دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرای نقشه ژنتیکی کاملا تصادفی است

آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرای نقشه ژنتیکی، کاملا تصادفی است؟ یا زیر نظر مجموعه ای تنظیم کننده صورت میگیرد که نه تنها قادر است جهش های ایجاد شده را کم کار یا خاموش کند بلکه قادر است اجرای نقشه ژنها را به دلخواه و تحت اراده خودش دربیاورد؟

و بالاتر از همه اینها حتی اگر جهش رخ دهد و این ژن جهش یافته کاملا اجرا شود و موجودی ناسازگار تولید کند آیا فرایندی به نام انتخاب طبیعی وجود ندارد تا این موجود ناسازگار را حذف کند؟
اگر از همه فرایندهای بالا چشم پوشی کنیم و فقط به نتیجه تکامل فعلی تکامل یعنی ابزار هوشمندی قدرتمند فعلی انسان یا مغز بنگریم، آیا رسیدن به چنین ساختار پیچیده و قدرتمندی بدون برنامه قبلی طی چند میلیارد سال حیات زمینی ممکن است؟
با ما همراه باشید

تکامل و انتخاب طبیعی در سطح دی ان ای رخ میدهد و در زمان رخداد جهش های ژنتیکی، صفات وراثتی در گذر زمان یا باقی می‌ماند یا مخفی می‌شود ولی دانشمندان اکنون اعتقاد دارند تکامل، با معیاری کاملا متفاوت، رخ می‌دهد و معتقدند از طریق ژنها صورت نمی گیرد بلکه از طریق مولکولهایی است که بر سطح ژنها می چسبد.

این مولکولها مجموعه های متیل هستند که منجر به تغییر ترکیب دی ان ای و واکنش یا متوقف کردن آن میشود و این تغییر، تعدیل بالاتر از ژنها نامیده میشود. برخی موجودات زنده از جمله انسان، اسید نوکلئیک علامت دار شده با مجموعه های متیل دارد ولی برخی موجودات مانند مگس میوه و کرم زمینی، فاقد ژن های لازم است.

موجود دیگری به نام کریپتوکوکوس نئوفورمانس وجود دارد که 50 تا 150 میلیون سال قبل در طی دوره کرتاسه ژنهای لازم در فرایند متیل دار کردن را از دست داده است. ولی همچنان این انگل ها در شکل فعلی خود دارای مجموعه های متیل در ژنهای خود هستند. دانشمندان تصور می کنند کریپتوکوکوس نئوفورمانس از طریق روش تکاملی ای- که جدیدا کشف شده است- از مجموعه های متیل محافظت میکند.

گروهی از پژوهشگران به پژوهش این انگل برای درک کیفیتی- که این مخمر منجر به التهاب مغز در انسان میشود- پرداختند. این مخمر افرادی با ایمنی ضعیف را درگیر میکند ومسئول 20% از مرگ های ناشی از بیماری ایدز است.

مادهانی و شاگردان او به پژوهش کد وراثتی مخمر برای ایجاد ژنهای اصلی مسئول در تهاجم سلول های انسانی پرداختند. ولی گروه شگفت زده شد وقتی کشف کرد ماده وراثتی با مجموعه های متیل درگیر شده است. در گیاهان و مهره داران سلول ها مجموعه های متیل را به دی ان ای اضافه میکند تا به نقل کننده متیل
De novo methyltransferases
که مجموعه های متیل را بر ژنهای هر دو نوار دی ان ای میچسباند کمک کند و باعث تولید اسید نوکلئیک متوازن شود. طی تقسیم شدن سلولی دو نوار دی ان ای از هم باز میشود و از هر کدام نوار دیگری تولید می کند تا اسیدهای نوکلئیک جدید ایجاد شود. در این مرحله آنزیمی به نام نقل کننده متیل محافظ
Maintenance methyltransferases
اقدام به انتقال کامل مجموعه های متیل از دو نوار اصلی به دو نوار نسخه برداری میکند.
مادهانی و همکاران او در درخت تکاملی مخمر کریپتوکوکوس نئوفورمانس به پژوهش پرداختند و فهمیدند، پیشینیان آنها هر دو آنزیم را داشته اند ولی طی نقشه تکاملی آن، ژن مسئول در ساختن
De novo methyltransferases
پنهان شد و با مخفی شدن این آنزیم، انگل نمیتوانست از مجموعه های متیل، نسخه برداری کند ولی میتونست از آن چیزی مراقبت کند که از طریق آنزیم حافظ
Maintenance methyltransferases
به ارث رسیده بود.
از دید نظری این آنزیم نگهبان، میتواند از دی ان ای پوشیده شده با مجموعه های متیل مراقبت کند به شرطی که نسخه هایی کاملا ایده آل در هر بار بسازد. ولی در واقع گروهی از پژوهشگران متوجه شدند آنزیم خطاهای بسیاری انجام میدهد و تعداد زیادی از مجموعه های متیل را در هر تقسیم سلولی از دست میدهد و وقتی این انگل در لوله آزمایشگاه رشد کند با فرصت های تصادفی با همان تصادفی بودن جهش های دی ان ای، مجموعه های متیل جدید را به دست می آورد ولی فرایند از دست دادن، بیست برابر سریعتر از فرایند اکتساب بود.

گروه پژوهش تخمین میزند طی 7500 نسل، آخرین مجموعه متیل از دست میرود تا آنزیم محافظ، چیزی را برای نسخه برداری نداشته باشد. مدهانی میگوید: به دلیل اینکه میانگین فقدان، بسیار سریع تر از میانگین کسب است در صورتی که مکانیکی موجود نباشد که آن را نگه دارد( منظور از مکانیک در اینجا، انتخاب طبیعی است)، نظام، فرایند متیل دار کردن را در طول زمان به کندی از دست میدهد.

به معنی دیگر حتی اگر کروپتوکوکوس نئوفورمانس مجموعه های متیل را با میانگینی سریع تر از به دست آوردن آن از دست بدهد فرایند متیلی کردن از شایستگی موجود زنده خارج خواهد شد. این منجر به پیروز شدن موجودات زنده توانا برموجودات زنده ای میشود که فرایند متیل دار کردن را ندارند و آنها را به برتری میرساند و باعث بقا

ی آنها طی چند میلیون سال میشود.

ولی منفعتی- که از مجموعه های متیل به کروپتوکوکوس نئوفورمانس میرسد- چیست؟ مدهانی پاسخ می دهد: شاید این مجموعه های متیل از ژنهای مخمر در برابر زیان های کشنده محافظت کند. ... ژنهای جهش یابنده(ترانس پوزون) در اطراف ژنوم، جهش پیدا می کنند و خودشان را در مکانی کاملا غیر مناسب قرار میدهد. مثلا خودش را وسط ژنی قرار میدهد که مسئول باقی ماندن سلول است و این باعث مرگ سلول می شود. خوشبختانه مجموعه های متیل میتواند بر این ترانس پوزون ها و توقف آن، غلبه کند. شاید به همین دلیل کروپتوکوکوس نئوفورمانس ها همچنان دارای فرایند متیلی کردن هستند.

و می گوید: فرایند متیلی کردن یک منطقه، آن اهمیت را ندارد ولی اهمیت آن از تاثیرش به عنوان یک کل بر ترانسپوزون ها ناشی میشود و در بیشتر موارد همان چیز در ژنوم انسانی هم رخ میدهد.

هنوز اسراری در مورد فرایند متیلی کردن دی ان ای کروپتوکوکوس نئوفورمانس وجود دارد در جنبه نسخه برداری مجموعه های متیل، به نظرمیرسد آنزیم منتقل کننده و نگهدارنده متیل، نقش مهمی را در کیفیتی دارد که سبب میشود عامل در انسان عفونی شود. انگل بدون این آنزیم، نمیتواند به شکل درستی سلول را پاره کند و پخش شود.

آنزیم به مقادیر زیادی از انرژی نیاز دارد تا وظیفه خود را انجام دهد و این وظیفه، منحصر به نسخه برداری از مجموعه های متیل در نیمه آزاد نوار دی ان ای نسخه بردای شده، است. در برابر آنزیم مقابل آن در موجودات زنده دیگر، به این مقدار از نیرو برای کار نیاز ندارد و گاهی با دی ان ای خاصی کار میکند که فاقد مجموعه های متیل است. هنوز پژوهش هایی وجود دارد که از فرایند متیلی کردن در کروپتوکوکوس نئوفورمانس پرده برداری خواهد کند و اینکه آیا این روش تکاملی- که جدید کشف شده است- در موجودات زنده دیگر هم وجود دارد یا نه.

