دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

من و وجود توهمی

من و وجود توهمی!!

خدا کجاست؟ درون مخلوقات یا بیرون مخلوقات؟!! سوال قدیمی در فلسفه!!

منو جهان؟ منوتو؟ منواو؟ یا همه او؟

جهان و وجود، زاییده ی نگاه ناظر است!!

بر اساس فلسفه ی کپنهاگن، مشاهده گر یا ناظر، جهان را می آفریند و بر اساس دیدگاه حاصل از آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر، ناظر، مشاهده گر یا من، فقط واقعیت موجود را انتخاب میکند؛ در این دیدگاه، من، خالق نیست بلکه فقط مشاهده گر یا انتخاب کننده است.

در هر دو دیدگاه، مرز بین اشیا و ناظر، قدرت هوشمندی ناظر است ولی مرز بین ناظر هوشمند و خدا کجاست؟ آیا خدا، جدای از ناظر هوشمند است یا ناظر هوشمند، درون خداست و این، درونِ خدا کجاست؟؟ یا اساسا در برابر خدا، ناظری وجود ندارد بلکه این مرزها و حدود را فقط نیازهای تکاملی مخلوق، براساس فرود او در تنگنایی محدود، ایجاد کرده است؟؟
خودیا مترجم بی تجربه و ناشی جهان موجود؟؟

نظرت را کامنت کن بعد ادامه ی مطلب رو بخون

فلسفه ی شرق، می گوید که «خود» وجود ندارد و علم جدید با این، موافق است!

«چرا ناراضی هستی؟ زیرا 99.9 درصد از فکر تو و هر کاری که انجام می‌دهی، برای خودت است در حالیکه اینخود اصلا وجود ندارد.

نوشتهکریس نیباور

فکر سخت در جهان بینی قدیمی غرب اینکه ما بزرگترین متفکران را تغییر دهنده ی جهان، معرفی می کنیم. بهترین مثال مختصر از این جمله، عبارت معروف فیلسوف رنه دکارت است( «Cogito، ergo sum» یا«من فکر می کنم، پس هستم» ).

اما این منکیست؟ بیایید نگاهی دقیق‌تر به متفکر یا «من» بیندازیم که همه، آن را بدیهی می‌دانیم.

فلسفه ی شرق می گوید، «خود» وجود ندارد. علم جدید غربی هم با این، موافق است

دیدگاه قدیمی و فلسفی غربی: خود یامن، یک خلبان است.

این من برای بسیاری از ما اولین چیزی است که وقتی فکر می کنیم چه کسی هستیم، به ذهنمان خطور می کند. «من» نمایانگرِ ایده‌ی خودِ فردی ماست، چیزی که بین گوش‌ها و پشت چشم‌ها قرار دارد و بدن را هدایت می‌کند.

خلبان، مسئول است، خیلی تغییر نمی کند و برای ما احساس می کند و افکار و احساسات ما را زنده می کند؛ مشاهده می کند؛ تصمیم می گیرد و اقداماتی را انجام می دهد.

این من، همان چیزی است که ما به عنوان خودِ واقعی، در نظر می گیریم، و این، خود فردی تجربه کننده و کنترل کننده چیزهایی مانند افکار، احساسات و اعمال است. خود خلبان احساس می کند که دارد نمایش را اجرا می کند، پایدار و پیوسته است و نیز بر بدن فیزیکی ما کنترل دارد. برای مثال، خود می‌داند که این جسم، «بدن من» است، اما بر خلاف بدن فیزیکی، خود را به عنوان تغییر، پایان (به جز، شاید برای خداناباوران، در مرگ جسمانی)، یا تحت تاثیر چیزی غیر از خودش درک نمی کند.

دیدگاه شرقی و حتی علمی غربی امروز: خود، یک توهم است

حال به شرق می پردازیم. بودیسم، تائوئیسم، مکتب آدوایتا ودانتا در هندوئیسم، و دیگر مکاتب اندیشه ی شرقی از جمله متفکران و عارفان مسلمان، برداشتی کاملاً متفاوت از خود، ایگو یا «من» دارند. آنها می گویند که این ایده، یعنی من، تخیلی است، اگرچه بسیار قانع کننده است.

بودیسم برای این مفهوم کلمه ای دارد -anatta، که اغلب به عنوان بدون خود ترجمه می شود - که یکی از اساسی ترین اصول بودیسم اگر نگوییممهم تریناصل آنهاست.
این ایده برای کسانی- که در سنت های غربی آموزش دیده اند- رادیکال و حتی بی معنی به نظر می رسد و به نظر می رسد که با تجربه ی روزمره ی ما در واقع با کل حس بودن من در تضاد است. اما در بودیسم و ​​سایر مکاتب فکری شرقی، مفهوم خود به عنوان نتیجه ی ذهن متفکر تلقی می شود. ذهن متفکر، در هر لحظه خود را مجدداً اختراع می کند؛ به گونه ای که به هیچ وجه شبیه خود منسجم و پایداری نیست که بیشتر مردم، آن را باور دارند؛اینمن، خود را ایجاد می‌کند، نه اینکه وجود مستقلی وجود داشته باشد که جدا از فکر باشد.

خود، بیشتر شبیه فعل است تا اسم. اگر بخواهیم یک قدم جلوتر برویم، مفهوم این است که بدون فکر، خودیامن در واقع وجود ندارد.

همان طور که راه رفتن فقط در حالی وجود دارد که شخص در حال راه رفتن است، خود، تنها زمانی وجود دارد که افکاری در مورد آن وجود دارد.

به‌عنوان یک روان‌شناس عصبی، می‌توانم بگویم که از نظر من، علم در حال حاضر به آن چیزی میرسد که هندوئیسم بودایی، تائوئیست و آدوایتا ودانتا در بیش از 2500 سال و یا عرفای مسلمانی مانند مولوی، آموزش داده‌اند.

هیچ «مرکز خود»، در مغز وجود ندارد!!

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [05/11/2024 11:39 ق.ظ]
داستان موفقیت بزرگ علوم اعصاب، در نقشه برداری از مغز بوده است.

می توان به مرکز زبان، مرکز پردازش چهره و مرکز درک احساسات دیگران اشاره کرد ولی عملاً هر عملکرد ذهن، با یک استثناء مهم در مغز ترسیم شده است: خودیامن.

شاید به این دلیل است که کارکردهای دیگر، پایدار و سازگار هستند، در حالی که داستان خود، به طرز ناامیدکننده‌ای با ثباتی بسیار کمتر از آنچه تصور می‌شود ابداع می‌شود.

در حالی که دانشمندان مختلف علوم اعصاب ادعا کرده اند خود در این یا آن مکان عصبی قرار دارد، هیچ توافق واقعی بین جامعه ی علمی در مورد مکان یافتن آن، وجود ندارد، حتی توافقی وجود ندارد در اینکه ممکن است اینخود، در سمت چپ یا سمت راست مغز باشد.

شاید دلیل اینکه ما نمی توانیم خود را در مغز پیدا کنیم این است که مرکزی برایخود در مغز،وجود ندارد.

چرا ناراضی هستی؟ زیرا 99.9 درصد از هر چیزی که فکر می‌کنی، و هر کاری که انجام می‌دهی، برای خودتان است - و این خود هم وجود ندارد.

درک این نکته، ممکن است دشوار باشد، عمدتاً به این دلیل که مابرای مدت طولانیفرآیندتفکر را به عنوان یکچیزواقعی، اشتباه گرفته ایم. مدتی طول می کشد ایده ی «من» را صرفاً یک ایده بدانیم تا یک واقعیت.

خود خیالی شما و این صدای توهمی- که در ذهن شماست- بسیار قانع کننده مینماید؛ جهان را روایت می‌کند، باورهای شما را تعیین می‌کند، خاطرات شما را دوباره پخش می‌کند، با بدن فیزیکی شما همذات پنداری می‌کند، پیش‌بینی‌های شما را از آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد، ایجاد می‌کند و قضاوت‌های شما را درباره ی گذشته، ایجاد می‌کند.

این حس از خودمان است که از لحظه ی باز کردن چشمان خود در صبح تا لحظه ی بسته شدن آنها در شب احساس می کنیم.

این دیدگاه، خیلی مهم به نظر می‌رسد، بنابراین وقتی به مردم می‌گویم که بر اساس وظیفه ی خویش به‌عنوان روان‌شناس عصبی، این «من» به سادگی وجود ندارد- حداقل به شکلی که ما فکر می‌کنیم وجود ندارد- اغلب باعث شوکمی‌شود.

تفاوت بزرگ بین سنت‌های
معنوی شرقی و روان‌شناسی، این است که اولی به طور تجربه و مشاهده ی معنوی این را تشخیص داده است و دومی به طور تجربه و مشاهده ی مادی، این کار را انجام داده است و به نظر من، این یعنی کسانی که روانشناسی می‌خوانند و تدریس می‌کنند، هنوز تا حد زیادی قادر به درک مفاهیم این یافته‌ها نیستند.

یک کشف تصادفی
به عنوان یک موضوع، مهم است که به یاد داشته باشید مغز، دارای دو نیمه ی آینه ای است که توسط مجموعه ی بزرگی از الیاف به نام جسم پینه ای به هم متصل شده اند. در تحقیقاتی که برای کاهش صرع شدید انجام شد، راجر اسپری و مایکل گازانیگا معتقد بودند، با بریدن این پل بین دو طرف مغز، کنترل تشنج آسان‌تر می‌شود. آنها درست گفتند و اسپری برای این کار جایزه نوبل را در سال 1981 دریافت کرد.

در حالی که هر طرف مغز برای انجام انواع خاصی از وظایف، تخصصی است، هر دو طرف معمولاً در ارتباط مداوم هستند. با این حال، زمانی که این ارتباط، مختل شد، مطالعه ی کار هر یک از طرف های مغز به صورت جداگانه امکان پذیر گردید.

با جدا شدن دو طرف در بیماران مبتلا به صرع، دانشمندان می‌توانند هر کدام از نیمکره ها را به تنهایی آزمایش کنند و بینشی در مورد تفاوت‌های عملکردی بین سمت چپ و سمت راست مغز، به دست بیاورند.

این بیماران به عنوان بیماران با مغز تقسیم شده نامیده می شدند.

برای درک این تحقیق، همچنین مهم است بدانیم بدن دارای سیمکشی متقاطع است - یعنی تمام ورودی
و خروجی- که از نیمه ی راست بدن عبور می کند- توسط مغز چپ پردازش می شود و بالعکس. این حالت تقاطع برای بینایی هم صادق است، به طوری که نیمه ی چپ آنچه می بینیم به سمت راست مغز می رود و بالعکس.
این فقط در بیماران دچار تقسیم مغز، آشکار شد.

