دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای مغز چگونه است قسمت پنجم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای مغز چگونه است ؟( قسمت پنجم)

در قسمتهای قبلی بیان شد که گرما در حد قابل قبول، عامل حرکت و حیات سلول زنده است و افزایش درجه حرارت، نقش مهمی در حیات دارد.

برای تاثیر حرارت در افزایش واکنشهای شیمیایی و فیزیکی، ثابت وانت هوف بیان شد ولی باز بيان شد که افزایش بیش از حد حرارت، تاثیر بدتری را بر سلولهای زنده دارد.برخی مطالب در قسمتهای قبل تکرار میشود (افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلولهای مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلولهایی است که فعالیت بیشتری دارند.

ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز میزان البوميني که از سد تخریب شده به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.

این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر میرسد. ( Thompson SM, Musakawa LM, Rince DA. Temperature dependence of intrinsic membrane properties and synaptic potentials in hippocampal CA1 neurons in vitro. J. Neurosci.1985;5:817824. [PubMed]))

بار دیگر با یک تضاد مواجهيم و با یک نیرویی که بر این تضاد فائق می آید تا حیات جریان یابد . گرمایی که حیات بخش به مغز است و گرمای سوزاني که کشنده حیات برای مغز است و همین که امروز مغز انسان باقی مانده است نشان دهنده قدرت بی مانندی است که سوپاپهاي بین حرارت و حیات و سوختن و مرگ را به صورت متعادل، نگه داشته است. اینکه بگوئیم جهان امروز از هیچ به وجود آمده است و نیاز به قدرتی برای ساختن آن نیست، قطعا عاقلان را قانع نخواهد کرد . ایجاد هماهنگیهای عمیق بین اجزای مختلف و متضاد که مانند پیشرفته ترین دستگاهها بین فشار زیاد و کم ، انتخاب طبیعی و انتخاب جنسی و گرما و سرما توازن ایجاد میکند، لازمه حیات زمینی است و قطعا عقلی در پس این هماهنگیها هست.(جهت مطالعه بیشتر در مورد این سوپاپهای حیاتی به قسمت چهارم این بحث مراجعه شود)

پیش از پایان بحث درباره تاثیر حرارت بر مغز ، نگاهی سطحی بر تاثیر حرارت بر حیات به صورتي کلی می اندازيم.

در این قسمت گامی فراتر به سوی ریشه های حیات زميني یعنی هوا و آب برداشته میشود و به بخش مهمی از حيات يعني جریانهای همرفتی در هوا و دریا میپردازیم که نقش بسیار مهمی را در ایجاد باد و امواج دريا دارد. با گرم شدن اکثر گازها و مایعات، چگالی گاز و مایع کمتر میشود و مایع یا گاز گرمتر به روي قسمت سردتر می آید. این تغییر چگالی در نتیجه حرارت، یکی از شگفتی های خلقت است. و مانع از ايستايي آبها میشود.

این عدم ايستايي آبها به خصوص در مورد آبهای جاری شیرین، مهمتر است. این آبها اگر ساکن باشند به مرور زمان دچار فساد میشوند زیرا نمک آب دریاها را ندارند و عدم وجود نمک، محیط مناسبی را برای رشد باکتریها و ویروسها فراهم مي کند. جاری بودن این آبها از فساد جلوگیری میکند.

به نظر میرسد با شیوع سد سازیهای گسترده و تجمع آبهای شیرین در پشت این سدها این جریان طبیعی مختل شده است. ولی در واقع اینطور نیست.

