دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

خلا، خالی نیست

آنچه خلا تصور می شود، انرژی اش بسیار بیشتر از آن چیزی است که به عنوان ماده در اختیار ماست!
https://youtu.be/eh75IGm2LvI
تعجب نکنید! همیشه در پس آنچه می بینیم و حس می کنیم منابعی بزرگتر و عظیم تری هست.
آنچه چشمانت می بیند در برابر آنچه نمی بیند بسیار کوچک است. پس به خودت فریفته نشو!
حس و ادراک قسمت قسمت هفتاد و سه
فضا خالی نیست. بلکه پر از انرژی است. در حقیقت، قبل از آنکه فضا با ثابت پلانک، بهنجار و قانونمند شود، انرژی فضا یا خلا کوانتومی به وسیله ی دانشمندان، بی نهایت تصور میشد.
تئوری میدان کوانتومی امروز، به وسیله ی فرایند بهنجار کردن چگالی انرژی در خلا، مهار میشود و اگر به وسیله ی بهنجار و قانونمند کردن مهار نشود- رسما بی نهایت است!
فاصله ی پلانک در علم امروز، کوچکترین فاصله ی ممکن است و برابر است با 1.616*10-33cm
به زبان ساده فاصله یا زمانی است که طول میکشد نور از عرض خودش عبور کند. این کوچکترین طول موج قابل تصور تا امروز است. آیا این طول، کوچکترین طول ممکن در جهان ماست؟
تصور می کنم نه! این فاصله یک طول مرزی و حد است؛ یک مرز ارتباطی بنیادین است که تجربه می شود ولی من فکر میکنم تعریفی پایین تر از طول پلانک هم وجود دارد با استفاده از طول پلانک که شبیه نسبت پی یعنی 1.618 است. ما با این اندازه و متر مکعب پلانک، خلا را نورماليزه مي كنيم و می گوییم چند تا از این واحد های پلانک را در هر منطقه با حجم یک سانتیمتر مکعب می توانیم وارد کنیم.
و اگر این کار را انجام بدهیم چگالی خلا را به دست آورده ایم مثلا اگر هر واحد 10-5 گرم وزن داشته باشد چگالی توده ی یک ساتیمتر مکعبی برابر با 1093gr/cm3 خواهد بود. این یک عدد نرمالیزه یا بهنجار شده است و این یعنی 1 با 93 صفر در جلوی آن و این، چگالی خلا است و وقتی دانستی چقدر این چگال است تصور کن تو همه ی ستارگان موجود در جهان و همه ی میلیاردها کهکشان با میلیاردها ستاره ی درون آن همراه با ستارگان بسیار بزرگ درون آن را درون یک سانتیمتر مکعب جای دهیم. چگالی محاسبه شده ی این جهان وسیع و چگال1055gr/cm3 است (جرم تقریبی ماده ی معمولی در کل جهان حدود 1055 کیلوگرم است)(باتوجه به توسعه ی کنونی و سریع جهان و تولید ستارگان و کهکشان های جدید این جرم تخمینی غیردقیق است و این جرم دائما در حال توسعه می باشد)
https://www.amazon.com/Goldil.../dp/0547053584/ref=sr_1_1...
و این، یعنی چگالی یک سانتیمتر مکعب خلا، بسیار بیشتر از چگالی محاسبه شده برای جهان است. فضا پر است پر از نوسانات؛ پر از چگالی انرژی- که طبق آنچه من فهمیدم منشا حقیقت است.
https://youtu.be/eh75IGm2LvI


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
زبان نیاز تکاملی استپرتوزایی از جسم سیاهمسئول صیانت از عقیده کیسمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاشکل های متفاوت پروتئین هتغییرات منطقه بویایی مغزچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرهر جا که جات میشه، جات نیبا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایمنبع هوشیاری کجاست قسمت رهبر حقیقیتمایز یا کشف یگانگیسفر فقط مادی نیستآنان که در قله اند هرگز خمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استشادی، پاداش انجام وظیفهجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهاتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرفیزیک هوشیاریدارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی ریشه ها عمیقند از چیضررهای شکر بر سلامت مغزبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروح رهاییتنهایی رمز نوآوری استسلول عصبی شاهکار انطباق آیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستصبور باشجهان کنونی و مغز بزرگترینیاز به آموزش مجازی دیجیاختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکفراموشی آرماندر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت چیستعقیده ی بی عملبحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروشی جدید در درمان قطع نختو جدای از کیهان نیستیسندرم دزدی ساب کلاوینآیا جنین انسان، هوشمندی مغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مقفس را بشکندرمان پوکی استخوانواکسن ایرانی کرونا تولیدرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وعواملی که برای ظهور لغت ابرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستموفقیت در تفکر استتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاهچاله ی تولید کنندهآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیمکشایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هانگاهی بر قدرت بینایی دراخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازقارچ بی مغز در خدمت موجوددرمانهای بیماری پارکینسبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریرحم مصنوعیعصب حقوق نورولووگزارش یک مورد جالب لخته ومیدان بنیادین اطلاعاتتوسعه برخی شغل ها با هوش سایه ی هوشیاریتداوم مهم است نه سرعتآسيب میکروواسکولاریا آسنقش ژنتیک در درمان اختلااگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی به شناسایی کابه سیاهی عادت نکنیملوتیراستامدرک عمیق در حیواناتبررسی بیماری التهابی رودیادگیری مهارت های جدید دزمان به چه دلیل ایجاد میشپیوند مغز و سر و چالشهای ماپروتیلینتکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهسخن و سکوتترس و آرمان هانقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسمقابله ی منطقی با اعتراضدست و پا زدن در سایه؟بعد از کرونازونا به وسیله ویروس ابله پپوگستمرگ چیستمحل درک احساسات روحانیتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریسردرد عروقی میگرنتصور از زمان و مکاننقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هیچ چیز همیشگی نیستبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دمنابع انرژی از نفت و گاز ذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتتقلید از طبیعتزبان و کلمه حتی برای کسانپرسش و چستجو همیشه باقی امسئولیت جدیدمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیدشکل پنجم مادهتغییرات مغز پس از 40 سالگینه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ای ال اسهر حرکت خمیده می شود و هر با خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلمنبع هوشیاری کجاست قسمت روی و منیزیم در تقویت استتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر نامه سفر به بم و جنوب آنزیم تولید انرژی در سلومعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینشب سیاه سحر شودجهل مقدسنوار عصب و عضلهاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما دافیزیک و هوشیاریداستانها و مفاهیمی اشتباویتنام نوعی کرونا ویروس ضعیف و قویبازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروزه داری متناوب، مغز را تنبیه چقدر موثر استسلول عصبی، در محل خاص خودآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و اخلاقتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خصبر لازمه ی پیروزی استجهان کاملی در اطراف ما پرچیز جدید را بپذیراختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دفرایند پیچیده ی خونرسانیدر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چیستعلم و ادراک فقط مشاهده ی بحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروشی جدید در درمان نابینتو دی ان ای خاص ميتوکندريسندرم سردرد به دلیل افت فآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مقله سقوطدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن اسپایکوژنرژیم غذایی ضد التهابیعوارض ازدواج و بچه دار شدبرای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میمولکول ضد پیریتوهم چیستسیاره ی ابلهانآب زندگی است قسمت دوممغط یک گیرنده استایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استنگاهی بر توانایی اجزاي بخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازقبل از آغازدرماندگی به دلیل عادت کربرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرعصب سیاتیکگشایش دروازه جدیدی از طرمیدازولام در درمان تشنج توصیه های سازمان بهداشت سایه را اصالت دادن، جز فرتداخل مرزها و صفات با بینآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش گرمایش آب و هوا در هماگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداومدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی تعاملیبه سخن توجه کن نه گویندهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعدرگیری قلب در بیماری ویربررسی سیستم تعادلی بدن ایادگیری هوش مصنوعی، عمیقزمان شگفت انگیزپیوند اندام از حیوانات بماجرای جهل مقدستکامل چشمافتخار انسانسخن پاک و ثابتتسلیم شدن از نورون شروع منقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت اولبیماری وسواسکفش و کتابمقابله با کرونا با علم اسدست کردن در گوشبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیان غذاهای پرچربپایان، یک آغاز استمرگ و میر پنهانمحل درک احساسات روحانی دتکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتسرطان کمیت گراییتصادف یا قوانین ناشناختهنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دمنابع انرژی از نفت و گاز ذرات کوانتومی زیر اتمی قمنابع انرژی از نفت و گاز ذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت استخوان در گرو تغذزبان و بیان نتیجه ساختماپرسشگری نامحدودمسئولیت در برابر محیط زیمرکز حافظه کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات آب و هوایی که به نهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید برای میاستنی هرچیز با یک تاب تبدیل به با طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندمنبع هوشیاری کجاست قسمت رویا و واقعیتتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر به مریخ در 39 روزآواز خواندن در قفس، نشانمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندشبیه سازی میلیون ها جهان جهان فراکتالنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رفیزیک آگاهیدخالت در ساختار ژنهاویتامین E برای فعالیت صحطلوع و حقیقتبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروزه داری و التهاب زیانبتهدیدهای هوش مصنوعیسلولهای ایمنی القا کنندهآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکصبر و واقعیتجهان پیوستهچیزی منتظر شناخته شدناختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجفرایند تکامل و دشواری هادر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت های متفاوتعلم و روحبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروشی جدید در درمان سکته متو در میانه ی جهان نیستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نقلب های سادهدرمان تومورهای مغزی با اواکسن اسپایکوژن ضد کرونارژیم غذایی ضد دردعید نوروز مبارکبرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدمولتیپل اسکلروز در زنان توهم و خیالسیاره ابلهانتاریکی من و تو و گرد و غباآب زندگی است قسمت سومنفرت، اسیب به خود استایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کندفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرقبل از انفجار بزرگدرها بسته نیستبرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فعرساناها و ابر رساناها و ععضلانی که طی سخن گفتن چقدپل جویی اصفهانمکان زمان یا حافظه زمانتوصیه های غیر دارویی در سساخت سلول عصبی حتی پس از ترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش پیش زمینه ها و اراده اگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی در کامپیوترهابهبود حافظه پس از رخدادهلیروپریم داروی ترکیبی ضددرگیری مغز در بیماری کویبررسی علل کمر درد در میانیادگرفتن، آغاز حرکت است زنان باهوش ترپیوند اندام حیوانات به اماجرای عجیب گالیلهتکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان رسختی ها رفتنی استتست آر ان اس دز میاستنی گنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت دهمبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهملاحظه های اخلاقی دربارهدست آسمانبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در پیر شدنپارادوکس ها در علممرگ و میر بسیار بالای ناشمحدودیت چقدر موثر استتأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپورالسرعت فکر کردن چگونه استتضادهای علمینمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ وقت خودت را محدود به بیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هبیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهمنابع انرژی از نفت و گاز رفتار مانند بردهتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و بیان، در سایه پیشرآلودگی هوا چالش قرن جدیدمستند جهان متصلمرکز حافظه کجاستتاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کسانشکست حتمیتغییرات تکاملی سر انسان نهایت در بی نهایتابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید برای کاهش وزنهز ذره، یک دنیاستبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یامنبع هوشیاری کجاست قسمت رویا و کابوستمدن بشری و مغز اخلاقیسفر تجهیزات ناسا به مریخ آینه در اینهمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عشبیه سازی سیستم های کوانجهان قابل مشاهده بخش کوچنوبت کودکاناثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختفیزیکدانان ماشینی برای تدر میان تاریکی و روشناییویتامین E در چه مواد غذایطلای سیاهبحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروزه داری و بیمار ی ام اس تو یک معجزه ایسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انصبر بسیار بایدجهان پیوستهچیزی خارج از مغزهای ما نیاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هافرایند حذف برخی اجزای مغدر درمان بیماری مولتیپل واقعیت و مجازعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستمنبع هوشیاری در کجاست؟ قريتوکسيمب در درمان ام استوقف؛ شکستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودقلب و عقلدرمان تشنجواکسن دیگر کرونا ساخته شراه فراری نیستعامل کلیدی در کنترل کارآبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیمواد کوانتومی جدید، ممکنتوهم وجودسیاره ابلهانتاریکی و نورآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقاشی هایی با بوی گذشته یایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا دفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرقبرستان ها با بوی شجاعتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردرشته نوروایمونولوژی و نقغم بی پایانپل خواجو اصفهانمکانیک کوانتومی بی معنی توصیه هایی در مصرف ماهیساخت شبکه عصبی مصنوعی با تروس جریان انرژیآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش آتش در رسیدن انسان بهاپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبهداشت خوابلیس دگرامفتامین یا ویاسدرگیری مغز در بیماران مببرطرف کردن خشونت را از خایادآوری خواب و رویازنجیرها را ما باید پاره کپیوند سر آیا ممکن استماده ی تاریکتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو سرنوشتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت حباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت دومبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلندملاحظات بیهوشی قبل از جردست بالای دستتفکر قبل از کارزیباترین چیز در افزایش سپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و سوال از قاتلمحدودیت های حافظه و حافظتأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتظاهر خوابیده ی مادهنمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگهیچ کاری نکردن به معنی چیبیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابمنابع انرژی از نفت و گاز رفتار وابسته به شکلتقویت سیستم ایمنیزبان و تکلم برخی بیماریهآلودگی هوا و ویروس کرونامشکل از کجاستمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایشگفت نیست من عاشق تو باشمتغذیه بر ژنها تاثیر داردنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تALS نگاهی کامل بر بیماری وداروی جدید برای ای ال اسهزینه ای که برای اندیشیدباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت رویا و خبر از آیندهتمدن زیر آبسفر دشوار اکتشافآیندهمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملشبکه های مصنوعی مغز به درجهان موازی و حجاب هانور از عمق تاریکیاثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندفال نیکودر مانهای کمر دردویتامین کاطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروزه داری سلول های بنیادتو یک جهان در مغز خودت هسسلام تا روشناییآیا یک، وجود داردمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و صد قدح، نفتاده بشکستجهان پر از چیزهای اسرار آچیزی شبیه نور تو نیستاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردفراتر از دیوارهای باوردر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت و انعکاسعلم به ما کمک میکند تا موبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قریه زغالیتولید مولکول جدید توسط هسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطنچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودقلب یا مغزدرمان جدید ALSواکسن دیگری ضد کرونا از دراه نجاتعادت همیشه خوب نیستبرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیموجود بی مغزی که می تواندتوهم وجودسیب یکسان و دیدگاه های متتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی فریدریشچقدر به چشم اعتماد کنیمایران بزرگجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا دقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورقدم زدن و حرکت دید را تغیدرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناخترشد مغز فرایندی پیچیده اغم بی پایانپلاسمای غالبمکانیزمهای دفاعی در برابتوضیحی ساده در مورد هوش مساخت شبکه عصبی با الفبای تری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش انتخاب از طرف محیط، ناپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلدو سوی واقعیتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز چیستلا اکراه فی الدیندرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنزندگی فعال و مثبت روند آلپیوند سر، یکی از راه حلهاماده ی خالیتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حسسریع دویدن مهم نیستتشنج چیستنقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا واحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت سومبیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنونممانتین یا آلزیکسا یا ابدستورالعمل مرکز کنترل بیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیر فشار کووید چه باید کرپختگی پس از چهل سالگي به مرگ انتقال است یا نابود شمخچه فراتر از حفظ تعادلتأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلروسعی کن به حدی محدود نشویتظاهری از ماده است که بیدنمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکهیچ کس حقیقت را درون مغز بیوگرافیکندر علیه سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز رفتار اجتماعی انسان، حاصتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت چآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات نخاعیتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میدشگفت انگیز بودن کیهانثبت و دستکار ی حافظهچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تفقر داده ها در هوش مصنوعیداروی جدید برای دیابتهزینه سنگین انسان در ازاباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت رویا بخشی حقیقی از زندگی تمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب آینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان شبکیه های مصنوعیجهان ما میتواند به اندازنور دروناثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور فاکسیبتدر محل کار ارزش خودت را بویتامین کا و استخوانطوفان زیباییبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروزهای بد باقی نمیماندتو کجای جهانیسلاح و راهزنیآیا کیهان می تواند یک شبیمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سصدای بم با فرکانس پایین، جهان پر از چیزهای جادویی نکاتی در مورد تشنجاختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی فرد موفقدرمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت تقویت شدهعلم بدون توقفبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانمنبع خواب و رویاریواستیگمینتولید مثل اولین ربات های سوخت هیدروژنی پاکآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطننگاه من، نگاه تو و یا حقیخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردقلب دروازه ی ارتباطدرمان جدید میگرن با انتی واکسن سرطانراه های جدید برای قضاوت رعادت کن خوب حرف بزنیبرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارموجودات مقهور ژنها هستندتوهم بی خداییسیر آفرینش از روح تا مغز تاریخ همه چیز را ثبت کردهآتاکسی مخچه ای خودایمننقش قهوه در سلامتیایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا دل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرقدرت مردمدروغ نگو به خصوص به خودتبرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشرشد مغز علت تمایل انسان بغیرقابل دیدن کردن مادهپمبرولیزوماب در بیماری چما انسانها چه اندازه نزدتیوتیکسن داروی ضد جنونساختن آیندهتری فلوپرازینآشنا پندارینقش اتصالات بین سلولهای ابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییدولت یا گروهکهوش مصنوعی درمانگر کامپیبوزون هیگز جهان را از متللاموژین داروی ضد اوتیسم؟درگیری مغزی در سندرم کووبزرگ شدن مغز محدود به دورزندگی هوشمند در خارج از زپیوندهای پیچیده با تغییرماده ای ضد التهابیتکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کوسریعترین کامپیوتر موجودتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت ششمبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فمن کسی در ناکسی دریافتم دغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر خلا ق در برابر توهم زیرفون داروی ضد ام اسپدیده خاموش روشن در پارکمرگ تصادفیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آنشلیک فراموشیتعویض دارو در تشنجچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسداروهای ام اسهیچ اندر هیچبیوگرافیکوچ از محیط نامناسبمنابع انرژی از نفت و گاز رقیبی قدرتمند در برابر متلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت اآلزایمرمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژیشگفت زده و حیران باشثبت امواج الکتریکی در عصچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای داروی جدید ضد میگرنهزاران سال چشم های بینا وباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکتمنبع هوشیاری کجاست قسمت رویا تخیل یا واقعیتتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب آینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استشباهت مغز و کیهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوروفیبروماتوزاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمفاجعه ی جهل مقدسدر چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کا در سبزیجاتطولانی ترین شببحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروزهای سختتو کز محنت دیگران بی غمیسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا گذشته، امروز وآینده مغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فصرع و درمان های آنجهان دارای برنامهچگونه مولکول های دی ان ایاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرفرد یا اندیشهدرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت خلا و وجود و درک معلم در حال توسعهبخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیمنتظر نمان چیزی نور را بهتولید یا دریافت علمسودمندی موجودات ابزی بر آیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده نگاه مادی غیر علمی استخدا نور آسمان ها و زمین اارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی قلب روباتیکدرمان جدید کنترل مولتیپلواکسن سرطانراه های جدید برای قضاوت رعادت کردن به نعمتبرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای موسیقی نوتوهم تنهاییسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتش منبع انرژینقش مهاجرت در توسعه نسل اایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا دلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندقدرت و شناخت حقیقتدریای خدابرخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استرشد در سختی استغرور و علمپنج اکتشاف شگفت آور در موما انسانها چه اندازه نزدتیک و اختلال حرکتیساختن آینده، بهترین روش ترک امروزآشنا پندارینقش تیروئید در تکامل مغزابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقردوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استلایو دوم دکتر سید سلمان فدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زندگی و داراییپیوندی که فراتر از امکانماده، چیزی نیستتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج عدم توازن بین نورون نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسمن پر از تلخیمذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت مغز انسان و میمون هزیرک ترین مردمپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردمخچه ابزاري که وظیفه آن فتئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتشلیک فراموشیتعامل انسان و هوش مصنوعیچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیهیچگاه از فشار و شکست نتربیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتامنابع انرژی از نفت و گاز رموزی از نخستین تمدن بشرتلاش های جدید در ALSزبان و شناخت حقیقت قسمت دآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیاریشگفتی های نقشه ی ژنتیکیجلو رفتن یا عقبگردنون و القلمابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنداروی جدید ضد الزایمرهستي مادي ای که ما کوچکتربابا زود بیاکامپیوتر سایبورگمنبع هوشیاری کجاست قسمت رویا حقی از طرف خداتمرکز بر هدفسفرنامه سفر به بم و جنوب آینده با ترس جمع نمیشودمعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باششباهت مغز با کیهان مادیجهان مرئی و نامرئینورون هاي مصنوعی می تواناجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل فاصله ها در مکانیک کوانتدر ناامیدی بسی امید استویتامین بی 12 در درمان دردطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش مقابله مغز با محدودیتو پیچیده ترین تکنولوژی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان در حال نوسان و چرخشچگونه میتوان با قانون جنادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم فرد حساس از نظر عاطفی و بدرمان های اسرار آمیز در آوالزارتان داروی ضد فشار علم راهی برای اندیشیدن ابخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایمنتظر زمان ایده آل نشوتولید پاک و فراوان انرژیسی و سه پل اصفهانآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازینگاه محدود و تک جانبه، مشخدا بخشنده است پس تو هم بارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازقلب را نشکندرمان جدید ای ال اس، توفرواکسن ضد اعتیادراه پیروزی در زندگی چیستعادت بد را ترک کنبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای موسیقی هنر مایع استتوهم جداییسیستم تعادلی بدنتازه های اسکیزوفرنی(جنوآثار باستانی تمدن های قدنقش میدان مغناطیسی زمین اکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزچالش کمبود اندام برای پیدنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترقدرت کنترل خوددرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی ز گهواره تا گورغربال در زندگیپول و شادیما اکنون میدانیم فضا خالتیکاگرلور داروی ضد انعقاساختار فراکتال وجود و ذهترکیب آمار و ژنتیکنقش حفاظتی مولکول جدید دابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستلبخند بزن شاید صبح فردا زدرب بسته با غیر خود باز مبزرگترین خطایی که مردم مزندگی بی دودپیوستگی همه ی اجزای جهانماده، چیزی بیش از یک خلا تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسرگردانیتشویق خواندن به کودکاننقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بمن بی من، بهتر یاد میگیرمذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت ها و تمایزها کلید بزیست شناسی کل در جزء فراکپروژه ی ژنوم انسانیمراحل ارتقای پله پله کیهمخچه تاثیر گذار بر حافظهتئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعامل انسان با هوش مصنوعچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نهمحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وهیپرپاراتیروئیدیسمبیان حقیقتکوچکی قلبمنابع انرژی از نفت و گاز رمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش های جدید در درمان فرزبان و شناخت حقیقت قسمت سآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟شگفتی های زنبور عسلجلوتر را دیدننوآوری ای شگفت انگیز دانابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تفلج خوابداروی سل سپتهستی ما پس از شروعی چگال باد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابمنبع هوشیاری کجاست قسمت رویاها از مغز است یا ناخوتمرکز بر امروزسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا فراموشی حتمی استمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاشباهت کیهان و مغزجهان مشارکتینورون های ردیاب حافظهاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در فاصله ی همیشگی تصویر سازدر هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین بی هفدهطبیعت موجی جهانبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش های صرفه جویی در ایجاتو آرامش و صلحیسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیضایعه ی عروقی مخچهجهان در حال ایجاد و ارتقاچگونه مغز ما، موسیقی را پاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استفردا را نمیدانیمدرمان های بیماری آلزایمرواکنش های ناخودآگاه و تقریاضیات یک حس جدید استعلم ساختن برج های چرخانبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونمنحنی که ارتباط بین معرفتولید اندام با چاپ سه بعدسیلی محکم محیط زیست بر انآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرننگاه کلی نگرخدای رنگین کمانارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مقوی تر باشدرمان جدید سرطانواکسن علیه سرطانراه انسان شدن، راه رفتن وعادت دادن مغز بر تفکربرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و میهمانهای ناخوانده عامل توهم جدایی و توهم علمسیستم دفاعی بدن علیه مغز تازه های بیماری پارکینسوآرامش و دانشنقش محیط زندگی و مهاجرت داکوییفلکسحق انتخابچالش دیدگاه های سنتی در بدنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالا بر ستارگان نگاه کقدرت انسان در نگاه به ابعدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان زمین در برابر عظمت کیهانمقالاتپول و عقیدهما از اینجا نخواهیم رفتتیروفیبان موثر در سکته ی ساختار شبکه های مغزی ثابترکیب حیوان و انساننقش حیاتی تلومر دی ان آ دابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالهدوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستلحظات خوش با کودکاندرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین درد از درون است زندگی در جمع مواردی را برپیام های ناشناخته بر مغز ماست مالیتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسربازان ما محققا غلبه می تشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانمننژیتذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت ها را به رسمیت بشنازیست شناسی باور حقیقت یا پروانه ی آسمانیمرز مرگ و زندگی کجاستمدل همه جانبه نگر ژنرالیتا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با همانشناخت و معرفت، و نقش آن دتعداد کلی ذهن ها در جهان چند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسمنابع انرژی از نفت و گاز رمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در درمان سرزبان جانسوزآمارهای ارائه شده در سطح مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استشانس یا نتیجه ی تلاشجمجمه انسان های اولیهنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تفلج خواب چیستداروی ضد چاقیو هر کس تقوای خدا پیشه کنباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت رویاهای پر رمز و حیرتی درتمساح حد واسط میان مغز کوسفری به آغاز کیهانآیا ممکن است موش کور بی ممغز قلبتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان معنانوروپلاستیسیتی چیستاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلافتون های زیستیدر هم تنیدگی کوانتومیویتامین دی گنجینه ای بزرطبیعت بر اساس هماهنگیبحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش هایی برای جلوگیری از تو افق رویداد جهان هستیسماگلوتید داروی کاهش دهنآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتچگونه مغز پیش انسان یا همادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرفرزندان زمان خوددرمان های جدید میگرنواکنش به حس جدیدریتوکسیمابعلایم کمبود ویتامین E را بدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در منشأ اطلاعات و آموخته ها تولید سلولهای جنسی از سلسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز حریص برای خون، کلید تتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانینگاه انسان محدود به ادراخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسقیچی ژنتیکیدرمان جدید سرطانواکسنی با تاثیر دوگانه اراه بی شکستعارضه جدید ویروس کرونا سبرخی نکات از گاید لاین پرگاهی مغز بزرگ چالش استمیوتونیک دیستروفیتوهم جسمسکوت و نیستیتازه های درمان ام اسآرامش و سکوننقش مرکز تنفس سلولی در بیاکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی چاالش ها در تعیین منبع هودنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالاتر از ماده بیندیشقدرت ذهندرک و احساسبرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندزمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر ویتامین دی بر بیماپوست ساعتی مستقل از مغز دما اشیا را آنطور که هستندتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستسادیسم یا لذت از آزار دادترازودوننقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جدورترین نقطه ی قابل مشاههوش احساسیبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی لرزش ناشی از اسیب به عصبدرختان اشعار زمینبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی در سیاهچالهپیدایش زبانماست مالی با هوش انسانیتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسردرد میگرنتشخیص آلزایمر سالها قبل نقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردهوشمندی کیهانبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنمنابع انرژي پاک سرچشمه حذهن و شیمی بدنتفاوت های بین زن و مرد فقزیست، مرز افق رویداد هستپرواز از نیویورک تا لوس آمرز بین انسان و حیوان کجامدل هولوگرافیک ژنرالیزهتا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعذیه ی ذهنچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری منابع بی نهایت انرژی در درمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید شرکت نورالزبان ریشه هایی شناختی اسآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندشانس یا تلاشجنین مصنوعینوار مغز ترجمه رخدادهای ابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمداروی ضد چاقیوفور و فراوانیبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیمنبع هوشیاری کجاست قسمت رویای شفافتنفس هوازی و میتوکندریسقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا ما کالا هستیممغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هوشمندنوروز یا روز پایانیاحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیافروتنی معرفتیدر هم تنیدگی کوانتومی و پویروس مصنوعیطعمه ی شبکه های ارتباط اجبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش هایی ساده برای کاهش اتو انسانی و انسان، شایستسندرم کووید طولانیآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیزچگونه هموساپينس بر زمین ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دفرضیه ای جدید توضیح میدهدرمان های جدید در بیماری واکسن های شرکت فایزر آمرریسدیپلام تنها داروی تایعلایم کمبود ویتامین E را بدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین منشاء کوانتومی هوشیاری اتولترودینسیگار عامل افزایش مرگ ومآیا راهی برای رفع کم آبی مغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعینگاه از بیرون مجموعهخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرمان دارویی سرطان رحم بوابستگی یعنی قلادهرابطه تشنج و اوتیسمعدم توقف تکامل در یک اندابرخی نرمش ها برای زانوگاهی جهت را عوض کنمیگرن و پروتئین مرتبط با توهمات و شناخت حقیقتسکوت، پر از صداتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش نگاه از پایین یا نگاهاکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظنابینایی در نتیجه ی گوشی دنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران قدرت عشقدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانزمان چیستصفحه اصلیپوشاندن خود از نورما به جهان های متفاوت خودتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استسازگاری با محیط بین اجزاترازودوننقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زاديدن با چشم بسته در خواب هوش احساسیبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقلرزش عضله یا فاسیکولاسیودرد و درسبسیاری از بیماری های جدیزندگی زمینی امروز بیش از پیر شدن حتمی نیستماشین دانشتکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیسردرد میگرن در کودکانتشخیص ایدزنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهوشیاری و وجودبیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت های تکاملی در مغز وزاویه نگاه ها یکسان نیستپروتئین های ساده ی ابتدامرز جدید جستجو و اکتشاف، مدل هولوگرافیک تعمیم یافتاول کف پا و حقیقتامیدواریشناخت درون، شناخت بیرون؛تغییرچندین ماده غذایی که ماننچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی تشنجی دربارداریهدف یکسان و مسیرهای مختلبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدمنابع جدید انرژیرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش هایی در بیماران قطع زبان شناسی مدرن در سطح سلآنچه ناشناخته است باید شمشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا شاهکار قرنجنگ هفتاد و دو ملت همه را نوار مغز در فراموشی هاابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تفن آوری های جدید علیه شناداروی ضد تشنج با قابليت توقاحت و تمسخر دیگرانبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریمنبع هوشیاری کجاست قسمت روان سالمتنفس هوازی و میتوکندریسلول های مغزی عامل پارکیآیا ما تنها موجودات زنده مغز مانند تلفن استتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصشجاعت و ترسجهان هوشیارنورالژیاحساسات کاذبهندسه بنیادینخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیافروتنی و غروردر هم تنیدگی کوانتومی و دویروس های باستانی، مغز مظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش جدید تولید برقتو با همه چیز در پیوندیسندرم گیلن باره به دنبال آیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و چگونه هوشیاری خود را توسادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگوخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملفساد اقتصادی سیتماتیک دردرمان های جدید سرطانواکسن کووید 19 چیزهایی که ریشه های مشترک همه ی موجوعلائم عصبی آلزایمر، با ابدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نممهمان ناخواندهتومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله هاآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز را از روی امواج بشناستاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه از دور و نگاه از نزدخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن اقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرمان زخم دیابتی با تکنوواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرادیوی مغز و تنظیم فرکانعدم درکبرخی نرمش های گردنگذر زمان کاملا وابسته به میگرن سردردی ژنتیکی که بتوکل بر خداسکته مغزیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آزمون تجربی، راهی برای رنقش نظام غذایی در تکامل ماگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افرادناتوانی از درمان برخی ویدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکنقضاوت ممنوعدرک احساسات و تفکرات دیگبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توزمان و مکان، ابعاد کیهان سوالات پزشکیپیموزایدما با کمک مغز خود مختاريمتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنستم با شعار قانون بدترین تراشه ها روی مغزنقش درختان در تکاملابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش در طبیعتبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمرلزوم سازگاری قانون مجازادرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیزندگی زودگذرپیشینیان انسان از هفت میمبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد میگرنی در کودکانتصویر خورشید یا خود خورشنقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهوشیاری و افسردگیبیماری