دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پاسخ گیاهان در زمان خورده شدن مشابه پاسخ انسان به درد است

پاسخ گیاهان در زمان خورده شدن، مشابه پاسخ انسان به درد است!

احساس و درک، از نخستین لوازم حیات است. شناخت اطراف، لازمه واکنشی است که موجود زنده باید انجام دهد. سیر انتخاب طبیعی سختگیر و دشوار، سبب میشود موجود زنده ناتوان از درک درست اطراف و ناتوان از واکنش مطلوب، باقی نماند.

جهان مادی ما عرصه نزاعی دشوار است که در این نزاع دشوار، درک محیط و واکنش مناسب با آن، شرط بقاست و بر همین اساس، ادراک و احساسات در موجود زنده، شکل میگیرد و به تدریج توسعه می یابد تا به ابزار اختصاصی برای هوشمندی میرسد و این ابزار هم به تدریج توسعه می یابد تا به مغز انسان امروز برسد.

شاید بسیاری از ما تصور کنیم فقط ما انسان ها دارای درک و احساس و هوش هستیم یا حداقل موجوداتی- که دارای مغز و ابزار هوش میباشند- دارای ادراک و حس هستند؛ ولی پژوهش های علمی جدید نشان میدهد که این فرایند، فقط به این موارد، منحصر نیست.

موجودات بدون مغز مانند ستارگان دریایی دارای احساس و ادراک و قدرت واکنش با محیط هستند و حتی موجودات بدون سیستم عصبی مانند گیاهان هم بدون احساس و درک نیستند. (توصیه می شود به سلسله مباحث احساس و درک و سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز در نژادها و گونه های مختلف در همین کانال مراجعه شود)

کار به آنجا می رسد که گاهی افزایش هوش و اندازه مغز، نه تنها سودمند نیست بلکه با استفاده نامناسب از هوش و تحت تاثیر قدرت اراده انسان، هوش و مغز بزرگ با بی حاصل ماندن و مصرف زیاد انرژی یا به عبارتی به کار گرفتن ابزار هوش برای مبارزه با خودش، این ابزار به سدی در برابر بقا تبدیل می شود. و دراین زمان است که موجودات دارای هوش برتر می توانند خود را رو به انقراض ببرند و میتوان انتظارداشت موجوداتی با مغز کوچک یا حتی بدون مغز، مالک زمین شود!!

(در فرایند استمرار بقا، اینکه هوشمندی، بسیار ارزشمند است، چندان مشخص نیست. باکتری های بیهوش، بسیار ماندگارتر هستند و اگر روزی به اصطلاح، هوش ما سبب شود خود را در یک جنگ هسته ای نابود کنیم، باکتری ها از این حادثه جان سالم به در خواهند برد!!)(استیفن هاوکینگ- جهان در پوست گردو- ص 156)

(ما نمی خواهیم اثبات کنیم ابزار هوشمندی، برترین ابزاری است- که به بدن، قابلیت بقا تحت هر شرایطی از جمله شرایط بحرانی و بغرنج را می دهد- نهایت آنچه در پی اثبات آن هستیم این که ابزار هوشمندی، برترین ابزار بقا به هنگام رقابت با همتایان، بر سر غذا یا نجات است؛ یعنی در مسیر تکامل حیات، و از این رهگذر، تکامل اگر وقت کافی در اختیار داشته باشد، باید به این ابزار دست یابد و آن را پیشرفت دهد (احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص 267 ترجمه فارسی)

(رسیدن بشر به نظریه ی کوانتوم، قانون هم ارزی ماده و انرژی و تولید انرژی هسته ای، با استفده از ابزار هوشمندی، قطعا مفید بوده و در اینجا خطایی از ابزار هوشمندی، سر نزده است زیرا اگر این ابزار را به کار بگیریم به ما نخواهد گفت سلاح هسته ای بسازید و آن را در زمین منفجر کنید. بر این اساس اگر جنگ هسته ای رخ دهد، قطعا از دست اوردهای ابزار هوشمدی نخواهد بود بلکه فقط به کنار گذاشتن ابزارهوشمندی در انسان، مربوط می شود.

ابزار هوشمندی هیچ دخالتی در تصمیمی زشت دولت آمریکا در بمباران ژاپن با بمب هسته ای نداشته است.

معتقدم، ستم است مسئولیت رفتار مبتنی بر منجمد وایستا کردن ابزار هوش، بر خود ابزار هوشمندی گذاشته شود.)(احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص 270 کتاب عربی)

هوش در گیاهان!

پژوهشی- که جمعیت ویسکونسن-مادیسون در 14 سپتامبر در مجله ساینس منتشر کرد- بیان میکند گیاهان پاسخ هایی شبیه پیام دستگاه عصبی، آزاد میکنند که در زمان آسیب، در جسم گیاه منتشر میگردد و این، کاملا شبیه واکنش به درد، در نظام عصبی در انسان و بقیه حیوانات است.

بله وقتی انسان، در معرض درد قرار میگیرد، سلول های عصبی در بدن ما سیستم عصبی را متوجه ضرورت ترشح ماده گلوتامات میکند و این ماده مانند ناقل عصبی، عمل میکند و این ماده بخشی از مغز ما را تحریک میکند تا ماده ای به نام آدرنالین ترشح کند و آدرنالین به نوبه خود باعث فعال کردن واکنشی معروف به رویارویی یا گریز میشود.

گیاهان، دارای سیستم عصبی نیستند ولی ویدیویی- که از طرف دانشمندان گرفته شده است- بیان میکند گیاهانی- که برگ ها یا الیاف آنها در معرض آسیب قرار گرفته است- دارای نسخه خاص به خود برای واکنش(مواجهه یا گریز) در زمان رویارو شدن با هجوم است.

و ویدیویی- که دانشمندان مسئول پژوهش گرفتند- نشان داد حشره لاروي يا كرم گیاهخوار آن، گیاه را میخورد و در این زمان، گیاه با واکنش در برابر هجوم این حشره، نقش خود را انجام میدهد.

با توجه به اینکه گیاهان، سیستم عصبی ندارند و به این ترتیب فاقد ناقل های عصبی هستند ولی با این همه، دارای ماده گلوتامات هستند.

در ویدیو مشخص میشود که حشره لاروي ب

ر روی گیاه تغذیه میکند و گياه در مکانی- که در معرض شکسته شدن است- ماده گلوتامات ترشح مي كند. این فرایند، موجی از کلسیم را فعال میکند که در همه گیاه، آزاد می شود و آن را تشویق به آزاد کردن هورمون خاص اضطراب، در گیاه میکند.

ثبت ویدیو برای اولین بار، بیان میکند چگونه گیاه، واکنش سریع دارد و در همه گوشه های ساختار آن، منتشر می گردد.

بر اساس تصریح دانشکده ویسکونتین-مادیسون، پیام عصبی در جسم گیاه کمتر از دو دقیقه طول میکشد تا به همه جای گیاه برسد، یعنی با سرعت یک میلیمتر در ثانیه حرکت میکند.

در حالت رها کردن پیام درون جسم گیاه، گیاهان به سرعت، درک میکنند که در معرض دشمنی هستند و باید واکنشی در برابر تهدید، نشان دهند.

از سالها قبل دانشمندان فهمیده اند که گیاهان در برابر تهدید، پاسخ نشان میدهند ولی آنها نتوانستند اصل را بفهمند یا مرکز این واکنش را دریابند.

سیمون گیلروی- که پروفسور علم گیاهان در دانشکده ویسکونتین-مادیسون است و یکی از شرکت کنندگان در این پژوهش هاست- میگوید: ما میدانیم وقتی گیاهی آسیب میبیند پیام الکتریکی، ایجاد میشود و در همه گیاه، منتشر میشود، ولی ما نمیدانیم چه چیزی در پس این نظام، وجود دارد.

و برای درک آنچه درون گیاه رخ میدهد- وقتی در معرض دشمنی یا آسیب، قرار میگیرد- پژوهشگران، گیاهان را از نظر ژنتیکی اصلاح کردند تا پروتئینی را تولید کنند که در حضور کلسیم، شروع به پرتوافشانی میکند و این امر به آنها امکان داد موج کلسیمی را مشاهده کنند که بعد از در معرض آسیب قرار گرفتن، در جسم گیاهان حرکت میکند.

و تصویرهایی- که دانشمندان مسئول پژوهش گرفتند- پاسخ گیاهان را به ماده گلوتامات که به صورت مستقیم بر یکی از برگ های گیاه قرار داده شده است، نشان داد. به همین ترتیب دانشمندان از بال لارو حشره، استفاده کردند و با به کارگیری قیچی باغبانی و آسیب های دیگر، گیاه را آسیب زدند تا پاسخ گلوتامات، آزاد شود و در حالی- که پیام بازدارنده، در همه جسم گیاه ارسال میشد- برگ ها هورمون های مربوط به دفاع و حمایت از گیاه در برابر هجوم سریع را آزاد میکردند.

این هورمون های دفاعی ای- که گیاه آزاد میکند- دارای مواد شیمیایی است و کمک میکند بخش زیان دیده گیاه را اصلاح کند و نیز مواد شیمیایی دیگری دارد تا مهاجمان را از تهاجم دیگر، بازدارد. واکنش گیاه در زمانی- که در معرض آسیب قرار میگیرد- کاملا مشابه واکنش انسان یا حیوان معروف به مواجهه یا گریز نیست بلکه واکنشی خاص گیاه است.

و گیلرویدر سایت فوربسمیگوید: اگر حیوانی با جهان اطراف خود به صورتی و با روش مستقیم، واکنش نشان دهد حیوان هرگز نیاز نخواهد داشت بفهمد، دقیقا در اطراف او چه میگذرد بلکه همه آنچه در زمان احساس وجود خطر در اطراف خود، باید بکند، آن است که به گونه ای بگریزد و از آن جا برود زیرا ویژگی و توانایی حرکت در انسان و حیوان، برای آنها بهترین وسیله را برای بیرون رفتن از خطر فراهم میکند بدون آنکه نیاز داشته باشد بفهمد، در اطراف او چه میگذرد ولی در مورد گیاهان امر متفاوت است و گیاه، نعمت حرکت را ندارد.

در مرتبه بعدی که می نشینی تا قدرتمندانه بر ا

لیاف گیاهی زور بگویی، بکوش مقادیر گلوتاماتی را که این گیاهان پیش از زور تو ترشح کرده است، تصور کنی!

https://allthatsinteresting.com/plants-defense-mechanism…

http://vb.almahdyoon.org/showthread.php…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا انسان با مغز بزرگش اخزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز توپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استمغزتان را در جوانی سیمکشیادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتاجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست نقش اتصالات بین سلولهای کنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاره ابلهاناداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکنقش غذاها و موجودات درياکایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توسربازان ما محققا غلبه می ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کوونورون هاي مصنوعی می توانگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمشاهکار قرناز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز اگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیهو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی متفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیمعادله ها فقط بخش خسته کنواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در لرزش ناشی از اسیب به عصبتمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به مغز انسان رو به کوچکتر شدوبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمردرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز توانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های نقش قهوه در سلامتیژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکسم زنبور ، کلیدی برای واراحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست نقش تیروئید در تکامل مغزکندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماسیر آفرینش از روح تا مغز ادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به منبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دونقش غذاها و موجودات درياکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عسردرد میگرن در کودکانارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهننورون های ردیاب حافظهگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادششبیه سازی میلیون ها جهان از انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما بگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکمرز مرگ و زندگی کجاستوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصراز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینمعجزه ی علم در کنترل کرونواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیالرزش عضله یا فاسیکولاسیوتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان مغز ایندگان چگونه استوراپامیل در بارداریورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز توازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های نقش مهاجرت در توسعه نسل اژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمسماگلوتید داروی کاهش دهناحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستنقش حفاظتی مولکول جدید دکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیستم تعادلی بدنادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمنبع خواب و رویاتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سونقشه مغزی هر فرد منحصر بهکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان سردرد و علتهای آنارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتینوروپلاستیسیتی چیستگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند شبیه سازی سیستم های کواناز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتومپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد عقل مجادله گرفیزیک مولکولها و ذرات در بررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز بین انسان و حیوان کجاوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هراست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینمغز فکر میکند مرگ برای دیواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیالزوم سازگاری قانون مجازاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصمغز ابزار بقای برتر مادیمغز ابزار برتر بقاورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز توسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های نقش میدان مغناطیسی زمین ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولسندرم کووید طولانیاحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویایینقش حیاتی تلومر دی ان آ دکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتسیستم دفاعی بدن علیه مغز ادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پامنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمنقشه های مغزی جدید با جزیکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاسردرد تنشنارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و ینوشیدن چای برای مغز مفید گویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دشبکه های مصنوعی مغز به دراز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم مخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهفیزیک و هوشیاریبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع ممغز قلبواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیالزوم سازگاری قانون مجازاتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهمغز از بسیاری حقایق می گرورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر دشوار اکتشافابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورنقش محیط زندگی و مهاجرت دژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومسندرم گیلن باره به دنبال احساسات کاذببیماری بیش فعالیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )نقش خرچنگ های نعل اسبی درکودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالسکته مغزیارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی امنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمنقص در تشخیص هیجانات عامکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزسردرد سکه ایارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطنوعی سکته مغزی ، وحشتناک گوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه شباهت مغز با کیهان مادیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به رساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستمغز ما کوچکتر از نیم نقطهواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همقاومت به عوارض فشار خون تنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییجنسیت و تفاوت های بیناییمغز به تنهایی برای فرهنگ ورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز مانقش نگاه از پایین یا نگاهژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومسندرم پیریفورمیساخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )نقش داروهاي مختلف معروف کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروسانسور از روی قصد بسیاری ارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمنقطه بی بازگشتکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصسرعت فکر کردن چگونه استارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیارينیکولا تسلاگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی شباهت کیهان و مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنمدل های ریز مغز مینی برینهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض بررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسممسئول صیانت از عقیده کیسویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز- از مغز قبل از آغازتفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز مادران و کودکان در زمواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر مقابله با کرونا با علم استنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زانرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسمغز برای فراموشی بیشتر کورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشومنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزنقش نظام غذایی در تکامل مژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرسوپاپ ها یا ترانزیستورهااخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلنقش ذهن و شناخت در حوادث کودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنسانسور بر بسیاری از حقایارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومچند نرمش مفید برای کمردرکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علشلیک فراموشیارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاماه رجبتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیارينیاز به آموزش مجازی دیجیگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم باشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های ممدیریت اینترنت بر جنگهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میپیموزایداگر تلاش انسان امروز براعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر مسئولیت جدیدویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز- از مغز قبل از انفجار بزرگتقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون مغز چون ابزار هوش است دلیواکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکملاحظه های اخلاقی دربارهتنفس بدون اکسیژنملاحظات بیهوشی قبل از جرتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟وزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای منابع انرژی از نفت و گاز توصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی نقش نظریه تکامل در شناساژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهمنقش روی و منیزیم در سلامتکوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمچند جهانیکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکشلیک فراموشیاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرماپروتیلینتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعیچیزی خارج از مغزهای ما نیگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهواشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انسانهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر مستند جهان متصلویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتقدم زدن و حرکت دید را تغیتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های مغز چگونه صداها را فیلتر واکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دممانتین یا آلزیکسا یا ابتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پرمغز بزرگ چالش است یا منفعوزوز گوشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بمنابع بی نهایت انرژی در دتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیانقش هورمون های تیروئید دکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارمنقش روزه داری در سالم و جکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکموجود بی مغزی که می تواندتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمچندین ماده غذایی که ماننکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انشنا در ابهای گرم جنوب نیااز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهماجرای جهل مقدستاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارچیزی شبیه نور تو نیستگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر مشکلات نخاعیویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسازمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز، از مغز قدرت انسان در نگاه به ابعتقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آممغز ناتوان از توجیه پیداواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هامنابع انرژي پاک سرچشمه حتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشمغز بزرگ چالشهای پیش رویک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفری به آغاز کیهاناتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستمناطق خاصی از مغز در جستجتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شانقش هورمون زنانه استروژنکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریسودمندی موجودات ابزی بر اختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهمنقش رژیم غذایی بر رشد و اکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهساختار شبکه های مغزی ثابارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی موجودات مقهور ژنها هستندتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمچه زیاد است بر من که در ایکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و شناخت و معرفت، و نقش آن داز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختماده ی تاریکتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بنکاتی در مورد تشنجگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز هوشیاری، روح یا بدن هدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب پیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هابسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر مشکلات بین دو همسر و برخیویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونازمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز، از مغز لمس کوانتومیتلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهمغز و سیر تکامل ان دلیلی واکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردمنابع انرژی از نفت و گاز تولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در سامغز بزرگ و فعال یا مغز کویک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملسقوط درون جاذبه ای خاص، چاتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویانقش ویتامین K در ترمیم اسکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکسیلی محکم محیط زیست بر اناختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتمنقش رژیم غذایی در رشد و اکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاسازگاری با محیط بین اجزاارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمنهایت معرفت و شناخت درک عکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هماده ی خالیتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استچگونه مولکول های دی ان ایگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(پیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغبسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمشکلات روانپزشکی پس از سویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرزمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز، از مغز لوب فرونتال یا پیشانی مغتلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهمغز آیندگان چگونه است ؟واکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملاصول سلامت کمرمنابع انرژی از نفت و گاز تولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز بزرگترین مصرف کننده یک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سلول های بنیادی منابع و ااثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بنقش ژنتیک در درمان اختلاکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیاهچاله های فضایی منابعاختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهمنقش زنجبیل در جلوگیری از کیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیستون فقرات انسان دو پا جلارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا میگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمچهار میلیارد سال تکامل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیشناسایی سلول های ایمنی ااز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده ممبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملچگونه مغز پیش انسان یا همگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز صرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای برخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و ببعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهمشکلات روانپزشکی در عقب ویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح زندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز، از مغز لوتیراستامتلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدمغز انسان ایا طبیعتا تماواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسمنابع انرژی از نفت و گاز تولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز حریص برای خون، کلید تیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باسلول عصبی شاهکار انطباق اثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکننقش گرمایش آب و هوا در همکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله و تکینگی ابتدایاختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهمنقش زبان در سلطه و قدرت اکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایسخن پاک و ثابتارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهمیگرن شدید قابل درمان استاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پچهار ساعت پس از کشتار خوککشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید ششواهدی از نوع جدیدی از حااز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختمباحث مهم حس و ادراکتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنومشاهده گر جدای از شیء مشاواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان زندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز لیس دگرامفتامین یا ویاستلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز انسان برای ایجاد تمدواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیمنابع انرژی از نفت و گاز تومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز زنان جوانتر از مغز مریکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسلولهای ایمنی القا کنندهاثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزنقش پیش زمینه ها و اراده کنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله ی تولید کنندهاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتمنقش زبان در سلطه و قدرت اکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدسرنوشتارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتنوآوری ای شگفت انگیز دانکشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مجموعه های پر سلولی بدن متاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هواگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواببرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ چیستهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسومشاهده آینده از روی مشاهواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم زندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزلا اکراه فی الدینتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز انسان برای شادمانی طواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز توهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده مغزهای کوچک بی احساسیافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی دراثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتنقش آتش در رسیدن انسان بهکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسسیاره ی ابلهاناختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجمنقش سجده بر عملکرد مغزکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا سریعترین کامپیوتر موجودارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين میدازولام در درمان تشنج تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدینوار مغز مشاهده ی غیر مستکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یشکل های متفاوت پروتئین هاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتمحل درک احساسات روحانیتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ و میر پنهانهستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی مطالعه ای بیان میکند اهدواقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوزونیسومایدابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رلایو دوم دکتر سید سلمان فتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پمغز انسان برای شادمانی طواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز توهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغزتان را در جوانی سیم کشیادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلسله مباحث هوش مصنوعیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرنقش انتخاب از طرف محیط، نکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاره ابلهانادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهنقش غذاها و موجودات درياکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و مکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش منوار مغزی روشی مهم در تشخگل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یشگفتی های زنبور عسلاز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دمحل درک احساسات روحانی دتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساختگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود شهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سمعنی روزهواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر اززونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کملبخند بزن شاید صبح فردا زتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزمغز انسان رو به کوچک تر شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهزبان شناسی نوین نیازمند