دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پاسخ گیاهان در زمان خورده شدن مشابه پاسخ انسان به درد است

پاسخ گیاهان در زمان خورده شدن، مشابه پاسخ انسان به درد است!

احساس و درک، از نخستین لوازم حیات است. شناخت اطراف، لازمه واکنشی است که موجود زنده باید انجام دهد. سیر انتخاب طبیعی سختگیر و دشوار، سبب میشود موجود زنده ناتوان از درک درست اطراف و ناتوان از واکنش مطلوب، باقی نماند.

جهان مادی ما عرصه نزاعی دشوار است که در این نزاع دشوار، درک محیط و واکنش مناسب با آن، شرط بقاست و بر همین اساس، ادراک و احساسات در موجود زنده، شکل میگیرد و به تدریج توسعه می یابد تا به ابزار اختصاصی برای هوشمندی میرسد و این ابزار هم به تدریج توسعه می یابد تا به مغز انسان امروز برسد.

شاید بسیاری از ما تصور کنیم فقط ما انسان ها دارای درک و احساس و هوش هستیم یا حداقل موجوداتی- که دارای مغز و ابزار هوش میباشند- دارای ادراک و حس هستند؛ ولی پژوهش های علمی جدید نشان میدهد که این فرایند، فقط به این موارد، منحصر نیست.

موجودات بدون مغز مانند ستارگان دریایی دارای احساس و ادراک و قدرت واکنش با محیط هستند و حتی موجودات بدون سیستم عصبی مانند گیاهان هم بدون احساس و درک نیستند. (توصیه می شود به سلسله مباحث احساس و درک و سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز در نژادها و گونه های مختلف در همین کانال مراجعه شود)

کار به آنجا می رسد که گاهی افزایش هوش و اندازه مغز، نه تنها سودمند نیست بلکه با استفاده نامناسب از هوش و تحت تاثیر قدرت اراده انسان، هوش و مغز بزرگ با بی حاصل ماندن و مصرف زیاد انرژی یا به عبارتی به کار گرفتن ابزار هوش برای مبارزه با خودش، این ابزار به سدی در برابر بقا تبدیل می شود. و دراین زمان است که موجودات دارای هوش برتر می توانند خود را رو به انقراض ببرند و میتوان انتظارداشت موجوداتی با مغز کوچک یا حتی بدون مغز، مالک زمین شود!!

(در فرایند استمرار بقا، اینکه هوشمندی، بسیار ارزشمند است، چندان مشخص نیست. باکتری های بیهوش، بسیار ماندگارتر هستند و اگر روزی به اصطلاح، هوش ما سبب شود خود را در یک جنگ هسته ای نابود کنیم، باکتری ها از این حادثه جان سالم به در خواهند برد!!)(استیفن هاوکینگ- جهان در پوست گردو- ص 156)

(ما نمی خواهیم اثبات کنیم ابزار هوشمندی، برترین ابزاری است- که به بدن، قابلیت بقا تحت هر شرایطی از جمله شرایط بحرانی و بغرنج را می دهد- نهایت آنچه در پی اثبات آن هستیم این که ابزار هوشمندی، برترین ابزار بقا به هنگام رقابت با همتایان، بر سر غذا یا نجات است؛ یعنی در مسیر تکامل حیات، و از این رهگذر، تکامل اگر وقت کافی در اختیار داشته باشد، باید به این ابزار دست یابد و آن را پیشرفت دهد (احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص 267 ترجمه فارسی)

(رسیدن بشر به نظریه ی کوانتوم، قانون هم ارزی ماده و انرژی و تولید انرژی هسته ای، با استفده از ابزار هوشمندی، قطعا مفید بوده و در اینجا خطایی از ابزار هوشمندی، سر نزده است زیرا اگر این ابزار را به کار بگیریم به ما نخواهد گفت سلاح هسته ای بسازید و آن را در زمین منفجر کنید. بر این اساس اگر جنگ هسته ای رخ دهد، قطعا از دست اوردهای ابزار هوشمدی نخواهد بود بلکه فقط به کنار گذاشتن ابزارهوشمندی در انسان، مربوط می شود.

ابزار هوشمندی هیچ دخالتی در تصمیمی زشت دولت آمریکا در بمباران ژاپن با بمب هسته ای نداشته است.

معتقدم، ستم است مسئولیت رفتار مبتنی بر منجمد وایستا کردن ابزار هوش، بر خود ابزار هوشمندی گذاشته شود.)(احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص 270 کتاب عربی)

هوش در گیاهان!

پژوهشی- که جمعیت ویسکونسن-مادیسون در 14 سپتامبر در مجله ساینس منتشر کرد- بیان میکند گیاهان پاسخ هایی شبیه پیام دستگاه عصبی، آزاد میکنند که در زمان آسیب، در جسم گیاه منتشر میگردد و این، کاملا شبیه واکنش به درد، در نظام عصبی در انسان و بقیه حیوانات است.

بله وقتی انسان، در معرض درد قرار میگیرد، سلول های عصبی در بدن ما سیستم عصبی را متوجه ضرورت ترشح ماده گلوتامات میکند و این ماده مانند ناقل عصبی، عمل میکند و این ماده بخشی از مغز ما را تحریک میکند تا ماده ای به نام آدرنالین ترشح کند و آدرنالین به نوبه خود باعث فعال کردن واکنشی معروف به رویارویی یا گریز میشود.

گیاهان، دارای سیستم عصبی نیستند ولی ویدیویی- که از طرف دانشمندان گرفته شده است- بیان میکند گیاهانی- که برگ ها یا الیاف آنها در معرض آسیب قرار گرفته است- دارای نسخه خاص به خود برای واکنش(مواجهه یا گریز) در زمان رویارو شدن با هجوم است.

و ویدیویی- که دانشمندان مسئول پژوهش گرفتند- نشان داد حشره لاروي يا كرم گیاهخوار آن، گیاه را میخورد و در این زمان، گیاه با واکنش در برابر هجوم این حشره، نقش خود را انجام میدهد.

با توجه به اینکه گیاهان، سیستم عصبی ندارند و به این ترتیب فاقد ناقل های عصبی هستند ولی با این همه، دارای ماده گلوتامات هستند.

در ویدیو مشخص میشود که حشره لاروي ب

ر روی گیاه تغذیه میکند و گياه در مکانی- که در معرض شکسته شدن است- ماده گلوتامات ترشح مي كند. این فرایند، موجی از کلسیم را فعال میکند که در همه گیاه، آزاد می شود و آن را تشویق به آزاد کردن هورمون خاص اضطراب، در گیاه میکند.

ثبت ویدیو برای اولین بار، بیان میکند چگونه گیاه، واکنش سریع دارد و در همه گوشه های ساختار آن، منتشر می گردد.

بر اساس تصریح دانشکده ویسکونتین-مادیسون، پیام عصبی در جسم گیاه کمتر از دو دقیقه طول میکشد تا به همه جای گیاه برسد، یعنی با سرعت یک میلیمتر در ثانیه حرکت میکند.

در حالت رها کردن پیام درون جسم گیاه، گیاهان به سرعت، درک میکنند که در معرض دشمنی هستند و باید واکنشی در برابر تهدید، نشان دهند.

از سالها قبل دانشمندان فهمیده اند که گیاهان در برابر تهدید، پاسخ نشان میدهند ولی آنها نتوانستند اصل را بفهمند یا مرکز این واکنش را دریابند.

سیمون گیلروی- که پروفسور علم گیاهان در دانشکده ویسکونتین-مادیسون است و یکی از شرکت کنندگان در این پژوهش هاست- میگوید: ما میدانیم وقتی گیاهی آسیب میبیند پیام الکتریکی، ایجاد میشود و در همه گیاه، منتشر میشود، ولی ما نمیدانیم چه چیزی در پس این نظام، وجود دارد.

و برای درک آنچه درون گیاه رخ میدهد- وقتی در معرض دشمنی یا آسیب، قرار میگیرد- پژوهشگران، گیاهان را از نظر ژنتیکی اصلاح کردند تا پروتئینی را تولید کنند که در حضور کلسیم، شروع به پرتوافشانی میکند و این امر به آنها امکان داد موج کلسیمی را مشاهده کنند که بعد از در معرض آسیب قرار گرفتن، در جسم گیاهان حرکت میکند.

و تصویرهایی- که دانشمندان مسئول پژوهش گرفتند- پاسخ گیاهان را به ماده گلوتامات که به صورت مستقیم بر یکی از برگ های گیاه قرار داده شده است، نشان داد. به همین ترتیب دانشمندان از بال لارو حشره، استفاده کردند و با به کارگیری قیچی باغبانی و آسیب های دیگر، گیاه را آسیب زدند تا پاسخ گلوتامات، آزاد شود و در حالی- که پیام بازدارنده، در همه جسم گیاه ارسال میشد- برگ ها هورمون های مربوط به دفاع و حمایت از گیاه در برابر هجوم سریع را آزاد میکردند.

این هورمون های دفاعی ای- که گیاه آزاد میکند- دارای مواد شیمیایی است و کمک میکند بخش زیان دیده گیاه را اصلاح کند و نیز مواد شیمیایی دیگری دارد تا مهاجمان را از تهاجم دیگر، بازدارد. واکنش گیاه در زمانی- که در معرض آسیب قرار میگیرد- کاملا مشابه واکنش انسان یا حیوان معروف به مواجهه یا گریز نیست بلکه واکنشی خاص گیاه است.

و گیلرویدر سایت فوربسمیگوید: اگر حیوانی با جهان اطراف خود به صورتی و با روش مستقیم، واکنش نشان دهد حیوان هرگز نیاز نخواهد داشت بفهمد، دقیقا در اطراف او چه میگذرد بلکه همه آنچه در زمان احساس وجود خطر در اطراف خود، باید بکند، آن است که به گونه ای بگریزد و از آن جا برود زیرا ویژگی و توانایی حرکت در انسان و حیوان، برای آنها بهترین وسیله را برای بیرون رفتن از خطر فراهم میکند بدون آنکه نیاز داشته باشد بفهمد، در اطراف او چه میگذرد ولی در مورد گیاهان امر متفاوت است و گیاه، نعمت حرکت را ندارد.

در مرتبه بعدی که می نشینی تا قدرتمندانه بر ا

لیاف گیاهی زور بگویی، بکوش مقادیر گلوتاماتی را که این گیاهان پیش از زور تو ترشح کرده است، تصور کنی!

https://allthatsinteresting.com/plants-defense-mechanism…

http://vb.almahdyoon.org/showthread.php…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب معنی روزهآیا واکنش های یاد گرفته وورزش در کمر درداستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیمغز برای فراموشی بیشتر کإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَکنگره بین المللی سردرد دبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرننقش داروهاي مختلف معروف اولین هیبرید بین انسان وگنجینه ای به نام ویتامین بحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدنوار مغزی روشی مهم در تشخاگر نعمت فراموشی نبود بسپیوند مغز و سر و چالشهای برخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی نگاهی بر توانایی اجزاي بابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس منابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز فکر میکند مرگ برای دیآیا آگاهی پس از مرگ از بیوزوز گوشاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟افراد آغاز حرکت خودشان رکندر در بیماریهای التهاببیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان نقش روزه داری در سالم و جاولین مورد پیوند سر در انگیاه خواری و گوشت خوار کدبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکنورون هاي مصنوعی می تواناگر نعمت فراموشی نبود بسپیوند سر، یکی از راه حلهابرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیناتوانی از درمان برخی ویابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو ارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا امکان بازسازی اندامهیک پیشنهاد خوب برای آسان اضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز بزرگ چالش است یا منفعافزایش قدرت ادراکات و حسکوچک شدن مغز از نئاندرتابیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواننقش رژیم غذایی در رشد و ااولین تصویر در تاریخ از سگالکانزوماب، دارویی جدیبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآنورون های ردیاب حافظهاگر تلاش انسان امروز براپیشینیان انسان از هفت میبررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسناتوانی در شناسایی چهره ابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی فراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث ارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجامواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز مادران و کودکان در زمآیا انسان با مغز بزرگش اخیکی از علل محدودیت مغز اماطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابمغز بزرگ چالشهای پیش روافسردگی و اضطراب در بیماکودک ایرانی که هوش او از بیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عنقش زبان در سلطه و قدرت ااولین سلول مصنوعیگامی در درمان بیماریهای بحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بنوروپلاستیسیتی چیستابزار هوش در حال ارتقا ازپیشرفتی مستقل از ابزار هبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ونخاع ما تا پایین ستون فقراثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش اموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی محدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز چون ابزار هوش است دلیآیا احتمال دارد رویا از آیادگیری مهارت های جدید داطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتمغز حریص برای خون، کلید تالکتروتاکسی(گرایش و حرککودکان خود را مشابه خود تبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش زبان در سلطه و قدرت ااوکرلیزوماب داروی جدید شگاهی لازم است برای فهم و بحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولوونوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از پاسخ گیاهان در زمان خوردبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلنخستین تصویر از سیاهچالهاثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای افرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمغز چگونه صداها را فیلتر آیا احتمال دارد رویا از آیادآوری خواب و رویابلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودمغز زنان جوانتر از مغز مرالتهاب شریان تمپورالکوری گذرای ناشی از موبایبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمنقش سجده بر عملکرد مغزايندگان چگونه خواهند دیدگاهی مغز بزرگ چالش استبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از پختگی پس از چهل سالگي به بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی درباردارینرمش های مفید در سرگیجهاثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسدرک احساسات و تفکرات دیگفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز آیندگان چگونه است ؟آیا برای تولید مثل همیشه ژن هوش و ساختارهای حیاتی به زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلامغزهای کوچک بی احساسامیوتروفیک لترال اسکلروکی غایب شدی تا نیازمند دلبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سنقش غذاها و موجودات درياايا اراده آزاد توهم است یگذر زمان کاملا وابسته به بخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از پرورش مغز مینیاتوری انسابزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام نرمشهای مهم برای تقویت عاجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوامیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا بزرگ شدن مغز فقط در دژن یا نقشه توسعه مغز و نقبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنمغزتان را در جوانی سیمکشامگا سه عامل مهم سلامتکاهش التهاب ناشی از بیمابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آننقش غذاها و موجودات درياايا اراده آزاد توهم است یگربه شرودینگر و تاثیر مشبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقای موجود زنده از آلزایمربسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنچرا مغزهای ما ارتقا یافت اجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز انسان برای ایجاد تمدآیا تکامل و تغییرات ژنتیژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشننقش قهوه در سلامتیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکایروپاکتیک چیستبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر نقش غذاها و موجودات درياای آنکه نامش درمان و یادشگزیده ای از وبینار یا کنفبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقای موجود زنده از آیا ما تنها موجودات زنده تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تچرا حیوانات سخن نمی گویناحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطاناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر مغز انسان برای شادمانی طآیا خداباوری محصول تکاملژنها ، مغز و ارادهبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه اینقش مهاجرت در توسعه نسل اانفجار و توقف تکاملی نشاکاربرد روباتهای ريزنانوبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزنقشه مغزی هر فرد منحصر بهایندرالگزارش یک مورد جالب لخته وبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از آیا مغز تا بزرگسالی توسعتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تچرا حجم مغز گونه انسان دراخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز انسان برای شادمانی طآیا دلفین ها می تواند از ژنهای هوش ، کدامندبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استنقش هورمون های تیروئید دانگشت نگاری مغز نشان میدکاربرد روباتهای ريز، در بحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقص در تشخیص هیجانات عامایا کوچک شدن مغزانسان الگشایش دروازه جدیدی از طربرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقای موجود زنده از آیا همه جنایت ها نتیجه بیتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتباچرا در مغز انسان، فرورفتاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ملوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمغز انسان رو به کوچک تر شآیا دست مصنوعی به زودی قاکلرال هیدرات برای خوابانبیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشینقش ژنتیک در درمان اختلااندوهگین نباش اگر درب یا کجای مغز مسئول پردازش تجبحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصچند جهانیایا ابزار هوشمندی یا مغز پمبرولیزوماب در بیماری چبرخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرچگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقای موجود زنده از آیا هوش ارثی دریافتی از پتلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردچراروياها را به یاد نمی آاختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت امزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاکمردرد و علل آنبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نینقش انتخاب از طرف محیط، نانسان قدیم در شبه جزیره عکشف مکانیسم عصبی خوانش پبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موچندین ماده غذایی که ماننایا بیماری ام اس (مولتیپپنج اکتشاف شگفت آور در موبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از آیا هوش سریعی که بدون احستلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رچراروياها را به یاد نمی آاختلالات حرکتی در انساننزاع بین جهل و علم رو به پاختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم ما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز مغز ایندگان چگونه استآیا راهی برای رفع کم آبی کمردرد با پوشیدن کفش منابیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش اتصالات بین سلولهای انسان جدید از چه زمانی پاکشف مکانیسمی پیچیده در ببحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را چه زیاد است بر من که در ایایا بدون زبان میتوانیم تپوست ساعتی مستقل از مغز دبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از آیا هشیاری کوانتومی وجودتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین علم و نادانی رو ادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمشکلات نخاعیورزش و میگرناستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنمغز ابزار برتر بقاآیاما مقهور قوانین فیزیککنفرانس تشنج هتل کوثر اصبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی انقش حفاظتی مولکول جدید دانسان عامل توقف رشد مغزکشف ارتباط جدیدی از ارتببحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را چهار میلیارد سال تکامل بایا تکامل هدفمند استپیموزایدبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرفلج خوابنزاع بین علم و جهل رو به پادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز از بسیاری حقایق می گرآزمون ذهنی گربه شرودینگرکنگره بین المللی سردرد دبیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش حیاتی تلومر دی ان آ دانعطاف پذیری مکانیسمی علکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوچهار ساعت پس از کشتار خوکایرادهای موجود در خلقت بپیچیدگی های مغزی در درک زبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسنگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنفلج خواب چیست