تی تی پیکمردردمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های زبانی سرمنشا تزاوسکا درمان گوشرپروتز چشممرزهای حقیقی یا مرزهای تمدل های ریز مغز مینی برینتابوهای ذهنیامیدواری و مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر الگوی رشد مغزی با زشناسایی سلول های ایمنی اتغییر دیگران یا تغییر خونه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ALSهدف یکسان، در مسیرهای متبیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از مناطق خاص زبان در مغزرمز جهانتلاشی برای درمان قطع نخازبان شناسی نوین نیازمند آنچه واقعیت تصور میکنیم مطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایشاهکار شش گوشجنگ و تصور از جنگنوار مغز در تشخیص بیماری ابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خداروی ضد تشنج با قابليت توقت نهيب هاي غير علمي گذشضایعات در عصب زیر زبانیبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها منبع هوشیاری کجاست قسمت روبات ها قول میدهندتنفس بدون اکسیژنسلول های بنیادیآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مادران و کودکان در زمتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان های بسیار دیگرنوسانات کوانتومی منبع مااخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیافرگشت و تکامل تصادفی محض در هر سوراخی سر نکنویرایش DNA جنین انسان، برظرف باید پر شود چه با چرک بحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)منبع هوشیاری کجاست؟(قسمروش صحبت کردن در حال تکامتو با باورهایت کنترل میشسندرم پیریفورمیسآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه واکسن کرونا را توزادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بخوشبختی چیستاصول سلامت کمرفشار و قدرتدرمان های رایج ام اسواکسن کرونا و گشودن پنجرریشه های مشترک حیاتعلت خواب آلودگی بعد از خوبرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتمهندسی ژنتیک در حال تلاش تومورهای نخاعیسیاهچاله های فضایی منابعآگاهی فراتر از آگاهیمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستنگاه از درون قفس یا بیرونخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیقانون گذاری و تکاملدرمان سرگیجه بدون نیاز بوبینار اساتید نورولوژی دراز تغییرعدالت برای من یا برای همهبرخی یونها و مولکول های مگذشته را دفن کنمیگرن شدید قابل درمان استوپیراماتسال سیزده ماههتبدیل سلولهای محافط به سآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نظریه تکامل در شناسااگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیااز نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره ده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشوقطار پیشرفتدرک تصویر و زبان های مخلتبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امزمان و گذر آن سریع استپیامهای کاربرانپیموزایدما بخشی از این جهان مرتبطتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکستم، بی پاسخ نیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردرددین اجباریهوش عاطفی قسمت 11بیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هولزوم سازگاری قانون مجازادرد زانو همیشه نیاز به جربشکه ای که ته نداره پر نمزندگی سلول در بدن، جدای اپیشرفت های جدید علوم اعصمباحث مهم حس و ادراکتکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد و علتهای آنتصویر در هم تنیدگی کوانتنقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری کوانتومیبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کانامنابع انرژی از نفت و گاز ذهن سالمتفاوت ایستایی و تکاپوزبان فرایند تکاملی برای پروتز عصبی برای تکلممزایای شکلات تلخ برای سلمدیون خود ناموجودتاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستامیدی تازه در درمان سرطاشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر دادن ژنها آیا روزی نه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی جدید s3 در درمان ام هدف از تکامل مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی مناطق خاصی از مغز در جستجرمز جهان خاصیت فراکتالتلاشی تازه برای گشودن معزبان، نشان دهنده ی سخنگو آنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرشاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ داده هانوار مغزی روشی مهم در تشخاتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوفیلمی بسیار جالب از تغییداروی ضد تشنج توپیراماتوقتی فهمیدی خطا کردی برگضرورت زدودن افکاربارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت53روبات های ریز در درمان بیتنها مانع در زندگی موارد سلول های بنیادی منابع و اآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادشربت ضد خلطجهان هایی در جهان دیگرنوشیدن چای برای مغز مفید اخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیافراموش کارها باهوش تر هسدر والنتاین کتاب بدید همویشن پروعقل مجادله گربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)منبع هوشیاری کجاست؟(قسمروشهای نو در درمان دیسک بتو باید نیکان را به دست بسندرم پیریفورمیسآیا برای تولید مثل همیشه مغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنچگونه آن شکری که می خوریمارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسفضا و ذهن بازدرمان های علامتی در ام اسواکسن کرونا از حقیقت تاترژیم های غذایی و نقش مهم عماد الدین نسیمی قربانی برنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنمهندسی بدنتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ها، دارای پرتو آپومورفین در پارکینسونمغزهای کوچک بی احساستاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهنگاه از درون مجموعه با نگخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستقانون جنگلدرمان سرگیجه بدون نیاز بوجود قبل از ناظر هوشمندراست دستی و چپ دستیعسل طبیعی موثر در کنترل بگریه ی ابر، رمز طراوت باغمیدان مغناطيسي زمین بشر توانایی مغز و دیگر اجزای سانسور از روی قصد بسیاری تبر را بردارآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش هورمون های تیروئید داگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستنددهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشلمس کوانتومیدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده زمان و صبرسایتهای دیگرپیچیدگی های مغزمگسما تحت کنترل ژنها هستیم یتکینگیآغاز مبهم آفرینشستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ی بیولوژِیکنقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عدین، اجباری نیستهوش عاطفی قسمت نهمبیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهلزوم عدم وابستگی به گوگل دردهای سال گذشته فراموش بشریت از یک پدر و مادر نیزندگی، مدیریت انرژیپیشرفت در عقل است یا ظواهمبتکران خودشکوفاتکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر زیبا از سلولنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنمنابع انرژی از نفت و گاز ذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان متغیرپرورش مغز مینیاتوری انسامسمومیت دانش آموزان بی گمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر مشاهده بر واقعیت بمداخله ی زیانبار انسانتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر زودتر اتصالات مغزینه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیهدف از خلقت رسیدن به ابزابا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود تمنبع هوشیاری کجاست قسمت رنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی جدید در درمان ام اسزبان، وسیله شناسایی محیطآنها نمیخواهند دیگران رامطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکشاید درست نباشدجنبه های موجی واقعیتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوفیروز نادریداروی ضد جنون در درمان تیوقتی پر از گل شدی خودت را ضرب المثل یونانیبازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمروبات کیانتنها در برابر جهانسلول های بدن تو پیر نیستنآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علشش مرحله تکامل چشمجهان یکپارچهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هفراموشی همیشه هم بد نیستدر یک فراکتال هر نقطه مرکواقعیت فیزیکی، تابعی از عقل سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروشهای شناسایی قدرت شنواتو تغییر و تحولیسندرم پس از ضربه به سرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستچگونه انتظارات بر ادراک ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی خانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیفضای قلب منبع نبوغ استدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا ساخته شده تورژیم های غذایی و نقش مهم عوامل موثر در پیدایش زبابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسسمهربانی، شرط موفقیتتوهم فضای خالیسیاهچاله و تکینگی ابتدایآب زندگی است قسمت چهارممغز، فقط گیرندهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه حقیقی نگاه به درون اخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچاقانون جنگلدرمان سرگیجه بدون دارووراپامیل در بارداریرجزخوانی هایی که امروز بعشق درونی به یگانگی خلقتگربه شرودینگر و تاثیر مشمیدان های مغناطیسی قابل توازن مهمتر از فعالیت زیسانسور بر بسیاری از حقایتحریک عمقی مغزآزادی عقیده، آرمانی که تنقش هورمون زنانه استروژناگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویااز نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای لووفلوکساسیندرک دیگرانبررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومزمان واقعیت است یا توهمپیچیدگی های مغزی در درک زمانند آب باشتکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَستارگانی قبل از آغاز کیهتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پدیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و ومقاومت به عوارض فشار خون دردی که سالهاست درمان نشبعد پنجمزندان ذهنیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمجموعه های پر سلولی بدن متکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیمسردرد تنشنتصویر زیبای اصفهاننقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش منامنابع انرژی از نفت و گاز ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان مشترک ژنتیکی موجوداپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان، قماپرتوهای صادر شده از سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقامدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر عمودی سر انسان از پنه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویهر چیز با هر چیز دیگر در تبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده منبع هوشیاری کجاست قسمت رنگین کمانتمایل زیاد به خوردن بستنزدودن نقص از هوش مصنوعیآنژیوگرافی از مغزمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توشایسته نیست در جیب خود قرجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهاتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزفیزیک مولکولها و ذرات در دارویی خلط آوروقتی تو از یاد گرفتن باز ضررهای مصرف شکر و قند بر بازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروح در جهانی دیگر استتنهاییسلول بنیادی و ای ال اسآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهششمین کنگره بین المللی سجهان یکپارچهنیکولا تسلااختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر فراموشی و مسیر روحانیدر کمتر از چند ماه سوش جدواقعیت چند سویهعقلانیت بدون تغییربحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروشی برای بهبود هوش عاطفتو جهانی هستی که خودش را سندرم جدایی مغزآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه به سطح بالایی از هوارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی خانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چقفس ذهندرمان پوکی استخوانواکسن آلزایمررژیم ضد التهابیعوامل ایجاد لغت انسانی و برین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریموفقیت هوش مصنوعی در امتتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآب زندگی است قسمت هفتممغزتان را در جوانی سیم کشتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هانگاه دوبارهخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخقانونمندی و محدودیت عالمدرمان سرطان با امواج صوتبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قرحم مصنوعیعشق، شلوغ کردن نیستگزیده ای از وبینار یا کنفمیدان های کوانتومی خلاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسساهچاله ها تبخیر نمیشودتحریک عمقی مغز در آلزایمآزار دیگری، آزار خود استنقش ویتامین K در ترمیم اساگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی از نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسیندو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه زیر پای خود نگاه نکن بلوب فرونتال یا پیشانی مغدرک درست از خود و هوشیاریبررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیزمان پلانکپیوند قلب خوک، به فرد دچاماه رجبتکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در وسخن نیکو مانند درخت نیکوترجمه ای ابتدایی از اسرانقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگندیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامندمقایسه رقابت و همکاریدرس گرفتن از شکست هابعد از کرونازونیسومایدپیشرفتی مستقل از ابزار همجرم، گاهی قربانی استتکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در اسردرد سکه ایتصویربرداری فضاپیمای آمنقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنابع انرژی از نفت و گاز ذره ی معین یا ابری از الکتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان چهار حرفی حیات زمین