تحقیق این موضوعات، منجر به یکی از مهم ترین اکتشافات در مورد سمت چپ مغز شد؛ کشفی که هنوز توسط روانشناسی مدرن یا عموم مردم به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است.

در یکی از آزمایشات Gazzaniga، محققان، کلمه ی راه رفتن را فقط به سمت راست مغز بیمار ارائه کردند. بیمار بلافاصله به درخواست، پاسخ داد و برخاست و شروع به ترک ماشینی کرد که در آن آزمایش انجام می شد. هنگامی که از مغز چپ بیمار- که مسئول زبان است- پرسیدند که چرا او برای راه رفتن از جایش بلند شده است، مترجم، توضیحی قابل قبول اماکاملاًنادرستارائه کرد: من به خانه می روم تا کوکاکولا بگیرم.
در تمرین دیگری، کلمه ی خنده، به سمت راست مغز ارائه شد و بیمار پاسخ داد. وقتی از او پرسیدند چرا می خندی، مغز چپ او با عبارت مانند شوخی پاسخ داد: «بچه ها هر ماه بیایید و ما را آزمایش کنید. چه راهی بهتر از این، برای امرار معاش!»

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [05/11/2024 11:39 ق.ظ]
به یاد داشته باشید، پاسخ صحیح در اینجا می‌توانست این باشد: « چون تو از من خواستی بلند شدم» و «خندیدم چون تو از من خواستی»، اما چون مغز چپ به این درخواست‌ها دسترسی نداشت، باعث شد- به جای گفتن، اینکه نمی دانم چرا این کار را انجام دادم- پاسخی بی ربط بدهد.

یک مترجم غیرقابل اعتماد!
گازانیگا تشخیص داد سمت چپ مغز توضیحات و دلایلی را برای کمک به درک آنچه در اطراف ما می گذرد ایجاد می کند. چپ مغز به عنوان یک مفسر برای واقعیت، عمل می کند. علاوه بر این، Gazzaniga دریافت که این مفسر، مانند نمونه های ذکر شده، اغلب کاملاًاشتباهعملی میکند!! این یافته باید جهان را تکان می داد، اما اکثر مردم حتی در مورد آن نشنیده اند.

یک لحظه به اهمیت این موضوع فکر کنید. چپ مغز صرفاً تفسیرها یا داستان هایی را برای وقایعی می ساخت که به گونه ای اتفاق می افتادند که برای آن سمت مغز معنا پیدا می کرد، یا گویی که عمل را هدایت می کرد؛
هیچ یک از این توضیحات درست نبود، اما برای ذهن تفسیری- که متقاعد شده بود توضیحاتش درست است- اهمیتی نداشت.

در طول 40 سال گذشته، چندین مطالعه ی اضافی نشان داده اند کهسمت چپ مغز در ایجاد توضیحی برای آنچه در حال وقوع است، حتیدر افرادی که عملکرد طبیعی در مغز دارند،برتری دارد، حتی اگر درست نباشد. به عنوان مثال، با وجود یکسان بودن همه چیز، ما آنچه را در سمت راست قرار دارد ترجیح می دهیم، اما تقریباً هیچ کس از این موضوع آگاه نیست، بنابراین محققان به شرکت کنندگان بدون آسیب مغزی قبلی، سه مورد تقریباً یکسان را ارائه کردند و از آنها پرسیدند که کدام را ترجیح می دهند. یک ترجیح درست و آشکار وجود داشت، اما وقتی از آنها پرسیدند چرا، داستانی کاملاً نادرست ساختند مانند: من فقط رنگ را بیشتر دوست دارم حتی زمانی که محققان ایده ی مطالعه را به آنها گفتند، مغز چپ شرکت‌کنندگان نمی‌توانست داستان‌هایی را که ایجاد کرده بود باور نکند.

حقیقت این است که مغز چپ شما در تمام عمرتان، واقعیت را برای شما تفسیر کرده است، و اگر شما هم مانند اکثر مردم هستید، هرگز مفاهیم کامل آن را درک نکرده‌اید؛ زیرا ما داستان افرادی را کهفکر می کنیم هستیم،با آنچه واقعا هستیم اشتباه می کنیم.

صدای غیرقابل کنترل درونی
بسیاری از ما زندگی خود را زیر نظر مترجم ناشی می گذرانیم و این، باعث می شود ذهن ما استاد باشد!! و ما حتی از این موضوع آگاه نیستیم. ما ممکن است عصبانی، آزرده، برانگیخته جنسی، یا دچار شادی یا ترس شویم و صحت این افکار و تجربیات را زیر سوال نمی بریم. با این حال، واضح است این تجربیات برای ما اتفاق می‌افتد، ما به نوعی این ایده را حفظ می‌کنیم که هنوز هم مسئول همه آن هستیم.
این را امتحان کنید و مستقیماً مترجم را تجربه کنید نه اینکه فرض کنید که شما همان مترجم هستید. در بقیه روز، توجه کنید که آیا صدای درونی تئوری هایی برای توضیح آنچه اتفاق می افتد ایجاد می کند. صدا ممکن است بگوید: آن شخص، خوشحال به نظر می رسد، آن فرد باهوش به نظر می رسد یا شاید من نباید آن ایمیل را می فرستادم. اگر این داستان ها همان هستند که شما هستید، باید بتوانید آنها را خاموش کنید.

آیا میتوانی؟

در اینجا یک راه دیگر برای آزمایش وجود دارد. دو عدد زیر را بخوانید اما با پر کردن جای خالی با استفاده از صدای درونی خود الگو را کامل نکنید. 3،2، _. آیا صدای درونی شما این الگو را تمام کرد و گفت یک؟ دوباره آن را امتحان کنید، و واقعاً
سعی کنید الگو را در ذهن خود تمام نکنید. دفعه ی بعد که یک فکر مزاحم وجود داشت، این واقعیت را در نظر بگیرید که ناتوانی شما در توقف آن، ثابت می کند و هیچ درونی وجود ندارد که آن را کنترل کند.

علم از دیدگاه شرقی حمایت می کند
بنابراین، برای اولین بار در تاریخ، یافته های دانشمندان در غرب، قویاً در بسیاری موارد بدون معنی، یکی از اساسی ترین بینش های شرق را تأیید می کند: این که خودِ فردی، بیشتر به یک شخصیت خیالی شبیه است تا چیز واقعی.

چرا همه ی اینها اهمیت دارد؟ حقیقت تاسف بار این است که هر یک از ما دردهای روحی، بدبختی و ناامیدی های زیادی را در طول زندگی خود تجربه خواهیم کرد. اشتباه گرفتن صدایی که در ذهنمان وجود دارد و به آن برچسب «من» می‌زنیم، ما را با شواهد عصب‌روان‌شناختی در تضاد قرار میدهد که نشان می‌دهد چنین چیزی وجود ندارد.

این اشتباه - این احساس واهی ازخود (https://bigthink.com/thinking/selfless-book/)، علت اصلی رنج روانی ما است: وقتی شب ها نمی توانید بخوابید به این دلیل است که نگران مشکلات یک غریبه هستید یا اینمشکلات،شمارا بیدار نگه می دارد؟ بسیاری از ما نگرانمشکلات کاری،مشکلاتمالیومشکلات روابطخودهستیم. اگر «خود» را از این مشکلات حذف کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟!!


سعی کنید الگو را در ذهن خود تمام نکنید. دفعه بعد که یک فکر مزاحم وجود داشت، این واقعیت را در نظر بگیرید که ناتوانی شما در توقف آن، ثابت می کند که هیچ درونی، وجود ندارد که آن را کنترل کند.

رنج روحی را از درد جسمی تشخیص می دهم.درددر بدن رخ می دهد و یک واکنش فیزیکی است؛ مانند زمانی که انگشت پا را خرد می شود یا بازو می شکند. رنجیکهمن از آن صحبت می کنم فقط در ذهن، رخ می دهد و مواردی مانند نگرانی، عصبانیت، اضطراب، پشیمانی، حسادت، شرم و انبوهی از حالات ذهنی منفی دیگر را توصیف می کند. من می دانم ادعای بزرگی است که بگوییم همه این نوع رنج ها نتیجه یک احساس ساختگی از خود هستند.

در حال حاضر، ماهیت این ایده توسط فیلسوف و نویسنده تائوئیست، وی وو وی، به خوبی درک شده است، او می نویسد: (https://www.goodreads.com/quotes/540671-why-are-you-unhappy-because-99-9-percent-of-everything-you)«چرا ناراضی هستی؟ زیرا 99.9 درصد از هر چیزی که فکر می‌کنی، و هر کاری که انجام می‌دهی، برای خودتان است و یکی هم وجود ندارد.»
این مقاله

https://www.freethink.com/society/eastern-philosophy-neuroscience-no-self?fbclid=IwAR2O93AW5FfXNIqUVjV4piIH9E8CTiOIBg9IBEPujSNsxIm8Y0pkXiLYqNE


