دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ایا تکامل هدفمند است

طبيعتي که با سرسختی فراوان، فرد سازگارتر با خود را بر می گزیند ولی به رغم این انتخاب، و گزینش توانمندی های هماهنگ با محیط، در دراز مدت به این سازگاري های ساده اکتفا نکرده است، بلکه فراتر از همه سازگاری های زودگذر ، مانند استخوان های فولادین، یا برخی کم خونی ها- که باعث مقاومت به مالاریا میشود یا قدرت دید چهار رنگي، فراتر از همه این سازگاری های زودگذر، قدرتی انتخاب گر در طبیعت هست که ابزار هوشمندی را برمی گزیند هرچند در کوتاه مدت با مصرف اکسیژن و غذای فراوان می تواند موجود زنده را با خطر جدی مواجه کند!

هرچند برخی دانشمندان زیست شناس، امروز این انتخاب فراتر از زمان و مکان و فراتر از منافع زودرس را تصادفی کور می دانند، فرد عاقل آن را تصادفی کور نمي دانند.

بلکه آگاهی را در پس آن می بیند که مقید به بندها و منافع زودگذر و زمان و مکان نیست. او خالق و تدبیر کننده تکامل در عالم مادی ما است، حتي اگر آن را خدای مطلق و سبحان ندانند.

اکنون ما با ابزار هوش قدرت طلب و خودخواه مانده ايم تا فرآیند تکامل و پيشرفت مادی را با سرعت بیشتر به سوی خودخواهی بیشتر و نژاد پرستی بیشتر پیش ببریم. و این به رغم امیدی است که دانشمندان زیست شناس امروز، به ابزار هوشمندی بسته اند در حالی که ابزار هوشمندی، حاصل ژن هاست و ژن ها خودخواهند پس محصول آنها هم خودخواه است و هرگز امید زیست شناسان به این ژن خودخواه و محصول ژن خودخواه یعنی ابزار هوش، به نتیجه نخواهد رسید.

ولی بخش دیگری در وجود انسان هست که حتی فراتر از ابزار هوش میتواند امید این زیست شناسان را به اخلاق و مهربانی و ایثار تحقق بخشد و این بخش است که باید خود ابزار هوش خودخواه و فرصت طلب انسان را به بند بکشد. 👇👇

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نه عدم مطلق بلکه عدم با قرشته نوروایمونولوژی و نقلزوم عدم وابستگی به گوگل به سخن توجه کن نه گویندهتفکر قبل از کارهندسه در پایه ی همه ی واکسریعترین کامپیوتر موجودمدل هولوگرافیک ژنرالیزهواقعیت و مجازتاثیر کپسول نوروهرب بر نگامی در درمان بیماریهای جهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیافت فشار خون ناگهانی در واز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدانورون هاي مصنوعی می توانزندگی هوشمند در خارج از زمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری الزایمرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دمرگ تصادفیتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن سرطانپوست ساعتی مستقل از مغز دجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماالگوبرداری از طبیعتمعجزه در هر لحظه زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اچگونه مغز پیش انسان یا همزیست شناسی باور حقیقت یا منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیام منفرد نورون مغزی پیشینیان انسان از هفت میجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میانواع سکته های مغزیمغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت ونگاه از درون مجموعه با نگزبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی احقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استانسان باشمغز بزرگترین مصرف کننده فیزیک و هوشیاریاز تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهنازوکلسینسلول های بنیادیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت نهمتوهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کنگره بین المللی سردرد دآینه در اینهحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیاولین سلول مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل مفرد یا اندیشهاستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختچرا مغز انسان سه هزار سالسندرم دزدی ساب کلاوینموسیقی هنر مایع استهوش، ژنتیکی است یا محیطیتوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهکیهان خود را طراحی میکندآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تاینکه خانواده ات سالم بانقش درختان در تکاملقانون مندی نقشه ژنتیکی ماصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهنسبیت عام از زبان دکتر برسیاهچاله ی تولید کنندهما اکنون میدانیم فضا خالهر جا که جات میشه، جات نیتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهکتاب، سفری به تاریخآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکاگر نیروی مغناطیس نباشد نقص در تشخیص هیجانات عامقطار پیشرفتبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانهمه چیز موج استساخت شبکه عصبی با الفبای ماده، چیزی بیش از یک خلا ویتامین E برای فعالیت صحتئوری تکامل در پیشگیری و جنبه های موجی واقعیتگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عرشد مغز فرایندی پیچیده امقاومت به عوارض فشار خون بوزون هیگز چیستتفکر خلا ق در برابر توهم هندسه زبانِ زمان استسرگیجه از شایعترین اختلامدل هولوگرافیک تعمیم یافواقعیت و انعکاستاثیر کپسول نوروهرب بر تگاهی لازم است برای فهم و جهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیافت هوشیاری به دنبال کاهاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای انورون های ردیاب حافظهزندگی بی دودمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری ای شبیه آلزایمر و هوش مصنوعی الفاگوتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گمرگی وجود نداردتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن سرطانپوشاندن خود از نورجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانخطای حسالتهاب شریان تمپورالمعرفت و شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیچگونه هموساپينس بر زمین زیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیشنهاد خوب برای آسان پیشرفت های جدید علوم اعصجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میانگشت ماشه ایمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پانگاه حقیقی نگاه به درون ازبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمژنها نقشه ایجاد ابزار هوپرسشگری نامحدودحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارانسان جدید از چه زمانی پامغز حریص برای خون، کلید تفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهنباید صبر کرد آتش را بعد سلول های بنیادی منابع و امنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش عاطفی قسمت هفتمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سکنگره بین المللی سردرد دآیندهحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس واوکرلیزوماب داروی جدید شنقش نظریه تکامل در شناسافرد حساس از نظر عاطفی و باستفاده از سلول های بنیاروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱چرا مغزهای ما ارتقا یافت سندرم سردرد به دلیل افت فمیهمانهای ناخوانده عامل هیچ چیز همیشگی نیستتوصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش ذهن و شناخت در حوادث قانون گذاری و تکاملاصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرنسبت ها در کیهانسیاره ی ابلهانما از اینجا نخواهیم رفتهر حرکت خمیده می شود و هر تکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدکتابخانهآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جداگر نعمت فراموشی نبود بسنقطه بی بازگشتلمس کوانتومیبه قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنهمه چیز در زمان مناسبساختن آیندهماست مالیویتامین E در چه مواد غذایتئوری جدید، ویران کردن گجنسیت و تفاوت های بیناییگلوئونآرامش و دانشخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با ادرمان تشنجنهایت در بی نهایترشد مغز علت تمایل انسان بمقابله ی منطقی با اعتراضبوزون هیگز جهان را از متلتفاوت مغز انسان و میمون ههندسه، نمایشی از حقیقتسرگردانیمدل های ریز مغز مینی برینواقعیت خلا و وجود و درک متاثیر کپسول نوروهرب بر سگاهی مغز بزرگ چالش استجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیافتخار انساناز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش انوروپلاستیسیتی چیستزندگی در جمع مواردی را برمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛مراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن ضد اعتیادپیموزایدجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانخطر آلودگی هواامواجی که به وسیله ی ماشیمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیچگونه هوشیاری خود را توسزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر درجه حرارت بر عملکیک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت در عقل است یا ظواهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی انگاه دوبارهزبان، نشان دهنده ی سخنگو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا چالش قرن جدیدحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتانسان خطرناکترین موجودمغز در تنهایی آسیب میبینفاجعه ی جهل مقدساز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهنبرو و انرژی مداومسلول های بدن تو پیر نیستنمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش عاطفی قسمت یازدهتوهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارکنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی انسان در فراتر ازحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون های تیروئید دفردا را نمیدانیماستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتچرا ویروس کرونای دلتا واسوپاپ ها یا ترانزیستورهامیوتونیک دیستروفیسایتهای دیگرهیچ وقت خودت را محدود به توصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاکیست هیداتید مغزآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتایندرالنقش روی و منیزیم در سلامتقانون جنگلاصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بنسبت طلایی، نشانه ای به سسیاره ابلهانما اشیا را آنطور که هستندهرچیز با یک تاب تبدیل به تکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان کجای مغز مسئول پردازش تجآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهاگر نعمت فراموشی نبود بسنمیتوان با بیرون انداختنلوب فرونتال یا پیشانی مغبه مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورهمه چیز در زمان کنونی استساختار فراکتال وجود و ذهماست مالی با هوش انسانیویتامین کاتا 20 سال آینده مغز شما به جنسیت و تفاوت های بیناییگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان جدید ALSنهادینه سازی فرهنگ اختلارشد در سختی استمقابله با کرونا با علم اسبی نهایت در میان مرزهاتفاوت ها و تمایزها کلید بهنر فراموشیسربازان ما محققا غلبه می مدیون خود ناموجودوالزارتان داروی ضد فشار تاثیر کپسول نوروهرب بر سگذر زمان کاملا وابسته به جهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های مافراد آغاز حرکت خودشان راز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسنوروز یا روز پایانیزندگی در سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن علیه سرطانپیموزایدجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانخطرات هوش مصنوعیامیوتروفیک لترال اسکلرومغز قلباز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دچگونه واکسن کرونا را توززبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر درجه حرارت بر عملکیک جهش ممکن است ذهن انسانپیشرفت ذهن در خلاقیت استجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکانتقال ماده و انرژیمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمنگاهی بر قدرت بینایی درازبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای مشترک بین انسان و وآلودگی هوا و ویروس کروناحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردانسان عامل توقف رشد مغزمغز را از روی امواج بشناسفاصله ها در مکانیک کوانتاز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهچت جی پی تیسلول عصبی شاهکار انطباق منبع خواب و رویاهوش عاطفی قسمت پنجمتوهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزکنترل جاذبهآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدايا اراده آزاد توهم است ینقش هورمون زنانه استروژنفرزندان زمان خوداستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیچرا پس از بیدار شدن از خوسوپاپ ها یا ترانزیستورهامیگرن و پروتئین مرتبط با هیچ کاری نکردن به معنی چیتوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مکیست کلوئید بطن سومآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورایا کوچک شدن مغزانسان النقش روزه داری در سالم و جقانون جنگلاضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدنشانه های گذشته در کیهان سیاره ابلهانما به جهان های متفاوت خودهز ذره، یک دنیاستتکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنکرونا چه بر سر مغز می آورآیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدناگر با مطالعه فیزیک کواننمیتوان بر سیاه سیاه نوشلوتیراستامبه نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی همه چیز، ثبت می شودساختار شبکه های مغزی ثابماشین دانشویتامین کا و استخوانتا بحر یفعل ما یشاجهل مقدسگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپوخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی چهار میلیارد سال تکامل بز گهواره تا گورملاحظه های اخلاقی دربارهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرتفاوت ها را به رسمیت بشناهنر حفظ گرهسردرد میگرنمدیریت اینترنت بر جنگواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر کتامین در درمان پاگذشته را دفن کنجهان پیوستهخانه ی تاریکافراد بی دلیل دوستدار تو از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتنورالژیزندگی زمینی امروز بیش از منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی امرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر گیاهخواری بر رشد و واکسنی با تاثیر دوگانه اپیچیدگی های مغزمگسجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماندفاع از پیامبرامید نیکو داشته باش تا آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتچگونه آن شکری که می خوریمزبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تنها در برابر جهانشاید درست نباشدمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر درجه حرارت بر عملکیک رژیم غذایی جدید، می توپیشرفتی مستقل از ابزار هجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و اندوه در دنیا استمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدانگاهی بر توانایی اجزاي بسفر فقط مادی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای هوش ، کدامندآلودگی هوا و پارکینسونحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سانسانیت در هم تنیده و متصمغز زنان جوانتر از مغز مرفاصله ی همیشگی تصویر سازاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهچت جی پی تیسلولهای ایمنی القا کنندهمنتظر نمان چیزی نور را بههوش عاطفی قسمت اولتوهم وجودعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمکندر در بیماریهای التهابآینده با ترس جمع نمیشودحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریايا اراده آزاد توهم است ینقش ویتامین K در ترمیم اسفرضیه ای جدید توضیح میدهاستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دچرا ارتعاش بسیار مهم استسوپاپ ها یا ترانزیستورهامیگرن سردردی ژنتیکی که بهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج کاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتباایا این جمله درست است کسینقش رژیم غذایی بر رشد و اقانونمندی و محدودیت عالماطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارنشانه های پروردگار در جهسیر آفرینش از روح تا مغز ما با کمک مغز خود مختاريمهزینه ای که برای اندیشیدتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زکریستال هاآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویاگر تلاش انسان امروز برانمایش تک نفرهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبه نقاش بنگرراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مهمه ی سردردها بی خطر نیستسادیسم یا لذت از آزار دادمبانی ذهنی سیاه و سفیدویتامین کا در سبزیجاتتاول کف پا و حقیقتجهان فراکتالگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رآزمون ذهنی گربه ی شرودینخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلچهار ساعت پس از کشتار خوکزمین در برابر عظمت کیهانملاحظات بیهوشی قبل از جربی ذهن و بی روحتفاوت های بین زن و مرد فقهنر رها شدن از وابستگیسردرد میگرن در کودکانمداخله ی زیانبار انسانواکنش به حس جدیدگربه شرودینگر و تاثیر مشجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارافزایش قدرت ادراکات و حساز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار نوشیدن چای برای مغز مفید زندگی زودگذرمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حامرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر انتخاب از طرف محیط واسطه ها د رمسیر ایجاد مغپیچیدگی های مغزی در درک زجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختامید نجاتمغز مانند تلفن استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوچگونه انتظارات بر ادراک زبان نیاز تکاملی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودمطالبه ی حق خودتاثیر درجه حرارت بر عملکیکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خوردحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهاندوه دردی را دوا نمیکندمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملنگاهت را بلند کنسفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به شناسایی کاتو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای حاکم بر انسان و انسآلزایمرحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکانسانیت در برابر دیگرانمغزهای کوچک بی احساسفتون های زیستیاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفانتایج نادانی و جهلسلولهای بنیادی مصنوعی درمنحنی که ارتباط بین معرفهوش عاطفی قسمت دهمتوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتکوچ از محیط نامناسبآیا فراموشی حتمی استحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSای نعمت من در زندگیمنقش ژنتیک در درمان اختلافساد اقتصادی سیتماتیک دراستیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانچرا بیماری های تخریبی مغسوخت هیدروژنی پاکمیگرن شدید قابل درمان اسهیچ کس حقیقت را درون مغز تیک و اختلال حرکتیعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستکاهش التهاب ناشی از بیماآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهاایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و اقارچ بی مغز در خدمت موجوداطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسینظام مثبت زندگیسیستم تعادلی بدنما بخشی از این جهان مرتبطهزینه سنگین انسان در ازاتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیکریستال زمان(قسمت اولآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل اگر خواهان پیروزی هستیچند نرمش مفید برای کمردرلیروپریم داروی ترکیبی ضدبه نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است همیشه چشمی مراقب و نگهباسازگاری با محیط بین اجزامباحث مهم حس و ادراکویتامین بی 12 در درمان دردتابوهای ذهنیجهان قابل مشاهده بخش کوچگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه شرودینگرخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرنوآوری ای شگفت انگیز دانزمین زیر خلیج فارس تمدنی ممانتین یا آلزیکسا یا اببی شرمیتفاوت های تکاملی در مغز وهنر، پر کردن است نه فحش دسردرد و علتهای آنمدارک ژنتیکی چگونه انسانواکسن های شرکت فایزر آمرگزیده ای از وبینار یا کنفجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلافزایش مرگ و میر سندرم کواز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومینوعی سکته مغزی ، وحشتناک زندگی سلول در بدن، جدای امنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر احتمالی عصاره تغلیوبینار اساتید نورولوژی دپیوند قلب خوک، به فرد دچاجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز اامید جدید بر آسیب نخاعیمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقچگونه به سطح بالایی از هوزبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان مطالبی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکیافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به حق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب اندوهگین نباش اگر درب یا مغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکچالش هوشیاری و اینکه چرا سفر به مریخ در 39 روزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در کامپیوترهاتوقف؛ شکستضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر کل اقیانوس در یک ذرهآملودیپین داروی ضد فشار حوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسانسان، گونه ای پر از تضادمغز، فقط گیرندهفروتنی و غروراز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرنجات در راستگوییسلام تا روشناییمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش عاطفی قسمت دومتوهم تنهاییعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام ای همه ی وجود مننقش گرمایش آب و هوا در همفشار و قدرتاستیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بچرا حیوانات سخن نمی گوینسودمندی موجودات ابزی بر میدان مغناطيسي زمین بشر هیچ اندر هیچتیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردایا بیماری ام اس (مولتیپنقش زنجبیل در جلوگیری از قبل از آغازاطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atنظریه ی تکامل در درمان بیسیستم دفاعی بدن علیه مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یهزاران سال چشم های بینا وتکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پکریستال زمان(قسمت دوم)آیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر اپی ژنتیکچند جهانیلیس دگرامفتامین یا ویاسبه هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانهمیشه اطمینان تو بر خدا بستم با شعار قانون بدترین مجموعه های پر سلولی بدن مویتامین بی هفدهتاثیر فکر بر سلامتجهان موازی و حجاب هاگوشت خواری یا گیاه خواریگیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطاننوار مغز مشاهده ی غیر مستزمان چیستمن کسی در ناکسی دریافتم بی عدالتی در توزیع واکسن تفاوت های زبانی سرمنشا تهوموارکتوس ها ممکن است دسردرد تنشنمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کووید 19 چیزهایی که گزارش یک مورد جالب لخته وجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بافزایش سرعت پیشرفت علوم از تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالینیکولا تسلازندگی، مدیریت انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونمسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر ترکیبات استاتین (سوجود قبل از ناظر هوشمندپیوند مغز و سر و چالشهای جواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزنامید درمان کرونا با همانمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به چگونه باغبانی باعث کاهش زبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر درجه حرارت بر عملکیاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(اندام حسی، درک از بخش هایمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی چالش هوشیاری و اینکه چرا سفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیکلمات بلند نه صدای بلندآموزش نوین زبانحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی انعطاف پذیری مکانیسمی علمغزتان را در جوانی سیم کشفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهنخاع ما تا پایین ستون فقرسلاح و راهزنیمنشاء کوانتومی هوشیاری اهوش عاطفی قسمت سومتوهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیکوچکترین چیز یک معجزه اسآیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویای آنکه نامش درمان و یادشنقش پیش زمینه ها و اراده فضای قلب منبع نبوغ استاستخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایچرا حجم مغز گونه انسان درسی و سه پل اصفهانمیدان های مغناطیسی قابل هیچگاه از فشار و شکست نترتکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون کاهش دوپامین عامل بیماریآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بایا بدون زبان میتوانیم تنقش زبان در سلطه و قدرت اقبل از انفجار بزرگاطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکنظریه ی تکامل در درمان بیسکوت و نیستیمانند آب باشهستي مادي ای که ما کوچکترتکامل زبانغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزکریستال زمان(قسمت سوم)آیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آابتدا سخت ترین استچند جهانیلا اکراه فی الدینبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییربسیاری از بیماری های جدیهمیشه داناتر از ما وجود دستم، بی پاسخ نیستمحل درک احساسات روحانیویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان ما میتواند به اندازجهان مادی، تجلی فضا در ذهگیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بنوار مغز ترجمه رخدادهای زمان و مکان، ابعاد کیهان من پر از تلخیمبیمار 101 ساله، مبتلا به ستفاوت ایستایی و تکاپوهورمون شیرساز یا پرولاکتسردرد سکه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا و گشودن پنجرگشایش دروازه جدیدی از طرجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلافسردگی و اضطراب در بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پینیاز به آموزش مجازی دیجیزونیسومایدمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین همسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر تغذیه بر سلامت رواوراپامیل در بارداریپیوند اندام از حیوانات بجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بامیدوار باش حتی اگر همه چمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبچگونه تکامل مغزهای کنونیزبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر درجه حرارت بر عملکیاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجباریانرژی بی پایان در درون هرمغز از بسیاری حقایق می گرفلج نخاعی با الکترودهای از تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بچالش هوشیاری و اینکه چرا سفر دشوار اکتشافمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبکلوزاپین داروی ضد جنونآمارهای ارائه شده در سطح حافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصناهرام مصر از شگفتی های جهمغزتان را در جوانی سیمکشفراموش کارها باهوش تر هساز روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومنخستین تمدن بشریسلسله مباحث هوش مصنوعیمهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش عاطفی قسمت ششمتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحتری فلوپرازینکووید نوزده و خطر بیماری آیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی ایمپلانت مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهقفس ذهناستروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تچرا خشونت و تعصبسیلی محکم محیط زیست بر انمیدان های کوانتومی خلاهیپرپاراتیروئیدیسمتکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانکاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رایا تکامل هدفمند استنقش زبان در سلطه و قدرت اقبرستان ها با بوی شجاعتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلانظریه ی تکامل در درمان بیسکوت، پر از صداماه رجبهستی ما پس از شروعی چگال تکامل زبانغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به کشف مکانیسم عصبی خوانش پآیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرابتدایی که در ذهن دانشمنچند جهانی و علملاموژین داروی ضد اوتیسم؟به امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیهمیشه راهی هستستون فقرات انسان دو پا جلمحل درک احساسات روحانی دویروس مصنوعیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مرئی و نامرئیگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آساز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بنوار مغز در فراموشی هازمان و صبرمنابع انرژي پاک سرچشمه حبیماری لبر و نابینایی آنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش فوق العاده، هر فرد اسسردرد عروقی میگرنمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا از حقیقت تاتپل جویی اصفهانجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استاقلیت خلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکچیز جدید را بپذیرزونا به وسیله ویروس ابله منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر حرکات چشم بر امواج ورزش هوازی مرتب خیلی به قپیوند سر آیا ممکن استجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومامیدواری و مغزمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و چگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکیادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستانرژی تاریکمغز به تنهایی برای فرهنگ فلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا چالش هوشیاری و اینکه چرا سفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درمانگر کامپیتولید پاک و فراوان انرژیطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباکلام و زبان، گنجینه ای بسآن چیزی که ما جریان زمان حافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغاولویت بندی ها کجاستمغط یک گیرنده استفراموشی همیشه هم بد نیستاز سایه بگذررویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما انخستین تصویر از سیاهچالهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمهربانی، شرط موفقیتهوش عاطفی بیشتر در زنانتوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینکودک هشت ساله لازم است آدآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسایمپلانت مغزی کمک میکند نقش انتخاب از طرف محیط، نقفس را بشکناسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های چرا در