دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیماری ای شبیه آلزایمر و پارکینسون ولی دارای درمان عالی

https://youtu.be/lTLXPFX4y88
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درچگونه حافظه را قویتر کنیآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلافلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو امیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام مشکلات نخاعیورزش و میگرناجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگدرک تصویر و زبان های مخلتمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعینگاهی بر قدرت بینایی دراآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پامگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمیننوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارنگاهی بر توانایی اجزاي بآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر ممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمعنی روزهورزش در کمر درداحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری قلب در بیماری ویرمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر ناتوانی از درمان برخی ویآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهاایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشاخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتومغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته منقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایناتوانی در شناسایی چهره آیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو انگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبامغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان اختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ممغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از ارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهاننخاع ما تا پایین ستون فقرآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث اندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمیننقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت انوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهاننخستین تصویر از سیاهچالهآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(محدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم نقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به استفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز نرمش های مفید در سرگیجهآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را موجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویااختلالات صحبت کردن در انادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدننرمشهای مهم برای تقویت عآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی افرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را میهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز چرا مغزهای ما ارتقا یافت آزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خومیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنمغز انسان ایا طبیعتا تماژنها نقشه ایجاد ابزار هوادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهایینقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب چگونه هموساپينس بر زمین آیا واکنش های یاد گرفته وآیا ما تنها موجودات زنده استخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیچرا حیوانات سخن نمی گوینإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی مروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسمغز انسان برای ایجاد تمدژنها ، مغز و ارادهارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس نقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه آن شکری که می خوریمآیا آگاهی پس از مرگ از بیآیا مغز تا بزرگسالی توسعاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایچرا حجم مغز گونه انسان درافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان قدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگواولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودینقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در از آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه انتظارات بر ادراک آیا امکان بازسازی اندامهآیا همه جنایت ها نتیجه بیاضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با چرا در مغز انسان، فرورفتافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی مغز انسان برای شادمانی طمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجانقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه باغبانی باعث کاهش آیا انسان با مغز بزرگش اخآیا هوش ارثی دریافتی از پاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابچراروياها را به یاد نمی آافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي علوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ومراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش انقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی چندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا احتمال دارد رویا از آآیا هوش سریعی که بدون احساطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتچراروياها را به یاد نمی آالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي علبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا احتمال دارد رویا از آآیا هشیاری کوانتومی وجودبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشملرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساس