دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت دوم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت دوم)
در قسمت اول، رقابت سنگین بین موجودات، بر اساس ژنهای خودخواه آنها بیان شد؛ به گونه ای که اگر موجود زنده ای بسیار ابتدایی و حقیر هم باشد، می کوشد خودش و نسل خود را نگه دارد و از فرایند های مختلفی برای بقا استفاده می کند. گاهی این فرایندها رقابت مثبت است و گاهی از رقابت منفی برای مواجهه با حریف استفاده میکند. رقابت منفی معمولا در زمانی است که موجود زنده، فاقد امکانات و توانایی های زیاد باشد و در این شرایط، از صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده میکند و این صرفه جویی می تواند تا از دست دادن اندام های بسیار حیاتی مانند میتوکندری و حتی آنزیم های درون بدن پیش برود.
(فرایندهای پسگردی یا قهقرایی در تکامل، رایج است و هرجا اندامی برای موجود زنده هزینه ای بیش از فایده داشته باشد، برای صرفه جویی در انرژی، حذف میشود تا امکان بقای بیشتری به موجودزنده بدهد.
عقبگرد و سیر پسگردی و لاغر و نحیف شدن و فقدان اعضا:

همچنین عقبگرد و سیر پسگردي و لاغر و کوتاه شدن و فقدان اعضا، در برخی حالاتی- که آثار این فرایند در نوع به خصوصی، نمایان باقی می ماند- دلیلی از فرگشت(تکامل) می باشد، زیرا عبارت است از فرایند فرگشت و فقدان یک عضو یا کوتاه شدن آن به دلیل بی فایده بودنش یا تغییر فایده آن!

و از نمونه های سیر پسگردي عضو، موارد زیر را میتوان نام برد:

اعضای پنهان: مثلا در پاهای پنهان در برخی افعی ها یا برخی بال های کوتاه موجود در پرندگان، زیرا خدمتی به پرنده نمی کند یا بال های کوتاه در پرندگان آبزی که ویژگی آنها، رفتن به عمق نسبتا زیاد آب برای به دست آوردن غذا از ماهی ها است .

و اعضای پوچ یا کور: مثلا وضعیت چشم ماهی های غارهای کاملا تاریک، این گونه است.

و سبب این سیر قهقرایی و عقبگرد- همانگونه که قبلا توضیح دادم- عدم استفاده از عضو با وجود بار اقتصادی این عضو، بر حیوان می باشد مثلا چشم در مورد ماهی غارهای کاملا تاریک، فایده ای ندارد یا فایده آن اندک است زیرا این ماهی ها در تاریکی زندگی می کنند و این، در حالی است که هزینه نگه داشتن چشم، همچنان وجود دارد و هزینه ای است که از نظر اقتصادی زیاد می باشد، زیرا به نیرویی مداوم، نیاز دارد. چشم آنگاه که باز باشد و به کار گرفته شود، مانند دیگراعضای جسم، نیرو مصرف می کند و به این ترتیب نیاز به غذای بیشتر دارد و برای زندگی و بقا و تکاثر، به رویارویی سخت تری نیاز دارد.

و به این ترتیب آنگاه که فایده عضوی- که فرایند فرگشت آن قبلا کامل شده است- از بین برود، گونه حیوانی؛ چه با کوتاه کردن عضو و چه با بستن آن به واسطه رشد پوست بر آن، خود را به تدریج از آن خلاص می کند و این مطلب، آن زمانی است که جهش های(ژنی) مناسب برای آن فراهم باشد تا آنجا که آن حیوانی که جهش ژنی مناسب را به دست بیاورند، از این اعضا خلاص می شود و به این ترتیب، اجسام آنها اقتصادی تر می شود و به این ترتیب برای بقا تواناتر خواهد بود، زیرا می تواند به غذای کمتر، اکتفا کند و آنگاه که غذا، کم شود در میانه حیوانات، آن حیواناتی انتخاب خواهند شد که تواناتر بر حیات باشند و به این ترتیب، تغییرات در گونه حیوانی به وجود می آید ود همانگونه که وضعیت فرگشت همیشه این گونه است- این تغییر نیز به صورت تدریجی حاصل می گردد
احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی .)
در متن بالا ، تکامل پس گردی در سطح ماکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرد ولی باید توجه داشت این فرایند محدود به حیوانات درشت نیست بلکه چون محصول نقشه ژنهاست در حیوانات تک سلولی و ویروس ها هم رخ میدهد.
گاهی استفاده زیاد از رقابت منفی، موجودی فاقد حیات و زندگی به نام ویروس ایجاد میکند که جز معدودی عناصر ژنتیکی، چیز دیگری ندارد و در این شرایط، با صرفه جویی ایده ال در انرژی، می کوشد به جای صرف هزینه برای تولید انرژی از همه امکانات میزبان برای رشد، استفاده کند.
دیگران کاشتند و ما خوردیم، باز بخوریم دیگران می کارند!!
این زندگی انگلی خالص، سبب میشود ویروس با وجود امکانات کم، گاهی بسیار خطرناک ظاهر شود و چنان بر سلول های بدن میزبان حمله ور شود که میزبان را به سرعت از میان بردارد و گاهی درمان آن، بسیار مشکل شود. حتی موجوداتی- که به عنون اجداد ویروس ها به حساب می آیند و در قسمت گذشته به آن پرداختیم(پریون ها) و حتی فاقد نقشه ساختمانی یعنی ژنوم هستند- سخت ترین بیماری ها را ایجاد می کنند که درمانی ندارد و نهایتا منجر به مرگ بیمار میشود. نمونه این بیماری ها تخریب منتشر مغز در بیماری کروتز فلت جاکوب است که نهایتا باعث اختلال ذهنی شدید و مرگ می گردد و با وجود تلاش های زیاد هیچ درمان موثری برای آن وجود ندارد.

نداشتن امکانات از طرف عامل مهاجم، هرچند درنگاه اول، ممکن است برای ما رقیبی ناتوان را جلوه کند ولی فرایندهای جبرانی ناشی از ژنهای خ

ودخواه، بسیار زیرکانه و قانونمند، عمل میکند و همیشه راهی را برای فرار از دست رقیب می آفریند.

