دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پاسخ گیاهان در زمان خورده شدن مشابه پاسخ انسان به درد است

پاسخ گیاهان در زمان خورده شدن، مشابه پاسخ انسان به درد است!

احساس و درک، از نخستین لوازم حیات است. شناخت اطراف، لازمه واکنشی است که موجود زنده باید انجام دهد. سیر انتخاب طبیعی سختگیر و دشوار، سبب میشود موجود زنده ناتوان از درک درست اطراف و ناتوان از واکنش مطلوب، باقی نماند.

جهان مادی ما عرصه نزاعی دشوار است که در این نزاع دشوار، درک محیط و واکنش مناسب با آن، شرط بقاست و بر همین اساس، ادراک و احساسات در موجود زنده، شکل میگیرد و به تدریج توسعه می یابد تا به ابزار اختصاصی برای هوشمندی میرسد و این ابزار هم به تدریج توسعه می یابد تا به مغز انسان امروز برسد.

شاید بسیاری از ما تصور کنیم فقط ما انسان ها دارای درک و احساس و هوش هستیم یا حداقل موجوداتی- که دارای مغز و ابزار هوش میباشند- دارای ادراک و حس هستند؛ ولی پژوهش های علمی جدید نشان میدهد که این فرایند، فقط به این موارد، منحصر نیست.

موجودات بدون مغز مانند ستارگان دریایی دارای احساس و ادراک و قدرت واکنش با محیط هستند و حتی موجودات بدون سیستم عصبی مانند گیاهان هم بدون احساس و درک نیستند. (توصیه می شود به سلسله مباحث احساس و درک و سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز در نژادها و گونه های مختلف در همین کانال مراجعه شود)

کار به آنجا می رسد که گاهی افزایش هوش و اندازه مغز، نه تنها سودمند نیست بلکه با استفاده نامناسب از هوش و تحت تاثیر قدرت اراده انسان، هوش و مغز بزرگ با بی حاصل ماندن و مصرف زیاد انرژی یا به عبارتی به کار گرفتن ابزار هوش برای مبارزه با خودش، این ابزار به سدی در برابر بقا تبدیل می شود. و دراین زمان است که موجودات دارای هوش برتر می توانند خود را رو به انقراض ببرند و میتوان انتظارداشت موجوداتی با مغز کوچک یا حتی بدون مغز، مالک زمین شود!!

(در فرایند استمرار بقا، اینکه هوشمندی، بسیار ارزشمند است، چندان مشخص نیست. باکتری های بیهوش، بسیار ماندگارتر هستند و اگر روزی به اصطلاح، هوش ما سبب شود خود را در یک جنگ هسته ای نابود کنیم، باکتری ها از این حادثه جان سالم به در خواهند برد!!)(استیفن هاوکینگ- جهان در پوست گردو- ص 156)

(ما نمی خواهیم اثبات کنیم ابزار هوشمندی، برترین ابزاری است- که به بدن، قابلیت بقا تحت هر شرایطی از جمله شرایط بحرانی و بغرنج را می دهد- نهایت آنچه در پی اثبات آن هستیم این که ابزار هوشمندی، برترین ابزار بقا به هنگام رقابت با همتایان، بر سر غذا یا نجات است؛ یعنی در مسیر تکامل حیات، و از این رهگذر، تکامل اگر وقت کافی در اختیار داشته باشد، باید به این ابزار دست یابد و آن را پیشرفت دهد (احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص 267 ترجمه فارسی)

(رسیدن بشر به نظریه ی کوانتوم، قانون هم ارزی ماده و انرژی و تولید انرژی هسته ای، با استفده از ابزار هوشمندی، قطعا مفید بوده و در اینجا خطایی از ابزار هوشمندی، سر نزده است زیرا اگر این ابزار را به کار بگیریم به ما نخواهد گفت سلاح هسته ای بسازید و آن را در زمین منفجر کنید. بر این اساس اگر جنگ هسته ای رخ دهد، قطعا از دست اوردهای ابزار هوشمدی نخواهد بود بلکه فقط به کنار گذاشتن ابزارهوشمندی در انسان، مربوط می شود.

ابزار هوشمندی هیچ دخالتی در تصمیمی زشت دولت آمریکا در بمباران ژاپن با بمب هسته ای نداشته است.

معتقدم، ستم است مسئولیت رفتار مبتنی بر منجمد وایستا کردن ابزار هوش، بر خود ابزار هوشمندی گذاشته شود.)(احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص 270 کتاب عربی)

هوش در گیاهان!

پژوهشی- که جمعیت ویسکونسن-مادیسون در 14 سپتامبر در مجله ساینس منتشر کرد- بیان میکند گیاهان پاسخ هایی شبیه پیام دستگاه عصبی، آزاد میکنند که در زمان آسیب، در جسم گیاه منتشر میگردد و این، کاملا شبیه واکنش به درد، در نظام عصبی در انسان و بقیه حیوانات است.

بله وقتی انسان، در معرض درد قرار میگیرد، سلول های عصبی در بدن ما سیستم عصبی را متوجه ضرورت ترشح ماده گلوتامات میکند و این ماده مانند ناقل عصبی، عمل میکند و این ماده بخشی از مغز ما را تحریک میکند تا ماده ای به نام آدرنالین ترشح کند و آدرنالین به نوبه خود باعث فعال کردن واکنشی معروف به رویارویی یا گریز میشود.

گیاهان، دارای سیستم عصبی نیستند ولی ویدیویی- که از طرف دانشمندان گرفته شده است- بیان میکند گیاهانی- که برگ ها یا الیاف آنها در معرض آسیب قرار گرفته است- دارای نسخه خاص به خود برای واکنش(مواجهه یا گریز) در زمان رویارو شدن با هجوم است.

و ویدیویی- که دانشمندان مسئول پژوهش گرفتند- نشان داد حشره لاروي يا كرم گیاهخوار آن، گیاه را میخورد و در این زمان، گیاه با واکنش در برابر هجوم این حشره، نقش خود را انجام میدهد.

با توجه به اینکه گیاهان، سیستم عصبی ندارند و به این ترتیب فاقد ناقل های عصبی هستند ولی با این همه، دارای ماده گلوتامات هستند.

در ویدیو مشخص میشود که حشره لاروي ب

ر روی گیاه تغذیه میکند و گياه در مکانی- که در معرض شکسته شدن است- ماده گلوتامات ترشح مي كند. این فرایند، موجی از کلسیم را فعال میکند که در همه گیاه، آزاد می شود و آن را تشویق به آزاد کردن هورمون خاص اضطراب، در گیاه میکند.

ثبت ویدیو برای اولین بار، بیان میکند چگونه گیاه، واکنش سریع دارد و در همه گوشه های ساختار آن، منتشر می گردد.

بر اساس تصریح دانشکده ویسکونتین-مادیسون، پیام عصبی در جسم گیاه کمتر از دو دقیقه طول میکشد تا به همه جای گیاه برسد، یعنی با سرعت یک میلیمتر در ثانیه حرکت میکند.

در حالت رها کردن پیام درون جسم گیاه، گیاهان به سرعت، درک میکنند که در معرض دشمنی هستند و باید واکنشی در برابر تهدید، نشان دهند.

از سالها قبل دانشمندان فهمیده اند که گیاهان در برابر تهدید، پاسخ نشان میدهند ولی آنها نتوانستند اصل را بفهمند یا مرکز این واکنش را دریابند.

سیمون گیلروی- که پروفسور علم گیاهان در دانشکده ویسکونتین-مادیسون است و یکی از شرکت کنندگان در این پژوهش هاست- میگوید: ما میدانیم وقتی گیاهی آسیب میبیند پیام الکتریکی، ایجاد میشود و در همه گیاه، منتشر میشود، ولی ما نمیدانیم چه چیزی در پس این نظام، وجود دارد.

و برای درک آنچه درون گیاه رخ میدهد- وقتی در معرض دشمنی یا آسیب، قرار میگیرد- پژوهشگران، گیاهان را از نظر ژنتیکی اصلاح کردند تا پروتئینی را تولید کنند که در حضور کلسیم، شروع به پرتوافشانی میکند و این امر به آنها امکان داد موج کلسیمی را مشاهده کنند که بعد از در معرض آسیب قرار گرفتن، در جسم گیاهان حرکت میکند.

و تصویرهایی- که دانشمندان مسئول پژوهش گرفتند- پاسخ گیاهان را به ماده گلوتامات که به صورت مستقیم بر یکی از برگ های گیاه قرار داده شده است، نشان داد. به همین ترتیب دانشمندان از بال لارو حشره، استفاده کردند و با به کارگیری قیچی باغبانی و آسیب های دیگر، گیاه را آسیب زدند تا پاسخ گلوتامات، آزاد شود و در حالی- که پیام بازدارنده، در همه جسم گیاه ارسال میشد- برگ ها هورمون های مربوط به دفاع و حمایت از گیاه در برابر هجوم سریع را آزاد میکردند.

این هورمون های دفاعی ای- که گیاه آزاد میکند- دارای مواد شیمیایی است و کمک میکند بخش زیان دیده گیاه را اصلاح کند و نیز مواد شیمیایی دیگری دارد تا مهاجمان را از تهاجم دیگر، بازدارد. واکنش گیاه در زمانی- که در معرض آسیب قرار میگیرد- کاملا مشابه واکنش انسان یا حیوان معروف به مواجهه یا گریز نیست بلکه واکنشی خاص گیاه است.

