دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کنفرانس تشنج هتل کوثر اصفهان

کنفرانس تشنج،هتل کوثر اصفهان تاریخ 97.12.16

مختصری در مورد تشنج در نوزادان:

تشنج در نوزادی معمولا اگر به دلیل اختلالات الکترولیتی نباشد، خطرناک است و نتیجه خوبی ندارد. در ابتدای تولد، میزان پیام های الکتریکی مغز و فعالیت قشر مغزی، نسبتا زیاد است و این مورد تا حدود یکسالی ادامه پیدا میکند. 12 تا 15 ماهگی، مغز به بالانس بین فعالیت زیاد و کم می رسد. یعنی مغز فعالتر نوزادان و شیرخوار، آنها را مستعد تشنج میکند.

اختلالات الکترولیتی و خونریزی در مقایسه با بقیه موارد در نوزاد، خوش خیم تر است.

برای نوزادان، حتما ای ای جی مونیتورینگ در ای سی یو لازم است. باید بالای نود دقیقه مونیتورینگ صورت بگیرد تا امواج تشنجی تشخیص داده شود.

فنوباربیتال، درمان ارجح تشنج در نوزادان است. فنی تویین، پریمیدون، کاربامازپین، اکسکاربازپین، توپیرامات( که بر اوتکام و نتیجه تشنج، هم اثر دارد) و بعدا لوتیراستام، انتخابهای بعدی است.

درمان تشنج و اپی لپسی در خانمها

کاتامنیال اپی لپسی

محور هیپوتالاموس-هثپوفیز-تخمدان

تشنج کاتامنیال: به تشنجی گفته می شود که به نوعی به یکی از مراحل دوره عادت ماهانه مربوط می شود با هرکدام از انواع تشنج ها می تواند همراه باشد ولی بیشترین گزارش با تشنج های موضعی است (فوکال).

یک سیکل قاعدگی معمولا 28 روز است که روز 1 روز اول آن و روز 14 روز تخمک گذاری میباشد. از روز اول تا روز 14 فاز فولیکولار از فاز های دوگانه یک سیکل قاعدگی و از روز 14 تا روز 1 بعدی را فاز لوتئال مینامند که فاز دوم بشمار می رود.

تشنج در ایام قبل و بعد از مراحل آغازین فازهای اول و دوم می تواند تشدید شود ونیز در کسانی که فاز لوتئال کافی ندارند و در نتیجه تخمگ گذاری هم اتفاق نمی افتد، زمینه را برای وقوع تشنج براثر کاهش پروژسترون فراهم می شود. صرع قاعدگی بیشتر زمانی رخ می دهد که میزان استروژن بیشتر از پروژسترون است و یا آنکه میزان ان سریعا تغییر کند.

در این بیماران، کلوبازام20 میلی روزانه و استازولامید می تواند موثر باشد.

خانمی که تحت درمان دارویی تشنج است، طی بارداری باید دوز بالای فولیک اسید بگیرد. فولیک اسید ممکن است رشد شناختی کودک را بیشتر کند به خصوص روی رشد وربال ای کیو(ای کیوی کلامی) تاثیر گذار است.

تاثیر تشنج بر هیپوتالاموس و هیپوفیز ناباوری، در TLS(تشنج لوب تمپورال)بیشتر است کنترل تشنج باعث بهبود ناباوری میشود. سدیم والپروات، باعث کاهش باروری میشود. این تاثیر هم در مرد و هم در زن است چون باعث افزایش اندروژن میشود.

دوز لاموتریجین، اکسکاربازپین و لوتیراستام در بارداری خیلی تغییر میکند. اگر در آزمایشات اسکرینینگ، سی درصد سطح آزاد دارو افت کرد، باید دارو اضافه شود. توپیرامات و سدیم والپروات خیلی در بارداری، چک نمیشود.

ادامه درمان از کودکی به بزرگسالی:

باید توجه شود هدف از درمان در تشنج، بهبود کیفیت زندگی بیمار هست و نه کنترل کامل تشنج.

کاربامازپین و لاکوزامید در تشنج پارشیال مصرف میشود.

والپروات و اتوسوکسیماید در ابسنس مصرف میشود.(تشنج بدون سقوط در کودک که همراه با افت هوشیاری است)

در تشنجهای میوکلونیک (همراه با پرش اندام)، کاربامازپین و ترکیبات مشابه مانند اکسکاربازپین ممنوع است

در تشنج میوکاونیک جوانان(JME), والپروات و لوتیراستام، انتخاب اول است و لاموتریجین خوب نیست.

در بیمار تشنجی جوان، لوتیراستام بهتر است. طی بارداری اگر تشنج کنترل است، نباید دارو تغییر کند.

در ابسنس کودکان، 65‰ خوب میشوند. اگر CAE(تشنج ابسنس کودکی) به JAE(تشنج ابسنس بزرگسالی) تبدیل شد، خطرناک است و احتمال بهبود خودبخود کاهش می یابد.

لاموتریجین برای ابسنس در خانم، خوب است اگر خواب نداد سدیم والپروات، میتوان داد.

لنوکس شایع ترین تشنج بدخیم در کودکان است. پس از بلوغ میوکلونوس بهتر میشود. والپروات و کلوبازام و روفینامید(روفیمامید در ایران نیست)میتوان داد.

در اپی لپسی میوکلونیک پیشرونده، اگر اختلال میتوکندری وجود دارد، والپروات ممنوع است. تشنج رولاندیک، نود درصد خوب میشود. کاربامازپین و اکسکاربازپین، انتخابهای اول است. اولی بهتر است چون اختلال یادگیری نمیدهد.

به طور کلی دارهای ضد تشنج، کثیف هستند. کاربامازپین میگرن را بدتر میکند. والپروات ریزش مو میدهد و تخمدان را به هم میریزد. افسردگی در مصرف لاموتریجین دیده میشود. سدیم والپروات و لاموتریجین، لرزش را بدتر میکند.

انار و کریپفروت مهار کننده آنزیم هستند و میتواند منجر به مسمومیت با داروهای ضد تشنج شود. کلم، القا کننده آنزیم است. انار با کازبامازپین تداخل دارد و باید با احتیاط مصرف شود.

هفته اول بعد از حادثه را مرحله زود یا early حساب میکنند.
فنوباربیتال و فنی تویین، در هفته اول پس از ضربه های مغزی یا خونریزی، تشنج را کم میکنه ولی بعدا باعث کاهش تشنج نمیشود.

