتکنولوژی جدید که سلول هایافته های نوین علوم پرده عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون پختگی پس از چهل سالگي به حس و ادراک قسمت پنجاهاندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تمادر محل کار ارزش خودت را باثرات مفید قهوهفاصله ها در مکانیک کوانتنگاهی بر قدرت بینایی دراریسدیپلام تنها داروی تایاستیفن هاوکینگ در مورد هبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع خواب و رویاسکوت و نیستیتکامل زبانکل اقیانوس در یک ذرهغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت ششمانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کودرمان های اسرار آمیز در آاختلالات صحبت کردن در انفرزندان زمان خودچت جی پی تیراز تغییراطلاعات حسی ما از جهان، چبسیاری از بیماری های جدیهوش عاطفی قسمت دهممیگرن و پروتئین مرتبط با ستم، بی پاسخ نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بکوچک شدن مغز از نئاندرتاجهان ما میتواند به اندازآیا ممکن است موش کور بی مخواندن ، یکی از شستشو دهنای همه ی وجود مننقش نظام غذایی در تکامل مدرمان جدید سرطانارتباط هوش ساختار مغز و ژقانون جنگلزمان چیستچرا ارتعاش بسیار مهم استبه نادیدنی ایمان بیاورتفاوت های زبانی سرمنشا تهیچ کس حقیقت را درون مغز ما به جهان های متفاوت خودسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش حافظه هرچند فرایندیجهان دارای برنامهآیا امکان بازسازی اندامهخارق العاده و استثنایی بایا بیماری ام اس (مولتیپنقش درختان در تکاملدرک حقیقت نردبان و مسیری از نخستین همانند سازها تلوتیراستامزندگی، مدیریت انرژینشانه های پروردگار در جهبی ذهن و بی روحتمایل زیاد به خوردن بستنهزینه سنگین انسان در ازاماشین دانششیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سکریستال زمان(قسمت دوم)کریستال زمان(قسمت سوم)جوسازی مدرنآیا راهی برای رفع کم آبی دلایلی که نشان میدهد ما بابتدایی که در ذهن دانشمننقطه بی بازگشتدستورالعمل مرکز کنترل بیاز تکینگی تا مغز و از مغز با هوش مصنوعی خودکار روبملاحظه های اخلاقی دربارهزبان و بیان، در سایه پیشرهمیشه چشمی مراقب و نگهبابیماری تی تی پیتو یک معجزه ایویتامین بی هفدهمدیریت اینترنت بر جنگشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستحقیقت آنطور نیست که به نظآزادی عقیده، آرمانی که تدین اجباریابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلارفتار اجتماعی انسان، حاصاز تکینگی تا مغز از مغز تبحتی علمی درباره تمایل بمنابع انرژی از نفت و گاز سفر دشوار اکتشافهنر رها شدن از وابستگیتولید یا دریافت علمواکسن کووید 19 چیزهایی که مرز بین انسان و حیوان کجاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبگزارش یک مورد جالب لخته وحافظه میتواند بزرگترین دافزایش سرعت پیشرفت علوم دانشمندان اولین سلول مصنابزار بقا از نخستین هماننوروز یا روز پایانیرویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تبخش های تنظیمی ژنومهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم جدایی و توهم علموجود قبل از ناظر هوشمندمشاهده آینده از روی مشاهعلم و روحتری فلوپرازینپیوند مغز و سر و چالشهای حس و ادراک قسمت 78امید درمان کرونا با همانمعجزه در هر لحظه زندگیداروی جدید برای میاستنی ابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه آن شکری که می خوریمروش های صرفه جویی در ایجااز تکامل تا مغز، از مغز تبرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیلی محکم محیط زیست بر انتکنولوژی جدید که سلول هایاد گرفتن مداومعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت پنجاه و یاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان برای ایجاد تمددر چه مرحله ای از خواب ، راثرات مفید روزه داریفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاهی بر توانایی اجزاي بریشه های مشترک حیاتاستیفن هاوکینگ در تفسیر برخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی به شناسایی کامنتظر نمان چیزی نور را بهسکوت، پر از صداتکامل زبانکلمات بلند نه صدای بلندغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به آموزش نوین زبانحس و ادراک قسمت شصت و هشتانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده درمان های بیماری آلزایمراختلالات عضلانی ژنتیکفرضیه ای جدید توضیح میدهچت جی پی تیراست دستی و چپ دستیاطلاعاتی عمومی در مورد مبسیاری از بیماری های جدیهوش عاطفی قسمت دوممیگرن سردردی ژنتیکی که بستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکوچکترین چیز یک معجزه اسجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا ما کالا هستیمخواب سالم عامل سلامتیای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظریه تکامل در شناسادرمان دارویی سرطان رحم بارتباط پیوسته ی جهانقانونمندی و محدودیت عالمزمان و مکان، ابعاد کیهان چرا بیماری های تخریبی مغبه هلال بنگرتفاوت ایستایی و تکاپوهیچ اندر هیچما با کمک مغز خود مختاريمسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش دوپامین عامل بیماریجهان در حال نوسان و چرخشآیا انسان با مغز بزرگش اخخبر مهم تلسکوپ هابلایا بدون زبان میتوانیم تنقش ذهن و شناخت در حوادث درک دیگراناز نخستین همانند سازها تلوزالمعده(پانکراس)مصنوعزونیسومایدنظام مثبت زندگیبی شرمیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهزاران سال چشم های بینا ومبانی ذهنی سیاه و سفیدشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواکشف مکانیسم عصبی خوانش پجامعه ی آسمانیآیاما مقهور قوانین فیزیکدنیای شگفت انگیز کوانتومابتذال با شعار دیننمیتوان با بیرون انداختندغدغه نتیجه ی نادانی استاز تکینگی تا مغز از مغز تبا تعمق در اسرار ابدیت و ملاحظات بیهوشی قبل از جرزبان و تکلم برخی بیماریههمیشه اطمینان تو بر خدا ببیماری دویکتو یک جهان در مغز خودت هسویتامین دی گنجینه ای بزرمداخله ی زیانبار انسانشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه بی عقل به سوی نور میحقیقت افرادآزار دیگری، آزار خود استدین، اجباری نیستچهار میلیارد سال تکامل برقیبی قدرتمند در برابر ماز تکینگی تا مغز از مغز تبحث درباره پیدایش و منشا منابع انرژی از نفت و گاز سفرنامه سفر به بم و جنوب هنر، پر کردن است نه فحش دتولید پاک و فراوان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرمرز جدید جستجو و اکتشاف، طلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباگشایش دروازه جدیدی از طرحافظه های کاذبافسردگی و اضطراب در بیمادانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از نوشیدن چای برای مغز مفید رویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز- از مغز بخش بزرگی حس و ادراک ما اهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم جسموراپامیل در بارداریمطالبه ی حق خودعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینپیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک قسمت 82امیدوار باش حتی اگر همه چمعرفت و شناختداروی جدید برای ای ال اسابزارهای بقا از نخستین هچگونه انتظارات بر ادراک روش هایی برای جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسینوریپا داروی ترکیبی ضدتکینگییاد بگیر فراموش کنیعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های پروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت پنجاه و دانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای شادمانی طدر ناامیدی بسی امید استاثرات مضر ماری جوانافتون های زیستینگاهت را بلند کنرژیم های غذایی و نقش مهم استخوان های کشف شده، ممکبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی در کامپیوترهامنحنی که ارتباط بین معرفسکته مغزیتکامل زبان انسان از پیشیکلوزاپین داروی ضد جنونمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان آمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک قسمت شصت و دواهرام مصر از شگفتی های جهمغز حریص برای خون، کلید تدرمان های جدید میگرناختراع جدید اینترنت کوانفساد اقتصادی سیتماتیک درنتایج نادانی و جهلرجزخوانی هایی که امروز باطلاعاتی عمومی در مورد مبشکه ای که ته نداره پر نمهوش عاطفی قسمت سوممیگرن شدید قابل درمان اسستارگانی قبل از آغاز کیهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کووید نوزده و خطر بیماری جهان مرئی و نامرئیآیا ما تنها موجودات زنده خواب سالم عامل سلامتی و یایمپلانت مغزینقش هورمون های تیروئید ددرمان سرگیجه بدون نیاز بارتباط انسانی، محدود به قارچ بی مغز در خدمت موجودزمان و صبرچرا حیوانات سخن نمی گوینبه کدامین گناه کشته شدندتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهیچگاه از فشار و شکست نترما بخشی از این جهان مرتبطسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش سن بیولوژیکی، تنها جهان در حال ایجاد و ارتقاآیا احتمال دارد رویا از آخدا موجود استایا تکامل هدفمند استنقش روی و منیزیم در سلامتدرک درست از خود و هوشیاریاز نخستین همانند سازها تلیروپریم داروی ترکیبی ضدزونا به وسیله ویروس ابله نظریه ی تکامل در درمان بیبی عدالتی در توزیع واکسن تمدن پیشرفته ی پیشینیانهستي مادي ای که ما کوچکترمباحث مهم حس و ادراکشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج کشف مکانیسمی پیچیده در بجاودانگی مصنوعیآب زندگی است قسمت چهارمدنیا، هیچ استابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان بر سیاه سیاه نوشذهن ما از در هم شکستن منباز تکینگی تا مغز از مغز تبا خدا باشممانتین یا آلزیکسا یا ابزبان و شناخت حقیقت قسمت چهمیشه داناتر از ما وجود دبیماری دیستروفی میوتونیتو کز محنت دیگران بی غمیویروس مصنوعیمدارک ژنتیکی چگونه انسانشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدحقیقت اشیاآسيب میکروواسکولاریا آسدید تو همیشه محدود به مقدچهار ساعت پس از کشتار خوکرموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز از مغز تبحثي درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سفرنامه سفر به بم و جنوب هوموارکتوس ها ممکن است دتولید سلولهای جنسی از سلواکسن کرونا از حقیقت تاتمزایای شکلات تلخ برای سلطلای سیاهتاریکی و نورپل جویی اصفهانحافظه و اطلاعات در کجاست اقلیت خلاقدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک رویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز- از مغز بخش بزرگتر کیهان ناشناختهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سم زنبور ، کلیدی برای وارتوهمات و شناخت حقیقتورزش هوازی مرتب خیلی به قمطالبی در مورد تشنجعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزپیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک قسمت چهلامیدواری و مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیداروی جدید برای دیابتابزارهای بقا ازنخستین همچگونه به سطح بالایی از هوروش هایی ساده برای کاهش ااز روده تا مغزبرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیگار عامل افزایش مرگ ومتکامل فردی یا اجتماعییادگیری مهارت های جدید دعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل پروانه ی آسمانیحس و ادراک قسمت پنجاه و سانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طدر هم تنیدگی مرزها و بی ماجزای پر سلولی بدن انسان فروتنی و غرورچالش هوشیاری و اینکه چرا رژیم های غذایی و نقش مهم استروژن مانند سپر زنان دبرداشت مغز ما از گذر زمانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنشأ اطلاعات و آموخته ها سال سیزده ماههتکامل ساختار رگهای مغزی کلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردآن چیزی که ما جریان زمان حس و ادراک قسمت شصت و ششاولویت بندی ها کجاستمغز در تنهایی آسیب میبیندرمان های جدید در بیماری ادامه بحث تکامل چشمفشار و قدرتنجات در راستگوییرحم مصنوعیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نبشریت از یک پدر و مادر نیهوش عاطفی قسمت ششممیدان مغناطيسي زمین بشر سخن نیکو مانند درخت نیکوتاثیر نگاه انسان بر