دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اصل عدم قطعیت از کوانتوم تا همه ی کیهان

اصل عدم قطعیت(uncertainty)، همه ی زندگی را در بر می گیرد
به جای غرق شدن در تجربیات گذشته و تعمیم آن به امروز، همیشه جایی را برای رخدادهای احتمالی زیبا تصور کنیم.
زندگی، به امید پابرجاست.
به جای آنکه بر اساس تجربیات گذشته در مورد رخدادی استرس زا یا آسیب زا وسواس داشته باشی و بترسی که این رخداد در آینده اتفاق می افتد، در مورد یک تجربه ی جدید و مورد علاقه، وسواس داشته باش که تو هنوز از نظر عاطفی آن را در آغوش نگرفته ای.
به خودت اجازه بده اکنون، در آن آینده ی جدید احتمالی زندگی کنی تا حدی که بدن تو شروع به پذیرش کند یا به این اعتقاد برسد که تو در زمان کنونی در حال تجربه ی احساسات مثبت از نتیجه ی جدید آینده هستی.(بخشی از کتاب شکستن عادت خود بودن- چگونه ذهن خودت را فراموش کنی و یک ذهن جدید بیافرینی نوشته دکتر جو دیسپنزا)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از آغاز خلقت تا نگاه انساسیگار عامل افزایش مرگ ومچالش هوشیاری و اینکه چرا عضلانی که طی سخن گفتن چقدبیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس هوازی و میتوکندریحد و مرزها توهم ذهن ماستکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باداروی جدید برای ای ال اسروشی جدید در درمان قطع نخابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تساهچاله ها تبخیر نمیشودفلج دوطرفه عصب 6 چشمنخاع ما تا پایین ستون فقرباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به منشاء کوانتومی هوشیاری اتو باید نیکان را به دست بحس و ادراک قسمت نوزدهمکریستال زمان(قسمت دوم)تاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای ردر ناامیدی بسی امید استراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تسریعترین کامپیوتر موجودفراتر از دیوارهای باورچرا خشونت و تعصببحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانمیدان بنیادین اطلاعاتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)حس و ادراک قسمت دهمگیلگمش باستانی کیستترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسدرمان های جدید میگرنرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکامل تا مغز، از مغز تشناخت درون، شناخت بیرون؛قانون جنگلنظریه تکامل در درمان بیمبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقماجرای جهل مقدستوصیه هایی در مصرف ماهیخلا، حقیقی نیستپمبرولیزوماب در بیماری چتصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چدرهای اسرارآمیز و پوشیدهزندگی زمینی امروز بیش از اتفاق و تصادفنقشه های مغزی جدید با جزیشاهکار قرناستفاده از سلول های بنیالیروپریم داروی ترکیبی ضدهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه امخچه ابزاري که وظیفه آن فتکامل داروینی هنوز در حاخانه ی تاریکپیام های ناشناخته بر مغز درگیری مغز در بیماری کویجلوتر را دیدنانرژی تاریکزبان و کلمه حتی برای کساناختلال خواب فرد را مستعد چهار میلیارد سال تکامل بشربت ضد خلطاطلاعاتی عمومی در مورد مملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی الفاگوجهان شگفت انگیزبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می تومرگ و میر بسیار بالای ناشتابوهای ذهنیدقیق ترین تصاویر از مغز اآلودگی هوا و ویروس کروناذهن خود را مشغول هماهنگیاولین مورد پیوند سر در انسفر به مریخ در 39 روزارتباط میکروب روده و پارنیکولا تسلاظهور امواج مغزی در مغز مصبه هلال بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی جاذبهکل اقیانوس در یک ذرهمشکلات نخاعیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودی متیل فومارات(زادیوا)(آینده ی علم و فیزیک در60 ثرمز جهان خاصیت فراکتالاین اندوه چیستارزش حقیقی زبان قسمت اولسلسله مباحث هوش مصنوعیچگونه باغبانی باعث کاهش عوامل موثر در پیدایش زبابیماری های مغز و اعصاب و منبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی درمانگر کامپیحقیقت در علم، هرگز نهایی کوچک شدن مغز از نئاندرتامعرفت و شناختتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده دانشمندان اولین سلول مصنروبات کیاناگر میدانی مصیبت بزرگتر از انفجار بزرگ تا انفجار سیاهچاله های فضایی منابعچالش هوشیاری و اینکه چرا غم بی پایانبیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس هوازی و میتوکندریحریص نباشکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاداروی جدید برای دیابتروشی جدید در درمان نابینابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تسایه را اصالت دادن، جز فرفناوری هوش مصنوعی نحوه خنخستین تمدن بشریبار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستمهندسی ژنتیک در حال تلاش تو تغییر و تحولیحس و ادراک قسمت هفتمکریستال زمان(قسمت سوم)تاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودیندر هم تنیدگی مرزها و بی مراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تسرگیجه از شایعترین اختلافرد حساس از نظر عاطفی و بچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتمیدازولام در درمان تشنج توهم چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمگیاه بی عقل به سوی نور میترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کودرمان های جدید در بیماری رشد در سختی استابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکامل تا مغز، از مغز تشناسایی تاریخچه ی تکاملیقانونمندی و محدودیت عالمنظریه تکامل در درمان بیمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدماجرای عجیب گالیلهتوضیحی ساده در مورد هوش مخلا، خالی نیستپنج اکتشاف شگفت آور در موتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستدروغ نگو به خصوص به خودتزندگی زودگذراتوبان اطلاعات و پلِ بیننقص در تشخیص هیجانات عامشاهکار شش گوشاستیفن هاوکینگ در مورد هلیس دگرامفتامین یا ویاسهندسه ی پایه ایبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمدل همه جانبه نگر ژنرالیتکامل داروینی هنوز در حاخانواده پایدارپیشینیان انسان از هفت میدرگیری مغز در بیماران مبجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توزبان و بیان نتیجه ساختمااختلال در شناسایی حروف و چهار ساعت پس از کشتار خوکشش مرحله تکامل چشماطلاعاتی عمومی در مورد مممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک های بجهانی که نه با یک رخداد و بزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز اممرگ انتقال است یا نابود شتاثیر فکر بر سلامتدل به دریا بزنآلودگی هوا و پارکینسونذهن سالماولین هیبرید بین انسان و سفر تجهیزات ناسا به مریخ ارتباط ماده و انرژینیاز به آموزش مجازی دیجیعقل مجادله گربه کدامین گناه کشته شدندمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک بازی جاذبه و نقش آن در شکلگیریکلمات بلند نه صدای بلندمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودین، اجباری نیستآیا ممکن است موش کور بی مرنگ کردن، حقیقت نیستاین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت دومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچگونه تکامل مغزهای کنونیعوامل ایجاد لغت انسانی و بیماری وسواسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وححقیقت راستین انسان علم بکوچکترین چیز یک معجزه اسمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصادانشمندان تغییر میدان مغروح در جهانی دیگر استاگر نیروی مغناطیس نباشد اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز آیندگان چگونه است ؟از بحث های کنونی در ویروسسیاهچاله ها، دارای پرتو چالش هوشیاری و اینکه چرا غم بی پایانبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس بدون اکسیژنحرکت چرخشی و دائمی کیهانکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاداروی جدید ضد میگرنروشی جدید در درمان سکته مابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی مصنوعی با فیلمی بسیار جالب از تغیینخستین تصویر از سیاهچالهبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدمهربانی، شرط موفقیتتو جهانی هستی که خودش را حس و ادراک قسمت هفدهمکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگردر هم تنیدگی کوانتومیراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تسرگردانیفردا را نمیدانیمچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردمکانیک کوانتومی بی معنی توهم وجودحس و ادراک قسمت سومگیاه خواری و گوشت خوار کدترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم درمان های رایج ام اسز گهواره تا گورابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز، از مغز تشناسایی سلول های ایمنی اقارچ بی مغز در خدمت موجودنظریه تکامل در درمان بیمبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرماده ی تاریکتیوتیکسن داروی ضد جنونخلاصه ای از مطالب همایش مپول و شادیتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطادریای خدازندگی، مدیریت انرژیاتوسوکسیمایدنقطه بی بازگشتشاید گوشی و چشمی، آماده شاستیفن هاوکینگ در تفسیر لا اکراه فی الدینهندسه ی رایج کیهانجهان های بسیار دیگربرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتکامل داروینی هنوز در حاخار و گلپیشرفت های جدید علوم اعصدرگیری مغزی در سندرم کووجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استزبان و بیان، در سایه پیشراختلال در شناسایی حروف و نوآوری ای شگفت انگیز دانششمین کنگره بین المللی ساعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی از عروسک های بجهانی که از یک منبع، تغذیبزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده مرگ تصادفیتاثیر مشاهده بر واقعیت بدلایلی که نشان میدهد ما بآلزایمرذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاولین تصویر در تاریخ از سسفر دشوار اکتشافارتباط متقابل با همه ی حیچیز جدید را بپذیرعقلانیت بدون تغییربه امید روزهای بهترمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی جدایی خطای حسی استکلوزاپین داروی ضد جنونمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر گیاه خواری بر رشد ودید تو همیشه محدود به مقدآیا ما کالا هستیمرنگین کماناینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت سومسم زنبور ، کلیدی برای وارچگونه جمعیت های بزرگ شکل عواملی که برای ظهور لغت ابیماری کروتز فیلد جاکوبمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی ساخته هوش طبیحقیقت غیر فیزیکیکووید نوزده و خطر بیماری مغز قلبتاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیدانشمندان روش هاي جدیدی روح رهاییروزه داری متناوب، مغز را اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکسیاهچاله و تکینگی ابتدایچالش دیدگاه های سنتی در بغیرقابل دیدن کردن مادهبیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنها مانع در زندگی موارد حس چشایی و بویاییکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاداروی جدید ضد الزایمرريتوکسيمب در درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی با الفبای فیزیک مولکولها و ذرات در نخستین روبات های زنده ی جبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازامولتیپل اسکلروز در زنان تو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت هجدهمکشف مکانیسمی پیچیده در بتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تدر هم تنیدگی کوانتومی و پراه انسان شدن، راه رفتن وابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تسربازان ما محققا غلبه می فرضیه ای جدید توضیح میدهچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهمکانیزمهای دفاعی در برابتوهم وجودحس و ادراک قسمت سی و هشتمگیرنده باید سازگار با پیتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیمادرمان های علامتی در ام اسزمین در برابر عظمت کیهانابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تشواهدی از نوع جدیدی از حاقبل از آغازهفت چیز که عملکرد مغز تو برای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که ماده ی خالیتیک و اختلال حرکتیخلاصه ای از درمان های جدیپوست ساعتی مستقل از مغز دتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتزونیسومایداثر مضر مصرف طولانی مدت رنمیتوان با بیرون انداختنشاید درست نباشداستخوان های کشف شده، ممکلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هندسه بنیادینجهان هایی در جهان دیگربرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندمدل هولوگرافیک تعمیم یافتکامل داروینی هنوز در حاخارق العاده و استثنایی بپیشرفت در عقل است یا ظواهدرگیری مغزی در سندرم کووجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عزبان و تکلم برخی بیماریهاختلالات مخچهنوار