دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پاسخ گیاهان در زمان خورده شدن مشابه پاسخ انسان به درد است

پاسخ گیاهان در زمان خورده شدن، مشابه پاسخ انسان به درد است!

احساس و درک، از نخستین لوازم حیات است. شناخت اطراف، لازمه واکنشی است که موجود زنده باید انجام دهد. سیر انتخاب طبیعی سختگیر و دشوار، سبب میشود موجود زنده ناتوان از درک درست اطراف و ناتوان از واکنش مطلوب، باقی نماند.

جهان مادی ما عرصه نزاعی دشوار است که در این نزاع دشوار، درک محیط و واکنش مناسب با آن، شرط بقاست و بر همین اساس، ادراک و احساسات در موجود زنده، شکل میگیرد و به تدریج توسعه می یابد تا به ابزار اختصاصی برای هوشمندی میرسد و این ابزار هم به تدریج توسعه می یابد تا به مغز انسان امروز برسد.

شاید بسیاری از ما تصور کنیم فقط ما انسان ها دارای درک و احساس و هوش هستیم یا حداقل موجوداتی- که دارای مغز و ابزار هوش میباشند- دارای ادراک و حس هستند؛ ولی پژوهش های علمی جدید نشان میدهد که این فرایند، فقط به این موارد، منحصر نیست.

موجودات بدون مغز مانند ستارگان دریایی دارای احساس و ادراک و قدرت واکنش با محیط هستند و حتی موجودات بدون سیستم عصبی مانند گیاهان هم بدون احساس و درک نیستند. (توصیه می شود به سلسله مباحث احساس و درک و سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز در نژادها و گونه های مختلف در همین کانال مراجعه شود)

کار به آنجا می رسد که گاهی افزایش هوش و اندازه مغز، نه تنها سودمند نیست بلکه با استفاده نامناسب از هوش و تحت تاثیر قدرت اراده انسان، هوش و مغز بزرگ با بی حاصل ماندن و مصرف زیاد انرژی یا به عبارتی به کار گرفتن ابزار هوش برای مبارزه با خودش، این ابزار به سدی در برابر بقا تبدیل می شود. و دراین زمان است که موجودات دارای هوش برتر می توانند خود را رو به انقراض ببرند و میتوان انتظارداشت موجوداتی با مغز کوچک یا حتی بدون مغز، مالک زمین شود!!

(در فرایند استمرار بقا، اینکه هوشمندی، بسیار ارزشمند است، چندان مشخص نیست. باکتری های بیهوش، بسیار ماندگارتر هستند و اگر روزی به اصطلاح، هوش ما سبب شود خود را در یک جنگ هسته ای نابود کنیم، باکتری ها از این حادثه جان سالم به در خواهند برد!!)(استیفن هاوکینگ- جهان در پوست گردو- ص 156)

(ما نمی خواهیم اثبات کنیم ابزار هوشمندی، برترین ابزاری است- که به بدن، قابلیت بقا تحت هر شرایطی از جمله شرایط بحرانی و بغرنج را می دهد- نهایت آنچه در پی اثبات آن هستیم این که ابزار هوشمندی، برترین ابزار بقا به هنگام رقابت با همتایان، بر سر غذا یا نجات است؛ یعنی در مسیر تکامل حیات، و از این رهگذر، تکامل اگر وقت کافی در اختیار داشته باشد، باید به این ابزار دست یابد و آن را پیشرفت دهد (احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص 267 ترجمه فارسی)

(رسیدن بشر به نظریه ی کوانتوم، قانون هم ارزی ماده و انرژی و تولید انرژی هسته ای، با استفده از ابزار هوشمندی، قطعا مفید بوده و در اینجا خطایی از ابزار هوشمندی، سر نزده است زیرا اگر این ابزار را به کار بگیریم به ما نخواهد گفت سلاح هسته ای بسازید و آن را در زمین منفجر کنید. بر این اساس اگر جنگ هسته ای رخ دهد، قطعا از دست اوردهای ابزار هوشمدی نخواهد بود بلکه فقط به کنار گذاشتن ابزارهوشمندی در انسان، مربوط می شود.