رفتاکودک هشت ساله لازم است آدجهان مشارکتیآیا مغز تا بزرگسالی توسعخواب عامل دسته بندی و حفطایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون زنانه استروژندرمان سرگیجه بدون نیاز بارتباط از بالا به پایین مقبل از آغاززمان واقعیت است یا توهمچرا حجم مغز گونه انسان دربه امید روزهای بهترتفاوتهای جنسیتی راهی براهیپرپاراتیروئیدیسمما تحت کنترل ژنها هستیم یسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وکایروپاکتیک چیستجهان ریز و درشتآیا احتمال دارد رویا از آخدا بخشنده است پس تو هم بایجاد احساساتنقش روزه داری در سالم و جدرک عمیق در حیواناتاز نخستین همانند سازها تلیس دگرامفتامین یا ویاسزیباترین چیز در پیر شدننظریه ی تکامل در درمان بیبیمار 101 ساله، مبتلا به ستمدن بشری و مغز اخلاقیهستی ما پس از شروعی چگال مجموعه های پر سلولی بدن مشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینمحل درک احساسات روحانیشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مکشف ارتباط جدیدی از ارتبجایی خالی نیستآب زندگی است قسمت هفتمدندان ها را مسواک بزنید تابزار هوش در حال ارتقا ازنمایش تک نفرهذهن چند جانبه نیازمند نگاز تکینگی تا مغز از مغز تبا طبیعت بازی نکنمن کسی در ناکسی دریافتم زبان و شناخت حقیقت قسمت اهمیشه راهی هستبیماری ضعف عضلات نزدیک بتو پیچیده ترین تکنولوژی ویرایش DNA جنین انسان، برمروری بر تشنج و درمان هایشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پیحقیقت تنها چیزی است که شاآسیب ها ناشی از آلودگی هودیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز دانرمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی جالب درباره محدودیتمنابع انرژی از نفت و گاز سفرنامه سفر به بم و جنوب هورمون شیرساز یا پرولاکتتولترودینواکسن کرونا ساخته شده تومسمومیت دانش آموزان بی گطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدپل خواجو اصفهانحافظه و اطلاعات در کجاست الکترومغناطیس شنوایی و هدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقای موجود زنده از نیکولا تسلارویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز- از مغزتبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سماگلوتید داروی کاهش دهنتوپیراماتورزش هوازی ، بهترین تمریمطالعه ای بیان میکند اهدعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکپیوند سر، یکی از راه حلهاحس و ادراک قسمت چهل و هفتامیدی به این سوی قبر نیستمغز قلبداروی جدید ضد میگرنابزارهای بقای موجود زندهچگونه باغبانی باعث کاهش روش جدید تولید برقاز سایه بگذربرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیاهچاله هاتکامل مادی تا ابزار هوشمیادآوری خواب و رویاعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولپرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک قسمت پنجاه و شانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان رو به کوچک تر شدر هم تنیدگی کوانتومیاجزایی ناشناخته در شکل گفرگشت و تکامل تصادفی محض چالش هوشیاری و اینکه چرا رژیم ضد التهابیاسرار آفرینش در موجبررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنشاء کوانتومی هوشیاری اسانسور از روی قصد بسیاری تکامل شناخت انسان با کشفکلرال هیدرات برای خوابانصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهآنچه ناشناخته است باید شحس و ادراک سی و هفتماولین مورد PML به دنبال تکمغز را از روی امواج بشناسدرمان های رایج ام اساداراوون تنها داروی تاییفضای قلب منبع نبوغ استنخاع ما تا پایین ستون فقررحم مصنوعیاعتماد به خودبعد پنجمهوش عاطفی بیشتر در زنانمیدان های مغناطیسی قابل سخن و سکوتتاثیر نگاه انسان بر رفتاکودک ایرانی که هوش او از جهان هوشمندآیا همه جنایت ها نتیجه بیخودآگاهی و هوشیاريایمپلانت نخاعی میتواند دنقش ویتامین K در ترمیم اسدرمان سرگیجه بدون داروارتباط بین هوش طبیعی و هوقبل از انفجار بزرگزمان پلانکچرا خشونت و تعصببه بالا بر ستارگان نگاه کتقلید مرحله ای نسبتا پیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالمانند آب باشسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وکار با یگانگی و یکپارچگیجهان شگفت انگیزآیا برای تولید مثل همیشه خدای رنگین کمانایران بزرگنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرگیری قلب در بیماری ویراز نشانه ها و آثار درک شدلا اکراه فی الدینزیباترین چیز در افزایش سنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری لبر و نابینایی آنتمدن زیر آبو هر کس تقوای خدا پیشه کنوفور و فراوانیمحل درک احساسات روحانی دشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب کشف جمجمه ای درکوه ایرهوجاذبهآب زندگی است قسمت اولدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرذهن هوشیار در پس ماده ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تبالاترین هدف از دولتمن پر از تلخیمزبان و شناخت حقیقت قسمت دهمیشه عسل با موم بخوریمتو آرامش و صلحیواقعیت فیزیکی، تابعی از مرکز هوشیاری، روح یا بدن شباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکگالکانزوماب، دارویی جدیحقیقت خواب و رویاآشنا پنداریدیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مسترمز پیشرفت تواضع است نه طاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی در مورد نقش ویتامين منابع انرژی از نفت و گاز سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش فوق العاده، هر فرد استومورها و التهاب مغزی عاواکسن ایرانی کرونا تولیدمسمومیت دانش آموزان، قماطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهپلاسمای غالبحافظه و اطلاعات در کجاستالکتروتاکسی(گرایش و حرکدانش، قفل ذهن را باز میکنابزار بقای موجود زنده از نیاز به آموزش مجازی دیجیرویای شفافاز تکینگی تا مغز، از مغز بخشیدن دیگران یعنی آرامشهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سندرم کووید طولانیتوانایی مغز و دیگر اجزای ورزش و میگرنمعماری، هندسه ی قابل مشاعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانپیوندی که فراتر از امکانحس و ادراک قسمت چهل و هشتامیدی تازه در درمان سرطامغز ما کوچکتر از نیم نقطهداروی جدید ضد الزایمرابزارهای بقای از نخستین فلج نخاعی با الکترودهای چگونه تکامل مغزهای کنونیروش صحبت کردن در حال تکاماز علم جز اندکی به شما دابرخی نرمش ها برای زانوهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیاهچاله های فضایی منابعتکامل مداومیاری خدا نزدیک استعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانپروتئین های ساده ی ابتداحس و ادراک قسمت بیست و چهانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شددر هم تنیدگی کوانتومی و پاحیای بینایی نسبی یک بیمفراموش کارها باهوش تر هسچالش هوشیاری و اینکه چرا رژیم غذایی حاوی تخم مرغ واسرار بازسازی اندام هابررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی درمانگر کامپیمهندسی ژنتیک در حال تلاش سانسور بر بسیاری از حقایتکامل، نتیجه ی برنامه ریکمردردسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصآنچه واقعیت تصور میکنیم حس و ادراک- قسمت پنجاه و اولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مردرمان های علامتی در ام اسادب برخورد با دیگرانقفس ذهننخستین تمدن بشریرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراعتماد به خودبعد از کروناهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان های کوانتومی خلاسخن پاک و ثابتتاثیر ویتامین دی بر بیماکودکان میتوانند ناقل بی جهان هوشیارآیا هوش مصنوعی می تواند نخودآگاهی و هوشیاريایمان به رویانقش ژنتیک در درمان اختلادرمان سرطان با امواج صوتارتباط شگفت مغز انسان و فقبرستان ها با بوی شجاعتزمان به چه دلیل ایجاد میشچرا در مغز انسان، فرورفتبه بالاتر از ماده بیندیشتقلید از روی طبیعتهاوکينگ پیش از مرگش رسالماه رجبسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريزنانوجهانی که نه با یک رخداد و آیا بزرگ شدن مغز فقط در دخدایی که ساخته ی ذهن بشر ایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی در رشد و ادرگیری مغز در بیماری کویاز نظر علم اعصاب یا نرووسبیماریهای تحلیل عضلانی الاموژین داروی ضد اوتیسم؟زیر فشار کووید چه باید کرنظریه ی ریسمانبیماری های میتوکندریتمدنی قدیمی در شمال خلیج بیماری های مغز و اعصاب و تمرکز و مدیتیشنوقت نهيب هاي غير علمي گذشمحدودیت چقدر موثر استشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کشف جدید تلسکوپ جیمز وبجاذبه و نقش آن در شکلگیریآب زندگی است قسمت دومدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانچند جهانیذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز تکینگی تا مغز از مغز تباهوش ترین و با کیفیت تریمنابع انرژي پاک سرچشمه حزبان و شناخت حقیقت قسمت سهمجوشی هسته ای، انرژِی بتو افق رویداد جهان هستیواقعیت چند سویهمرکز حافظه کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکگام کوچک ولی تاثیرگذارحقیقت در علم، هرگز نهایی آشنا پنداریدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای رمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی در مورد نقش کلسیم و منابع انرژی از نفت و گاز سفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی می تواند بر احتومورهای نخاعیواکسن اسپایکوژنمسیر دشوار تکامل و ارتقاطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوپمبرولیزوماب در بیماری چحباب های کیهانی تو در توالکترودهای کاشتنیدائما بخوانابزار بقای موجود زنده از چیز جدید را بپذیرروان سالماز تکینگی تا مغز، از مغز بخشش، عقلانی یا غیر عاقلهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سندرم گیلن باره به دنبال توازن مهمتر از فعالیت زیورزش بهترین درمان بیش فععلم راهی برای اندیشیدن اترازودونپیوستگی همه ی اجزای جهانحس و ادراک قسمت چهل و دومامگا سه عامل مهم سلامتمغز مانند تلفن استداروی سل سپتابزارهای دفاعی و بقای موفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل روشهای نو در درمان دیسک بازدواج های بین گونه ای، ربرخی نرمش های گردنهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیاهچاله ها، دارای پرتو تکامل چشمژن همه چیز نیستعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمپروتز چشمحس و ادراک قسمت بیست و یکانسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استدر هم تنیدگی کوانتومی و داحیای بینایی نسبی یک بیمفراموشی همیشه هم بد نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا رژیم غذایی ضد التهابیاصل بازخوردبررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمهربانی، شرط موفقیتساهچاله ها تبخیر نمیشودتکثیر سلول در برابر توقف کمردرد ناشی از تنگی کاناپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حس و ادراک- قسمت بیست و پاولین هیبرید بین انسان و مغزهای کوچک بی احساسدرمان ژنتیکی برای نوآوریادراک ما درک ارتعاشی است قفس را بشکننخستین تصویر از سیاهچالهرساناها و ابر رساناها و عاعداد بینهایت در دنیای مبعد از کروناهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان بنیادین اطلاعاتسختی ها رفتنی استتاثیر ویروس کرونا بر مغز کودکان خود را مشابه خود تجهان های بسیار دیگرآیا هوش مصنوعی زندگی بشرخودت را از اندیشه هایت حفاین پیوند نه با مغز بلکه نقش گرمایش آب و هوا در همدرمانهای بیماری پارکینسارتباط شگفت انگیز مغز انقدم زدن و حرکت دید را تغیزمان شگفت انگیزچرا ذرات بنیادی معمولاً به جای محکوم کردن دیگران تقلید از طبیعتهدف یکسان و مسیرهای مختلماپروتیلینشلیک فراموشیکاربرد روباتهای ريز، در جهانی که از یک منبع، تغذیآیا تکامل و تغییرات ژنتیخسته نباشی بابااکسی توسین و تکامل پیش انقش زنجبیل در جلوگیری از درگیری مغز در بیماران مباز نظر علم اعصاب اراده آزبیماری، رساله ای برای سللایو دوم دکتر سید سلمان فزیرفون داروی ضد ام اسنظریه تکامل در درمان بیمنظریه تکامل در درمان بیمبیماری وسواستمرکز بر هدفوقتی فهمیدی خطا کردی برگمحدودیت های حافظه و حافظشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزکشتن عقیده ممکن نیستجدا کردن ناخالصی هاآب زندگی است قسمت سومدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیذهن خود را مشغول هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تباور و کیهان شناسیمنابع انرژی از نفت و گاز زبان جانسوزهمراه سختی، اسانی هستتو انسانی و انسان، شایستواقعیت چیستمرکز حافظه کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای حقیقت راستین انسان علم بآغاز فصل سرما و دوباره تکدژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در فراموشی هارمز جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی در مورد حقیقت فضا و منابع بی نهایت انرژی در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی و کشف زبان هایتومورهای ستون فقراتواکسن اسپایکوژن ضد کرونامسئول صیانت از عقیده کیسطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوپنج اکتشاف شگفت آور در موحد و مرزها توهم ذهن ماستالگو نداشتیمداروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از چیزی منتظر شناخته شدنروبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز، از مغز بدون پیر فلکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سندرم پیریفورمیستوسعه هوش مصنوعی قادر اسورزش در کمر دردعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزپیام های ناشناخته بر مغز حس و ادراک قسمت چهل و سومامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمداروی ضد چاقیابعاد و نیازهای تکاملیفلج خوابچگونه جمعیت های بزرگ شکل روشهای شناسایی قدرت شنوااسکار، لگوی هوشمندبرخی یونها و مولکول های مهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایتکامل و ارتقای نگاه تا عمژن همه چیز نیستعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانپروتز عصبی برای تکلمحس و ادراک قسمت بیست و دوانسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیدر هر سوراخی سر نکناحساس گذر سریعتر زمانفراموشی و مسیر روحانیچالش دیدگاه های سنتی در برژیم غذایی ضد درداصل در هم تنیدگی و جهانی بررسی بیماری التهابی رودهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموفقیت هوش مصنوعی در امتسایه را اصالت دادن، جز فرتأثیر نگاه انسان بر رفتاکمردرد و علل آنسایتهای دیگرجلوتر را دیدنآنها نمیخواهند دیگران راحس و ادراک- قسمت شصت و چهاولین تصویر در تاریخ از سمغز، فقط گیرندهدرمان پوکی استخوانادغام میان گونه های مختلقلب و عقلنخستین روبات های زنده ی جرشته نوروایمونولوژی و نقبقای حقیقی در دور ماندن ابعد از کرونا دلخوشی بیهوهوشمندی کیهانمیدازولام در درمان تشنج سرنوشتتاثیر ژنها بر اختلالات خکودکان را برای راه آماده جهان هایی در جهان دیگرآیا هوش ارثی دریافتی از پخودروهای هیدروژنیاین اندوه چیستنقش پیش زمینه ها و اراده درهای اسرارآمیز و پوشیدهارتباط شگفت انگیز مغز انقدرت مردمزنان باهوش ترچراروياها را به یاد نمی آبه خودت مغرور نشوتقویت استخوان در گرو تغذهدف یکسان، در مسیرهای متماجرای جهل مقدسشلیک فراموشیکتاب گران و پرهزینه شد ولجهانی در ذهنآیا جنین انسان، هوشمندی خطا در محاسبات چیزی کاملاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زبان در سلطه و قدرت ادرگیری مغزی در سندرم کوواز نظر علم اعصاب اراده آزبیندیشلبخند بزن شاید صبح فردا ززیرک ترین مردملحظات خوش با کودکانزیست شناسی کل در جزء فراکنظریه تکامل در درمان بیمبیماری کروتز فیلد جاکوبتمساح حد واسط میان مغز کووقتی پر از گل شدی خودت را مخچه فراتر از حفظ تعادلشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکگل خاردار، زیباستجدایی خطای حسی استآب، زندگی است(قسمت پنجم)دو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمذهن سالماز تکینگی تا مغز از مغز تباد و موجمنابع انرژی از نفت و گاز زبان ریشه هایی شناختی اسهمراهی نوعی سردرد میگرنیتو با همه چیز در پیوندیواقعیت چیستمرکز خنده در کجای مغز استشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای حقیقت غیر فیزیکیآغاز مبهم آفرینشدگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در تشخیص بیماری رمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی در مورد عملکرد لوب فمنابع جدید انرژیسلول های مغزی عامل پارکیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتوهم فضای خالیواکسن دیگر کرونا ساخته شمسئولیت جدیدطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سپول و شادیحریص نباشالگو و عادت را بشکن و در اداروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از چیزی خارج از مغزهای ما نیروبات کیاناز تکینگی تا مغز، از مغز برنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53سندرم پس از ضربه به سرتوسعه برخی شغل ها با هوش وزن حقیقی معرفت و شناختعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکپیدایش زبانحس و ادراک قسمت نهمانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلیداروی ضد چاقیابعاد اضافه ی کیهانفلج خواب چیستچگونه حافظه را قویتر کنیروشی برای بهبود هوش عاطفاساس انسان اندیشه و باور برخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتژن هوش و ساختارهای حیاتی عدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهپرورش مغز مینیاتوری انساحس و ادراک قسمت بیست و سوانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقادر والنتاین کتاب بدید هماحساسات کاذبفرایند پیچیده ی خونرسانیچاالش ها در تعیین منبع هوراه فراری نیستاصل علت و تاثیربررسی سیستم تعادلی بدن اهوش احساسیمولتیپل اسکلروز در زنان ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تئوری تکامل امروز در درمکمردرد با پوشیدن کفش مناجمجمه انسان های اولیهآنان که در قله اند هرگز خحساسیت روانی متفاوتاولین دارو برای آتاکسی فمغزتان را در جوانی سیم کشدرمان پوکی استخوانادغام دو حیطه علوم مغز و قلب دروازه ی ارتباطنرمش های