ویروس ها دارای ساختار ژنتیکی به شکل RNA یا DNA هستند. عفونت زایی ویروس‌ها فقط و فقط حاصل فعالیت داخل سلولی اسید نوکلئیک یا ژنوم آنهاست، از این رو در خارج سلول، ویروس و ژنومش فاقد هرگونه فعالیت بوده و یک مولکول بزرگ محسوب می‌شود. ژنوم بسیاری از ویروس‌ها به صورت رشته یا کلاف داخل پوشش پروتئینشان که کپسید نامیده می‌شود، قراردارد.

ویروس‌ها به علتِ فقدانِ ساختمانِ سلولی و هرگونه متابولیسم و فعل و انفعالِ شیمیایی، قادر به مشابه‌ سازی خود نبوده و برای این عمل می‌باید به داخل سلولی حساس راه یافته و محتاجِ انرژی و دستگاهِ پروتئین سازیِ سلولِ زنده می‌باشند. انتقالِ ویروس فقط توسطِ سلولِ حساس و حاملِ گیرنده‌ها(رسپتورهای) آشنا به ویروس رخ میدهد. سلول‌هایی که این نوع گیرنده‌ها را برای جذبِ ویروس دارند میتوانند به انتقالِ انواعِ مختلفِ ویروس‌ها بپردازند، در غیر این‌صورت سلول در مقابلِ ویروس مقاوم بوده و هرگونه تماسی با ویروس بی‌نتیجه خواهد بود.

با ورود به سلول و پوشش برداری توسطِ آنزیم‌هایِ سلول، فعالیتِ اسیدنوکلئیک ویروس آغاز می‌گردد. اسیدنوکلئیکِ ویروس، ژن‌های کافی برایِ مهار نمودنِ متابولیسمِ سلول میزبان را دارا هستند و به کمکِ آن، فعل و انفعالاتِ شیمی حیاتی، برای تکثیرِ خود را توسطِ سلولِ میزبان تأمین می‌کند. پس از آلوده شدنِ سلولِ میزبان تکثیر ویروس‌ها می‌تواند در دو نوع چرخه انجام گیرد:
چرخه لیزوژنی:
گاهی ویروس پس از ورود به سلول پس از طی مراحل اولیه و آزاد شدنِ ژنوم یا اسیدنوکلئیک، به عوضِ تولید ژنوم و پروتئین ویروس، خود را درونِ کروموزومِ میزبان جای می‌دهد که در این حالت به آن پرو ویروس می‌گویند. با هر بار تقسیم سلولی، پرو ویروس نیز تقسیم می‌شود. در این نوع چرخه بدونِ آن‌که سلولِ میزبان تخریب شود، ژنومِ ویروسی تکثیر پیدا می‌کند و به تولیدِ ویروسِ کامل می پردازد و ویروس‌های نوزاد را به خارجِ سلول هدایت می‌کند.

چرخه لیتیک:

دراین مرحله سلولِ میزبان پس از انجامِ تکثیر ویروس، به کلی تخریب شده از این راه ویروس‌های زیادی از سلول میزبان آزاد می‌شوند.
دی‌ان‌ای ویروس‌ها (DNA virus) گروهی از ویروس‌ها هستند که ژنوم یا ماده ژنتیکی آن از دی‌ان‌ای تشکیل شده‌است و تکثیر ماده ژنتیکی در این ویروس ها توسط دی‌ان‌ای-پلی‌مراز وابسته به دی‌ان‌ای انجام میگیرد مانند ویروس تبخال، آبله مرغان و آبله.

طبقه بندی
در طبقه‌بندی بالتیمور، دی‌ان‌ای ویروس‌ها به دو گروه تقسیم می شوند: گروه یک ویروس های با DNA دو رشته ای (dsDNA) و گروه دو دی‌ان‌ای تک رشته ای (ssDNA) . ویروس های با دی‌ان‌ای دورشته‌ای که اکثریت هستند مانند آدنوویروس، ویروس پاپیلوم انسانی، سیتومگالوویروس و هرپس ویروسها. ویروسهای با دی‌ان‌ای تک‌رشته‌ای مانند پاروویروس.

دقت شود که در طبقه‌بندی بالتیمور، هپادنوویروس‌ها (مانند ویروس هپاتیت بی) هرچند دارای ژنوم دی‌ان‌ای دورشته‌ای حلقوی، چون همانندسازی ژنوم در این ویروسها از طریق آران‌ای پیام‌رسان (mRNA انجام میگیرد (نه دی‌ان‌ای-پلی‌مراز ) لذا در گروه دی‌ان‌ای ویروس‌ها قرار ندارند بلکه گروه هفتم (Group VII: Double-stranded DNA viruses that replicate through a single-stranded RNA intermediate) را تشکیل میدهند.( برخلاف RNA ، DNA نمي تواند مستقيماً به پروتئين ترجمه شود ابتدا بايد به mRNA تبديل شود و سپس به پروتيئن هاي ساختاري و آنزيم ها ترجمه شود. هر ويروس DNA دار، هم رشته منفي و هم رشته ي مثبت دارد

رشته ي مخالف RNA رشته اي مثبت مستقيماً به پروتيئن ترجمه مي شود)
ویروس آران‌ای یا ویروس با آر.ان.ای مثبت، نوعی از ویروس‌هاست که ژنوم یا ماده ژنتیکی آن از آران‌ای تشکیل شده‌است. مانند ویروس هپاتیت سی، فلج اطفال، سرخک ، سرماخوردگی و ابوولا و ویروس کرونا .

نوکلئیک‌اسید و ژنوم در ویروس آر.ان.ای معمولاً تک‌رشته‌ای و گاهی نیز جفت‌رشته‌ای است و همچنین در دو شکل ممتد یا قطعه‌قطعه وجود دارد. مثلاً ویروس سرخک دارای آر.ان.ای ممتد و ویروس آنفلوآنزا دارای ژنوم آر.ان.ای قطعه‌قطعه است.

بعضی از آران‌ای ویروس‌های تک‌رشته‌ای- که قادر به ایجاد عفونت در سلول‌های جانوری هستند- یک DNA پلیمراز وابسته به RNA به نام ترانس کریپتاز معکوس (Reverse transcriptase) دارند .

در هنگام ایجاد عفونت، ژنوم RNA تک رشته ویروس با حدود ۱۰۰۰۰ نوکلئوتید همراه به آنزیم ترانس کریپتاز معکوس و یک tRNA به عنوان حامل آنزیم برداشته شده از سلول میزبان قبلی، وارد سلول میزبان جدید می‌شود . tRNAتبدیل فوری RNA ویروسی به DNA دو رشته‌ای را تسهیل می نماید. آنزیم ترانس کریپتاز معکوس به عنوان DNA پلیمراز وابسته به RNA ابتدا سنتز یک رشته DNA مکمل RNA ویروسی را کاتالیز می‌کند. سپس با کمک محیط قلیایی NaOH رشته RNA در هی

برید DNA - RNA تخریب شده و سپس به کمک DNA پلی مراز I، رشته دوم DNA ساخته می‌شود و تکثیر ژنوم ویروس آغاز می‌شود.(
سه نوع RNA براي ويروس ها وجود دارد. رشته اي مثبت (+) و رشته اي منفي (-) و يا RNA ويروس هاي بازگشت كننده (رترو ويروس).
مثبت بدين معني است كه RNA دقيقاً شبيه mRNA است. وقتي كه يك ويروس RNA رشته اي مثبت وارد يك سلول ميزبان مي شود، RNA آن مي تواند سريعاً توسط ريبوزوم هاي ميزبان به پروتئين ترجمه شود . وقتي كه ويروس هاي RNA رشته اي منفي، وارد يك سلول مي شوند قادر نيستند بلافاصله ترجمه را شروع كنند و بايد ابتدا به فرم هاي RNA رشته اي مثبت تبديل شوند.
http://lms.bums.ac.ir/mod/book/tool/print/index.php?id=458&chapterid=197
پیدایش شکل های مختلف ژنوم و روش های مختلف تکثیر، نشان دهنده قدرت ویروس های فرصت طلب برای زیست در هر شرایط دشوار می باشد. تغییر در ساختمان ژنوم، به ویروس کمک میکند در سخت ترین شرایط با میان بر زدن مسیرهای تولید پروتئین (در ار ان ای ویروس های مثبت) مستقیما بدون استفاده از آنزیم های سازنده آر ان ای، تولید مثل کند و بار دیگر هنر خود را در صرفه جویی انرژی نشان دهد.

نکته مورد توجه، استفاده از فرایندهای همانند سازی مخصوصی است که در هیچ موجود زنده دیگری مرسوم نیست. نمونه آن را میتوان استفاده از آنزیم های خاص و ویژه مانند ترانسکریپتازهای معکوسReverse transcriptases در برخی ویروس های مقاوم اشاره کرد. این ویروس ها شامل رتروویروسهایی مانند ویروس HIVو یا غیر رتروویروسها مانند ویروس هپاتیت بی است.
استفاده از فرایندهای نو- که برای دیگر موجودات زنده جهان ناشناخته و غیر ممکن است- راهی را برای فرار از سیستم ایمنی بدن فراهم میکند و این فرایند تا آنجا پیش میرود که دهها سال پس از اولین موارد بیماری ایدز در جهان، هنوز درمان کاملا موثری برای کنترل آن، وجود ندارد.

مورد قابل توجه دیگر، توانایی ژنوم برخی ویروس ها در ایجاد جهش های جدید و تنوع بیشتر برای فرار از دست سیستم ایمنی ای است که قبلا آن را شناسایی کرده است.
از دسته ویروس هایی که می توانند با جهش های ژتیکی، از دست سیستم ایمنی فرد بگریزند میتوان ویروس آنفلوانزا را نام برد. این ویروس از دسته آر ان ای ویروس هاست و با جهش در ژنهای HA,NA میتواند از دست سیستم ایمنی فرار کند
http://tumj.tums.ac.ir/article-1-6907-fa.pdf
از ویروس های دیگری هم که این توانایی را دارد کرونا ویروس است.
کشف شاخه ای جدید و قدرتمند تر از ویروس کرونا(کووید 19)

پژوهشگران چینی می گویند: 70 % موارد جدید درگیری با ویروس کرونا از گونه جدیدی است که از دگرگونی و تکامل ویورس کرونا کووید 19 ایجاد شده است و این گونه زیان بارتر است.

این دو گونه إل L وإس S نامیده شده است و پژوهشگران از دانشکده علوم زیستی بگین و دانشکده پاستور در شانگهای چین که شاخه ای از دانشگاه های علوم چین است هشدار دادند که آنها تحلیل مجموعه مشخصی را انجام دادند و تحلیل های بعدی روی مجموعه های دیگر برای فهم تکامل ویروس، ضروری است.

و پژوش اولیه دو نوع ویروس را کشف کرد و یکی از آنها هجومی تر از ویروسی است که در شهر ووهان چین حمله کرد و حدود 70% نسل های ویروس را تشکیل می دهد در حالی که تنها 30% ویروس ها از نوع کم خطرتر است و دانشمندان گفته اند معدل انتشار ویروس قویتر اخیرا کاهش یافته است.

پژوهشگران نوشتند این نتایج نشان میدهد ما نیازمند پژوهش های قوی و کامل هستیم تا بین تظاهرات ژنتیکی(ژنوتیپ) و تظاهرات بیماری(فنوتیپ) و انتشارات رسمی بالینی بیمارانی- که از بیماری ویروس کرونا رنج می برند- ارتباط برقرار کند.

این پژوهش که در مجله علوم دانشگاهی چین(natural science review) ، بعد از دوره ای کوتاه از پژوهش های دانشمندان دانشگاه آلبرتا منتشر شد، گامی بزرگ به سوی تکامل دادن درمان ویروس کووید است.
پژوهشگران کشف کردند داروی رمدیسیویر- که برای درمان ابولا استفاده شده است- دردرمان بیماران دچار ویروس کووید 19 هم موثر است.

پروفسورماتیاس جوت دانشمند ویروس شناس که در پژوهش کار کرده است می گوید: ما می دانیم این دارو روی ویروس های کرونای مختلفی مانند MERS و SARS موثر است و می دانیم ویروس کرونای جدید، مشابه بیماری سارس است.
از این رو این را به فال نیک می گیرم(البته با احتیاط ): نتایجی که گروه ما در مورد داروی رمدیسیویر به آن رسید، میتواند روی ویروس کووید 19 هم موثر باشد.

https://arabic.arabianbusiness.com/healthcare/388492-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19?fbclid=IwAR0hn5GuG_Mitfywab4ioZ-CTb2Hlc

-l5zqlwoXeyNNnFXfM613ELNJQw34

چگونه حیات ضعیف تر، مانند باکتری یا ویروس می تواند با مغز انسان یا برترین ابزار بقا رویارو شود؟!

باز کردن این مطلب در کتاب توهم بی خدایی سید احمد الحسن: شیر، عقرب، مار، باکتری و ویروس، همگی بخشی از ابزار طبیعتی هستند که موجود گزینش شده مانند انسان را احاطه کرده اند.
اینها آن دسته از افراد گونه را- که برای بقا شایسته تر هستند یا می توانند خود را بهتر، نجات دهند و از گردنه دشوار، عبور کنند و ژن های خود را به نسل بعد منتقل کنند- انتخاب می نمایند.

بلکه حتی برخی از افراد یک گونه این نقش را با درندگی و خشونتی بیشتر از دیگرگونه ها بر افراد گونه خود اعمال می کنند زیرا آنها همگی از یک گونه هستند و اشتراکات زیستی و محیطی بین آنها بیشتر است(احمد الحسن- کتاب توهم ب یخدایی- ص64 ترجمه فارسی) (یعنی انتخاب، در اینجا انتخابی تحمیل شده از طرف خود افراد یک گونه بر دیگر اعضای همان گونه است تا امکانات و ثروت را در اختیار گروه معدودی از افراد آن گونه قرار دهند وبقیه را محروم کنند.)
دانلود کتاب توهم بی خدایی از سایت زیر
www.almahdyoon.co)
توانایی ورود ساختار ژنتیکی برخی دی ان ای ویروسها به درون ژنوم سلول میزبان، فرایند پیچیده دیگری است که می تواند نقشه حیات سلول های میزبان را تغییر دهد. نقشه ساختمان بدن، اولین چیزی است که برای بدن سالم لازم است هرچند ممکن است نقشه سالم طی گذر از مسیرهای مختلف تا هدف، به دلیل محدودیت های موجود، نتواند بدنی سالم ایجاد کند ولی قطعا نقشه ناسالم نمیتواند بدنی سالم ایجاد کند.

ویروس ناتوانی- که از ساده ترین امکانات حیاتی محروم است- در خشن ترین فرایند تکاملی و زیرکانه خود، به جای زدن برگ و شاخه میزبان، به ریشه و نقشه ساختمان میزبان خود حمه ور میشود!
نمونه این ویروس ها HPV یا برخی ویروس های مشابه است که با تغییر دادن ساختار ژنتیکی سول میزبان، باعث بروز برخی سرطان ها میشوند.

همانطور که ملاحظه میشود، ژن های خودخواه و میل به جاودانگی، قدرت فرار از سیستم ایمنی میزبان، را به ویروس ها داده است و این توانایی محدود به فرایند خاصی نیست که بتوان با سرکوب آن، از گسترش ویروس جلوگیری کرد. این توانایی، گسترده است و ابعاد مختلفی را در بر میگیرد و اگر بتوان یکی از این توانایی ها را مهار کرد، مهار ابعاد دیگر دشوار خواهد بود.

مشکلتر از همه اینها توانایی ویروس های خاصی مانند آنفولانزا و ویروس کرونا برای تغییرات ژنتیکی است که واقعا ویروس را به شکل دیگر و مقاوم در برابر واکنش ها و درمان های رایج تبدیل میکند.

ساده بودن ساختار ژنتیکی و عمر کوتاه هر ویروس- که با ورود به سلول زنده و تکثیر ژنوم، به پایان میرسد- قدرت تکامل شگفت آوری را برای آنها فراهم میکند. یافتن زیرکانه ترین روش ها برای فرار از دست میزبان، بدون آنکه هیچ انرژی ای مصرف شود، نشان دهنده تلاش ژنها برای حفظ ساختمان خودشان است.
آیا در این نزاع همیشه ویروس، پیروز است؟ و نقش مغز انسان باهوش کجاست؟
در این نزاع، دشواری بسیاری برای درمان و واکسن سازی وجود دارد ولی میتوان انتظار داشت، بدن انسان هم در برابر زیرکانه ترین تهاجم های ویروس، ساکت نماند و سلول بدن میزبان هم به هر وسیله ای بکوشد از دست ویروس مزاحم خلاص شود. به خصوص قدرت دستکاری های مصنوعی ژنتیکی روی ویروس ها میتواند دست انسان امروز را در مقابله با ویروس ها بسیار باز کند.
مهندسی ژنتیک، امروز علمی است که از مرزهای بسته علمی فراتر رفته و انسان را با کار روی نقشه حیات، بسیار فرادست، کرده است. نگاه محدود بر مهندسی ژنتیک و ندیدن افق های وسیعی- که به روی انسان گشوده است- میتواند از توانایی های ممکن انسان در نزاع با عوامل مهاجم از جمله ویروس ها بکاهد.
(اولین سلول مصنوعی زنده در جهان!!

آیا میتوان حیات مصنوعی ساخت؟ آیا انسان قادر است به موجود غیر زنده، حیات ببخشد؟! آیا میتواند گونه های مختلف را به هم تبدیل کند؟ آیا تولید انسان فقط از طریق رابطه جنسی والدین ممکن است؟!

گروهی از دانشمندان از ایالات متحده توانستند اولین سلول مصنوعی زنده را در جهان تولید کنند. و پژوهشگران در مرکز جی کریگ وینتر در کالیفرنیا توانستند زبان وراثتی مخصوص باکتری ها را تولید کنند و آن را در سلول میزبان بکارند و میکروب تولید شده از این فرایند، به نظر می‌رسد مانند موجودات دارای اسید نوکلئیک عمل می کند.

دانشمند این طرحکریگ وینترو همکاران او قبلا توانسته بودند ژنوم مصنوعی باکتری را تولید کنند و آن را در سلول دیگری بکارند.

و دانشمندان از دو روش با هم برای تولید آنچه سلول مصنوعی خوانده می‌شود، بهره بردند، در حالی که ژنوم مربوط به آن فقط مصنوعی بود.

و وینتر اقدام به وصل کروموزوم ها به برنامه الکترونیکی سلول کردند. پژوهشگران اساسا ژنوم باکتری موجود را نسخه برداری کردند و کد وراثتی آن را پیگیری کردند، سپس دوبا

ره نسخه ای از آن را به روش شیمیایی تولید کردند.
https://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2010/05/100519_us_synthetic_cell.shtml

تغییر ترکیب ژنی، مسأله‌ای ثابت شده در آزمایشگاه است، و امری ممکن می‌باشد، چه بدون کنترل.مانند بمباران پرتو، و چه با کنترل، همان طور که در حال حاضر به طور گسترده شاهد آن هستیم.
بلکه امر به ساخت نقشه ژنتیکی کامل باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده می‌رسد، و به این ترتیب در آزمایشگاه، از دیدگاه نظری می‌توان انسانی را از تخمک و اسپرم شامپانزه یا از هسته سلول شامپانزه و ترکیبش با تخمک بدون هسته زن، تولید کرد، و آن چیزی که ما نیاز داریم، تنها تعدیل کروموزم‌های شامپانزه است تا به همان تعداد و شکل کروموزوم‌های انسان در آید، و این امر از دید نظری ممکن می‌باشد.

بلکه امر از این حد هم بسیار فراتر رفته است. همان‌گونه که تولید نقشه کامل ژنی باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده انجام شد و کشت آن در سیتوپلاسم باکتری به انجام رسید و کروموزم‌ها توانستند، حیات و زاد و ولد بیابند، به همین ترتیب تولید نقشه کروموزوم کامل انسان، از مواد شیمیایی غیر زنده ممکن است، و تفاوتی بین کروموزوم‌های باکتری و انسان وجود ندارد مگر تفاوت بین اندازه یک ساختمان کوچک و دیگری بزرگ‌تر، که مواد اولیه ساختمان‌شان یکی است.
(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص68)
نتیجه گیری: هرچند بر اساس مطالب بالا، نزاع ویروس ساده با موجود باهوش، سخت مینماید، هوش در آینده نزدیک خواهد توانست هر طور بخواهد ویروس ها را سازمان دهد. شکی نیست بسیاری ویروس ها می توانند با نابود کردن موجودات زیان بار مانند سوسک و ... برای انسان بسیار مفید باشند. قدرت دستکاری ساختار ژنتیکی و ویروس ها امروز در نبردی سنگین با ویروس های بیماری زا در اختیار انسان هست و میتواند از آن به بهترین شکل بهره ببرد یا مانند همه توانایی های دیگر انسان- اگر کاربرد متوازن آن لحاظ نشود- میتواند در کنار فواید اندک، زیان های بسیاری را بر انسان وارد کند.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا خداباوری محصول تکاملخواب عامل دسته بندی و حفطاستیفن هاوکینگ در مورد هسرعت فکر کردن چگونه استمغز انسان رو به کوچکتر شدواکسن سرطانتلاشی جدید در درمان ام اسامگا سه عامل مهم سلامتدژاوو یا آشناپنداریبیماری ضعف عضلات نزدیک بطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقش محیط زندگی و مهاجرت دژن یا نقشه توسعه مغز و نقتکامل ابزار هوش ، راه پر ايا اراده آزاد توهم است یدرمان های بیماری آلزایمربحثی جالب درباره محدودیتعصب حقوق نورولوونقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان خود را مشابه خود تتاثیر کپسول نوروهرب بر تابزار بقای موجود زنده از درگیری اعصاب به علت میتوبرخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاهخواری بر رشد و اثر مضر مصرف طولانی مدت رروش هایی ساده برای کاهش اقارچ بی مغز در خدمت موجودناتوانی در شناسایی چهره کشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر رو ح و روان بر جسمادغام دو حیطه علوم مغز و رشته نوروایمونولوژی و نقموجودات مقهور ژنها هستندنظام مثبت زندگیگشایش دروازه جدیدی از طرتغییر زودتر اتصالات مغزیاز نظر علم اعصاب یا نرووسزبان و شناخت حقیقت قسمت سمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا مغز تا بزرگسالی توسعحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدنمشکلات روانپزشکی در عقب هدف یکسان، در مسیرهای متآیا دلفین ها می تواند از خودآگاهی و هوشیارياستیفن هاوکینگ در تفسیر شلیک فراموشیمغز ایندگان چگونه استواکسنی با تاثیر دوگانه اتمایل زیاد به خوردن بستنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدانشمندان ژنی از مغز انسبیماریهای تحلیل عضلانی اطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش نظام غذایی در تکامل مژنها نقشه ایجاد ابزار هوتکامل زبانايا اراده آزاد توهم است یدرمان های جدید میگرنبحثی در مورد نقش کلسیم و عضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش سجده بر عملکرد مغزکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقای موجود زنده از ذهن چند جانبه نیازمند نگبرخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر انتخاب از طرف محیط اثرات فشار روحی شدیدروش صحبت کردن در حال تکامقبل از انفجار بزرگنخاع ما تا پایین ستون فقرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارتقا و تکامل سنت آفرینش رشد مغز علت تمایل انسان بمیهمانهای ناخوانده عامل نظریه تکامل در درمان بیمپمبرولیزوماب در بیماری چتغییر عمودی سر انسان از پاز نظر علم اعصاب اراده آززبان، وسیله شناسایی محیطمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا همه جنایت ها نتیجه بیحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز مشاهده آینده از روی مشاهمعنی روزههدف از تکامل مغزآیا دست مصنوعی به زودی قاخودآگاهی و هوشیارياستخوان های کشف شده، ممکشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز ابزار برتر بقاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرانفجار و توقف تکاملی نشادانشمندان روش هاي جدیدی بیهوش کردن در جراحی و بیمظهور امواج مغزی در مغز مصنقش هورمون های تیروئید دژنها ، مغز و ارادهتکامل ساختار رگهای مغزی ای آنکه نامش درمان و یادشدرمان های جدید در بیماری بحثی در مورد عملکرد لوب فمقالاتنقش غذاها و موجودات درياکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقای موجود زنده از رقیبی قدرتمند در برابر مبرخی بیماری های خاص که بدفلج بل، فلجی ترسناک که آنچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر ترکیبات استاتین (ساثرات مفید قهوهروشهای نو در درمان دیسک بقدم زدن و حرکت دید را تغینخستین تصویر از سیاهچالهگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر رژیم گیاه خواری بر ارتوکين تراپی روشی جديد زمین زیر خلیج فارس تمدنی میگرن سردردی ژنتیکی که بهفت چیز که عملکرد مغز تو پنج اکتشاف شگفت آور در موتغییرات منطقه بویایی مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزسفر نامه سفر به بم و جنوب مخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش ارثی دریافتی از پحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزیمغز فکر میکند مرگ برای دیهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخانواده پایداراصول سلامت کمرشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز از بسیاری حقایق می گروراپامیل در بارداریتمدن بشری و مغز اخلاقیانواع سکته های مغزیدانشمندان روشی برای تبدیبیوگرافیعلم به ما کمک میکند تا مونقش هورمون زنانه استروژنژنهای مشترک بین انسان و وتکامل شناخت انسان با کشفایندرالدرمان های رایج ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رموزی از نخستین تمدن بشربرخی توجهات در ببمار پارفلج خوابچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر دپاکین بر بیماری ماثرات مضر ماری جواناروشهای شناسایی قدرت شنواقدرت انسان در نگاه به ابعنرمش های مفید در سرگیجهگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارتباط میکروب روده و پارزندگی هوشمند در خارج از زمیگرن شدید قابل درمان اسهفت سین یادگاری از میراث پوست ساعتی مستقل از مغز دتغییرات تکاملی سر انسان از آغاز خلقت تا نگاه انساسفرنامه سفر به بم و جنوب مخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش سریعی که بدون احسحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری مغز ما کوچکتر از نیم نقطههزینه ای که برای اندیشیدبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخدا موجود استاضطراب و ترسشناسایی سلول های ایمنی امغز به تنهایی برای فرهنگ ورزش هوازی مرتب خیلی به قتمساح حد واسط میان مغز کوانگشت نگاری مغز نشان میدداروهای مصرفی در ام اسبیوگرافیعلایم کمبود ویتامین E را نقش ژنتیک در درمان اختلاژنهای هوش ، کدامندتئوری تکامل امروز در درمایا کوچک شدن مغزانسان الدرمان های علامتی در ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهصفحه اصلینقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رمز و رازهای ارتباط غیر کبرخی سلولهای عصبی در تلافلج خواب چیستچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر داروهای ضد التهاب اجزای پر سلولی بدن انسان روشی برای بهبود هوش عاطفلوب فرونتال یا پیشانی مغنرمشهای مهم برای تقویت عگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر رژیم گیاهخواری بر ارتباط چاقی و کاهش قدرت بزونا به وسیله ویروس ابله میدان مغناطيسي زمین بشر همیشه عسل با موم بخوریمپیموزایدثبت امواج الکتریکی در عصاز انفجار بزرگ تا انفجار سفرنامه سفر به بم و جنوب مدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا هشیاری کوانتومی وجودحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی با الفبایمغز مادران و کودکان در زمهزینه سنگین انسان در ازابررسی علل کمر درد در میانآیا راهی برای رفع کم آبی خطا در محاسبات چیزی کاملاطلاعاتی عمومی در مورد مشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز برای فراموشی بیشتر کورزش هوازی ، بهترین تمریتنفس هوازی و میتوکندریاندوهگین نباش اگر درب یا داروهای ضد بیماری ام اس وبیان ژن های اسکیزوفرنی دعلایم کمبود ویتامین E را نقش آتش در رسیدن انسان بهکلرال هیدرات برای خوابانتئوری تکامل در پیشگیری و ایا ابزار هوشمندی یا مغز درمان ژنتیکی برای نوآوریبحثی درباره هوش و تفاوتهسوالات پزشکینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رویا و خبر از آیندهبرخی سيناپسها طی تکامل و فیلمی بسیار جالب از تغییچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اجزایی ناشناخته در شکل گروشی جدید در درمان قطع نخلبخند بزن شاید صبح فردا زچرا مغزهای ما ارتقا یافت گوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر عصاره تغلیظ شده گیارتباط هوش ساختار مغز و ژزیباترین چیز در افزایش سمکانیزمهای دفاعی در برابهوموارکتوس ها ممکن است دپیچیدگی های مغزی در درک زجمجمه انسان های اولیهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسفرنامه سفر به بم و جنوب مروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا واکنش های یاد گرفته وحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیهستي مادي ای که ما کوچکتربزرگ شدن مغز محدود به دورآیاما مقهور قوانین فیزیکخطا در محاسبات چیزی کاملاطلاعاتی عمومی در مورد مشاهکار قرنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ورزش و میگرنتنفس هوازی و میتوکندریانسان قدیم در شبه جزیره عداروی فامپیریدین یا نورلبیست تمرین ساده برای جلوعلت خواب آلودگی بعد از خونقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرد و علل آنتا 20 سال آینده مغز شما به ایا بیماری ام اس (مولتیپدرمان جدید میگرن با انتی بحثی درباره هوش و تفاوتهپیامهای کاربراننقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رویا بخشی حقیقی از زندگی بررسي علل احتمالي تغيير فیزیکدانان ماشینی برای تچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکاحساس گذر سریعتر زمانروشی جدید در درمان سکته ملرزش ناشی از اسیب به عصبچرا پس از بیدار شدن از خوگیاه خواری و گوشت خوار کدتاریخ همه چیز را ثبت کردهارتباط انسانی، محدود به زیرفون داروی ضد ام اسما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی می تواند بر احپیوند مغز و سر و چالشهای جنسیت و تفاوت های بیناییاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسفرنامه سفر به بم و جنوب مرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی مصنوعی با ساختار شبکه های مغزی ثابمغز چگونه صداها را فیلتر هستی ما پس از شروعی چگال بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آزمون ذهنی گربه شرودینگرخطرات هوش مصنوعیبلندی در ذهن ما درک بلندیشبیه سازی میلیون ها جهان مغز بزرگ چالش است یا منفعورزش بهترین درمان بیش فعتو دی ان ای خاص ميتوکندريانسان جدید از چه زمانی پاداروی تشنجی دربارداریبیشتر کمردردها نیازی به عوامل موثر در پیدایش زبانقش اتصالات بین سلولهای کمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر مشاهده بر واقعیت بایا بدون زبان میتوانیم تدرمانهای بیماری پارکینسبحثی درباره هوش و تفاوتهسایتهای دیگرچند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رویا تخیل یا واقعیتبررسی و اپروچ جدید بر بیمفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه باغبانی باعث کاهش کاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکاخلاق و علوم اعصابريتوکسيمب در درمان ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاچرا بیماری های تخریبی مغگالکانزوماب، دارویی جدیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ارتباط شگفت مغز انسان و فزبان مشترک ژنتیکی موجوداما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیوند سر، یکی از راه حلهاجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکنیکی تا مغز از مغز تسفری به آغاز کیهانمرکز حافظه کجاستهوش احساسیآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تسازگاری با محیط بین اجزامغز ناتوان از توجیه پیداو هر کس تقوای خدا پیشه کنبسیاری از بیماری های جدیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدفاع در برابر تغییر ساختبه زودی شبکه مغزی به جای شبیه سازی سیستم های کوانمغز بزرگ چالشهای پیش روورزش در کمر دردتولید سلولهای جنسی از سلانسان عامل توقف رشد مغزداروی جدید s3 در درمان ام با هوش مصنوعی خودکار روبعوامل ایجاد لغت انسانی و نقش حفاظتی مولکول جدید دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایا تکامل هدفمند استدرک فرد دیگر و رفتارهای ابحثی درباره احساسات متفاچندین ماده غذایی که ماننتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رویاها از مغز است یا ناخوفراموش کارها باهوش تر هسچگونه جمعیت های بزرگ شکل کاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکاخلاق پایه تکامل و فرهنگریواستیگمینلزوم سازگاری قانون مجازاچرا حیوانات سخن نمی گوینگامی در درمان بیماریهای تبدیل سلولهای محافط به سارتباط شگفت انگیز مغز انزبان چهار حرفی حیات زمینما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیشینیان انسان از هفت میجهش های ژنتیکی مفید در سااز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درمرکز خنده در کجای مغز استهوش احساسیآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تسخن پاک و ثابتمغز و سیر تکامل ان دلیلی وقت نهيب هاي غير علمي گذشتفاوت مغز انسان و میمون هافراد آغاز حرکت خودشان ردقیق ترین تصاویر از مغز ابوزون هیگز چیستشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز بزرگ و فعال یا مغز کووزوز گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای انعطاف پذیری مکانیسمی علداروی جدید ضد میگرنبار سنین ابزار هوشمندی اعواملی که برای ظهور لغت انقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنگره بین المللی سردرد دتاثیر نگاه انسان بر رفتاایرادهای موجود در خلقت بدرک و احساسبحثی درباره احساساتی غیرچه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رویاهای پر رمز و حیرتی درفراموشی همیشه هم بد نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل کایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلال در شناسایی حروف و ریسدیپلام تنها داروی تایممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا حجم مغز گونه انسان درگامی در درمان بیماریهای تری فلوپرازینارتباط شگفت انگیز مغز انزبان و کلمه حتی برای کسانما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی الفاگوپیشرفتی مستقل از ابزار هجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز تکینگی تا مغز و از مغز سلسله مباحث هوش مصنوعیمرگ انتقال است یا نابود شهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت پنجمحس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز- از مغز سریعترین کامپیوتر موجودمغز آیندگان چگونه است ؟وقتی فهمیدی خطا کردی برگتفاوتهای جنسیتی راهی براافزایش قدرت ادراکات و حسدلایلی که نشان میدهد ما ببیماری های مغز و اعصاب و شباهت زیاد بین سلول هاي عمغز حریص برای خون، کلید تیک پیشنهاد خوب برای آسان توازن مهمتر از فعالیت زیاولین هیبرید بین انسان وداروی ضد تشنج با قابليت تبارداری بدون رحمعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش خرچنگ های نعل اسبی درکنگره بین المللی سردرد دتاثیر نگاه انسان بر رفتااگر نعمت فراموشی نبود بسدرک احساسات و تفکرات دیگبخش دیگری در وجود انسان هچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقای موجود زندرویای شفاففرایند تکامل و دشواری هاچگونه حافظه را قویتر کنیکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلالات مخچهرژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژي پاک سرچشمه حچرا در مغز انسان، فرورفتگاهی لازم است برای فهم و تری فلوپرازینارتباط غیرکلامی بین انسازبان و بیان نتیجه ساختماماه رجبهوش مصنوعی از عروسک تا کپاسخ گیاهان در زمان خوردجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارمراحل ارتقای پله پله کیههوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا احتمال دارد رویا از آحساسیت روانی متفاوتاز تکینگی تا مغز- از مغز سرگیجه از شایعترین اختلامغز انسان ایا طبیعتا تماویتامین E برای فعالیت صحتقلید مرحله ای نسبتا پیشافسردگی و اضطراب در بیمادندان ها را مسواک بزنید تبیماری گیلن باره و بیمارشش مرحله تکامل چشممغز زنان جوانتر از مغز مریکی از علل محدودیت مغز امتوسعه برخی شغل ها با هوش اولین مورد پیوند سر در انداروی ضد تشنج با قابليت تبازگشت از آثار به سوی خداعید نوروز مبارکنقش داروهاي مختلف معروف کندر در بیماریهای التهابتاثیر ویتامین دی بر بیمااگر نعمت فراموشی نبود بسدرک تصویر و زبان های مخلتبرنامه و ساختار پیچیده مچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای پیشرفته ارتباط روبات های ریز در درمان بیفرایند حذف برخی اجزای مغنگاه محدود و تک جانبه، مشکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکاختلالات حرکتی در انسانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع خواب و رویاچراروياها را به یاد نمی آگاهی مغز بزرگ چالش استتسلیم شدن از نورون شروع مارتروز یا خوردگی و التهازبان و بیان، در سایه پیشرماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک تا کپختگی پس از چهل سالگي به جهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر مزایای شکلات تلخ برای سلهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا برای تولید مثل همیشه خلاصه ای از مطالب همایش ماز تکینگی تا مغز- از مغزتسردرد میگرن در کودکانمغز انسان برای ایجاد تمدویتامین E در چه مواد غذایتلقین اطلاعات و حافظهالکتروتاکسی(گرایش و حرکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیماری ای شبیه آلزایمر و ششمین کنگره بین المللی سمغزهای کوچک بی احساسیافته های نوین علوم پرده توصیه های غیر دارویی در ساولین تصویر در تاریخ از سداستانها و مفاهیمی اشتبابازسازي مغز و نخاع چالشی عامل کلیدی در کنترل کارآنقش روزه داری در سالم و جکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر ویروس کرونا بر مغز اگر تلاش انسان امروز برادرک عمیق در حیواناتبرین نت به جای اینترنتنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقا از نخستین هروح رهاییفرد حساس از نظر عاطفی و بنگاه انسان محدود به ادراکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلالات صحبت کردن در انراه های جدید برای قضاوت رمنشأ اطلاعات و آموخته ها چراروياها را به یاد نمی آگذر زمان کاملا وابسته به تشنج چیستارزش حقیقی زبان قسمت اولزبان و تکلم برخی بیماریهمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک تا کپرورش مغز مینیاتوری انساجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتدایمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوشیاری کوانتومیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دآیا تکامل و تغییرات ژنتیخواندن ، یکی از شستشو دهناز تکینگی تا مغز، از مغز سردرد و علتهای آنمغز انسان برای شادمانی طویتامین دی گنجینه ای بزرتلاش هایی در بیماران قطع التهاب شریان تمپورالديدن با چشم بسته در خواب بیماری ای شبیه ام اس مولتصرع و درمان های آنمغزتان را در جوانی سیمکشیادگیری مهارت های جدید دتوصیه هایی در مصرف ماهیاولین سلول مصنوعیدر مانهای کمر دردبحتی علمی درباره تمایل بعارضه جدید ویروس کرونا سنقش رژیم غذایی بر رشد و اکووید نوزده و خطر بیماریتاثیر ژنها بر اختلالات خابزار هوش در حال ارتقا ازدرگیری قلب در بیماری ویربرای پیش بینی آینده مغز دنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقا ازنخستین همروزه داری و بیمار ی ام اس قیچی ژنتیکینگاهی بر قدرت بینایی دراکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر درجه حرارت بر عملکادامه بحث تکامل چشمراه های جدید برای قضاوت رمولتیپل اسکلروز در زنان نزاع بین جهل و علم رو به پگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنج و حرکات شبه تشنجی قاارزش حقیقی زبان قسمت دومزبان و شناخت حقیقت قسمت چمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک تا کآلزایمرحقیقت قربانی نزاع بین بی از تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانمشکلات نخاعیهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا جهش های ژنتیکی، ویروخواب سالم عامل سلامتیازدواج های بین گونه ای، رسردرد تنشنمغز انسان برای شادمانی طواکنش های ناخودآگاه و تقتلاشی برای درمان قطع نخاامیوتروفیک لترال اسکلرودی متیل فومارات(زادیوا)(بیماری بیش فعالیضررهای مصرف شکر و قند بر نقش قهوه در سلامتییادآوری خواب و رویاتوضیحی ساده در مورد هوش ماوکرلیزوماب داروی جدید شدر چه مرحله ای از خواب ، ربحث درباره پیدایش و منشاعدم توقف تکامل در یک اندانقش رژیم غذایی در رشد و اکودک ایرانی که هوش او از تاثیر کلام در آیات کلام بابزار بقای موجود زنده از درگیری مغز در بیماری کویبرخی نکات از گاید لاین پرنورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقای از نخستین روش مقابله مغز با محدودیقانون مندی نقشه ژنتیکی منگاهی بر توانایی اجزاي بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر درجه حرارت بر عملکاداراوون تنها داروی تاییراه پیروزی در زندگی چیستمواد کوانتومی جدید، ممکننزاع بین علم و نادانی رو گزیده ای از وبینار یا کنفتشنج عدم توازن بین نورون ارزش حقیقی زبان قسمت سومزبان و شناخت حقیقت قسمت امحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا ممکن است موش کور بی محقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانمشکلات بین دو همسر و برخیهیچگاه از فشار و شکست نترهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخواب سالم عامل سلامتی و یاستفاده از هوش مصنوعی در سردرد سکه ایمغز انسان رو به کوچک تر شواکسن کرونا از حقیقت تاتتلاشی تازه برای گشودن معامید درمان کرونا با هماندژا وو یا اشنا پنداریبیماری تی تی پیضررهای شکر بر سلامت مغزنقش مهاجرت در توسعه نسل اژن هوش و ساختارهای حیاتی تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیددر هم تنیدگی کوانتومی و پبحثی در مورد نقش ویتامينعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر کپسول نوروهرب بر نابزار بقای موجود زنده از درگیری مغز در بیماران مببرخی اثرات مضر ویتامین دنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای دفاعی و بقای موروش های صرفه جویی در ایجاقانونمندی و محدودیت عالمناتوانی از درمان برخی ویکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر درجه حرارت بر عملکادغام میان گونه های مختلراست دستی و چپ دستیموجود بی مغزی که می تواندنزاع بین علم و جهل رو به پگزارش یک مورد جالب لخته وتغییر الگوی رشد مغزی با زاز نشانه ها و آثار درک شدزبان و شناخت حقیقت قسمت دمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا ما تنها موجودات زنده حقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز مشکلات روانپزشکی پس از س