دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت دوم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت دوم)
در قسمت اول، رقابت سنگین بین موجودات، بر اساس ژنهای خودخواه آنها بیان شد؛ به گونه ای که اگر موجود زنده ای بسیار ابتدایی و حقیر هم باشد، می کوشد خودش و نسل خود را نگه دارد و از فرایند های مختلفی برای بقا استفاده می کند. گاهی این فرایندها رقابت مثبت است و گاهی از رقابت منفی برای مواجهه با حریف استفاده میکند. رقابت منفی معمولا در زمانی است که موجود زنده، فاقد امکانات و توانایی های زیاد باشد و در این شرایط، از صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده میکند و این صرفه جویی می تواند تا از دست دادن اندام های بسیار حیاتی مانند میتوکندری و حتی آنزیم های درون بدن پیش برود.
(فرایندهای پسگردی یا قهقرایی در تکامل، رایج است و هرجا اندامی برای موجود زنده هزینه ای بیش از فایده داشته باشد، برای صرفه جویی در انرژی، حذف میشود تا امکان بقای بیشتری به موجودزنده بدهد.
عقبگرد و سیر پسگردی و لاغر و نحیف شدن و فقدان اعضا:

همچنین عقبگرد و سیر پسگردي و لاغر و کوتاه شدن و فقدان اعضا، در برخی حالاتی- که آثار این فرایند در نوع به خصوصی، نمایان باقی می ماند- دلیلی از فرگشت(تکامل) می باشد، زیرا عبارت است از فرایند فرگشت و فقدان یک عضو یا کوتاه شدن آن به دلیل بی فایده بودنش یا تغییر فایده آن!

و از نمونه های سیر پسگردي عضو، موارد زیر را میتوان نام برد:

اعضای پنهان: مثلا در پاهای پنهان در برخی افعی ها یا برخی بال های کوتاه موجود در پرندگان، زیرا خدمتی به پرنده نمی کند یا بال های کوتاه در پرندگان آبزی که ویژگی آنها، رفتن به عمق نسبتا زیاد آب برای به دست آوردن غذا از ماهی ها است .

و اعضای پوچ یا کور: مثلا وضعیت چشم ماهی های غارهای کاملا تاریک، این گونه است.

و سبب این سیر قهقرایی و عقبگرد- همانگونه که قبلا توضیح دادم- عدم استفاده از عضو با وجود بار اقتصادی این عضو، بر حیوان می باشد مثلا چشم در مورد ماهی غارهای کاملا تاریک، فایده ای ندارد یا فایده آن اندک است زیرا این ماهی ها در تاریکی زندگی می کنند و این، در حالی است که هزینه نگه داشتن چشم، همچنان وجود دارد و هزینه ای است که از نظر اقتصادی زیاد می باشد، زیرا به نیرویی مداوم، نیاز دارد. چشم آنگاه که باز باشد و به کار گرفته شود، مانند دیگراعضای جسم، نیرو مصرف می کند و به این ترتیب نیاز به غذای بیشتر دارد و برای زندگی و بقا و تکاثر، به رویارویی سخت تری نیاز دارد.

و به این ترتیب آنگاه که فایده عضوی- که فرایند فرگشت آن قبلا کامل شده است- از بین برود، گونه حیوانی؛ چه با کوتاه کردن عضو و چه با بستن آن به واسطه رشد پوست بر آن، خود را به تدریج از آن خلاص می کند و این مطلب، آن زمانی است که جهش های(ژنی) مناسب برای آن فراهم باشد تا آنجا که آن حیوانی که جهش ژنی مناسب را به دست بیاورند، از این اعضا خلاص می شود و به این ترتیب، اجسام آنها اقتصادی تر می شود و به این ترتیب برای بقا تواناتر خواهد بود، زیرا می تواند به غذای کمتر، اکتفا کند و آنگاه که غذا، کم شود در میانه حیوانات، آن حیواناتی انتخاب خواهند شد که تواناتر بر حیات باشند و به این ترتیب، تغییرات در گونه حیوانی به وجود می آید ود همانگونه که وضعیت فرگشت همیشه این گونه است- این تغییر نیز به صورت تدریجی حاصل می گردد
احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی .)
در متن بالا ، تکامل پس گردی در سطح ماکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرد ولی باید توجه داشت این فرایند محدود به حیوانات درشت نیست بلکه چون محصول نقشه ژنهاست در حیوانات تک سلولی و ویروس ها هم رخ میدهد.
گاهی استفاده زیاد از رقابت منفی، موجودی فاقد حیات و زندگی به نام ویروس ایجاد میکند که جز معدودی عناصر ژنتیکی، چیز دیگری ندارد و در این شرایط، با صرفه جویی ایده ال در انرژی، می کوشد به جای صرف هزینه برای تولید انرژی از همه امکانات میزبان برای رشد، استفاده کند.
دیگران کاشتند و ما خوردیم، باز بخوریم دیگران می کارند!!
این زندگی انگلی خالص، سبب میشود ویروس با وجود امکانات کم، گاهی بسیار خطرناک ظاهر شود و چنان بر سلول های بدن میزبان حمله ور شود که میزبان را به سرعت از میان بردارد و گاهی درمان آن، بسیار مشکل شود. حتی موجوداتی- که به عنون اجداد ویروس ها به حساب می آیند و در قسمت گذشته به آن پرداختیم(پریون ها) و حتی فاقد نقشه ساختمانی یعنی ژنوم هستند- سخت ترین بیماری ها را ایجاد می کنند که درمانی ندارد و نهایتا منجر به مرگ بیمار میشود. نمونه این بیماری ها تخریب منتشر مغز در بیماری کروتز فلت جاکوب است که نهایتا باعث اختلال ذهنی شدید و مرگ می گردد و با وجود تلاش های زیاد هیچ درمان موثری برای آن وجود ندارد.

نداشتن امکانات از طرف عامل مهاجم، هرچند درنگاه اول، ممکن است برای ما رقیبی ناتوان را جلوه کند ولی فرایندهای جبرانی ناشی از ژنهای خ

ودخواه، بسیار زیرکانه و قانونمند، عمل میکند و همیشه راهی را برای فرار از دست رقیب می آفریند.

ویروس ها دارای ساختار ژنتیکی به شکل RNA یا DNA هستند. عفونت زایی ویروس‌ها فقط و فقط حاصل فعالیت داخل سلولی اسید نوکلئیک یا ژنوم آنهاست، از این رو در خارج سلول، ویروس و ژنومش فاقد هرگونه فعالیت بوده و یک مولکول بزرگ محسوب می‌شود. ژنوم بسیاری از ویروس‌ها به صورت رشته یا کلاف داخل پوشش پروتئینشان که کپسید نامیده می‌شود، قراردارد.

ویروس‌ها به علتِ فقدانِ ساختمانِ سلولی و هرگونه متابولیسم و فعل و انفعالِ شیمیایی، قادر به مشابه‌ سازی خود نبوده و برای این عمل می‌باید به داخل سلولی حساس راه یافته و محتاجِ انرژی و دستگاهِ پروتئین سازیِ سلولِ زنده می‌باشند. انتقالِ ویروس فقط توسطِ سلولِ حساس و حاملِ گیرنده‌ها(رسپتورهای) آشنا به ویروس رخ میدهد. سلول‌هایی که این نوع گیرنده‌ها را برای جذبِ ویروس دارند میتوانند به انتقالِ انواعِ مختلفِ ویروس‌ها بپردازند، در غیر این‌صورت سلول در مقابلِ ویروس مقاوم بوده و هرگونه تماسی با ویروس بی‌نتیجه خواهد بود.

با ورود به سلول و پوشش برداری توسطِ آنزیم‌هایِ سلول، فعالیتِ اسیدنوکلئیک ویروس آغاز می‌گردد. اسیدنوکلئیکِ ویروس، ژن‌های کافی برایِ مهار نمودنِ متابولیسمِ سلول میزبان را دارا هستند و به کمکِ آن، فعل و انفعالاتِ شیمی حیاتی، برای تکثیرِ خود را توسطِ سلولِ میزبان تأمین می‌کند. پس از آلوده شدنِ سلولِ میزبان تکثیر ویروس‌ها می‌تواند در دو نوع چرخه انجام گیرد:
چرخه لیزوژنی:
گاهی ویروس پس از ورود به سلول پس از طی مراحل اولیه و آزاد شدنِ ژنوم یا اسیدنوکلئیک، به عوضِ تولید ژنوم و پروتئین ویروس، خود را درونِ کروموزومِ میزبان جای می‌دهد که در این حالت به آن پرو ویروس می‌گویند. با هر بار تقسیم سلولی، پرو ویروس نیز تقسیم می‌شود. در این نوع چرخه بدونِ آن‌که سلولِ میزبان تخریب شود، ژنومِ ویروسی تکثیر پیدا می‌کند و به تولیدِ ویروسِ کامل می پردازد و ویروس‌های نوزاد را به خارجِ سلول هدایت می‌کند.

چرخه لیتیک:

دراین مرحله سلولِ میزبان پس از انجامِ تکثیر ویروس، به کلی تخریب شده از این راه ویروس‌های زیادی از سلول میزبان آزاد می‌شوند.
دی‌ان‌ای ویروس‌ها (DNA virus) گروهی از ویروس‌ها هستند که ژنوم یا ماده ژنتیکی آن از دی‌ان‌ای تشکیل شده‌است و تکثیر ماده ژنتیکی در این ویروس ها توسط دی‌ان‌ای-پلی‌مراز وابسته به دی‌ان‌ای انجام میگیرد مانند ویروس تبخال، آبله مرغان و آبله.

طبقه بندی
در طبقه‌بندی بالتیمور، دی‌ان‌ای ویروس‌ها به دو گروه تقسیم می شوند: گروه یک ویروس های با DNA دو رشته ای (dsDNA) و گروه دو دی‌ان‌ای تک رشته ای (ssDNA) . ویروس های با دی‌ان‌ای دورشته‌ای که اکثریت هستند مانند آدنوویروس، ویروس پاپیلوم انسانی، سیتومگالوویروس و هرپس ویروسها. ویروسهای با دی‌ان‌ای تک‌رشته‌ای مانند پاروویروس.

دقت شود که در طبقه‌بندی بالتیمور، هپادنوویروس‌ها (مانند ویروس هپاتیت بی) هرچند دارای ژنوم دی‌ان‌ای دورشته‌ای حلقوی، چون همانندسازی ژنوم در این ویروسها از طریق آران‌ای پیام‌رسان (mRNA انجام میگیرد (نه دی‌ان‌ای-پلی‌مراز ) لذا در گروه دی‌ان‌ای ویروس‌ها قرار ندارند بلکه گروه هفتم (Group VII: Double-stranded DNA viruses that replicate through a single-stranded RNA intermediate) را تشکیل میدهند.( برخلاف RNA ، DNA نمي تواند مستقيماً به پروتئين ترجمه شود ابتدا بايد به mRNA تبديل شود و سپس به پروتيئن هاي ساختاري و آنزيم ها ترجمه شود. هر ويروس DNA دار، هم رشته منفي و هم رشته ي مثبت دارد

رشته ي مخالف RNA رشته اي مثبت مستقيماً به پروتيئن ترجمه مي شود)
ویروس آران‌ای یا ویروس با آر.ان.ای مثبت، نوعی از ویروس‌هاست که ژنوم یا ماده ژنتیکی آن از آران‌ای تشکیل شده‌است. مانند ویروس هپاتیت سی، فلج اطفال، سرخک ، سرماخوردگی و ابوولا و ویروس کرونا .

نوکلئیک‌اسید و ژنوم در ویروس آر.ان.ای معمولاً تک‌رشته‌ای و گاهی نیز جفت‌رشته‌ای است و همچنین در دو شکل ممتد یا قطعه‌قطعه وجود دارد. مثلاً ویروس سرخک دارای آر.ان.ای ممتد و ویروس آنفلوآنزا دارای ژنوم آر.ان.ای قطعه‌قطعه است.

بعضی از آران‌ای ویروس‌های تک‌رشته‌ای- که قادر به ایجاد عفونت در سلول‌های جانوری هستند- یک DNA پلیمراز وابسته به RNA به نام ترانس کریپتاز معکوس (Reverse transcriptase) دارند .

در هنگام ایجاد عفونت، ژنوم RNA تک رشته ویروس با حدود ۱۰۰۰۰ نوکلئوتید همراه به آنزیم ترانس کریپتاز معکوس و یک tRNA به عنوان حامل آنزیم برداشته شده از سلول میزبان قبلی، وارد سلول میزبان جدید می‌شود . tRNAتبدیل فوری RNA ویروسی به DNA دو رشته‌ای را تسهیل می نماید. آنزیم ترانس کریپتاز معکوس به عنوان DNA پلیمراز وابسته به RNA ابتدا سنتز یک رشته DNA مکمل RNA ویروسی را کاتالیز می‌کند. سپس با کمک محیط قلیایی NaOH رشته RNA در هی

برید DNA - RNA تخریب شده و سپس به کمک DNA پلی مراز I، رشته دوم DNA ساخته می‌شود و تکثیر ژنوم ویروس آغاز می‌شود.(
سه نوع RNA براي ويروس ها وجود دارد. رشته اي مثبت (+) و رشته اي منفي (-) و يا RNA ويروس هاي بازگشت كننده (رترو ويروس).
مثبت بدين معني است كه RNA دقيقاً شبيه mRNA است. وقتي كه يك ويروس RNA رشته اي مثبت وارد يك سلول ميزبان مي شود، RNA آن مي تواند سريعاً توسط ريبوزوم هاي ميزبان به پروتئين ترجمه شود . وقتي كه ويروس هاي RNA رشته اي منفي، وارد يك سلول مي شوند قادر نيستند بلافاصله ترجمه را شروع كنند و بايد ابتدا به فرم هاي RNA رشته اي مثبت تبديل شوند.
http://lms.bums.ac.ir/mod/book/tool/print/index.php?id=458&chapterid=197
پیدایش شکل های مختلف ژنوم و روش های مختلف تکثیر، نشان دهنده قدرت ویروس های فرصت طلب برای زیست در هر شرایط دشوار می باشد. تغییر در ساختمان ژنوم، به ویروس کمک میکند در سخت ترین شرایط با میان بر زدن مسیرهای تولید پروتئین (در ار ان ای ویروس های مثبت) مستقیما بدون استفاده از آنزیم های سازنده آر ان ای، تولید مثل کند و بار دیگر هنر خود را در صرفه جویی انرژی نشان دهد.

نکته مورد توجه، استفاده از فرایندهای همانند سازی مخصوصی است که در هیچ موجود زنده دیگری مرسوم نیست. نمونه آن را میتوان استفاده از آنزیم های خاص و ویژه مانند ترانسکریپتازهای معکوسReverse transcriptases در برخی ویروس های مقاوم اشاره کرد. این ویروس ها شامل رتروویروسهایی مانند ویروس HIVو یا غیر رتروویروسها مانند ویروس هپاتیت بی است.
استفاده از فرایندهای نو- که برای دیگر موجودات زنده جهان ناشناخته و غیر ممکن است- راهی را برای فرار از سیستم ایمنی بدن فراهم میکند و این فرایند تا آنجا پیش میرود که دهها سال پس از اولین موارد بیماری ایدز در جهان، هنوز درمان کاملا موثری برای کنترل آن، وجود ندارد.

مورد قابل توجه دیگر، توانایی ژنوم برخی ویروس ها در ایجاد جهش های جدید و تنوع بیشتر برای فرار از دست سیستم ایمنی ای است که قبلا آن را شناسایی کرده است.
از دسته ویروس هایی که می توانند با جهش های ژتیکی، از دست سیستم ایمنی فرد بگریزند میتوان ویروس آنفلوانزا را نام برد. این ویروس از دسته آر ان ای ویروس هاست و با جهش در ژنهای HA,NA میتواند از دست سیستم ایمنی فرار کند
http://tumj.tums.ac.ir/article-1-6907-fa.pdf
از ویروس های دیگری هم که این توانایی را دارد کرونا ویروس است.
کشف شاخه ای جدید و قدرتمند تر از ویروس کرونا(کووید 19)

پژوهشگران چینی می گویند: 70 % موارد جدید درگیری با ویروس کرونا از گونه جدیدی است که از دگرگونی و تکامل ویورس کرونا کووید 19 ایجاد شده است و این گونه زیان بارتر است.

این دو گونه إل L وإس S نامیده شده است و پژوهشگران از دانشکده علوم زیستی بگین و دانشکده پاستور در شانگهای چین که شاخه ای از دانشگاه های علوم چین است هشدار دادند که آنها تحلیل مجموعه مشخصی را انجام دادند و تحلیل های بعدی روی مجموعه های دیگر برای فهم تکامل ویروس، ضروری است.

و پژوش اولیه دو نوع ویروس را کشف کرد و یکی از آنها هجومی تر از ویروسی است که در شهر ووهان چین حمله کرد و حدود 70% نسل های ویروس را تشکیل می دهد در حالی که تنها 30% ویروس ها از نوع کم خطرتر است و دانشمندان گفته اند معدل انتشار ویروس قویتر اخیرا کاهش یافته است.

پژوهشگران نوشتند این نتایج نشان میدهد ما نیازمند پژوهش های قوی و کامل هستیم تا بین تظاهرات ژنتیکی(ژنوتیپ) و تظاهرات بیماری(فنوتیپ) و انتشارات رسمی بالینی بیمارانی- که از بیماری ویروس کرونا رنج می برند- ارتباط برقرار کند.

این پژوهش که در مجله علوم دانشگاهی چین(natural science review) ، بعد از دوره ای کوتاه از پژوهش های دانشمندان دانشگاه آلبرتا منتشر شد، گامی بزرگ به سوی تکامل دادن درمان ویروس کووید است.
پژوهشگران کشف کردند داروی رمدیسیویر- که برای درمان ابولا استفاده شده است- دردرمان بیماران دچار ویروس کووید 19 هم موثر است.

پروفسورماتیاس جوت دانشمند ویروس شناس که در پژوهش کار کرده است می گوید: ما می دانیم این دارو روی ویروس های کرونای مختلفی مانند MERS و SARS موثر است و می دانیم ویروس کرونای جدید، مشابه بیماری سارس است.
از این رو این را به فال نیک می گیرم(البته با احتیاط ): نتایجی که گروه ما در مورد داروی رمدیسیویر به آن رسید، میتواند روی ویروس کووید 19 هم موثر باشد.

https://arabic.arabianbusiness.com/healthcare/388492-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19?fbclid=IwAR0hn5GuG_Mitfywab4ioZ-CTb2Hlc

-l5zqlwoXeyNNnFXfM613ELNJQw34

چگونه حیات ضعیف تر، مانند باکتری یا ویروس می تواند با مغز انسان یا برترین ابزار بقا رویارو شود؟!

باز کردن این مطلب در کتاب توهم بی خدایی سید احمد الحسن: شیر، عقرب، مار، باکتری و ویروس، همگی بخشی از ابزار طبیعتی هستند که موجود گزینش شده مانند انسان را احاطه کرده اند.
اینها آن دسته از افراد گونه را- که برای بقا شایسته تر هستند یا می توانند خود را بهتر، نجات دهند و از گردنه دشوار، عبور کنند و ژن های خود را به نسل بعد منتقل کنند- انتخاب می نمایند.

بلکه حتی برخی از افراد یک گونه این نقش را با درندگی و خشونتی بیشتر از دیگرگونه ها بر افراد گونه خود اعمال می کنند زیرا آنها همگی از یک گونه هستند و اشتراکات زیستی و محیطی بین آنها بیشتر است(احمد الحسن- کتاب توهم ب یخدایی- ص64 ترجمه فارسی) (یعنی انتخاب، در اینجا انتخابی تحمیل شده از طرف خود افراد یک گونه بر دیگر اعضای همان گونه است تا امکانات و ثروت را در اختیار گروه معدودی از افراد آن گونه قرار دهند وبقیه را محروم کنند.)
دانلود کتاب توهم بی خدایی از سایت زیر
www.almahdyoon.co)
توانایی ورود ساختار ژنتیکی برخی دی ان ای ویروسها به درون ژنوم سلول میزبان، فرایند پیچیده دیگری است که می تواند نقشه حیات سلول های میزبان را تغییر دهد. نقشه ساختمان بدن، اولین چیزی است که برای بدن سالم لازم است هرچند ممکن است نقشه سالم طی گذر از مسیرهای مختلف تا هدف، به دلیل محدودیت های موجود، نتواند بدنی سالم ایجاد کند ولی قطعا نقشه ناسالم نمیتواند بدنی سالم ایجاد کند.

ویروس ناتوانی- که از ساده ترین امکانات حیاتی محروم است- در خشن ترین فرایند تکاملی و زیرکانه خود، به جای زدن برگ و شاخه میزبان، به ریشه و نقشه ساختمان میزبان خود حمه ور میشود!
نمونه این ویروس ها HPV یا برخی ویروس های مشابه است که با تغییر دادن ساختار ژنتیکی سول میزبان، باعث بروز برخی سرطان ها میشوند.

همانطور که ملاحظه میشود، ژن های خودخواه و میل به جاودانگی، قدرت فرار از سیستم ایمنی میزبان، را به ویروس ها داده است و این توانایی محدود به فرایند خاصی نیست که بتوان با سرکوب آن، از گسترش ویروس جلوگیری کرد. این توانایی، گسترده است و ابعاد مختلفی را در بر میگیرد و اگر بتوان یکی از این توانایی ها را مهار کرد، مهار ابعاد دیگر دشوار خواهد بود.

مشکلتر از همه اینها توانایی ویروس های خاصی مانند آنفولانزا و ویروس کرونا برای تغییرات ژنتیکی است که واقعا ویروس را به شکل دیگر و مقاوم در برابر واکنش ها و درمان های رایج تبدیل میکند.

ساده بودن ساختار ژنتیکی و عمر کوتاه هر ویروس- که با ورود به سلول زنده و تکثیر ژنوم، به پایان میرسد- قدرت تکامل شگفت آوری را برای آنها فراهم میکند. یافتن زیرکانه ترین روش ها برای فرار از دست میزبان، بدون آنکه هیچ انرژی ای مصرف شود، نشان دهنده تلاش ژنها برای حفظ ساختمان خودشان است.
آیا در این نزاع همیشه ویروس، پیروز است؟ و نقش مغز انسان باهوش کجاست؟
در این نزاع، دشواری بسیاری برای درمان و واکسن سازی وجود دارد ولی میتوان انتظار داشت، بدن انسان هم در برابر زیرکانه ترین تهاجم های ویروس، ساکت نماند و سلول بدن میزبان هم به هر وسیله ای بکوشد از دست ویروس مزاحم خلاص شود. به خصوص قدرت دستکاری های مصنوعی ژنتیکی روی ویروس ها میتواند دست انسان امروز را در مقابله با ویروس ها بسیار باز کند.
مهندسی ژنتیک، امروز علمی است که از مرزهای بسته علمی فراتر رفته و انسان را با کار روی نقشه حیات، بسیار فرادست، کرده است. نگاه محدود بر مهندسی ژنتیک و ندیدن افق های وسیعی- که به روی انسان گشوده است- میتواند از توانایی های ممکن انسان در نزاع با عوامل مهاجم از جمله ویروس ها بکاهد.
(اولین سلول مصنوعی زنده در جهان!!

آیا میتوان حیات مصنوعی ساخت؟ آیا انسان قادر است به موجود غیر زنده، حیات ببخشد؟! آیا میتواند گونه های مختلف را به هم تبدیل کند؟ آیا تولید انسان فقط از طریق رابطه جنسی والدین ممکن است؟!

گروهی از دانشمندان از ایالات متحده توانستند اولین سلول مصنوعی زنده را در جهان تولید کنند. و پژوهشگران در مرکز جی کریگ وینتر در کالیفرنیا توانستند زبان وراثتی مخصوص باکتری ها را تولید کنند و آن را در سلول میزبان بکارند و میکروب تولید شده از این فرایند، به نظر می‌رسد مانند موجودات دارای اسید نوکلئیک عمل می کند.

دانشمند این طرحکریگ وینترو همکاران او قبلا توانسته بودند ژنوم مصنوعی باکتری را تولید کنند و آن را در سلول دیگری بکارند.

و دانشمندان از دو روش با هم برای تولید آنچه سلول مصنوعی خوانده می‌شود، بهره بردند، در حالی که ژنوم مربوط به آن فقط مصنوعی بود.

و وینتر اقدام به وصل کروموزوم ها به برنامه الکترونیکی سلول کردند. پژوهشگران اساسا ژنوم باکتری موجود را نسخه برداری کردند و کد وراثتی آن را پیگیری کردند، سپس دوبا

ره نسخه ای از آن را به روش شیمیایی تولید کردند.
https://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2010/05/100519_us_synthetic_cell.shtml

تغییر ترکیب ژنی، مسأله‌ای ثابت شده در آزمایشگاه است، و امری ممکن می‌باشد، چه بدون کنترل.مانند بمباران پرتو، و چه با کنترل، همان طور که در حال حاضر به طور گسترده شاهد آن هستیم.
بلکه امر به ساخت نقشه ژنتیکی کامل باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده می‌رسد، و به این ترتیب در آزمایشگاه، از دیدگاه نظری می‌توان انسانی را از تخمک و اسپرم شامپانزه یا از هسته سلول شامپانزه و ترکیبش با تخمک بدون هسته زن، تولید کرد، و آن چیزی که ما نیاز داریم، تنها تعدیل کروموزم‌های شامپانزه است تا به همان تعداد و شکل کروموزوم‌های انسان در آید، و این امر از دید نظری ممکن می‌باشد.

بلکه امر از این حد هم بسیار فراتر رفته است. همان‌گونه که تولید نقشه کامل ژنی باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده انجام شد و کشت آن در سیتوپلاسم باکتری به انجام رسید و کروموزم‌ها توانستند، حیات و زاد و ولد بیابند، به همین ترتیب تولید نقشه کروموزوم کامل انسان، از مواد شیمیایی غیر زنده ممکن است، و تفاوتی بین کروموزوم‌های باکتری و انسان وجود ندارد مگر تفاوت بین اندازه یک ساختمان کوچک و دیگری بزرگ‌تر، که مواد اولیه ساختمان‌شان یکی است.
(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص68)
نتیجه گیری: هرچند بر اساس مطالب بالا، نزاع ویروس ساده با موجود باهوش، سخت مینماید، هوش در آینده نزدیک خواهد توانست هر طور بخواهد ویروس ها را سازمان دهد. شکی نیست بسیاری ویروس ها می توانند با نابود کردن موجودات زیان بار مانند سوسک و ... برای انسان بسیار مفید باشند. قدرت دستکاری ساختار ژنتیکی و ویروس ها امروز در نبردی سنگین با ویروس های بیماری زا در اختیار انسان هست و میتواند از آن به بهترین شکل بهره ببرد یا مانند همه توانایی های دیگر انسان- اگر کاربرد متوازن آن لحاظ نشود- میتواند در کنار فواید اندک، زیان های بسیاری را بر انسان وارد کند.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
امیوتروفیک لترال اسکلروحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهدانش محدود به ابعاد چهاراز تکامل تا مغز، از مغز تفساد اقتصادی سیتماتیک درچرا ذرات بنیادی معمولاً رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتههدف یکسان و مسیرهای مختلسلول های بنیادی منابع و امیگرن شدید قابل درمان استوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استکاربرد روباتهای ريز، در طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانتقال ماده و انرژیحس متفاوتاتوسوکسیمایدنقش زبان در سلطه و قدرت اداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از سلول های بنیاقارچ بی مغز در خدمت موجودنظریه تکامل در درمان بیمروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وقت نهيب هاي غير علمي گذشسندرم سردرد به دلیل افت فما بخشی از این جهان مرتبطتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناکشف جدید تلسکوپ جیمز وبعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و چند جهانی و علمداروی ضد تشنج با قابليت تاصول توسعه ی یک ذهن کامللیروپریم داروی ترکیبی ضدهمجوشی هسته ای، انرژِی بروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرواقعیت چند سویهسیاره ی ابلهانمباحث مهم حس و ادراکتکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثگام کوچک ولی تاثیرگذارعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارنوار مغز در فراموشی هادر کمتر از چند ماه سوش جدبه قفس های سیاهت ننازملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی می تواند بر احراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنواکسن اسپایکوژنساختن آیندهمداخله ی زیانبار انسانتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان الخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومچیزی منتظر شناخته شدندرمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر خلا ق در برابر توهم ورزش بهترین درمان بیش فعسرگیجه از شایعترین اختلامرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریمغز چگونه صداها را فیلتر خورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کواناز انفجار بزرگ تا انفجار چگونه جمعیت های بزرگ شکل درک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و منبع هوشیاری کجاست قسمت تلقین اطلاعات و حافظهژن همه چیز نیستشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالبه ی حق خودآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز از بسیاری حقایق می گرخطای حسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچالش دیدگاه های سنتی در بدرختان اشعار زمینبیوگرافیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس هوازی و میتوکندریکمردرد ناشی از تنگی کاناشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تفتون های زیستینخستین روبات های زنده ی جذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان شناسی نوین نیازمند منحنی که ارتباط بین معرفتو باید نیکان را به دست بپیموزایدکودکان خود را مشابه خود تشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمتاثیر روده بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنحل مشکلابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، ندانش بی نهایتاز تکامل تا مغز، از مغز تفشار و قدرتچراروياها را به یاد نمی آرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتههدف یکسان، در مسیرهای متسلول های بدن تو پیر نیستنمیدان مغناطيسي زمین بشر توهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هکتاب گران و پرهزینه شد ولظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراندوه در دنیا استحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترنقش سجده بر عملکرد مغزداروی فامپیریدین یا نورلاستفاده از سلول های بنیاقبل از آغازنظریه تکامل در درمان بیمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتوقتی فهمیدی خطا کردی برگسوپاپ ها یا ترانزیستورهاما تحت کنترل ژنها هستیم یتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونکشتن عقیده ممکن نیستعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و چند روش ساده برای موفقیتداروی ضد تشنج توپیراماتاصول سلامت کمرلیس دگرامفتامین یا ویاسهمراه سختی، اسانی هستروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بواقعیت چیستسیاره ابلهانمجموعه های پر سلولی بدن متکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودگامی در درمان بیماریهای عصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژینوار مغز در تشخیص بیماری در آرزوهایت مداومت داشتهبه مغز خزندگان خودت اجازممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی و کشف زبان هایراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورواکسن اسپایکوژن ضد کروناساختار فراکتال وجود و ذهمدارک ژنتیکی چگونه انسانتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییایا این جمله درست است کسیخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت مغز انسان و میمون هورزش در کمر دردسرگردانیمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرمغز ناتوان از توجیه پیداخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برااز بحث های کنونی در ویروسچگونه حافظه را قویتر کنیدرک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاش ها برای کشف منابع جدژن همه چیز نیستشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالبی در مورد تشنجآزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمغز به تنهایی برای فرهنگ خطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچاالش ها در تعیین منبع هودرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنکمردرد و علل آنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استدو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی و غرورنرمش های مفید برای درد زاذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اهوشمندی کیهانزبان، نشان دهنده ی سخنگو منشأ اطلاعات و آموخته ها تو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسکودکان را برای راه آماده شش مرحله تکامل چشمکوری گذرای ناشی از موبایششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای دانشمندان موفق به بازگرداز تکامل تا مغز، از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استچراروياها را به یاد نمی آروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتههدف از تکامل مغزسلول عصبی شاهکار انطباق میدان های مغناطیسی قابل توهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردکتاب زیست شناسی باورظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش غذاها و موجودات درياداروی لیراگلوتیداستفاده از سلول های بنیاقبل از انفجار بزرگنظریه تکامل در درمان بیمروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیوقتی پر از گل شدی خودت را سوپاپ ها یا ترانزیستورهامانند آب باشتوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرگل خاردار، زیباستعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهچندین ماده غذایی که مانندارویی خلط آوراضطراب و ترسلا اکراه فی الدینهمراهی نوعی سردرد میگرنیريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدواقعیت چیستسیاره ابلهانمحل درک احساسات روحانیتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استگامی در درمان بیماریهای عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حینوار مغزی روشی مهم در تشخدر آسمان هدیه های نادیدنبه نقاش بنگرمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی یا حماقت طبیعراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی واکسن دیگر کرونا ساخته شساختار شبکه های مغزی ثابمروری بر تشنج و درمان هایتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسمعنی روزهایا ابزار هوشمندی یا مغز خلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرچیزی شبیه نور تو نیستدرمان جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهامنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ها و تمایزها کلید بوزن حقیقی معرفت و شناختسربازان ما محققا غلبه می مسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهمغز و اخلاقخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنگاه محدود و تک جانبه، مشدرک و احساسهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری کجاست قسمت تلاش هایی در بیماران قطع ژن هوش و ساختارهای حیاتی شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالعه ای بیان میکند اهدآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز بیش از آنچه تصور میشوخطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی از درمان برخی ویدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش احساسیزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مشکمردرد با پوشیدن کفش مناشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماننفرت، اسیب به خود استدولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض نرمش های مفید در سرگیجهذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمهوشیاری و وجودزبان، وسیله شناسایی محیطمنشاء کوانتومی هوشیاری اتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچاکی غایب شدی تا نیازمند دلصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکامل تا مغز، از مغز تقفس ذهننزاع بین جهل و علم رو به پرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتههدف از خلقت رسیدن به ابزاسلولهای ایمنی القا کنندهمیدان های کوانتومی خلاتوهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به کتاب طبیعت در قالب هندسهعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدنقش غذاها و موجودات درياداروی تشنجی دربارداریاستفاده از سلول های بنیاقبرستان ها با بوی شجاعتهفت چیز که عملکرد مغز تو روزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دوقتی تو از یاد گرفتن باز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاماه رجبتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار گل زندگیعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانچندجهانیداستانها و مفاهیمی اشتبااطلاع رسانی اینترنتیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هندسه ی پایه ایریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارواقعیت های متفاوتسیر آفرینش از روح تا مغز محل درک احساسات روحانی دتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مگاهی لازم است برای فهم و غم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بنوار عصب و عضلهدر آستانه ی موج پنجم کوویبه نقاش بنگرمن پر از تلخیمراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مواکسن دیگری ضد کرونا از دسادیسم یا لذت از آزار دادمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالمعادله ها فقط بخش خسته کنایا بیماری ام اس (مولتیپخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنونکاتی در مورد تشنجدرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک بازی ز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ها را به رسمیت بشناوزوز گوشسردرد میگرنمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهمغز و اخلاقخانه ی تاریکاپی ژنتیکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنگاه انسان محدود به ادرادرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاشی برای درمان قطع نخاژن یا نقشه توسعه مغز و نقشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و معماری، هندسه ی قابل مشاآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز برای فراموشی بیشتر کدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای ناتوانی در شناسایی چهره دردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتهوش احساسیزبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفکنفرانس تشنج هتل کوثر اصشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیدوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسنرمش های موثر در کمردردذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداهوشیاری و افسردگیسفر فقط مادی نیستمهندسی ژنتیک در حال تلاش تو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای کیهان خود را طراحی میکندصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید درمان کرونا با همانحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید ددانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکامل تا مغز، از مغز تقفس را بشکننزاع بین علم و نادانی رو رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاهر چیز با هر چیز دیگر در تسلولهای بنیادی مصنوعی درمیدان بنیادین اطلاعاتتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیکتاب، سفری به تاریخعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید ALSاستیفن هاوکینگ در مورد هقدم زدن و حرکت دید را تغیهفت سین یادگاری از میراث روزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانویتنام نوعی کرونا ویروس سوخت هیدروژنی پاکماپروتیلینتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانگلوله ی ساچمه ایعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اننه به اعدامدخالت در ساختار ژنهااطلاعات حسی ما از جهان، چلایو دوم دکتر سید سلمان فهندسه ی رایج کیهانریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیواقعیت و مجازسیستم تعادلی بدنمحدودیت چقدر موثر استتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمگاهی مغز بزرگ چالش استغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژنوار عصب و عضلهدر درمان بیماری مولتیپل به نادیدنی ایمان بیاورمنابع انرژي پاک سرچشمه حرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است واکسن سرطانسازگاری با محیط بین اجزامرکز حافظه کجاستتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچمعجزه های هر روزهایا بدون زبان میتوانیم تخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تچگونه مولکول های دی ان ایدرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های بین زن و مرد فقیک پیام منفرد نورون مغزی سردرد میگرن در کودکانمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آمغز و سیر تکامل ان دلیلی خانواده پایدارابتدا سخت ترین استاز تکنیکی تا مغز از مغز تنگاه از بیرون مجموعهدرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی زودگذربیماری بیش فعالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاشی تازه برای گشودن معژن ضد آلزایمرشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط آزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آننادیدنی ها واقعی هستنددرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوهوش در طبیعتزبان نیاز تکاملی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته وکنگره بین المللی سردرد دشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ادورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستنرمشهای مهم برای تقویت عذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملهوشیاری کوانتومیسفر نامه سفر به بم و جنوب مهربانی، شرط موفقیتموفقیت هوش مصنوعی در امتتوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بکیهانِ هوشیارِ در حال یاضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امیدوار باش حتی اگر همه چحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط نقش حیاتی تلومر دی ان آ ددانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز، از مغز تقلب و عقلنزاع بین علم و جهل رو به پرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرهر جا که جات میشه، جات نیسلام تا روشناییمیدازولام در درمان تشنج توهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیکتابخانهعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه دارینقش غذاها در کاهش دردهای داروی جدید s3 در درمان ام استیفن هاوکینگ در تفسیر قدرت مردمهم نوع خواری در میان پیشیروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بویتامین E برای فعالیت صحسودمندی موجودات ابزی بر ماجرای جهل مقدستیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح گلوئونعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکنه جنگ و نه خونریزیدر مانهای کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد ملبخند بزن شاید صبح فردا زهندسه بنیادینریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atواقعیت و انعکاسسیستم دفاعی بدن علیه مغز محدودیت های حافظه و حافظتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده گذر زمان کاملا وابسته به غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاننوبت کودکاندر سال حدود 7 میلیون نفر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبه هلال بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز رادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانواکسن سرطانستم با شعار قانون بدترین مرکز حافظه کجاستتاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هامعجزه ی چشمایا تکامل هدفمند استخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تچگونه میتوان با قانون جندرمان جدید ای ال اس، توفرهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیمنابع بی نهایت انرژی در دتفاوت های تکاملی در مغز ویک پیشنهاد خوب برای آسان سردرد و علتهای آنمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی مغز کوانتومیخار و گلابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز و از مغز نگاه از دور و نگاه از نزددرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاشی جدید در درمان ام اسژنها نقشه ایجاد ابزار هوشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیآزار دیگری، آزار خود استجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابنادانی در قرن بیست و یکم،دست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقهوش عاطفی قسمت 11زبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرکنگره بین المللی سردرد دشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماحق انتخابابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین ديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی و مسیر روحانیچرا ماشین باید نتایج را پرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکهوش، ژنتیکی است یا محیطیسفر به مریخ در 39 روزهیچ چیز همیشگی نیستسفر تجهیزات ناسا به مریخ مولتیپل اسکلروز در زنان تولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استکیست هیداتید مغزضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدواری و مغزحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هنقش خرچنگ های نعل اسبی دردانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تقلب دروازه ی ارتباطنسبیت عام از زبان دکتر بررویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظههر حرکت خمیده می شود و هر سلاح و راهزنیمکان زمان یا حافظه زمانتوهم جداییپروانه ی آسمانیکجای مغز مسئول پردازش تجعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیانرژی تاریکحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جوانانقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی جدید میاستنی گراویاستخوان های کشف شده، ممکقدرت کنترل خودهمه چیز موج استروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایویتامین E در چه مواد غذایسی و سه پل اصفهانماجرای عجیب گالیلهتکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان گمان میکنی جرمی کوچکی در عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون اولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانچه زیاد است بر من که در ایدر محل کار ارزش خودت را باطلاعاتی عمومی در مورد ملحظات خوش با کودکانهندسه در پایه ی همه ی واکریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکواقعیت خلا و وجود و درک مسکوت و نیستیمخچه فراتر از حفظ تعادلتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به نور دروندرمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبه کدامین گناه کشته شدندمنابع انرژی از نفت و گاز راز تغییربسیاری از بیماری های جدیواکسن ضد اعتیادستم، بی پاسخ نیستمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازمعجزه ی علمایجاد احساساتخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن منابع جدید انرژیتفاوت های زبانی سرمنشا تیک آلل ژنتیکی که از نئاندسردرد تنشنمسئولیت جدیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهمغز آیندگان چگونه است ؟خارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون مجموعه با نگدرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تمایل زیاد به خوردن بستنژنها ، مغز و ارادهشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سآسيب میکروواسکولاریا آسجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رودل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستنازوکلسیندست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به هوش عاطفی قسمت نهمزبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانکنترل همجوشی هسته ای با هشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از نقش محیط زندگی و مهاجرت ددی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز- از مغز فرایند پیچیده ی خونرسانیچرا مغز انسان سه هزار سالرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی بحتی علمی درباره تمایل بهیچ وقت خودت را محدود به سفر دشوار اکتشافمواد کوانتومی جدید، ممکنتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهاکیست کلوئید بطن سومضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدی به این سوی قبر نیستحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همنقش داروهاي مختلف معروف دانشمندان اولین سلول مصناز روده تا مغزقلب روباتیکنسبت ها در کیهانرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومهرچیز با یک تاب تبدیل به سلسله مباحث هوش مصنوعیمکانیک کوانتومی بی معنی توهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آکرونا چه بر سر مغز می آورعلم و روحتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان نقشه های مغزی جدید با جزیداروی جدید برای میاستنی استروژن مانند سپر زنان دقدرت انسان در نگاه به ابعهمه چیز در زمان مناسبروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تویتامین کاسیلی محکم محیط زیست بر انماده ی تاریکتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شگنجینه ای به نام ویتامین عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمنه عدم مطلق بلکه عدم با قدر چه مرحله ای از خواب ، راعتقاد اشتباه، نتیجه ی نلرزش ناشی از اسیب به عصبهندسه زبانِ زمان استریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاوالزارتان داروی ضد فشار سکوت، پر از صدامخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین منورون هاي مصنوعی می تواندرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی الفاگوبه امید روزهای بهترمنابع انرژی از نفت و گاز راست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیواکسن علیه سرطانستون فقرات انسان دو پا جلمرگ چیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهمعجزه ی علم در کنترل کرونایران بزرگخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تچگونه هموساپينس بر زمین درمان دارویی سرطان رحم بهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سمناطق خاصی از مغز در جستجتفاوت ایستایی و تکاپویک جهش ممکن است ذهن انسانسردرد سکه ایمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال نوسان و چرخشمغز انسان ایا طبیعتا تماخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه حقیقی نگاه به درون ادرک دیگرانبیماری تی تی پیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرژنهای مشترک بین انسان و وشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواآسیب ها ناشی از آلودگی هوجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کودلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمنباید صبر کرد آتش را بعد دستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبهوش عاطفی قسمت هفتمزبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانکنترل جاذبهشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از نقش نگاه از پایین یا نگاهدین اجباریاز تکینگی تا مغز- از مغز فرایند تکامل و دشواری هاچرا مغزهای ما ارتقا یافت رفتار اجتماعی انسان، حاصچرا ویروس کرونای دلتا وارقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا هیچ کاری نکردن به معنی چیسفرنامه سفر به بم و جنوب موجود بی مغزی که می تواندتولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانکاهش مرگ و میر ناشی از ابطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطاحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهنقش درختان در تکاملدانشمندان تغییر میدان مغاز سایه بگذرقلب را نشکننسبت طلایی، نشانه ای به سرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اهز ذره، یک دنیاستسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمکانیزمهای دفاعی در برابتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداکریستال هاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گنقص در تشخیص هیجانات عامداروی جدید برای ای ال اساسرار آفرینش در موجقدرت ذهنهمه چیز در زمان کنونی استروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های ویتامین کا و استخوانسینوریپا داروی ترکیبی ضدماده ی خالیتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم گویید نوزده و ایمنی ساکتعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تایینهایت معرفت و شناخت درک عدر ناامیدی بسی امید استاعتماد به خودلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهندسه، نمایشی از حقیقترژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و واکنش های ناخودآگاه و تقسکته مغزیمخچه ابزاري که وظیفه آن فتکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمان به رویاحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هونورون های ردیاب حافظهدرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی از عروسک های ببه بالا بر ستارگان نگاه کمنابع انرژی از نفت و گاز رجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمواکسنی با تاثیر دوگانه استارگانی قبل از آغاز کیهمرگ و میر پنهانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیمعجزه در هر لحظه زندگیایرادهای موجود در خلقت بخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شدچگونه هوشیاری خود را توسدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ارباب و رهبر حقیقییک رژیم غذایی جدید، می توسردرد عروقی میگرنمستند جهان متصلآب زندگی است قسمت اولجهان در حال ایجاد و ارتقامغز انسان برای ایجاد تمدخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه دوبارهدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکهوش مصنوعی از عروسک تا کمزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن پیشرفته ی پیشینیانژنهای هوش ، کدامندشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج آشنا پنداریجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده دنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خنبرو و انرژی مداومدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و هوش عاطفی قسمت پنجمزبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبکندر در بیماریهای التهابشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از نقش نظام غذایی در تکامل مدین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز، از مغز فراتر از دیوارهای باورچرا پس از بیدار شدن از خورموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتههیچ کس مانند تو نگاه نمیکسفرنامه سفر به بم و جنوب موجودات مقهور ژنها هستندتولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانکاهش التهاب ناشی از بیماطلای سیاهتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین نقش ذهن و شناخت در حوادث دانشمندان روش هاي جدیدی از علم جز اندکی به شما داقیچی ژنتیکینشانه های گذشته در کیهان رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختهزینه ای که برای اندیشیدسم زنبور ، کلیدی برای وارما انسانها چه اندازه نزدتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمکریستال زمان(قسمت اولعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمنقطه بی بازگشتداروی جدید برای دیابتاسرار بازسازی اندام هاقدرت عشقهمه چیز، ثبت می شودروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم ویتامین کا در سبزیجاتسیگار عامل افزایش مرگ ومماده ای ضد التهابیتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی گوشه بیماری اتوزومال رسسعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراننهایت در بی نهایتدر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتماد به خودلزوم سازگاری قانون مجازاهنر فراموشیرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانواکنش به حس جدیدسال سیزده ماههمخچه تاثیر گذار بر حافظهتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فنوروپلاستیسیتی چیستدرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی از عروسک های ببه بالاتر از ماده بیندیشمنابع انرژی از نفت و گاز رحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسخن نیکو مانند درخت نیکومرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیمعرفت و شناختایستادن در برابر آزادی بخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسچگونه واکسن کرونا را توزدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی برایکی از علل محدودیت مغز امسرطان کمیت گراییمشکل از کجاستآب زندگی است قسمت دومجهان ریز و درشتمغز انسان برای شادمانی طخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی درادرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقیژنهای حاکم بر انسان و انسشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییچت جی پی تیذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشهوش عاطفی قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چکوچ از محیط نامناسبشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از نقش نظریه تکامل در شناسادید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز، از مغز فرد موفقچرا ارتعاش بسیار مهم استرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتهیچ کس حقیقت را درون مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب موسیقی نوتولترودینپیام های ناشناخته بر مغز کاهش حافظه هرچند فرایندیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مونقش روی و منیزیم در سلامتدانشمندان روشی برای تبدیازدواج های بین گونه ای، رقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنشانه های پروردگار در جهرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان ههزینه سنگین انسان در ازاسماگلوتید داروی کاهش دهنما انسانها چه اندازه نزدتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلمکریستال زمان(قسمت دوم)علم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمنمیتوان با بیرون انداختنداروی جدید ضد میگرناصل بازخوردقضاوت ممنوعهمه ی سردردها بی خطر نیستروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرویتامین بی 12 در درمان دردسیاهچاله هاماده، چیزی نیستتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راگوشت خواری یا گیاه خواریعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است نهادینه سازی فرهنگ اختلادر هم تنیدگی کوانتومیاعداد بینهایت در دنیای ملزوم سازگاری قانون مجازاهنر حفظ گرهرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير واکسن های شرکت فایزر آمرسانسور از روی قصد بسیاری مدل همه جانبه نگر ژنرالیتکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاین اندوه چیستحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اننوروز یا روز پایانیدرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی به جای محکوم کردن دیگران منابع انرژی از نفت و گاز رحم مصنوعیبعد پنجموبینار اساتید نورولوژی دسخن و سکوتمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشمندمغز فکر میکند مرگ برای دیاکسی توسین و تکامل پیش اخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزچگونه آن شکری که می خوریمدرمان سرگیجه بدون داروهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و منبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشیافته های نوین علوم پرده سرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات نخاعیآب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزمغز انسان برای شادمانی طخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن زیر آبکل اقیانوس در یک ذرهشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مآغاز فصل سرما و دوباره تکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیندندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در چت جی پی تیذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنهوش عاطفی قسمت دهمزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در موکوچک شدن مغز از نئاندرتاشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون های تیروئید ددیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز، از مغز فرد یا اندیشهچرا بیماری های تخریبی مغرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين هیچ اندر هیچسفرنامه سفر به بم و جنوب موسیقی هنر مایع استتومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانکاهش دوپامین عامل بیماریطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانفجار و توقف تکاملی نشاحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملینقش روزه داری در سالم و جدانش، قفل ذهن را باز میکناسکار، لگوی هوشمندقانون مندی نقشه ژنتیکی منظام مثبت زندگیرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشهزاران سال چشم های بینا وسندرم کووید طولانیما اکنون میدانیم فضا خالتوانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساکریستال زمان(قسمت سوم)علم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشداروی جدید ضد الزایمراصل در هم تنیدگی و جهانی قطار پیشرفتهمیشه چشمی مراقب و نگهباروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوویتامین بی هفدهسیاهچاله های فضایی منابعماده، چیزی بیش از یک خلا تکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خگیلگمش باستانی کیستعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلچهار میلیارد سال تکامل بدر هم تنیدگی کوانتومی و پبقای حقیقی در دور ماندن الزوم عدم وابستگی به گوگل هنر رها شدن از وابستگیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمواکسن کووید 19 چیزهایی که سانسور بر بسیاری از حقایمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اننوشیدن چای برای مغز مفید درمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی به خودت مغرور نشومنابع انرژی از نفت و گاز رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناوجود قبل از ناظر هوشمندسخن پاک و ثابتمرگ تصادفیتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هوشیارمغز قلباگر فقط مردم میفهمیدند کاز نظر علم اعصاب اراده آزچگونه انتظارات بر ادراک درمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید از روی طبیعتیاد گرفتن مداومسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات بین دو همسر و برخیآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و مغز انسان رو به کوچک تر شخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهت را بلند کندرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اهوش مصنوعی به شناسایی کازیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدنی قدیمی در شمال خلیج کلمات بلند نه صدای بلندشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب آغاز مبهم آفرینشجاذبهابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسدهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیارینتایج نادانی و جهلذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتهوش عاطفی قسمت دومزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو آرامش و صلحیپول و شادیکوچکترین چیز یک معجزه اسشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در احقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون زنانه استروژندیدگاه نارسای دوگانه ی منقش ویتامین K در ترمیم اسدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز فرد حساس از نظر عاطفی و بچرا حیوانات سخن نمی گوینرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و هیچگاه از فشار و شکست نترسفری به آغاز کیهانمیهمانهای ناخوانده عامل تومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستکاهش سن بیولوژیکی، تنها طولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانقراض را انتخاب نکنیدحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاننقش رژیم غذایی بر رشد و ادائما بخواناساس انسان اندیشه و باور قانون گذاری و تکاملنظریه ی تکامل در درمان بیروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلهستي مادي ای که ما کوچکترسندرم گیلن باره به دنبال ما از اینجا نخواهیم رفتتوازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهکشف مکانیسم عصبی خوانش پعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبنمایش تک نفرهداروی سل سپتاصل علت و تاثیرلمس کوانتومیهمیشه اطمینان تو بر خدا بروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنویتامین دی گنجینه ای بزرسیاهچاله ها، دارای پرتو ماست مالیتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوگیاه بی عقل به سوی نور میعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و چهار ساعت پس از کشتار خوکدر هم تنیدگی کوانتومی و دبلندی در ذهن ما درک بلندیمقاومت به عوارض فشار خون هنر، پر کردن است نه فحش درژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماواکسن کرونا و گشودن پنجرساهچاله ها تبخیر نمیشودمدل هولوگرافیک تعمیم یافتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسانوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی از عروسک بازی به دنبال رستگاری باشمنابع انرژی از نفت و گاز رساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناوراپامیل در بارداریسختی ها رفتنی استمرگی وجود نداردتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان های بسیار دیگرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاگر میدانی مصیبت بزرگتر از واقعیت امروز تا حقیقتچگونه به سطح بالایی از هودرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید از طبیعتیاد بگیر فراموش کنیشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی پس از سآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذیمغز انسان رو به کوچکتر شدخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا درگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلهوش مصنوعی در کامپیوترهازیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمرکز و مدیتیشنکلوزاپین داروی ضد جنونشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مردو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تنجات در راستگوییذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریهوش عاطفی قسمت سومزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدهکووید نوزده و خطر بیماری شباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از نقش ژنتیک در درمان اختلادژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز فردا را نمیدانیمچرا حجم مغز گونه انسان دررمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و هیپرپاراتیروئیدیسمسقوط درون جاذبه ای خاص، چمیوتونیک دیستروفیتومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میکایروپاکتیک چیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانواع سکته های مغزیحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترنقش رژیم غذایی در رشد و اداروهای مصرفی در ام اساستفاده از مغز، وزن را کمقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکهستی ما پس از شروعی چگال سندرم پیریفورمیسما اشیا را آنطور که هستندتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اکشف مکانیسمی پیچیده در بعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان باشحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابچند نرمش مفید برای کمردرداروی ضد چاقیاصل عدم قطعیت از کوانتوم لوب فرونتال یا پیشانی مغهمیشه داناتر از ما وجود دروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مویروس مصنوعیسیاهچاله و تکینگی ابتدایماست مالی با هوش انسانیتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهگیاه خواری و گوشت خوار کدعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش نوآوری ای شگفت انگیز داندر هر سوراخی سر نکنبلوغ چیستمقابله ی منطقی با اعتراضهوموارکتوس ها ممکن است درژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودواکسن کرونا از حقیقت تاتسایه را اصالت دادن، جز فرمدل های ریز مغز مینی برینتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وسایتهای دیگرجلوتر را دیدناینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهانیکولا تسلادرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی به زودی شبکه مغزی به جای منابع انرژی از نفت و گاز رشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوورزش هوازی مرتب خیلی به قسرنوشتمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرمغز مانند تلفن استخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد از کجا آمده ام و به کجا میچگونه باغبانی باعث کاهش درهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی از عروسک بازی زنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت استخوان در گرو تغذیادگیری مهارت های جدید دشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی در عقب آثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنمغز ایندگان چگونه استخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا درگیری مغزی در سندرم کووبیندیشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمرکز بر هدفکلام و زبان، گنجینه ای بسشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزافت فشار خون ناگهانی در وجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسدو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تفاجعه ی جهل مقدسنخاع ما تا پایین ستون فقرذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیهوش عاطفی قسمت ششمزبان جانسوزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دکودک هشت ساله لازم است آدشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتحقیقت راستین انسان علم بحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از نقش گرمایش آب و هوا در همدگرگونی های نژادی و تغییاز تکامل تا مغز از مغز تا فرزندان زمان خودچرا خشونت و تعصبرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فهاوکينگ پیش از مرگش رسالسلول های مغزی عامل پارکیمیگرن و پروتئین مرتبط با توهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصکار با یگانگی و یکپارچگیطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانگشت ماشه ایحریص نباشاتفاق و تصادفنقش زنجبیل در جلوگیری از داروهای ام اساستفاده از هوش مصنوعی در قانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مو هر کس تقوای خدا پیشه کنسندرم پس از ضربه به سرما به جهان های متفاوت خودتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودکشف ارتباط جدیدی از ارتبعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگچند جهانیداروی ضد چاقیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرلوتیراستامهمیشه راهی هستروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دویرایش DNA جنین انسان، برسیاهچاله ی منفرد یا سیاهماشین دانشتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهگیرنده باید سازگار با پیعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازنوار مغز مشاهده ی غیر مستدر والنتاین کتاب بدید همبلعیدن ستاره توسط سیاهچامقابله با کرونا با علم اسهورمون شیرساز یا پرولاکتراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اواکسن کرونا ساخته شده توساخت شبکه عصبی مصنوعی با مدیون خود ناموجودتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهاینترنت بدون فیلتر ماهواحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولنیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی به زیر پای خود نگاه نکن بمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهوورزش هوازی ، بهترین تمریسریع دویدن مهم نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهمغز مادران و کودکان در زمخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بساز کسی که یک کتاب خوانده چگونه تکامل مغزهای کنونیدروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی از عروسک بازی زنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کومنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت حافظه یا هوش مصنوعیادآوری خواب و رویاشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده گر جدای از شیء مشاآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستمغز ابزار بقای برتر مادیخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا درگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزیست شناسی کل در جزء فراکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمساح حد واسط میان مغز کوکلرال هیدرات برای خوابانشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانمغز، فقط گیرندهدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ها در مکانیک کوانتنخستین تمدن بشریذهن سالمباد و موجهوش عاطفی بیشتر در زنانزبان ریشه هایی شناختی اسمنبع خواب و رویاتو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورکودک ایرانی که هوش او از شجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده دانش قدرت استاز تکامل تا مغز، از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهچرا در مغز انسان، فرورفترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتههاوکينگ پیش از مرگش رسالسلول های بنیادیمیگرن سردردی ژنتیکی که بتوهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهکاربرد روباتهای ريزنانوطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت نگاری مغز نشان میدحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بیننقش زبان در سلطه و قدرت اداروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از انرژی خلاقانونمندی و محدودیت عالمنظریه ی ریسمانروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختوفور و فراوانیسندرم دزدی ساب کلاوینما با کمک مغز خود مختاريمتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدکشف جمجمه ای درکوه ایرهوعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد چند جهانیداروی ضد تشنج با قابليت تاصول انجام برخی نرمش ها دلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهمیشه عسل با موم بخوریمروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهواقعیت فیزیکی، تابعی از سیاهچاله ی تولید کنندهمبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازگالکانزوماب، دارویی جدیعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد نوار مغز ترجمه رخدادهای در یک فراکتال هر نقطه مرکبنی عباس، ننگی بر تاریخملاحظه های اخلاقی دربارههوش فوق العاده، هر فرد اسراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانواکسن ایرانی کرونا تولیدساخت شبکه عصبی با الفبای مدیریت اینترنت بر جنگتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتایندرالخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومچیز جدید را بپذیردرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی از عروسک بازی به سخن توجه کن نه گویندهمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر قبل از کارورزش و میگرنسریعترین کامپیوتر موجودمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهمغز چون ابزار هوش است دلیخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بساز آغاز خلقت تا نگاه انساچگونه جمعیت های بزرگ شکل دریای خداهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت سیستم ایمنییاری خدا نزدیک استشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده آینده از روی مشاهآرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در سامغز ابزار برتر بقاخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اهوش مصنوعی درمانگر کامپیزیست شناسی باور حقیقت یا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس هوازی و میتوکندریکمردردشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ی همیشگی تصویر سازنخستین تصویر از سیاهچالهذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان شناسی مدرن در سطح سلمنتظر نمان چیزی نور را بهتو با باورهایت کنترل میشپیموزایدکودکان میتوانند ناقل بی شرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملک