دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مخچه ابزاري که وظیفه آن فراتر از حفظ تعادل است

مخچه ، ابزاري براي فراتر از حفظ تعادل

ابزار هوش ، همراه با پیشرفته تر شدن موجودات ،پیشرفته شد تا آنکه موجود زنده قادر شد به خوبی بیندیشد و با هوش خود در میان همه ابزار بقا ، پيروز شود.

زمانی درندگان با پنجه ها و دندانهای خود ، حیوانات دیگر را ميدريدند.

آنقدر دریدند و با خون حیوانات ضعیفتر سیراب شدند که هرگز گمان نمی کردند ، روزی ابزاری قویتر از پنجه و دندانهای تیز، وارد شود و بتواند آنها را در قفس کند و این موجود جدید با قدرت تفکرش ، این حیوانات درنده را ابزار سرگرمی و خنده کودکانشان سازد .

مغز ،این ابزار برتر بقا هر جا که شرایط فراهم بود ،بدون هیچ ملاحظه ای بزرگتر شد .

از این شرایط برای رشد مغز میتوان به تکاثر ناشی از تولید مثل جنسی و غدای کافی برای تغذیه و روابط مناسب میان موجودات اشاره کرد

و هر کجا ، این سه فاکتور فراهم بود یعنی تکاثر و غذای کافی و روابط مناسب و شایسته میان موجودات یک گونه ، مغز رو به رشد گذاشت .

قسمت پشت پیشانی یا پره فرونتال که در موجودات قبل از انسان خیلی کوچکتر هست ، در انسان توسعه یافت به خصوص قسمت ارتباطی آن که شامل رشته های ماده سفید مغز بود و ارتباطات میان قسمتهای گوناگون را فراهم میکرد بیشتر توسعه یافت

همراه با توسعه بخش پره فرونتال ، بخش دیگری در پشت مغز به نام مخچه هم توسعه یافت این ساختار کوچک، در ارتباطي مستقيم با رشد قسمتهاي ديگر مغز توسعه یافت.

مخچه به چندین لوب تقسیم میشود . لوب یک و دو در ارتباط با قسمت پره فرونتال هستند و در انسان از دیگر حيونات بزرگتر است . لب پنج با پره فرونتال در ارتباط نیست و در حیوانات بزرگتر هست .

همانطور که قبلا بیان شد مخچه از نظر تاریخ ایجاد و تکامل ،از سه قسمت قدیمی ، حد واسط و جدید تشکیل شده است . قسمت قدیمی نقشش حفظ تعادل خام هست و در موجودات ابتدايي وجود دارد، وظیفه قسمت حد واسط ایجاد هماهنگی بین عضلات و وظیفه قسمت جدید ،برقراری تونوسيته عضلات جهت انجام وظایف ظریف در اندامهاست .

میزان چین خوردگی کورتکس مخچه هم مستقيما مرتبط با میزان تکامل یافتگی موجود زنده هست به طوری که در خزندگان و دوزیستان ، چین خوردگی آن کم است ولی در پستانداران و انسان ، این چین خوردگی بیشتر میشود به خصوص قسمتهایی از مخچه که در ارتباط با بخش پره فرونتال مغز انسان هستند ، بیشتر چين خورده و توسعه یافته اند .

وسعت مخچه و میزان چین خوردگی کورتکس یا غشای آن با میزان مهارتهایی که موجود زنده دارد مرتبط میباشد مثلا در مطالعه ای تجربي نشان دادند هرچه قدرت پرندگان در زیبا و پیچیده ساختن لانه شان بیشتر باشد ، اندازه مخچه آنها هم بزرگتر است

انجام کارهای ظریف و هوش ارتباطی دو جانبه با هم دارند به طوری که در مطالعات نشان داده شده مهارتی به نام Extractive foragin ،نقش مهمی را در توسعه اندازه مغز و هوش بازی میکند .

Extractive foraging
چیست؟

عبارت است از شناسایی محل غذای مخفي ّو بیرون کشیدن آن از جای مخفي

انجام این کار به مهارت بالایی نیاز دارد و لازمه انجامش مغز و مخچه ای نسبتا بزرگ و پردازش شده است . نکته مهم آنکه این مکانیسم کمک میکند تا غذای بیشتر و مفیدتری به حیوان برسد مثلا کمک میکند تا حیوان بتواند ریشه های مخفی گیاه را از زیر خاک در بیاورد و مصرف کند یا بتواند نارگیل را بشکند و از شیره و مغز آن استفاده کند .

این مکانیسم کمک میکند تا انرژی بیشتری فراهم شود و مغز بزرگتر گردد و مغز بزرگتر به انرژی بیشتری نیاز دارد پس لازم هست تا مکانیسم Extractive foraging را توسعه دهد و یا روشهای دیگری را برای یافتن غذای مفیدتر پیدا کند .

مسئله خیلی مهم برای به دست آوردن غذا ،هماهنگیهای بین عضلات و توانایی انجام کارهای ریز و حساب شده هست که همه آنها در مخچه انجام میشود .

پس اهمیت خیلی زیاد مخچه در هوش را در می یابیم .

هوش انواع مختلفی دارد که يکی از آنها هوش حرفه ای است ( professional intelligence) و نشان دهنده میزان قدرت فرد در انجام کارهای خاص و ظریف هست و مخچه نقش مهمی در ایجاد این هوش دارد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دفاع در برابر تغییر ساختمغز انسان رو به کوچکتر شداولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیکمردرد و علل آنبرخی توجهات در ببمار پاردرک تصویر و زبان های مخلتچندین ماده غذایی که ماننادغام میان گونه های مختلپنج اکتشاف شگفت آور در موتکامل ساختار رگهای مغزی زبان و بیان، در سایه پیشرچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمسردرد سکه ایهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیهوش کردن در جراحی و بیمدقیق ترین تصاویر از مغز امغز ایندگان چگونه استاوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربرانکمردرد با پوشیدن کفش منابرخی سلولهای عصبی در تلادرک عمیق در حیواناتچه زیاد است بر من که در ایادغام دو حیطه علوم مغز و پوست ساعتی مستقل از مغز دتکامل شناخت انسان با کشففلج بل، فلجی ترسناک که آنزبان و تکلم برخی بیماریهنزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکتغییر عمودی سر انسان از پما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استهیچگاه از فشار و شکست نتربیوگرافیدلایلی که نشان میدهد ما بمغز ابزار برتر بقاايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگرکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبرخی سيناپسها طی تکامل و درگیری اعصاب به علت میتوچهار میلیارد سال تکامل بارتقا و تکامل سنت آفرینش پیموزایدتئوری تکامل امروز در درمفلج خوابزبان و شناخت حقیقت قسمت چنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکثبت امواج الکتریکی در عصماه رجبآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیوگرافیدندان ها را مسواک بزنید تمغز از بسیاری حقایق می گرايا اراده آزاد توهم است یکنگره بین المللی سردرد دبررسي علل احتمالي تغيير رقیبی قدرتمند در برابر مچهار ساعت پس از کشتار خوکارتوکين تراپی روشی جديد پیچیدگی های مغزی در درک زتئوری تکامل در پیشگیری و فلج خواب چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت انزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکجمجمه انسان های اولیهماپروتیلینآیا برای تولید مثل همیشه شنا در ابهای گرم جنوب نیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیان ژن های اسکیزوفرنی ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز برای فراموشی بیشتر کايا اراده آزاد توهم است یکنگره بین المللی سردرد دبررسی و اپروچ جدید بر بیمرموزی از نخستین تمدن بشرنوار مغزی روشی مهم در تشخارتباط میکروب روده و پارپیوند مغز و سر و چالشهای تا 20 سال آینده مغز شما به فیلمی بسیار جالب از تغییزبان و شناخت حقیقت قسمت دنظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکجنسیت و تفاوت های بیناییمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشناخت و معرفت، و نقش آن دهدف از تکامل مغزبیست تمرین ساده برای جلوبیشتر کمردردها نیازی به ديدن با چشم بسته در خواب مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ای آنکه نامش درمان و یادشکندر در بیماریهای التهاببررسی سیستم تعادلی بدن ارمز و رازهای ارتباط غیر کنورون هاي مصنوعی می توانارتباط چاقی و کاهش قدرت بپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر مشاهده بر واقعیت بفیزیکدانان ماشینی برای تزبان و شناخت حقیقت قسمت سنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکجنسیت و تفاوت های بیناییمجموعه های پر سلولی بدن مآیا تکامل و تغییرات ژنتیشناسایی سلول های ایمنی اهزینه ای که برای اندیشیدبا هوش مصنوعی خودکار روبدی متیل فومارات(زادیوا)(مغز بزرگ چالش است یا منفعایندرالکوچک شدن مغز از نئاندرتابررسی علل کمر درد در میانرویای شفافنورون های ردیاب حافظهارتباط هوش ساختار مغز و ژپیشینیان انسان از هفت میتاثیر نگاه ناظر هوشیار بفرگشت و تکامل تصادفی محض زبان، وسیله شناسایی محیطهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش های ژنتیکی مفید در سامحل درک احساسات روحانیآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئهستي مادي ای که ما کوچکترآیا دلفین ها می تواند از شاهکار قرنهستی ما پس از شروعی چگال بارداری بدون رحمدژا وو یا اشنا پنداریمغز بزرگ چالشهای پیش روایا کوچک شدن مغزانسان الکودک ایرانی که هوش او از بزرگ شدن مغز محدود به دورروبات های ریز در درمان بینوروپلاستیسیتی چیستارتباط انسانی، محدود به پیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر نگاه انسان بر رفتافراموش کارها باهوش تر هسسفر نامه سفر به بم و جنوب هفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمجهش های ژنتیکی غیر تصادفمحل درک احساسات روحانی دآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان و هر کس تقوای خدا پیشه کنبازگشت از آثار به سوی خدادژاوو یا آشناپنداریمغز حریص برای خون، کلید تایا ابزار هوشمندی یا مغز کودکان خود را مشابه خود تبسیاری از بیماری های جدیروح رهایینوشیدن چای برای مغز مفید ارتباط شگفت مغز انسان و فپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر نگاه انسان بر رفتافراموشی همیشه هم بد نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب همیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر جهشهای مفید و ذکاوتی که دمحدودیت های حافظه و حافظجهشهای مفید و ذکاوتی که دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانویتامین E برای فعالیت صحبازسازي مغز و نخاع چالشی دانشمندان ژنی از مغز انسمغز زنان جوانتر از مغز مرایا بیماری ام اس (مولتیپکوری گذرای ناشی از موبایتفاوت مغز انسان و میمون هروزه داری و بیمار ی ام اس نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ارتباط شگفت انگیز مغز انپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر ویتامین دی بر بیمافرایند حذف برخی اجزای مغسفرنامه سفر به بم و جنوب هوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر جاذبه و نقش آن در شکلگیریمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت زیاد بین سلول هاي عویتامین E در چه مواد غذایبحتی علمی درباره تمایل بدانشمندان روش هاي جدیدی مغزهای کوچک بی احساسایا بدون زبان میتوانیم تکی غایب شدی تا نیازمند دلتفاوتهای جنسیتی راهی براروش مقابله مغز با محدودیچیزی خارج از مغزهای ما نیارتباط شگفت انگیز مغز انپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر ژنها بر اختلالات خفرد حساس از نظر عاطفی و بسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر حقیقت راستین انسان علم بمدارک ژنتیکی چگونه انسانآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عویتامین دی گنجینه ای بزربحث درباره پیدایش و منشادانشمندان روشی برای تبدیمغزتان را در جوانی سیمکشایا تکامل هدفمند استکاهش التهاب ناشی از بیماتقلید مرحله ای نسبتا پیشروش های صرفه جویی در ایجاچگونه مغز پیش انسان یا همارتباط غیرکلامی بین انساآلزایمرتاثیر کپسول نوروهرب بر نقانون مندی نقشه ژنتیکی مسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر حافظه و اطلاعات در کجاست مروری بر تشنج و درمان هایآزمون ذهنی گربه شرودینگرشش مرحله تکامل چشمواکنش های ناخودآگاه و تقبحثی در مورد نقش ویتامينداروهای مصرفی در ام اسنقش قهوه در سلامتیایرادهای موجود در خلقت بکایروپاکتیک چیستتلقین اطلاعات و حافظهروش هایی ساده برای کاهش اچگونه هموساپينس بر زمین ارتروز یا خوردگی و التهاآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر کپسول نوروهرب بر تقارچ بی مغز در خدمت موجودسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیحافظه و اطلاعات در کجاست مرکز خنده در کجای مغز استإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سواکسن سرطانبحثی جالب درباره محدودیتداروهای ضد بیماری ام اس ونقش مهاجرت در توسعه نسل ااگر نعمت فراموشی نبود بسکاربرد روباتهای ريزنانوتلاش هایی در بیماران قطع روش صحبت کردن در حال تکامچگونه آن شکری که می خوریمارزش حقیقی زبان قسمت اولآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر کپسول نوروهرب بر سقدم زدن و حرکت دید را تغیسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی الفاگوازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهحافظه و اطلاعات در کجاستمرگ انتقال است یا نابود شافراد آغاز حرکت خودشان رصرع و درمان های آنواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبحثی در مورد نقش کلسیم و داروی فامپیریدین یا نورلنقش هورمون های تیروئید داگر نعمت فراموشی نبود بسکاربرد روباتهای ريز، در تلاشی برای درمان قطع نخاروشهای نو در درمان دیسک بچگونه انتظارات بر ادراک ارزش حقیقی زبان قسمت دومآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر کپسول نوروهرب بر سقدرت انسان در نگاه به ابعسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کاستفاده از هوش مصنوعی در تبدیل تراکت صوتی مصنوعی حس چشایی و بویاییمراحل ارتقای پله پله کیهافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای مصرف شکر و قند بر وراپامیل در بارداریبحثی در مورد عملکرد لوب فداروی تشنجی درباردارینقش ژنتیک در درمان اختلااگر تلاش انسان امروز براکجای مغز مسئول پردازش تجتلاشی جدید در درمان ام اسروشهای شناسایی قدرت شنواچگونه باغبانی باعث کاهش ارزش حقیقی زبان قسمت سومآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوب فرونتال یا پیشانی مغسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی از عروسک تا کاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل سلولهای محافط به سحس و ادراک (قسمت اول )مزایای شکلات تلخ برای سلافسردگی و اضطراب در بیماضررهای شکر بر سلامت مغزورزش هوازی مرتب خیلی به قبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی جدید s3 در درمان ام نقش انتخاب از طرف محیط، نابزار هوش در حال ارتقا ازکشف مکانیسم عصبی خوانش پتمایل زیاد به خوردن بستنروشی برای بهبود هوش عاطفچگونه جمعیت های بزرگ شکل از نظر علم اعصاب یا نرووسآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر گیاه خواری بر رشد ولبخند بزن شاید صبح فردا زسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی از عروسک تا کاستیفن هاوکینگ در تفسیر تری فلوپرازینحس و ادراک (قسمت دوم )مسیر دشوار تکامل و ارتقاالکتروتاکسی(گرایش و حرکطی یکصد هزار سال اخیر هرچورزش هوازی ، بهترین تمریبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی جدید ضد میگرننقش اتصالات بین سلولهای ابزارهای بقای موجود زندکشف مکانیسمی پیچیده در بتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروشی جدید در درمان قطع نخچگونه جمعیت های بزرگ شکل از نظر علم اعصاب اراده آزآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش ناشی از اسیب به عصبسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی از عروسک تا کاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت چهارممشکلات نخاعیالتهاب شریان تمپورالظهور امواج مغزی در مغز مصورزش و میگرنبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج با قابليت تنقش حفاظتی مولکول جدید دابزارهای پیشرفته ارتباط کشف ارتباط جدیدی از ارتبتمساح حد واسط میان مغز کوروشی جدید در درمان سکته مچگونه حافظه را قویتر کنیاز نظر علم اعصاب اراده آزآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازاسیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کاصول سلامت کمرتسلیم شدن از نورون شروع محس و ادراک قسمت پنجممشاهده آینده از روی مشاهامیوتروفیک لترال اسکلروعلم به ما کمک میکند تا موورزش بهترین درمان بیش فعبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج با قابليت تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزارهای دفاعی و بقای موکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتنفس هوازی و میتوکندریريتوکسيمب در درمان ام اسنگاهی بر قدرت بینایی درااز آغاز خلقت تا نگاه انساآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازاسیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کماضطراب و ترستشنج چیستحس و ادراک قسمت سوممعنی روزهامگا سه عامل مهم سلامتعلایم کمبود ویتامین E را ورزش در کمر دردبحثی درباره هوش و تفاوتهداستانها و مفاهیمی اشتبانقش داروهاي مختلف معروف اثر مضر مصرف طولانی مدت رگنجینه ای به نام ویتامین تنفس هوازی و میتوکندریریواستیگمیننگاهی بر توانایی اجزاي باز تلسکوپ گالیله تا تلسکآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر گیاه خواری بر رشد وممانتین یا آلزیکسا یا ابسیر آفرینش از روح تا مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کماطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زحساسیت روانی متفاوتمغز فکر میکند مرگ برای دیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعلایم کمبود ویتامین E را وزوز گوشبحثی درباره احساسات متفادر مانهای کمر دردنقش روزه داری در سالم و جاثرات مفید قهوهگیاه خواری و گوشت خوار کدتو دی ان ای خاص ميتوکندريرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وناتوانی از درمان برخی ویاز تلسکوپ گالیله تا تلسکآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژي پاک سرچشمه حسیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی در کامپیوترهااطلاعاتی عمومی در مورد متغییر زودتر اتصالات مغزیخلاصه ای از مطالب همایش ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهانفجار و توقف تکاملی نشاعلت خواب آلودگی بعد از خویک پیشنهاد خوب برای آسان بحثی درباره احساساتی غیردر چه مرحله ای از خواب ، رنقش رژیم غذایی در رشد و ااثرات مضر ماری جواناگالکانزوماب، دارویی جدیتولید سلولهای جنسی از سلراه های جدید برای قضاوت رناتوانی در شناسایی چهره از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان سیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبلندی در ذهن ما درک بلندیخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز مادران و کودکان در زمانگشت نگاری مغز نشان میدعوارض ازدواج و بچه دار شدیکی از علل محدودیت مغز امبخش دیگری در وجود انسان هدر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش زبان در سلطه و قدرت ااجزای پر سلولی بدن انسان گامی در درمان بیماریهای توانایی مغز و دیگر اجزای راه های جدید برای قضاوت رنخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکنسکته مغزیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه زودی شبکه مغزی به جای خواب سالم عامل سلامتیمغز چون ابزار هوش است دلیاندوهگین نباش اگر درب یا عید نوروز مبارکیادگیری مهارت های جدید دبرنامه و ساختار پیچیده مدرمان های بیماری آلزایمرنقش زبان در سلطه و قدرت ااجزایی ناشناخته در شکل گگاهی لازم است برای فهم و توازن مهمتر از فعالیت زیراه پیروزی در زندگی چیستنخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط موجود بی مغزی که می تواندساخت شبکه عصبی با الفبایهوش مصنوعی درمانگر کامپیبوزون هیگز چیستخواب سالم عامل سلامتی و یمغز چگونه صداها را فیلتر انسان قدیم در شبه جزیره ععامل کلیدی در کنترل کارآیادآوری خواب و رویابرین نت به جای اینترنتدرمان های جدید میگرننقش سجده بر عملکرد مغزاحساس گذر سریعتر زمانگاهی مغز بزرگ چالش استتوسعه برخی شغل ها با هوش رشته نوروایمونولوژی و نقنرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سموجودات مقهور ژنها هستندساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبیماری گیلن باره و بیمارخواب عامل دسته بندی و حفطمغز آیندگان چگونه است ؟انسان جدید از چه زمانی پاعسل طبیعی موثر در کنترل بژن هوش و ساختارهای حیاتی برای پیش بینی آینده مغز ددرمان های رایج ام اسنقش غذاها و موجودات دريااخلاق و علوم اعصابگذر زمان کاملا وابسته به توصیه های غیر دارویی در سرشد مغز علت تمایل انسان بنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری ممیهمانهای ناخوانده عامل ساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبیماری ای شبیه آلزایمر و خودآگاهی و هوشیاريمغز انسان ایا طبیعتا تماانسان عامل توقف رشد مغزعصب حقوق نورولووژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرخی نکات از گاید لاین پردرمان جدید میگرن با انتی نقش غذاها و موجودات دريااختلال در شناسایی حروف و گربه شرودینگر و تاثیر مشتوصیه هایی در مصرف ماهیزمین زیر خلیج فارس تمدنی چرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب میگرن سردردی ژنتیکی که بسخن پاک و ثابتهوش احساسیبیماری ای شبیه ام اس مولتخودآگاهی و هوشیاريمغز انسان برای ایجاد تمدانعطاف پذیری مکانیسمی علعضلانی که طی سخن گفتن چقدژنها نقشه ایجاد ابزار هوبرخی اثرات مضر ویتامین ددرمانهای بیماری پارکینسنقش غذاها و موجودات دريااختلالات مخچهگزیده ای از وبینار یا کنفتوضیحی ساده در مورد هوش مزندگی هوشمند در خارج از زچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم میدان مغناطيسي زمین بشر سریعترین کامپیوتر موجودهوش احساسیبیماری بیش فعالیخانواده پایدارمغز انسان برای شادمانی طاولین هیبرید بین انسان ومقالاتژنها ، مغز و ارادهبرخی اختلالات عصبی مثانهدرک فرد دیگر و رفتارهای انقشه مغزی هر فرد منحصر بهاختلالات حرکتی در انسانگزارش یک مورد جالب لخته وتکامل چشمزیباترین چیز در افزایش سچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابسرگیجه از شایعترین اختلاهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری تی تی پیخطا در محاسبات چیزی کاملمغز انسان برای شادمانی طاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیماژنهای هوش ، کدامندبرخی بیماری ها که در آن بدرک و احساسنقص در تشخیص هیجانات عاماختلالات صحبت کردن در انگشایش دروازه جدیدی از طرتکامل ابزار هوش ، راه پر زیرفون داروی ضد ام اسچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدسردرد و علتهای آنهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری ضعف عضلات نزدیک بخطا در محاسبات چیزی کاملمغز انسان رو به کوچک تر شاولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیکلرال هیدرات برای خوابانبرخی بیماری های خاص که بددرک احساسات و تفکرات دیگچند جهانیادامه بحث تکامل چشمپمبرولیزوماب در بیماری چتکامل زبانزبان چهار حرفی حیات زمینچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدسردرد تنشنهوشیاری کوانتومیبیماریهای تحلیل عضلانی ا