دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کنفرانس تشنج هتل کوثر اصفهان

کنفرانس تشنج،هتل کوثر اصفهان تاریخ 97.12.16

مختصری در مورد تشنج در نوزادان:

تشنج در نوزادی معمولا اگر به دلیل اختلالات الکترولیتی نباشد، خطرناک است و نتیجه خوبی ندارد. در ابتدای تولد، میزان پیام های الکتریکی مغز و فعالیت قشر مغزی، نسبتا زیاد است و این مورد تا حدود یکسالی ادامه پیدا میکند. 12 تا 15 ماهگی، مغز به بالانس بین فعالیت زیاد و کم می رسد. یعنی مغز فعالتر نوزادان و شیرخوار، آنها را مستعد تشنج میکند.

اختلالات الکترولیتی و خونریزی در مقایسه با بقیه موارد در نوزاد، خوش خیم تر است.

برای نوزادان، حتما ای ای جی مونیتورینگ در ای سی یو لازم است. باید بالای نود دقیقه مونیتورینگ صورت بگیرد تا امواج تشنجی تشخیص داده شود.

فنوباربیتال، درمان ارجح تشنج در نوزادان است. فنی تویین، پریمیدون، کاربامازپین، اکسکاربازپین، توپیرامات( که بر اوتکام و نتیجه تشنج، هم اثر دارد) و بعدا لوتیراستام، انتخابهای بعدی است.

درمان تشنج و اپی لپسی در خانمها

کاتامنیال اپی لپسی

محور هیپوتالاموس-هثپوفیز-تخمدان

تشنج کاتامنیال: به تشنجی گفته می شود که به نوعی به یکی از مراحل دوره عادت ماهانه مربوط می شود با هرکدام از انواع تشنج ها می تواند همراه باشد ولی بیشترین گزارش با تشنج های موضعی است (فوکال).

یک سیکل قاعدگی معمولا 28 روز است که روز 1 روز اول آن و روز 14 روز تخمک گذاری میباشد. از روز اول تا روز 14 فاز فولیکولار از فاز های دوگانه یک سیکل قاعدگی و از روز 14 تا روز 1 بعدی را فاز لوتئال مینامند که فاز دوم بشمار می رود.

تشنج در ایام قبل و بعد از مراحل آغازین فازهای اول و دوم می تواند تشدید شود ونیز در کسانی که فاز لوتئال کافی ندارند و در نتیجه تخمگ گذاری هم اتفاق نمی افتد، زمینه را برای وقوع تشنج براثر کاهش پروژسترون فراهم می شود. صرع قاعدگی بیشتر زمانی رخ می دهد که میزان استروژن بیشتر از پروژسترون است و یا آنکه میزان ان سریعا تغییر کند.

در این بیماران، کلوبازام20 میلی روزانه و استازولامید می تواند موثر باشد.

خانمی که تحت درمان دارویی تشنج است، طی بارداری باید دوز بالای فولیک اسید بگیرد. فولیک اسید ممکن است رشد شناختی کودک را بیشتر کند به خصوص روی رشد وربال ای کیو(ای کیوی کلامی) تاثیر گذار است.

تاثیر تشنج بر هیپوتالاموس و هیپوفیز ناباوری، در TLS(تشنج لوب تمپورال)بیشتر است کنترل تشنج باعث بهبود ناباوری میشود. سدیم والپروات، باعث کاهش باروری میشود. این تاثیر هم در مرد و هم در زن است چون باعث افزایش اندروژن میشود.

دوز لاموتریجین، اکسکاربازپین و لوتیراستام در بارداری خیلی تغییر میکند. اگر در آزمایشات اسکرینینگ، سی درصد سطح آزاد دارو افت کرد، باید دارو اضافه شود. توپیرامات و سدیم والپروات خیلی در بارداری، چک نمیشود.

ادامه درمان از کودکی به بزرگسالی:

باید توجه شود هدف از درمان در تشنج، بهبود کیفیت زندگی بیمار هست و نه کنترل کامل تشنج.

کاربامازپین و لاکوزامید در تشنج پارشیال مصرف میشود.

والپروات و اتوسوکسیماید در ابسنس مصرف میشود.(تشنج بدون سقوط در کودک که همراه با افت هوشیاری است)

در تشنجهای میوکلونیک (همراه با پرش اندام)، کاربامازپین و ترکیبات مشابه مانند اکسکاربازپین ممنوع است

در تشنج میوکاونیک جوانان(JME), والپروات و لوتیراستام، انتخاب اول است و لاموتریجین خوب نیست.

در بیمار تشنجی جوان، لوتیراستام بهتر است. طی بارداری اگر تشنج کنترل است، نباید دارو تغییر کند.