نکته مهم در تاثیرات درجه حرارت بر حرکات همرفتی آب این دریاچه هاست. همانطور که میدانیم آب تازه وارد شده به این دریاچه ها معمولا از چشمه ها و رودخانه هاست و درجه حرارت آن پایین است بنابراین با ورود آب سرد به دریاچه های سد یا دریاچه های طبیعی معمولا به دلیل چگالی بالاتر به قسمت پایین دریاچه ميرود و آب قدیمی تر و گرمتر به سطح می آید و چون معمولا تخلیه این دریاچه ها از کف آن صورت نمی گيرد بلکه بیشتر از قسمتهای سطحی تخلیه ميشوند، پس آبهای قدیمی تر که شاید اگر جاری نشوند فاسد گردند، سریعتر تخلیه میشوند و آبهای جدید و سرد در قسمت تحتانی دریاچه قرار می گیرد و باز با گرم شدن این آبها، آب گرمتر به سطح آب می آید و آبهای سرد رودخانه یا چشمه به قسمت پائینتر میرود.

دریاها که سطح آنها بسیار پایین است و تخلیه اي ندارند برای جلوگیری از فسادشان لازم است شور باشند ولی در همین دریاها هم وجود جریانات آبهای گرم سطحی و سرد عمقی وجود دارد و در کل، حرکات امواج آب بر اثر بادهایی که میوزد باعث جنبش سطح آب و حل شدن مقدار زیادی اکسیژن در آب ميشود.

@salmanfatemi

افزایش جریانهای اعماق دریا از اختلاف در دما و میزان نمک حاصل میشوند. جریانهای سطحی نیز از اصطکاک موجهای تولید شده در اثر وزش باد و جزر و مد پدیدار میشوند.

Gordon, Arnold. Ocean Circulation in The Climate System. Columbia University (New York), 2004. Accessed 6 July 2013.)

( Stewart, Robert H. Introduction To Physical Oceanography, pp. 23. Texas A & M University, 2008. Accessed 15 Sept. 2013.)

دمای دریا عمدتاً بر میزان تابش خورشیدی جذب شده وابسته است. در استوا، جایی که نور خورشید به طور مستقیم میتابد، دمای لایههای سطح میتواند تا ۳۰ درجه سانتیگراد افزایش یابد؛ در اطراف قطبها، دما در نقطه ذوب با یخ دریا در تعادل دمایی است. شوری آب دمای ذوب را کمتر از دمای ذوب آب شیرین کرده است (معمولا -۱٫۸). این اختلاف دما به گردش مداوم آب در دریا کمک میکند. جریانهای سطحی گرم با دور شدن از استوا سرد میشوند و با متراکمتر شدن، در آب فرومیرود. آب سرد در اعماق دریا، پیش از بالا آمدن سطح، به سمت استوا بازمیگردد. در سراسر جهان آب دریای در اعماق، دمایی بین -۲ تا ۵ درجه سانتیگراد دارد.
( Russell, F.S. & al. The Seas, pp. 225227. Frederick Warne, 1928.)

جریانهای دریایی وابسته به حرارت را در اینجا میبینم يعنی اگر گرمای خورشید عالم تاب نبود، آب دریاها ایستا میشد و در نتیجه عدم وجود موج ، میزان اکسیژن آن بسیار کاهش می یافت. پس می بینیم حرارت خورشید چه نقش برجسته ای در ایجاد حیات بر کره زمین دارد. البته نکته مهم تفاوتهای حرارتی و گرمایشی و اختلاف فشار هوا و آب در قسمتهای مختلف زمین است. و این تفاوتها سبب ایجاد باد و موج در آب و هوا میشود. (باز تضادی بین سرما و گرما که اگر توازنی در این تضادها ایجاد نشود ،حیاتی شکل نميگيرد). در دریاهای منجمد، کریستالهای یخ در سطح دریا شروع به شکل گیری میکنند و جریانات زیر یخ ها باز باقی ميماند. خود این تشکیل یخ در سطح آب، نقش بسیار مهمی در ادامه حیات دارد و از شگفتترين پدیده هاست . آب سرد معمولا سنگینتر است و پایین میرود که نقش مهم آن را در تخلیه آبهای شیرین مانده و قدیمی و جایگزین شدن آن با آب سرد و تازه چشمه ها دیدیم. ولی با ادامه سرد شدن آب، و رسیدن به دمای انجماد ، چگالی یخ کاهش می یابد و یخ روی آب میماند و تشکیل یخ روی آب سبب میشود به عنوان عايقي ، آب روان زیر ، گرمتر بماند و موجودات آبزی در آب زیر لایه های یخی باقی بمانند .

اگر دوره های یخ بنداني را که زمین با آن مواجه بوده است در نظر بگیریم خواهیم فهمید، این سیستم شگفت انگیز یخ زدن آب است که امکان ادامه حیات را در زیر لایه های یخی فراهم کرده است. اگر مایعی غیر از آب روی زمین وجود داشت، امکان ادامه حیات در دور های یخ بندان نبود.

میزان نور خورشیدی که به داخل دریا نفوذ میکند، به زاویه خورشید، آبوهوای محلی، و کدری دریا بستگی دارد. از نوری که به سطح دریا میرسد، بیشتر آن از سطح دریا بازتاب میشود، و طول موج قرمز در چند متر بالایی مشاهده میگردد. زرد و سبز تا اعماق بیشتر نفوذ میکند، و طول موجهای آبی و بنفش تا حدود ۱۰۰۰ متر نفوذ مینماید.( ↑ Russell, F.S. & al. The Seas, pp. 225227. Frederick Warne, 1928.)

میزان اکسیژن موجود در آب دریا در درجه اول به دما و موجودات زنده فتوسنتز کننده مانند جلبک، فیتوپلانکتون، و گیاهانی مانند علف دریایی بستگی دارد که در آن زندگی میکنند. در طول روز، فعالیت فتوسنتزی آنها اکسیژن تولید میکند، این اکسیژن در آب دریا حل میشود و حیوانات دریایی از آن استفاده میکنند. اشباع آب از اکسیژن در طول شب و در اعماق زیاد کمتر روی میدهد. باز در اینجا نقش مهم گرما و نور خورشید را در ادامه حیات می بینیم و وقتي بدانيم ابتداي سیر تکامل موجودات که نهایتا به مغز امروزی رسیده است، در آبها بوده است نقش حرارت و نور خورشید را در ادامه حیات در می یابیم.

( ↑ Jeffries, Martin. Sea ice in the Encyclopædia Britannica Online. Britannica Online, 2012. Accessed 21 April 2013.)

گفته میشود که گرمشدن زمین اکسیژن سطح و عمق دریا را کاهش خواهد داد. باز متوجه نقش مهم تنظیمات درجه حرارت میشویم.

حرارت نقش مهمی را در ایجاد و حفظ حیات داشته است ولی افزایش بیش از حد درجه حرارت میتواند میزان اکسیژن محلول در آب را کاهش دهد. این میزان کم شدن اکسیژن محلول اینگونه است
15 mg/L at 0ºC to 8 mg/L at 30ºC
ولی مانع دیگری با سرد شدن بیشتر حاصل میشود تشکیل یخ روی آب به عنوان عايق از میزان اکسیژن زیر آب می کاهد
http://www.ramp-alberta.org/…/temperature+and+dissolved+oxy…

@salmanfatemi

باید توجه شود که نقش اکسیژن در عملکرد سلولهای معزی بسيار بالاست و سلولهاي مغزی بیش از همه سلولهای ديگر بدن، اکسیژن میسوزانند و در سیر تکاملی موجودات، لازمه بزرگ شدن مغز میزان بالای اکسیژن محیط است به طوری که در سیر تکاملی خلقت، موجودات آبزی ابتدایی برای رشد بیشتر مغزشان مجبور شدند از آب بیرون بیاید تا از اکسیژن بیشتر هوای آزاد استفاده کنند.افزایش حرارت آبها میتواند با افزایش رشد گیاهان فتوسنتز کنند میزان اکسیژن آب را بیشتر کند ولی با افزایش بيشتردرجه حرارت آب میزان اکسیژن محلول درآب کاهش می یابد که به نوبه خود میتواند از اکسیژن محلول در آب بکاهد و میزان اکسیژن موجود درهوا را بیشتر کند. باز توازن برقرار کردن بین گرما و سرما بسیار حساس است. زندگی آبزیان و هوازيان و میزان اکسیژن در دسترس آنها در گرما و سرما، و در نتیجه رشد مغز آنها در طول قرون آینده با شرایط پارادوکس بسیاری مواجه است که لازم است توازنی بین آنها قرار شود.

در همین جا مبحث تاثیر دما بر حیات و رشد سلولهای مغزی به پایان میرسد . امید است نقدهای سازنده اي روی این بحث از طرف همراهان گرامی انجام شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلمولتیپل اسکلروز در زنان دو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانچرا در مغز انسان، فرورفتپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درممجموعه های پر سلولی بدن مداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات نخاعیدرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرهوش احساسیآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری ممغز انسان برای شادمانی طرویاهای پر رمز و حیرتی درهستی ما پس از شروعی چگال انواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیمکشریسدیپلام تنها داروی تایوراپامیل در بارداریایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمیننقش رژیم غذایی بر رشد و اژنهای مشترک بین انسان و وابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درنوار مغزی روشی مهم در تشخکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هقانونمندی و محدودیت عالمخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزانگاه محدود و تک جانبه، مشنگاه انسان محدود به ادراگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عامواد کوانتومی جدید، ممکندو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عچراروياها را به یاد نمی آپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و محل درک احساسات روحانیداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی الفاگوآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات بین دو همسر و برخیدرک تصویر و زبان های مخلتهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب مغز انسان برای شادمانی طرویای شفافو هر کس تقوای خدا پیشه کنانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش قهوه در سلامتیرژیم های غذایی و نقش مهم ورزش هوازی مرتب خیلی به قایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کساننقش رژیم غذایی در رشد و اژنهای هوش ، کدامندابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعینورون هاي مصنوعی می توانکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فققارچ بی مغز در خدمت موجودخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتسریعترین کامپیوتر موجودنگاهی بر قدرت بینایی دراگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای موجود بی مغزی که می تواندديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عچراروياها را به یاد نمی آپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به محل درک احساسات روحانی ددر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی پس از سدرک عمیق در حیواناتهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز انسان رو به کوچک تر شروبات های ریز در درمان بیوقت نهيب هاي غير علمي گذشاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش مهاجرت در توسعه نسل ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وورزش هوازی ، بهترین تمریایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختمانقش زبان در سلطه و قدرت اکمردرد و علل آنکلرال هیدرات برای خوابانابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بفلج بل، فلجی ترسناک که آنحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارنورون های ردیاب حافظهکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براقبل از انفجار بزرگخواب سالم عامل سلامتی و یسرگیجه از شایعترین اختلانگاهی بر توانایی اجزاي بگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیموجودات مقهور ژنها هستنددی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمنزاع بین جهل و علم رو به پپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بمحدودیت های حافظه و حافظدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی در عقب درگیری قلب در بیماری ویرهوش عاطفی در زنان بیشتر اآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شدروح رهاییوقتی فهمیدی خطا کردی برگانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش محیط زندگی و مهاجرت دراه های جدید برای قضاوت رورزش و میگرنایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرنقش زبان در سلطه و قدرت اکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدفلج خوابحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر نوروپلاستیسیتی چیستکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشقدم زدن و حرکت دید را تغیخواب عامل دسته بندی و حفطسردرد میگرن در کودکانناتوانی از درمان برخی ویگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسمیهمانهای ناخوانده عامل دژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سنزاع بین علم و نادانی رو پیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمخچه فراتر از حفظ تعادلدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده آینده از روی مشاهدرگیری مغز در بیماری کویهوشیاری کوانتومیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استروزه داری و بیمار ی ام اس ویتامین E برای فعالیت صحانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش نظام غذایی در تکامل مراه های جدید برای قضاوت رورزش بهترین درمان بیش فعایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهنقش سجده بر عملکرد مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارفلج خواب چیستحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتداینوشیدن چای برای مغز مفید کاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهقدرت انسان در نگاه به ابعخودآگاهی و هوشیاريلوب فرونتال یا پیشانی مغخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنناتوانی در شناسایی چهره گاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش میگرن سردردی ژنتیکی که بدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آننزاع بین علم و جهل رو به پپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعنی روزهدرگیری مغز در بیماران مبهوش، ژنتیکی است یا محیطیافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقاروش مقابله مغز با محدودیویتامین E در چه مواد غذایانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش هورمون های تیروئید دورزش در کمر دردایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش غذاها و موجودات درياکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکفیلمی بسیار جالب از تغییحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهاننوعی سکته مغزی ، وحشتناک کجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع لبخند بزن شاید صبح فردا زخانواده پایدارسردرد تنشننخاع ما تا پایین ستون فقرگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سمیگرن شدید قابل درمان اسدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر نظام مثبت زندگیپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتامخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز فکر میکند مرگ برای دیدرگیری مغزی در سندرم کووهیچگاه از فشار و شکست نترافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمغز از بسیاری حقایق می گرروش های صرفه جویی در ایجاویتامین دی گنجینه ای بزرانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستنقش هورمون زنانه استروژنوزوز گوشایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش غذاها و موجودات درياکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلافیزیکدانان ماشینی برای تحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانچیزی خارج از مغزهای ما نیکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخالرزش ناشی از اسیب به عصبخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه اینخستین تصویر از سیاهچالهگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیمیدان مغناطيسي زمین بشر دانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزنظریه تکامل در درمان بیمپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمامدارک ژنتیکی چگونه انساندرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرگیری اعصاب به علت میتوهاوکينگ پیش از مرگش رسالافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز به تنهایی برای فرهنگ روش هایی ساده برای کاهش اواکنش های ناخودآگاه و تقاولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستینقش ژنتیک در درمان اختلایک پیشنهاد خوب برای آسان ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش غذاها و موجودات درياکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و فرگشت و تکامل تصادفی محض حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز چگونه مغز پیش انسان یا همکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معلزوم سازگاری قانون مجازاخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استنرمش های مفید در سرگیجهگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش ممکانیزمهای دفاعی در برابدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سهفت چیز که عملکرد مغز تو آلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز مروری بر تشنج و درمان هایدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز مادران و کودکان در زمذهن چند جانبه نیازمند نگهاوکينگ پیش از مرگش رسالافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز برای فراموشی بیشتر کروش صحبت کردن در حال تکامواکسن کرونا از حقیقت تاتاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقنقش آتش در رسیدن انسان بهیکی از علل محدودیت مغز اماگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير فراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنچگونه هموساپينس بر زمین کشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام استمایل زیاد به خوردن بستنلزوم سازگاری قانون مجازاخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشینرمشهای مهم برای تقویت عگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هما انسانها چه اندازه نزدداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچهفت سین یادگاری از میراث آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خمرکز هوشیاری، روح یا بدن درمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چون ابزار هوش است دلیرقیبی قدرتمند در برابر مهدف یکسان، در مسیرهای متالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روشهای نو در درمان دیسک بواکسن کرونا ساخته شده تواولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بنقش انتخاب از طرف محیط، نیافته های نوین علوم پرده اگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطنقص در تشخیص هیجانات عامکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمفراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز چگونه آن شکری که می خوریمکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرممانتین یا آلزیکسا یا ابخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیچرا مغزهای ما ارتقا یافت گشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومما انسانها چه اندازه نزدداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصهمیشه اطمینان تو بر خدا بآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بمرکز حافظه کجاستدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چگونه صداها را فیلتر رموزی از نخستین تمدن بشرهدف از تکامل مغزالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعروشهای شناسایی قدرت شنواواکسن دیگر کرونا ساخته شاولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش اتصالات بین سلولهای یادگیری مهارت های جدید داگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب نقطه بی بازگشتکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن افرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیچگونه انتظارات بر ادراک کشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن بشری و مغز اخلاقیمنابع انرژي پاک سرچشمه حخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دچرا پس از بیدار شدن از خوپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمما با کمک مغز خود مختاريمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موهمیشه عسل با موم بخوریمآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نمرکز خنده در کجای مغز استدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ناتوان از توجیه پیدارمز و رازهای ارتباط غیر کهدف از خلقت رسیدن به ابزاامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالشهای پیش روروشی برای بهبود هوش عاطفواکسن دیگری ضد کرونا از داوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زنقش حفاظتی مولکول جدید دیادآوری خواب و رویاابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب چند جهانیکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانفرایند حذف برخی اجزای مغحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری چگونه باغبانی باعث کاهش گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشماداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کومنبع خواب و رویادفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اچرا بیماری های تخریبی مغپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر ما تحت کنترل ژنها هستیم یداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را هوموارکتوس ها ممکن است دآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تمرگ انتقال است یا نابود شدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و مغز و سیر تکامل ان دلیلی رویا و خبر از آیندههزینه ای که برای اندیشیدامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوروشی جدید در درمان قطع نخواکسن سرطانايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله نقش حیاتی تلومر دی ان آ دژن هوش و ساختارهای حیاتی ابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب چندین ماده غذایی که ماننکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورفرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایچگونه تکامل مغزهای کنونیگویید نوزده و ایمنی ساکتادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریمنحنی که ارتباط بین معرفدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئچرا حیوانات سخن نمی گوینپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانماه رجبداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی می تواند بر احآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمراحل ارتقای پله پله کیهدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط مغز آیندگان چگونه است ؟رویا بخشی حقیقی از زندگی هزینه سنگین انسان در ازاامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز حریص برای خون، کلید تروشی جدید در درمان سکته مواکسنی با تاثیر دوگانه اايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سنقش خرچنگ های نعل اسبی درژن یا نقشه توسعه مغز و نقابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب چه زیاد است بر من که در ایکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی قیچی ژنتیکیحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایچگونه جمعیت های بزرگ شکل گوشه بیماری اتوزومال رسسادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریمنشأ اطلاعات و آموخته ها دلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنچرا حجم مغز گونه انسان درپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی ماپروتیلینداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی و کشف زبان هایآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمزایای شکلات تلخ برای سلدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیمغز انسان ایا طبیعتا تمارویا تخیل یا واقعیتهزاران سال چشم های بینا وامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز زنان جوانتر از مغز مرريتوکسيمب در درمان ام اسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسنقش داروهاي مختلف معروف ژنها نقشه ایجاد ابزار هوابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب چهار میلیارد سال تکامل بکی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیقانون مندی نقشه ژنتیکی مخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با چگونه جمعیت های بزرگ شکل گوشت خواری یا گیاه خواریارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريمهندسی ژنتیک در حال تلاش دندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان چرا خشونت و تعصبپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفمبانی ذهنی سیاه و سفیدداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسیر دشوار تکامل و ارتقادرک و احساسپیامهای کاربرانهوش احساسیآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز انسان برای ایجاد تمدرویاها از مغز است یا ناخوهستي مادي ای که ما کوچکترانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزهای کوچک بی احساسریواستیگمینوبینار اساتید نورولوژی دای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودانقش روزه داری در سالم و جژنها ، مغز و ارادهابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانچهار ساعت پس از کشتار خوککیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناقانون جنگلخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابچگونه حافظه را قویتر کنیگیلگمش باستانی کیست