دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

استیفن هاوکینگ در تفسیر ماده تاریک خطا کرده است

استیفن هاوکینگ در تفسیر ماده تاریک، خطا کرده است!!

ماده تاریک، جاذبه ای را بر خلاف جاذبه های مرسوم وارد میکند و توازن بین ماده تاریک و ماده روشن، است که کیهان ما را شکل داده است. اگر نیروی تاریک قویتر از حد کنونی شود، کیهان ما(از جمله بدن ما و ابزار هوش و مغز و سیستم های مغزی و ...)، در فضا پراکنده می گردد و اگر نیروی ماده روشن از ماده تاریک پیشی بگیرد همه کیهان، بر خودش منقبض و جمع می شود و نمونه های فریدمان این شکل ها را توضیح میدهد.

(تمام مدل های فریدمان، پیش بینی می کنند که در ابتدای تشکیل جهان، فاصله بین کهکشان ها صفر بوده است زیرا حجم جهان، صفر و در نتیجه چگالی آن، بی نهایت بوده است و این، به آن معنی است که مدل های فریدمان- که بر اساس نظریه نسبیت بنا شده است- می گویند: نقطه ای وجود داشته است که جهان از آن، آغاز شده است و در این نقطه، نظریه نسبیت عام، از اعتبار ساقط میشود. این نقطه، نقطه ی تکینگی نام دارد و انفجار بزرگ، از این نقطه آغاز شده است.)(احمد حسن- توهم بی خدایی- ص 460 ترجمه فارسی)

(زمین در یک مدار مشخص و با سرعتی معین به دور خورشید، می چرخد. چیزی- که این سرعت را در این مدار تعیین میکند- همان نیروی جاذبه است که اجسام بر هم وارد می کنند و نتایج آن نیز برای اجرام بزرگ، مشهود است.

هر چه جرم جسم، بیشتر باشد مقدار نیروی جاذبه بیشتر میشود. ... اگر تصورکنیم جرم خورشید بسیار بیشتر از جرم فعلی آن است، بافت کیهانی انحنای بیشتری پیدا میکند و به دنبال آن، زمین با گردش و سرعت کنونی خود از مدار فعلی، خارج و به دلیل نیروی جاذبه ی خورشید، به سمت آن کشیده می شود. اگر زمین بخواهد از این سرنوشت، رهایی یابد، باید با سرعتی بیشتر از سرعت کنونی خود، به دور خورشید بچرخد تا در همان مسیر باقی بماند.

همچنین اگر فرض کنیم سرعت گردش زمین، بیش از سرعت کنونی آن باشد تا بتواند از جاذبه ی خورشید با جرم فعلی بگریزد، یعنی به سرعت گریز برسد، زمین با خروج از مدارش از خورشید فاصله می گیرد و برای اینکه زمین در یک وضعیت شتاب دار نتواند در موارد دور شونده از خورشید بگریزد، باید جرم خورشید به مقداری زیاد شود که جاذبه ی آن، برای این کار کفایت کند.

مطالب گفته شده علاوه بر زمین، برای کهکشان ها هم صادق است یعنی جرم کهکشان، بر ستارگان و سیارات تاثیر می گذارد.

در دهه سوم قرن بیستم رصدهای ثبت شده از حرکت کهکشان ها در برخی خوشه های کهکشانی، حاکی از آن بود که اینها با سرعتی بیشتر از آنچه نیروی جاذبه ی آن خوشه های کهکشانی، اجازه می دهند، در حرکت می باشند یعنی هرچند این کهکشان ها با سرعتی بیش از سرعت گریز، حرکت می کنند ولی باز هم در مدار خود برجای مانده اند.

این، به آن معنی است که نیروی جاذبه ای در کار است که مانع از گریز آنها شده است و یا آنها را به حرکت با این سرعت وامی دارد)(احمد حسن- توهم بی خدایی- ص 485 ترجمه فارسی)

ماده تاریک و انرژی تاریک، نیرویی است که در کنار جاذبه های خاص عالم مادی ما کششی را وارد می کند تا تاثیرات جاذبه و نیروی تخریب کننده آن به نوعی کاهش یابد. در حالی که سیاه چاله، ستاره مرده ای است که کیهان و ستارگان روشن را جذب جاذبه هنگفت خود میکند و همه چیز را به درون خود می کشد؛ در آنجایی که هیچ نور وروشنایی ای نیست.

در اینجا به بررسی علمی تفاوت بین سیاهچاله ونیروی تاریک می پردازیم:

با وجود هر آنچه دانشمندان کیهان شناسی در گذشته به دست آورده اند، ماده تاریک، سیاه چاله نیست و هر آنچه تاکنون درمورد کیهان می شناسیم، فقط 4% از ترکیب کیهان را تشکیل می دهد در حالی که بقیه آن- که درماده و نیروی تاریک نمود دارد- قابل چشم پوشی است هرچند فرضیات زیادی برای تفسیر آن وجود دارد.

اسرار کیهان

استیفن هاوکینگ در مقاله پژوهشی و معروف خود- که در دهه هفتاد منتشر شد- بیان کرد، ماده تاریک از مجموعه بسیار زیادی از سیاه چاله های ابتدایی تشکیل شده است که در نخستین لحظات تاریخ کیهان، ایجاد شده است، ولی به نظر می رسد این نظر، اشتباه باشد.

در پژوهش جدیدی- که اخیرا در مجله معروف نیچرمنتشر شده است- گروه پژوهشی مشترک از ژاپن وهند و آمریکا اشاره کردند دلایل کافی برای تایید این فرضیه وجود ندارد و رصدهای آنها تاکید کرد هیچ تاثیری از آن سیاه چاله ها وجود ندارد.

و برای فهم واضح تر بیان می شود ماده تاریک با معنی مصطلح، تاریک نیست بلکه چیزی است- که دانشمندان نمی دانند- چیست! و در همه کهکشان ها تاثیر دارد و به هیچ عنوان، رصد پرتویی از آن، وامکان ندارد و آن، کاملا غیر مرئی است ودانشمندان تاثیر جاذبه آن را بر محیط خود ملاحظه کرده اند و ازاین رو آنها وجود آن را فهمیده اند.

سیاه چاله های هاوکینگ

از نظر هاوکینگ، به این دلیل، آن نوع سیاه چاله ها با آن حالت، برگزیده می شود و آنها بسیار کوچک هستند؛ به گونه ای که دیدن آن ممکن نیست ونیز

چگا

لی ای دارد که می تواند تاثیری جاذبه گونه بر محیط خود داشته باشد.

می دانیم- وقتی ستاره ای غول آسا بر خودش منهدم شود- سیاه چاله ها ایجاد می گردد و انفجاری بسیار بزرگ را ایجاد می کند و در مرکز خود، سیاه چاله ای باقی می گذارد که دارای نیروی جاذبه بزرگی است تا آنجا که حتی از گریز نور، جلوگیری میکند و از این رو سیاه، دیده می شود. با این همه، آن، نوعی یکتا از سیاه چاله ها نیست زیرا فشار هر مقدار از ماده به گونه ای- که حجم آن منقبض و جمع شود تا از حجابی مشخص بگذرد- آن را به سیاه چاله تبدیل می کند مثلا انقباض و جمع شدن زمین تا حدی- که در حجم به اندازه دانه انگور شود- زمین را فورا به سیاه چاله، تبدیل می کند.

ازاین رو هاوکینگ تصورکرد در نخستین لحظات از پیدایش هستی- در زمانی که فشار و حرارت، بسیار بالاست- ممکن است مقداری بسیار زیادی از ذرات، به سیاه چاله با حجم بسیار اندک تبدیل شود و نیز تصور کرد آن ذرات، ماده تاریک هستند زیرا چگالی ای دارد و جاذبه آن بر محیطش تاثیر می کند و امکان ندارد در همان زمان آن را ببینیم.

هاوکینگ بر اساس پژوهش جدید خطا کرد و به نظر می رسد این فرضیه غیر ممکن باشد زیرا گروه پژوهشی، دوربینی با دقت بسیار بالا را در تلسکوپسوبارودر قله موناکیا در منطقه هوایی آمریکا به کار بردند تا رصد دقیقی از کهکشان آندرومیدا انجام دهند و این کهکشان، همسایه ماست که در مسافت 2.5 میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته است.