مفید برای درد زارشد مغز فرایندی پیچیده ابلندی در ذهن ما درک بلندیبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوشیاری و وجودمکان زمان یا حافظه زمانسریع دویدن مهم نیستتاثیر کلام در آیات کلام بکوری گذرای ناشی از موبایجهان یکپارچهآیا هوش سریعی که بدون احسخورشید مصنوعیاین ایده که ذرات سیاهچالنقش آتش در رسیدن انسان بهدروغ نگو به خصوص به خودتارتباط غیرکلامی بین انساقدرت کنترل خودزنجیرها را ما باید پاره کچراروياها را به یاد نمی آبه دنبال رستگاری باشتقویت حافظه یا هوش مصنوعهدف از تکامل مغزماجرای عجیب گالیلهشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورجهان، تصادفی نیستآیا جهان ذهن و افکار ما مخطا در محاسبات چیزی کاملاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت ادرگیری مغزی در سندرم کوواز واقعیت امروز تا حقیقتبیهوش کردن در جراحی و بیملرزش ناشی از اسیب به عصبزیست شناسی باور حقیقت یا هفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری گیلن باره و بیمارتنفس هوازی و میتوکندریوقتی تو از یاد گرفتن باز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکگل زندگیجریان انرژی در سیستم های آتش منبع انرژیدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتذهت را روی چیزهای مفید متاز تکینگی تا مغز از مغز تباد غرور و سر پر از نخوت ومنابع انرژی از نفت و گاز زبان شناسی مدرن در سطح سلهندسه ی پایه ایتو با باورهایت کنترل میشواقعیت های متفاوتمرگ چیستشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و حقیقت غیر قابل شناختإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدانش قدرت استابزار بقا از نخستین هماننوار مغزی روشی مهم در تشخرنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهمناطق خاصی از مغز در جستجسلول های بنیادیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوهم فضای خالی یا توهم فضواکسن دیگری ضد کرونا از دمسئولیت در برابر محیط زیطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی پول و عقیدهحرکت چرخشی و دائمی کیهانالگوی بنیادین و هوشیاریداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از چیزی شبیه نور تو نیستروح در جهانی دیگر استاز تکینگی تا مغز، از مغز برنامه ی مسلط ژنها در اختهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسندرم دزدی ساب کلاوینتوصیه های سازمان بهداشت وزوز گوشعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهپیر شدن حتمی نیستحس و ادراک قسمت چهارمانقراض را انتخاب نکنیدمغز چگونه صداها را فیلتر داروی ضد تشنج با قابليت تابعاد بالاترفلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاه محدود و تک جانبه، مشروشی جدید در درمان قطع نخاستفاده از مغز، وزن را کمبرخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله ی تولید کنندهتکامل ابزار هوش ، راه پر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهپرتوهای صادر شده از سیاهحس و ادراک قسمت بیستمانسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گردر یک فراکتال هر نقطه مرکاخلاق و علوم اعصابفرایند تکامل و دشواری هاناتوانی از درمان برخی ویراه های جدید برای قضاوت راصل عدم قطعیت از کوانتوم بررسی علل کمر درد در میانهوش احساسیمواد کوانتومی جدید، ممکنساخت شبکه عصبی با الفبای تئوری تکامل در پیشگیری و کنفرانس تشنج هتل کوثر اصجنبه های موجی واقعیتآنزیم تولید انرژی در سلوخفاش با شیوع همه گیری جدیاولین دروغمغزتان را در جوانی سیمکشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلارتقا و تکامل سنت آفرینش قلب روباتیکنرمش های مفید در سرگیجهرشد مغز علت تمایل انسان ببلوغ چیستتفکر قبل از کارهوشیاری و افسردگیمکانیک کوانتومی بی معنی سریعترین کامپیوتر موجودتاثیر کپسول نوروهرب بر نکی غایب شدی تا نیازمند دلجهان یکپارچهآیا هشیاری کوانتومی وجوداینکه به خاطرخودت زندگی نقش انتخاب از طرف محیط، ندریای خداارتروز یا خوردگی و التهاقدرت انسان در نگاه به ابعزندگی هوشمند در خارج از زنزاع بین جهل و علم رو به پبه زودی شبکه مغزی به جای تقویت سیستم ایمنیهدف از خلقت رسیدن به ابزاماده ی تاریکشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا جهش های ژنتیکی، ویروخطای ادراک کارمااگر نیروی مغناطیس نباشد نقش سجده بر عملکرد مغزدرگیری اعصاب به علت میتواز کجا آمده ام و به کجا میبیهوشی در بیماران دچار ادرختان اشعار زمیناز کسی که یک کتاب خوانده بیوگرافیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوزیست، مرز افق رویداد هستهفت سین یادگاری از میراث بیماری آلزایمر، استیل کوتنفس هوازی و میتوکندریویتنام نوعی کرونا ویروس مخچه ابزاري که وظیفه آن فشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکگلوله ی ساچمه ایجریان انرژی در سیستم های آثار باستانی تمدن های قددو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز تکینگی تا مغز از مغز تبار بزرگ ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز زبان شناسی نوین نیازمند هندسه ی رایج کیهانتو باید نیکان را به دست بواقعیت و مجازمرگ و میر پنهانشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمگاهی مغز بزرگ چالش استحقایق ممکن و غیر ممکنافت فشار خون ناگهانی در ودانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهرنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)واکسن سرطانمستند جهان متصلطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سپوست ساعتی مستقل از مغز دحس متفاوتالگوبرداری از طبیعتداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از نکاتی در مورد تشنجروح رهاییاز تکامل تا مغز از مغز تا برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم سردرد به دلیل افت فتوصیه های غیر دارویی در سیک پیام منفرد نورون مغزی علت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراپیشینیان انسان از هفت میحس و ادراک قسمت نوزدهمانواع سکته های مغزیمغز ناتوان از توجیه پیداداروی ضد تشنج با قابليت