دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا مغز تا بزرگسالی توسعه می یابد

آیا مغز انسان تا بزرگسالی توسعه می یابد و بزرگ می شود

امروز با کمک روش های تصویر برداری از مغز، تلسکوپی در اختیار دانشمندان هست تا حقایقی نو را از مغز ببینند که در سال های گذشته ممکن نبود.

ام آر آی، ما را به درون مغزمی برد و ام آر آی عملکردی، ما را با عملکردهای قسمت های مختلف مغز به صورت فعال، آگاه می کند.

امروز ما با این وسایل و نگاه کامل به درون مغز، چیزهایی را می بینیم که گذشتگان نمی دیدند.

امروز با این نگاه عمیق، می دانیم که مغزانسان تا دهه سوم زندگی او همچنان توسعه می یابد. و این بر خلاف اندیشه شایع 15 تا 20 سال قبل است.

در آینده هم چیزهایی بسیار بیشتر را خواهیم دانست که امروز از درک آن ناتوانیم.
جهانی در پیشاپیش ماست که منتظر است تا عمق آن دیده شود و فقط ما باید چشمان خود را بازتر کنیم .

نگاه امروز ما با نگاه سالهای بعد، بسیار متفاوت خواهد بود. همانگونه که نگاه کلیسای قبل از گالیله و جردانو برونو با نگاه دانشمندان امروز فیزیک جهان بسیار متفاوت است.

درک امروز ما، ما را از درک بسیاری از حقایق، محروم خواهد کرد و درک فردای ما هم ما را از بسیاری از حقایق محروم خواهد کرد. پس بهتر است به جای تعصبات شبانه، منتظر طلوع خورشید باشیم!


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقای موجود زنده از نقش نظام غذایی در تکامل مبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با قدرت انسان در نگاه به ابعاحیای بینایی نسبی یک بیمنقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمارتوکين تراپی روشی جديد نهایت معرفت و شناخت درک عبرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آنمنحنی که ارتباط بین معرفاز نخستین همانند سازها تچگونه انتظارات بر ادراک بررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی مرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانمغز مادران و کودکان در زمازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ به زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز تاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهافراموش کارها باهوش تر هسابزار بقای موجود زنده از نقش نظریه تکامل در شناسابیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثابلوب فرونتال یا پیشانی مغاحساس گذر سریعتر زماننقش زنجبیل در جلوگیری از بحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط میکروب روده و پارچهار میلیارد سال تکامل ببرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر منشأ اطلاعات و آموخته ها از نخستین همانند سازها تچگونه باغبانی باعث کاهش بررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده رویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا سماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت تفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بامرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانمغز چون ابزار هوش است دلیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کبوزون هیگز چیستتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهافراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون های تیروئید دبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزالایو دوم دکتر سید سلمان فاخلاق و علوم اعصابنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط چاقی و کاهش قدرت بچهار ساعت پس از کشتار خوکبرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزمهندسی ژنتیک در حال تلاش از نخستین همانند سازها تچگونه تکامل مغزهای کنونیبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک انداماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا پس از بیدار شدن از خوتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانمغز چگونه صداها را فیلتر استفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهافرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون زنانه استروژنبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتلبخند بزن شاید صبح فردا زاخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط هوش ساختار مغز و ژنوآوری ای شگفت انگیز دانبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی سمولتیپل اسکلروز در زنان از نخستین همانند سازها تچگونه جمعیت های بزرگ شکل بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویاروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل بمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو توهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمغز ناتوان از توجیه پیدااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ مغز بزرگ چالش است یا منفعبیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز بزرگ چالشهای پیش روبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر فرایند تکامل و دشواری هاابزارهای بقای موجود زندنقش ژنتیک در درمان اختلابیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتلرزش ناشی از اسیب به عصباختلال خواب فرد را مستعد نقش سجده بر عملکرد مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط انسانی، محدود به نوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچمواد کوانتومی جدید، ممکناز نشانه ها و آثار درک شدچگونه جمعیت های بزرگ شکل بزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوومجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیمرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز از مغز تهفت سین یادگاری از میراث توانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمغز و سیر تکامل ان دلیلی استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انفرایند حذف برخی اجزای مغابزارهای پیشرفته ارتباط نقش گرمایش آب و هوا در همبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجودلزوم سازگاری قانون مجازااختلال در شناسایی حروف و نقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط از بالا به پایین منورون هاي مصنوعی می توانبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصموجود بی مغزی که می توانداز نظر علم اعصاب یا نرووسچگونه حافظه را قویتر کنیبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقدمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانمغز آیندگان چگونه است ؟استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک بازی دندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایفرد حساس از نظر عاطفی و بابزارهای بقا از نخستین هنقش آتش در رسیدن انسان بهبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلالزوم سازگاری قانون مجازااختلال در شناسایی حروف و نقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط بین هوش طبیعی و هونورون های ردیاب حافظهبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا موموجودات مقهور ژنها هستنداز نظر علم اعصاب اراده آزنگاه محدود و تک جانبه، مشبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تچرا خشونت و تعصبتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه اطمینان تو بر خدا بتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانمغز انسان ایا طبیعتا تمااستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی دو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مربیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانفرضیه ای جدید توضیح میدهابزارهای بقا ازنخستین همنقش انتخاب از طرف محیط، نبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می مقاومت به عوارض فشار خون اختلالات مخچهنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت مغز انسان و فنوروپلاستیسیتی چیستبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را میهمانهای ناخوانده عامل از نظر علم اعصاب اراده آزنگاه انسان محدود به ادرابعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمامحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای ایجاد تمداستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقای موجود زنده از مغزهای کوچک بی احساسبیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانقیچی ژنتیکیابزارهای بقای از نخستین نقش اتصالات بین سلولهای بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکانمقابله با کرونا با علم اساختلالات حرکتی در انساننقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت انگیز مغز اننوشیدن چای برای مغز مفید برخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را میگرن سردردی ژنتیکی که باز آغاز خلقت تا نگاه انسانگاه از درون مجموعه با نگبعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز- از مغز همراهی نوعی سردرد میگرنیتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طاسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانفلج خوابابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیم کشبیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزارهای دفاعی و بقای مونقش حفاظتی مولکول جدید دبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آنملاحظات بیهوشی قبل از جراختلالات صحبت کردن در اننقشه های مغزی جدید با جزیبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت انگیز مغز اننوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خومیگرن شدید قابل درمان اساز انفجار بزرگ تا انفجار نگاهی بر قدرت بینایی درابعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت بمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز- از مغز هوموارکتوس ها ممکن است دتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طاصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چسلول های بنیادی منابع و افلج خواب چیستابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیمکشبیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدنقانون مندی نقشه ژنتیکی ماثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشنممانتین یا آلزیکسا یا اباختراع جدید اینترنت کواننقص در تشخیص هیجانات عامبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط غیرکلامی بین انسانیاز به آموزش مجازی دیجیبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبامیدان مغناطيسي زمین بشر از بحث های کنونی در ویروسنگاهی بر توانایی اجزاي ببعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربرانمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی می تواند بر احتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچک تر شاضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرپمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق فلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیبیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز قانون جنگلاثرات فشار روحی شدیدنقش خرچنگ های نعل اسبی دربازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایمنابع انرژي پاک سرچشمه حادامه بحث تکامل چشمنقطه بی بازگشتبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتروز یا خوردگی و التهاچیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و میدازولام در درمان تشنج از تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی از درمان برخی ویتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگرمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو تمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی و کشف زبان هایتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچکتر شداطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(پنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقای موجود زنده از نقش مهاجرت در توسعه نسل ابیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیقانونمندی و محدودیت عالماثرات مفید قهوهنقش داروهاي مختلف معروف بحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استمنابع انرژی از نفت و گاز اداراوون تنها داروی تاییچند نرمش مفید برای کمردربرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه مغز پیش انسان یا همبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت امکانیزمهای دفاعی در براباز تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی در شناسایی چهره تفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برامطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانمغز ایندگان چگونه استاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریدژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقای موجود زنده از نقش میدان مغناطیسی زمین بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری قارچ بی مغز در خدمت موجوداثرات مضر ماری جوانانقش ذهن و شناخت در حوادث بحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیمنابع انرژی از نفت و گاز ادغام میان گونه های مختلچند جهانیبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازمنبع هوشیاری در کجاست؟ قارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه هموساپينس بر زمین برداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی انواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شدما انسانها چه اندازه نزداز تکنیکی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تنشانه های گذشته در کیهان تنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازمعنی روزهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار بقای برتر مادیاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقای موجود زنده از نقش محیط زندگی و مهاجرت دبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایقبل از انفجار بزرگاجزای پر سلولی بدن انسان نقش روزه داری در سالم و جبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیمنابع انرژی از نفت و گاز ادغام دو حیطه علوم مغز و چندین ماده غذایی که ماننبرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشممنبع هوشیاری در کجاست؟(قارزش حقیقی زبان قسمت سومچگونه واکسن کرونا را توزبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی الفاگوتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار برتر بقابلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقای موجود زنده از نقش نگاه از پایین یا نگاهبیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایقدم زدن و حرکت دید را تغیاجزایی ناشناخته در شکل گنقش رژیم غذایی بر رشد و ابحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیمناطق خاصی از مغز در جستجارتقا و تکامل سنت آفرینش چه زیاد است بر من که در ایبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سمنبع خواب و رویاارزش خود را چگونه میشناسچگونه آن شکری که می خوریمبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید در سرگیجهتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند دمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه ی تکامل در درمان بیتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانمغز از بسیاری حقایق می گربه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیما