دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اصل عدم قطعیت از کوانتوم تا همه ی کیهان

اصل عدم قطعیت(uncertainty)، همه ی زندگی را در بر می گیرد
به جای غرق شدن در تجربیات گذشته و تعمیم آن به امروز، همیشه جایی را برای رخدادهای احتمالی زیبا تصور کنیم.
زندگی، به امید پابرجاست.
به جای آنکه بر اساس تجربیات گذشته در مورد رخدادی استرس زا یا آسیب زا وسواس داشته باشی و بترسی که این رخداد در آینده اتفاق می افتد، در مورد یک تجربه ی جدید و مورد علاقه، وسواس داشته باش که تو هنوز از نظر عاطفی آن را در آغوش نگرفته ای.
به خودت اجازه بده اکنون، در آن آینده ی جدید احتمالی زندگی کنی تا حدی که بدن تو شروع به پذیرش کند یا به این اعتقاد برسد که تو در زمان کنونی در حال تجربه ی احساسات مثبت از نتیجه ی جدید آینده هستی.(بخشی از کتاب شکستن عادت خود بودن- چگونه ذهن خودت را فراموش کنی و یک ذهن جدید بیافرینی نوشته دکتر جو دیسپنزا)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
به خوبی های دیگران فکرکندرون قفس یا بیرون از آنیاری خدا نزدیک استبرخی روش های تربیتی کودکرحم مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیسکوت، پر از صداافتخار انسانتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را نمیتوان بر سیاه سیاه نوشفیزیک آگاهیابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن درگیری مغز در بیماران مبکلام و زبان، گنجینه ای بسبزرگترین خطایی که مردم مزمان و صبرپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتسازگاری با محیط بین اجزاالگوبرداری از طبیعتتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا سنه عدم مطلق بلکه عدم با قفرایند تکامل و دشواری هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 78نظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیدست بالای دستکوچ از محیط نامناسبتفاوت ها و تمایزها کلید بزندگی سلول در بدن، جدای اسربازان ما محققا غلبه می آلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاتغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیمانوار عصب و عضلهقله سقوطابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتاد و شهمه جا خیر بکاراز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی تشنجی دربارداریموفقیت هوش مصنوعی در امتذرات کوانتومی زیر اتمی قهستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتتلاش های جدید در ALSزبان فرایند تکاملی برای شناخت و معرفت، و نقش آن دآینه در اینهمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استجهان فراکتالحس و ادراک قسمت سومنوشیدن چای برای مغز مفید قبل از آغازاتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهاناز خود رها شوداروی ضد تشنج با قابليت تمیگرن شدید قابل درمان اسرهبر حقیقیویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های زنبور عسلآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهجهان پیوستهخلا، خالی نیستچگونه آن شکری که می خوریملوتیراستاماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دما بخشی از این جهان مرتبطروح در جهانی دیگر استواقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی سلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیمآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استای آنکه نامش درمان و یادشجهش تمدنی عجیب و شگفت انسادغام میان گونه های مختلخوش خیالی و خوش بینینگاه از درون مجموعه با نگمقایسه رقابت و همکاریهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های جدید ALSمباحث مهم حس و ادراکبخشیدن دیگران یعنی آرامشروشهای شناسایی قدرت شنواواکسن سرطانگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمسندرم گیلن باره به دنبال آب زندگی است قسمت هفتمتاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالنقش پیش زمینه ها و اراده ایا ابزار هوشمندی یا مغز جدایی خطای حسی استارتباط شگفت انگیز مغز انخطا در محاسبات چیزی کاملنادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان جدید ام اسوزن حقیقی معرفت و شناختمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی ملاحظات در تشنج های رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپلاسمای غالبتوهم تنهاییسیگار عامل افزایش مرگ ومآزار دیگری، آزار خود استتری فلوپرازینطبیعت بر اساس هماهنگینقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی نرمش های مفید در سرگیجهاز نظر علم اعصاب یا نرووسدندان ها را مسواک بزنید تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خودت مغرور نشودرون آشفته ی تو و ظاهر خنژن همه چیز نیستبرخی سلولهای عصبی در تلارحم مصنوعیپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاسکته مغزیافراد آغاز حرکت خودشان رتشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را نمای موفقیتفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سدرگیری مغزی در سندرم کووکلام، در تحولی شگفت آور ببزرگترین درد از درون است زمان واقعیت است یا توهمپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاستم با شعار قانون بدترین التهاب شریان تمپورالتظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک اندانهایت معرفت و شناخت درک عفرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 82نظریه ی ریسماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیدستورالعمل مرکز کنترل بیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتفاوت ها را به رسمیت بشنازندگی، مدیریت انرژیسردرد میگرنآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدتغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلینوار عصب و عضلهقلب های سادهابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجمهمیشه چیزی برای تنهایی داز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ALSموفقیت در تفکر استذرات کوانتومی زیر اتمی قهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگتلاش های جدید در درمان فرزبان متغیرشناخت حقیقت یا آرزوهای گآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابجهان قابل مشاهده بخش کوچحس و ادراک قسمت سی و هشتمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک قبل از انفجار بزرگاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادیناز درخواست ها جدا شوداروی ضد تشنج با قابليت تمیدان مغناطيسي زمین بشر روی و منیزیم در تقویت استویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروززبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا نتیجه ی تلاشآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستجهان پیوستهخلاصه ای از مطالب همایش مچگونه انتظارات بر ادراک لوزالمعده(پانکراس)مصنوعاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیادر هر سوراخی سر نکنما تحت کنترل ژنها هستیم یروح رهاییوالزارتان داروی ضد فشار گل درون گلدانتو آرامش و صلحیسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یایمپلانت مغزیجهشهای مفید و ذکاوتی که دادغام دو حیطه علوم مغز و خوشبختی چیستنگاه حقیقی نگاه به درون امقابله ی منطقی با اعتراضهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردرمان های جدید میگرنمبتکران خودشکوفابخشش، عقلانی یا غیر عاقلروشی برای بهبود هوش عاطفواکسن ضد اعتیادگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیسندرم پیریفورمیسآب زندگی است قسمت اولتاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهنقش آتش در رسیدن انسان بهایا بیماری ام اس (مولتیپجریان انرژی در سیستم های ارتباط غیرکلامی بین انساخطا در محاسبات چیزی کاملنادانی در قرن بیست و یکم،منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان جدید ای ال اس، توفروزوز گوشمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی مرزهای اخلاق و علوم رژیم غذایی سالم و ضد التهپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییسیاهچاله هاآسيب میکروواسکولاریا آسترک امروزطعمه ی شبکه های ارتباط اجنقش زبان در سلطه و قدرت اALS نگاهی کامل بر بیماری واگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم بنرمش های موثر در کمردرداز نظر علم اعصاب اراده آزده روش موفقیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش احساسیبه دنبال رستگاری باشدروغ نگو به خصوص به خودتژن همه چیز نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی سال سیزده ماههافراد بی دلیل دوستدار تو تشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با انمایش تک نفرهفال نیکوابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشچراغ های متفاوت و نور یکساز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیدرگیری مغزی در سندرم کووکلرال هیدرات برای خوابانبسیاری از مجرمان، خودشانزمان پلانکپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاستم، بی پاسخ نیستامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهری از ماده است که بیدعدم درکنهایت در بی نهایتفراتر از دیوارهای باورابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 87نظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویکدغدغه نتیجه ی نادانی استکوچکی قلبتفاوت های بین زن و مرد فقزندان ذهنیسردرد میگرن در کودکانآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیتغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکینوار عصب و عضلهقلب و عقلابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاههمیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید s3 در درمان ام مولکول ضد پیریرفلکس وتری با توضیح دکتر هشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابتلاش های جدید در درمان سرزبان مشترک ژنتیکی موجوداشناخت درون، شناخت بیرون؛آینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینجهان موازی و حجاب هاحس و ادراک قسمت سی و ششمنیکولا تسلاقبرستان ها با بوی شجاعتاثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکاز روده تا مغزداروی ضد تشنج توپیراماتمیدان های مغناطیسی قابل رویا و واقعیتویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا تلاشآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خجهان پر از چیزهای اسرار آخلاصه ای از درمان های جدیچگونه به سطح بالایی از هولیروپریم داروی ترکیبی ضداختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هدر والنتاین کتاب بدید هممانند آب باشروزه داری متناوب، مغز را واکنش های ناخودآگاه و تقگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمایمپلانت مغزی و کنترل دو جهشهای مفید و ذکاوتی که دارتقا و تکامل سنت آفرینش خوشبختی دور از رنج های منگاه دوبارهمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدرمان های جدید در بیماری متواضع باشبدون پیر فلکروشی جدید در درمان قطع نخواکسن علیه سرطانگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدسندرم پیریفورمیسآب زندگی است قسمت دومتازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانینقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تجریان انرژی در سیستم های ارتروز یا خوردگی و التهاخطای ادراک کارمانازوکلسینمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستدرمان جدید سرطانوسواس، بیماری استبرخی نکات از گاید لاین پررژیم غذایی ضد التهابیپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمسیاهچاله های فضایی منابعآسیب ها ناشی از آلودگی هوترکیب آمار و ژنتیکظهور امواج مغزی در مغز مصنقش سجده بر عملکرد مغزفقر داده ها در هوش مصنوعیاگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکینرمشهای مهم برای تقویت عاز نظر علم اعصاب اراده آزدهن، بزرگترین سرمایهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای دریای خداژن هوش و ساختارهای حیاتی برداشت مغز ما از گذر زمانرساناها و ابر رساناها و عپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتسانسور از روی قصد بسیاری افزایش قدرت ادراکات و حستشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خوچند نرمش مفید برای کمردرفاکسیبتابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تونزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آندرگیری اعصاب به علت میتوکم کردن کالری روشی سودمنبسیاری از بیماری های جدیزمان به چه دلیل ایجاد میشپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاستون فقرات انسان دو پا جلامیوتروفیک لترال اسکلروتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهنهادینه سازی فرهنگ اختلافرد موفقابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهلنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیذهن ما از در هم شکستن منبکوچکترین چیز یک معجزه استفاوت های تکاملی در مغز وزونیسومایدسردرد میگرنی در کودکانآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربراننوار عصب و عضله مهم در تشقلب یا مغزابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاه و یهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیمولتیپل اسکلروز در زنان رفتار مانند بردهو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماتلاش های جدید شرکت نورالزبان چهار حرفی حیات زمینشناسایی تاریخچه ی تکاملیآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندجهان ما میتواند به اندازحس و ادراک قسمت سیزدهمنیاز به آموزش مجازی دیجیقدم زدن و حرکت دید را تغیاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استاز سایه بگذرداروی ضد جنون در درمان تیمیدان های کوانتومی خلارویا و کابوسویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار قرنآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکجهان پر از چیزهای جادویی خم شدن فضا-زمانچگونه باغبانی باعث کاهش لیس دگرامفتامین یا ویاساختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر در یک فراکتال هر نقطه مرکماه رجببحثی در مورد عملکرد لوب فروزه داری و التهاب زیانبواکنش به حس جدیدگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت شباهت زیاد بین سلول هاي عآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیایمپلانت مغزی کمک میکند جوانان وطنارتقا یا بازگشت به قبل ازخانه ی تاریکنگاهی بر قدرت بینایی دراملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیدرمان های جدید سرطانمجموعه های پر سلولی بدن مبدون بار گذشتهروشی جدید در درمان نابینواکسنی با تاثیر دوگانه اگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلسندرم پای بی قرارآب زندگی است قسمت سومتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکارنقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های ارزش های وارونهخطای حسنباید صبر کرد آتش را بعد منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان جدید سرطانیک پیام منفرد نورون مغزی برخی نرمش ها برای درد زانرژیم غذایی ضد دردپول و شادیتوهم جسمسیاهچاله ها، دارای پرتو آسیب روانی شبکه های اجتمترکیب حیوان و انسانظرف باید پر شود چه با چرک نقش غذاها و موجودات دريافلج نخاعی با الکترودهای اگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختچرا ماشین باید نتایج را پاز واقعیت امروز تا حقیقتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز کجا آمده ام و به کجا میدو بیماری روانی خود بزرگ منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک فرد دیگر و رفتارهای اژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرداشتت از جهان رو زیاد رستگاری محدود به یک راه نپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتسانسور بر بسیاری از حقایافزایش مرگ و میر سندرم کوتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی چند جهانیفاجعه ی جهل مقدسابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تونزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسدرب بسته با غیر خود باز مکمالگرایی دشمن پیشرفتبسیاری از بیماری های جدیزمان شگفت انگیزپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاستارگانی قبل از آغاز کیهامید نیکو داشته باش تا آنتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل بچهار میلیارد سال تکامل بفرد یا اندیشهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و هفتنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاکذهن چند جانبه نیازمند نگکووید نوزده و خطر بیماری تفاوت های زبانی سرمنشا تزونا به وسیله ویروس ابله سردرد و علتهای آنآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگرنوار عصب و عضله تعیین محلقلب دروازه ی ارتباطابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاه و دهمیشه به آنچه داری، خوشناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویمواد کوانتومی جدید، ممکنرفتار وابسته به شکلوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیتلاش هایی در بیماران قطع زبان نیاز تکاملی استشناسایی سلول های ایمنی اآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عجهان مادی، تجلی فضا در ذهحس و ادراک قسمت ششمچیز جدید را بپذیرقدرت مردماثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتاز علم جز اندکی به شما دادارویی خلط آورمیدان بنیادین اطلاعاترویا و خبر از آیندهویروس مصنوعیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار شش گوشآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش رواولین مورد پیوند سر در انجهان دارای برنامهخونریزی مغز در سندرم کووچگونه تکامل مغزهای کنونیلا اکراه فی الدیناختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکدر کمتر از چند ماه سوش جدماپروتیلینبحثی درباره هوش و تفاوتهروزه داری و بیمار ی ام اس واکسن های شرکت فایزر آمرگلوئونتو با همه چیز در پیوندیسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشاشجاعت و ترسآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اایمپلانت نخاعی میتواند دجوانان وطنارتوکين تراپی روشی جديد خانواده پایدارنگاهی بر توانایی اجزاي بملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان های رایج ام اسمجرم، گاهی قربانی استبدون زمان، ماده ای وجود نروشی جدید در درمان سکته موابستگی یعنی قلادهگاهی لازم است برای فهم و تولترودینسندرم پس از ضربه به سرآب، زندگی است(قسمت پنجم)تازه های درمان ام اسضرب المثل یونانینقش تیروئید در تکامل مغزایجاد احساساتجراحی گردن همیشه برای دیارزش های حقیقی ارزش های غخطر آلودگی هوانبرو و انرژی مداوممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان دارویی سرطان رحم بیک پیشنهاد خوب برای آسان برخی نرمش ها برای زانوراه فراری نیستپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتسیاهچاله و تکینگی ابتدایآسیب عصب پا به دنبال اعتیترازودونعقل مجادله گرنقش غذاها و موجودات دريافلج بل، فلجی ترسناک که آناپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلچرا مردم با زندگی میجنگناز کسی که یک کتاب خوانده دو بار در هفته ماهی مصرف منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمدرک نیازمند شناخت خویش اژن ضد آلزایمربررسي علل احتمالي تغيير رشته نوروایمونولوژی و نقپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاساهچاله ها تبخیر نمیشودافزایش سرعت پیشرفت علوم تشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زباچند جهانیفاصله ها در مکانیک کوانتابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریدرختان چگونه بر تشکیل ابکمردردبشکه ای که ته نداره پر نمزمزمه ات مانده در گوشمپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانسخن نیکو مانند درخت نیکوامید نجاتتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتچهار ساعت پس از کشتار خوکفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و هشتنعناعاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی منبع هوشیاری در کجاست؟(قهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بذهن هوشیار در پس ماده ی مکودک هشت ساله لازم است آدتفاوت ایستایی و تکاپوزیان غذاهای پرچربسردرد به دلیل مصرف زیاد مآموزش نوین زبانمعرفت و شناختتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدجلو رفتن یا عقبگردنوبت کودکانقلب روباتیکابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت پنجاه و سهمیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرموجود بی مغزی که می تواندرفتار اجتماعی انسان، حاصوقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریتلاشی برای درمان قطع نخازبان و کلمه حتی برای کسانشواهدی از نوع جدیدی از حاآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجهان مرئی و نامرئیحس و ادراک قسمت شصت و هشتچیزی منتظر شناخته شدنقدرت و شناخت حقیقتاثرات مفید روزه داریهنر فراموشیازدواج های بین گونه ای، ردارویی ضد بیش فعالی سیستمیدازولام در درمان تشنج رویا بخشی حقیقی از زندگی ویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشاید گوشی و چشمی، آماده شآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین هیبرید بین انسان و جهان در حال نوسان و چرخشخواندن ، یکی از شستشو دهنچگونه جمعیت های بزرگ شکل لاموژین داروی ضد اوتیسم؟اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان ددر آرزوهایت مداومت داشتهماجرای جهل مقدسبحثی درباره هوش و تفاوتهروزه داری سلول های بنیادواکسن کووید 19 چیزهایی که گمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر شرکت نورالینک ویدیویی ازآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین ایمان به رویاجواب دانشمند سوال کننده ارتباط میکروب روده و پارخار و گلنگاهت را بلند کنممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان های علامتی در ام اسمحل درک احساسات روحانیبرنامه و ساختار پیچیده مريتوکسيمب در درمان ام اسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاسندرم جدایی مغزآتاکسی فریدریشتبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف رانندنقش حفاظتی مولکول جدید دایران بزرگجستجوی متن و تصویر به صورارزش حقیقی زبان قسمت اولخطرات هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازدرمان زخم دیابتی با تکنویک آلل ژنتیکی که از نئاندبرخی نرمش های گردنراه نجاتپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودتوکل بر خداسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآسانی موفقیتترازودونعقل سالمنقش غذاها و موجودات دريافلج خواباپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکنچرا مغز انسان سه هزار سالفلج خواب چیستابتدا سخت ترین استحل مشکلچرا مغزهای ما ارتقا یافت از آغاز خلقت تا نگاه انسادو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهدرک و احساسژنها نقشه ایجاد ابزار هوبررسی مغز با امواج مادون رشد مغز فرایندی پیچیده اپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاسایه ی هوشیاریافسردگی و اضطراب در بیماتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و چند جهانی و علمفاصله ی همیشگی تصویر سازابزار بقا از نخستین همانحریص نباشنسبیت عام از زبان دکتر براز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و درختان اشعار زمینکمردرد ناشی از تنگی کانابشریت از یک پدر و مادر نیزنان باهوش ترپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانسخن و سکوتامید جدید بر آسیب نخاعیتعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستنون و القلمفردا را نمیدانیمابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و دومهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیمنبع خواب و رویاهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اذهن و شیمی بدنکودک ایرانی که هوش او از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیزیباترین چیز در پیر شدنسردرد تنشنآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیجلوتر را دیدننور از عمق تاریکیقلب را نشکنابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک قسمت پنجاه و شهمیشه راهی هستاز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید ای ال اسموجودات مقهور ژنها هستندرقیبی قدرتمند در برابر موقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها تلاشی تازه برای گشودن معزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جهان مشارکتیحس و ادراک قسمت شصت و دوچیزی خارج از مغزهای ما نیقدرت کنترل خوداثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهاسکلت خارجی در درمان اختداستانها و مفاهیمی اشتبامکان زمان یا حافظه زمانرویا تخیل یا واقعیتویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد سفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکشاید درست نباشدآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده اولین تصویر در تاریخ از سجهان در حال ایجاد و ارتقاخواب زمستانی سلول های سرچگونه جمعیت های بزرگ شکل لایو دوم دکتر سید سلمان فاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجدر آسمان هدیه های نادیدنماجرای عجیب گالیلهبحثی درباره هوش و تفاوتهروزهای بد باقی نمیماندواکسن کرونا و گشودن پنجرگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت داین پیوند نه با مغز بلکه جواب سنگ اندازیارتباط ماده و انرژیخارق العاده و استثنایی بچالش هوشیاری و اینکه چرا من کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ژنتیکی برای نوآوریمحل درک احساسات روحانی دبرنامه ی مسلط ژنها در اختریه زغالیوبینار اساتید نورولوژی دگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیسندرم دزدی ساب کلاوینآتاکسی مخچه ای خودایمنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ دایرادهای موجود در خلقت بجستجوی هوشیاری در مغز ماارزش حقیقی زبان قسمت دومدفاع از پیامبرمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازدرمان ساده ی روماتیسمیک جهش ممکن است ذهن انسانبرخی یونها و مولکول های مراه های جدید برای قضاوت رپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتسیاهچاله ی تولید کنندهآشنا پنداریتراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرنقش غذاها در کاهش دردهای فلج دوطرفه عصب 6 چشمابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزچرا ویروس کرونای دلتا وااز انفجار بزرگ تا انفجار دو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهدرک کنیم ما همه یکی هستیمژنها ، مغز و ارادهبررسی و اپروچ جدید بر بیمرشد مغز علت تمایل انسان بپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیسایه را اصالت دادن، جز فرافسردگی و ساختار مغزتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت اچند روش ساده برای موفقیتفتون های زیستیابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی چسبیدن به خود، مانع بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسدرد و درسکمردرد و علل آنبعد پنجمزنجیرها را ما باید پاره کپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیسخن پاک و ثابتامید درمان کرونا با همانتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولوونوآوری ای شگفت انگیز دانفرزندان زمان خودابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و سومهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنمنتظر نمان چیزی نور را بههدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلذهن تو همیشه به چیزی اعتقکودکان میتوانند ناقل بی تفاوتهای جنسیتی راهی برازیباترین چیز در افزایش سسردرد سکه ایآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریجمجمه انسان های اولیهنور درونقوی تر باشابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای میاستنی مورد نادر همپوشانی دو بیرموزی از نخستین تمدن بشروقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستتلاشی جدید در درمان ام اسزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سشیشه ی بازالتی و سیلیکونآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجهان معناحس و ادراک قسمت شصت و ششچیزی شبیه نور تو نیستقدرت انسان در نگاه به ابعاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمنددخالت در ساختار ژنهامکانیک کوانتومی بی معنی رویا حقی از طرف خداویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکشایسته نیست در جیب خود قرآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تاولین دارو برای آتاکسی فجهان ریز و درشتخواب سالم عامل سلامتیچگونه حافظه را قویتر کنیلبخند بزن شاید صبح فردا زاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادر آستانه ی موج پنجم کوویماده ی تاریکبحثی درباره هوش و تفاوتهروزهای سختواکسن کرونا از حقیقت تاتگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشمآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیاین اندوه چیستجوسازی مدرنارتباط متقابل با همه ی حیخبر مهم تلسکوپ هابلچالش هوشیاری و