ابزار هوشمندی هیچ دخالتی در تصمیمی زشت دولت آمریکا در بمباران ژاپن با بمب هسته ای نداشته است.

معتقدم، ستم است مسئولیت رفتار مبتنی بر منجمد وایستا کردن ابزار هوش، بر خود ابزار هوشمندی گذاشته شود.)(احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص 270 کتاب عربی)

هوش در گیاهان!

پژوهشی- که جمعیت ویسکونسن-مادیسون در 14 سپتامبر در مجله ساینس منتشر کرد- بیان میکند گیاهان پاسخ هایی شبیه پیام دستگاه عصبی، آزاد میکنند که در زمان آسیب، در جسم گیاه منتشر میگردد و این، کاملا شبیه واکنش به درد، در نظام عصبی در انسان و بقیه حیوانات است.

بله وقتی انسان، در معرض درد قرار میگیرد، سلول های عصبی در بدن ما سیستم عصبی را متوجه ضرورت ترشح ماده گلوتامات میکند و این ماده مانند ناقل عصبی، عمل میکند و این ماده بخشی از مغز ما را تحریک میکند تا ماده ای به نام آدرنالین ترشح کند و آدرنالین به نوبه خود باعث فعال کردن واکنشی معروف به رویارویی یا گریز میشود.

گیاهان، دارای سیستم عصبی نیستند ولی ویدیویی- که از طرف دانشمندان گرفته شده است- بیان میکند گیاهانی- که برگ ها یا الیاف آنها در معرض آسیب قرار گرفته است- دارای نسخه خاص به خود برای واکنش(مواجهه یا گریز) در زمان رویارو شدن با هجوم است.

و ویدیویی- که دانشمندان مسئول پژوهش گرفتند- نشان داد حشره لاروي يا كرم گیاهخوار آن، گیاه را میخورد و در این زمان، گیاه با واکنش در برابر هجوم این حشره، نقش خود را انجام میدهد.

با توجه به اینکه گیاهان، سیستم عصبی ندارند و به این ترتیب فاقد ناقل های عصبی هستند ولی با این همه، دارای ماده گلوتامات هستند.

در ویدیو مشخص میشود که حشره لاروي ب

ر روی گیاه تغذیه میکند و گياه در مکانی- که در معرض شکسته شدن است- ماده گلوتامات ترشح مي كند. این فرایند، موجی از کلسیم را فعال میکند که در همه گیاه، آزاد می شود و آن را تشویق به آزاد کردن هورمون خاص اضطراب، در گیاه میکند.

ثبت ویدیو برای اولین بار، بیان میکند چگونه گیاه، واکنش سریع دارد و در همه گوشه های ساختار آن، منتشر می گردد.

بر اساس تصریح دانشکده ویسکونتین-مادیسون، پیام عصبی در جسم گیاه کمتر از دو دقیقه طول میکشد تا به همه جای گیاه برسد، یعنی با سرعت یک میلیمتر در ثانیه حرکت میکند.

در حالت رها کردن پیام درون جسم گیاه، گیاهان به سرعت، درک میکنند که در معرض دشمنی هستند و باید واکنشی در برابر تهدید، نشان دهند.

از سالها قبل دانشمندان فهمیده اند که گیاهان در برابر تهدید، پاسخ نشان میدهند ولی آنها نتوانستند اصل را بفهمند یا مرکز این واکنش را دریابند.

سیمون گیلروی- که پروفسور علم گیاهان در دانشکده ویسکونتین-مادیسون است و یکی از شرکت کنندگان در این پژوهش هاست- میگوید: ما میدانیم وقتی گیاهی آسیب میبیند پیام الکتریکی، ایجاد میشود و در همه گیاه، منتشر میشود، ولی ما نمیدانیم چه چیزی در پس این نظام، وجود دارد.