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گمان میکنی جرمی کوچکی در مسمومیت دانش آموزان، قمابررسی ژنها در تشخیص بیمارشد، رسیدن به یک هدف نیستآیا واکنش های یاد گرفته وفرزندان زمان خودتیوتیکسن داروی ضد جنونچند جهانیسیستم دفاعی بدن علیه مغز انرژی تاریک که ما نمی توچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتخریب مغز به دلیل کمبود بطلوع و حقیقتابزار بقای موجود زنده از جایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویوسواس، بیماری استبیماری شارکو ماری توثذهن و زندگیگاهی لازم است برای فهم و مطالعه ای بیان میکند اهدبعد از کرونازنان باهوش ترآیا جنین انسان، هوشمندی قلب دروازه ی ارتباطتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسایه را اصالت دادن، جز فرنهادینه سازی فرهنگ اختلاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و نادانی رو منحنی که ارتباط بین معرفعقل سالماثرات مفید قهوهحق انتخابهوش عاطفی قسمت دوماز روده تا مغزداروی ضد تشنج با قابليت تژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلورفتار مانند بردهتفاوت ایستایی و تکاپوپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مانند تلفن استزیان غذاهای پرچربآب زندگی است قسمت چهارمقدم زدن و حرکت دید را تغیتأثیر نگاه انسان بر رفتاسخن پاک و ثابتنوار عصب و عضلهتشنج چیستايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استعنصر اصلی تعیین واقعیتاختلال خواب فرد را مستعد خوش خیالی و خوش بینیحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستدر هم تنیدگی کوانتومی و دکلید نزدیک و نگاه تو بر فباید از انسان ترسیدروی و منیزیم در تقویت استتلاش هایی در بیماران قطع پیوند سر آیا ممکن استمغز انسان برای شادمانی طزبان و کلمه حتی برای کسانآرامش عقللوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر ویتامین دی بر بیماسردرد میگرنی در کودکاناین ایده که ذرات سیاهچالنوزاد ناشنوای متولد شده،تصادف یا قوانین ناشناختههمیشه اطمینان تو بر خدا بمیدازولام در درمان تشنج عدم توقف تکامل در یک انداارتقا یا بازگشت به قبل ازخدایا جز تو که را دارمهدف از خلقت رسیدن به ابزاحریص نباشاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های اسرار آمیز در آکنترل جاذبهبحتی علمی درباره تمایل بروح در جهانی دیگر استپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنفس هوازی و میتوکندریمغز حریص برای خون، کلید تسفر نامه سفر به بم و جنوب آشنا پنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وشناخت درون، شناخت بیرون؛ایجاد احساساتتغییر عمودی سر انسان از پهندسه در پایه ی همه ی واکماهیچه ی صبرغربال در زندگیارزش های وارونهدنیا فریب و سرگرمیوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا با سازگارترین فرد اسدرمان تومورهای مغزی با اکودکان را برای راه آماده ماشین های دارای روحبخش فراموش شده ی حافظهروش استفاده از بالش طبیپروتز عصبی برای تکلمتو انسانی و انسان، شایستنقش محیط زندگی و مهاجرت دسلول بنیادی و ای ال اسافسردگی و اضطراب در بیمانگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر داروی ضد تشنج سدیم شگفت انگیز بودن کیهاناپل ویژن پرو در تشخیص بیمجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز واقعیت امروز تا حقیقتدونپزیل در بیماران قلبی ویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه بالاتر از ماده بیندیشدرمان سرطان با امواج صوتکایروپاکتیک چیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرای یک زندگی معمولیریشه های مشترک همه ی موجوآموزش نوین زبانفواید زیاد دوچرخه سواریتولید اندام با چاپ سه بعدنقش حفاظتی مولکول جدید دسندرم پیریفورمیسامیوتروفیک لترال اسکلروچالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدیستونی قابل درمانوالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک سی و هفتمبوزون هیگز جهان را از متلدرک کنیم ما همه یکی هستیمکریستال زمان(قسمت اولمرگ چیستبرخی اختلالات عصبی مثانهراه بی شکستآینده ی انسان در فراتر ازفروتنی معرفتیتوهم جدایی و توهم علمنقش غذاها و موجودات درياسیناپس، شگفتی خلقتانفجار بزرگ پایان بوده انتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبصبر لازمه ی پیروزی استابزار بقا از نخستین همانجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنواکسن ضد اعتیادخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری های روانی با تاثیدرد و درسدرد باسن و پا به دلیل کاهگنجینه ای به نام ویتامین مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی بیماری التهابی رودز گهواره تا گورآیا یک، وجود داردفرضیه ای جدید توضیح میدهتیک و اختلال حرکتیچند جهانیسکوت و نیستیانرژی خلا ممکن استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداوم مهم است نه سرعتطلای سیاهابزارهای پیشرفته ارتباط جایی خالی نیستهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید کنترل قند خونوسیله، فقط دعا نیستبیماری ضعف عضلات نزدیک بذهن و شیمی بدنگاهی مغز بزرگ چالش استمعمای اخلاقی قطاربعد از کرونازنجیرها را ما باید پاره کآیا جهان ذهن و افکار ما مقلب روباتیکتکامل ابزار هوش ، راه پر ساخت سلول عصبی حتی پس از چهار میلیارد سال تکامل بتراشه ی بیولوژِیکانعطاف پذیری مکانیسمی علنزاع بین علم و جهل رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها عقلانیت بدون تغییراثرات مفید روزه داریحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی قسمت سوماز سایه نترسداروی ضد تشنج توپیراماتژن همه چیز نیستبیش از نیمی از موارد انتقرفتار وابسته به شکلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز مادران و کودکان در زمزیباترین چیز در پیر شدنآب زندگی است قسمت هفتمقدرت مردمتأثیر شیرینی های حاوی لوسخت ترین حصارنوار عصب و عضله مهم در تشتشنج و حرکات شبه تشنجی قاای نعمت من در زندگیمنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیعوامل موثر در پیدایش زبااختلال در شناسایی حروف و خوشبختی چیستحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استدر هر سوراخی سر نکنکلید، در ناشناخته هاستبابا زود بیارویکردهای جدید ضایعات نختلاش در تولید انرژی به رنمغز انسان رو به کوچک تر شزبان و بیان نتیجه ساختماآرامش(سکوت) stillness و تکاپولیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر ویروس کرونا بر مغز سردرد و علتهای آناین ابتدای تناقض هاستنوسانات کوانتومی منبع ماتضادهای علمیهمیشه به آنچه داری، خوشنمکان زمان یا حافظه زمانعدم تعادل دوپامین، فقط بارتوکين تراپی روشی جديد خرما منبع بسیار خوب آنتی هر چیز با هر چیز دیگر در تحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های بیماری آلزایمرکندن ریشه ی خودبحث درباره پیدایش و منشا روح رهاییپیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریمغز در تنهایی آسیب میبینسفر به مریخ در 39 روزآشناپنداری چیستچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناسایی تاریخچه ی تکاملیایران بزرگتغییرات منطقه بویایی مغزهندسه زبانِ زمان استماپروتیلینمقالاتارزش های حقیقی ارزش های غدنیا مکانی بسیار اسرارآموقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و سومبقا در ازای بیماریدرمان تشنجکوری گذرای ناشی از موبایماشین دانشبخش های تنظیمی ژنومروش جدید تولید برقپرورش مغز مینیاتوری انساتو با همه چیز در پیوندینقش مرکز تنفس سلولی در بیسلول بنیادی در درمان ایدافسردگی و ساختار مغزنگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزشگفت زده و حیران باشاپی ژنتیکجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی الفاگواز کجا آمده ام و به کجا میدوچرخه در کاهش دردهای کمویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای محکوم کردن دیگران درمان ضایعات نخاعیکار امروز را به فردا نیندمخاطب قرار دادن مردم، کابرای پیش بینی آینده مغز دریشه های مشترک حیاتآمارهای ارائه شده در سطح فیلم کوتاه هیروشیما از هتولید سلولهای جنسی از سلنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسندرم پیریفورمیسامید نیکو داشته باش تا آنچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهانابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نهایت در میان مرزهادرک احساسات و تفکرات دیگکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر پنهانبرخی اصول سلامت کمرراه طولانی را به سلامت گذآینده ی حمل و نقل هوایی دفروتنی و غرورتوهم جسمنقش غذاها در کاهش دردهای سیگار عامل افزایش مرگ ومانقراض را انتخاب نکنیدنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباصبر و واقعیتابزار بقا از نخستین همانجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگواکسن علیه سرطانخواندن، دوست روزهای سختبیماری وسواسدرد زانو همیشه نیاز به جرگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی سیستم تعادلی بدن ازمین در برابر عظمت کیهانآیا کیهان می تواند یک شبیفساد اقتصادی سیتماتیک درتیکاگرلور داروی ضد انعقاچند جهانی و علمسکوت، پر از صداانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداخل مرزها و صفات با بینطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزارهای بقا از نخستین هجاذبههوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمریک پیام منفرد نورون مغزی بیماریهای تحلیل عضلانی اذهن پر در برابر آگاهیگاهی جهت را عوض کنمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کرونا دلخوشی بیهوزندگی فعال و مثبت روند آلآیا جهش های ژنتیکی، ویروقلب را نشکنتکامل تکنولوژیساخت شبکه عصبی مصنوعی با چهار ساعت پس از کشتار خوکتربیت کودکان وظیفه ای مهاهمیت کنترل خشمنسبیت عام از زبان دکتر برمنشاء کوانتومی هوشیاری اعقیده ی بی عملاثرات مضر ماری جواناحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی قسمت ششماز سایه بگذرداروی ضد جنون در درمان تیژن هوش و ساختارهای حیاتی بیشتر کمردردها نیازی به رفتار اجتماعی انسان، حاصتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز چون ابزار هوش است دلیزیباترین چیز در افزایش سآب زندگی است قسمت اولقدرت و شناخت حقیقتتئوری تکامل امروز در درمسخت ترین کار، شناخت خود انوار عصب و عضله برای تاییتشنج به صورت اختلال رفتاای همه ی وجود مننعناعمیهمانهای ناخوانده عامل عوامل ایجاد لغت انسانی و اختلال در شناسایی حروف و خوشبختی دور از رنج های محوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به در والنتاین کتاب بدید همکلام و زبان، گنجینه ای بسباد و موجرویا و واقعیتتلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان رو به کوچکتر شدزبان و بیان، در سایه پیشرآرزوها را کم کنلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ژنها بر اختلالات خسردرد به دلیل مصرف زیاد ماین بیمار را باید چه کار نوشیدن چای برای مغز مفید تظاهر خوابیده ی مادههمیشه داناتر از ما وجود دمکانیک کوانتومی بی معنی عدم درکارتباط میکروب روده و پارخسته نباشی باباهر جا که جات میشه، جات نیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های بیماری اس ام ایکندر در بیماریهای التهاببحثي درباره هوش و تفاوتهروزه داری متناوب، مغز را پپوگستتنفس بدون اکسیژنمغز را از روی امواج بشناسسفر به درون سفری زیباآشتی بهتر استچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناسایی زبان حیوانات با ایرادهای موجود در خلقت بتغییرات مغز پس از 40 سالگیهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای جهل مقدستاثیر ویتامین دی بر بیماارزش حقیقی زبان قسمت اولدنیای شگفت انگیز کوانتوموقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت نهمبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان جدید ALSکی غایب شدی تا نیازمند دلمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش بزرگی حس و ادراک ما اروش صحبت کردن در حال تکامپرکاری تیروئیدتو با باورهایت کنترل میشنقش نگاه از پایین یا نگاهسلول بنیادین از مخاط بیناقلیت خلاقنگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های نقشه ی ژنتیکیابتدا سخت ترین استجهل مقدسهوش مصنوعی اکنون می تواناز کسی که یک کتاب خوانده دوچرخه سواری ورزشی سبک و ویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه جای تولید، بیشتر گوش کدرمانهای بیماری پارکینسکار با یگانگی و یکپارچگیمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای اولین بار دانشمندانریشه های اخلاقآن چیزی که ما جریان زمان فیلمی بسیار جالب از تغییتولترودیننقش خرچنگ های نعل اسبی درسندرم پای بی قرارامید نجاتچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریواکنش به حس جدیدحس و ادراک- قسمت بیست و پبی نظمی مقدمه شناختدرک تصویر و زبان های مخلتکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اطلاعات روانشناسی مرابطه تشنج و اوتیسمآینده ی علم و فیزیک در60 ثفرگشت و تکامل تصادفی محض توهمات و شناخت حقیقتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسیاهچاله هاانواع سکته های مغزینجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی و نورصبر بسیار بایدابزار بقای موجود زنده از جهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانواکسنی با تاثیر دوگانه اخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری کروتز فیلد جاکوبخواب زمستانی سلول های سربیماری گیلن باره و بیماردردهای سال گذشته فراموش گوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت جدیدبررسی علل کمر درد در میانزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا گذشته، امروز وآینده فشار و قدرتتیروفیبان موثر در سکته ی چند روش ساده برای موفقیتسکوت، در برابر گزافه گویانسولینچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیطوفان بیداریابزارهای بقا ازنخستین همجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید آلزایمر تاییدیک پیشنهاد خوب برای آسان بیماری، رساله ای برای سلذهن تو همیشه به چیزی اعتقگاهی در پارکینسون باید پمعنی روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوزندگی هوشمند در خارج از زآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقوی تر باشتکامل جریان همیشگی خلقتساخت شبکه عصبی با الفبای نون و القلمترجمه فعالیت های عضله به اهرام مصر از شگفتی های جهچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهمان ناخواندهعلم و ادراک فقط مشاهده ی اجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت افرادهوش عاطفی بیشتر در زناناز علم جز اندکی به شما دادارویی خلط آورژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر علم، در نادانسته هرقیبی قدرتمند در برابر متقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز چگونه صداها را فیلتر زیر فشار کووید چه باید کرآب زندگی است قسمت دومقدرت کنترل خودتئوری تکامل در پیشگیری و سختی ها رفتنی استنوار عصب و عضله تعیین محلتشنج عدم توازن بین نورون ای آنکه نامش درمان و یادشهفت چیز که عملکرد مغز تو میوپاتی و نوار عصب و عضلهعواملی که برای ظهور لغت ااختلالات مخچهخیالپردازی نکنحکمت الهی در پس همه چیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیدر یک فراکتال هر نقطه مرککلام، در تحولی شگفت آور بباد غرور و سر پر از نخوت ورویا و کابوسپیوند سر برای چه بیمارانتلاشی تازه برای گشودن معمغز ایندگان چگونه استزبان و تکلم برخی بیماریهآزمون تجربی، راهی برای رلا اکراه فی الدینتاثیر کلام در آیات کلام بسردرد تنشناینکه به خاطرخودت زندگی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تظاهری از ماده است که بیدهمیشه راهی هستمکانیزمهای دفاعی در برابعدالت برای من یا برای همهارتباط ماده و انرژیخطا در محاسبات چیزی کاملهر حرکت خمیده می شود و هر حس متفاوتاصول سلامت کمردرمان های جدید ALSکندر علیه سرطانبحثی جالب درباره محدودیتروزه داری و التهاب زیانبپایان، یک آغاز استتنها مانع در زندگی موارد مغز زنان جوانتر از مغز مرسفر تجهیزات ناسا به مریخ آغاز فرایند دانستنچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وشناسایی سلول های ایمنی اایستادن در برابر آزادی بتغییرات آب و هوایی که به هنر فراموشیماجرای عجیب گالیلهصفحه اصلیارزش حقیقی زبان قسمت دومدنیایی پر از سیاهچاله وقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهارمبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان جدید مولتیپل میلومکیهان خود را طراحی میکندمباحث مهم حس و ادراکبخش بزرگتر کیهان ناشناختروشهای نو در درمان دیسک بپراسینزوماب در پارکینسوتو باید نیکان را به دست بنقش نظام غذایی در تکامل مسلول عصبی شاهکار انطباق اقیانوس نادانینگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های زنبور عسلابتدایی که در ذهن دانشمنجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انسادوپامین قابل حل در آبویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و دوبه خوبی های دیگران فکرکندرماندگی به دلیل عادت کرکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای بقا به جایی فراتر ازرژیم های غذایی و نقش مهم آنچه می دانم، آنچه را میخفیروز نادریتومورها و التهاب مغزی عانقش داروهاي مختلف معروف سندرم پس از ضربه به سرامید یا ناامیدی؟چاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیمابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرک حقیقت نردبان و مسیری کشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ و سوال از قاتلبرخی بیماری ها که در آن برادیوی مغز و تنظیم فرکانآینده با ترس جمع نمیشودفراموش کارها باهوش تر هستوکل بر خدانقشه های مغزی جدید با جزیسیاهچاله های فضایی منابعانیس بی کساننخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی خواهد ترسیدصد قدح، نفتاده بشکستابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدارچینوابسته به دوستی این و آن وابستگی یعنی قلادهخواب سالم عامل سلامتیبیماری آلزایمر، استیل کودردی که سالهاست درمان نشگویید نوزده و ایمنی ساکتمسئولیت در برابر محیط زیبرطرف کردن خشونت را از خازمان چیستآیا پیدایش مغز از روی تصافشار روحی، همیشه بد نیست تکلم در گیاهانچندین ماده غذایی که ماننسکته مغزیانسولین هوشمندچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیطوفان زیباییابزارهای بقای موجود زندهجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ای ال اسیک آلل ژنتیکی که از نئاندبیمارستان هوش مصنوعیذهن خود را مشغول هماهنگیگذر زمان کاملا وابسته به معاینه قبل از نوار عصب و تفکر قبل از کارزندگی و داراییآیا خداباوری محصول تکاملقیچی ژنتیکیتکامل داروینی هنوز در حاساختن آیندهنوآوری ای شگفت انگیز دانترجمه ی فعالیت های عضله باولویت بندی ها کجاستنسبت ها در کیهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش علم و روحاجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت انسانهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، ردارویی ضد بیش فعالی سیستژن درمانی در درمان چاقیبا همه مهربان باشرقابتی بی هدف یا رقابتی هتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ناتوان از توجیه پیدازیرفون داروی ضد ام اسآب زندگی است قسمت سومقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری جدید، ویران کردن گسختی در بلند شدن از روی صنوار عصب و عضله در مطب دکتشویق خواندن به کودکانهفت سین یادگاری از میراث میوتونیک دیستروفیعوارض ازدواج و بچه دار شداختلالات حرکتی در انسانخانه ی تاریکحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس مانند تو نگاه نمیکدر کمتر از چند ماه سوش جدکلرال هیدرات برای خوابانبار مغز بر دو استخوانرویا و خبر از آیندهپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ابزار بقای برتر مادیزبان و شناخت حقیقت قسمت چآزمون ذهنی گربه ی شرودینلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر کپسول نوروهرب بر نسردرد سکه ایاینکه خانواده ات سالم بانیوالینتعویض دارو در تشنجهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدعسل طبیعی موثر در کنترل بارتباط متقابل با همه ی حیخطا در محاسبات چیزی کاملهرچیز با یک تاب تبدیل به حس چشایی و بویاییاضطراب و ترسدرمان های جدید میگرنکو کیو تن coQ10بحثی در مورد نقش ویتامين روزه داری و بیمار ی ام اس پاکسازی مغزتنها در برابر جهانمغزهای کوچک بی احساسسفر دشوار اکتشافآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وشهر زیرزمینی در ژاپن برااکنون را با همه ی نقص هایتغییرات تکاملی سر انسان هنر حفظ گرهماده ی تاریکسوالات پزشکیارزش حقیقی زبان قسمت سومدنیا، هیچ استوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نوزدهمبلوغ چیستدرمان جدید میگرن با انتی کیهانِ هوشیارِ در حال یامبتکران خودشکوفابخش دیگری در وجود انسان هروشهای شناسایی قدرت شنواپرتوهای صادر شده از سیاهALS نگاهی کامل بر بیماری وتو برای خزیدن خلق نشده اینقش نظریه تکامل در شناساسلول عصبی، در محل خاص خودالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا نتیجه ی تلاشابتذال با شعار دینجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار دورترین نقطه ی قابل مشاهویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت مغرور نشودرها بسته نیستکارهایی بیش از طراحی و گپمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای تمدن سازی، باید در برژیم های غذایی و نقش مهم آنچه ناشناخته است باید شفیزیک مولکولها و ذرات در تومورهای نخاعینقش درختان در تکاملسندرم جدایی مغزامید جدید بر آسیب نخاعینابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استواکسن کووید 19 چیزهایی که حسن یوسف باغچه ی منبی ذهن و بی روحدرک دیگرانکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ انتقال است یا نابود شبرخی بیماری های خاص که بدراز تغییرآیا فراموشی حتمی استفراموشی همیشه هم بد نیستتوپیراماتنقشه با واقعیت متفاوت اسسیاهچاله ها، دارای پرتو انگشت ماشه اینخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریخ همه چیز را ثبت کردهصداقتابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری الزایمردرد، رمز موفقیتگوش دادن بهتر از حرف زدنمستند جهان متصلبزرگ فکر کنزمان و مکان، ابعاد کیهان آیا آگاهی پس از مرگ از بیفضا و ذهن بازتکنولوژی های جدید و حالتچندجهانیسکته ی مغزی در جوانانانسان قدیم در شبه جزیره عچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینطولانی ترین شبابزارهای بقای از نخستین جدا کردن ناخالصی هاهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای میاستنی یک جهش ممکن است ذهن انسانبیندیشذهن خالی از شلوغی افکارگذشته را دفن کنمعادله ها فقط بخش خسته کنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزندگی بی دودآیا دلفین ها می تواند از قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل داروینی هنوز در حاساختن آینده، بهترین روش نوار مغز مشاهده ی غیر مستترجمه ای ابتدایی از اسرااولین قدم شناخت نقص های خنسبت طلایی، نشانه ای به سمهندسی بدنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت اشیاهوش عاطفی در زنان بیشتر ااسکلت خارجی در درمان اختداستانها و مفاهیمی اشتباژن ضد آلزایمربا هوش مصنوعی خودکار روبرموزی از نخستین تمدن بشرتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و