و گیلرویدر سایت فوربسمیگوید: اگر حیوانی با جهان اطراف خود به صورتی و با روش مستقیم، واکنش نشان دهد حیوان هرگز نیاز نخواهد داشت بفهمد، دقیقا در اطراف او چه میگذرد بلکه همه آنچه در زمان احساس وجود خطر در اطراف خود، باید بکند، آن است که به گونه ای بگریزد و از آن جا برود زیرا ویژگی و توانایی حرکت در انسان و حیوان، برای آنها بهترین وسیله را برای بیرون رفتن از خطر فراهم میکند بدون آنکه نیاز داشته باشد بفهمد، در اطراف او چه میگذرد ولی در مورد گیاهان امر متفاوت است و گیاه، نعمت حرکت را ندارد.

در مرتبه بعدی که می نشینی تا قدرتمندانه بر ا

لیاف گیاهی زور بگویی، بکوش مقادیر گلوتاماتی را که این گیاهان پیش از زور تو ترشح کرده است، تصور کنی!

https://allthatsinteresting.com/plants-defense-mechanism…

http://vb.almahdyoon.org/showthread.php…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش خرچنگ های نعل اسبی درذره ی معین یا ابری از الکتوهمات و شناخت حقیقتاندام حسی، درک از بخش هاینابینایی در نتیجه ی گوشی زونیسومایدمنابع انرژی از نفت و گاز تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنواکسن دیگری ضد کرونا از دعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادامبیماری لبر و نابینایی آنگویید نوزده و ایمنی ساکتمرکز خنده در کجای مغز استدخالت در ساختار ژنهاآیا احتمال دارد رویا از آبررسی بیماری التهابی رودفیزیکدانان ماشینی برای تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرمز جهان خاصیت فراکتالتیکاگرلور داروی ضد انعقاانسان عامل توقف رشد مغزنخستین تمدن بشریزبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی به شناسایی کاسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های وزن حقیقی معرفت و شناختعشق درونی به یگانگی خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تخانه ی تاریکبیماری خود ایمن اعصاب محگذشته را دفن کنمسمومیت دانش آموزان، قمادر آستانه ی موج پنجم کوویآیا راهی برای رفع کم آبی بعد از کرونافرایند تکامل و دشواری هاچند روش ساده برای موفقیتروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حاايندگان چگونه خواهند دیدچرا حیوانات سخن نمی گوینزدودن نقص از هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای موهوش عاطفی قسمت 11شواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکییادآوری خواب و رویااز تکامل تا مغز، از مغز تخطای ادراک کارمابیداری و خواب کدام بهتر اپوشاندن خود از نورمطالعه ای بیان میکند اهددرمان های رایج ام اسآدم عاقل، وقت خودش را هدرتقلید مرحله ای نسبتا پیشقفس دور خود را بشکننون و القلمروش هایی برای کم کردن اضطتئوری جدید، ویران کردن گاین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های گذشته در کیهان سلول های بنیادی منابع و امنبع هوشیاری در کجاست؟(قتصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمهوشیاری کوانتومیشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشکلید نزدیک و نگاه تو بر فاستفاده از مغز، وزن را کمدندان ها را مسواک بزنید تباید از انسان ترسیدپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز مانند تلفن استدرمان جدید ای ال اس، توفرآسیب عصب پا به دنبال اعتیتلاشی تازه برای گشودن معقانون جنگلنوار عصب و عضله تعیین محلریسپریدونتاثیر کپسول نوروهرب بر تایجاد احساساتهمه چیز و هیچ چیزسندرم گیلن باره به دنبال مواد کوانتومی جدید، ممکنشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییراختلالات عضلانی ژنتیکهدف یکسان و مسیرهای مختلحس و ادراک قسمت 87کندر در بیماریهای التهاباصل بازخوردبحتی علمی درباره تمایل بپدیده خاموش روشن در پارکمغز انسان برای شادمانی طدرون و بیرون، جدای از هم افزایش میل جنسی با خوردن راه های جدید برای قضاوت رتنها مانع در زندگی موارد قسم به فقرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد وهمانند سازی در انسانسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردمیدان مغناطيسي زمین بشر صدای بم با فرکانس پایین، ارتباط پیوسته ی جهانوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت پنجاهکی غایب شدی تا نیازمند دلدگرگونی های نژادی و تغییاعتماد به خودپرسشبخش فراموش شده ی حافظهمغز در تنهایی آسیب میبیندرگیری مغز در بیماری کویتو با همه چیز در پیوندیام اس و سرطانرشته نوروایمونولوژی و نقلحظات خوش با کودکانچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیما تحت کنترل ژنها هستیم یویتامین کا و استخوانطولانی ترین شباز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت ششمبه نقاش بنگرکارهای کوچک، بی ارزش نیسدارچینآنها نمیخواهند دیگران رابرای یک زندگی معمولینقش نگاه از پایین یا نگاهدست آسمانتولترودیناما شما از دید خفاش کور هنگاه از دور و نگاه از نزدزمان، واقعی نیستمن پر از تلخیمتاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آیندهجهان دارای برنامهواقعیت تقویت شدهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخم شدن فضا-زمانبه سیاهی عادت نکنیمکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه ، فراتر از حفظ تعادلداروی جدید برای کاهش وزنآیا مغز تا بزرگسالی توسعبرخی اصول سلامت کمرفلج بل، فلجی ترسناک که آنفلج خوابنقش داروهاي مختلف معروف ذرات کوانتومی زیر اتمی قتوکل بر خداانرژی بی پایان در درون هرناتوانی از درمان برخی ویزونا به وسیله ویروس ابله منابع انرژی از نفت و گاز تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنواکسن سرطانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادام زمینیبیماری میاستنی گراویسگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ چیستدر میان تاریکی و روشناییآیا بدون ناظر هوشمند هم ببررسی سیستم تعادلی بدن افال نیکونقشه های مغزی جدید با جزیرنگ کردن، حقیقت نیستتیروفیبان موثر در سکته ی انسانیت در هم تنیده و متصنخستین تصویر از سیاهچالهزبان نیاز تکاملی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترک امروزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی تعاملیسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزوزوز گوشعشق، شلوغ کردن نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایداربیماری دویکگر جان به جز تو خواهد از خمسیر دشوار تکامل و ارتقادر برابر حقایق جدیدآیاما مقهور قوانین فیزیکبعد از کرونا دلخوشی بیهوفرایند حذف برخی اجزای مغچندین ماده غذایی که ماننروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حاايا اراده آزاد توهم است یچرا حجم مغز گونه انسان درسفر فقط مادی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیهوش عاطفی قسمت نهمشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختیاری خدا نزدیک استاز تکامل تا مغز، از مغز تخطای حسبیست تمرین ساده برای جلوپیموزایدمعمای اخلاقی قطاردرمان های علامتی در ام اسآرام باشتقلید از روی طبیعتقفس ذهننوآوری ای شگفت انگیز دانروش هایی برای جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به این ابتدای تناقض هاستنشانه های پروردگار در جهسلول های بدن تو پیر نیستنمنبع خواب و رویاتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خاهوشیاری سنتی یا هوشیاری شاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توکلام و زبان، گنجینه ای بساستفاده از نظریه ی تکامل ده روش موفقیتبابا زود بیاپیام های ناشناخته بر مغز مغز مادران و کودکان در زمدرمان جدید سرطانآسانی موفقیتتلاشی جدید در درمان ام اسقانون جنگلنوار عصب و عضله در مطب دکریسدیپلام تنها داروی تایتاثیر کپسول نوروهرب بر سایران بزرگهمه چیز کهنه میشودسندرم پیریفورمیسموجود بی مغزی که می تواندشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زاختراع جدید اینترنت کوانهدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت چهلکندر علیه سرطاناصل در هم تنیدگی و جهانی بحث درباره پیدایش و منشا پروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچک تر شدرون آشفته ی تو و ظاهر خنافزایش مرگ و میر سندرم کوراه های جدید برای قضاوت رتنها در برابر جهانقضاوت ممنوعنیوالینتاثیر گیاهخواری بر رشد و همجوشی هسته ای، انرژِی بسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنمیدان های مغناطیسی قابل صرع و درمان های آنارتباط انسانی، محدود به وقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت پنجاه و یکیهان خود را طراحی میکنددانش قدرت استاعتماد بی موردپرسش و چستجو همیشه باقی ابخش های تنظیمی ژنوممغز را از روی امواج بشناسدرگیری مغز در بیماران مبتو با باورهایت کنترل میشام اس یا تومور؟رشد مغز فرایندی پیچیده الرزش ناشی از اسیب به عصبچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکهورمون شیرساز یا پرولاکتسکوت و نیستیجهان مشارکتیمانند کودکان باشیدویتامین کا در سبزیجاتطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه نقاش بنگرکارهایی بیش از طراحی و گپداروهای مصرفی در ام اسآنژیوگرافی از مغزبرای پیش بینی آینده مغز دنقش نظام غذایی در تکامل مدست بالای دستتومورها و التهاب مغزی عاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه از درون قفس یا بیرونزمزمه ات مانده در گوشممن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشواقعیت تقویت شدهعلم به ما کمک میکند تا مواز تلسکوپ گالیله تا تلسکخونریزی مغز در سندرم کووبه سخن توجه کن نه گویندهکشف مکانیسمی پیچیده در بمخچه ابزاري که وظیفه آن فداروی جدید برای ای ال اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیبرخی اطلاعات روانشناسی مبرخی بیماری ها که در آن بفلج خواب چیستنقش درختان در تکاملذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتانرژی تاریکناتوانی در شناسایی چهره زیان غذاهای پرچربمنابع انرژی از نفت و گاز تازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سرنوشتجواب دانشمند سوال کننده واکسن سرطانعادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شکلات تلخبیماری های میتوکندریگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و میر پنهاندر مانهای کمر دردآیا برای تولید مثل همیشه بررسی علل کمر درد در میانفاکسیبتنقشه با واقعیت متفاوت اسرنگین کمانتکنولوژی های جدید و حالتانسانیت در برابر دیگراننخستین روبات های زنده ی جزبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در قضاوت های اسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیوسواس، بیماری استعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تخاویار گیاهیبیماری دیستروفی میوتونیگرفتار محدودیت ها و ابعامسئول صیانت از عقیده کیسدر جراحی کمر عجله نکنیدآگاهی فراتر از آگاهیبعد از کرونا دلخوشی بیهوفراتر از دیوارهای باورچندجهانیروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حاايا اراده آزاد توهم است یچرا خشونت و تعصبسفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانهوش عاطفی قسمت هفتمشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلژن همه چیز نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تخطر آلودگی هوابیش از نیمی از موارد انتقپیموزایدمعماری، هندسه ی قابل مشادرمان ژنتیکی برای نوآوریآرامش و دانشتقلید از طبیعتقفس را بشکننوار مغز مشاهده ی غیر مستروش هایی ساده برای کاهش اتا بحر یفعل ما یشااین بیمار را باید چه کار نشانه های بیداری روحیسلول بنیادی و ای ال اسمنتظر نمان چیزی نور را بهتصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاهوش، ژنتیکی است یا محیطیشاید درست نباشدحباب هایی تو در توکلام، در تحولی شگفت آور باستفاده از هوش مصنوعی در دهن، بزرگترین سرمایهباد و موجپیدایش زبانمغز چون ابزار هوش است دلیدرمان جدید سرطانآشنا پنداریتمایل زیاد به خوردن بستنقانونمندی و محدودیت عالمنوبت کودکانریشه های مشترک همه ی موجوتاثیر کپسول نوروهرب بر سایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز در زمان مناسبسندرم پیریفورمیسموجودات مقهور ژنها هستندشجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگراادامه بحث تکامل چشمهدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت چهل و هفتکو کیو تن coQ10ديدن با چشم بسته در خواب اصل علت و تاثیربحثي درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچکتر شددروغ نگو به خصوص به خودتافزایش سرعت پیشرفت علوم راه پیروزی در زندگی چیستتنهاییقطار پیشرفتنیکولا تسلاتاثیر انتخاب از طرف محیط همدلی و هوش عاطفیسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهمیدان های کوانتومی خلاضایعه ی شبکه لومبوساکرالارتباط از بالا به پایین موقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت پنجاه و دکیهانِ هوشیارِ در حال یادانش محدود به ابعاد چهاراعتیاد و تلاش های درمانی پرسشگری نامحدودبخش بزرگی حس و ادراک ما امغز زنان جوانتر از مغز مردرگیری مغزی در سندرم کووتو باید نیکان را به دست بامواجی که به وسیله ی ماشیرشد مغز علت تمایل انسان بلرزش عضله یا فاسیکولاسیوچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش فوق العاده، هر فرد اسسکوت، پر از صداجهان معنامانند آب باشویتامین بی 12 در درمان دردطیف انسفالیت، گیلن باره از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و دوبه نادیدنی ایمان بیاورکاربرد روباتهای ريزنانوماست مالی با هوش انسانیداروهای ام اسآنان که در قله اند هرگز خبرای اولین بار دانشمنداننقش نظریه تکامل در شناسادستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای نخاعیانفجار و توقف تکاملی نشانگاه از درون مجموعه با نگزنان باهوش ترمننژیتتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاواقعیت خلا و وجود و درک معلم بدون توقفاز تکنیکی تا مغز از مغز تخونریزی مغزی کشندهبهبود حافظه پس از رخدادهکشف ژن جدید، می تواند گستمخچه تاثیر گذار بر حافظهداروی جدید برای دیابتآیا هوش مصنوعی می تواند نآیا هوش مصنوعی زندگی بشربرخی بیماری های خاص که بدفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش ذهن و شناخت در حوادث ذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای انرژی تاریک که ما نمی تونادیدنی ها واقعی هستندزیباترین چیز در پیر شدنمنابع انرژی از نفت و گاز تازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیواکسن ضد اعتیادعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شگفت هویجبیماری های مغز و اعصاب و گوشت خواری یا گیاه خواریمرگ و میر بسیار بالای ناشدر محل کار ارزش خودت را بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبرطرف کردن خشونت را از خافاجعه ی جهل مقدسنقص های سیستمی ایمنیرهبر حقیقیتکنولوژی و پیشرفتانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های مفید برای درد زازبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست قسمت ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در کامپیوترهاسرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صوروسیله، فقط دعا نیستعصب سیاتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تخار و گلبیماری سلیاکگریه ی ابر، رمز طراوت باغمسئولیت جدیددر درمان بیماری مولتیپل آپومورفین در پارکینسونتفکر قبل از کارفرار در فرار از میزبان، دنه ناامیدی بلکه ارتقاروح و آب حیاتتکامل داروینی هنوز در حاای نعمت من در زندگیمچرا در مغز انسان، فرورفتسفر به مریخ در 39 روزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترهوش عاطفی قسمت یازدهشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنژن همه چیز نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تخطر حقیقی، خود انسان استبیشتر کمردردها نیازی به پیچیدگی های مغزمگسمعنی روزهدرمان کارتی سل و تومور مغآرامش و سکونتقویت مغز با ورزشقله برای دیدن نه برای به نوار مغز با توضیح دکتر فاروش جدید تولید برقتاول کف پا و حقیقتاینکه به خاطرخودت زندگی نظام مثبت زندگیسلول بنیادین از مخاط بینمنتظر نتیجه ی کارهایت باتصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانهوض مصنوعی زندهشایسته نیست در جیب خود قرحد و مرزها توهم ذهن ماستکلرال هیدرات برای خواباناستفاده از انرژی خلادو ویژگی انتزاع و قدرت تجباد غرور و سر پر از نخوت وپیر شدن حتمی نیستمغز چگونه صداها را فیلتر درمان دارویی سرطان رحم بآشنا پنداریتمایز یا کشف یگانگیقارچ بی مغز در خدمت موجودنور از عمق تاریکیتاثیر کتامین در درمان پاایستادن در برابر آزادی بهمه چیز در زمان کنونی استسندرم پای بی قرارمورد نادر همپوشانی دو بیشرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خواداراوون تنها داروی تاییهدف از خلقت رسیدن به ابزاحس و ادراک قسمت چهل و هشتکوچ از محیط نامناسبدی متیل فومارات(زادیوا)(اصل عدم قطعیت از کوانتوم بحثی جالب درباره محدودیتپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز ایندگان چگونه استدریا آرام نخواهد شد کشتی افسردگی و اضطراب در بیماراه انسان شدن، راه رفتن وتنهایی رمز نوآوری استقطره قطرهنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر احتمالی عصاره تغلیهمراه سختی، اسانی هستسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیمیدان بنیادین اطلاعاتضایعه ی عروقی مخچهارتباط بین هوش طبیعی و هووقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت پنجاه و سکیست هیداتید مغزدانش بی نهایتاعتیاد را به دور بیندازپس از اگو یا بعد از نفسبخش بزرگتر کیهان ناشناختمغزهای کوچک بی احساسدرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایامیوتروفیک لترال اسکلرورشد در سختی استلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی می تواند بر احسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسماه رجبویتامین بی هفدهطبیعت موجی جهاناز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و ششبه هلال بنگرکاربرد روباتهای ريز، در ماشین دانشداروهای تغییر دهنده ی سیآنتی بادی منوکلونال در دبرای تمدن سازی، باید در بنقش هورمون های تیروئید ددغدغه نتیجه ی نادانی استتومورهای ستون فقراتانفجار بزرگ پایان بوده انگاه حقیقی نگاه به درون ازنجیرها را ما باید پاره کمن، ما یا چی؟تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتوالزارتان داروی ضد فشار علم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز و از مغز خواندن ، یکی از شستشو دهنبهداشت خوابکشف ارتباط جدیدی از ارتبمخاطب قرار دادن مردم، کاداروی جدید ضد فشار خونمدل همه جانبه نگر ژنرالیداروی جدید ضد میگرنآیا هوش ارثی دریافتی از پبرخی توجهات در ببمار پارفن آوری های جدید علیه شنانقش روی و منیزیم در سلامترفلکس وتری با توضیح دکتر توانایی یک فرد، برای تغیانرژی خلا ممکن استنادیدنی ها بیشتر از دیدنزیباترین چیز در افزایش سمنابع انرژی از نفت و گاز تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنواکسن علیه سرطانعادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص عجیب لوبیابیماری های ژنرالیزه ی عصگیلگمش باستانی کیستمرگ و سوال از قاتلدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا تکامل و تغییرات ژنتیبزرگ فکر کنفارغ التحصیلان، فقیر و دنقص در تشخیص هیجانات عامروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هاانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمش های مفید در سرگیجهزبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترازودونابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در تفکر خلاق اسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز مایک پیام منفرد نورون مغزی عضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز- از مغز خارق العاده و استثنایی ببیماری ضعف عضلات نزدیک بگربه شرودینگر و تاثیر مشمسئولیت در برابر محیط زیدر دعواها چه میکنی؟