دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ایا کوچک شدن مغزانسان الزاما خطرناک است

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆آیا کوچک شدن مغز انسان الزاما برای بشریت خطرناک است؟

شاید! ولی اگر نگاهی در سیر اندازه مغز در پیشینیان انسان بیندازیم خواهیم دید مغز بزرگ حتما هم سودمند نیست. نئاندرتال های قبل از هموساپینس های امروز مغزی داشتند که گاهی تا حدود ده درصد بزرگتر از مغز انسان امروز بود.

آنها با آن مغز بزرگ، نه تمدنی ایجاد کردند، نه اخلاق و نه فرهنگ!

مغز بزرگ در صورتی مفید است که از آن استفاده شود و کارایی داشته باشد و بتواند با ابداع روش های جدید به دست آوردن انرژی، انرژی های نو در اختیار انسان قرار دهد.

مغز بزرگ بی حاصلی که فقط انرژی مصرف میکند، نسل بشریت را تا خطر انقراض پیش خواهد برد.

به سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز در نژادها و گونههای مختلف، در همین کانال مراجعه شود

t.me/salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
امیوتروفیک لترال اسکلرونقش غذاها و موجودات درياچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانلمس کوانتومیساختن آینده، بهترین روش جهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی یا حماقت طبیععلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز ممیدان بنیادین اطلاعاتخواب زمستانی سلول های سربی ذهن و بی روحداروی جدید ضد فشار خونکاش شرف اجباری بود یا حتیبرخی روش های تربیتی کودکآنتی بادی منوکلونال در دمرزهای حقیقی یا مرزهای تذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزیان غذاهای پرچربانفجار بزرگ پایان بوده اچند نرمش مفید برای کمردرنگاهت را بلند کنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانلزوم گذر انسان از حدها و سدسازی روش مناسب برای مقجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک بازی عید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرماه رجبخود جسم و یا تصویربیماری الزایمردر مانهای کمر دردکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبزرگترین خطایی که مردم مآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمشاهدات آمیخته با اشتباهرنگین کمانتکامل فردی یا اجتماعیزبان و کلمه حتی برای کسانانرژی تاریک که ما نمی تونهایت در بی نهایتنباید صبر کرد آتش را بعد ترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط من، ما یا چی؟سردرد عروقی میگرنحفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی عشق به هفت مرتبه ی شناختیاز تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن خبر مهم تلسکوپ هابلبیندیشدر جراحی کمر عجله نکنیدگیلگمش باستانی کیستتفاوت مغز انسان و میمون هآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز فکر میکند مرگ برای دیروبات کیانتکامل ساختار رگهای مغزی فن آوری های جدید علیه شناسفر نامه سفر به بم و جنوب انسان، گونه ای پر از تضادنوار عصب و عضلهچرا ماشین باید نتایج را پتست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه داریمنابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپیامهای کاربراناز سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان خطرات هوش مصنوعیبا آتش، بازی نکن و بعد از درمان ژنتیکی برای نوآوریگربه شرودینگر و تاثیر مشتلقین اطلاعات و حافظهآپومورفین در پارکینسونمغز انسان ایا طبیعتا تماروش هایی ساده برای کاهش اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بفارغ التحصیلان، فقیر و دسلول بنیادی و ای ال اسای نعمت من در زندگیمنورالژی تریژمینالچراروياها را به یاد نمی آشانس یا تلاشتصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست قسمت حرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش عاطفی قسمت دهماستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقباربر دیگران نباشدرمان جدید سرطانپیچیدگی های مغزی در درک زریسپریدونتمدن زیر آبآرامش و سکونمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد موفقسندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خواینکه به خاطرخودت زندگی چگونه مغز پیش انسان یا همنظریه ی تکامل در درمان بیشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط میکروب روده و پارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهل و سومهیچ چیز، چقدر حقیقی استدین، اجباری نیستاطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کبحثی در مورد عملکرد لوب فدروغ نگو به خصوص به خودتتهدیدهای هوش مصنوعیپیراستامراه پیروزی در زندگی چیستآشنا پندارینقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر تغذیه بر سلامت رواقله سقوطسیگار عامل افزایش مرگ ومجنگ و تصور از جنگایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارصدای بم با فرکانس پایین، ارزش حقیقی زبان قسمت اولمنتظر نتیجه ی کارهایت باحس و ادراک قسمت بیست و چهبلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر دانشمندان نورون مصنوعی سکوچک شدن مغز از نئاندرتابدون پیر فلکمحدودیت های حافظه و حافظدرگیری مغزی در سندرم کووتو دی ان ای خاص ميتوکندريرشد مغز علت تمایل انسان بافسردگی و اضطراب در بیمانقش اتصالات بین سلولهای تاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکقبل و بعد از حقیقتسکوت و نیستیجهان هوشیارهندسه ی پایه ایطولانی ترین شباز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را مورد نادر همپوشانی دو بیحس و ادراک- قسمت پنجاه و به خوبی های دیگران فکرکنداروهای ضد تشنج با توضیح کیست کلوئید بطن سومبرخی ملاحظات در تشنج های پس از اگو یا بعد از نفسمرکز هوشیاری، روح یا بدن دستورالعمل مرکز کنترل بیتوهم چیستزنان باهوش ترزنجیرها را ما باید پاره کامید نیکو داشته باش تا آننقش غذاها و موجودات درياچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانلووفلوکساسینساختار فراکتال وجود و ذهجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برمیدازولام در درمان تشنج خواب سالم عامل سلامتیبی سوادی در قرن 21داروی جدید ضد میگرنکتاب گران و پرهزینه شد ولبرخی سلولهای عصبی در تلاآنزیم تولید انرژی در سلومزایای شکلات تلخ برای سلذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه برخی شغل ها با هوش زیباترین چیز در پیر شدنانقراض را انتخاب نکنیدچند جهانیچالش هوشیاری و اینکه چرا تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازاسرنوشتجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که ماپروتیلینخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه آلزایمر و در محل کار ارزش خودت را بکشف جدید تلسکوپ جیمز وببزرگترین درد از درون است آیا هوش ارثی دریافتی از پمطالبه ی حق خودرهبر حقیقیتکامل مادی تا ابزار هوشمزبان و بیان نتیجه ساختماانرژی خلا ممکن استنهادینه سازی فرهنگ اختلانبرو و انرژی مداومتراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین همنابع انرژي پاک سرچشمه حسرطان کمیت گراییحق انتخابهوش مصنوعی از عروسک بازی عشق درونی به یگانگی خلقتاز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهخدا موجود استبیهوش کردن در جراحی و بیمدر درمان بیماری مولتیپل گیاه بی عقل به سوی نور میتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز قلبروح و آب حیاتتکامل شناخت انسان با کشففناوری هوش مصنوعی نحوه خسفر به مریخ در 39 روزانعطاف پذیری مکانیسمی علنوار عصب و عضلهچرا مردم با زندگی میجنگنتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جوانامنابع انرژی از نفت و گاز شیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی درمانگر کامپیسایتهای دیگراز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئانددفاع از پیامبربا تعمق در اسرار ابدیت و درمان کارتی سل و تومور مغگزیده ای از وبینار یا کنفتلاش ها برای کشف منابع جدآپومورفین در پارکینسونمغز انسان برای ایجاد تمدروش جدید تولید برقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر فاصله ها در مکانیک کوانتسلول بنیادی در درمان ایدای همه ی وجود مننوزاد ناشنوای متولد شده،چراغ های متفاوت و نور یکسشاهکار قرنتصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست قسمت حرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش عاطفی قسمت دومدو بیماری روانی خود بزرگ استخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمربارداری بدون رحمدرمان دارویی سرطان رحم بپیوند قلب خوک، به فرد دچاریسدیپلام تنها داروی تایتمدنی قدیمی در شمال خلیج آرامش عقلمغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد یا اندیشهسندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی اینکه خانواده ات سالم باچگونه هموساپينس بر زمین نظریه ی ریسمانشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت نهمهیچ وقت خودت را محدود به دیوار همه اش توهم بوداطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهدریا آرام نخواهد شد کشتی تو یک معجزه ایپیشینیان انسان از هفت میراه انسان شدن، راه رفتن وآشناپنداری چیستنقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر حرکات چشم بر امواج قلب های سادهسیاهچاله هاجنگ داده هااکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دصرع و درمان های آنارزش حقیقی زبان قسمت دوممنتظر زمان ایده آل نشوحس و ادراک قسمت بیست و یکبلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به دانشمندان یک فرضیه رادیککوچکی قلببدون بار گذشتهمحدودیت درک انساندرگیری مغزی در سندرم کووتو در میانه ی جهان نیستی رشد در سختی استافسردگی و ساختار مغزنقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استقبل از آغازسکوت، پر از صداجهان های بسیار دیگرهندسه ی رایج کیهانطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز موسیقی نوحس و ادراک- قسمت بیست و پبه خودت مغرور نشوداروی فامپیریدین یا نورلکپسول ژری لاکتبرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا چالش قرن جدیدمرکز حافظه کجاستدغدغه نتیجه ی نادانی استتوهم و خیالزندگی فعال و مثبت روند آلامید نجاتنقش غذاها و موجودات درياچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانلوب فرونتال یا پیشانی مغساختار شبکه های مغزی ثابجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعلم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پرومکان زمان یا حافظه زمانخواب سالم عامل سلامتی و یبی شرمیداروی جدید ضد الزایمرکتاب زیست شناسی باوربرخی سيناپسها طی تکامل و آواز خواندن در قفس، نشانمسمومیت دانش آموزان بی گرفلکس وتری با توضیح دکتر توصیه های سازمان بهداشت زیباترین چیز در افزایش سانواع سکته های مغزیچند جهانیچالش هوشیاری و اینکه چرا تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازاسریع دویدن مهم نیستجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک بازی عادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرماجرای جهل مقدسخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه ام اس مولتدر چه مرحله ای از خواب ، رکشیدن مادی روشی برای جلوبسیاری از مجرمان، خودشانآیا هوش سریعی که بدون احسمطالبی در مورد تشنجروی و منیزیم در تقویت استتکامل مداومزبان و بیان، در سایه پیشرانرژِی برای ایجاد اضطرابچهار میلیارد سال تکامل بچت جی پی تیتراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین هممنابع انرژی از نفت و گاز سرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک تا کمعشق، شلوغ کردن نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخدا نور آسمان ها و زمین ابیهوشی در بیماران دچار ادر دعواها چه میکنی؟گیاه خواری و گوشت خوار کدتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا جنین انسان، هوشمندی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهروح در جهانی دیگر استتکامل، نتیجه ی برنامه ریفواید روزه داری متناوبسفر به درون سفری زیبااهرام مصر از شگفتی های جهنوار عصب و عضله مهم در تشچرا مغز انسان سه هزار سالتشنج چیستاجزای پر سلولی بدن انسان منابع بی نهایت انرژی در دشیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انساندفاع در برابر تغییر ساختبا خودت نجنگدرمان پوکی استخوانگزارش یک مورد جالب لخته وتلاش های جدید در ALSآب زندگی است قسمت چهارممغز انسان برای شادمانی طتاثیر نگاه انسان بر رفتافاصله ی همیشگی تصویر سازسلول بنیادین از مخاط بینای آنکه نامش درمان و یادشنوسانات کوانتومی منبع مانزاع ها بیهوده استشاهکار شش گوشتصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچهمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس متفاوتهوش عاطفی قسمت سومدو بار در هفته ماهی مصرف استروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هوبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان زخم دیابتی با تکنوپیوند مدفوعریشه های مشترک همه ی موجوتمرکز و مدیتیشنآرامش(سکوت) stillness و تکاپومغز حریص برای خون، کلید تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد حساس از نظر عاطفی و بسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیاین، فقط راه توستچگونه هوشیاری خود را توسنظریه تکامل در درمان بیمشجاعت و ترسارتباط متقابل با همه ی حیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهارمهیچ کاری نکردن به معنی چیدیوار، از ابتدا توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردبحثی درباره هوش و تفاوتهدریای خداتو یک جهان در مغز خودت هسپیشرفت های باور نکردنی دراه بی شکستآشتی بهتر استنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر دوپامین و سروتونینقلب و عقلسیاهچاله های فضایی منابعجنبه های موجی واقعیتاکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهباضایعه ی شبکه لومبوساکرالارزش حقیقی زبان قسمت سوممنحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک قسمت بیست و دوبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستدانشمندان ژنی از مغز انسکوچکترین چیز یک معجزه اسبدون زمان، ماده ای وجود نپروژه ی علمی پیوند مغز سامخچه فراتر از حفظ تعادلدرگیری اعصاب به علت میتوتوقف؛ شکسترشد، رسیدن به یک هدف نیستاقلیت خلاقنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنقبل از انفجار بزرگسکوت، در برابر گزافه گویجهان هایی در جهان دیگرهندسه بنیادینطیف انسفالیت، گیلن باره از انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیموسیقی هنر مایع استحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه خودت نگاه کنداروی لیراگلوتیدکامپیوتر سایبورگبرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و ویروس کرونامرکز حافظه کجاستذهن ما از در هم شکستن منبتوهم وجودذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم وجودزندگی هوشمند در خارج از زامید یا ناامیدی؟نقش غذاها در کاهش دردهای نگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانلوتیراستامسادیسم یا لذت از آزار دادجهانی در ذهنهوش مصنوعی الفاگوعلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از مکانیک کوانتومی بی معنی خواب عامل دسته بندی و حفطبی عدالتی در توزیع واکسن داروی سل سپتکتاب طبیعت در قالب هندسهبرداشت مغز ما از گذر زمانآینه در اینهمسمومیت دانش آموزان، قمارفتار مانند بردهتوصیه های غیر دارویی در سزیر فشار کووید چه باید کرانیس بی کسانچند جهانی و علمچالش هوشیاری و اینکه چرا تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از لزوم عدم وابستگی به گوگل سریعترین کامپیوتر موجودجایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کن از بالا نگاه کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتماجرای عجیب گالیلهخودت را از اندیشه هایت حفبیماری اسپینال ماسکولار در ناامیدی بسی امید استکشتن عقیده ممکن نیستبسیاری از بیماری های جدیآیا هشیاری کوانتومی وجودمطالعه ای بیان میکند اهدرویکردهای جدید ضایعات نختکامل چشمزبان و تکلم برخی بیماریهانسولینچهار ساعت پس از کشتار خوکچت جی پی تیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندهمنابع انرژی از نفت و گاز سطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک تا کمعصب حقوق نورولوواز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخدا بخشنده است پس تو هم ببیوگرافیدر سال حدود 7 میلیون نفر گیرنده باید سازگار با پیتفاوت های بین زن و مرد فقآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز مانند تلفن استروح رهاییتکثیر سلول در برابر توقف فواید روزه داری متناوبسفر تجهیزات ناسا به مریخ اولویت بندی ها کجاستنوار عصب و عضله برای تاییچرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گمنابع جدید انرژیشکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می تودقیق ترین تصاویر از مغز ابا خدا باشدرمان پوکی استخوانگشایش دروازه جدیدی از طرتلاش های جدید در درمان فرآب زندگی است قسمت هفتممغز انسان برای شادمانی طتاثیر نگاه انسان بر رفتافتون های زیستیسلول عصبی شاهکار انطباق ای جان جان بی تن مرونوشیدن چای برای مغز مفید نزاع بین جهل و علم رو به پشاید گوشی و چشمی، آماده شتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس چشایی و بویاییهوش عاطفی قسمت ششمدو برابر شدن خطر مرگ و میاسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهبازگشت از آثار به سوی خدادرمان ساده ی روماتیسمپیوند مدفوع در درمان بیمریشه های مشترک حیاتتمرکز بر هدفآزمون تجربی، راهی برای رمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر گیاه خواری بر رشد وفردا را نمیدانیمسندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پاینترنت بدون فیلتر ماهواچگونه واکسن کرونا را توزنظریه تکامل در درمان بیمشرکت نورالینک ویدیویی ازارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت نوزدهمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کانابحثی درباره هوش و تفاوتهدرک فرد دیگر و رفتارهای اتو کجای جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصراه طولانی را به سلامت گذآغاز فرایند دانستننقش مرکز تنفس سلولی در بیتاثیر دپاکین بر بیماری مقلب یا مغزسیاهچاله ها، دارای پرتو جنسیت و تفاوت های بیناییهمیشه اطمینان تو بر خدا بضایعه ی عروقی مخچهارزش خود را چگونه میشناسمنشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک قسمت بیست و سوبنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیددانشمندان پاسخ کوانتومی کووید نوزده و خطر بیماری بر کسی اعتماد نکن مگر اینپروانه ی آسمانیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرب بسته با غیر خود باز متولید مولکول جدید توسط هز گهواره تا گوراقیانوس نادانینقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینقبرستان ها با بوی شجاعتسکته مغزیجهان یکپارچههندسه در پایه ی همه ی واکطبیعت موجی جهاناز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کامیلر فیشر نوعی نادر از گیحسن یوسف باغچه ی منبه دنبال رستگاری باشداروی کنترل چربی خونکاهش میل جنسی در ام اسبرخی نرمش ها برای درد زانآلودگی هوا و پارکینسونمرکز خنده در کجای مغز استآلزایمرمرگ چیستذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم بی خداییزندگی و داراییامید جدید بر آسیب نخاعینقشه مغزی هر فرد منحصر بهنگاه مادی غیر علمی استتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسازگاری با محیط بین اجزاجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی اکنون می توانعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهمکانیزمهای دفاعی در برابخواص فلفل سبزبیمار 101 ساله، مبتلا به سداروی ضد چاقیکتاب، سفری به تاریخبرداشتت از جهان رو زیاد آیندهمسیر دشوار تکامل و ارتقارفتار وابسته به شکلتوصیه هایی در مصرف ماهیزیرفون داروی ضد ام اسانگشت ماشه ایچند روش ساده برای موفقیتچالش هوشیاری و اینکه چرا تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از مقاومت به عوارض فشار خون سرکه انگبین عسلی مفید برجاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توماده ی تاریکخودروهای هیدروژنیبیماری اضطراب عمومیدر هم تنیدگی مرزها و بی مگل خاردار، زیباستبسیاری از بیماری های جدیآیا واکنش های یاد گرفته ومعمای اخلاقی قطاررویا و واقعیتتکامل و ارتقای نگاه تا عمزبان و شناخت حقیقت قسمت چانسولین هوشمندنون و القلمنتایج نادانی و جهلتراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین منابع انرژی از نفت و گاز سعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افرادهوش مصنوعی از عروسک تا کمعصب سیاتیکاز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخدای رنگین کمانبیوگرافیدر عید نوروز مراقب تصادف گالکانزوماب، دارویی جدیتفاوت های تکاملی در مغز وآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز مادران و کودکان در زمروزه داری متناوب، مغز را تأثیر نیکوتین سیگار بر مفواید زیاد دوچرخه سواریسفر دشوار اکتشافاولین قدم شناخت نقص های خنوار عصب و عضله تعیین محلچرا ویروس کرونای دلتا واتشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیممناطق خاص زبان در مغزشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امدل به دریا بزنبا طبیعت بازی نکندرمان آرتروز با ورزش موضپل جویی اصفهانروش صحبت کردن در حال تکامتلاش های جدید در درمان سرآب زندگی است قسمت اولمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر هوش مصنوعی بر مغزفروتنی معرفتیسلول عصبی، در محل خاص خودایمونوگلوبولین وریدی IVIgنوعی سکته مغزی ، وحشتناک نزاع بین علم و نادانی رو شاید درست نباشدتظاهر خوابیده ی مادهاختلالات صحبت کردن در انمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک (قسمت اول )هوش عاطفی بیشتر در زناندو برابر شدن خطر مرگ و میاسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و وبازگشت به ریشه های تکاملدرمان سرگیجه بدون نیاز بپیوند مغز و سر و چالشهای ریشه های اخلاقتمرکز بر امروزآزمون ذهنی گربه ی شرودینمغز را از روی امواج بشناستاثیر گیاه خواری بر رشد وفرزندان زمان خودسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزاینترنت، حقیقت جامعه ی فچگونه آن شکری که می خوریمنظریه تکامل در درمان بیمشربت رب انارارتباط هوش ساختار مغز و ژمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت هفتمهیچ کس حقیقت را درون مغز دیدن خدا در همه چیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آنبحثی درباره هوش و تفاوتهماست مالیدرک نیازمند شناخت خویش اتو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت در عقل است یا ظواهرابطه تشنج و اوتیسمآغاز فصل سرما و دوباره تکنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر داروهای ضد التهاب قلب دروازه ی ارتباطسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنسیت و تفاوت های بیناییهمیشه به آنچه داری، خوشنضایعات در عصب زیر زبانیاز فرد ایستا و متعصب بگذرمنشاء کوانتومی هوشیاری احس و ادراک قسمت بیستمبه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازادانشمندان اولین سلول مصنکودک هشت ساله لازم است آدبرلیتیونپرواز از نیویورک تا لوس آمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرختان چگونه بر تشکیل ابتولید مثل اولین ربات های زمین در برابر عظمت کیهانالکترومغناطیس شنوایی و هنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دقدم زدن و حرکت دید را تغیسکته ی مغزی در جوانانجهان یکپارچههندسه زبانِ زمان استطبیعت بر اساس هماهنگیاز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیمیهمانهای ناخوانده عامل حساسیت روانی متفاوتبه زودی شبکه مغزی به جای داروی تشنجی دربارداریکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی نرمش ها برای زانوبرخی نرمش های گردنآملودیپین داروی ضد فشار مرگ و میر پنهانذهن و زندگیتوهم تنهاییزندگی بی دودامید درمان کرونا با هماننقشه های مغزی جدید با جزینگاه محدود و تک جانبه، مشتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانلیروپریم داروی ترکیبی ضدستم با شعار قانون بدترین جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک های بعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستما انسانها چه اندازه نزدخواص منیزیمبیمار مرکز تنفس سلولیداروی ضد چاقیکتابخانهبررسي علل احتمالي تغيير آینده ی انسان در فراتر ازمسئول صیانت از عقیده کیسرفتار اجتماعی انسان، حاصتوضیحی ساده در مورد هوش مزیرک ترین مردمانگشت نگاری مغز نشان میدچندین ماده غذایی که ماننچالش های ایستادن بر دو پاتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از مقایسه رقابت و همکاریسرگیجه از شایعترین اختلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرماده ی خالیخورشید مصنوعیبیماری بیش فعالیدر هم تنیدگی کوانتومیگل درون گلدانبشکه ای که ته نداره پر نمآیا یک، وجود داردمعماری، هندسه ی قابل مشارویا و کابوستکامل و ریشه ی مشترک خلقتزبان و شناخت حقیقت قسمت اانسان قدیم در شبه جزیره عنوآوری ای شگفت انگیز داننجات در اعتماد به خودتربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای مومنابع انرژی از نفت و گاز شلیک فراموشیحقیقت انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان نگهدارنده ی اعتیادگام کوچک ولی تاثیرگذارتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز چون ابزار هوش است دلیروزه داری و التهاب زیانبتأثیر نگاه انسان بر رفتافیلم کوتاه هیروشیما از هسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین مورد PML به دنبال تکنوار عصب و عضله در مطب دکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیممناطق خاصی از مغز در جستجحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده دلایلی که نشان میدهد ما ببالای هر دستی، دستی هستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلپل خواجو اصفهانروشهای نو در درمان دیسک بتلاش های جدید شرکت نورالآب زندگی است قسمت دوممغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر ویتامین دی بر بیمافروتنی و غرورسلولهای ایمنی القا کنندهایمپلانت مغزینیوالیننزاع بین علم و جهل رو به پشایسته نیست در جیب خود قرتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی در زنان بیشتر ادو داروی جدید برای میاستاصفهان زیباژنهای هوش ، کدامندبازخورد یا فیدبکدرمان سرگیجه بدون نیاز بپیوند اندام از حیوانات برژیم های غذایی و نقش مهم تمساح حد واسط میان مغز کوآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرضیه ای جدید توضیح میدهسندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیایندرالنعناعشربت ضد خلطارتباط پیوسته ی جهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت هفدهمهیچ اندر هیچدیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منابحثی درباره هوش و تفاوتهماست مالی با هوش انسانیدرک و احساستو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت ذهن در خلاقیت استرادیوی مغز و تنظیم فرکانآغاز مبهم آفرینشنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر داروی ضد تشنج سدیم اکسی توسین و تکامل پیش اقلب روباتیکسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهل مقدسهمیشه داناتر از ما وجود دضرورت زدودن افکاراز مخالفت بشنومهمان ناخواندهحس و ادراک قسمت دهمبه مغز خزندگان خودت اجازهزاران سال چشم های بینا ودانشمندان تغییر میدان مغکودک ایرانی که هوش او از برنامه و ساختار پیچیده مپروتئین های ساده ی ابتدامخچه تاثیر گذار بر حافظهدرختان اشعار زمینتولید یا دریافت علمزمین زیر خلیج فارس تمدنی الکتروتاکسی(گرایش و حرکنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازقدرت مردمسال سیزده ماههجهان کنونی و مغز بزرگتریهندسه، نمایشی از حقیقتطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میمیوپاتی و نوار عصب و عضلهخفاش کور و انسان بینا؟