دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت دوم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت دوم)
در قسمت اول، رقابت سنگین بین موجودات، بر اساس ژنهای خودخواه آنها بیان شد؛ به گونه ای که اگر موجود زنده ای بسیار ابتدایی و حقیر هم باشد، می کوشد خودش و نسل خود را نگه دارد و از فرایند های مختلفی برای بقا استفاده می کند. گاهی این فرایندها رقابت مثبت است و گاهی از رقابت منفی برای مواجهه با حریف استفاده میکند. رقابت منفی معمولا در زمانی است که موجود زنده، فاقد امکانات و توانایی های زیاد باشد و در این شرایط، از صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده میکند و این صرفه جویی می تواند تا از دست دادن اندام های بسیار حیاتی مانند میتوکندری و حتی آنزیم های درون بدن پیش برود.
(فرایندهای پسگردی یا قهقرایی در تکامل، رایج است و هرجا اندامی برای موجود زنده هزینه ای بیش از فایده داشته باشد، برای صرفه جویی در انرژی، حذف میشود تا امکان بقای بیشتری به موجودزنده بدهد.
عقبگرد و سیر پسگردی و لاغر و نحیف شدن و فقدان اعضا:

همچنین عقبگرد و سیر پسگردي و لاغر و کوتاه شدن و فقدان اعضا، در برخی حالاتی- که آثار این فرایند در نوع به خصوصی، نمایان باقی می ماند- دلیلی از فرگشت(تکامل) می باشد، زیرا عبارت است از فرایند فرگشت و فقدان یک عضو یا کوتاه شدن آن به دلیل بی فایده بودنش یا تغییر فایده آن!

و از نمونه های سیر پسگردي عضو، موارد زیر را میتوان نام برد:

اعضای پنهان: مثلا در پاهای پنهان در برخی افعی ها یا برخی بال های کوتاه موجود در پرندگان، زیرا خدمتی به پرنده نمی کند یا بال های کوتاه در پرندگان آبزی که ویژگی آنها، رفتن به عمق نسبتا زیاد آب برای به دست آوردن غذا از ماهی ها است .

و اعضای پوچ یا کور: مثلا وضعیت چشم ماهی های غارهای کاملا تاریک، این گونه است.

و سبب این سیر قهقرایی و عقبگرد- همانگونه که قبلا توضیح دادم- عدم استفاده از عضو با وجود بار اقتصادی این عضو، بر حیوان می باشد مثلا چشم در مورد ماهی غارهای کاملا تاریک، فایده ای ندارد یا فایده آن اندک است زیرا این ماهی ها در تاریکی زندگی می کنند و این، در حالی است که هزینه نگه داشتن چشم، همچنان وجود دارد و هزینه ای است که از نظر اقتصادی زیاد می باشد، زیرا به نیرویی مداوم، نیاز دارد. چشم آنگاه که باز باشد و به کار گرفته شود، مانند دیگراعضای جسم، نیرو مصرف می کند و به این ترتیب نیاز به غذای بیشتر دارد و برای زندگی و بقا و تکاثر، به رویارویی سخت تری نیاز دارد.

و به این ترتیب آنگاه که فایده عضوی- که فرایند فرگشت آن قبلا کامل شده است- از بین برود، گونه حیوانی؛ چه با کوتاه کردن عضو و چه با بستن آن به واسطه رشد پوست بر آن، خود را به تدریج از آن خلاص می کند و این مطلب، آن زمانی است که جهش های(ژنی) مناسب برای آن فراهم باشد تا آنجا که آن حیوانی که جهش ژنی مناسب را به دست بیاورند، از این اعضا خلاص می شود و به این ترتیب، اجسام آنها اقتصادی تر می شود و به این ترتیب برای بقا تواناتر خواهد بود، زیرا می تواند به غذای کمتر، اکتفا کند و آنگاه که غذا، کم شود در میانه حیوانات، آن حیواناتی انتخاب خواهند شد که تواناتر بر حیات باشند و به این ترتیب، تغییرات در گونه حیوانی به وجود می آید ود همانگونه که وضعیت فرگشت همیشه این گونه است- این تغییر نیز به صورت تدریجی حاصل می گردد
احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی .)
در متن بالا ، تکامل پس گردی در سطح ماکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرد ولی باید توجه داشت این فرایند محدود به حیوانات درشت نیست بلکه چون محصول نقشه ژنهاست در حیوانات تک سلولی و ویروس ها هم رخ میدهد.
گاهی استفاده زیاد از رقابت منفی، موجودی فاقد حیات و زندگی به نام ویروس ایجاد میکند که جز معدودی عناصر ژنتیکی، چیز دیگری ندارد و در این شرایط، با صرفه جویی ایده ال در انرژی، می کوشد به جای صرف هزینه برای تولید انرژی از همه امکانات میزبان برای رشد، استفاده کند.
دیگران کاشتند و ما خوردیم، باز بخوریم دیگران می کارند!!
این زندگی انگلی خالص، سبب میشود ویروس با وجود امکانات کم، گاهی بسیار خطرناک ظاهر شود و چنان بر سلول های بدن میزبان حمله ور شود که میزبان را به سرعت از میان بردارد و گاهی درمان آن، بسیار مشکل شود. حتی موجوداتی- که به عنون اجداد ویروس ها به حساب می آیند و در قسمت گذشته به آن پرداختیم(پریون ها) و حتی فاقد نقشه ساختمانی یعنی ژنوم هستند- سخت ترین بیماری ها را ایجاد می کنند که درمانی ندارد و نهایتا منجر به مرگ بیمار میشود. نمونه این بیماری ها تخریب منتشر مغز در بیماری کروتز فلت جاکوب است که نهایتا باعث اختلال ذهنی شدید و مرگ می گردد و با وجود تلاش های زیاد هیچ درمان موثری برای آن وجود ندارد.