آپومورفین در پارکینسونتفکر ترکیبی در هوش مصنوعفرد موفقنه به اعدامروح در جهانی دیگر استتکامل زبانای همه ی وجود منچرا ذرات بنیادی معمولاً سفر به درون سفری زیبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفهوش عاطفی قسمت پنجمشکل پنجم مادهحل مشکلژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکامل تا مغز، از مغز تخطر را بپذیربا همه مهربان باشپیچیدگی های مغزی در درک زمعاینه قبل از نوار عصب و درمان پوکی استخوانآرامش عقلتقویت استخوان در گرو تغذقله سقوطنوار مغز ترجمه رخدادهای روش صحبت کردن در حال تکامتابوهای ذهنیاینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیسلول عصبی شاهکار انطباق منتظر زمان ایده آل نشوتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبهیچ نقطه ای مرکزی تر از اشادی، پاداش انجام وظیفهحریص نباشکم کردن کالری روشی سودمناستفاده از سلول های بنیادو بیماری روانی خود بزرگ بار مغز بر دو استخوانپیراستاممغز ناتوان از توجیه پیدادرمان زخم دیابتی با تکنوآشناپنداری چیستتمدن قدیمی ای در جنوب ایرقبل و بعد از حقیقتنور درونتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایهمه چیز، ثبت می شودسندرم پس از ضربه به سرموسیقی نوشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی ادب برخورد با دیگرانهر چیز با هر چیز دیگر در تحس و ادراک قسمت چهل و دومکوچک شدن مغز از نئاندرتادین اجباریاصل، روان و نفس استبحثی در مورد نقش ویتامين پروانه ی آسمانیمغز ابزار بقای برتر مادیدریای خداافسردگی و ساختار مغزراه بی شکستتنبیه چقدر موثر استلمس کوانتومیچیز جدید را بپذیرتاثیر بینش و انتظارات فرهمراهی میاستنی با برخی سسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را میدازولام در درمان تشنج ضایعات در عصب زیر زبانیارتباط شگفت مغز انسان و فوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت پنجاه و شکیست کلوئید بطن سومدانشمندان موفق به بازگرداعداد بینهایت در دنیای مآلودگی هوا چالش قرن جدیدبخش دیگری در وجود انسان همغز، فقط گیرندهدرگیری اعصاب به علت میتوتو تغییر و تحولیامید نیکو داشته باش تا آنرشد، رسیدن به یک هدف نیستلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی متصل با مغزسکته مغزیجهان هوشمندماپروتیلینویتامین دی گنجینه ای بزرطبیعت بر اساس هماهنگیاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک سی و هفتمبه کدامین گناه کشته شدندکاش شرف اجباری بود یا حتیمبانی ذهنی سیاه و سفیدداروهای ضد بیماری ام اس وآنزیم تولید انرژی در سلوبرای خودآگاه بودن تو باینقش هورمون زنانه استروژنذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالیانقراض را انتخاب نکنیدنگاه دوبارهزندگی فعال و مثبت روند آلمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزواکنش های ناخودآگاه و تقعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن، دوست روزهای سختبهداشت خواب، رمز حافظه ی کشف جمجمه ای درکوه ایرهوکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهداروی جدید ضد الزایمرآیا هوش سریعی که بدون احسبرخی توصیه ها برای واکسیفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش روزه داری در سالم و جرفتار مانند بردهتوازن مهمتر از فعالیت زیانرژِی برای ایجاد اضطرابنادانی در قرن بیست و یکم،زیر فشار کووید چه باید کرمنابع بی نهایت انرژی در دتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیواکسنی با تاثیر دوگانه اعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تخود جسم و یا تصویربیماری وسواسگیاه بی عقل به سوی نور میمرگ انتقال است یا نابود شدر ناامیدی بسی امید استآیا جنین انسان، هوشمندی بزرگ شدن مغز محدود به دورفاصله ها در مکانیک کوانتنقطه ی رسیدن به قلهرویکردهای جدید ضایعات نختکنولوژی جدید که سلول هااهرام مصر از شگفتی های جهنرمش های موثر در کمردردزبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترازودونابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در خدمت خلق وحسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان غم بی پایاناز تکینگی تا مغز- از مغز خبر مهم تلسکوپ هابلبیماریهای تحلیل عضلانی اگزیده ای از وبینار یا کنفمستند جهان متصلدر سال حدود 7 میلیون نفر آب زندگی است قسمت چهارمتفکر خلا ق در برابر توهم فرد یا اندیشهنه به اعدامروح رهاییتکامل زبانای آنکه نامش درمان و یادشچراروياها را به یاد نمی آسفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینهوش عاطفی قسمت اولشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکامل تا مغز، از مغز تخطرات هوش مصنوعیبا هوش مصنوعی خودکار روبپیوند قلب خوک، به فرد دچامعادله ها فقط بخش خسته کندرمان پوکی استخوانآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتقویت حافظه یا هوش مصنوعقلب های سادهنوار مغز در فراموشی هاروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتاین، فقط راه توستنظریه ی تکامل در درمان بیسلول عصبی، در محل خاص خودمنحنی که ارتباط بین معرفتصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابهیچ چیز همیشگی نیستشب سیاه سحر شودحرکات چشم، ترجمه کننده ی کمالگرایی دشمن پیشرفتاستفاده از سلول های بنیادو بار در هفته ماهی مصرف بار بزرگ ایستادن بر دو پاپیشینیان انسان از هفت میمغز و قلب در جنین موش مصندرمان ساده ی روماتیسمآشتی بهتر استریشه های مشترک حیاتتمدن پیشرفته ی پیشینیانقبل از آغازنوروفیبروماتوزتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسهمه ی سردردها بی خطر نیستسندرم جدایی مغزموسیقی هنر مایع استشربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیادراک ما درک ارتعاشی است هر جا که جات میشه، جات نیحس و ادراک قسمت چهل و سومکوچکی قلبدین، اجباری نیستاصلاح خطا با رفتن بر مسیربحثی در مورد نقش کلسیم و پرواز از نیویورک تا لوس آمغز ابزار برتر بقادرک فرد دیگر و رفتارهای ااقلیت خلاقراه طولانی را به سلامت گذتهدیدهای هوش مصنوعیلووفلوکساسینچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر ترکیبات استاتین (سهمراهی نوعی سردرد میگرنیسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگمکان زمان یا حافظه زمانضرورت زدودن افکارارتباط شگفت انگیز مغز انوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت بیست و چهکپسول ژری لاکتدانشمندان نورون مصنوعی سبقا با سازگارترین فرد اسآلودگی هوا و ویروس کرونابخشیدن دیگران یعنی آرامشمغزتان را در جوانی سیم کشدرب بسته با غیر خود باز متو جهانی هستی که خودش را امید نجاتچگونه باغبانی باعث کاهش ز گهواره تا گورلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی و کشف زبان هایسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارماجرای جهل مقدسویروس مصنوعیطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک- قسمت پنجاه و به امید روزهای بهترکتاب گران و پرهزینه شد ولمباحث مهم حس و ادراکداروهای ضد تشنج با توضیح آواز خواندن در قفس، نشانبرای رشد، باید از مسیر خطنقش ویتامین K در ترمیم اسذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم فضای خالی یا توهم فضانواع سکته های مغزینگاهی بر قدرت بینایی درازندگی هوشمند در خارج از زمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانواکنش به حس جدیدعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تخواب زمستانی سلول های سربوزون هیگز چیستخواب سالم عامل سلامتیبوزون هیگز جهان را از متلکشیدن مادی روشی برای جلومدل هولوگرافیک تعمیم یافداروی سل سپتآیا هشیاری کوانتومی وجودبرخی درمان های Spinal Muscular Atفواید روزه داری متناوبنقش رژیم غذایی بر رشد و ارفتار وابسته به شکلتوت زیاد بخوریدانسولیننازوکلسینزیرفون داروی ضد ام اسمنابع جدید انرژیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیوابستگی یعنی قلادهعادت بد را ترک کناز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريبیماری کروتز فیلد جاکوبگیاه خواری و گوشت خوار کدمرگ تصادفیدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا جهان ذهن و افکار ما مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی فاصله ی همیشگی تصویر سازنقطه ای بود و دگر هیچ نبورویا و واقعیتتکینگیاولویت بندی ها کجاستنرمشهای مهم برای تقویت عزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در خدمت خلق وحشلیک فراموشیحق انتخابیک آلل ژنتیکی که از نئاندغم بی پایاناز تکینگی تا مغز- از مغزتخدا موجود استبیماری، رساله ای برای سلگزارش یک مورد جالب لخته ومشکل از کجاستدر عید نوروز مراقب تصادف آب زندگی است قسمت هفتمتفاوت قند طبیعی با قند و فرد حساس از نظر عاطفی و بنه بدبخت بلکه نادانروزه داری متناوب، مغز را تکامل زبان انسان از پیشیای جان جان بی تن مروچراروياها را به یاد نمی آسفر دشوار اکتشافمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدهوش عاطفی قسمت دهمشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزژن ضد آلزایمراز خود رها شودفاع از پیامبربا هر چیزی که نفس می کشد مپیوند مدفوعمعجزه های هر روزهدرمان آرتروز با ورزش موضآزمون تجربی، راهی برای رتقویت سیستم ایمنیقلب و عقلنوار مغز در تشخیص بیماری روشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر مشاهده بر واقعیت باینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه ی تکامل در درمان بیسلولهای ایمنی القا کنندهمنشأ اطلاعات و آموخته ها تصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگهیچ چیز، چقدر حقیقی استحرکت چرخشی و دائمی کیهانکمردرداستفاده از سلول های بنیادو برابر شدن خطر مرگ و میبار سنین ابزار هوشمندی اپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و هوش، برترین ابزار بدرمان سرگیجه بدون نیاز بآغاز فرایند دانستنریشه های اخلاقتمدن بشری و مغز اخلاقیقبل از انفجار بزرگنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد واکسی توسین و تکامل پیش اهمه جا خیر بکارسندرم دزدی ساب کلاوینمیلر فیشر نوعی نادر از گیشش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پادغام میان گونه های مختلهر حرکت خمیده می شود و هر حس و ادراک قسمت نهمکوچکترین چیز یک معجزه اسدیوار همه اش توهم بوداصول انجام برخی نرمش ها دبحثی در مورد حقیقت فضا و پروتئین های ساده ی ابتدامغز از بسیاری حقایق می گردرک نیازمند شناخت خویش ااقیانوس نادانیرابطه تشنج و اوتیسمتو یک معجزه ایلوب فرونتال یا پیشانی مغچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر تغذیه بر سلامت رواهندسه ی پایه ایسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هامکانیک کوانتومی بی معنی ضرب المثل یونانیارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و یککامپیوتر سایبورگدانشمندان یک فرضیه رادیکبقا در ازای بیماریآلودگی هوا و پارکینسونبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمغزتان را در جوانی سیمکشدرختان چگونه بر تشکیل ابتو جدای از کیهان نیستیامید یا ناامیدی؟چگونه تکامل مغزهای کنونیزمین در برابر عظمت کیهانلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرماجرای عجیب گالیلهویروس های باستانی، مغز مظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک- قسمت بیست و پبه بالا بر ستارگان نگاه ککتاب زیست شناسی باورمبتکران خودشکوفاداروی فامپیریدین یا نورلآینه در اینهبرای زندگی سالم، یافتن تنقش ژنتیک در درمان اختلاذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)انیس بی کساننگاهی بر توانایی اجزاي بزندگی و داراییمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و واکسن های شرکت فایزر آمرعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یبی نهایت در میان مرزهاکشتن عقیده ممکن نیستمدل های ریز مغز مینی برینداروی ضد چاقیآیا واکنش های یاد گرفته وبرخی روش های تربیتی کودکفواید روزه داری متناوبنقش رژیم غذایی در رشد و ارفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسانسولین هوشمندنباید صبر کرد آتش را بعد زیرک ترین مردممناطق خاص زبان در مغزتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی واسطه ها د رمسیر ایجاد مغعادت دادن مغز بر تفکراز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريبیماری گیلن باره و بیمارگیرنده باید سازگار با پیمرگی وجود ندارددر هم تنیدگی کوانتومیآیا جهش های ژنتیکی، ویروبزرگترین خطایی که مردم مفتون های زیستینقطه بی بازگشترویا و کابوستکامل فردی یا اجتماعیاولین قدم شناخت نقص های خچرا ماشین باید نتایج را پزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی درمانگر کامپیشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی یک جهش ممکن است ذهن انسانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز، از مغز خدا نور آسمان ها و زمین ابیمارستان هوش مصنوعیگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات نخاعیدرمان نگهدارنده ی اعتیادآب زندگی است قسمت اولتفاوت مغز انسان و میمون هفردا را نمیدانیمنه جنگ و نه خونریزیروزه داری و التهاب زیانبتکامل ساختار رگهای مغزی ایمونوگلوبولین وریدی IVIgچراغ های متفاوت و نور یکسسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترهوش عاطفی قسمت دومشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتژنها نقشه ایجاد ابزار هواز درخواست ها جدا شودفاع در برابر تغییر ساختبا آتش، بازی نکن و بعد از پیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی چشمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآزمون ذهنی گربه ی شرودینتلقین اطلاعات و حافظهقلب یا مغزنوار مغزی روشی مهم در تشخروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه ناظر هوشیار باینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه ی ریسمانسلولهای بنیادی مصنوعی درمنشاء کوانتومی هوشیاری اتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلههیچ وقت خودت را محدود به حس متفاوتکمردرد ناشی از تنگی کانااستفاده از سلول های بنیادو برابر شدن خطر مرگ و میباربر دیگران نباشپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز و اخلاقدرمان سرگیجه بدون نیاز بآغاز فصل سرما و دوباره تکرژیم های غذایی و نقش مهم تمدن زیر آبقبرستان ها با بوی شجاعتنورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد واکسکاربازپین در درمان تشهمیشه چیزی برای تنهایی دسندرم سردرد به دلیل افت فمیهمانهای ناخوانده عامل ششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزادغام دو حیطه علوم مغز و هرچیز با یک تاب تبدیل به حس و ادراک قسمت چهارمکووید نوزده و خطر بیماری دیوار، از ابتدا توهم بوداصول توسعه ی یک ذهن کاملبحثی در مورد عملکرد لوب فپروتز چشممغز به تنهایی برای فرهنگ درک و احساسالکترومغناطیس شنوایی و هرادیوی مغز و تنظیم فرکانتو یک جهان در مغز خودت هسلوتیراستامچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر حرکات چشم بر امواج هندسه ی رایج کیهانسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتمکانیزمهای دفاعی در برابضربه مغزی در تصادف رانندارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت بیست و دوکاهش میل جنسی در ام اسدانشمندان ژنی از مغز انسآلزایمربدون پیر فلکمغط یک گیرنده استدرختان اشعار زمینتو دی ان ای خاص ميتوکندريامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل زمین زیر خلیج فارس تمدنی مقاومت به عوارض فشار خون تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کوانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرماده ی تاریکویرایش DNA جنین انسان، برظرف باید پر شود چه با چرک از نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه بالاتر از ماده بیندیشکتاب طبیعت در قالب هندسهمتواضع باشداروی لیراگلوتیدآیندهبرخی ملاحظات در تشنج های نقش گرمایش آب و هوا در همذهن و زندگیتوهم چیستانگشت ماشه اینگاهت را بلند کنزندگی بی دودمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیواکسن کووید 19 چیزهایی که علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطبی نظمی مقدمه شناختگل خاردار، زیباستمدیون خود ناموجودداروی ضد چاقیآیا یک، وجود داردبرخی سلولهای عصبی در تلافواید زیاد دوچرخه سوارینقش زنجبیل در جلوگیری از رقیبی قدرتمند در برابر متوسعه برخی شغل ها با هوش انسان قدیم در شبه جزیره عنبرو و انرژی مداومزیست شناسی کل در جزء فراکمناطق خاصی از مغز در جستجتبر را بردارابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کمسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستوبینار اساتید نورولوژی دعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تخودت را از اندیشه هایت حفبیماری آلزایمر، استیل کوگالکانزوماب، دارویی جدیمراقب خودتون و خانواده هدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجبزرگترین درد از درون است فروتنی معرفتینمیتوان با بیرون انداختنرویا و خبر از آیندهتکامل مادی تا ابزار هوشماولین مورد PML به دنبال تکچرا مردم با زندگی میجنگنزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی درخدمت خلق وحشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظیک رژیم غذایی جدید، می توغرور و علماز تکینگی تا مغز، از مغز خدا بخشنده است پس تو هم ببیندیشپل جویی اصفهانمشکلات بین دو همسر و برخیدرمان نابینایان آیا ممکنآب زندگی است قسمت دومتفاوت ها و تمایزها کلید بفرزندان زمان خودنه روش تقویت مغزروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل شناخت انسان با کشفایمپلانت مغزینزاع ها بیهوده استسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش عاطفی قسمت سومشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرژنها ، مغز و ارادهاز دست دادن دم در پیشینیادقیق ترین تصاویر از مغز ابا تعمق در اسرار ابدیت و پیوند مغز و سر و چالشهای معجزه ی علمدرمان با سلول های بنیادیآزمون ذهنی گربه شرودینگرتلاش ها برای کشف منابع جدقلب دروازه ی ارتباطنوار مغز، مفید و بی خطرروشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایندرالنظریه تکامل در درمان بیمسلام تا روشناییمهمان ناخواندهشبیه سازی میلیون ها جهان تضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنهیچ کاری نکردن به معنی چیحس چشایی و بویاییکمردرد و علل آناستفاده از سلول های بنیادو داروی جدید برای میاستبارداری بدون رحمپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز و اخلاقدرمان سرگیجه بدون داروآغاز مبهم آفرینشرژیم های غذایی و نقش مهم تمدنی قدیمی در شمال خلیج قدم زدن و حرکت دید را تغینوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر فقط مردم میفهمیدند کهمیشه چشمی مراقب و نگهباسوی ما آید نداها را صدامیوپاتی و نوار عصب و عضلهشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا و تکامل سنت آفرینش هز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت نوزدهمکودک هشت ساله لازم است آددید تو همیشه محدود به مقداصول سلامت کمربحثی درباره هوش و تفاوتهپروتز عصبی برای تکلممغز بیش از آنچه تصور میشودرک کنیم ما همه یکی هستیمالکتروتاکسی(گرایش و حرکراز تغییرتو کجای جهانیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنکاتی در مورد تشنجتاثیر دوپامین و سروتونینهندسه بنیادینسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییما انسانها چه اندازه نزدوقتی خودت را در آینه دیدیضررهای مصرف شکر و قند بر ارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت بیست و سوکاهش مرگ و میر ناشی از ابدانشمندان پاسخ کوانتومی آملودیپین داروی ضد فشار بدون بار گذشتهنفرت، اسیب به خود استدرد و درستو در میانه ی جهان نیستی امید درمان کرونا با همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل زمان چیستمقایسه رقابت و همکاریتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهماده ی خالیویشن پروظرفیت مغز چقدر استاز نظر علم اعصاب اراده آزحسن یوسف باغچه ی منبه جای محکوم کردن دیگران کتاب، سفری به تاریخمجموعه های پر سلولی بدن مداروی تشنجی دربارداریآینده ی انسان در فراتر ازبرخی مرزهای اخلاق و علوم نقش پیش زمینه ها و اراده ذهن و شیمی بدنتوهم و خیالانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا زندگی در جمع مواردی را برمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی ستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنواکسن کرونا و گشودن پنجرعلائم عصبی آلزایمر، با اواکسن کرونا از حقیقت تاتعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تخواص فلفل سبزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرگل درون گلدانمدیریت اینترنت بر جنگداروی ضد تشنج با قابليت تآیا کیهان می تواند یک شبیبرخی سيناپسها طی تکامل و فیلم کوتاه هیروشیما از هنقش زبان در سلطه و قدرت ارقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های سازمان بهداشت