دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ایا تکامل هدفمند است

طبيعتي که با سرسختی فراوان، فرد سازگارتر با خود را بر می گزیند ولی به رغم این انتخاب، و گزینش توانمندی های هماهنگ با محیط، در دراز مدت به این سازگاري های ساده اکتفا نکرده است، بلکه فراتر از همه سازگاری های زودگذر ، مانند استخوان های فولادین، یا برخی کم خونی ها- که باعث مقاومت به مالاریا میشود یا قدرت دید چهار رنگي، فراتر از همه این سازگاری های زودگذر، قدرتی انتخاب گر در طبیعت هست که ابزار هوشمندی را برمی گزیند هرچند در کوتاه مدت با مصرف اکسیژن و غذای فراوان می تواند موجود زنده را با خطر جدی مواجه کند!

هرچند برخی دانشمندان زیست شناس، امروز این انتخاب فراتر از زمان و مکان و فراتر از منافع زودرس را تصادفی کور می دانند، فرد عاقل آن را تصادفی کور نمي دانند.

بلکه آگاهی را در پس آن می بیند که مقید به بندها و منافع زودگذر و زمان و مکان نیست. او خالق و تدبیر کننده تکامل در عالم مادی ما است، حتي اگر آن را خدای مطلق و سبحان ندانند.

اکنون ما با ابزار هوش قدرت طلب و خودخواه مانده ايم تا فرآیند تکامل و پيشرفت مادی را با سرعت بیشتر به سوی خودخواهی بیشتر و نژاد پرستی بیشتر پیش ببریم. و این به رغم امیدی است که دانشمندان زیست شناس امروز، به ابزار هوشمندی بسته اند در حالی که ابزار هوشمندی، حاصل ژن هاست و ژن ها خودخواهند پس محصول آنها هم خودخواه است و هرگز امید زیست شناسان به این ژن خودخواه و محصول ژن خودخواه یعنی ابزار هوش، به نتیجه نخواهد رسید.

ولی بخش دیگری در وجود انسان هست که حتی فراتر از ابزار هوش میتواند امید این زیست شناسان را به اخلاق و مهربانی و ایثار تحقق بخشد و این بخش است که باید خود ابزار هوش خودخواه و فرصت طلب انسان را به بند بکشد. 👇👇