نداشتن امکانات از طرف عامل مهاجم، هرچند درنگاه اول، ممکن است برای ما رقیبی ناتوان را جلوه کند ولی فرایندهای جبرانی ناشی از ژنهای خ

ودخواه، بسیار زیرکانه و قانونمند، عمل میکند و همیشه راهی را برای فرار از دست رقیب می آفریند.

ویروس ها دارای ساختار ژنتیکی به شکل RNA یا DNA هستند. عفونت زایی ویروس‌ها فقط و فقط حاصل فعالیت داخل سلولی اسید نوکلئیک یا ژنوم آنهاست، از این رو در خارج سلول، ویروس و ژنومش فاقد هرگونه فعالیت بوده و یک مولکول بزرگ محسوب می‌شود. ژنوم بسیاری از ویروس‌ها به صورت رشته یا کلاف داخل پوشش پروتئینشان که کپسید نامیده می‌شود، قراردارد.

ویروس‌ها به علتِ فقدانِ ساختمانِ سلولی و هرگونه متابولیسم و فعل و انفعالِ شیمیایی، قادر به مشابه‌ سازی خود نبوده و برای این عمل می‌باید به داخل سلولی حساس راه یافته و محتاجِ انرژی و دستگاهِ پروتئین سازیِ سلولِ زنده می‌باشند. انتقالِ ویروس فقط توسطِ سلولِ حساس و حاملِ گیرنده‌ها(رسپتورهای) آشنا به ویروس رخ میدهد. سلول‌هایی که این نوع گیرنده‌ها را برای جذبِ ویروس دارند میتوانند به انتقالِ انواعِ مختلفِ ویروس‌ها بپردازند، در غیر این‌صورت سلول در مقابلِ ویروس مقاوم بوده و هرگونه تماسی با ویروس بی‌نتیجه خواهد بود.

با ورود به سلول و پوشش برداری توسطِ آنزیم‌هایِ سلول، فعالیتِ اسیدنوکلئیک ویروس آغاز می‌گردد. اسیدنوکلئیکِ ویروس، ژن‌های کافی برایِ مهار نمودنِ متابولیسمِ سلول میزبان را دارا هستند و به کمکِ آن، فعل و انفعالاتِ شیمی حیاتی، برای تکثیرِ خود را توسطِ سلولِ میزبان تأمین می‌کند. پس از آلوده شدنِ سلولِ میزبان تکثیر ویروس‌ها می‌تواند در دو نوع چرخه انجام گیرد:
چرخه لیزوژنی:
گاهی ویروس پس از ورود به سلول پس از طی مراحل اولیه و آزاد شدنِ ژنوم یا اسیدنوکلئیک، به عوضِ تولید ژنوم و پروتئین ویروس، خود را درونِ کروموزومِ میزبان جای می‌دهد که در این حالت به آن پرو ویروس می‌گویند. با هر بار تقسیم سلولی، پرو ویروس نیز تقسیم می‌شود. در این نوع چرخه بدونِ آن‌که سلولِ میزبان تخریب شود، ژنومِ ویروسی تکثیر پیدا می‌کند و به تولیدِ ویروسِ کامل می پردازد و ویروس‌های نوزاد را به خارجِ سلول هدایت می‌کند.

چرخه لیتیک:

دراین مرحله سلولِ میزبان پس از انجامِ تکثیر ویروس، به کلی تخریب شده از این راه ویروس‌های زیادی از سلول میزبان آزاد می‌شوند.
دی‌ان‌ای ویروس‌ها (DNA virus) گروهی از ویروس‌ها هستند که ژنوم یا ماده ژنتیکی آن از دی‌ان‌ای تشکیل شده‌است و تکثیر ماده ژنتیکی در این ویروس ها توسط دی‌ان‌ای-پلی‌مراز وابسته به دی‌ان‌ای انجام میگیرد مانند ویروس تبخال، آبله مرغان و آبله.

طبقه بندی
در طبقه‌بندی بالتیمور، دی‌ان‌ای ویروس‌ها به دو گروه تقسیم می شوند: گروه یک ویروس های با DNA دو رشته ای (dsDNA) و گروه دو دی‌ان‌ای تک رشته ای (ssDNA) . ویروس های با دی‌ان‌ای دورشته‌ای که اکثریت هستند مانند آدنوویروس، ویروس پاپیلوم انسانی، سیتومگالوویروس و هرپس ویروسها. ویروسهای با دی‌ان‌ای تک‌رشته‌ای مانند پاروویروس.