انسان میوه ی تکاملچت جی پی تیزیست شناسی باور حقیقت یا منبع نور واقعی و ثابت، حقتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کمسربرولایزینجاذبهوجود قبل از ناظر هوشمندعجول نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تخودروهای هیدروژنیبیماری الزایمرگام کوچک ولی تاثیرگذارمراحل ارتقای پله پله کیهدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا خداباوری محصول تکاملبسیاری از مجرمان، خودشانفروتنی و غرورنمیتوان بر سیاه سیاه نوشرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل مداوماولین مورد پیوند سر در انچرا مغز انسان سه هزار سالزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی ساخته هوش طبیشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادیکی از علل محدودیت مغز امغربال در زندگیاز تکینگی تا مغز، از مغز خدای رنگین کمانبیهوش کردن در جراحی و بیمپل خواجو اصفهانمشکلات روانپزشکی پس از سدرمان های اسرار آمیز در آآب زندگی است قسمت سومتفاوت ها را به رسمیت بشنافرضیه ای جدید توضیح میدهچه زیاد است بر من که در ایروزه داری سلول های بنیادتکامل، نتیجه ی برنامه ریایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین جهل و علم رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدهوش عاطفی قسمت ششمشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزژنهای مشترک بین انسان و واز روده تا مغزدل به دریا بزنبا خودت نجنگپیوند اندام از حیوانات بمعجزه ی علم در کنترل کروندرمان تومورهای مغزی با اآزادی در چیستتلاش های جدید در ALSقلب روباتیکنوار مغز، ترجمه ی فعالیت روشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتاایپیداکریننظریه تکامل در درمان بیمسلاح و راهزنیمهندسی ژنتیک در حال تلاش شبیه سازی سیستم های کوانتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش هیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک (قسمت اول )کمردرد با پوشیدن کفش منااستیفن هاوکینگ در مورد هدو سوی واقعیتبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیشرفتی مستقل از ابزار همغز و سیر تکامل ان دلیلی درمان سرطان با امواج صوتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرژیم ضد التهابیتمرکز و مدیتیشنقدرت مردمنوروز مبارکتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر میدانی مصیبت بزرگتر همیشه اطمینان تو بر خدا بسوپاپ ها یا ترانزیستورهامیوتونیک دیستروفیصبور باشتغییرات آب و هوایی که به ارتقا یا بازگشت به قبل ازهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت هفتمکودک ایرانی که هوش او از دیدن خدا در همه چیزاضطراب و ترسبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز برای فراموشی بیشتر کدرک احساسات و تفکرات دیگالکترودهای کاشتنیراست دستی و چپ دستیتو کز محنت دیگران بی غمیلیروپریم داروی ترکیبی ضدچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر دپاکین بر بیماری مهندسه در پایه ی همه ی واکسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییما انسانها چه اندازه نزدوقتی خورشید هست شمع به کاضررهای شکر بر سلامت مغزارزش های وارونهحس و ادراک قسمت بیستمبقای حقیقی در دور ماندن اکاهش التهاب ناشی از بیمادانشمندان اولین سلول مصنآموزش نوین زبانبدون زمان، ماده ای وجود ننقاشی هایی با بوی گذشته یدرد باسن و پا به دلیل کاهتوقف؛ شکستامیدهای جدید برای بازیابچگونه حافظه را قویتر کنیزمان و مکان، ابعاد کیهان مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیهوش مصنوعی الفاگوسانسور ذهنجهان یکپارچهماده ای ضد التهابیواقعیت فیزیکی، تابعی از عقل مجادله گراز واقعیت امروز تا حقیقتحساسیت روانی متفاوتبه جای تولید، بیشتر گوش ککتابخانهمجرم، گاهی قربانی استداروی جدید ALSآینده ی علم و فیزیک در60 ثبرخی نکات از گاید لاین پرنقش پیشرفته ی سلول های بنذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا زندگی در سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی ستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستجهش های ژنتیکی مفید در ساواکسن کرونا ساخته شده توعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تخواص منیزیمبی ذهن و بی روحگل زندگیمداخله ی زیانبار انسانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده برداشت مغز ما از گذر زمانفیلمی بسیار جالب از تغیینقش زبان در سلطه و قدرت ارموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه های غیر دارویی در سانسان ها می توانند میدان چت جی پی تیزیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریوراپامیل در بارداریعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تخورشید مصنوعیبیماری ای شبیه آلزایمر و گامی در درمان بیماریهای مرز مرگ و زندگی کجاستدر هر سوراخی سر نکنآیا دلفین ها می تواند از بسیاری از بیماری های جدیفرگشت و تکامل تصادفی محض نمای موفقیترویا تخیل یا واقعیتتکامل چشماولین هیبرید بین انسان و چرا مغزهای ما ارتقا یافت زبان جانسوزمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی، کیفیت فریب مشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانیافته های نوین علوم پرده مقالاتاز تکینگی تا مغز، از مغز خدایی که ساخته ی ذهن بشر بیهوشی در بیماران دچار اپلاسمای غالبمشکلات روانپزشکی در عقب درمان های بیماری آلزایمرآب، زندگی است(قسمت پنجم)تفاوت های بین زن و مرد فقفساد اقتصادی سیتماتیک درنه عدم مطلق بلکه عدم با قروزهای بد باقی نمیماندتکثیر سلول در برابر توقف ایمپلانت مغزی کمک میکند نزاع بین علم و نادانی رو سفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوههوش عاطفی بیشتر در زنانشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دژنهای هوش ، کدامنداز سایه بگذردلایلی که نشان میدهد ما ببا خدا باشپیوند اندام حیوانات به امعجزه در هر لحظه زندگیدرمان تشنجآزادی عقیده، آرمانی که تتلاش های جدید در درمان فرقلب را نشکننوار عصب و عضلهروشی جدید در درمان سکته متاثیر نگاه انسان بر رفتاایا کوچک شدن مغزانسان النظریه تکامل در درمان بیمسلسله مباحث هوش مصنوعیمهندسی بدنشبکه های مصنوعی مغز به درتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد هیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک (قسمت دوم )کنفرانس تشنج هتل کوثر اصاستیفن هاوکینگ در تفسیر دولت یا گروهکبازگشت از آثار به سوی خداپپوگستمغز کوانتومیدرمان ضایعات نخاعیافت فشار خون ناگهانی در ورژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتمرکز بر هدفقدرت و شناخت حقیقتنوروز یا روز پایانیتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر نیروی مغناطیس نباشد همیشه به آنچه داری، خوشنسوپاپ ها یا ترانزیستورهامیگرن و پروتئین مرتبط با صبور باشتغییرات تکاملی سر انسان ارتوکين تراپی روشی جديد هزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت هفدهمکودکان مهاجردیدگاه نارسای دوگانه ی ماطلاع رسانی اینترنتیبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درک تصویر و زبان های مخلتالگو نداشتیمرجزخوانی هایی که امروز بلیس دگرامفتامین یا ویاسچگونه میتوان با قانون جنتاثیر داروهای ضد التهاب هندسه زبانِ زمان استسیاره ابلهانجهل مقدسما اکنون میدانیم فضا خالوقتی ریشه ها عمیقند از چیضعیف و قویارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت دهمبلندی در ذهن ما درک بلندیکاهش حافظه هرچند فرایندیدانشمندان تغییر میدان مغآمارهای ارائه شده در سطح بر کسی اعتماد نکن مگر اینچقدر به چشم اعتماد کنیمدرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مولکول جدید توسط هامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه من، نگاه تو و یا حقیزمان و گذر آن سریع استمقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمهوش مصنوعی اکنون می توانساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریماده، چیزی نیستواقعیت چند سویهعقل در جهان جدید، عجیب اساز کجا آمده ام و به کجا میخفاش کور و انسان بینا؟به خوبی های دیگران فکرکنکجای مغز مسئول پردازش تجمحل درک احساسات روحانیداروی جدید s3 در درمان ام آینده با ترس جمع نمیشودبرخی نرمش ها برای درد زاننقش آتش در رسیدن انسان بهذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم وجودانتروپی و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا زندگی زمینی امروز بیش از منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن نیکو مانند درخت نیکوهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفواکسن آلزایمرعنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص میوه ی بهبی سوادی در قرن 21گلوله ی ساچمه ایمدارک ژنتیکی چگونه انسانداروی ضد تشنج توپیراماتآیا پیدایش مغز از روی تصابرداشتت از جهان رو زیاد فیروز نادرینقش سجده بر عملکرد مغزرمز و رازهای ارتباط غیر کتوصیه هایی در مصرف ماهیانسان یک کتابخانه استنتایج نادانی و جهلزاویه نگاه ها یکسان نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاورزش هوازی مرتب خیلی به قعدم تعادل دوپامین، فقط باز تکینگی تا مغز از مغز تخوش قلبی و مهربانیبیماری ای شبیه ام اس مولتگامی در درمان بیماریهای مرز بین انسان و حیوان کجادر والنتاین کتاب بدید همآیا دلفین ها میتوانند بابسیاری از بیماری های جدیفراموش کارها باهوش تر هسنمایش تک نفرهرویا حقی از طرف خداتکامل و ارتقای نگاه تا عماولین تصویر در تاریخ از سچرا ویروس کرونای دلتا وازبان ریشه هایی شناختی اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی، اتفاقات و تحشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیایاد گرفتن مداومتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز، از مغز خدایا جز تو که را دارمبیوگرافیپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهده گر جدای از شیء مشادرمان های بیماری اس ام ایآتاکسیتفاوت های تکاملی در مغز وفشار و قدرتنهایت معرفت و شناخت درک عروزهای سختتأثیر نیکوتین سیگار بر مایمپلانت نخاعی میتواند دنزاع بین علم و جهل رو به پسفری به آغاز کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریهوش عاطفی در زنان بیشتر اشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبژنهای حاکم بر انسان و انساز علم جز اندکی به شما دادنیا فریب و سرگرمیبا طبیعت بازی نکنپیوند سر آیا ممکن استمعرفی مورد نادر بیماری گدرمان جدید ALSآزار حقیقیتلاش های جدید در درمان سرقوی تر باشنوار عصب و عضلهريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیماایا این جمله درست است کسینعناعسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمهربانی، شرط موفقیتشبکیه های مصنوعیتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و هیچ اندر هیچحس و ادراک قسمت 67کنگره بین المللی سردرد داستخوان های کشف شده، ممکدونپزیل در بیماران قلبی بازگشت به ریشه های تکاملپایان، یک آغاز استمغز آیندگان چگونه است ؟درمانهای بیماری پارکینسافت هوشیاری به دنبال کاهرژیم غذایی سالم و ضد التهتمرکز بر امروزقدرت کنترل خودنورالژیتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه داناتر از ما وجود دسوپاپ ها یا ترانزیستورهامیگرن و خوابصبر لازمه ی پیروزی استتغذیه بر ژنها تاثیر داردارتباط میکروب روده و پارهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت هجدهمکودکان میتوانند ناقل بی دیروز و امروزاطلاعات حسی ما از جهان، چپرورش مغز مینیاتوری انسابحثی درباره هوش و تفاوتهمغز بزرگ چالش است یا منفعدرک حقیقت نردبان و مسیری الگو و عادت را بشکن و در ارحم مصنوعیلا اکراه فی الدینچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هندسه، نمایشی از حقیقتسیاره ابلهانجهان فراکتالما از اینجا نخواهیم رفتوقتی شروع به بیدار شدن میطلوع و حقیقتارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت دوازدهمبلوغ چیستکاهش دوپامین عامل بیماریدانشمندان روش هاي جدیدی آن چیزی که ما جریان زمان برلیتیوننقش قهوه در سلامتیدردهای سال گذشته فراموش تولید مثل اولین ربات های امیدوارینگاه مادی غیر علمی استزمان و صبرملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک های بسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرماده، چیزی بیش از یک خلا واقعیت چیستعقل سالماز کسی که یک کتاب خوانده خفاش با شیوع همه گیری جدیبه خودت مغرور نشوکرونا چه بر سر مغز می آورمحل درک احساسات روحانی دداروی جدید لنفوم و لوکمیآیا فراموشی حتمی استبرخی نرمش ها برای زانونقش انتخاب از طرف محیط، نذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم بی خداییانتظار گذر تندباد؟چالش هوشیاری و اینکه چرا زندگی زودگذرمنابع انرژی از نفت و گاز تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولواکسن ایرانی کرونا تولیدعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص هلو برگ هلوبی شرمیگلوئونمروری بر تشنج و درمان هایداروی ضد جنون در درمان تیآیا آگاهی پس از مرگ از بیبررسي علل احتمالي تغيير فیزیک مولکولها و ذرات در نقش غذاها و موجودات دريارمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مانسان باشنجات در اعتماد به خودزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاورزش هوازی ، بهترین تمریعدم درکاز تکینگی تا مغز از مغز تخوش خیالی و خوش بینیبیماری اسپینال ماسکولار گاهی لازم است برای فهم و مرز جدید جستجو و اکتشاف، در یک فراکتال هر نقطه مرکآیا دست مصنوعی به زودی قابشکه ای که ته نداره پر نمفراموشی همیشه هم بد نیستچند نرمش مفید برای کمردررویاها از مغز است یا ناخوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاولین دارو برای آتاکسی فچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک زبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین ههوش احساسیشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شایاد بگیر فراموش کنیصفحه اصلیاز تکامل تا مغز از مغز تا خرما منبع بسیار خوب آنتی بیوگرافیپنج اکتشاف شگفت آور در مومشاهده آینده از روی مشاهدرمان های جدید ALSآتاکسی فریدریشتفاوت های زبانی سرمنشا تفشار روحی، همیشه بد نیست نهایت در بی نهایتروزهای سخت میگذردتأثیر نگاه انسان بر رفتاایمپلانت استخوانی در آسینسبیت عام از زبان دکتر برسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جواناهوش عاطفی در زنان بیشتر اشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست کفش و کتابازدواج های بین گونه ای، ردنیا مکانی بسیار اسرارآمبالای هر دستی، دستی هستپیوند سر برای چه بیمارانمعرفت و شناختدرمان جدید مولتیپل میلومآزار دیگری، آزار خود استتلاش های جدید شرکت نورالقیچی ژنتیکینوار عصب و عضلهریه زغالیتاثیر ویروس کرونا بر مغز ایا ابزار هوشمندی یا مغز هفت چیز که عملکرد مغز تو سم زنبور ، کلیدی برای وارموفقیت هوش مصنوعی در امتشباهت مغز و کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و هیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت 74کنگره بین المللی سردرد داستروژن مانند سپر زنان ددوچرخه در کاهش دردهای کمبازخورد یا فیدبکپاکسازی مغزمغز اندامی تشنه ی انرژی ادرماندگی به دلیل عادت کرافتخار انسانرژیم غذایی ضد التهابیتمساح حد واسط میان مغز کوقدرت انسان در نگاه به ابعنورالژی تریژمینالتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه راهی هستسوخت هیدروژنی پاکمیگرن و روزه داریصبر و واقعیتثبت و دستکار ی حافظهارتباط ماده و انرژیهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت هشتمکودکان گذشته به آینده فکدیسک گردناطلاعاتی عمومی در مورد مپرکاری تیروئیدبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز بزرگ چالشهای پیش رودرک دیگرانتو پیچیده ترین تکنولوژی الگوی بنیادین و هوشیاریرحم مصنوعیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟چگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر مغزهنر فراموشیسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچما اشیا را آنطور که هستندویتنام نوعی کرونا ویروس طلای سیاهارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت سومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکاهش سن بیولوژیکی، تنها دانشمندان روشی برای تبدیآنچه می دانم، آنچه را میخبرنامه و ساختار پیچیده منقش مهاجرت در توسعه نسل ادردی که سالهاست درمان نشتولید یا دریافت علمامیدواری و مغزنگاه محدود و تک جانبه، مشزمان واقعیت است یا توهمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استهوش مصنوعی از عروسک های بسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهماست مالیواقعیت چیستعقلانیت بدون تغییراز آغاز خلقت تا نگاه انساخلا، حقیقی نیستبه خودت نگاه کنکریستال هامحدودیت چقدر موثر استداروی جدید میاستنی گراویآیا ممکن است موش کور بی مبرخی نرمش های گردنALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش اتصالات بین سلولهای ذهن خالی از شلوغی افکارتوهم تنهاییانحراف و حقیقتچالش های ایستادن بر دو پازندگی سلول در بدن، جدای امنابع انرژی از نفت و گاز تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسواکسن اسپایکوژنعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تخواص هندوانهبی عدالتی در توزیع واکسن گمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز هوشیاری، روح یا بدن دارویی خلط آورآیا امکان بازسازی اندامهبررسی مغز با امواج مادون فیزیک هوشیارینقش غذاها و موجودات دريارمز پیشرفت تواضع است نه طتوضیحات دکتر فاطمی در موانسان جدید از چه زمانی پانجات در راستگوییزبان فرایند تکاملی برای منبع هوشیاری کجاست قسمت ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استورزش و میگرنعدالت برای من یا برای همهاز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی چیستبیماری اضطراب عمومیگاهی مغز بزرگ چالش استمرزهای حقیقی یا مرزهای تدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا رژیم غذایی گیاهی سلابشریت از یک پدر و مادر نیفراموشی و مسیر روحانیچند جهانیرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل ابزار هوش ، راه پر اولین دروغچرا پس از بیدار شدن از خوزبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همهوش احساسیشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویایادگیری مهارت های جدید دسوالات پزشکیاز تکامل تا مغز، از مغز تخسته نباشی بابابیان ژن های اسکیزوفرنی دپول و شادیمشاهدات آمیخته با اشتباهدرمان های جدید میگرنآتاکسی مخچه ای خودایمنتفاوت ایستایی و تکاپوفضا و ذهن بازنهادینه سازی فرهنگ اختلاروش مقابله مغز با محدودیتأثیر شیرینی های حاوی لوایمان به رویاچسبیدن به خود، مانع بزرگ سقوط زیگزاگی یا ناگهانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان هوشمندی کیهانشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست کل اقیانوس در یک ذرهاسکلت خارجی در درمان اختدنیای شگفت انگیز کوانتومبالاترین هدف از دولتپیوند سر، یکی از راه حلهامغز فکر میکند مرگ برای دیدرمان جدید میگرن با انتی آسيب میکروواسکولاریا آستلاش هایی در بیماران قطع قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار عصب و عضلهریواستیگمینتاثیر ژنها بر اختلالات خایا بیماری ام اس (مولتیپهفت سین یادگاری از میراث سماگلوتید داروی کاهش دهنموفقیت در تفکر استشباهت مغز با کیهان مادیتعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچههیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت 75کنترل همجوشی هسته ای با هاسرار آفرینش در موجدوچرخه سواری ورزشی سبک و بازسازي مغز و نخاع چالشی پارادوکس ها در علممغز انسان ایا طبیعتا تمادرها بسته نیستافراد آغاز حرکت خودشان ررژیم غذایی ضد دردتنفس هوازی و میتوکندریقدرت ذهننوزاد ناشنوای متولد شده،تاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه عسل با موم بخوریمسودمندی موجودات ابزی بر میگرن سردردی ژنتیکی که بصبر بسیار بایدارتباط متقابل با همه ی حیهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت هشتاد و نکودکان خود را مشابه خود تدیستونی قابل درماناطلاعاتی عمومی در مورد مپراسینزوماب در پارکینسوبحثی درباره احساسات متفامغز بزرگ و فعال یا مغز کودرک درست از خود و هوشیاریتو آرامش و صلحیالگوبرداری از طبیعترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرلایو دوم دکتر سید سلمان فچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکهنر حفظ گرهسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هاما به جهان های متفاوت خودویتامین E برای فعالیت صحطوفان فقر و گرسنگی و بی سارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت سی و هشتمبنی عباس، ننگی بر تاریخکایروپاکتیک چیستدانش، قفل ذهن را باز میکنآنچه ناشناخته است باید شبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش میدان مغناطیسی زمین درس گرفتن از شکست هاتولید پاک و فراوان انرژیامیدی به این سوی قبر نیستنگاه کلی نگرزمان پلانکممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنهوش مصنوعی از عروسک های بساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهواقعیت های متفاوتعقیده ی بی عملاز انفجار بزرگ تا انفجار خلا، خالی نیستبه دنبال رستگاری باشکریستال زمان(قسمت اولمحدودیت های حافظه و حافظداروی جدید آلزایمرآیا ما کالا هستیمبرخی یونها و مولکول های مNVG 291نقش تیروئید در تکامل مغزذهن سالمتوهم جداییاندوه در دنیا استچالش کمبود اندام برای پیزندگی، مدیریت انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز تاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دواکسن اسپایکوژن ضد کروناعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص اناربیمار 101 ساله، مبتلا به سگنجینه ای به نام ویتامین مرکز حافظه کجاستدارویی ضد بیش فعالی سیستآیا انسان با مغز بزرگش اخبررسی و اپروچ جدید بر بیمفیزیک و هوشیارینقش غذاها و موجودات دريارمز بقای جهش ژنتیکیتیوتیکسن داروی ضد جنونانسان خطرناکترین موجودنخاع ما تا پایین ستون فقرزبان متغیرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های ورزش بهترین درمان بیش فععسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی دور از رنج های مبیماری بیش فعالیگاهی جهت را عوض کنمزایای شکلات تلخ برای سلدر آرزوهایت مداومت داشتهآیا رژیم غذایی گیاهی سلابعد پنجمفراموشی آرمانچند جهانیرویای شفافتکامل تکنولوژیاولین سلول مصنوعیچرا ارتعاش بسیار مهم استزبان، نشان دهنده ی سخنگو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندههوش بشری تهدید برای بشریشهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی یادگیری هوش مصنوعی، عمیقپیامهای کاربراناز تکامل تا مغز، از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملبیان حقیقتپول و عقیدهمطالبه ی حق خوددرمان های جدید در بیماری آتش منبع انرژیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیفضای قلب منبع نبوغ استچهار میلیارد سال تکامل بروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل امروز در درماین پیوند نه با مغز بلکه نسبت ها در کیهانسلول های مغزی عامل پارکیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گهوشیاری و وجودشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستکلمات بلند نه صدای بلنداسکار، لگوی هوشمنددنیایی پر از سیاهچاله باهوش ترین و با کیفیت تریپیوندهای پیچیده با تغییرمغز قلبدرمان جدید کنترل مولتیپلآسیب ها ناشی از آلودگی هوتلاش در تولید انرژی به رنقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار عصب و عضله مهم در تشریاضیات یک حس جدید استتاثیر کلام در آیات کلام بایا بدون زبان میتوانیم تهم نوع خواری در میان پیشیسندرم میلر فیشرمولکول ضد پیریشباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات حرکتی در انسانهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت 78کنترل جاذبهاسرار بازسازی اندام هادوپامین قابل حل در آبباغچه ی منپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان برای ایجاد تمددرهای اسرارآمیز و پوشیدهافراد بی دلیل دوستدار تو راه فراری نیستتنفس هوازی و میتوکندریقدرت شناختی انسان، محدودنوسانات کوانتومی منبع ماتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه، آنطور نیست که هستسی و سه پل اصفهانمیگرن شدید قابل درمان اسصد قدح، نفتاده بشکستارتباط چاقی و کاهش قدرت بهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت هشتاد و شکودکان را برای راه آماده دژا وو یا اشنا پنداریاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نپرتوهای صادر شده از سیاهبحثی درباره احساساتی غیرمغز بزرگترین مصرف کننده درک عمیق در حیواناتتو افق رویداد جهان هستیالتهاب شریان تمپورالرساناها و ابر رساناها و علازم است هیچ کاری نکنیدچگونه هوشیاری خود را توستاثیر درجه حرارت بر عملکهنر رها شدن از وابستگیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازما با کمک مغز خود مختاريمویتامین E در چه مواد غذایطوفان بیداریارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت سی و ششمبه قفس های سیاهت ننازکار امروز را به فردا نینددانش، یک انسان را ناسازگآنچه واقعیت تصور میکنیم برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقش محیط زندگی و مهاجرت ددست و پا زدن در سایه؟تولید اندام با چاپ سه بعدامیدی تازه در درمان سرطانگاه انسان محدود به ادرازمان به چه دلیل ایجاد میشمن و وجود توهمیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آواقعیت و مجازعلم و ادراک فقط مشاهده ی از بار خود بکاه تا پرواز خلاصه ای از مطالب همایش مبه زودی شبکه مغزی به جای کریستال زمان(قسمت دوم)محدودیت درک انسانداروی جدید ای ال اسآیا ما تنها موجودات زنده برخی اثرات مضر ویتامین دفقر داده ها در هوش مصنوعینقش حفاظتی مولکول جدید دذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جدایی و توهم علماندوه دردی را دوا نمیکندچالش دیدگاه های سنتی در بزندگی، مراتب هوشیاری استاندوهگین نباش اگر درب یا چاالش ها در تعیین منبع هوزندان ذهنیمنابع انرژی از نفت و گاز تاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دواکسن دیگر کرونا ساخته شعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تخواص اردهبیمار مرکز تنفس سلولیگوهر با نظر دیگران سنگ نممرکز حافظه کجاستداستانها و مفاهیمی اشتباآیا احتمال دارد رویا از آبررسی ژنها در تشخیص بیمافیزیک آگاهینقش غذاها در کاهش دردهای رمز جهانتیک و اختلال حرکتیانسان در هستی یا هستی در نخاع درازتر یا کوتاهتر کزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست قسمت تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی به کمک هوش طبیسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های ورزش در کمر دردعشق به هفت مرتبه ی شناختیاز تکینگی تا مغز از مغز تخیالپردازی نکنبیماری تی تی پیگذر زمان کاملا وابسته به مسمومیت دانش آموزان بی گدر آسمان هدیه های نادیدنآیا راهی برای بهبود وضعیبعد از کرونافرایند پیچیده ی خونرسانیچند جهانی و علمروان سالمتکامل جریان همیشگی خلقتاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا بیماری های تخریبی مغزبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین هوش در طبیعتشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بیادگرفتن، آغاز حرکت است سایتهای دیگراز تکامل تا مغز، از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری معنوی یعنی دوستی پوست ساعتی مستقل از مغز دمطالبی در مورد تشنجدرمان های جدید سرطانآثار باستانی تمدن های قدتفاوتهای جنسیتی راهی برافضای خالی ای وجود نداردچهار ساعت پس از کشتار خوکروش های عملی برای رفع کمرتئوری تکامل در پیشگیری و این اندوه چیستنسبت طلایی، نشانه ای به سسلول های بنیادیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمهوشیاری و افسردگیشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیکلوزاپین داروی ضد جنوناساس انسان اندیشه و باور دنیا، هیچ استباور و کیهان شناسیپیوندی که فراتر از امکانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرمان جدید ام اسآسیب روانی شبکه های اجتمتلاشی برای درمان قطع نخاقانون گذاری و تکاملنوار عصب و عضله برای تاییریتوکسیمابتاثیر کپسول نوروهرب بر نایا تکامل هدفمند استهمه چیز موج استسندرم کووید طولانیمولتیپل اسکلروز در زنان شباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهناختلالات صحبت کردن در انهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت 82کندن ریشه ی خوداصفهان زیبادورترین نقطه ی قابل مشاهبترس از اینکه کسی، به درگپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان برای شادمانی طدرون قفس یا بیرون از آنافزایش قدرت ادراکات و حسراه نجاتتنفس بدون اکسیژنقدرت عشقنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاه خواری بر رشد وهمکاری یا رقابتسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصمیاستنی گراویس بدون آنتیصداقتارتباط هوش ساختار مغز و ژو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت پنجمکوری گذرای ناشی از موبایدژاوو یا آشناپنداریاعتماد به خودپرتوزایی از جسم سیاهبحران ذهن فیلمی قابل تاممغز حریص برای خون، کلید تدرگیری قلب در بیماری ویرتو انسانی و انسان، شایستام آر آی جدید با قدرت شگفرستگاری محدود به یک راه نلبخند بزن شاید صبح فردا زچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر، پر کردن است نه فحش دسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهما بخشی از این جهان مرتبطویتامین کاطوفان زیباییاز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت سیزدهمبه مغز خزندگان خودت اجازکار با یگانگی و یکپارچگیدائما بخوانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی برین نت به جای اینترنتنقش مرکز تنفس سلولی در بیدست کردن در گوشتولید سلولهای جنسی از سلامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از بیرون مجموعهزمان شگفت انگیزمن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی واقعیت و انعکاسعلم و روحاز بحث های کنونی در ویروسخلاصه ای از درمان های جدیبه زیر پای خود نگاه نکن بکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه فراتر از حفظ تعادلداروی جدید برای میاستنی آیا مصرف مولتی ویتامین هبرخی اختلالات عصبی مثانهفلج نخاعی با الکترودهای نقش حیاتی تلومر دی ان آ دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم جسم