به زیر پای خود نگاه نکن بداروی جدید ALSکاهش التهاب ناشی از بیماکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی یونها و مولکول های مآموزش نوین زبانمرگ و میر بسیار بالای ناشذهن و شیمی بدنتوهم جداییزندگی در جمع مواردی را برامیدهای جدید برای بازیابنقشه با واقعیت متفاوت اسنگاه کلی نگرتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانلیس دگرامفتامین یا ویاسستم، بی پاسخ نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک های بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستما انسانها چه اندازه نزدخواص میوه ی بهبیماری لبر و نابینایی آنداروی ضد تشنج با قابليت تکجای مغز مسئول پردازش تجبررسی مغز با امواج مادون آینده ی علم و فیزیک در60 ثمسئولیت جدیدرقیبی قدرتمند در برابر متوضیحات دکتر فاطمی در موزیست شناسی کل در جزء فراکانتقال ماده و انرژیچندجهانیچالش کمبود اندام برای پیتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از مقابله ی منطقی با اعتراضسرگردانیجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت بد را ترک کناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدماده ای ضد التهابیخوش قلبی و مهربانیبیماری تی تی پیدر هم تنیدگی کوانتومی و پگل زندگیبشریت از یک پدر و مادر نیآیا کیهان می تواند یک شبیمعنی روزهرویا و خبر از آیندهتکامل ابزار هوش ، راه پر زبان و شناخت حقیقت قسمت دانسان میوه ی تکاملنوار مغز مشاهده ی غیر مستنجات در راستگوییترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیمنابع انرژی از نفت و گاز شلیک فراموشیحقیقت اشیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمغم بی پایاناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخدایا جز تو که را دارمبیان حقیقتدرمان نابینایان آیا ممکنگامی در درمان بیماریهای تفاوت ایستایی و تکاپوآیا خداباوری محصول تکاملمغز چگونه صداها را فیلتر روزه داری و بیمار ی ام اس تأثیر شیرینی های حاوی لوفیلمی بسیار جالب از تغییسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین مورد پیوند سر در اننوبت کودکانچرا پس از بیدار شدن از خوتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خامنبع نور واقعی و ثابت، حقحافظه های کاذبهوش احساسیاستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومدنیا فریب و سرگرمیبالاترین هدف از دولتدرمان با سلول های بنیادیپلاسمای غالبروشهای شناسایی قدرت شنواتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت سوممغز ایندگان چگونه استتاثیر ویروس کرونا بر مغز فرگشت و تکامل تصادفی محض سلولهای بنیادی مصنوعی درایمپلانت مغزی و کنترل دو نیکولا تسلانسبیت عام از زبان دکتر برشادی، پاداش انجام وظیفهتعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک قسمت 67هوش عاطفی در زنان بیشتر ادو سوی واقعیتاصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسبازسازي مغز و نخاع چالشی درمان سرگیجه بدون داروپیوند اندام حیوانات به ارژیم های غذایی و نقش مهم تنفس هوازی و میتوکندریآزادی در چیستمغزهای کوچک بی احساستاثیر گیاه خواری بر رشد وفساد اقتصادی سیتماتیک درسندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به ایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو شش مرحله تکامل چشمارتباط انسانی، محدود به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت هجدهمهیچگاه از فشار و شکست نتردیروز و امروزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثی درباره احساسات متفاماشین دانشدرک کنیم ما همه یکی هستیمتو آرامش و صلحیپیشرفتی مستقل از ابزار هراز تغییرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنقش نظریه تکامل در شناساتاثیر درجه حرارت بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشقلب را نشکنسیاهچاله ی تولید کنندهجهان فراکتالهمیشه راهی هستضرب المثل یونانیاز نخستین همانند سازها تمهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت دوازدهمبه نقاش بنگرهستي مادي ای که ما کوچکتردانشمندان روش هاي جدیدی کودکان مهاجربرنامه ی مسلط ژنها در اختپروتز چشممخاطب قرار دادن مردم، کادرد و درستولید پاک و فراوان انرژیزمان چیستالکترودهای کاشتنینقش درختان در تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانقدرت و شناخت حقیقتسانسور از روی قصد بسیاری جهان کاملی در اطراف ما پرهنر فراموشیظهور امواج مغزی در مغز مصاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس میوتونیک دیستروفیخفاش با شیوع همه گیری جدیبه سیاهی عادت نکنیمداروی جدید s3 در درمان ام داروی جدید لنفوم و لوکمیکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی اثرات مضر ویتامین دآمارهای ارائه شده در سطح مرگ و سوال از قاتلذهن پر در برابر آگاهیتوهم جدایی و توهم علمزندگی در سیاهچالهامیدوار باش حتی اگر همه چنقص های سیستمی ایمنینگاه انسان محدود به ادراتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانلا اکراه فی الدینستون فقرات انسان دو پا جلجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک های بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتما اکنون میدانیم فضا خالخواص هلو برگ هلوبیماری میاستنی گراویسداروی ضد تشنج با قابليت تکرونا چه بر سر مغز می آوربررسی و اپروچ جدید بر بیمآینده با ترس جمع نمیشودمسئولیت در برابر محیط زیرقابتی بی هدف یا رقابتی هتیوتیکسن داروی ضد جنونزیست شناسی باور حقیقت یا انتروپی و هوشیارینه ناامیدی بلکه ارتقاچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از مقابله با کرونا با علم اسسربازان ما محققا غلبه می جدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت دادن مغز بر تفکراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنماده، چیزی نیستخوش خیالی و خوش بینیبیماری خود ایمن اعصاب محدر هم تنیدگی کوانتومی و دگلوله ی ساچمه ایبعد پنجمآیا گذشته، امروز وآینده معاینه قبل از نوار عصب و رویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل تکنولوژیزبان و شناخت حقیقت قسمت سانسان ها می توانند میدان نوار مغز با توضیح دکتر فانخاع ما تا پایین ستون فقرترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز شنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک تا کمغم بی پایاناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخرما منبع بسیار خوب آنتی بیداری معنوی یعنی دوستی درمان های اسرار آمیز در آگامی در درمان بیماریهای تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا دلفین ها می تواند از مغز ناتوان از توجیه پیداروزه داری سلول های بنیادتئوری تکامل امروز در درمفیروز نادریسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین هیبرید بین انسان و نور از عمق تاریکیچرا ارتعاش بسیار مهم استشکرگزار هر چیزی باش که داتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهامنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه و اطلاعات در کجاست هوش احساسیاستفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیدنیا مکانی بسیار اسرارآمباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان تومورهای مغزی با اپمبرولیزوماب در بیماری چروشی برای بهبود هوش عاطفتلاش در تولید انرژی به رنآب، زندگی است(قسمت پنجم)مغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر ژنها بر اختلالات خفراموش کارها باهوش تر هسسلام تا روشناییایمپلانت مغزی کمک میکند نیاز به آموزش مجازی دیجیچسبیدن به خود، مانع بزرگ شب سیاه سحر شودتعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت 74هوشمندی کیهاندولت یا گروهکاصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابباغچه ی مندرمان سرطان با امواج صوتپیوند سر آیا ممکن استرژیم ضد التهابیتنفس هوازی و میتوکندریآزادی عقیده، آرمانی که تمغز، فقط گیرندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وفشار و قدرتسوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان ایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث ششمین کنگره بین المللی سارتباط از بالا به پایین ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت هشتمهیپرپاراتیروئیدیسمدیسک گردنکنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره احساساتی غیرمبانی ذهنی سیاه و سفیددرک احساسات و تفکرات دیگتو افق رویداد جهان هستیپپوگستراست دستی و چپ دستیافت فشار خون ناگهانی در ونقش هورمون های تیروئید دتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کقوی تر باشسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان قابل مشاهده بخش کوچهمیشه عسل با موم بخوریمضربه مغزی در تصادف راننداز نخستین همانند سازها تمهندسی بدنحس و ادراک قسمت سومبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان روشی برای تبدیکودکان میتوانند ناقل بی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروتز عصبی برای تکلممدل همه جانبه نگر ژنرالیدرد باسن و پا به دلیل کاهتولید اندام با چاپ سه بعدزمان و مکان، ابعاد کیهان الگو نداشتیمنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانقدرت کنترل خودسانسور بر بسیاری از حقایجهان پیوستههنر حفظ گرهظرف باید پر شود چه با چرک از تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحمیگرن و پروتئین مرتبط با خلا، حقیقی نیستبه سخن توجه کن نه گویندهداروی جدید میاستنی گراویکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی اختلالات عصبی مثانهآن چیزی که ما جریان زمان مرگ انتقال است یا نابود شذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم جسمزندگی زمینی امروز بیش از امیدوارینقص در تشخیص هیجانات عامنگاه از بیرون مجموعهتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ستارگانی قبل از آغاز کیهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی علائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازما از اینجا نخواهیم رفتخواص هندوانهبیماری های میتوکندریداروی ضد تشنج توپیراماتکریستال هابررسی ژنها در تشخیص بیماآیا فراموشی حتمی استمستند جهان متصلرموزی از نخستین تمدن بشرتیک و اختلال حرکتیزیست، مرز افق رویداد هستانتظار گذر تندباد؟نه به اعدامچاالش ها در تعیین منبع هوترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از ملاحظه های اخلاقی دربارهسربرولایزینجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی از عروسک بازی عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناماده، چیزی بیش از یک خلا خوشبختی چیستبیماری دویکدر هر سوراخی سر نکنگلوئونبعد از کروناآیا پیدایش مغز از روی تصامعادله ها فقط بخش خسته کنرویا تخیل یا واقعیتتکامل جریان همیشگی خلقتALS نگاهی کامل بر بیماری وزبان جانسوزانسان یک کتابخانه استنوار مغز ترجمه رخدادهای نخاع درازتر یا کوتاهتر کترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاترمنابع انرژی از نفت و گاز شناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک تا کمغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنخسته نباشی بابابیداری و خواب کدام بهتر ادرمان های بیماری آلزایمرگاهی لازم است برای فهم و تفاوتهای جنسیتی راهی براآیا دلفین ها میتوانند بامغز و قلب در جنین موش مصنروزهای بد باقی نمیماندتئوری تکامل در پیشگیری و فیزیک مولکولها و ذرات در سفرنامه سفر به بم و جنوب اولین تصویر در تاریخ از سنور درونچرا به هم اعتماد نمیکنیمشکست حتمیتشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه و اطلاعات در کجاست هوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید ددنیای شگفت انگیز کوانتومباور و کیهان شناسیدرمان تشنجپنج اکتشاف شگفت آور در موروشی جدید در درمان قطع نختلاشی برای درمان قطع نخاآتاکسیمغز ابزار برتر بقاتاثیر کلام در آیات کلام بفراموشی همیشه هم بد نیستسلاح و راهزنیایمپلانت نخاعی میتواند دچیز جدید را بپذیرنسبت ها در کیهانشبیه سازی میلیون ها جهان تعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 75هوشیاری و وجوددونپزیل در بیماران قلبی اصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهبترس از اینکه کسی، به درگدرمان ضایعات نخاعیپیوند سر برای چه بیمارانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتنفس بدون اکسیژنآزار حقیقیمغز، همه ی واقعیت را نمیبتاثیر گیاه خواری بر رشد وفشار روحی، همیشه بد نیست سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر داردایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیشعار و عملارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت هشتاد و ناعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالدیستونی قابل درمانکنگره بین المللی سردرد دبحران ذهن فیلمی قابل تاممباحث مهم حس و ادراکدرک تصویر و زبان های مخلتتو انسانی و انسان، شایستپایان، یک آغاز استرجزخوانی هایی که امروز بافت هوشیاری به دنبال کاهنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر قیچی ژنتیکیسیاره ی ابلهانجهان موازی و حجاب هاهمیشه، آنطور نیست که هستضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تمهربانی، شرط موفقیتحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه نادیدنی ایمان بیاورهشت توصیه برای کاستن از ددانش، قفل ذهن را باز میکنکودکان گذشته به آینده فکبرین نت به جای اینترنتپرورش مغز مینیاتوری انسامدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرد زانو همیشه نیاز به جرتولید سلولهای جنسی از سلزمان و گذر آن سریع استالگو و عادت را بشکن و در انقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانقدرت انسان در نگاه به ابعسانسور ذهنجهان پیوستههنر رها شدن از وابستگیظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایمیگرن و خوابخلا، خالی نیستبهبود حافظه پس از رخدادهخلاصه ای از مطالب همایش مبهداشت خوابداروی جدید کنترل قند خونکایروپاکتیک چیستبرخی اصول سلامت کمرآنچه می دانم، آنچه را میخمرگ تصادفیذهن خود را مشغول هماهنگیتوهمات و شناخت حقیقتزندگی زودگذرامیدواری و مغزنقطه ی رسیدن به قلهنگاه از دور و نگاه از نزدتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانلایو دوم دکتر سید سلمان فسخن نیکو مانند درخت نیکوجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسما اشیا را آنطور که هستندخواص اناربیماری های مغز و اعصاب و داروی ضد جنون در درمان تیکریستال زمان(قسمت اولبررسی بیماری التهابی رودآیا ممکن است موش کور بی ممشکل از کجاسترمز و رازهای ارتباط غیر کتیکاگرلور داروی ضد انعقازاویه نگاه ها یکسان نیستانحراف و حقیقتنه به اعدامنابینایی در نتیجه ی گوشی تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از ملاحظات بیهوشی قبل از جرسردرد میگرنجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عبارت های مبهم مانند انراز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شخوشبختی دور از رنج های مبیماری دیستروفی میوتونیدر والنتاین کتاب بدید همگمان میکنی جرمی کوچکی در بعد از کروناآیا آگاهی پس از مرگ از بیمعجزه های هر روزهرویا حقی از طرف خداتکامل داروینی هنوز در حاNVG 291زبان ریشه هایی شناختی اسانسان باشنوار مغز در فراموشی هانخستین تمدن بشریترس و آرمان هااتفاق و تصادفمنابع انرژی از نفت و گاز شناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی به کمک هوش طبیغار افلاطوناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعخطا در محاسبات چیزی کاملبیرون اصل است یا دروندرمان های بیماری اس ام ایگاهی مغز بزرگ چالش استتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا دست مصنوعی به زودی قامغز و هوش، برترین ابزار بروزهای سختتئوری جدید، ویران کردن گفیزیک هوشیاریسفری به آغاز کیهاناولین دارو برای آتاکسی فنوروفیبروماتوزچرا بیماری های تخریبی مغشکستن مرز دور مغزتشخیص ایدزاحساسات کاذبمنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه و اطلاعات در کجاستهوش در طبیعتاستفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدنیایی پر از سیاهچاله باید از انسان ترسیددرمان جدید ALSپول و شادیروشی جدید در درمان نابینتلاشی تازه برای گشودن معآتاکسی فریدریشمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر کپسول نوروهرب بر نفراموشی و مسیر روحانیسلسله مباحث هوش مصنوعیایمپلانت استخوانی در آسیچیزی منتظر شناخته شدننسبت طلایی، نشانه ای به سشبیه سازی سیستم های کوانتعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگرانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 78هوشیاری و افسردگیدوچرخه در کاهش دردهای کماصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلندبحتی علمی درباره تمایل بدرمانهای بیماری پارکینسپیوند سر، یکی از راه حلهارژیم غذایی سالم و ضد التهآزار دیگری، آزار خود استمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر گیاه خواری بر رشد وفضا و ذهن بازسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظهایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استصبور باشارتباط شگفت مغز انسان و فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاعتماد بی موردهاوکينگ پیش از مرگش رسالدژا وو یا اشنا پنداریکنترل همجوشی هسته ای با هبخش فراموش شده ی حافظهمبتکران خودشکوفادرک حقیقت نردبان و مسیری تو با همه چیز در پیوندیپاکسازی مغزرحم مصنوعیافتخار انساننقش ویتامین K در ترمیم استاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسیاره ابلهانجهان ما میتواند به اندازهمکاری یا رقابتضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تموفقیت هوش مصنوعی در امتحس و ادراک قسمت سی و ششمبه هلال بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کندانش، یک انسان را ناسازگکودکان