قلب در جنین موش مصنزیرک ترین مردمآب، زندگی است(قسمت پنجم)قدرت ذهنتا 20 سال آینده مغز شما به سدسازی روش مناسب برای مقنوبت کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های هم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و پروتئین مرتبط با عید نوروز مبارکاختلالات صحبت کردن در انخانواده پایدارحافظه های کاذباستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ کس حقیقت را درون مغز در آرزوهایت مداومت داشتهکم کردن کالری روشی سودمنبار بزرگ ایستادن بر دو پارویا بخشی حقیقی از زندگی پیوندهای پیچیده با تغییرتمایل زیاد به خوردن بستنمغز ابزار برتر بقازبان و شناخت حقیقت قسمت اآزمون ذهنی گربه شرودینگرلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کپسول نوروهرب بر تسردرد عروقی میگرناین، فقط راه توستنیکولا تسلاتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمیشه، آنطور نیست که هستما انسانها چه اندازه نزدعشق به هفت مرتبه ی شناختیارتباط چاقی و کاهش قدرت بخطای ادراک کارماهرگز از زندگی یا امکاناتحس و ادراک (قسمت اول )اطلاع رسانی اینترنتیدرمان های جدید در بیماری کوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش کلسیم و روزه داری سلول های بنیادپارادوکس ها در علمتنهاییمغز، فقط گیرندهسفرنامه سفر به بم و جنوب آغاز مبهم آفرینشچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وشواهدی از نوع جدیدی از حااکوییفلکستغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر دانستنپیامهای کاربرانارزش خود را چگونه میشناسدندان ها را مسواک بزنید توقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت هفتمبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان جدید کنترل مولتیپلکیست هیداتید مغزمتواضع باشبخشیدن دیگران یعنی آرامشروشی برای بهبود هوش عاطفپرتوزایی از جسم سیاهNVG 291تو تغییر و تحولینقش هورمون های تیروئید دسلولهای ایمنی القا کنندهالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا تلاشابداع دی ان ای بزرگترین دجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز ديدن با چشم بسته در خواب ویشن پروحس و ادراک قسمت بیستمبه خودت نگاه کندرهای اسرارآمیز و پوشیدهکاربرد روباتهای ريزنانومدل های ریز مغز مینی برینبرای خودآگاه بودن تو بایرژیم ضد التهابیآنچه واقعیت تصور میکنیم فیزیک هوشیاریتومورهای ستون فقراتنقش ذهن و شناخت در حوادث سندرم دزدی ساب کلاوینامید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارواکسن کرونا و گشودن پنجرحساسیت روانی متفاوتبی سوادی در قرن 21درک درست از خود و هوشیاریکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ تصادفیبرخی توجهات در ببمار پارراست دستی و چپ دستیآیا ممکن است موش کور بی مفراموشی و مسیر روحانیتوانایی مغز و دیگر اجزای نقص های سیستمی ایمنیسیاهچاله و تکینگی ابتدایانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریخ، اصیل نیست و ساخته صدای بم با فرکانس پایین، ابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیوبینار اساتید نورولوژی دخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه آلزایمر و درس گرفتن از شکست هاگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکل از کجاستبزرگ شدن مغز محدود به دورزمان و گذر آن سریع استآیا امکان بازسازی اندامهفضای قلب منبع نبوغ استتکنولوژی و پیشرفتنه ناامیدی بلکه ارتقاسکته ی چشمیانسان میوه ی تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزارهای دفاعی و بقای موجدایی خطای حسی استهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای کاهش وزنیک رژیم غذایی جدید، می توبیهوش کردن در جراحی و بیمذهن سالمگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه های هر روزهتفکر خلا ق در برابر توهم زندگی در جمع مواردی را برآیا دلفین ها میتوانند باقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حاساختار فراکتال وجود و ذهنوار مغز با توضیح دکتر فاترس و آرمان هااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های گذشته در کیهان مهربانی، شرط موفقیتعلم به ما کمک میکند تا مواحیای بینایی نسبی یک بیمخواص شکلات تلخحقیقت تنها چیزی است که شاهوش عاطفی رمز آزادگیاسکار، لگوی هوشمنددخالت در ساختار ژنهاژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هر چیزی که نفس می کشد مرمز و رازهای ارتباط غیر کتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و هوش، برترین ابزار بزیست شناسی کل در جزء فراکآتاکسیقدرت شناختی انسان، محدودتا بحر یفعل ما یشاسرنوشتای جان جان بی تن مرونور از عمق تاریکیتشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز موج استمیگرن و خوابعامل کلیدی در کنترل کارآاختلالات عضلانی ژنتیکخاویار گیاهیحافظه و اطلاعات در کجاست استخوان های کشف شده، ممکهیچ اندر هیچدر آسمان هدیه های نادیدنکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار سنین ابزار هوشمندی ارویا تخیل یا واقعیتپیوندی که فراتر از امکانتمایز یا کشف یگانگیمغز از بسیاری حقایق می گرزبان و شناخت حقیقت قسمت دآزادی در چیستلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر سسرطان کمیت گراییاینترنت بدون فیلتر ماهوانیاز به آموزش مجازی دیجیتعامل انسان و هوش مصنوعیهمکاری یا رقابتما اکنون میدانیم فضا خالعشق درونی به یگانگی خلقتارتباط هوش ساختار مغز و ژخطای حسهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان های جدید سرطانکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد حقیقت فضا و روزهای بد باقی نمیماندپاسخ گیاهان در زمان خوردتنهایی رمز نوآوری استمغز، همه ی واقعیت را نمیبسفرنامه سفر به بم و جنوب إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاهخواری بر رشد و شواهدی از دنیسوان(شبه نئاکسی توسین و تکامل پیش اثبت و دستکار ی حافظههنر رها شدن از وابستگیسایتهای دیگراز فرد ایستا و متعصب بگذرده روش موفقیتوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت هفدهمبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان جدید ام اسکیست کلوئید بطن سوممجموعه های پر سلولی بدن مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلروشی جدید در درمان قطع نخپرسشفقر داده ها در هوش مصنوعیتو جهانی هستی که خودش را نقش هورمون زنانه استروژنسلولهای بنیادی مصنوعی درالکترودهای کاشتنینگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار قرنابزار هوش در حال ارتقا ازجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک های باز بحث های کنونی در ویروسدی متیل فومارات(زادیوا)(واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت دهمبه دنبال رستگاری باشدرون قفس یا بیرون از آنکاربرد روباتهای ريز، در مدیون خود ناموجودبرای رشد، باید از مسیر خطرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فیزیک و هوشیاریتوهم فضای خالینقش روی و منیزیم در سلامتسندرم سردرد به دلیل افت فامیدهای جدید برای بازیابناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت شباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتواکسن کرونا از حقیقت تاتخفاش کور و انسان بینا؟بی شرمیدرک عمیق در حیواناتکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ عاطفه و محبتبرخی توصیه ها برای واکسیرجزخوانی هایی که امروز بآیا ما کالا هستیمفراموشی آرمانتوانایی یک فرد، برای تغینقص در تشخیص هیجانات عامسیاهچاله ی منفرد یا سیاهانتقال ماده و انرژینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوصرع و درمان های آنابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس ووجود قبل از ناظر هوشمندخواص فلفل سبزبیماری ای شبیه ام اس مولتدست و پا زدن در سایه؟گوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات نخاعیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زمان و صبرآیا انسان با مغز بزرگش اخفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی به طرز وحشتناکینه به اعدامسال 2025 سال بین المللی علمانسان ها می توانند میدان چرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترک امروزطیف انسفالیت، گیلن باره ابعاد و نیازهای تکاملیجریان انرژی در سیستم های هوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسیکی از علل محدودیت مغز امبیهوشی در بیماران دچار اگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی چشمتفاوت قند طبیعی با قند و زندگی در سیاهچالهآیا دست مصنوعی به زودی قاقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حاساختار شبکه های مغزی ثابنوار مغز ترجمه رخدادهای ترسناک تر از کوریاولین مورد پیوند سر در اننشانه های پروردگار در جهموفقیت هوش مصنوعی در امتعلم بدون توقفاحتیاط در ورزش زانو در خاخواص شگفت هویجحقیقت خواب و رویاهوشمندی کیهاندر موج، راز خلقت نهفته اسژنها ، مغز و ارادهبا آتش، بازی نکن و بعد از رمز گشایی از اتصالات مغزتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و اخلاقزیست شناسی باور حقیقت یا آتاکسی فریدریشقدرت عشقتاول کف پا و حقیقتسریع دویدن مهم نیستایمونوگلوبولین وریدی IVIgنور درونتشخیص ایدزهمه چیز و هیچ چیزمیگرن و روزه داریعادت همیشه خوب نیستاختراع جدید اینترنت کوانخار و گلحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دهیچگاه از فشار و شکست نتردر آستانه ی موج پنجم کوویکمالگرایی دشمن پیشرفتباربر دیگران نباشرویا حقی از طرف خداپیوستگی همه ی اجزای جهانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز به تنهایی برای فرهنگ زبان و شناخت حقیقت قسمت سآزادی عقیده، آرمانی که تلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر سسرعت فکر کردن چگونه استاینترنت، حقیقت جامعه ی فچیز جدید را بپذیرتعامل انسان با هوش مصنوعهمانند سازی در انسانما از اینجا نخواهیم رفتعشق، شلوغ کردن نیستارتباط پیوسته ی جهانخطر آلودگی هواهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان های رایج ام اسکوچکی قلببحثی در مورد عملکرد لوب فروزهای سختپختگی پس از چهل سالگي به تنبیه چقدر موثر استمغزتان را در جوانی سیم کشسفرنامه سفر به بم و جنوب افت فشار خون ناگهانی در وچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیتاثیر انتخاب از طرف محیط شیر و دوغ باداماکسکاربازپین در درمان تشثبت امواج الکتریکی در عصهنر، پر کردن است نه فحش داز مخالفت بشنودهن، بزرگترین سرمایهوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هجدهمبه قفس های سیاهت ننازدرمان جدید ای ال اس، توفرکپسول ژری لاکتمجرم، گاهی قربانی استبدون پیر فلکروشی جدید در درمان نابینپرسش و چستجو همیشه باقی افلج نخاعی با الکترودهای تو جدای از کیهان نیستینقش ویتامین K در ترمیم اسسلام تا روشناییالگو نداشتیمنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار شش گوشابزار بقا از نخستین همانجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکدین اجباریواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زودی شبکه مغزی به جای درون و بیرون، جدای از هم کاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اینترنت بر جنگبرای زندگی سالم، یافتن ترژیم غذایی سالم و ضد التهآنها نمیخواهند دیگران رافیزیک آگاهیتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش روزه داری در سالم و جسوی ما آید نداها را صداامیدوار باش حتی اگر همه چنادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساشجاعت و ترسابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردواکسن کرونا ساخته شده توخفاش با شیوع همه گیری جدیبی عدالتی در توزیع واکسن درگیری قلب در بیماری ویرکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگی وجود نداردبرخی درمان های Spinal Muscular Atرحم مصنوعیآیا ما تنها موجودات زنده فرایند پیچیده ی خونرسانیتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه ی رسیدن به قلهسیاهچاله ی تولید کنندهانتروپی و هوشیارینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوضایعه ی شبکه لومبوساکرالابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد تشنج با توضیح وراپامیل در بارداریخواص منیزیمبیماری اسپینال ماسکولار دست کردن در گوشگیلگمش باستانی کیستمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگترین خطایی که مردم مزمان واقعیت است یا توهمآیا انسان در آستانه ی انققفس دور خود را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هانه به اعدامسال سیزده ماههانسان یک کتابخانه استچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب آمار و ژنتیکطبیعت موجی جهانابعاد اضافه ی کیهانجریان انرژی در سیستم های هوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتیافته های نوین علوم پرده بیو الکترونیک؛ ترکیب موجگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علمتفاوت مغز انسان و میمون هزندگی زمینی امروز بیش از آیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانون جنگلتکامل زبانسادیسم یا لذت از آزار دادنوار مغز در فراموشی هاترسان نیستیاولین هیبرید بین انسان و نشانه های بیداری روحیموفقیت در تفکر استعلم در حال توسعهاحتیاط در تعویض داروهاخواص عجیب لوبیاحقیقت در علم، هرگز نهایی هوشمندسازی زندان هادر میان تاریکی و روشناییژنهای مشترک بین انسان و وبا تعمق در اسرار ابدیت و رمز پیشرفت تواضع است نه طتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز و اخلاقزیست، مرز افق رویداد هستآتاکسی مخچه ای خودایمنقسم به فقرتابوهای ذهنیسریعترین کامپیوتر موجودایمپلانت مغزینوروفیبروماتوزتصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز کهنه میشودمیگرن سردردی ژنتیکی که بعادت کن از بالا نگاه کنیادامه بحث تکامل چشمخارق العاده و استثنایی بحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار آفرینش در موجهیپرپاراتیروئیدیسمدر برابر حقایق جدیدکمردردبارداری بدون رحمرویاها از مغز است یا ناخوپیام های ناشناخته بر مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بیش از آنچه تصور میشوزبان جانسوزآزار حقیقیلحظات خوش با کودکانتاثیر کتامین در درمان پاسطح آگاهی، رخدادهای زندگایندرالچیزی منتظر شناخته شدنتعداد کلی ذهن ها در جهان همجوشی هسته ای، انرژِی بما اشیا را آنطور که هستندعصب حقوق نورولووارتباط انسانی، محدود به خطر حقیقی، خود انسان استهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت 74اطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان های علامتی در ام اسکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره هوش و تفاوتهروزهای سخت میگذردپدیده خاموش روشن در پارکتهدیدهای هوش مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشسفرنامه سفر به بم و جنوب افت هوشیاری به دنبال کاهچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر احتمالی عصاره تغلیشیشه ی بازالتی و سیلیکوناگر فقط مردم میفهمیدند کجلو رفتن یا عقبگردهوموارکتوس ها ممکن است داز نخستین همانند سازها تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هشتمبه مغز خزندگان خودت اجازدرمان جدید سرطانکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانیبدون بار گذشتهروشی جدید در درمان سکته مپرسشگری نامحدودفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش ژنتیک در درمان اختلاسلاح و راهزنیالگو و عادت را بشکن و در انگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکشاید گوشی و چشمی، آماده شابزار بقا از نخستین همانجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکدین، اجباری نیستواقعیت چیستحس و ادراک قسمت سومبه زیر پای خود نگاه نکن بدرون آشفته ی تو و ظاهر خنکتاب گران و پرهزینه شد ولمدیریت اضطراب، از مهمتریبرخی ملاحظات در تشنج های رژیم غذایی ضد التهابیآنژیوگرافی از مغزفیزیکدانان ماشینی برای تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش رژیم غذایی بر رشد و اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاامیدوارینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاشرکت نورالینک ویدیویی ازابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سواکسن آلزایمرخلا، حقیقی نیستبیمار 101 ساله، مبتلا به سدرگیری مغز در بیماری کویکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراقب خودتون و خانواده هبرخی روش های تربیتی کودکرحم مصنوعیآیا مصرف مولتی ویتامین هفرایند تکامل و دشواری هاتوت زیاد بخوریدنقطه ای بود و دگر هیچ نبوسیاهچاله، سیاه خالص یا پانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسضایعه ی عروقی مخچهابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوضایعات در عصب زیر زبانیابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص میوه ی بهبیماری اضطراب عمومیدست آسمانگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگترین درد از درون است زمان پلانکآیا احتمال دارد رویا از آقفس ذهنتکنولوژی جدید که سلول هانه بدبخت بلکه نادانسانسور از روی قصد بسیاری انسان باشچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب حیوان و انسانطبیعت بر اساس هماهنگیابعاد بالاترجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد فشار خونیاد گرفتن مداومبیوگرافیذهت را روی چیزهای مفید متگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت ها و تمایزها کلید بزندگی زودگذرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانون جنگلتکامل زبانسازگاری با محیط بین اجزانوار مغز در تشخیص بیماری تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین تصویر در تاریخ از سنظام مثبت زندگیمولکول ضد پیریعلم راهی برای اندیشیدن ااحساس گذر سریعتر زمانخود جسم و یا تصویرحقیقت راستین انسان علم باسارت و پرخوریهوشیاری و وجوددر مانهای کمر دردژنهای هوش ، کدامندبا خودت نجنگرمز امید، بی نیازی از مردتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز و سیر تکامل ان دلیلی زاویه نگاه ها یکسان نیستآتش منبع انرژیقضاوت ممنوعتاثیر فکر بر سلامتسرکه انگبین عسلی مفید برایمپلانت مغزی و کنترل دو نورون هاي مصنوعی می توانتصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز در زمان مناسبمیگرن شدید قابل درمان اسعادت کن خوب حرف بزنیاداراوون تنها داروی تاییخبر مهم تلسکوپ هابلحافظه ی ما انسان ها چرا ماسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر جراحی کمر عجله نکنیدکمردرد ناشی از تنگی کانابازگشایی مجدد مطب دکتر سرویاهای پر رمز و حیرتی درپیدایش زبانتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز باستانی، هنوز نقش هازبان ریشه هایی شناختی اسآزار دیگری، آزار خود استلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وسعی کن به حدی محدود نشویایپیداکرینچیزی خارج از مغزهای ما نیتعذیه ی ذهنهمدلی و هوش عاطفیما به جهان های متفاوت خودعصب سیاتیکارتباط از بالا به پایین مخطر را بپذیرهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 75اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان ژنتیکی برای نوآوریکووید نوزده و خطر بیماری بحثی درباره هوش و تفاوتهروش مقابله مغز با محدودیپروژه ی ژنوم انسانیتو یک معجزه ایمغط یک گیرنده استسفری به آغاز کیهانافتخار انسانچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیمتاثیر بینش و انتظارات فرشکل های متفاوت پروتئین هاگر میدانی مصیبت بزرگتر جلوتر را دیدنهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تدو بیماری روانی خود بزرگ ویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگردرمان جدید سرطانکانال یوتیوب دکتر سلمان محل درک احساسات روحانی دبدون زمان، ماده ای وجود نريتوکسيمب در درمان ام اسپس از اگو یا بعد از نفسفلج خوابتو در میانه ی جهان نیستی نقش گرمایش آب و هوا در همسلسله مباحث هوش مصنوعیالگوی بنیادین و هوشیارینگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکشاید درست نباشدابزار بقا از نخستین همانجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودواقعیت چیستحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سیاهی عادت نکنیمدروغ نگو به خصوص به خودتکتاب زیست شناسی باورمداخله ی زیانبار انسانبرخی مرزهای اخلاق و علوم رژیم غذایی ضد دردآنان که در قله اند هرگز خفال نیکوتوهم چیستنقش رژیم غذایی در رشد و اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاامیدواری و مغزنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت رب انارابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکواکسن ایرانی کرونا تولیدخلا، خالی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیدرگیری مغز در بیماران مبکشیدن مادی روشی برای جلومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی سلولهای عصبی در تلارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآیا مغز تا بزرگسالی توسعفرایند حذف برخی اجزای مغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقطه بی بازگشتسیاره ی ابلهانانحراف و حقیقتنرمش های مفید در سرگیجهنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سضرورت زدودن افکارابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدورزش هوازی ، بهترین تمریخواص هلو برگ هلوبیماری بیش فعالیدست بالای دستگیاه خواری و گوشت خوار کدمشکلات روانپزشکی در عقب بسیاری از مجرمان، خودشانزمان به چه دلیل ایجاد میشآیا احتمال دارد رویا از آقفس را بشکنتکینگینه جنگ و نه خونریزیانسان جدید از چه زمانی پاچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟ قترازودونطعمه ی شبکه های ارتباط اجاتفاق و تصادفجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگزیده ای از وبینار یا کنفمعجزه در هر لحظه زندگیزندگی سلول در بدن، جدای اآیا راهی برای بهبود وضعیقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زبان انسان از پیشیستم با شعار قانون بدترین نوار مغزی روشی مهم در تشختسلیم ارتباط با من برتراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیمولتیپل اسکلروز در زنان علم ساختن برج های چرخاناحساسات کاذبخودآگاهی و هوشیاريحقیقت غیر فیزیکیاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری و افسردگیدر محل کار ارزش خودت را بژنهای حاکم بر انسان و انسبا خدا باشرمز بقای جهش ژنتیکیتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز کوانتومیزاوسکا درمان گوشرآثار باستانی تمدن های قدقطار پیشرفتتاثیر مشاهده بر واقعیت بسرگیجه از شایعترین اختلاایمپلانت مغزی کمک میکند نورون های ردیاب حافظهتصویر زیبا از سلولهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس بدون آنتیعادت کردن به نعمتادب برخورد با دیگرانخدا موجود استحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر درمان بیماری مولتیپل کمردرد و علل آنبازگشت از آثار به سوی خدارویای شفافپیر شدن حتمی نیستتمدن زیر آبمغز برای فراموشی بیشتر کزبان شناسی مدرن در سطح سلآسيب میکروواسکولاریا آسلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر گیاه خواری بر رشد وشلیک فراموشیایا کوچک شدن مغزانسان الچیزی شبیه نور تو نیستتغییرهمراه سختی، اسانی هستما با کمک مغز خود مختاريمعضلانی که طی سخن گفتن چقدارتباط بین هوش طبیعی و هوخطرات هوش مصنوعیهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خوددرمان کارتی سل و تومور مغکودک هشت ساله لازم است آدماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهروش های صرفه جویی در ایجاپروژه ی ژنوم انسانیتو یک جهان در مغز خودت هسنفرت، اسیب به خود استسقوط درون جاذبه ای خاص، چافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر ترکیبات استاتین (سشکل پنجم مادهاگر نیروی مغناطیس نباشد جمجمه انسان های اولیههوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تدو بار در هفته ماهی مصرف ویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نقاش بنگردرمان دارویی سرطان رحم بکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت چقدر موثر استبر کسی اعتماد نکن مگر اینریه زغالیآلودگی هوا چالش قرن جدیدفلج خواب چیستتوقف؛ شکستنقش پیش زمینه ها و اراده سلطان جنگل یا صاحب ملکوتالگوبرداری از طبیعتنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکشایسته نیست در جیب خود قرابزار بقا از نخستین همانجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز دیوار، از ابتدا توهم بودواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سی و ششمبه سخن توجه کن نه گویندهدریا آرام نخواهد شد کشتی کتاب طبیعت در قالب هندسهمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی نکات از گاید لاین پرراه فراری نیستآنتی بادی منوکلونال در دفاکسیبتتوهم و خیالنقش زنجبیل در جلوگیری از سوپاپ ها یا ترانزیستورهاامیدی به این سوی قبر نیستنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسواکسن اسپایکوژنخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری لبر و نابینایی آندرگیری مغزی در سندرم کووکشتن عقیده ممکن نیستمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی سيناپسها طی تکامل و رساناها و ابر رساناها و عآیا همه جنایت ها نتیجه بیفراتر از دیوارهای باورتوسعه برخی شغل ها با هوش نقطه، وجود است یا فاصلهسیاره ابلهاناندوه در دنیا استسیاره ابلهاناندوه دردی را دوا نمیکندنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضرب المثل یونانیابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز- از مغز داروی کنترل چربی خونورزش و میگرنخواص هندوانهبیماری تی تی پیدستورالعمل مرکز کنترل بیگیرنده باید سازگار با پیمشاهده گر جدای از شیء مشابسیاری از بیماری های جدیزمان شگفت انگیزآیا بدون ناظر هوشمند هم بقله برای دیدن نه برای به تکامل فردی یا اجتماعینه روش تقویت مغزانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترازودونظهور امواج مغزی در مغز مصاتوبان اطلاعات و پلِ بینجراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمریادگیری مهارت های جدید دبیان ژن های اسکیزوفرنی دذره ی معین یا ابری از الکگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفی مورد نادر بیماری گزندگی، مدیریت انرژیآیا راهی برای رفع کم آبی قارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل ساختار رگهای مغزی ستم، بی پاسخ نیستنوار مغز، مفید و بی خطرتسلیم شدن از نورون شروع ماولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکنعلایم کمبود ویتامین E را اخلاق و علوم اعصابخودآگاهی و هوشیاريحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری کوانتومیدر چه مرحله ای از خواب ، رکفش و کتاببا طبیعت بازی نکنرمز جهانتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز آیندگان چگونه است ؟زبان فرایند تکاملی برای آدم عاقل، وقت خودش را هدرقطره قطرهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسرگردانیایمپلانت نخاعی میتواند دنوروپلاستیسیتی چیستتصویر زیبای اصفهانهمه چیز، ثبت می شودمیاستنی گراویس در جوانانعادت بد را ترک کنادراک ما درک ارتعاشی است خدا نور آسمان ها و زمین احافظه ی هوش مصنوعیاصل بازخوردهدف یکسان و مسیرهای مختلدر دعواها چه میکنی؟کمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت به ریشه های تکاملروان سالمپیراستامتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زبان شناسی نوین نیازمند آسیب ها ناشی از آلودگی هولرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وشلیک فراموشیایا این جمله درست است کسیتغییر الگوی رشد مغزی با زهمراهی میاستنی با برخی سما بخشی از این جهان مرتبطغم بی پایانارتباط شگفت مغز انسان و فدفاع از پیامبرهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 82اعتماد به خوددرمان پوکی استخوانکودک ایرانی که هوش او از ماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهروش های عملی برای رفع کمرپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو کجای جهانینقاشی هایی با بوی گذشته یسقوط زیگزاگی یا ناگهانیافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر تغذیه بر سلامت رواشکرگزار هر چیزی باش که دااگر نعمت فراموشی نبود بسجنین مصنوعیهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تدو برابر شدن خطر مرگ و میویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت پنجمبه نادیدنی ایمان بیاوردرمان زخم دیابتی با تکنوکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت های حافظه و حافظبرلیتیونریواستیگمینآلودگی هوا و ویروس کرونافلج دوطرفه عصب 6 چشمتولید مولکول جدید توسط هنقش پیشرفته ی سلول های بنسم زنبور ، کلیدی برای وارالتهاب شریان تمپورالنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکشادی، پاداش انجام وظیفهابزار بقا از نخستین همانجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سیزدهمبهبود حافظه پس از رخدادهدریافت هورمون امید با ورکتاب، سفری به تاریخمروری بر تشنج و درمان هایبرخی نرمش ها برای درد زانراه نجاتآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفاجعه ی جهل مقدستوهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت اسوخت هیدروژنی پاکامیدی تازه در درمان سرطانبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشمابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی واکسن اسپایکوژن ضد کروناخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسدرگیری مغزی در سندرم کووگل خاردار، زیباستمرز بین انسان و حیوان کجابرداشت مغز ما از گذر زمانرستگاری محدود به یک راه نآیا هوش مصنوعی می تواند نفرار در فرار از میزبان، دتوصیه های سازمان بهداشت نمیتوان با بیرون انداختننمیتوان بر سیاه سیاه نوشسیب یکسان و دیدگاه های متاندوهگین نباش اگر درب یا چرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سضربه مغزی در تصادف رانندابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز داروی تشنجی دربارداریورزش بهترین درمان بیش فعخواص اناربیماری خود ایمن اعصاب محدغدغه نتیجه ی نادانی استگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از بیماری های جدیزمان طلایی سکته ی مغزی راآیا برای تولید مثل همیشه قله سقوطتکامل مادی تا ابزار هوشمسانسور بر بسیاری از حقایچه زیاد است بر من که در ایانسان در هستی یا هستی در چراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاتراشه مغز بدون واسطه ی دظرف باید پر شود چه با چرک اتوسوکسیمایدجز تو که را دارمهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان حقیقتذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوت ها را به رسمیت بشناگشایش دروازه جدیدی از طرمعرفت و شناختزندگی، مراتب هوشیاری استآیاما مقهور قوانین فیزیکقبل و بعد از حقیقتتکامل شناخت انسان با کشفستون فقرات انسان دو پا جلنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تست نوار عصب و عضلهاولین سلول مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می تواندعلایم کمبود ویتامین E را اخلاق پایه تکامل و فرهنگخودت را از اندیشه هایت حفحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از نظریه ی تکامل هوشیاری سنتی یا هوشیاری در ناامیدی بسی امید استکفش بد، عامل مهم کمردردبالای هر دستی، دستی هسترمز جهان خاصیت فراکتالتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز اندامی تشنه ی انرژی ازبان متغیرآرمانگرای تخیلی نباشلمس کوانتومیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سربازان ما محققا غلبه می ایمپلانت استخوانی در آسینوروز مبارکتصویربرداری فضاپیمای آمهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان مغناطيسي زمین بشر عادت دادن مغز بر تفکرادراک، فراتر از آنچه معمخدا بخشنده است پس تو هم بحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل در هم تنیدگی و جهانی هدف یکسان، در مسیرهای متدر سال حدود 7 میلیون نفر کنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازخورد یا فیدبکروبات ها قول میدهندپیشینیان انسان از هفت میتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ چالش است یا منفعزبان، نشان دهنده ی سخنگو آسیب روانی شبکه های اجتملزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وشنا در ابهای گرم جنوب نیاایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر خود یا تغییر دیگراهمراهی نوعی سردرد میگرنیما تحت کنترل ژنها هستیم یغم بی پایانارتباط شگفت انگیز مغز اندفاع در برابر تغییر ساختهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 87اعتماد بی مورددرمان پوکی استخوانکودکان مهاجرماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهروش هایی برای مقابله با اپروانه ی آسمانیتو کز محنت دیگران بی غمیچقدر به چشم اعتماد کنیمسلول های مغزی عامل پارکیافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟تاثیر حرکات چشم بر امواج شکست حتمیاگر نعمت فراموشی نبود بسجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی متصل با مغزاز نشانه ها و آثار درک شددو برابر شدن خطر مرگ و میویتامین کاحس و ادراک قسمت پنجاهبه هلال بنگردرمان ساده ی روماتیسمکاهش التهاب ناشی از بیمامحدودیت درک انسانبرنامه و ساختار پیچیده مریاضیات یک حس جدید استآلودگی هوا و پارکینسونفن آوری های جدید علیه شناتولید مثل فقط با یک مادر نقش آتش در رسیدن انسان بهسماگلوتید داروی کاهش دهنام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکشب سیاه سحر شودابزار بقا از نخستین همانجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خوابدریای خداکتابخانهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نرمش ها برای زانوراه های جدید برای قضاوت رآنزیم تولید انرژی در سلوفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت اسودمندی موجودات ابزی بر امگا سه عامل مهم سلامتنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی سابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنواکسن دیگر کرونا ساخته شخم شدن فضا-زمانبیماری میاستنی گراویسدرگیری اعصاب به علت میتوگل درون گلدانمرز جدید جستجو و اکتشاف، برداشتت از جهان رو زیاد رشته نوروایمونولوژی و نقآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفرد موفقتوصیه های غیر دارویی در سفرد یا اندیشهتوصیه هایی در مصرف ماهینمای موفقیتسیر آفرینش از روح تا مغز اندام حسی، درک از بخش هایچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرنهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی جدید ALSورزش در کمر دردخواص اردهبیماری دویکذهن ما از در هم شکستن منبگام کوچک ولی تاثیرگذارمشاهدات آمیخته با اشتباهبشکه ای که ته نداره پر نمزمان، واقعی نیستآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب های سادهتکامل مداومسانسور ذهننه عدم مطلق بلکه عدم با قانسان عامل توقف رشد مغزچراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نمان چیزی نور را بهظرفیت مغز چقدر استاتصال مغز و کامپیوترجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت پنجماز خود رها شوداروی ضد