تاتفاق و تصادففناوری هوش مصنوعی نحوه خنگاه انسان محدود به ادراروشی جدید در درمان نابیناستفاده از هوش مصنوعی در برخی اصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ی ابلهانتکامل تکنولوژیژن ضد آلزایمرعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدپرسش و چستجو همیشه باقی احس و ادراک قسمت دهمانسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ در کمتر از چند ماه سوش جداخلاق پایه تکامل و فرهنگفرایند حذف برخی اجزای مغناتوانی در شناسایی چهره راه های جدید برای قضاوت راصلاح خطا با رفتن بر مسیربزرگ فکر کنهوش در طبیعتموجود بی مغزی که می تواندساختن آیندهتئوری جدید، ویران کردن گکنگره بین المللی سردرد دجنسیت و تفاوت های بیناییآینه در اینهخلا، حقیقی نیستاولین سلول مصنوعیمغط یک گیرنده استدرمان تومورهای مغزی با اارتقا یا بازگشت به قبل ازقلب را نشکننرمشهای مهم برای تقویت عرشد در سختی استبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتفکر خلا ق در برابر توهم هوشیاری کوانتومیمکانیزمهای دفاعی در برابسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر کپسول نوروهرب بر تکیهان خود را طراحی میکندجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا واکنش های یاد گرفته واینکه خانواده ات سالم بانقش اتصالات بین سلولهای درک فرد دیگر و رفتارهای اارزش حقیقی زبان قسمت اولقدرت ذهنزندگی بی دودنزاع بین علم و نادانی رو به زیر پای خود نگاه نکن بتلقین اطلاعات و حافظههر چیز با هر چیز دیگر در تماده ی خالیشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخطای حساگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات دريانقش غذاها و موجودات دريادرد باسن و پا به دلیل کاهاز آغاز خلقت تا نگاه انسابیوگرافیلزوم سازگاری قانون مجازازاوسکا درمان گوشرهم نوع خواری در میان پیشیبیماری الزایمرتنفس بدون اکسیژنویتامین E برای فعالیت صحمخچه تاثیر گذار بر حافظهشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکگلوئونجریان انرژی در سیستم های آرامش و دانشدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامذره ی معین یا ابری از الکاز تکینگی تا مغز از مغز تبار سنین ابزار هوشمندی امنابع انرژی از نفت و گاز زبان، نشان دهنده ی سخنگو هندسه بنیادینتو تغییر و تحولیواقعیت و انعکاسمرگ و میر بسیار بالای ناششش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزگذر زمان کاملا وابسته به حل مشکلافت هوشیاری به دنبال کاهدانش بی نهایتابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهرهبر حقیقیاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول های بدن تو پیر نیستنهوش مصنوعی الفاگوتوهم چیستواکسن سرطانمشکل از کجاستظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارپوشاندن خود از نورحس چشایی و بویاییالتهاب شریان تمپورالمعنی روزهداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از چگونه مولکول های دی ان ایروزه داری متناوب، مغز را از تکامل تا مغز، از مغز تبرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوصیه هایی در مصرف ماهییک پیشنهاد خوب برای آسان عماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاپیشرفت های جدید علوم اعصحس و ادراک قسمت هفتمانگشت ماشه ایمغز و اخلاقداروی ضد تشنج توپیراماتاتوبان اطلاعات و پلِ بینفیلمی بسیار جالب از تغیینگاه از بیرون مجموعهروشی جدید در درمان سکته ماستفاده از انرژی خلابرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ابلهانتکامل جریان همیشگی خلقتژنها نقشه ایجاد ابزار هوعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان پرسشگری نامحدودحس و ادراک قسمت دوازدهمانسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشودر آرزوهایت مداومت داشتهاختلال خواب فرد را مستعد فراتر از دیوارهای باورنادیدنی ها واقعی هستندراه پیروزی در زندگی چیستاصول انجام برخی نرمش ها دبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش عاطفی قسمت 11موجودات مقهور ژنها هستندساختار فراکتال وجود و ذهتا 20 سال آینده مغز شما به کنگره بین المللی سردرد دجنسیت و تفاوت های بیناییآیندهخلا، خالی نیستاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیدرمان تشنجارتوکين تراپی روشی جديد قیچی ژنتیکیچرا ماشین باید نتایج را پز گهواره تا گوربنی عباس، ننگی بر تاریختفاوت مغز انسان و میمون ههوش، ژنتیکی است یا محیطیما انسانها چه اندازه نزدسرگردانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سکیهانِ هوشیارِ در حال یاجهان کاملی در اطراف ما پرآیا یک، وجود داردخوش قلبی و مهربانیاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش تیروئید در تکامل مغزدرک نیازمند شناخت خویش اارزش حقیقی زبان قسمت دومقدرت عشقزندگی در جمع مواردی را برنزاع بین علم و جهل رو به پبه سخن توجه کن نه گویندهتلاش ها برای کشف منابع جدهر جا که جات میشه، جات نیماده ای ضد التهابیشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسآیا خداباوری محصول تکاملخطر آلودگی هوااگر نعمت فراموشی نبود بساگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات دريادردهای سال گذشته فراموش از انفجار بزرگ تا انفجار بیان ژن های اسکیزوفرنی دلزوم سازگاری قانون مجازازبان مشترک ژنتیکی موجوداهمه چیز موج استبیماری ای شبیه آلزایمر و تنها مانع در زندگی موارد ویتامین E در چه مواد غذایمدل همه جانبه نگر ژنرالیشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکگمان میکنی جرمی کوچکی در جستجوی متن و تصویر به صورآرامش و سکوندولت یا گروهکابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تبارداری بدون رحممنابع انرژی از نفت و گاز زبان، وسیله شناسایی محیطهندسه در پایه ی همه ی واکتو جهانی هستی که خودش را واقعیت خلا و وجود و درک ممرگ انتقال است یا نابود شششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر گذشته را دفن کنحلقه های اسرارآمیزافتخار انساندانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین هماننوبت کودکانروی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول عصبی شاهکار انطباق توهم وجودواکسن ضد اعتیادمشکلات نخاعیظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزپیموزایدحس و ادراک (قسمت اول )امواجی که به وسیله ی ماشیمعادله ها فقط بخش خسته کنداروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از چگونه میتوان با قانون جنروزه داری و بیمار ی ام اس از تکامل تا مغز، از مغز تبرای یک زندگی معمولیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوضیحی ساده در مورد هوش میک آلل ژنتیکی که از نئاندعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مپیشرفت در عقل است یا ظواهحس و ادراک قسمت هفدهمانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقدارویی خلط آوراتوسوکسیمایدفیزیک مولکولها و ذرات در نگاه از دور و نگاه از نزدريتوکسيمب در درمان ام اساستفاده از سلول های بنیابرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ابلهانتکامل داروینی هنوز در حاژنها ، مغز و ارادهعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنآلودگی هوا چالش قرن جدیدحس و ادراک قسمت سومانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کدر آسمان هدیه های نادیدناختلال در شناسایی حروف و فرد موفقنادانی در قرن بیست و یکم،راه انسان شدن، راه رفتن واصول توسعه ی یک ذهن کاملبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش عاطفی قسمت نهمموسیقی نوساختار شبکه های مغزی ثابتا بحر یفعل ما یشاکنترل همجوشی هسته ای با هجهل مقدسآینده ی انسان در فراتر ازخلاصه ای از مطالب همایش مايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل ادرمان جدید ALSارتباط میکروب روده و پارقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا مغز انسان سه هزار سالبه قفس های سیاهت ننازتفاوت ها و تمایزها کلید بهیچ چیز همیشگی نیستما انسانها چه اندازه نزدسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر سکیست هیداتید مغزجهان پیوستهآیا کیهان می تواند یک شبیخوشبختی دور از رنج های مایندرالنقش حفاظتی مولکول جدید ددرک و احساسارزش حقیقی زبان قسمت سومقضاوت ممنوعزندگی در سیاهچالهنسبیت عام از زبان دکتر بربوزون هیگز چیستتلاش هایی در بیماران قطع هر حرکت خمیده می شود و هر ماده، چیزی نیستشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تججهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا دلفین ها می تواند از خطرات هوش مصنوعیاگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها در کاهش دردهای دردی که سالهاست درمان نشاز بحث های کنونی در ویروسبیان حقیقتلزوم عدم وابستگی به گوگل زبان چهار حرفی حیات زمینهمه چیز در زمان مناسببیماری ای شبیه ام اس مولتتنها در برابر جهانویتامین کامدل هولوگرافیک ژنرالیزهشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکگنجینه ای به نام ویتامین جستجوی هوشیاری در مغز ماآرامش(سکوت) stillness و تکاپودوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تبازگشت از آثار به سوی خدامنابع انرژی از نفت و گاز سفر فقط مادی نیستهندسه زبانِ زمان استتو دی ان ای خاص ميتوکندريوالزارتان داروی ضد فشار مرگ تصادفیصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر گربه شرودینگر و تاثیر مشحمله ویروس کرونا به مغزافراد آغاز حرکت خودشان ردانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین هماننور درونرویا و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلولهای ایمنی القا کنندهتوهم وجودواکسن علیه سرطانمشکلات بین دو همسر و برخیعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمپیموزایدحس و ادراک (قسمت دوم )امیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه های هر روزهداروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همروزه داری سلول های بنیاداز تکامل تا مغز، از مغز تبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتیوتیکسن داروی ضد جنونیک جهش ممکن است ذهن انسانعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج پیشرفت ذهن در خلاقیت استحس و ادراک قسمت هجدهمانتقال ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی داستانها و مفاهیمی اشتبااتصال مغز و کامپیوترفیزیک و هوشیارینگاه از درون مجموعه با نگریه زغالیاستفاده از سلول های بنیابرخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیر آفرینش از روح تا مغز تکامل داروینی هنوز در حاژنهای مشترک بین انسان و وغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زآلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک قسمت سی و هشتمانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟در آستانه ی موج پنجم کوویاختلال در شناسایی حروف و فرد یا اندیشهنازوکلسینراه بی شکستاصول سلامت کمربزرگترین خطایی که مردم مهوش عاطفی قسمت هفتمموسیقی هنر مایع استسادیسم یا لذت از آزار دادتاول کف پا و حقیقتکنترل جاذبهجهان فراکتالآینده ی علم و فیزیک در60 ثخلاصه ای از درمان های جدیايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین درمان جدید میگرن با انتی ارتباط ماده و انرژیقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا مغزهای ما ارتقا یافت به مغز خزندگان خودت اجازتفاوت ها را به رسمیت بشناهیچ وقت خودت را محدود به ما اکنون میدانیم فضا خالسردرد میگرنتاثیر کتامین در درمان پاکیست کلوئید بطن سومجهان پیوستهآیا گذشته، امروز وآینده خانه ی تاریکایا کوچک شدن مغزانسان النقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرک کنیم ما همه یکی هستیمارزش خود را چگونه میشناسقطار پیشرفتزندگی زمینی امروز بیش از نسبت ها در کیهانبوزون هیگز جهان را از متلتلاشی برای درمان قطع نخاهرچیز با یک تاب تبدیل به ماده، چیزی بیش از یک خلا شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و کرونا چه بر سر مغز می آورجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا دلفین ها میتوانند بادفاع از پیامبر