درمان طولانی مدت،

برعکس، بهبود نورونی را کم میکند. در تومور اگر تشنج کرد و کاندید عمل نیست تا آخر عمر باید دارو بگیرد. والپروات و لوتیراستام ضد تومور هست و در تشنج تومور بهتر ین انتخاب هست.در خونریزی داروی ضد تشنج کمکی نمی کنه یا حداقل زود قطع بشود.

ساب اراکنویید کمتر از ای سی اچ تشنج میکند. بیمار با تروما همراه با خونریزی، لودینگ میدهیم و درمان ضد تشنج تا یک هفته ادامه دارد. بیشتر بی فایده است. لودینگ: (فنی تویین وریدی و لوبل خوراکی 1000 میلی شربت یا وریدی 1000)

لاموتریجین عوارض کموتراپی را زیاد میکند پس در بیمار سرطانی با احتیاط مصرف می شود.

در وازواسپاسم، میشود تا چهار هفته داروی ضد تشنج داد

تشنج بعد از سکته مغزی یا استروک

خونریزی، درگیری کورتیکال و بزرگی و درگیری چند لوب و ضایعه بیشتر، بیشتر تشنج می کند. درمان ضد تشنج در مرحله حاد داده میشود و ادامه لازم نیست. کاربامازپین و اکسکاربازپین خوب است ولی هیپوناترمی میدهد. لاموتریجین و لوتیراستام بهتر است. گاباپنتین، موثر نیست.

سکته امبولیک، بیشتر تشنج می دهد.

در ساب اراکنویید، تشنج نان کانوالسیو بیشتر است. نتیجه ممکن است بد باشه.تشنج زودرس ممکنه با پزوگنوز بد باشه. در خونریزی ساب اراکنویید میتوان پروفیلاکسی داد. در خونریزی پری مزنسفالیک، احتمال آنوریسم کم است. مدت درمان طولانی تر است.
در ای سی اچ، پروفیلاکسی، جایی نداره

در ترومبوز تا یکسال داروی ضد تشنج داده میشود.( اگر ضایعه سوپراتنتوریال بود یا همراه تشنج یا ضایعه پارانشیم بود.)

تشنج نان کانوالسیو و فرم های عجیب تشنج مانند استفراغ پی در پی باید، در نظر باشه

تشنج در تومور

در متاستاز کمتر است. متاستاز ملانوم، شایع تر تشنج میدهد. DNET و gangioglioma شایعتر است. داروها باید حداقل اثر را روی کبد داشته باشد. اختلال شخصیتی اگر باشد لوتیراستام، بد است.

لاکوزامید در تشنج تومورها مفید است. اشعه زودرس در تومورها کمک میکند. درمان پروفیلاکسی، لازم نیست.

با تشکر از شرکت داروسازی عبیدی و اساتید محترم مغز و اعصاب اصفهان


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کودکان را برای راه آماده دردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان چهار حرفی حیات زمینتنها در برابر جهاناین اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انقدرت ذهنچراروياها را به یاد نمی آجستجوی هوشیاری در مغز مابه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای متماده ی خالیدوچرخه سواری ورزشی سبک و کتاب گران و پرهزینه شد ولذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداآیا جنین انسان، هوشمندی سفر فقط مادی نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندرياکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر از نظر علم اعصاب اراده آزلرزش عضله یا فاسیکولاسیونظریه تکامل در درمان بیمحمله ویروس کرونا به مغزبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگمخچه ابزاري که وظیفه آن فدانشمندان نورون مصنوعی سکشتن عقیده ممکن نیسترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهآب زندگی است قسمت سومسلولهای ایمنی القا کنندهتوهم وجودابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستحس و ادراک (قسمت دوم )واقعیت چیستمرگ و میر پنهانداروی تشنجی دربارداریگامی در درمان بیماریهای روزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دآغاز فصل سرما و دوباره تکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانتیوتیکسن داروی ضد جنوننوار مغز در تشخیص بیماری عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت هجدهمواکسن اسپایکوژن ضد کرونامستند جهان متصلداستانها و مفاهیمی اشتباپنج اکتشاف شگفت آور در موریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارالگو نداشتیمسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حاچیزی خارج از مغزهای ما نیغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و هشتمورزش در کمر درددر آستانه ی موج پنجم کوویپیام های ناشناخته بر مغز راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیداسادیسم یا لذت از آزار دادابزارهای دفاعی و بقای موفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاول کف پا و حقیقتچگونه حافظه را قویتر کنیجهان فراکتالازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخلاصه ای از درمان های جدیژن همه چیز نیستدرمان جدید میگرن با انتی پروتز عصبی برای تکلمز گهواره تا گورتفاوت ها را به رسمیت بشناانسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ سردرد میگرناحیای بینایی نسبی یک بیمفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر کتامین در درمان پاچاالش ها در تعیین منبع هوجهان پیوستهاصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموجود بی مغزی که می تواندخانه ی تاریککمردرد و علل آندرک کنیم ما همه یکی هستیمآنها نمیخواهند دیگران رازندگی زمینی امروز بیش از تلاشی برای درمان قطع نخااولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و ادراک ما درک ارتعاشی است قلب را نشکننرمش های مفید برای درد زاجهشهای مفید و ذکاوتی که داعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانمکانیزمهای دفاعی در برابدفاع از پیامبرکوری گذرای ناشی از موبایدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوآیا هوش سریعی که بدون احسزبان نیاز تکاملی استتنهایی رمز نوآوری استاین ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای شب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انقدرت عشقچراروياها را به یاد نمی آحفره در مغزبه خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزماده ای ضد التهابیدورترین نقطه ی قابل مشاهکتاب زیست شناسی باورذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملآیا جهان ذهن و افکار ما مسفر نامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی اگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات درياصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر از نظر علم اعصاب اراده آزلزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمحمایت از طبیعتبیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را مخچه تاثیر گذار بر حافظهدانشمندان یک فرضیه رادیکگل خاردار، زیباسترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاآب، زندگی است(قسمت پنجم)سلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم بی خداییابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت 67واقعیت چیستمرگ و میر بسیار بالای ناشداروی جدید ALSگامی در درمان بیماریهای روزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانآغاز مبهم آفرینشسوخت هیدروژنی پاکابزار بقا از نخستین همانتیک و اختلال حرکتینوار مغزی روشی مهم در تشخعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی یا حماقت طبیعحس و ادراک قسمت هشتمواکسن دیگر کرونا ساخته شمشکل از کجاستدخالت در ساختار ژنهاپول و شادیریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیالگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حاچیزی شبیه نور تو نیستغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و ششموزن حقیقی معرفت و شناختدر درمان بیماری مولتیپل پیدایش زبانرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است انفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقسازگاری با محیط بین اجزاابعاد و نیازهای تکاملیفیلمی بسیار جالب از تغییتابوهای ذهنینگاه محدود و تک جانبه، مشجهان قابل مشاهده بخش کوچاسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخم شدن فضا-زمانژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان جدید کنترل مولتیپلپرورش مغز مینیاتوری انسازمین در برابر عظمت کیهانتفاوت های بین زن و مرد فقانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشوسردرد میگرن در کودکاناحساس گذر سریعتر زمانفراتر از دیوارهای باورتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی از درمان برخی ویجهان پر از چیزهای اسرار آاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیموجودات مقهور ژنها هستندخانواده پایدارکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگآنان که در قله اند هرگز خزندگی زودگذرتلاشی تازه برای گشودن معاولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط ادغام میان گونه های مختلقیچی ژنتیکینرمش های مفید در سرگیجهجوانان وطنبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودما انسانها چه اندازه نزددفاع در برابر تغییر ساختکی غایب شدی تا نیازمند دلدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و کلمه حتی برای کسانتنبیه چقدر موثر استاینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغزشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط غیرکلامی بین انساقضاوت ممنوعنزاع بین جهل و علم رو به پحق انتخاببه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزاماده، چیزی نیستديدن با چشم بسته در خواب کتاب طبیعت در قالب هندسهرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفر به مریخ در 39 روزتوقف؛ شکستاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات درياضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر از واقعیت امروز تا حقیقتلزوم سازگاری قانون مجازاهفت چیز که عملکرد مغز تو حوادث روزگار از جمله ویربیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز مدل همه جانبه نگر ژنرالیدانشمندان ژنی از مغز انسگل زندگیرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرآتش منبع انرژیسلام تا روشناییتوهم تنهاییابزار بقا از نخستین همانچندجهانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت 74واقعیت های متفاوتمرگ انتقال است یا نابود شداروی جدید s3 در درمان ام گاهی لازم است برای فهم و روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقا از نخستین همانتیروفیبان موثر در سکته ی نوار عصب و عضلهعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجمواکسن دیگری ضد کرونا از دمشکلات نخاعیدر مانهای کمر دردپول و عقیدهریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atالگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کنسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حانکاتی در مورد تشنجغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سیزدهموزوز گوشدر سال حدود 7 میلیون نفر پیر شدن حتمی نیسترادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانانقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقستم با شعار قانون بدترین ابعاد اضافه ی کیهانفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر فکر بر سلامتنگاه انسان محدود به ادراجهان موازی و حجاب هااساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخونریزی مغز در سندرم کووژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان جدید ای ال اس، توفرپرتوهای صادر شده از سیاهزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت های تکاملی در مغز وانسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کسردرد و علتهای آناحساسات کاذبفرد موفقتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی در شناسایی چهره جهان پر از چیزهای جادویی اصل علت و تاثیرهوش احساسیموسیقی نوخار و گلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتآنزیم تولید انرژی در سلوزندگی سلول در بدن، جدای اتلاشی جدید در درمان ام اساولین دروغنقش قهوه در سلامتیشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیادغام دو حیطه علوم مغز و قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنرمش های موثر در کمردردجوانان وطنبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیما انسانها چه اندازه نزددقیق ترین تصاویر از مغز اما اکنون میدانیم فضا خالدل به دریا بزنکیهان خود را طراحی میکنددست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به آیا واکنش های یاد گرفته وزبان و بیان نتیجه ساختماتهدیدهای هوش مصنوعیاینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید دشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکارتروز یا خوردگی و التهاقطار پیشرفتنزاع بین علم و نادانی رو حقیقت قربانی نزاع بین بی به زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در تماده، چیزی بیش از یک خلا دی متیل فومارات(زادیوا)(کتاب، سفری به تاریخرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفر تجهیزات ناسا به مریخ تولید مثل اولین ربات های اگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات درياضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیاز کجا آمده ام و به کجا میلزوم عدم وابستگی به گوگل هفت سین یادگاری از میراث حکمت الهی در پس همه چیزبیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس مدل هولوگرافیک ژنرالیزهدانشمندان پاسخ کوانتومی گلوله ی ساچمه ایرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهآثار باستانی تمدن های قدسلاح و راهزنیتوهم جداییابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت 75واقعیت و مجازمرگ تصادفیداروی جدید میاستنی گراویگاهی مغز بزرگ چالش استروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایافت فشار خون ناگهانی در وسی و سه پل اصفهانابزار بقا از نخستین همانتکنولوژی جدید که سلول هانوار عصب و عضلهعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاهواکسن سرطانمشکلات بین دو همسر و برخیدر محل کار ارزش خودت را بپوست ساعتی مستقل از مغز دریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکالگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهسکوت و نیستیابزار بقای موجود زنده از تکامل زبانچگونه مولکول های دی ان ایغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت ششمیک پیام منفرد نورون مغزی درمان های اسرار آمیز در آپیشینیان انسان از هفت میراز تغییربسیاری از بیماری های جدیانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی ستم، بی پاسخ نیستابعاد بالاترفیزیک و هوشیاریتاثیر مشاهده بر واقعیت بنگاه از بیرون مجموعهجهان ما میتواند به اندازاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخواندن ، یکی از شستشو دهنژن ضد آلزایمردرمان جدید سرطانپرسش و چستجو همیشه باقی ازمان چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تانسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سردرد تنشناخلاق و علوم اعصابفرد یا اندیشهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونادیدنی ها واقعی هستندجهان دارای برنامهاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتموسیقی هنر مایع استخارق العاده و استثنایی بکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری آینه در اینهزندگی، مدیریت انرژیتمایل زیاد به خوردن بستناولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل اشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سارتقا و تکامل سنت آفرینش قانون مندی نقشه ژنتیکی منرمشهای مهم برای تقویت عجواب دانشمند سوال کننده بلوغ چیستهوشیاری کوانتومیهوش، ژنتیکی است یا محیطیما از اینجا نخواهیم رفتدلایلی که نشان میدهد ما بکیهانِ هوشیارِ در حال یادستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبآیا یک، وجود داردزبان و بیان، در سایه پیشرتو یک معجزه ایاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکارزش حقیقی زبان قسمت اوللمس کوانتومینزاع بین علم و جهل رو به پحقیقت آنطور نیست که به نظبه زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیماست مالیدین اجباریکتابخانهرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بآیا خداباوری محصول تکاملسفر دشوار اکتشافتولید یا دریافت علماگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای ضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شباز کسی که یک کتاب خوانده مقاومت به عوارض فشار خون هم نوع خواری در میان پیشیحافظه میتواند بزرگترین دبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحمدل هولوگرافیک تعمیم یافدانشمندان اولین سلول مصنگلوئونرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومآرامش و دانشسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم جدایی و توهم علمابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیعلم و روحتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینحس و ادراک قسمت 78واقعیت و انعکاسمرگی وجود نداردداروی جدید برای میاستنی گذر زمان کاملا وابسته به روش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تافت هوشیاری به دنبال کاهسیلی محکم محیط زیست بر انابزار بقا از نخستین همانتکنولوژی جدید که سلول هانوبت کودکانعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و یواکسن سرطانمشکلات روانپزشکی پس از سدر چه مرحله ای از خواب ، رپوشاندن خود از نورریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاالتهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشمسکوت، پر از صداابزار بقای موجود زنده از تکامل زبانچگونه میتوان با قانون جنغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و هشتیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های بیماری آلزایمرپیشرفت های جدید علوم اعصراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیانگشت ماشه ایمغز کوانتومیستون فقرات انسان دو پا جلاتفاق و تصادففیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنگاه از دور و نگاه از نزدجهان مادی، تجلی فضا در ذهاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قخواب سالم عامل سلامتیژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان دارویی سرطان رحم بپرسشگری نامحدودزمان و مکان، ابعاد کیهان تفاوت ایستایی و تکاپوانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعسردرد سکه ایاخلاق پایه تکامل و فرهنگفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونادانی در قرن بیست و یکم،جهان در حال نوسان و چرخشاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11میهمانهای ناخوانده عامل خبر مهم تلسکوپ هابلکنگره بین المللی سردرد ددرک دیگرانبیماری تی تی پیآیندهزونیسومایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایراوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین شکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواارتقا یا بازگشت به قبل ازقانون گذاری و تکاملچرا ماشین باید نتایج را پجوسازی مدرنبلعیدن ستاره توسط سیاهچاجامعه ی آسمانیبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستما اشیا را آنطور که هستنددنیای شگفت انگیز کوانتومکیست هیداتید مغزدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و آیا کیهان می تواند یک شبیزبان و تکلم برخی بیماریهتو یک جهان در مغز خودت هسایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی درشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکارزش حقیقی زبان قسمت دوملوب فرونتال یا پیشانی مغنسبیت عام از زبان دکتر برحقیقت افرادبه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر ماست مالی با هوش انسانیدین، اجباری نیستکجای مغز مسئول پردازش تجرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا آیا دلفین ها می تواند از سفرنامه سفر به بم و جنوب تولید پاک و فراوان انرژیاگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبااز آغاز خلقت تا نگاه انسامقابله ی منطقی با اعتراضهمه چیز موج استحافظه های کاذببیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایمدل های ریز مغز مینی بریندانشمندان تغییر میدان مغگمان میکنی جرمی کوچکی در رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اآرامش و سکونسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم جسمابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت 82واقعیت خلا و وجود و درک ممراحل ارتقای پله پله کیهداروی جدید برای ای ال اسروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های افتخار انسانسینوریپا داروی ترکیبی ضدابزار بقا از نخستین همانتکینگینور درونعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و دواکسن ضد اعتیادمشکلات روانپزشکی در عقب در ناامیدی بسی امید استپیموزایدرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و امواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علمسکته مغزیابزار بقای موجود زنده از تکامل زبان انسان از پیشیچگونه مغز پیش انسان یا هممقالاتتغییرات تکاملی سر انسان از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و دویک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان های جدید میگرنپیشرفت در عقل است یا ظواهرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟ستارگانی قبل از آغاز کیهاتوبان اطلاعات و پلِ بینفاجعه ی جهل مقدستاثیر نگاه و مشاهده ناظر نگاه از درون مجموعه با نگجهان مرئی و نامرئیاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قخواب سالم عامل سلامتی و یژنها ، مغز و ارادهدرمان سرگیجه بدون نیاز بآلودگی هوا چالش قرن جدیدزمان و صبرتفاوت ارباب و رهبر حقیقیانسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش روسردرد عروقی میگرناختلال خواب فرد را مستعد فردا را نمیدانیمنازوکلسینجهان در حال ایجاد و ارتقااصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهممیوتونیک دیستروفیخدا موجود استکنترل همجوشی هسته ای با هدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکآینده ی انسان در فراتر اززونا به وسیله ویروس ابله تمدن پیشرفته ی پیشینیانايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت دشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج ارتوکين تراپی روشی جديد قانون جنگلچرا مغز انسان سه هزار سالچرا مغزهای ما ارتقا یافت جاودانگی مصنوعیبه قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به ما به جهان های متفاوت خوددنیا، هیچ استکیست کلوئید بطن سومذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشآیا گذشته، امروز وآینده زبان و شناخت حقیقت قسمت چتو کز محنت دیگران بی غمیایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف شباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکارزش حقیقی زبان قسمت سوملوتیراستامنسبت ها در کیهانحقیقت اشیابوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به ماشین دانشدید تو همیشه محدود به مقدکرونا چه بر سر مغز می آوررموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهآیا دلفین ها میتوانند باسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید سلولهای جنسی از سلاگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیطلای سیاهتاریکی و نوراز انفجار بزرگ تا انفجار مقابله با کرونا با علم اسهمه چیز در زمان مناسبحافظه و اطلاعات در کجاست بیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کامدیون خود ناموجوددانشمندان روش هاي جدیدی گنجینه ای به نام ویتامین رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسم زنبور ، کلیدی برای وارتوهمات و شناخت حقیقتابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت چهلوالزارتان داروی ضد فشار مرز مرگ و زندگی کجاستداروی جدید برای دیابتروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم افراد آغاز حرکت خودشان رسیگار عامل افزایش مرگ ومابزار بقا از نخستین همانتکامل فردی یا اجتماعینورون هاي مصنوعی می توانعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگومنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و سواکسن علیه سرطانمشاهده گر جدای از شیء مشادر هم تنیدگی مرزها و بی مپیموزایدرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کرونسال سیزده ماههابزار بقای موجود زنده از تکامل ساختار رگهای مغزی چگونه هموساپينس بر زمین تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و ششیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های جدید در بیماری پیشرفت ذهن در خلاقیت استرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تماسخن نیکو مانند درخت نیکواتوسوکسیمایدفاصله ها در مکانیک کوانتتاثیر نگاه انسان بر رفتانگاه حقیقی نگاه به درون اجهان مشارکتیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع خواب و رویاخواب عامل دسته بندی و حفطژنهای مشترک بین انسان و ودرمان سرگیجه بدون نیاز بآلودگی هوا و ویروس کرونازمان واقعیت است یا توهمتفاوتهای جنسیتی راهی براانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسرطان کمیت گراییاختلال در شناسایی حروف و فرزندان زمان خودنباید صبر کرد آتش را بعد جهان ریز و درشتاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتممیگرن و پروتئین مرتبط با خدا بخشنده است پس تو هم بکنترل جاذبهدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیآینده ی علم و فیزیک در60 ثزیباترین چیز در پیر شدنتمدن بشری و مغز اخلاقیايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینارتباط میکروب روده و پارقانون جنگلقانونمندی و محدودیت عالمچرا ویروس کرونای دلتا واجایی خالی نیستبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیما با کمک مغز خود مختاريمدندان ها را مسواک بزنید تکاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنآیا پیدایش مغز از روی تصازبان و شناخت حقیقت قسمت اتو پیچیده ترین تکنولوژی ایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکاملشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکارزش خود را چگونه میشناسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنسبت طلایی، نشانه ای به سحقیقت تنها چیزی است که شابوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستمبانی ذهنی سیاه و سفیددیدن خدا در همه چیزکریستال هارمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتآیا دست مصنوعی به زودی قاسفرنامه سفر به بم و جنوب تولترودیناگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عامطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیداز بحث های کنونی در ویروسملاحظه های اخلاقی دربارههمه چیز در زمان کنونی استحافظه و اطلاعات در کجاست بیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانمدیریت اینترنت بر جنگدانشمندان روشی برای تبدیگویید نوزده و ایمنی ساکترویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هآزمون تجربی، راهی برای رسماگلوتید داروی کاهش دهنتوپیراماتابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک ععلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت چهل و هفتواکنش های ناخودآگاه و تقمرز بین انسان و حیوان کجاداروی جدید ضد میگرنگذشته را دفن کنروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرافراد بی دلیل دوستدار تو سیاهچاله هاابزار بقا از نخستین همانتکامل مادی تا ابزار هوشمنورون های ردیاب حافظهعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و شواکسنی با تاثیر دوگانه امشاهده آینده از روی مشاهدر هم تنیدگی کوانتومیپیچیدگی های مغزمگسرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير امید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیسانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از تکامل شناخت انسان با کشفچگونه هوشیاری خود را توسصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک سی و هفتمیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های رایج ام اسپیشرفتی مستقل از ابزار هرحم مصنوعیبعد پنجماندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمدسخن و سکوتاتصال مغز و کامپیوترفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر نگاه انسان بر رفتانگاه دوبارهجهان هوشمنداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنتظر نمان چیزی نور را بهخودآگاهی و هوشیاريژنهای هوش ، کدامنددرمان سرگیجه بدون داروآلودگی هوا و پارکینسونزمان پلانکتقلید مرحله ای نسبتا پیشانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده سرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلال در شناسایی حروف و فرضیه ای جدید توضیح میدهنبرو و انرژی مداومجهان شگفت انگیزاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجممیگرن سردردی ژنتیکی که بخدای رنگین کمانکندر در بیماریهای التهابدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بآینده با ترس جمع نمیشودزیباترین چیز در افزایش ستمدن زیر آبايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل مشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مارتباط ماده و انرژیقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا پس از بیدار شدن از خوجاذبهبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکما بخشی از این جهان مرتبطدهن، بزرگترین سرمایهکاهش التهاب ناشی از بیماذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و شناخت حقیقت قسمت دتو آرامش و صلحیایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث شباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکاز فرد ایستا و متعصب بگذرلیروپریم داروی ترکیبی ضدنشانه های گذشته در کیهان حقیقت خواب و رویابی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدمباحث مهم حس و ادراکدیدگاه نارسای دوگانه ی مکریستال زمان(قسمت اولرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورها و التهاب مغزی عااگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکملاحظات بیهوشی قبل از جرهمه چیز، ثبت می شودحافظه و اطلاعات در کجاستبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتمداخله ی زیانبار انساندانش، قفل ذهن را باز میکنگوشه بیماری اتوزومال رسسرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشآزمون ذهنی گربه ی شرودینسندرم کووید طولانیتوانایی مغز و دیگر اجزای نهایت در بی نهایتعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انساناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیحس و ادراک قسمت چهل و هشتواکنش به حس جدیدمرز جدید جستجو و اکتشاف، داروی جدید ضد الزایمرگربه شرودینگر و تاثیر مشروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله های فضایی منابعابزار بقا از نخستین همانتکامل مداومنوروپلاستیسیتی چیستعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و چهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمطالبه ی حق خوددر هم تنیدگی کوانتومی و پپیچیدگی های مغزی در درک زرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمامید نجاتمعرفت و شناختسانسور بر بسیاری از حقایابزار بقای موجود زنده از تکامل، نتیجه ی برنامه ریچگونه واکسن کرونا را توزسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک- قسمت پنجاه و یکی از علل محدودیت مغز امدرمان های علامتی در ام اسپاسخ گیاهان در زمان خوردرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونااندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طسخن پاک و ثابتاثر مضر مصرف طولانی مدت رفتون های زیستیتاثیر ویتامین دی بر بیمانگاهی بر قدرت بینایی دراجهان هوشیاراستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنحنی که ارتباط بین معرفژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان سرطان با امواج صوتآلزایمرزمان به چه دلیل ایجاد میشتقلید از روی طبیعتانسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات مخچهفساد اقتصادی سیتماتیک درچت جی پی تیجهانی که نه با یک رخداد و اضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولمیگرن شدید قابل درمان اسخدایی که ساخته ی ذهن بشر کوچ از محیط نامناسبدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اآیا فراموشی حتمی استزیر فشار کووید چه باید کرتمدنی قدیمی در شمال خلیج ای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناساشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب ارتباط متقابل با همه ی حیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ارتباط چاقی و کاهش قدرت بقبل از آغازچرا ارتعاش بسیار مهم استجاذبه و نقش آن در شکلگیریبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکاهش حافظه هرچند فرایندیذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریآیا امکان بازسازی اندامهزبان و شناخت حقیقت قسمت ستو افق رویداد جهان هستیایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامتشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاز مخالفت بشنولیس دگرامفتامین یا ویاسنشانه های پروردگار در جهحقیقت در علم، هرگز نهایی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازامجموعه های پر سلولی بدن مدژا وو یا اشنا پنداریکریستال زمان(قسمت دوم)رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفری به آغاز کیهانتومورهای نخاعیاپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنواز تلسکوپ گالیله تا تلسکممانتین یا آلزیکسا یا ابهمه ی سردردها بی خطر نیستحباب های کیهانی تو در توبیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردمدارک ژنتیکی چگونه انساندائما بخوانگوشت خواری یا گیاه خواریروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسندرم گیلن باره به دنبال توازن مهمتر از فعالیت زینهادینه سازی فرهنگ اختلاعلم راهی برای اندیشیدن اترازودوناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت چهل و دومواکسن های شرکت فایزر آمرمزایای شکلات تلخ برای سلداروی سل سپتگزیده ای از وبینار یا کنفروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاهچاله ها، دارای پرتو ابزار بقا از نخستین همانتکامل چشمنوروز یا روز پایانیعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و یکوبینار اساتید نورولوژی دمطالبی در مورد تشنجدر هم تنیدگی کوانتومی و دپیوند قلب خوک، به فرد دچارژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماامید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیساهچاله ها تبخیر نمیشودابزار بقای موجود زنده از تکثیر سلول در برابر توقف چگونه آن شکری که می خوریمپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک- قسمت بیست و پیافته های نوین علوم پرده درمان ژنتیکی برای نوآوریپختگی پس از چهل سالگي به رساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونااندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طسختی ها رفتنی استاثرات فشار روحی شدیدفروتنی و غرورتاثیر ویروس کرونا بر مغز نگاهی بر توانایی اجزاي بجهان های بسیار دیگراستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنشأ اطلاعات و آموخته ها کل اقیانوس در یک ذرهدرمانهای بیماری پارکینسآملودیپین داروی ضد فشار زمان شگفت انگیزتقلید از طبیعتانسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبینشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات حرکتی در انسانفشار و قدرتچت جی پی تیجهانی که از یک منبع، تغذیاطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهممیدان مغناطيسي زمین بشر خسته نباشی باباکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلآیا ممکن است موش کور بی مزیرفون داروی ضد ام استمرکز و مدیتیشنای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید دشگفت زده و حیران باشنقش هورمون زنانه استروژنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزارتباط هوش ساختار مغز و ژقبل از انفجار بزرگچرا بیماری های تخریبی مغجدا کردن ناخالصی هابه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچمانند آب باشدو بیماری روانی خود بزرگ کاهش دوپامین عامل بیماریذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان جانسوزتو انسانی و انسان، شایستایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاز نخستین همانند سازها تلا اکراه فی الدیننظام مثبت زندگیحقیقت راستین انسان علم ببی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا ومحل درک احساسات روحانیدژاوو یا آشناپنداریکریستال زمان(قسمت سوم)رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و آیا راهی برای رفع کم آبی سقوط درون جاذبه ای خاص، چتومورهای ستون فقراتابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسواز تکنیکی تا مغز از مغز تمن کسی در ناکسی دریافتم همیشه چشمی مراقب و نگهباحد و مرزها توهم ذهن ماستبیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهمروری بر تشنج و درمان هایداروهای مصرفی در ام اسگیلگمش باستانی کیستروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکآزادی عقیده، آرمانی که تسندرم پیریفورمیسابزار بقا از نخستین همانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسچهار میلیارد سال تکامل بعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیحس و ادراک قسمت چهل و سومواکسن کووید 19 چیزهایی که مسمومیت دانش آموزان بی گداروی ضد چاقیگزارش یک مورد جالب لخته وروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقا از نخستین همانتکامل و ارتقای نگاه تا عمنوشیدن چای برای مغز مفید عدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و دووجود قبل از ناظر هوشمندمطالعه ای بیان میکند اهددر هر سوراخی سر نکنپیوند مغز و سر و چالشهای رژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودامید درمان کرونا با همانمغز قلبسایه را اصالت دادن، جز فرابزار بقای موجود زنده از تأثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه انتظارات بر ادراک سایتهای دیگرجلوتر را دیدناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک- قسمت شصت و چهیاد گرفتن مداومدرمان پوکی استخوانپروژه ی ژنوم انسانیرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهواندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شسرنوشتاثرات مفید قهوهفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر ژنها بر اختلالات خنگاهت را بلند کنجهان هایی در جهان دیگراستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کامنشاء کوانتومی هوشیاری اخودآگاهی و هوشیاريکلمات بلند نه صدای بلنددرهای اسرارآمیز و پوشیدهآموزش نوین زبانزنان باهوش ترتقویت استخوان در گرو تغذانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناسشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات صحبت کردن در انفضای قلب منبع نبوغ استنتایج نادانی و جهلجهانی در ذهناطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دوممیدان های مغناطیسی قابل خطا در محاسبات چیزی کاملکوچکترین چیز یک معجزه اسدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشآیا ما کالا هستیمزیرک ترین مردمتمرکز بر هدفای آنکه نامش درمان و یادشتمساح حد واسط میان مغز کوایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم اسشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط پیوسته ی جهانقبرستان ها با بوی شجاعتچرا حیوانات سخن نمی گوینجدایی خطای حسی استبه هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نترماه رجبدو بار در هفته ماهی مصرف کاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن سالمباد و موجآیا احتمال دارد رویا از آزبان ریشه هایی شناختی استو با همه چیز در پیوندیایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و اشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکاز نخستین همانند سازها تلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت غیر فیزیکیبی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترمحل درک احساسات روحانی ددگرگونی های نژادی و تغییکشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فآیاما مقهور قوانین فیزیکسلول های مغزی عامل پارکیتوهم فضای خالیابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و ساز تکینگی تا مغز و از مغز من پر از تلخیمهمیشه اطمینان تو بر خدا بحریص نباشویتامین دی گنجینه ای بزرمرکز هوشیاری، روح یا بدن داروهای ام اسگیاه بی عقل به سوی نور میروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مآزار دیگری، آزار خود استسندرم پس از ضربه به سرابزار بقا از نخستین همانتوسعه برخی شغل ها با هوش چهار ساعت پس از کشتار خوکعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دحس و ادراک قسمت نهمواکسن کرونا و گشودن پنجرمسمومیت دانش آموزان، قماداروی ضد چاقیگشایش دروازه جدیدی از طرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دافسردگی و اضطراب در بیماسیاهچاله ی منفرد یا سیاهابزار بقا از نخستین همانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک عدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و سووراپامیل در بارداریمعماری، هندسه ی قابل مشادر والنتاین کتاب بدید همپیوند اندام از حیوانات براه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اامیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزارهای پیشرفته ارتباط فلج نخاعی با الکترودهای تئوری تکامل امروز در درمچگونه به سطح بالایی از هوجمجمه انسان های اولیهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحساسیت روانی متفاوتیاد بگیر فراموش کنیدرمان پوکی استخوانپروژه ی ژنوم انسانیبعد از کرونا دلخوشی بیهوانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شدسریع دویدن مهم نیستاثرات مفید روزه داریفراموش کارها باهوش تر هستاثیر کلام در آیات کلام بچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان یکپارچهاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهامهندسی ژنتیک در حال تلاش خودت را از اندیشه هایت حفکلوزاپین داروی ضد جنوندروغ نگو به خصوص به خودتآمارهای ارائه شده در سطح زنجیرها را ما باید پاره کتقویت حافظه یا هوش مصنوعاهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مرشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات عضلانی ژنتیکقفس ذهننجات در راستگوییجهان، تصادفی نیستاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سوممیدان های کوانتومی خلاخطا در محاسبات چیزی کاملکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمآیا ما تنها موجودات زنده زیست شناسی کل در جزء فراکتنفس هوازی و میتوکندریایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلاشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط انسانی، محدود به قدم زدن و حرکت دید را تغیچرا حجم مغز گونه انسان درجریان انرژی در سیستم های به کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمماپروتیلیندو برابر شدن خطر مرگ و میکایروپاکتیک چیستذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وآیا احتمال دارد رویا از آزبان شناسی مدرن در سطح سلتو با باورهایت کنترل میشایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و اشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکاز نخستین همانند سازها تلایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت غیر قابل شناختبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال محدودیت چقدر موثر استدانش قدرت استکشف مکانیسمی پیچیده در برنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهآب زندگی است قسمت چهارمسلول های بنیادیتوهم فضای خالی یا توهم فضابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمیشه داناتر از ما وجود دحرکت چرخشی و دائمی کیهانویروس مصنوعیمرکز حافظه کجاستداروهای تغییر دهنده ی سیگیاه خواری و گوشت خوار کدروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختآسيب میکروواسکولاریا آسسندرم دزدی ساب کلاوینابزار بقا از نخستین همانتوصیه های سازمان بهداشت نوآوری ای شگفت انگیز دانعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت چهارمواکسن کرونا از حقیقت تاتمسیر دشوار تکامل و ارتقاداروی ضد تشنج با قابليت تپل جویی اصفهانروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهاقلیت خلاقسیاهچاله ی تولید کنندهابزار بقای موجود زنده از تکامل ابزار هوش ، راه پر نیکولا تسلاعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیستمورزش هوازی مرتب خیلی به قدر یک فراکتال هر نقطه مرکپیوند سر آیا ممکن استراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانامیدواری و مغزمغز مانند تلفن استساخت شبکه عصبی با الفبای ابزارهای بقا از نخستین هفلج بل، فلجی ترسناک که آنتئوری تکامل در پیشگیری و چگونه باغبانی باعث کاهش جنبه های موجی واقعیتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخفاش با شیوع همه گیری جدییادگیری مهارت های جدید ددرمان ام اس(مولتیپل اسکلپروانه ی آسمانیتفکر قبل از کارانرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استسریعترین کامپیوتر موجوداثرات مضر ماری جوانافراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر نچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان یکپارچهاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمهربانی، شرط موفقیتخودروهای هیدروژنیکلام و زبان، گنجینه ای بسدریای خداآن چیزی که ما جریان زمان زندگی هوشمند در خارج از زتقویت سیستم ایمنیاولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساسشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد واختراع جدید اینترنت کوانقفس را بشکننخاع ما تا پایین ستون فقرجهش های ژنتیکی مفید در سااطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششممیدان بنیادین اطلاعاتخطای ادراک کارماکودک هشت ساله لازم است آددرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اآیا مغز تا بزرگسالی توسعزیست شناسی باور حقیقت یا تنفس هوازی و میتوکندریایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در همشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط از بالا به پایین مقدرت مردمچرا خشونت و تعصبجریان انرژی در سیستم های به امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالماجرای جهل مقدسدو برابر شدن خطر مرگ و میکار با یگانگی و یکپارچگیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاآیا برای تولید مثل همیشه زبان شناسی نوین نیازمند تو باید نیکان را به دست بایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از شربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسماز نخستین همانند سازها تلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه ی تکامل در درمان بیحقایق ممکن و غیر ممکنبیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنمحدودیت های حافظه و حافظدانش محدود به ابعاد چهارکشف ارتباط جدیدی از ارتبرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهآب زندگی است قسمت هفتمسلول های بنیادی منابع و اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به ساز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هستحس متفاوتویرایش DNA جنین انسان، برمرکز حافظه کجاستداروهای ضد بیماری ام اس وگیرنده باید سازگار با پیروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آسیب ها ناشی از آلودگی هوسندرم سردرد به دلیل افت فابزار بقا از نخستین همانتوصیه های غیر دارویی در سنوار مغز مشاهده ی غیر مستعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دهورمون شیرساز یا پرولاکتحس و ادراک قسمت نوزدهمواکسن کرونا ساخته شده تومسئول صیانت از عقیده کیسداروی ضد تشنج با قابليت تپل خواجو اصفهانروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرالکترومغناطیس شنوایی و هسیاره ی ابلهانابزار بقای موجود زنده از تکامل تکنولوژینیاز به آموزش مجازی دیجیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیداز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت دهمورزش هوازی ، بهترین تمریدر کمتر از چند ماه سوش جدپیوند سر، یکی از راه حلهاراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنامیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زمساختن آیندهابزارهای بقا ازنخستین همفلج خوابتئوری جدید، ویران کردن گچگونه تکامل مغزهای کنونیجنسیت و تفاوت های بیناییاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخلا، حقیقی نیستیادآوری خواب و رویادرمان تومورهای مغزی با اپرواز از نیویورک تا لوس آرشد مغز فرایندی پیچیده اتفکر خلا ق در برابر توهم انرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیسرگیجه از شایعترین اختلااجزای پر سلولی بدن انسان فراموشی و مسیر روحانیتاثیر کپسول نوروهرب بر تچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان کنونی و مغز بزرگتریاستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحموفقیت هوش مصنوعی در امتخورشید مصنوعیکلرال هیدرات برای خواباندرک فرد دیگر و رفتارهای اآنچه ناشناخته است باید شزندگی بی دودتلقین اطلاعات و حافظهاولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وادامه بحث تکامل چشمقلب و عقلنخستین تمدن بشریجهش های ژنتیکی غیر تصادفاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانمیدازولام در درمان تشنج خطای حسکودک ایرانی که هوش او از درختان اشعار زمینبیوگرافیآیا همه جنایت ها نتیجه بیزیست، مرز افق رویداد هستزاوسکا درمان گوشرتنفس بدون اکسیژنایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده شاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط بین هوش طبیعی و هوقدرت کنترل خودچرا در مغز انسان، فرورفتجریان انرژی در سیستم های به بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالماجرای عجیب گالیلهدو سوی واقعیتکاربرد روباتهای ريزنانوذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو تغییر و تحولیایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت اشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزاز نشانه ها و آثار درک شدلحظات خوش با کودکاننظریه ی ریسمانحل مشکلبیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیمخچه فراتر از حفظ تعادلدانش بی نهایتکشف جمجمه ای درکوه ایرهورهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهآب زندگی است قسمت اولسلول های بدن تو پیر نیستنتوهم چیستابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریمحس چشایی و بویاییواقعیت فیزیکی، تابعی از مرکز خنده در کجای مغز استداروی فامپیریدین یا نورلگالکانزوماب، دارویی جدیروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتآشنا پنداریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانتوصیه هایی در مصرف ماهینوار مغز ترجمه رخدادهای عماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیهوش فوق العاده، هر فرد اسحس و ادراک قسمت هفتمواکسن ایرانی کرونا تولیدمسئولیت جدیدداروی ضد تشنج توپیراماتپلاسمای غالبروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از تکامل جریان همیشگی خلقتچیز جدید را بپذیرعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک قسمت دوازدهمورزش و میگرندر آرزوهایت مداومت داشتهپیوندی که فراتر از امکانراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورامیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیساختار فراکتال وجود و ذهابزارهای بقای موجود زندهفلج خواب چیستتا 20 سال آینده مغز شما به چگونه جمعیت های بزرگ شکل جنسیت و تفاوت های بیناییاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخلا، خالی نیستیاری خدا نزدیک استدرمان تشنجپروتئین های ساده ی ابتدارشد مغز علت تمایل انسان بتفاوت مغز انسان و میمون هانرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقاسرگردانیاجزایی ناشناخته در شکل گفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان کاملی در اطراف ما پراسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیمولتیپل اسکلروز در زنان خوش قلبی و مهربانیکمردرددرک نیازمند شناخت خویش اآنچه واقعیت تصور میکنیم زندگی در جمع مواردی را برتلاش ها برای کشف منابع جداولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کششناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد واداراوون تنها داروی تاییقلب دروازه ی ارتباطنخستین تصویر از سیاهچالهجهش تمدنی عجیب و شگفت انساعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر امکان زمان یا حافظه زمانخطر آلودگی هواکودکان میتوانند ناقل بی درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیآیا هوش مصنوعی می تواند نبیان ژن های اسکیزوفرنی دآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان مشترک ژنتیکی موجوداتنها مانع در زندگی موارد این پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت مغز انسان و فقدرت انسان در نگاه به ابعچرا ذرات بنیادی معمولاً جستجوی متن و تصویر به صوربه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلماده ی تاریکدولت یا گروهککاربرد روباتهای ريز، در ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمآیا تکامل و تغییرات ژنتیزبان، وسیله شناسایی محیطتو جهانی هستی که خودش را ایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت اششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر از نظر علم اعصاب یا نرووسلرزش ناشی از اسیب به عصبنظریه تکامل در درمان بیمحلقه های اسرارآمیزبیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدانشمندان موفق به بازگردکشف جدید تلسکوپ جیمز وبروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهآب زندگی است قسمت دومسلول عصبی شاهکار انطباق توهم وجودابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک (قسمت اول )واقعیت چند سویهمرگ چیستداروی لیراگلوتیدگام کوچک ولی تاثیرگذارروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیآشنا پنداریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانتوضیحی ساده در مورد هوش منوار مغز در فراموشی هاعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ماز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت هفدهمواکسن اسپایکوژنمسئولیت در برابر محیط زیدارویی خلط آورپمبرولیزوماب در بیماری چريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدالکترودهای کاشتنیسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حاچیزی منتظر شناخته شدنعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت سومورزش بهترین درمان بیش فعدر آسمان هدیه های نادیدنپیوستگی همه ی اجزای جهانراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی امگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر ساختار شبکه های مغزی ثابابزارهای بقای از نخستین فلج دوطرفه عصب 6 چشمتا بحر یفعل ما یشاچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهل مقدساز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخلاصه ای از مطالب همایش مژن همه چیز نیستدرمان جدید ALSپروتز چشمرشد در سختی استتفاوت ها و تمایزها کلید بانسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گرسربازان ما محققا غلبه می احیای بینایی نسبی یک بیمفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سچالش دیدگاه های سنتی در بجهان پیوستهاسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمواد کوانتومی جدید، ممکنخوشبختی دور از رنج های مکمردرد ناشی از تنگی کانادرک و احساسآنچه حس می کنیم، نتیجه ی زندگی در سیاهچالهتلاش هایی در بیماران قطع اولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکششناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وادب برخورد با دیگرانقلب روباتیکنخستین روبات های زنده ی ججهشهای مفید و ذکاوتی که داعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر امکانیک کوانتومی بی معنی خطرات هوش مصنوعیکودکان خود را مشابه خود تدردهای سال گذشته فراموش