در ابسنس کودکان، 65‰ خوب میشوند. اگر CAE(تشنج ابسنس کودکی) به JAE(تشنج ابسنس بزرگسالی) تبدیل شد، خطرناک است و احتمال بهبود خودبخود کاهش می یابد.

لاموتریجین برای ابسنس در خانم، خوب است اگر خواب نداد سدیم والپروات، میتوان داد.

لنوکس شایع ترین تشنج بدخیم در کودکان است. پس از بلوغ میوکلونوس بهتر میشود. والپروات و کلوبازام و روفینامید(روفیمامید در ایران نیست)میتوان داد.

در اپی لپسی میوکلونیک پیشرونده، اگر اختلال میتوکندری وجود دارد، والپروات ممنوع است. تشنج رولاندیک، نود درصد خوب میشود. کاربامازپین و اکسکاربازپین، انتخابهای اول است. اولی بهتر است چون اختلال یادگیری نمیدهد.

به طور کلی دارهای ضد تشنج، کثیف هستند. کاربامازپین میگرن را بدتر میکند. والپروات ریزش مو میدهد و تخمدان را به هم میریزد. افسردگی در مصرف لاموتریجین دیده میشود. سدیم والپروات و لاموتریجین، لرزش را بدتر میکند.

انار و کریپفروت مهار کننده آنزیم هستند و میتواند منجر به مسمومیت با داروهای ضد تشنج شود. کلم، القا کننده آنزیم است. انار با کازبامازپین تداخل دارد و باید با احتیاط مصرف شود.

هفته اول بعد از حادثه را مرحله زود یا early حساب میکنند.
فنوباربیتال و فنی تویین، در هفته اول پس از ضربه های مغزی یا خونریزی، تشنج را کم میکنه ولی بعدا باعث کاهش تشنج نمیشود.

درمان طولانی مدت،

برعکس، بهبود نورونی را کم میکند. در تومور اگر تشنج کرد و کاندید عمل نیست تا آخر عمر باید دارو بگیرد. والپروات و لوتیراستام ضد تومور هست و در تشنج تومور بهتر ین انتخاب هست.در خونریزی داروی ضد تشنج کمکی نمی کنه یا حداقل زود قطع بشود.

ساب اراکنویید کمتر از ای سی اچ تشنج میکند. بیمار با تروما همراه با خونریزی، لودینگ میدهیم و درمان ضد تشنج تا یک هفته ادامه دارد. بیشتر بی فایده است. لودینگ: (فنی تویین وریدی و لوبل خوراکی 1000 میلی شربت یا وریدی 1000)

لاموتریجین عوارض کموتراپی را زیاد میکند پس در بیمار سرطانی با احتیاط مصرف می شود.

در وازواسپاسم، میشود تا چهار هفته داروی ضد تشنج داد

تشنج بعد از سکته مغزی یا استروک

خونریزی، درگیری کورتیکال و بزرگی و درگیری چند لوب و ضایعه بیشتر، بیشتر تشنج می کند. درمان ضد تشنج در مرحله حاد داده میشود و ادامه لازم نیست. کاربامازپین و اکسکاربازپین خوب است ولی هیپوناترمی میدهد. لاموتریجین و لوتیراستام بهتر است. گاباپنتین، موثر نیست.

سکته امبولیک، بیشتر تشنج می دهد.

در ساب اراکنویید، تشنج نان کانوالسیو بیشتر است. نتیجه ممکن است بد باشه.تشنج زودرس ممکنه با پزوگنوز بد باشه. در خونریزی ساب اراکنویید میتوان پروفیلاکسی داد. در خونریزی پری مزنسفالیک، احتمال آنوریسم کم است. مدت درمان طولانی تر است.
در ای سی اچ، پروفیلاکسی، جایی نداره

در ترومبوز تا یکسال داروی ضد تشنج داده میشود.( اگر ضایعه سوپراتنتوریال بود یا همراه تشنج یا ضایعه پارانشیم بود.)

تشنج نان کانوالسیو و فرم های عجیب تشنج مانند استفراغ پی در پی باید، در نظر باشه

تشنج در تومور

در متاستاز کمتر است. متاستاز ملانوم، شایع تر تشنج میدهد. DNET و gangioglioma شایعتر است. داروها باید حداقل اثر را روی کبد داشته باشد. اختلال شخصیتی اگر باشد لوتیراستام، بد است.

لاکوزامید در تشنج تومورها مفید است. اشعه زودرس در تومورها کمک میکند. درمان پروفیلاکسی، لازم نیست.

با تشکر از شرکت داروسازی عبیدی و اساتید محترم مغز و اعصاب اصفهان


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
عارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسمشکلات روانپزشکی پس از ساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی در زنان بیشتر اروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز انسان رو به کوچک تر شبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر وقت نهيب هاي غير علمي گذشراه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش مهاجرت در توسعه نسل اثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی ، بهترین تمریزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلانقش زبان در سلطه و قدرت احافظه و اطلاعات در کجاستکلرال هیدرات برای خوابانسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورفلج بل، فلجی ترسناک که آناخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخانورون های ردیاب حافظهخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به قبل از انفجار بزرگارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سنگاهی بر قدرت بینایی درادانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به موجود بی مغزی که می توانداز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاچراروياها را به یاد نمی آدرمان های بیماری آلزایمردرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه محدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کدرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کومشکلات روانپزشکی در عقب بلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی در زنان بیشتر اروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومغز انسان رو به کوچکتر شدبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیوقتی فهمیدی خطا کردی برگراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهنقش محیط زندگی و مهاجرت دجمجمه انسان های اولیهورزش و میگرنزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و نقش زبان در سلطه و قدرت احس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پفلج خواباختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معنوروپلاستیسیتی چیستخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشقدم زدن و حرکت دید را تغیارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهینگاهی بر توانایی اجزاي بدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انساموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمانزاع بین جهل و علم رو به پدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمامشاهده آینده از روی مشاهبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکهوشیاری کوانتومیروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمغز ایندگان چگونه استبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهویتامین E برای فعالیت صحرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش نظام غذایی در تکامل مجنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير نقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بفلج خواب چیستاختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسنوشیدن چای برای مغز مفید خدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفقدرت انسان در نگاه به ابعارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مناتوانی از درمان برخی ویدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونامیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز نزاع بین علم و نادانی رو درمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کرقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکمعنی روزهبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمغز ابزار برتر بقابار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ویتامین E در چه مواد غذایرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفانقش هورمون های تیروئید دجنسیت و تفاوت های بیناییورزش در کمر دردزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبفیلمی بسیار جالب از تغییاختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستننوعی سکته مغزی ، وحشتناک خطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ولوب فرونتال یا پیشانی مغارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هناتوانی در شناسایی چهره داروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خنزاع بین علم و جهل رو به پنظام مثبت زندگیدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرومخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمغز فکر میکند مرگ برای دیبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نترروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمغز از بسیاری حقایق می گربارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سویتامین دی گنجینه ای بزرزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرنقش هورمون زنانه استروژنجهش های ژنتیکی مفید در ساوزوز گوشسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن انقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوفیزیکدانان ماشینی برای تاختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچیزی خارج از مغزهای ما نیخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرلبخند بزن شاید صبح فردا زارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومنخاع ما تا پایین ستون فقرداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ممیگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بتاثیر کپسول نوروهرب بر ننظریه تکامل در درمان بیمدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومغز ما کوچکتر از نیم نقطهبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکهاوکينگ پیش از مرگش رسالروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز به تنهایی برای فرهنگ بازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هنقش ژنتیک در درمان اختلاجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک پیشنهاد خوب برای آسان سفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میاننقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین فرگشت و تکامل تصادفی محض ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیچگونه مغز پیش انسان یا همخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چلرزش ناشی از اسیب به عصبارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمنخستین تصویر از سیاهچالهداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده میدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تهفت چیز که عملکرد مغز تو درمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی از عروسک تا کمرویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانمغز مادران و کودکان در زمبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکهاوکينگ پیش از مرگش رسالروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمغز برای فراموشی بیشتر کبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده منقش آتش در رسیدن انسان بهجهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز امسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتفراموش کارها باهوش تر هساداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کوچگونه هموساپينس بر زمین دفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مولزوم سازگاری قانون مجازاارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر نرمش های مفید در سرگیجهداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سهفت سین یادگاری از میراث درمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از مرکز هوشیاری، روح یا بدن ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی در کامپیوترهارویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتمغز چون ابزار هوش است دلیبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن کرونا ساخته شده توزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتنقش انتخاب از طرف محیط، نجهشهای مفید و ذکاوتی که دیافته های نوین علوم پرده سفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نقص در تشخیص هیجانات عامحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسفراموشی همیشه هم بد نیستادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریچگونه آن شکری که می خوریمدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دلزوم سازگاری قانون مجازاارزش خود را چگونه میشناستکامل زباننرمشهای مهم برای تقویت عداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سهمیشه اطمینان تو بر خدا بدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قامرکز حافظه کجاستاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز چگونه صداها را فیلتر بیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یمغز بزرگ چالش است یا منفعبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستواکسن دیگر کرونا ساخته شزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دنقش اتصالات بین سلولهای جاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید دسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدینقطه بی بازگشتخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریفرایند تکامل و دشواری هاادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریچگونه انتظارات بر ادراک دلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدممانتین یا آلزیکسا یا اباز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی چرا مغزهای ما ارتقا یافت داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه عسل با موم بخوریمدرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامرکز خنده در کجای مغز استاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشامغز ناتوان از توجیه پیدابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشمغز بزرگ چالشهای پیش روبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن دیگری ضد کرونا از دزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرنقش حفاظتی مولکول جدید دحقیقت قربانی نزاع بین بی یادآوری خواب و رویاسفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناچند جهانیخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستفرایند حذف برخی اجزای مغارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريچگونه باغبانی باعث کاهش دندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفچرا پس از بیدار شدن از خوداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوموارکتوس ها ممکن است ددرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلامرگ انتقال است یا نابود شاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مهوش مصنوعی درمانگر کامپیرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون واکسن سرطانزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دنقش حیاتی تلومر دی ان آ دحقیقت خواب و رویاژن هوش و ساختارهای حیاتی سلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هچندین ماده غذایی که ماننخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدفرد حساس از نظر عاطفی و بارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلچگونه تکامل مغزهای کنونیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای منبع خواب و رویااز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمچرا بیماری های تخریبی مغداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی می تواند بر احدرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی مراحل ارتقای پله پله کیهاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب هوش مصنوعی درخدمت خلق وحرویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازارژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المغز حریص برای خون، کلید تبحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زواکسنی با تاثیر دوگانه ازبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهنقش خرچنگ های نعل اسبی درحقیقت راستین انسان علم بژن یا نقشه توسعه مغز و نقسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقچه زیاد است بر من که در ایخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیقیچی ژنتیکیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عاچگونه جمعیت های بزرگ شکل دو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استمنحنی که ارتباط بین معرفاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و چرا حیوانات سخن نمی گوینداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته وآیا آگاهی پس از مرگ از بیماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی و کشف زبان هایدرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکمزایای شکلات تلخ برای سلاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش مصنوعی ساخته هوش طبیروبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تمابیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمهزاران سال چشم های بینا ورژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیمغز زنان جوانتر از مغز مربحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بنقش داروهاي مختلف معروف حمله ویروس کرونا به مغزژنها نقشه ایجاد ابزار هوسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براچهار میلیارد سال تکامل بخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای قانون مندی نقشه ژنتیکی مارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای چگونه جمعیت های بزرگ شکل ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهامنشأ اطلاعات و آموخته ها از آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به چرا حجم مغز گونه انسان دردر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا امکان بازسازی اندامهمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرمسیر دشوار تکامل و ارتقااصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش احساسیروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عمغز انسان برای ایجاد تمدبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر هستي مادي ای که ما کوچکترراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مغزهای کوچک بی احساستغییر عمودی سر انسان از پوبینار اساتید نورولوژی دزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدنقش روزه داری در سالم و جحوادث روزگار از جمله ویرژنها ، مغز و ارادهسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشچهار ساعت پس از کشتار خوکخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای قانون جنگلارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیچگونه حافظه را قویتر کنیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میمهندسی ژنتیک در حال تلاش از انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بچرا خشونت و تعصبدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمشکلات نخاعیاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش احساسیروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر هستی ما پس از شروعی چگال راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهمغزتان را در جوانی سیمکشتغییرات منطقه بویایی مغزوراپامیل در بارداریزبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارنقش رژیم غذایی بر رشد و احافظه و اطلاعات در کجاست ژنهای مشترک بین انسان و وسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهنوار مغزی روشی مهم در تشخخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و قانونمندی و محدودیت عالمارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسنگاه محدود و تک جانبه، مشدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار همولتیپل اسکلروز در زنان از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچرا در مغز انسان، فرورفتدر چه مرحله ای از خواب ، رعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی الفاگودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رمشکلات بین دو همسر و برخیاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی بیشتر در زنانروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان برای شادمانی طبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر و هر کس تقوای خدا پیشه کنایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش قهوه در سلامتیتغییرات تکاملی سر انسان ورزش هوازی مرتب خیلی به قزبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکنقش رژیم غذایی در رشد و احافظه و اطلاعات در کجاست ژنهای هوش ، کدامندسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع نورون هاي مصنوعی می توانخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استقارچ بی مغز در خدمت موجودارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش نگاه انسان محدود به ادرادژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردمواد کوانتومی جدید، ممکناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتاچراروياها را به یاد نمی آدر هم تنیدگی کوانتومی و پ