دقت شود که در طبقه‌بندی بالتیمور، هپادنوویروس‌ها (مانند ویروس هپاتیت بی) هرچند دارای ژنوم دی‌ان‌ای دورشته‌ای حلقوی، چون همانندسازی ژنوم در این ویروسها از طریق آران‌ای پیام‌رسان (mRNA انجام میگیرد (نه دی‌ان‌ای-پلی‌مراز ) لذا در گروه دی‌ان‌ای ویروس‌ها قرار ندارند بلکه گروه هفتم (Group VII: Double-stranded DNA viruses that replicate through a single-stranded RNA intermediate) را تشکیل میدهند.( برخلاف RNA ، DNA نمي تواند مستقيماً به پروتئين ترجمه شود ابتدا بايد به mRNA تبديل شود و سپس به پروتيئن هاي ساختاري و آنزيم ها ترجمه شود. هر ويروس DNA دار، هم رشته منفي و هم رشته ي مثبت دارد

رشته ي مخالف RNA رشته اي مثبت مستقيماً به پروتيئن ترجمه مي شود)
ویروس آران‌ای یا ویروس با آر.ان.ای مثبت، نوعی از ویروس‌هاست که ژنوم یا ماده ژنتیکی آن از آران‌ای تشکیل شده‌است. مانند ویروس هپاتیت سی، فلج اطفال، سرخک ، سرماخوردگی و ابوولا و ویروس کرونا .

نوکلئیک‌اسید و ژنوم در ویروس آر.ان.ای معمولاً تک‌رشته‌ای و گاهی نیز جفت‌رشته‌ای است و همچنین در دو شکل ممتد یا قطعه‌قطعه وجود دارد. مثلاً ویروس سرخک دارای آر.ان.ای ممتد و ویروس آنفلوآنزا دارای ژنوم آر.ان.ای قطعه‌قطعه است.

بعضی از آران‌ای ویروس‌های تک‌رشته‌ای- که قادر به ایجاد عفونت در سلول‌های جانوری هستند- یک DNA پلیمراز وابسته به RNA به نام ترانس کریپتاز معکوس (Reverse transcriptase) دارند .

در هنگام ایجاد عفونت، ژنوم RNA تک رشته ویروس با حدود ۱۰۰۰۰ نوکلئوتید همراه به آنزیم ترانس کریپتاز معکوس و یک tRNA به عنوان حامل آنزیم برداشته شده از سلول میزبان قبلی، وارد سلول میزبان جدید می‌شود . tRNAتبدیل فوری RNA ویروسی به DNA دو رشته‌ای را تسهیل می نماید. آنزیم ترانس کریپتاز معکوس به عنوان DNA پلیمراز وابسته به RNA ابتدا سنتز یک رشته DNA مکمل RNA ویروسی را کاتالیز می‌کند. سپس با کمک محیط قلیایی NaOH رشته RNA در هی

برید DNA - RNA تخریب شده و سپس به کمک DNA پلی مراز I، رشته دوم DNA ساخته می‌شود و تکثیر ژنوم ویروس آغاز می‌شود.(
سه نوع RNA براي ويروس ها وجود دارد. رشته اي مثبت (+) و رشته اي منفي (-) و يا RNA ويروس هاي بازگشت كننده (رترو ويروس).
مثبت بدين معني است كه RNA دقيقاً شبيه mRNA است. وقتي كه يك ويروس RNA رشته اي مثبت وارد يك سلول ميزبان مي شود، RNA آن مي تواند سريعاً توسط ريبوزوم هاي ميزبان به پروتئين ترجمه شود . وقتي كه ويروس هاي RNA رشته اي منفي، وارد يك سلول مي شوند قادر نيستند بلافاصله ترجمه را شروع كنند و بايد ابتدا به فرم هاي RNA رشته اي مثبت تبديل شوند.
http://lms.bums.ac.ir/mod/book/tool/print/index.php?id=458&chapterid=197
پیدایش شکل های مختلف ژنوم و روش های مختلف تکثیر، نشان دهنده قدرت ویروس های فرصت طلب برای زیست در هر شرایط دشوار می باشد. تغییر در ساختمان ژنوم، به ویروس کمک میکند در سخت ترین شرایط با میان بر زدن مسیرهای تولید پروتئین (در ار ان ای ویروس های مثبت) مستقیما بدون استفاده از آنزیم های سازنده آر ان ای، تولید مثل کند و بار دیگر هنر خود را در صرفه جویی انرژی نشان دهد.

نکته مورد توجه، استفاده از فرایندهای همانند سازی مخصوصی است که در هیچ موجود زنده دیگری مرسوم نیست. نمونه آن را میتوان استفاده از آنزیم های خاص و ویژه مانند ترانسکریپتازهای معکوسReverse transcriptases در برخی ویروس های مقاوم اشاره کرد. این ویروس ها شامل رتروویروسهایی مانند ویروس HIVو یا غیر رتروویروسها مانند ویروس هپاتیت بی است.
استفاده از فرایندهای نو- که برای دیگر موجودات زنده جهان ناشناخته و غیر ممکن است- راهی را برای فرار از سیستم ایمنی بدن فراهم میکند و این فرایند تا آنجا پیش میرود که دهها سال پس از اولین موارد بیماری ایدز در جهان، هنوز درمان کاملا موثری برای کنترل آن، وجود ندارد.

مورد قابل توجه دیگر، توانایی ژنوم برخی ویروس ها در ایجاد جهش های جدید و تنوع بیشتر برای فرار از دست سیستم ایمنی ای است که قبلا آن را شناسایی کرده است.
از دسته ویروس هایی که می توانند با جهش های ژتیکی، از دست سیستم ایمنی فرد بگریزند میتوان ویروس آنفلوانزا را نام برد. این ویروس از دسته آر ان ای ویروس هاست و با جهش در ژنهای HA,NA میتواند از دست سیستم ایمنی فرار کند
http://tumj.tums.ac.ir/article-1-6907-fa.pdf
از ویروس های دیگری هم که این توانایی را دارد کرونا ویروس است.
کشف شاخه ای جدید و قدرتمند تر از ویروس کرونا(کووید 19)

پژوهشگران چینی می گویند: 70 % موارد جدید درگیری با ویروس کرونا از گونه جدیدی است که از دگرگونی و تکامل ویورس کرونا کووید 19 ایجاد شده است و این گونه زیان بارتر است.

این دو گونه إل L وإس S نامیده شده است و پژوهشگران از دانشکده علوم زیستی بگین و دانشکده پاستور در شانگهای چین که شاخه ای از دانشگاه های علوم چین است هشدار دادند که آنها تحلیل مجموعه مشخصی را انجام دادند و تحلیل های بعدی روی مجموعه های دیگر برای فهم تکامل ویروس، ضروری است.

و پژوش اولیه دو نوع ویروس را کشف کرد و یکی از آنها هجومی تر از ویروسی است که در شهر ووهان چین حمله کرد و حدود 70% نسل های ویروس را تشکیل می دهد در حالی که تنها 30% ویروس ها از نوع کم خطرتر است و دانشمندان گفته اند معدل انتشار ویروس قویتر اخیرا کاهش یافته است.

پژوهشگران نوشتند این نتایج نشان میدهد ما نیازمند پژوهش های قوی و کامل هستیم تا بین تظاهرات ژنتیکی(ژنوتیپ) و تظاهرات بیماری(فنوتیپ) و انتشارات رسمی بالینی بیمارانی- که از بیماری ویروس کرونا رنج می برند- ارتباط برقرار کند.

این پژوهش که در مجله علوم دانشگاهی چین(natural science review) ، بعد از دوره ای کوتاه از پژوهش های دانشمندان دانشگاه آلبرتا منتشر شد، گامی بزرگ به سوی تکامل دادن درمان ویروس کووید است.
پژوهشگران کشف کردند داروی رمدیسیویر- که برای درمان ابولا استفاده شده است- دردرمان بیماران دچار ویروس کووید 19 هم موثر است.

پروفسورماتیاس جوت دانشمند ویروس شناس که در پژوهش کار کرده است می گوید: ما می دانیم این دارو روی ویروس های کرونای مختلفی مانند MERS و SARS موثر است و می دانیم ویروس کرونای جدید، مشابه بیماری سارس است.
از این رو این را به فال نیک می گیرم(البته با احتیاط ): نتایجی که گروه ما در مورد داروی رمدیسیویر به آن رسید، میتواند روی ویروس کووید 19 هم موثر باشد.

https://arabic.arabianbusiness.com/healthcare/388492-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19?fbclid=IwAR0hn5GuG_Mitfywab4ioZ-CTb2Hlc

-l5zqlwoXeyNNnFXfM613ELNJQw34

چگونه حیات ضعیف تر، مانند باکتری یا ویروس می تواند با مغز انسان یا برترین ابزار بقا رویارو شود؟!

باز کردن این مطلب در کتاب توهم بی خدایی سید احمد الحسن: شیر، عقرب، مار، باکتری و ویروس، همگی بخشی از ابزار طبیعتی هستند که موجود گزینش شده مانند انسان را احاطه کرده اند.
اینها آن دسته از افراد گونه را- که برای بقا شایسته تر هستند یا می توانند خود را بهتر، نجات دهند و از گردنه دشوار، عبور کنند و ژن های خود را به نسل بعد منتقل کنند- انتخاب می نمایند.

بلکه حتی برخی از افراد یک گونه این نقش را با درندگی و خشونتی بیشتر از دیگرگونه ها بر افراد گونه خود اعمال می کنند زیرا آنها همگی از یک گونه هستند و اشتراکات زیستی و محیطی بین آنها بیشتر است(احمد الحسن- کتاب توهم ب یخدایی- ص64 ترجمه فارسی) (یعنی انتخاب، در اینجا انتخابی تحمیل شده از طرف خود افراد یک گونه بر دیگر اعضای همان گونه است تا امکانات و ثروت را در اختیار گروه معدودی از افراد آن گونه قرار دهند وبقیه را محروم کنند.)
دانلود کتاب توهم بی خدایی از سایت زیر
www.almahdyoon.co)
توانایی ورود ساختار ژنتیکی برخی دی ان ای ویروسها به درون ژنوم سلول میزبان، فرایند پیچیده دیگری است که می تواند نقشه حیات سلول های میزبان را تغییر دهد. نقشه ساختمان بدن، اولین چیزی است که برای بدن سالم لازم است هرچند ممکن است نقشه سالم طی گذر از مسیرهای مختلف تا هدف، به دلیل محدودیت های موجود، نتواند بدنی سالم ایجاد کند ولی قطعا نقشه ناسالم نمیتواند بدنی سالم ایجاد کند.

ویروس ناتوانی- که از ساده ترین امکانات حیاتی محروم است- در خشن ترین فرایند تکاملی و زیرکانه خود، به جای زدن برگ و شاخه میزبان، به ریشه و نقشه ساختمان میزبان خود حمه ور میشود!
نمونه این ویروس ها HPV یا برخی ویروس های مشابه است که با تغییر دادن ساختار ژنتیکی سول میزبان، باعث بروز برخی سرطان ها میشوند.

همانطور که ملاحظه میشود، ژن های خودخواه و میل به جاودانگی، قدرت فرار از سیستم ایمنی میزبان، را به ویروس ها داده است و این توانایی محدود به فرایند خاصی نیست که بتوان با سرکوب آن، از گسترش ویروس جلوگیری کرد. این توانایی، گسترده است و ابعاد مختلفی را در بر میگیرد و اگر بتوان یکی از این توانایی ها را مهار کرد، مهار ابعاد دیگر دشوار خواهد بود.

مشکلتر از همه اینها توانایی ویروس های خاصی مانند آنفولانزا و ویروس کرونا برای تغییرات ژنتیکی است که واقعا ویروس را به شکل دیگر و مقاوم در برابر واکنش ها و درمان های رایج تبدیل میکند.

ساده بودن ساختار ژنتیکی و عمر کوتاه هر ویروس- که با ورود به سلول زنده و تکثیر ژنوم، به پایان میرسد- قدرت تکامل شگفت آوری را برای آنها فراهم میکند. یافتن زیرکانه ترین روش ها برای فرار از دست میزبان، بدون آنکه هیچ انرژی ای مصرف شود، نشان دهنده تلاش ژنها برای حفظ ساختمان خودشان است.
آیا در این نزاع همیشه ویروس، پیروز است؟ و نقش مغز انسان باهوش کجاست؟
در این نزاع، دشواری بسیاری برای درمان و واکسن سازی وجود دارد ولی میتوان انتظار داشت، بدن انسان هم در برابر زیرکانه ترین تهاجم های ویروس، ساکت نماند و سلول بدن میزبان هم به هر وسیله ای بکوشد از دست ویروس مزاحم خلاص شود. به خصوص قدرت دستکاری های مصنوعی ژنتیکی روی ویروس ها میتواند دست انسان امروز را در مقابله با ویروس ها بسیار باز کند.
مهندسی ژنتیک، امروز علمی است که از مرزهای بسته علمی فراتر رفته و انسان را با کار روی نقشه حیات، بسیار فرادست، کرده است. نگاه محدود بر مهندسی ژنتیک و ندیدن افق های وسیعی- که به روی انسان گشوده است- میتواند از توانایی های ممکن انسان در نزاع با عوامل مهاجم از جمله ویروس ها بکاهد.
(اولین سلول مصنوعی زنده در جهان!!

آیا میتوان حیات مصنوعی ساخت؟ آیا انسان قادر است به موجود غیر زنده، حیات ببخشد؟! آیا میتواند گونه های مختلف را به هم تبدیل کند؟ آیا تولید انسان فقط از طریق رابطه جنسی والدین ممکن است؟!

گروهی از دانشمندان از ایالات متحده توانستند اولین سلول مصنوعی زنده را در جهان تولید کنند. و پژوهشگران در مرکز جی کریگ وینتر در کالیفرنیا توانستند زبان وراثتی مخصوص باکتری ها را تولید کنند و آن را در سلول میزبان بکارند و میکروب تولید شده از این فرایند، به نظر می‌رسد مانند موجودات دارای اسید نوکلئیک عمل می کند.

دانشمند این طرحکریگ وینترو همکاران او قبلا توانسته بودند ژنوم مصنوعی باکتری را تولید کنند و آن را در سلول دیگری بکارند.

و دانشمندان از دو روش با هم برای تولید آنچه سلول مصنوعی خوانده می‌شود، بهره بردند، در حالی که ژنوم مربوط به آن فقط مصنوعی بود.

و وینتر اقدام به وصل کروموزوم ها به برنامه الکترونیکی سلول کردند. پژوهشگران اساسا ژنوم باکتری موجود را نسخه برداری کردند و کد وراثتی آن را پیگیری کردند، سپس دوبا

ره نسخه ای از آن را به روش شیمیایی تولید کردند.
https://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2010/05/100519_us_synthetic_cell.shtml

تغییر ترکیب ژنی، مسأله‌ای ثابت شده در آزمایشگاه است، و امری ممکن می‌باشد، چه بدون کنترل.مانند بمباران پرتو، و چه با کنترل، همان طور که در حال حاضر به طور گسترده شاهد آن هستیم.
بلکه امر به ساخت نقشه ژنتیکی کامل باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده می‌رسد، و به این ترتیب در آزمایشگاه، از دیدگاه نظری می‌توان انسانی را از تخمک و اسپرم شامپانزه یا از هسته سلول شامپانزه و ترکیبش با تخمک بدون هسته زن، تولید کرد، و آن چیزی که ما نیاز داریم، تنها تعدیل کروموزم‌های شامپانزه است تا به همان تعداد و شکل کروموزوم‌های انسان در آید، و این امر از دید نظری ممکن می‌باشد.

بلکه امر از این حد هم بسیار فراتر رفته است. همان‌گونه که تولید نقشه کامل ژنی باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده انجام شد و کشت آن در سیتوپلاسم باکتری به انجام رسید و کروموزم‌ها توانستند، حیات و زاد و ولد بیابند، به همین ترتیب تولید نقشه کروموزوم کامل انسان، از مواد شیمیایی غیر زنده ممکن است، و تفاوتی بین کروموزوم‌های باکتری و انسان وجود ندارد مگر تفاوت بین اندازه یک ساختمان کوچک و دیگری بزرگ‌تر، که مواد اولیه ساختمان‌شان یکی است.
(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص68)
نتیجه گیری: هرچند بر اساس مطالب بالا، نزاع ویروس ساده با موجود باهوش، سخت مینماید، هوش در آینده نزدیک خواهد توانست هر طور بخواهد ویروس ها را سازمان دهد. شکی نیست بسیاری ویروس ها می توانند با نابود کردن موجودات زیان بار مانند سوسک و ... برای انسان بسیار مفید باشند. قدرت دستکاری ساختار ژنتیکی و ویروس ها امروز در نبردی سنگین با ویروس های بیماری زا در اختیار انسان هست و میتواند از آن به بهترین شکل بهره ببرد یا مانند همه توانایی های دیگر انسان- اگر کاربرد متوازن آن لحاظ نشود- میتواند در کنار فواید اندک، زیان های بسیاری را بر انسان وارد کند.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ژنها نقشه ایجاد ابزار هوایا بیماری ام اس (مولتیپحافظه و اطلاعات در کجاست برخی اختلالات عصبی مثانهشبیه سازی سیستم های کواننقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريتلاش هایی در بیماران قطع عامل کلیدی در کنترل کارآنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاختلالات حرکتی در انسانداروهای مصرفی در ام استوضیحی ساده در مورد هوش مچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده ارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر کپسول نوروهرب بر تچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم قارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشازدواج های بین گونه ای، ررشته نوروایمونولوژی و نقمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری تی تی پیسفرنامه سفر به بم و جنوب مروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقانسان قدیم در شبه جزیره عتری فلوپرازینبحثی جالب درباره محدودیتساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز انسان برای ایجاد تمدژنها ، مغز و ارادهایا بدون زبان میتوانیم تحافظه و اطلاعات در کجاست برخی بیماری ها که در آن بشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارتلاشی برای درمان قطع نخاعسل طبیعی موثر در کنترل بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واختلالات صحبت کردن در انداروهای ضد بیماری ام اس وتکامل چشمچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمانهای بیماری پارکینستاثیر کپسول نوروهرب بر سچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاتاثیر درجه حرارت بر عملکقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگواستفاده از هوش مصنوعی در رشد مغز علت تمایل انسان بمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری ضعف عضلات نزدیک بسفرنامه سفر به بم و جنوب مرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانانسان جدید از چه زمانی پاتسلیم شدن از نورون شروع مبحثی در مورد نقش کلسیم و ساختار شبکه های مغزی ثابمغز انسان برای شادمانی طمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندایا تکامل هدفمند استحافظه و اطلاعات در کجاستبرخی بیماری های خاص که بدشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در ابزار بقای موجود زنده از خطا در محاسبات چیزی کاملتلاشی جدید در درمان ام اسعصب حقوق نورولوونقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرادامه بحث تکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلتکامل ابزار هوش ، راه پر چگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیارزش حقیقی زبان قسمت سومدرک فرد دیگر و رفتارهای اتاثیر کپسول نوروهرب بر سچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاستیفن هاوکینگ در مورد هزمین زیر خلیج فارس تمدنی ما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماریهای تحلیل عضلانی اسفرنامه سفر به بم و جنوب مرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغانسان عامل توقف رشد مغزتشنج چیستبحثی در مورد عملکرد لوب فسخن پاک و ثابتمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانایرادهای موجود در خلقت بحس چشایی و بویاییبرخی توجهات در ببمار پارشش مرحله تکامل چشمنقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجابزار بقای موجود زنده از خطا در محاسبات چیزی کاملتمایل زیاد به خوردن بستنعضلانی که طی سخن گفتن چقدچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چادغام میان گونه های مختلداروی تشنجی دربارداریتکامل زبانچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک و احساستاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامتاثیر درجه حرارت بر عملکلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاستیفن هاوکینگ در تفسیر زندگی هوشمند در خارج از زما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر درجه حرارت بر عملکبیهوش کردن در جراحی و بیمسفری به آغاز کیهانمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریانعطاف پذیری مکانیسمی علتغییر الگوی رشد مغزی با زبحثی درباره هوش و تفاوتهسریعترین کامپیوتر موجودمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک (قسمت اول )برخی سلولهای عصبی در تلاششمین کنگره بین المللی سنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پابزارهای بقای موجود زنددفاع در برابر تغییر ساختتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمقالاتچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موادغام دو حیطه علوم مغز و داروی جدید s3 در درمان ام تکامل ساختار رگهای مغزی چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساز نظر علم اعصاب اراده آزدرک احساسات و تفکرات دیگتاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر درجه حرارت بر عملکلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکزیباترین چیز در افزایش سما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر درجه حرارت بر عملکبیوگرافیسلولهای بنیادی مصنوعی درمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاولین هیبرید بین انسان وتغییر زودتر اتصالات مغزیبحثی درباره هوش و تفاوتهسرگیجه از شایعترین اختلامغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منااگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک (قسمت دوم )برخی سيناپسها طی تکامل و صرع و درمان های آننقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بابزارهای پیشرفته ارتباط دقیق ترین تصاویر از مغز اتمدن بشری و مغز اخلاقیتاثیر ویتامین دی بر بیماچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دارتقا و تکامل سنت آفرینش داروی جدید ضد میگرنتکامل شناخت انسان با کشفچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداز نظر علم اعصاب اراده آزدرک تصویر و زبان های مخلتتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنوالرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرزیرفون داروی ضد ام اسما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر درجه حرارت بر عملکبیوگرافیسلسله مباحث هوش مصنوعیمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاولین مورد پیوند سر در انتغییر عمودی سر انسان از پبحثی درباره هوش و تفاوتهسردرد و علتهای آنمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک قسمت چهارمبررسي علل احتمالي تغيير ضررهای مصرف شکر و قند بر نقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتبابزارهای دفاعی و بقای مودلایلی که نشان میدهد ما بتمساح حد واسط میان مغز کوصفحه اصلیچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدارتوکين تراپی روشی جديد داروی ضد تشنج با قابليت تتئوری تکامل امروز در درمچگونه حافظه را قویتر کنیاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرک عمیق در حیواناتتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترسزبان چهار حرفی حیات زمینماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر رو ح و روان بر جسمبیان ژن های اسکیزوفرنی دسم زنبور ، کلیدی برای وارمشکلات نخاعیورزش و میگرناولین تصویر در تاریخ از سثبت امواج الکتریکی در عصبحثی درباره هوش و تفاوتهسردرد تنشنمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دابزار هوش در حال ارتقا ازحس و ادراک قسمت پنجمبررسی و اپروچ جدید بر بیمضررهای شکر بر سلامت مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواثر مضر مصرف طولانی مدت ردندان ها را مسواک بزنید تتنفس هوازی و میتوکندریسوالات پزشکیچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زارتباط میکروب روده و پارداروی ضد تشنج با قابليت تتئوری تکامل در پیشگیری و نگاهی بر قدرت بینایی درااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری قلب در بیماری ویرتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد مزبان و بیان، در سایه پیشرماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالافسردگی و اضطراب در بیماتاثیر رژیم گیاه خواری بر بیست تمرین ساده برای جلوسودمندی موجودات ابزی بر مشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاولین سلول مصنوعیجمجمه انسان های اولیهبحثی درباره هوش و تفاوتهسردرد سکه ایسرعت فکر کردن چگونه استمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت سومبررسی سیستم تعادلی بدن اطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین اثرات مفید قهوهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجتنفس هوازی و میتوکندریپیامهای کاربراننوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بداستانها و مفاهیمی اشتباتا 20 سال آینده مغز شما به نگاهی بر توانایی اجزاي باز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری اعصاب به علت میتوتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته مممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد مزبان و تکلم برخی بیماریهمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر رژیم گیاه خواری بر بیشتر کمردردها نیازی به سیاهچاله و تکینگی ابتدایمعنی روزهورزش در کمر درداوکرلیزوماب داروی جدید شجنسیت و تفاوت های بیناییبحثی درباره احساسات متفابحثی درباره احساساتی غیرشلیک فراموشیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از حساسیت روانی متفاوتبررسی علل کمر درد در میانظهور امواج مغزی در مغز مصنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداثرات مضر ماری جواناديدن با چشم بسته در خواب تو دی ان ای خاص ميتوکندريسایتهای دیگرنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهاارتباط هوش ساختار مغز و ژدر مانهای کمر دردتاثیر مشاهده بر واقعیت بناتوانی از درمان برخی ویاز تکنیکی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر متاثیر گیاه خواری بر رشد وفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدالتهاب شریان تمپورالتاثیر رژیم گیاه خواری بر با هوش مصنوعی خودکار روبسیاره ابلهانمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشايندگان چگونه خواهند دیدجنسیت و تفاوت های بیناییبخش دیگری در وجود انسان هشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزار بقای موجود زنده از خلاصه ای از مطالب همایش مبزرگ شدن مغز محدود به دورعلم به ما کمک میکند تا مونقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاجزای پر سلولی بدن انسان دی متیل فومارات(زادیوا)(تولید سلولهای جنسی از سلنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میارتباط انسانی، محدود به در چه مرحله ای از خواب ، رتاثیر نگاه ناظر هوشیار بناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تریواستیگمینمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای زبان و شناخت حقیقت قسمت امحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترامیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر رژیم گیاهخواری بر بارداری بدون رحمسیاره ابلهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان ايا اراده آزاد توهم است یجهش های ژنتیکی مفید در سابرنامه و ساختار پیچیده مشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از ابزار بقای موجود زنده از خواندن ، یکی از شستشو دهنبسیاری از بیماری های جدیعلایم کمبود ویتامین E را نقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای اجزایی ناشناخته در شکل گدژا وو یا اشنا پنداریتوانایی مغز و دیگر اجزای نوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هارتباط شگفت مغز انسان و فدر هم تنیدگی کوانتومی و پتاثیر نگاه انسان بر رفتانخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز و از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم مواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت دمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال امگا سه عامل مهم سلامتتاثیر عصاره تغلیظ شده گیبازگشت از آثار به سوی خداسیر آفرینش از روح تا مغز مغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امايا اراده آزاد توهم است یجهش های ژنتیکی غیر تصادفجهشهای مفید و ذکاوتی که دبرین نت به جای اینترنتشناسایی سلول های ایمنی امغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتیتفاوت مغز انسان و میمون هعلایم کمبود ویتامین E را نقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و احساس گذر سریعتر زماندژاوو یا آشناپنداریتوازن مهمتر از فعالیت زینوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های بیماری آلزایمرتاثیر نگاه انسان بر رفتانخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافتاثیر انتخاب از طرف محیط فراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز- از مغز رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارزبان و شناخت حقیقت قسمت سمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاریخ همه چیز را ثبت کردهبازسازي مغز و نخاع چالشی سیستم تعادلی بدنمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دای آنکه نامش درمان و یادشایندرالجهشهای مفید و ذکاوتی که دبرای پیش بینی آینده مغز دشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و یتفاوتهای جنسیتی راهی براعلت خواب آلودگی بعد از خونقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاخلاق و علوم اعصابدانشمندان ژنی از مغز انستوسعه برخی شغل ها با هوش نوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های جدید میگرنتاثیر ویتامین دی بر بیمانرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیتاثیر ترکیبات استاتین (سفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز- از مغز راه های جدید برای قضاوت رموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و زبان، وسیله شناسایی محیطمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحانفجار و توقف تکاملی نشاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی بحتی علمی درباره تمایل بسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاژن هوش و ساختارهای حیاتی ایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبه و نقش آن در شکلگیریبرخی نکات از گاید لاین پرشاهکار قرنمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطتقلید مرحله ای نسبتا پیشعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به اختلال در شناسایی حروف و دانشمندان روش هاي جدیدی توصیه های غیر دارویی در سچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انساارتباط غیرکلامی بین انسادرمان های رایج ام استاثیر ژنها بر اختلالات خنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییتاثیر دپاکین بر بیماری مفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز- از مغزتراه های جدید برای قضاوت رمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتسفر نامه سفر به بم و جنوب مخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایانگشت نگاری مغز نشان میدتبدیل سلولهای محافط به سبحث درباره پیدایش و منشاسکته مغزیمغز آیندگان چگونه است ؟ژن یا نقشه توسعه مغز و نقایا ابزار هوشمندی یا مغز حقیقت راستین انسان علم ببرخی اثرات مضر ویتامین دشبیه سازی میلیون ها جهان مغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريتلقین اطلاعات و حافظهعید نوروز مبارکنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاختلالات مخچهدانشمندان روشی برای تبدیتوصیه هایی در مصرف ماهیچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمرارتروز یا خوردگی و التهادرمان ژنتیکی برای نوآوریتاثیر کپسول نوروهرب بر نچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس تاثیر داروهای ضد التهاب قانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز، از مغز راه پیروزی در زندگی چیستمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیسفرنامه سفر به بم و جنوب مدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزراندوهگین نباش اگر درب یا تری فلوپرازینبحثی در مورد نقش ویتامينساخت شبکه عصبی با الفبایمغز انسان ایا طبیعتا تما