دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کنفرانس تشنج هتل کوثر اصفهان

کنفرانس تشنج،هتل کوثر اصفهان تاریخ 97.12.16

مختصری در مورد تشنج در نوزادان:

تشنج در نوزادی معمولا اگر به دلیل اختلالات الکترولیتی نباشد، خطرناک است و نتیجه خوبی ندارد. در ابتدای تولد، میزان پیام های الکتریکی مغز و فعالیت قشر مغزی، نسبتا زیاد است و این مورد تا حدود یکسالی ادامه پیدا میکند. 12 تا 15 ماهگی، مغز به بالانس بین فعالیت زیاد و کم می رسد. یعنی مغز فعالتر نوزادان و شیرخوار، آنها را مستعد تشنج میکند.

اختلالات الکترولیتی و خونریزی در مقایسه با بقیه موارد در نوزاد، خوش خیم تر است.

برای نوزادان، حتما ای ای جی مونیتورینگ در ای سی یو لازم است. باید بالای نود دقیقه مونیتورینگ صورت بگیرد تا امواج تشنجی تشخیص داده شود.

فنوباربیتال، درمان ارجح تشنج در نوزادان است. فنی تویین، پریمیدون، کاربامازپین، اکسکاربازپین، توپیرامات( که بر اوتکام و نتیجه تشنج، هم اثر دارد) و بعدا لوتیراستام، انتخابهای بعدی است.

درمان تشنج و اپی لپسی در خانمها

کاتامنیال اپی لپسی

محور هیپوتالاموس-هثپوفیز-تخمدان

تشنج کاتامنیال: به تشنجی گفته می شود که به نوعی به یکی از مراحل دوره عادت ماهانه مربوط می شود با هرکدام از انواع تشنج ها می تواند همراه باشد ولی بیشترین گزارش با تشنج های موضعی است (فوکال).

یک سیکل قاعدگی معمولا 28 روز است که روز 1 روز اول آن و روز 14 روز تخمک گذاری میباشد. از روز اول تا روز 14 فاز فولیکولار از فاز های دوگانه یک سیکل قاعدگی و از روز 14 تا روز 1 بعدی را فاز لوتئال مینامند که فاز دوم بشمار می رود.

تشنج در ایام قبل و بعد از مراحل آغازین فازهای اول و دوم می تواند تشدید شود ونیز در کسانی که فاز لوتئال کافی ندارند و در نتیجه تخمگ گذاری هم اتفاق نمی افتد، زمینه را برای وقوع تشنج براثر کاهش پروژسترون فراهم می شود. صرع قاعدگی بیشتر زمانی رخ می دهد که میزان استروژن بیشتر از پروژسترون است و یا آنکه میزان ان سریعا تغییر کند.

در این بیماران، کلوبازام20 میلی روزانه و استازولامید می تواند موثر باشد.

خانمی که تحت درمان دارویی تشنج است، طی بارداری باید دوز بالای فولیک اسید بگیرد. فولیک اسید ممکن است رشد شناختی کودک را بیشتر کند به خصوص روی رشد وربال ای کیو(ای کیوی کلامی) تاثیر گذار است.

تاثیر تشنج بر هیپوتالاموس و هیپوفیز ناباوری، در TLS(تشنج لوب تمپورال)بیشتر است کنترل تشنج باعث بهبود ناباوری میشود. سدیم والپروات، باعث کاهش باروری میشود. این تاثیر هم در مرد و هم در زن است چون باعث افزایش اندروژن میشود.

دوز لاموتریجین، اکسکاربازپین و لوتیراستام در بارداری خیلی تغییر میکند. اگر در آزمایشات اسکرینینگ، سی درصد سطح آزاد دارو افت کرد، باید دارو اضافه شود. توپیرامات و سدیم والپروات خیلی در بارداری، چک نمیشود.

ادامه درمان از کودکی به بزرگسالی:

باید توجه شود هدف از درمان در تشنج، بهبود کیفیت زندگی بیمار هست و نه کنترل کامل تشنج.

کاربامازپین و لاکوزامید در تشنج پارشیال مصرف میشود.