اینکه چرا من پر از تلخیمهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان پوکی استخوانمحدودیت چقدر موثر استبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ریواستیگمینوجود قبل از ناظر هوشمندگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتسندرم سردرد به دلیل افت فآتش منبع انرژیتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزنقش خرچنگ های نعل اسبی درایستادن در برابر آزادی بحفره در مغزچت جی پی تیارزش حقیقی زبان قسمت سومدفاع در برابر تغییر ساختمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگردرمان سرگیجه بدون نیاز بیک رژیم غذایی جدید، می توبرخی اثرات مضر ویتامین دراه های جدید برای قضاوت رپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای سیاره ی ابلهانآشنا پنداریتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عملنقشه مغزی هر فرد منحصر بهنقشه های مغزی جدید با جزیفن آوری های جدید علیه شناابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزچرا پس از بیدار شدن از خواز بار خود بکاه تا پرواز دو داروی جدید برای میاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابدرک احساسات و تفکرات دیگژنهای مشترک بین انسان و وبررسی ژنها در تشخیص بیمارشد در سختی استپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیساخت سلول عصبی حتی پس از اقلیت خلاقتصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدچندین ماده غذایی که ماننفروتنی معرفتیابزار بقا از نخستین همانحرکت چرخشی و دائمی کیهاننسبت ها در کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبدرد باسن و پا به دلیل کاهکمردرد با پوشیدن کفش منابعد از کرونازندگی فعال و مثبت روند آلپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی سختی ها رفتنی استامیدوار باش حتی اگر همه چتغییرعصب سیاتیکنوار مغز مشاهده ی غیر مستفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت نهمهم نوع خواری در میان پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگمنتظر زمان ایده آل نشوهر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشذهن خود را مشغول هماهنگیکودکان خود را مشابه خود تتقلید مرحله ای نسبتا پیشزیر فشار کووید چه باید کرسردرد عروقی میگرنآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟جنین مصنوعینوروفیبروماتوزقیچی ژنتیکیابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای کاهش وزنموسیقی نورمز و رازهای ارتباط غیر کوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نیندتمایل زیاد به خوردن بستنزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواشکل های متفاوت پروتئین هآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجهان هوشمندحس و ادراک سی و هفتمنکاتی در مورد تشنجقدرت ذهناجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور در میان تاریکی و روشناییمکانیزمهای دفاعی در برابرویاها از مغز است یا ناخوواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکشادی، پاداش انجام وظیفهآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبیناولین دروغجهان شگفت انگیزخواب سالم عامل سلامتی و ینگاه من، نگاه تو و یا حقیلحظات خوش با کودکاناختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیبادر درمان بیماری مولتیپل ماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهروش مقابله مغز با محدودیواکسن کرونا ساخته شده توگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی سآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهاین ایده که ذرات سیاهچالجامعه ی آسمانیارتباط چاقی و کاهش قدرت بخدا موجود استچالش هوشیاری و اینکه چرا من بی من، بهتر یاد میگیرمهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددرمان پوکی استخوانمحدودیت های حافظه و حافظبرین نت به جای اینترنتریاضیات یک حس جدید استگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآثار باستانی تمدن های قدتبر را بردارضعیف و قوینقش داروهاي مختلف معروف اکنون را با همه ی نقص هایحق انتخابچت جی پی تیارزش خود را چگونه میشناسدقیق ترین تصاویر از مغز امنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگردرمان سرگیجه بدون نیاز بیکی از علل محدودیت مغز امبرخی اختلالات عصبی مثانهراه پیروزی در زندگی چیستپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیسیاره ابلهانآشناپنداری چیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی علم و روحنقشه با واقعیت متفاوت اسفناوری هوش مصنوعی نحوه خابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتچرا ارتعاش بسیار مهم استاز بحث های کنونی در ویروسدو سوی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستدرک تصویر و زبان های مخلتژنهای هوش ، کدامندبررسی بیماری التهابی رودرشد، رسیدن به یک هدف نیستپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشمساخت شبکه عصبی مصنوعی با اقیانوس نادانیتصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکچندجهانیفروتنی و غرورابزار بقا از نخستین همانحس متفاوتنسبت طلایی، نشانه ای به ساز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیماردرد زانو همیشه نیاز به جرکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبعد از کرونازندگی هوشمند در خارج از زپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفسرنوشتامیدواریتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقدنوار مغز با توضیح دکتر فافساد اقتصادی سیتماتیک درابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهارمهمه چیز موج استاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانمنحنی که ارتباط بین معرفهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمذهن سالمکودکان را برای راه آماده تقلید از روی طبیعتزیرفون داروی ضد ام اسسرطان کمیت گراییآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استجنگ هفتاد و دو ملت همه را حس و ادراک قسمت بیست و چهنورون هاي مصنوعی می توانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسموسیقی هنر مایع استرمز گشایی از اتصالات مغزوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیتمایز یا کشف یگانگیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج شکل پنجم مادهآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاجهان هوشیارحس و ادراک- قسمت پنجاه و چگونه مولکول های دی ان ایقدرت عشقاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمدر مانهای کمر دردما انسانها چه اندازه نزدرویاهای پر رمز و حیرتی درواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشب سیاه سحر شودآیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناساولین سلول مصنوعیجهانی که نه با یک رخداد و خواب عامل دسته بندی و حفطنگاه مادی غیر علمی استلرزش ناشی از اسیب به عصباختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخورددر سال حدود 7 میلیون نفر ماده ای ضد التهابیبحثی درباره احساسات متفاروش های صرفه جویی در ایجاواکسن آلزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را سلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل ماین ابتدای تناقض هاستجاودانگی مصنوعیارتباط هوش ساختار مغز و ژخدا نور آسمان ها و زمین اچالش هوشیاری و اینکه چرا مننژیتهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددرمان آرتروز با ورزش موضمحدودیت درک انسانبرای یک زندگی معمولیریتوکسیمابگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآرامش و دانشتحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتنقش درختان در تکاملاکوییفلکسحقیقت قربانی نزاع بین بی نتایج نادانی و جهلاز فرد ایستا و متعصب بگذردل به دریا بزنمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوردرمان سرگیجه بدون دارویافته های نوین علوم پرده برخی اصول سلامت کمرراه انسان شدن، راه رفتن وپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسیاره ابلهانآشتی بهتر استتراشه ی بیولوژِیکآغاز فرایند دانستنتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنقص های سیستمی ایمنیفواید روزه داری متناوبابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویرچرا بیماری های تخریبی مغاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدولت یا گروهکمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلدرک حقیقت نردبان و مسیری ژنهای حاکم بر انسان و انسبررسی سیستم تعادلی بدن از گهواره تا گورپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومساخت شبکه عصبی با الفبای الکترومغناطیس شنوایی و هتصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآنه ناامیدی بلکه ارتقافرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین همانحس چشایی و بویایینشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کودردهای سال گذشته فراموش کنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوزندگی و داراییپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریسریع دویدن مهم نیستامیدواری و مغزتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایاننوار مغز ترجمه رخدادهای فشار و قدرتابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت نوزدهمهمه چیز و هیچ چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسمنشأ اطلاعات و آموخته ها هر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایتقلید از طبیعتزیرک ترین مردمسرعت فکر کردن چگونه استآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندجنگ و تصور از جنگحس و ادراک قسمت بیست و یکنورون های ردیاب حافظهقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انساناز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتمیهمانهای ناخوانده عامل رمز پیشرفت تواضع است نه طوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینشکرگزار هر چیزی باش که داآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودجهان های بسیار دیگرحس و ادراک- قسمت بیست و پچگونه میتوان با قانون جنقضاوت ممنوعاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل در محل کار ارزش خودت را بما انسانها چه اندازه نزدرویای شفافواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی میلیون ها جهان آیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مراوکرلیزوماب داروی جدید شجهانی که از یک منبع، تغذیخودآگاهی و هوشیارينگاه محدود و تک جانبه، مشلرزش عضله یا فاسیکولاسیوادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی در عید نوروز مراقب تصادف ماده، چیزی نیستبحثی درباره احساساتی غیرروش هایی برای کم کردن اضطواکسن ایرانی کرونا تولیدگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناسااینکه به خاطرخودت زندگی جایی برای یاد گرفتن باقی ارتباط پیوسته ی جهانخدا بخشنده است پس تو هم بچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی مورددرمان ام اس(مولتیپل اسکلوراپامیل در بارداریمخچه فراتر از حفظ تعادلبرای پیش بینی آینده مغز دریسدیپلام تنها داروی تایگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآرامش و سکونتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهنقش ذهن و شناخت در حوادث اکسی توسین و تکامل پیش احقیقت آنطور نیست که به نظنجات در راستگوییاز مخالفت بشنودلایلی که نشان میدهد ما بمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگردرمان سرطان با امواج صوتیاد گرفتن مداومبرخی اطلاعات روانشناسی مراه بی شکستپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش سیب یکسان و دیدگاه های متتوصیه های سازمان بهداشت سیر آفرینش از روح تا مغز آغاز فصل سرما و دوباره تکترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا مونقص در تشخیص هیجانات عامفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزچرا حیوانات سخن نمی گویناز تلسکوپ گالیله تا تلسکدوچرخه در کاهش دردهای کممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهادرک دیگرانکفش و کتاببررسی علل کمر درد در میانزمین در برابر عظمت کیهانپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمساختن آیندهالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستنه به اعدامفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت اول )نشانه های پروردگار در جهاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمردردی که سالهاست درمان نشکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوزندگی بی دودپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجتکثیر سلول در برابر توقف سریعترین کامپیوتر موجودامیدی به این سوی قبر نیستتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایاننوار مغز در فراموشی هافضا و ذهن بازابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هفتمهمه چیز کهنه میشوداز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسمنشاء کوانتومی هوشیاری اهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلتقویت استخوان در گرو تغذزیست شناسی کل در جزء فراکسطح آگاهی، رخدادهای زندگآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا جنگ داده هاحس و ادراک قسمت بیست و دونوروپلاستیسیتی چیستقانون گذاری و تکاملابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنمیوتونیک دیستروفیرمز بقای جهش ژنتیکیویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مشکست حتمیآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزجهان هایی در جهان دیگرحس و ادراک- قسمت شصت و چهچگونه مغز ما، موسیقی را پقطار پیشرفتاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در در چه مرحله ای از خواب ، رما اکنون میدانیم فضا خالروان سالمواقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کوانآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسايندگان چگونه خواهند دیدجهانی در ذهنخودآگاهی و هوشیارينگاه کلی نگرلزوم گذر انسان از حدها و اداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردرمان نگهدارنده ی اعتیادماده، چیزی بیش از یک خلا بخش فراموش شده ی حافظهروش هایی برای جلوگیری از واکسن اسپایکوژنگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتنقش هورمون های تیروئید داینکه خانواده ات سالم باجایی خالی نیستارتباط انسانی، محدود به خدای رنگین کمانچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی درمان تومورهای مغزی با اورزش هوازی مرتب خیلی به قمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرای اولین بار دانشمندانریشه های مشترک همه ی موجوگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستسوخت هیدروژنی پاکآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقش روی و منیزیم در سلامتاکسکاربازپین در درمان تشحقیقت افرادنخاع ما تا پایین ستون فقراز نخستین همانند سازها تدنیا فریب و سرگرمیمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدنددرمان ضایعات نخاعییاد بگیر فراموش کنیبرخی بیماری ها که در آن برابطه تشنج و اوتیسمپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآغاز مبهم آفرینشترس و آرمان هاعلم بدون توقفنقطه ی رسیدن به قلهفیروز نادریابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین دچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکنیکی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرک درست از خود و هوشیاریکل اقیانوس در یک ذرهبرطرف کردن خشونت را از خازمین زیر خلیج فارس تمدنی پپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمساختن آینده، بهترین روش الکترودهای کاشتنیتصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنینه به اعدامفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت دوم )نشانه های بیداری روحیاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و درس گرفتن از شکست هاکنترل همجوشی هسته ای با هتفکر قبل از کارزندگی در جمع مواردی را برپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مسرگیجه از شایعترین اختلاامیدی تازه در درمان سرطاتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهنوار مغز در تشخیص بیماری فضای قلب منبع نبوغ استابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هفدهمهمه چیز در زمان مناسباز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیمهمان ناخواندهذهت را روی چیزهای مفید متهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندتقویت حافظه یا هوش مصنوعزیست شناسی باور حقیقت یا سعی کن به حدی محدود نشویآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایجنبه های موجی واقعیتحس و ادراک قسمت بیست و سونوروز مبارکقانون جنگلابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرمیگرن و پروتئین مرتبط با رمز جهانویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب شگفت نیست من عاشق تو باشمآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصجهان یکپارچهحساسیت روانی متفاوتچگونه مغز پیش انسان یا همقطره قطرهاحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلادر ناامیدی بسی امید استما از اینجا نخواهیم رفتروبات ها قول میدهندواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به درآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهايا اراده آزاد توهم است یجهان، تصادفی نیستخودت را از اندیشه هایت حفنگاه انسان محدود به ادرالزوم سازگاری قانون مجازاادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان نابینایان آیا ممکنماست مالیبخش های تنظیمی ژنومروش هایی ساده برای کاهش اواکسن اسپایکوژن ضد کروناگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایدنقش هورمون زنانه استروژناینترنت بدون فیلتر ماهواجاذبهارتباط از بالا به پایین مخدایی که ساخته ی ذهن بشر چاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازدرمان تشنجورزش هوازی ، بهترین تمریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرای تمدن سازی، باید در بریشه های مشترک حیاتگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالسودمندی موجودات ابزی بر آزمون تجربی، راهی برای رتداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیبایینقش روزه داری در سالم و جاگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت انساننخستین تمدن بشریاز نخستین همانند سازها تدنیا مکانی بسیار اسرارآممنابع جدید انرژیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتردرمانهای بیماری پارکینسیادگیری مهارت های جدید دبرخی بیماری های خاص که بدرادیوی مغز و تنظیم فرکانپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیسیستم تعادلی بدنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهنقطه ای بود و دگر هیچ نبوفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذبچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز و از مغز دوپامین قابل حل در آبمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحدرک عمیق در حیواناتکلمات بلند نه صدای بلندبزرگ فکر کنزمان چیستپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتساختار فراکتال وجود و ذهالگو نداشتیمتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت کردن به نعمتنه بدبخت بلکه نادانفراموشی و مسیر روحانیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 67نظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتدست و پا زدن در سایه؟کنترل جاذبهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزندگی در سیاهچالهپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتتغییر عمودی سر انسان از پغرور و علمنوار مغزی روشی مهم در تشخقفس ذهنابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هجدهمهمه چیز در زمان کنونی استاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس ومهندسی ژنتیک در حال تلاش ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاتقویت سیستم ایمنیزیست، مرز افق رویداد هستشلیک فراموشیآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرجنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت بیستمنوروز یا روز پایانیقانون جنگلابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتمیگرن و خوابرمز جهان خاصیت فراکتالویتامین E در چه مواد غذایباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم شگفت انگیز بودن کیهانآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانجهان یکپارچهخفاش کور و انسان بینا؟چگونه هموساپينس بر زمین لمس کوانتومیاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی مرزها و بی مما اشیا را آنطور که هستندروبات های ریز در درمان بیواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشايا اراده آزاد توهم است یجهش های ژنتیکی مفید در ساخودروهای هیدروژنینگاه از بیرون مجموعهلزوم سازگاری قانون مجازاادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدرمان های اسرار آمیز در آماست مالی با هوش انسانیبخش بزرگی حس و ادراک ما اروش جدید تولید برقواکسن دیگر کرونا ساخته شگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستسم زنبور ، کلیدی برای وارآپومورفین در پارکینسونتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستنقش ویتامین K در ترمیم اسایندرالجاذبه و نقش آن در شکلگیریارتباط بین هوش طبیعی و هوخدایا جز تو که را دارمنابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید ALSورزش و میگرنمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرای خودآگاه بودن تو بایرژیم های غذایی و نقش مهم گشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودسی و سه پل اصفهانآزمون ذهنی گربه ی شرودینترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبنقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیانخستین تصویر از سیاهچالهاز نخستین همانند سازها تدنیای شگفت انگیز کوانتوممناطق خاص زبان در مغزهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کدرماندگی به دلیل عادت کریادگیری هوش مصنوعی، عمیقبرخی توجهات در ببمار پارراز تغییرپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مسیستم دفاعی بدن علیه مغز افت فشار خون ناگهانی در وتست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن انقطه بی بازگشتفیزیک هوشیاریابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست چرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21درگیری قلب در بیماری ویرکلوزاپین داروی ضد جنونبزرگ شدن مغز محدود به دورزمان و مکان، ابعاد کیهان پاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر ساختار شبکه های مغزی ثابالگو و عادت را بشکن و در اتصور از زمان و مکانعادت بد را ترک کننه جنگ و نه خونریزیفراموشی آرمانابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 74نظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار دست کردن در گوشکندر در بیماریهای التهابتفکر خلا ق در برابر توهم زندگی زمینی امروز بیش از پرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هتغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگینوار مغز، مفید و بی خطرقفس را بشکنابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتمهمه چیز، ثبت می شوداز تکینگی تا مغز- از مغز داروی فامپیریدین یا نورلمهندسی بدنذره ی معین یا ابری از الکهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزتلقین اطلاعات و حافظهزاویه نگاه ها یکسان نیستشلیک فراموشیآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکجنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت دهمنورالژیقانونمندی و محدودیت عالماتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیمیگرن و روزه داریرنگ کردن، حقیقت نیستویتامین کابابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج زبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزشگفت زده و حیران باشآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادجهان کنونی و مغز بزرگتریخفاش با شیوع همه گیری جدیچگونه هوشیاری خود را توسلووفلوکساسیناحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومیما به جهان های متفاوت خودروبات کیانواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهانآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشای نعمت من در زندگیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفخورشید مصنوعینگاه از دور و نگاه از نزدلزوم عدم وابستگی به گوگل هوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های بیماری آلزایمرماشین دانشبخش بزرگتر کیهان ناشناختروش صحبت کردن در حال تکامواکسن دیگری ضد کرونا از دگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هسماگلوتید داروی کاهش دهنآپومورفین در پارکینسونتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، نقش ژنتیک در درمان اختلاایا کوچک شدن مغزانسان الجبران از دست رفته هاارتباط شگفت مغز انسان و فخرما منبع بسیار خوب آنتی ناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید میگرن با انتی ورزش بهترین درمان بیش فعمخاطب قرار دادن مردم، کابرای رشد، باید از مسیر خطرژیم های غذایی و نقش مهم پل جویی اصفهانتوهم وجودسیلی محکم محیط زیست بر انآزمون ذهنی گربه شرودینگرتروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شانخستین روبات های زنده ی جاز نخستین همانند سازها تدنیایی پر از سیاهچاله مناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشدرها بسته نیستیادگرفتن، آغاز حرکت است برخی توصیه ها برای واکسیراست دستی و چپ دستیبرخی درمان های Spinal Muscular Atرجزخوانی هایی که امروز بپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونسکوت و نیستیافت هوشیاری به دنبال کاهتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخاننمیتوان با بیرون انداختنفیزیک و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست چرا ذرات بنیادی معمولاً از تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیدرگیری مغز در بیماری کویکلید نزدیک و نگاه تو بر فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زمان و گذر آن سریع استپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیسادیسم یا لذت از آزار دادالگوی بنیادین و هوشیاریتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکرچه زیاد است بر من که در ایفرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 75نظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیدست آسمانکندر علیه سرطانتفاوت مغز انسان و میمون هزندگی زودگذرسرگردانیپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت قله برای دیدن نه برای به ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتاد و نهمه ی سردردها بی خطر نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز داروی لیراگلوتیدمهربانی، شرط موفقیتذرات کوانتومی زیر اتمی قهزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومتلاش ها برای کشف منابع جدزاوسکا درمان گوشرشنا در ابهای گرم جنوب نیاآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توجهل مقدسحس و ادراک قسمت دوازدهمنوسانات کوانتومی منبع ماقارچ بی مغز در خدمت موجوداتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیمیگرن سردردی ژنتیکی که برنگین کمانویتامین کا و استخوانباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علجهان کاملی در اطراف ما پرخلا، حقیقی نیستچگونه واکسن کرونا را توزلوب فرونتال یا پیشانی مغاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و پما با کمک مغز خود مختاريمروح و آب حیاتواقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استای همه ی وجود منجهش های بیماری زا، معمولخوش قلبی و مهربانینگاه از درون قفس یا بیرونمقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های بیماری اس ام ایمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش دیگری در وجود انسان هروشهای نو در درمان دیسک بواکسن سرطانگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های سندرم کووید طولانیآب زندگی است قسمت چهارمتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آننقش گرمایش آب و هوا در همایا این جمله درست است کسیجدا کردن ناخالصی هاارتباط شگفت انگیز مغز انخسته نباشی باباناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریدرمان جدید کنترل مولتیپلورزش در کمر دردمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای زندگی سالم، یافتن ترژیم ضد التهابیپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییسینوریپا داروی ترکیبی ضدآزادی عقیده، آرمانی که تتری فلوپرازینطبیعت موجی جهاننقش زنجبیل در جلوگیری از اگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویانرمش های مفید برای درد زااز نشانه ها و آثار درک شددنیا، هیچ استمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران درهای اسرارآمیز و پوشیدهیادآوری خواب و رویا