چاقییادگرفتن، آغاز حرکت است بیداری معنوی یعنی دوستی ذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوت های بین زن و مرد فقپل جویی اصفهانمغز فکر میکند مرگ برای دیزندان ذهنیآگاهی فراتر از آگاهیقبل از آغازتکامل، نتیجه ی برنامه ریستارگانی قبل از آغاز کیهنوار عصب و عضلهتست کم هزینه ی بزاق برای اوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمانموجودات مقهور ژنها هستندعلائم عصبی آلزایمر، با ااختلا ل در خود عضلهخودروهای هیدروژنیحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از هوش مصنوعی در هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر هم تنیدگی مرزها و بی مکل اقیانوس در یک ذرهبالاترین هدف از دولترنگ کردن، حقیقت نیستتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان ایا طبیعتا تمازبان مشترک ژنتیکی موجوداآرام باشلووفلوکساسینتاثیر نگاه انسان بر رفتاسربرولایزینایمان به رویانوروز یا روز پایانیتصور ما ازمشکلات و واقعیهمه جا خیر بکارمیدان های مغناطیسی قابل عارضه جدید ویروس کرونا سادغام میان گونه های مختلخدا تاس نمیریزدحباب های کیهانی تو در تواصل علت و تاثیرهدف از تکامل مغزدر عید نوروز مراقب تصادف کنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی روبات های ریز در درمان بیپیشرفت های باور نکردنی دتمرکز بر هدفمغز بزرگ چالشهای پیش روزبان، وسیله شناسایی محیطآسیب عصب پا به دنبال اعتینکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناخت ناشناختهایا بیماری ام اس (مولتیپتغییر دیگران یا تغییر خوهندسه ی پایه ایمانند کودکان باشیدغیرقابل دیدن کردن مادهارتباط شگفت انگیز مغز اندقیق ترین تصاویر از مغز او هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد و تلاش های درمانی درمان آرتروز با ورزش موضکودکان میتوانند ناقل بی ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره احساسات متفاروش هایی برای کم کردن اضطپرواز از نیویورک تا لوس آتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش قهوه در سلامتیسلول های بنیادیافزایش میل جنسی با خوردن نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستمتاثیر دوپامین و سروتونینشکستن مرز دور مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نظر علم اعصاب یا نرووسدو داروی جدید برای میاستویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه کدامین گناه کشته شدنددرمان سرگیجه بدون نیاز بکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه فراتر از حفظ تعادلبرنامه ی مسلط ژنها در اختریتوکسیمابآلزایمرفناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مثل اولین ربات های نقش انتخاب از طرف محیط، نسندرم میلر فیشرام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین همانجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، امروز در جهدرک فرد دیگر و رفتارهای اکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش های گردنراه های جدید برای قضاوت رآواز خواندن در قفس، نشانفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم بی خدایینقش سجده بر عملکرد مغزسی و سه پل اصفهاناما شما از دید خفاش کور هنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگشعار و عملابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغواکسن دیگری ضد کرونا از دخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های میتوکندریدرب بسته با غیر خود باز مگل زندگیمرزهای حقیقی یا مرزهای تبررسي علل احتمالي تغيير رشد مغز فرایندی پیچیده اآیا هوش ارثی دریافتی از پفرد حساس از نظر عاطفی و بتوضیحی ساده در مورد هوش منمایش تک نفرهسیستم تخلیه ی مغز بینشی نانرژی بی پایان در درون هرچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید s3 در درمان ام وزن حقیقی معرفت و شناختخواص بادامبیماری دیستروفی میوتونیذهن چند جانبه نیازمند نگگامی در درمان بیماریهای مطالبه ی حق خودبشریت از یک پدر و مادر نیزمان، اندک استآیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب و عقلتکامل چشمساهچاله ها تبخیر نمیشودنهایت معرفت و شناخت درک عانسانیت در هم تنیده و متصنزاع ها بیهوده استمنتظر نتیجه ی کارهایت باعقل مجادله گراثر مضر مصرف طولانی مدت رجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت اولاز درخواست ها جدا شوداروی ضد چاقییادآوری خواب و رویابیداری و خواب کدام بهتر اذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوت های تکاملی در مغز وپل خواجو اصفهانمغز قلبزونیسومایدآپومورفین در پارکینسونقبل از انفجار بزرگتکثیر سلول در برابر توقف سخن نیکو مانند درخت نیکونوار عصب و عضلهتست آر ان اس دز میاستنی گايندگان چگونه خواهند دیدنظریه ی ریسمان و هوشیاریمورد نادر همپوشانی دو بیعلت خواب آلودگی بعد از خواختلاف خانوادگی را حل کنخورشید مصنوعیحل مشکلاستفاده از انرژی خلاهوض مصنوعی زندهدر هم تنیدگی کوانتومیکلمات بلند نه صدای بلندباهوش ترین و با کیفیت تریرنگین کمانتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای ایجاد تمدزبان چهار حرفی حیات زمینآرامش و دانشلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه انسان بر رفتاسردرد میگرناین پیوند نه با مغز بلکه نورالژیتصور از زمان و مکانهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان های کوانتومی خلاعبارت های مبهم مانند انرادغام دو حیطه علوم مغز و خدای رنگین کمانحباب هایی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان نگهدارنده ی اعتیادکنگره بین المللی سردرد دباغچه ی منروبات کیانپیشرفت های جدید علوم اعصتمرکز بر امروزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزدودن نقص از هوش مصنوعیآسانی موفقیتچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناخت و معرفت، و نقش آن دایا بدون زبان میتوانیم تتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه ی رایج کیهانمانند آب باشغار افلاطونارتباط غیرکلامی بین انسادل به دریا بزنوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتیاد را به دور بیندازدرمان ام اس(مولتیپل اسکلکودکان گذشته به آینده فکماست مالیبحثی درباره احساساتی غیرروش هایی برای جلوگیری از پروتئین های ساده ی ابتداتو آرامش و صلحینقش مهاجرت در توسعه نسل اسلول های بنیادی منابع و اافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر دپاکین بر بیماری مشکستگی لگن یا سکته ی مغزیاگر تلاش انسان امروز براجنگ داده هاهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب اراده آزدو سوی واقعیتویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه امید روزهای بهتردرمان سرگیجه بدون نیاز بکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ریسپریدونآلزایمر در جوانانفواید روزه داری متناوبتولید یا دریافت علمنقش اتصالات بین سلولهای سندرم کووید طولانیام اس یا تومور؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدیروز و امروزواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت شصت و دوبهداشت خواب، رمز حافظه ی درک نیازمند شناخت خویش اکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز حافظه کجاستبرخی یونها و مولکول های مراه پیروزی در زندگی چیستآینه در اینهفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم تنهایینقش غذاها و موجودات درياسیلی محکم محیط زیست بر انامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشصبور باشابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی واکسن سرطانخونریزی مغزی کشندهبیماری های مغز و اعصاب و درختان چگونه بر تشکیل ابگلوله ی ساچمه ایمزایای شکلات تلخ برای سلبررسی مغز با امواج مادون رشد مغز علت تمایل انسان بآیا هوش سریعی که بدون احسبررسی و اپروچ جدید بر بیمرشد در سختی استآیا هشیاری کوانتومی وجودفردا را نمیدانیمتوضیحات دکتر فاطمی در موچند نرمش مفید برای کمردرسیستم تعادلی بدنانرژی تاریکچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمضعیف و قویابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیوزوز گوشخواص بادام زمینیبیماری سلیاکذهن هوشیار در پس ماده ی مگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبعد پنجمزمزمه ات مانده در گوشمآیا تراشه ها داخل مغز، میقلب یا مغزتکامل و ارتقای نگاه تا عمسایه ی هوشیارینهایت در بی نهایتتراشه ها روی مغزانسانیت در برابر دیگراننزاع بین جهل و علم رو به پمنتظر زمان ایده آل نشوعقل در جهان جدید، عجیب اساثرات فشار روحی شدیدحفره در مغزهوش عاطفی قسمت دهماز دست دادن دم در پیشینیاداروی ضد تشنج با قابليت تیاری خدا نزدیک استبیرون اصل است یا درونرفلکس وتری با توضیح دکتر تفاوت های زبانی سرمنشا تپلاسمای غالبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزونا به وسیله ویروس ابله آپومورفین در پارکینسونقبرستان ها با بوی شجاعتتأثیر نیکوتین سیگار بر مسخن و سکوتنوار عصب و عضلهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی نوعماد الدین نسیمی قربانی اختلال حرکتی مانند لرزش خوش قلبی و مهربانیحلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادر هم تنیدگی کوانتومی و پکلوزاپین داروی ضد جنونباور و کیهان شناسیرهبر حقیقیتلاش های جدید شرکت نورالپیوند اندام حیوانات به امغز انسان برای شادمانی طزبان نیاز تکاملی استآرامش و سکونلوتیراستامتاثیر هوش مصنوعی بر مغزسردرد میگرن در کودکاناین اندوه چیستنورالژی تریژمینالتصاویر زیبای رعد و برقهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدان بنیادین اطلاعاتعجول نباشارتقا و تکامل سنت آفرینش خدایی که ساخته ی ذهن بشر حد و مرزها توهم ذهن ماستاصل، روان و نفس استدرمان نابینایان آیا ممکنکنترل همجوشی هسته ای با هبترس از اینکه کسی، به درگروح و آب حیاتپیشرفت در عقل است یا ظواهتمساح حد واسط میان مغز کومغز بزرگترین مصرف کننده سفر فقط مادی نیستآشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وشناخت حقیقت یا آرزوهای گایا تکامل هدفمند استتغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه بنیادینماه رجبغرور و علمارتروز یا خوردگی و التهادلایلی که نشان میدهد ما بوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعداد بینهایت در دنیای مدرمان با سلول های بنیادیکودکان خود را مشابه خود تماست مالی با هوش انسانیبحران ذهن فیلمی قابل تامروش هایی ساده برای کاهش اپروتز چشمتو افق رویداد جهان هستینقش میدان مغناطیسی زمین سلول های بدن تو پیر نیستنافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب شگفت نیست من عاشق تو باشماگر خواهان پیروزی هستیجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزدولت یا گروهکویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالا بر ستارگان نگاه کدرمان سرگیجه بدون داروکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرین نت به جای اینترنتریسدیپلام تنها داروی تایآملودیپین داروی ضد فشار فواید روزه داری متناوبتولید پاک و فراوان انرژینقش تیروئید در تکامل مغزسندرم گیلن باره به دنبال امواجی که به وسیله ی ماشیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدیسک گردنواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز چیستدرک و احساسکریستال هامرکز خنده در کجای مغز استبرخی اثرات مضر ویتامین دراه انسان شدن، راه رفتن وآیندهفتون های زیستیتوهم جدایینقش غذاها و موجودات درياسینوریپا داروی ترکیبی ضدانفجار و توقف تکاملی نشاچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبور باشابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیواکسن سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های ژنرالیزه ی عصدرختان اشعار زمینگلوئونمسمومیت دانش آموزان بی گ