و برای درک آنچه درون گیاه رخ میدهد- وقتی در معرض دشمنی یا آسیب، قرار میگیرد- پژوهشگران، گیاهان را از نظر ژنتیکی اصلاح کردند تا پروتئینی را تولید کنند که در حضور کلسیم، شروع به پرتوافشانی میکند و این امر به آنها امکان داد موج کلسیمی را مشاهده کنند که بعد از در معرض آسیب قرار گرفتن، در جسم گیاهان حرکت میکند.

و تصویرهایی- که دانشمندان مسئول پژوهش گرفتند- پاسخ گیاهان را به ماده گلوتامات که به صورت مستقیم بر یکی از برگ های گیاه قرار داده شده است، نشان داد. به همین ترتیب دانشمندان از بال لارو حشره، استفاده کردند و با به کارگیری قیچی باغبانی و آسیب های دیگر، گیاه را آسیب زدند تا پاسخ گلوتامات، آزاد شود و در حالی- که پیام بازدارنده، در همه جسم گیاه ارسال میشد- برگ ها هورمون های مربوط به دفاع و حمایت از گیاه در برابر هجوم سریع را آزاد میکردند.

این هورمون های دفاعی ای- که گیاه آزاد میکند- دارای مواد شیمیایی است و کمک میکند بخش زیان دیده گیاه را اصلاح کند و نیز مواد شیمیایی دیگری دارد تا مهاجمان را از تهاجم دیگر، بازدارد. واکنش گیاه در زمانی- که در معرض آسیب قرار میگیرد- کاملا مشابه واکنش انسان یا حیوان معروف به مواجهه یا گریز نیست بلکه واکنشی خاص گیاه است.

و گیلرویدر سایت فوربسمیگوید: اگر حیوانی با جهان اطراف خود به صورتی و با روش مستقیم، واکنش نشان دهد حیوان هرگز نیاز نخواهد داشت بفهمد، دقیقا در اطراف او چه میگذرد بلکه همه آنچه در زمان احساس وجود خطر در اطراف خود، باید بکند، آن است که به گونه ای بگریزد و از آن جا برود زیرا ویژگی و توانایی حرکت در انسان و حیوان، برای آنها بهترین وسیله را برای بیرون رفتن از خطر فراهم میکند بدون آنکه نیاز داشته باشد بفهمد، در اطراف او چه میگذرد ولی در مورد گیاهان امر متفاوت است و گیاه، نعمت حرکت را ندارد.

در مرتبه بعدی که می نشینی تا قدرتمندانه بر ا

لیاف گیاهی زور بگویی، بکوش مقادیر گلوتاماتی را که این گیاهان پیش از زور تو ترشح کرده است، تصور کنی!