https://www.facebook.com/282382012686/posts/10157209489542687/
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درگیری مغز در بیماران مباز نخستین همانند سازها تمیدان بنیادین اطلاعاتنگاه دوبارهزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر اشباهت زیاد بین سلول هاي عتلاشی تازه برای گشودن معکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم جهانی که نه با یک رخداد و آیا تکامل و تغییرات ژنتیقانون جنگلدل به دریا بزنابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ ذهن خود را مشغول هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسنبرو و انرژی مداومسفر فقط مادی نیستبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متطی یکصد هزار سال اخیر هرچتنبیه چقدر موثر استکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبه و نقش آن در شکلگیریآب زندگی است قسمت دوملیروپریم داروی ترکیبی ضددین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیرمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فچرا پس از بیدار شدن از خوسلولهای بنیادی مصنوعی دربازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگعلم ساختن برج های چرخانتوقف؛ شکستگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوحقیقت راستین انسان علم بآغاز مبهم آفرینشملاحظات بیهوشی قبل از جردانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزروبات کیاناز تکینگی تا مغز- از مغزتمرگ و میر بسیار بالای ناشنشانه های پروردگار در جهسیلی محکم محیط زیست بر انبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستعدم توقف تکامل در یک انداتوهم تنهاییگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراحریص نباشالگوی بنیادین و هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید برای دیابتابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياروشی جدید در درمان قطع نخازدواج های بین گونه ای، رمشکلات نخاعیهمیشه اطمینان تو بر خدا بسال سیزده ماههبرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدحس و ادراک قسمت هفتمانگشت نگاری مغز نشان میدمنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی مرزها و بی ماجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایراه های جدید برای قضاوت راصل بازخوردمعرفت و شناختهوش فوق العاده، هر فرد اسسختی ها رفتنی استبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسحس و ادراک قسمت دوازدهمانسان خطرناکترین موجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های جدید در بیماری اداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهرشد مغز علت تمایل انسان ببلندی در ذهن ما درک بلندیسعی کن به حدی محدود نشویهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه انسان بر رفتاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فلج دوطرفه عصب 6 چشمخلا، خالی نیستايا اراده آزاد توهم است یدرمانهای بیماری پارکینسارتباط انسانی، محدود به منشاء کوانتومی هوشیاری اچگونه هوشیاری خود را توسزندگی در سیاهچالهبه زودی شبکه مغزی به جای شگفت زده و حیران باشتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان هوشیارآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفراتر از دیوارهای باورخانواده پایدارایا بیماری ام اس (مولتیپخار و گلایا بدون زبان میتوانیم تدرگیری مغزی در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تمیدازولام در درمان تشنج نگاهی بر قدرت بینایی درازبان نیاز تکاملی استبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانشجاعت و ترستلاشی جدید در درمان ام اسکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزجهانی که از یک منبع، تغذیآیا جنین انسان، هوشمندی قانونمندی و محدودیت عالمدلایلی که نشان میدهد ما بابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشوذهن سالماز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای عجیب گالیلهچت جی پی تیسفر نامه سفر به بم و جنوب بیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزطبیعت موجی جهانتهدیدهای هوش مصنوعیکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکجدایی خطای حسی استآب زندگی است قسمت سوملیس دگرامفتامین یا ویاسدید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ارنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیچرا ارتعاش بسیار مهم استسلام تا روشناییبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را علایم کمبود ویتامین E را تولید مثل اولین ربات های گلوئونتازه های بیماری پارکینسوحقیقت غیر فیزیکیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَممانتین یا آلزیکسا یا ابدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دروح در جهانی دیگر استاز تکینگی تا مغز، از مغز مرگ انتقال است یا نابود شنظام مثبت زندگیسینوریپا داروی ترکیبی ضدبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستعدم درکتوهم جدایی و توهم علمگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاحرکت چرخشی و دائمی کیهانالگوبرداری از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید ضد میگرنابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات درياروشی جدید در درمان نابیناسکار، لگوی هوشمندمشکلات بین دو همسر و برخیهمیشه داناتر از ما وجود دسانسور از روی قصد بسیاری برای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان حس و ادراک قسمت هفدهمانتقال ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی کوانتومیاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قراه های جدید برای قضاوت راصل علت و تاثیرمغز فکر میکند مرگ برای دیهوش مصنوعی می تواند بر احسرنوشتبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیجهان فراکتالحس و ادراک قسمت سومانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های رایج ام اسادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیسترشد در سختی استبلوغ چیستشلیک فراموشیبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنها نمیخواهند دیگران رافناوری هوش مصنوعی نحوه خخلاصه ای از مطالب همایش مای نعمت من در زندگیمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهارتباط از بالا به پایین ممهندسی ژنتیک در حال تلاش چگونه واکسن کرونا را توززندگی زمینی امروز بیش از به زیر پای خود نگاه نکن بشگفتی های زنبور عسلتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان های بسیار دیگرآیا هوش ارثی دریافتی از پفرد حساس از نظر عاطفی و بفردا را نمیدانیمخارق العاده و استثنایی بایا تکامل هدفمند استدرگیری مغزی در سندرم کوواز نشانه ها و آثار درک شدمکانیک کوانتومی بی معنی نگاهی بر توانایی اجزاي بزبان و کلمه حتی برای کسانبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودشرکت نورالینک ویدیویی ازتمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکجهانی در ذهنآیا جهان ذهن و افکار ما مقارچ بی مغز در خدمت موجوددنیای شگفت انگیز کوانتومابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکچت جی پی تیسفر به مریخ در 39 روزبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاطبیعت بر اساس هماهنگیتو یک معجزه ایکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های آب، زندگی است(قسمت پنجم)لا اکراه فی الدیندیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین رنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تمدل هولوگرافیک ژنرالیزهچرا بیماری های تخریبی مغسلسله مباحث هوش مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز علایم کمبود ویتامین E را تولید یا دریافت علمگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سحقیقت غیر قابل شناختافت فشار خون ناگهانی در ومن کسی در ناکسی دریافتم دانشمندان روشی برای تبدیابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دروح رهاییاز تکینگی تا مغز، از مغز مرگ تصادفینظریه ی تکامل در درمان بیسیگار عامل افزایش مرگ ومبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتعسل طبیعی موثر در کنترل بتوهم جسمگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع محس چشایی و بویاییالتهاب شریان تمپورالمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید ضد الزایمرابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای روشی جدید در درمان سکته ماساس انسان اندیشه و باور مشکلات روانپزشکی پس از سهمیشه راهی هستسانسور بر بسیاری از حقایبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دتکینگیپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهنحس و ادراک قسمت هجدهماندوه در دنیا استمنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی کوانتومی و پاحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عراه پیروزی در زندگی چیستاصل عدم قطعیت از کوانتوم مغز قلبهوش مصنوعی و کشف زبان هایسریع دویدن مهم نیستبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشتکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک قسمت سی و هشتمانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های علامتی در ام اسادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیز گهواره تا گوربلعیدن ستاره توسط سیاهچاشلیک فراموشیبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر ویتامین دی بر بیماآنان که در قله اند هرگز خفیلمی بسیار جالب از تغییخلاصه ای از درمان های جدیای آنکه نامش درمان و یادشدروغ نگو به خصوص به خودتارتباط بین هوش طبیعی و هومهربانی، شرط موفقیتچگونه آن شکری که می خوریمزندگی زودگذربوزون هیگز چیستشانس یا تلاشتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان هایی در جهان دیگرآیا هوش سریعی که بدون احسفرضیه ای جدید توضیح میدهخبر مهم تلسکوپ هابلایجاد احساساتدرگیری اعصاب به علت میتواز نظر علم اعصاب یا نرووسمکانیزمهای دفاعی در برابنگاهت را بلند کنزبان و بیان نتیجه ساختمابیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیشربت ضد خلطتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکجهان، تصادفی نیستآیا جهش های ژنتیکی، ویروقبل از آغازدنیا، هیچ استابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ذره ی معین یا ابری از الکاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالینتایج نادانی و جهلسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تطعمه ی شبکه های ارتباط اجتو یک جهان در مغز خودت هسکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های آثار باستانی تمدن های قدلاموژین داروی ضد اوتیسم؟دیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت درهبر حقیقیاز تکینگی تا مغز از مغز تمدل هولوگرافیک تعمیم یافچرا حیوانات سخن نمی گوینسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس علت خواب آلودگی بعد از خوتولید پاک و فراوان انرژیگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی حقایق ممکن و غیر ممکنافت هوشیاری به دنبال کاهمنابع انرژي پاک سرچشمه حدائما بخوانابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درروزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز، از مغز مرگی وجود نداردنظریه ی تکامل در درمان بیسیاهچاله های فضایی منابعبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازعشق درونی به یگانگی خلقتتوهمات و شناخت حقیقتگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج حس و ادراک (قسمت اول )امیوتروفیک لترال اسکلرومنابع انرژی از نفت و گاز داروی سل سپتابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهريتوکسيمب در درمان ام اساستفاده از مغز، وزن را کممشکلات روانپزشکی در عقب همیشه عسل با موم بخوریمساهچاله ها تبخیر نمیشودبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانتکامل فردی یا اجتماعیپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زحس و ادراک قسمت هشتماندوه دردی را دوا نمیکندمنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی کوانتومی و داحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتراه انسان شدن، راه رفتن واصول انجام برخی نرمش ها دمغز ما کوچکتر از نیم نقطههوش مصنوعی گوگل به کمک تشسریعترین کامپیوتر موجودبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی تکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلمحس و ادراک قسمت سی و ششمانسان، گونه ای پر از تضادمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان ژنتیکی برای نوآوریادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید زمین در برابر عظمت کیهانبنی عباس، ننگی بر تاریخشنا در ابهای گرم جنوب نیابسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهتاثیر ویروس کرونا بر مغز آنزیم تولید انرژی در سلوفیزیک مولکولها و ذرات در خم شدن فضا-زمانایمپلانت مغزی کمک میکند دریای خداارتباط شگفت مغز انسان و فمولتیپل اسکلروز در زنان چگونه انتظارات بر ادراک زندگی سلول در بدن، جدای ابوزون هیگز جهان را از متلشاهکار قرنتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان یکپارچهآیا هشیاری کوانتومی وجودفشار و قدرتخدا موجود استایرادهای موجود در خلقت بدرختان اشعار زمیناز نظر علم اعصاب اراده آزما انسانها چه اندازه نزدچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و بیان، در سایه پیشربیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیشش مرحله تکامل چشمتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقبل از انفجار بزرگدندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ای ضد التهابینجات در راستگوییسفر دشوار اکتشافبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیظهور امواج مغزی در مغز مصتو کز محنت دیگران بی غمیکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمجریان انرژی در سیستم های آرامش و دانشلایو دوم دکتر سید سلمان فدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهروی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز از مغز تمدل های ریز مغز مینی برینچرا حجم مغز گونه انسان درسم زنبور ، کلیدی برای واربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحعماد الدین نسیمی قربانی تولید سلولهای جنسی از سلگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سحل مشکلافتخار انسانمنابع انرژی از نفت و گاز داروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف روزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز، از مغز مراحل ارتقای پله پله کیهنظریه ی ریسمانسیاهچاله ها، دارای پرتو بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسعصب حقوق نورولووتوپیراماتگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستحس و ادراک (قسمت دوم )امید نیکو داشته باش تا آنمنابع بی نهایت انرژی در دداروی ضد چاقیابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیریه زغالیاستفاده از هوش مصنوعی در مشاهده گر جدای از شیء مشاهمجوشی هسته ای، انرژِی بسایه را اصالت دادن، جز فربرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیحس و ادراک قسمت پنجماندوهگین نباش اگر درب یا منبع هوشیاری کجاست قسمت53در هر سوراخی سر نکناحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلاراه بی شکستاصول توسعه ی یک ذهن کاملمغز مانند تلفن استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسرگیجه از شایعترین اختلابرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل، نتیجه ی برنامه ریپرورش مغز مینیاتوری انساحس و ادراک قسمت سیزدهمانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان پوکی استخوانادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک زمین زیر خلیج فارس تمدنی به قفس های سیاهت ننازشناخت و معرفت، و نقش آن دبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ژنها بر اختلالات خآینه در اینهفیزیک و هوشیاریخونریزی مغز در سندرم کووایمپلانت نخاعی میتواند ددرک فرد دیگر و رفتارهای اارتباط شگفت انگیز مغز انمواد کوانتومی جدید، ممکنچگونه به سطح بالایی از هوزندگی، مدیریت انرژیبی نهایت در میان مرزهاشاهکار شش گوشتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان یکپارچهآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا یک، وجود داردفضای قلب منبع نبوغ استخدای رنگین کماناکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟درد باسن و پا به دلیل کاهاز نظر علم اعصاب اراده آزما انسانها چه اندازه نزدچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و تکلم برخی بیماریهبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستششمین کنگره بین المللی ستمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا خداباوری محصول تکاملقدم زدن و حرکت دید را تغیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تماده، چیزی بیش از یک خلا نخاع ما تا پایین ستون فقرسفرنامه سفر به بم و جنوب با تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر ظرف باید پر شود چه با چرک تو پیچیده ترین تکنولوژی کریستال هاتاثیر روده بر مغزجستجوی متن و تصویر به صورآرامش و سکونلبخند بزن شاید صبح فردا زدژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مرویا و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمدیون خود ناموجودچرا خشونت و تعصبسماگلوتید داروی کاهش دهنبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایعوامل موثر در پیدایش زباتولترودینگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتحلقه های اسرارآمیزافراد آغاز حرکت خودشان رمنابع انرژی از نفت و گاز داروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملروزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز، از مغز مرز مرگ و زندگی کجاستنظریه تکامل در درمان بیمسیاهچاله و تکینگی ابتدایبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک معضلانی که طی سخن گفتن چقدتوانایی مغز و دیگر اجزای گزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاحس و ادراک قسمت 67امید نجاتمنابع جدید انرژیداروی ضد چاقیابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامریواستیگمیناستفاده از انرژی خلامشاهده آینده از روی مشاههمراهی نوعی سردرد میگرنیساخت شبکه عصبی مصنوعی با برخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادتکامل مداومپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پحس و ادراک قسمت پنجاهاندام حسی، درک از بخش هایمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدر والنتاین کتاب بدید هماخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل برابطه تشنج و اوتیسماصول سلامت کمرمغز مادران و کودکان در زمهوش مصنوعی الفاگوسرگردانیبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندتأثیر نگاه انسان بر رفتاپرتوهای صادر شده از سیاهحس و ادراک قسمت ششماهرام مصر از شگفتی های جهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان پوکی استخوانارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلازمان چیستبه مغز خزندگان خودت اجازشناخت درون، شناخت بیرون؛بشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتاثیر کلام در آیات کلام بآیندهفیزیکدانان ماشینی برای تخواندن ، یکی از شستشو دهنایمان به رویادرک نیازمند شناخت خویش اارتباط شگفت انگیز مغز انموجود بی مغزی که می تواندچگونه باغبانی باعث کاهش زونیسومایدبی ذهن و بی روحشاید گوشی و چشمی، آماده شتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان کاملی در اطراف ما پرآیا کیهان می تواند یک شبیقفس ذهنخدایی که ساخته ی ذهن بشر اگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمادردهای سال گذشته فراموش از واقعیت امروز تا حقیقتما اکنون میدانیم فضا خالچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و شناخت حقیقت قسمت چبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به صبر بسیار بایدتمدن زیر آبکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش تمدنی عجیب و شگفت انسآیا دلفین ها می تواند از قدرت مردمدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تماشین دانشنخستین تمدن بشریسفرنامه سفر به بم و جنوب بالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به عقل مجادله گرتو آرامش و صلحیکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر جستجوی هوشیاری در مغز ماآرامش(سکوت) stillness و تکاپولحظات خوش با کودکاندگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسارویا و کابوساز تکینگی تا مغز از مغز تمدیریت اینترنت بر جنگچرا در مغز انسان، فرورفتسندرم کووید طولانیبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاعوامل ایجاد لغت انسانی و تومورها و التهاب مغزی عاگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینحمله ویروس کرونا به مغزافراد بی دلیل دوستدار تو منابع انرژی از نفت و گاز داروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث روزهای سختاز تکامل تا مغز از مغز تا مرز بین انسان و حیوان کجانظریه تکامل در درمان بیمسیاهچاله ی تولید کنندهبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار غم بی پایانتوازن مهمتر از فعالیت زیگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون حس و ادراک قسمت 74امید درمان کرونا با همانمناطق خاصی از مغز در جستجداروی ضد تشنج با قابليت تابعاد بالاترنقطه بی بازگشتریاضیات یک حس جدید استاستفاده از سلول های بنیامطالبه ی حق خودهندسه ی پایه ایساخت شبکه عصبی با الفبای برخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانتکامل چشمپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و یانرژی بی پایان در درون هرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر یک فراکتال هر نقطه مرکاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکرادیوی مغز و تنظیم فرکاناضطراب و ترسمغز چون ابزار هوش است دلیهوش مصنوعی از عروسک های بسربازان ما محققا غلبه می بررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانتئوری تکامل امروز در درمآلودگی هوا چالش قرن جدیدحس و ادراک قسمت شصت و هشتاولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیزمان و مکان، ابعاد کیهان به نقاش بنگرشناسایی تاریخچه ی تکاملیبعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کپسول نوروهرب بر نآینده ی انسان در فراتر ازفاصله ها در مکانیک کوانتخواب سالم عامل سلامتیاین پیوند نه با مغز بلکه درک و احساسارتباط غیرکلامی بین انساموجودات مقهور ژنها هستندچگونه تکامل مغزهای کنونیزونا به وسیله ویروس ابله بی شرمیشاید درست نباشدتقلید مرحله ای نسبتا پیشکوچ از محیط نامناسبکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پیوستهآیا گذشته، امروز وآینده قلب و عقلخسته نباشی بابااگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمددردی که سالهاست درمان نشاز کجا آمده ام و به کجا میما از اینجا نخواهیم رفتچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و شناخت حقیقت قسمت ابیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیصرع و درمان های آنتمدنی قدیمی در شمال خلیج کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا دلفین ها میتوانند باقدرت کنترل خوددو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده رفتار مانند بردهاز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدنخستین تصویر از سیاهچالهسفرنامه سفر به بم و جنوب باهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستعقلانیت بدون تغییرتو افق رویداد جهان هستیکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر حفره در مغزآزمون تجربی، راهی برای رلرزش ناشی از اسیب به عصبدانش قدرت استابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید درویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تمداخله ی زیانبار انسانچرا ذرات بنیادی معمولاً سندرم گیلن باره به دنبال بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانعواملی که برای ظهور لغت اتومورهای نخاعیگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیحمایت از طبیعتافزایش قدرت ادراکات و حسمنابع انرژی از نفت و گاز داروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتروش مقابله مغز با محدودیاز تکامل تا مغز، از مغز تمرز جدید جستجو و اکتشاف، نظریه تکامل در درمان بیمسیاره ی ابلهانبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقغم بی پایانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانحس و ادراک قسمت 75امیدوار باش حتی اگر همه چمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی ضد تشنج با قابليت تاتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنریسدیپلام تنها داروی تایاستفاده از سلول های بنیامطالبی در مورد تشنجهندسه ی رایج کیهانساختن آیندهبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به حس و ادراک قسمت پنجاه و دانرژی تاریکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر کمتر از چند ماه سوش جداختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانراز تغییراطلاع رسانی اینترنتیمغز چگونه صداها را فیلتر هوش مصنوعی از عروسک های بسردرد میگرنبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توتئوری تکامل در پیشگیری و آلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک قسمت شصت و دواولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان تومورهای مغزی با اارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرزمان و صبربه نقاش بنگرشناسایی سلول های ایمنی ابعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کپسول نوروهرب بر تآینده ی علم و فیزیک در60 ثفاصله ی همیشگی تصویر سازخواب سالم عامل سلامتی و یاین اندوه چیستدرک کنیم ما همه یکی هستیمارتروز یا خوردگی و التهاموسیقی نوچگونه جمعیت های بزرگ شکل زیباترین چیز در پیر شدنبی عدالتی در توزیع واکسن شب سیاه سحر شودتقلید از روی طبیعتکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاهخواری بر رشد و جهان پیوستهآیا پیدایش مغز از روی تصاقلب دروازه ی ارتباطخطا در محاسبات چیزی کاملاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طدرس گرفتن از شکست هااز آغاز خلقت تا نگاه انساما اشیا را آنطور که هستندچالش دیدگاه های سنتی در بزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکضرورت زدودن افکارتمرکز و مدیتیشنکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا دست مصنوعی به زودی قاقدرت انسان در نگاه به ابعدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید ترفتار وابسته به شکلاز تکینگی تا مغز از مغز تمباحث مهم حس و ادراکنخستین روبات های زنده ی جسفرنامه سفر به بم و جنوب باور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدعقیده ی بی عملتو انسانی و انسان، شایستکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر حق انتخابآزمون ذهنی گربه ی شرودینلرزش عضله یا فاسیکولاسیودانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنرویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانچراروياها را به یاد نمی آسندرم پیریفورمیسبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتعوارض ازدواج و بچه دار شدتومورهای ستون فقراتگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینحوادث روزگار از جمله ویرافزایش مرگ و میر سندرم کومنابع انرژی از نفت و گاز داروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جروش های صرفه جویی در ایجااز تکامل تا مغز، از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلهفت چیز که عملکرد مغز تو سیاره ابلهانبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدغیرقابل دیدن کردن مادهتوسعه برخی شغل ها با هوش پنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های حس و ادراک قسمت چهلامیدی به این سوی قبر نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی ضد تشنج توپیراماتاتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشریشه های مشترک حیاتاستفاده از سلول های بنیامطالعه ای بیان میکند اهدهندسه بنیادینساختار فراکتال وجود و ذهبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان حس و ادراک قسمت پنجاه و سانرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر آرزوهایت مداومت داشتهاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستراست دستی و چپ دستیاطلاعات حسی ما از جهان، چمغز ناتوان از توجیه پیداهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد میگرن در کودکانبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امتئوری جدید، ویران کردن گآلودگی هوا و پارکینسونحس و ادراک قسمت شصت و ششاولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان تشنجارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنزمان واقعیت است یا توهمبه نادیدنی ایمان بیاورشواهدی از نوع جدیدی از حابعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ممکن است موش کور بی مفتون های زیستیخواب عامل دسته بندی و حفطاین ایده که ذرات سیاهچالدرک احساسات و تفکرات دیگارزش حقیقی زبان قسمت اولموسیقی هنر مایع استچگونه جمعیت های بزرگ شکل زیباترین چیز در افزایش سبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیشبیه سازی میلیون ها جهان تقلید از طبیعتتقویت استخوان در گرو تغذکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر انتخاب از طرف محیط جهان پر از چیزهای اسرار آآیا آگاهی پس از مرگ از بیقلب روباتیکخطا در محاسبات چیزی کاملاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طدست آسماناز انفجار بزرگ تا انفجار ما به جهان های متفاوت خودچاالش ها در تعیین منبع هوزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز ضررهای مصرف شکر و قند بر تمرکز بر هدفکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکجوانان وطنآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقدرت ذهندو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینرفتار اجتماعی انسان، حاصاز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن منرمش های مفید برای درد زاسفری به آغاز کیهانباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاعلم و ادراک فقط مشاهده ی تو با همه چیز در پیوندیکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر حقیقت قربانی نزاع بین بی آزمون ذهنی گربه شرودینگرلزوم سازگاری قانون مجازادانش بی نهایتابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسرویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایچراروياها را به یاد نمی آسندرم پس از ضربه به سربحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردعید نوروز مبارکتوهم فضای خالیگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینحکمت الهی در پس همه چیزافزایش سرعت پیشرفت علوم منابع انرژی از نفت و گاز داروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و اروش هایی برای جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تمسمومیت دانش آموزان، قماهفت سین یادگاری از میراث سیاره ابلهانبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرغرور و علمتوصیه های سازمان بهداشت پول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل حس و ادراک قسمت چهل و هفتامیدی تازه در درمان سرطامنبع هوشیاری کجاست قسمت دارویی خلط آوراتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردررژیم های غذایی و نقش مهم استفاده از سلول های بنیامعماری، هندسه ی قابل مشاهندسه در پایه ی همه ی واکساختار شبکه های مغزی ثاببرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دتکامل ابزار هوش ، راه پر پیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهحس و ادراک قسمت پنجاه و شانرژی خلا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر آسمان هدیه های نادیدناختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هارجزخوانی هایی که امروز باطلاعاتی عمومی در مورد ممغز و اخلاقهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد و علتهای آنبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده تا 20 سال آینده مغز شما به آلزایمرحس و ادراک سی و هفتماولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان جدید ALSارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیزمان پلانکبه هلال بنگرشواهدی از دنیسوان(شبه نئبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان قابل مشاهده بخش کوچفروتنی و غرورخودآگاهی و هوشیارياینکه به خاطرخودت زندگی درک تصویر و زبان های مخلتارزش حقیقی زبان قسمت دوممیهمانهای ناخوانده عامل چگونه حافظه را قویتر کنیزیر فشار کووید چه باید کربیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحشبیه سازی سیستم های کوانشبکه های مصنوعی مغز به درتقویت حافظه یا هوش مصنوعکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر احتمالی عصاره تغلیجهان پر از چیزهای جادویی آیا امکان بازسازی اندامهقلب را نشکنخطای ادراک کارمااگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شدستورالعمل مرکز کنترل بیاز بحث های کنونی در ویروسما با کمک مغز خود مختاريمناتوانی از درمان برخی ویزبان جانسوزبیندیشهیچ اندر هیچضررهای شکر بر سلامت مغزتمساح حد واسط میان مغز کوکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکجواب دانشمند سوال کننده آیا رژیم غذایی گیاهی سلاقدرت عشقدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسرقیبی قدرتمند در برابر ماز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانینرمش های مفید در سرگیجهسقوط درون جاذبه ای خاص، چباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وعلم و روحتو با باورهایت کنترل میشکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیحقیقت آنطور نیست که به نظآزادی عقیده، آرمانی که تلزوم سازگاری قانون مجازادانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلارویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن نزاع بین جهل و علم رو به پسندرم سردرد به دلیل افت فبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهعامل کلیدی در کنترل کارآتوهم فضای خالی یا توهم فضگیرنده باید سازگار با پیترک امروزحافظه میتواند بزرگترین دافسردگی و اضطراب در بیمامنابع انرژی از نفت و گاز داروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اروش هایی ساده برای کاهش ااز تکامل تا مغز، از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاهم نوع خواری در میان پیشیسیر آفرینش از روح تا مغز برنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که مقالاتتوصیه های غیر دارویی در سپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولحس و ادراک قسمت چهل و هشتامگا سه عامل مهم سلامتمنبع هوشیاری کجاست قسمت داستانها و مفاهیمی اشتبااثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیرژیم های غذایی و نقش مهم استیفن هاوکینگ در مورد همعنی روزههندسه زبانِ زمان استسازگاری با محیط بین اجزابرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل جریان همیشگی خلقتپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصحس و ادراک قسمت بیست و چهانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر آستانه ی موج پنجم کوویاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری رحم مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز و اخلاقهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد تنشنبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومتا بحر یفعل ما یشاآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک- قسمت پنجاه و اولین دارو برای آتاکسی فمنبع هوشیاری در کجاست؟ قارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستزمان به چه دلیل ایجاد میشبه کدامین گناه کشته شدندشیشه ی بازالتی و سیلیکونبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کتامین در درمان پاجهان موازی و حجاب هافرگشت و تکامل تصادفی محض خودآگاهی و هوشیارياینکه خانواده ات سالم بادرک حقیقت نردبان و مسیری ارزش حقیقی زبان قسمت سوممیوتونیک دیستروفینگاه محدود و تک جانبه، مشزیرفون داروی ضد ام اسبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیشبکیه های مصنوعیتقویت سیستم ایمنیکودک ایرانی که هوش او از تاثیر ترکیبات استاتین (سجهان دارای برنامهآیا انسان با مغز بزرگش اخقیچی ژنتیکیخطای حساگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شددغدغه نتیجه ی نادانی استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکما بخشی از این جهان مرتبطناتوانی در شناسایی چهره زبان ریشه هایی شناختی اسبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترطلوع و حقیقتتنفس هوازی و میتوکندریکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکجوسازی مدرنآیا راهی برای رفع کم آبی قطار پیشرفتدولت یا گروهکابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مررموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دنرمشهای مهم برای تقویت عسلول های بنیادیبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتو باید نیکان را به دست بکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبحقیقت افرادآسيب میکروواسکولاریا آسلزوم عدم وابستگی به گوگل دانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همرویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستنزاع بین علم و نادانی رو سوپاپ ها یا ترانزیستورهابحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرعادت همیشه خوب نیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکحافظه و اطلاعات در کجاست اقلیت خلاقمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید ALSابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از روش جدید تولید برقاز تکامل تا مغز، از مغز تمسئول صیانت از عقیده کیسهمه چیز در زمان مناسبسیستم تعادلی بدنبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر ویتامین دی بر بیماتوصیه هایی در مصرف ماهیپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانحس و ادراک قسمت چهل و دومامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنبع هوشیاری کجاست قسمت دخالت در ساختار ژنهااثرات فشار روحی شدیدچند جهانیرژیم ضد التهابیاستیفن هاوکینگ در تفسیر معادله ها فقط بخش خسته کنهنر حفظ گرهستم با شعار قانون بدترین برخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنحس و ادراک قسمت بیست و یکانسان میوه ی تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر درمان بیماری مولتیپل اختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخرحم مصنوعیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمغز و سیر تکامل ان دلیلی هوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد سکه ایبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیتابوهای ذهنیآموزش نوین زبانحس و ادراک- قسمت بیست و پاولین دروغمنبع هوشیاری در کجاست؟(قارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجزمان شگفت انگیزبه امید روزهای بهترشکل های متفاوت پروتئین هتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان ما میتواند به اندازآیا ما کالا هستیمفراموش کارها باهوش تر هسخودروهای هیدروژنیاینترنت بدون فیلتر ماهوادرک دیگرانارزش خود را چگونه میشناسمیگرن و پروتئین مرتبط با نگاه انسان محدود به ادرازیرک ترین مردمزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیشباهت مغز و کیهانتلقین اطلاعات و حافظهکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر حرکات چشم بر امواج جهان در حال نوسان و چرخشآیا احتمال دارد رویا از آقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصخطر آلودگی هوااگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استذهن ما از در هم شکستن منباز تلسکوپ گالیله تا تلسکما تحت کنترل ژنها هستیم ینادیدنی ها واقعی هستندزبان شناسی مدرن در سطح سلبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمطلای سیاهتنفس هوازی و میتوکندریکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکجامعه ی آسمانیآیاما مقهور قوانین فیزیکلمس کوانتومیدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسرمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت چقدر موثر استچرا ماشین باید نتایج را پسلول های بنیادی منابع و ابار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال علم به ما کمک میکند تا موتو تغییر و تحولیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباحقیقت اشیاآسیب ها ناشی از آلودگی هومقاومت به عوارض فشار خون دانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده رویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستنزاع بین علم و جهل رو به پسوپاپ ها یا ترانزیستورهابحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیعادت کن خوب حرف بزنیتوهم چیستگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانحافظه و اطلاعات در کجاست الکترومغناطیس شنوایی و همنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اروش صحبت کردن در حال تکاماز تکامل تا مغز، از مغز تمسئولیت جدیدهمه چیز در زمان کنونی استسیستم دفاعی بدن علیه مغز برین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتصفحه اصلیتوضیحی ساده در مورد هوش مپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمحس و ادراک قسمت چهل و سومانفجار و توقف تکاملی نشامنبع هوشیاری کجاست قسمت در مانهای کمر درداثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیترژیم غذایی حاوی تخم مرغ واستخوان های کشف شده، ممکمعجزه های هر روزههنر رها شدن از وابستگیستم، بی پاسخ نیستبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهحس و ادراک قسمت بیست و دوانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر سال حدود 7 میلیون نفر اختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراعتماد به خودمغز کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد عروقی میگرنبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دتاثیر فکر بر سلامتآمارهای ارائه شده در سطح فلج نخاعی با الکترودهای حس و ادراک- قسمت شصت و چهاولین سلول مصنوعیدرمان جدید میگرن با انتی منبع خواب و رویاچگونه مولکول های دی ان ایزنجیرها را ما باید پاره کبه بالا بر ستارگان نگاه کشکل پنجم مادهتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا ما تنها موجودات زنده فراموشی همیشه هم بد نیستخورشید مصنوعیایندرالدرک درست از خود و هوشیاریاز فرد ایستا و متعصب بگذرمیگرن سردردی ژنتیکی که بنگاه از بیرون مجموعهنگاه از دور و نگاه از نزدزیست، مرز افق رویداد هستبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتشباهت مغز با کیهان مادیتلاش ها برای کشف منابع جدکودکان خود را مشابه خود تتاثیر دوپامین و سروتونینجهان در حال ایجاد و ارتقاآیا احتمال دارد رویا از آقانون مندی نقشه ژنتیکی مخطرات هوش مصنوعیاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیذهن چند جانبه نیازمند نگاز تکنیکی تا مغز از مغز تمانند آب باشنادانی در قرن بیست و یکم،زبان شناسی نوین نیازمند بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالطوفان فقر و گرسنگی و بی ستنفس بدون اکسیژنکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکجاودانگی مصنوعیآب زندگی است قسمت چهارملوب فرونتال یا پیشانی مغدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشرمز پیشرفت تواضع است نه طاز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظچرا مغز انسان سه هزار سالسلول های بدن تو پیر نیستنبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنعلم بدون توقفتو جهانی هستی که خودش را کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورحقیقت تنها چیزی است که شاآشنا پنداریمقابله ی منطقی با اعتراضدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهرویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استنسبت ها در کیهانسوپاپ ها یا ترانزیستورهابحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برعادت کردن به نعمتتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای ترازودونحافظه و اطلاعات در کجاستالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اروشهای نو در درمان دیسک باز روده تا مغزمسئولیت در برابر محیط زیهمه چیز، ثبت می شودسکوت و نیستیبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توسوالات پزشکیتیوتیکسن داروی ضد جنونپیموزایدتصور از زمان و مکانحس و ادراک قسمت نهمانقراض را انتخاب نکنیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت در محل کار ارزش خودت را باثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننرژیم غذایی ضد التهابیاستروژن مانند سپر زنان دمعجزه ی علمهنر، پر کردن است نه فحش دستون فقرات انسان دو پا جلبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتحس و ادراک قسمت بیست و سوانسان یک کتابخانه استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های اسرار آمیز در آاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانرساناها و ابر رساناها و عاعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بآن چیزی که ما جریان زمان فلج بل، فلجی ترسناک که آنحساسیت روانی متفاوتاوکرلیزوماب داروی جدید شدرمان جدید کنترل مولتیپلمنتظر نمان چیزی نور را بهچگونه میتوان با قانون جنزندگی هوشمند در خارج از زبه بالاتر از ماده بیندیششکست حتمیتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان مرئی و نامرئیآیا مغز تا بزرگسالی توسعفرایند پیچیده ی خونرسانیخوش قلبی و مهربانیایا کوچک شدن مغزانسان الدرک عمیق در حیواناتاز مخالفت بشنومیگرن شدید قابل درمان اسمیدان مغناطيسي زمین بشر نگاه از درون مجموعه با نگزاوسکا درمان گوشربیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانشباهت کیهان و مغزتلاش هایی در بیماران قطع کودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری مجهان ریز و درشتآیا برای تولید مثل همیشه قانون گذاری و تکاملدفاع در برابر تغییر ساختاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاذهن هوشیار در پس ماده ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز ماه رجبنازوکلسینزبان، نشان دهنده ی سخنگو بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالطوفان زیباییتنها مانع در زندگی موارد کتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکجایی خالی نیستآب زندگی است قسمت هفتملوتیراستامديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشرمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلچرا مغزهای ما ارتقا یافت سلول عصبی شاهکار انطباق بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیعلم در حال توسعهتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدحقیقت خواب و رویاآشنا پنداریمقابله با کرونا با علم اسدانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نروان سالماز تکینگی تا مغز- از مغز مرگ چیستنسبت طلایی، نشانه ای به سسوخت هیدروژنی پاکبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از عادت دادن مغز بر تفکرتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکحباب های کیهانی تو در توالکترودهای کاشتنیمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید برای میاستنی ابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزروشهای شناسایی قدرت شنوااز سایه بگذرمستند جهان متصلهمه ی سردردها بی خطر نیستسکوت، پر از صدابرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدپیامهای کاربرانتیک و اختلال حرکتیپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهحس و ادراک قسمت چهارمانواع سکته های مغزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت در چه مرحله ای از خواب ، راثرات مضر ماری جوانانه به اعدامرژیم غذایی ضد درداسرار آفرینش در موجمعجزه ی علم در کنترل کرونهوموارکتوس ها ممکن است دسخن و سکوتبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت بیستمانسان باشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های بیماری آلزایمراختراع جدید اینترنت کواننور درونرشته نوروایمونولوژی و نقاعداد بینهایت در دنیای مهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآنچه ناشناخته است باید شفلج خوابخفاش با شیوع همه گیری جدیايندگان چگونه خواهند دیددرمان جدید سرطانارتباط هوش ساختار مغز و ژمنحنی که ارتباط بین معرفچگونه مغز پیش انسان یا همزندگی بی دودبه خودت مغرور نشوشگفت نیست من عاشق تو باشمتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان مشارکتیآیا همه جنایت ها نتیجه بیفرایند تکامل و دشواری هاخوشبختی دور از رنج های مایا این جمله درست است کسیدرگیری قلب در بیماری ویراز نخستین همانند سازها تاز نخستین همانند سازها تمیدان های مغناطیسی قابل نگاه حقیقی نگاه به درون ازبان مشترک ژنتیکی موجودابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اشباهت زیاد بین سلول هاي عتلاشی برای درمان قطع نخاکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر داروهای ضد التهاب جهان شگفت انگیزآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقانون جنگلدقیق ترین تصاویر از مغز اابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلیننباید صبر کرد آتش را بعد زبان، وسیله شناسایی محیطبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلطولانی ترین شبتنها در برابر جهانکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبهآب زندگی است قسمت اوللوزالمعده(پانکراس)مصنوعدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استرمز جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلچرا ویروس کرونای دلتا واسلولهای ایمنی القا کنندهبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشعلم راهی برای اندیشیدن اتو در میانه ی جهان نیستی گل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهحقیقت در علم، هرگز نهایی آغاز فصل سرما و دوباره تکملاحظه های اخلاقی دربارهدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای روبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز- از مغز مرگ و میر پنهاننشانه های گذشته در کیهان سودمندی موجودات ابزی بر بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهعارضه جدید ویروس کرونا ستوهم بی خداییگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهحد و مرزها توهم ذهن ماستالگو و عادت را بشکن و در امنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید برای ای ال اسابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات درياروشی برای بهبود هوش عاطفاز علم جز اندکی به شما دامشکل از کجاستهمیشه چشمی مراقب و نگهباسکته مغزیبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنسایتهای دیگرتیروفیبان موثر در سکته ی پیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهحس و ادراک قسمت نوزدهمانگشت ماشه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت در ناامیدی بسی امید استاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیراه فراری نیستاسرار بازسازی اندام هامعجزه در هر لحظه زندگیهورمون شیرساز یا پرولاکتسخن پاک و ثابتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت دهمانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های جدید میگرنادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانرشد مغز فرایندی پیچیده ابقای حقیقی در دور ماندن اسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آنچه واقعیت تصور میکنیم فلج خواب چیستخلا، حقیقی نیستايا اراده آزاد توهم است یدرمان سرطان با امواج صوتارتباط پیوسته ی جهانمنشأ اطلاعات و آموخته ها چگونه هموساپينس بر زمین زندگی در جمع مواردی را بربه دنبال رستگاری باششگفت انگیز بودن کیهانتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان هوشمندآیا هوش مصنوعی می تواند نفرایند حذف برخی اجزای مغخانه ی تاریکایا ابزار هوشمندی یا مغز درگیری مغز در بیماری کوی