دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

استیفن هاوکینگ در تفسیر ماده تاریک خطا کرده است

استیفن هاوکینگ در تفسیر ماده تاریک، خطا کرده است!!

ماده تاریک، جاذبه ای را بر خلاف جاذبه های مرسوم وارد میکند و توازن بین ماده تاریک و ماده روشن، است که کیهان ما را شکل داده است. اگر نیروی تاریک قویتر از حد کنونی شود، کیهان ما(از جمله بدن ما و ابزار هوش و مغز و سیستم های مغزی و ...)، در فضا پراکنده می گردد و اگر نیروی ماده روشن از ماده تاریک پیشی بگیرد همه کیهان، بر خودش منقبض و جمع می شود و نمونه های فریدمان این شکل ها را توضیح میدهد.

(تمام مدل های فریدمان، پیش بینی می کنند که در ابتدای تشکیل جهان، فاصله بین کهکشان ها صفر بوده است زیرا حجم جهان، صفر و در نتیجه چگالی آن، بی نهایت بوده است و این، به آن معنی است که مدل های فریدمان- که بر اساس نظریه نسبیت بنا شده است- می گویند: نقطه ای وجود داشته است که جهان از آن، آغاز شده است و در این نقطه، نظریه نسبیت عام، از اعتبار ساقط میشود. این نقطه، نقطه ی تکینگی نام دارد و انفجار بزرگ، از این نقطه آغاز شده است.)(احمد حسن- توهم بی خدایی- ص 460 ترجمه فارسی)

(زمین در یک مدار مشخص و با سرعتی معین به دور خورشید، می چرخد. چیزی- که این سرعت را در این مدار تعیین میکند- همان نیروی جاذبه است که اجسام بر هم وارد می کنند و نتایج آن نیز برای اجرام بزرگ، مشهود است.

هر چه جرم جسم، بیشتر باشد مقدار نیروی جاذبه بیشتر میشود. ... اگر تصورکنیم جرم خورشید بسیار بیشتر از جرم فعلی آن است، بافت کیهانی انحنای بیشتری پیدا میکند و به دنبال آن، زمین با گردش و سرعت کنونی خود از مدار فعلی، خارج و به دلیل نیروی جاذبه ی خورشید، به سمت آن کشیده می شود. اگر زمین بخواهد از این سرنوشت، رهایی یابد، باید با سرعتی بیشتر از سرعت کنونی خود، به دور خورشید بچرخد تا در همان مسیر باقی بماند.

همچنین اگر فرض کنیم سرعت گردش زمین، بیش از سرعت کنونی آن باشد تا بتواند از جاذبه ی خورشید با جرم فعلی بگریزد، یعنی به سرعت گریز برسد، زمین با خروج از مدارش از خورشید فاصله می گیرد و برای اینکه زمین در یک وضعیت شتاب دار نتواند در موارد دور شونده از خورشید بگریزد، باید جرم خورشید به مقداری زیاد شود که جاذبه ی آن، برای این کار کفایت کند.

مطالب گفته شده علاوه بر زمین، برای کهکشان ها هم صادق است یعنی جرم کهکشان، بر ستارگان و سیارات تاثیر می گذارد.

در دهه سوم قرن بیستم رصدهای ثبت شده از حرکت کهکشان ها در برخی خوشه های کهکشانی، حاکی از آن بود که اینها با سرعتی بیشتر از آنچه نیروی جاذبه ی آن خوشه های کهکشانی، اجازه می دهند، در حرکت می باشند یعنی هرچند این کهکشان ها با سرعتی بیش از سرعت گریز، حرکت می کنند ولی باز هم در مدار خود برجای مانده اند.

این، به آن معنی است که نیروی جاذبه ای در کار است که مانع از گریز آنها شده است و یا آنها را به حرکت با این سرعت وامی دارد)(احمد حسن- توهم بی خدایی- ص 485 ترجمه فارسی)

ماده تاریک و انرژی تاریک، نیرویی است که در کنار جاذبه های خاص عالم مادی ما کششی را وارد می کند تا تاثیرات جاذبه و نیروی تخریب کننده آن به نوعی کاهش یابد. در حالی که سیاه چاله، ستاره مرده ای است که کیهان و ستارگان روشن را جذب جاذبه هنگفت خود میکند و همه چیز را به درون خود می کشد؛ در آنجایی که هیچ نور وروشنایی ای نیست.

در اینجا به بررسی علمی تفاوت بین سیاهچاله ونیروی تاریک می پردازیم:

با وجود هر آنچه دانشمندان کیهان شناسی در گذشته به دست آورده اند، ماده تاریک، سیاه چاله نیست و هر آنچه تاکنون درمورد کیهان می شناسیم، فقط 4% از ترکیب کیهان را تشکیل می دهد در حالی که بقیه آن- که درماده و نیروی تاریک نمود دارد- قابل چشم پوشی است هرچند فرضیات زیادی برای تفسیر آن وجود دارد.

اسرار کیهان

استیفن هاوکینگ در مقاله پژوهشی و معروف خود- که در دهه هفتاد منتشر شد- بیان کرد، ماده تاریک از مجموعه بسیار زیادی از سیاه چاله های ابتدایی تشکیل شده است که در نخستین لحظات تاریخ کیهان، ایجاد شده است، ولی به نظر می رسد این نظر، اشتباه باشد.

در پژوهش جدیدی- که اخیرا در مجله معروف نیچرمنتشر شده است- گروه پژوهشی مشترک از ژاپن وهند و آمریکا اشاره کردند دلایل کافی برای تایید این فرضیه وجود ندارد و رصدهای آنها تاکید کرد هیچ تاثیری از آن سیاه چاله ها وجود ندارد.

و برای فهم واضح تر بیان می شود ماده تاریک با معنی مصطلح، تاریک نیست بلکه چیزی است- که دانشمندان نمی دانند- چیست! و در همه کهکشان ها تاثیر دارد و به هیچ عنوان، رصد پرتویی از آن، وامکان ندارد و آن، کاملا غیر مرئی است ودانشمندان تاثیر جاذبه آن را بر محیط خود ملاحظه کرده اند و ازاین رو آنها وجود آن را فهمیده اند.

سیاه چاله های هاوکینگ

از نظر هاوکینگ، به این دلیل، آن نوع سیاه چاله ها با آن حالت، برگزیده می شود و آنها بسیار کوچک هستند؛ به گونه ای که دیدن آن ممکن نیست ونیز

چگا

لی ای دارد که می تواند تاثیری جاذبه گونه بر محیط خود داشته باشد.

می دانیم- وقتی ستاره ای غول آسا بر خودش منهدم شود- سیاه چاله ها ایجاد می گردد و انفجاری بسیار بزرگ را ایجاد می کند و در مرکز خود، سیاه چاله ای باقی می گذارد که دارای نیروی جاذبه بزرگی است تا آنجا که حتی از گریز نور، جلوگیری میکند و از این رو سیاه، دیده می شود. با این همه، آن، نوعی یکتا از سیاه چاله ها نیست زیرا فشار هر مقدار از ماده به گونه ای- که حجم آن منقبض و جمع شود تا از حجابی مشخص بگذرد- آن را به سیاه چاله تبدیل می کند مثلا انقباض و جمع شدن زمین تا حدی- که در حجم به اندازه دانه انگور شود- زمین را فورا به سیاه چاله، تبدیل می کند.

ازاین رو هاوکینگ تصورکرد در نخستین لحظات از پیدایش هستی- در زمانی که فشار و حرارت، بسیار بالاست- ممکن است مقداری بسیار زیادی از ذرات، به سیاه چاله با حجم بسیار اندک تبدیل شود و نیز تصور کرد آن ذرات، ماده تاریک هستند زیرا چگالی ای دارد و جاذبه آن بر محیطش تاثیر می کند و امکان ندارد در همان زمان آن را ببینیم.

هاوکینگ بر اساس پژوهش جدید خطا کرد و به نظر می رسد این فرضیه غیر ممکن باشد زیرا گروه پژوهشی، دوربینی با دقت بسیار بالا را در تلسکوپسوبارودر قله موناکیا در منطقه هوایی آمریکا به کار بردند تا رصد دقیقی از کهکشان آندرومیدا انجام دهند و این کهکشان، همسایه ماست که در مسافت 2.5 میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته است.

گروه پژوهشی کوشید، 190 تصویر متوالی از کهکشان را بر هم منطبق کند تا اختلافات دقیق در پرتوافکنی ستارگان مخصوص به کهکشان را رصد کند. زیرا اگر سیاه چاله هایی بسیار کوچک، کهکشان را احاطه کند بر پرتوافکنی ستارگان خاص به آن کهکشان تاثیر می گذارد و دانشمندان انتظار دارند، تصویری با نور کم در همه دقایق و ساعت ها وجود داشته باشد

و نتایج پژوهش جدید می گوید حالات نور اندک- که می توان آن را با وجود سیاه چاله های ابتدایی تفسیر کرد- جز 0.1% از ترکیب ماده تاریک مورد انتظار از کهکشان اندرومیدا را در بر نمی گیرد یعنی فرضیههاوکینگ درست نیست.

پژوهشگران امیدوارند این پژوهش در توجیه خط حرکت پژوهشی در این عرصه در توجهات نیرومندتر در تفسیرماده تاریک نقش داشته باشد و تا آن زمان این ترکیب پوشیده در کیهان، بر مرکز پژوهش علمی در این عرصه سایه خواهد افکند.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2340485579303469&id=100000261505187


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش داروهاي مختلف معروف آیا امکان بازسازی اندامهتکامل ابزار هوش ، راه پر زبان و تکلم برخی بیماریهچرا در مغز انسان، فرورفتایا بدون زبان میتوانیم تتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیداضطراب و ترسحس و ادراک قسمت چهارمپیامهای کاربرانمبانی ذهنی سیاه و سفیدکایروپاکتیک چیستبخش دیگری در وجود انسان هدرمان جدید میگرن با انتی نقش روزه داری در سالم و جآیا انسان با مغز بزرگش اختکامل ساختار رگهای مغزی زبان و شناخت حقیقت قسمت چچراروياها را به یاد نمی آارتقا و تکامل سنت آفرینش ایا تکامل هدفمند استتاثیر درجه حرارت بر عملکساخت شبکه عصبی مصنوعی با فلج بل، فلجی ترسناک که آنهستي مادي ای که ما کوچکتراطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت پنجمسایتهای دیگرمجموعه های پر سلولی بدن مکاربرد روباتهای ريزنانوبرنامه و ساختار پیچیده مدرمانهای بیماری پارکینسنقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آتکامل شناخت انسان با کشفزبان و شناخت حقیقت قسمت اچراروياها را به یاد نمی آارتوکين تراپی روشی جديد ایرادهای موجود در خلقت بتاثیر درجه حرارت بر عملکسریعترین کامپیوتر موجودفلج خوابهستی ما پس از شروعی چگال اطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت سوممحل درک احساسات روحانیکاربرد روباتهای ريز، در برین نت به جای اینترنتدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آتئوری تکامل امروز در درمزبان و شناخت حقیقت قسمت دنزاع بین جهل و علم رو به پارتباط میکروب روده و پاراگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر درجه حرارت بر عملکسرگیجه از شایعترین اختلافلج خواب چیستویتامین E برای فعالیت صحبلندی در ذهن ما درک بلندیحساسیت روانی متفاوتمحل درک احساسات روحانی دکجای مغز مسئول پردازش تجبرای پیش بینی آینده مغز ددرک و احساسدرک احساسات و تفکرات دیگنقش غذاها و موجودات درياآیا برای تولید مثل همیشه تئوری تکامل در پیشگیری و زبان و شناخت حقیقت قسمت سنظریه تکامل در درمان بیمارتباط چاقی و کاهش قدرت باگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر درجه حرارت بر عملکسردرد و علتهای آنفیلمی بسیار جالب از تغییویتامین E در چه مواد غذایبه زودی شبکه مغزی به جای خلاصه ای از مطالب همایش ممحدودیت های حافظه و حافظکشف مکانیسم عصبی خوانش پبرخی اثرات مضر ویتامین ددرک تصویر و زبان های مخلتنقش غذاها و موجودات درياآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتا 20 سال آینده مغز شما به زبان، وسیله شناسایی محیطهفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط شگفت مغز انسان و فاگر تلاش انسان امروز براتاثیر رو ح و روان بر جسمسردرد تنشنفیزیکدانان ماشینی برای تویتامین دی گنجینه ای بزربوزون هیگز چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلکشف مکانیسمی پیچیده در ببرخی اختلالات عصبی مثانهبرخی بیماری ها که در آن بدرک عمیق در حیواناتنقش غذاها و موجودات درياآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر مشاهده بر واقعیت بسفر نامه سفر به بم و جنوب هفت سین یادگاری از میراث ارتباط شگفت انگیز مغز انابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر رژیم گیاه خواری بر سردرد سکه ایفراموشی همیشه هم بد نیستواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری گیلن باره و بیمارخواب سالم عامل سلامتیمخچه ابزاري که وظیفه آن فکشف ارتباط جدیدی از ارتبکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبرخی توجهات در ببمار پاردرگیری اعصاب به علت میتونقشه مغزی هر فرد منحصر بهآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر ویتامین دی بر بیماسفرنامه سفر به بم و جنوب همیشه عسل با موم بخوریمارتباط شگفت انگیز مغز انابزارهای بقای موجود زندتاثیر رژیم گیاه خواری بر سرعت فکر کردن چگونه استفرایند حذف برخی اجزای مغواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری ای شبیه ام اس مولتخواب سالم عامل سلامتی و یمدارک ژنتیکی چگونه انسانگنجینه ای به نام ویتامین برخی سيناپسها طی تکامل و رقیبی قدرتمند در برابر مچندین ماده غذایی که ماننآیا دلفین ها می تواند از تاثیر ژنها بر اختلالات خسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی می تواند بر احارتباط غیرکلامی بین انساابزارهای دفاعی و بقای موتاثیر رژیم گیاه خواری بر شنا در ابهای گرم جنوب نیفرد حساس از نظر عاطفی و بوراپامیل در بارداریبیماری بیش فعالیخواب عامل دسته بندی و حفطمرگ انتقال است یا نابود شمزایای شکلات تلخ برای سلگیاه خواری و گوشت خوار کدبررسي علل احتمالي تغيير رمز و رازهای ارتباط غیر کچه زیاد است بر من که در ایآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر کپسول نوروهرب بر نسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتروز یا خوردگی و التهااثر مضر مصرف طولانی مدت رتاثیر رژیم گیاهخواری بر شناخت و معرفت، و نقش آن دقانون مندی نقشه ژنتیکی مورزش هوازی مرتب خیلی به قبیماری تی تی پیخودآگاهی و هوشیاريمشکلات نخاعیگالکانزوماب، دارویی جدیبررسی و اپروچ جدید بر بیمرویای شفافچهار میلیارد سال تکامل بآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر کپسول نوروهرب بر تسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت اولاثرات مفید قهوهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیشواهدی از دنیسوان(شبه نئقارچ بی مغز در خدمت موجودورزش هوازی ، بهترین تمریبیماری ضعف عضلات نزدیک بخودآگاهی و هوشیاريمغز ما کوچکتر از نیم نقطهگامی در درمان بیماریهای بررسی سیستم تعادلی بدن اروبات های ریز در درمان بیچهار ساعت پس از کشتار خوکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر کپسول نوروهرب بر سسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی الفاگوارزش حقیقی زبان قسمت دوماثرات مضر ماری جواناتبدیل تراکت صوتی مصنوعی شاهکار قرنلوب فرونتال یا پیشانی مغورزش و میگرنبیماریهای تحلیل عضلانی اخطا در محاسبات چیزی کاملمغز چون ابزار هوش است دلیگاهی لازم است برای فهم و بررسی علل کمر درد در میانروزه داری و بیمار ی ام اس نورون هاي مصنوعی می توانافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر کپسول نوروهرب بر سسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت سوماجزای پر سلولی بدن انسان تبدیل سلولهای محافط به سشباهت زیاد بین سلول هاي علبخند بزن شاید صبح فردا زورزش بهترین درمان بیش فعبیوگرافیخطا در محاسبات چیزی کاملمغز آیندگان چگونه است ؟