https://allthatsinteresting.com/plants-defense-mechanism…

http://vb.almahdyoon.org/showthread.php…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
راه های جدید برای قضاوت رای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينبحثی درباره هوش و تفاوتهفلج خواب چیستتغییرات منطقه بویایی مغزنوشیدن چای برای مغز مفید زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارقدرت انسان در نگاه به ابعحافظه و اطلاعات در کجاست ناتوانی از درمان برخی ویسیاهچاله و تکینگی ابتدایکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهمیهمانهای ناخوانده عامل خودآگاهی و هوشیارينزاع بین علم و نادانی رو سردرد میگرن در کودکانگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش توسعه هوش مصنوعی قادر اسمخچه فراتر از حفظ تعادلدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک تا کششمین کنگره بین المللی سپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر نگاه ناظر هوشیار بمشاهده آینده از روی مشاهدر چه مرحله ای از خواب ، رهوشیاری کوانتومیعامل کلیدی در کنترل کارآآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ایندگان چگونه استدرگیری مغز در بیماری کویویتامین E برای فعالیت صحآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش نظام غذایی در تکامل مروزه داری و بیمار ی ام اس ورزش بهترین درمان بیش فعانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش سجده بر عملکرد مغزایندرالبحثی جالب درباره محدودیتبحثی درباره هوش و تفاوتهفیلمی بسیار جالب از تغییتغییرات تکاملی سر انسان نوعی سکته مغزی ، وحشتناک زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکلوب فرونتال یا پیشانی مغحافظه و اطلاعات در کجاست ناتوانی در شناسایی چهره سیاره ابلهانکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع میگرن سردردی ژنتیکی که بخودآگاهی و هوشیارينزاع بین علم و جهل رو به پسردرد و علتهای آنگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد توسعه برخی شغل ها با هوش مخچه ، فراتر از حفظ تعادلدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک تا کصرع و درمان های آنپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر نگاه انسان بر رفتامعنی روزهدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش، ژنتیکی است یا محیطیعادت کردن به نعمتآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ابزار برتر بقادرگیری مغز در بیماران مبویتامین E در چه مواد غذایآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید دروش مقابله مغز با محدودیورزش در کمر دردانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش غذاها و موجودات دريانقش غذاها و موجودات درياراه پیروزی در زندگی چیستایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و بحثی درباره هوش و تفاوتهفیزیکدانان ماشینی برای تثبت امواج الکتریکی در عصچیزی خارج از مغزهای ما نیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلالبخند بزن شاید صبح فردا زحافظه و اطلاعات در کجاستنخاع ما تا پایین ستون فقرسیاره ابلهانکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخامیگرن شدید قابل درمان اسخانواده پایدارنظام مثبت زندگیسردرد تنشنگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتوصیه های غیر دارویی در سمخچه ابزاري که وظیفه آن فدانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک تا کضررهای مصرف شکر و قند بر پیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز فکر میکند مرگ برای دیدرمان های بیماری آلزایمرهیچگاه از فشار و شکست نترعارضه جدید ویروس کرونا سآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز از بسیاری حقایق می گردرگیری مغزی در سندرم کووویتامین دی گنجینه ای بزرآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژنروش های صرفه جویی در ایجاوزوز گوشانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر رژیم گیاهخواری بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش غذاها و موجودات درياراست دستی و چپ دستیایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فبحثی درباره هوش و تفاوتهفرگشت و تکامل تصادفی محض جمجمه انسان های اولیهچگونه مغز پیش انسان یا همزبان و شناخت حقیقت قسمت دکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و لرزش ناشی از اسیب به عصبحس چشایی و بویایینخستین تصویر از سیاهچالهسیر آفرینش از روح تا مغز کایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معمیدان مغناطيسي زمین بشر خارق العاده و استثنایی بنظریه تکامل در درمان بیمسردرد سکه ایگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوصیه هایی در مصرف ماهیمدارک ژنتیکی چگونه انساندانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک تا کمضررهای شکر بر سلامت مغزپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرمان های جدید میگرنهاوکينگ پیش از مرگش رسالعدم توقف تکامل در یک انداآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز به تنهایی برای فرهنگ درگیری اعصاب به علت میتوواکنش های ناخودآگاه و تقآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاروش هایی ساده برای کاهش ایک پیشنهاد خوب برای آسان اندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرشته نوروایمونولوژی و نقایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهفراموش کارها باهوش تر هسجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هموساپينس بر زمین زبان و شناخت حقیقت قسمت سکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير لزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک (قسمت اول )نرمش های مفید در سرگیجهسیستم تعادلی بدنکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسمکانیزمهای دفاعی در برابخدا موجود استهفت چیز که عملکرد مغز تو سرعت فکر کردن چگونه استگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوضیحی ساده در مورد هوش ممروری بر تشنج و درمان هایدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک تا کمطوفان فقر و گرسنگی و بی سپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر ویروس کرونا بر مغز مغز مادران و کودکان در زمدرمان های جدید در بیماری هاوکينگ پیش از مرگش رسالعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز برای فراموشی بیشتر کذهن چند جانبه نیازمند نگواکسن کرونا از حقیقت تاتآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش آتش در رسیدن انسان بهروش صحبت کردن در حال تکامیکی از علل محدودیت مغز امانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقص در تشخیص هیجانات عامرشد مغز علت تمایل انسان بایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره احساسات متفافراموشی همیشه هم بد نیستجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه آن شکری که می خوریمزبان، وسیله شناسایی محیطکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیملزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک (قسمت دوم )نرمشهای مهم برای تقویت عسیستم دفاعی بدن علیه مغز کاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستنما انسانها چه اندازه نزدخطا در محاسبات چیزی کاملهفت سین یادگاری از میراث شلیک فراموشیگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به تکنولوژی جدید که سلول‌همرکز هوشیاری، روح یا بدن داروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی در کامپیوترهاطی یکصد هزار سال اخیر هرچپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز چون ابزار هوش است دلیدرمان های رایج ام اسهدف یکسان، در مسیرهای متعصب حقوق نورولووآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رقیبی قدرتمند در برابر مواکسن کرونا ساخته شده توإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش انتخاب از طرف محیط، نروشهای نو در درمان دیسک بیافته های نوین علوم پرده انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتبدیل سلولهای محافط به سنقطه بی بازگشتزمین زیر خلیج فارس تمدنی ایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره احساساتی غیرفرایند تکامل و دشواری هاجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه انتظارات بر ادراک سفر نامه سفر به بم و جنوب کنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک قسمت چهارمچرا مغزهای ما ارتقا یافت سکته مغزیکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایرما انسانها چه اندازه نزدخطا در محاسبات چیزی کاملهمیشه اطمینان تو بر خدا بشنا در ابهای گرم جنوب نیگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل مداوممرکز حافظه کجاستداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحظهور امواج مغزی در مغز مصپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کلام در آیات کلام بمغز چگونه صداها را فیلتر درمان های علامتی در ام اسهدف از تکامل مغزعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالش است یا منفعرموزی از نخستین تمدن بشرواکسن دیگر کرونا ساخته شافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکنقش اتصالات بین سلولهای روشهای شناسایی قدرت شنوایادگیری مهارت های جدید دانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتری فلوپرازینچند جهانیزندگی هوشمند در خارج از زایا تکامل هدفمند استبخش دیگری در وجود انسان هفرایند حذف برخی اجزای مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه باغبانی باعث کاهش سفرنامه سفر به بم و جنوب کنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت پنجمچرا پس از بیدار شدن از خوسانسور از روی قصد بسیاری کرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقیما با کمک مغز خود مختاريمخطرات هوش مصنوعیهمیشه عسل با موم بخوریمشناخت و معرفت، و نقش آن دگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل چشممرکز خنده در کجای مغز استداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعلم به ما کمک میکند تا موپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز ناتوان از توجیه پیدادرمان ژنتیکی برای نوآوریهدف از خلقت رسیدن به ابزامقالاتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالشهای پیش رورمز و رازهای ارتباط غیر کواکسن دیگری ضد کرونا از دافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حفاظتی مولکول جدید دروشی برای بهبود هوش عاطفیادآوری خواب و رویاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوبیشتر کمردردها نیازی به تری فلوپرازینچندین ماده غذایی که ماننزونا به وسیله ویروس ابله ایرادهای موجود در خلقت ببرنامه و ساختار پیچیده مفرد حساس از نظر عاطفی و بجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه تکامل مغزهای کنونیسفرنامه سفر به بم و جنوب کندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع خواب و رویاحس و ادراک قسمت سومچرا بیماری های تخریبی مغسانسور بر بسیاری از حقایکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کوما تحت کنترل ژنها هستیم یدفاع در برابر تغییر ساختهوموارکتوس ها ممکن است دشناسایی سلول های ایمنی اگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل ابزار هوش ، راه پر مرگ انتقال است یا نابود شداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی درمانگر کامپیعلایم کمبود ویتامین E را پرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز و سیر تکامل ان دلیلی درمان جدید میگرن با انتی هزینه ای که برای اندیشیدتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و مغز بزرگ و فعال یا مغز کورویا و خبر از آیندهواکسن سرطانافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دروشی جدید در درمان قطع نخژن هوش و ساختارهای حیاتی اولین هیبرید بین انسان وبا هوش مصنوعی خودکار روبتسلیم شدن از نورون شروع مچه زیاد است بر من که در ایزیباترین چیز در افزایش ساگر نعمت فراموشی نبود بسبرین نت به جای اینترنتقیچی ژنتیکیجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب کوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منحنی که ارتباط بین معرفحساسیت روانی متفاوتچرا حیوانات سخن نمی گوینساخت شبکه عصبی با الفبایکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریماه رجبدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی می تواند بر احشواهدی از دنیسوان(شبه نئگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتکامل زبانمراحل ارتقای پله پله کیهداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی درخدمت خلق وحعلایم کمبود ویتامین E را آلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز آیندگان چگونه است ؟درمانهای بیماری پارکینسهزینه سنگین انسان در ازاصفحه اصلیآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط مغز حریص برای خون، کلید ترویا بخشی حقیقی از زندگی واکسنی با تاثیر دوگانه اافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش خرچنگ های نعل اسبی درروشی جدید در درمان سکته مژن یا نقشه توسعه مغز و نقاولین مورد پیوند سر در انبار سنین ابزار هوشمندی اتشنج چیستچهار میلیارد سال تکامل بزیرفون داروی ضد ام اساگر نعمت فراموشی نبود بسبرای پیش بینی آینده مغز دقانون مندی نقشه ژنتیکی مجاذبه و نقش آن در شکلگیریچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب کووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بسیاری از بیماری های جدیمنشأ اطلاعات و آموخته ها خلاصه ای از مطالب همایش مچرا حجم مغز گونه انسان درساخت شبکه عصبی مصنوعی با کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریماپروتیلیندلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی و کشف زبان هایشاهکار قرنگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکامل ساختار رگهای مغزی مزایای شکلات تلخ برای سلداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعلت خواب آلودگی بعد از خوآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز انسان ایا طبیعتا تمادرک فرد دیگر و رفتارهای اهزاران سال چشم های بینا وسوالات پزشکیآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر احتمالی عصاره تغلیمغز زنان جوانتر از مغز مررویا تخیل یا واقعیتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف ريتوکسيمب در درمان ام اسژنها نقشه ایجاد ابزار هواولین تصویر در تاریخ از سبارداری بدون رحمتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچهار ساعت پس از کشتار خوکزبان مشترک ژنتیکی موجودااگر تلاش انسان امروز برابرخی نکات از گاید لاین پرقانون جنگلحقیقت قربانی نزاع بین بی چگونه حافظه را قویتر کنیسفری به آغاز کیهانکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبعد از کرونامهندسی ژنتیک در حال تلاش خونریزی مغز در سندرم کووچرا خشونت و تعصبساختار شبکه های مغزی ثابکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريمبانی ذهنی سیاه و سفیددندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی گوگل به کمک تششبیه سازی میلیون ها جهان گشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل شناخت انسان با کشفمسیر دشوار تکامل و ارتقاداروی ضد تشنج با قابليت تهوش احساسیعوامل موثر در پیدایش زباآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای ایجاد تمددرک و احساسهستي مادي ای که ما کوچکترپیامهای کاربرانآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر ترکیبات استاتین (سمغزهای کوچک بی احساسرویاها از مغز است یا ناخووبینار اساتید نورولوژی دالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جریواستیگمینژنها ، مغز و ارادهاولین سلول مصنوعیاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتشنج عدم توازن بین نورون نوار مغزی روشی مهم در تشخزبان چهار حرفی حیات زمینابزار هوش در حال ارتقا ازبرخی اثرات مضر ویتامین دقانونمندی و محدودیت عالمحقیقت خواب و رویانگاه محدود و تک جانبه، مشسلولهای بنیادی مصنوعی درکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همتفاوت مغز انسان و میمون همولتیپل اسکلروز در زنان خواندن ، یکی از شستشو دهنچرا در مغز انسان، فرورفتسازگاری با محیط بین اجزاگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلمجموعه های پر سلولی بدن مدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی گوگل به کمک تششبیه سازی سیستم های کوانپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتئوری تکامل امروز در درممشکلات نخاعیداروی ضد تشنج با قابليت تهوش احساسیعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طدرک احساسات و تفکرات دیگهستی ما پس از شروعی چگال سایتهای دیگرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر دپاکین بر بیماری ممغزتان را در جوانی سیمکشرویاهای پر رمز و حیرتی دروراپامیل در بارداریامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی بر رشد و اریسدیپلام تنها داروی تایژنهای مشترک بین انسان و وايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تغییر الگوی رشد مغزی با زنورون هاي مصنوعی می توانزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهقارچ بی مغز در خدمت موجودحقیقت راستین انسان علم بنگاه انسان محدود به ادراسلسله مباحث هوش مصنوعیکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین تفاوت های بین زن و مرد فقمواد کوانتومی جدید، ممکنخواب سالم عامل سلامتیچراروياها را به یاد نمی آسخن پاک و ثابتگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتومورها و التهاب مغزی عامحل درک احساسات روحانیدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی الفاگوشباهت زیاد بین سلول هاي عپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتئوری تکامل در پیشگیری و مشکلات بین دو همسر و برخیداستانها و مفاهیمی اشتباهوش عاطفی بیشتر در زنانعواملی که برای ظهور لغت اآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طدرک تصویر و زبان های مخلتو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر داروهای ضد التهاب نقش قهوه در سلامتیرویای شفافورزش هوازی مرتب خیلی به قامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی در رشد و ارژیم های غذایی و نقش مهم ژنهای هوش ، کدامندکلرال هیدرات برای خوابانايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بفلج بل، فلجی ترسناک که آنتغییر زودتر اتصالات مغزینورون های ردیاب حافظهزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بقبل از انفجار بزرگحمله ویروس کرونا به مغزنگاهی بر قدرت بینایی دراسم زنبور ، کلیدی برای وارکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی براموجود بی مغزی که می تواندخواب سالم عامل سلامتی و یچراروياها را به یاد نمی آسریعترین کامپیوتر موجودگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتوانایی مغز و دیگر اجزای محل درک احساسات روحانی دديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک تا کشباهت زیاد بین سلول هاي عپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستا 20 سال آینده مغز شما به مشکلات روانپزشکی پس از سدر مانهای کمر دردهوش عاطفی در زنان بیشتر اعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان رو به کوچک تر شدرک عمیق در حیواناتوقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش مهاجرت در توسعه نسل اروبات های ریز در درمان بیورزش هوازی ، بهترین تمریامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش زبان در سلطه و قدرت ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشافلج خوابتغییر عمودی سر انسان از پنوروپلاستیسیتی چیستزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدقدم زدن و حرکت دید را تغیحوادث روزگار از جمله ویرنگاهی بر توانایی اجزاي بسودمندی موجودات ابزی بر کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشموجودات مقهور ژنها هستندخواب عامل دسته بندی و حفطنزاع بین جهل و علم رو به پسرگیجه از شایعترین اختلاگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و توازن مهمتر از فعالیت زیمحدودیت های حافظه و حافظدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک تا کشش مرحله تکامل چشمپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر مشاهده بر واقعیت بمشکلات روانپزشکی در عقب در محل کار ارزش خودت را بهوش عاطفی در زنان بیشتر اعید نوروز مبارکآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان رو به کوچکتر شددرگیری قلب در بیماری ویروقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش محیط زندگی و مهاجرت دروح رهاییورزش و میگرنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش زبان در سلطه و قدرت اراه های جدید برای قضاوت ر