والپروات و اتوسوکسیماید در ابسنس مصرف میشود.(تشنج بدون سقوط در کودک که همراه با افت هوشیاری است)

در تشنجهای میوکلونیک (همراه با پرش اندام)، کاربامازپین و ترکیبات مشابه مانند اکسکاربازپین ممنوع است

در تشنج میوکاونیک جوانان(JME), والپروات و لوتیراستام، انتخاب اول است و لاموتریجین خوب نیست.

در بیمار تشنجی جوان، لوتیراستام بهتر است. طی بارداری اگر تشنج کنترل است، نباید دارو تغییر کند.

در ابسنس کودکان، 65‰ خوب میشوند. اگر CAE(تشنج ابسنس کودکی) به JAE(تشنج ابسنس بزرگسالی) تبدیل شد، خطرناک است و احتمال بهبود خودبخود کاهش می یابد.

لاموتریجین برای ابسنس در خانم، خوب است اگر خواب نداد سدیم والپروات، میتوان داد.

لنوکس شایع ترین تشنج بدخیم در کودکان است. پس از بلوغ میوکلونوس بهتر میشود. والپروات و کلوبازام و روفینامید(روفیمامید در ایران نیست)میتوان داد.

در اپی لپسی میوکلونیک پیشرونده، اگر اختلال میتوکندری وجود دارد، والپروات ممنوع است. تشنج رولاندیک، نود درصد خوب میشود. کاربامازپین و اکسکاربازپین، انتخابهای اول است. اولی بهتر است چون اختلال یادگیری نمیدهد.

به طور کلی دارهای ضد تشنج، کثیف هستند. کاربامازپین میگرن را بدتر میکند. والپروات ریزش مو میدهد و تخمدان را به هم میریزد. افسردگی در مصرف لاموتریجین دیده میشود. سدیم والپروات و لاموتریجین، لرزش را بدتر میکند.

انار و کریپفروت مهار کننده آنزیم هستند و میتواند منجر به مسمومیت با داروهای ضد تشنج شود. کلم، القا کننده آنزیم است. انار با کازبامازپین تداخل دارد و باید با احتیاط مصرف شود.

هفته اول بعد از حادثه را مرحله زود یا early حساب میکنند.
فنوباربیتال و فنی تویین، در هفته اول پس از ضربه های مغزی یا خونریزی، تشنج را کم میکنه ولی بعدا باعث کاهش تشنج نمیشود.

درمان طولانی مدت،

برعکس، بهبود نورونی را کم میکند. در تومور اگر تشنج کرد و کاندید عمل نیست تا آخر عمر باید دارو بگیرد. والپروات و لوتیراستام ضد تومور هست و در تشنج تومور بهتر ین انتخاب هست.در خونریزی داروی ضد تشنج کمکی نمی کنه یا حداقل زود قطع بشود.

ساب اراکنویید کمتر از ای سی اچ تشنج میکند. بیمار با تروما همراه با خونریزی، لودینگ میدهیم و درمان ضد تشنج تا یک هفته ادامه دارد. بیشتر بی فایده است. لودینگ: (فنی تویین وریدی و لوبل خوراکی 1000 میلی شربت یا وریدی 1000)

لاموتریجین عوارض کموتراپی را زیاد میکند پس در بیمار سرطانی با احتیاط مصرف می شود.

در وازواسپاسم، میشود تا چهار هفته داروی ضد تشنج داد

تشنج بعد از سکته مغزی یا استروک

خونریزی، درگیری کورتیکال و بزرگی و درگیری چند لوب و ضایعه بیشتر، بیشتر تشنج می کند. درمان ضد تشنج در مرحله حاد داده میشود و ادامه لازم نیست. کاربامازپین و اکسکاربازپین خوب است ولی هیپوناترمی میدهد. لاموتریجین و لوتیراستام بهتر است. گاباپنتین، موثر نیست.

سکته امبولیک، بیشتر تشنج می دهد.

در ساب اراکنویید، تشنج نان کانوالسیو بیشتر است. نتیجه ممکن است بد باشه.تشنج زودرس ممکنه با پزوگنوز بد باشه. در خونریزی ساب اراکنویید میتوان پروفیلاکسی داد. در خونریزی پری مزنسفالیک، احتمال آنوریسم کم است. مدت درمان طولانی تر است.
در ای سی اچ، پروفیلاکسی، جایی نداره

در ترومبوز تا یکسال داروی ضد تشنج داده میشود.( اگر ضایعه سوپراتنتوریال بود یا همراه تشنج یا ضایعه پارانشیم بود.)

تشنج نان کانوالسیو و فرم های عجیب تشنج مانند استفراغ پی در پی باید، در نظر باشه

تشنج در تومور

در متاستاز کمتر است. متاستاز ملانوم، شایع تر تشنج میدهد. DNET و gangioglioma شایعتر است. داروها باید حداقل اثر را روی کبد داشته باشد. اختلال شخصیتی اگر باشد لوتیراستام، بد است.

لاکوزامید در تشنج تومورها مفید است. اشعه زودرس در تومورها کمک میکند. درمان پروفیلاکسی، لازم نیست.

با تشکر از شرکت داروسازی عبیدی و اساتید محترم مغز و اعصاب اصفهان


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخمنابع انرژي پاک سرچشمه حاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی در کامپیوترهاتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمامجموعه های پر سلولی بدن مبیست تمرین ساده برای جلوهزینه ای که برای اندیشیدحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعیمغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی درباره هوش و تفاوتهوزوز گوشخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بررسی و اپروچ جدید بر بیمکندر در بیماریهای التهابداروهای ضد بیماری ام اس واثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش روزه داری در سالم و جتنفس هوازی و میتوکندریگیاه خواری و گوشت خوار کددرمانهای بیماری پارکینسارتباط میکروب روده و پارنورون هاي مصنوعی می توانتئوری تکامل در پیشگیری و پیوند سر، یکی از راه حلهاروش های صرفه جویی در ایجااز تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی فرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آمولتیپل اسکلروز در زنان اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتشنج چیستسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکمحل درک احساسات روحانیبیشتر کمردردها نیازی به هستي مادي ای که ما کوچکترحافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی درباره احساسات متفایک پیشنهاد خوب برای آسان خطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعبررسی سیستم تعادلی بدن اکوچک شدن مغز از نئاندرتاداروی فامپیریدین یا نورلاثرات مفید قهوهنقش رژیم غذایی در رشد و اتنفس هوازی و میتوکندریگالکانزوماب، دارویی جدیدرک فرد دیگر و رفتارهای اارتباط چاقی و کاهش قدرت بنورون های ردیاب حافظهتا 20 سال آینده مغز شما به پیشینیان انسان از هفت میروش هایی ساده برای کاهش ااز تکنیکی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تهفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آمواد کوانتومی جدید، ممکنبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالمحل درک احساسات روحانی دبا هوش مصنوعی خودکار روبهستی ما پس از شروعی چگال حس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدمغز مادران و کودکان در زمبحثی درباره احساساتی غیریکی از علل محدودیت مغز امخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالشهای پیش روبررسی علل کمر درد در میانکودک ایرانی که هوش او از داروی تشنجی دربارداریاثرات مضر ماری جوانانقش زبان در سلطه و قدرت اتو دی ان ای خاص ميتوکندريگامی در درمان بیماریهای درک و احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بپیشرفتی مستقل از ابزار هروش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه موجود بی مغزی که می تواندبه زودی شبکه مغزی به جای هوش مصنوعی درمانگر کامپیتغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلرومحدودیت های حافظه و حافظبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است یمغز چون ابزار هوش است دلیبخش دیگری در وجود انسان هیادگیری مهارت های جدید ددفاع در برابر تغییر ساختمقالاتابزار بقای موجود زنده از مغز حریص برای خون، کلید تبزرگ شدن مغز محدود به دورکودکان خود را مشابه خود تداروی جدید s3 در درمان ام اجزای پر سلولی بدن انسان نقش زبان در سلطه و قدرت اتولید سلولهای جنسی از سلگاهی لازم است برای فهم و درک احساسات و تفکرات دیگارتباط انسانی، محدود به نوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر نگاه ناظر هوشیار بپاسخ گیاهان در زمان خوردروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دموجودات مقهور ژنها هستندبوزون هیگز چیستهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبازگشت از آثار به سوی خداویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است یمغز چگونه صداها را فیلتر برنامه و ساختار پیچیده میادآوری خواب و رویادقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از مغز زنان جوانتر از مغز مربسیاری از بیماری های جدیکوری گذرای ناشی از موبایداروی جدید ضد میگرناجزایی ناشناخته در شکل گنقش سجده بر عملکرد مغزتوانایی مغز و دیگر اجزای گاهی مغز بزرگ چالش استدرک تصویر و زبان های مخلتارتباط شگفت مغز انسان و فنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر نگاه انسان بر رفتاپختگی پس از چهل سالگي به روشهای شناسایی قدرت شنواپرورش مغز مینیاتوری انساروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیمیهمانهای ناخوانده عامل بیماری گیلن باره و بیمارهوش مصنوعی ساخته هوش طبیثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمخچه ابزاري که وظیفه آن فبازسازي مغز و نخاع چالشی ویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشمغز آیندگان چگونه است ؟برین نت به جای اینترنتژن هوش و ساختارهای حیاتی دلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از مغزهای کوچک بی احساستفاوت مغز انسان و میمون هکی غایب شدی تا نیازمند دلداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زماننقش غذاها و موجودات درياتوازن مهمتر از فعالیت زیگذر زمان کاملا وابسته به درک عمیق در حیواناتارتباط شگفت انگیز مغز انچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر نگاه انسان بر رفتاآلزایمرروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملمیگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیجمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشامدارک ژنتیکی چگونه انسانبحتی علمی درباره تمایل بویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالمغز انسان ایا طبیعتا تمابرای پیش بینی آینده مغز دژن یا نقشه توسعه مغز و نقدندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیمکشتفاوتهای جنسیتی راهی براکاهش التهاب ناشی از بیماداروی ضد تشنج با قابليت تاخلاق و علوم اعصابنقش غذاها و موجودات درياتوسعه برخی شغل ها با هوش گربه شرودینگر و تاثیر مشدرگیری قلب در بیماری ویرارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا ما تنها موجودات زنده روشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از میدان مغناطيسي زمین بشر بیماری ای شبیه ام اس مولتهوش احساسیجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدمروری بر تشنج و درمان هایبحث درباره پیدایش و منشاواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان المغز انسان برای ایجاد تمدبرخی نکات از گاید لاین پرژنها نقشه ایجاد ابزار هودو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیتقلید مرحله ای نسبتا پیشکایروپاکتیک چیستداستانها و مفاهیمی اشتبااختلال در شناسایی حروف و نقش غذاها و موجودات درياتوصیه های غیر دارویی در سگزیده ای از وبینار یا کنفدرگیری اعصاب به علت میتوارتباط غیرکلامی بین انساچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر ژنها بر اختلالات ختاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا مغز تا بزرگسالی توسعريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی الفاگوتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قامکانیزمهای دفاعی در براببیماری بیش فعالیهوش عاطفی بیشتر در زنانجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا مرکز خنده در کجای مغز استبحثی در مورد نقش ویتامينواکسن سرطانحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز انسان برای شادمانی طبرخی اثرات مضر ویتامین دژنها ، مغز و ارادهديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از نقش مهاجرت در توسعه نسل اتلقین اطلاعات و حافظهکاربرد روباتهای ريزنانودر مانهای کمر درداختلالات مخچهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوصیه هایی در مصرف ماهیگزارش یک مورد جالب لخته ورقیبی قدرتمند در برابر مارتروز یا خوردگی و التهاچگونه آن شکری که می خوریمچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا همه جنایت ها نتیجه بیریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت اقدرت انسان در نگاه به ابعازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاما انسانها چه اندازه نزدبیماری تی تی پیهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عمرگ انتقال است یا نابود شبحثی جالب درباره محدودیتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپمغز انسان برای شادمانی طبرخی اختلالات عصبی مثانهژنهای هوش ، کدامنددی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون های تیروئید دتلاش هایی در بیماران قطع کاربرد روباتهای ريز، در در چه مرحله ای از خواب ، راختلالات حرکتی در انساننقص در تشخیص هیجانات عامتوضیحی ساده در مورد هوش مگشایش دروازه جدیدی از طررموزی از نخستین تمدن بشرارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا هوش ارثی دریافتی از پرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دلوب فرونتال یا پیشانی مغاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی ما انسانها چه اندازه نزدبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوشیاری کوانتومیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پامراحل ارتقای پله پله کیهبحثی در مورد نقش کلسیم و وراپامیل در بارداریخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تمغز انسان رو به کوچک تر شبرخی بیماری ها که در آن بکلرال هیدرات برای خواباندژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از نقش ژنتیک در درمان اختلاتلاشی برای درمان قطع نخاکجای مغز مسئول پردازش تجدر هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات صحبت کردن در انچند جهانیتکامل چشمپمبرولیزوماب در بیماری چرمز و رازهای ارتباط غیر کارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا هوش سریعی که بدون احسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سلبخند بزن شاید صبح فردا زاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکما با کمک مغز خود مختاريمبیماریهای تحلیل عضلانی اهوش، ژنتیکی است یا محیطیجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزمزایای شکلات تلخ برای سلبحثی در مورد عملکرد لوب فورزش هوازی مرتب خیلی به قخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استمغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی بیماری های خاص که بدکمردرد و علل آندژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، نتلاشی جدید در درمان ام اسکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرمان های بیماری آلزایمرادامه بحث تکامل چشمچندین ماده غذایی که ماننتکامل ابزار هوش ، راه پر پنج اکتشاف شگفت آور در مورویای شفافارزش حقیقی زبان قسمت سوماز نظر علم اعصاب یا نرووسچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودراه های جدید برای قضاوت رفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطلرزش ناشی از اسیب به عصباستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرما تحت کنترل ژنها هستیم یبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علمسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی درباره هوش و تفاوتهورزش هوازی ، بهترین تمریخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت بمغز ایندگان چگونه استبرخی توجهات در ببمار پارکمردرد با پوشیدن کفش منادانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای تمایل زیاد به خوردن بستنکشف مکانیسمی پیچیده در بدرمان های جدید میگرنادغام میان گونه های مختلچه زیاد است بر من که در ایتکامل زبانپوست ساعتی مستقل از مغز دروبات های ریز در درمان بیاز نظر علم اعصاب اراده آزچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ولزوم سازگاری قانون مجازااستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَماه رجببیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان ومشکلات نخاعیبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش و میگرنخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسمغز ابزار برتر بقابرخی سلولهای عصبی در تلاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدانشمندان روش هاي جدیدی ابزارهای بقای موجود زندنقش حفاظتی مولکول جدید دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرمان های رایج ام اسادغام دو حیطه علوم مغز و چهار میلیارد سال تکامل بتکامل ساختار رگهای مغزی پیموزایدروح رهاییاز نظر علم اعصاب اراده آزنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیلزوم سازگاری قانون مجازااصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رماپروتیلینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در انمشاهده آینده از روی مشاهبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش بهترین درمان بیش فعخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز از بسیاری حقایق می گربرخی سيناپسها طی تکامل و کنگره بین المللی سردرد ددانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتمدن بشری و مغز اخلاقیکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرمان ژنتیکی برای نوآوریارتقا و تکامل سنت آفرینش چهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل شناخت انسان با کشفپیچیدگی های مغزی در درک زروزه داری و بیمار ی ام اس از آغاز خلقت تا نگاه انسانگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهممانتین یا آلزیکسا یا اباضطراب و ترسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسمبانی ذهنی سیاه و سفیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف از تکامل مغزحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سمعنی روزهبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش در کمر دردخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برامغز برای فراموشی بیشتر کبررسي علل احتمالي تغيير کنگره بین المللی سردرد دداروهای مصرفی در ام اسابزارهای دفاعی و بقای مونقش داروهاي مختلف معروف تمساح حد واسط میان مغز کوگنجینه ای به نام ویتامین درمان جدید میگرن با انتی ارتوکين تراپی روشی جديد نوار مغزی روشی مهم در تشختئوری تکامل امروز در درمپیوند مغز و سر و چالشهای روش مقابله مغز با محدودی