گروه پژوهشی کوشید، 190 تصویر متوالی از کهکشان را بر هم منطبق کند تا اختلافات دقیق در پرتوافکنی ستارگان مخصوص به کهکشان را رصد کند. زیرا اگر سیاه چاله هایی بسیار کوچک، کهکشان را احاطه کند بر پرتوافکنی ستارگان خاص به آن کهکشان تاثیر می گذارد و دانشمندان انتظار دارند، تصویری با نور کم در همه دقایق و ساعت ها وجود داشته باشد

و نتایج پژوهش جدید می گوید حالات نور اندک- که می توان آن را با وجود سیاه چاله های ابتدایی تفسیر کرد- جز 0.1% از ترکیب ماده تاریک مورد انتظار از کهکشان اندرومیدا را در بر نمی گیرد یعنی فرضیههاوکینگ درست نیست.

پژوهشگران امیدوارند این پژوهش در توجیه خط حرکت پژوهشی در این عرصه در توجهات نیرومندتر در تفسیرماده تاریک نقش داشته باشد و تا آن زمان این ترکیب پوشیده در کیهان، بر مرکز پژوهش علمی در این عرصه سایه خواهد افکند.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2340485579303469&id=100000261505187


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومبانی ذهنی سیاه و سفیدشاهکار قرنکندر در بیماریهای التهاباز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر عمودی سر انسان از پنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا ما تنها موجودات زنده بحث درباره پیدایش و منشادی متیل فومارات(زادیوا)(چرا حیوانات سخن نمی گویناولین مورد پیوند سر در انتلاشی جدید در درمان ام اسروش های صرفه جویی در ایجافلج بل، فلجی ترسناک که آنزبان و شناخت حقیقت قسمت دهاوکينگ پیش از مرگش رسالاخلاق و علوم اعصابتاثیر گیاه خواری بر رشد ومجموعه های پر سلولی بدن مشباهت زیاد بین سلول هاي عکودک ایرانی که هوش او از از تکینگی تا مغز از مغز تثبت امواج الکتریکی در عصنقش داروهاي مختلف معروف آیا مغز تا بزرگسالی توسعبحثی در مورد نقش ویتاميندژا وو یا اشنا پنداریچرا حجم مغز گونه انسان دراولین تصویر در تاریخ از ستمایل زیاد به خوردن بستنروش هایی ساده برای کاهش افلج خوابزبان و شناخت حقیقت قسمت سهاوکينگ پیش از مرگش رسالاختلال در شناسایی حروف و تاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانیشباهت زیاد بین سلول هاي عکودکان خود را مشابه خود تاز تکینگی تا مغز- از مغز جنسیت و تفاوت های بینایینقش روزه داری در سالم و جآیا هوش ارثی دریافتی از پبحثی جالب درباره محدودیتدژاوو یا آشناپنداریچرا در مغز انسان، فرورفتايندگان چگونه خواهند دیدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروش صحبت کردن در حال تکامفلج خواب چیستزبان، وسیله شناسایی محیطهدف از تکامل مغزاختلالات مخچهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانی دشش مرحله تکامل چشمکوری گذرای ناشی از موبایاز تکینگی تا مغز- از مغز جنسیت و تفاوت های بینایینقش زبان در سلطه و قدرت اآیا هوش سریعی که بدون احسبحثی در مورد نقش کلسیم و دانشمندان ژنی از مغز انسچراروياها را به یاد نمی آايا اراده آزاد توهم است یتمساح حد واسط میان مغز کوروشهای نو در درمان دیسک بفیلمی بسیار جالب از تغییسفر نامه سفر به بم و جنوب هزینه ای که برای اندیشیداختلالات حرکتی در انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحدودیت های حافظه و حافظصرع و درمان های آنکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تکینگی تا مغز- از مغزتجهش های ژنتیکی مفید در سانقش زبان در سلطه و قدرت اآیا هشیاری کوانتومی وجودبحثی در مورد عملکرد لوب فدانشمندان روش هاي جدیدی چراروياها را به یاد نمی آايا اراده آزاد توهم است یتنفس هوازی و میتوکندریروشهای شناسایی قدرت شنوافیزیکدانان ماشینی برای تسفرنامه سفر به بم و جنوب هستي مادي ای که ما کوچکتراختلالات صحبت کردن در انتاثیر انتخاب از طرف محیط مخچه ، فراتر از حفظ تعادلضررهای مصرف شکر و قند بر کاهش التهاب ناشی از بیمااز تکینگی تا مغز، از مغز جهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش غذاها و موجودات درياآیا واکنش های یاد گرفته وبحثی درباره هوش و تفاوتهدانشمندان روشی برای تبدینزاع بین جهل و علم رو به پایا کوچک شدن مغزانسان التنفس هوازی و میتوکندریروشی برای بهبود هوش عاطففراموشی همیشه هم بد نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب هستی ما پس از شروعی چگال ادامه بحث تکامل چشمتاثیر ترکیبات استاتین (سمخچه ابزاري که وظیفه آن فضررهای شکر بر سلامت مغزکایروپاکتیک چیستازدواج های بین گونه ای، رجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش غذاها و موجودات درياآیا آگاهی پس از مرگ از بیبحثی درباره هوش و تفاوتهداروهای مصرفی در ام اسنزاع بین علم و نادانی رو ایا ابزار هوشمندی یا مغز تو دی ان ای خاص ميتوکندريروشی جدید در درمان قطع نخفرایند حذف برخی اجزای مغسفرنامه سفر به بم و جنوب و هر کس تقوای خدا پیشه کنادغام میان گونه های مختلتاثیر دپاکین بر بیماری ممدارک ژنتیکی چگونه انسانطی یکصد هزار سال اخیر هرچکاربرد روباتهای ريزنانواستفاده از هوش مصنوعی در جهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش غذاها و موجودات درياآیا امکان بازسازی اندامهبحثی درباره هوش و تفاوتهداروهای ضد بیماری ام اس ونظریه تکامل در درمان بیمایا بیماری ام اس (مولتیپتولید سلولهای جنسی از سلروشی جدید در درمان سکته مفرد حساس از نظر عاطفی و بسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین E برای فعالیت صحادغام دو حیطه علوم مغز و تاثیر داروهای ضد التهاب مرگ انتقال است یا نابود شعلم به ما کمک میکند تا موکاربرد روباتهای ريز، در استیفن هاوکینگ در مورد هجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقشه مغزی هر فرد منحصر بهآیا انسان با مغز بزرگش اخبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی فامپیریدین یا نورلهفت چیز که عملکرد مغز تو ایا بدون زبان میتوانیم تتوانایی مغز و دیگر اجزای ريتوکسيمب در درمان ام اسقانون مندی نقشه ژنتیکی مسلولهای بنیادی مصنوعی درویتامین E در چه مواد غذایارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر داروی ضد تشنج سدیم مزایای شکلات تلخ برای سلعلایم کمبود ویتامین E را کجای مغز مسئول پردازش تجاستیفن هاوکینگ در تفسیر حافظه و اطلاعات در کجاست چندین ماده غذایی که ماننآیا احتمال دارد رویا از آبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی تشنجی دربارداریهفت سین یادگاری از میراث ایا تکامل هدفمند استتوازن مهمتر از فعالیت زیراه های جدید برای قضاوت رقارچ بی مغز در خدمت موجودسلسله مباحث هوش مصنوعیویتامین دی گنجینه ای بزرارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیعلایم کمبود ویتامین E را کشف مکانیسم عصبی خوانش پاستخوان های کشف شده، ممکحافظه و اطلاعات در کجاست چه زیاد است بر من که در ایآیا احتمال دارد رویا از آبحثی درباره احساسات متفاداروی ضد تشنج با قابليت تهمیشه عسل با موم بخوریمایرادهای موجود در خلقت بتوسعه برخی شغل ها با هوش راه های جدید برای قضاوت رلوب فرونتال یا پیشانی مغسم زنبور ، کلیدی برای وارواکنش های ناخودآگاه و تقارتباط میکروب روده و پارتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهعوارض ازدواج و بچه دار شدکشف مکانیسمی پیچیده در باصول سلامت کمرحافظه و اطلاعات در کجاستچهار میلیارد سال تکامل بآیا برای تولید مثل همیشه بحثی درباره احساساتی غیرداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی می تواند بر احاگر نعمت فراموشی نبود بستوصیه های غیر دارویی در سراه پیروزی در زندگی چیستلبخند بزن شاید صبح فردا زسودمندی موجودات ابزی بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چون ابزار هوش است دلیعید نوروز مبارککشف ارتباط جدیدی از ارتباضطراب و ترسحس چشایی و بویاییچهار ساعت پس از کشتار خوکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبخش دیگری در وجود انسان هداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاگر نعمت فراموشی نبود بستوصیه هایی در مصرف ماهیرشته نوروایمونولوژی و نقلرزش ناشی از اسیب به عصبسیاهچاله و تکینگی ابتدایوراپامیل در بارداریارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز آیندگان چگونه است ؟عامل کلیدی در کنترل کارآکشف جمجمه ای درکوه ایرهواطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک (قسمت اول )نوار مغزی روشی مهم در تشخآیا تکامل و تغییرات ژنتیبرنامه و ساختار پیچیده مدر مانهای کمر دردهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاگر تلاش انسان امروز براتوضیحی ساده در مورد هوش مرشد مغز علت تمایل انسان بلزوم سازگاری قانون مجازاسیاره ابلهانورزش هوازی مرتب خیلی به قارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان ایا طبیعتا تماعسل طبیعی موثر در کنترل بگنجینه ای به نام ویتامین اطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک (قسمت دوم )نورون هاي مصنوعی می توانآیا خداباوری محصول تکاملبرین نت به جای اینترنتدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی الفاگوابزار هوش در حال ارتقا ازتکامل چشمزمین زیر خلیج فارس تمدنی لزوم سازگاری قانون مجازاسیاره ابلهانورزش هوازی ، بهترین تمریارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طعصب حقوق نورولووگیاه خواری و گوشت خوار کدبلندی در ذهن ما درک بلندیحس و ادراک قسمت چهارمنوروپلاستیسیتی چیستآیا دلفین ها می تواند از برای پیش بینی آینده مغز ددرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای بقای موجود زندتکامل ابزار هوش ، راه پر زندگی هوشمند در خارج از زممانتین یا آلزیکسا یا ابسیستم تعادلی بدنورزش و میگرنارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شدعضلانی که طی سخن گفتن چقدگالکانزوماب، دارویی جدیبه زودی شبکه مغزی به جای حس و ادراک قسمت پنجمچیزی خارج از مغزهای ما نیآیا دست مصنوعی به زودی قابرخی نکات از گاید لاین پردرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای دفاعی و بقای موتکامل ساختار رگهای مغزی زیباترین چیز در افزایش سمنابع انرژي پاک سرچشمه حسیستم دفاعی بدن علیه مغز ورزش بهترین درمان بیش فعارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استمقالاتگامی در درمان بیماریهای بوزون هیگز چیستحس و ادراک قسمت سومچگونه مغز پیش انسان یا همآیا راهی برای رفع کم آبی برخی اثرات مضر ویتامین ددرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک تا کاثر مضر مصرف طولانی مدت رتکامل شناخت انسان با کشفزبان چهار حرفی حیات زمینمولتیپل اسکلروز در زنان سکته مغزیورزش در کمر دردارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقاتاثیر ویتامین دی بر بیماگاهی لازم است برای فهم و بیماری گیلن باره و بیمارحساسیت روانی متفاوتچگونه هموساپينس بر زمین آیاما مقهور قوانین فیزیکبرخی اختلالات عصبی مثانهدرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک تا کاثرات مفید قهوهتئوری تکامل امروز در درمزبان و بیان، در سایه پیشرمواد کوانتومی جدید، ممکنساخت شبکه عصبی با الفبایوزوز گوشارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز برای فراموشی بیشتر کصفحه اصلیگاهی مغز بزرگ چالش استبیماری ای شبیه ام اس مولتخلاصه ای از مطالب همایش مچگونه آن شکری که می خوریمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبرخی بیماری ها که در آن بدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک تا کاثرات مضر ماری جواناتئوری تکامل در پیشگیری و زبان و تکلم برخی بیماریهموجود بی مغزی که می تواندساخت شبکه عصبی مصنوعی با یک پیشنهاد خوب برای آسان ارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر رو ح و روان بر جسممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سوالات پزشکیگزیده ای از وبینار یا کنفبیماری بیش فعالیخواندن ، یکی از شستشو دهنچگونه جمعیت های بزرگ شکل افراد آغاز حرکت خودشان ربرخی توجهات در ببمار پاردرک و احساسهوش مصنوعی از عروسک تا کماجزای پر سلولی بدن انسان تا 20 سال آینده مغز شما به زبان و شناخت حقیقت قسمت چموجودات مقهور ژنها هستندساختار شبکه های مغزی ثابیکی از علل محدودیت مغز اماز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز بزرگ چالش است یا منفعپیامهای کاربرانگزارش یک مورد جالب لخته وبیماری تی تی پیخواب سالم عامل سلامتیچگونه جمعیت های بزرگ شکل افزایش قدرت ادراکات و حسبرخی سيناپسها طی تکامل و درک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی از عروسک تا کماجزایی ناشناخته در شکل گتاثیر مشاهده بر واقعیت بزبان و شناخت حقیقت قسمت امیهمانهای ناخوانده عامل سریعترین کامپیوتر موجودیادگیری مهارت های جدید داز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز بزرگ چالشهای پیش روسایتهای دیگرگشایش دروازه جدیدی از طربیماری ضعف عضلات نزدیک بخواب سالم عامل سلامتی و یچگونه حافظه را قویتر کنیالکتروتاکسی(گرایش و حرکبررسي علل احتمالي تغيير درک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر ویتامین دی بر بیمامیگرن سردردی ژنتیکی که بسرگیجه از شایعترین اختلایادآوری خواب و رویااز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز حریص برای خون، کلید تپنج اکتشاف شگفت آور در موبیماریهای تحلیل عضلانی اخواب عامل دسته بندی و حفطنگاهی بر قدرت بینایی دراامیوتروفیک لترال اسکلروبررسی و اپروچ جدید بر بیمدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر ژنها بر اختلالات خمیدان مغناطيسي زمین بشر سردرد و علتهای آنژن هوش و ساختارهای حیاتی از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز زنان جوانتر از مغز مرپیموزایدبیوگرافیخودآگاهی و هوشیارينگاهی بر توانایی اجزاي بامگا سه عامل مهم سلامتبررسی سیستم تعادلی بدن ادرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر نمکانیزمهای دفاعی در برابسردرد تنشنژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغزهای کوچک بی احساسپیوند مغز و سر و چالشهای بیوگرافیخودآگاهی و هوشیاريناتوانی از درمان برخی ویامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبررسی علل کمر درد در میانرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر کپسول نوروهرب بر تما انسانها چه اندازه نزدسردرد سکه ایژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکینگی تا مغز از مغز تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش قهوه در سلامتیپیوند سر، یکی از راه حلهابیست تمرین ساده برای جلوخطا در محاسبات چیزی کاملناتوانی در شناسایی چهره انفجار و توقف تکاملی نشابزرگ شدن مغز محدود به دوررموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر سما انسانها چه اندازه نزدسرعت فکر کردن چگونه استژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز و از مغز تبدیل سلولهای محافط به سنقش هورمون های تیروئید دپیشینیان انسان از هفت میبیشتر کمردردها نیازی به خطا در محاسبات چیزی کاملنخاع ما تا پایین ستون فقرانگشت نگاری مغز نشان میدتفاوت مغز انسان و میمون هرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر کپسول نوروهرب بر سما با کمک مغز خود مختاريمشنا در ابهای گرم جنوب نیژنهای هوش ، کدامنداز تکینگی تا مغز از مغز تتری فلوپرازیننقش ژنتیک در درمان اختلاپیشرفتی مستقل از ابزار هبا هوش مصنوعی خودکار روبدفاع در برابر تغییر ساختنخستین تصویر از سیاهچالهاندوهگین نباش اگر درب یا تفاوتهای جنسیتی راهی برارویای شفافهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وما تحت کنترل ژنها هستیم یشناخت و معرفت، و نقش آن دکمردرد و علل آناز تکینگی تا مغز از مغز تتشنج چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نپاسخ گیاهان در زمان خوردبارداری بدون رحمدقیق ترین تصاویر از مغز انرمش های مفید در سرگیجهانسان جدید از چه زمانی پاتقلید مرحله ای نسبتا پیشروبات های ریز در درمان بیهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وماه رجبشناسایی سلول های ایمنی اکمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش اتصالات بین سلولهای پختگی پس از چهل سالگي به بازسازي مغز و نخاع چالشی دلایلی که نشان میدهد ما بنرمشهای مهم برای تقویت عانسان عامل توقف رشد مغزتلاش هایی در بیماران قطع روزه داری و بیمار ی ام اس هوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر گیاه خواری بر رشد وماپروتیلینشواهدی از دنیسوان(شبه نئکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر زودتر اتصالات مغزینقش حفاظتی مولکول جدید دپرورش مغز مینیاتوری انسابحتی علمی درباره تمایل بديدن با چشم بسته در خواب چرا مغزهای ما ارتقا یافت انعطاف پذیری مکانیسمی علتلاشی برای درمان قطع نخاروش مقابله مغز با محدودیهوش عاطفی در زنان بیشتر ا