گاهی مغز بزرگ چالش استبزرگ شدن مغز محدود به دورروش مقابله مغز با محدودینوروپلاستیسیتی چیستافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر گیاه خواری بر رشد وسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب یا نرووساجزایی ناشناخته در شکل گتری فلوپرازینشباهت زیاد بین سلول هاي علرزش ناشی از اسیب به عصبورزش در کمر دردبیوگرافیدفاع در برابر تغییر ساختمغز انسان ایا طبیعتا تماگزارش یک مورد جالب لخته وتفاوت مغز انسان و میمون هروش های صرفه جویی در ایجاچیزی خارج از مغزهای ما نیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر گیاه خواری بر رشد وسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزاخلاق و علوم اعصابتشنج چیستشش مرحله تکامل چشملزوم سازگاری قانون مجازاوزوز گوشبیست تمرین ساده برای جلودلایلی که نشان میدهد ما بمغز انسان رو به کوچکتر شدگشایش دروازه جدیدی از طرتفاوتهای جنسیتی راهی براروش هایی ساده برای کاهش اچگونه مغز پیش انسان یا همامیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزاختلال در شناسایی حروف و تغییر الگوی رشد مغزی با زصرع و درمان های آنلزوم سازگاری قانون مجازایک پیشنهاد خوب برای آسان بیشتر کمردردها نیازی به ديدن با چشم بسته در خواب مغز ایندگان چگونه استپنج اکتشاف شگفت آور در موتقلید مرحله ای نسبتا پیشروش صحبت کردن در حال تکامچگونه هموساپينس بر زمین امگا سه عامل مهم سلامتتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکاختلالات مخچهتغییر زودتر اتصالات مغزیضررهای مصرف شکر و قند بر ممانتین یا آلزیکسا یا ابیکی از علل محدودیت مغز امبا هوش مصنوعی خودکار روبدی متیل فومارات(زادیوا)(مغز ابزار برتر بقاپیموزایدتلاش هایی در بیماران قطع روشهای نو در درمان دیسک بچگونه آن شکری که می خوریمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکنیکی تا مغز از مغز تاختلالات حرکتی در انسانتغییر عمودی سر انسان از پضررهای شکر بر سلامت مغزمنابع انرژي پاک سرچشمه حیادگیری مهارت های جدید دبارداری بدون رحمدژا وو یا اشنا پنداریمغز برای فراموشی بیشتر کپیوند مغز و سر و چالشهای تلاشی برای درمان قطع نخاروشهای شناسایی قدرت شنواچگونه جمعیت های بزرگ شکل انفجار و توقف تکاملی نشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز و از مغز اختلالات صحبت کردن در انثبت امواج الکتریکی در عصطی یکصد هزار سال اخیر هرچمولتیپل اسکلروز در زنان یادآوری خواب و رویابازسازي مغز و نخاع چالشی دژاوو یا آشناپنداریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟پیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسروشی برای بهبود هوش عاطفچگونه جمعیت های بزرگ شکل انگشت نگاری مغز نشان میدتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تادامه بحث تکامل چشمجنسیت و تفاوت های بیناییعلم به ما کمک میکند تا مومواد کوانتومی جدید، ممکنژن هوش و ساختارهای حیاتی بحتی علمی درباره تمایل بدانشمندان ژنی از مغز انسمغز بزرگ چالش است یا منفعپیشینیان انسان از هفت میتمایل زیاد به خوردن بستنروشی جدید در درمان قطع نخچگونه حافظه را قویتر کنیاندوهگین نباش اگر درب یا تاثیر گیاه خواری بر رشد وسکته مغزیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تادغام میان گونه های مختلجنسیت و تفاوت های بیناییعلایم کمبود ویتامین E را موجود بی مغزی که می تواندژن یا نقشه توسعه مغز و نقبحث درباره پیدایش و منشادانشمندان روش هاي جدیدی مغز بزرگ چالشهای پیش روپیشرفتی مستقل از ابزار هتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروشی جدید در درمان سکته منگاهی بر قدرت بینایی دراانسان جدید از چه زمانی پاتاثیر گیاه خواری بر رشد وساخت شبکه عصبی با الفبایهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تادغام دو حیطه علوم مغز و جهش های ژنتیکی مفید در ساعلایم کمبود ویتامین E را موجودات مقهور ژنها هستندژنها نقشه ایجاد ابزار هوبحثی در مورد نقش ویتاميندانشمندان روشی برای تبدیمغز حریص برای خون، کلید تپاسخ گیاهان در زمان خوردتمساح حد واسط میان مغز کوريتوکسيمب در درمان ام اسنگاهی بر توانایی اجزاي بانسان عامل توقف رشد مغزتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغز جهش های ژنتیکی غیر تصادفعوارض ازدواج و بچه دار شدمیهمانهای ناخوانده عامل ژنها ، مغز و ارادهبحثی جالب درباره محدودیتداروهای مصرفی در ام اسمغز زنان جوانتر از مغز مرپختگی پس از چهل سالگي به تنفس هوازی و میتوکندریراه های جدید برای قضاوت رناتوانی از درمان برخی ویانعطاف پذیری مکانیسمی علتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز- از مغز جهشهای مفید و ذکاوتی که دعید نوروز مبارکمیگرن سردردی ژنتیکی که بژنهای هوش ، کدامندبحثی در مورد نقش کلسیم و داروهای ضد بیماری ام اس ومغزهای کوچک بی احساسپرورش مغز مینیاتوری انساتنفس هوازی و میتوکندریراه های جدید برای قضاوت رناتوانی در شناسایی چهره اولین مورد پیوند سر در انتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش احساسیاز تکینگی تا مغز- از مغزتجهشهای مفید و ذکاوتی که دعامل کلیدی در کنترل کارآمیدان مغناطيسي زمین بشر کمردرد با پوشیدن کفش منابحثی در مورد عملکرد لوب فداروی تشنجی درباردارینقش قهوه در سلامتیآیا ما تنها موجودات زنده تو دی ان ای خاص ميتوکندريراه پیروزی در زندگی چیستنخاع ما تا پایین ستون فقراولین تصویر در تاریخ از ستاثیر داروهای ضد التهاب هوش احساسیاز تکینگی تا مغز، از مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیریعسل طبیعی موثر در کنترل بمکانیزمهای دفاعی در برابکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج با قابليت تنقش هورمون های تیروئید دآیا مغز تا بزرگسالی توسعتولید سلولهای جنسی از سلرشد مغز علت تمایل انسان بنخستین تصویر از سیاهچالهايندگان چگونه خواهند دیدتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش عاطفی بیشتر در زنانازدواج های بین گونه ای، رحافظه و اطلاعات در کجاست عصب حقوق نورولووما انسانها چه اندازه نزدکندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج با قابليت تنقش ژنتیک در درمان اختلاآیا هوش ارثی دریافتی از پتوانایی مغز و دیگر اجزای زمین زیر خلیج فارس تمدنی نرمش های مفید در سرگیجهايا اراده آزاد توهم است یتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از هوش مصنوعی در حافظه و اطلاعات در کجاست عضلانی که طی سخن گفتن چقدما انسانها چه اندازه نزدکودک ایرانی که هوش او از بحثی درباره هوش و تفاوتهداستانها و مفاهیمی اشتبانقش انتخاب از طرف محیط، نآیا هوش سریعی که بدون احستوازن مهمتر از فعالیت زیزندگی هوشمند در خارج از زنرمشهای مهم برای تقویت عايا اراده آزاد توهم است یتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیاستیفن هاوکینگ در مورد هحافظه و اطلاعات در کجاستمقالاتما با کمک مغز خود مختاريمکودکان خود را مشابه خود تبحثی درباره هوش و تفاوتهدر مانهای کمر دردنقش اتصالات بین سلولهای آیا هشیاری کوانتومی وجودتوصیه های غیر دارویی در سزیباترین چیز در افزایش سچرا مغزهای ما ارتقا یافت ایا کوچک شدن مغزانسان التاثیر درجه حرارت بر عملکهاوکينگ پیش از مرگش رسالاستیفن هاوکینگ در تفسیر حس چشایی و بویاییتاثیر ویتامین دی بر بیماما تحت کنترل ژنها هستیم یکوری گذرای ناشی از موبایبحثی درباره هوش و تفاوتهدر چه مرحله ای از خواب ، رنقش حفاظتی مولکول جدید دآیا واکنش های یاد گرفته وتوصیه هایی در مصرف ماهیزبان چهار حرفی حیات زمینچرا حیوانات سخن نمی گوینایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکهاوکينگ پیش از مرگش رسالاستخوان های کشف شده، ممکحس و ادراک (قسمت اول )صفحه اصلیماه رجبکی غایب شدی تا نیازمند دلبحثی درباره احساسات متفادرمان های بیماری آلزایمرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا آگاهی پس از مرگ از بیتوضیحی ساده در مورد هوش مزبان و بیان، در سایه پیشرچرا حجم مغز گونه انسان درایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزاصول سلامت کمرحس و ادراک (قسمت دوم )سوالات پزشکیماپروتیلینکاهش التهاب ناشی از بیمابحثی درباره احساساتی غیردرمان های رایج ام اس