دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای مغز چگونه است قسمت پنجم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای مغز چگونه است ؟( قسمت پنجم)

در قسمتهای قبلی بیان شد که گرما در حد قابل قبول، عامل حرکت و حیات سلول زنده است و افزایش درجه حرارت، نقش مهمی در حیات دارد.

برای تاثیر حرارت در افزایش واکنشهای شیمیایی و فیزیکی، ثابت وانت هوف بیان شد ولی باز بيان شد که افزایش بیش از حد حرارت، تاثیر بدتری را بر سلولهای زنده دارد.برخی مطالب در قسمتهای قبل تکرار میشود (افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلولهای مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلولهایی است که فعالیت بیشتری دارند.

ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز میزان البوميني که از سد تخریب شده به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.

این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر میرسد. ( Thompson SM, Musakawa LM, Rince DA. Temperature dependence of intrinsic membrane properties and synaptic potentials in hippocampal CA1 neurons in vitro. J. Neurosci.1985;5:817824. [PubMed]))

بار دیگر با یک تضاد مواجهيم و با یک نیرویی که بر این تضاد فائق می آید تا حیات جریان یابد . گرمایی که حیات بخش به مغز است و گرمای سوزاني که کشنده حیات برای مغز است و همین که امروز مغز انسان باقی مانده است نشان دهنده قدرت بی مانندی است که سوپاپهاي بین حرارت و حیات و سوختن و مرگ را به صورت متعادل، نگه داشته است. اینکه بگوئیم جهان امروز از هیچ به وجود آمده است و نیاز به قدرتی برای ساختن آن نیست، قطعا عاقلان را قانع نخواهد کرد . ایجاد هماهنگیهای عمیق بین اجزای مختلف و متضاد که مانند پیشرفته ترین دستگاهها بین فشار زیاد و کم ، انتخاب طبیعی و انتخاب جنسی و گرما و سرما توازن ایجاد میکند، لازمه حیات زمینی است و قطعا عقلی در پس این هماهنگیها هست.(جهت مطالعه بیشتر در مورد این سوپاپهای حیاتی به قسمت چهارم این بحث مراجعه شود)

پیش از پایان بحث درباره تاثیر حرارت بر مغز ، نگاهی سطحی بر تاثیر حرارت بر حیات به صورتي کلی می اندازيم.

در این قسمت گامی فراتر به سوی ریشه های حیات زميني یعنی هوا و آب برداشته میشود و به بخش مهمی از حيات يعني جریانهای همرفتی در هوا و دریا میپردازیم که نقش بسیار مهمی را در ایجاد باد و امواج دريا دارد. با گرم شدن اکثر گازها و مایعات، چگالی گاز و مایع کمتر میشود و مایع یا گاز گرمتر به روي قسمت سردتر می آید. این تغییر چگالی در نتیجه حرارت، یکی از شگفتی های خلقت است. و مانع از ايستايي آبها میشود.

این عدم ايستايي آبها به خصوص در مورد آبهای جاری شیرین، مهمتر است. این آبها اگر ساکن باشند به مرور زمان دچار فساد میشوند زیرا نمک آب دریاها را ندارند و عدم وجود نمک، محیط مناسبی را برای رشد باکتریها و ویروسها فراهم مي کند. جاری بودن این آبها از فساد جلوگیری میکند.

به نظر میرسد با شیوع سد سازیهای گسترده و تجمع آبهای شیرین در پشت این سدها این جریان طبیعی مختل شده است. ولی در واقع اینطور نیست.

نکته مهم در تاثیرات درجه حرارت بر حرکات همرفتی آب این دریاچه هاست. همانطور که میدانیم آب تازه وارد شده به این دریاچه ها معمولا از چشمه ها و رودخانه هاست و درجه حرارت آن پایین است بنابراین با ورود آب سرد به دریاچه های سد یا دریاچه های طبیعی معمولا به دلیل چگالی بالاتر به قسمت پایین دریاچه ميرود و آب قدیمی تر و گرمتر به سطح می آید و چون معمولا تخلیه این دریاچه ها از کف آن صورت نمی گيرد بلکه بیشتر از قسمتهای سطحی تخلیه ميشوند، پس آبهای قدیمی تر که شاید اگر جاری نشوند فاسد گردند، سریعتر تخلیه میشوند و آبهای جدید و سرد در قسمت تحتانی دریاچه قرار می گیرد و باز با گرم شدن این آبها، آب گرمتر به سطح آب می آید و آبهای سرد رودخانه یا چشمه به قسمت پائینتر میرود.

دریاها که سطح آنها بسیار پایین است و تخلیه اي ندارند برای جلوگیری از فسادشان لازم است شور باشند ولی در همین دریاها هم وجود جریانات آبهای گرم سطحی و سرد عمقی وجود دارد و در کل، حرکات امواج آب بر اثر بادهایی که میوزد باعث جنبش سطح آب و حل شدن مقدار زیادی اکسیژن در آب ميشود.

@salmanfatemi

افزایش جریانهای اعماق دریا از اختلاف در دما و میزان نمک حاصل میشوند. جریانهای سطحی نیز از اصطکاک موجهای تولید شده در اثر وزش باد و جزر و مد پدیدار میشوند.

Gordon, Arnold. Ocean Circulation in The Climate System. Columbia University (New York), 2004. Accessed 6 July 2013.)

( Stewart, Robert H. Introduction To Physical Oceanography, pp. 23. Texas A & M University, 2008. Accessed 15 Sept. 2013.)

دمای دریا عمدتاً بر میزان تابش خورشیدی جذب شده وابسته است. در استوا، جایی که نور خورشید به طور مستقیم میتابد، دمای لایههای سطح میتواند تا ۳۰ درجه سانتیگراد افزایش یابد؛ در اطراف قطبها، دما در نقطه ذوب با یخ دریا در تعادل دمایی است. شوری آب دمای ذوب را کمتر از دمای ذوب آب شیرین کرده است (معمولا -۱٫۸). این اختلاف دما به گردش مداوم آب در دریا کمک میکند. جریانهای سطحی گرم با دور شدن از استوا سرد میشوند و با متراکمتر شدن، در آب فرومیرود. آب سرد در اعماق دریا، پیش از بالا آمدن سطح، به سمت استوا بازمیگردد. در سراسر جهان آب دریای در اعماق، دمایی بین -۲ تا ۵ درجه سانتیگراد دارد.
( Russell, F.S. & al. The Seas, pp. 225227. Frederick Warne, 1928.)

جریانهای دریایی وابسته به حرارت را در اینجا میبینم يعنی اگر گرمای خورشید عالم تاب نبود، آب دریاها ایستا میشد و در نتیجه عدم وجود موج ، میزان اکسیژن آن بسیار کاهش می یافت. پس می بینیم حرارت خورشید چه نقش برجسته ای در ایجاد حیات بر کره زمین دارد. البته نکته مهم تفاوتهای حرارتی و گرمایشی و اختلاف فشار هوا و آب در قسمتهای مختلف زمین است. و این تفاوتها سبب ایجاد باد و موج در آب و هوا میشود. (باز تضادی بین سرما و گرما که اگر توازنی در این تضادها ایجاد نشود ،حیاتی شکل نميگيرد). در دریاهای منجمد، کریستالهای یخ در سطح دریا شروع به شکل گیری میکنند و جریانات زیر یخ ها باز باقی ميماند. خود این تشکیل یخ در سطح آب، نقش بسیار مهمی در ادامه حیات دارد و از شگفتترين پدیده هاست . آب سرد معمولا سنگینتر است و پایین میرود که نقش مهم آن را در تخلیه آبهای شیرین مانده و قدیمی و جایگزین شدن آن با آب سرد و تازه چشمه ها دیدیم. ولی با ادامه سرد شدن آب، و رسیدن به دمای انجماد ، چگالی یخ کاهش می یابد و یخ روی آب میماند و تشکیل یخ روی آب سبب میشود به عنوان عايقي ، آب روان زیر ، گرمتر بماند و موجودات آبزی در آب زیر لایه های یخی باقی بمانند .

اگر دوره های یخ بنداني را که زمین با آن مواجه بوده است در نظر بگیریم خواهیم فهمید، این سیستم شگفت انگیز یخ زدن آب است که امکان ادامه حیات را در زیر لایه های یخی فراهم کرده است. اگر مایعی غیر از آب روی زمین وجود داشت، امکان ادامه حیات در دور های یخ بندان نبود.

میزان نور خورشیدی که به داخل دریا نفوذ میکند، به زاویه خورشید، آبوهوای محلی، و کدری دریا بستگی دارد. از نوری که به سطح دریا میرسد، بیشتر آن از سطح دریا بازتاب میشود، و طول موج قرمز در چند متر بالایی مشاهده میگردد. زرد و سبز تا اعماق بیشتر نفوذ میکند، و طول موجهای آبی و بنفش تا حدود ۱۰۰۰ متر نفوذ مینماید.( ↑ Russell, F.S. & al. The Seas, pp. 225227. Frederick Warne, 1928.)

میزان اکسیژن موجود در آب دریا در درجه اول به دما و موجودات زنده فتوسنتز کننده مانند جلبک، فیتوپلانکتون، و گیاهانی مانند علف دریایی بستگی دارد که در آن زندگی میکنند. در طول روز، فعالیت فتوسنتزی آنها اکسیژن تولید میکند، این اکسیژن در آب دریا حل میشود و حیوانات دریایی از آن استفاده میکنند. اشباع آب از اکسیژن در طول شب و در اعماق زیاد کمتر روی میدهد. باز در اینجا نقش مهم گرما و نور خورشید را در ادامه حیات می بینیم و وقتي بدانيم ابتداي سیر تکامل موجودات که نهایتا به مغز امروزی رسیده است، در آبها بوده است نقش حرارت و نور خورشید را در ادامه حیات در می یابیم.

( ↑ Jeffries, Martin. Sea ice in the Encyclopædia Britannica Online. Britannica Online, 2012. Accessed 21 April 2013.)

گفته میشود که گرمشدن زمین اکسیژن سطح و عمق دریا را کاهش خواهد داد. باز متوجه نقش مهم تنظیمات درجه حرارت میشویم.

حرارت نقش مهمی را در ایجاد و حفظ حیات داشته است ولی افزایش بیش از حد درجه حرارت میتواند میزان اکسیژن محلول در آب را کاهش دهد. این میزان کم شدن اکسیژن محلول اینگونه است
15 mg/L at 0ºC to 8 mg/L at 30ºC
ولی مانع دیگری با سرد شدن بیشتر حاصل میشود تشکیل یخ روی آب به عنوان عايق از میزان اکسیژن زیر آب می کاهد
http://www.ramp-alberta.org/…/temperature+and+dissolved+oxy…

@salmanfatemi

باید توجه شود که نقش اکسیژن در عملکرد سلولهای معزی بسيار بالاست و سلولهاي مغزی بیش از همه سلولهای ديگر بدن، اکسیژن میسوزانند و در سیر تکاملی موجودات، لازمه بزرگ شدن مغز میزان بالای اکسیژن محیط است به طوری که در سیر تکاملی خلقت، موجودات آبزی ابتدایی برای رشد بیشتر مغزشان مجبور شدند از آب بیرون بیاید تا از اکسیژن بیشتر هوای آزاد استفاده کنند.افزایش حرارت آبها میتواند با افزایش رشد گیاهان فتوسنتز کنند میزان اکسیژن آب را بیشتر کند ولی با افزایش بيشتردرجه حرارت آب میزان اکسیژن محلول درآب کاهش می یابد که به نوبه خود میتواند از اکسیژن محلول در آب بکاهد و میزان اکسیژن موجود درهوا را بیشتر کند. باز توازن برقرار کردن بین گرما و سرما بسیار حساس است. زندگی آبزیان و هوازيان و میزان اکسیژن در دسترس آنها در گرما و سرما، و در نتیجه رشد مغز آنها در طول قرون آینده با شرایط پارادوکس بسیاری مواجه است که لازم است توازنی بین آنها قرار شود.

در همین جا مبحث تاثیر دما بر حیات و رشد سلولهای مغزی به پایان میرسد . امید است نقدهای سازنده اي روی این بحث از طرف همراهان گرامی انجام شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارقلب دروازه ی ارتباطسیر آفرینش از روح تا مغز کوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی ممکان زمان یا حافظه زمانغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زای همه ی وجود منمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویناتوانی در شناسایی چهره به نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مقدرت کنترل خودسادیسم یا لذت از آزار دادکاهش حافظه هرچند فرایندیتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهماجرای عجیب گالیلهجهان فراکتالایا بیماری ام اس (مولتیپنقش قهوه در سلامتیخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی نرمش های موثر در کمردردز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازاتفاوت ها را به رسمیت بشنالحظات خوش با کودکانسردرد میگرنکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامخچه فراتر از حفظ تعادلجهان پیوستهخانه ی تاریکاپی ژنتیکنقش تیروئید در تکامل مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمنزاع بین جهل و علم رو به پزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردتلاشی برای درمان قطع نخامنابع انرژی از نفت و گاز شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و گوشت خواری یا گیاه خواریآزمون ذهنی گربه شرودینگرمرکز خنده در کجای مغز استجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتهفت چیز که عملکرد مغز تو زبان چهار حرفی حیات زمینواکسن های شرکت فایزر آمرتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفمنابع جدید انرژیشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کومسئولیت جدیدجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و چندجهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداهندسه ی پایه ایسفر فقط مادی نیستوبینار اساتید نورولوژی دتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچامنبع هوشیاری کجاست قسمت53صبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سنوار عصب و عضلهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهفلج خواب چیستسلولهای ایمنی القا کنندهیافته های نوین علوم پرده توهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوهگین نباش اگر درب یا معادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی درباردارینکاتی در مورد تشنجاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دفرایند پیچیده ی خونرسانیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکل اقیانوس در یک ذرهتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار مولتیپل اسکلروز در زنان عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان، گونه ای پر از تضادمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبانگاه انسان محدود به ادرااطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهمهوش عاطفی قسمت دومریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیقلب روباتیکسیستم تعادلی بدنکوچکترین چیز یک معجزه استکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیممکانیک کوانتومی بی معنی غم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیای آنکه نامش درمان و یادشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل نادیدنی ها واقعی هستندبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است قدرت انسان در نگاه به ابعسازگاری با محیط بین اجزاکاهش دوپامین عامل بیماریتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخماده ی تاریکجهان قابل مشاهده بخش کوچایا بدون زبان میتوانیم تنقش مهاجرت در توسعه نسل اخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلنرمشهای مهم برای تقویت عزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا وتفاوت های بین زن و مرد فقلرزش ناشی از اسیب به عصبسردرد میگرن در کودکانکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی مخچه ، فراتر از حفظ تعادلجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارابتدا سخت ترین استنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگنزاع بین علم و نادانی رو زندگی زودگذربیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهتلاشی تازه برای گشودن معمنابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تمرگ چیستجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوهفت سین یادگاری از میراث زبان نیاز تکاملی استواکسن کووید 19 چیزهایی که تنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته ومناطق خاصی از مغز در جستجشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم مسئولیت در برابر محیط زیحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهنه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملهندسه ی رایج کیهانسفر نامه سفر به بم و جنوب وجود قبل از ناظر هوشمندتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید درمان کرونا با همانحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکنوار عصب و عضلهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفافلج دوطرفه عصب 6 چشمسلولهای بنیادی مصنوعی دریاد گرفتن مداومتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندام حسی، درک از بخش هایمعجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSچگونه مولکول های دی ان ایاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کاروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانفرایند تکامل و دشواری هاسوخت هیدروژنی پاککلمات بلند نه صدای بلندتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانمواد کوانتومی جدید، ممکنعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهانگاه از بیرون مجموعهاطلاعات حسی ما از جهان، چاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atقلب را نشکنسیستم دفاعی بدن علیه مغز کووید نوزده و خطر بیماری تکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده مکانیزمهای دفاعی در برابغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پایمپلانت مغزیمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر نادانی در قرن بیست و یکم،به هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نتررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانقدرت ذهنستم با شعار قانون بدترین کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آماده ی خالیجهان موازی و حجاب هاایا تکامل هدفمند استنقش میدان مغناطیسی زمین خونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرچرا ماشین باید نتایج را پزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت های تکاملی در مغز ولرزش عضله یا فاسیکولاسیوسردرد و علتهای آنکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکمخچه ابزاري که وظیفه آن فجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلابتدایی که در ذهن دانشمننقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتنزاع بین علم و جهل رو به پزندگی سلول در بدن، جدای اویتامین دی گنجینه ای بزرتلاشی جدید در درمان ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استمرگ و میر پنهانجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز انقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقهم نوع خواری در میان پیشیزبان و کلمه حتی برای کسانواکسن کرونا و گشودن پنجرتنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیمامستند جهان متصلحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب نه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکهندسه بنیادینسفر به مریخ در 39 روزوراپامیل در بارداریتوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امیدوار باش حتی اگر همه چحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسنوبت کودکاناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرفناوری هوش مصنوعی نحوه خسلام تا روشنایییاد بگیر فراموش کنیتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینانرژی بی پایان در درون هرمعجزه ی چشمحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام چگونه میتوان با قانون جناستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهاروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بفرایند حذف برخی اجزای مغسودمندی موجودات ابزی بر کلوزاپین داروی ضد جنونتیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح موجود بی مغزی که می تواندعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااهرام مصر از شگفتی های جهمغز کوانتومیحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردنگاه از دور و نگاه از نزدنگاه از درون مجموعه با نگاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکقیچی ژنتیکیسکوت و نیستیکودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعما انسانها چه اندازه نزدغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزایمپلانت مغزی کمک میکند مغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آنازوکلسینبه کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمراز تغییربسیاری از بیماری های جدیقدرت عشقستم، بی پاسخ نیستکایروپاکتیک چیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آماده ای ضد التهابیجهان ما میتواند به اندازایجاد احساساتنقش محیط زندگی و مهاجرت دخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانچرا مغز انسان سه هزار سالزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال تفاوت های زبانی سرمنشا تلزوم سازگاری قانون مجازاسردرد تنشنکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارممخچه تاثیر گذار بر حافظهجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیننقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری نسبیت عام از زبان دکتر برزندگی، مدیریت انرژیویروس مصنوعیتمایل زیاد به خوردن بستنمنابع انرژی از نفت و گاز شیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آسمرگ و میر بسیار بالای ناشجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به همه چیز موج استزبان و بیان نتیجه ساختماواکسن کرونا از حقیقت تاتتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقمشکل از کجاستحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(چه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی هندسه در پایه ی همه ی واکسفر تجهیزات ناسا به مریخ ورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدواری و مغزحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی نور دروناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهفیلمی بسیار جالب از تغییسلاح و راهزنییادگیری مهارت های جدید دتوهم جداییپروانه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیانرژی تاریکمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویچگونه مغز پیش انسان یا هماستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایفراتر از دیوارهای باورسی و سه پل اصفهانکلام و زبان، گنجینه ای بستکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان موجودات مقهور ژنها هستندعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون اولویت بندی ها کجاستمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بدر چه مرحله ای از خواب ، رنگاه حقیقی نگاه به درون ااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسکوت، پر از صداکودک ایرانی که هوش او از تکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیما انسانها چه اندازه نزدغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت نخاعی میتواند دمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرنباید صبر کرد آتش را بعد به امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیقضاوت ممنوعستون فقرات انسان دو پا جلکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه ماده، چیزی نیستجهان مادی، تجلی فضا در ذهایران بزرگنقش نگاه از پایین یا نگاهخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بچرا مغزهای ما ارتقا یافت زمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنتفاوت ایستایی و تکاپولزوم سازگاری قانون مجازاسردرد سکه ایکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتممدل همه جانبه نگر ژنرالیجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دنقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پینسبت ها در کیهانزونیسومایدویرایش DNA جنین انسان، برتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنابع انرژی از نفت و گاز شکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواگیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هومرگ انتقال است یا نابود شجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبهمه چیز در زمان مناسبزبان و بیان، در سایه پیشرواکسن کرونا ساخته شده توتو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و همشکلات نخاعیحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجبارینه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بهندسه زبانِ زمان استسفر دشوار اکتشافورزش هوازی ، بهترین تمریتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدی به این سوی قبر نیستحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصننورون هاي مصنوعی می تواناز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومفیزیک مولکولها و ذرات در سلسله مباحث هوش مصنوعییادآوری خواب و رویاتوهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلم و روحتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی تومعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی چگونه هموساپينس بر زمین استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تفرد موفقسیلی محکم محیط زیست بر انکلرال هیدرات برای خوابانتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شموسیقی نوعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناولین مورد PML به دنبال تکمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر ناامیدی بسی امید استنگاه دوبارهاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و قانون مندی نقشه ژنتیکی مسکته مغزیکودکان میتوانند ناقل بی تکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نما اکنون میدانیم فضا خالمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمان به رویامغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرننبرو و انرژی مداومبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمقطار پیشرفتستارگانی قبل از آغاز کیهکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دماده، چیزی بیش از یک خلا جهان مرئی و نامرئیایرادهای موجود در خلقت بنقش نظام غذایی در تکامل مخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بچرا ویروس کرونای دلتا وازمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیلزوم عدم وابستگی به گوگل سردرد عروقی میگرنکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت اولمدل هولوگرافیک ژنرالیزهجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازنقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکنسبت طلایی، نشانه ای به سزونا به وسیله ویروس ابله واقعیت فیزیکی، تابعی از تمدن پیشرفته ی پیشینیانمنابع انرژی از نفت و گاز شکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریمرگ تصادفیجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و همه چیز در زمان کنونی استزبان و تکلم برخی بیماریهواکسن ایرانی کرونا تولیدتو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکمشکلات بین دو همسر و برخیحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستنهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا هندسه، نمایشی از حقیقتسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش و میگرنتولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطاحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغنورون های ردیاب حافظهاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما افیزیک و هوشیاریسلطان جنگل یا صاحب ملکوتیاری خدا نزدیک استتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی خلا ممکن استمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسچگونه هوشیاری خود را توساسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های فرد یا اندیشهسینوریپا داروی ترکیبی ضدکمردردتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم موسیقی هنر مایع استعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد پیوند سر در انمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی منگاهی بر قدرت بینایی درااعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانقانون گذاری و تکاملسال سیزده ماههکودکان خود را مشابه خود تتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداین پیوند نه با مغز بلکه مغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری چت جی پی تیبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیلمس کوانتومیسخن نیکو مانند درخت نیکوکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیماست مالیجهان مشارکتیایستادن در برابر آزادی بنقش نظریه تکامل در شناساخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بچرا پس از بیدار شدن از خوزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشتفاوتهای جنسیتی راهی برامقاومت به عوارض فشار خون سرطان کمیت گراییکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت دوممدل هولوگرافیک تعمیم یافجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماننقش ذهن و شناخت در حوادث از تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونینشانه های گذشته در کیهان زیباترین چیز در پیر شدنواقعیت چند سویهتمدن بشری و مغز اخلاقیمنابع انرژی از نفت و گاز شکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریمرگی وجود نداردجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استنقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشهمه چیز، ثبت می شودزبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن اسپایکوژنتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیمشکلات روانپزشکی پس از سحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدنهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتههنر فراموشیسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش بهترین درمان بیش فعتولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطلای سیاهتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی نوروپلاستیسیتی چیستاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختفیزیکدانان ماشینی برای تسم زنبور ، کلیدی برای وارژن همه چیز نیستتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشممنبع هوشیاری در کجاست؟ قعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانسان قدیم در شبه جزیره عمعرفت و شناختحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتچگونه واکسن کرونا را توزاسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم فرد حساس از نظر عاطفی و بسیگار عامل افزایش مرگ ومکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی میهمانهای ناخوانده عامل عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین هیبرید بین انسان و مغز انسان برای شادمانی طمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومینگاهی بر توانایی اجزاي باعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير قانون جنگلسانسور از روی قصد بسیاری کودکان را برای راه آماده تکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پما اشیا را آنطور که هستندصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاین اندوه چیستمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسچت جی پی تیبه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای مترحم مصنوعیبعد پنجملوب فرونتال یا پیشانی مغسخن و سکوتکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی ماست مالی با هوش انسانیجهان هوشمنداکسی توسین و تکامل پیش انقش هورمون های تیروئید دخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروچرا ارتعاش بسیار مهم استزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگتقلید مرحله ای نسبتا پیشمقابله ی منطقی با اعتراضسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشتن عقیده ممکن نیستآب زندگی است قسمت سوممدل های ریز مغز مینی برینجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماننقش روی و منیزیم در سلامتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بنشانه های پروردگار در جهزیباترین چیز در افزایش سواقعیت چیستتمدن زیر آبمنابع انرژی از نفت و گاز شگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکمراحل ارتقای پله پله کیهجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تنمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنهمه ی سردردها بی خطر نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در مومنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیممشکلات روانپزشکی در عقب حقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزنهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتهنر حفظ گرهسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش در کمر دردتولترودینپیام های ناشناخته بر مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدینوروز یا روز پایانیازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هفاجعه ی جهل مقدسسماگلوتید داروی کاهش دهنژن همه چیز نیستتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلممنبع هوشیاری در کجاست؟(قعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانسان میوه ی تکاملمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنچگونه آن شکری که می خوریماصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرفردا را نمیدانیمسیاهچاله هاکمردرد و علل آنتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران رامیوتونیک دیستروفیعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین تصویر در تاریخ از ساولین دارو برای آتاکسی فمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پنگاهت را بلند کنبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمقانون جنگلسانسور بر بسیاری از حقایکوری گذرای ناشی از موبایتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسما به جهان های متفاوت خودسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاین ایده که ذرات سیاهچالمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسنتایج نادانی و جهلبه خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونالوتیراستامسخن پاک و ثابتکتاب زیست شناسی باورتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مماشین دانشجهان هوشیاراگر فقط مردم میفهمیدند کنقش هورمون زنانه استروژناز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتچرا بیماری های تخریبی مغزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را تقلید از روی طبیعتمقابله با کرونا با علم اسسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)مدیون خود ناموجودجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماننقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی انظام مثبت زندگیزیر فشار کووید چه باید کرواقعیت چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج منابع انرژی از نفت و گاز شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب گامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشمرز مرگ و زندگی کجاستجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتهمیشه چشمی مراقب و نگهبازبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن دیگر کرونا ساخته شتو آرامش و صلحیپول و شادیمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در امشاهده گر جدای از شیء مشاحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين هنر رها شدن از وابستگیسفرنامه سفر به بم و جنوب وزن حقیقی معرفت و شناختتومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانفجار و توقف تکاملی نشاحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکننوشیدن چای برای مغز مفید اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشفاصله ها در مکانیک کوانتسندرم کووید طولانیژن هوش و ساختارهای حیاتی توانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انسامنبع خواب و رویاعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان ها می توانند میدان مغز قلبحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرچگونه انتظارات بر ادراک اصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوفرزندان زمان خودسیاهچاله های فضایی منابعکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خمیگرن و پروتئین مرتبط با عادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین دروغمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دچالش هوشیاری و اینکه چرا بلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماقانونمندی و محدودیت عالمساهچاله ها تبخیر نمیشودکی غایب شدی تا نیازمند دلتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودما با کمک مغز خود مختاريمپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداینکه به خاطرخودت زندگی مغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآورینجات در راستگوییبه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزارساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونالوزالمعده(پانکراس)مصنوعسختی ها رفتنی استکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویرومبانی ذهنی سیاه و سفیدجهان های بسیار دیگراگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش ویتامین K در ترمیم اساز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسچرا حیوانات سخن نمی گوینزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز تقلید از طبیعتملاحظه های اخلاقی دربارهشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل زندگیآتش منبع انرژیمدیریت اینترنت بر جنگجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماننقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلنظریه ی تکامل در درمان بیزیرفون داروی ضد ام اسواقعیت های متفاوتتمرکز و مدیتیشنمنابع انرژی از نفت و گاز شگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گاهی لازم است برای فهم و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمرز بین انسان و حیوان کجاجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجنمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریهمیشه اطمینان تو بر خدا بزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن دیگری ضد کرونا از دتو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدهمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریمشاهده آینده از روی مشاهحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و هنر، پر کردن است نه فحش دسفری به آغاز کیهانوزوز گوشتومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانقراض را انتخاب نکنیدحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخواننوعی سکته مغزی ، وحشتناک اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلفاصله ی همیشگی تصویر سازسندرم گیلن باره به دنبال ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهمنتظر نمان چیزی نور را بهعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان یک کتابخانه استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتچگونه به سطح بالایی از هواصل علت و تاثیرهوش احساسیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنفرضیه ای جدید توضیح میدهسیاهچاله ها، دارای پرتو کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلومیگرن سردردی ژنتیکی که بعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمتصور از زمان و مکاناولین سلول مصنوعیمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکنچالش هوشیاری و اینکه چرا بلوغ چیستهوشیاری کوانتومیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودقارچ بی مغز در خدمت موجودسایه را اصالت دادن، جز فرکیهان خود را طراحی میکندتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وما بخشی از این جهان مرتبطسایتهای دیگرجلوتر را دیدناینکه خانواده ات سالم بامغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخواننخاع ما تا پایین ستون فقربه زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در ترشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهولیروپریم داروی ترکیبی ضدسرنوشتکتاب، سفری به تاریختاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمباحث مهم حس و ادراکجهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد نقش ژنتیک در درمان اختلااز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهچرا حجم مغز گونه انسان درزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس تقویت استخوان در گرو تغذملاحظات بیهوشی قبل از جرشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدمداخله ی زیانبار انسانجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماننقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشنظریه ی تکامل در درمان بیزیرک ترین مردمواقعیت و مجازتمرکز بر هدفمنابع انرژی از نفت و گاز شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در ومرز جدید جستجو و اکتشاف، جدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ چند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیهمیشه داناتر از ما وجود دزبان جانسوزواکسن سرطانتو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتمطالبه ی حق خودحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپندارینوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و هوموارکتوس ها ممکن است دسقوط درون جاذبه ای خاص، چیک پیام منفرد نورون مغزی تومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانواع سکته های مغزیحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسنیکولا تسلااستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکفتون های زیستیسندرم پیریفورمیسژن ضد آلزایمرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی امنحنی که ارتباط بین معرفعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان باشمغز مانند تلفن استحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیچگونه باغبانی باعث کاهش اصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مفساد اقتصادی سیتماتیک درسیاهچاله و تکینگی ابتدایکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهمیگرن شدید قابل درمان اسعدم توقف تکامل در یک اندامیدان مغناطيسي زمین بشر عدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همچالش هوشیاری و اینکه چرا بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اقبل از آغازساخت شبکه عصبی مصنوعی با کیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردما تحت کنترل ژنها هستیم یجمجمه انسان های اولیهاینترنت بدون فیلتر ماهوامغز، فقط گیرندهحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخواننخستین تمدن بشریبه زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیبعد از کرونا دلخوشی بیهولیس دگرامفتامین یا ویاسسریع دویدن مهم نیستکتابخانهتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملمجموعه های پر سلولی بدن مجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش گرمایش آب و هوا در هماز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتچرا خشونت و تعصبزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحتقویت حافظه یا هوش مصنوعممانتین یا آلزیکسا یا ابشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونآرامش و دانشمدارک ژنتیکی چگونه انسانجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماننقش زنجبیل در جلوگیری از از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمنظریه ی تکامل در درمان بیزیست شناسی کل در جزء فراکواقعیت و انعکاستمساح حد واسط میان مغز کومنابع انرژی از نفت و گاز شگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهمزایای شکلات تلخ برای سلجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف چند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن سالمباد و موجهمیشه راهی هستزبان ریشه هایی شناختی اسواکسن سرطانتو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورمنبع هوشیاری کجاست قسمت شجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالمطالبی در مورد تشنجحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغیینوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فهورمون شیرساز یا پرولاکتسلول های مغزی عامل پارکییک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانگشت ماشه ایحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسنیاز به آموزش مجازی دیجیاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مفروتنی و غرورسندرم پس از ضربه به سرژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودمنشأ اطلاعات و آموخته ها علایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان جدید از چه زمانی پامغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیچگونه تکامل مغزهای کنونیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دفشار و قدرتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازمیدان های مغناطیسی قابل عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهايندگان چگونه خواهند دیدمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکچالش هوشیاری و اینکه چرا بنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانقبل از انفجار بزرگساخت شبکه عصبی با الفبای کیست هیداتید مغزتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیمانند آب باشجنبه های موجی واقعیتایندرالمغزتان را در جوانی سیم کشخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنخستین تصویر از سیاهچالهبه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر تفکر قبل از کارلا اکراه فی الدینسریعترین کامپیوتر موجودکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از محل درک احساسات روحانیجهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش پیش زمینه ها و اراده از آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خداچرا در مغز انسان، فرورفتزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایتقویت سیستم ایمنیمن کسی در ناکسی دریافتم شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونمروری بر تشنج و درمان هایجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین هماننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار انظریه ی ریسمانزیست شناسی باور حقیقت یا واقعیت خلا و وجود و درک متنفس هوازی و میتوکندریمنابع انرژی از نفت و گاز شانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانمسمومیت دانش آموزان بی گجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وهمیشه عسل با موم بخوریمزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن ضد اعتیادتو با باورهایت کنترل میشپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت شرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیمطالعه ای بیان میکند اهدحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استنوار مغز ترجمه رخدادهای از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتههوش فوق العاده، هر فرد اسسلول های بنیادییک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت نگاری مغز نشان میدحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیچیز جدید را بپذیراستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختفرگشت و تکامل تصادفی محض سندرم دزدی ساب کلاوینژنها ، مغز و ارادهتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدمنشاء کوانتومی هوشیاری اعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان خطرناکترین موجودمغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تچگونه جمعیت های بزرگ شکل اصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهمروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهفضای قلب منبع نبوغ استسیاهچاله ی تولید کنندهکنترل همجوشی هسته ای با هتکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثمیدان های کوانتومی خلاعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدايا اراده آزاد توهم است یمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدچالش دیدگاه های سنتی در ببه قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به راه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنقبرستان ها با بوی شجاعتساختن آیندهکیست کلوئید بطن سومتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده ماه رجبجنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان المغزتان را در جوانی سیمکشخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با انخستین روبات های زنده ی جرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به تفکر خلا ق در برابر توهم لاموژین داروی ضد اوتیسم؟