دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

استیفن هاوکینگ در تفسیر ماده تاریک خطا کرده است

استیفن هاوکینگ در تفسیر ماده تاریک، خطا کرده است!!

ماده تاریک، جاذبه ای را بر خلاف جاذبه های مرسوم وارد میکند و توازن بین ماده تاریک و ماده روشن، است که کیهان ما را شکل داده است. اگر نیروی تاریک قویتر از حد کنونی شود، کیهان ما(از جمله بدن ما و ابزار هوش و مغز و سیستم های مغزی و ...)، در فضا پراکنده می گردد و اگر نیروی ماده روشن از ماده تاریک پیشی بگیرد همه کیهان، بر خودش منقبض و جمع می شود و نمونه های فریدمان این شکل ها را توضیح میدهد.

(تمام مدل های فریدمان، پیش بینی می کنند که در ابتدای تشکیل جهان، فاصله بین کهکشان ها صفر بوده است زیرا حجم جهان، صفر و در نتیجه چگالی آن، بی نهایت بوده است و این، به آن معنی است که مدل های فریدمان- که بر اساس نظریه نسبیت بنا شده است- می گویند: نقطه ای وجود داشته است که جهان از آن، آغاز شده است و در این نقطه، نظریه نسبیت عام، از اعتبار ساقط میشود. این نقطه، نقطه ی تکینگی نام دارد و انفجار بزرگ، از این نقطه آغاز شده است.)(احمد حسن- توهم بی خدایی- ص 460 ترجمه فارسی)

(زمین در یک مدار مشخص و با سرعتی معین به دور خورشید، می چرخد. چیزی- که این سرعت را در این مدار تعیین میکند- همان نیروی جاذبه است که اجسام بر هم وارد می کنند و نتایج آن نیز برای اجرام بزرگ، مشهود است.

هر چه جرم جسم، بیشتر باشد مقدار نیروی جاذبه بیشتر میشود. ... اگر تصورکنیم جرم خورشید بسیار بیشتر از جرم فعلی آن است، بافت کیهانی انحنای بیشتری پیدا میکند و به دنبال آن، زمین با گردش و سرعت کنونی خود از مدار فعلی، خارج و به دلیل نیروی جاذبه ی خورشید، به سمت آن کشیده می شود. اگر زمین بخواهد از این سرنوشت، رهایی یابد، باید با سرعتی بیشتر از سرعت کنونی خود، به دور خورشید بچرخد تا در همان مسیر باقی بماند.

همچنین اگر فرض کنیم سرعت گردش زمین، بیش از سرعت کنونی آن باشد تا بتواند از جاذبه ی خورشید با جرم فعلی بگریزد، یعنی به سرعت گریز برسد، زمین با خروج از مدارش از خورشید فاصله می گیرد و برای اینکه زمین در یک وضعیت شتاب دار نتواند در موارد دور شونده از خورشید بگریزد، باید جرم خورشید به مقداری زیاد شود که جاذبه ی آن، برای این کار کفایت کند.

مطالب گفته شده علاوه بر زمین، برای کهکشان ها هم صادق است یعنی جرم کهکشان، بر ستارگان و سیارات تاثیر می گذارد.

در دهه سوم قرن بیستم رصدهای ثبت شده از حرکت کهکشان ها در برخی خوشه های کهکشانی، حاکی از آن بود که اینها با سرعتی بیشتر از آنچه نیروی جاذبه ی آن خوشه های کهکشانی، اجازه می دهند، در حرکت می باشند یعنی هرچند این کهکشان ها با سرعتی بیش از سرعت گریز، حرکت می کنند ولی باز هم در مدار خود برجای مانده اند.

این، به آن معنی است که نیروی جاذبه ای در کار است که مانع از گریز آنها شده است و یا آنها را به حرکت با این سرعت وامی دارد)(احمد حسن- توهم بی خدایی- ص 485 ترجمه فارسی)

ماده تاریک و انرژی تاریک، نیرویی است که در کنار جاذبه های خاص عالم مادی ما کششی را وارد می کند تا تاثیرات جاذبه و نیروی تخریب کننده آن به نوعی کاهش یابد. در حالی که سیاه چاله، ستاره مرده ای است که کیهان و ستارگان روشن را جذب جاذبه هنگفت خود میکند و همه چیز را به درون خود می کشد؛ در آنجایی که هیچ نور وروشنایی ای نیست.

در اینجا به بررسی علمی تفاوت بین سیاهچاله ونیروی تاریک می پردازیم:

با وجود هر آنچه دانشمندان کیهان شناسی در گذشته به دست آورده اند، ماده تاریک، سیاه چاله نیست و هر آنچه تاکنون درمورد کیهان می شناسیم، فقط 4% از ترکیب کیهان را تشکیل می دهد در حالی که بقیه آن- که درماده و نیروی تاریک نمود دارد- قابل چشم پوشی است هرچند فرضیات زیادی برای تفسیر آن وجود دارد.

اسرار کیهان

استیفن هاوکینگ در مقاله پژوهشی و معروف خود- که در دهه هفتاد منتشر شد- بیان کرد، ماده تاریک از مجموعه بسیار زیادی از سیاه چاله های ابتدایی تشکیل شده است که در نخستین لحظات تاریخ کیهان، ایجاد شده است، ولی به نظر می رسد این نظر، اشتباه باشد.

در پژوهش جدیدی- که اخیرا در مجله معروف نیچرمنتشر شده است- گروه پژوهشی مشترک از ژاپن وهند و آمریکا اشاره کردند دلایل کافی برای تایید این فرضیه وجود ندارد و رصدهای آنها تاکید کرد هیچ تاثیری از آن سیاه چاله ها وجود ندارد.

و برای فهم واضح تر بیان می شود ماده تاریک با معنی مصطلح، تاریک نیست بلکه چیزی است- که دانشمندان نمی دانند- چیست! و در همه کهکشان ها تاثیر دارد و به هیچ عنوان، رصد پرتویی از آن، وامکان ندارد و آن، کاملا غیر مرئی است ودانشمندان تاثیر جاذبه آن را بر محیط خود ملاحظه کرده اند و ازاین رو آنها وجود آن را فهمیده اند.

سیاه چاله های هاوکینگ

از نظر هاوکینگ، به این دلیل، آن نوع سیاه چاله ها با آن حالت، برگزیده می شود و آنها بسیار کوچک هستند؛ به گونه ای که دیدن آن ممکن نیست ونیز

چگا

لی ای دارد که می تواند تاثیری جاذبه گونه بر محیط خود داشته باشد.

می دانیم- وقتی ستاره ای غول آسا بر خودش منهدم شود- سیاه چاله ها ایجاد می گردد و انفجاری بسیار بزرگ را ایجاد می کند و در مرکز خود، سیاه چاله ای باقی می گذارد که دارای نیروی جاذبه بزرگی است تا آنجا که حتی از گریز نور، جلوگیری میکند و از این رو سیاه، دیده می شود. با این همه، آن، نوعی یکتا از سیاه چاله ها نیست زیرا فشار هر مقدار از ماده به گونه ای- که حجم آن منقبض و جمع شود تا از حجابی مشخص بگذرد- آن را به سیاه چاله تبدیل می کند مثلا انقباض و جمع شدن زمین تا حدی- که در حجم به اندازه دانه انگور شود- زمین را فورا به سیاه چاله، تبدیل می کند.

ازاین رو هاوکینگ تصورکرد در نخستین لحظات از پیدایش هستی- در زمانی که فشار و حرارت، بسیار بالاست- ممکن است مقداری بسیار زیادی از ذرات، به سیاه چاله با حجم بسیار اندک تبدیل شود و نیز تصور کرد آن ذرات، ماده تاریک هستند زیرا چگالی ای دارد و جاذبه آن بر محیطش تاثیر می کند و امکان ندارد در همان زمان آن را ببینیم.

هاوکینگ بر اساس پژوهش جدید خطا کرد و به نظر می رسد این فرضیه غیر ممکن باشد زیرا گروه پژوهشی، دوربینی با دقت بسیار بالا را در تلسکوپسوبارودر قله موناکیا در منطقه هوایی آمریکا به کار بردند تا رصد دقیقی از کهکشان آندرومیدا انجام دهند و این کهکشان، همسایه ماست که در مسافت 2.5 میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته است.

گروه پژوهشی کوشید، 190 تصویر متوالی از کهکشان را بر هم منطبق کند تا اختلافات دقیق در پرتوافکنی ستارگان مخصوص به کهکشان را رصد کند. زیرا اگر سیاه چاله هایی بسیار کوچک، کهکشان را احاطه کند بر پرتوافکنی ستارگان خاص به آن کهکشان تاثیر می گذارد و دانشمندان انتظار دارند، تصویری با نور کم در همه دقایق و ساعت ها وجود داشته باشد

و نتایج پژوهش جدید می گوید حالات نور اندک- که می توان آن را با وجود سیاه چاله های ابتدایی تفسیر کرد- جز 0.1% از ترکیب ماده تاریک مورد انتظار از کهکشان اندرومیدا را در بر نمی گیرد یعنی فرضیههاوکینگ درست نیست.

پژوهشگران امیدوارند این پژوهش در توجیه خط حرکت پژوهشی در این عرصه در توجهات نیرومندتر در تفسیرماده تاریک نقش داشته باشد و تا آن زمان این ترکیب پوشیده در کیهان، بر مرکز پژوهش علمی در این عرصه سایه خواهد افکند.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2340485579303469&id=100000261505187


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
شباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسمی پیچیده در بادغام میان گونه های مختلمکانیزمهای دفاعی در برابتوازن مهمتر از فعالیت زیهوموارکتوس ها ممکن است دداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدگزارش یک مورد جالب لخته واز نشانه ها و آثار درک شدمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرک احساسات و تفکرات دیگآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهزینه سنگین انسان در ازارویای شفافآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در مغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی ، بهترین تمریرژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با همانبیماری تی تی پینقش آتش در رسیدن انسان بهتری فلوپرازینکلرال هیدرات برای خوابانزبان و بیان نتیجه ساختماايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتاميننقشه مغزی هر فرد منحصر بهجهشهای مفید و ذکاوتی که دسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییبرخی اثرات مضر ویتامین دچگونه آن شکری که می خوریمحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودابزارهای دفاعی و بقای مولبخند بزن شاید صبح فردا زتفاوتهای جنسیتی راهی براچرا مغزهای ما ارتقا یافت دلایلی که نشان میدهد ما بشش مرحله تکامل چشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام دو حیطه علوم مغز و ما انسانها چه اندازه نزدتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی می تواند بر احداروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکگشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب یا نرووسمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرک تصویر و زبان های مخلتآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهستي مادي ای که ما کوچکترروبات های ریز در درمان بیآیا خداباوری محصول تکاملاستیفن هاوکینگ در مورد همغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکورزش و میگرنرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش انتخاب از طرف محیط، نتسلیم شدن از نورون شروع مکمردرد و علل آنزبان و بیان، در سایه پیشرايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتنقص در تشخیص هیجانات عامجهشهای مفید و ذکاوتی که دسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تبرخی اختلالات عصبی مثانهچگونه انتظارات بر ادراک حساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلااثر مضر مصرف طولانی مدت رلرزش ناشی از اسیب به عصبتقلید مرحله ای نسبتا پیشچرا پس از بیدار شدن از خودندان ها را مسواک بزنید تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتقا و تکامل سنت آفرینش ما انسانها چه اندازه نزدتوصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزمرکز حافظه کجاستتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش احساسیدرک عمیق در حیواناتآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر گیاه خواری بر رشد وهستی ما پس از شروعی چگال روح رهاییآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در تفسیر مغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش بهترین درمان بیش فعراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماریهای تحلیل عضلانی انقش اتصالات بین سلولهای تشنج چیستکمردرد با پوشیدن کفش منازبان و تکلم برخی بیماریهايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و چند جهانیجاذبه و نقش آن در شکلگیریسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از فرگشت و تکامل تصادفی محض برخی بیماری ها که در آن بچگونه باغبانی باعث کاهش خلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکاناثرات فشار روحی شدیدلزوم سازگاری قانون مجازاتلقین اطلاعات و حافظهچرا بیماری های تخریبی مغديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد ما با کمک مغز خود مختاريمتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سپنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب اراده آزمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش احساسیدرگیری قلب در بیماری ویرآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر گیاه خواری بر رشد وو هر کس تقوای خدا پیشه کنروزه داری و بیمار ی ام اس آیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش در کمر دردراه های جدید برای قضاوت رانفجار و توقف تکاملی نشابیهوش کردن در جراحی و بیمنقش حفاظتی مولکول جدید دتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان و شناخت حقیقت قسمت چای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب فچندین ماده غذایی که ماننحقیقت قربانی نزاع بین بی سیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از فراموش کارها باهوش تر هسبرخی بیماری های خاص که بدچگونه جمعیت های بزرگ شکل خواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آناثرات مفید قهوهلزوم سازگاری قانون مجازاتلاش هایی در بیماران قطع چرا حیوانات سخن نمی گوینچرا حجم مغز گونه انسان دردی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر گویید نوزده و ایمنی ساکتارتباط میکروب روده و پارما تحت کنترل ژنها هستیم یتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی الفاگودر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز داز آغاز خلقت تا نگاه انسامرگ انتقال است یا نابود شتاثیر کلام در آیات کلام بهوش عاطفی بیشتر در زناندرگیری مغز در بیماری کویآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر گیاه خواری بر رشد ووقت نهيب هاي غير علمي گذشروش مقابله مغز با محدودیآیا رژیم غذایی گیاهی سلااصول سلامت کمرمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر درجه حرارت بر عملکوزوز گوشراه پیروزی در زندگی چیستانواع سکته های مغزیبیوگرافینقش حیاتی تلومر دی ان آ دتشنج عدم توازن بین نورون کنگره بین المللی سردرد دزبان و شناخت حقیقت قسمت اایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهچه زیاد است بر من که در ایحقیقت خواب و رویاسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از فراموشی همیشه هم بد نیستبرخی توجهات در ببمار پارچگونه جمعیت های بزرگ شکل خواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشناثرات مضر ماری جواناممانتین یا آلزیکسا یا ابتلاشی برای درمان قطع نخاچرا در مغز انسان، فرورفتدژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسارتباط چاقی و کاهش قدرت بماه رجبتکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کدر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایداز انفجار بزرگ تا انفجار مراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرگیری مغز در بیماران مبآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد ووقتی فهمیدی خطا کردی برگروش های صرفه جویی در ایجاآیا رژیم غذایی گیاهی سلااضطراب و ترسمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیشنهاد خوب برای آسان راست دستی و چپ دستیانگشت نگاری مغز نشان میدبیوگرافینقش خرچنگ های نعل اسبی درتغییر الگوی رشد مغزی با زکنگره بین المللی سردرد دزبان و شناخت حقیقت قسمت دایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهچهار میلیارد سال تکامل بحقیقت راستین انسان علم بسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از فرایند تکامل و دشواری هابرخی سلولهای عصبی در تلاچگونه حافظه را قویتر کنیخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایاجزای پر سلولی بدن انسان منابع انرژي پاک سرچشمه حتلاشی تازه برای گشودن معتلاشی جدید در درمان ام اسچراروياها را به یاد نمی آدژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سگوشت خواری یا گیاه خواریارتباط هوش ساختار مغز و ژماپروتیلینتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزی در درک زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرگیری اعصاب به علت میتوآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاهخواری بر رشد و ویتامین E برای فعالیت صحروش هایی ساده برای کاهش اآیا راهی برای رفع کم آبی اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر رو ح و روان بر جسمیکی از علل محدودیت مغز امرشته نوروایمونولوژی و نقاندوهگین نباش اگر درب یا بیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش داروهاي مختلف معروف تغییر زودتر اتصالات مغزیکندر در بیماریهای التهابزبان و شناخت حقیقت قسمت سایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهچهار ساعت پس از کشتار خوکحمله ویروس کرونا به مغزسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از فرایند حذف برخی اجزای مغبرخی سيناپسها طی تکامل و نگاه محدود و تک جانبه، مشخواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استاجزایی ناشناخته در شکل گمنبع خواب و رویاتمایل زیاد به خوردن بستنچراروياها را به یاد نمی آدانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط انسانی، محدود به مبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوشیاری کوانتومیذهن چند جانبه نیازمند نگآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر انتخاب از طرف محیط ویتامین E در چه مواد غذایروش صحبت کردن در حال تکامآیاما مقهور قوانین فیزیکاطلاعاتی عمومی در مورد ممغزهای کوچک بی احساستاثیر رژیم گیاه خواری بر یافته های نوین علوم پرده رشد مغز علت تمایل انسان بانسان قدیم در شبه جزیره عبیست تمرین ساده برای جلونقش روزه داری در سالم و جتغییر عمودی سر انسان از پکوچک شدن مغز از نئاندرتازبان، وسیله شناسایی محیطایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهنوار مغزی روشی مهم در تشخحوادث روزگار از جمله ویرسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از فرد حساس از نظر عاطفی و ببررسي علل احتمالي تغيير نگاه انسان محدود به ادراخودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشیاحساس گذر سریعتر زمانمنشأ اطلاعات و آموخته ها مولتیپل اسکلروز در زنان تمدن قدیمی ای در جنوب ایرنزاع بین جهل و علم رو به پدانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت مغز انسان و فمجموعه های پر سلولی بدن متکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان های جدید در بیماری مقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکنیکی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش، ژنتیکی است یا محیطیرقیبی قدرتمند در برابر مآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتاثیر ترکیبات استاتین (سویتامین دی گنجینه ای بزرروشهای نو در درمان دیسک بآزمون ذهنی گربه شرودینگربلندی در ذهن ما درک بلندیمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر رژیم گیاه خواری بر یادگیری مهارت های جدید دزمین زیر خلیج فارس تمدنی انسان جدید از چه زمانی پابیشتر کمردردها نیازی به نقش رژیم غذایی بر رشد و اتغییرات منطقه بویایی مغزکووید نوزده و خطر بیماریسفر نامه سفر به بم و جنوب ایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهنورون هاي مصنوعی می توانحافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیابزار بقای موجود زنده از قیچی ژنتیکیبررسی و اپروچ جدید بر بیمنگاهی بر قدرت بینایی دراخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیکاهش التهاب ناشی از بیمااخلاق و علوم اعصاباخلاق پایه تکامل و فرهنگمواد کوانتومی جدید، ممکنتمدن بشری و مغز اخلاقینزاع بین علم و نادانی رو دانشمندان روشی برای تبدیعلم به ما کمک میکند تا موگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انمحل درک احساسات روحانیتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نتررموزی از نخستین تمدن بشرآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتاثیر دپاکین بر بیماری مواکنش های ناخودآگاه و تقروشهای شناسایی قدرت شنواإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبه زودی شبکه مغزی به جای نقش قهوه در سلامتیتاثیر رژیم گیاه خواری بر یادآوری خواب و رویازندگی هوشمند در خارج از زانسان عامل توقف رشد مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش رژیم غذایی در رشد و اتغییرات تکاملی سر انسان کودک ایرانی که هوش او از سفرنامه سفر به بم و جنوب ایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفانورون های ردیاب حافظهحافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از قانون مندی نقشه ژنتیکی منگاهی بر توانایی اجزاي بخانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دکاهش دوپامین عامل بیماریاختلال در شناسایی حروف و موجود بی مغزی که می تواندتمساح حد واسط میان مغز کونزاع بین علم و جهل رو به پداروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را گامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انمحل درک احساسات روحانی دتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز و از مغز مشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالرمز و رازهای ارتباط غیر کآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر داروهای ضد التهاب واکسن کرونا از حقیقت تاتروشی برای بهبود هوش عاطفافراد آغاز حرکت خودشان ربوزون هیگز چیستنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر رژیم گیاهخواری بر ژن هوش و ساختارهای حیاتی زونا به وسیله ویروس ابله انعطاف پذیری مکانیسمی علبار سنین ابزار هوشمندی انقش زبان در سلطه و قدرت اثبت امواج الکتریکی در عصکودکان میتوانند ناقل بی سفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرنوروپلاستیسیتی چیستحافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایابزار بقای موجود زنده از قانونمندی و محدودیت عالمبررسی سیستم تعادلی بدن اناتوانی از درمان برخی ویخدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی اکایروپاکتیک چیستاختلالات مخچهموجودات مقهور ژنها هستندتنفس هوازی و میتوکندرینظام مثبت زندگیداروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را گاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انسامحدودیت های حافظه و حافظتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویا و خبر از آیندهآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر داروی ضد تشنج سدیم واکسن سرطانروشی جدید در درمان قطع نخافزایش قدرت ادراکات و حسبیماری های مغز و اعصاب و نقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیژن یا نقشه توسعه مغز و نقزیباترین چیز در افزایش ساولین هیبرید بین انسان وبارداری بدون رحمنقش زبان در سلطه و قدرت اجمجمه انسان های اولیهکودکان خود را مشابه خود تسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هنوشیدن چای برای مغز مفید حس چشایی و بویاییابزارهای بقای موجود زندقارچ بی مغز در خدمت موجودبررسی علل کمر درد در میانناتوانی در شناسایی چهره خطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئکاربرد روباتهای ريزنانواختلالات حرکتی در انسانمیهمانهای ناخوانده عامل تنفس هوازی و میتوکندرینظریه تکامل در درمان بیمداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خوگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهامخچه فراتر از حفظ تعادلتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای مترویا بخشی حقیقی از زندگی آیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز- از مغز مغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسنی با تاثیر دوگانه اروشی جدید در درمان سکته مافسردگی و اضطراب در بیمابیماری گیلن باره و بیمارنقش نظام غذایی در تکامل متاریخ همه چیز را ثبت کردهژنها نقشه ایجاد ابزار هوزیرفون داروی ضد ام اساولین مورد پیوند سر در انبازگشت از آثار به سوی خدانقش سجده بر عملکرد مغزجنسیت و تفاوت های بیناییکوری گذرای ناشی از موبایسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده منوعی سکته مغزی ، وحشتناک حس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزارهای پیشرفته ارتباط قبل از انفجار بزرگبزرگ شدن مغز محدود به دورنخاع ما تا پایین ستون فقرخطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنکاربرد روباتهای ريز، در کجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات صحبت کردن در انمیگرن سردردی ژنتیکی که بتو دی ان ای خاص ميتوکندريهفت چیز که عملکرد مغز تو داروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زباگذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزرویا تخیل یا واقعیتآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغريتوکسيمب در درمان ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش هورمون های تیروئید دتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ژنها ، مغز و ارادهزبان مشترک ژنتیکی موجودااولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش غذاها و موجودات درياجنسیت و تفاوت های بیناییکی غایب شدی تا نیازمند دلسفری به آغاز کیهاناگر تلاش انسان امروز برافلج بل، فلجی ترسناک که آنبرین نت به جای اینترنتچیزی خارج از مغزهای ما نیحس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابابزارهای بقا از نخستین هقدم زدن و حرکت دید را تغیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نخستین تصویر از سیاهچالهخطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان کرونا چه بر سر مغز می آورادامه بحث تکامل چشممیگرن شدید قابل درمان استولید سلولهای جنسی از سلهفت سین یادگاری از میراث داروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و گربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دوممخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرک فرد دیگر و رفتارهای اآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از خلقت رسیدن به ابزارویاها از مغز است یا ناخوآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکوراپامیل در بارداریریواستیگمینالتهاب شریان تمپورالبیماری ای شبیه ام اس مولتنقش هورمون زنانه استروژنتبدیل سلولهای محافط به سژنهای مشترک بین انسان و وزبان چهار حرفی حیات زمیناولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بنقش غذاها و موجودات درياجهش های ژنتیکی مفید در ساسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازفلج خواببرای پیش بینی آینده مغز دچگونه مغز پیش انسان یا همحس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزاابزارهای بقا ازنخستین همقدرت انسان در نگاه به ابعبسیاری از بیماری های جدینرمش های مفید در سرگیجهدفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانکشف مکانیسم عصبی خوانش پاداراوون تنها داروی تاییمیدان مغناطيسي زمین بشر توانایی مغز و دیگر اجزای همیشه عسل با موم بخوریمداروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت اگزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سوممدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرک و احساسآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهزینه ای که برای اندیشیدرویاهای پر رمز و حیرتی درآیا جهش های ژنتیکی، ویروازدواج های بین گونه ای، رمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی مرتب خیلی به قریسدیپلام تنها داروی تایامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری بیش فعالینقش ژنتیک در درمان اختلاتری فلوپرازینژنهای هوش ، کدامندزبان و کلمه حتی برای کساناوکرلیزوماب داروی جدید شبحث درباره پیدایش و منشانقش غذاها و موجودات درياجهش های ژنتیکی غیر تصادفسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستبرخی نکات از گاید لاین پرچگونه هموساپينس بر زمین حس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتابزارهای بقای از نخستین لوب فرونتال یا پیشانی مغتفاوت مغز انسان و میمون هنرمشهای مهم برای تقویت عدقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي ع