خود را مشابه خود تبرای یک زندگی معمولیپرکاری تیروئیدمدل هولوگرافیک تعمیم یافدردهای سال گذشته فراموش تولترودینزمان و صبرالگوی بنیادین و هوشیارینقش روزه داری در سالم و جتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانقدرت ذهنساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان پر از چیزهای اسرار آهنر، پر کردن است نه فحش دعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کامیگرن و روزه داریویتامین کا و استخوانمیگرن سردردی ژنتیکی که بخلاصه ای از درمان های جدیبهداشت خواب، رمز حافظه ی داروی جدید آلزایمرکار امروز را به فردا نیندبرخی اطلاعات روانشناسی مآنچه ناشناخته است باید شمرگی وجود نداردذهن خالی از شلوغی افکارتوکل بر خدازندگی سلول در بدن، جدای اامیدی به این سوی قبر نیستنقطه ای بود و دگر هیچ نبونگاه از درون قفس یا بیرونتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانلازم است هیچ کاری نکنیدسخن و سکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهما به جهان های متفاوت خودخواص اردهبیماری های ژنرالیزه ی عصدارویی خلط آورکریستال زمان(قسمت دوم)بررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما کالا هستیممشکلات نخاعیرمز گشایی از اتصالات مغزتیروفیبان موثر در سکته ی زاوسکا درمان گوشراندوه در دنیا استنه بدبخت بلکه نادانناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از ممانتین یا آلزیکسا یا ابسردرد میگرن در کودکانجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عجول نباشاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دخیالپردازی نکنبیماری سلیاکدر یک فراکتال هر نقطه مرکگنجینه ای به نام ویتامین بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا امکان بازسازی اندامهمعجزه ی چشمرویاها از مغز است یا ناخوتکامل داروینی هنوز در حافقر داده ها در هوش مصنوعیزبان شناسی مدرن در سطح سلانسان جدید از چه زمانی پانوار مغز در تشخیص بیماری نخستین تصویر از سیاهچالهترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بینمنابع انرژی از نفت و گاز شناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی به شناسایی کاغرور و علماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردخطا در محاسبات چیزی کاملبیست تمرین ساده برای جلودرمان های جدید ALSگاهی جهت را عوض کنتقلید از روی طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز و اخلاقروزهای سخت میگذردتا 20 سال آینده مغز شما به فیزیک و هوشیاریسقوط درون جاذبه ای خاص، چاولین دروغنورون هاي مصنوعی می توانچرا حیوانات سخن نمی گوینشگفت نیست من عاشق تو باشمتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابمنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه ی هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت 11استفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است دنیا، هیچ استبابا زود بیادرمان جدید مولتیپل میلومپول و عقیدهروشی جدید در درمان سکته متلاشی جدید در درمان ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر کپسول نوروهرب بر تفراموشی آرمانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتایمان به رویاچیزی خارج از مغزهای ما نینشانه های گذشته در کیهان شبکه های مصنوعی مغز به درتعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 82هوشیاری کوانتومیدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنونبحث درباره پیدایش و منشا درماندگی به دلیل عادت کرپیوندهای پیچیده با تغییررژیم غذایی ضد التهابیآسيب میکروواسکولاریا آسمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر گیاه خواری بر رشد وفضای قلب منبع نبوغ استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیزصبور باشارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت پنجماعتیاد و تلاش های درمانی هدف یکسان و مسیرهای مختلدژاوو یا آشناپنداریکنترل جاذبهبخش های تنظیمی ژنوممتواضع باشدرک دیگرانتو با باورهایت کنترل میشپارادوکس ها در علمرحم مصنوعیافراد آغاز حرکت خودشان رنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسقانون مندی نقشه ژنتیکی مسیاره ابلهانجهان مادی، تجلی فضا در ذههمانند سازی در انسانضعیف و قویاز نشانه ها و آثار درک شدموفقیت در تفکر استحس و ادراک قسمت سیزدهمبه کدامین گناه کشته شدندوفور و فراوانیدائما بخوانکودکان را برای راه آماده برای پیش بینی آینده مغز دپراسینزوماب در پارکینسومدل های ریز مغز مینی بریندردی که سالهاست درمان نشتومورها و التهاب مغزی عازمان واقعیت است یا توهمالگوبرداری از طبیعتنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانقدرت شناختی انسان، محدودسایه ی هوشیاریجهان پر از چیزهای جادویی هوموارکتوس ها ممکن است دعقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتمیگرن شدید قابل درمان اسخم شدن فضا-زمانبوزون هیگز چیستداروی جدید ای ال اسکار با یگانگی و یکپارچگیبرخی بیماری ها که در آن بآنچه واقعیت تصور میکنیم مراقب خودتون و خانواده هذهن سالمتوپیراماتزندگی، مدیریت انرژیامیدی تازه در درمان سرطانقطه بی بازگشتنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانلبخند بزن شاید صبح فردا زسخن پاک و ثابتجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی عنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهما با کمک مغز خود مختاريمخواص بادامبیماری های روانی با تاثیدارویی ضد بیش فعالی سیستکریستال زمان(قسمت سوم)بررسی علل کمر درد در میانآیا ما تنها موجودات زنده مشکلات بین دو همسر و برخیرمز پیشرفت تواضع است نه طتکنولوژی های جدید و حالتزبان فرایند تکاملی برای اندوه دردی را دوا نمیکندنه جنگ و نه خونریزیناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از من و وجود توهمیسردرد میگرنی در کودکانجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطانخانه ی تاریکبیماری شارکو ماری توثدر کمتر از چند ماه سوش جدگوهر با نظر دیگران سنگ نمبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا انسان با مغز بزرگش اخمعجزه ی علمرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل داروینی هنوز در حافلج نخاعی با الکترودهای زبان شناسی نوین نیازمند انسان خطرناکترین موجودنوار مغزی روشی مهم در تشخنخستین روبات های زنده ی جتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایدمنابع انرژی از نفت و گاز شناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی تعاملیغربال در زندگیاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختخطای ادراک کارمابیش از نیمی از موارد انتقدرمان های جدید میگرنگذر زمان کاملا وابسته به تقلید از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز و اخلاقروش مقابله مغز با محدودیتا بحر یفعل ما یشافیزیک آگاهیسقوط زیگزاگی یا ناگهانیاولین سلول مصنوعینورون های ردیاب حافظهچرا حجم مغز گونه انسان درشگفت انگیز بودن کیهانتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگمنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه انسان و حافظه ی هوشهوش عاطفی قسمت نهماستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویادندان ها را مسواک بزنید تباد و موجدرمان جدید میگرن با انتی پوست ساعتی مستقل از مغز دريتوکسيمب در درمان ام استمایل زیاد به خوردن بستنآتش منبع انرژیمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر کپسول نوروهرب بر سفرایند پیچیده ی خونرسانیسم زنبور ، کلیدی برای واراین پیوند نه با مغز بلکه چیزی شبیه نور تو نیستنشانه های پروردگار در جهشبکیه های مصنوعیتغییرادغام میان گونه های مختلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 87هوشیاری سنتی یا هوشیاری دوپامین قابل حل در آباصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثي درباره هوش و تفاوتهدرها بسته نیستتنها مانع در زندگی موارد پیوندی که فراتر از امکانرژیم غذایی ضد دردآسیب ها ناشی از آلودگی هومغط یک گیرنده استتاثیر گیاهخواری بر رشد و فضای خالی ای وجود نداردسوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگردایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودصبر لازمه ی پیروزی استارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت پنجاهاعتیاد را به دور بیندازهدف یکسان، در مسیرهای متدگرگونی های نژادی و تغییکندن ریشه ی خودبخش بزرگی حس و ادراک ما امجموعه های پر سلولی بدن مدرک درست از خود و هوشیاریتو باید نیکان را به دست بپاسخ گیاهان در زمان خوردرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرافراد بی دلیل دوستدار تو نقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسقانون گذاری و تکاملسیب یکسان و دیدگاه های متجهان مرئی و نامرئیهمجوشی هسته ای، انرژِی بطلوع و حقیقتاز نظر علم اعصاب یا نرووسمولکول ضد پیریحس و ادراک قسمت ششمبه امید روزهای بهتروقاحت و تمسخر دیگراندارچینکوری گذرای ناشی از موبایبرای اولین بار دانشمندانپرتوهای صادر شده از سیاهمدیون خود ناموجوددرس گرفتن از شکست هاتومورهای نخاعیزمان پلانکالتهاب شریان تمپورالنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانقدرت عشقسایه را اصالت دادن، جز فرجهان دارای برنامههورمون شیرساز یا پرولاکتعقل سالمهوش فوق العاده، هر فرد اسعقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردمیاستنی گراویس بدون آنتیخونریزی مغز در سندرم کووبوزون هیگز جهان را از متلداروی جدید برای میاستنی کارهای کوچک، بی ارزش نیسبرخی بیماری های خاص که بدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مراحل ارتقای پله پله کیهذهت را روی چیزهای مفید متتوانایی مغز و دیگر اجزای زندگی، مراتب هوشیاری استامگا سه عامل مهم سلامتنمیتوان با بیرون انداختننگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانلحظات خوش با کودکانسخت ترین حصارجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مما بخشی از این جهان مرتبطخواص بادام زمینیبیماری وسواسداستانها و مفاهیمی اشتباکشف مکانیسم عصبی خوانش پبرطرف کردن خشونت را از خاآیا مصرف مولتی ویتامین همشکلات روانپزشکی پس از سرمز بقای جهش ژنتیکیتکنولوژی و پیشرفتزبان متغیراندوهگین نباش اگر درب یا نه روش تقویت مغزنادیدنی ها واقعی هستندترک امروزابزار بقای موجود زنده از من کسی در ناکسی دریافتم سردرد و علتهای آنجراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم تعادل دوپامین، فقط باز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخانواده پایداربیماری ضعف عضلات نزدیک بدر آرزوهایت مداومت داشتهگویید نوزده و ایمنی ساکتتفکر قبل از کارآیا احتمال دارد رویا از آمعجزه ی علم در کنترل کرونرویای شفافتکامل داروینی هنوز در حافلج بل، فلجی ترسناک که آنزبان، نشان دهنده ی سخنگو انسان در هستی یا هستی در نوار مغز، مفید و بی خطرنرمش های مفید برای درد زاتسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوترمنابع انرژی از نفت و گاز شناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی در قضاوت های امقالاتاز درخواست ها جدا شووزوز گوشخطای حسبیشتر کمردردها نیازی به درمان های جدید در بیماری گذشته را دفن کنتقویت مغز با ورزشآیا راهی برای بهبود وضعیمغز و سیر تکامل ان دلیلی روش های صرفه جویی در ایجاتاول کف پا و حقیقتفیزیکدانان ماشینی برای تسلول های مغزی عامل پارکیاوکرلیزوماب داروی جدید شنوروپلاستیسیتی چیستچرا خشونت و تعصبشگفت زده و حیران باشتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلهمنبع هوشیاری کجاست قسمت حباب های کیهانی تو در توهوش عاطفی قسمت هفتماستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استده روش موفقیتباد غرور و سر پر از نخوت ودرمان جدید کنترل مولتیپلپوشاندن خود از نورریه زغالیتمایز یا کشف یگانگیآثار باستانی تمدن های قدمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر کپسول نوروهرب بر سفرایند تکامل و دشواری هاسماگلوتید داروی کاهش دهناین اندوه چیستنکاتی در مورد تشنجنشانه های بیداری روحیشباهت مغز و کیهانادغام دو حیطه علوم مغز و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهلهوش، ژنتیکی است یا محیطیدورترین نقطه ی قابل مشاهاصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی جالب درباره محدودیتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتنها در برابر جهانپیوستگی همه ی اجزای جهانراه فراری نیستآسیب روانی شبکه های اجتمنفرت، اسیب به خود استتاثیر انتخاب از طرف محیط قفس دور خود را بشکنسودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدنایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبصبر و واقعیتارتباط غیرکلامی بین انسامنبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک قسمت پنجاه و یاعداد بینهایت در دنیای مهدف از تکامل مغزدانش قدرت استکندر در بیماریهای التهاببخش بزرگتر کیهان ناشناختمجرم، گاهی قربانی استدرک عمیق در حیواناتتو برای خزیدن خلق نشده ایپختگی پس از چهل سالگي به رساناها و ابر رساناها و عافزایش قدرت ادراکات و حسنقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کوانقانون جنگلسیر آفرینش از روح تا مغز جهان مشارکتیهمدلی و هوش عاطفیطلای سیاهاز نظر علم اعصاب اراده آزمولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت شصت و هشتبه بالا بر ستارگان نگاه کوقت نهيب هاي غير علمي گذشداروهای مصرفی در ام اسکی غایب شدی تا نیازمند دلبرای تمدن سازی، باید در بپرتوزایی از جسم سیاهمدیریت اینترنت بر جنگدست و پا زدن در سایه؟تومورهای ستون فقراتزمان به چه دلیل ایجاد میشام آر آی جدید با قدرت شگفنقش زنجبیل در جلوگیری از چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانقسم به فقرساخت سلول عصبی حتی پس از جهان در حال نوسان و چرخشجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی می تواند بر احعقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهمیدان مغناطيسي زمین بشر خونریزی مغزی کشندهبی نهایت در میان مرزهاداروی جدید برای کاهش وزنکارهایی بیش از طراحی و گپبرخی توجهات در ببمار پارآنها نمیخواهند دیگران رامرز مرگ و زندگی کجاستذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوانایی یک فرد، برای تغیزندان ذهنیاما شما از دید خفاش کور هنمیتوان بر سیاه سیاه نوشنگاه دوبارهتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانلرزش ناشی از اسیب به عصبسخت ترین کار، شناخت خود اجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار ما تحت کنترل ژنها هستیم یخواص شکلات تلخبیماری کروتز فیلد جاکوبدخالت در ساختار ژنهاکشف مکانیسمی پیچیده در ببزرگ فکر کنآیا مغز تا بزرگسالی توسعمشکلات روانپزشکی در عقب رمز جهانتکنولوژی جدید که سلول هازبان مشترک ژنتیکی موجودااندام حسی، درک از بخش هایچه زیاد است بر من که در اینادیدنی ها بیشتر از دیدنترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از من پر از تلخیمسردرد به دلیل مصرف زیاد مجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم درکاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادخاویار گیاهیبیماریهای تحلیل عضلانی ادر آسمان هدیه های نادیدنگوش دادن بهتر از حرف زدنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا احتمال دارد رویا از آمعجزه در هر لحظه زندگیروان سالمتکامل زبانفلج خوابزبان، وسیله شناسایی محیطانسان عامل توقف رشد مغزنوار مغز، ترجمه ی فعالیت نرمش های مفید در سرگیجهتسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت رمنابع انرژی از نفت و گاز شناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر ویتامین دی بر بیمااز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استخطر آلودگی هوابا همه مهربان باشدرمان های جدید سرطانگر جان به جز تو خواهد از ختقویت استخوان در گرو تغذآیا راهی برای رفع کم آبی مغز کوانتومیروش های عملی برای رفع کمرتابوهای ذهنیفال نیکوسلول های بنیادیايندگان چگونه خواهند دیدنوروز مبارکچرا در مغز انسان، فرورفتشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت حباب هایی تو در توهوش عاطفی قسمت یازدهاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستدهن، بزرگترین سرمایهبار مغز بر دو استخواندرمان جدید ام اسپیموزایدریواستیگمینتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآدم عاقل، وقت خودش را هدرمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر کتامین در درمان پافرایند حذف برخی اجزای مغسندرم میلر فیشراین ایده که ذرات سیاهچالچگونه مولکول های دی ان اینظام مثبت زندگیشباهت مغز با کیهان مادیارتقا و تکامل سنت آفرینش منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوض مصنوعی زندهديدن با چشم بسته در خواب اصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی در مورد نقش ویتامين درون قفس یا بیرون از آنتنهاییپیام های ناشناخته بر مغز راه نجاتآسیب عصب پا به دنبال اعتینقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر احتمالی عصاره تغلیقفس ذهنسی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیهایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استصبر بسیار بایدارتروز یا خوردگی و التهامنبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک قسمت پنجاه و دبقا با سازگارترین فرد اسهدف از خلقت رسیدن به ابزادانش محدود به ابعاد چهارکندر علیه سرطانبخش دیگری در وجود انسان همحل درک احساسات روحانیدرگیری قلب در بیماری ویرتو تغییر و تحولیپدیده خاموش روشن در پارکرستگاری محدود به یک راه نافزایش میل جنسی با خوردن نقش پیشرفته ی سلول های بنتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براقانون جنگلسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان معناهمراه سختی، اسانی هستطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نظر علم اعصاب اراده آزمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک قسمت شصت و دوبه بالاتر از ماده بیندیشداروهای ام اسکیهان خود را طراحی میکندبرای خودآگاه بودن تو بایپرسشمداخله ی زیانبار انساندست کردن در گوشتوهم فضای خالیزمان شگفت انگیزام اس و سرطاننقش زبان در سلطه و قدرت اچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانقضاوت ممنوعساخت شبکه عصبی مصنوعی با قطار پیشرفتساخت