مغز انسان، فرورفتسینوریپا داروی ترکیبی ضدمیدان بنیادین اطلاعاتهاوکينگ پیش از مرگش رسالتکینگیعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های کایروپاکتیک چیستآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استایجاد احساساتنقش سجده بر عملکرد مغزقدم زدن و حرکت دید را تغیاعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و نظریه ی ریسمانسکته مغزیماپروتیلینو هر کس تقوای خدا پیشه کنتکامل زبان انسان از پیشیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان کشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنابتذال با شعار دینچند روش ساده برای موفقیتلایو دوم دکتر سید سلمان فبه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمهمیشه عسل با موم بخوریمستارگانی قبل از آغاز کیهمحدودیت چقدر موثر استویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر نگاه و مشاهده ناظر تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مشارکتیگیرنده باید سازگار با پیخواب سالم عامل سلامتیآسیب ها ناشی از آلودگی هواز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بنوار مغز در تشخیص بیماری زمان واقعیت است یا توهممنابع انرژی از نفت و گاز بیماری های میتوکندریتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی می تواند بر احسرطان کمیت گراییمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا ساخته شده توپل خواجو اصفهانجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بالکترومغناطیس شنوایی و همعنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیچیزی منتظر شناخته شدنزیباترین چیز در پیر شدنمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر دوپامین و سروتونینورزش هوازی ، بهترین تمریپیوند سر، یکی از راه حلهاجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استامیدی به این سوی قبر نیستمغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشچگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکیادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدانرژی تاریک که ما نمی تومغز بیش از آنچه تصور میشوفلج خواباز تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهچالش دیدگاه های سنتی در بسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهتاریکی و نورکلرال هیدرات برای خوابانآنچه ناشناخته است باید شحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی اولین مورد PML به دنبال تکنفرت، اسیب به خود استفراموشی و مسیر روحانیاز علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختنخستین روبات های زنده ی جسم زنبور ، کلیدی برای وارموفقیت هوش مصنوعی در امتهوش عاطفی در زنان بیشتر اتوهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزکودک ایرانی که هوش او از آیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتایمپلانت نخاعی میتواند دنقش اتصالات بین سلولهای قلب و عقلاسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم چرا ذرات بنیادی معمولاً سیگار عامل افزایش مرگ وممیدازولام در درمان تشنج هاوکينگ پیش از مرگش رسالتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل کار با یگانگی و یکپارچگیآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی مایران بزرگنقش غذاها و موجودات درياقدرت مردماعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زماننظریه تکامل در درمان بیمسال سیزده ماههماجرای جهل مقدسوفور و فراوانیتکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردکشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت هفتمحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری ابداع دی ان ای بزرگترین دچندین ماده غذایی که ماننلبخند بزن شاید صبح فردا زبه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیهمجوشی هسته ای، انرژِی بسخن نیکو مانند درخت نیکومحدودیت های حافظه و حافظویشن پروواقعیت فیزیکی، تابعی از تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشمندگالکانزوماب، دارویی جدیخواب سالم عامل سلامتی و یآشنا پنداریاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون دارونوار مغزی روشی مهم در تشخزمان پلانکمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری های مغز و اعصاب و تقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن ایرانی کرونا تولیدپلاسمای غالبجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانالکتروتاکسی(گرایش و حرکمعادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بچیزی خارج از مغزهای ما نیزیباترین چیز در افزایش سمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشممسئولیت جدیدتاثیر دپاکین بر بیماری مورزش و میگرنپیوندی که فراتر از امکانجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تامیدی تازه در درمان سرطامغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنچگونه حافظه را قویتر کنیزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست قسمت53هوش مصنوعی از عروسک بازی تو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکیاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتداحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزانرژی خلا ممکن استمغز برای فراموشی بیشتر کفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتچاالش ها در تعیین منبع هوسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدکمردردآنچه واقعیت تصور میکنیم حافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیاولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیفرایند پیچیده ی خونرسانیازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هنرمش های مفید برای درد زاسماگلوتید داروی کاهش دهنمولتیپل اسکلروز در زنان هوش عاطفی در زنان بیشتر اتوپیراماتعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیککودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنایمان به رویانقش تیروئید در تکامل مغزقلب دروازه ی ارتباطاصل بازخوردروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرچراروياها را به یاد نمی آسیاهچاله هامکان زمان یا حافظه زمانهدف یکسان و مسیرهای مختلتکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولکاربرد روباتهای ريزنانوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیایرادهای موجود در خلقت بنقش غذاها و موجودات درياقدرت کنترل خوداعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير نظریه تکامل در درمان بیمسانسور از روی قصد بسیاری ماجرای عجیب گالیلهوقت نهيب هاي غير علمي گذشتکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسابزار هوش در حال ارتقا ازچندجهانیلحظات خوش با کودکانبه جای محکوم کردن دیگران بعد پنجمهمراه سختی، اسانی هستسخن و سکوتمخچه فراتر از حفظ تعادلمخچه ، فراتر از حفظ تعادلواقعیت چند سویهتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هوشیارگام کوچک ولی تاثیرگذارخواب عامل دسته بندی و حفطآشنا پنداریاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتنوار عصب و عضلهزمان به چه دلیل ایجاد میشمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری وسواستقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویمرگ چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن اسپایکوژنپمبرولیزوماب در بیماری چجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر الکترودهای کاشتنیمعجزه های هر روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اچیزی شبیه نور تو نیستزیر فشار کووید چه باید کرمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر داروهای ضد التهاب ورزش بهترین درمان بیش فعپیوستگی همه ی اجزای جهانجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهامگا سه عامل مهم سلامتمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتنگاه محدود و تک جانبه، مشزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی تو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکژن همه چیز نیستپروتز چشمحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟فلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين ناتوانی از درمان برخی ویسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیتومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهکمردرد ناشی از تنگی کاناآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکناولین هیبرید بین انسان و نقش مهاجرت در توسعه نسل افرایند تکامل و دشواری هااسکار، لگوی هوشمندرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشنرمش های مفید در سرگیجهسندرم کووید طولانیمواد کوانتومی جدید، ممکنهوشمندی کیهانتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانکودکان خود را مشابه خود تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمراین پیوند نه با مغز بلکه نقش حفاظتی مولکول جدید دقلب روباتیکاصل در هم تنیدگی و جهانی روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوچراروياها را به یاد نمی آسیاهچاله های فضایی منابعمکانیک کوانتومی بی معنی هدف یکسان، در مسیرهای متتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانکاربرد روباتهای ريز، در آیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پایستادن در برابر آزادی بنقش غذاها و موجودات درياقدرت انسان در نگاه به ابعبقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمنظریه تکامل در درمان بیمسانسور بر بسیاری از حقایماده ی تاریکوقتی فهمیدی خطا کردی برگتکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسابزار بقا از نخستین هماننه به اعداملرزش ناشی از اسیب به عصببه خودت مغرور نشوبعد از کروناهمراهی نوعی سردرد میگرنیسخن پاک و ثابتهندسه ی پایه ایسختی ها رفتنی استمخچه ابزاري که وظیفه آن فواقعیت چیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان های بسیار دیگرگامی در درمان بیماریهای خودآگاهی و هوشیاريآغاز فصل سرما و دوباره تکاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسنوار عصب و عضلهزمان شگفت انگیزمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری کروتز فیلد جاکوبهوش مصنوعی و کشف زبان هایتقلید از طبیعتشلیک فراموشیمرگ و میر پنهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن اسپایکوژن ضد کروناپنج اکتشاف شگفت آور در موجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباالگو نداشتیممعجزه ی چشماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلنکاتی در مورد تشنجزیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشمستند جهان متصلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ورزش در کمر دردپیام های ناشناخته بر مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت ترینگاه انسان محدود به ادرازبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلمحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریانسان میوه ی تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و ناتوانی در شناسایی چهره سفری به آغاز کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیتومورهای نخاعیطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوکمردرد و علل آنآنها نمیخواهند دیگران راحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخواناولین تصویر در تاریخ از سنقش میدان مغناطیسی زمین فرایند حذف برخی اجزای مغاساس انسان اندیشه و باور روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلنرمش های موثر در کمردردسندرم گیلن باره به دنبال موجود بی مغزی که می تواندهوشیاری و وجودتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونکودکان را برای راه آماده آیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتاین اندوه چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دقلب را نشکناصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردننزاع بین جهل و علم رو به پسیاهچاله ها، دارای پرتو مکانیزمهای دفاعی در برابهدف از تکامل مغزتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و داکسی توسین و تکامل پیش انقش غذاها در کاهش دردهای قدرت ذهنبلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماهفت چیز که عملکرد مغز تو ساهچاله ها تبخیر نمیشودماده ی خالیوقتی پر از گل شدی خودت را تکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردکشتن عقیده ممکن نیستآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامرحم مصنوعیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبه دنبال رستگاری باشبعد از کرونابعد از کرونا دلخوشی بیهوهندسه ی رایج کیهانسرنوشتمخچه تاثیر گذار بر حافظهواقعیت چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیاريآغاز مبهم آفرینشاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنوبت کودکانزنان باهوش ترمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری گیلن باره و بیمارهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیمرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن دیگر کرونا ساخته شپول و شادیجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملالگو و عادت را بشکن و در امعجزه ی علماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشچگونه مولکول های دی ان ایزیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمشکل از کجاستتاثیر درجه حرارت بر مغزوزن حقیقی معرفت و شناختپیدایش زبانجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ انفجار و توقف تکاملی نشامغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسینگاه از بیرون مجموعهزبان جانسوزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انساحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریانسان ها می توانند میدان مغز بزرگ چالشهای پیش روفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و نادیدنی ها واقعی هستندسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش در طبیعتتومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوکمردرد با پوشیدن کفش مناآنان که در قله اند هرگز خحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اساولین دارو برای آتاکسی فنقش محیط زندگی و مهاجرت دفراتر از دیوارهای باوراستفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکنرمشهای مهم برای تقویت عسندرم پیریفورمیسموجودات مقهور ژنها هستندهوشیاری و افسردگیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزکوری گذرای ناشی از موبایآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیاین ایده که ذرات سیاهچالنقش خرچنگ های نعل اسبی درقیچی ژنتیکیاصل عدم قطعیت از کوانتوم روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های منزاع بین علم و نادانی رو سیاهچاله و تکینگی ابتدایما انسانها چه اندازه نزدهدف از خلقت رسیدن به ابزاتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانکتاب زیست شناسی باورآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکناگر فقط مردم میفهمیدند کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهقدرت عشقبلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودهفت سین یادگاری از میراث سایه را اصالت دادن، جز فرماده ای ضد التهابیوقتی تو از یاد گرفتن باز تأثیر نگاه انسان بر رفتاجلوتر را دیدنگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرلزوم سازگاری قانون مجازابه زودی شبکه مغزی به جای بعد از کرونا دلخوشی بیهوهندسه بنیادینسریع دویدن مهم نیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیواقعیت های متفاوتتاثیر کلام در آیات کلام بجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتنور درونزنجیرها را ما باید پاره کمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری آلزایمر، استیل کوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیامرگ انتقال است یا نابود شتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن دیگری ضد کرونا از دپول و عقیدهجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملالگوی بنیادین و هوشیاریمعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمچگونه میتوان با قانون جنزیست شناسی کل در جزء فراکمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلمشکلات نخاعیتاثیر درجه حرارت بر عملکوزوز گوشپیر شدن حتمی نیستجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف انقراض را انتخاب نکنیدمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجنگاه از دور و نگاه از نزدزبان ریشه هایی شناختی اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییانسان یک کتابخانه استمغز بزرگ و فعال یا مغز کوفیزیک مولکولها و ذرات در از تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فنادانی در قرن بیست و یکم،سلول های مغزی عامل پارکیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت 11توهم فضای خالیطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآنزیم تولید انرژی در سلوحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اساولین دروغنقش نگاه از پایین یا نگاهفرد موفقاستفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مچرا ماشین باید نتایج را پسندرم پس از ضربه به سرموسیقی نوهوشیاری کوانتومیتوسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیککی غایب شدی تا نیازمند دلآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیاینکه به خاطرخودت زندگی نقش داروهاي مختلف معروف قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دنزاع بین علم و جهل رو به پسیاهچاله ی منفرد یا سیاهما انسانها چه اندازه نزدهر چیز با هر چیز دیگر در تتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهکتاب طبیعت در قالب هندسهآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید هماگر میدانی مصیبت بزرگتر نقشه های مغزی جدید با جزیقضاوت ممنوعبلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اهم نوع خواری در میان پیشیساخت شبکه عصبی مصنوعی با ماده، چیزی نیستویتنام نوعی کرونا ویروس تئوری تکامل امروز در درمجمجمه انسان های اولیهگل زندگیآتش منبع انرژیحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایرساناها و ابر رساناها و علزوم سازگاری قانون مجازابه زیر پای خود نگاه نکن ب