دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا مغز تا بزرگسالی توسعه می یابد

آیا مغز انسان تا بزرگسالی توسعه می یابد و بزرگ می شود

امروز با کمک روش های تصویر برداری از مغز، تلسکوپی در اختیار دانشمندان هست تا حقایقی نو را از مغز ببینند که در سال های گذشته ممکن نبود.

ام آر آی، ما را به درون مغزمی برد و ام آر آی عملکردی، ما را با عملکردهای قسمت های مختلف مغز به صورت فعال، آگاه می کند.

امروز ما با این وسایل و نگاه کامل به درون مغز، چیزهایی را می بینیم که گذشتگان نمی دیدند.

امروز با این نگاه عمیق، می دانیم که مغزانسان تا دهه سوم زندگی او همچنان توسعه می یابد. و این بر خلاف اندیشه شایع 15 تا 20 سال قبل است.

در آینده هم چیزهایی بسیار بیشتر را خواهیم دانست که امروز از درک آن ناتوانیم.
جهانی در پیشاپیش ماست که منتظر است تا عمق آن دیده شود و فقط ما باید چشمان خود را بازتر کنیم .

نگاه امروز ما با نگاه سالهای بعد، بسیار متفاوت خواهد بود. همانگونه که نگاه کلیسای قبل از گالیله و جردانو برونو با نگاه دانشمندان امروز فیزیک جهان بسیار متفاوت است.

درک امروز ما، ما را از درک بسیاری از حقایق، محروم خواهد کرد و درک فردای ما هم ما را از بسیاری از حقایق محروم خواهد کرد. پس بهتر است به جای تعصبات شبانه، منتظر طلوع خورشید باشیم!


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز انسان ایا طبیعتا تماایا بیماری ام اس (مولتیپژن یا نقشه توسعه مغز و نقتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمغزتان را در جوانی سیمکشاحساس گذر سریعتر زمانکاهش التهاب ناشی از بیماتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر منقش غذاها و موجودات درياارتباط شگفت انگیز مغز انگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تآلزایمرتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت اچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش احساسیبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا مومدارک ژنتیکی چگونه انسانانسان قدیم در شبه جزیره عویتامین دی گنجینه ای بزربرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تمغز انسان برای ایجاد تمدایا بدون زبان میتوانیم تژنها نقشه ایجاد ابزار هوتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبانقش قهوه در سلامتیاخلاق و علوم اعصابکایروپاکتیک چیستتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرنقش غذاها و موجودات درياارتباط شگفت انگیز مغز انگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دمیدان مغناطيسي زمین بشر آیا راهی برای رفع کم آبی هوش احساسیبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را مروری بر تشنج و درمان هایانسان جدید از چه زمانی پاواکنش های ناخودآگاه و تقبرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز انسان برای شادمانی طایا تکامل هدفمند استژنها ، مغز و ارادهتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردنقش مهاجرت در توسعه نسل ااختلال در شناسایی حروف و کاربرد روباتهای ريزنانوتوصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهارتباط غیرکلامی بین انساگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی امکانیزمهای دفاعی در برابآیاما مقهور قوانین فیزیکهوش عاطفی بیشتر در زنانبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را مرکز خنده در کجای مغز استانسان عامل توقف رشد مغزواکسن سرطانبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب مغز انسان برای شادمانی طایرادهای موجود در خلقت بژنهای هوش ، کدامندتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رنقش هورمون های تیروئید داختلالات مخچهکاربرد روباتهای ريز، در توضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافنقص در تشخیص هیجانات عامارتروز یا خوردگی و التهاگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز قدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئما انسانها چه اندازه نزدآزمون ذهنی گربه شرودینگرهوش عاطفی در زنان بیشتر ابحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خومرگ انتقال است یا نابود شانعطاف پذیری مکانیسمی علواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(مغز انسان رو به کوچک تر شاگر نعمت فراموشی نبود بسکلرال هیدرات برای خوابانتلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پنقش ژنتیک در درمان اختلااختلالات حرکتی در انسانکجای مغز مسئول پردازش تجتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیچند جهانیارزش حقیقی زبان قسمت اولپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب چراروياها را به یاد نمی آازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیلوب فرونتال یا پیشانی مغآیا واکنش های یاد گرفته وهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنما انسانها چه اندازه نزدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهوشیاری کوانتومیبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدمراحل ارتقای پله پله کیهاولین هیبرید بین انسان ووراپامیل در بارداریبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریمغز انسان رو به کوچکتر شداگر نعمت فراموشی نبود بسکمردرد و علل آنتلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرنقش انتخاب از طرف محیط، ناختلالات صحبت کردن در انکشف مکانیسم عصبی خوانش پتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییچندین ماده غذایی که ماننارزش حقیقی زبان قسمت دومپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چراروياها را به یاد نمی آاستفاده از هوش مصنوعی در ساخت شبکه عصبی با الفبایلبخند بزن شاید صبح فردا زآیا آگاهی پس از مرگ از بیهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان ما با کمک مغز خود مختاريمافراد آغاز حرکت خودشان رهوش، ژنتیکی است یا محیطیبحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکمزایای شکلات تلخ برای سلاولین مورد پیوند سر در انورزش هوازی مرتب خیلی به قبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریمغز ایندگان چگونه استاگر تلاش انسان امروز براکمردرد با پوشیدن کفش مناتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرننقش اتصالات بین سلولهای ادامه بحث تکامل چشمکشف مکانیسمی پیچیده در بتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس چه زیاد است بر من که در ایارزش حقیقی زبان قسمت سومپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با لرزش ناشی از اسیب به عصبآیا امکان بازسازی اندامههوش مصنوعی از عروسک تا کبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانما تحت کنترل ژنها هستیم یافزایش قدرت ادراکات و حسهیچگاه از فشار و شکست نتربحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآمسیر دشوار تکامل و ارتقااولین تصویر در تاریخ از سورزش هوازی ، بهترین تمریبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسمغز ابزار برتر بقاابزار هوش در حال ارتقا ازکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسنقش حفاظتی مولکول جدید دادغام میان گونه های مختلکشف ارتباط جدیدی از ارتبتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیچهار میلیارد سال تکامل باز نظر علم اعصاب یا نرووسپیموزایدتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو استیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابلزوم سازگاری قانون مجازاآیا انسان با مغز بزرگش اخهوش مصنوعی از عروسک تا کبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عماه رجبافسردگی و اضطراب در بیماهاوکينگ پیش از مرگش رسالبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بمشکلات نخاعیاولین سلول مصنوعیورزش و میگرنبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی دانشمندان روشی برای تبدیمغز از بسیاری حقایق می گرابزارهای بقای موجود زندکنگره بین المللی سردرد دتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی نقش حیاتی تلومر دی ان آ دادغام دو حیطه علوم مغز و کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجاچهار ساعت پس از کشتار خوکاز نظر علم اعصاب اراده آزپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی نگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتلزوم سازگاری قانون مجازاآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عماپروتیلینالکتروتاکسی(گرایش و حرکهاوکينگ پیش از مرگش رسالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولوومشاهده آینده از روی مشاهاوکرلیزوماب داروی جدید شورزش بهترین درمان بیش فعبرخی سلولهای عصبی در تلاداروهای مصرفی در ام اسمغز برای فراموشی بیشتر کابزارهای پیشرفته ارتباط کنگره بین المللی سردرد دتمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسنقش داروهاي مختلف معروف ارتقا و تکامل سنت آفرینش گنجینه ای به نام ویتامین تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش انوار مغزی روشی مهم در تشخاز نظر علم اعصاب اراده آزپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیاصول سلامت کمرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشممبانی ذهنی سیاه و سفیدالتهاب شریان تمپورالهدف از تکامل مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدمعنی روزهايندگان چگونه خواهند دیدورزش در کمر دردبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای ضد بیماری ام اس ومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزارهای دفاعی و بقای موکندر در بیماریهای التهابتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش روزه داری در سالم و جارتوکين تراپی روشی جديد گیاه خواری و گوشت خوار کدتئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامنورون هاي مصنوعی می تواناز آغاز خلقت تا نگاه انساپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلامنابع انرژي پاک سرچشمه حآیا برای تولید مثل همیشه هوش مصنوعی در کامپیوترهابیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سمجموعه های پر سلولی بدن مامیوتروفیک لترال اسکلروهزینه ای که برای اندیشیدبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمقالاتمغز فکر میکند مرگ برای دیايا اراده آزاد توهم است یوزوز گوشبررسي علل احتمالي تغيير بررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلمغز بزرگ چالش است یا منفعاثر مضر مصرف طولانی مدت رکوچک شدن مغز از نئاندرتاتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسنقش رژیم غذایی در رشد و اارتباط میکروب روده و پارگالکانزوماب، دارویی جدیتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بنورون های ردیاب حافظهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکپیشینیان انسان از هفت میتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو اطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسردرد و علتهای آنمولتیپل اسکلروز در زنان آیا بزرگ شدن مغز فقط در دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنمحل درک احساسات روحانیامگا سه عامل مهم سلامتهستي مادي ای که ما کوچکتربحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز ما کوچکتر از نیم نقطهايا اراده آزاد توهم است ییک پیشنهاد خوب برای آسان یکی از علل محدودیت مغز امبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی دربارداریمغز بزرگ چالشهای پیش رواثرات مفید قهوهکودک ایرانی که هوش او از تو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگنقش زبان در سلطه و قدرت اارتباط چاقی و کاهش قدرت بگامی در درمان بیماریهای تاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوانوروپلاستیسیتی چیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمیننخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث اطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنمواد کوانتومی جدید، ممکنآیا تکامل و تغییرات ژنتیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر محل درک احساسات روحانی دامروز دانش ژنتیک هیچ ابههستی ما پس از شروعی چگال بحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیمغز مادران و کودکان در زمای آنکه نامش درمان و یادشیادگیری مهارت های جدید دبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام مغز حریص برای خون، کلید تاثرات مضر ماری جواناکودکان خود را مشابه خود تتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتنقش زبان در سلطه و قدرت اارتباط هوش ساختار مغز و ژگاهی لازم است برای فهم و تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفنوشیدن چای برای مغز مفید از تکنیکی تا مغز از مغز تپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرنخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر فراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایموجود بی مغزی که می تواندآیا خداباوری محصول تکاملهوش مصنوعی درمانگر کامپیبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزمحدودیت های حافظه و حافظانفجار و توقف تکاملی نشاو هر کس تقوای خدا پیشه کنبحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکیمغز چون ابزار هوش است دلیایندرالیادآوری خواب و رویابزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنمغز زنان جوانتر از مغز مراجزای پر سلولی بدن انسان کوری گذرای ناشی از موبایتوانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتنقش سجده بر عملکرد مغزارتباط انسانی، محدود به گاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهنرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استموجودات مقهور ژنها هستندآیا دلفین ها می تواند از هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچمخچه ، فراتر از حفظ تعادلانگشت نگاری مغز نشان میدویتامین E برای فعالیت صحبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربرانمغز چگونه صداها را فیلتر ایا کوچک شدن مغزانسان الایا ابزار هوشمندی یا مغز ژن هوش و ساختارهای حیاتی بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تمغزهای کوچک بی احساساجزایی ناشناخته در شکل گکی غایب شدی تا نیازمند دلتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتونقش غذاها و موجودات درياارتباط شگفت مغز انسان و فگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز و از مغز پرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیمیهمانهای ناخوانده عامل آیا دست مصنوعی به زودی قاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصمخچه ابزاري که وظیفه آن فاندوهگین نباش اگر درب یا ویتامین E در چه مواد غذایبرنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرمغز آیندگان چگونه است ؟