سرگیجه از شایعترین اختلاکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند بامحل درک احساسات روحانی دجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کواننقش آتش در رسیدن انسان بهاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای اچرا ذرات بنیادی معمولاً زندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کاتلقین اطلاعات و حافظهمن پر از تلخیمشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپومرکز هوشیاری، روح یا بدن جهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسابزار بقا از نخستین هماننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافینظریه تکامل در درمان بیمزیست، مرز افق رویداد هستوالزارتان داروی ضد فشار تنفس هوازی و میتوکندریمنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رمسمومیت دانش آموزان، قماجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاهمجوشی هسته ای، انرژِی بزبان شناسی نوین نیازمند واکسن علیه سرطانتو باید نیکان را به دست بپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت شربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمامیوتروفیک لترال اسکلرومعماری، هندسه ی قابل مشاحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارنوار مغز در فراموشی هااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی می تواند بر احفلج نخاعی با الکترودهای سلول های بنیادی منابع و ایک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانتقال ماده و انرژیحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس وچیزی منتظر شناخته شدناستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱فراموش کارها باهوش تر هسسندرم سردرد به دلیل افت فژنهای مشترک بین انسان و وتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کرونامهندسی ژنتیک در حال تلاش علت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان عامل توقف رشد مغزمغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تچگونه جمعیت های بزرگ شکل اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتمروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرقفس ذهنسیاره ی ابلهانکنترل جاذبهکندر در بیماریهای التهابتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودمیدان بنیادین اطلاعاتعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است یمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهچاالش ها در تعیین منبع هوبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورقدم زدن و حرکت دید را تغیساختار فراکتال وجود و ذهکاهش مرگ و میر ناشی از ابتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاماپروتیلینجنسیت و تفاوت های بیناییایا این جمله درست است کسیمغط یک گیرنده استخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجنرمش های مفید برای درد زارشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستتفاوت مغز انسان و میمون هلایو دوم دکتر سید سلمان فسرگردانیکریستال هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قامحدودیت چقدر موثر استجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برانقش انتخاب از طرف محیط، ناز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش اچراروياها را به یاد نمی آزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانتلاش ها برای کشف منابع جدمنابع انرژي پاک سرچشمه حشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رمرکز حافظه کجاستجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین هماننقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافینظریه تکامل در درمان بیمزاوسکا درمان گوشرواکنش های ناخودآگاه و تقتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنمنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو مسیر دشوار تکامل و ارتقاجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اهمراه سختی، اسانی هستزبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسنی با تاثیر دوگانه اتو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسمنبع هوشیاری کجاست قسمت شش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتنوار مغز در تشخیص بیماری از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی و کشف زبان هایفلج بل، فلجی ترسناک که آنسلول های بدن تو پیر نیستنیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراندوه در دنیا استحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلچیزی خارج از مغزهای ما نیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتفراموشی همیشه هم بد نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای هوش ، کدامندتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونمهربانی، شرط موفقیتعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسانیت در هم تنیده و متصمغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتچگونه حافظه را قویتر کنیاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجمروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بقفس را بشکنسیاره ابلهانقلب و عقلسیاره ابلهانکوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استمیدازولام در درمان تشنج عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنای نعمت من در زندگیممغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنناتوانی از درمان برخی ویبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی قدرت مردمساختار شبکه های مغزی ثابکاهش التهاب ناشی از بیماتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیماجرای جهل مقدسجهل مقدسایا ابزار هوشمندی یا مغز نفرت، اسیب به خود استخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSنرمش های مفید در سرگیجهرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت ها و تمایزها کلید بلبخند بزن شاید صبح فردا زسربازان ما محققا غلبه می کریستال زمان(قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلامحدودیت های حافظه و حافظجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستینقش اتصالات بین سلولهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسچراروياها را به یاد نمی آزندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتتلاش هایی در بیماران قطع منابع انرژی از نفت و گاز شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه ی شرودینمرکز حافظه کجاستجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعینقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دنظریه تکامل در درمان بیمزبان مشترک ژنتیکی موجوداواکنش به حس جدیدتنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مشمنابع بی نهایت انرژی در دشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسمسئول صیانت از عقیده کیسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمهمراهی نوعی سردرد میگرنیزبان، وسیله شناسایی محیطواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زمنبع هوشیاری کجاست قسمت ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی یا حماقت طبیعفلج خوابسلول عصبی شاهکار انطباق یکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندمعنی روزهحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدچیزی شبیه نور تو نیستاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیفراموشی و مسیر روحانیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای حاکم بر انسان و انستوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرموفقیت هوش مصنوعی در امتعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در برابر دیگرانمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورنگاه محدود و تک جانبه، مشاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بد