مغز مشاهده ی غیر مستصبر بسیار بایداعتماد به خودمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک بازی جهانی در ذهنبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداوممرگی وجود نداردتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدنیای شگفت انگیز کوانتومآملودیپین داروی ضد فشار ذره ی معین یا ابری از الکاولین دارو برای آتاکسی فسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی منتظر شناخته شدنعقیده ی بی عملبه بالا بر ستارگان نگاه کمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی جریان انرژی در سیستم های کلام و زبان، گنجینه ای بسمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد ودیدن خدا در همه چیزآیا ما تنها موجودات زنده رهبر حقیقیاینکه خانواده ات سالم باارزش خود را چگونه میشناسسماگلوتید داروی کاهش دهنچگونه جمعیت های بزرگ شکل عوارض ازدواج و بچه دار شدبیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاش ها برای کشف منابع جدحقیقت غیر قابل شناختکودک هشت ساله لازم است آدمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهدانشمندان روشی برای تبدیروزه داری و بیمار ی ام اس اگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان برای ایجاد تمداز تلسکوپ گالیله تا تلسکسیاهچاله ی تولید کنندهچاالش ها در تعیین منبع هوغرور و علمبیوگرافیهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنها در برابر جهانحس و ادراک (قسمت اول )کار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی داروی سل سپتریه زغالیابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تساختن آیندهفیزیک و هوشیارینرمش های مفید برای درد زابازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا ومواد کوانتومی جدید، ممکنتو در میانه ی جهان نیستی حس و ادراک قسمت هشتمکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسدر هم تنیدگی کوانتومی و دراه بی شکستابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد میگرنفشار و قدرتچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرما انسانها چه اندازه نزدتوهم بی خداییحس و ادراک قسمت سی و ششمگالکانزوماب، دارویی جدیتربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقدرمان ژنتیکی برای نوآوریزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تشواهدی از دنیسوان(شبه نئقبل از انفجار بزرگهفت سین یادگاری از میراث برای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرماده ای ضد التهابیتیروفیبان موثر در سکته ی خم شدن فضا-زمانپوشاندن خود از نورتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزونا به وسیله ویروس ابله اثرات فشار روحی شدیدنمیتوان بر سیاه سیاه نوششب سیاه سحر شوداستروژن مانند سپر زنان دلایو دوم دکتر سید سلمان فهندسه در پایه ی همه ی واکجهان یکپارچهبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریمدل های ریز مغز مینی برینتکامل زبانخبر مهم تلسکوپ هابلپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرگیری اعصاب به علت میتوجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملزبان و شناخت حقیقت قسمت چاختلالات حرکتی در انساننوار مغز در فراموشی هاصرع و درمان های آناعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان، تصادفی نیستبزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دنیا، هیچ استآموزش نوین زبانذرات کوانتومی زیر اتمی قاولین دروغسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیعلم و ادراک فقط مشاهده ی به بالاتر از ماده بیندیشمنابع بی نهایت انرژی در دتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمجریان انرژی در سیستم های کلرال هیدرات برای خوابانمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودیدگاه نارسای دوگانه ی مآیا مغز تا بزرگسالی توسعروی و منیزیم در تقویت استاینترنت بدون فیلتر ماهوااز فرد ایستا و متعصب بگذرسندرم کووید طولانیچگونه حافظه را قویتر کنیعید نوروز مبارکبیماری آلزایمر، استیل کومنبع هوشیاری کجاست قسمت53تلاش هایی در بیماران قطع حقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از مغز مانند تلفن استتاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخدائما بخوانداروهای مصرفی در ام اسروزه داری سلول های بنیاداگر تلاش انسان امروز برامغز انسان برای شادمانی طاز تکنیکی تا مغز از مغز تسیاره ی ابلهانناتوانی از درمان برخی ویمقالاتبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنبیه چقدر موثر استحس و ادراک (قسمت دوم )کاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکداروی ضد چاقیریواستیگمینابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تساختار فراکتال وجود و ذهفیزیکدانان ماشینی برای تنرمش های مفید در سرگیجهبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترموجود بی مغزی که می تواندتوقف؛ شکستحس و ادراک قسمت پنجمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هودر هر سوراخی سر نکنرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد میگرن در کودکانفضای قلب منبع نبوغ استنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدتوهم تنهاییحس و ادراک قسمت سیزدهمگام کوچک ولی تاثیرگذارترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هدرمان پوکی استخوانزمان چیستابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز روده تا مغزشیشه ی بازالتی و سیلیکونقدم زدن و حرکت دید را تغیهم نوع خواری در میان پیشیبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتماده، چیزی بیش از یک خلا تکنولوژی جدید که سلول هاخونریزی مغز در سندرم کووپیموزایددرک فرد دیگر و رفتارهای اتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشازیباترین چیز در پیر شدناثرات مفید قهوهچند نرمش مفید برای کمردرشبیه سازی میلیون ها جهان اسرار آفرینش در موجلبخند بزن شاید صبح فردا زهندسه زبانِ زمان استجهان یکپارچهبرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قمدیون خود ناموجودتکامل زبانخدا موجود استپیشرفتی مستقل از ابزار هدرختان اشعار زمینجهل مقدسانسان ها می توانند میدان زبان و شناخت حقیقت قسمت ااختلالات صحبت کردن در اننوار مغز در تشخیص بیماری ضرورت زدودن افکاراعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی مفید در سابزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر نگاه انسان بر رفتادندان ها را مسواک بزنید تآمارهای ارائه شده در سطح ذرات کوانتومی زیر اتمی قاولین سلول مصنوعیسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط پیوسته ی جهانچیزی شبیه نور تو نیستعلم و روحبه خودت مغرور نشومنابع جدید انرژیتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمجریان انرژی در سیستم های کمردردمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودژا وو یا اشنا پنداریآیا همه جنایت ها نتیجه بیرویا و واقعیتایندرالاز مخالفت بشنوسندرم گیلن باره به دنبال نگاه محدود و تک جانبه، مشعامل کلیدی در کنترل کارآبیماری الزایمرهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتلاشی برای درمان قطع نخاحل مشکلکودکان میتوانند ناقل بی مغز مادران و کودکان در زمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آداروهای ام اسروزهای سختاگر خواهان پیروزی هستیمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز و از مغز سیاره ابلهانناتوانی در شناسایی چهره تاثیر ویتامین دی بر بیمابیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتهدیدهای هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت 67کاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمداروی ضد چاقیریاضیات یک حس جدید استابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تساختار شبکه های مغزی ثابفاصله ها در مکانیک کوانتنرمشهای مهم برای تقویت عبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال موجودات مقهور ژنها هستندتولید مثل اولین ربات های حس و ادراک قسمت پنجاهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریدر والنتاین کتاب بدید همرادیوی مغز و تنظیم فرکانابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز- از مغز سردرد و علتهای آنقفس ذهننزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برما اکنون میدانیم فضا خالتوهم جدایی و توهم علمحس و ادراک قسمت ششمگامی در درمان بیماریهای ترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرمان پوکی استخوانزمان و مکان، ابعاد کیهان ابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز سایه بگذرقدرت مردمهمه چیز در زمان مناسببرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توماشین دانشتکنولوژی جدید که سلول هاخواندن ، یکی از شستشو دهنپیموزایددرک نیازمند شناخت خویش اتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدزیباترین چیز در افزایش ساثرات مفید روزه داریچند جهانیشبیه سازی سیستم های کواناسرار بازسازی اندام هالحظات خوش با کودکانهنر حفظ گرهجهان کنونی و مغز بزرگتریبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریمدیریت اینترنت بر جنگتکامل زبان انسان از پیشیخدای رنگین کمانپاسخ گیاهان در زمان خورددرد باسن و پا به دلیل کاهجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استزبان و شناخت حقیقت قسمت داختلالات عضلانی ژنتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخضررهای مصرف شکر و قند بر بقای حقیقی در دور ماندن امنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی غیر تصادفبسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویامرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجآن چیزی که ما جریان زمان ذرات کوانتومی زیر اتمی قاوکرلیزوماب داروی جدید شسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط انسانی، محدود به نکاتی در مورد تشنجعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبه دنبال رستگاری باشمناطق خاصی از مغز در جستجتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمجستجوی متن و تصویر به صورکمردرد ناشی از تنگی کانامطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد ودژاوو یا آشناپنداریرویا و کابوسایا کوچک شدن مغزانسان الاز نخستین همانند سازها تسندرم پیریفورمیسنگاه انسان محدود به ادراعادت همیشه خوب نیستبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معحلقه های اسرارآمیزکودکان خود را مشابه خود تمغز چون ابزار هوش است دلیمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه داروهای تغییر دهنده ی سیروش مقابله مغز با محدودیاپی ژنتیکمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهاننادیدنی ها واقعی هستندصفحه اصلیبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو یک معجزه ایحس و ادراک قسمت 74کتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمداروی ضد تشنج با قابليت تریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تسازگاری با محیط بین اجزافاصله ی همیشگی تصویر سازچرا ماشین باید نتایج را پبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنموسیقی نوتولید یا دریافت علمحس و ادراک قسمت پنجاه و یکشتن عقیده ممکن نیستتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریدر یک فراکتال هر نقطه مرکراز تغییرابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز- از مغز سردرد تنشنقلب و عقلنزاع بین علم و جهل رو به پبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از ما از اینجا نخواهیم رفتتوهم جسمحس و ادراک قسمت شصت و هشتگامی در درمان بیماریهای تسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلزمان و صبرابزارهای پیشرفته ارتباط نقش زنجبیل در جلوگیری از از علم جز اندکی به شما داقدرت کنترل خودهمه چیز در زمان کنونی استبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدمبانی ذهنی سیاه و سفیدتکینگیخواب سالم عامل سلامتیپیچیدگی های مغزمگسدرک و احساستعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیزیر فشار کووید چه باید کراثرات مضر ماری جواناچند جهانیشبکه های مصنوعی مغز به دراصل بازخوردلرزش ناشی از اسیب به عصبهنر رها شدن از وابستگیجهان کاملی در اطراف ما پربرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنمداخله ی زیانبار انسانتکامل ساختار رگهای مغزی خدایی که ساخته ی ذهن بشر پختگی پس از چهل سالگي به دردی که سالهاست درمان نشجهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشزبان و شناخت حقیقت قسمت ساختراع جدید اینترنت کواننوار عصب و عضلهضررهای شکر بر سلامت مغزبلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهش تمدنی عجیب و شگفت انسبسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر ویتامین دی بر بیمادو بیماری روانی خود بزرگ آنچه ناشناخته است باید شرفتار مانند بردهايندگان چگونه خواهند دیدسفری به آغاز کیهانارتباط از بالا به پایین مچگونه مولکول های دی ان ایعلم به ما کمک میکند تا موبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کمجستجوی هوشیاری در مغز ماکمردرد و علل آنمطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد ودگرگونی های نژادی و تغییرویا و خبر از آیندهایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تسندرم پس از ضربه به سرنگاه از بیرون مجموعهعادت کن خوب حرف بزنیبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسحمله ویروس کرونا به مغزکودکان را برای راه آماده کوری گذرای ناشی از موبایمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دداروهای ضد بیماری ام اس وروش های صرفه جویی در ایجاابتدا سخت ترین استمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز نادانی در قرن بیست و یکم،سوالات پزشکیبیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو یک جهان در مغز خودت هسحس و ادراک قسمت 75کتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولداروی ضد تشنج با قابليت تریشه های مشترک حیاتابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تستم با شعار قانون بدترین فتون های زیستیچرا مغز انسان سه هزار سالبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیموسیقی هنر مایع استتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجاه و دگل زندگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکدر کمتر از چند ماه سوش جدراست دستی و چپ دستیابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز- از مغزتسردرد سکه ایقلب دروازه ی ارتباطنسبت ها در کیهانبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهما اشیا را آنطور که هستندتوهمات و شناخت حقیقتحس و ادراک قسمت شصت و دوگاهی لازم است برای فهم و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در ادرمان تومورهای مغزی با ازمان واقعیت است یا توهمابزارهای بقا از نخستین هنقش زبان در سلطه و قدرت اشکل های متفاوت پروتئین هازدواج های بین گونه ای، رقدرت انسان در نگاه به ابعهمه چیز، ثبت می شودبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنمباحث مهم حس و ادراکتکامل فردی یا اجتماعیخواب سالم عامل سلامتی و یپیچیدگی های مغزی در درک زدرک کنیم ما همه یکی هستیمتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایزیرفون داروی ضد ام اساجزای پر سلولی بدن انسان چند روش ساده برای موفقیتشبکیه های مصنوعیاصل علت و تاثیرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهنر، پر کردن است نه فحش دجهان پیوستهبرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعمدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل شناخت انسان با کشفخسته نباشی باباپروژه ی ژنوم انسانیدرس گرفتن از شکست هاجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پازبان جانسوزادامه بحث تکامل چشمنوبت کودکانطلای سیاهبلوغ چیستمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که دبشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر ویروس کرونا بر مغز دو بار در هفته ماهی مصرف آنچه واقعیت تصور میکنیم رفتار وابسته به شکلايا اراده آزاد توهم است یسقوط درون جاذبه ای خاص، چارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه میتوان با قانون جنعلم بدون توقفبه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحفره در مغزکمردرد با پوشیدن کفش منامطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند ندانش قدرت استرویا بخشی حقیقی از زندگی ایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تسندرم سردرد به دلیل افت فنگاه از دور و نگاه از نزدعادت کردن به نعمتبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستنحمایت از طبیعتحوادث روزگار از جمله ویرکی غایب شدی تا نیازمند دلمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیداروی فامپیریدین یا نورلروش هایی برای جلوگیری از ابتدایی که در ذهن دانشمنمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدننازوکلسینپیامهای کاربرانبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو کز محنت دیگران بی غمیحس و ادراک قسمت چهلکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومداروی ضد تشنج توپیراماترژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تستم، بی پاسخ نیستفروتنی و غرورچرا مغزهای ما ارتقا یافت بحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشمیهمانهای ناخوانده عامل تولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت پنجاه و سگلوله ی ساچمه ایتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشدر آرزوهایت مداومت داشتهرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز، از مغز سردرد عروقی میگرنقلب روباتیکنسبت طلایی، نشانه ای به سبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستما به جهان های متفاوت خودتوپیراماتحس و ادراک قسمت شصت و ششگاهی مغز بزرگ چالش استتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریدرمان تشنجزمان پلانکابزارهای بقا ازنخستین همنقش زبان در سلطه و قدرت اشکل پنجم مادهاسکار، لگوی هوشمندقدرت ذهنهمه ی سردردها بی خطر نیستبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کرونامجموعه های پر سلولی بدن متکامل مادی تا ابزار هوشمخواب عامل دسته بندی و حفطپیوند قلب خوک، به فرد دچادرک احساسات و تفکرات دیگتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدزیرک ترین مردماجزایی ناشناخته در شکل گچندین ماده غذایی که ماننشباهت مغز و کیهاناصل عدم قطعیت از کوانتوم لزوم سازگاری قانون مجازاهوموارکتوس ها ممکن است دجهان پیوستهبرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردمروری بر تشنج و درمان هایتکامل، نتیجه ی برنامه ریخطا در محاسبات چیزی کاملپروژه ی ژنوم انسانیدست آسمانجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودزبان ریشه هایی شناختی اساداراوون تنها داروی تایینور درونطوفان فقر و گرسنگی و بی سبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که دبشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی مسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر ژنها بر اختلالات خدو برابر شدن خطر مرگ و میآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رفتار اجتماعی انسان، حاصايا اراده آزاد توهم است یسلول های بنیادیچگونه مغز پیش انسان یا همعلم در حال توسعهبوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک تا کمحق انتخابکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشردانش محدود به ابعاد چهاررویا تخیل یا واقعیتایا بیماری ام اس (مولتیپاز نخستین همانند سازها تسوپاپ ها یا ترانزیستورهانگاه از درون مجموعه با نگعادت دادن مغز بر تفکربیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتمدن پیشرفته ی پیشینیانحکمت الهی در پس همه چیزکیهان خود را طراحی میکندمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی داروی لیراگلوتیدروش هایی ساده برای کاهش اابتذال با شعار دینمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز نباید صبر کرد آتش را بعد سایتهای دیگربیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتو پیچیده ترین تکنولوژی حس و ادراک قسمت چهل و هفتکتاب، سفری به تاریختاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومدارویی خلط آوررژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تستون فقرات انسان دو پا جلفرگشت و تکامل تصادفی محض چرا ویروس کرونای دلتا وابحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیوتونیک دیستروفیتولترودینحس و ادراک قسمت پنجاه و شگلوئونتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدر آسمان هدیه های نادیدنرحم مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز، از مغز سرعت فکر کردن چگونه استقلب را نشکننشانه های گذشته در کیهان بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستما با کمک مغز خود مختاريمتوانایی مغز و دیگر اجزای حس و ادراک سی و هفتمگذر زمان کاملا وابسته به تشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتدرمان جدید ALSزمان به چه دلیل ایجاد میشابزارهای بقای موجود زندهنقش سجده بر عملکرد مغزشکست حتمیاساس انسان اندیشه و باور قدرت عشقهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شمحل درک احساسات روحانیتکامل مداومخودآگاهی و هوشیاريپیوند مغز و سر و چالشهای درک تصویر و زبان های مخلتتغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیزیست شناسی کل در جزء فراکاحیای بینایی نسبی یک بیمنه به اعدامشباهت مغز با کیهان مادیاصول انجام برخی نرمش ها دلزوم سازگاری قانون مجازاهورمون شیرساز یا پرولاکتجهان پر از چیزهای اسرار آبرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختمرکز هوشیاری، روح یا بدن تأثیر نگاه انسان بر رفتاخطا در محاسبات چیزی کاملپروانه ی آسمانیدستورالعمل مرکز کنترل بیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغززبان شناسی مدرن در سطح سلادب برخورد با دیگراننورون هاي مصنوعی می توانطوفان زیباییبنی عباس، ننگی بر تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جوانان وطنبعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر کلام در آیات کلام بدو برابر شدن خطر مرگ و میآنها نمیخواهند دیگران رارقیبی قدرتمند در برابر مای نعمت من در زندگیمسلول های بنیادی منابع و اچگونه هموساپينس بر زمین علم راهی برای اندیشیدن ابوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد دمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پدانش بی نهایترویا حقی از طرف خداایا بدون زبان میتوانیم تاز نشانه ها و آثار درک شدسوپاپ ها یا ترانزیستورهانگاه حقیقی نگاه به درون اعارضه جدید ویروس کرونا سبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه میتواند بزرگترین دکیهانِ هوشیارِ در حال یامغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مداروی تشنجی دربارداریروش جدید تولید برقابداع دی ان ای بزرگترین دمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت و نیستینبرو و انرژی مداومبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتو آرامش و صلحیحس و ادراک قسمت چهل و هشتکتابخانهتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)داستانها و مفاهیمی اشتبارژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تسخن و سکوتفراموش کارها باهوش تر هسچرا پس از بیدار شدن از خوبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز میگرن و پروتئین مرتبط با تومورها و التهاب مغزی عاحس و ادراک قسمت بیست و چهگمان میکنی جرمی کوچکی در تداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در ودر آستانه ی موج پنجم کوویرحم مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز، از مغز سعی کن به حدی محدود نشویقیچی ژنتیکینشانه های پروردگار در جهبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتما بخشی از این جهان مرتبطتوازن مهمتر از فعالیت زیحس و ادراک- قسمت پنجاه و گذشته را دفن کنتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالدرمان جدید میگرن با انتی زمان شگفت انگیزابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها و موجودات درياشگفت نیست من عاشق تو باشماستفاده از مغز، وزن را کمقطار پیشرفتهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دمحل درک احساسات روحانی دتکامل چشمخودآگاهی و هوشیاريپیوند اندام از حیوانات بدرک حقیقت نردبان و مسیری تغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استزیست، مرز افق رویداد هستاحیای بینایی نسبی یک بیمنه جنگ و نه خونریزیشباهت کیهان و مغزاصول توسعه ی یک ذهن کامللزوم عدم وابستگی به گوگل هوش فوق العاده، هر فرد اسجهان پر از چیزهای جادویی بررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشمرکز حافظه کجاستتئوری تکامل امروز در درمخطای ادراک کارماپرواز از نیویورک تا لوس آدغدغه نتیجه ی نادانی استجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصزبان شناسی نوین نیازمند ادراک ما درک ارتعاشی است نورون های ردیاب حافظهطولانی ترین شببه قفس های سیاهت ننازمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جواب دانشمند سوال کننده بعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هومسئول صیانت از عقیده کیستاثیر کپسول نوروهرب بر ندو سوی واقعیتآنان که در قله اند هرگز خرموزی از نخستین تمدن بشرای آنکه نامش درمان و یادشارتباط شگفت مغز انسان و فسلول های بدن تو پیر نیستنچگونه هوشیاری خود را توسعلم ساختن برج های چرخانبی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحقیقت آنطور