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
انگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخمغز بزرگ چالشهای پیش روای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمفرایند تکامل و دشواری هاکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله نقش ژنتیک در درمان اختلاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کامللرزش ناشی از اسیب به عصبگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلنقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعینوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام مواد کوانتومی جدید، ممکنآیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایچگونه جمعیت های بزرگ شکل اجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنمجموعه های پر سلولی بدن مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیچرا حیوانات سخن نمی گوینادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتمرز بین انسان و حیوان کجاآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث ارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتمغز و سیر تکامل ان دلیلی مغز آیندگان چگونه است ؟اندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته ممغز بزرگ و فعال یا مغز کوایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمفرایند حذف برخی اجزای مغکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سنقش گرمایش آب و هوا در همابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کامللزوم سازگاری قانون مجازاگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویموجود بی مغزی که می تواندآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایچگونه حافظه را قویتر کنیاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری محل درک احساسات روحانیآیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیچرا حجم مغز گونه انسان درارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرمزایای شکلات تلخ برای سلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سهم نوع خواری در میان پیشیارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخومغز انسان ایا طبیعتا تماانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسمغز حریص برای خون، کلید تاینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومفرد حساس از نظر عاطفی و بکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرنقش آتش در رسیدن انسان بهابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیلزوم سازگاری قانون مجازاگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانینورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنموجودات مقهور ژنها هستندآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با نگاه محدود و تک جانبه، مشاحیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسمحل درک احساسات روحانی دآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دچرا خشونت و تعصبارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویمسیر دشوار تکامل و ارتقاافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آنهمیشه اطمینان تو بر خدا باز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی دررویای شفافمغز انسان برای ایجاد تمدانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابریواستیگمینمغز زنان جوانتر از مغز مراینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتفرضیه ای جدید توضیح میدهکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسنقش انتخاب از طرف محیط، نابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختمقاومت به عوارض فشار خون گالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهانوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تمیهمانهای ناخوانده عامل آیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثابنگاه انسان محدود به ادرااحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیچرا در مغز انسان، فرورفتارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبمشکلات نخاعیافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر همیشه عسل با موم بخوریماز نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده یادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیمغز انسان برای شادمانی طانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی فلج بل، فلجی ترسناک که آنکوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایمغزهای کوچک بی احساسایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مقیچی ژنتیکیکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرنقش اتصالات بین سلولهای ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز امقابله با کرونا با علم اسگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهانوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزانگاه از درون مجموعه با نگاخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریمخچه فراتر از حفظ تعادلآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اچراروياها را به یاد نمی آارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کوومشکلات بین دو همسر و برخیافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییادآوری خواب و رویاروح رهاییمغز انسان برای شادمانی طانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شافلج خوابکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم مغزتان را در جوانی سیم کشایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بملاحظات بیهوشی قبل از جرگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ نقشه های مغزی جدید با جزیبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهانوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبامیگرن شدید قابل درمان اسآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتنگاهی بر قدرت بینایی درااخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاچراروياها را به یاد نمی آارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کوومشکلات روانپزشکی پس از سافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوموارکتوس ها ممکن است داز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را مغز انسان رو به کوچک تر شانعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویافلج خواب چیستکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغزتان را در جوانی سیمکشایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنقانون مندی نقشه ژنتیکی مکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمیننقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومممانتین یا آلزیکسا یا ابگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب نقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر نیاز به آموزش مجازی دیجیابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردمیدان مغناطيسي زمین بشر آیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتنگاهی بر توانایی اجزاي باختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با امخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئنزاع بین جهل و علم رو به پارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتومشکلات روانپزشکی در عقب افسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی می تواند بر احاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس مغز انسان رو به کوچکتر شداولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بفلج دوطرفه عصب 6 چشمکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رنقش قهوه در سلامتیایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیقانون جنگلکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کساننقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر دندان ها را مسواک بزنید تمنابع انرژي پاک سرچشمه حگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب نقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انچیزی خارج از مغزهای ما نیابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بمیدازولام در درمان تشنج آیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجودناتوانی از درمان برخی ویاختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجمدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلنزاع بین علم و نادانی رو ارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیمشاهده آینده از روی مشاهالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیادمغز ایندگان چگونه استاولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزفناوری هوش مصنوعی نحوه خکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رنقش مهاجرت در توسعه نسل اایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یقانونمندی و محدودیت عالمکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختمانقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنابع انرژی از نفت و گاز گذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب چند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایچگونه مغز پیش انسان یا همابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رمکانیزمهای دفاعی در برابآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلاناتوانی در شناسایی چهره اختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی مروری بر تشنج و درمان هایآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرننزاع بین علم و جهل رو به پارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبمطالعه ای بیان میکند اهدالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیمغز ابزار بقای برتر مادیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرفیلمی بسیار جالب از تغییکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستنقش میدان مغناطیسی زمین ایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطقارچ بی مغز در خدمت موجودکشف مکانیسمی پیچیده در بنقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز گربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب چند جهانیابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانچگونه هموساپينس بر زمین ابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پما انسانها چه اندازه نزدآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می نخاع ما تا پایین ستون فقراختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلمرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان نشانه های گذشته در کیهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگمعنی روزهامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کرونابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجامغز ابزار برتر بقااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست فیزیک مولکولها و ذرات در کی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستینقش محیط زندگی و مهاجرت دایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريقبل از انفجار بزرگکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرنقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز گزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانچگونه واکسن کرونا را توزابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دما انسانها چه اندازه نزدآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاننخستین تصویر از سیاهچالهاختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسمرکز حافظه کجاستآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کواننظام مثبت زندگیارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصمغز فکر میکند مرگ برای دیامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی الفاگواز آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش امغز از بسیاری حقایق می گراولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست فیزیکدانان ماشینی برای تکیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بنقش نگاه از پایین یا نگاهایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريقدم زدن و حرکت دید را تغیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهنقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و مناطق خاصی از مغز در جستجگزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسمنبع خواب و رویاپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز چگونه آن شکری که می خوریمابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدما با کمک مغز خود مختاريمآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آننرمش های مفید در سرگیجهاختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای امرکز حافظه کجاستآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درنظریه ی تکامل در درمان بیارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی از عروسک تا کاز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاممغز به تنهایی برای فرهنگ اوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستفرگشت و تکامل تصادفی محض کاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقنقش نظام غذایی در تکامل ماگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیقدرت انسان در نگاه به ابعگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمگشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و انهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس ومنحنی که ارتباط بین معرفآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدنچگونه انتظارات بر ادراک اثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشننرمشهای مهم برای تقویت عاختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسمرکز خنده در کجای مغز استآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادینظریه تکامل در درمان بیمارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرمغز مادران و کودکان در زمامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی از عروسک تا کاز بحث های کنونی در ویروستفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بمغز برای فراموشی بیشتر کايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییفراموش کارها باهوش تر هسکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان بنقش نظریه تکامل در شناسااگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارلوب فرونتال یا پیشانی مغگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت انقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق چهار میلیارد سال تکامل بابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلمنشأ اطلاعات و آموخته ها آلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز چگونه باغبانی باعث کاهش اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل ماه رجبآیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایچرا مغزهای ما ارتقا یافت ادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگمرگ انتقال است یا نابود شآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عنظریه تکامل در درمان بیمارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز چون ابزار هوش است دلیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی از عروسک تا کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنوامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )فراموشی همیشه هم بد نیستکاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش هورمون های تیروئید داگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بلایو دوم دکتر سید سلمان فگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدمهندسی ژنتیک در حال تلاش آمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیچگونه تکامل مغزهای کنونیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آماپروتیلینآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استچرا پس از بیدار شدن از خواداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتمراحل ارتقای پله پله کیهآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عنظریه تکامل در درمان بیمارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهمغز چگونه صداها را فیلتر انفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفمغز بزرگ چالش است یا منفعايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )فرایند پیچیده ی خونرسانیکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زنقش هورمون زنانه استروژنابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استلبخند بزن شاید صبح فردا زگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درنوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریمولتیپل اسکلروز در زنان آن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری چگونه جمعیت های بزرگ شکل اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیچرا بیماری های تخریبی مغادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری مرز مرگ و زندگی کجاستآسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازهفت چیز که عملکرد مغز تو ارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی مغز ناتوان از توجیه پیداانواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شد