شبکه عصبی با الفبای جهان ریز و درشتهوش مصنوعی متصل با مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرمیدان های مغناطیسی قابل خواندن ، یکی از شستشو دهنبی نظمی مقدمه شناختداروی جدید برای ای ال اسکاربرد روباتهای ريزنانوبرخی توصیه ها برای واکسیآنژیوگرافی از مغزمرز بین انسان و حیوان کجاذره ی معین یا ابری از الکتوازن مهمتر از فعالیت زیزونیسومایدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنمای موفقیتنگاهی بر قدرت بینایی دراتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانلرزش دست ها و گردن و سر ETسختی ها رفتنی استجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی عواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقمانند کودکان باشیدخواص شگفت هویجبیماری گیلن باره و بیماردر موج، راز خلقت نهفته اسکشف ژن جدید، می تواند گستبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا همه جنایت ها نتیجه بیمشاهده گر جدای از شیء مشارمز جهان خاصیت فراکتالتکنولوژی جدید که سلول هازبان چهار حرفی حیات زمینانرژی بی پایان در درون هرنه عدم مطلق بلکه عدم با قنادانی در قرن بیست و یکم،ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از من بی من، بهتر یاد میگیرمسردرد تنشنجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی عدالت برای من یا برای همهاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانخار و گلبیماری، رساله ای برای سلدر آستانه ی موج پنجم کوویگوشه بیماری اتوزومال رسستفکر خلا ق در برابر توهم آیا بدون ناظر هوشمند هم بمعرفی مورد نادر بیماری گروبات ها قول میدهندتکامل زبانفلج خواب چیستزدودن نقص از هوش مصنوعیانسانیت در هم تنیده و متصنوار عصب و عضلهنرمش های موثر در کمردردتست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدمنابع انرژی از نفت و گاز شهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی در تفکر خلاق اصفحه اصلیاز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستخطر حقیقی، خود انسان استبا هوش مصنوعی خودکار روبدرمان های رایج ام اسگرفتار محدودیت ها و ابعاتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز آیندگان چگونه است ؟روش هایی برای کم کردن اضطتاثیر فکر بر سلامتفاکسیبتسلول های بنیادی منابع و اايا اراده آزاد توهم است ینوروز یا روز پایانیچرا ذرات بنیادی معمولاً شگفتی های زنبور عسلتصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش منبع هوشیاری کجاست قسمت حد و مرزها توهم ذهن ماستهوش عاطفی قسمت پنجماستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار بزرگ ایستادن بر دو پادرمان جدید ای ال اس، توفرپیموزایدریاضیات یک حس جدید استتمدن پیشرفته ی پیشینیانآرام باشمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراتر از دیوارهای باورسندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زاین ابتدای تناقض هاستچگونه میتوان با قانون جننظریه ی تکامل در درمان بیشباهت های ریشه ای چند بیمارتقا یا بازگشت به قبل ازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهل و هشتهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادی متیل فومارات(زادیوا)(اصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خوابانبحثی در مورد نقش کلسیم و درون و بیرون، جدای از هم تنهایی رمز نوآوری استپیدایش زبانراه های جدید برای قضاوت رآسانی موفقیتچقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر بینش و انتظارات فرقفس را بشکنسیلی محکم محیط زیست بر انجنین مصنوعیایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودصد قدح، نفتاده بشکستارزش های وارونهمنبع خواب و رویاحس و ادراک قسمت پنجاه و سبقا در ازای بیماریهر چیز با هر چیز دیگر در تدانش بی نهایتکو کیو تن coQ10بخشیدن دیگران یعنی آرامشمحل درک احساسات روحانی ددرگیری مغز در بیماری کویتو جهانی هستی که خودش را پروژه ی ژنوم انسانیرشته نوروایمونولوژی و نقافزایش مرگ و میر سندرم کونقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیقانونمندی و محدودیت عالمسیستم تعادلی بدنجهان معکوسهمراهی میاستنی با برخی سطوفان بیداریاز واقعیت امروز تا حقیقتموجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک قسمت شصت و ششبه جای محکوم کردن دیگران داروهای تغییر دهنده ی سیکیهانِ هوشیارِ در حال یابرای رشد، باید از مسیر خطپرسش و چستجو همیشه باقی امدارک ژنتیکی چگونه انساندست آسمانتوهم فضای خالی یا توهم فضزمان، واقعی نیستام اس یا تومور؟نقش زبان در سلطه و قدرت اچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانقطره قطرهساختن آیندهجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی و کشف زبان هایعلم و روحاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیمیدان های کوانتومی خلاخواندن، دوست روزهای سختبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروی جدید برای دیابتکاربرد روباتهای ريز، در برخی درمان های Spinal Muscular Atآنان که در قله اند هرگز خمرز جدید جستجو و اکتشاف، ذرات کوانتومی زیر اتمی قتوت زیاد بخوریدزونا به وسیله ویروس ابله انفجار و توقف تکاملی نشانمایش تک نفرهنگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسختی در بلند شدن از روی صجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک بازی عوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدمانند آب باشخواص عجیب لوبیابیماری آلزایمر، استیل کودر میان تاریکی و روشناییکشف ارتباط جدیدی از ارتببزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا هوش مصنوعی می تواند نمشاهده آینده از روی مشاهرنگ کردن، حقیقت نیستتکینگیزبان نیاز تکاملی استانرژی تاریکنهایت معرفت و شناخت درک عنازوکلسینترازودونابزار بقای موجود زنده از مننژیتسردرد سکه ایجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک بازی عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اخارق العاده و استثنایی ببیمارستان هوش مصنوعیدر برابر حقایق جدیدگوشت خواری یا گیاه خواریتفاوت قند طبیعی با قند و آیا برای تولید مثل همیشه معرفت و شناختروبات های ریز در درمان بیتکامل زبان انسان از پیشیفلج دوطرفه عصب 6 چشمسفر فقط مادی نیستانسانیت در برابر دیگراننوار عصب و عضلهنرمشهای مهم برای تقویت عتست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوهمنابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسوالات پزشکیاز سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی خطر را بپذیربا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان های علامتی در ام اسگریه ی ابر، رمز طراوت باغتقویت سیستم ایمنیآگاهی فراتر از آگاهیمغز اندامی تشنه ی انرژی اروش هایی برای جلوگیری از تاثیر مشاهده بر واقعیت بفاجعه ی جهل مقدسسلول های بدن تو پیر نیستنايا اراده آزاد توهم است ینورالژیچراروياها را به یاد نمی آشانس یا نتیجه ی تلاشتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد منبع هوشیاری کجاست قسمت حریص نباشهوش عاطفی قسمت اولاستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی بار سنین ابزار هوشمندی ادرمان جدید سرطانپیچیدگی های مغزمگسریتوکسیمابتمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش و دانشمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرار در فرار از میزبان، دسندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگرااین بیمار را باید چه کار چگونه مغز ما، موسیقی را پنظریه ی تکامل در درمان بیشباهت کیهان و مغزارتوکين تراپی روشی جديد منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهل و دومهیچ چیز همیشگی نیستدین اجباریاضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمنبحثی در مورد حقیقت فضا و درون آشفته ی تو و ظاهر خنتنبیه چقدر موثر استپیر شدن حتمی نیستراه های جدید برای قضاوت رآشنا پندارینقش قهوه در سلامتیتاثیر ترکیبات استاتین (سقله برای دیدن نه برای به سینوریپا داروی ترکیبی ضدجنگ هفتاد و دو ملت همه را ایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستصداقتارزش های حقیقی ارزش های غمنتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک قسمت پنجاه و شبقای حقیقی در دور ماندن اهر جا که جات میشه، جات نیدانشمندان موفق به بازگردکوچ از محیط نامناسببخشش، عقلانی یا غیر عاقلمحدودیت چقدر موثر استدرگیری مغز در بیماران مبتو جدای از کیهان نیستیپروژه ی ژنوم انسانیرشد مغز فرایندی پیچیده اافزایش سرعت پیشرفت علوم نقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمقارچ بی مغز در خدمت موجودسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان هوشمندهمراهی نوعی سردرد میگرنیطوفان زیباییاز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک سی و هفتمبه جای تولید، بیشتر گوش کداروهای ضد بیماری ام اس وکیست هیداتید مغزبرای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدودمروری بر تشنج و درمان هایدست بالای دستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)زمزمه ات مانده در گوشمامواجی که به وسیله ی ماشینقش سجده بر عملکرد مغزچگونه تکامل مغزهای کنونی