نیست که به نظکنگره بین المللی سردرد دمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسدانشمندان موفق به بازگردرویاها از مغز است یا ناخوایا تکامل هدفمند استاز نظر علم اعصاب یا نرووسسوپاپ ها یا ترانزیستورهانگاه دوبارهعدم توقف تکامل در یک اندابیماری تی تی پیهوشمندی کیهانبیماری دویکهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدنی قدیمی در شمال خلیج حافظه و اطلاعات در کجاست کیست هیداتید مغزمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروداروی جدید ALSروش صحبت کردن در حال تکامابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزیفلج نخاعی با الکترودهای چت جی پی تیبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزامنبع خواب و رویاتو افق رویداد جهان هستیحس و ادراک قسمت چهل و دومکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قددخالت در ساختار ژنهارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تسخن پاک و ثابتفراموشی همیشه هم بد نیستچرا ارتعاش بسیار مهم استبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس میگرن سردردی ژنتیکی که بتومورهای نخاعیحس و ادراک قسمت بیست و یکگنجینه ای به نام ویتامین تروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهدر درمان بیماری مولتیپل رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز شلیک فراموشیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنظام مثبت زندگیبخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازما تحت کنترل ژنها هستیم یتوسعه هوش مصنوعی قادر اسحس و ادراک- قسمت بیست و پگربه شرودینگر و تاثیر مشتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلرودرمان جدید کنترل مولتیپلزندگی هوشمند در خارج از زابزارهای دفاعی و بقای مونقش غذاها و موجودات درياشگفت انگیز بودن کیهاناستفاده از هوش مصنوعی در لمس کوانتومیهمیشه داناتر از ما وجود دبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانمحدودیت چقدر موثر استتکامل و ارتقای نگاه تا عمخودروهای هیدروژنیپیوند سر آیا ممکن استدرک دیگرانتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندزاوسکا درمان گوشراحساس گذر سریعتر زمانچه زیاد است بر من که در ایشباهت زیاد بین سلول هاي عاصول سلامت کمرمقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی می تواند بر احجهان دارای برنامهبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی مرکز حافظه کجاستتئوری تکامل در پیشگیری و خطای حسپروتز عصبی برای تکلمذهن ما از در هم شکستن منبجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادزبان، نشان دهنده ی سخنگو ادغام میان گونه های مختلنوروپلاستیسیتی چیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچبه مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جوسازی مدرنژنها ، مغز و ارادهمسئولیت جدیدتاثیر کپسول نوروهرب بر تدولت یا گروهکآنزیم تولید انرژی در سلورمز و رازهای ارتباط غیر کایمپلانت مغزی کمک میکند ارتباط شگفت انگیز مغز انسلول عصبی شاهکار انطباق چگونه واکسن کرونا را توزعلایم کمبود ویتامین E را بی ذهن و بی روحمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی به شناسایی کاحقیقت افرادکنترل همجوشی هسته ای با همعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجوددانشمندان نورون مصنوعی سرویاهای پر رمز و حیرتی درایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب اراده آزسوخت هیدروژنی پاکنگاهی بر قدرت بینایی دراعدم درکعسل طبیعی موثر در کنترل ببیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمرکز و مدیتیشنحافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجداروی جدید s3 در درمان ام روشهای نو در درمان دیسک بابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تسال سیزده ماههفلج بل، فلجی ترسناک که آنچت جی پی تیبالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تمنتظر نمان چیزی نور را بهتو انسانی و انسان، شایستحس و ادراک قسمت چهل و سومکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشدر مانهای کمر دردرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تسختی ها رفتنی استفرایند پیچیده ی خونرسانیچرا بیماری های تخریبی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحمیگرن شدید قابل درمان استومورهای ستون فقراتحس و ادراک قسمت بیست و دوگویید نوزده و ایمنی ساکتتری فلوپرازینافتخار انساندر سال حدود 7 میلیون نفر رساناها و ابر رساناها و عابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز شلیک فراموشیقانون مندی نقشه ژنتیکی منظریه ی تکامل در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاسمانند آب باشتوسعه برخی شغل ها با هوش حس و ادراک- قسمت شصت و چهگزیده ای از وبینار یا کنفتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آندرمان جدید سرطانزندگی بی دودابعاد و نیازهای تکاملینقش غذاها و موجودات درياشگفت زده و حیران باشاستفاده از انرژی خلالوب فرونتال یا پیشانی مغهمیشه راهی هستبرخی نرمش های گردنواکسن سرطانمحدودیت های حافظه و حافظتکامل و ریشه ی مشترک خلقتخورشید مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهادرک درست از خود و هوشیاریتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا زبان مشترک ژنتیکی موجودااحساسات کاذبنه عدم مطلق بلکه عدم با قشباهت زیاد بین سلول هاي عاضطراب و ترسمقابله ی منطقی با اعتراضهوش مصنوعی و کشف زبان هایجهان در حال نوسان و چرخشبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان مرکز خنده در کجای مغز استتئوری جدید، ویران کردن گخطر آلودگی هواپرورش مغز مینیاتوری انساذهن چند جانبه نیازمند نگجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علزبان، وسیله شناسایی محیطادغام دو حیطه علوم مغز و نوروز یا روز پایانیطبیعت موجی جهانبه نقاش بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی جامعه ی آسمانیژنهای مشترک بین انسان و ومسئولیت در برابر محیط زیتاثیر کپسول نوروهرب بر سدوچرخه سواری ورزشی سبک و آینه در اینهرمز پیشرفت تواضع است نه طایمپلانت نخاعی میتواند دارتباط شگفت انگیز مغز انسلولهای ایمنی القا کنندهچگونه آن شکری که می خوریمعلایم کمبود ویتامین E را بی شرمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی در کامپیوترهاحقیقت اشیاکنترل جاذبهمعجزه ی علمتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته ودانشمندان یک فرضیه رادیکرویای شفافایرادهای موجود در خلقت باز نظر علم اعصاب اراده آزسودمندی موجودات ابزی بر نگاهی بر توانایی اجزاي بنگاهت را بلند کنعشق درونی به یگانگی خلقتبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمرکز بر هدفحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملداروی جدید میاستنی گراویروشهای شناسایی قدرت شنواابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری فلج خوابنتایج نادانی و جهلباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیمنحنی که ارتباط بین معرفتو با همه چیز در پیوندیحس و ادراک قسمت نهمکریستال هاتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکوندر محل کار ارزش خودت را برژیم غذایی ضد دردابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تسرنوشتفرایند تکامل و دشواری هاچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایمیدان مغناطيسي زمین بشر توهم فضای خالیحس و ادراک قسمت بیست و سوگوشه بیماری اتوزومال رسستری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان ردرمان های اسرار آمیز در آرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکامل تا مغز از مغز تا شنا در ابهای گرم جنوب نیاقانون گذاری و تکاملنظریه ی تکامل در درمان بیبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک مماه رجبتوصیه های سازمان بهداشت حساسیت روانی متفاوتگزارش یک مورد جالب لخته وتشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتدرمان سرطان با امواج صوتزندگی در جمع مواردی را برابعاد اضافه ی کیهاننقش غذاها در کاهش دردهای شگفتی های زنبور عسلاستفاده از سلول های بنیالوتیراستامهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادمخچه فراتر از حفظ تعادلتکامل ابزار هوش ، راه پر خوش قلبی و مهربانیپیوندی که فراتر از امکاندرک عمیق در حیواناتثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایزبان چهار حرفی حیات زمیناخلاق و علوم اعصابنهایت معرفت و شناخت درک عشجاعت و ترساطلاع رسانی اینترنتیمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهان در حال ایجاد و ارتقابررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندمرگ چیستتا 20 سال آینده مغز شما به خطرات هوش مصنوعیپرتوهای صادر شده از سیاهذهن هوشیار در پس ماده ی مجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهسفر فقط مادی نیستارتقا و تکامل سنت آفرینش نوشیدن چای برای مغز مفید طبیعت بر اساس هماهنگیبه نقاش بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی جاودانگی مصنوعیژنهای هوش ، کدامندمستند جهان متصلتاثیر کپسول نوروهرب بر سدورترین نقطه ی قابل مشاهآیندهرمز بقای جهش ژنتیکیایمان به رویاارتباط غیرکلامی بین انساسلولهای بنیادی مصنوعی درچگونه انتظارات بر ادراک علت خواب آلودگی بعد از خوبی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید از طبیعتهوش مصنوعی در خدمت خلق وححقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود دارددانشمندان ژنی از مغز انسروان سالماکسی توسین و تکامل پیش ااز واقعیت امروز تا حقیقتسیلی محکم محیط زیست بر انسینوریپا داروی ترکیبی ضدچالش هوشیاری و اینکه چرا عصب حقوق نورولووبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمساح حد واسط میان مغز کوحباب های کیهانی تو در توکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از داروی جدید برای میاستنی روشی برای بهبود هوش عاطفابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تسانسور بر بسیاری از حقایفلج خواب چیستنجات در راستگوییباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر منشأ اطلاعات و آموخته ها تو با باورهایت کنترل میشحس و ادراک قسمت چهارمکریستال زمان(قسمت اولتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپودر چه مرحله ای از خواب ، رراه فراری نیستابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تسریع دویدن مهم نیستفرایند حذف برخی اجزای مغچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کامیدان های مغناطیسی قابل توهم فضای خالی یا توهم فضحس و ادراک قسمت بیستمگوشت خواری یا گیاه خواریترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو درمان های بیماری آلزایمررشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکامل تا مغز، از مغز تشناخت و معرفت، و نقش آن دقانون جنگلنظریه ی ریسمانبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار ماپروتیلینتوصیه های غیر دارویی در سخفاش با شیوع همه گیری جدیگشایش دروازه جدیدی از طرتصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با هماندرمانهای بیماری پارکینسزندگی در سیاهچالهابعاد بالاترنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشانس یا تلاشاستفاده از سلول های بنیالوزالمعده(پانکراس)مصنوعهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکامل جریان همیشگی خلقتخوشبختی دور از رنج های مپیوستگی همه ی اجزای جهاندرگیری قلب در بیماری ویرثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرزبان نیاز تکاملی استاخلاق پایه تکامل و فرهنگنهایت در بی نهایتشرکت نورالینک ویدیویی ازاطلاعات حسی ما از جهان، چملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهان ریز و درشتبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانمرگ و میر پنهانتا بحر یفعل ما یشادفاع در برابر تغییر ساختآلودگی هوا چالش قرن جدیدذهن تو همیشه به چیزی اعتقاولین مورد PML به دنبال تکسفر نامه سفر به بم و جنوب ارتوکين تراپی روشی جديد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک طعمه ی شبکه های ارتباط اجبه نادیدنی ایمان بیاورمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی جایی خالی نیستژنهای حاکم بر انسان و انسمشکل از کجاستتاثیر کتامین در درمان پاديدن با چشم بسته در خواب آینده ی انسان در فراتر ازرمز جهاناین پیوند نه با مغز بلکه ارتروز یا خوردگی و التهاسلام تا روشناییچگونه به سطح بالایی از هوعماد الدین نسیمی قربانی بیمار 101 ساله، مبتلا به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی در خدمت خلق وححقیقت خواب و رویاکوچ از محیط نامناسبمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیدانشمندان پاسخ کوانتومی روبات های ریز در درمان بیاگر فقط مردم میفهمیدند کاز کجا آمده ام و به کجا می